Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
EVALUAREA FEZABILITATII STRATEGIEI

management
EVALUAREA FEZABILITĂŢII STRATEGIEIPLANIFICAREA PRODUCŢIEI1. PLANUL DE PRODUCŢIE


Ponderea principala în totalul activitatii o va avea, ca si în anul de baza, activitatea de productie.

Pentru calculul productiei fizice se utilizeaza, ca si în anul de baza, relatii analitice plecând de la structura tehnologica a produselor, cunoscând cantitatile pentru care exista comenzi sau contracte.


Tabelul nr.2.2. Productia exercitiului


Nr. crt.

Produse,

repere,

subansamble

Cantitati fabricate

Preturi unitare

(lei)

Indicii productiei fizice


Anul

t

Anul

t+1

Anul

t

Anul

t+1


S1S2R1R2R3BCDTabelul nr. 2.3. Indicii agregati ai volumului de activitate


Nr. crt.

Produse


Valoarea productiei

lei -

Indici agregati


Anul t

Anul t+1

Iq  

Ip  

Iv


BCD


TotalPentru analiza evolutiei previzionate a productiei în anul de plan comparativ cu anul de baza este necesara completarea tabelului anterior cu pretul comparabil al produsului D. În acest scop se recalculeaza pretul produsului D prin corectarea cu indicele pretului la productia comparabila. Daca exista, se poate utiliza si pretul unui produs similar în cele doua perioade, practicat pe piata.
2. PLANIFICAREA ALTOR ACTIVITĂŢI


Întreprinderea realizeaza venituri si din vânzari de marfuri catre personalul propriu. Acestea se planifica având în vedere situatia din anul anterior, evolutia personalului întreprinderii, evolutia preturilor etc.


Tabelul nr. 6.2. Cheltuieli, venituri si profit din alte activitati


Indicatori

Încasari

Cheltuieli

Contributia acestei activitati la cifra de afaceri este redusa, motiv pentru care, în lucrare nu se detaliaza calcule speciale pentru fundamentare a lor.
PLANIFICAREA VÂNZĂRILOR1. PLANIFICAREA VÂNZĂRILOR LA INTERN


Produsele societatii comerciale "....................." SA sunt distribuite atât pe piata interna cât si la export. Pe baza contractelor ferme încheiate cu beneficiarii la data fundamentarii programului de activitate pentru anul de plan si a unor întelegeri ce urmeaza a se concretiza în contracte, se stabileste planul de vânzari pentru noul an de activitate.


Tabelul nr. 7.1. Planul de vânzari


Produsul

Stoc

initial

Productie (bucati)

Stoc final

(bucati)

Volum

vânzari

( buc.)

Pret unitar

(lei buc.)

Încasari

(lei)  
BCDTotal

2. PLANIFICAREA VÂNZĂRILOR LA EXPORT

Previziunea exporturilor are în vedere evolutiile anterioare si informatiile obtinute de la compartimentele specializate. Exportul din produsul D poate fi previzionat pe baza unor studii speciale de piata. Putem avea în vedere o alternativa optimista de 15-20% din vânzari si cresteri anuale cu 3-5%.


Tabelul nr. 7.2. Ponderea exportului în total vânzari (%)


t-3

t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Produs C
Produs D


Tabelul nr.7.3. Plan de vânzari la export


Produsul

Volum vânzari (buc.)

Pret extern F.O.B. (€/buc.)

Cheltuieli suplimentare la export (lei/buc.)

Valoare încasari (€)


C

D


Tabelul nr.7.4. Încasari totale previzionate


Denumire

produs

Încasari la intern

(lei)

Încasari la export

(lei)

Total încasari

(lei)

Diferente din export - lei


B

C

D

Total3. ANALIZA PREVIZIONALĂ A EFICIENŢEI EXPORTULUI


Tabelul 7.5. Cheltuieli aferente produselor exportate


Produsul

Costul produselor exportate

Curs de revenire brut Cb

Curs de revenire corectat Crc

Curs de revenire net Cn

Unitar

lei/buc.

Total

Lei

Unitar

lei/€

Total

lei/€

Unitar lei/€

Total

lei/€

Unitar lei/€

Total

lei/€

C

D

Total


; , în care:

Vi - valoarea interna a produsului (productiei), în lei;

Cse - cheltuieli speciale aferente produselor exportate;

VE - încasari din vânzarea produsului (productiei), dolari.

Ci - costul intern al produsului (productiei ) exportate.

Mi, Miv - valoarea materialelor, produselor de import necesare realizarii productiei ;

Me, Mev - valoarea componentelor exportabile direct, încorporate în produsele exportate.

Concluzii:


PLANIFICAREA COSTURILORDupa stabilirea consumurilor de resurse si a cheltuielilor aferente strategiei se impune analiza acesteia sub aspectul eficientei economice si a riscurilor, determinate în principal de modificarea pretului factorilor de productie. O prima etapa în efectuarea acestei analize consta în fundamentarea previzionala a costurilor si veniturilor.


Principalele elemente care se parcurg în acest scop sunt:


previzionarea costurilor indirecte si repartizarea acestora pe produse;

calculul previzional al costului total al productiei de baza si a cheltuielilor aferente altor activitati, pe elemente de cheltuieli;

elaborarea calculatiilor previzionale (antecalculatii) de costuri si preturi;

calculul previzional al costurilor totale pe articole de calculatie;

calculul previzional al veniturilor si profitului societatii comerciale în noul an de activitate;

identificarea factorilor a caror actiune, previzibila cu un anumit grad de certitudine, va influenta negativ activitatea societatii comerciale;

identificarea solutiilor pentru diminuarea sau înlaturarea efectelor negative posibile.


Cheltuielile variabile se afla în relatie de proportionalitate directa cu volumul productiei. Afirmatia este valabila în conditiile variatiei productiei între anumite limite. De la un anumit nivel al productiei unele costuri directe încep sa creasca într-un ritm mai mare decât ritmul de crestere a productiei (costurile progresive), altele cresc mai încet decât volumul productiei (costurile degresive), iar altele pot chiar sa scada (costurile regresive).1. PREVIZIUNEA CHELTUIELILOR INDIRECTE


Principalele categorii de cheltuieli indirecte care le efectueaza societatea sunt:

cheltuieli cu amortizarile si provizioanele.

cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601);

cheltuieli privind obiectele de inventar (ct. 602);

cheltuieli privind energia si apa (ct. 605);

cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti (ct. 61);

cheltuieli cu alte servicii executate de terti (ct. 62);

cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate (ct. 63);

cheltuieli cu personalul (ct.64);

alte cheltuieli de exploatare (ct. 65);


Pentru a previziona cheltuielile fixe prin metoda analitica se estimeaza mai întâi principalele elemente care influenteaza nivelurile acestora. Calculele efective vor fi facute odata cu fundamentarea analitica a variantei de plan de activitate.


Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe


Societatea utilizeaza metoda amortizarii liniare. Normele de amortizare sunt cele recalculate în urma reevaluarii si modernizarii unor utilaje.

În proiect, amortizarea este calculata la valoarea reevaluata pentru activele existente si la valoarea de achizitie pentru cele noi.


Tabelul nr. 8.1. Amortizarea mijloacelor fixe

Sectia I

Mijloace fixe

Numar

Valoare – lei -

Na


Amorti-zare anuala (lei)

Denumire

Situatie

Unitara

Totala
Cladire

Existenta


Utilaje d

Existente


Noi
Utilaje e

Existente


Noi


Utilaje f

Existente


Noi


Benzi transportoare


pentru S1


pentru S2


Alte mijloace fixe

Existente


Noi


Total sectia I
Sectia a-II-a

Mijloace fixe

Numar

Valoare – lei -

Na


Amorti-zare anuala (lei)

Denumire

Situatie

Unitara

Totala
Cladire

Existenta


Utilaje f

Existente


Noi


Utilaje m

Noi


Utilaje SA1

Existente


Noi


Utilaje SA3

Existente


Noi


Benzi transportoare

Noi


Alte mijloace fixe

Existente


Noi


Total sectia a II –a


Atelier mecano-energetic


Mijloace fixe

Numar

Valoare – lei -

Na


Amorti-zare anuala (lei)

Denumire

Situatie

Unitara

Totala
Cladire

Existenta


Masini si utilaje

Existente


Noi


Total atelier reparatiiAdministratie generala


Mijloace fixe

Numar

Valoare – lei -

Na


Amorti-zare anuala

( lei)

Denumire

Situatie

Unitara

Totala
Cladire

Existenta


Calculatoare

Existente


Noi


Autoturisme

Existente


Noi


Autocamioane

Existente


Noi


Diverse

Existente


Noi


Total administratieTotal general
Cheltuielile indirecte cu personalul


Aceste cheltuieli sunt alcatuite din salarii, concedii de odihna si cheltuielile dependente de salarii (asigurari sociale, contributii la fondul de sanatate etc.). Cheltuielile cu salariile indirecte si concediile de odihna au fost fundamentate odata cu necesarul de personal.


Cheltuielile cu materiale consumabile


În categoria materialelor consumabile sunt incluse acele materiale care se consuma în procesele de productie sau pentru unele necesitati de ordin general si care, de regula, nu se regasesc în substanta produsului finit: materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, alte materiale consumabile. Aceste cheltuieli au fost previzionate odata cu materiile prime în paragraful privind asigurarea resurselor materiale.


Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti


Pentru desfasurarea activitatii curente, sau în unele situatii deosebite, întreprinderea apeleaza la terti cu care încheie conventii sau contracte în vederea efectuarii unor lucrari sau prestarii unor servicii. Aceste cheltuieli se grupeaza si evidentiaza pe destinatii: cheltuieli de întretinere si reparatii efectuate de terti; cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii; cheltuieli cu primele de asigurare; cheltuieli cu studiile si cercetarile; cheltuieli cu colaboratorii; cheltuieli privind comisioanele si onorariile; cheltuieli de protocol, publicitate; cheltuieli cu transportul de bunuri si personal; cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii; cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate; alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.

Cheltuieli de protocol si publicitate pot fi planificate prin mai multe metode: metode mecanice; metode bazate pe calcule globale; metode statistico-matematice; metoda calculului analitic.

Cheltuielile cu deplasarea se previzioneaza plecând de la cele din anul anterior care se corecteaza cu un indice mediu de crestere a cheltuielilor de transport, cazare si cu diurna.

Cheltuielile cu detasari, transferari vor fi alcatuite din: cheltuieli cu angajarea de personal, cheltuieli cu plata indemnizatiilor de transfer sau detasare si altele. În cazul nostru aceste cheltuieli sunt de: .....................lei si au fost stabilite la fundamentarea strategiei de personal.


Tabelul nr.8.2. Planul cheltuielilor indirecte

  - lei -

Elemente de cheltuieli
Sectia I
Sectia
a II-a
Atelier
Reparatii
Comparti-
mente

functionale

Total
cheltuieli indirecte
1. Materiale auxiliare
2. Uzura materiale de protectie
3. Uzura obiecte de
Inventar
4. Combustibil, apa
5. Energie electrica
6. Piese de schimb
7. Salarii indirecte
8. Asigurari si protectie sociala pentru salariile indirecte
9. Amortizari si
Provizioane
10. Lucrari si servicii executate de terti
11. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
12. Protocol si publicitate
13. Deplasari, detasari, transferari
14. Reparatii
15. Alte cheltuieli de exploatare
Total

2. PLANIFICAREA COSTURILOR UNITARE sI TOTALE


Tabelul nr. 8.3. Costul total pe elemente de cheltuieli


Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Valoare - lei

Indice

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materialele consumabile

Combustibili si apa

Cheltuieli cu energia

Cheltuieli privind piesele de schimb

Cheltuieli privind obiectele de inventar

Cheltuieli privind uzura materialelor de protectie

Total cheltuieli materiale

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

Cheltuieli de protocol si publicitate

Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari

Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate

Cheltuieli cu remuneratiile personalului

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

Total cost productie
Repartizarea cheltuielilor indirecte


Pentru a repartiza cheltuielile indirecte pe produse se repartizeaza mai întâi cheltuielile sectiilor auxiliare pe sectiile de baza. Întrucât în momentul fundamentarii planului costurilor nu este elaborat în detaliu planul de reparatii, cheltuielile cu reparatiile se repartizeaza pe sectii proportional cu valoarea totala a utilajelor.

Tabelul nr.8.4. Repartizarea cheltuielilor cu reparatiile


Specificatii

Mijloace fixe (exclusiv cladiri)

Cheltuieli cu reparatiile ( lei)

Valoare ( lei)

Pondere (%)

Sectia I
Sectia a II-a
Total


Tabelul nr. 8.5. Repartizarea cheltuielilor indirecte pe produse


Specificatie

Baza de calcul

Valoare baza calcul

(lei)

Cheltuieli

indirecte

(lei)

Cota de cheltuieli

indirecte( %)


Sectia I

Cheltuielile directe
Sectia a II-a

Cheltuielile directe
Administratie generala

Costul de sectie


Calculatii previzionale de pret


Cunoscând cheltuielile directe si cotele de cheltuieli indirecte putem elabora calculatiile previzionale de pret pe unitatea de produs finit.Tabelul nr.8.6. Reperul R1


Nr. Crt.

Articole de calculatie

U.M.

Consum specific

Pret unitar

Valoare (lei)
Materia prima m5

kg

Salarii directe

lei

C.A.S. + taxa de somaj

lei

Total cheltuieli directe


Cheltuieli comune ale sectiei


Cost de sectie

Tabelul nr. 8.7. Subansamblul S1


Nr. crt.

Articole de calculatie

U.M.

Consum specific

Pret unitar

Valoare (lei)Materii

prime


m2 pentru R2

kg.
m5 pentru R1

kg.
m4 pentru S1

kg

Salarii directe

lei

C.A.S. + taxa de somaj

lei

Total cheltuieli directe


Cheltuieli comune ale sectiei


Cost de sectieTabelul nr. 8.8. Subansamblul S2Nr. crt.

Articole de calculatie

U.M.

Consum specific

Pret unitar

Valoare (lei)Materii

prime


m5 pentru R1

kg.
m3 pentru R3

kg.
m4 pentru S2

kg

Salarii directe

lei

C.A.S. + taxa de somaj

lei

Total cheltuieli directe
Cheltuieli comune ale sectiei


Cost de sectie

Tabelul nr. 8.9. Produsul C


Nr. crt.

Articole de calculatie

U.M.

Consum specific

Pret unitar

Valoare (lei)
Materia prima m4

kg.

Salarii directe

lei

Asigurari si protectie sociala

lei
Total cheltuieli directe


Cheltuieli indirecte ale sectiei a-II-a


Elemente preluate din sectia I

Repere - R1

Subansamble S1 (2 buc./produs)

Subansamble S2 (1 buc./produs)buc.

buc.

buc.
Cost de sectie


Cheltuieli generale  

Cost de productie


Profit


Pret cu ridicataTabelul nr. 8.10. Produsul D


Nr. crt.


UM

Consum specific

Pret

unitar

Valoare

(lei)
Materii prime

- m4

- m6

Salarii directe

Asigurari si protectie sociala


kg

kg

lei

lei lei
Total cheltuieli directe


Cheltuieli indirecte ale sectiei a-II-a


Elementer preluate din sectia I

Repere - R1(2 buc./produs)

Subansamble S2 (2 buc./produs)


buc.

buc.
Cost de sectie


Cheltuieli generale

Cost de productie


Profit


Pret cu ridicataTabelul nr. 8.11. Centralizatorul costurilor pe articole de calculatie4. RECALCULAREA PREŢURILOR PRODUSELOR


Întrucât preturile factorilor de productie se modifica în timp, producatorul trebuie sa efectueze cu o anumita periodicitate calcule previzionale privind costul produselor si sa-si fundamenteze pe aceasta baza diferite variante de pret care-i asigura, în anumite proportii, realizarea obiectivelor. În efectuarea acestor calcule punctul de plecare îl constituie identificarea factorilor care influenteaza costurile si a modului în care acestia vor actiona în viitor.

Costurile produselor finite sunt influentate de factori interni (de natura tehnica, organizatorica, sociala) si de factori externi (conjunctura macroeconomica, preturile resurselor de baza, cursul de schimb al monedei nationale etc.).

Pentru a putea functiona într-o economie de piata societatea comerciala trebuie sa actioneze astfel încât sa asigure o influenta pozitiva a factorilor interni (în special prin masuri tehnico-organizatorice) si sa anuleze sau sa diminueze pe cât posibil influentele negative ale factorilor externi. Atunci când au fost epuizate alte cai, solutia evitarii influentelor negative externe este majorarea pretului. Orice decizie de crestere a pretului trebuie sa aiba la baza calcule riguroase si cercetari de piata pentru evitarea reactiei negative a cumparatorilor.

Majorarea trebuie facuta cu un indice care tine seama de cresterea costului numai pe seama influentelor externe. În caz contrar, poate sa apara riscul ca oferta sa depaseasca cererea solvabila, vânzarile sa scada si implicit încasarile.

Pentru calculul acestui indice putem folosi relatia:


, în care:


q0 - consumul specific dintr-o anumita resursa i, înaintea modificarii pretului resursei;

p0i, p1i - pretul resursei, anterior si respectiv modificat.

g0 - ponderea valorica a unei resurse în total;

ip - indicele de modificare a pretului resursei.

Aceasta ultima relatie o vom aplica în cele ce urmeaza pentru a fundamenta noile preturi ale produselor finite, preturi care permit realizarea obiectivului initial privind profitul societatii comerciale în anul de plan.
Tabelul nr. 8.14. Calculul indicelui de modificare a costurilor ( influente externe)


Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Valoare

anul t

(mii lei)

Pondere


(g)

Indice de modifi-care

ip

g×ip
Cheltuieli cu materiile prime


Cheltuieli cu materialele consumabile


Combustibili si apa


Cheltuieli cu energia


Cheltuieli privind piesele de schimb


Cheltuieli privind obiectele de inventar


Cheltuieli privind uzura materialelor de protectie


Total cheltuieli materiale


Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti


Cheltuieli de protocol si publicitate


Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari


Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate


Cheltuieli cu remuneratiile personalului


Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala


Alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele


Total cost productie


În urma negocierii cu principalii clienti se stabilesc urmatoarele preturi:


produsul C:   lei/bucata;

produsul D:   lei/bucata.


Cu noile preturi se recalculeaza veniturile previzionate si profitul societatii comerciale.Document Info


Accesari: 2352
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )