Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Lucrare de diploma - DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE A SOCIETATII DIRECTIA APELOR SIRET

management
CAPITOLUL 1
DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE


1.1 Documentarea preliminara

1.1.1     717i810h ;    Caracteristici tipologice ale societatii


Directia Apelor Siret, organizata la nivelul spatiului hidrografic Siret , face parte din Compania Nationala " Apele Romane" S.A , care se afla in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Aceasta este societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana cu capital integral de stat, care desfasoara in principal activitati de interes public national, se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform legilor in vigoare.

Capitalul social al Companiei Nationale " Apele Romane" -S.A este de 250329750000 de lei, fiind in intregime varsat si se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul net al Regiei Autonome "Apele Romane" , pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 iunie 1998. Capitalul social este subscris si varsat integral de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului.

Directia Apelor Siret aplica strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi apelor, scop in care coordoneaza si raspunde de modul de folosire a resurselor de apa pe ansamblul teritoriului bazinului hidrografic Siret si de exploatare a lucrarilor de gospodarire a apelor, controleaza modul in care se efectueaza prelevarea si folosirea apelor , evacuarea apelor uzate si stabileste masuri de remediere.

Obiectul de activitate il constituie:

a)     717i810h ;  Realizarea observatiilor meteorologice specifice si participarea la realizarea schimbului international de date in domeniu.

b)     717i810h ;  Colectarea, validarea si stocarea datelor si informatiilor de hidrologie si hidrogeologie, in vederea constituirii bancilor de date tematice la nivel national.

c)     717i810h ;  Participarea la elaborarea diagnozelor si a prognozelor hidrologice pe cursurile de apa interioare si la avertizarea in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase.

d)     717i810h ;  Organizarea sistemului national de supraveghere a calitatii resurselor de apa, administrarea, exploatarea si intretinerea retelei nationale de monitorizare a calitatii apelor.

e)     717i810h ;  Efectuarea de analize fizico-chimice, hidrobiologice si bacteriologice pentru apa.

f)     717i810h ;    Folosirea, exploatarea si intretinerea retelei nationale de hidrologie si hidrogeologie.

g)     717i810h ;  Organizarea sistemului de supravaghere a calitatii resurselor de apa, administrarea, exploatarea si intretinerea retelei nationale de monitorizare a calitatii apelor.

Managementul organizatiei este asigurat de :

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Adunarea generala a actionarilor

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Consiliul de administratie

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Directorul general

-     717i810h ;     717i810h ; Directorii executivi

-     717i810h ;     717i810h ; Sefii de compartimente functionale si operationale.

Atributiile, responsabilitatile si competentele ornanismelor participative de management sunt evidentiate in Statutul societatii si Regulamentul de organizare si funcionare. Doumentele care prevad sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt fisele de post.

Printre principalii furnizori ai societatii se numara:


1.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  GARDIENI PUBLICI - servicii paza

2.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C. ROMTELECOM S.A - servicii telefonice

3.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C. DISTRIGAZ S.A.- gaz metan

4.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C CONSIR SIRET - constructii hidrotehnice

5.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  HIDROTIM TIMISOARA - utilaje hidraulice

6.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C. PETROM S.A - carburanti, lubrifianti

7.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  TRACOROM S.A BACAU - piese de schimb

8.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C CAROM S.A ONESTI-anvelope

9.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C CHIMCOMPLEX S.A BORZESTI -produse chimice

10.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C. SOFERT BACAU - produse chimice

11.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C LETEA BACAU - hartie filtru


Printre cei 526 de clienti cu contracte ai societatii se numara:

1.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C ACET S.A SUCEAVA

2.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C FIBREX S.A SAVINESTI

3.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C PETROTUB S.A ROMAN

4.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  R.J.A.C..IASI

5.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C HIDROCONSRUCTIA BUCURESTI

6.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C LETEA S.A BACAU

7.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  R.A. GOSPODARIE COMUNALA BACAU

8.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  CUP FOCSANI

9.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C ONEDIL S.A ONESTI

10.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  BALASTIERA CRISTESTI

11.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  IGO ODOBESTI

12.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  S.C LAFARGE-SUT IASI1.1.2 Situatia economico- financiara


Dinamica situatiei economico-financiara inregistrata in perioada T( t-1,t) este evidentiata prin intermediul unor indicatori economici , dupa cum urmeaza:


NR. CRT.

INDICATOR

NIVEL ANUL T-1

NIVEL ANUL T 


Cifra de afaceri
 


Nr . salariati
 


Productivitatea muncii
 


Fond salarii
 


Salariul mediu
 


Mijloace fixe

Active circulante

Stocuri -total,din care:

Materii prime, materiale

Profit brut

Cheltuieli totale

Capital social

Capitaluri proprii

Datorii totale

Rata rentabilitatii costurilor

Rata rentabilitatii veniturilor


1.1.3. Sistemul de management si componentele sale


a)     717i810h ;  Subsistemul metodologic

Acesta pune in evidenta urmatoarele aspecte mai importante:

1.     717i810h ;  sisteme de management utilizate

-     717i810h ;     717i810h ; managementul prin obiective, care se regaseste sub forma unor programe clare, bine definite de strategii si obiective prezente la nivelul societatii,dar mai putin la nivel de compartimente si posturi .

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; managementul prin proiecte ( prin proiect mixt) , care faciliteaza colaborarea intre subdiviziunile organizatorice ale societatii, precum si intre sucursalele acesteia. Desi se utilizeaza destul de des, acesta are un rol predominant in special in timpul producerii unor calamitati naturale sau a unor poluari accidentale.

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; managementul prin bugete evidentiat numai prin elaborarea si fundamentarea bugetelor, prin executia bugetara si evaluarea activitatilor sudiviziunilor organizatorice .

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; managementul participativ, ce este exercitat de cele doua organisme participative de management: Adunarea generala a actionarilor si Consiliul de administratie.


2.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  metode si tehnici de management utilizate in special

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; diagnosticarea- se realizeaza partial, indeosebi la sfarsitul exercitiului bugetar, cand Consiliul de administratie supune Adunarii genarale a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si programul de activitati si proiectul de venituri si cheltuieli pe anul in curs. Aceasta metoda se regaseste in special sub forma diagnosticelor plurifazice, analizandu-se activitati intre care exista interdependente nemijlocite in cadrul societatii.

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; sedinta - aceasta metoda este frecvent utilizata si se prezinta sub mai multe forme:a) de informare(periodice, ad-hoc) , b) decizionale(mai ales la nivelul managementului participativ) c) eterogene.

delegarea - se utilizeaza mai ales la nivelul managementului superior si mediu.

tabloul de bord - prin care se asigura o informare completa, rapida si operativa a managerilor de nivel superior si mediu, suport al adoptarii unor decizii de calitate superioara.b)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Subsistemul decizional


Din registrele de procese verbale ale Adunarii generale a actionarilor si din textele deciziilor puse la dispozitie de managerii de nivel superior si mediu, am extras cateva din deciziile adoptate in cadrul societatii, decizii ce permit analiza modului de organizare si functionare a acestui subsistem .

Lista deciziilor ce urmeaza a fi analizate :

Adunarea generala a actionarilor:

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; aprobarea strategiei globale de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a Companiei Nationale " Apele Romane" S.A.

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe exercitiul financiar urmator.

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi dupa analizarea raportului Consiliului de administratie si al cenzorilor si repartizarea profitul conform legii .


elaborarea structurii organizatorice pentru anul urmator .

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; negocierea contractului colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor.

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; realizarea unui studiu pentru refacerea ecologica a panzei freatice in zona rafinariei Darmanesti.

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; monitorizarea calitatii apei potabile din surse centrale prin analize si investigatii sanitare, controale curente pentru prevenirea evenimentelor epidemiologice deosebite.

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Inlocuirea retelelor de distributie uzate si modernizarea puturilor de captare a apei

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Aprobarea masurilor de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Reactualizarea sistemului de taxe si penalitati aplicate la depasirea concentratiilor apelor uzate in receptori


Incadrarea tipologica a deciziilor adoptate de AGA si CA scoate in evidenta situatia urmatoare:


Incadrarea tipologica a deciziilor


Nr crt

Decizia adoptata

Criterii de clasificare

Obs

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7


Legenda:

C1-natura variabilelor implicate

C2-orizont si implicatii

C3-esalonul managerial

C4-frecventa adoptarii

C5-amploarea decidentului

C6-amploarea competentelor decidentului

C7-posibilitatea anticiparii


Incadrarea deciziilor pe functii ale managementului si functiuni ale firmei


Decizia

Functii ale managementului

Functiuni ale societatii

Obs

Pv

O

Co

A

C-E

PM

C-D

P

C

Ps

F-C

S-C
Total%Legenda:


Pv-previziune   C-D-cercetare-dezvoltare

O-organizare   P-productie

Co-coordonare   C-comerciala

A-antrenare   Ps-personal

C-E-control-evaluare   F-C-financiar-contabila

PM-procesul de management SC-societatea comerciala in ansamblul sau

C-D-cercetare-dezvoltareManiera in care se regasesc principalele cerinte de rationalitate este evidentiata de tabelul urmator:

Parametrii calitativi ai deciziilor


Decizia

Cerinte de rationalitate

C1

C2

C3

C4

C5

Total %Legenda:

C1-fundamentarea stiintifica

C2-"imputernicirea" deciziei

C3-integrarea in ansamblul deciziilor

C4-oportunitatea deciziei

C5-formularea corespunzatoare a deciziei


c)     717i810h ;  Subsistemul informational

Voi prezenta mai jos cateva aspecte mai importante ale sistemului informational specific activitatilor financiar- contabile .

Lista documentelor elaborate de compartimentul financiar- contabilitate


Nr crt

Denumirea documentului elaborat

Tipul documentului

Tipizat/netipizat


Ordinul de plata

Tipizat


Dispozitie de "plata", "incasare"

Tipizat


Nota de contabilitate

Tipizat


Balanta de verificare sintetica lunara

Tipizat


Balanta analitica lunara a fiecarui cont

Tipizat


Bilant (raportare semestriala)

tipizat


Lista documentelor care se indosariaza in compartimentele financiar - contabilitate


Nr crt

Denumire document elaborat

Tipul documentului

Tipizat/netipizat


Nota de intrare-receptie pentru materiale, materii prime

Tipizat


Bonul de consum

Tipizat


Fisa limita de consum

Tipizat


Nota de predare

Tipizat


Bonul de miscare

Tipizat


Proces verbal

Tipizat


Registru de casa

Tipizat


Extrasul de cont

Tipizat


Factura

Tipizat


Statele de plata

Tipizat


Nota de intrare-receptie

Tipizat


Societatea dispune de un compartiment de informatica la nivelul caruia se realizeaza unele aplicatii informatice , precum:

-     717i810h ;     717i810h ; program pentru calculul salariilor angajatilor

-     717i810h ;     717i810h ; program pentru redactarea dispozitiilor de lucru

-     717i810h ;     717i810h ; program pentru stocurile materiale

-     717i810h ;     717i810h ; program pentru completarea tipizatelor de bonuri materiale etc .

Dotarea tehnica de calcul al Oficiului de calcul este compusa din :

-     717i810h ;     717i810h ; 1 calculator Pentium 2, 733 Mhz , 64 Mb RAM , 20 Gb HDD

-     717i810h ;     717i810h ; 3calculatoare Pentium 3 , 933 Mhz , 79 Mb RAM , 25 Gb HDD

-     717i810h ;     717i810h ; 3 calculatoare Athlon , 900 Mhz , 128 Mb , 20 Gb

-     717i810h ;     717i810h ; 2 cal culatoare Duron 800


d)     717i810h ;  Subsistemul organizatoric


du-se in mai multe activitati .

Denumirea postului

2.     717i810h ;  Compartimentul

3.     717i810h ;  Titularul postului

4.     717i810h ;  Cerintele postului:

4.1     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Studii necesare

4.2     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Studiile ce le poseda

4.3     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   Vechime minima necesara

5.     717i810h ;  Relatiile postului

5.1     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Ierarhice

5.2     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Functionale(interne, externe)

6.     717i810h ;  Sarcinile de munca ale postului

7.     717i810h ;  Responsabilitati

8.     717i810h ;  Competente

9.     717i810h ;  Alte cerinte


Un element definitoriu al structurii organizatorice il constituie dimensiunea umana a componentelor acesteia.Incadrarea cu personal a structurii organizatorice


NR.CRT

PERSONAL

NUMAR


Total personal,din care :-personal de management-personal de executie-muncitori


-direct productivi


-indirect productivi-personal su studii superioare


-tehnice


-economice


-juridice


-alte specialitati(biologice)-personal cu studii medii


-tehnice


-economice


-alte specialitati-personal cu pregatire generala
Societatea dispune de 14 compartimente, din care:

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; 10compartimente functionale

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; 4 compartimente operationale, dupa cum urmeaza :


Compartimente functionale:

1.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Resurse umane, relatii sociale

2.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Administrativ

3.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Informatizare

4.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Laborator de calitatea apelor

5.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Laborator geotehnic

6.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Intretinere cursuri de apa. Sinteze si cadastru

7.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Dezvoltare, Investitii, Licitatii

8.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Financiar, contabilitate, analize economice

9.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Marketing

10.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Documentatii tehnice, Proiectari lucrari


Compartimente operationale:

1.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Amenajarea bazinului.Reglementari

2.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Monitoring. PCA. Gospodarirea apelor

3.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Mecanizare, Energetic,Reparatii

4.     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Hidrologie. Hidrogeologie.Meteorologie1.2     717i810h ;     717i810h ;    Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative


1.2.1. Analiza viabilitatii economice


Nr crt

Categorii de personal

Realizari

t-1

T


Muncitori direct productivi
Muncitori indirect productivi
Total muncitori
Personal TESA
Total personal

Nr crt

Categorii de personal

Realizari

t-1

T


Studii superioare, total, din care:- pregatire tehnica- pregatire economica- pregatire juridica- altele
Studii medii (liceu)
Cultura generala
Total
se constata o scadere mica a numarului de salariati(de 31 de persoane), acestia mentinandu-se peste 1000. Acest fapt se datoreaza iesirii la pensie a unui numar de 10 persoane care nu au mai fost inlocuite prin incadrare de personal si a restrangerii activitatii societatii.

-     717i810h ;     717i810h ; Din punct de vedere structural, ponderea cea mai mare o au muncitorii (60.38% in 1999 si 60.58% in 2000). Personalul TESA( 35.16% in 1999 si 35.44% in 2000) inregistreaza o pondere ridicata care confirma rolul sau in derularea adecvata a proceselor de munca.

-     717i810h ;     717i810h ; In ceea ce priveste structura personalului cu studii superioare, se remarca ponderea determinanta a inginerilor(79.2%), iar a economistilor de 12% , acest fapt avand repercursiuni asupra fundamentarii deciziilor la nivel superior si mediu.

Un indicator important ce pune in evidenta starea si dinamica economica a societatii este productivitatea muncii.

Situatia factorilor ce concura la modificarea nivelului acesteia este urmatoarea:Cifra de afaceri

Numar salariati

Mijloace fixe

Gradul de inzestrare tehnica

Productivitatea muncii

Analiza de mai sus relava faptul ca toti factorii au influentat pozitiv productivitatea muncii , un rol important avand-ul gradul de inzestrare tehnica si cifra de afaceri, fapt ce scoate in evidenta o importanta activitate investitionala in cadrul societatii.

Structura organizatorica de ansamblu a societatii


Principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor

Realizarea triunghiului de aur al organizarii

Atat posturile, cat si functiile de manage

ment sunt evidentiate in "Statutul de functiuni" , in care nu exista insa descrieri de functii, iar fisele de post sunt intocmite dupa un model vechi,


Principiul crearii de colective intercomparti

mentale

Constituirea si functionarea unor echipe de specialisti pentru rezolvarea unor probleme complexe, cu caracter inovational

Acest lucru se intampla in cazul utilizarii managemen

tului prin proiecte, la care se apeleaza in special in cazul producerii unor calamitati naturale sau poluari accidentale

Structura de ansamblu a societatii


Principiul variantei optime

Elaborarea structurii organi

zatorice a societatii in mai multe variante

Principiu respectat, in conditiile in care au existat mai multe variante a structurii organizatorice

Structura de management


Principiul permanentei managementului

Existenta unui inlocuitor al managerului in lipsa acestuia

Continuitatea manage

mentului este asigu

rata la toate esaloanele organizato

rice ale societatii

Structura de ansamblu a societatii


Principiul eficientei

Compararea eforturilor reclamate de functionarea structurii cu efectele generate de aceasta si obtinerea de eficienta

Eficienta structurii organizatorice se masoara dupa indicatori specifici

c)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Analiza incadrarii cu personal

Acesta analiza are in vedere doua aspecte.Prima vizeaza situatia dotarii cu personal a societatii, iar a doua dimensiunea umana a componentelor procesuale(activitati) si structural- organizatorice(compartimente si posturi).

In ambele cazuri s-au urmarit:

     717i810h ;     717i810h ;   Structura personalului pe functii de management si executie si dimensionarea unor ponderi ierarhice

     717i810h ;     717i810h ;   Structura personalului din punctul de vedere al pregatirii profesionale

     717i810h ;     717i810h ;   Structura fiecarii categorii de personal dupa natura pregatirii

In urma acestei analize putem considera ca situatia este normala, insa se remarca o pondere mai redusa a economistilor, situatie ce conduce la un grad mai redus de fundamentare a deciziilor.


d)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Analiza principalelor documente de formalizare a structurii organizatorice


Asa cum am mai precizat, societatea dispune de cateva documente formale de prezentare a structurii organizaturice: ROF, organigrama si fisele de post , care prezinta insa numeroase lacune.

Regulamentul organizare si functionare-prezinta numeroase minusuri, asfel incat acesta nu satisface din punct de vedere al continutului cereintele managementului stiintific. El cuprinde doar cateva atributii, responsabilitati si competente pentru organismele participative de management, comisia de cenzori si pentru cateva departamente(financiar, contabilitate, marketing, dezvoltare, investitii, informatizare), fapt ce conduce la realizarea mai dificila a diferitelor categorii de obiective strategice si tactice ale societatii si compartimentelor sale.

Anul t+2

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  reabilitarea retelelor de canalizare a apei menajere si modernizarea statiei de epurare a acesteia in Onesti

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; realizarea unui sistem de drenare si colectare a produsului petrolier infiltrat in panza freatica a zonei RAFO Onesti

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Executia unei platforme cu rigola si basa in zona de descarcare a melasei la SC Bere-Lichior Bacau


Anul t+3

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; reconstructia ecologica in zona rezervoarelor TII si T14 a neutralizatorului de la Rafinaria Darmanesti

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; amenajarea unei rampe de deseuri industriale la Letea Bacau


Realizarea acestui program de investitii va genera efecte economice deosebite, care vor permite amortizarea lor intr-un interval de timp relativ scurt, asigurandu-se astfel o crestere a calitatii serviciilor furnizate .     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Remodelarea manageriala a societatii

Punctele forte si slabe analizate permit posibilitatea formularii unor recomandari strategico-tactice, care urmaresc cresterea potentialului de viabilitate manageriala a societatii.Cele mai importante dintre acestea sunt:

a)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Remodelarea managementului societatii si a principalelor sale componente(metodologica, decizionala, informationala, organizatorica)

b)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Promovarea si utilizarea unui instrumentar managerial evoluat, axat pe managementul prin obiective si pe cel prin bugete

c)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Asigurarea unui sistem organizatoric dinamic, flexibil si eficient

d)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Elaborarea unor strategii si polici realiste in domeniul managementului


     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Informatizarea societatii

Cu toate ca in prezent societatea se afla in plin proces de informatizare a societatii , mai trebuie sa se insiste aupra urmatorelor aspecte:

a)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Formarea unei culturi informatice adecvate a personalului societatii

b)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Efectuarea de corectii la nivelul unor aplicatii informatice

c)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Constituirea bancilor interne de date

d)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Elaborarea conceptiei de detaliu a sistemului informatic


2.4 Dimensionarea resurselor alocate


In aceasta categorie includem:

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; resursele materiale

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; resursele financiare

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; resursele umane

-     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; resursele informationale


Resursele materiale se refera la materii prime, materiale, energie, combustibil, gaze naturale etc care urmeaza a fi dimensionate in functie de volumul, complexitatea si diversitatea obiectivelor strategice si tactice. Materiile prime de baza sunt:carburanti, produse chimice, lubrifianti,utilaje hidraulice etc

Resursele financiare

Necesarul de fonduri pentru derularea actiunii de retehnologizare se ridica la suma de 150000 de dolari USA din care 50.000$ pentru anul t+1 si 100.000$ pentru urmatorii doi ani. Sursele de finantare vor fi asigurate de:

     717i810h ;  amortizarea activelor fixe

     717i810h ;  credite BEI pe termen lung cu o perioada de gratie de 6 ani

     717i810h ;  fonduri alocate de catre Primaria Bacau

Resursele umane pot fi asigurate astfel:

-cantitativ, pastrand numarul actual al acestora

-structural , prin imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala si manageriala a personalului, cresterea ponderii economistilor, a personalului de specialitate . Este necesara de asemenea o evaluare permanenta a potentialului personalului, in vederea unei corespondente intre post si titularul de post .Resursele informationale vor fi asigurate prin formarea unei culturi informatice adecvate a personalului coroborata cu asigurarea unui personal de specialitate


2.4.     717i810h ;     717i810h ;    Precizarea termenelor


In cadrul optiunilor strategice s-au evidentiat termenele intermediare si finale de realizare a obiectivelor, strategia acoperind o perioada de 3 ani di momentul aplicarii .


2.5. Elaborarea strategiei globale


Configuratia de ansamblu a strategiei globale este prezentata in tabelul anexat mai jos


2.6 Implementarea strategiei


Implementarea strategiei globale si partiale presupune luarea in considerare a urmatoarelor aspecte :

A Pregatirea implementarii

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Pregatirea climatului din cadrul firmei , in vederea minimizarii rezistentei la schimbarile ce se vor produce in cadrul societatii prin configurarea strategiei si a obtinerii unei implicari pozitive cat mai consistente a acestuia.Aceasta se realizeaza prin : a) pregatirea manageriala a managerilor de nivel superior, b) pregatirea conducaturilor de compartimente operationale si functionale , c) pregatirea manageriala si economica a celorlalte categorii de specialisti, implicate in operatiunea de implementare a strategiei

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Asigurarea premiselor tehnico-materiale, umane, financiare si informationale necesare.

Acest lucru are in vedere:

-constituirea surselor de finantare

-incheierea unor acorduri comune cu furnizorii de materii prime

-achizitionarea materialelor necesare realizarii obiectivelor stbilite

-asigurarea necesarului de personal de management si de executie, precum si a personalului de specialitate necesar indeplinirii obiectivelor


B Remodelarea manageriala

Se are in vedere modificarea principalilor parametri constructivi si functionali ai managementului de ansamblu si a componentelor sale majore(organizationala, decizionala, metodologica si informationala), facilitandu-se astfel operationalizarea unor optiuni strategice si , implicit, realizarea obiectivelor fundamentale ale societatii.


C Operarea schimbarilor strategice

Definitivarea si operationalizarea programului de pregatire si remodelarea generala sau partiala a managementului societatii permit aplicarea efectiva a schimbarilor strategice preconizate, care trebuie sa se realizeze treptat, in functie de termenele prevazute, de resursele existente si de impactul factorilor de mediu asupra acesteia. pprocesuale si structurale ale societatii , de natura tehnice, economice, umane si manageriale .


CAPITOLUL 3REPROIECTAREA MANAGERIALA A DIRECTIEI APELOR SIRET SA3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului societatiiAsa cum am precizat anterior, la nivelul societatii si al unor componente structurale ale acesteia se utilizeaza ,integral sau partial , unele metode si tehnici manageriale care faciliteaza exercitarea proceselor de management in conditii normale .

3.1.1. Stabilirea obiectivelor societatii

Obiective fundamentale

Obiective derivate de gradul 1

Obiective derivate de gradul 2

Activitati necesare

1. Cunoaterea, conservarea,valorificarea,punerea in valoare si protectia apelor de suprafata si subterane

1.1 gospodarirea integrata a resurselor de apa

1.1.1. Abordarea sistemica a principiului gospodaririi integrate cantitate-calitate

Organizare manageriala


Perfectionarea personalului

1.1.2. Asigurarea gestiunii integrate a resursei de apa cantitate-calitate


Asigurarea contro

lului integrat cantita

te-calitate a apelor si stabilirea valorilor limita

1.2.1 Incadrarea in normativele de calitate a emisiilor de impurifica

tori din apele uzate evacuate de agentii economici

Perfectionarea personalului


Monitoring


Investitii

1.2.2. Incadrarea in normele de calitate a apelor industriale deversate in retelele de canalizare ale localitati

lor

1.2.3. Desfiintarea batalurilor de stocare a reziduurilor care nu au protectie impermeabiliza

ta


1.3.Transparenta si participare publica


1.3.1 Informare permanenta a publicului asupra tuturor fenomenelor ce rezulta in urma poluarilor accdentale


2.Exploatarea si intretinerea lucrarilor de gospodarire a apelor

2.1Asigurarea mecanis

melor de reglare a disfunctionalitatilor din Bazin

2.1.1 Elaborarea de masuri coercitive, tehnice, economice, pregatire profesionala si manageriala

Perfectionarea personalului


Investitii


Eploatare,sinteze si cadastru

2.1.2 Asigurarea gestiunii integrate a resursei de apa cantitate-calitate

3.Coordonarea activitatii de investitii din    surse bugetare,proprii si atrase

3.1 Introducerea unui sistem informational si de planificare modern

3.1.1 Informatizarea societatii

Financiara


Investitii


Informatica


Organizare manageriala3.2 Aducerea la parametrii proiectati a instalatiilor si a echipamentelor existente

3.2.1 Realizarea de noi surse de apa si lucrari de aparare impotriva inundatiilor

4.Cresterea cu minimum 30% a profitului brut fata de anul anterior

4.1Reducerea cheltuielor in raport cu veniturile

4.1.1.Imbunatatirea modului de prestare a serviciilor

Perfectionarea personalului

Investitii

Financiara

Motivarea personalului

4.2Asigurarea corelatiei dintre indicatorii de volum si cei calitativi

4.2.1.Perfectionarea peronalului de manage

ment si de executie

5.Remodelarea sistemului de management

5.1Elaborarea studiului de    reproiectare a sistemului de management

5.1.1.Elaborarea de studii de remodelare pe principalele componente manageriale

Organizare manageriala

PrevizionareIntrucat in analizele anterioare s-au remarcat lacune in formularea sistemului categorial de obiective, cele specifice si individuale fiind evidentiate doar partial in documentele structurii organizatorice , se recomanda o axare a managementului prin obiective pe individ, caracterizat prin coborarea obiectivelor pana la nivelul posturilor, deci precizarea tuturor categoriilor de obiective: fundamentale, derivate, specifice si individuale .

Paralel , trebuie precizate foarte clar componentele procesuale( functiuni, activitati , atributii , sarcini) si cele structural-organizatorice( compartimente, posturi, functii, niveluri ierarhice, relatii organizatorice) implicate in realizarea obiectivelor .

Schema prezentata mai jos vrea sa aduca prezentare mai clara din acest punct de vedere.

3.1.2. Elaborarea celorlalte componente ale managementului prin obiective


q     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   elaborarea programelor de actiune, care precizeaza ce decizii trebuie adoptate, ce actiuni trebuie intreprinse si ce resurse trebuie alocate pentru realizarea obiectivelor previzionate

q     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   intocmirea calendarelor de termene, in care se precizeaza termenele finale si cele intermediare de realizare a obiectivelor

q     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   fundamentarea, elaborarea si lansarea bugetelor la nivel de societate si pe centre de gestiune

q     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   emiterea de instructiuni, generale si partiale, care cuprind instructiuni metodologice transmise de catre manageri executantilor .


3.2. Reproiectarea sistemului decizionalAnalizale efectuate mai sus evidentiaza urmatoarele modificare care vizeaza remodelarea sistemului decizional :

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  imbunatatirea tipologica a deciziilor adoptate la toate eslaoanele organizatorice

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  cresterea gradului de fundamentare a deciziilor adoptate prin derularea proceselor decizionale pe baza unor scenarii metodologice adecvate

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  imbunatatirea parametrilor calitativi ai deciziilor adoptate( oportunitate, completitudine, integralitate, imputernicire etc)

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  corelarea atributii- probleme- decizii atat la nivel de posturi de management si compartimente, cat si la nivel de management participativ

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  apelarea la un instrumentar decizional specific situatie decizionale in care se incadreaza problema ce urmeaza a fi rezolvata(de certitudine, incertitudine si risc )

In continuare vom evidentia unele aspecte ale acestor modificari la nivelul societatii

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  pregatirea si perfectionarea decizionala si manageriala corespunzatore ale decidentilor

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  imbogatirea si modernizarea instrumentarului decizional utilizat3.2.1. Structurarea autoritatii decizionale pe niveluri ierarhice


Pentru a restructura pe verticala sistemul decizional, s-a actionat pe mai multe planuri.

A.     717i810h ; Delimitarea competentelor decizionale acordate in functie de pozitia ierarhica a managerului, tipul, volumul, complexitatea si dificultatea obiectivelor circumscrise postului si subdiviziunii organizatorice conduse, natura sarcinilor conferite acestora, nivelul competentei profesionale si manageriale propriu zise a managerului in cauza.

Relatia capacitatea managerilor - eficienta rezultatelor societatii devine viabila in conditiile in care autoritatea decidentului , libertatea decizionala a acestuia este coroborata cu aptitudinile, cunostintele si calitatile profesionale si manageriale pe care le poseda decidentul .

Luarea in considerare a acestor aspecte duce la o evitare a ambiguitatilor si paralelismelor in exercitarea proceselor de management si al o eliminare a diminuarii de responsabilitate .

Functiile manageriale existente in cadrul societatii si plasarea lor pe niveluri ierarhice sunt :

Nivelul 1 - adunarea generala a actionarilor

Nivelul 2 - consiliul de administratie

Nivelul 3 - directorul general

Nivelul 4 - directorii executivi

Nivelul 5 - sefii compartimentelor functionale

Nivelul 6 - maistrii

Nivelul 7 - executantii


Se remarca faptul ca deciziile ce sunt adoptate de catre nivelurile 5, 6 si 7 au o sfera de cuprindere din ce in ce mai redusa .

     717i810h ;  Comune, care se regasesc la toate posturile , insa cu o intensitate si complexitate diferite de la un nivel ierarhic la altul

     717i810h ;  Specifice, care reflecta faptul ca gradul de interventie decizionala difera pe cele 7 niveluri ierarhice , in functie de natura, complexitatea si dificultatea problemelor decizionale

Din prima categorie se evidentiaza:

-     717i810h ;  propuneri privind politica si strategia societatii sau a subdiviziunilor organizatorice din care managerul face parte

-     717i810h ;  propuneri privind structura si continutul bugetului societatii

-     717i810h ;  propuneri privind maniera de culegere, inregistrare, transmitere si prelucrare a informatiilor

Competentele specifice sunt diferentiate pe manageri in functie de pozitia ierarhica pe care se afla . Iata cateva exemple :

Adunarea generala a actionarilor :

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a societatii

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exerctiul financiar urmator

v     717i810h ;    aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale societatii

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; alege consiliul de administratie si cenzorii , conform prevederilor legale

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; aproba programul investitional al societatii

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; hotaraste cu privire la folosirea dividentelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; hotaraste asupra gajarii sau inchirierii unor bunuri, unitati sau sedii proprii
B.     717i810h ; Amplificarea autoritatii decizionale a managerilor din etajele mediu si inferior ale managementului


Aceasta situatie s-a obtinut in principal prin promovarea unui management participativ si a unei descentralizari manageriale , care permit o mai mare autonomie decizionala unor subdiviziuni organizatorice . Astfel, printre noile competente ale acestora se evidentiaza posibilitatea de a furniza informatii necesare pentru elaborarea strategiei si politicii societatii , de a participa la stabilirea modalitatilor motivationale a personalului din diferite compartimente , de a participa la fundamentarea si elaborarea bugetelor pe compartimente, de a participa la stabilirea obiectivelor , dimensionarea veniturilor si cheltuielilor acestora etc .


3.2.2. Modificari in tipologia deciziilor adoptate

In urma analizelor efectuate s-a constatat o pondere ridicata a deciziilor strategice si tactice, a celor certe, incerte si de risc , care evidentiaza importanta acestei componente in cadrul societatii. Consider deci ca nu se impun modificari majore in tipologia deciziilor adoptate de catre esalonul superior al managentului , acestea satisfacand cerintele managementului stiintific .


3.2.3. Imbunatatirea calitatii deciziilor

Pentru indeplinirea acestui criteriu sugerez respectarea unor cerinte minime la care trebuie sa raspunda deciziile, si anume:

a)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  cresterea gradului de fundamentare a deciziilor sa se asigure prin transmiterea si valorificarea unor informatii relevante, transmise operativ si in cantitatea ceruta de decident(de aici coroborarea cu sistemul informational, care nu trebuie insa supraincarcat de informatii ,deoarece se pot genera disfunctionalitati in cadrul sistemului) , precum si prin apelarea la unele metode si tehnici decizionale specifice, in functie de tipul de decizie adoptata (metoda electre, arborele decizional , tabelul decizional etc ) .

b)     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  "imputernicirea" deciziilor realizata prin coroborarea autoritatii, a libertatii decizionale a decidentilor de pe nivelurile ierarhice pe care se afla amplasati cu aptitudinile , cunostintele, calitatile acestuia , ce trebuie sa se regaseasca in documentele organizatorice specifice( ROF, descrieri de functii, fise de post ) , care sa respecte cerintele managementului stiintific .

c)     717i810h ;     717i810h ; integrarea oricarei decizii in ansamblul deciziilor societatii care necesita elaborarea unui sistem categorial de obiective( fundamentale, derivate, specifice si individuale ) atat la nivelul societatii , cat si la nivelul subdiviziunilor organizatorice ,care sa permita o abordare sistemica a deciziilor microeconomice .

d)     717i810h ;     717i810h ; oportunitatea deciziilor este reliefata de adoptarea si aplicarea acestora intr-un interval de timp considerat optim si se asigura prin apelarea la tabloul de bord si prin gradul de informatizare a gradului de munca .

In vederea cresterii calitatii procesului decizional , am realizat o derulare a proceselor decizionale strategice, care presupune urmatoarele etape ,de a caror respectare depinde succesul procesului decizional :

- identificarea si definirea problemei decizionale

- stabilirea obiectivelor si a criteriilor decizionale

- stabilirea alternativelor decizionale

- alegerea variantei optime

- aplicarea deciziei

-evaluarea deciziei


3.2.4. Apelarea unor metode si tehnici decizionale specifice

Acestea difera in functie de tipul deciziei , de amploarea competentelor decidentului, situatia economico-financiara a societatii, nivelul pregatirii managerilor etc.

In tabelul de mai jos sunt prezentate cateva metode si tehnici recomandate managerilor societatii , in special celor di esalonul superior si mediu .


Nr crt

Decident

Instrumentar decizional recomandat


AGA si CA

Metoda Electre, bi si tridimensionala

Arborele decizional


Manageri de nivel superior

Metoda Electre bidimensionala

Arborele decizional

Simularea decizionala

Tabloulul de bordManageri de nivel mediu

Tablul de bord

Metode decizionale in conditii de incertitudine


3.3. Remodelarea sistemului informational


Analizele efectuate anterior permit conturarea unor modalitati de rationalizare prezentate succint mai jos .

3.3.1 Principalele perfectionari informational proiectate

     717i810h ;  delimitarea principalelor categorii de informatii

     717i810h ;  rationalizarea documentelor informationale

     717i810h ;  rationalizarea circuitelor si fluxurilor informationale

     717i810h ;  detalierea procedurilor informationale

     717i810h ;  informatizarea proceselor de munca


3.4. Remodelarea subsistemului organizatoric


Abordarea cauzala a principalelor disfunctionalitati si puncte forte realizata in paginile precedente, permite evidentierea unor solutii de remodelare a structurii organizatorice a societatii , precum :

     717i810h ;  delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale (functiuni, activitati, atributii , sarcini) , gruparea acestora in componente structural - organizatorice adecvate ( posturi, functii, ponderi ierarhice, niveluri ierarhice, compartimente si relatii organizatorice) si corelarea lor cu obiectivele fundamentale, derivate, specifice si individuale )

     717i810h ;  imbunatatirea structurii socio- profesionale a factorului uman, precum si a dotarii unor componente structural -organizatorice cu personal

     717i810h ;  structurarea autoritatii pe niveluri ierarhice si la nivelul posturilor de management amplasate in cadrul acestora

     717i810h ;  multiplicarea posturilor de asistenti manageriali

     717i810h ;  elaborarea unor documente de formalizare a structurii organizatorice corespunzatoare(ROF, descrieri de functii si fise de post )

     717i810h ;  derularea unor programe adecvate de formare si perfectionare a personalului de management si executie

     717i810h ;  asigurarea unei abordari corelative a organizarii formale si informale, a grupurilor formale si informale, in contextul unui cadru si climat organizational nou

     717i810h ;  infiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale
3.4.1.Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structural -organizatorice ale societatii


Functiunea cercetare-dezvoltare

In cadrul acestei functiuni deosebim urmatoarele activitati :

v     717i810h ;    Activitatea de previzionare care consta in elaborarea proiectelor strategiilor si politicilor societatii si care are corespondent in cadrul compartimentului "Comitetul de directie"

v     717i810h ;    Activitatea de conceptie tehnica care presupune elaborarea de studii, cercetari, documentatii , stabilirea propunerilor de masuri pentru dezvoltarea bazei materiale a cercetarii stiintifice si dezvoltarii proprii , se exercita in cadrul compartimentelor;" Laborator de calitate a apei" , " Laborator geotehnic", "Hidrologie,Hidrogeologie , Meteorologie" ," Monotoring , PCA" , " Proiectare lucrari, Documentatii tehnice" .

v     717i810h ;    Activitatea de organizare manageriala prin care se elaboreaza si se aplica studii si masuri cu caracter organizatoric se exercita in cadrul compartimentului " Comitetul de directie" .

v     717i810h ;    Activitatea de investitii se regaseste in cadrul compartimentului " Dezvoltare, Investitii, Licitatii"

cuprinde :

v     717i810h ;    Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala , prin care se asigura procurarea de materii prime, materiale, combustibil, echipamente de productie necesare realizarii obiectivelor societatii ,se deruleaza in cadrul compartimentului " Marketing"

v     717i810h ;    Activitatea de marketing se deruleaza in cadrul compartimentului de "Marketing"

3. Functiunea de personal , cu activitatile de selectie, incadrare, evaluare, motivare, perfectionare, protectia muncii si protectia sociala se exercita in cadrul compartimentelor "Resurse Umane" , "Administrativ" si "Relatii cu publicul " .

cuprinde :

v     717i810h ;     717i810h ;   Activitatea de intretinere si reparatii echipamente de productie se exercita in cadrul compartimentului " Mecanizare, Energetic, Reparatii "

v     717i810h ;     717i810h ;   CTC exercitata de "Laboratorul de calitate a apelor"

cuprinde:

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Activitatea financiara , prin care se determina si se obtin resursele necesare atingerii obiectivelor societatii , se exercita in cadrul compartimentului "Financiar, contabilitate, analize economice" subordonat Directorului Economic

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Activitatea de contabilitate se exercita in cadrul aceluiasi compartiment

v     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ; Activitatea de control financiar de gestiune se exercita in cadrul aceluiasi compartiment

Atributiile specifice fiecarui compartiment functional si operational se prezinta in Regulamentul de organizare si functionare .


3.4.2.Infiintarea /comasarea si desfiintarea unor compartimente

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;    Infiintarea compartimentului control financiar de gestiune , in care sa functioneze cel putin doi revizori contabili care sa execute controlul financiar de fond asupra gospodaririi bijloacelor materiale si banesti . Acesta trebuie sa fie subordonat managerului general, care va dispune astfel de informatii pertinente privind gestionarea societatii .

Infiintarea compartimentului management - strategii aflat in subordinea managerului general , cu atributii in elaborarea proiectelor strategiei de ansamblu si pe domenii, urmarirea indeplinirii prevederilor strategiei si politicilor si raportarea rezultatelor esalonului managerial superior, in fpomularea proiectului de politica organizatorica a societatii

Infiintarea compartimentului "Aprovizionari" in care sa se regaseasca activitatea de asigurare si depozitare a resurselor materiale, subordonat Directorului Comercial .


3.4.3. Redimensionarea anumitor compartimente


Remodelarea structurii organizatorice a societatii necesita si o redimensionare a anumitor compartimente , aceasta situatie fiind reclamata de o determinare judicioasa a structurii acestora si de necesitatea incadrarii de personal de specialitate (in special economisti si specialisti cu pregatire tehnica superioara ) .

In continuare, propun urmatoare structura a posturilor in compartimente :


     717i810h ;     717i810h ;  Compartimentul resurse umane

Total posturi = din care:

     717i810h ;     717i810h ;    Posturi de management =1

     717i810h ;     717i810h ;    Posturi TESA de executie =8

     717i810h ;     717i810h ;    Muncitori = 0


     717i810h ;     717i810h ;  Compartimentul CTC-AQ

Total posturi =18,din care :

     717i810h ;     717i810h ;    Posturi de management =1

     717i810h ;     717i810h ;    Posturi TESA de executie =10

     717i810h ;     717i810h ;    Muncitori =7


     717i810h ;     717i810h ;  Compartimentul administrativ

Total posturi = din care :

     717i810h ;     717i810h ;    Posturi de management = 1

     717i810h ;     717i810h ;    Posturi TESA de executie =3

     717i810h ;     717i810h ;    Muncitori =10


     717i810h ;     717i810h ;  Compartimentul Documentatii tehnice , Proiectare lucrari

Total posturi = din care :

     717i810h ;     717i810h ;    Posturi de management = 1

     717i810h ;     717i810h ;    Personal TESA de executie = 7

     717i810h ;     717i810h ;    Muncitori = 1
     717i810h ;     717i810h ;  Compartimentul Dezvoltare, Investitii , Licitatii

     717i810h ;     717i810h ;    Total personal = 14 , din care :

     717i810h ;     717i810h ;    Posturi de management =1

     717i810h ;     717i810h ;    Posturi TESA de executie = 13


     717i810h ;     717i810h ;  Compartimentul Marketing

Total personal = 8, din care :

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   Posturi de management = 1

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   Posturi TESA de executie =7


     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;   Compartimentul Financiar, contabilitate analize economice

Total posturi =12 ,din care :

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Posturi de management = 1

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Posturi TESA de executie =11


Compartimentul Mecanizare, Energetic ,Reparatii

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;    Total personal = 13 ,din care :

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;    Posturi de management= 1

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;    Posturi TESA de executie=2

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;    Muncitori= 10


Compartimentul Hidrologie, Hidrogeologie, Meteorologie

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;    Total posturi = 10, din care :

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;    Posturi de management = 1

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;    Posturi TESA de executie =8

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;    Muncitori=1
3.4.4. Infiintarea si desfiintarea anumitor manageriale

In urma analizelor efectuate, s-a stabilit infiintarea urmatoarelor posturi :

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Sef compartiment management - strategii

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Sef compartiment control financiar de gestiune

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Sef compartiment aprovizionare

     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;     717i810h ;  Psihosociolog


3.4.5. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului organizatoric

In aceasta categorie a inclus ROF-ul, organigrama, descrierile de functii si fisele de post. Mai jos , prezentam spre exemplificare organigrama si fisa de post .


Fisa postului


1.Descrierea postului


1 Postul:Laborant chimist

Compartiment: Laboratorul de calitate a apei

Nivel ierarhic : 6

Pondere ierarhica :   -

Relatii organizatorice:

     717i810h ;     717i810h ;    De autoritate

     717i810h ;     717i810h ;    De cooperare - cu posturi similare , amplasate pe acelasi

     717i810h ;     717i810h ;    De control -

     717i810h ;     717i810h ;    De reprezentare -


6. Sarcini :

6.1 Executa analizele fluxului zilnic ( pH , O2 , Cl, CCOMn , di3 , mono fenali ) si transmite zilnic rezultatele la D A Siret

6.2 Prepara solutiile necesare analizelor si intretine in buna stare de functionare aparatura si instalatiile din dotare

6.3 Asigura fluxul rapid de sambata si duminica si executa recoltari de probe la nevoie

6.4 Executa analizele in cazuri deosebite- poluari accidentale

6.5 Intretine in stare de curatenie sticlaria si materialele utilizate si mentine curatenia in laborator


7. Competente :

7.1 Executa gama de indicatori precizati la punctul 6.1

7.2 Transmite rezultatele analizelor la D.A. Siret

7.3 Informeaza cu privire la situatii deosebite8. Responsabilitati :

Conform srcinilor ce-i revin de la punctele 6.1-6.5


2.Cerintele postului

1.     717i810h ;  Competenta profesionala

Competenta manageriala

2.1Cunostinte de management -

2.2Calitati si aptitudini manageriale -

3.     717i810h ;  Cerinte specifice : -


Sef laborator   Semnatura titularului de post

Misiune

Obiective

Optiuni strategice

Resurse

Termene

Modalitati de obtinere a avantajului competitiv

Scopul principal in constituie realizarea unui sistem informational si de planificare modern, realizarea de noi surse de apa, in contextul satisface

Rii cerintelor de apa ale populatiei, in conditiile conservarii si protectiei cantitative si calitative a resurselor de apa si realizaea unor lucrari de aparare impotriva inundatiilor .

1.Cunoasterea, conservarea, valorificarea, dezvoltarea, punerea in valoare si protectia apelor de suprafata si subterane

2.Exploatarea si intretinerea lucrarilor de gospodarire a apelor

3.Organizarea activitatilor de aparare impotriva inundatiilor

4.Coordonarea activitatilor de investitii din surse bugetare, proprii si atrase

5.Proiectarea unui sistem de management performant

a)     717i810h ;  Retehnologizarea societatii

b)     717i810h ;  Informatizarea societatii

a)     717i810h ;  Resurse materiale

-     717i810h ;     717i810h ; produse chimice

-     717i810h ;     717i810h ; utilaje hidraulice

-     717i810h ;     717i810h ; carburanti

b)     717i810h ;  Resurse financiare

-     717i810h ;     717i810h ; 150.000$ USA

c)     717i810h ;  Resurse umane


a)     717i810h ;     717i810h ; termen initial: anul t+1

b)     717i810h ;    termen final : anul t+3

c)     717i810h ;     717i810h ; termene intermediare: sfarsitul fiecarui an

Prestarea unor servicii de calitate

Imbunatatirea raportului cost- pret

ACADEMIA DE SUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MANAGEMENT

SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA
DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI   MANAGERIALE A SOCIETATII

BUCURESTI 2002

Document Info


Accesari: 6493
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )