Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
dictionar termeni - definire termen litera v

literatura romana


 1. va1) ###### , (prez ind pera 3) sg a unui verb defectiv; in expi) mai va=mai asteapta, mai este mult, /lat vaditl
 2. va2) ###### , element de compunere care imprima cuvintelor formate o nuanta nehotarata (ex adv undeva, cdndva sau pronumele cineva, careva) /prez ind pers 3) sg al lui vreal
 3. vacant -5, adj ###### , neocupat, liber, disponibil /fr vacant/
 4. vacarm -uri, subst n ###### , zgomot asurzitor, harmalaie, galagie /fr vacarme /
 5. vacat -uri, subst n ###### , pagina a unei lucrari tiparite care a ramas alba, neimprimata /germ Vakat/
 6. vaccin -uri, subst n ###### , substant£ care contine microbi slabiti sau omorafi, loxine diluate si care se introduce intr-un orga­nism pentru a preveni sau pentru a vindeca unele bob` infectioase /fr vaccin/
 7. vacuitate    subs f ###### , spatiu gol, vid, desert /fr vacuite /
 8. vacuum -uri, subst n ###### , 1) vid; gol 2) aparat prin care se face concentrarea unei solusii; prin fierbere la o presiune mai joasa decat presiunea atmosferica /lat, fr vacuum!
 9. vacuummetru -e, subst n ###### , aparat pentru masurarea presiunilor foarte joase /dup4) germ Vakuummeter/
 10. vad -uri, subst n ###### , 1) loc (adancit in pamant) pe unde curge o apa 2) (fig) loc de trecere; loc de scapare 3) tarm, mai 4) apa S loc care asigura unei intreprinderi comerciale o clientela numeroasa; loc de afaceri mari /lat vadumj
 11. vadea -ele, s f (mv si reg) ###### , lermen de plata; scadenia / tc vadel
 12. vademecum s n###### ,carte care serveste ca ghid, ca indreptar sau calauza / lat vodemecum=mergi cu mine/
 13. vadra, vedre subs f ###### , 1) unitate de masuni pentru lichide, egala (in trecul) cu zece ocale, iar azi cu zece litri 2) galeata, caldare/v slav/
 14. vag -4* adj ###### , neclar, nelamurit, nesigur, confuz /fr vague/
 15. vagabond -a, adjectiv ###### , L fara domiciliu stabil; hoinar 2) haimana /fr vagabond/
 16. vagin -e, subst n ###### , canal cilindroid din aparatul genital feminin si al femelelor mamiferelor, care face legatura dintre vulva (partea exterioara) si utet /fr vagin; lat wzg(no=teaca/
 17. vaginita -e subs f ###### , inflamatie a vaginului, provocata mai ales de infeclia gonococica /fr vaginile/
 18. vagmistru -stri, s m (iiav)###### ,grad in arrsata, corespunzator sergentului-major /rus vahmistrl
 19. vagon -oane subs n ###### , 1) vehicul care circulape sine /fr vagon/
 20. vagonet -e subs n ###### , 1) vagon de dimen-siuni relaliv mici, care circula pe o cale ferata (mai) ingusta 2) vehicul de funicu­lar, care circuit suspendat pe un cablu /fr wagonet/
 21. vagonetaj s n (rar) ###### , transport cu ajutorul vagonetelor /din vagonet/
 22. vaier -e subs n ###### , 1) vaiet 2) suffering, durere /postverbal al lui vaiera /
 23. vajnic -a, adjectiv ###### , 1) energic, viguros puternic; aprig, inversunat; grozav, strasnic 2) (inv) grav, important; (despre oameni) insemnat, de seama /rus, ucr vaznyjl
 24. val1) -uri subs n ###### , 1) talaz (de apa) 2) sul, valatuc 3) ceea ce seamana cu un val de apa ca forma sau ca miscare (ex val de grtine, val de pamant etc) 4) (inv) incercare grea, cumpana 5) (pop) treaba, motiv, pretext, /v slav/
 25. vaP -uri, subst n ###### , meterez de pamant care servea in antichitate ca fortificatie militara /lat va//«/n=sanJ/
 26. valabil -a, adjectiv ###### , 1) de valoare, bun, acceptabil 2) care intruneste conditiile cerute /fr valable/
 27. valah -a, adj s m si f (inv) ###### , 1) (adj) privitor la Valahia sau la popula^ia ei 2) (s m si f) nume dat pana la jumStatea sec al XlX-lea poporului roman de catre alte popoare; roman, daco-roman
 28. valenta -e subs f ###### , 1) forta de legatura intre doi atomi ai unei molecule; relatie, combinatie 2) (fig) valoare, semnifica^ie /fr valence/
 29. valet -ti, s m ###### , 1) tanar scutier in serviciul unui senior feudal 2) servitor la casele boieresti; lacheu 3) (la cartile de joc) cavaler /fr valet/
 30. valid,-a, adj###### , lbunpentmomunca; sanatos 2) valabil /fr valide /
 31. valida    (-ez) verb ###### , a confirma sau a recunoaste valabilitatea unui act /fr valider; lat validare /
 32. vatiza -e subs f ###### , geamantan, cufar /fr valise/
 33. valma, valmi, s f (inv) ###### , multime, invalma^eala, harmalaie (loc) de-a va/ma=laolalta; amestecat /ucr, rus valoml
 34. valoare -ori subs f ###### , I 1) masura in care cineva sau ceva este apreciat; pret, importanta, merit 2) putere, eficienta, rentabilitate 3) sens inteles semnifica^ie II 1) (ec pol) munca socialmente necesara a producatorilor de marfuri materializata in marfa 2) exprimare in bani a costului unei marfi, a unei actiuni etc 3) marime matematica asociata unei marimi fizice 4) durata unei note muzicale /fr valeur, lat valor/
 35. valora (-ez) verb ###### , a avea o anumita valoare; a pretui /din valoare/
 36. valorifica (valorific) verb ###### , 1) a pune in valoare 2) a schimba ceva cu contra-valoarea lui in bani /din valoare/
 37. valoros    -oasa, adjectiv ###### , 1) important, pretios 2) (despre oameni) merituos capabil; talentat /cf fr valeureux/
 38. vals subst n ###### , dans in trei timpi cu miscari line de invartire /fr valse; germ Walzerl
 39. valtrap -uri, subst n ###### , patura ce se pune sub saua calului /rus valitrap/
 40. vals -uri, subst n ###### , v vals
 41. valt -uri, subst n ###### , masina sau instalajie formata din una sau mai multe perechi de cilindri cu axurile paralele, care, rotindu-se in sensuri opuse, exercita o presiune asupra unor materiale (maruntindu-le, netezindu-le, presandu-le etc) /germ Walzel
 42. valuta -e subs f ###### , 1) unitatea monetara a unui stat 2) denumire data mijloacelor de plata exprimate in moneda altui stat, care pot fi folosite in decontarile internationale /it valuta!
 43. valva -e subs f ###### , 1) fiecare dintre cele doua carapace ale cochiliei unei scoici, dintre cele doua parti ale unei pastai etc 2) intrerupator de circulate a unui fluid printr-o conduct^, /fr valve; lat va/va/
 44. valvartej adverb ###### , I vijelios in hires 2) in dezordine, claie peste gramadd /din
 45. varvolina    subs f ###### , ulei mineral obtinut la distilareapfeiului /germ Valvolin (51)1
 46. valvula -e subs f ###### , indoitura membra-noasa (ca o clapa) asezata la orificiul unor organe si care permite scurgerea unor lichide biologice intr-un singur sens impiedicand intoarcerea lor /fr valvule; lat valvula/
 47. vama, vami, s f ###### , 1) institute de stat prin care se exercita controlul si se incaseaza taxe asupra marfurilor importate sau exportate 2) taxi pentru o matf a care trece dintr-o Jar3) in alta 3) uium pentru macinis 4) (reg) pret (simbolic) pe care mirele trebuie sa-i plateasca vamesului ca si-si poata duce mireasa acasa /magh vow/
 48. vames -i, sin ###### , 1) (inv) strangator de biruri, de dari 2) functionar care face controlul si taxarea marfurilor care trec prin vama 3) perssand careia mirele ii plateste vama cand pleaca cu mireasa acasa /magh vdmos /
 49. vampir -i, subs m ###### , 1) liliac mare care traieste in America de Sud si care suge sangele oamenilor surprinsi in somn 2) (in mit pop) strigoi (despre care se crede ca suge sangele celor vii) 3) (fig) exploatator nemilos 4) criminal care ucide din dorinta de a vedea curgand sange /fr vampire/
 50. van -a, adjectiv ###### , zadamic, degeaba, fara sens /lat vanus/
 51. vanadiu subst n ###### , metal alb, dur, cu simbolul V, folosit ca adaos in otelurile speciale /fr vanadium/
 52. vanfi -e subs f ###### , 1) vas mare pentru imbaiat; cadi 2) dispozitiv pentru inchiderea sau deschiderea unui robinet /germ Wanne l
 53. vandabil -a, adjectiv ###### , care se poate vinde /fr vendable /
 54. vandal -a, subs m si f ###### , 1) persoana dintr-un trib gerrnanic coborat pe tarmul Marii Baltice in sec al V-lea 2) (fig) cel care distruge bunurile culturale; devas­tator, barbar /fr vandale /
 55. vandalism subst n ###### , distrugere salbatica a bunurilor culturale, artistice etc; distrugere fararost /fr vandalism/
 56. vandrug -i, subs m ###### , lemn semirotund, lung de 3-4) m folosit pentru sustinerea peretilor unei mine /germ Wanddruckl
 57. vanilie    subs f ###### , planta din regiunile tropicale, cu fruct aromat, folosit pentru a da aroma preparatelor culinare /ngr vanilRJ
 58. vanilind subs f ###### , substanta aromata preparata din fructul vaniliei sau preparata sintetic /fr vaniline/
 59. vanitate -ati subs f ###### , trufie, infumurare, uigSmfare /fr vanite /
 60. vanitos    -oasa, adjectiv ###### , plin de vanitate; increzut, infumurat; (fig) desert, /dupa fr vaniteux /
 61. vapor -oare, subst n ###### , nava mare pusa in miscare de un motor propriu /dupa fr (bateau a) vapeur /
 62. vapori s m pl ###### , stare gazoasa in care se gSseste un corp, cand temperatura e mai joasd decat temperatura critica a substantei care-l) constituie; aburi /fr vapeur /
 63. vaporiza    (-ez) verb ###### , a transforma in vapori /vaporiser/
 64. vapords -odsa, adj ###### , 1) asemanator cu vaporii; aburos; subtire, straveziu 2) fara contururi precise, neclar /fr vaporewc, lat vaporosus/
 65. varda interj (rar) ###### , strigat al hamalilor, al birjarilor etc, prin care avertizeaza pe ceta^eni sa se dea la o parte /ngr varda/
 66. vardist s m ###### , v gardist
 67. varia1) s n (latinism)###### , 1) culegere de articole diferite 2) rubrica a unei reviste in care se publica articole scurte, note si informatii marunte /lat varia/
 68. varia2) (-iez) verb ###### , 1) a fi felurit, diferit, deosebit (dupa locuri, Imprejurari, situafii) 2) a schimba, a da o forma diferita (pr -ri-a) /fr varier /
 69. variabil -a, adjectiv ###### , care se schimba, schimbator /fr variable/
 70. variabila -e, s f (mat)###### , marime care poate lua diferitevalori (pr -ri-a-) /fr variable/
 71. varianta -e subs f ###### , forma (pujin) schimbata fata de forma de baza sau forma obisiiuita; alta forma, /fr variante/
 72. variat -a, adjectiv ###### ,diferit, felurit, cu multe aspecte /din varia2/
 73. variator -oaie, subst n ###### , mecanism schimbator de viteza /rus variator (skorosti)/
 74. variable -ii subs f ###### , 1) schimbare, modificare 2) diversitate, felurime /fr variation/
 75. varice s f pl ###### , dilatatie bolnavicioasa a venelor, in special a celor de la picioare /fr varice/
 76. varicela    subs f ###### , varsat de vant /fr varicelle/
 77. varietate -asi subs f ###### , 1) diversitate, felurime 2) fel, specie, tip, s 222y2416c oi /fr variete /
 78. varieteu -uri, subst n ###### , teatru de varietati (mici comedii, cantece, dansuri, acrobajii, jonglerii etc) /dupa fr (theatre de) varietes /
 79. varioIa -e subs f ###### , boala infectioasa si epidemica care lasa pe piele cicatrice deosebite; varsat /fr variole/
 80. varta interj ###### , v varda /pol warta/
 81. varvar -a, subs m si f (inv) ###### , barbar / ngr varvaros/
 82. vas -e subs n ###### , 1) farfurie, strachina, oala 2) ciubar, galeata, vadra 3) corabie, nava, vapor 4) vana, artera /lat vasum /
 83. vasal -a, adjectiv ###### , supus dependent, tributar /fr vassal/
 84. vascular -a, adjectiv ###### , privitor la vasele sanguine (sau la vase prin care circula seva la plantele superioare) /fr vasculaire/
 85. vaselma    subs f ###### , substan^a vascoasa obrinuta prin distilarea ti|eiului /fr vaseline/
 86. vasilca -ci subs f ###### , cap de pore impo-dobit cu flori si cu panglici, purtat pe o tava de catre flacaii care colinda in ajunul Anului Nou /din Vasile (nume propriu)/
 87. vasoconstrictie    subs f ###### , Tngustare a vaselor sangvine /fr vaso-constriction/
 88. vasodilatatie    subs f ###### , dilatare a vaselor sangvine /din vaso-dilatation/
 89. vasomotor -i, adj m ###### , care se refera la miscarile de contractie si de relaxare ale vaselor sangvine /fr vaso-moteur/
 90. vast -a, adjectiv ###### , 1) foarte intins foarte mare 2) bogat; complex, /fr vaste /
 91. vata subs f ###### , 1) material din fire elastice de bumbac, folosit mai ales pentru pansament 2) material din fire elastice de natura minerala (de cuart, de sticla sau de zgura) folosit ca izolant /germ Watte/
 92. vatelina -e subs f ###### , material textil scamosat pe ambele parti, care se intro­duce intre stofa si captu^eala unor haine /germ Wattelin/
 93. vatir subst n ###### , panza tare, foarte apretata,
 94. folosita pentru a intari anumite parti ale hainei /germ Wattier (leinen)/
 95. vatman -i, subs m ###### , persoanacare con­duce un tramvai; manipulant /fr wattman/
 96. vatra, vetre subs f ###### , I 1) locul unui cuptor unde se face focul 2) partea plana de deasupra cuptorului pe care se poate sta sau dormi 3) parte a forjei pe care arde combustibilul II 1) locuint£ statornica, casa parinteasca (in expr) a lasa la vatra-a da drumul acasa unui militar care si-a terminat stagiul militar 2) locul cen­tral al unei asezari, al unei constructii /cf alb vatre /
 97. vaza1)     subs f ###### , 1) considerate, stima, prestigiu, reputafie 2) (rar) vedere, vaz (postverbal al lui vedea /
 98. vaza2) -e subs f ###### , vas de flori /fr vase/
 99. vacarit s n (inv) ###### , (in evul mediu in Tara Romaneasca) bir (dare) ce se platea pentru fiecare cap de vita, /din vactf+suf -aritl
 100. vadi (-esc) verb ###### , 1) a dovedi, a arata 2) a da pe fata, a denunta /v slav/
 101. vadrarit s n (inv) ###### , impozit care se platea in Tarile Romanesti pentru fiecare vadra de vin /din vadrd+suf -aritl
 102. vagauna -i subs f ###### , 1) infundatura; scobitura, adancitura 2) scorbura, pestera /et nec/
 103. vaiera (valer) verb ###### , a se vaita /din vail
 104. valoaga -e subs f ###### , vaiuga1) /din vai (pl lui va/e)+suf -oagal
 105. vaitiu -aie, s f (reg) ###### , vas mic, din scoar(a de fag, cu care se vamuiesc cerealele la moara
 106. vaiiiga -iiigi, s f (reg)###### , valeingusta si pujin adanca /din v<J/+suf -ugal
 107. vaiuga -iiigi, s f (reg,) ###### , caramidS nearsa; chirpici /cf scr valjakl val -uri, s n (reg) ###### , 1) tesatura fina si rara cu care femeile isi acopera capul; voal 2) aparen(a, masca, ascunzis pretext 3) (to expr) v<!/«/pate«/w`=membranacare acopera cerul gurii /lat velum/
 108. valugd -i subs f ###### , sul sau cilindru in jurul caruia se intasoara un lan( sau un odgon / scr valjuga/
 109. vamesie -ii, s f (inv) ###### , 1) functia de vames 2) vama /din vamey+suf -ie /
 110. vamui (-i€sc) verb ###### , 1 a lua vama, a taxa 2) (fig) a fura /din vamal
 111. vapaie -pai subs f ###### , 1) flacara, para, foc; dogoare 2) (fig) lumina stralucitoare /cf alb vapel
 112. vapaifa -e subs f ###### , 1) opait 2) faclie de lemn sau de rasina cu care se sperie noaptea pestii /din vdpaie+opai( (0)1
 113. varatic subst n ###### , 1) loc prielnic pentru sederea animalelor in timpul verii 2) taxa pentru pasunat /din var^i+suf -atic/
 114. varsamant -minte, subst n ###### , depunere a unei sume de bani la o institutie financiara; plata a unei sume de bani /din varsa+suf -(a)mant/
 115. varvarac -edsca, adj ###### , care apartine barbarilor; (fig) crud, nemilos /din varvar+suf -esc/
 116. varzare -ari subs f ###### , placinta umpluta cu varza (cu ceapa, marar etc) /din varza+suf -are/
 117. vasar -i, subs m ###### , meserias care face si vinde vase de lemn (butoaie, ciubere etc) /din var+suf -ar /
 118. vataf -i subs m ###### , 1) (in trecut) supra-veghetor al argat ilor de la o mosie boiereasci; logofat, administrator 2) capetenie a calusarilor, a colindatorilor etc; cel care conduce alaiul unei nunti vataf de agie=seful politiei; vataf de plai=sef al plaie^ilor dintr-un punct de paza /ucr vatahal
 119. vatas s m ###### , v vataf
 120. vatajel s m ###### , v vatasel
 121. vatama (vatam) vb (pop) ###### , 1) a dauna sanatajii, a rani, a lovi 2) a se imbolnavi de hernie 3) a pagubi, a strica /lat victimare/
 122. vataman -i, s m (ist) ###### , conducatoral unui sat domnesc, ajutor al primarului si insarcinat cu strangerea darilor /rus, ucr ataman/
 123. vatarnatura -i, s f (pop) ###### , nume dat unor boli interne (hernie, colice, pelagra etc) care provoaca brusc dureri puternice /din vatfima+suf (a)tura /
 124. vatasel -ei, s m ###### , I diminutiv al lui vataf II 1) (in trecut) mic slujba; la primarie 2) "vornicel la nunjile taranesti M5te,y+suf -el /
 125. vatasie -ii, s f (inv) ###### , 1) functie de vataf 2) taxa care se platea la bariera unui sat (sau a unui oras) pentru trecerea unui vehicul cu marfa /din vafa/+suf -ie /
 126. vatasi^a -e, s f (inv) ###### , 1) sotia vatafului 2) femeie care conducea gospodaria unei case boieresti 3) vomiceasa /din vdtaj+suf -ifal
 127. vatui -ie, subs m si f ###### , 1) ied (de un an) 2) (fig) persoana tanara 3) pui de iepure (intre sase si opt luni) 4) pielea prelucrata a puiului de caprioara /lat vituleus/
 128. vazdttes -uri subs n ###### , 1) invelis gazos care inconjoara Pamantul 2) straturile Tnalte ale atmosferei /v slav vtizduhul
 129. valcea -ica subs f ###### , 1) vale ingusta si putin adinca 2) parau mic de-a lungul unei vai /lat "vallicellal
 130. valtoare -ori subs f ###### , 1) framantare de valuri, clocot de ape; bulboana 2) (fig) zarva 3) (reg) vijelie /lat *volloria/
 131. valtori (pers 3) -reste) verb ###### , ainvarteti, a in volbura /din valtoare/
 132. valva (3) -e subs f ###### , 1) framantare, zarva in juml unei intamplari deosebite 2) (inv) renume, faima; alai 3) (pop) duh; stima, zana 4) foc mare, valvataie /v slav/
 133. valvataie -tai subs f ###### , flacara mare; paiaiaie/dinvd/vd(4)/
 134. valvoare -vori subs f ###### , 1) foc mare, valvataie 2) (fig) primejdie mare 3) vartej de apa, valtoare /din vatval
 135. valvoi adj invar, (despre par) ###### , zbarlit, ciufulit,in dezordine /et nec/
 136. vana    (-ez) verb ###### , 1) a prinde sau a ucide animale si pasari salbatice 2) (fig) a urmari un om, a haitui 3) (fig) a urmari cu lacomie si staruinta un folos; a face rost /lat *venare /
 137. vana, vine subs f ###### , 1) vas de sange 2) partea piciorului dintre genunchi si glezna 3) (pop) fibra musculara; mu^chi, tendon 4) ^uvita de lichid; dara 5) nervura a unei frunze 6) ramifica^ie a unei radacini de copac /lat vena /
 138. vanat -a, adjectiv ###### , 1) albastru-inchis cu nuance violete; plumburiu, intunecat 2) palid, livid, fara sange, /lat venetus/
 139. vanator -i, subs m ###### , 1) persoana care vaneaza 2) (fig) cel care cauta sa obtina cu orice pret o situatie buna 3) vanator de munte=so\Aali infanterist pregatit sa lupte in regiuni muntoase /lat venator /
 140. vanj s n (inv) ###### , putere, vigoare /cf v slav/
 141. vanjos -oasa, adjectiv ###### , puternic, viguros musculos /din van/+suf -as/
 142. vantes -a, adj (reg) ###### , care alearga repede, iute de picior /din vdnr+suf -ey/
 143. vantoasa -oase subs f ###### , 1) vant mare, vijelie, furtuna 2) (la pl) iele /din f -oasal
 144. vantura (vantur) verb ###### , 1) aindeparta impuritatile din boabele de cereale cu ajutorul vanturatorii sau al vantului 2) (fig) aimprastia, arisipi; a spulbera 3) a cutreiera, a colinda 4) (fig) a purta vorba, a povesti (peste tot) 5) a sufla peste ceva / lat ventulare /
 145. vanturatic -a, adj (rar) ###### , neserios usuratic, flusturatic /din va«f«ri+suf -otic/
 146. vantura-lume s m ###### , hoinar, aventurier, vagabond, /din vantura+lumel
 147. vanzare -ari subs f ###### , 1) vindere 2) marfa 3) tradare /de la vinde /
 148. vanzoleala -leli subs f ###### , frarnantare, agitajie, miscare /din vdnzoli+suf -ealal
 149. varcat -a, adj (reg) ###### , cu dungi, dungat, vargat /din varca+suf -at/
 150. varca -i, s f (reg) ###### , dunga
 151. varcolac -i, subs m ###### , I 1) (in basme) fiinta (imaginara) despre care se crede ca ar proveni dintr-un copil mort nebotezat, care mananca Luna si Soarele 2) strigoi, aratare, fantoma II pestisor de metal folosit ca nada la pescuitul cu undita /bg vdrkolakj
 152. varata -e subs f ###### , 1) numarul de ani de la nasterea unei fiinte pana la un moment din viata ei; etate 2) etapa din viata unei fiinte 3) (in expr) varata de my7oc=evul mediu /v slav/
 153. varatnic -a, adjectiv ###### , trecut de epoca tineretii, in varata /din vamJ+suf -nic /
 154. vascos -odsa, adj ###### , cleios lipicios flat, viscosus/
 155. vasca (vase) vb (reg) ###### , 1) a se misca din loc, a se urni, a se clinti 2) a se foi, a fortoti 3) (fig) a carti, a murmura /et nec/
 156. veac -uri subs n ###### , 1) interval de timp de o suta de ani; secol 2) vesnicie, eternitate 3) viata, existenta (m expr) a-fi duce veacuk=a-^i petrece timpul, a-si duce viata /v slav vlkul
 157. vecornie -ii, sf###### , 1) slujbarcligioasa care se face spre seara 2) chindie /v slav vlcerinjo/
 158. vechil -i, subs m ###### , 1) administrator al mosiei unui proprietar 2) avocat 3) (inv) loctiitor de domn, de imparat /tc vekill
 159. vecie subs f ###### , eternitate, vesnicie /din veac+suf -ie /
 160. vecfn1) -i, s m (Mold, inv) ###### , \aian supus stapanului feudal si obligat sa faca acestuia zile de munca sau sa-i dea contributii in natura sau in bani (numit rumdn in Tara Romaneasca si iobag in Tranailvania) /din vecin2/
 161. vecfn2) -a, s m si f, adj ###### , (persoana) care este, se afla, sta alaturi sau in apropiere de cineva sau de ceva /lat vicinus/
 162. vecinicie    subs f ###### , v vesnicie
 163. vecui (-i^sc) verb ###### , a locui sau a petrece vreme indelungata undeva sau cu cineva /din veacl
 164. vedfeie -ii, s f###### ,1) halucinatie, naluca, fantoma 2) miraj; aratare 3) imagine, reprezentare /v slav/
 165. ved£ta -e subs f ###### , 1) artist, actor (cu renume) 2) nava mica de razboi 3) rand tiparit cu caractere mai groase, spre a fi observatmai bine / fr vedette/
 166. vedetism s n (depr) ###### , tendinta de a-si scoate in evidenta cu orice pret calitatile /din vedetfi+suf -ism/
 167. vegeta (-ez) verb ###### , 1) (despre plante) a creste, a se dezvolta 2) (depr) a trai fara a realiza nimic; a lancezi /fr vegeter; lat vegetare /
 168. vegetal -a, adjectiv ###### , 1) de plante 2) ex­tras din plante /fr vegetal/
 169. vegetal* -e, s f ###### ,planta /fr vegetal/
 170. vegetarian -a, adj (despre un regim alimentar)###### , care se bazeaza munai pe produse vegetale si lactate (pr -ri-an) / fr vigetarien /
 171. vegetatfv -a, adjectiv ###### , 1) (despre procese fiziotogk*)careaulocmafaracontroliilui constient si se Tndeplinesc Intr-un sector special al sistemului nervos central 2) care se refera la organe sau parti ale plantelor inmultirevegetativa=mm\A\pt prin butasi, bulbi elc (nu prin seminte) /kvegetatif /
 172. vegetatie -ii subs f ###### , 1) totalitatea plantelor dintr-o localitate; flora 2) crestere si mtretinere a vietii unei plante 2) crescatura anormala, polip /fr vegetation/
 173. veghe -i subs f ###### , 1) nedormire, trezire 2) priveghi, paza /postverbal al lui vegheal
 174. veghea (-ez) verb ###### , 1) a sta treaz, a nu donni 2) a ingriji un bolnav (in limpul noptii) 3) a pazi, a sta de straja /lat vigilare/
 175. vehement -a, adjectiv ###### , 1) violent, furtu-nos furios navalnic 2) infocat, aprig 3) dur, de temul, umplit /fr vehement!
 176. vehicul -e, s n###### ,mijloc de transport (car, caruta, masina, tren etc) /fr vehicule /
 177. vehicula    (-ez) verb ###### , a face sa circule, a transmite, a difuza /fr vehiculer /
 178. vd###### , (m evul medium Jade Romine) prefix slav alaturat unui titlu sau unui rang boieresc si insemnand ,inare" (ex vel-arm as) /v slav/
 179. velar -a, adj n si f (despre consoane) ###### , care se pronunta prin apropierea radaciniilimbiidecerulgurii;gutural(ex k g) /fr vefaire/
 180. velatura -i subs f ###### , panzele unei nave cu panze /it velatura/
 181. vela -e subs f ###### , 1) panza de corabie 2) corabie (bared) cu panze /it vela/
 182. veleantas f ###### , v velinfti
 183. veleat -uri, s n (pop) ###### , 1) timp fixat; datd, termen, an 2) vreme, epoca 3) durata a vietii, trai 4) sfarsitul vietii, moartea: /v slav vuleto=in anul/
 184. veleitar -a, adjectiv ###### , cu aspiratii man, faratemei /fr velleitaire /
 185. veleitate -tati subs f ###### , pretentie nejus-tificata/frveH«fe/
 186. velier -e, subst n ###### , corabie cu panze /it velierol
 187. velin -a, adj n si f (despre hartie, car­ton) ###### , lucios si de calitate foarte buna, /fr velinl
 188. vellnta -e subs f ###### , tesatura de lana intrebuintata ca patura, cuvertura, laicer etc /cf ngr velentzal
 189. velit -ti, adj m (in evul mediu hi Tarile Romane; despre boieri) ###### , de rangul intM, mare, /din ve/-+suf -ill
 190. velnicer -i, s m (reg)###### ,proprietar al unei velnite; rachier, tuicar /din velnita+vinicer/
 191. velnita -e, s f (reg) ###### , instalafie pentru fabricarea rachiului; povarna /ucr vymycal
 192. veloce adj ###### , sprinten, usor, iute /lat velox; fr veloce/
 193. velociped -e, s n (inv) ###### , bicicletacu roata din fata, mult mai mare decat cea din spate, /fr velocipede/
 194. velodrom -uri, subst n ###### , pista pentru curse de biciclete sau de motociclete /fr velodrome/
 195. velum subst n ###### , panza mare care acopera un circ, o baraca etc /lat velum/
 196. velfir subst n ###### , 1) catifea 2) tesatura din lana de calitate superioara, cu aspect de catifeaSpieledetaurinetabacitacusaniri de crom, folosita la confectionarea Incaltamintei de calitate superioara /fr veloura/
 197. velura subs f ###### , v velur
 198. venal -a, adjectiv ###### , 1) care se vinde si face pentru bani orice fapta imorala 2) desfranat, imoral /fr venal/
 199. vena -e subs f ###### , 1) vas sangvin in care sangele circula spre inima 2) (frantuzism) sansa, noroc (la un joe de noroc) flat, vena; fr veine /
 200. vendeta -e, s f (italienism) ###### , 1) razbunare sangeroasa 2) ura puternica, sete de razbunare fit vendetta/
 201. venenifer -a, adjectiv ###### ,care poarta otrava /fr venenifere /
 202. venera (-ez) verb ###### , a cinsti in cel mai inalt grad; a diviniza, a proslavi, a adora /fr venerer /
 203. venerabil -a, adjectiv ###### , care este vrednic de stima, de considerate; respectabil, onorabil /fr venerable/
 204. veneratie    subs f ###### , respect adanc, stima deosebita, cinstire /fr veneration/
 205. ven6ric -a, adj (despre boli) ###### , care molipseste organele genitale /germ venerisch /
 206. venerolog -i, subs m ###### , medic specialist in tratarea bolilor venerice /din venerologie /
 207. venesectie -ii subs f ###### , deschidere, pe cale operatorie, a peretelui unei vene, pentru a se elimina o cantitate de sange /cf engl venesection/
 208. venetfc -a, s m si f, adj ###### , (persoana) care a venit din alte locuri si este considerata straina in locul unde s-a stabilit /ngr venetikos/
 209. venin subst n ###### , 1) substanta otravitoare secretata de unele animale (serpi veninosi, unele insecte) sau de unele plante 2) (fig) raulate; dusmanie 3) (pop) fiere; (fig) suparare, necaz; furie flat, venenum/
 210. venit -uri, sil ###### , L totalitatea mijloa-celor materiale sau banesti care revin unei persoane fizice sau juridice in procesul repartitiei 2) produsul in bani al unei ocupatii sau profesiuni; castig /din venil
 211. ventfl -e, subst n ###### , organ de inchidere a circulatiei aerului din valva camerelor de rod pentru autovehicule; supapa /germ VentiV
 212. ventila (-ez) verb ###### , 1) a face vant, a aerisi, a improspata aerul dintr-o incapere 2) (fig) a pune in circulatie o idee, o stire etc /fr ventiler/
 213. ventilator -oare, s n###### ,aparat pentru deplasarea puternica a aerului si a altor gaze /cf fr ventiloteur/
 214. ventral -a, adjectiv ###### , privitor la pantece, din regiunea pantecelui /fr ventral/
 215. ventricul -e, subst n ###### , fiecare dintre cele doua despartituri de jos ale intmii /fr ventricule /
 216. ventriloc -a, subs m si f ###### , persoana care poate vorbi fara a misca buzele si fara a descMde gura, dand impresia ca vorbeste din burta /fr ventriloque /
 217. venust -a, adjectiv ###### , gratios fermecator /lat venustus /
 218. veracitate    subs f ###### , adevar, realitate, veridicitate /fr veracite /
 219. veranda -e subs f ###### , balcon sau terasa acoperita /fr veranda/
 220. verb -e, subst n ###### , parte de vorbire flexibila care se conjuga si exprima actiuni sau start, /fr verbe; lat verbum /
 221. verbal -a, adjectiv ###### , 1) spus prin viu grai, oral 2) privitor la verb /fr verball
 222. verbiaj sn (franjuzism) ###### , bogatie de cuvinte inutile; vorbarie, flecareala /fr verbiage /
 223. verdict -e subs n ###### , 1) seating a unei curti cu jurati 2) (fig) hotarare definitiva, decizie, sentin(a /fr verdict/
 224. verga -e subs f ###### , bara legata (la mijloc) de un arbore vertical al unei nave, pentru sus^inerea panzelor (la navele cu panze) sau pentru ridicarea unor semnale de navigatie, /it vergal
 225. vergea -ele subs f ###### , 1) varga, nuia, bat 2) baraflexibila /lat *virgella/
 226. vergin -a, adjectiv ###### , v virgin
 227. vergura -e, s f (inv)###### , fecioara /lat *virgulal
 228. veric -i, s m (fam) ###### , diminutiv al lui var
 229. verice pron nehot (inv) ###### , orice /din veri-+ce/
 230. vericand adv (inv) ###### , oricand /din veri-+cdnd/
 231. veridic -a, adjectiv ###### , 1) adevarat, real 2) (in arta) conform cu adevarul, cu reprezentarea si viziunea comuna a realitapi; reflectare artisticarealista, demna de incredere, in conformitate cu realitatea, cu adevarul vie^ii, bazata in intregime pe adevar /lat veridicus; fr veridique /
 232. veritied (verific) verb ###### , a controla, a examina exactitatea, a revizui, a revedea /fr veritier, lat verificare/
 233. verigheta -e subs f ###### , inel purtat ca simbol al legaturii dintre logodnici sau soti /din verigfi/
 234. verin subst n ###### , v venin
 235. verism s n- directie artistica si literara dezvoltata in Italia la sfa^itul sec al XIX-lea, care sustine necesitatea reflectarii totale a realitajii, inclusiv a aspectelor ei urate, vulgare, dezagreabile /it verismo; fr verisme /
 236. veritabil -a, adjectiv ###### , adevarat, real, autentic /fr veritable/
 237. veritate -a^i, s f (frantuzism inv)###### , adevar /fr verite /
 238. vermicid -a, adj, subst n ###### , (substanta) care omoara viermii /fr vermicide I
 239. vermiform -a, adjectiv ###### , care are forma unui vierme /fr vermiforme/
 240. vermifug -a, adj, s n###### ,(medicament) care distruge viermii intestinali /fr ver­mifuge/
 241. vermina s f, ###### , 1) insecte parazite (paduchi, purici etc) 2) (fig) indivizi daunatori societatii /fr vermine /
 242. verminoza    subs f ###### , boala cauzat4) de intoxicatia organismului cu produsii de dezagregare a parazi^ilor intestinali /cf fr vermineuse; lat ver/nij=vierme/
 243. vermorfel -e subs n ###### , aparat portativ cu care se pulverizeaza solutii speciale pentru distrugerea parazi^ilor pomilor, a arbustilor, vi^ei de vie etc /de la numele propriu Vermore /l
 244. vermikt subst n ###### , bautura alcoolici facuta din vin in care s-au pus la macerat plante aromatice /fr vermouth; germ Wermutl
 245. vernacular -a, adj (livr) ###### , care este propriu unei tari /fr vernaculaire; cf lat vemzcM/ur=bastinas7
 246. vernal -a, adj (rar) ###### , de primavara, primavaratic /fr vernal/
 247. vernaliza (-ez) verb ###### , a iaroviza /fr vernaliser/
 248. vernier -e, subst n ###### , scara gradata suplimentara la unele instrumente de masura, care permite citirea unor fractiuni de diviziuni din scara principals de masura /fr vernier/
 249. vernil adj invar ###### , verde-pal /cf fr veri=verde/
 250. vernis sn ###### , 1) solujie incolora sau colorata a unor rasini, gume etc, care, prin intindere pe suprafata unui obiect, formeaza un strat ornamental sau protec­tor inaolubil in apa, dur, neted si lucios; (p ext) lac 2) smalt, email 3) (fig) ceea ce da o culoare sau un aspect favorabil /fr vernisf
 251. vernisaj -e subs n ###### , 1) festivitate de deschidere oficiala a unei expozitii de pictura (sau de arta) 2) acoperirea unei picturi cu un strat de vernis (lac transpa­rent), /fr vernissage/
 252. veros -oisa, adj ###### , care face afaceri necinstite; necinstit, imoral, suspect, /cf fr vereuxf
 253. verosimil -a, adjectiv ###### ,care pare adevarai, apropiat de realitate; posibil, credibil /it verosimile/
 254. vers -uri sn ###### , 1) rind al unei poezii 2) poezie /lat versus; fr vers/
 255. versant -e, subst n ###### , suprafata inclinata a unui munte, deal, acoperis etc; povirnis coasta /fr versant/
 256. versat -a, adjectiv ###### , priceput, experi­mental, dibaci /dupa fr verse/
 257. verael -e, s n -mic paragraf, de obicei numerotat si cu inteles de sine statator, dintr-un text religios sau literar /fr veraet/
 258. veraffica (veraffic) verb ###### , 1) a transpune un text in versuri 2) a face versuri /fr veraifrier, lat veraificare /
 259. versificafie -ii subs f ###### , tehnica scrierii versurilor /fr versification; lat versi-ficatio/
 260. versiune -i subs f ###### , 1) varianta, forma diferita 2) traducere dintr-o limba in alta /fr version/
 261. verso s n invar ###### , fata a doua a unei foi scrise sau tiparite, dosul paginii, contrapagina tarticulat, versoul) /fr verso/
 262. verata -e subs f ###### , unitate de:masura pentru distanta egals cu 1,067) km /rus veratal
 263. versuitor -i, s m (inv) ###### , poet, sttesuitor /din vers+suf -(i)tor/
 264. vertebral -a, adjectiv ###### , referitor la vertebre /fr vertebral/
 265. vertebral -e, s n -a, adj ###### , 1) (s n pi) increngatura de animale cu organizare superioara, avind schelet intern, de obicei osos a carui parte principala este coloana vertebraia 2) (adj) care are vertebre /dupafr vertebre /
 266. vertebra -e subs f ###### , fiecare dintre oase in forma de inel care alcaluiesc coloana vertebraia /fr vertebre; lat vertebral
 267. vertical -a, adj (despre linii sau planuri) ###### , care este perpendicular pe un plan orizontal; care are directia firului de a^a tras in jos de o greutate atamata la capat /fr vertical/
 268. verticil -e, subst n ###### , mod de aseza florilor, a frunzelor sau a ramurilor in forma de cerc, la acelasi nivel, in jurul unei axe /fr verticille/
 269. vertigin6s    -oasa, adjectiv ###### , foarte repede /cf fr vertigineux/
 270. vertij subst n ###### , senzajie de oboseala cauzata de vederea abisurilor, de viteze mari si in special de miscarea rotatorie / fr vertigel
 271. vtrv£ subs f ###### , aflux verbal, boga^ie de idei /fr verve/
 272. verzala -e, adj f (despre caractere tipografice; si s f) ###### , litera mare, majuscula /germ Versal (buchstabe)/
 273. vesflS subs f ###### , totalitatea vaselor ce se folosesc la masa /fr vaisselle /
 274. vespasiana -e subs f ###### , closet public, /fr vespasienne l
 275. vest subst n ###### , apus /germ West(en)l
 276. vestala -e subs f ###### , 1) (la romani) preoteasa care intre^inea focul sacru in templul zeitei Vesta 2) (fig) femeie casta, virtuoasa /fr vestale; lat vestalis/
 277. vestiar -e subs n ###### , 1) garderoba 2) camera pentru dezbracare /fr vestiaire/
 278. vestibul -uri, subst n ###### , incapere de la intrarea intr-o locuin^a; antreu /fr vesti­bule/
 279. vestigiu    -ii,subst n ###### , urma din trecut; ramasita a ceva disparut de mult; relicva /fr vestige; lat vestigium/
 280. vesmant -inte subs n ###### , 1) obiecte de imbracaminte 2) (la pl) odajdii /lat vestimentum /
 281. vajnic -a, adjectiv ###### , care exista mereu, etern, perpe`uu /v slav/
 282. vesnicie -ii subs f ###### , timp nelimitat, existenta ve^nica; etemitate, vecie /din vesnic+s\if -ie /
 283. vested -a, adjectiv ###### , 1) (despre plante) care si-a pierdut prospetimea; ofilit, trecut, uscat 2) palid, sters lipsit de vlaga /lat *vescidUs/
 284. vesteti (-esc) verb ###### , 1) a se ofili, a se usca, a se trece, a imbatrani 2) a condamna, a infiera /din vested/
 285. veteran -a, s m si f ###### , 1) (s m) ostas batran, luptator vechi 2) (fig) persoana care a imbatrinit in aceeasi profesiune /fr veteran; lat veteranus/
 286. veterinar -a, s m si f, adj###### ,persoana care este specializata in prevenirea, combaterea si vindecarea bolilor ani-uralelor /fr veterinaire /
 287. veto subst n ###### , cuvant latin Insemnand ,,ma opun"; impotrivire, refuz, oprire /lat, fr veto/
 288. vetust -a, adjectiv ###### , vechi; demodat, invechit, de demult /fr vetuste /
 289. vexa    (-ez) verb ###### , a jigni, a ofensa, a indispune /fr vexerl
 290. vezical -a, adjectiv ###### , al vezicii; de vezica /fr vesicall
 291. vezicant -a, adj n si f ###### , care pro­duce basicarea pielii /fr vesicant/
 292. vezica -i subs f ###### , punga membranoasa cu peretii musculosi care colecteaza temporar unele produse de excrete sau de secrete /lat vesica/
 293. vezicula -e subs f ###### , 1) ba^icuja, umfia-tura 2) punga membranoasa cu functie speciala in organism (ex vezicula biliara) /fr vesicule; lat vesicula/
 294. via1) prep ###### , pe drumul, in directia; (trecand) prin /fr, lat via/
 295. via2)     (-ez) verb ###### , 1) a trai, a vietui, a exista 2) (despre sentimente, atitudini etc) a dura, a persista /lat vivere /
 296. viabil -a, adjectiv ###### , capabil sa traiasca; rezistent, durabil, trainic /dupa fr viable/
 297. viaduct -e, subst n ###### , construc^e asema-natoare cu un pod, executata peste o vale adanca si uscata, peste un teren cu nivel jos sau deasupra si in lungul altei cai de comunicatie /fr viaduc; germ Viadukt/
 298. viager -a, adjectiv ###### ,care dureaza tot timpul vietii (pr vi-a-) /fr viager <viage- cursulvie(u/
 299. viata, vieti subs f ###### , 1) faptul de a fi viu, de a trai; existenta, trai (loc adj)p/i« de viata=p]in de energie, vioi; vesel 2) (fig) vietate, om 3) mod, fel, conditii de existenta; trai zilnic 4) biografie /lat *vivitial
 300. vibra (-ez) verb ###### , 1) (despre corpuri elastice) a tremura, a trepida 2) (despre sunete) a rasuna (in ecou) 3) (fig) a palpal 4) (fig) a se entuziasma, a palpita de emotie /fr vibrer, lat vibrare /
 301. vibrant -a, adjectiv ###### , 1) tremurator, trepi-dant 2) sunator, rasunator 3) palpitant,
 302. emotionant, impresionant /fr vibrant/
 303. vibratfl -a, adjectiv ###### , care vibreaza /fr vibratile /
 304. vibratie -ii subs f ###### , 1) miscare oscilatorie periodica a unui corp in jurul unei pozitii de echilibru, cu o frecven$ relativ inalta 2) vibrare /fr vibration; lat vibratioj
 305. vibrion -i, subs m ###### , bacterie de forma cilindrica^i cu cili /fr vibrion/
 306. vicar -i, subs m ###### , preot sau episcop care tine locul unui demnitar bisericesc de rang mai inalt /lat vicarius/
 307. vice- ###### , element de compunere a cuvintelor insemnand ,,adjunct", "care tine locul" /fr vice-; lat vice/
 308. viceamiral -i, subs m ###### , grad in marina militara, corespunzator gradului de ge-neral-locotenent din armata tarista /fr vice-amirall
 309. viceconsul -i, subs m ###### , demnitar care inlocuieste pe consul cand acesta lipseste sau care indeplineste functia consulara intr-un oras unde nu exista consulat /fr vice-consul!
 310. vicepresedinte -i, subs m ###### , cel care tine locul presedintelui cand acesta lipseste; loctiitor de presedinte /din vice-+presedinte /
 311. vicerege -i, subs m ###### , demnitar care guverneaza o fara sau o provincie in locul unui rege /din vice-+regel
 312. viceversa adverb ###### , inversand situatiile; invers reciproc /lat, fr viceversa/
 313. vicia (-ez) verb ###### , 1) a strica aerul, a infecta, a altera 2) (fig) a corupe, a deprava 3) (jur) a face ca un act sa fie nevalabil /fr vicier/
 314. vicinal -a, adj (despre drumuri) ###### , care leagadouaiocalitati vecine /fr vicinal/
 315. vicios -oasa, adjectiv ###### , 1) care are defecte; defectuos 2) (fig) cu vicii, depravat, destrabalat 3) (jur; despre acte, dispozitii etc) care are greseli (fiind nevalabil) /fr vicieux/
 316. vicisitudine -i subs f ###### , succesiune de imprejurari grele; necaz, suferinta, nenorocire /fr vicissitude; lat vicissitude!
 317. viciu -ii,subst n ###### , 1) defect, cusur, neajuns lipsa 2) pornire spre apucaturi rele; desfriu, dezrnat, destrabaiare /fr vice; lat vitium/
 318. viclean -a, adjectiv ###### , 1) fatarnic, ipocrit perfid, siret 2) rau, crud, netodurator, hain 3) necredincios tradator 4) (s m) duh necurat, drac, diavol /magh hitlenl
 319. vicleim -uri, subst n ###### , piesa de teatru popular, reprezentand legenda nasterii lui Hristos care se joaca cu prilejul Craciunului si al Anului Nou /v slav/
 320. viclenie -ii subs f ###### , 1) falsitate, tradare 2) siretenie, siretlic /din viclean+suf -ie /
 321. viclesug -uri, subst n ###### , viclenie /magh hitlenaegl
 322. viconte -ti, s m ###### , titlu de nobleje, inferior celui de conte si superior celui de baron, /fr viconte/
 323. victima -e subs f ###### , 1) persoana care sufera chinuri din partea cuiva 2) fiinta sacrificata unui zeu; jertfa, sacrificiu 3) cel care sufera urmarile unei nenorociri (accident, boala etc) /fr victime; lat victima/
 324. victorie -ii subs f ###### , succes biruin^a, izbanda, triumf /lat victoria/
 325. vid1) -uri subs n ###### , spatiu lipsit de materie ponderaia (cu greutate), (loc adv) in via=a) in gol; b) cu privirea fara tinta; c) fararezultat /fr vide/
 326. vid2) -a, adjectiv ###### , 1) gol, desert 2) (fig) faraexpresie, sters /fr vide I
 327. vida (-ez) vb (rar) ###### , a goli; a face vid /fr vider/
 328. vidanja    (-ez) verb ###### , a curafa latrinele /fr vidanger/
 329. video ###### , cuvant latin care arata ca anumite marimi periodice au frecven^ele undelor luminoase, ca anumite aparate functioneaza cu astfel de frecventa sau au un rol functional in sistemele de transmisiune a imaginilor (ex tub videocaptor) /lat video=a vedea /
 330. vidra -e subs f ###### , mamifer carnivor cu corpul lung de circa 120 cm, acoperit cu `•laiia deasa castanie-roscata; lutra /v siav/
 331. vier -i subs m ###### , 1) podgorean 2) ingrijitor, pazitor de vie /din vie+suf -ar /
 332. vier -i subs m ###### , 1) pore necastrat 2) pore mistret mascul /lat verres /
 333. viermui (-iesc) verb ###### , a se misca continuu (fig) a misuna, a foi /din vierme /
 334. viers -uri, subst n ###### , 1) melodie, cantec 2) (pop) glas voce /lat veraus/
 335. vierauf (-iesc) vb (pop) ###### , a ingana un cantec /din viera/
 336. viespar -e, subst n ###### , 1) cuib de viespl 2) (fig) adunatura, multime /din viespe+suf •art
 337. vietate -ati subs f ###### , fiinta, vietuitoare /din viu, vie+suf -(a)tate/
 338. vief in (-ie`sc)vb ###### , laseafla in viata, a fi viu; a trai, a exista 2) a locui cu cineva, aconviefui /din via(d/
 339. viezure -i, subs m ###### , burauc /cf alb vjedhulle`l
 340. vifords -odsa, adj ###### , 1) furtunos vijelios 2) (fig) agitat, aprig, navalnic /din vifor+suf -os/
 341. vigilent -a, adjectiv ###### , cu bagare de seama, atent /fr vigilant/
 342. vigoare sf ###### , 1) forta fizica, putere, robusteje 2) (loc adj) tn vigoare=va-labil /fr vigueur, lat vigor/
 343. vigonie -ii subs f ###### , 1) specie de lama de talie mica din Munjii Anzi, acoperita cu bland roscata, cu par foarte moale si fin, utilizat pentra tricouri fine 2) fir textil obtinut din deseuri de bumbac /fr vigogne/
 344. viguros -oasa, adj###### ,puternic, robust, bine facut /cf fr vigoureux/
 345. viitor -oare, adj ###### , 1) care va veni de aici Inainte, care va aparea intr-un timp mai indepartat 2) stare care urmeaza /din ve«i+suf (-i)tor/
 346. viitorologie s f###### ,stunta care se ocupa cu activitatea de cercetare a viitorului /din viitor+gf logos=studmj
 347. viiturti -i subs f ###### , 1) crestere brusca a nivelului apei dintr-un rau (ductind la revarsarea lui); inundatie 2) mil, pietris etc adus de apele curgatoare cand se revarsa /din vcni+suf -(i)tura /
 348. vijelie -ii, s f ###### ,1) vant foarte puternic, furtuna, vifor 2) (fig) furie /et necV
 349. vijelids -oasa, adjectiv ###### , ca vijelia; furtunos agitat, aprig, navalnic /din vijelie+suf -os/
 350. vila -e subs f ###### , locuinta spafioasa cu aspect elegant si ingrijit, inconjurata de gradina /fr villa/
 351. vilbrochen -uri, subst n ###### , arbore al unui mecanism cu unul sau mai multe coturi; arbore cotit /dupa fr vilebrequinl
 352. vileag -uri, s n (pop) ###### , multime de oameni, lume (loc adv) in vi/eag=in fata lumii; in public, /magh vildgl
 353. vilegiatura -i subs f ###### , perioada de timp (in vacanta sau in concediu) petrecuta la tara sau intr-o sta^iune balneo-climaterica /fr villtgiature /
 354. vilozitate -ati, s f###### ,uicretitura marunta
 355. pe suprafata anumitor organe sau parti ale corpului /fr villosite /
 356. vinara -uri, s n (reg) ###### , rachiu /din vin+ara/
 357. vina -i, sf ###### , 1) greseala, vinovafie, pacat 2) fapta pedepsita de lege, infractiune, delict, crimi /v slav vina /
 358. vinci -uri, subst n ###### , 1) troliu folosit pe bordul unei nave pentru ridicarea greutajilor si manevrarea ancorei 2) eric, /dupa it vincigliol
 359. vinclu -uri, subst n ###### , piesa cu doua laturi sau aripi cu ajutorul careia se pot trasa unghiuri drepte; collar, /germ Winkell
 360. vindeca (vindec) verb ###### , 1) a face sanatos a insanato^i, a lecui, a tamadui 2) (fig) a face sa inceteze o durere, o suparare, un dor etc /lat vindicare /
 361. vindicativ -a, adjectiv ###### , razbunktor, neiertator /fr vindicatif /
 362. vinicol -a, adjectiv ###### , referitor la vii si la productia vinului /fr vinicole /
 363. vinieia -e subs f ###### , desen sau ornament care se pune la inceputul sau la sfarsitul unei carti sau al unui capitol; cliseu folosit in tipografie pentru ornamentatie /fr vi­gnette/
 364. viniter -a, adjectiv ###### , 1) care produce vin; vinicol 2) pe care se cultiva vita de vie /fr vinifereJ
 365. vinifica (vinffic) verb ###### , a face operatiile necesare obtinerii vinului din struguri /din vinificafief
 366. vinificatie    subs f ###### , totalitate de activitati prin care se obtine, se amelioreaza sau se conserva vinul; vinificare /fr vinification /
 367. vinilin subst n ###### , masa plastica cu mare rezistenta, din care se fabrica obiecte de larg consum /nume comercial/
 368. vioara1) -oare, adj f (pop, despre ape curgatoare) ###### , limpede, cristalin, clar /lat*vivula/    <i
 369. vioara2, viori subs f ###### , violina, (expr) vioara i«fa(=persoana cu rolul cel mai msemnat intr-un colectiv /lat *vi-vula=care te invioreaza/
 370. viol -uri subs n ###### , violare /fr viol/
 371. viola (-ez) verb ###### , 1) a nu respecta sau a incalca o lege, o dispozitie etc 2) a comite un viol, a silui 3) a patrunde cu forta /fr violer, lat violare /
 372. violaceu -ee, adj ###### , care bate in violet` /fr violace/
 373. viola1) -e subs f ###### , vioara mai mare, cu sunete mai grave (acordata cu o cvinta mai jos decat vioara) /it viola/
 374. violfi2) -e, s f (bot) ###### , viorea (cu flori violete) /lat viola/
 375. violent -a, adjectiv ###### , 1) intena puternic 2) vehement, furtunos nestapanit 3) care se face cu forta; brutal, silnic /fr violent/
 376. violenta    (-ez) verb ###### , a forta, a sili, a constrange /fr violenter/
 377. violenta -e subs f ###### , 1) intensitate, tarie 2) nestapanire in vorba sau in fapta; vehementa 3) constrangere, siluire /fr violence/
 378. violet -a, adjectiv ###### , de culoarea viorelei; vioriu, mov /fr violet/
 379. violeta -e, s f (bot)###### , viorea, toporas /fr violette /
 380. violina -e subs f ###### , vioara /it viollinol
 381. violence! -e, subst n ###### , instrument muzical cu coarde, mult mai mare decat vioara, cu sunete joase /fr violoncelle /
 382. violonist -a, subs m si f ###### , persoanacare cantala vioara; viorist /fr violoniste/
 383. vipera -e subs f ###### , 1) sarpe mic, foarte veninos avand pe cap o pata mai inchisa, in forma de V, iar pe spate o dunganeagra, in zigzag; naparca 2) (fig) persoana rea, perfida, veninoasa 3) (in expr) pui de
 384. viperin -a, adjectiv ###### , de vipera /fr viperin; lat viperinus/
 385. vipie -ii, s f (reg)###### , 1) caduramare, araita, fierbinteala 2) febra 3) toi, putere /etnec7
 386. vipla -e subs f ###### , aliaj inoxidabil for­mat din otel special amestecat cu crom (15-16%) si cu nichel (7-10%) rezistent la acizi, intrebuintal in dentistica /germ Wiepla, nume comercial/
 387. vipusca -sti, s f###### ,L fasie de postav de alia culoare cusuta la unele unifonne, mai ales pe lalura exterioara a pantalonilor, fasie, banda subtire, bentita 2) franghie care se intinde spre mijlocul onei ape si care are insemnate la diferite distante locurile unde se asaza carligele de prina peste /rus vypuskaj
 388. vira    (-ez) verb ###### , 1) a schimba directia demers(facandocurba);acoti, acarni 2) (in contabilitate, in finante) a trece o suma de bani de la un cont la altul 3) a schimba pe cale chimica nuanta unei culori /fr virer /
 389. viraj -e, subst n ###### , 1) ocolire, cotire, cotitura 2) schimbaie pe cale chimica a culorii unei substante /fr virage /
 390. virament -e, s n###### ,operatie contabila (bancara) prin care se trece scriptic o suma de bani din contul platitorului m contul beneficiarului, fara a fi nevoie ca suma sa fie platita in numerar /it viramento /
 391. viran -a, adj (despre lerenuri)###### ,care este fara cladiri si, de obicei, nemgradil / tc viran/
 392. virgin adj ###### , 1, neprihanit, fecio-relnic; (fig) nevinovat, inocent; nealina 2) (despre metal) neamestecat, pur 3) (fig; despre locuri) nelucrat, neexploraL /lat virgol
 393. virginal -a, adjectiv ###### , 1) de fecioara; feciorelnic, virgin 2) (fig) pur /fr vir­ginal /
 394. virginitate -ati subs f ###### , feciorie, castitate, nevinovatie /fr virginite/
 395. viril -a, adjectiv ###### , barbatesc, viguros /fr viril/
 396. virilitate    subs f ###### , barbatie, vigoare /fr viriUte/
 397. viroaga -cage subs f ###### , vale mica, rapa /eL nec/
 398. virotic -a, adjectiv ###### , cauzat de un virus privitor la virus /din virus/
 399. viroza -e subs f ###### , boala provocata de un virus /fr virose/
 400. virtual -a, adjectiv ###### , care exista numai ca posibilitate, fara a se produce in fapt /fr virtuel /
 401. virtualitate -ati subs f ###### , posibilitate /fr virtualite /
 402. virtues1,    -oasa, adjectiv ###### , cu multe virtuti; moral, cinstit /lat virtuosus /
 403. virtues2) -oasa, subs m si f ###### , muzician care poseda la perfectie tehnica unui instrument muzical /it virtuoso=abil, priceput/
 404. virtuoz -oaza, subs m si f ###### , v virtuos2
 405. virtuozitate -ati subs f ###### , 1) tosusire de a fi virtues` 2) maiestrie, dexteritate, pricepere /it virtuositd; fr virtuosite /
 406. virtute -ti subs f ###### , 1) insusire morala constanta; tarie de caracter 2) in virtntea=pe baza, ca urmare a /lat virtus/
 407. virulent -a, adjectiv ###### , 1) care are putere de imbolnavire 2) cauzat de un virus 3) (fig) distrugator, nimicitor /fr virulent/
 408. virus -uri subs n ###### , 1) agent patogen, invjzibil cu microscopul obisnuit, care provoaca boli infectioase 2) toxina acestui
 409. agent /lot, fr virus/
 410. vis -uri, subst n ###### , 1) mlantuire de imagini care apar In constiinta omului in timpul somnului 2) reverie, meditatie 3) (fig) iluzie, fantezie, inchipuire, idee, plan /lat visitml
 411. vfecere s n pl ###### , organe care se gasesc in caviiatea toracica sau in cea abdominaia (ex plamani, float, splind etc) /lat vis-cus -eris=organ/
 412. viscid -a, adj (hot) ###### , care secreta un suc cleios /lat viscidus/
 413. viscoza    subs f ###### , substanta vascoasa obtinuta prin tratarea celulozei cu o solutie de sulfura de carbon si soda caustica, servind la prepararea unor fire textile artificiale sub denumirea de fire de matase vegetaia /fr viscose/
 414. viscozitate -ati subs f ###### , faptul de a fi vascos; (concr) substanta vascoasa /dupa fr viscosite /
 415. viscozimetru -e, subst n ###### , aparat pentru masurarea vascozitatii fluidelor /fr viscosimttre /
 416. vist s n -joc de carti jucat de trei sau patru persoane /fr whist/
 417. vistier -i, s m (in evul mediu in tarile Romane) ###### , mare demnitar din sfatul domnesc care avea grija de tezaurul tarii, incasarea si repartizarea darilor etc /lat vestiariusl
 418. vistierie -ii, sf, ###### , 1) institute care administreaza banii publici; localul sau incaperea in care se pastreaza tezaurul pu­blic 2) (fig) sureS de venituri, de bogatie /din vistier+suf -ie /
 419. vistiernic -i, s m (inv)###### , 1) vistier 2) (fig) depozilar /din vistier+s\if -nic/
 420. vitiil -2, adj ###### , 1) referitor la viata; care este esential pentru viata 2) foarte impor­tant, fundamental, de baza /fr vital/
 421. vitalism subst n ###### , conceptie idealista despre natura vietii, dupa care la baza fenomenelor acesteia s-ar gasi un principiu imaterial (forta vitala, suflet etc) a carui prezenta in organismele vii le-ar deosebi pe acestea de corpurile lipsite de viata /fr vitalisme /
 422. vitalitate -ati subs f ###### , putere de viata, vigoare /fr vitalite /
 423. vitamin^ -e subs f ###### , nume dat unor compusi organici indispensabili vietii, prezenti in cantitaji mici in alimentele natu-rale sau preparati sintetic /fr vitamine`, germ Vitamin/
 424. vita -e subs f ###### , 1) nume dat animalelor domestice mari, mai ales cornutelor; dobitoc 2) (fig) epitet dat unui om desimtitor /lat vi/lo=viata/
 425. viteaz1, vitoji, s m (inv) ###### , ostas de curte; curtean /v slav/
 426. viteaz -a, adjectiv ###### , care da dovada de curaj in lupta; curajos indraznet, darz, inimos /v slav/
 427. vitejie -ii subs f ###### , 1) insusirea de a fi viteaz; barbatie, eroism, voinicie 2) fapta vitejeasca 3) (pop) haiducie /din viteaz+suf -ie /
 428. vitelina    subs f ###### , substanta albuminoids care contine si fosfor, aflata in gaibenusul de ou /fr vitelline /
 429. vit^za -e subs f ###### , iuteala, repeziciune (in deplasare) /fr vitesse/
 430. vitezometru -e, subst n ###### , instrument folosit pentru masurarea vitezei de deplasare a unui vehicul /din vitezd/
 431. viticol -a, adjectiv ###### , 1) referitor la cultura vitei de vie 2) bogat in vii /fr viticole /
 432. viticultor -i, subs m ###### , cultivator de vita de vie; podgorean /fr viticulteurf
 433. viticulture -i subs f ###### , 1) stiinta care se ocupa cu cultura vitei de vie 2) cultivarea
 434. vitei de vie /fr viticulture/
 435. vitraj -uri subs n ###### , 1) perete de geam 2) geamlac /fr vitrage /
 436. vitraliu    -ii,subst n ###### , fereastra sau perete format dintr-o retea de rame metalice care contureaza partile componente ale unei figuri din placi de sticla colorata sau pictata, care completeaza fiecare dintre aceste parti /fr vitrail/
 437. vitreg -a, adjectiv ###### , 1) care nu este ruda de sange, cu care a devenit ruda printr-o noua casatorie a unuia dintre parinti 2) (despre frati si surori) care sunt nascuti din casatorii deosebite ale mamei sau ale tatalui 3) (fig) potrivnic, defavorabil /lat vitrlcus /
 438. vitregi (-esc) verb ###### , a trata cu rautate, cu dusmanie /din vitreg/
 439. vitrifica (vitrffic) verb ###### , a schimba structura unei substante prin incalzire la o temperatura inalta, facand-o compacta si cu luciu sticlos /fr vitritier/
 440. vitrina -e subs f ###### , 1) spa^iu amenajat pentru expunerea obiectelor sau a marfurilor in expozitii, in magazine etc 2) dulap special pentru expunerea unor obiecte /fr vltrine /
 441. vitriol -uri, subst n ###### , acid sulfuric /fr vitriol/
 442. vitriola    (-ez) verb ###### , 1) a arde sau a rani cu vitriol 2) a trata o tesaiura cu vitriol, /fr vitrioler/
 443. vitros -odsa, adj ###### , ca sticla, sticlos /dupa fr vitreux /
 444. vitupera (-ez) vb (livr) ###### , a defaima, ablama /fr vituperer/
 445. visa -e subs f ###### , I 1) vita de vie 2) curpen, vrej de orice planta II 1) suvita de par 2) descendent, urma?, vlastar; neam; (fig) sot, fel flat, viteal
 446. vifiu subst n ###### , v viciu
 447. viu -e, adj ###### , 1) care e in viata, care traieste 2) plin de viata, energic, vioi 3) (despre sunete) rasunator, patrunzator, puternic 4) (despre culori) aprina stralucitor /lat vivus/
 448. vivace adj invar ###### , 1) vioi, ager, plin de viata 2) (despre plante) a carei vegetatie dureazamai multi ani /(I) it v/vace; (2) fr vivace/
 449. vivacitate    subs f ###### , vioiciune, sprinteneala, energie, dinamism /fr vivacite /
 450. vivandiera -e, s f (inv) ###### , femeie care insoteste armata in deplasare pentru a vinde soldatilor alimente si alte articole de consum /fr vivandiere/
 451. vivant -a, adjectiv ###### , viu, animal, /fr vi-vant /
 452. vfvat interj ###### , traiasca! ura! noroc! /lat, fr vivatl
 453. vivifiant -a, adjectiv ###### , datator de putere, insufletitor /fr vivifiant/
 454. vivipar -a, adjectiv ###### , 1) (despre animale) care naste pui vii 2) (despre plante) care da plante noi prin muguri desprinai din planta-mama /fr vivipare; cf lat vi vitr=viu, parere=a naste/
 455. vivis^cpe -ii subs f ###### , operatie facuta pe un animal viu cu scopul de a studia anumite fenomene fiziologice, efectul unor substante asupra organismului etc; disectie sau taiere pe viu /fr vivisection/
 456. viza    (-ez) verb ###### , 1) a pune o viza pe un act oficial; a aproba, a cohfirma, a considera valabil II 1) a prinde in centrul lentilei unui aparat optic imaginea unui punct sau a unui obiect de pe un teren care trebuie observat 2) a ochi 3) (fig) a se referi, a face aluzie /fr viser/
 457. vizavi adverb ###### , peste drum, in fata (scris si: vis-a-vis) /fr vis-d-vis/
 458. viza -e subs f ###### , insemnare facuta de o autoritate pe un act pentru a arata ca a fost vazut, verificat sau rezolvat /fr visa/
 459. vizeta -e subs f ###### , deschidere mica facuta intr-o usa pentru a permite vederea inauntru sau in afara /cf it visetta/
 460. vizibil -a, adjectiv ###### , 1) care poate fi vazut cu ochiul omenesc 2) (fig) clar, limpede, neindoielnic /fr visible/
 461. viziera -e subs f ###### , 1) parte mobila a unui coif, care putea fi coborita in dieptul ochilor pentru a feri fata de lovituri 2) cozoroc 3) vizeta /fr viziere/
 462. vizigofi s m pl ###### , ramura veche a neamului germanic al goplor /gr Visigoth/
 463. viziona    (-ez) verb ###### , a privi un film, un spectacol, un program transmis prin televiziune /fr visionner/
 464. vfcaenar -a, adjectiv ###### , 1) care prevede si prevesteste `cwenimente viitoare; prezjeajor, profetic 2) camse lasa stapanit de vise, de idealuri 3) fantastic, /fr visionnaire /
 465. vizir -i, s m (inv, in tanie musulmane) ###### , ministru mare-viz/r=prim-ministru / tc vezir/
 466. vizita    (-ez) verb ###### , 1 a merge la cineva acasa pentru a-i vedea 2) a se duce undeva pentru a cunoaste sau a cerceta o localitate, un muzeu, o expozitie etc 3) a inapecta, a controla /fr visiter; lat visitare/
 467. vizita -e subs f ###### , 1) trecere pe la cineva, cercetare, vedere 2) control, inapectie /fr vizite /
 468. vizitiu -ii, s m ###### , persoana angajata pentru a mana caii la caruta, la trasura etc; birjar, surugiu, caruta? /magh vezetol
 469. viziune -i subs f ###### , 1) percepfie vizuala; imagine, reprezentare 2) mod de a privi sau de a mjelege lucrurile sau fenomenele; conceptie, opinie 3) vedenie, inchipuire, nalucire /fr vision/
 470. vizon -i, subs m ###### , animal salbatic din America de Nord, asemanator cu vidra, cu blana bruna-tochis foarte pretuita /fr vizon/
 471. vizor -oare, subst n ###### , 1) dispozitiv la unele aparate optice care permite prinderea in campul aparatului a obiectului ce trebuie observat, 2) (la pl) ochelarii ma?tilor de gaze /fr viseur /
 472. vizual -a, adjectiv ###### ,de vedere; referitor la simtul vazului memorie vizua-^Nmemorie care retine mai ales imaginile vizuale /fr visuel; lat visualis/
 473. vizuind -i subs f ###### , 1) adapost pe care si-l sapa unele animale salbatice in pamant; (fig) ascunzatoare, barlog 2) cocioaba, bordei /cf viezure/
 474. vizunie -ii subs f ###### , vizuina /din vizuinQI
 475. vlagis f ###### , putere, forta, vigoare /v slav vlagal
 476. vlagui (-iesc) verb ###### , 1) a stoarce de puteri, a istovi 2) a prelucra pielea de tabacarie /din vlagdl
 477. vlajgan -a, subs m si f ###### , tanar foarte voinic /cf scr vlazan/
 478. vlastar -e, s n-1) lastar, copacel tanar 2) (fig) descendent al unei familii, urmas /ngr vlastaril
 479. voal -uri subs n ###### , 1) tesatura fina si transparenta cu care femeile isi acopera capul sau fata 2) pata neagra slaba produsa pe un material fotografic /fr voile/
 480. voala (-ez) verb ###### , 1) a acoperi cu un voal, a umbri 2) a masca, a ascunde 3) (despre sunete) a micsora, a stinge /fr voiler /
 481. voalat -a, adjectiv ###### , ascuns umbrit;
 482. mascat (pr vo-a-) /din voalal
 483. voaleta -e subs f ###### , tesatura foarte rara prinsa la palariile femeiesti, ca garnitura sau pentru a acoperi fata, /fr voilette /
 484. vocabular -e, subst n ###### , 1) totalitatea cuvintelor unei limbi; lexic 2) totalitatea cuvintelor folosite in scrierea sau in vorbirea cuiva /fr vocabulaire/
 485. vocabula -e subs f ###### , cuvant, vorbire /fr vocable/
 486. vocal -a, adjectiv ###### , 1) privitor la voce 2) (muz) executat cu vocea, cu glasul, cu gura /fr vocal/
 487. vocala -e subs f ###### , sunet al vorbirii care se produce prin scurgerea nestanjenita si continua a curentului de aer sonor care iese din laringe, fara sa intalneasca vreun obstacol in canalul fonator (ex a, e, o etc) /lat vocalist
 488. vocalism subst n ###### , sistem al vocalelor unei limbi intr-un anumit moment al dezvoltarii sale /fr vocalisme/
 489. vocaliza    (-ez) verb ###### , 1) a face exercitii de cantare fara cuvinte, Tnlocuind denumirea notelor muzicale cu vocale 2) (gram; despre consoane) a trece de la valoarea de consoanala cea de vocala /fr vocaliser/
 490. vocativ -e, subst n ###### , caz al declinarii care exprima o chemare adresata cuiva, o invocatie /fr vocatif, lat vocativusf
 491. vocafie -ii subs f ###### , inclinare deosebita pentru un anumit domeniu de activitate; aptitudine, predispozitie /fr vocation/
 492. voce -i subs f ###### , 1) glas vorbire 2) aptitudine de a canta frumos din gura /lat vox, vocis/
 493. vocifera (-ez) verb ###### , a vorbi rastit, manios /fr vociftrer /
 494. voda s m ###### , titlu pe care si-l adaugau domnii tarilor romanesti dupa numele lor; domnitor, (p ext) principe, rege /v slav/
 495. vodevil -uri, subst n ###### , specie de comedie usoara in al carei text dramatic sunt inter­calate cuplete pe vechi melodii cunoscute, cantate din gura si acompaniate de orchestra (ex ciclul Chirifelor de V Alecsandri) /fr vaudeville/
 496. voga subs f ###### , 1) faima, trecere 2) moda /fr vogue/
 497. voiaj -uri, ###### , calatorie /fr voyage/
 498. voiajor -i subs m ###### , 1) calator 2) comis-voiajor /cf fr voyageur/
 499. voievod -zi, s m###### ,1) titlu dat domnilor Moldovei si ai Munteniei; domn, voda; principe 2) (inv) comandant de oaste, capitan 3) mai-marele unei cetati, al unui Jinut; guvernator /v slav/
 500. voievodat -e, subst n ###### , tinut condus de un voievod /din voievod+suf -at/
 501. voinic1) -i subs m ###### , 1) t?:;ir chipe^ si curajos 2) flacau, fccior 3) soldat, ostas /bg, scr vojiukl
 502. voinic2) -a, adjectiv ###### , bine facut, robust, viguros /dinjwim`c1/
 503. voiniceasca    subs f ###### , 1) procedeu de a inota constand in intinderea alternativa a bra^elor in laturi, fara a da din picioare 2) numele unui dans popular romanesc /din voinicescl
 504. vointa -e subs f ###### , 1) latura a psihicului uman care se manifesta prin actiunile constiente indreptate spre realizarea unor scopuri dinainte stabilite pe plan mintal 2) hotarare, decizie, vrere 3) intentie, scop 4) dorinta, pofta /din voi+suf -infd/
 505. volan -e, subst n ###### , 1) fasie de fesatura fina sau de dantela, incretita sau plisata, aplicata ca garnitura pe obiecte de imbracaminte din jesaturi usoare 2) piesa in forma de`roata cu spife montata pe un ax, care permite rotirea axului cu mana
 506. spre a pune in miscare un mecanism al unei masini sau spre a da directia dorita unui autovehicul /fr volant!
 507. volant1) -ti, s m ###### , organ de masina in forma unei roti mari si grele, fixat pe arborele unei masini cu piston pentru a uniformiza viteza de rotatie si a permite depasirea punctelor moarte, datorita faptului ca are un moment de inertie destul de mare /fr volant/
 508. volant2) -a, adj ###### , desprina (de o unitate), detasabil; zburator /fr volant/
 509. volatfl -a, adjectiv ###### , care se evaporeaza cu u?urinta /fr volatill
 510. volatiliza    (-ez) verb ###### , 1) a se evapora repede (la temperatura si presiune obisnuite) 2) (fig) a disparea fara urme, a se face nevazut /fr volatiliser /
 511. volbura -i subs f ###### , I 1) furtuna, ciclon, vartej (de zapada, de nisip) 2) vartej de apa, valtoare, bulboana 3) (fig) tulburare, invalmaseala, galagie II planta agatatoare cu flori albe sau roz, cu corola in forma de palnie; rochifa-randunicii /lat *votvula/
 512. volei subst n ###### , joe sportiv intre doua echipe de cite sase jucatori care arunca o minge specials peste o plasa intins sus in mijlocul terenului /engl volley (-boll)/
 513. volei-bal subst n ###### , v volei
 514. \olit -e, subst n ###### , oblon de lemn sau de metal montat in interiorul cladirilor /fr volet/
 515. volintir1) -i, subs m ###### , v voluntar
 516. volintir2) -i, subs m ###### , soldat intrat de buna voie in cetele lui Ipsilante in timpul zaverei din anul 1821) /rus volonter/
 517. volitiv -a, adjectiv ###### , volifional /fr volitif /
 518. volitional -a, adjectiv ###### , pri vitor la vointa, determinat de vointa /fr volitionnell
 519. volnic -a, adj (inv) ###### , 1) liber, independent 2) care se impune cu sila /v slav/
 520. volnicie -ii, s f (inv) ###### , 1) libertate, neatarnare, independenta 2) autorizajie, incuviintare /din vo/nic+suf -ie /
 521. volt -ti, s m ###### , unitate de masura a tensiunii electromotoare si a tensiunii electrice /fr volt/
 522. voltaic -a, adjectiv ###### , privitor la pilele electrice ale lui Volta (ex curent voltaic) /fr voltaique/
 523. voltaj subst n ###### , tensiune electrica masuratam volti /fr voltage/
 524. volta -e subs f ###### , 1) miscare circulara retire 2) (fig) sehimbare (brusca), intorsatura /fr volte; it volta/
 525. voltm£tru -e, subst n ###### , instrument de masurat diferenta de potential electric dintre douapuncte /fr voltmetre /
 526. volubil -a, adjectiv ###### , 1) care are usurinta si rapiditate in vorbire 2) mobil, spontan, prompt 3) (despre plante) care isi intasoara tulpina mladioasa in jurul unui arac /fr volubile/
 527. volubilitate    subs f ###### , 1) usurinta de a vorbi mult si repede 2) spontaneitate, promptitudine /fr volubilite/
 528. voliim -e, subst n ###### , I 1) spatiu pe care il ocupa un corp; marime 2) cantitate de bunuri 3) forta, intindere a unui sunet muzical II carte, torn /fr volume/
 529. voluminos -ofca, adj ###### , 1) cu volum mare, cuprinzator, incapator, vast 2) corpolent, gros trupes mStahalos /lat voluminosus/
 530. voluntar1) -i, subs m ###### , persoana care intra in armata din propria dorinta sau se ofera sa faca un serviciu de buna voie /lat voluntarius/
 531. voluntar2) -a, adjectiv ###### , 1) hotarit, energic, decis 2) (adv) de buna voie, de la sine,
 532. din proprie initiative, /lat voluntarius/
 533. voluntarism subst n ###### , 1) conceptie filozofica care pune la baza existentei fie anumite tendinta irationale ale voinfei umane, fie o vointa cosmica, oarba 2) conceptie cane consider^ vointa umani individuala sau colectiva ca factor hotarator al dezvoltarii sociale, opunlnd-o legilor obiective sau negandu-le pe acestea din urma 3) conceptie psihologic£ potrivit careia in viata psihica rolul hotarator il au vointa si actiunea, nu gindirea /fr voluntarisme /
 534. voluptate    subs f ###### , 1) placere mare a simturilor 2) desfatare sufleteasca; incantare /frvolupte/
 535. voluta -e subs f ###### , ornament sub forma de spiralafolositin arhitectura /fr volute/
 536. voma (-ez) verb ###### , a vomita /lat vomere /
 537. vomer -e, subst n ###### , osul care desparte narile /fr vomer/
 538. vomita (vomit) verb ###### , a varsa, a voma /lat vomitare/
 539. vomitiv -a, adjectiv ###### , care produce vomitari (varsaturi) /fr vomitif /
 540. vorace, (pl -i -e), adj ###### , lacom, mancacios nesatul /fr vorace/
 541. vornic -i subs m ###### , 1) (ist) mare demnitar insarcinat cu supravegherea curtii domnesti, cu treburile interne si cu atributii judecatoresti (ministru de in­terne) 2) (inv) primar 3) vomicel /v slav/
 542. vorniceasa -ese subs f ###### , 1) (Inv) sotia vomicului 2) prietena cea mai apropiata a miresei; drusca /din vornic+saf -easQl
 543. vornicel -i, subs m ###### , 1) (ist) ajutor al vomicului 2) (inv) vornic (2) 3) flacau care la nun tile {Cranes ti pofteste pe nuntasi, anunta darurile si rosteste oratia de nunta /din vornic+suf -el /
 544. vot -uri, subst n ###### , 1) dreptul pe care il au ceta(enii de a alege reprezentanti in organele de conducere 2) mod de aprobare a unor propuneri, a unor hotarari etc /lat votum=doiintai
 545. vota (-ez) verb ###### , 1) a-si exprima parerea prin vot 2) a alege pe cineva prin vot /fr voter/
 546. vdtca -i subs f ###### , rachiu tare, facut din cereale sau din fructe /rus vodka/
 547. vrac -uri, subst n ###### , mod de depozitare si de transportare in gramezi neordonate si fari ambalaj a unor materiale care au forma de pulbere, granule sau bucati /eL nec/
 548. vraci s m (pop)###### ,1) doctor 2) vrajitor /v slav/
 549. vraf -uri, subst n ###### , teanc; gramada, maldar; morman /v slav/
 550. vraiste s f###### ,1) dezordine, harababura 2) (despre usi, ferestre) larg deschis /et nec/
 551. vraja, vraji subs f ###### , 1) (in basme si in supertitii) transformare miraculoasa a lucrurilor prin folosirea unor mijloace magice; farmece, vrajitorie; descantec 2) farmec, incantare /v slav/
 552. vrajba -e subs f ###### , du^manie, ura, vrajmasie, cearta /v slav/
 553. vrabioara -e subs f ###### , 1) vrabiuta 2) bucata de carne de vita din regiunea rinichilor /din vrabie+suf -oaral
 554. vraci`ta -e subs f ###### , doftoroaie, vrajitoare /din vraci+suf -ltd/
 555. vrafui (-iesc) verb ###### , a rava^i, a imprastia /din vraf I
 556. vraji (-esc) verb ###### , 1) (in basme si in supertitii) a face vraj i 2) a transforma in mod miraculos lucrurile inconju-ratoare 3) (fig) aincanta, a fermeca /v slav/
 557. vrajit -a, adjectiv ###### , 1) aflat sub puterea unei vraji 2) (fig) plin de farmec; incantator, fermecator /din vraji/
 558. vrajma; -a, subs m si f adj ###### , 1) (s m si f) dusman, inamic 2) (adj) dusma-nos primejdios potrivnic; rau, crud, cumplit /din vrajbal
 559. vrajmasie -ii subs f ###### , dusmanie, ura /din vrdjmaf+suf -ie/
 560. vreasc -uri, subst n ###### , creanga uscata desprinsa de pe copac /v slav/
 561. vrednic -a, adjectiv ###### , 1) hamic, capabil, destoinic 2) (fig) demn, cinstit /v slav/
 562. vrej -uri, subst n ###### , tulpina a unor plante agatatoare sau taratoare /bg vrez/
 563. vreme -uri subs f ###### , I 1) timp 2) inter­val intre doua intamplari; perioada, rastimp (in expr) o vreme=o bucata de timp 3) prilej, ocazie; moment; (lex;, adv) intr-o vreme=la un moment dat; la vreme=\a timpul potrivit 4) perioada determinata istorices te; epoca, veac (loc adv) pe vremea aceea=pe atunci; pe vre/nun`=odinioara, in trecut; dupa vremuri=in cursulveacurilor II stare atmosferica, situatie meteorologica /v slav/
 564. vremelnic -a, adjectiv ###### , de scurta durata, trecator, temporar /v slav/
 565. vremui (pers 3) -ieste) verb ###### , 1) a fi vreme urata (cu ploaie, ninaoare, viscol) 2) (despre vreme) a trece, a se scurge /din vreme/
 566. vremuiala -ieli subs f ###### , vreme rea /din vremui+suf -ealal
 567. vreun, vreo, adj si pronume nehotarat ###### , 1) un oarecare, careva, cineva 2) aproximativ, unul, una /lat *vereunus/
 568. vriia -e subs f ###### , miscare de rotatie a unui avion in jurul unei axe verticale /fr vrille /
 569. vrastt    subs f ###### , v vdratd
 570. vui (pers 3) -ieste) verb ###### , 1) a vajai, a mugi 2) (despre tunet) a bubui 3) (despre foc) a dudui 4) (despre sunete) a suna, a rasuna /onomatopee/
 571. vulcan -i, subs m ###### , 1) deschidere in scoarta Pamantului prin care ies la suprafata gaze, lava etc 2) (fig) loc de unde poate izbucni o actiune primejdioasa; pericol iminent /it vulcan/
 572. vulcanic -a, adjectiv ###### , 1) format prin actiunea vulcanilor 2) (fig) nestapanit, navalnic, aprina /it vulcanico/
 573. vulcaniza    (-ez) verb ###### , a transforma cauciucul prin incalzire cu sulf in cauciuc vulcanizat (cu mare elasticitate si inaolubil in solventii obisnuiji); a repara (a lipi) prin acest procedeu /fr vulcaniser /
 574. vulcanologie    subs f ###### , stiinta care se ocupa cu studiul fenomenelor vulcanice /fr vulcanologie/
 575. vulgar -a, adjectiv ###### , 1) ordinar, grosolan, josnic 2) lipsit de originalitate; obisnuit 3) nestiintific 4) (inv) vorbit de popor, popular, /lat vulgaris/
 576. vulgarism -e, subst n ###### , expresie vulgara /fr vulgarisme /
 577. vulgariza    (-ez) verb ###### , 1) a degrada, a trata in mod simplist, a banaliza 2) a raspandi in popor cunostinte, idei etc; a populariza /fr vulgariser /
 578. vulnerabil -a, adjectiv ###### , care poate fi ranit sau atacat; slab /fr vulnerable /
Document Info


Accesari: 3712
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )