Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
LUCRARE DE DISERTATIE MANAGEMENTUL CAPITALULUI CIRCULANT CU APLICATIE LA S.C. ART LAND S.R.L

management
UNIVERSITATEA ROMÂNO - AMERICANĂ

DEPARTAMENT ÎNVĂŢĂMÂNT POSTUNIVERSITAR

SPECIALIZARE: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

LUCRARE DE DISERTAŢIE
BUCUREsTIUNIVERSITATEA ROMÂNO - AMERICANĂ

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL FINANCIAR CONCEPT, ROL, IMPORTANŢĂ, FUNCŢII


1.1. CONCEPTUL sI ROLUL DE MANAGEMENT

1.2. IMPORTANŢA MANAGEMENTULUI  

CONTABILITATEA

1.2.2. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE  

1.3. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI  

1.3. 1. FUNCŢIA DE PREVIZIUNE

1.3.2. FUNCŢIA DE ORGANIZARE

1.3.3. FUNCŢIA DE COORDONARE

1.3.4. FUNCŢIA DE ANTRENARE

1.3.5. FUNCŢIA DE EVALUARE - CONTROL  CAPITOLUL II. INDICATORI UTILIZAŢI ÎN MANAGEMENTUL CAPITALULUI CIRCULANT


2.1.CONCEPTUL DE CAPITAL

2.2. MODUL DE FORMARE AL CAPITALULUI CIRCULANT

2.3. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ UTILIZAŢI ÎN MANAGEMENTUL CAPITALULUI CIRCULANT

2.4. VITEZA DE ROTAŢIE A CAPITALULUI CIRCULANTCAPITOLUL III. CERCETARE sTIINŢIFICĂ DOCUMENTARĂ PRIVIND MANAGEMENTUL CAPITALULUI CIRCULANT LA S.C. ART LAND S.R.L.FIRMA - S.C. ART LAND S.R.L. -

BIBLIOGRAFIE SELECTIVǍ


CUVINTE CHEIE.......... ..... ...... .......... ..... ...... ................... - 78 -


LISTA TABELELOR.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............. - 79 -


LISTA FIGURILOR.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............... - 80 -


LISTA GRAFICELOR.......... ..... ...... .......... ..... ...... ........... - 81 -

INTRODUCEREAderarea la Uniunea Europeana a fost obiectivul prioritar al României deoarece obtinerea calitatii de membru al Uniunii la 1 ianuarie 2007 confirma faptul ca România este ireversibil conectata la valorile democratiei europene si principiile economiei de piata functionala si ca îndeplineste criteriile stabilite de Uniune. Acest lucru presupune identificarea si folosirea corecta si concreta a surselor de finantare, a riscurilor ce apar prin derularea activitatilor existente precum si a metodelor de reducere a riscurilor si obtinerea performantei economice al carei rezultat se concretizeaza prin profit.

Scopul acestei lucrari este de a elabora unui studiu privind managementul capitalului circulant la S.C. "ART LAND" S.R.L. BUCUREsTI pe baza activitatii financiar contabile a firmei. Am ales aceasta tema deoarece consider ca managementul capitalului circulant la o firma este cel mai important în obtinerea profitului, obiectivul final.

Pentru atingerea scopului lucrarii se va utiliza ca materiale informative date din evidentele contabile corespunzatoare calitativ, datorita calculatoarelor electronice. Acestea permit reflectarea în timp real derularea activitatii economice si implicit un suport informational adecvat pentru luarea unor decizii operative si eficace, în vederea cresterii eficientei utilizarii resurselor încorporate în societatile comerciale.

Elementele metodologice ale stiintei managementului reprezinta instrumentarul pus la dispozitia conducatorilor si colaboratorilor firmei pentru a eficientiza activitatile acesteia, fiind elaborate pe baza studiului relatiilor si proceselor de conducere si a legitatilor descoperite.

Analiza factorilor care conditioneaza caracteristicile relatiilor de management în cadrul firmelor releva o tripla determinare si anume :

 • socio-economica
 • tehnico-materiala
 • umana

Conceptual, managementul este privit din trei unghiuri : ca disciplina stiintifica, ca activitate practica si ca echipa decizionala a unei firme, aceasta din urma denumita si management staff.

Dupa opinia celor care au analizat procesul de management, acesta se poate partaja, având în vedere natura sarcinilor implicate în desfasurarea lui si modul de realizare, în cinci functii:

previziune;

organizare;

coordonare;

antrenare;

evaluare;

control.

În managementul si realizarea acestei activitati se impun mai multe perfectionari, între care : amplificarea ponderii laturii preventive a controlului financiar, cresterea caracterului constructiv al controlului, trecând de la sesizarea de deficiente la indicarea de solutii; concentrarea controlului financiar asupra aspectelor financiare esentiale pen 13313g67n tru bun desfasurare a activitatilor întreprinderilor.

Primul obiectiv al managementului general al firmei si al managementului financiar, nu poate fi altul decât formarea capitalului.

Pentru multi oameni, managementul este vazut ca un set de instrumente si ca o stiinta, sau poate ca o arta de a rezolva lucrurile si totusi pentru cei mai multi oameni managementul este înconjurat de ambiguitate si confuzie. Acest lucru apare pe seama faptului ca nu oricine si nu oricum poate identifica sursele de capitaluri la timp si costurile cheie mai reduse si de asemenea sa le plaseze în conditii minime de risc si cu premisele cele mai solide de a obtine un profit de pe urma lor.


CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL FINANCIAR CONCEPT, ROL, IMPORTANŢĂ, FUNCŢII1.1. CONCEPTUL sI ROLUL DE MANAGEMENTManagementul ca stiinta s-a cristalizat relativ recent prin eforturile depuse de un numar mare de specialisti de pe întreg mapamondul, ca raspuns la stringentele necesitati ale practicii sociale. Managementul întreprinderii este abordat din multiple puncte de vedere, care adesea se deosebesc substantial între ele.

În lucrarile de management nord - americane cele mai raspândite sunt definitiile de ordin pragmatic ale managementului, de pe pozitia managementului. Spre exemplu, Rece si O'Grady definesc managementul ca fiind "procesul de coordonare a resurselor umane, informationale. Fizice si financiare în vederea realizarii scopurilor organizatiei". Iar Longenecker si Pringle îl desemneaza ca fiind "procesul de obtinere si combinare a resurselor umane , financiar si fizice în vederea împlinirii scopului primar de organizatie - obtinerea de produse si servicii dorite de un anumit segment al societatii". Alte abordari trateaza managementul si ca o stiinta. Astfel, în cunoscuta publicatie Larousse, managementul este definit ca "stiinta tehnicilor de conducere si gestiune a întreprinderii", iar profesorii Ruti Popova si Krasnopoiasa considera ca stiinta managementului se ocupa "de legile conducerii si de legile sintetice ale componentelor sale".

Din examinarea acestor definitii rezulta continutul sensibil diferit atribuit stiintei managementului întreprinderii, fiecare specialist având în vedere doar unele elemente care constituie de fapt obiectul acestei stiinte, neindicând suficient de riguros specificul sau. Dupa opinia noastra, "managementul firmelor rezida în studierea proceselor si relatiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legalitatilor si principiilor care le guverneaza, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici si modalitati de conducere, de natura sa asigure ridicarea eficientei". Elementele specifice stiintei managementului economic sunt deci procesele si relatiile de management care nu trebuie confundate cu relatiile si procesele economice, ce au un continut total diferit si nici cu alte componente ale firmelor, de natura economica, tehnica sau umana. Prin continut si mod de manifestare, procesele si relatiile de management prezinta o serie de trasaturi particulare ce confera acestei stiinte o pronuntata specificatie. De aceea, esenta stiintei managementului o reprezinta studiul relatiilor si proceselor de management.

Ca urmare a acestui studiu se descopera principiile, regulile si celelalte elemente de esenta care explica continutul si dinamica managementului. Aceste legitati, ca si procesele si relatiile pe care le reflecta, cunosc o continua evolutie de unde decurge necesitatea efortului creator de continua descifrare si actualizare, astfel încât acestea sa exprime esenta managementului în toata complexitatea sa, corespunzator conditiilor actuale si viitoare.

Având în vedere caracterul aplicativ al acestei stiinte, un rol major în cadrul sau îl detine conceperea de noi sisteme, metode , tehnici, proceduri de management ale întreprinderii în ansamblul sau si ale componentelor sale majore. Elaborate pe baza studiului relatiilor si proceselor de conducere si a legitatilor descoperite, elementele metodologice ale stiintei managementului reprezinta instrumentul pus la dispozitia conducatorilor, si a colaboratorilor acestora pentru a eficientiza activitatile firmei.

Caracteristic stiintei managementului întreprinderii este situarea, în centrul investigatiilor sale, a omului în toata complexitatea sa, ca subiect si ca obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i revin, în strânsa interdependenta cu obiectivele, resursele si mijloacele sistemelor în care este integrat. Efectul acestei abordari îl constituie analiza multilaterala a relatiilor si proceselor de management, ce se reflecta multidisciplinar al cunostintelor de conducere subordonat direct sporirii eficientei întreprinderilor. Managementul firmei reprezinta o componenta a stiintei managementului, de fapt cea mai dezvoltata, cunoscuta si în conditiile economiei de piata importanta. O atare situatie se explica, în principal prin doua cauze:

- firma este agent economic de baza al fiecarei economii, principalul generator de valoare si valoare de întrebuintare, în cadrul careia îsi desfasoara activitatea majoritatea populatiei ocupate în fiecare tara indiferent de nivelul sau de dezvoltare. De aici importanta deosebita si implicatiile multiple economice, sociale, politice ale managementului firmei.

- primele cristalizari ale stiintei managementului au avut ca obiect firma, întreprinderea, care în continuare s-a manifestat ca unul din terenurile cele mai fertile ale inovarii pe planul teoriei si practicii managementului, cu contributia directa si mijlocita a unui numar de persoane.

Pozitia pe care o detine managementul firmei în cadrul stiintei managementului, interdependentele cu celelalte componente ale sale se reflecta în dublul sau caracter.

În primul rând este o disciplina economica de sinteza. Caracterul sau economic decurge din menirea sa - cresterea eficientei economice - din optica economica în care abordeaza problemele cu care este confruntata, din ponderea apreciata pe care conceptele si metodele economice o au în cadrul sau, din natura economica de sinteza întrucât preia o serie de categorii economice si de metode de la numeroase alte discipline din acest domeniu: economie, politica, finante.

În al doilea rând, managementul firmei are un caracter multidisciplinar, determinat de integrarea în cadrul sau a o serie de categorii si de metode sociologice, matematice, psihologice, statistice, juridice, folosindu-le într-o maniera specifica, reflectare a particularitatilor relatiilor de management. De retinut ca în ultimele decenii se manifesta o tendinta de amplificare a acestui caracter, ca urmare a fundamentarii stiintei managementului pe o conceptie sistematica, în conditiile dezvoltarii rapide a numeroase stiinte, ce abordeaza din variate puncte de vedere sistemele ce formeaza obiectul managementului , inclusiv firma.

Conceptual, managementul este privit din trei unghiuri:

Ca disciplina stiintifica - managementul reprezinta un ansamblu de principii, concepte si teorii privind conducerea sau reglarea oricarui tip de organizatie. Prin Organizatie întelegem aici un panel de persoane fizice si juridice care îsi desfasoara activitatea în baza unor obiective comune, cuprinzând o diversitate de forme organizationale.

Ca activitate practica - conceptul consta într-un proces de coordonare a intereselor unei organizatii pentru realizarea unor obiective predeterminate. Aceasta acceptiune este cea mai frecvent utilizata în domeniul afacerilor internationale. În acest sens, managementul presupune realizarea practica a urmatoarelor patru functii de baza :

 • programare (planificare - planning);
 • organizare;
 • coordonare;
 • control.

Ca echipa decizionala a unei firme (management staff) - reprezinta acea parte a personalului care transpune în practica functiile managementului. Între functiile managementului si functiile organizatiei trebuie sa existe o corelatie, în sensul ca dimensiunea manageriala opereaza prin toate componentele sale, în ansamblul activitatilor pe care le desfasoara o firma.

1.2. IMPORTANŢA MANAGEMENTULUIFunctiunea financiar - contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se asigura resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei, precum si evidenta valorica a miscarii întregului sau patrimoniu.

Întrucât reflecta din punct de vedere economic toate celelalte activitati ce se desfasoara în societati comerciale si regii autonome prin prisma unor elemente: valorice integrative, functiunea financiar - contabila are un pronuntat caracter sintetic.

În conditiile tranzitiei la economia de piata, ale situarii în prim plan a factorilor economici, activitatilor financiar - contabile îsi modifica substantial continutul si devin din ce în ce mai importante.

În cadrul functiunii financiar - contabile deosebim trei activitati principale: contabilitatea si controlul financiar de gestiune.1.2.1. CONTABILITATEAContabilitatea, a doua componenta a functiunii analizate, reuneste ansamblul proceselor prin care se înregistreaza si evidentiaza valoric resursele materiale si financiare ale agentului economic.

Calitatea evidentei contabile, care contine un important volum de informatii, constituie unul din elementele cheie ce conditioneaza eficacitatea procesului managerial si, în primul rând, a procesului decizional.

O principala cerinta de perfectionare a managementului activitatii contabile în perioada actuala - ce implica în principal exercitarea atributiilor de mai jos - se refera la cresterea gradului de rigurozitate a reflectarii tuturor activitatilor în contabilitate, în conditiile introducerii noului sistem contabil.Nr. crt.

Atributiile activitatii contabile


Asigurarea evidentei analitice si sintetice a materiilor prime si materialelor


Asigurarea evidentei analitice si sintetice a pieselor de schimb.


Asigurarea evidentei analitice si sintetice a ambalajelor.


Asigurarea evidentei analitice si sintetice a produselor primite în magazin


Asigurarea evidentei analitice si sintetice a obiectivelor de inventar de scurta durata sau mica valoare a echipamentului de protectie s.a.m.d.


Asigurarea evidentei realizarilor si rezultatelor economice pe baza întocmirii bilantului contabil si a situatiilor privind principalii indicatori economico-financiari.


Asigurarea evidentei mijloacelor fixe.Organizarea lucrarilor de inventariere.Participarea la efectuarea inventarelor.Organizarea, clasarea, îndosarierea si pastrarea la arhiva a tuturor documentelor care stau la baza operatiilor contabile.


Tabel nr.1Asigurarea unei evidente contabile pe deplin corespunzatoare calitativ si în conditiile folosirii unui personal cât mai redus implica generalizarea utilizarii calculatoarelor electronice la realizarea evidentei materiilor prime, materialelor, stocurilor, pieselor de schimb s.a.m.d. Pe aceasta baza se asigura o reflectare în timp real a derularii activitatii economice si implicit un suport informational adecvat pentru luarea unor decizii operative si eficace, pentru trecerea la folosirea de modele matematice complexe, în vederea cresterii eficientei utilizarii resurselor încorporate în societatile comerciale si regiile autonome.
1.2.2. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNEÎn cadrul acestei activitati - pe care unii specialisti o considera ca o componenta a activitatii financiare - se include ansamblul proceselor prin care se verifica respectarea normelor legale cu privire la existenta, integritatea, utilizarea si pastrarea valorilor materiale si banesti cu care firma este dotata.

Scopul exercitarii controlului financiar este prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor aduse, fiindu-i circumscrise atributiile urmatoare.
Nr.

Crt.

Atributiile controlului financiar de gestiune


Organizarea controlului financiar preventiv.


Executarea controlului financiar preventiv.


Organizarea controlului financiar de fond.


Executarea controlului financiar de fond asupra gospodaririi mijloacelor materiale si banesti.

stabileste tactica si strategia de marketing;

aproba încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;

supune anual consiliului de administratie în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul de program si activitate si proiectul de buget al societatii pe anul în curs;

Consiliul de Administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie compus din membrii alesi dintre administratori, fixându-le în acelasi timp si remuneratia;

Presedintele Consiliul de Administratie este si director general sau director în care calitate conduce si Comitetul de directie;

Consiliul de Administratie poate oricând revoca persoanele numite în Comitetul de directie;

10. Rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala.


g). Dizolvarea si lichidarea societatii, litigii, situatii ce pot duce la dizolvarea societatii:

imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate al societatii;

hotarârea adunarii generale în unanimitate;

falimentul;

reducerea capitalului social la jumatate în situatia în care administratorii nu convoaca Consiliul de Administratie pentru a hotarî limitarea lui la suma ramasa sau reconstituirea capitalului cu exceptia primilor doi ani de la functionare.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie înscrisa în Registrul Comertului si publicata în Monitorul Oficial în afara de cazul prevazut la litera "a". În caz de dizolvare societatea va fi lichidata. Lichidarea se face cu respectarea dispozitiilor legii.

Litigiile societatii comerciale cu persoane fizice sau persoane juridice române sunt de competenta instantelor de judecata. Litigiile nascute din raporturi contractuale privind executarea contractului de societate, în caz de nesolutionare pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti

h). Excluderea asociatilor. Poate fi exclus din societate:

l. asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul cu care s-a obligat;

asociatul care comite frauda în dauna societatii.


3.1.4. FIsA SINTETICĂ DE PREZENTARE A S.C. "ART LAND" S.R.L.


Identificare client


Nume

S.C. "ART LAND" S.R.L.

BUCUREsTI

Forma juridica

Societate cu capital privat pe actiuni

NR. Înregistrare la Registrul Comertului

J13/1344/1998

Cod fiscal

R 10545820

Adresa

Str. Constanta, nr 6

Telefon


Forma de proprietate

Societate pe actiuni cu capital privat

Obiect de activitate

DISTRIBUŢIE -

PRODUSE ALIMENTARE

Structura actionarului (la zi)

Vezi numarul 1

Existenta unei relatii speciale cu banca

Nu este cazul

Conducerea societatii (studii, vechime

si experienta in activitate, aptitudini)

Vezi numarul 2

Persoana de contact din cadrul firmei

Dir. Mîrleneanu Chirachita si contabil

sef Gherlan Marcela

Sucursala B.R.D. prin care clientul îsi

deruleaza activitatea

. vechime in banca

. numarul cantului principal

. numerele conturilor secundareB.R.D.    ILFOV

7 ani

RO15 RNCB 2330 0000 0222 0001

Unitatile din B.R.D.. (prin care clientul sau grupul din care face parte) îsi deruleaza activitatea (se vor identifica si prezenta)


Nu este cazul

Clientul (nu) face parte dintr-un grup de persoane juridice care sunt legate economic între ele, exercita direct sau indirect putere de control asupra celorlalti si beneficiaza - împreuna sau cu titlu individual - de credite, SGB sau alte angajamente acordate de banca.


Societatea comerciala nu face parte din alte grupuri de persoane juridice

Conducatorul grupului.


Nu este cazul

Tabel nr. 3

Date privind cererea formulata de client


Valoare credit / SGB

RON

Surse proprii si alte surse în completarea carora se solicita creditulDestinatia -


Durata de creditare/de valabilitate

239 zile

Tabel nr. 4

Ponderea

clientului în

activitatea BRDRealizat


Realizat


BVC


Realizat

lxluni2004

Realizat

lxluni2003

C. A.(RON)


Grad de

acoperirea a

capacitatii de

productie (%)


Productivitatea

muncii

( RON / salariat)Rentabilitate din

exploatare(%)


Rentabilitatea în

functie de C.A.Grad de

îndatorare (%)


SolvabilitateLichiditate

imediata (%)


Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri (%)


 

Serviciul datoriei

BUN

BUN

BUN

BUN

BUN

 

Categoria de performanta economica

C

C

B

B

C

 

Punctaj


 

Termen mediu încasare clienti


 


Termen mediu plata furnizoriVal.

min.

USD


Val.

min.

USD
Val.

min.

USD


Val.

min.

USD


Val. min.

USD


 


Cursul de revenire pentru productia destinata exportuluiVal.

min.

USD


Val.min.

USD


Val.

min.

USD


Val.

min.

USD


Val.

min.

USD


  

Balanta valutara excedentara/deficitara (mii USD) 

Cota de piata detinuta de client in sectorul economic (%)


 

Dupa caz, pentru exportatori :

- principalele piete externe

- % acestora în total exporturi


 

Volumul investitiilor în curs (RON)


 

Tabel nr. 5
Concurenta : societatea are ca principali concurenti:

 • S.C. "MADĂLIN & ANDREEA" S.R.L. - BUCUREsTI
 • S.C. "MASPLAST BUSU" S.R.L. - BUCUREsTI
 • S.C. "C & D IMPEX" S.R.L. - BUCUREsTI
 • S.C. "MOGA STAR" S.R.L. - GALAŢI


Principalii clienti ai societatii sunt :

 • S.C. "TRANSRANED" S.R.L. - BUCUREsTI
 • S.C. "AMBRA IMPEX" S.R.L. - GALAŢI
 • S.C. "DOBROGEA ONIX"S.R.L. - GALAŢI
 • S.C. " TRANT COM "S.R.L. - BUCUREsTI

Principalii furnizori ai societatii sunt :

 • S.C. "HEIDI CHOCOLATS" S.R.L. - BUCUREsTI
 • S.C. "NORDIC IMPORT-EXPORT" CO S.R.L. - BUCUREsTI - S.C. "VIC DISTRIB" S.R.L. - BUCUREsTI
 • S.C. "ELGEKA-FERFELIS ROMANIA" S.R.L. - CONSTANŢA


3.1.5. COSTUL CAPITALURILORCapitalul este o marfa care are un pret (format la confluenta dintre cerere si oferta) si un cost, pe care trebuie sa-1 suporte utilizatorul. În pretul si costul capitalurilor, însa, intra si o serie de factori specifici, cum sunt: confidentialitatea, durata utilizarii, importanta, riscul, intermediarii, garantiile categoriile de împrumuturi, etc.

Costul este elementul de risc cel mai mare care însoteste capitalul întrucât este în raport invers proportional cu profitul: un cost mare, duce la un profit mic, care provine, în acest caz, numai din managementul financiar deficitar.

Indiferent de natura lor, toate capitalurile au un cost, iar optimizarea structurii capitalurilor dupa criteriul costurilor, a devenit deja, daca este bine conceputa, organizata si derulata, o activitate profitabila.

Pretul, costul capitalurilor, determina, deci, în tot mai mare masura profitul si rentabilitatea utilizatorului (capitalurile disponibile sunt tot mai putine si mai scumpe).

Ca urmare, pretul si costul capitalului trebuie previzionat, firma trebuie sa­-si construiasca o strategie adecvata si proceduri tactice pentru corectarea operativa si punere în practica.

Structura capitalurilor si costul mediu al acestora, sunt o sursa de profit importanta pentru firma, profit care, provine din aceasta sursa, nu din activitatea de exploatare, sau din sursele financiare sau exceptionale traditionale. Este, deci unul dintre criteriile importante ale selectiei managerilor firmei.

Costul capitalurilor provine, în esenta:

 • din dividendele cuvenite detinatorilor de capitaluri, pentru contributia acestora la formarea capitalurilor firmei;
 • din dobânda cuvenita pentru împrumuturile obligatoare, bancare a altor împrumuturi rambursabile.

Pentru stabilirea costului capitalurilor se utilizeaza tehnici consacrate, ca de pilda :

pentru exprimarea costului capitalului propriu, exprimat ca rata, în procente, se utilizeaza formula:


Profitul de repartizat

X 100

Capital soc.(Nr. actiuni x valoare nominala)


pentru calculul costului capitalurilor împrumutate pentru care se plateste dobânda:

a)- dobânda trebuie sa se formeze pe previziuni de piata, la intersectia între cererea si oferta de capitaluri;b)- rata nominala a dobânzii, deci, este influentata de acest raport Cerere / Oferta x 100

c)- rata reala a dobânzii se determina influentând rata nominala cu efectul inflatiei, obtinând:

cerere

dobânzi reale = x 100 + rata inflatiei

- dobânzile real pozitive, sunt acelea în care dobânzile reale acopera costul normal si inflatia, ramânând si un surplus în favoarea detinatorilor de capitaluri sau a bancii;

- dobânzile real negative, sunt dobânzile reale care nu acopera integral rata inflatiei si deci detinatorii de capitaluri pierd din substanta capitalurilor. Pentru calculul costului capitalului împrumutat, cu dobânda, se fac calcule laborioase, tinând seama de soldurile zilnice (asa numitele numere de dobânzi, dobânda simpla, dobânda compusa etc.)

- formula generala de calcul este K = ∑ (c x t) x r / P x 100

în care:

K = costul capitalului

C = creditul

t = timpul pentru care a fost acordat

r = rata anuala a dobânzii

P = perioada pentru care s-a calculat rata dobânzii împrumutului

- formula de calculul costului capitalului împrumutat pe mai multi ani;

K = (c x t x r) / 100 = (l00 000 x 3 ani x 40%) / 100 = 120000 RON;

- P = mentionat, se utilizeaza numai la creditele pe termen scurt (cu care se finanteaza deficitul de trezorerie) si formulele de calcul sunt :

- Când creditul s-a acordat pe mai multe luni


(c x t) x r 100000 RON x 10 luni x 40%

K = = = 33 300 000 RON

P x 100 12 luni x 100
- Când creditul s-a acordat pe mai multe zile


(c x t) x r 100000 RON x 300 zile x 40%

K=   = = 33 300 000 RON

P x 100 360 x 100


costul mediu al capitalului, este o medie aritmetica ponderata între ponderile categoriilor de capitaluri si rata costului fiecarei categorii în parte si se calculeaza dupa formula :

K=(∑P x R)/100

Unde:

P = ponderea categoriei capitalului

R = rata costului fiecarei categorii


Exemplu:


(10% cap propriu x 30%dividend)+( 90%cap.împrumut x 50%rata dob)
Daca presupunem ca costul mediu al capitalurilor în strategia firmei era de 55%, iar cel realizat, este 48%, rezulta ca numai din optimizarea structurii capitalurilor, în favoarea celor cu un cost mai mic, firma a câstigat 7%, care, asa cum s-a aratat, provine exclusiv din politica financiara de firma în zona asigurarii capitalurilor necesare, deci din zona managementului formarii si utilizarii capitalurilor.

Costul mediu al capitalului se analizeaza pe total, pe structuri si în evolutie, fata de program, respectiv fata de perioada precedenta (si evident , fata de realizarile altor firme).

Problematica generala a costului capitalurilor este însa mult mai complexa. Nu tratarea acestor detalii a fost scopul lucrarii, ci doar, întelegerea corecta a problemei si includerea ei, ca atare, în managementul general si financiar al firmei .3.2. ACORDAREA UNEI LINII DE CREDIT DE CATRE B.R.D. ILFOV FIRMEI S.C. ART LAND S.R.L.


FI DE ANALIZ A ASPECTELOR NEFINANCIARE CE CARACTERIZEAZ ACTIVITATEA FIRMEIDenumirea clientului: S.C. ART LAND S.R.L. BUCUREsTI

Ramura si sectorul din care face parte: Industria Alimentara.

Sediul societatii (adresa, telefon, fax): strada Constanta nr. 6; telefon 0723. 020.111.

Forma juridica si data înregistrarii în Registrul Comertului: societate comerciala cu capital privat J13/1344/1998.

Capital socia1:200.000 RON, proprietate privata.

Conducerea societatii este asigurata de: Mîrleneanu Chirachita director general, de profesie contabil, în vârsta de 40 de ani, lucreaza în societate din anul 1998 ca director general, are calitati morale si profesionale bune, prestigiu si experienta în sectorul de industrie alimentara cu o reputatie manageriala buna. Gherlan Marcela, este contabil sef de profesie economist în vârsta de 50 de ani, lucreaza în societate din anul 1998, are calitati morale si profesionale bune, pregatire corespunzatoare si experienta în munca privind activitatea economico - financiara.

Personalul unitatii: 20 persoane.

Imobile aflate în patrimoniul societatii:

 • cladire administrativa
 • cladiri cu destinatii de depozite

Politica de marketing: prestari servicii.

Sfera de activitate: comert.

Caracterul activitatii: permanent.

Principalii furnizori sunt: SC. NORDIC IMPORT-EXPORT SRL, SC HEIDI CHOCOLATS SRL, SC VIC DISTRIB SRI, etc.

Cererea.

a).posibilitati de crestere a acesteia diversificarea produselor si calitatea acestora

b).principalii clienti:

 • persoane fizice
 • societati.

Piata actuala. Produsele obtinute sunt valorificate pe piata nationala. Strategia de dezvoltare.

Concurentii: SC MARLIN & ANDREEA SRL, SC C & D IMPEX SRL, etc.

Politica de preturi: preturile de distributie a marfurilor sunt la acelasi nivel fata de piata nationala iar uneori mai mici decât ale concurentilor.

Societatea nu înregistreaza dobânzi restante.
3.2.2. REFERAT DE CREDITEElemente definitorii


Nume client: S.C. ART LAND S.R.L.

Cod fiscal : R 10545820

Adresa: Str. Constanta, nr. 6, Cod ramura:01

Cod forma de proprietate : 37

Scopul referatului : prelungirea creditului sub forma liniei de credite pe o noua perioada de 90 zile la nivelul unui plafon de 80.000 RON

Descrierea clientului : S.C. "ART LAND" S.R.L., face parte din departamentul Industriei Alimentare.

Este organizata ca societate comerciala pe actiuni, cu capital privat înfiintata în urma încheierii actiunii de privatizare din 1998.

Este înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/1344/1998 cu capital social subscris 200.000 RON.

Obiectivul de activitate : distributia de produse alimentare.

Riscuri si metode de micsorare : riscul este minim deoarece agentul economic, prin valorificarea produselor are posibilitatea rambursarii creditului si a dobânzilor aferente.

Riscul asupra clientului : S.C. "ART LAND" S.R.L. Bucuresti se încadreaza în categoria "B" de performanta economico-financiara, realizata în urma criteriilor de cuantificare de punctaj intermediar, cu criteriile de analiza necuantificabile conform anexei nr.45 la N.M. 1/2000.


Suc./Fil./Agentie - Ilfov

DataNr. CR 32/c
Ţara

Clasificare tara

Risc asupra clientului-B

Risc anterior -B


Strategic fata de

client

Mentinerea expunerii


Crestere

Scadere

Constant

Încetare

DAScopul:

credit

Nou


Modificare


Analiza an


Modificarea limitei

Crestere


Scadere


Constant

Cre­dit

Tabel nr. 6
Informatii despre limite

I

IIS

IIML,

IVST

IVF

Risc total

Relatie directa - limita

precedentaRelatie directa - limita noua
Relatie indirecta - limita precedentaRelatie indirecta - limita noua
Limita grup - precedentaLimita grup - nouaTabel nr. 7

Risc total = Clasa IIS + IIML + 10%IVST + 25%IVFStatutul juridic

Societate Comerciala Cod forma proprietate

Cotata la bursa


Proprietari

Privat

Conducere

Mîrleneanu Marian - director general

Mîrleneanu Chirachita - director economic

Auditori


Relatii cu alte banci

Da - BRD Ilfov

Data înfiintarii


Limite existente

Limite noi

Descriere produs

Termen S.M.L.

Total : 221.600 RON

221.600 RON

categorie

S.M.

Tabel nr. 8Produs I : 66.600 RON, credit pentru echipamente pe termen mediu.

Descriere tranzactie: credit pentru echipament pe termen mediu în suma de 66.600 RON pentru procurarea unei linii de fabricat napolitane.

Sursa de rambursare: amortizare si cota parte din profit.

Garantii: ipoteca de rangul I asupra bunurilor imobile proprietatea societatii evaluate la 129.700 RON, ipoteca de rang I asupra unor bunuri proprietatea societatii evaluate la 36.454,31 RON si gaj fara deposedare asupra unor bunuri mobile proprietatea societatii evaluate la 50.257,93. Total garantii : 183603,38 RON.

Bilet la ordin în valoare de 66.600 RON.

Gaj general asupra întregului patrimoniu.

Termen de rambursare :

31.03.2004 = 1.050.000 RON, 30.06.2004 = 63.000 RON, 30.09.2004 = 12.000 RON, 31.12.2004 = 10.900 RON, 31.03.2005 = 12.000 RON, 30.06.2005 = 73.000. lei, 29.09.2005 = 76.000 RON.

Pret dobânda : 57% revizuibila în functie de piata financiara si serviciul datoriei.

Produs II : 75.000 RON, credite pe termen scurt pe obiect cu dobânda de 50% pentru constituirea stocului din anul 2005.

Garantii : gaj fara deposedare asupra întregului patrimoniu.

Bilet la ordin în valoare de 75.000 RON

Termen de rambursare : 31.12.2005 = 5.000.000, 29.01.2006 = 10.000.000, 10.000.000, 26.02.2006 = 10.000.000, 31.03.2006 = 10.000.000, 30.04.2006 = 10.000.000, 31.05.2006 = 10.000.000, 30.06.2006 = 10.000.000, 30.07.2007 = 10.000.000.

Pret dobânda : 55% pe an, revizuibila în functie de piata financiar bancara si serviciul datoriei.

Produs III : 80.000 RON - linie de credit pentru aprovizionarea cu produse, materii si materiale necesare pentru derularea procesului de productie.

Garantii : ipoteca de rang I asupra bunurilor imobile proprietatea societatii, evaluate la suma de 55.400 RON, total 92.200 RON.

Gaj fara deposedare, asupra unor bunuri mobile proprietatea societatii, evaluate la suma de 55.400 RON, total 92.200 RON .

Gaj general asupra întregului patrimoniu.

Bilet la ordin în valoare de 80000 RON.

Termen de rambursare : 31.03.2006 cu posibilitati de prelungire a scadentei pe o noua perioada de 90 zile.

Pret dobânda: 55% pe an, revizuibila în functie de piata financiar bancara si serviciul datoriei.

3.2.3. INFORMAŢII FINANCIARECapitalul social subscris la data de 31.12.2006 - 271.300 RON, din care varsat 267.000.

Situatia evolutiva   a patrimoniului societatii , sub forma bilantului contabil restructurat pe trei nivele se prezinta astfel :Explicatii

Active imobilizate


329.600 RON


534.900 RON


547.100 RON

Active realizabile

253.000 RON

408.300 RON

522.500 RON

Trezorerie pozitiva

28.500 RON

1.400 RON

24.800 RON

Total activ

611.100 RON

957.200 RON

1.094.400 RON

Graficul. nr.1
Explicatii

Pasiv pe termen lung


356.200 RON


454.600 RON


597.000 RON

Datorii curente cu scadenta sub 1 an

131.800 RON

3.400 RON

124.100 RON

Trezorerie negativa

123.100 RON

162.600 RON

373.300 RON

Total pasiv

611.100 RON

957.200 RON

10.944 RON
Graficul nr.2


La nivelul I al bilantului se constata ca activele imobilizate sunt acoperite integral de pasivele pe termen lung la data de 31.12.2006, fondul de rulment este de 49.900 RON, pozitiv si în acest caz, pasivele pe termen lung finanteaza si o parte din activele realizabile.

La nivelul II al bilantului activele realizabile au o evolutie crescatoare de la o perioada la alta (cu 155.300 RON mai mare la 31.12.2005 fata de 31.12.2004 si mai mare cu 114.200 RON la 31 .12.2006 fata de 31.12.2005). Ponderea ridicata în aceasta crestere o au produsele finite (53.000 RON, cu o crestere de 69.300 RON fata de 2005), clienti si conturi asimilate (151.900 RON, cu o crestere de 69.300 RON fata de 2005).

Graficul. nr.3


La nivelul II al bilantului contabil se constata ca activele realizabile sunt superioare datoriilor curente cu scadenta sub 1 an si deci exista o insuficienta de resurse, care la data de 31.12.2005 sunt de 698.400 RON, reprezentând un necesar de fond de rulment pozitiv.

La, data de 3 1.12.2005 stocurile au urmatoarea componenta:

 • materii prime si materiale = 164.100 RON
 • stocuri aflate la terti = 2.100 RON
 • produse finite 53.000 RON
 • marfuri = 35.300 RON
 • TOTAL STOCURI =254.300 RON

Volum total al obligatiilor de plata de 31 .12.2005 se prezinta astfel :

 • linie credite pe termen scurt = 80.000 RON
 • credit pe obiect = 75.000 RON
 • credite pe termen mediu pentru investitii = 32.600 RON
 • TOTAL credite BRD = 187.600 RON
 • Furnizori = 85.000 RON
 • furnizori de imobilizari (cu scadenta peste un an) = 15.700 RON
 • alte datorii (taxe, salarii, personal) = 124.100 RON

Graficul nr.4


La nivelul III al bilantului, trezorerie neta este de -384.500 RON , negativa, societatea apeleaza si la capital împrumutat pentru a-si desfasura activitatea.


Graficul nr.5
Contul de profit si pierdere
Evolutia contului de profit si pierdere se prezinta astfel:Data
Profit (RON)


Graficul nr.6


Analizând rezultatele activitatii societatii, rezulta ca profitul înregistreaza o scadere fata de anul 2004.

Pe fluxurile economice, rezultatele financiare pe cele trei perioade analizate se prezinta astfel:


Exploatare RONCheltuieli din exploatare
Rezultatul din exploatareGraficul nr.7


Financiar

RON
Venituri financiareCheltuieli financiare din care dobânda

Rezultatul financiar
Graficul nr.8
Exceptional RON
Venituri exceptionaleCheltuieli exceptionale

Rezultatul exceptional


Graficul nr.9Rezultatul final al exercitiului

(RON)Rezultatul brut al exercitiului
Impozitul pe profit

Rezultatul net al exercitiului

Graficul nr.10


3.2.4. ANALIZA INDICATORILOR DE BONITATE


Cifra de afaceri : se constata o tendinta de crestere a volumului vânzarilor de la 960.600 RON la 2.017.300 RON în 2005 si la 2.015.000 la 31.12.2006.

Principalii indicatori ce caracterizeaza bonitatea agentului economic si evolutia acestora pe cele trei perioade analizate se prezinta astfel:

Lichiditate curenta
Solvabilitate curenta

Gradul de îndatorire generala
Viteza de rotatie a activelor circulante
Rentabilitatea capitalului propriu
Graficul nr.11Lichiditatea curenta la data de 31.12.2006 este de 106,17%, satisfacatoare. Prin valorificarea activelor circulante, societatea îsi poate plati datoriile pe termen scurt.

Solvabilitatea curenta este de 178,23% foarte buna. Partea de activ reprezentata de imobilizarile corporale, în suma de 547.100 RON, este acoperita de sursele proprii în suma de 597.000 RON.

Gradul de îndatorare generala este de 116,45%, apreciat ca necorespunzator, ca urmare a volumului mare al obligatiilor de plata (în suma de 582.000 RON, din care 391.800 o reprezinta creditele angajate). În aceasta perioada a anului, creditele au volumul cel mai mare, datorita stocurilor de grâu constituite, la care se adauga si investitiile în curs de executie. De mentionat este faptul ca societatea nu a înregistrat credite sau dobânzi restante.

Viteza de rotatie a activelor circulante este mica, 1,52 se constanta o scadere fata de aceeasi perioada a anului 2005.

Rentabilitatea capitalului propriu reflecta capacitatea agentului economic de a realiza profit, de unde rezulta o scadere de la 36,37% la 31.12.2005 la 0,99% la 31.12.2006, ca urmare a înregistrarii de cheltuieli cu dobânzile în suma de 146.100 RON. De mentionat este faptul ca rentabilitatea de exploatare la data de 31.12.2006 este 25,90% fiind în crestere fata de 17,36% înregistrata la 31.12.2005.
Indicatorii de performanta si riscul


Indicatori de performanta financiari (%)

Rentabilitatea bruta de exploatare
Rentabilitatea neta fata de exploatare
Rentabilitatea economica:

.excedent brut/ total bilant
.Rezultatul net/ total bilant
Capacitatea de autofinantare/total bilant
Rezultatul net al excedentului/total bilant

Graficul nr.12
Riscul financiar


Acoperirea dobânzii
Rata valorii adaugate aferente CA


Graficul nr.13


Indicatorul reflecta ponderea valorii nou creata de societatea comerciala în totalul activitatii sale. Politica de dividende - în perioada analizata, societatea are de platit dividende în suma de 41.200 RON la APAPS.
3.2.5. DETALII SPECIFICATIVE, PRIVIND CREDITULa). Afacere, riscul de ramura si tara

Afacerea pe care agentul economic o desfasoara este distributia de produse alimentare .

Functioneaza din anul 1998, iar produsele realizate sunt de foarte buna calitate, fiind competitive pe piata interna, aceasta datorita tehnologiilor noi aplicate de agentul economic.

b). Conducerea, forma de proprietate, structura organizatorica

Agentul economic este cu capital privat, conducerea societatii este formata din director general cu studii superioare si un director economic, care are calitati morale si profesionale bune si capacitatea de a-si exercita cu eficienta atributiile de serviciu.

Personal angajat = 20

c). Structura creditului, riscul garantiei

S.C. "ART LAND" S.R.L. BUCURsTI, solicita prelungirea creditului sub forma liniei de creditare pe o noua perioada de 90 zile, în suma de 80.000 RON.

În prezent, societatea este lipsita de resurse financiare si apeleaza la credite pentru acoperirea necesarului de marfa.

Pentru garantarea creditului pentru echipament pe termen mediu în suma de 80.000 RON si a dobânzilor aferente în suma de 11.000 RON, societatea aduce în garantie mijloace fixe imobiliare, ipoteca nr. 32/30.03.2005 în valoare de 36.762,92 RON si mijloace fixe mobile, gaj nr.32/30.03.2005 în valoare de 55.416,97 RON, total garantii 92.179,89 RON. Biletele la ordin în valoare de 3.400 RON.

Termen de rambursare : 31.03.2007, cu posibilitate de prelungire pe o noua perioada de 90 zile.

Sursa rambursarii creditului o constituie încasarile realizate din vânzarea produselor finite prin magazinele proprii, precum si pe baza contractelor încheiate cu diversi beneficiari.

Din analiza BVC corelat cu fluxul de lichiditati, rezulta un volum al încasarilor estimate pentru urmatoarele 90 zile în suma de 813.800 RON, iar cheltuielile ce se vor realiza sunt în suma de 854.300 RON, rezultând un deficit 40.500 RON. Pentru trimestrul I 2007 plafonul aprobat a fost de 80 000 RON, din care la data analizei avea angajate 78.100 RON.

Rulajul creditor al contului curent pe ultimele 90 de zile a fost de 119.100 RON, care permite mentinerea plafonului de credite la nivelul sumei de 80.000 RON.

d). Riscul financiar

Din analiza indicatorilor se constata ca societatea înregistreaza un fond de rulment pozitiv (49.900 RON), care este în crestere - rezulta ca pasivele pe termen lung finanteaza atât activele imobilizate cât si o parte din activele circulante.

Evolutia cifrei de afaceri este pozitiva ca urmare a cresterii productiei vândute.

Gradul de îndatorare are o evolutie negativa ca urmare a cresterii obligatiilor de plata, datorita creditelor acumulate. De mentionat este faptul ca societatea nu înregistreaza credite sau dobânzi restante.

Lichiditatea curenta este pozitiva, 106,17%, valoarea indicatorului este satisfacatoare. Solvabilitatea de 178,23% este buna.

e). Relatia cu BRD

S.C. "ART LAND " S.R.L. BUCUREsTI, este clientul BRD din anul 1998, a beneficiat de credite pe termen scurt si mediu din 1999 si nu a înregistrat credite sau dobânzi restante.


Stabilirea performantei financiare si încadrarea în categorie a agentului economic.A. Clasificarea preliminara se va stabili în functie de punctajul (scoringul) obtinut la analiza criteriilor cuantificabile care urmeaza, astfel :


Nr.crt

Indicatorul

Formula de calcul si rezultatul

Numarul de puncte obtinute


Lichiditate curenta

(543.300-15.200)/497.400 x 100= 106,17%Solvabilitatea

(104.400-15.200)/604.400 x 100 = 178,23%Gradul de îndatorare generala

604.400/472.800 x 100 = 127,83%Viteza de circulatie a activelor circulante
Rentabilitatea capitalurilor proprii

4.700/472.800 x 100 = 0,99%Acoperirea dobânzii

75.800/146.100 x 100 = 1,2%Dependenta de pietele de aprovizionare si desfacere

At. > 50%

Dt. >50%Garantii

Gaj fara deposedare si ipotecaTotal punctaj intermediar
Categoria împrumut


C

Tabel nr. 9


Tabel nr. 10


Fata de cele mai sus se propune acordarea a 4 puncte datorita urmatoarele aspecte:


calitatea foarte buna a conducerii

calitatea foarte buna a organizarii

activitatea viabila

societatea nu înregistreaza credite si nici dobânzi restante
CAPITOLUL IV.

CONCLUZII SI PROPUNERIÎn managementul si realizarea activitatii de management se impun mai multe perfectionari, între care : amplificarea ponderii laturii preventive a controlului financiar, cresterea caracterului constructiv al controlului, trecând de la sesizarea de deficiente la indicarea de solutii; concentrarea controlului financiar asupra aspectelor financiare esentiale pen 13313g67n tru bun desfasurare a activitatilor întreprinderilor.

Primul obiectiv al managementului general al firmei si al managementului financiar, nu poate fi altul decât formarea capitalului.

Ca urmare, în lucrarea de fata, dupa ce s-a definit în capitolul I conceptul de management financiar, rolul si functiile acestuia, precum si interferentele cu functiunile firmei, capitolul urmator a fost rezervat managementului formarii capitalurilor firmei, urmând ca în celelalte capitole ale lucrarii sa fie tratat, pe fiecare natura de capital, managementul utilizarii capitalurilor.

Capitalurile au un rol foarte important deoarece fac parte dintre factorii de productie, fiind necesara o cunoastere si stapânire a conceptului de capital, a modului de formare a acestora, alocarea lor în cadrul proceselor economice, modul lor de utilizare si finalitatea utilizarii lui.

Modificarile intervenite în structura de proprietate a economiei 1989 au determinat constituirea si consolidarea unui puternic sector privat si în activitatea de comert exterior, care acoperea în 1999 circa 46,3% din totalul exporturilor si 45,4% din totalul importurilor.

Întreprinderile mici si mijlocii au rol deosebit într-o economie de piata deschisa. Toate tarile cu economii în dezvoltare acorda o atentie speciala dezvoltarii I.M.M. -urilor. În România însa, ultimii patru ani au însemnat o reducere la mai mult de jumatate a numarului lor. O solutie de redresare a I.M.M.- urilor este finantarea acestora de catre Banca sau institutii financiare. Deci revigorarea sectorului I.M.M - urilor în România este conditionata printre altele de programele de creditare ce trebuie realizate pentru sprijinirea lor.

Societatea comerciala S.C. "ART LAND" S.R.L. care a facut obiectul acestui studiu de caz este constituita ca persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni si sediul în Bucuresti.

Obiectul de activitate al S.C. "ART LAND"S.R.L. este distributia produselor alimentare.

Societatea îsi desfasoara activitatea în localitatea Bucuresti. Capitalul social al societatii este de 20.000 RON.

Echipamentele din dotare sunt structurate în : masini pentru transport marfa, calculatoare pentru evidenta contabila.

Principalele produse care se comercializeaza sunt produse alimentare, acestea fiind valorificate pe piata nationala.

Preturile de valorificare a produselor alimentare sunt la acelasi nivel fata de piata nationala iar uneori mai mici decât ale concurentilor.

Firma îsi face reclama la produsele alimentare prin agentii comerciali.

La nivelul I al bilantului se constata ca activele imobilizate sunt acoperite integral de pasivele pe termen lung la data de 31.12.2006, fondul de rulment este de 49.900 RON, pozitiv si în acest caz, pasivele pe termen lung finanteaza si o parte din activele realizabile.

La nivelul II al bilantului activele realizabile au o evolutie crescatoare de la o perioada la alta (cu 155.300 RON mai mare la 31.12.2005 fata de 31.12.2004 si mai mare cu 114.200 RON la 31.12.2006 fata de 31.12.2005). Ponderea ridicata în aceste cresteri o au produsele finite (53.000 RON, cu o crestere de 27.800 RON fata de 2005), clienti si conturi asimilate (151.900 RON, cu o crestere de 69.300 RON fata de 2005) si furnizori /debitori (112.100 RON, cu o crestere de 50.800 RON fata de 2005).

La nivelul II al bilantului contabil se constata ca activele realizabile sunt superioare datoriilor curente cu scadenta sub 1 an si deci exista o insuficienta de resurse, care la data de 31.12.2006 sunt de 398.400 RON , reprezentând un necesar de fond de rulment pozitiv.

La nivelul III al bilantului, trezoreria neta este de - 348.500 RON, negativa, societatea apeleaza si la capital împrumutat pentru a-si desfasura activitatea. Analizând contului de profit si pierdere în cele trei perioade analizate, profitul a înregistrat o crestere de la 89.800 RON în 2004 la 141.800 RON în 2005, urmând ca în 2006 sa scada la numai 4.700 RON. Cifra de afaceri constata o tendinta de crestere. Lichiditatea curenta la data de 31.12.2006 este de 106,17%, satisfacatoare. Prin valorificarea activelor circulante, societatea îsi poate plati datoriile pe termen scurt.

Solvabilitatea curenta este de 178,23% foarte buna. Partea de activ reprezentata de imobilizarile corporale, în suma de 547.100 RON, este acoperita de sursele proprii în suma de 597.000 RON.

Gradul de îndatorare generala este de 116,45%, apreciat ca necorespunzator, ca urmare a volumului mare al obligatiilor de plata 582.000 RON, din care 391.800 RON, o reprezinta creditele angajate). De mentionat este, faptul ca societatea nu a înregistrat credite sau dobânzi restante.

Viteza de rotatie a activelor circulante este mica, 1,52 se constata o scadere fata de aceeasi perioada a anului 2005.

Rentabilitatea capitalului propriu reflecta capacitatea agentului economic de a realiza profit, de unde rezulta o scadere de la 36,37% la 31.12.2005 la 0,99% la 31.12.2006, ca urmare a înregistrarii de cheltuieli cu dobânzi în suma de 146.100 RON. De mentionat este faptul ca rentabilitatea de exploatare la data de 31.12.2006 este de 25,90% fiind în crestere fata de 17,36% înregistrata la 31.12.2005.

Calitatea managementului în general si al managementului capitalului circulant în special depinde de calitatea managerilor, de buna functionare a ciclului economic (aprovizionare cu materii prime si materiale la termen, trecerea în prima faza de productie respectiv aprovizionarea la timp în cadrul unitatii, cu produse comerciale si depozitarea acestora în conditii bune în vederea vânzarii, calitatea personalului direct productiv dar si a celui indirect productiv (care se ocupa cu procurarea de materie prima, asigurarea mijloacelor de transport pentru acestea dar si pentru aprovizionarea propriilor unitati de desfacere precum si pentru deservirea clientilor importanti).

Pentru a creste rentabilitatea firmei ar trebui sa creasca cifra de afaceri, sa se reduca cheltuielile sau sa se accelereze viteza de rotatie a capitalului circulant. Acest lucru ar duce la o rentabilitate sporita; rentabilitate care se afla într-o relatie directa cu calitatea marfurilor comercializate. Îmbunatatirea calitatii marfurilor se poate realiza prin îmbunatatirea parametrilor functionali ai unor echipamente uzate fizic, prin achizitionarea subansamblelor necesare acestora; în acest sens s-­a recurs la contractarea unui credit pe o perioada mai lunga de timp. Prin realizarea unei calitati înalte se asigura cresterea competitivitatii produselor societatii.

Un alt factor decisiv pentru un management corect si performant este si calitatea managerilor si a personalului implicat în productie. Cu privire la personalul de conducere putem spune ca au calificare în domeniu, se afla în fruntea firmei de 9 ani cu performante bune si foarte bune, au o moralitate buna si experienta în domeniu mai mare de 9 ani. În ceea ce priveste personalul productiv putem spune ca acesta este calificat la locul de munca, are experienta în domeniu si au vechime în societate (în ultimii 7 ani neefectuându-se schimbari semnificative.)

Afacerea pe care agentul economic analizat o desfasoara este distributia de produse alimentare. Functioneaza din anul 1998 iar produsele comercializate sunt de buna calitate, lansându-se în cursa competitivitatii pe piata interna.

Pentru domeniul în care actioneaza, care depinde de foarte multi factori externi firmei care nu pot fi combatuti de catre manageri (pretul la transport, pretul la energia electrica si tehnica si alti factori de care depinde desfasurarea activitatii, societatea se afla în dezvoltare, realizând profit (mai scazut în anul 2002 din cauza creditelor contractate în vederea modernizarii spatiului unde societatea îsi afla sediul), desi nivelul de profitabilitate este foarte scazut.


BIBLIOGRAFIE SELECTIV1. ADOCHIŢEI, M. Finantele întreprinderii; Editura Sylvi, Bucuresti, 2000


2. ANGHELACHE, G. Pietele de capital si tranzactii bursiere; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997


3. BERCEA. Finantele întreprinderii; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996


4. BERCEA. Finante generale; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995


5. BOGDAN, I. Managementul în afaceri; Editura Universitara, Bucuresti, 2006


. BOGDAN, I. Management financiar; Editura Universitara, Bucuresti, 2005


BOGDAN, I. Managementul eficientei investitionale, Editura Universitara, Bucuresti, 2004


8. BOGDAN, I. (coordonator), SMEDESCU. I, TUDORACHE, D. s.a. Tratat de management financiar bancar, Editura Economica, Bucuresti, 2002


9. DEDU, V. Managementul bancar; Editura Sildan, Bucuresti, 1994


10. DOBROTĂ, N. Economia politica; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999


11. GHEORGHIU, A. Caiet de lucrari aplicative la disciplina "Analiza economico - financiara"; Editura Sylvi, Bucuresti, 2000


12. MĂRGULESCU, D. Analiza economico - financiara a societatilor comerciale;

Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 1999


13. NICOLESCU, O. Management; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1992


14. NICOLESCU, O. Economia si conducerea întreprinderilor industriale; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993


15. PINTILIE, C. Conducerea întreprinderilor industriale; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1992


16. POPA, I. Tranzactii comerciale internationale; Editura Recif, Bucuresti, 1992


17. POPA, I. Burse; Editura Adevarul, Bucuresti, 1994


18. POPA, I. Managementul international; Editura Economica, Bucuresti, 1999


19. STANCU. Finante; Editura Economica, Bucuresti, 1998


20. TUDORACHE, D. Moneda, credit, banci; Editura Sylvi, Bucuresti, 2001


21. TUDORACHE, D. Finantarea si creditarea întreprinderii; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresi, 1990


22. TUDORACHE, D. Politici si tehnici bancare; Editura Andrei saguna, Bucuresti, 2001


CUVINTE CHEIE
"capital"

"capital circulant"

"credit"

"dobânda"

"firma"

"indicatori"

"lichiditate"

"management"

"profit"

"rentabilitate"

"solvabilitate


LISTA TABELELOR

numar, pagina

1. TABEL NR. 1 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................ -10-

2. TABEL NR. 2 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................. -11-

3. TABEL NR. 3 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................. -41-

4. TABEL NR. 4 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................. -41-

5. TABEL NR. 5 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................-43-

6. TABEL NR. 6 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................-51-

7. TABEL NR. 7 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................-51-

8. TABEL NR. 8 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................-52-

9. TABEL NR. 9 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................-70-

10. TABEL NR. 10.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................-71-
LISTA FIGURILOR

numar, pagina

1. FIGURA NR. 1 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...............-18-

2. FIGURA NR. 2.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............... -29-

3. FIGURA NR. 3.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............... -31-

4. FIGURA NR. 4.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............... -32-

LISTA GRAFICELOR

numar, pagina

1. GRAFIC NR.1 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................-54-

2. GRAFIC NR.2 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................. -55-

3. GRAFIC NR.3 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................. -56-

4. GRAFIC NR.4 .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................-57-

5. GRAFIC NR.5.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................. -58-

6. GRAFIC NR.6.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................. -59-

7. GRAFIC NR.7.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................. -60-

8. GRAFIC NR.8.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................. -61-

9. GRAFIC NR.9.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................. -62-

10. GRAFIC NR.10.......... ..... ...... .......... ..... ...... ................ -63-

11. GRAFIC NR.11.......... ..... ...... .......... ..... ...... ................ -64-

12. GRAFIC NR.12.......... ..... ...... .......... ..... ...... ................ -66-

13. GRAFIC NR.13.......... ..... ...... .......... ..... ...... ................ -67-


ANGHELACHE, G.Pietele de capital si tranzactii bursiere;Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1997

ANGHELACHE, G.Pietele de capital si tranzactii bursiere;Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1997

ANGHELACHE, G.Pietele de capital si tranzactii bursiere;Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1997

BOGDAN,I: Management finaciar, Editura Universitara, 2005


BOGDAN,I.: Management financiar, Editura Universitara, 2005

BOGDAN,I: Managementul financiar, Editura Universitara, 2005

BOGDAN,I: Management financiar, Editura Universitara, 2005

GHEORGHIU,A. Caiet de lucrari aplicative la disciplina "Analiza economico financiara"; Editura Sylvi, Bucuresti, 2000

BOGDAN, I. Management financiar, Editura Universitara, 2005

GHEORGHIU,A. Caiet de lucrari aplicative la disciplina "Analiza economico- financiara";Editura Sylvi, Bucuresti, 2000Document Info


Accesari: 11238
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )