Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Achizitionarea unei mori pentru cereale si furaje si 100 adapatori cu nivel constant pentru ingrasare berbecuti la 100 zile

management


MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
Achizitionarea unei mori pentru cereale si furaje si 100 adapatori cu nivel constant pentru îngrasare berbecuti la 100 zile

în cadrul fermei lui Codreanu Ion, persoana fizica autorizata,

din comuna Frumusita, satul Frumusita, judetul Galati


Codreanu Ion – Persoana fizica autorizata

str. Frumusita, comuna Frumusita,

judetul Galati
CUPRINSI SITUAŢIA OREZENTĂ A SOLICITANTULUI…………………………… ....

1.1. Scurt istoric……………………………………………………………………3

1.2 Obiect de activitate………………………………………………………….…3

1.3 Date de identificare………………………………………………………….…3

1.4 Resurse umane existente (categorii, calificare, numar)………….………....….4

1.5 Resurse…………………………………………………………………………4

1.6 Situatia financiara si fiscala………………………………………………..…..5

1.7 Regim juridic (baza legala) de functionare si organizare.......... ..... ...... .....5

1.8. Proiecte de investitii similare realizate………………………………………...5

II DATE GENERALE ALE INVESTIŢIEI PROPUSE…………………….......…5

2.1 Denumirea si amplasarea investitiei……………………………………...…….5

2.2 Amplasament investitie……………………………………………….………..5

2.3 Descrierea succinta a investitiei…………………………………………..…….6

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse……….....….…...6

2.5 Daca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la

data depunerii cererii de finantare…………………………………………….....….7

2.6 Informatii privind cantitatea produselor, cota de piata si

potentialii clienti……………………………………………………………….……7

2.7 Resurse umane implicate în proiect…………...………………………..………8

2.8 Durata si graficul de realizare a investitiei……………………………...………8

2.9 Esalonarea investitiei din punct de vedere financiar…………………....………9

2.10 Finantarea proiectului…………………………………………………..…….10

2.11 Indicatori de viabilitate economico – financiare……………………....…… .

III Achizitii independente…………………………………………………….........13

3. Descrierea tipurulor de achzitii independente……………………….…….……13


I. SITUAŢIA PREZENTA A SOLICITANTULUI

1.1 Scurt istoric

Codreanu Ion este producator agricol, persoana fizica autorizata din anul 2001, exploateaza o suprafata de 26 ha teren arabil proprietate din anul 2000.

Domnul Codreanu este casatorit are varsta de 52 ani, in activitatea dumnealui este ajutat de familie (sotie si un copil)

Începând cu anul 2003 conform OUG 168/2002, a intrat în posesia unui adapost extinzâdu-si afacerea prin activitatea de îngrasarea berbecutilor la 100 de zile.

În prezent detine 1 tractor, 1 plug, 1 disc, o semanatoare pentru prasitoare si o remorca. Toa 12512x2321m te aceste utilaje au fost cumparate la mâna a doua, sunt în buna stare de functionare si sunt amortizate 100%.

Utilajele sunt folosite pentru a-si lucra terenul , reducând astfel din cheltuielile efectuate cu terti.

În august 2001 solicitantul a devenit Persoana fizica autorizata iar acesta este primul proiect pe care îl implementeaza sub acest statut.

Obiectivul producatorului agricol este de a achizitiona o Moara pentru macinarea cerealelor si lucernei fan reducând astfel pretul de cost pentru producerea furajelor necesare berbecutilor la îngrasat (1.000 berbecuti/an).Cele 100 de adapatori sunt necesare pentru adaparea animalelor in conditii igienice, tinând cont de respectarea normelor sanitar – veterinare. Aceste achizitii se fac cu scopul modernizarii si rentabilizarii activitatii de îngrasare a berbecutilor si de dezvoltare a întregii afaceri prin prelucrarea eficienta a furajelor produse în ferma.

Berbecutii se achizitioneaza de la diversi producatori pe baza de contract folosind surse proprii de finantare. Acestia se achizitioneaza la greutatea de 12 kg si se livreaza la greutatea medie de 45 kg/cap la vârsta de 100 de zile.


1.2 Obiect de activitate

COD 0130 – ferma mixta: culturi de câmp si cresterea animalelor

1.3 Date de identificare

Nume

Codreanu Ion – Persoana fizica autorizata

Adresa

Judetul Galati, comuna Frumusita, sat Frumusita

Cod unic de înregistrare


Cod CAEN

COD . 0130 ferma mixta: cultura plantelor de camp si cresterea animalelor

Numar cont bancar

FN123456

Adresa bancii si modalitati de contactare (telefon, fax, e-mail, cod SWIFT)

B.C.R.- Str. Brailei nr 146 Galati , Jud Galati

1.4 Resurse umane existente (categorii, calificare, numar)

Membrii familiei solicitantului se implica în activitatile pe care acesta nu le poate acoperi singur, fara a fi platiti – sotia si doi copii

1.5 Resurse :


Nr. crt.

Mijloace de productie

Nr.


Anul achizionarii

Voloarea de achizite

( mii lei)

Amortizare


Valoarea ramasa de amortizat

( mii lei)


Teren arabil

26 ha


Adapost animaleMagazie cerealeFânarTractor U 650 CPPlug PP4x30Disc GD 3,2Semanatoare SPC 8Remorca tractor
1.6 Situatia financiara si fiscala

Solicitantul nu are datorii fiscale si/sau împrumuturi bancare în derulare fapt care reiese din documentele anexate

tia Generala a Finantelor Publice

Certificat care atesta lipsa datoriilor fiscale si sociale

Cazier fiscal

Declaratie pe propria raspundere ca nu are datorii la banci


1.7. Regim juridic (baza legala) de functionare si organizare


Solicitantul este persoana fizica autorizata conform legii.

In vederea implementarii proiectului solicitantul detine:

Copie dupa actul de proprietate al terenului;

Soliciantul nu a beneficiat de alte finantari nerambursabileII. DATE GENERALE ALE INVESTITIEI PROPUSE

2.1 Denumirea si amplasarea investitiei

Achizitionarea unei mori pentru cereale si furaje si 100 adapatori cu nivel constant pentru îngrasare berbecuti la 100 zile în cadrul fermei lui Codreanu Ion, persoana fizica autorizata, din comuna Frumusita, satul Frumusita, judetul Galati


Modernizarea fermei se realizeaza prin achizitionarea unei mori pentru cereale si furaje (MCF) si 100 adapatori cu nivel constant necesare îngrasarii a 1.000 de berbecuti.


2.2 Amplasament investitie

Investitia este situata în satul Frumusita, comuna Frumusita, jud. Galati


2.3 Descrierea succinta a investitiei

Principalul scop al proiectului este achizitionarea unei MCF si 100 adapatori cu nivel constant.

Învestitia vine în sprijinul politicii pe termen mediu si lung a domnului Codreanu Ion - persoana fizica autorizata, de a rentabiliza activitatea de crestere a berbecutilor prin valorificarea eficienta a furajelor produse în ferma.

În calcule s-a va luat valoarea a 1 EURO = 36.000 lei

Specificare

Valoare

Mii lei

Euro

1.Moara pentru cereale si furaje2. Adapatori cu nivel constant (100 buc)TOTAL
Valoarea amortizarii mijloacelor fixe existente si achizitionate se regaseste în FS 12.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse

Pentru furajarea berbecutilor sunt necesare 90 to cereale (porumb boabe) macinate si 24.to. lucerna fân tocat.


În cazul variantei fara proiect pentru macinarea acestora se cheltuie 800 lei/ kg furaj. Acest pret este practicat de catre terti.


În cazul variantei cu proiect pentru macinarea aceleiasi cantitati de furaj se vor cheltui 347 lei / kg.


Adapatorilie cu nivel constant sunt necesare pentru a asigura apa la discretie si în conditii de igiena cunoscând faptul ca aceasta are un rol important în asigurarea sporurilor la animalele la îngrasat contribuind la relizarea perioadei de îngrasare de 100 de zile.DEVIZ    BERBECUTI LA INGRASAT


LUNA

Specificare

UM

I

II

III

IV

V

 TOTAL AN

Efectiv început an

CapIntrari cumparari

CapIesiri mortalitati

CapIesiri vânzari

CapEfectiv sfârsit luna

CapEfec tiv mediu

CapNumar zile furajate

Nr.Necesar furaje

Kg.Fân 0,24kg/zi

KgConcentrat cultivate (porumb)     0,90kg/zi

KgConcentrat PVM 0,30kg/zi

KgSare 0;004 kg/zi

KgSpor mediu zilnic

GrSpor total

kg
Berbecutii se achizitioneaza în cursul lunii februarie si se livreaza la sfârsitul lunii mai dupa o perioada de îngrasare intensive în stabulatie de 100 zile.


În aceasta perioada hranirea se va face numai pe baza de concentrate cultivate (porumb macinat), concentrate PVM si fân macinat.


2.5 Daca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii de finantare (ca activitati si/sau produse) se va preciza modul de realizare

Nu se aplica


.6 Informatii privind cantitatea produselor, cota de piata si potentialii clienti

Structura culturilor pe ani:


Nr. crt

Specificare

Suprafata – ha-

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5


Porumb
Floarea soarelui
Lucerna fân
Total
În stabilirea structurii culturilor pe ani s-a tinut cont de asigurarea rotatiei culturilor si asigurarea necesarului pentru furajarea animalelor.

Devizele, cheltuielile repartizate pe luni si trimester, bugetele de venituri si cheltuieli pentru culture de camp si berbeci, previziunea cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie pe trimester si ani se regasesc în FS III-M.3.1 si FS IV berbecuti.Productia realizata


a) de la culturi de câmp;


Nr. crt.

Cultura

Suprafata

ha

Productia medie

Kg/ha

Productie totala

kg


Porumb

Floarea soarelui

Lucerna fân

Total

b) berbecuti la îngrasat 100 de zile


Nr. crt

Numar capete

Kg/cap

Productie totala carne

( viu) kg


1.000 capete

Productia ce urmeaza a se valorifica:


Solicitantul a încheiat precontract cu un abator autorizat, S.C. Berbecul Brasov S:R.L., pentru comercializarea berbecutilor, iar productia de floarea soarelui este contractata cu SC Prutul SA Galati.


Nr. crt.

Specificare

Societatea cu care s-a încheiat contract

Cantitatea contractata

kg

Pret

Lei/kg

Total valoare

mii lei


Floarea soarelui

S.C. PrutulSa Galati

Berbecuti

SC Berbecul SRL Brasov

Total


cantitatea de 8500 kg. floarea-soarelui si 45.000 kg. carne berbecuti (viu).

(Vezi FS II)
2.7 Resurse umane implicate în proiect (categorii, calificare, numar)

2.8 Durata si graficul de realizare a investitiei (luni)

În luna septembrie 2005 se va depune dosarul la biroul regional BRIPS Constanta , urmând ca în perioada octombrie-noiembrie acesta sa fie evaluat .

În luna decembrie va avea loc procedura de contractare, cererea de oferta si depunerea dosarului de achizitie.

În luna ianuarie se va contracta împrumutul bancar pentru toata suma necesara si totodata de achizitioneaza utilajele.

În luna februarie se va depune cerere pentru obtinerea banilor de la SAPARD.

În luna martie va primi ajutorul SAPARD.Graficul de implementare fizica si financiaraActivitati

Sept

Oct

Nov

Dec

Ian

Feb

Mar

Depunerea dosarului la BRIPS

XEvaloare si selectare


X

X

Contractare
X
Procedura de achizitie
X
Depunerea dosarului de achizitie la BRIPS
X
Contractare împrumut bancar
Achizitie MCF+adapatori
Depunere cerere de plata la BRIPS


X


Ajutor nerambursabil SAPARD

Perioada de implementare dureaza din ianiarie 2006 când face contractarea împrumutului si achizitionarea utilajelor, pâna în luna martie cânp primeste ajutorul nerambursabil de la SAPARD.


Anul de functionare va începe din luna aprilie 2006. Astfel trimestrele anilor de functionare vor fi:

În luna martie primeste ajutorul nerambursabil SAPARD în valoare de 4.977 Euro suma pe care o ramburseaza la banca.

În perioada februarie – martie va plati din surse proprii dobânda la cei 9.955 Euro .

În perioada aprilie – iunie va plati dobânda la suma de 4.977 Euro.

Din luna iulie urmeaza sa plateasca si rata la împrumutul bancar (4.978 Euro)

An de implementare

Primul an de functionare


ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

ian

feb

mar

INTRARI
Capital propriu
Imprumut bancar
Ajutor nerambursabil

Sapard
Total INTRARI
IESIRI
Achiztie MCF+adapatori
Rambursare imprumut

bancarx

x

x

x

x

x

x

x

x

Plati dobanzi la imprumut

bancarX

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Total IESIRI
Surplus / deficit de

Numerar2.10 Finantarea proiectului

Valoarea totala (Lei/Euro), din care valoarea eligibila (Lei/Euro)LEI

EURO

Valoare totala

Valoare eligibila totalaValoare ne-eligibila totala
Valoarea ne-eligibila reprezinta cota TVA de 9,5%.

Surse de finantare a valorii eligibile a proiectului:
LEI

EURO

Surse proprii

din care:  • Contributie proprie


  • Credit


Fonduri publice nerambursabile
Moara MCF si cele 100 adapatori vor fi achitate într-o singura transa.

Devizul pe obiecte, Devizul financiar, Devizul general, Bugetul indicative, Planul financiar, Prognoza venitiuri, Prognoza cheltuieli, Contul de Profit si Pierderi, Fluxul de Numerar, Bazele de productie se regasesc în Cererea de finantare M 3.1 – 2 sectiunea economica

Rambursarea împrumutului se face conform graficielor din FS I


2.11 Indicatori de viabilitate economico -financiara


Valoarea investitiei ( Vi) = valoarea totala a proiectului fara TVA = 10.198 E

Veniuturile din exploatare ( Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantu :   

An I An II An III An IV An V

91.777 E 91.777 E 91.777 E 91.777 E 91.777 E


Cheltuieli de exploatare( Ce)= cheltuieli generale de derularea activitatii curente =

An I An II An III An IV An V

78.501 E 78.501 E 78.501 E 78.501 E 78.501 E


Rezultatul de exploatare ( Re) = rezultatul din activitatea curenta si trebuie sa fie minimum 10% din Ve

An I An II An III An IV An V

13.276 E 13.276 E 13.276 E 13.276 E 13.276 E

În cazul de fata Re reprezinta 14% din Ve

Profitul net (Pn)= rezultatu final al exercitiului financiar din care s-a scazut impozitul pe profit

An I An II An III An IV An V

19.950 E 12.996E 13.079E 13.183E 13.245E
Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei în ani

1 an , 0 luni, 0 zile


Rentabilitatea capitalului investit ( Rc)

An I An II An III An IV An VCheltuieli financiare ( Cf) = cheltuielile cu dobânzile la creditele contractate

An I An II An III An IV An V

326E 280E 197E 93E 32E


Gradul de acoperire al cheltuielilor financiare ( Ga) = modul în care cheltuielile financiare pot fi acoperite din rezultatul activitatii curente ( trebuie sa fie supraunitar)

An I An II An III An IV An V

41E 47E 67E 142E 419E


Rata îndatorarii (Rî)= Total datorii/ total active (%) = maxim 60%

An I An II An III An IV An V


Rata acoperirii prin fluxul de numerar (Ra)= total intrari numerar/dobânzi + rambursarea datoriilor trebuie sa fie > sau = cu 1,2

An I An II An III An IV An VRata de actualizare ( Ra ) este 8 %


Valoarea de actualizare neta VAN trebuie sa fie mai mare ca 0

VAN = 21.140,88127


Vezi Cererea de finantare M 3.1 – 2 sectiunea economica


III ACHIZIŢII INDEPENDENTE

3.1 Descrierea tipurilor de achizitii independente propuse pri proiect


Specificare

Caracteristicile investitiei

1.Moara pentru cereale si furaje:v         timp de lucru

v         actionare

v         turatie

v         tensiune

- 600 - 800 kg/h – furaje si 1.500 kg/h cereale

 

2. Adapatori cu nivel constant (100 buc)

- adapare berbecuti 1000cap/100 zile

 


În urma analizarii ofertelor domnul Codreanu Ion va achizitiona moara si adapatorile de la S.C. I.M.A. SRL Iasi.Document Info


Accesari: 5523
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )