Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Okna dialogowe

Poloneza
Okna dialogowe 1

Linia opcji 1

Funkcje pomocnicze w linii opcji
Przykład: Wymiarowanie 1

Przykład: Informacje 1

Przykład: Kopiowanie/przesuwanie i wstawienie makr. 1

Ustawienia różne 2

Stała π

Stała π w okienkach dialogowych

Makra

Formaty plików podczas wczytywania makra 2

Formaty plików podczas zapisywania makra 3

Ustawienia atrybutów 3

Zamknięcie atrybutu n 21321h711v a liście

Przykład 3

Warstwy i grupy 3

Okno dialogowe warstw/grup

Drukowanie włączyć/wyłączyć 4

Slajdy 4

Wyszukiwanie warstw/grup po numerze 4

Zaznaczanie warstw i grup

Linie 4

Wielokąt

Funkcje Info 5

Kontur

Informacja o elemencie

Konfiguracja funkcji info w linii opcji

Wymiarowanie 5

Wymiarowanie współrzędnymi

Konfiguracja wymiarowania

Odstęp linii wymiarowych 7

Odległość tekstu od linii wymiarowej 7

Podpowiedzi 8

Konfiguracja 8

Zaznaczanie elementów

Wybór elementów

Wycinanie 8

Kopiowanie MegaCAD 8

Wyświetlanie współrzędnych

Ustawienia wyświetlania współrzędnych (Kursor myszy)   

Pokazywanie aktywne 10

Dynamiczne pozycjonowanie 10

Ustalone pozycjonowanie 10

Ustalenie miejsca wyświetlania 10

Edycja 10

Dołączanie 1

Wstawienie fragmentu.

Drukowanie z programu głównego 10

Rysunki 11

Wczytywanie rysunku

Zapisanie rysunku

Ustawienia kolorów 11

Wyświetlanie numeru koloru

Modus Wyboru 11

Wybór konturem

Kreskowanie powierzchni

Drag&Drop 12

Selekcja wielu elementów

Drag&Drop i makra

Drag&Drop i wymiary

Punkty charakterystyczne wymiarowania

Drag&Drop i atrybuty elementów

Zmiana atrybutów

Drag&Drop i przesuwanie/kopiowanie

DB-Info 16

Wybór

Okna dialogowe

We wszystkich oknach dialogowych - w których pojawia się pasek przewijania - działa kółko myszki. Przykładem może być mieszcząca się w okienku lista warstw.

Linia opcji

Funkcje pomocnicze w linii opcji

W przypadku używania wielu funkcji umożliwiono dynamiczny dostęp do opcji konfigurujących lub sterujących daną funkcją. Opcje te wyświetlane są w dolnej linii (z lewej strony miejsca, w którym opisane jest znaczenie klawiszy) w postaci ikon identycznych do występujących w menu ikonowych.Opcje można wybierać na dwa sposoby:

klikając myszką odpowiednią ikonę;

naciskając spację - wybierzemy ikonę, która jest na liście "wypukła". Przejście do kolejnych ikon (opcji) klawisz "TAB".

Przykład: Wymiarowanie

W przypadku wymiarowania wyświetlane są (rys. poniżej):

konfiguracja wymiarowania;

konfiguracja napisów na liniach wymiarowych;

wczytanie zdefiniowanego wcześniej stylu wymiarowania;

wprowadzenie tolerancji liczbowej;

wprowadzenie tolerancji tekstowej;

obcięcie nieznaczących zer.

Przykład: Informacje

W przypadku wybrania polecenia z menu informacji, mamy dostęp do konfiguracji informacji matematycznych (rys. poniżej). Ikona ta nie jest wyświetlana w przypadku wybrania funkcji "Informacja o elemencie" (pierwsza ikona w menu informacji).

Przykład: Kopiowanie/przesuwanie i wstawienie makr.

Podczas kopiowania/przesuwania i wstawiania makr mamy dostęp do zorientowania elementów. Poniżej lista ikon wyświetlana podczas pracy w 3D (w wersji 2D odpowiednio krótsza). W wersji Lt lista ikon nie jest wyświetlana podczas kopiowania.

Wyświetlane są (rysunek powyżej):

odbicie lustrzane elementu względem osi pionowej;

odbicie lustrzane elementu względem osi poziomej;

obrót elementu o kąt wskazany trzema punktami;

zmiana punktu odniesienia;

wyrównanie elementów, wskazanie krawędzi odniesienia i docelowej;

wyrównanie elementów, wskazanie krawędzi docelowej;

Ustawienia różne

Stała π

Zdefiniowano w programie stałą . Wprowadza się ją w działaniach matematycznych jako "pi". Poniżej przykład wstawienia działania "w dymku" podczas wprowadzania współrzędnych.

Stała π w okienkach dialogowych

We wszystkich okienkach dialogowych wartość stałej wprowadzamy jako "pi" (rys. poniżej).

Makra

Przy ustawieniu menedżera Windows w Konfiguracji programu (wyłączone pole przy nazwie "MegaCAD"), nie mamy dostępu do plików "*.mtl", będących katalogami MegaCADa.

Formaty plików podczas wczytywania makra

Podczas wczytywania makra (nie "dołączania") mamy możliwość wczytywania pliku w kilku formatach, bez konieczności uruchamiania konwerterów. W wersji Lt możliwe jest wczytywanie plików w formatach: MAC, DWG oraz DXF (rys. poniżej).

Formaty plików podczas zapisywania makra

Podczas zapisywania makra (nie "wycinania") mamy możliwość zapisu pliku w kilku formatach, bez konieczności uruchamiania konwerterów. W wersji Lt możliwe jest zapisywanie plików w formatach: MAC, DWG i DXF.

Ustawienia atrybutów

Zamknięcie atrybutu n 21321h711v a liście

Do każdego atrybutu wyświetlanego na pasku dodano ikonkę z symbolem kłódki (rys. poniżej). Służy ona do zablokowania atrybutu w przypadku jego przejmowania z elementu istniejącego - atrybut zamknięty nie będzie zmieniony na przejęty.

Przykład

Na rysunku znajduje się element o atrybutach: grupa - 5, warstwa - 4, pisak - 1, grubość - 1, styl linii - 1 i kolor - czarny. Na pasku atrybutów mamy ustawione zupełnie inne atrybuty, w tym warstwa - 10. Aby przejąć atrybuty z istniejącego elementu - bez przejmowania numeru warstwy - zaznaczamy kłódkę przy warstwie (zmieni kolor) i wybieramy polecenie do przejęcia atrybutów z elementu (pierwsza ikona za listą kolorów). Po wskazaniu elementu zostaną przejęte wszystkie atrybuty oprócz numeru warstwy.

Warstwy i grupy

Okno dialogowe warstw/grup

Zmienione zostało okno dialogowe warstw/grup (rys. poniżej).

Drukowanie włączyć/wyłączyć

Dodana została możliwość wyłączenia z drukowania elementów znajdujących się na wybranych warstwach/grupach. Przy numerze znajduje się ikonka oznaczająca drukarkę. Kliknięcie na symbol drukarki spowoduje przekreślenie ikonki. Elementy znajdujące się na warstwie/grupie z tak zaznaczoną drukarką, nie będą drukowane. Ponowne kliknięcie na ikonkę spowoduje włączenie warstwy/grupy do drukowania.

Slajdy

Kiedy przełączymy okno dialogowe na pogląd zawartości warstw/grup, pod każdym slajdem przedstawiającym zawartość warstwy/grupy również znajduje się ikonka drukarki.

Wyszukiwanie warstw/grup po numerze

W oknie dialogowym warstw/grup dodano pole, za pomocą którego można przejść do żądanej warstwy/grupy (rys. poniżej). Podczas wprowadzania numeru, kursor automatycznie przesuwa się na żądaną warstwę/grupę.

Przykładowo, po kliknięciu na cyfrę 2 kursor przeskoczy do warstwy/grupy numer 2. Kiedy dodamy 5 - przesunie się na numer 25 (jeżeli takie warstwy/grupy istnieją na rysunku).

Uwaga: Kursor przesuwany jest na daną warstwę/grupę, jeżeli znajduje się ona w strukturze. W przypadku zwiniętej struktury zostanie rozwinięta gałąź zawierająca odpowiednią warstwę/grupę.

Zaznaczanie warstw i grup

Przy wyborze atrybutu (warstwa/grupa) z listy, ikonka z literką "L"/"G" przy wybranej warstwie/grupie jest zaznaczona na czerwono.Linie

Wielokąt

Zwiększono do 100000 maksymalną liczbę boków wielokąta.

Funkcje Info

Kontur

Przy zaznaczaniu konturem (kiedy używamy dowolne polecenie z menu informacji), jest on wyróżniany na czerwono grubą linią (rys. poniżej).

Informacja o elemencie

Po wybraniu funkcji i najechaniu myszką na element, w dymku wyświetlane są atrybuty elementu (rys. poniżej). Kliknięcie spowoduje wyświetlenie standardowego okienka. Poszczególne atrybuty oznaczono jako: G - Grupa, L - Warstwa, W - Grubość, S - Styl linii i C - Kolor.

Konfiguracja funkcji info w linii opcji

Podczas korzystania z funkcji informacyjnych, wynik działania których można wstawić (lub wrysować) na rysunek, w linii opcji pojawi się ikona uruchamiająca polecenie do konfiguracji informacji (rys. poniżej).

Wymiarowanie

Wymiarowanie współrzędnymi

Poprawiono opcję "Wymiarowanie współrzędnych". Działa ona z poleceniami "Wymiarowanie poziome i pionowe". Początek linii wymiarowej jest zaznaczany kropką. W przypadku wstawiania ciągu współrzędnych, dodatkowo wybieramy opcję "Od bazy wymiarowej"

Po wyborze polecenia do wymiarowania w poziomie (pionie) zaznaczamy punkt zerowy - można wstawić linię wymiarową o współrzędnej "0" (rys. poniżej).

Następnie zaznaczamy i wystawiamy kolejne linie wymiarowe

Tak zdefiniowany ciąg wymiarowy można w całości przesunąć przy pomocy polecenia "Zmiana umieszczenia pozycji wymiaru" . Po wybraniu polecenia i dowolnego wymiaru, pojawi się następujący komunikat:

Po wyborze pola "tak" - przesuniemy cały łańcuch wymiarowy. Wybierając "nie" - tylko zaznaczony wymiar.

Konfiguracja wymiarowania

Odstęp linii wymiarowych

Odstęp pomiędzy liniami wymiarowymi można definiować (zakładka "Ogólne") na dwa sposoby (rys. poniżej):

rel - relatywnie do wysokości tekstu;

abs - podając wartość w aktualnie używanych jednostkach (jak w poprzednich wersjach).

Odległość tekstu od linii wymiarowej

Odległość tekstu od linii wymiarowej można definiować na dwa sposoby (rys. poniżej):

rel - relatywnie do wysokości liter;

abs - podając wartość w aktualnie używanych jednostkach (jak w poprzednich wersjach).

Podpowiedzi

W oknie konfiguracji wymiarów, po najechaniu myszką na ikonkę otrzymamy dymek z podpowiedzią (rys. poniżej).

Konfiguracja

Zaznaczanie elementów

Wybór elementów

Wycinanie

W trakcie wyboru elementów, które mają tworzyć nowe makro, będą one zaznaczane tak, jak np. podczas wyboru do kopiowania..

Kopiowanie MegaCAD

W trakcie wyboru elementów kopiowanych do schowka, kiedy używamy funkcji "Kopiowanie MegaCAD", będą one zaznaczane tak, jak np. podczas wyboru do kopiowania..

Wyświetlanie współrzędnych

Nowością jest możliwość włączenia wyświetlania współrzędnych miejsca, w jakim znajduje się kursor myszy. Współrzędne wyświetlane są obok kursora, w postaci dymka (rys. poniżej).

W dymku tym można również podawać współrzędne. Po zatrzymaniu myszki (na chwilę) i minimalnym poruszeniu (bardzo łatwo można wyczuć), kursor zmieni się na strzałkę z literą "i" (rys. poniżej).

W tym momencie można najechać na dymek i kliknąć myszką współrzędną, którą będziemy wprowadzać (rys. poniżej).

Klawiszem "TAB" przechodzimy pomiędzy współrzędnymi i kolejno (lub wybiórczo) je zmieniamy. Zatwierdzenie wprowadzonych wartości - klawisz "Enter".

Ustawienia wyświetlania współrzędnych (Kursor myszy)

Pokazywanie aktywne

Włączenie opcji powoduje wyświetlanie na ekranie współrzędnych pozycji kursora myszy (w postaci dymka przy kursorze).

Dynamiczne pozycjonowanie

Opcja wyświetla przy kursorze dymek współrzędnych (w zmieniającym się miejscu).

Ustalone pozycjonowanie

Oznacza, że określamy stałe położenie dymka w stosunku do kursora myszy. (Opcja jest dużo wygodniejsza od poprzedniej.)

Ustalenie miejsca wyświetlania

Pozycję wyświetlania dymka w stosunku do kursora ustalamy, wybierając jeden z ośmiu punktów w oknie dialogowym (na rys.).

Edycja

Dołączanie 1

Zmieniono wizualizację działania funkcji. Po wyborze elementu dołączanego wybieramy granicę, do której będzie dociągany wskazany element. W momencie najechania myszką na granicę (bez zatwierdzania granicy) docinany element jest animowany. Zatwierdzenie wyboru (jak dotychczas) lewym klawiszem myszki.

Wstawienie widoku

Definiowanie widoku - możemy teraz również wstawiać wycinek rysunku w zakresie modelu.Drukowanie z programu głównego

W oknie dialogowym drukowania z programu głównego dodano pole do wprowadzenia ilości kopii (rys. poniżej).

Rysunki

Wczytywanie rysunku

Posługując się poleceniem do wczytywania rysunku można (oprócz formatu PRT) - bez konieczności oddzielnej konwersji - wczytać plik DWG lub DXF. W trakcie wczytywania MegaCAD wykonuje konwersję pliku do formatu PRT. Z konwertera, do    konwersji pobiera parametry, jakie były w nim ostatnio ustawione. Przy wczytywaniu należy w lewym dolnym narożu okienka dialogowego (rys. poniżej) wybrać typ wczytywanego pliku.

Zapisanie rysunku

Podczas zapisu, mamy do wyboru konwersję rysunku do innych formatów (dodatkowo oprócz formatu PRT). Dla wersji 2D i Lt są to formaty DWG i DXF - przedstawione na rysunku poniżej.

Ustawienia kolorów

Wyświetlanie numeru koloru

Tam, gdzie występuje kolor, czyli we wszystkich oknach dialogowych oraz na pasku atrybutów (rys. powyżej) oprócz koloru jest wyświetlany jego numer.

Modus Wyboru

Wybór konturem

Po wyborze konturem (np. pola obliczanej powierzchni), kontur zostanie zaznaczony grubszą czerwoną linią, a punkty załamania - kropkami.

Kreskowanie powierzchni

Przy obliczaniu wskazanej powierzchni, po jej wyborze i zatwierdzeniu, powierzchnia ulegnie zamalowaniu (do momentu wstawienia wartości na rysunek lub wyścia z funkcji po wyswietleniu wartości).

Drag&Drop

Selekcja wielu elementów

Zmieniono funkcję DRAG&Drop. Aktualnie pozwala na wybór wielu elementów. Na pierwszym wybranym elemencie są zaznaczane punkty charakterystyczne (np. na odcinku: końce i środek). Przy wyborze tylko jednego elementu można go - oprócz przesuwania/kopiowania - rozciągać. Mamy też dostęp do atrybutów elementu oraz możliwość ich zmiany - przy kursorze (kiedy najedziemy na zaznaczony element) pojawia się literka "i". Na rysunku przedstawiono efekt osiągnięty po powtórnym kliknięciu na element.

W przypadku wyboru wielu elementów można je przesunąć lub kopiować. Wybrane elementy chwytamy za jeden z punktów charakterystycznych pierwszego elementu (kursor zmieni się na krzyż strzałek). Można również wybrać dowolny inny punkt. W tym celu po wybraniu elementów raz naciskamy prawy klawisz myszki, a następnie punkt początkowy i końcowy przesunięcia/kopiowania.

W celu skopiowania wybranych elementów należy podczas wskazania punktu końcowego trzymać naciśnięty klawisz "Ctrl".

Drag&Drop i makra

Przy pomocy funkcji Drag&Drop można wybrać z rysunku również elementy biblioteczne. Po kliknięciu na element należący do makra, pojawi się nazwa makra oraz nazwa klikniętego elementu (rys. poniżej). Zaznaczając odpowiednio myszką, wybierzemy makro lub pojedynczy element. Wybrany z listy element zostanie odpowiednio zaznaczony. Na liście może znajdować się więcej pozycji, jeżeli klikniemy na element należący do makra zawierającego się w innym makrze.

Poniżej wybór linii.

Zmienić rysunek na lepiej odzwierciedlający przykład -    więcej pozycji

Poniżej wybór makra.

Drag&Drop i wymiary

Po kliknięciu na linię wymiarową pojawią się wszystkie punkty charakterystyczne. Dodatkowo mamy możliwość zmiany atrybutów linii wymiarowej. Lista grup atrybutów pojawi się w formie dymka, gdy kursor będzie się znajdował na wybranym wymiarze (rys. na następnej stronie).

Uwaga: dostęp do listy atrybutów mamy tylko w przypadku wyboru jednego elementu. Przy wyborze wielu elementów nie ma możliwości zmian atrybutów. Wybierając z dymka hasło "Ogólne", przechodzimy do podstawowych atrybutów elementu (warstwa, grupa, współrzędne itp.).

Wyboru grupy atrybutów dokonujemy, wybierając ją z listy znajdującej się w dymku. Zostanie otwarte okienko "Edycja atrybutów wymiarów" na odpowiedniej zakładce.

W przypadku, gdy przy kursorze pojawi się literka "i" (rys. obok), mamy dostęp do podstawowych atrybutów elementu. Po kliknięciu na element otworzy się poniższe okienko, w którym można dokonać zmian.

Punkty charakterystyczne wymiarowania

Wybierając jeden z dwóch punktów (w elipsach na rys. poniżej), mamy możliwość zmiany położenia wymiaru: bliżej lub dalej od wymiarowanego obiektu.

W trakcie przesuwania linia wymiarowa podąża za myszką. Jednocześnie jest ona wyświetlana w pierwotnym położeniu (rys. poniżej).

Drag&Drop i atrybuty elementów

Zmiana atrybutów

Po wyborze elementów (funkcją Drag&Drop) atrybuty ustawione na pasku zmieniają się automatycznie na niezdefiniowane (rysunki poniżej: górny - przed wyborem elementu, dolny - po wyborze).

Opcja zabezpiecza przed nieumyślną zmianą atrybutów elementów podczas przesuwania/kopiowania wybranych elementów. Jeżeli zależy nam na zmianie atrybutów, po wyborze można ustawić na pasku żądane wartości.

Drag&Drop i przesuwanie/kopiowanie

Podczas przesuwania/kopiowania, w dolnej liście pojawia się opisana wcześniej lista opcji.

DB-Info

Wybór

Po zaznaczeniu tego pola, podczas wyboru innych poleceń z okna dialogowego "DB-Info", makro (po wskazaniu) będzie migotać na ekranie i dopiero powtórne naciśnięcie klawisza myszy spowoduje przejście do dalszej akcji. Wyłączenie pola powoduje pominięcie migotania i automatyczne przejście do dalszej akcji.


Document Info


Accesari: 2853
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )