Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
AutoCAD meniu redagavimas ir kūrimas

Lituaniana


AutoCAD meniu redagavimas ir kūrimasAutoCAD architektūra yra atvira, tad kiekvienas vartotojas gali ją pritaikyti savo poreikiams. AutoCAD meniu redagavimas ir kūrimas įgalina:

sugrupuoti temines AutoCAD komandas vienoje vietoje;

standartiniame meniu atsisakyti nenaudojamų komandų;

įtraukti į standartinį AutoCAD meniu naujai sukurtas komandas;

sukurti savą grafinį meniu, naudojantis savų grafinių elementų biblioteka.

Meniu failai

Meniu failai apibrėzia meniu sričių funkcionalumą ir isvaizdą. Kiekvieno meniu skyriaus (srities) nariai sudaryti is AutoCAD komandų eilučių ir makrokomandų, kurios nustato vykdomus veiksmus, kai atitinkamas meniu narys parenkamas. Standartinio AutoCAD meniu iseities failas yra ACAD.MNU. Meniu failai apibrėzia sias sritis:

virsutinio meniu (pull-down)

ekrano meniu (screen);

įrankių juostų (toolbars);

grafinio meniu (image);

nurodymo įrenginio klavisų meniu (pointing-device);

plansečių meniu (digitizing-tablet);

susiejančios būsenos eilutės teikiamus pagalbinius pranesimus su virsutiniojo ir įrankių juostų meniu nariais (help strings and tooltips);

greitinančiųjų klavisų (keyboard accelerators).

Failo ACAD.MNU struktūra

Skyriaus zymė

Meniu sritis

***MENUGROUP

Meniu failo grupės vardas

***BUTTONSn

Nurodymo įrenginio klavisų meniu, n=1; 2; 3; 4

***AUXn

Papildomas klavisų meniu, n=1; 2; 3; 4;

***POPn

Virsutinysis (n=1;.;16) ir būdingųjų vietų susiejimo meniu (n=0)

***TOOLBARS

Įrankių juostos meniu sritis

***IMAGE

Grafinis meniu

***SCREEN

Ekrano meniu

***TABLETn

Plansetės meniu sritis, n=1;2;3;4

***HELPSTRINGS

Būsenos eilutėje pateikiamo aiskinamojo teksto, susieto su Pop ir Toolbar  meniu skyrių nariais, sritis

***ACCELERATORS

Meniu greitinančiųjų klavisų sritis

Meniu failų tipai

Terminas meniu failas nurodo grupę failų, kartu naudojamų apibrėzti ir valdyti meniu sričių funkcionalumą ir isvaizdą. AutoCAD meniu failų tipai:

Failo vardo plėtinys

Paskirtis

MNU

Meniu failo sablonas - iseities tekstas

MNS

Isteklių meniu failas (AutoCAD sugeneruotas)

MNC

Kompiliuotas meniu failas. Sį dvejetainį failą sudaro komandų eilučių ir meniu sintaksė, apibrėzianti meniu funkcionalumą ir isvaizdą

MNR

Meniu isteklių failas. Siame dvejetainiame faile saugoma meniu isteklių paskirstymo informacija

MNL

Meniu LISP failas. Sį failą sudaro AutoLISP israiskos, naudojamos meniu faile ir įkeliamos į atmintį, kai įkeliamas meniu failas tokiu pat vardu anksčiau buvo įkeltas

MNT

Tai - specialus meniu isteklių failas, sukuriamas kai MNR tipo failas nepasiekiamas, pvz., tik leidziamas nuskaityti.

Meniu nario sintaksė

Kiekvieną meniu narį bendruoju atveju sudaro vardo identifikatorius, zymė ir meniu makrokomanda (isskyrus grafinio meniu skyrių Image, kuriame vardo identifikatoriai nevartojami). Meniu narys rasomas vienoje failo eilutėje tokiu formatu:

Vardo_identifikatorius Zymė Meniu_makrokomanda

Pavyzdys is virsutiniojo meniu skyriaus POP1:

ID_Export [&Export...]^C^C_export

čia:  ID_ Export - vardo identifikatorius;

[&Export...] - meniu nario zymė, kuri atvaizduojama ekrane (be lauztinių skliaustų

ir valdančiųjų simbolių);

^C^C_ export - makrokomanda, kuri vykdoma parinkus vykdyti sį meniu punktą.

Vardo identifikatoriai

Vardo identifikatorius, sudarytas is raidzių, skaitmenų ir pabraukimo simbolio ( _ ), rasomas pries meniu nario zymę, neleistini tarpai, o ilgis neturi virsyti 12 simbolių. Si unikali simbolių seka identifikuoja narį meniu faile. Vardo identifikatoriai atlieka sias funkcijas:

susieja virsutiniojo meniu narius ir įrankių juostos piktogramas su atitinkamais būsenos eilutėje teikiamais pagalbiniais pranesimais;

susieja klaviatūros klavisų seką su atitinkama virsutiniojo meniu makrokomanda;

leidzia perkelti meniu narį is vienos būsenos į kitą (pvz., is tinkama į netinkama, is pazymėta į nepazymėta) is meniu makrokomandos ar is AutoLISP.

Vardo identifikatoriai nevartojami Buttons, Aux ir Image skyriuose. Jie būna ir Screen bei Tablet skyriuose, bet čia juos vartoti netikslinga.

Zymės

Meniu nario zymės formatas ir paskirtis skirtinga kiekviename meniu skyriuje. Zymė rasoma tarp lauztinių skliaustų ( [ ] ) ir apibrėzia, ką rodyti ekrane. Jeigu zymė baigiasi daugtaskiu - tai sis meniu punktas atveria dialogo langą. Meniu skyriams, kurie neturi sąsajos su ekrane vaizduojama informacija, zymės nereikalingos (pvz., Buttons, Aux ir Tablet skyriai), tačiau čia gali būti vartojamos vidinės nuorodos. Sioje lentelėje pateikiama kiekviename skyriuje vartojamų zymių paskirtis.

Meniu skyrius

Zymės paskirtis

POPn, BUTTONSn ir AUXn

Apibrėzia virsutinio ir nurodymo įrenginių klavisų meniu turinį ir formatą

TOOLBARS

Apibrėzia įrankių juostos vardą, būseną (plaukiojanti ar minimizuota, paslėpta ar matoma) ir rasymo vietą. Be to, nusako įrankių piktogramas ir jų savybes

IMAGE

Apibrėzia teksto ir grafinį vaizdą meniu antrastėje

SCREEN

Apibrėzia tekstą soniniame meniu

HELPSTRINGS

Apibrėzia būsenos eilutėje pateikiamą aiskinamąjį tekstą, susietą su Pop ir Toolbar  meniu skyrių nariais

ACCELERATORS

Susieja  klaviatūroje spaudziamų klavisų seka atliekamus veiksmus su meniu makrokomandomis

AutoCAD meniu failo ACAD.MNU fragmentai:

***MENUGROUP=ACAD

***BUTTONS2

// Shift + button

$P0=SNAP $p0=*

***AUX2

// Shift + button

$P0=SNAP $p0=*

$P0=SNAP $p0=*

***POP1

**FILE

ID_MnFile [&File]

ID_New [&New...\tCtrl+N]^C^C_new

***TOOLBARS

**TB_DIMENSION

ID_TbDimensi [_Toolbar("Dimension", _Floating, _Hide, 100, 130, 1)]

ID_Dimlinear [_Button("Linear Dimension", ICON_16_DIMLIN, ICON_24_DIMLIN)]^C^C_dimlinear

***image

**image_3DObjects

[3D Objects]

[acad(Box3d,Box3d)]^C^Cai_box

[acad(Pyramid,Pyramid)]^C^Cai_pyramid

***SCREEN

**S

[AutoCAD ]^C^C^P(ai_rootmenus) ^P

[* * * * ]$S=ACAD.OSNAP

[FILE ]$S=ACAD.01_FILE

[EDIT ]$S=ACAD.02_EDIT

TABLET2 menu. Rows: J to R (9) Columns: 11

***TABLET2

**TABLET2STD

// Row J View

^C^C_regen

'_zoom _e

'_zoom _a

***HELPSTRINGS

ID_3darray  [Creates a three-dimensional array: 3DARRAY

ID_3dface [Creates a three-dimensional face: 3DFACE

***ACCELERATORS

// Toggle PICKADD

[CONTROL+"K"]$M=$(if,$(and,$(getvar,pickadd),1),'_pickadd 0,'_pickadd 1)

// Toggle Orthomode

[CONTROL+"L"]^O

Meniu makrokomandos

Meniu makrokomanda - tai paprasta komanda, komandų grupė arba israiska AutoLISP kalba. Be to, yra keletas sutarimų:

"skaidrios" komandos prasideda apostrofo ( ' ) simboliu;

visos kitos komandos prasideda simbolių seka ^C^C , atitinkančia dvigubą klaviso <Esc> paspaudimą (tai nutraukia bet kurią aktyvią komandą);

pries kiekvieną komandą rasomas pabraukimo simbolis, kuris leidzia pervesti AutoCAD komandą į tuo metu naudojamos kalbos AutoCAD versiją, pvz., vokiečių.

Jeigu meniu narys yra komanda su parametrais, reikia zinoti parametrų sekos pateikimo eiliskumą. Kiekvienas simbolis, net tarpas, meniu makrokomandoje yra reiksminis. Pranesimų seka skirtingoms komandoms gali būti sukeista. Tačiau vartotojo sudarytas meniu turėtų reikalauti kuo maziau pakeitimų perkeliant į naujesnę AutoCAD versiją. Zemiau lentelėje aprasoma makrokomandų sintaksė:

Simbolis

Paskirtis

Sim-bolis

Paskirtis

<ENTER> klaviso paspaudimas

^C

Nutraukia komandą, patariama naudoti dvigubą: ^C^C

^M

<ENTER> klaviso paspaudimas

^D

Coords rezimui perjunginėti (<Ctrl>+<D>)

^I

<TAB> klaviso paspaudimas

^E

Izometrinio zymeklio orientacijai keisti (<Ctrl>+<E>)

Tarpas

Įveda tarpą; tarpas tarp komandų sekų meniu nario aprase atitinka tarpo klaviso paspaudimą;

<ENTER> klaviso paspaudimo atitikmuo

^G

Grid rezimui perjunginėti (<Ctrl>+<D>)

Pauzė vartotojo duomenims įvesti

^H

<Backspace> klaviso paspaudimas

Kompiliuoja po sio zenklo surasytas AutoCAD komandas ir raktazodzius

^O

Ortho rezimui perjunginėti (<Ctrl>+<D>)

Pratęsia meniu makrokomandos aprasymą į kitą eilutę ( jeigu + yra paskutinis eilutės simbolis)

^P

Menuecho rezimui perjunginėti

Vaizduoja einamąjį pasirodančio ar grafinio meniu lygį

^Q

Atkartoja visus pranesimus, būsenos eilutės informaciją ir  įveda į spausdintuvą (CTRL+Q)

*^C^C

Prierasas meniu nariui pakartoti

^T

Plansetės rezimui perjunginėti (CTRL+T)

Specialaus kodo simbolis įkelti meniu skyrių ar įvesti sąlyginę DIESEL kalbos makrokomandos israiską ($M=)

^V

Keičia einamąjį vaizdo langą (CTRL+V)

^B

Snap rezimui perjunginėti (CTRL+B)

^Z

Bevertis simbolis, kuris panaikina automatiską tarpo simbolio pridėjimą meniu nario gale

Makrokomandos pabaiga

Pasirinkus meniu narį, pries vykdant komandų seką AutoCAD įterpia tarpą makrokomandos gale. Pvz., meniu narys [Line]line vykdomas lyg būtų įvedama komanda Line ir spaudziamas tarpo klavisas.

Kartais tai nepriimtina, pvz., TEXT arba DIM komandos turi būti baigiamos ne tarpo, bet <Enter> paspaudimu. Be to, kartais naudojama daugiau negu vienas tarpo (arba <Enter>) klaviso paspaudimai komandai baigti, bet kai kurie teksto redaktoriai negali sukurti eilučių su tarpais jų gale. Sią problemą padeda isspręsti du susitarimai:

kai meniu makrokomandoje pasirodo kabliataskis ( ; ), AutoCAD jį pakeičia į <Enter> paspaudimą;

jeigu eilutė baigiasi valdymo simboliu, kairiuoju įkypuoju brūksniu ( \ ), pliuso zenklu ( + ) arba kabliataskiu ( ; ), AutoCAD po jų neprideda tarpo simbolio.

AutoLISP israiskos naudojimas AutoCAD meniu makrokomandoje

Galima naudoti AutoLISP kintamuosius ir israiskas meniu makrokomandoms kurti. Pavyzdyje pateiktas stačiakampio braizymo meniu punktas:

[Stačiakampis]^C^C (setq vienas (getpoint "Nurodykite vieną stačiakampio kampą:"));\+

(setq kitas (getpoint "Nurodykite priesingą stačiakampio kampą:"));\+

rectang !vienas !kitas;

Virsutiniojo meniu kūrimas

Įkeliant meniu failą AutoCAD iesko meniu skyrių POP1-POP16. Jų neradus įkeliami standartiniai meniu skyriai File ir Edit. Skyriai POP17-POP500 gali būti įkeliami komanda MENULOAD arba specialia skyriaus įkėlimo komanda $Pn=Meniu_grupės_vardas.Meniu_skyriaus_vardas (n=1;.;16), t. y. įkeliama POP1 - POP16 skyrių vietoje).

Virsutinio meniu zymių sintaksė

Simbolis

Paskirtis

Virsutinio meniu eilutėms atskirti (keli minuso simboliai)

Makrokomandai pratęsti į kitą eilutę (kai + yra paskutinis eilutės simbolis)

->

Zymės priesdėlis, zymintis, kad virsutinysis meniu turi zemesnio lygio meniu

<-

Zymės priesdėlis, zymintis, kad virsutinysis meniu yra paskutinis zemesnio lygio meniu punktas

<-<-

Zymės priesdėlis, zymintis, kad virsutinysis meniu yra paskutinis zemesnio lygio meniu punktas ir baigia aukstesnio lygio meniu (vienas <- reikalingas baigti kiekvieną aukstesnio lygio meniu)

Leidzia virsutiniojo meniu zymei priimti DIESEL makro/eilutę, kuri prasideda 

Zymės priesdėlis, padarantis meniu narį neprieinamą

Zymės priesdėlis, kuris zymi meniu narį su apribojimo zyme

&

Sis zenklas dedamas pries simbolį, nurodomą kaip greitinantįjį klavisą virsutiniame meniu, pvz., S&ample vaizduojamas kaip Sample

/c

Apibrėzia meniu greitinantįjį klavisą virsutiniajame meniu, pvz.,  /aSample vaizduojamas kaip Sample

\t

Nurodo,  kad zymės tekstas yra visi desiniau esantys eilutės simboliai

Virsutinio meniu kūrimo pavyzdys

// Virsutinio meniu kūrimas

***POP12

**Virsutinis meniu

// Zemiau esančios eilutės tekstas tarp [ ] - meniu zymė

[&Pasirodantysis]

// Zemiau - kitas tos pačios meniu zymės uzrasymo variantas:

// ID_Mn Virsutinis meniu [&Pasirodantysis]

// Makrokomanda medziui piesti surasyta meniu kūne

[&Medis]^C^C+

(setq taskas1 (getpoint "Nurodykite medelio bazinį taską"));\+

(setq taskas2 (list  (car taskas1) (+ 50 (cadr taskas1) ) ) );+

(setq taskas3 (list (+ 20 (car taskas2) ) (cadr taskas2) ));+

(setq taskas4 (list ( car taskas3) (cadr taskas1) ) );+

(setq centras (list (/ (+ (car taskas3) (car taskas2) ) 2) (cadr taskas2)));+

(setq spindulys 20);+

-Color Red;+

Line !taskas1 !taskas2 !taskas3 !taskas4 c;+

Circle !centras !spindulys;

[&Kvadratas]^C^C+

(setq taskas1 (getpoint "Nurodykite kvadrato desinįjį apatinį kampą"));\+

(setq ilgis (getreal "Įveskite kvadrato krastinės ilgį"));\+

(setq taskas2 (list (car taskas1) (+ ilgis (cadr taskas1))));+

(setq taskas3 (list (+ ilgis (car taskas1)) (cadr taskas2)));+

(setq taskas4 (list (car taskas3) (cadr taskas1)));+

-Color Red;+

(Command "line" taskas1 taskas2 taskas3 taskas4 "c");+

Line !taskas1 !taskas3 ;+

Line !taskas2 !taskas4 ;

// Makrokomanda stačiakampiui piesti sudaryta is

// AutoLisp funkcijos failų įkėlimo (load) ir funkcijos kvietimo (stačiakampisi)

//jeigu AutoLisp aprasyme: DEFUN STAČIAKAMPIS () - Meniu: (stačiakampis)

//jeigu AutoLisp aprasyme: DEFUN C:STAČIAKAMPIS () - Meniu: stačiakampis

[&Stačiakampis1]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

(stačiakampis1 "Green");

[S&tačiakampis2]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

(stačiakampis2);

[St&ačiakampis3]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

stačiakampis3;

[Sta&čiakampis4]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

stačiakampis4;

[Stač&iakampis5]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

stačiakampis5;

Pakopinių meniu kūrimo pavyzdys

Pakopinio meniu valdymo simboliai:

->

Zymės priesdėlis, zymintis, kad meniu punktas turi zemesnio lygio meniu

<-

Zymės priesdėlis, zymintis, kad meniu punktas yra paskutinis zemesnio lygio meniu punktas

<-<-

Zymės priesdėlis, zymintis kad meniu punktas yra paskutinis zemesnio lygio meniu punktas ir baigia aukstesnio lygio meniu (vienas <- reikalingas baigti kiekvieną aukstesnio lygio meniu)

Pakopinio meniu sudarymo pavyzdys

***POP1

**Pakopinis meniu

[Braizyti]

[->Radijo elementus]

[Varzas ]makrokomanda

[Kondensatorius ]makrokomanda

[<-Tranzistorius]makrokomanda

[->Statybinius elementus]

[->Langus ]makrokomanda

[Medinius ]makrokomanda

[Plastikinius]makrokomanda

[<-Metalinius]makrokomanda

[Duris ]makrokomanda

[<-Sienas ]makrokomanda

[->Tvarkarasčius]

[Paskaitų ]makrokomanda

[Pratybų ]makrokomanda

[<-Laboratorinių darbų]makrokomanda

Taip atrodo pakopinio meniu fragmentas AutoCAD programos virsutinio meniu srityje:

Soninio meniu kūrimas

Ekrano meniu gali būti paslėptas arba vaizduojamas. AutoCAD meniu faile ACAD.MNU ekrano meniu skyriaus pradzią zymi zymė: ***SCREEN

Zemesnio lygiu meniu apraso pradzią nurodo zymė: **S

Kitas uzrasas tarp lauztinių skliaustų yra zemesnio lygio skyriaus vardas ( [Ekrano] )

// Ekrano (soninio) meniu kūrimas

***SCREEN

**S

[Ekrano]

// Makrokomanda medziui piesti surasyta meniu TEKSTE

[Medis]^C^C+

(setq taskas1 (getpoint "Nurodykite medelio bazinį taską"));\+

(setq taskas2 (list  (car taskas1) (+ 50 (cadr taskas1) ) ) );+

(setq taskas3 (list (+ 20 (car taskas2) ) (cadr taskas2) ));+

(setq taskas4 (list ( car taskas3) (cadr taskas1) ) );+

(setq centras (list (/ (+ (car taskas3) (car taskas2) ) 2) (cadr taskas2)));+

(setq spindulys 20);+

-Color Red;+

Line !taskas1 !taskas2 !taskas3 !taskas4 c;+

Circle !centras !spindulys;

[Kvadratas]^C^C+

(setq taskas1 (getpoint "Nurodykite kvadrato desinįjį apatinį kampą"));\+

(setq ilgis (getreal "Iveskite kvadrato krastines ilgi"));\+

(setq taskas2 (list (car taskas1) (+ ilgis (cadr taskas1))));+

(setq taskas3 (list (+ ilgis (car taskas1)) (cadr taskas2)));+

(setq taskas4 (list (car taskas3) (cadr taskas1)));+

-Color Red;+

(Command "line" taskas1 taskas2 taskas3 taskas4 "c");+

Line !taskas1 !taskas3 ;+

Line !taskas2 !taskas4 ;

// Makrokomanda stačiakampiui piesti sudaryta is

// AutoLisp funkcijos failų įkėlimo (load) ir funkcijos kvietimo (stačiakampisi)

//jeigu AutoLisp aprasyme: DEFUN STAČIAKAMPIS () - Meniu: (stačiakampis)

//jeigu AutoLisp aprasyme: DEFUN C:STAČIAKAMPIS ()- Meniu: stačiakampis

[Stkampis1]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

(stačiakampis1);

[Stkampis2]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

(stačiakampis2);

[Stkampis3]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

stačiakampis3;

[Stkampis4]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

stačiakampis4;

[Stkampis5]^C^C+

(if (not (load "stačiakampiai"))(load "stačiakampiai"));+

stačiakampis5;


Soninio meniu skyriaus meniu faile ACAD.MNU fragmentas:

Vaizdas ekrane

Soninio meniu skyriaus (SCREEN) pradzia

Zemesnio lygio meniu (File) tekstas:

Soninio meniu zemesnio lygio meniu

Soninio meniu zemesnio lygio meniu turi tokį formatą:

**meniu_vardas  [pradzios_numeris]

čia: 

meniu_vardas

eilutė iki 33 simbolių (raidzių, skaitmenų, dolerio zenklo ( ), brūksnelio (-) ir pabraukimo simbolio ( _ ) ). Zemesnio lygio meniu zymė turi būti toje pačioje meniu failo eilutėje ir joje negali būti tarpų.

pradzios_numeris

yra neprivalomas argumentas, sveikasis skaičius, kuris parodo, nuo kurios zemesnio lygio meniu eilutės vykdomas meniu_vardas.

Zemesnio lygio meniu gali turėti bet kokį narių skaičių, bet kiekvieno meniu sritis yra apribota pasiekiamų narių skaičiumi (priklausomai nuo ekrano dydzio). Pvz., jeigu zemesnio lygio meniu turi 21 narį, bet ekranas gali rodyti vienu metu tik 20 narių, paskutinis narys nepasiekiamas.

Kada zemesnio lygio meniu pasirenkamas vykdyti, jo nariai uzkloja ankstesnio meniu narius nuo pradzios. Taigi, zemesnio lygio meniu gali uzdengti tik dalį ankstesniojo meniu. Galima pridėti nario numerį po kiekvieno meniu arba zemesnio lygio meniu zymės, norint nustatyti nuo kurio nario uzdengti. Pvz.:

**SAMPLE 3

Kada **SAMPLE pomeniu pasirenkamas vykdyti, pirmos 2 meniu sekcijos yra nepakeičiamos ir pomeniu pakeičiamas pradedant meniu sekcija 3. Nustačius neigiamą sekcijos numerį, pakeitimas prasidės tuo sekcijos numeriu, skaičiuojant nuo meniu galo (ekrano apačios).

Kad būtų atkurti ankstesni ekrano nariai, meniu narys turi turėti dar ir kitą pranesimo kodą:

$S=

AutoCAD issaugo galimybę atkurti paskutinius 8 zemesnio lygio meniu. Virsijus sį skaičių, pirmieji meniu pradingsta.

Čia pateikiamas SCREEN meniu skyriaus pavyzdys, is kurio matyti, kaip vartojamas zemesnio lygio meniu:

***SCREEN

[PRIEINAMASmeniu]

[DRAW.]$S=Draw_Root

[EDIT.]$S=Edit_Root

[Bye]end

[ -MAIN- ]$S=SCREEN

**Draw_Root 2 

[Line  ]line

[Circle  ]circle

[Arc  ]arc

**Edit_Root 2

[Erase  ]$S=Sel_obj erase

[Copy  ]$S=Sel_obj copy

[Move  ]$S=Obj_sel move

**Obj_sel 2

**Sel_obj 2

[Last  ]last

[Previous]previous

[Window ]window

[Crossing]crossing

[ -PREV- ]$S= 

***BUTTONS1 

redraw 

Siame pavyzdyje yra 3 zemesnio lygio meniu: Draw_Root, Edit_Root ir Sel_obj.

Draw_Root ir Edit_Root iskviečiami is pagrindinio meniu pasirinkus vykdyti kaip meniu narį Draw arba Edit . Meniu Draw_Root yra 3 pasirenkamieji nariai, atitinkantys AutoCAD komandas LINE, CIRCLE ir ARC. Meniu Edit_Root yra taip pat 3 pasirenkamieji nariai, kiekvienas is kurių pries vykdant paskirtą komandą iskviečia meniu Sel_obj.

Visais atvejais pasirinkus narį -MAIN- iskviečiamas pagrindinis soninis meniu. Sis meniu uzdengia tik tiek ankstesnio meniu eilučių, kiek jame jų yra. Jeigu meniu turi daugiau narių nei yra vietos ekrane, tai pertekliniai nariai ignoruojami.

Galima naudoti meniu failuose tusčias eilutes ir jomis uzdengti ankstesnius meniu. Be to, galima įterpti tusčių eilučių, kad failą būtų lengviau skaityti.

Prezentacijų ir grafinio meniu kūrimas

Skaidrių kūrimas ir perziūra

Prezentacijai patogi trimatė grafika. Tam daznai vartojami AutoCAD trimačiai vaizdai ir dvimačiai eskizai. Kartais tikslinga trimatę grafiką demonstruoti tiesiog is kompiuterio vaizduoklio ekrano, bet jei brėziniai sudėtingi, gali uztrukti nematomų linijų pasalinimas. AutoCAD turi 2 komandas: MSLIDE - skaidrėms kurti, VSLIDE - skaidrėms perziūrėti, leidziančias issaugoti ekrano vaizdą, kad greitai ir patogiai jį būtų galima isvesti. Sios komandos įrasys/nuskaitys ekrano vaizdą į/is failą/o diske. Toks vaizdas vadinamas skaidre (slide). Tokį failą AutoCAD'u galima bet kada iskviesti. Skaidrės iskviečiamos ekrano atnaujinimo greičiu nepaisant brėzinio sudėtingumo, t.y. AutoCAD sukurta skaidrė su trimačiu vaizdu, kai yra nematomų linijų, bet kuriuo metu gali būti greitai iskviesta į ekraną. Skaidrės neredaguojamos, o brėzinį pakeitus - neatnaujinamos.

Skaidrių kūrimas

Į ekraną įvesti tiktai skaidrę sudarysiantį brėzinį.

Command: MSLIDE

Atvertame dialogo lange Create Slide File nurodyti diską, katalogą ir įvesti skaidrės failo vardą (vardo plėtinys - SLD).

Skaidrių perziūra

Command: VSLIDE

Atvertame dialogo lange Select Slide File nurodyti diską, katalogą ir skaidrės failo vardą.

Grįzti į redaguojamą brėzinį: View Redraw

Skaidrių prezentacijos automatizavimas

Tekstų redaktoriumi (Notepad, Norton Commander, Wordpad, MS Word ) sukurti zemiau pateiktos struktūros tekstinio formato prezentacijos scenarijaus failą (pvz. SCENARIJ.SCR) su failo vardo plėtiniu SCR. Klavisą <Enter> spausti kiekvienos eilutės pabaigoje. Paprastumo dėlei failą patogiau issaugoti viename is standartinių AutoCAD paieskos katalogų - sakniniame, SUPPORT, FONTS arba HELP (arba į sį sąrasą pridėti nuosavą katalogą: Tools Preferences Files Support Files Search Path Add, nurodyti nuosavą katalogą, arba įrasyti pilną failo vardą)

Failo (pvz. SCENARIJ.SCR) teksto variantas, kai skaidrių nėra jų bibliotekoje:

Failo (pvz. SCENARIJ.SCR) teksto variantas, kai skaidrės yra bibliotekoje (pvz. Myslides.LST):

Vslide

Vslide

Skaidrė1

Myslides(Skaidrė1)

Delay 1000

Delay 1000

Vslide

Vslide

Skaidrė2

Myslides(Skaidrė2)

Delay 1000

Delay 1000

Vslide

Vslide

Skaidrėn

Myslides(Skaidrėn)

Rscript

Rscript

Čia:

Vslide - skaidrės perziūrėjimo komanda;

Delay - uzlaikymo po Vslide komandos dydis milisekundėmis;

Skaidrėn - skaidrės failo Skaidrėn.SLD vardas be isplėtimo;

Myslides - sukurtos skaidrių bibliotekos vardas.

Grįzti į AutoCAD ir perziūrėti prezentaciją pagal sukurtą scenarijų:

Command: SCRIPT (Tools Run Script

Atvertame dialogo lange Select Script File nurodyti diską, katalogą ir sukurto scenarijaus failo vardą (pvz., SCENARIJ.SCR), paskui - Open.

Skaidrių bibliotekos kūrimas

Skaidres galima sugrupuoti pagal projektą, brėzinio tipą ar kitus pozymius ir surasyti į vieną failą - biblioteką. Skaidrių bibliotekos sutaupo vietos diske, nes uzima maziau vietos nei tos pačios skaidrės, saugomos atskirai. Skaidrių bibliotekai sudaryti siūloma paslaugų programa Slidelib.EXE uzregistruota autocad\support pakatalogyje. Bibliotekos kūrimo procedūra:

Tekstų redaktoriumi (Notepad, Norton Commander, Wordpad, MS Word ) sukurti zemiau pateiktos struktūros tekstinio formato į biblioteką įtraukiamų skaidrių sąrasą (pvz. Myslides.LST). Failo vardo isplėtimas .SLD čia dar nenurodomas. <Enter> klavisą spauskite kiekvienos eilutės pabaigoje:

Skaidrė1

Skaidrė2

Skaidrėn

Windows darbo lange paleisti skaidri bibliotekos kūrimo program

Start Programs MS-DOS prompt

DOS komandomis pereiti į katalogą autocad\support, kuriame yra failai Slidelib.EXE ir Myslides.LST (C: - perėjimas į diską C, CD autocad\support - perėjimas į katalogą autocad\support).

DOS komandų eilutėje įvesti: SLIDELIB <MYSLIDES.LST (čia: MYSLIDES.LST - skaidrių sąraso failo vardas, SLIDELIB.EXE - skaidrių bibliotekos kūrimo paslaugų programa).

Prezentacijos automatizavimo pavyzdys

Sukurti arba įkelti brėzinį, reikalingą skaidrei sukurti, pvz.:

Komanda MSLIDE sukurti ir issaugoti skaidrę vardu SKAIDRE.SLD

Komanda ROTATE pasukti rodyklę 30 laipsnių kampu laikrodzio rodyklės kryptimi.

Komanda MSLIDE sukurti ir issaugoti skaidrę vardu S1.SLD

Kartojant 3-4 punktus sukurti skaidres S2-S12.

Tekstų redaktoriumi sukurti scenarijaus failą vardu LAIKAS.SCR is zemiau pateiktų eilučių, kurių gale spausti

Vslide  Skaidre

Vslide  *S1

Delay  500

Vslide 

Vslide  *S2

Delay  500

Vslide 

Vslide  S3

Delay  500

Vslide  S4

Delay  500

Vslide  S5

Delay  500

Vslide  S6

Delay  500

Vslide  S7

Delay  500

Vslide  S8

Delay  500

Vslide  S9

Delay  500

Vslide  S10

Delay  500

Vslide  S11

Delay  500

Vslide  S12

Delay  500

Rscript 

Grįzti į AutoCAD ir perziūrėti reprezentaciją pagal sukurtą scenarijų:

command: SCRIPT

atvertame dialogo lange Select Script File nurodyti diską, katalogą ir sukurto scenarijaus failo vardą - LAIKAS.SCR, paskui - Open.

Baigti demonstruoti nuspausti <Esc> arba <Backspace> klavisą.

Grafinio meniu sudarymas

Grafiniai meniu leidzia sudaryti meniu, kuriame vietoje komandų zodinių pavadinimų pateikiami grafiniai vaizdai - piktogramos. Grafiniams vaizdams naudojami AutoCAD skaidrių bibliotekos ir failai. Grafinio meniu pavyzdį galima pasiziūrėti iskvietus komandą Draw Surfaces 3D Surfaces

Grafinis meniu paskelbiamas įrasius meniu faile skyrių ***IMAGE Meniu nustatomas kaip ir ekraniniame meniu: kiekvieną punktą sudaro antrastė ir meniu tekstas, kuris turi būti vykdomas parinkus sį punktą. Pirmoji meniu eilutė traktuojama kaip meniu antrastė ir nereiskia pasirenkamos komandos. Grafiniuose meniu antrastė pateikiama virs meniu sudarančių piktogramų grupės.

Grafiniai meniu gali būti kelių lygių. Komanda $i nurodo grafinio meniu skyriaus įkėlimą. Tarp zemesnio lygio meniu turi būti tusčia eilutė isvalyti ankstesnio meniu punktams. Grafiniame meniu gali būti iki 20 punktų, neskaitant meniu skyriaus antrastės. Papildomos eilutės ignoruojamos. Piktogramos vaizduojamos drauge su sąrasu, kuriame yra su piktogramomis susijusių skaidrių vardai arba kitas iki 17 simbolių ilgio tekstas.

Grafiniuose meniu punktų antrastės paprastai nurodo skaidrių failų vardus vietoje tekstinių antrasčių, kurios pasirodo ekrane. Skaidrės failo vardas turi būti uzrasytas taip pat, kaip ir jį įvedant komanda VSLIDE. Skaidrės faile yra vaizdas, kuris pateikiamas kaip piktograma pasirenkant sį meniu punktą. Leidziamos tokios grafinio meniu antrasčių uzrasymo formos:

[skaidrės_vardas]

sąrase isvedamas skaidrės, vaizduojamos piktogramoje, vardas skaidrės_vardas;

[skaidrės_vardas, antrastė]

sąrase isvedamas tekstas antrastė, o piktogramoje vaizduojama skaidrė skaidrės vardas;

[biblioteka (skaidės_vardas)]

sąrase isvedamas piktogramoje vaizduojamos skaidrių bibliotekos biblioteka skaidrės vardas skaidrės_vardas;

[biblioteka(skaidrės_vardas),antrastė]

sąrase isvedamas tekstas antrastė, o piktogramoje vaizduojama skaidrių bibliotekos biblioteka skaidrė skaidrės_vardas;

[tusčias_laukas]

palikus tusčią lauką antrastė vartojama kaip sąraso skiriamoji linija ir jokia piktograma nevaizduojama

[antrastė]

jeigu pirmas punkto antrastės simbolis yra tarpas, punktas vietoje piktogramos vaizduojamas kaip tekstinė informacija. Tai leidzia įtraukti tokius paprastus punktus kaip Cancel, Exit, Next, Previous, Begin be skaidrių su sių zodzių vaizdais.

Grafiniam meniu suaktyvinti skirta speciali meniu komanda $i=* kuri įkelia grafinio meniu skyrių į ekraną. Si komanda gali būti bet kuriame meniu skyriuje, bet jos negalima įvesti is klaviatūros. Grafinis meniu pateikiamas dialogo lange su antraste is pirmos eilutės teksto.

Grafiniame meniu parinkus reikiamą punktą, meniu eilutėje atitinkantis sį punktą tekstas logiskai pakeičia komandą $i=* kuri suaktyvina meniu. Tai įgalina grafinį meniu sudaryti is bet kokio skaičiaus komandų. Pateiktas tekstas laikomas meniu valdymo programa ir jame gali būti meniu komandų, t. t. ir $i=* Tuo būdu galima sudaryti hierarchinį grafinį meniu, kuriame punkto parinkimas iskviečia kitą grafinį meniu ir t.t. Tokių meniu iskvietimas vyksta nuosekliai.

Skaidrių ruosimas grafiniam meniu niekuo nesiskiria nuo skaidrių ruosimo AutoCAD programoje, bet reikėtų atsizvelgti į rekomendacijas:

skaidrės turi būti kuo paprastesnės;

ruosiama skaidrė turėtų uzimti visą ekraną (pries vykdant komandą MSLIDE);

neuzpildyti vientisų (solid) kūnų.

Virsutinio meniu skyriaus, aktyvinančio grafinį meniu ir iskviečiančio trimačių objektų braizymo komandas, fragmentas

Grafinio meniu skyriaus pavirsiams parinkti fragmentas

***image

***POP3

**image_3Dobjects

[Draw]

[3D Objects]

[acad(Box3d,Box3d)]^C^Cai_box

[acad(Pyramid,Pyramid)]^C^Cai_pyramid

[acad(Wedge,Wedge)]^C^Cai_wedge

[acad(Dome,Dome)]^C^Cai_dome

.

ID_MnSurface [->Sur&faces]

ID_Solid  [&2D Solid]^C^C_solid

ID_3dface  [3D &Face]^C^C_3dface

ID_3dsurface [&3D Surfaces...]

$I=ACAD.image_3dobjects $I=ACAD.*

Grafinio meniu sudarymo pavyzdys

Tarkime, reikia sudaryti grafinį meniu radioelektroninės schemos fragmentui nubraizyti (12.2 pav.)

12.1 pav. Radioelementai, kuriuos reikia issaugoti kaip blokus atskiruose failuose

Sukurti keturis radioelektroninius elementus (varzą, diodą, tranzistorių ir kondensatorių) ir issaugoti savo diskelio sakniniame kataloge kaip blokus atskiruose failuose: Varza.dwg, Diodas.dwg, Condens.dwg ir Transist.dwg. Bloko atributas (elemento zymė) turės būti uzrasomas tarp taskų 1 ir 2, kaip parodyta
12.1 paveiksle.

Sukurti ir issaugoti savo diskelio sakniniame kataloge (arba C:\Users\Gafinis atitinkamas skaidres failuose: Varza.SLD, Diodas.SLD, Condens.SLD ir Transist.SLD.

Tekstų redaktoriumi sukurti ir issaugoti savo diskelio sakniniame kataloge tekstinio formato savąjį meniu failą GRAFINIS.MNU, kuriame įrasyti tekstą:

***POP15

&Grafinis meniu]

[&Radijo elementai...]^C^C$I=Radijo $I=*

&Statybiniai langai...]^C^C$I=Statybiniai $I=*

***image

**Radijo

[Elementų sąrasas ir jų skaidrės]

[varza,Varza]^C^Cinsert varza

[diodas,Diodas]^C^Cinsert diodas

[condens,Condens]^C^Cinsert condens

[transist,Transist]^C^Cinsert transist

**Statybiniai

[Elementų sąrasas ir jų skaidrės]

[Mediniai  ]

[Plastikiniai]

[Metaliniai ]

Prijungti ( diskelio arba C:\Users\Gafinis katalogą) prie AutoCAD palaikomų paieskos katalogų sąraso:

Tools Options. Files

sąrase Search paths, file names, and file locations: isskleisti Support File Search Path spragtelint pele ties + zenklu, paskui - Add ir Browse.

atvertame dialogo lange Browse for Folder pazymėti diskelio piktogramą (Floppy A arba C:\Users\Grafinis), paskui -OK ir OK..

Iskviesti savąjį meniu GRAFINIS.MNU:

Command: MENU

atverto dialogo lango Select Menu File isskleidziamame sąrase Look in: parinkti (diskelio arba C:\Users\Grafinis katalogą

Isskleidziamame sąrase Files of type parinkti: Menu Template (*.mnu)

Failų sąrase parinkti meniu failą GRAFINIS.MNU, paskui - Open. Jūsų meniu pakeis standartinį AutoCAD meniu.

Jeigu reikia grįzti į standartinį AutoCAD meniu :

Command MENU

Atverto dialogo lango Select Menu File isskleidziamame sąrase Look in: parinkti AutoCAD sakninio katalogo pakatalogį Support.

Isskleidziamame sąrase Files of type parinkti: Menu Template (*.mnu).

Failų sąrase parinkti meniu failą ACAD.MNU, paskui - Open. Taip bus sugrązintas standartinis AutoCAD meniu.

Virsutiniame meniu suaktyvinti meniu skyrių Grafinis meniu. Parinkus meniu punktą Radijo elementai ir įterpinėjant radioelektroninius elementus nubraizyti radioelektroninės schemos fragmentą (12.2 pav.):

12.2 pav. Radioelektroninės schemos fragmentas

Darbinio meniu įkėlimas komanda MENU

Command: MENU

Atverto dialogo lango Select Menu File isskleidziamame sąrase Look in parinkti reikiamą meniu failą, kurio vardo plėtinys .MNU (nepamirsti failų filtrų sąrase Files of type parinkti reiksmę: Menu template (*.mnu) ), paskui - Open.

Vartotojo meniu skyrių įkėlimas į darbinį meniu

Vartotojo meniu skyrius į darbinį meniu įkelti galima modifikuojant darbinio meniu failo, pvz., ACAD.MNU, tekstą arba meniu komanda MENULOAD (Tools Customize Menus.). Zemiau pateiktas scenarijus, kaip vartotojo meniu (C:\Temp\SAVAS.MNU) skyrius Braizyti ir Papildomas įkelti pries AutoCAD meniu (ACAD.MNU) skyrių Dimension.

Komanda MENU įkelti darbinį meniu ACAD.MNU is AutoCAD'o SUPPORT katalogo (jeigu pries tai buvo įkeltas kitas meniu).

Tools Customize Menus.

Atverto dialogo lango Menu Customization skyriuje Menu Groups paspaudus komandinį mygtuką Browse... atvertame dialogo lange Select Menu File pazymėti failą C:\Temp\SAVAS.MNU, paskui - Open (nepamirsti failų filtrų sąrase Files of type parinkti reiksmę: Menu template (*.mnu) ).

Dialogo lange Menu Customization paspausti komandinį mygtuką Load.

Suaktyvinti skyrių Menu Bar, kurio sąrase Menu Bar pateiktas visų įkeltų meniu skyrių sąrasas.

Isskleidziamame sąrase Menu Group parinkti meniu grupę C:\Temp\SAVAS.MNU, o sąrase Menu Bar pazymėti skyrių Dimension (pries kurį reikia įterpti).

Sąrase Menus pazymėti įkeliamą skyrių Braizyti ir paspausti komandinį mygtuką Insert>>.

Sąrase Menus pazymėti įkeliamą skyrių Papildomas ir paspausti komandinį mygtuką Insert>>.


Vartotojo meniu skyrius panaikinti galima modifikuojant darbinio meniu failo, pvz., ACAD.MNU, tekstą arba meniu komanda MENUUNLOAD (Tools Customize Menus.).


Document Info


Accesari: 2908
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )