Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Primii pasi in limba engleza

Gramatica
Lucia Stoicescu
First Steps in English Language

Primii pasi în limba engleza...

Articolul

Articolul este partea de vorbire care individualizeaza obiecte si fenomene îndeplinind functia de determinant. Este considerat "determinantul propriu-zis", pentru ca el nu poale fi o parte de vorbire independenta, el contribuie doar la determinarea unica sau individuala a substantivului pe care îl însoteste.

Aproape fiecare substantiv dintr-o propozitie engleza este însotit de un articol, iar felul articolului folosit este departe de a coincide întotdeauna cu acela din limba româna.

Articolul este redat prin:

a) articolul hotarât the;

b) articolul nehotarât a sau an;

e) articolul zero sau neexprimat.

Articolul are pozitie fixa: înaintea substantivuJui.

Articolul hotarât (the)

se pronunta [] înaintea consoanelor: the look, the pupil, the window...

- se pronunta [Di] înaintea vocalelor sau semivocalelor:

the eye, the artist, the honour...

- pronuntarea [Di]este, de asemenea, folosita pentru subliniere :

"The" is an article. "The" este articol.

Articolul hotarât se utilizeaza cu substantive numarabile (au forma atât la singular, cât si la plural) pentru a indica un anumit obiect, clar individualizat:

The box is on the floor. Cutia se afla pe jos.

The bates art on the floor. Cutiile se afla pe jos.

The student is learning English. Studentul învata englezeste.

The boys were running fast. Baetii alergau repede.

The apare dupa prepozitii:

in the library (în biblioteca)

on the table (pe rnasa)

to the museum (la/spre muzeu)

În mod obligaoriu folosim articolul hotarât cu:

substantive nume proprii de ape, munti,dealuri, oceane, mari, lacuri, insule, golfuri, canale:

the Danube (Dunarea), the Thames (Tamisa),

the Carpathians (Carpatii), the Alps (Alpii),

the Atlantic (Oceanul Atlantic), the Black Sea (Marea Neagra),

the Shetlands (insulele Shetland), the Gulf of Mexico (Golful Mexic),

the English Channel (Canalul Mânecii).

. substantive compuse:

nume de tari:

the United States (Statele Unite),

the United Kingdom (Regatul Unit)

nume de institutii oficiale:

the W'hite House (Casa Alba)

the Kremlin (Kremlin)

the Ministry of Foreign Affairs (Ministerul de Externe)

the British Museum (Muzeul Britanic)

substantive care denumesc obiecte din univers, astrologie etc.:

the sun (Soarele), the moon (Luna), the sky (cerul),

tile world (Lumea), the earth (pamantul)

nume de vase, ambarcatiuni:

the Titanic, the Christina

nume de evenimente istorice :

the First World War (Primul Razboi Mondial),

the Gulf War (Razboiul din Golf),

the Plague (Ciuma)

nume de ziare:

The Times, The Morning Star

constructii genitivale cu of:

the streets of the town (strazile orasului)

the waves of the sea (valurile marii)

cu substantive urmate de o propozitie care raspunde la întrebarile: care?, ce fel de?:

The man who is speaking is my brother;

Barbatul care vorbeste este fratele meu.

This is the house which I live in.

Aceasta este casa în care locuiesc.

the transforma adjective în substantive

beautiful (adj. - frumos)/the beautiful (subst. - frumosul).

denumeste clase, grupuri, persoane de acelasi fel:

the rich (bogatii), the poor (saracii)

the blind (orbii), the sick (bolnavii)

the English (englezii), the French (francezii)

the Romanians (românii)

ajuta la formarea superlativului relativ:

the best (cel mai bun)

the earliest (cel mai timpuriu, primul)

ajuta la formarea adjectivelor si numeralelor ordinale:

the second (cel de) al doilea

the fifty-sixth (cel de) al cincizeci si saselea

în expresii:

for the time being (deocamdata, pentru moment)

in the long run (pâna la urma)

on the whole (în general)

at the beginning (la început)

in the end (la sfârsit)

by the way (apropo)

in thet seventh heaven (în al noualea cer)

on the rocks (pe geanta (familiar))

the day after tomorrow (poimâine)

Nota: De regula, numele de persoane nu primesc articol. Dar când apare un nume de familie la plural, numele capata sensul de "familia...",

the Browns (familia Brown)

the Kramm (familia Kramer)

the Danes (danezii (popor))

the Poles (polonezii (popor))

Articolul nehotarât (a/an)

a cu substantive care încep cu o consoana:

a box, a child, a magazine

an - cu substantive care încep cu o vocala:

an egg, an idea, an actor

Nota: Se urilizeaza co substantive la singular! Presupune ideea de numar.

- poate întocui numeralul one:

a hundred (one hundred) - una suta

a map (one map) and two paintings - o harta si doua tablouri

- se foloseste cu substantive care se pot numara (countables):

a man (un om) an idea (o idee)

- se foloseste obligatoriu cu:

denumiri de meserii, profesii, nationalitati:

Mr. Brown is a teacher. Dl. Brown este profesor.

My sister became a doctor. Sora mea a devenit medic.

He is an Englishman. El este englez.

- numerale, pentru a indica o cifra aproximativa:

(about) a thousand people (aproximativ) o mie de persoane)

- pronumele little (putin) si few (putine), carora le oonfera un plus de cantitate:

I have little time. Am putin timp - deloc.

- se foloseste cu denumiri de masuri (timp, distanta, cantitate):

I have a little time. Am putin timp - destul.

once a day (o data pe zi), twice a week (de doua ori pe saptamâna),

three miles an hour (trei mile pe ora)

- se foloseste în expresii:

to have a mind to (a avea chef de)

to take a fancy to (a îndragi)

once in a blue moon (din an în Paste)

to keep an eye on (a nu stabi din ochi)

all of a sudden (brusc)

Atentie! Articolul nehotarât nu se foloseste cu substantive nenumarabile:

I bought an iron yesterday. Am cumparat un fier de calcat ieri.

dar: This fence is made of iron. Acest gard este din fier.

Articolul zero

Desemneaza lipsa articolului. Se folosesle:

cu substantive la plural (indica obiectele oarecare în general):

Clothes do not make the man. Nu haina face pe om.

Books aire on the table. Pe masa se afla carti.

I like milk, coffee, music. Thtatre, games.

Îmi plac laptele. cafeaua, muzica. teatrul, jocurile.

În proverbe si limbaj stiintific:

Haste makes waste. Graba strica treaba.

Light travels faster than sound.

Lumina se deplaseaza mai repede decât sunetul.

obligatoriu:

cu substantive ce denumese zilele saptamânii, lunile anului, anotimpurile:

I'll meet you on Monday. Ne întâlnim luni.

He left in May and returned in March. A plecat în mai si s-a întors în martie.

I like spring. Îmi place primavara.

cu denumiri de continente, tari, provincii, comitate; orase (exceptie: the Hague (Haga). singurul oras cu articol), cladiri, strazi, poduri:

Last year we visited Italy and France. Anul trecut, am vizitat ltalia si Franta.

The United Kingdom is made up of Scotland, England, Wales and Nonhern Ireland. Regatul Unit este format din Scotia, Anglia, Ţara Galilor si Irlanda de Nord.

I live in Bucharest. Locuiesc în Bueuresti.

We visited Bran Castle. Am vizitat castelul Bran.

Our house is on Oxford Street. Casa noastra se afla pe strada Oxford.

We went for a walk on London Bridge. Am facut o plimbare pe Podul Londrei.

cu substantive nume de materie:

Oil is lighter than water. Untdelemnul este mai usor decât apa.

cu denumirile limbilor:

I learn English. Învat engleza.

cu substantive abstracte care nu au forma de plural:

love,hate. joy, happiness, wisdom etc.

Some people believe in love at first sight.

Unii oameni cred în dragoste la prima vedere.

- în expresii:

at random (la întâmplare)

in time (la timp)

for good (pentru totdeauna)

hand in hand (mâna în mâna)

at dawn (în zori)

bag and baggage (cu catel si cu purcel)

by ear (dupa ureche)

side by side (unul lânga altul)

by mistake (din greseala)

Nota: Articolul zero îndeplinestc functii precise, iar înlocuirea lui poate atrage dupa sine fie schimbari de înteles, fie pur si simplu grese1i de exprimare.

Cazuri când omitem articolul (situatii care nu produc modificari de sens):

- în vorbirea familiara: (A) Friend of mine told me about it. Un prieten de-al meu mi-a spus despre asta.

- în limbajul jurnalistic: Employees have to obey safety regulation. Angajatii trebuie sa respecte regulile de protectie a muncii.

- în indicatii scenice: (The) Old woman goes to the settee (on the) right. Batrâna se îndreapta spre canapeaua din dreapta (scenei).

Substantivul

Denumeste obiecte în sens foarte larg, adica fiinte, lucruri, fenomene, are categorii de gen, numar si caz, si pe lânga functia de subiect în 949l111j propozitie mai poate fi echivalentul unei propozitii sau fraze.

Substantivele din limba engleza pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere:

1. Dupa forma

simple: boy, meal, day

compuse (formate din doua elemente): childhood, schoolboy, classroom

prin conversie (din alte parti de vorbire):

- din adjective the good, the evil, the rich

- din verbe: cook, fall, reading, boxing

prin contragere, abrevieri: ad (advertisement), fridge (refrigerator), gym (gymnastics, gymnasium), lab (laboratory), MP (Member of Parliament), Mr. (Mister), Mrs. (Misses), Mirs sau Ms - apelalive pentru femei casatorite sau necasatorite.

2. Dupa continut

comune; denumesc:

- un element dintr-o categorie de obiecte de acelasi fel: table, school

- mai multe elemente de acelasi fel: family, people

substanta constitutiva a unor obiecte: wood, steel

abstractiuni: difficulty, worry, peace

- nume proprii:

persoane: Churchill

localitati, tari, continente, ape, munti: London, Romania, Europe,the Danube, The Alps

diviziuni temporale, sarbatori : January, Sunday, Independence Day

- nume de carti, ziare, reviste: Hard Times, The Sunday Times

nume de institutii: the Grand Hotel, the British Museum

Nota: în limba engleza substantivele proprii se scriu cu litera mare, inclusiv numele de nationalitati si limbi.

He speaks English. El vorbeste englezeste.

We are Romanians. Noi suntem români.

Numarul substantivelor

Din punct de vedere al ideii de numar, substantivele în limba engleza pot fi:

A. numarabile

B. nenumarabile

A. Substantivele numarabi1e au atât plural, cât si singular.

a boy - two boys

museum - museums

child - children

Exista doua forme de plural:

- forme regulate

- forme neregulate

pluralul regulat: se formeaza prin adaugarea lui -s la forma de singular:

book - books (carte)

table - tables (masa)

boy - boys (baiat)

class - classes (clasa)

nose - noses (nas)

Exista substantive care au doua forme de plural:

banjo - banjos, banjou (instrument muzical)

motto - motlos, mottoes (moto)

volcano - volcanos, volcanoes (vulcan)

zero - zeros, zeroes (zero)

Nota: Literele, numeralele si abrevierile formeaza pluralul prin adaugarea unui apos­trof si -s.

A's; 1920's; MP's etc.

There are two A's and three 2's in the number of that English car.

Sunt doi de A si trei de 2 în numarul acelei masini englezesti.

Atentie! Forma fara apostrof este mai frecvent folosita.

pluralul neregulat:

-th devine ths: bath - baths (baie) ; mouth - mouths (guri)

-f; fe devin ves: half - halves (jumatate); knife - knives (cutit)

schimbarea vocalei: man - men (barbat)

foot - feet (picior)

mouse - mice (soarece)

terminatia - en : ox - oxen (bou); child - children (copil)

- aceeasi forma la singular si plural:

baracles (baraci); headquarters (cartier general, sediu), series (serie). species (specie), works (uzina) sheep (oaie). deer (caprioara)

Plurale straine (mai ales în limbajul stiintific):

us→ i stimulus - stimuli

um→ a datum - data

bacterium - bacteria

us →ora corpus - corpom

us → era genus - genera

a → ae alga - algae

larva - larvae

on → a criterion criteria

phenomenon phenomena

o → i graffito - grsfliti

Nota: Aceste plurale pot avea si forme cu -s', întâlnite mai ales în vorbirea curenta:

antenna → antennas

→antennae

Formula → formulas

→ formulae

bureau → bureaus

→bureaux

B. Substantive nenumarabile au forma nemodificata, deci au forma doar de singular sau doar de plural

. numai forma de singular: sugar, wisdom, bread, butter, chalk, food, fruit, gold, jam, silver, advice, information

- boli: meastes (pojar), mumps (oreion)

nume de stiinte : aesthetics, economicsf, phonetics. politics

- nume de jocuri : billards, bowls, cards, darts

nume proprii: Athens, Naples, Wales

Nota: Pentru a delimita anumite,caantitati se folosesc cuvinte ca :

a piece of, an item of, a bar of, a bag of

piece  bacon piece

a  of a of bread

slice cake loaf

a bar of chocolate, soap o bucata de ciocolata, sapun

a lump of sugar o bucata (cub) de zahar

a sheet of paper o foaie, coala de hârtie

a piece of advice un simplu sfat

an item of information o farâma de informatie

a bit of interest un pic de interes

. numai forma de plural:

unelte: binoculara, compasses, glasses, scissors

mbracaminte : jeans, overalls, pants, pyjamas, shorts, trousers

Nota: Aceste substantive se numara cu ajutorul cuvântului pair:

a pair of scissors (o foarfeca, o pereche de foarfece)

a pair trousers (o pereche de pantaloni, un pantalon)

a pair of glasses (o pereche de ochelari)

Atentie! Exista numeroase substantive folosite doar cu forma de plural, de regula terminate în -s

arms (arme) funds (fonduri bansti)

colours (steag, drapel) manners (purtare)

damages (despagubiri) regards (salutari)

camings (castig) remains (resturi)

fireworks (foc de artificii) savings (economii)

outskirts (periferie) archives (arhiva)

holiday (vacanta) goods (marfa)

Atentie! Exista suhstantive care au doua forme, cu întelesuri diferite:

advice (sfaturi) advices (instiintari, avize)

colour (culoare) colours (drapel)

glass (pahar) glasses (ochelari)

custom (obicei) customs (vama)

damage (avarie) damages (despagubiri)

pain (durere) pains (osteneala)

Genul substantivelor

În limba engleza, în afara cazurilor în care genul este marcat formal:

boy - girl (balat - fata);

lion -lioness (leu - leoaica)

genul substantivelor se identifica de obicei cu ajutorul pronumelor care se refera la ele si care au forme diferite dupa gen:

he - el; she - ea;

it - neutru

sau 1. substantive nume de persoane

2. substantive nume de animale

3. substantive nume de obiecte

1. substantivele ce denumesc persoane de sex barbatesc sunt de gen masculin:

man (barbat)

brother (frate)

. cele care denumesc persoane de sex feminin sunt de genul feminin:

woman (femeie)

sister (sora)

Nota:

masculin - feminin → cuvinte direrite

father  - mother (tata mama)

king - queen (rege regina)

monk - nun (calugar calugarita)

uncle - aunt (unchi matusa)

terminatia -ess

actor  actress (actor - actrita)

host hostess (gazda)

negro  negress (negru - negresa)

terminatille -ine, -er, -groom

hero - heroine (erou - eroina)

widow  widower (vaduva - vaduv)

bride  bridegroom  (mire - mireasa)

Genul comun are o singura forma atât pentru feminin, cât si pentru masculin:

- artist, chairman (presedinte), friend (prieten(a)),

neighbour (vecin(a)), professor, pupil (elev(a))

Diferentierea se face în context cu ajutorul pronumelor si a cuvintelor ca: boy, male, female.

The teacher asked the pupil a question.

He asked her a question.

Profesorul (el) a întrebat elevul (ea).

- boy-friend (prieten) - male-student (student)

- girl-friend (prietena) - female-student (studenta)

2. - numele de animale mari sunt în general de genul masculin (se întocuiesc cu pronumele he)

- numele de animale mici sunt de obicei de genul neutru (se întocuiesc cu pronumele it)

- cuvinte diferite pentru sexe diferite

horse (he) - cal cock - hen (cocos gaina)

mare (she) - iapa dog - bitch (câine - catea)

frog (it) - broasca drake - duck (rata)

gander - goose (gâscan - gâsca)

he-goat - tap tom-cat - motan

she-goat - capra she-cat - pisica

3. - numele de obiecte sunt de genul neutru:

Where is your umbrella? Unde-i umbrela ta?

It (umbrella) is in my bag. Este în geanta mea.

Nota: n vorbirea curenta se pot schimba genurile suhstantivelor pentru a marca diferite atitudini:

masculin: → anger, fear, munfer, terror (violente)

ocean, river, sun, wind (fenomene naturale)

the Danube (fluvii)

(blândete, trasaturi de caracter)

  the Alps (munti)

feminin: → affection, devotion, faith, hope

→ ambition,jealousy, vanity

→ fortune, liberty, peace, mercy (abstracte)

Tendinte în vorbirea curenta:

atribuire de gen masculin sau feminin:

. feminin semnifica afectiune pentru:

- vehicule, masini, ambarcatiuni

- tari, localitati ca unitati politice

- atribuire de gen neutru; marcheaza dispret.

Exemple

I am very fond of my car and I wash her every day.

Îimi iubesc msina foarte mult si o spal în fiecare zi.

Where is the cat ? She is on the bed. Unde este pisica? Ea este pe pat.

You found the girl at last. Where did you find it ?

Ai gasit fata pâna la urma. Unde ai gasit-o?

Cazul substantivelorÎn limha engleza existai patru cazuri:

. nomimativul este calul de baza al substantivului, aratând obiectul care desfasoara actiunea exprimata de verb. Este deci cazul subictului si raspunde la întrebarile: cine? ce?

. genitivul arata posesiunea, apartenenta. Este cazul atributului si raspunde la întrebarile: al, a, ai, ale cui?

În engleza exista doua tipuri de genitiv:

sintetic ('s) - de obicei se foloseste numai pentru fiinte (cazuri exceptionale la lucruri); daca substantivele au terminatia -s, se adauga numai apostroful.

This is the student's book. Aceasta este cartea studentutui.

These are the students' books. Acestea sunt cartile studentilor.

- analitic (of) - se foloseste pentru fiinte si lucruri:

This book is of the student. Aceasta este cartea studentului.

These are the books of the students. Acestea sunt cartile studentilor.

This is the cover of the book. Aceasta este coperta cartii.

These are the covers of the books. Acestea sunt copertile cartilor.

. dativul este cazul complementului indirect si raspunde la întrebarea: cui?

- se indica prin prezenta prepozitiei to:

Speak to me, please! Vorbeste-mi, te rog!

He brought the newspaper to me. Mi-a adus ziarul.

. acuzativul este cazul complementului direct si raspunde la întrebarile: pe cine? ce?

I met my brother yersterday. L-am întâlnit pe fratele meu ieri.

Read the letter, please! Citeste scrisoarea, te rog!

Orice substantiv precedat de o prepozitie se afla în cazul acuzativ, exceptie facând prepozitia to, specifica pentru dativ.

Nota: Daca în aceeasi propozitie apare un substantiv la dativ si unul la acuzativ, pozitiile lor în propozitie pot fi inversate, caz în care prepozitia to (specifica) este absenta.

Tell me a story! Spune-mi o poveste!

The postman has given my neighbour a letter. The postman has given a letter to my neighbour. Postasul i-a dat o scrisoare vecinului meu.

Pronumele

Este partea de vorbire care tine locul unui substantiv. Pronumele poafe fi clasificat dupa forma si continut.

1. Dupa forma:

. simplu: I, you, he, she, which, what, who

. compus: myself, yourself, somebody, anyone, each other, whatever, the same

2. Dupa continut:

. PERSONAL: indica diferite persoane, are forme în functie de numar si caz.

Pers.

Nr.

Nominativ

(cine? ce?)

Genitiv

(al, a, ai, ale cui?)

Dativ (+to)

(cui)?)

Acuzativ

(pe cine? ce?)

sg.

I (eu)

Mine (al meu, a mea, ai mei, ale mele)

(to) me (mie, îmi)

me (pe mine, ma)

sg.

you (tu)

yours (al tau, a ta, ai tai, ale tale)

(to) you (tie, îti)

you (pe tine, te)

sg. m.

sg. f.

sg. N.

he (el)

she (ea)

it (pt. lucruri)

his (al, a, ai, ale lui)

her (al, a, ai, ale ei)

its (pt. lucruri)

(to) him (lui)

(to) her (ei)

(to) it (îi)

him (pe el, îl)

her (pe ea, o)

it pt. lucruri

pl.

we (noi)

Ours (al nostru, a noastra, ai nostrim, ale noastre)

(to) us (noua)

us (pe noi, ne)

pl.

you (voi)

Yours (al vostru...)

(to) you (voua)

you (pe voi, v)

pl.

they (ei)

Theirs (a lor...)

(to) them (lor)

them (pe ei, îi)

Acestea sunt si formele pronumelui posesiv.

Nota:

. în limba engleza genitivul pronumelor personale coincide cu pronumele posesiv!

. în limba engleza, I (eu) se scrie întotdeauna cu majuscula.

He speaks English better than I do. El vorbeste englezeste mai bine decât mine.

. disctinctie de gen (masculin, feminin sau neutru) se face doar cu pronumele persoanei a III-a singular.

. în limba engleza exista pronume de politete ca în limba româna. You poate însemna atât tu, voi cât si dumneata, dumneavoastra, în functie de context. La fel, he, she pot însemna el, ea sau dumnealui, dumneaei.

it poate aparea si în constructii impersonale ca:

It rains. Ploua.

It is cold. E frig.

It is late. E târziu.

It is important to... Este important sa...

It does not matter if... Nu conteaza daca...

POSESIV: dupa cum am observat din tabelul anterior, pronumele posesive sunt, de fapt, genitivele pronumelor personale.

DEMONSTRATIV: indica distanta în spatiu sau timp a unui obiect fata de un alt obiect sau identitatea acestuia cu sine însusi (pronumele si adjectivul demonstrativ au forme identice).

- pentru apropiere: this (acesta, aceasta) / these (acestia, acestea)

pentru departare: that (acela, aceea) / those (aceia,acestea)

- such: acesta, aceasta sau astlfel

Such was the situation. Aceasta era situatia.

- the same: acelasi lucro, aceleasi

The same may sbe said about the others. Acelasi lucru se poate spune si despre ceilalti.

 

  . RELATIV: se refera la un substantiv sau înlocuilor al acestuia care a fost deja mentionat si face astfel legatura între cele doua propozitii:

who

I know people don 'I like 111is wriler.

that

Cunose oameni carora nu le place acest scriitor.

Pronumele relative sunt:

who - care (pentru persoane)

which - care, care dintre (atât pentru persoane, cât si pentru lucruri)

that - care (atât pentru fiinte, cât si pentru lucruri)

Nota: That are o functie restrictiva. Poate fi înlocuit prin who sau which. Când e la acuzativ, poate fi omis.

the man (that) whom you saw - omul pe care l-ai vazut

'The question (that) you asked - întrebarea pe care ai pus-o

Astfel de omisiuni au loc mai cu seama în limba vorbita. Daca se omite un pronume relativ însotit de o prepozitie, aceasta se asaza dupa verb:

the bok (...) he was looking for - cartea pe care o cauta

the boy (...) you told me about baiatul de care mi-ai vorbit

Atentie! Pronumele relativ trebuie asezat, pe cât posibil, lânga antecedentul sau. Ne­respectarea acestei reguli poate da nastere la confuzii:

He met the girl in the street that you know.

A întâlnit fata pe strada pe care o cunosti.

He met the girl that you know in the street

A întâlnit fata pe care o cunosti pe strada.

. INTEROGATIV: Pronumele interogative tin locul substantivelor sau pronumelor asteptale ca raspuns la întrebare.

who - cine (pentru persoane)

what - ce (pentru lucruri)

which - care (selecteaza dintr-un grup de fiinte sau lucruri)

Who are you? Cine esti / sunteti?

What have you got there? Ce ai acolo?

Which is the best? Care dintre ei este cel mai bun?

how much - cât de mult (pentru cantitati)

how many - cât de mult (pentru numar)

what kind of - ce fel de (pentru calitati)

Nota: Who este singurul care are forme diferite în functie de caz:

Nominativ: who (cine, care?)

Genitiv: whose (al, a, ale cui, carei, caror?)

Dativ: to whom (cui, caruia, carora?)

Acuzativ: who (pe cine, pe care?)

Atentie! Când pronumele interogativ este însotit de o prepozitie, aceasta se afla înaintea lui în limba scrisa, dar în limba vorbita se aseaza la sfârstilul prnoozitiei:

From what country does she come? Din ce tara vine? - limba scrisa

What country does she come from? - limba vorbita

. REFLEXIV: Pronumele reflexiv înlocuieste obiectul asupra caruia se excrcita acti­unea verbului. Apare dupa cuvântul pe care îl accentueaza si are sens de întarire, de singur, de chiar, în persoana.

myself - eu insumi

yourself - tu însuti

himself - el însusi

herself - ea însasi

itself - el, ea însusi/însisi (pentru lucruri)

oneself - el însusi (cu sens impersonal)

ourselves - noi însine

yourselves - voi însiva

themselves - ei insisi / ele însele

Nota: Precedat de prepozitia by, capata sensul de "singur".

I saw him myself. Eu însumi l-am vazut.

He lived there by himself. Traia acolo singur.

. NEHOTĂRÂT: nu ofera nici o indicatie precisa asupra obiectului.

some - ceva, câteva, niste. De obicei, apare în propozitii afirmative, dar poate aparea în întrebari, atunci când se exprima o rugaminte, o dorinta sau o oferta.

any - ceva, niste, câtiva, câteva, unii, unele, vreun, vreo, oarecare. Apare în întrebari sau în propozitii negative.

no - nici un, nici o, nu. Apare în propozitii negative (verbul la afirmativ).

none (no one) - nici unul, nici una. Apare în propozitii negative

(verbul la afirmativ).

Where is the ink? I'll take some. Unde e cerneala? Am sa iau putina.

Any will do. Oricare e buna.

I haven't any. Nu am deloc.

Nota: Spre deosebire de limba româna, în limba engleza nu este posibila existenta a doua negatii în aceeasi propozitie: se poate nega fie verbul, fie subiectul sau obiectul.

I didn't see anybody = I saw nobody. N-am vazut pe nimeni.

Some, any si no ajuta la formarea urmatoarelor pronume compuse:

someone - cineva, careva

somebody - cineva

something - ceva

anyone - oricare, careva, nimeni

anybody - cineva, oricine, nimeni

anything - ceva, orice, nimic

no one - nici unul/una

nobody - nimeni

nothing - nimic

Alte pronume nehotarâte sunt:

every - fiecare (cu compusii: everyone - toti, fiecare

everybody - toti, toata lumea

everything - tot, totul)

other - alt, alta, alti, alte

another - un altul, o alta, înca un, înca o

the other - celalalt, cealalta

both - amândoi, amândoua, ambii, ambele

several - câtiva, câteva.

all - tot, toata, toti, toate

one - un, unul, una, cineva

much - mult, multi

many - multi, multe

(a) little - putin, putine

either - oricare (dintre doua elemente)

neither - nici unul, nici una (dintre doua elemente)

Exemple:

Let me tell you something. Sa-ti spun ceva.

He didn't know anything about it. Nu stia nimic despre asta.

Anybody can help you. Oricine te poate ajuta.

Everything is ready. Totul e gata.

Everybody wili be present. Toata lumea va fi prezenta.

Somebody is knocking at the door. Bate cineva la usa.

Something is better than nothing. Mai bine ceva decât nimic.

One says that... Se spune ca ...

Neither is good. Nici una (dintre cele doua solutii) nu este buna;

Numeralul

Reprezinta partea de vorbire care exprima o cifra, numarul sau ordinea obiectelor. Deseori determina un substantiv, înaintea caruia apare.

Exista mai multe tipuri de numeral, dintre care cele mai frecvent ulilizate sunt:

. Numeralul cardinal: exprima o cifra sau numarul obiectclor:

one; two; three; 4 - four; 5 - five; six; 7 -seven; 8 - eight; 9 - nine; 10 - ten; 11 - eleven; 12 - twelve  .

între 13 si 19, numeralele se compun prin adaugarea terminatiei -teen:

13 - thirteen; 14 - fourteen; 16 - sixteen 17 - seventeen; 18 - eighteen; 19 - nineteen

Zecile (20-90) se rompun prin adaugarea terminatiei -ty:

20 - twenty; 30 - thirty; 40 - fony; fifty; 60 - sixty; 70 - seventy ; 80 - eighty; 90 - ninety;

100 - one hundred; 1000 - one thousand.

între zeci si unitati apare obligatorie liniuta de unire: 21 - twenty-one; thirty-five; 79 - seventy-nine...

Între sute, mii sau milioane si zeci apare obligatoriu and.

one hundred and twenty-one -

seven hundred and thirty-five -

one thousand and seventy-nine -

Atunci când numerele denumind zecile, sutele, miile, milioanele sunt necunoscute, acestea apar la forma de plural: tens (zeci), hundreds (sute), thousands (mii), millions (milioane).

Daca numerele sunt cunoscute, apar la forma de singular:

three hundred - trei sute

ten thousand - zece mii

five million - cinci milioane

Nota: în limba engleza, cuvântul care defineste miliardul este billion.

Spre deosebire de limba româna (unde se foloseste punctul), miile se separa prin virgule.

. Numeralul ordinal exprima ordinea obiectclor sau locul unui obiect într-o seris. În general, se formeaza prin adaugarea terminatiei -th, la numeralul cardinal, eu exceptia primelor trei:

first (primul, prima)

second (al doilea, a doua)

third (al treilea, a treia)

fourth (al palrulea, a patra)

fifth (a1 cincilea, a cincea)

Abrevierea se face prin adaugarea ultimelor doua litere la cifra: 1st, 2nd, 3rd, 4th.

Dupa cum se poate observa, la unele numerale se produc modificari de scriere: fifth, eigth, ninth.

La zeci, terminatia -ty devine -tieth:

twentieth, thirtieth, fortieth, sicitieth, seventieth, eightieth, ninetieth.

Numeralul ordinal este însotit de arilcolul the!

Alte tipuri de numerale sunt:

. Numeralul fractionar, unde numaratorul este exprimat printr-un numeral cardinal, iar numitorul, printr-un numeral ordinal:

one-third (o treime) 2/10 - two-tenth (doua zecimi)

1/5 - onte-fifth (o cincime) 3/4 - three-fourth (trei patrimi)

. Numeralul colectiv:

couple (doi, doua)

pair, (pereche)

dozen (duzini)

score (douazeci)

. Numeralul multiplicativ, format prin adaugarea terminatiilor -fold sau -times la numeral, exceptie facând numeralele one si two.

single, once (o data)

double, twice (de doua ori)

threefold, three times (de trei ori)

fourfold, four times (de patru ori)

. Numeralul distributiv, care arata repartizarea în grupe, se formeaza cu ajulorul lui by sau and.

one by one (unut câte unul)

three by three (trei câte trei)

by twos (câte doi)

by threes (câte trei)

two and two (doi si cu doi)

three and three (trei si cu trei)

Nota: Aproximarea numerica se exprima prin:

about (circa)

nearly (aproximativ)

almost (aproape)

Depasirea unei cifre se exprima prin:

over (peste)

more than (mai mult de)â

above (peste)

Exprimarea datei

Ordinea ohisnuita este: luna, ziua, anul pentru engleza americana si: ziua, luna, anul pentru engleza britanica, fiind exprimata prin numeralul ordinal:

June the 5th, 1992

April 22nd, 1978

December 1st 1997

Anii se citesc:

1. cu ajutorul miilor sau sutelor (stil oficial):

1966 - one thousand nine hundred and fifty-six; nineteen hundred and sixty-six

2. cu ajutorul zecilor (în limba vorbita):

1966 - nineteen sixty-six

Anul 2000 sc citeste two thousend.

Atentie! Cifra zero se poate citi : zero, oh, nil, nothing sau love

zero: în matematica si indicarea temperaturii

oh: la numerele de telefon

nil si nothing : pentru exprimarea scorului la fotbal

love: în tenis

Exemple:

It is four degrees below zero. Sunt minus patru grade.

Dial 6070... Formeaza...

Leeds United won 4-0 (four nil sau four to nothing). Leeds a câstigat cu 4:0.

Splârlea leads by 30:0 (thirty-love). Spârlea conduce cu 30 :0.

Exprimarea timpului cronologic

Ora întreaga se exprima cu ajutorul formei o'clock, iar propozitia începe de obicei cu pronumele it.

It is ten o'clock.

It is five o 'clock sharp. Este cinci fix.

Jumatatea de ora se exprima prin half, sfertul de ora prin (a) quarter.

Functiile orare se exprima cu ajutorul prepozitiilor past (între 1 si 29 de minute - trecute de ora fixa) si to (între 31 si 59 de minute - cele ramase pâna la ora fixa).

It is ten (minutes) past nine. Este noua si zece.

It is a quarter past nine. Este noua si un sfert.

It is half past nine. Este noua si jumatate.

It is twenty (minutes) to ten. Este zece fara douazeci.

It is quarter to ten. Este zece fara un sfert.

Se practica exprimarea orei si în felul urmator:

two fifteen (doi si un sfert)

five thirty (cinci si jumatate) (mai ales când este vorba de orarul trenurilor, ora exacta... ) si cu:

Abrevierile: p.m. (post meridiem) - dupa amiaza

a.m. (ante meridiem) - dimineata

Adjectivul

Este partea de vorbire care exprima însusirea unui obiect (fiinta sau lucru). Apare de obicei înaintea substantivului pe care îl determina si raspunde la întrebarile: care?, ce fel de? Spre deosebire de limba româna, în limba engleza adjectivul este invariabil (nu se modifica în functie de gen si numar).

Adjectivul prezinta doua categorii de clasificare: dupa forma si dupa continut.

1. Dupa forma, adjectivele pot fi:

. simple (formate dintr-un singur cuvânt): simple, quick, nice, good, brave, bright, real, right, beautiful, interesting

. compuse (formate din doua cuvinte): good-looking, short-sighted, blue-eyed, hard­ working, ready-made

2. Dupa continut, adjectivele se împart în:

. propriu-zise (calificative), care arata o calitate a obiectului: red, white, bitter, busy, dull, easy, fresh, happy, old, perfect, slow, tall

. determinative, care confera precizie obiectului. Unele dintre acestea provin din pronume. Deosebirea dintre pronume si adjectivele provenite din pronume este functionala: în timp ce pronumele apar independent, adjectivele provenite din pronume însotesc obligatoriu un substantiv.

Adjectivele determinative sunt:

. posesive: indica posesorul unui obiect:

my - al meu, a mea, ai mei, ale mele

your - al tau, a ta, ai tai, ale tale, al, a, ai, ale d-voastra

his - al, a, ai, ale lui (pentru persoane)

her - al, a, ai, ale ei (pentru persoane)

its - ai, a, ai, ale lui/ei (pentru lucruri)

our - al nostru, a noastra, ai nostri, ale noastre

your -al vostru, a voastra, ai vostri, ale voastre, al, a, ai, ale d-voastra

their - al, a, ai, ale lor

. relative: introduc o propozitie relativa:

whose - al, a, ai, ale carui/carei/caror (pentru persoane)

what - ce, care (pentru lucruri si, uneori, pentru fiinte)

which - care, care dintre (pentru lucruri si fiinte, implicând selectia dintr-o clasa)

The young man whose book is here was my classmate.Tânarul a carui carte este aici a fost colegul meu de clasa.

The story is about a girl whose brother is lost.

Povestea este despre o fata al carei frate s-a ratacit.

1 don't remember what / which address this is.

Nu-mi amintesc ce/care adresa este aceasta.

She knows what / which book I am talking about.

stie despre ce / care carte vorbesc.

. interogative: apar în întrebari, pentru a determina substantivul asteptat ca raspuns:

whose - al, a, ai, ale carui / carei / caror (pentru fiinte)

what - ce, care (pentru lucruri si, uneori, pentru fiinte)

which - care, care dintre (pentru lucruri si fiinte, implicând selectia dintr-o clasa)

Whose car have you driven? A cui masina ai condus?

Whose brother are you? Al cui frate esti?

What / Which student is the best? Ce/Care student este cel mai bun?

Comparatia adjectivelor se refera la adjectivele propriu-zise (calificative).

Ca si în limba româna, în limba engleza exista urmatoare grade de comparatie:

a) gradul pozotiv - este forma de baza a adjectivului: wise, long, sthort, common

b) gradul comparativ - indica însusirea unui obiect prin comparatie cu un alt obiect.

- de inferioritate: not so / as... as (nu asa de... ca)

less... than (mai putin decât)

not so wise as less important than

not as short as not so beautiful as

- de superioritate:

adjectivele formate dintr-o singura silaba, precum si cele formate din doua silabe (cu terminatia în -y, -ble, -er) adauga -er la final:

- er than (mai ... decat)

wiser than easier than

shorter than abler than

- majoritatea adjectivelor formate din doua silabe, precum si cele formate din mai muite silabe sunt precedate de more:

more ...than (mai ...decât)

more correct than more interesting than

more prudent than more beautiful than

c) gradul superlativ

- relativ: indica nivelul cel mai înalt sau cel mai redus al însusirii unui obiect în raport cu un alt obiect:

adjectivele formate dintr-o singura silaba, precum si cele formate din doua silabe (cu terminatia în -y, -ble,-er) adauga -est la final:

the... -est of (cel mai... dintre)

the wisest of the easiest of

the shortest of the ablest of

. majoritatea adjectivelor formate din doua silabe, precum si cele formate din mai multe silabe sunt precedate de most:

the most... of (cel mai. dintre):

the most correct of the most intersting of

the most prudent of the most beautiful of

absolut: indica cel mai înalt nivel al însusirii, fara a se mai face comparatie:

very (foarte)...

Exemple: comparatie regulata

pozitiv comparativ superlativ

small (mic) smaller (mai mic) the smallest (cel mai mic)

big (mare) bigger (mai mare) the biggest (cel mai mare)

dry (uscat) drier (mai uscat) the driest (cel mai uscat)

noble (nobil) nobler (mai nobil) the noblest (cel mai nobil)

Un numar de adjective au o comparatie neregulata:

pozitiv comparativ superlativ

good better the best (bun)

bad, ill worse the worst (rau, bolnav)

much  more the most (mult)

many

liltle less the 1east (putin)

old older the oldest (vechi, batrân)

elder the eldest (pt. membrii mai vârstnici)

far  farther the farthest (departat)

further (suplimentar) the further (în timp)

late later the 1atest (târziu)

the latter (ultimul din doi) the last (ultumul)

near nearer the nearest (apropiat)

the next (urmatorul)

Nota: Cu ajutorul lui much, by far si far întarim ideea exprimata de adjectiv.

much more interesting than

far more interesting than

by far more interesting than (mult mai interesant decât...)

Verbul

Este partea de vorbire care exprima actiuni, procese care au loc în timp si sunt legate de un agent.

1. Dupa forma, verbele pot fi:

. regulate, formând trecutul simplu (Past Simple) si participiul trecut (Past Participle)prin adaugarea terminatiei -(e)d la forma de infinitiv:

to ask - asked - asked

to talk - talked - talked

to open - opened - opened

. neregulate, cu forme identice sau total diferite la trecutul simplu si participiul trecut:

to be - was - been

to get - got - got

to shut - shut - shut

2. Dupa continut, verbele se pot clasifica dupa cum urmeaza:

auxiliare (ajutatoare): to be, to have, to do,shall will, should, would

Aceste verbe nu au înteles independent, neputând fi traduse, îsi schimba forma în functie de modul, timpul, persoana si numarul cerute, în timp ce verbul de conjugat ramâne invariabil.

TO DO - formeaza negativul si interogativul timpurilor prezent si trecut.

TO BE - formeaza aspectul continuu, împreuna cu participiul prezent -ing:

- formeaza diateza pasiva împreuna cu participiul trecut (-ed, la verbe regu­late; a treia forma, la verbe neregulate).

TO HAVE - formeaza timpurile perfecte, împreuna cu participiul trecut (-ed sau forma a-III-a a verbului).

SHALL, WILL - formeaza timpul viitor.

SHOULD, WOULD - formeaza modul conditional si modul subjonctiv analitic.

. modale: can, could, may, might, must, shall, should, ought to, will, would, dare, need.

Aceste verbe însotesc întotdeauna un alt verb, caruia îi modifica sensul: daca verbul comun exprima o actiune propriu-zisa, în prezenta verbului modal capata o nuanta deosebita (o actiune imaginara, posibila).

. comune (obisnuite), care prezinta cele trei forme (infinitiv, trecut simplu, participiu trecut).

Verbul prezinta câteva caracteristici specifice, care trebuie avute în vedere în anali­zarea actiunii: persoana care face actiunea, timpul când se face actiunea, modul în care se desfasoara actiunea, aspectul acesteia (durata în timp), diateza.

PERSOANA care face actiunea este subiectul propozitiei. În functie de aceasta, verbul dobândeste forme diferite pentru a indica îndeplinirea actiunii de catre vorbitor.

TIMPUL actiunii reprezinta momentul sau perioada în care se desfasoara actiunea. În limba engleza exista trei timpuri de baza - trecut, prezent si viitor - si trei timpuri secundare: trecut perfect, prezent perfect si viitor perfect.

MODUL actiunii indica felul cum este conceputa actiunea. Exista moduri personale (care formeaza singure predicatul unei propozitii) si moduri impersonale (care nu pot forma singure predicatul).

Moduri personale:

indicativ: arata o actiune reala, sigura

subjonctiv: descrie o actiune ireala

conjunctiv: descrie o actiune dorita

imperativ: exprima un ordin, o sugestie directa, o rugaminte, un sfat

Moduri impersonale:

infintiv: arata numele actiunii, starii

gerundul: indica actiunea verbala

participiul: cu forme de prezent (aratând o actiune în desfaurare) si trecut (indicând însusirea rezultata dintr-o actiune)

Nota: Gerundul si participiul prezinta particularitati care se disting clar fata de ge­rundul si participiul din limba româna.

ASPECTUL actiunii reprezinta o categorie verbala specifica limbii engleze, referitoare la durata unei actiuni. Poate fi de doua tipuri:

simpla (actiunea propriu-zisa);

continuu (desfasurarea neîntrerupta a actiunii într-o anumita perioada de timp, bine definita)

Aspectul continuu se formeaza cu ajutoruI verbului auxiliar to be si terminatia -ing, adaugata la verb.

Atentie! Exista o serie de verbe care, de regula, nu pot fi folosite la aspectul continuu (atunci când totusi apar la acest aspect, îsi modifica sensul): to hear si to see, to smell, to taste, to fell, to sound, to look, to appear; to belive, to consider; to hope, to know, to think, to forget, to love, to want, to regret, to wish, to have, to be, to own, to belong.

DIATEZA difera de cea din limba româna. Se refera la forma verbului în functie de actiunea îndeplinita de subiect: daca subiectul este cel care face actiunea, diateza este activa; daca actiunea este îndeplinita de altcineva si este numai suportata de subiect, diateza este pasiva; daca subiectul este cel care indeplineste si, în acelasi timp, suporta actiunea, diateza este reflexiva. În limba engleza diateza reflexiva nu exista ca atare, fiind fie inclusa în sensul unor verbe, fie introdusa prin prezenta unui pronume reflexiv plasat dupa verb.

He grew fat. S-a îngrasat.

I am washing myself. Ma spal.

Formele persona1e ale verbului

MODUL INDICATIV prezinta actiunea, starea exprimata de verb ca reala, îndeplinita chiar. Are urmatoarele timpuri, pe axa lor cronologica:

Pe axa trecutului Pe axa prezentului Pe axa viitorului

Past Present Future

Past Perfect Present Perfect Future Perfect

He returned the book to the library after he had read it.

A înapoiat cartea la biblioteca dupa ce a citit-o.

I can return the book to the library now. I have read it.

Pot sa returnez cartea la bibtioteca (acum). Am citit-o.

He will return the book to the library next Monday. He will have read it by then.

Va înapoia cartea la biblioteca lunea viitoare. O va fi citit pâna atunci.

. Past Tense: desemneaza un eveniment definit care a avut loc pe axa trecutului (evenimentul este amintit în prezent).

La verbele regulate se formeaza cu terminatia -ed.

play - plaed arrive - arrived

cross -crossed stop - stopped

study - studied  move - moved

La verbele neregulate nu exista o regula; au forme deosebite si trebuie invatate pe dinafara. (o lista cu principalele verbe neregulate se afla la finalul capitolului.)

burn - burnt; creep - crept; hit - hit;

meet - met; sit - sit; grow - grew;

give - gave; begin - began; go - went...

Nota: Past Tense exprima o actiune savârsita si încheiata în trecut.

I went to the opera last night. Am fost la opera aseara.

I often visited him. Îl vizitam adesea.

He said goodbye and left. Spuse la revedere si pleca

. Past Perfect: se foloseste când vorbitorul se plaseaza psihologic pe o axa a trecutului si desemneaza un eveniment anterior unui eveniment trecut.

I had finished the book before you came. Terminasem cartea înainte sa vii tu.

Mother had cooked the dinner by the time father arrived home. Mama gatise deja cina când a ajuns tata acasa.

Nota: Este un timp mai utilizat în limba engleza decât în 1imba româna pentru exprimarea anterioritatii.

Se formeaza din had + forma a III-a a verbului (participiul trecut):

had called; had taken; had written

. Future in the Past exprima ideea de viitor într-o propozitie secundara, dependenta de o propozitie principala cu verbul la un timp trecut

I knew you would come. stiam ca vei veni.

I knew I would have finished the novel by ten o'clock.

stiam ca voi fi terminat romanul pâna la ora zece.

Nota: Este un timp inexistent în limba româna, necesar în limba engleza pentru respectarea anumitor reguli de concordanta a timpurilor. Se formeaza:

should/would + verb

should read; would go

should/would + have + forma a III-a a verbului

should have read; would have gone

Present desemneaza un eveniment, o actiune, o stare care are loc simultan cu momentul vorbirii sau care include momentul vorbirii.

I go to school. Merg la scoala

I watch TV in the evening. Ma uit seara la televizor.

Nota: Ca forma este identic cu infinitivul (forma de baza a verbului), la toate persoa­nele. Persoana a III-a singular adauga terminatia -s (sau -es).

I go / read we go / read

you go / read you go / read

he, she, it goes / read,  they go / read

. Present Perfect desemneaza un eveniment, o actiune, o stare anterioara momentului vorbirii, dar a carui anterioritate nu este fixata, având un caracter nedefinit.

I've painted a picture. Am pictat un tablou.

Folosirea acestui timp este asociata cu adverbe care exprima o perioada de timp deschisa, neterminata:

- today, this week, this month

- just, already

Nota: Present PerfecI e folosit si pentru evenimente care au avut loc: în trecut, dar autorii sau efectele evenimentelor, actiunilor mai exista si în prezent.

Eugen Barbu has written several novels. Eugen Barbu a scris mai multe romane.

(Eugen Barbu traieste.)

Have you seen the exhibition? Ai vizut expozitia? (Expozitia mai e deschisa.)

John has injured his arm. John s-a ranit la mâna. (Înca îl mai doare, se vede rana.)

Se formeaza cu have la prezent + forma a III-a a verbului (participiul trecut):

I have phoned / seen we have phoned / seen

you have phoned / seen you have phoned / seen

he, he, it have phoned / seen they have phoned / seen

. Future desemneaza un eveniment, o actiune care are loc într-un moment viitor, apropiat de momentul vorbirii.

Se formeaza cu shall (pers. 1. sg./pl.) / will (restul persoanelor) + infinitivul verbului.

În limba vorbita se foloseste will la toate persoanele.

I will go to the seaside tomorrow. Mâine plec la mare.

Vom întâlni des forma scurta: I'll go...

Nota: Future este o forma caracteristica limbii scrise (limbaj jurnalistic, emisiuni de stiri, anunturi oficial, limbajul literar). În vorbire, se prefera viitorul cu going to pentru exprimarea ideii de viitor apropiat.

Se formeaza cu: be going to la prezent + infinitivul verbului

I am going to read / write we are going to read / write

you are going to read / write you are going to read / write

he, she, it is going to read / write they are going to read / write

Atentie! Go si come nu pot fi folosite cu forma be going to.

Formele cu going to exprima o:

. actiune viitoare - intentie przenta

We are going to spend our holiday in the mountains.

Intentionam sa ne petrecem vacanta la munte. (Am rezervat deja o camera.)

actiune viitoare - cauza prezenta:

It is going rain. Cred ca o sa ploua. (Uita-te la nori.)

. Future Perfect exprima o actiune, un eveniment viitor care va avea loc înaintea unui moment viitor sau ajungând pâna la acesta.

He will have finished the book by the time you come back home.

El va fi terminat cartea pâna când te întorci tu acasa.

He will have worked in this factory for forty years when he retires.

Va fi lucrat în aceasta fabrica timp de 40 de ani când se va pensiona.

Nota: Se formeaza cu: to have la viitor + forma a III-a a verbului

I shall have written. Eu voi fi scris.

Este o forma verbala caracteristica limbii scrise, fiind mai rar folosita în limba curenta.

Toate timpurile enuntate anterior au si un aspect continuu, adica exprima actiuni, stari în desasurare, repetate, neterminate si continuate pe axa prezentului, a trecutului sau a viitorului.

Ele se formeaza cu: to be (conjugat) forma în -ing a verbului.

a) Prezent Continuous: I am reading

b) Past Continuous: I was reading

c) Present Perfect Continuous: I have been reading

d) Past Perfect Continuous: I had been reading

e) Future Continuous: I will be reading

f) Future Perfect Continuous: I will have been reading

a) Present Continuous exprima o actiune în desasurare în momentul vorbirii, o actiune repetata prezentata în desfasurarea ei, o actiune care nu a fost terminata la momentul vorbirii.

De obicei, Present Continuous este însotit de adverbe de timp: now (acum), right now (chiar acum), at this moment (în acest moment), always (întotdeauna), all the time (tot timpul), continually, today (azi), this week (saptamâna aceasta).

He is singing in the bathroom now. Cânta în baie.

I always take my umbrella when it is raining. Totdeauna iau umbrela când ploua.

He is doing his homework. Îsi face temele.

He is knocking on the door. El bate în usa.

He is crying all the time. El plânge într-una, tot timpul.

We are leaving tomorrow. Plecam mâine.

b) Past Continuous exprima actiuni în desfasurare la un moment trecut.

I was walking at two o'clock yesterday. Ierie la ora doua ma plimbam.

He was reading a book last night. Citea o carte aseara. (Nu a terminat.)

He was always coming late to the English lesson. Întoteauna întârzia la ora de englza.

c) Present Perfect Continuous exprima o actiune, stare, începuta în trecut, continuata în prezent, poate si în viitor. Este folosit în expresii adverbiale ca: for ages (de multa vreme), for three hours (de trei ore), since 19... (din anul 19...), since last year (de anul trecut).

I have been reading for three hours. Citesc de trei ore.

They have been playing tennis for half an hour. Joaca tenis de o jumatate de ora.

He has been living in Bucharest for ten years. A trait în Bucuresti zece ani.

I've been working at this painting since five o'clock. Lucrez la acest desen de la ora cinci.

d) Past Perfect Continuous are aceleasi valori ca Present Perfect Continuous, momentul de referinta fiind înca axa trecutului.

I had been waiting for my friend since two o'clock when he finally arrived.

Îl asteptam pe prietenul meu de la ora doua, când în sfârsit a sosit.

He had been writing poems for two years when I met him.

Scria poezii de doi ani când l-am cunoscut.

e) Future Continuous exprima actiuni, stari, evenimente în desfasurare într-un moment viitor, posterior momentului vorbirii.

I shall / will be walking at two o'clock tomorrow. Ma voi plimba mâine la ora doua.

When he comes, I will be eating. Când va veni, eu voi fi în mijlocul mesei.

She will be walking while I am sleeping. Ea se va plimba în timp ce eu voi dormi.

f) Future Continuous exprima o actiune în desfasurare în viitor, înainte si pâna la o alta actiune viitoare (si poate si dupa aceea).

When the bell rings, we will be writing for fifty minutes.

Când va suna clopotelul, noi vom fi scris de cincizeci de minute.

MODUL SUBJONCTIV indica o actiune ireala, presupusa, dar posibila, realizabila. Dupa forma poate fi:

1. sintetic

. prezent (identic în forma de baza a verbului); apare în expresii si exclamatii:

It is important that... Este important ca...

So be it! Asa sa fie...

God bless you! Dumnezeu sa te binecuvânteze!

Come what may! Fie ce-o fi!

Long live...! Sa traisca...!

. trecut (identic cu past Tense); apare în expresii ca: I wish..., it's time...

- if I were you / if you were me / he were you

would rather, had better

I wish he understood. As dori ca el sa înteleaga.

It's time we left. Este timpul sa plecam.

If I were you, I would tell him. Daca as fi în locul tau, i-as spune.

I would rather you left. As prefera sa pleci.

2. analitic, care se formeaza cu verbele mopdale cerute de expresii ca: it is important that; so that; in order that; to suggest, to insist, to demand, to order (that).

It is important that he should come. Este important ca el sa vina.

I shall speak so that he might understand. Voi vorbi astfel încât el sa poata întelege

I insist that you should listen to me! Insist ca tu sa ma asculti.

MODUL CONDIŢIONAL exprima o conditie sau o actiune dorita. Propozitia se­cundara, care indica o conditie a realizarii actiunii din propozitia principala, poate fi introdusa prin: if, if not, unless, if not, in case.

În limba engleza exista trei tipuri de conditional:

. conditie reala: realizabila în prezent sau viitor. Ideea de viitor se exprima numai în propozitia principala, niciodata în cea conditionala.

He will / may understand if you talk to him.

Va întelege / poate întelege daca îi vorbesti.

conditie ideala: nu este realizabila în prezent, dar posibil sa se realizeze în viitor.

În propozitia principala apare wouldl + verb la forma de baza (frara to). În propozitia secundara verbul este la Past Tense.

If you talked to him, he would understand. Daca i-ai vorbi ar întelege.

conditie ireala: nu s-a realizat si este imposibil sa se realizeze. În propozitia principala apar would + have + forma a III-a a verbului, în propozitia secundara, verbul la Past Perfect:

If you had talked to him, he would  have understood. Daca i-ai fi vorbit, ar fi înteles.

MODUL IMPERATIV exprima un ordin, o comanda, un îndemn, un sfat, o urare. Are o singura forma: persoana a II-a singular si plural si coincide cu forma de baza (fara to) a verbului

Stop! Opreste-te !

Come here! Vino încoace !

Shut up! Gura!

Be quiet! Liniste!

Forma negativa cu ajutorul lui do + negatie + verb.

Do not push me! Do'n push me! Nu ma împinge!

Dn't be affraid! Nu-ti fie teama!

Pentru persoanele I si a III-a singular si plural se foloseste constructia cu verbul let.

let (me, him etc.) + verb

Let him come in! Sa intre!

Let's go! Sa mergem !

Don't let him come in! Nu-l lasa sa intre.

Formele impersonale ale verbului

Sunt: infinitivul, gerundul si participiul.

INFINITIVUL are doua forme:

- infinitivul lung: cu particula to (to call, to read)

- infinitivul scurt: fara particula to (call, read)

- mai exista infinitivul cu adverb intercalat:

to clearly understand - a întelege clar

to fully appreciate - a aprecia cum trebuie

to flatly refuse - a refuza categoric

They come to fully realize the importance of the event.

Au ajuns sa-si dea seama pe deplin de importanta evenimentului.

Nota: Aceasta forma este o constructie destul de frecventa în engleza contemporana. La fel de uzuale mai sunt si constructiile:

a) acuzativ + infinitiv dupa verbe exprimând:

o activitate mzuala: believe, consider, think

permisiune: allow, permit

ordin, rugainte: order, command, request, beg, ask

We request them to complete the survey. Le-am cerut sa termine ancheta.

Atentie! Dupa - verbe de perceptie: hear see, watch, notice, observe si

- have, let si make se foloseste infinitivul fara to.

I heard them come. I-am auzit venind.

I made her work harder. Am facut-o sa munceasca mai mult.

b) infinitiv cu for ...to:

They were anxious for her to begin her song.

Erau nerabdatori ca ea sa-si înceapa cântecul.

Atentie! Verbul know cu sensul de "a sti cum sa" este urmat de: how + infinitiv

She knows how to captivate her audience. stie cum sa-si captiveze auditoriul.

La fel verbele: forget, learn, teach

She taught me how to cath butterflies. M-a învatat cum sa prind fluturi.

Nota: Particula to poate fi folosita pentru a înlocui un verb care a fost deja mentionat.

A. Let's go. Hai sa mergem.

B. I don't want to. Nu vreau (sa mergem).

GERUNDUL este format din tema verbului cu ajutorul sufixului -ing.

calling, talking; gerond perfect: having called, having taken

Aceasta forma nepersonala a verbulul englez nu are un corespondent în limba româna. El nu trebuie confundat cu gerundul românesc.

Gerundul este folosit:

dupa verbele: to begin, to start, (a începe): to go on, to keep on (a continua); to stop (a înceta)

dupa adjeclivul: wort" (vtednic de)

dupa substantivele: fun (amzament), good, use (folos) → anticipat de it.

- dupa there is no...

There is no contenting some people. Pe unii oameni nu-i chip sa-i multumesti.

dupa: to avoid (a evita), to bear (a suferi), to escape (a scapa de), to fancy (a-si închipui), to forget (a uita), to give up (a renunta la), to mind (a avea ceva împotriva), to propose (a propune), to try (a încerca), to remember (a-si aminti),

- dupa: to agree (on) (a cadea de acord sa), to aim (at) (a tinti sa), to apologize (for) (a se scuza pentru), to belive (in) (a crede în), to bother (about)(a se preocupa de), to assist somebody (in) (a ajuta pe cineva sa), to excuse somebody (for) (a scuza pe cineva ca), to prevent somebody (for) (a împiedica pe cineva sa), to thank somebody (for) (a-i multumi cuiva pentru)

- dupa: alert în (iute în), capable of (capabil sa), conscious of (costient ca)

- dupa: to force (a forta), to forsake (a se lepada), to talk (a discuta)

- dupa: chance of (snsa de), experience in (experienta în), interest in (interes pentru), idea of (idee de), objection to (obiectie împotriva), means of (mijloc de), reason for (motiv pentru), right of (drept de), use of (utilitate)

She admitted being wrong. A recunoscut ca a gresit.

It's not worth crying. Nu merita sa plângi.

She feels like dancing. Are chef sa danseze.

I am used to getting up early. Sunt obisnuit sa ma scol devreme.

This book is worth reading. Aceasta carte merita citita.

It's no sense to try to mend the vacuum-cleaner. Degeaba încerci/nu are rost sa repari aspiratorul.

You must avoid being late in future. Trebuie sa eviti sa întârzii în viitor.

I remember being disappointed. Îmi amintesc ca am fost dezamagit.

He is fond of reading aloud. Îi place sa citeasa cu glas tare.

I remember giving her the parcel. Îmi amintesc ca i-am dat pachetul.

They agreed to her coming. Ei sunt de acord ca ea sa vina.

She was right in refusing him. Ea a facut bine ca l-a refuzat.

PARTICIPIUL. Verbul englez are doua tipuri de participiu: de prezent si de trecut.

a) participiul prezent are forma identica cu gerundul (-ing,). Impreuna cu to be formeaza aspectul continuu al verbelor.

I am trying to learn. Încerc sa învat.

El poate înlocui o propozitie:

While I was reading the newspaper, I remembered them (while reading the newspaper...)

În timp ce citeam ziarul, mi-am amintit de el.

Nota: Participiul este introdus prin while si who. (Gerondul numai prin prepozitii.)

The man crossing the street (who is crossing)...

Barbatul care traverseaza strada...

b) participiul trecut

- este forma cu terminatia -ed a verbelor regulate; cele neregulate au forma lor.

listen - listened; move - moved

ajuta la formarea timpurilor perfecte ale verbelor cu ajutorul lui to have;

este folosit în constructii absolute.

The customs cleared, we left the airport.

Formalitatile vamale terminate, am parasit aeroportul.

Weather permitting, we shall sleep in tents.

Daca vremea va permite, vom dormi în corturi.Diateza pasiva

Atunci când subiectul sufera actiunea savârsita de obiect (nu o face), folosim diateza pasiva.

Lucy has written a letter. Lucia a scris o scrisoare.

subiect obiect

Diateza pasiva:

The letter has been written by Lucy. Aceasta scrisoare a fost scrisa de Lucia.

obiect subiect

Diateza pasiva se construieste cu:

to be (la timpul dorit) + forma a III-a a verbului

Present: I am called / taken. Am fost chemat / luat.

Past: I was called / taken

Future:  I shall be called / taken

Present Perfect: I have been called / taken

Future Perfect: I shall been called /taken

Future in the Past: I should be called / taken

Imperativ:  Let me be called / taken

Conditional:

Present: I should be called / taken

Past: I should have been called / taken

Subjonctiv:

Present: (that) I (shall, might) be called / taken

Past: (that) I were called / taken

Present Continuous: I am being called / taken

Past Continuous: I was being called / taken

Nota: Diateza pasiva este, de asemenea, folosita când autorul actiunii nu este cunoscut sau exprimat:

The battle was lost. Batalia a fost pierduta.

Atentie! În afara de verbul be se mai poate folosi si verbul get pentru formarea diatezei pasive - aceasta mai ales în vorbirea curenta.

The skirt got caught in the door. I s-a prins fusta în usa.­

All our glasses got broken when we moved. S-au spart toate paharele când ne-am mutat.

Un sinonim al verbului get cu sensul de schimbare treptata este verbul become însotit de: more and more, increasingly.

The production of this factory is becoming increasingly specialized. Productia acestei fabrici devine din ce în ce mai specializata.

Prepozitia by indica cine a savârsit actiunea suferita de subiect:

The poem was recited by Mary (not by Lucy or Ann). Poezia a fost recitata de Maria (nu de Lucia sau Ana).

Nota: By se omite când nu se cunoaste cine a savârsit actiunea (A doctor has been sent for. S-a trimis dupa doctor.), când vorbitorul nu doreste sa mentioneze, sau el se poate deduce din context (He was elected President. A fost ales presedinte.)

By nu se folosesle în constructiile cu get sau become.

Verbele modale

reprezinta o categorie speciala cu urmatoarele catacteristici:

infinitiv fara to (ca si verbele care le urmeaza);

nu au -s la persoana a III-a singular Present Tense;

nu primesc -ing;

formeaza singure forma interogativa si negaliva;

- au echivalente pentru diferite timpuri.

1. CAN = a putea, a sti (înlocuit cu: to be able to = a fi în stare, a fi capabil)

Exprima :

. capacitate: I can run very fast. Pot sa alerg foarte repede.

She cannot (can't) cook. Ea nu stie sa gateasca.

. posibilitate, presupunere:

They can be there now. E posibiJ ca ei sa fie acolo.

She can't do that! Nu se poate sa faca asta!

. în limba vorbita înlocuieste may pentru a exprima permisiune:

Can I go home? Pot pleca acasa?

You cannot come in! Nu poti intra.

Pentru alte timpuri folosim to be able to:

He was able to run very fast. Putea sa alerge foarte repede.

He will be able to run very fast. Va putea sa alerge foarte repede.

2. COULD exprima:

. capacitate (ca trecut al lui can):

I could run very fast last year. Puteam sa alerg foarte repede anul trecut.

. permisiune mai formala:

Could I go home? As putea pleca acasa?

3. MAY a putea, a avea voie (înlocuit cu: to be allowed to, to be permitted to) = a se putea, a fi posibil (înlocuit cu: to be  possible to)

Exprima:

. permisiune în limbaj formal:

May I go home? Pot pleca acasa?

You may not come in. Nu poti / nu ai voie sa intri.

sau: I was allowed to go home. Mi s-a îngaduit sa plec acasa.

He will be permitted to come in. I se va permite sa intre.

. posibilitate, presupunere:

They may be there now. Se poate sa fie / or fi acolo acum.

It may rain in the afternoon. Se poate sa ploua dupa-amiaza.

sau: It was possible to rain. Era / a fost posibil sa ploua.

It will be possible to rain. Va fi posibil sa ploua.

4. MIGHT exprima:

. permisiune (formala):

Might I go home? As putea pleca acasa?

You might not come in. Nu ai putea / nu ai voie sa intri.

. posibilitate vaga:

They might be there now. S-ar putea sa fie acolo acum.

It might rain in the afternoon. S-ar putea sa ploua dupa-amiaza.

5. MUST = a trebui (înlocuit cu: to have to = a trebui neaparat, a avea obligatia)

Exprima:

. obligatie, datorie:

You must write to them. Trebuie sa le scrii.

I must leave soon. Trebuie sa plec curând.

. posibilitate, presupunere:

You must be tired. Trebuie sa fii obosit. Trebuie ca esti obosit.

She must be at home now. Trebuie sa fie acasa acum.

Nota: La solicitarea permisiunii, , raspunsul se formeaza cu may, can sau   must not.

May I smoke in here? Pot sa fumez aici?

Yes, you may - Da, aveti voie / vi se permite.

No, you musn't. Nu, este interzis.

Daca se pune la îndoiala obligatia, raspunsul se formeaza cu must (impunere) sau need not (lipsa necesitatii).

Must I really go there? Chiar trebuie sa ma duc acolo?

Yes, you must. Da, trebuie / este obligatoriu.

No, you needn't. Nu, nu este necesar / nevoie.

6. SHALL

Ca modal e folosit la toate persoanele si exprima:

. promisiune, ordin:

I shall write the letter. Promit ca voi scrie scrisoarea.

They shall come on time. Trebuie sa ajunga la timp.

. o oferta, propunere, în care se asteapta opinia interlocutorului (apare în special cu persoana I) în întrebari:

Shall I close the window? Sa închid fereastra?

Shall we listen to him? Oare sa îl ascultam?

7. SHOULD ar trebui, ar fi cazul

Exprima:

. sfat:

You should talk to him. Ar trebui sa-i vorbesti.

She shouldn't go to that party. Nu ar trebui sa mearga la petrecerea aceea.

. presupunere:

He should still be at home. Ar trebui sa fie înca acasa.

They should be on their way now. Ar trebui sa fie pe drum acum.

8. OUGHT TO ar trebui, s-ar cuveni (forma literara, mai protocolara decât should)

Exprima:

. sfat:

You ought to talk to him. S-ar cuveni sa îi vorbesti.

. presupunere:

He ought be still at home. S-ar cuveni sa fie înca acasa.

9. WILL:

Ca modal apare la toate persoanele si exprima:

. cerere, invitatie deosebit de politicoasa (apare în special cu persoana a II-a în întrebari):

Would you close the window? Ati vrea sa închideti fereastra?

Would you answer my question, please?Ati dori sa-mi raspundeti la întrebare, va rog?

. actiune repetata:

He would always ask this kind of question Obisnuieste sa puna tot timpul astfel de întrebari.

Nota: Actiunea repetata în mod frecvent, dar în trecut (acum încheiata), poate fi exprimata prin constructia used to = obisnuiam sa.

I used to ask this kind of questions. Obisnuiam sa pun astfel de întrebari.

10. DARE a cuteza, a avea curajl. Ca modal apare în propozitii negative si interoga­tive cu sensul: a îndrazni, a se încumeta, a se aventura, a avea îndrazneala/neobrazarea.

How dare you? Cum îndraznesti?

She daren't say a word. Nu a îndraznit sa spuna o vorba.

11. NEED a avea nevoie. Ca modal apare în propozitii negative si interogative cu sensul de a fi nevoie, a trebui:

Need you go now? E nevoie sa pleci acum?

Verbele auxlliare

Sunt verbe cu sens lexical redus si marcheaza modul, timpul, aspectul, persoana si numarul la verbele pe care le însotesc - la fel si forma interogativa a verbelor pe care le însotesc.

TO DO (a face) did, done

Do, did → intra în alcatuirea formei interogative si negative a verbelor la prezent si la trecut.

Do you live in this town? Locuiti în acest oras?

Did he attend this school? A urmat aceasta scoala?

I don't like it. Nu-mi place.

They didn't go. Nu s-au dus.

Nota

. be primeste do la imperativ negativ:

Don't be silly! Nu fi prost!

. have formeaza interogativul si negativul cu do în limba vorbita:

I don't have enough time to do this. N-am destul timp ca sa fac asta.

. do întrebuintat pentru subliniere (pronuntat accentuat):

She does make all her dresses herself Într-adevar îsi face toate rochiile singura.

Do read this letter to me. Citeste-mi, te rog, scrisoarea.

TO BE (a fi) was / were been

. se foloseste la formarea timpurilor conjugarii continue si a diatezei pasive:

He is sleeping.

I am being examined.

He has been informed.

Nota

. interogativul si negativul la Present si Past Tense se formeaza fara do:

Am I= Are you? Is he?

I am not. You are not.

. imperativul se formeaza cu do:

Don't be afraid! Sa nu-ti fie teama!

Do be attentive, please! Fii atent, te rog!

TO HAVE (a avea) had, had

. formeaza structura formelor perfecte (Present Perfect, Past Perfect...)

He has read.

He had read.

Nota

. interogativul si negativul la Present si Past Tense se formeaza fara do:

Have I? Have you? I have not.

Had I? Had he? I had not.

Exceptie: ca echivalent modal, to have este însa frecvent folosit cu do (exprima o posesiune ocazionala, nu permanenta: "a primi", "a lua").

Did you have any luhch today? Ai luat masa de prânz astazi?

We didn't have any letters from him. N-am primit o scrisoare de la el.

Why do you have to be there? De ce trebuie sa fii acolo?

Adverbul

Reprezinta partea de vorbire care exprima caracteristica sau împrejurarea unei actiuni. Determina un verb, un adjectiv sau un alt adverb. Adverbul prezinta doua categorii de clasificare: dupa forma si dupa continut:

1. Dupa forma, adverbele pot fi:

. formate prin adaugarea terminatiei -ly la adjectivul corespunzator:

happilly, extremely, finally, immediately, slowly, truly, nicely, equaly, fully, sincerely, simply

. cu forma identica cu adjectivul corespunzator:

back, deep, direct, early, enough, far, fast, hard, ill, just, late, left, little, long, low, much, more, near, pretty, right, short, still, straight, well, wrong

. cu doua forme (una identica cu adjectivul, cealalta formata prin adaugarea terminatiei -ly la adjectiv) si sensuri deosebite:

deep (adânc) - deeply (profund)

direct (direct) - directly (exact, imediat)

hard (din greu) - hardly (cu greutate, abia)

high (sus) - highly (foarte)

just (chiar, tocmai) - justly (drept)

late (târziu) - lately (recent, de curând)

near (lânga) - nearly (aproape ca)

short (bruusc) - shortly (pe scurt)

2. Dupa continut, exista adverbe:

. de mod, care arata modul în care se desfasoara o actiune (raspund la întrebarea cum?)

fast, hard, badly, easily, shortly

. de timp, care arata timpul când se desfasoara actiunea (raspund la întrebarea când?)

lately, ever, never, often, rarely, seldom, sometimes, usually, generally, constantly, today, yesterday, tomorrow, ago, last, next, yet, still, since, before, after...

. de loc, care arata locul unde se petrece o actiune (raspunde la întrebarea unde?)

here, there, above, below, up, down, abroad, in, out, everywhere...

. interogative:

how?, why?, when?, where?

. de afirmatie si negatie:

yes, of course, certainly, naturally, sure, no, not, at all, by no means

Unele adverbe prezinta restrictii cu privire la pozitia în propozitie.

. adverbele de timp definit (yesterday, today, tomorrow, next week) pot aparea atât la începutul, cât si la sfârsitul propozitiei:

I shall be able to meet you next week. Va voi putea întâlni saptamâna viitoare.

She is always asking a lot of questions. Întotdeauna pune o multime de întrebari.

. atunci când în propozitie apar mai multe adverbe, ordinea lor este fixa:

mod + loc + timp

She sang beautiful at the concert last evening. A cântat frumos la concert aseara.

My brother worked hard at the office last week. Fratele meu a muncit mult la birou saptamâna trecuta.

Comparatia adverbelor

Ca si adjectivele, adverbele prezinta grade de comparatie, urmând aceleasi reguli:

a) gradul pozitiv reprezinta forma de baza a adverbului:

soon, hard, early, quickly, beautifully, importantly

b) gradul comparativ indica împrejurarea prin comparatie

. de inferioritate: not so / as... as nu asa de... ca

less... than mai putin... decât

. de egalitate: as... as (tot asa de... ca)

as hard as as quickly asâ

as early as as importantly as

. de superioritate

- adverbele formate dintr-o singura silaba si adverbul early adauga -er la final:

...-er than (mai... decât)

harder than earlier than

- advberbele formate din doua sau mai multe silabe sunt precedate de more:

more... than (mai... decât):

more quickly than more importantly than

c) gradul superlativ

. relativ - indica nivelul cel mai înalt sau cel mai redus al unei împrejurari în care se desfasoara actiunea:

- adverbele formate dintr-o singura silaba si adverbul early adauga -est la finals

the... -est (of) (cel mai... dintre):

the hardest of the earliest of

- adverbele formate din doua sau mai multe silabe sunt precedate de most:

the most... of (cel mai... dintre)

the most quickly of the most importantly of

. absolut - indica cel mai înalt nivel al împrejurarii unei actiuni, fara a se mai face comparatie. Se formeaza cu very (foarte)

very hard very quickly

very early very important

Nota: Exista si câteva exceptii la gradul comparativ de superioritate si la superlativ relativ.

Pozitiv Comparativ Superlativ

(mai...) (cel mai...)

wll better the best

hardly worse the worst

much more the most

little less the least

far farther the farthest (în spatiu)

further the furthest (în timp)

Prepozitia

- reprezinta partea de vorbire care face legatura între doua cuvinte diferite din punct de vedere sintactic: substantivul si articolul sau, verb si complementul sau. În limba engleza, prepozitiile uzuale sunt:

about - despre

above - deasupra

across - peste

after - dupa

against - împotriva

along - de-a lungul

among - printre

around - în jurul

at - la

before - înainte(a)

behind - în spatele

below - sub

beside - alaturi

between - între

beyond - în afara

by - lânga, de catre

concerning - privind

despite - în ciuda

down - jos

except - în afara de

for - pentru, de

from - de la

in - în

into - în

inside - în interiorul

near - lânga

of - de

off - de pe, din

on - pe, deasupra

out - din

outside - în exteriorul

over - peste, deasupra

per - prin, din

till - pâna

to - catre, spre

under - sub, dedesubt

with - cu

without - fara

Deseori, prepozitiile îsi pot schimba sensul în functie de context:

through the window (pe fereastra)

in time (la timp)

for work (la lucru)

by bus (cu autobuzul)

on foot (pe jos)

Alteori, prepozitiile pot aparea dupa verbe, carora le confera un sens diferit fata de întelesul de baza (le transforma în verbe frazale).

to look (a privi) - to look after (a avea grija de);

- to lok for (a cauta);

to go (a merge) - to go on (a continua);

- to go by (a trece);

to make (a face) - to make into (a transforma)

- to make up (a întregi, a fixa, a alcatui, a se farda)

În alte cazuri, prepozitiile pot aparea dupa substantive sau adjective si trebuie retinute împreuna.

at night (noaptea) safe from (ferit de)

at times (uneori) of old (pe vremuri)

at peace (în pace) proud of (mândru de)

by sea (cu vaporul) on duty (de serviciu)

by the hour (cu ora) on sale (de vânzare)

by the way (apropo) pale with fright (palid de spaima)

Dupa cum se poate observa, problematica prepozitiei în limba engleza cuprinde o mare diversitate de sensuri si functii. expresiile ca atare trebuiesc retinute pe de rost.

Ordinea cuvintelor în propozitie

În limba româna, pozitia partilor de propozitie difera de cea a cuvintelor englezesti în doua privinte:

a) limba româna are mai multe forme flexionare decât limba engleza si deci locul cuvintelor în propozitie nu este atât de important.

Engleza Româna

I never see him there. Niciodata nu-l vad acolo.

(Eu) Nu-l vad niciodata acolo.

(Eu) Nu-l vad acolo niciodata.

(În limba româna, subiectul nu este de obicei exprimat, verbul românesc fiind marcat formal pentru persoana si numar.)

Engleza Româna

He speaks English well. El vorbeste bine englezeste.

(subiect + predicat + compl.direct + circ.mod.) (subiect + predicat +

circ.mod. + compl.direct)

I saw him at the cinema last night. L-am vazut aseara la cinema.

(subiect + predicat + circ.de loc + circ.de timp) (subiect + predicat + circ.de

timp + circ.de loc)

Ordinea cuvintelor în limba engleza prezinta urmatoarele caractzeristici generale:

- în propozitii enuntiative si exclamative: subiect + predicat + complement

Peter likes Algebra.

How beautiful she is!

- în propozitii interogatice: predicat + subiect + complement

Complementele urmeaza astfel:

complement direct + indirect + complement circumstantial de mod, de loc, de timp

I read the news quickly in the dining room after the dinner.

sub., pred., compl.dir., circ.de mod, circ.loc, circ timp

Nota: Pentru subliniere, putem aseza alta parte de vorbire în pozitie initiala.

After dinner I read the news quickly in the dining room.

- doua sau mai multe complemente de acelasi fel urmeaza regula: de la specific la general.

He lives at 55, Franklin street, Bucharest.

- daca avem în propozitie doua adverbe (de loc si de directie), ordinea este: adverb de directie + adverb de loc

The horse jumped over the fence in the garden.

directie loc

Calul a sarit peste gard în gradina.

- mai multe complemente circumstantiale de timp: se aseaza de la momentul precis la cel general; de regula în ordinea: durata, frecventa, moment.

I went to the seaside for two weeks every summer during my childhood.

durata frecventa moment

timp precizat perioada generala

- atributul precede partea de vorbire pe care o însoteste:

a good ideea - o idee buna

brick walls - pereti de caramida

a never-to-be-forgotten remark - o remarca de neuitat

Atunci când un substantiv este însotit de mai multe atribute, ordinea acestoea este mai mult sau mai putin indiferenta.

New, grey, silk stockings. Ciorapi noi, de matase, gri.

Pentru realizarea ritmului propizitiei, unele pot preceda substantivul, iar altele îl urmeaza.

Before him was the vast forest, dark, dense and misterious.

În fata lui se afla padurea vasta, întunecata, deasa si misterioasa.

În concluzie:

. Ordinea obisnuita a cuvintelor în propozitia afirmativa este:

subiect + predicat + complement direct + complement indirect + prepozitional + circumstantiale de mod + loc + timp

She + said + good night + to them + quickly + in the hall + after dinner.

. Ordinea cuvintelor în propozitia negativa este:

subiect + predicat + NOT + complemente

She was not afraid of him.

. Ordinea cuvintelor în propozitia interogativa este:

predicat + subiect + complemente

Was she afraid of him?Document Info


Accesari: 27521
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )