Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Електронна торгівля

Ucraineana


Електронна торгівля

Останнім часом електронні технології, Інтернеm 313j93d 0;-комунікації суттєво розширили сфери використання електронних засобів і поклали початок розвитку принципово нового напрямку електронного бізнесу, який у західних країнах називають економікою ХХІ сторіччя.

Найбільшою прогресивною складовою електронного бізнесу є електронна торгівля (е-com). Її масштаби зростають неймовірними темпами. За даними різних моніторингових компаній обсяги електронної комерції зросли у світі з120 150 млрд дол. США в 1997 році до 1 трл в 2002 році. За їх прогнозами у 2005 році обіг Інтернеm 313j93d 0;-торгівлі досягне понад 4 трлн дол. США, тобто 25% обігу світової торгівлі.

Другий мультифункціональність Інтернеm 313j93d 0;у. Постійне оновлення ресурсів, інструментаріїв, компютерних технологій в Інтернеm 313j93d 0;і зумовлює перспектівність і надає універсальний характер цій мережі, суттєво розширюють всі сфери бізнесу у тому числі і комерційного. Переваги Інтернеm 313j93d 0;у  полягають у тому, що він надійно забезбечює не лише окремі комерційні операції, а всі стадії комерційного процесу.

Електронна торгівля як поняття має багато афторських та кілька офіційних визначень. Якщо узагальнити офіційні визначення (європейської коміссії, організації економічної кооперації та розвитку, світової організації торгівлі СОТ), то сутність електронної торгівлі полягає в організації процесу товарно-грошового обміну у формі купівлі-продажу на базі електронних технологій. Більш широко трактується це поняття Комісією ООН з міжнародного торгового права (UNCITRAL): електронна торгівля це організація і технологія купівлі-продажу товарів послуг елекртонним способом з використанням телекомуныкацыйних мереж та електронним способом з використанням телекомуныкацыйних мереж та електронних фынансово-економічних інструментів

Ø     

Ø     

Ø     

Ø     

Ø     

Ø     

Ø     

Ø     

Віртуальність брак особистого контакту між фізичними особамисубєктами процесу купівлі-продажу тобто електронна роздрібна торгівля здійснюється в режимі on-line. Реально ж роздрібна торгівля здійснюється в режимі off-line, де безпосередній фізичний контакт обовязковий.

Динамічність спроможність on-line торгівлі до моментальних змін і адаптації до нових умов.

Характерним для електронної торгівлі є те, що ця форма має значні переваги віть перед прогресивними формами реальної (off-line) торгівлі. Щоправда, їй притаманні також і вади. Переваги і вади можуть бути поділенні між основними субєктами процесу купівлі-продажу таким способом (21.1).

Економія часу і грошейЗручність і високий рівень торгівельного обслуговування

Доставка товару за конкретною адресою

Морально-психологічна перевага при відвіданні сайта, ознайомлення з товаром, його характеристиками

Система В2С(бізнес-споживач)характеризується тим, що учасниками комерційного процесу є фізичні особи та юредичні особи (торгівельної компанії). Взаємодія між ними, що базується на електронних технологіях, спрямована на забезпечення купівлі товару в Інтернеm 313j93d 0; магазині або інших формах електронної комерції. Ядром системи В2С, безперечно, єелектронна роздрібна торгівля.

Система G2В (адміністрація-бізнес) це обслуговування державного замовлення. Система охоплює всі види угод, які здійснюються між компаніями й урядовими організаціями. Ідеться про торговельні угоди по закупівлі товарів, продукції, надання послуг для державних потреб і за державні гроші.

Отже, система В2С передбачає використання Інтернеm 313j93d 0;-технологій для взаємодії торговельних компаній з роздрібними покупцями, забезпечення повного циклу роздрібного продажу товарів та послуг. Слід зауважити, що в системі В2С склад учасників набагато складніше і крім продавців і покупців включає низку фінансових установ, комп'ютерних центрів та ін.

Продавцями в системі В2С можуть бути різні організаційні форми електронної торгівлі: Інтернеm 313j93d 0;-магазини, торговельні ряди, Wеb-вітрини, торговельні автомати, електронні аукціони тощо.


web

Електронна вітрина належить до простих організаційних форм електронної роздрібної торгівлі в системі В2С. Вона може мати самостійний характер або виступати складовою Інтернеm 313j93d 0;-магазину. Електронна вітрина являє собою спеціалізований web-сайт, який містить інформацію про перелік товарів, які пропонуються покупцям, та порядок розміщення замовлення на такі товари. Мета web-вітрини у даному разі полягає у зборі попередніх замовлень для їх виконання у реальному режимі.

Схематично web-вітоина зобгажена на мал.21. 2.

Інтернеm 313j93d 0;-вітрина містить інформацію про назву, профіль, статус магазину, асортимент товарів, засоби платежів, знижки, порядку доставки товару, гарантії та ін.

Електронні каталоги являють собою довідники з пошуку товарів, послуг за такими характеристиками: найменування; призначення; ціна; виробники; конкурентоспроможність тощо. Це, по суті, є Web-сайт систематизованих товарів з доступною системою навігації.

Ці інструменти повинні забезпечити розрахунки, конфіденційність, цілісність інформації, аутентифікацію, авторизацію, безпеку, мінімізацію витрат. Блок-схема Інтернеm 313j93d 0;-магазину може бути подана таким чином (мал 21.3).

Залежно від асортименту, рівня електронних технологій, статусу, способу створення Інтернеm 313j93d 0;-магазини можуть бути класифіковані у різних варіантах.

Торговельний майданчик (торговельні ряди) являє частину Інтернеm 313j93d 0;-торгівлі, де здійснюють купівлю продаж одночасно численні покупці і продавці, використовуючи єдині служби, програми, апарати, каталоги та інші ресурси.

другий пов'язаний з участю в торговельному ряді невеликого Інтернеm 313j93d 0;-магазину і його поданням на сайті торговельного майданчика як цілісного об'єкта;

Інтернеm 313j93d 0;-аукціон порівняно молода, але разом з тим перспективна організаційна форма у сфері електронної роздрібної торгівлі. Суть Інтернеm 313j93d 0;-аукціону полягає в організації процесу роздрібної купівлі-продажу на базі сучасних інформаційних технологій у публічній атмосфері з установленням кінцевої ціни на конкурентних засадах. Аукціонні торги проводяться за допомогою спеціального програмного забезпечення, що встановлюється на сайті організатора аукціону, тобто аукціонної фірми.Організація Інтернеm 313j93d 0;-магазину для роботи у режимі оп-ііпе має свої особливі підходи тому вимагає виваженості і комплексності на всіх стадіях.

Отже І етап має аналітичний характер. Господарюючого суб'єкта цікавить, насамперед, яка вигода з Інтернеm 313j93d 0; магазину, з якими витратами його можна створити і утримати, чи дозріли умови і передумови для організації Інтернеm 313j93d 0; магазину, які терміни окупності коштів? Для відповіді на ці питання проробляється структура комерційного бізнесу, вивчається контингент покупців, їх потреби, визначається асортимент і профіль майбутнього магазину, схеми просування товару, механізм фінансово-розрахункових операцій, доставки товару, виконуються інвестиційні розрахунки.

Першим кроком підготовчого етапу повинно бути аналіз середовища комерційного бізнесу. Насамперед, визначається кількість конкурентів, тенденції розвитку конкуренції, умови розвитку електронної торгівлі. Слід зауважити, що кількість електронних магазинів у кібернеm 313j93d 0;ичному просторі України незначна. Не більше 500 українських електронних магазинів функціонують нині на українському електронному ринку. Правда, в останні роки спостерігається інтенсивне їх зростання 150200 магазинів за рік. Цьому сприяє розширення аудиторії. Якщо у 2000 році кількість українських користувачів мережі Інтернеm 313j93d 0; складало 750 тисяч чоловік, то на початку 2004 року вона збільшилася у 3 рази. Стимулюючи на електронну торгівлю впливає також зміцнення електронно-комунікаційної бази, апаратного забезпечення, правового регулювання.

Другий крок це визначення асортименту і профілю магазину. Ідеальним товаром для Інтернеm 313j93d 0; торгівлі є компакт-диски, відеокасети, комп'ютерні програми, інформація оскільки не вимагають доставки та інших операцій характерних для матеріалізованого товару. Однак саме в цьому секторі ринку спостерігається інтенсивна конкуренція і серйозні бар'єри входження нових суб'єктів. Інші товари також мають свою специфіку: одяг, взуття вимагають примірки, ліки термінової доставки, продукти харчування мають обмеження по термінам зберігання. Орієнтиром для визначення асортименту майбутнього магазину може слугувати структура, яка склалася на практиці. Так частка on line TNS Interactive

Третій крок пов'язаний з інвестиційними розрахунками тобто визначенням витрат. Найбільш специфічними в цьому плані є визначення вартості Web-вітрини, Web-каталогу, програмного забезпечення. В цілому на українському ринку на такі послуги склалися приблизно таки ціни:

розробка дизайну Web-сайта, змісту вітрини і каталогу

до 2 тис. дол. США

Інтернеm 313j93d 0;-магазину  0,55 тис. дол.

1,52,0 тис. дол.

1,01,5 тис. дол.

0,51,5 тис. дол.

0,30,4 тис. дол.

0,1 тис. дол.

На II етапі організації Інтернеm 313j93d 0; магазину завдання мають більш складний і багатоваріантний характер. Існують такі варіанти створення Інтернеm 313j93d 0; магазину:

замовлення сторонній організації на розробку інструментів і програмного забезпечення Інтернеm 313j93d 0; магазину;

оренда Інтернеm 313j93d 0; магазину;

купівля готового Інтернеm 313j93d 0;-магазину;

створення магазину власними силами. Створення Інтернеm 313j93d 0;-магазину на замовлення доцільно у тих випадках колі необхідно вирішувати нетипові завдання, організувати нестандартні схеми то варних і грошових потоків, впроваджувати нові технології, апробувати теоретичні розробки. Цей варіант дорогий. Він використовується якщо наявні типов рішення не можуть забезпечити розв'язку нестандартних завдань в крупних і складних проектах. Отже замовлення характерно для мережі крупних об'єктіи Інтернеm 313j93d 0;-торгівлі.

Для створення середніх та малих Інтернеm 313j93d 0;-магазинів доцільно закупити готові типові рішення. Типові рішення містять основні елементи повно функціонального магазину. їх вартість доступна для більшості суб'єктів ринку. Разом з тим цей варіант вимагає додаткових витрат на адаптацію програми під завдання конкретного магазину, а можливості тут обмежені, придбання сервера, налагодження інфраструктури. Основними покупцями типових рішень виступають фірми, компанії, які мають відношення до інформаційних технологій і володіють Інтернеm 313j93d 0; інфраструктурою.

Оренда Інтернеm 313j93d 0;-магазину вважається оптимальним варіантом для реалізації більшості проектів в електронній торгівлі. В оренду здаються або програмне забезпечення або програмно-апаратний комплекс. Як правило, орендодавцем виступає провайдер електронної комерції. З одного боку це позитивно, оскільки він адаптує програмне забезпечення під замовника і надає широке коло послуг.З другого боку оренда супроводжується нав'язуванням послуг і нестабільністю тарифів.

Для III етапу організації характерна низка процедур пов'язаних з реєстрацією, оформленням, рекламою. Будь-який Інтернеm 313j93d 0; магазин повинен мати ім'я. Для цього існує система домен ім'я (БК8) яка дозволяє побудувати доменне ім'я різних рівнів залежно від бажання підприємця.

DNS

www

Функції залежно від сервера Інтернеm 313j93d 0;.

uа, ru, рl, сz, de, md, fr,bуedu, com, оrg, net, int, gov, mil

firm, shop, web, аrts, rес, info, nom

firm підприємство, фірма r

shop торговельне підприємство  іnfо інформаційні послуги


аrts заклади культури nom приватні володіння в Інтернеm 313j93d 0;і

Повністю назва Інтернеm 313j93d 0; магазину може мати такий вигляд: www start ua start com www start com ua

start www start com

www intrnic net Ru Center main ukrcom khezson ua

21.4. Функціонування інтернеm 313j93d 0;-магазину

Для повнофункціонального Інтернеm 313j93d 0;-магазину характерна складна система взаємопов'язаних операцій, методів, прийомів, які формують технологічний процес. В цілому такий процес складається з шести фаз (рис. 20.6).

web web

web

web

з електронною корзиною в Інтернеm 313j93d 0;-магазині синхронно спрацьовує система регулювання запасів, їх поповнення, а також відкладання купленого товару і підготовка його до постачання.

доставка міжнародною кур'єрською службою. Передоплата у такому випадку складає 100 %. Товар доставляється у будь-яку точку планеm 313j93d 0;и протягом 3-6 діб, прицьому покупець постійно може відслідкувати маршрут доставки. Вартість доставки висока 2535 дол. США;Document Info


Accesari: 9183
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )