Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
L I M B A R O M Â N Ă - EVALUARE Test grila

literatura romana
Numele _____ _______ ______ _____________ Clasa a II-a


L I M B A R O M Â N Ă

EVALUARE
I. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral


octombrie

decembrie

1. Desprinde informatii de detaliu dintr-un mesaj ascultat :

FB


B


S


I

FB


B


S


I

-identifica dup& 737m1217h #259; auz, informatiile esentiale ale unui mesaj ascultat, fara sprijin ;

-formuleaza întrebari adecvate pentru desprinderea unor informatii de detaliu dintr-un text scurt, prezentat oral ;

-formuleaza raspunsuri complete la întrebarile despre detaliile semnificative ale textului ascultat ;

2. Sesizeaza intuitiv structurile gramaticale ale unui enunt oral :

identifica , dupa auz, în fluxul vorbirii, greselile de acord, din enunturi orale dezvoltate, solicitand sa se reformuleze corect enunturile gresite ;

-distinge rapid un enunt corect dintre altele gresite ;

-completeaza oral enunturi dezvoltate lacunare cu predicate sau adjective, realizând acordul necesar;

3. Sesizeaza cuvintele necunoscute dintr-un context dat :

-sesizeaza rapid, în fluxul vorbirii cuvintele necunoscute dintr-un enunt sau dintr-un text scurt ;

-determina si explica sensurile cuvintelor noi, prin raportare la contextele audiate ;

-exemplifica, unul-doua cuvinte cu sensuri apropiate de sensul cuvântului nou ;

4. Distinge vocalele, consoanele si silabele dintr-un cuvânt dat :

-distinge, dupa auz, în mod frecvent sunetele care intra în alcatuirea unor cuvinte de unu-patru silabe;

-distinge vocalele de consoane rapid dintr-un grup de sunete ascultate, indicând pozitia acestora în structura cuvintelor ;

-identifica grupurile de sunete studiate, indicând pozitia acestora în cuvinte ;

-distinge silabele unor cuvinte alcatuite din una-cinci silabe ;

5. Semnaleaza prin replici adecvate întelegerea mesajului interlocutorului :

-reactioneaza frecvent la întrebarile, opiniile sau comenzile partenerilor de dialog, raspunzând la întrebarile adresate ;

-participa întotdeauna la forme variate de dialog ;

-participa cu interes la jocurile de rol si la conversatii pe diverse teme ;

-recunoaste vorbitorul si ascultatorul într-un text dialogat ;


II. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

1. Îmbina enunturi într-un mesaj propriu :

FB


B


S


I

F

B


B


S


I

-îmbina corect cuvinte date în enunturi scurte si enunturile în mesaje de scurta întindere ;

-dezvolta propozitii simple prin adaugarea a trei-patru cuvinte, care respecta logica ;

-construieste frecvent si corect enunturi prin ordonare logica a peste cinci cuvinte ;

2. Pronunta corect si clar enunturi :

-pronunta corect si clar cuvintele si enunturile în diferite mesaje proprii ;

-pronunta adaptându-si intonatia, volumul si viteza proprie de vorbire la mesajul transmis ;

-recita expresiv poezii ;

3. Reda prin cuvinte proprii, cu ajutorul învatatorului, un fragment dintr-un text citit :

III. Dezvoltarea capacitatilor de receptare a mesajului scris

1. Identifica elementele de baza ale organizarii textului în pagina :

FB


B


S


I

FB


B


S


I

-identifica alineatele / paragrafele unui text scris, explicând rolul acestora ;
-analizeaza legatura dintre text si imagine ;

2.Desprinde informatiile esentiale dintr-un text citit :

-formuleaza corect întrebari sau raspunsuri orale la întrebari referitoare la fragmentul citit ;

-povesteste fluent un text sau fragment citit ;

-recunoaste personajele din texte narative citite ;

-prezinta însusiri fizice sau morale ale personajelor ;

3.Citeste fluent, corect si expresiv un text cunoscut, de mica întindere :

-citeste cu voce tare, corect, fluent si expresiv un text cunoscut, de mica întindere ;

-îsi adapteaza intonatia la semnele de punctuatie din text ;

4. Citeste în ritm propriu un text nou de mica întindere :

-citeste fluent, în ritm propriu, cu voce tare, un text accesibil, la prima vedere, respectând intonatia ceruta de semnele de punctuatie ;

5. Manifesta interes pentru lectura :

-citeste întotdeauna cu placere carti cu texte scurte, accesibile din literatura pentru copii ;

-împrumuta carti de la biblioteca si citeste ritmic, din proprie initiativa ;


IV. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

1.Redacteaza texte scurte :

FB


B


S


I

FB


B


S


I

-dezvolta propozitii simple adaug nd cuvinte adecvate ;

-formuleaza raspunsuri adecvate la întrebari ;

-formuleaza întrebari referitoare la continutul textului ;

-redacteaza texte de 5-6 propozitii pe baza unui suport vizual analizat anterior ;

-compune si redacteaza caligrafic si îngrijit în scopuri diferite : de informare, de solicitare, de multumire ;

2.Utilizeaza sensul cuvintelor noi în enunturi :

-creeaza contexte proprii de folosire a cuvintelor noi ;

-rezolva rapid jocuri de cuvinte, pe baza cunoasterii sensurilor acestora ;

3. Respecta ortografia cuvintelor si punctuatia în scrierea enunturilor/ textelor :


-scrie corect prin transcriere, cuvinte de 1-5 silabe care contin : m înainte de p si b, grupuri de litere(ce,ci, ge, gi, che,chi, ghe, ghi), grupuri de sunete(ea, ia, iau, oa...), literele î,â si litera x

-scrie corect prin dictare, cuvinte mentionate mai sus ;

-respecta ortografia ceruta mai sus, în enunturi sau texte proprii ;

-foloseste corect majuscula la începutul propozitiei ;

-foloseste corect semnele de punctuatie ;

-desparte corect în silabe cuvintele care nu încap în întregime la sfârsitul rândului ;

-foloseste corect ortograma s-a;

-foloseste corect ortograma s-au;

-foloseste corect ortogramele într-o, într-un;

4. Scrie lizibil si îngrijit, adaptându-si progresiv scrierea la caietul dictando :

-scrie caligrafic si îngrijit ;

-apreciaza corect înaltimea, înclinarea literelor si spatiile dintre ele;

-încadreaza corect în pagina un text scris ;

5. Manifesta interes pentru redactarea corecta si îngrijita a scrierii :-apreciaza critic ortografia unor teme scrise si corecteaza greselile constatate;

-cunoaste si explica regulile de ortografie învatate ;
Numele_____ _______ ______ ____________ Clasa a II-a


M A T E M A T I C Ă

EVALUARE


I. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii


octombrie

decembrie

1. Întelege sistemul pozitional de formare a numerelor din sute, zeci si unitati:

FB


B


S


I

FB


B


S


I

-identifica cifra unitatilor, a zecilor si a sutelor ;

-numara corect din 3 în 3, din 4 în 4, din 5 în 5 în orice submultime de numere naturale 0-100;

2. Scrie si citeste numerele naturale de la 0-1000 :

-scrie cu cifre nr. 0-100, date în scriera literala ;

-scrie dupa dictare nr 0-100 ;

-scrie numerele respectând forma cifrelor, încadrarea în spatiu grafic;

-scrie cu cifre nr. 0-1000, date în scriere literala ;

-scrie dupa dictare nr 0-1000 ;

-transpune corect în forma literala numere 0-1000;

3. Compara si ordoneaza numerele 1-1000:

-compara numerele 1-100, folosind <,>, =;

compara numerele 1-1000, folosind <,>, =;

-stabileste rapid succesorul sau predecesorul oricarui numar din concentrul 0-100;

-stabileste rapid succesorul sau predecesorul oricarui numar din concentrul 0-1000;

- ordoneaza numerele 1-100;

- ordoneaza numerele 1-1000;

4. Efectueaza operatii de adunare si scadere:

-efectueaza adunari în concentrul 0-100, fara trecere peste ordin ;

-efectueaza adunari în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin ;

-efectueaza adunari în concentrul 0-1000, fara trecere peste ordin ;

-efectueaza scaderi în concentrul 0-100, fara trecere peste ordin ;

-efectueaza scaderi în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin ;

-efectueaza scaderi în concentrul 0-1000, fara trecere peste ordin ;

-efectueaza mental adunari si scaderi 0-100, fara trecere peste ordin ;

-efectueaza mental un sir de adunari si scaderi 0-100, cu si fara trecere peste ordin ;

-recunoaste si aplica teminologia specifica operatiilor: termen, suma, diferenta, rest, descazut, scazator ;

-utilizeaza proprietatile adunarii pentru a mari viteza de calcul ;

5. Efectueaza operatii de înmultire si împartire :

-utilizeaza tabla înmultirii pâna la 50 ;

-efectueaza înmultirea pâna la 100, recurgând la nevoie la adunarea repetata ;

-efectueaza împartirea nr. mai mici de 50, folosind relatia cu înmultirea ;

-efectueaza împartirea exacta a numerelor mai mici decât 100, prin scadere repetata sau folosind relatia cu înmultirea ;

6. Recunoaste forme plane si spatiale, clasifica dupa forma obiecte date si stabileste pozitii relative ale obiectelor .7. Masoara si compara lungimea,capacitatea sau masa unor obiecte.
II.Dezvoltarea capacitatilor de explorare/ investigare si rezolvare de probleme

1. Exploreaza modalitati de a descompune numerele în suma, în diferenta sau în produs :

FB


B


S


I

FB


B


S


I

-descompune nr. naturale mai mici decât 100 în sume sau diferente(pentru nr >20 scrie cel putin trei solutii) ;

-descompune nr. naturale mai mici decât 1000 în sume sau diferente(pentru nr >20 scrie cel putin trei solutii) ;

-descompune nr. mai mici decât 100 în produs de doi sau mai multi factori ;


2.Estimeaza ordinul de marime al rezultatului unei operatii pentru a limita erorile de calcul :

-da o estimare rezonabila a numarului de obiecte, observand o multime care are cel mult 50 obiecte ;

-rotunjeste nuerele mai mici decât 1000, la cea mai apropiata zece sau la cea mai apropiata suta ;

3. Sesizeaza asocierea a doua categorii de obiecte, pe baza unor reguli date; continua modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere mai mici decât 100 :

- continua modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere mai mici decât 100 ;

-creeaza siruri pe baza unor reguli date ;

-completeaza o asociere prin identificare regulii de corespondenta ;

4. Rezolva probleme care presupun o singura operatie dintre învatate *si rezolva probleme care presupun cel putin doua operatii de adunare si/sau scadere :

-identifica expresiile care induc efectuarea unei operatii si le asociaza cu semnul operatiei;

-rezolva probleme cu date numerice care presupun o singura operatie, cu nr. <1000;

-rezolva probleme cu cel putin doua operatii, cu nr. < 100 ;

-*rezolva probleme cu cel putin doua operatii, cu nr. < 100 , cu plan de rezolvare;

5. Afla un numar necunoscut dintr-o egalitate în care apare operatia de adunare sau scadere, cu numere mai mici decât 100, utilizând modelul balantei ;

6. Afla un mumar necunoscut dintr-o egalitate în care apare operatia de înmultire sau împartire exacta în concentrul 0-50, utilizând modelul balantei sau al operatiei inverse.

7. Compune exercitii si probleme cu numere de la 0-100 :

-compune exercitii de adunare si scadere cu numere mai mici decât 100, solicita unui coleg sa le rezolve si verifica rezultatul ;

-compune si rezolva exercitii de înmultire si împartire, apelând la adunarea/ scaderea repetata ;

-compune probleme pornind de la o tematica data ;

8. Extrage informatii din tabele si liste, colecteaza date în urma observarii unor activitati practice si colecteaza datele în tabel :

-colecteaza date si le sorteaza dupa unul sau doua criterii date :

-completeaza informatii într-un tabel dat, organizat dupa unul sau doua criterii ;

-extrage dintr-un tabel datele esentiale ;

-reprezinta date prin diagrame simple ;


III. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic

1. Exprima, oral sau în scris, etape ale rezolvarii unor exercitii sau probleme :

FB


B


S


I

FB


B


S


I

-raspunde independent la întrebare sau executa sarcina propusa ;

-distinge informatiile esentiale ale unui enunt fara a avea nevoie de sprijin ;

-formuleaza un raspuns logic si complet, adecvat întrebarii ;

-formuleaza întrebari suplimentare pentru elucidare ;

-executa prompt si în întregime sarcina propusa;

-reprezinta schematic datele din cuprinsul unei probleme;

-reda liber cu voce tare, enuntul unei probleme mentionând toate datele cu semnificatie matematica.
Document Info


Accesari: 4070
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )