Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Management public grila

management


Management public grila

1) Argumentele care sustin necesitatea cunoasterii managementului public sunt urmatoarele. Unul este gresit si trebuie sa-l identificati:1 ofera posibilitatea întelegerii particularitatilor acestui domeniu al stiintei;

2 defineste principiile si regurile de organizare a sistemului informational în institutiile publice;

3 urmareste satisfacerea interesului privat al agentilor economici;

4 contribuie la perfectionarea organizarii si functionarii institutiilor publice;

5 ofera posibilitatea cunoasterii metodelor si tehncilor de management folosite în institutiile publice


2) Nu reprezinta caracteristici ale managementului public:

1 reuneste procese si relatii de management ce apar între componentele sistemului administrativ;

2 obiectivul managementului public este satisfacerea interesului public;

3 procesele desfasurate in sectorul public sunt atât procese de management cat si de executie;

4 relatiile de management din institutiile publice sunt raporturi care apar în sistemul administrativ;

5 managementul public include atâtprocese de constiinta cat si procese de decizie.


3) Reprezinta caracteristici ale managementului public urmatoarele,din care una este gresita si trebuie identificata:

1 caracter integrator;

2 caracter tehnologic;

3 caracter politic;

4 caracterul de sinteza;

5 caracterul de diversitate.


4) Evolutia istorica a managementului public este marcata de urmatoarele evenimente, din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 s-a nascut in sec.17 în Germania si Austria;

2 Protagonistii aparatului adminisrativ austriac bine organizat in sec.19 au fost L. von Stein si L.Gumplovitz;

3 Parintele siintei administratiei in Franta este Charles de Montes qieu in sec. 18;

4 Prima scoala de administratie s-a creat la Paris in 1848;

5 Un prim reprezentant al stiintei administratiei în Romania a fost prof.C.Dissescu.

5) Noul management public (N.P.M) are ca fundamente urmatoarele, din care unul este gresit. Identificati-l:

1 centralizarea si concentrarea deciziei;

2 fundamentarea proiectelor si contractelor;

3 pregatirea personalului;

4 îmbunatatirea organizarii;

5 atitudinea fata de clientul-cetatean.


6) Principiile managementului public sunt urmatoarele, din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 principiul conducerii unitare;

2 principiul conducerii autonome;

3 principiul flexibilitatii;

4 principiul legalitatii;

5 principiul democratiei manageriale .


7) Exercitarea functiei de control a managementului public presupune urmatoarele cerinte, din care una este gresita si trebuie sa o identificati:

1 controlul sa fie continuu;

2 controlul sa fie operativ, la locul activitatii;

3 sa fie orientat spre satisfacerea interesului public;

4 sa fie inopinat, prin surprindere;

5 sa fie realist, obiectiv.


8) Nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii cu privire la principiile managementului public:

1 Specificul managementului public impune aplicarea consecventa a principiului conduceri unitare;

2 Principiul flexibilitatii presupune adaptarea rapida a administratiei la schimbarile

permanente din societate;

3 Stabilirea competentelor aparatului administrativ din sectorul public reprezinta un aspect

4 Principiul perfectionarii continue este un 13213o1413n proces complex, de durata si necesar care

impune îmbunatatirea activitatii;

5 Principiul legalitatii impune respectarea cadrului legal în administratie.


9) Reprezinta functii ale managementului public urmatoarele,din care una este gresita si trebuie identificata:

1 functia de previziune;

2 functia de organizare-coordonare;

3 functia de motivare;

4 functia de propaganda si promovare;

5 functia de control-evaluare.


10) Spre deosebire de organizatiile particulare în institutiile administatiei publice scopul activitatii manageriale îl reprezinta:

1 obtinerea câstigului material;

2 satisfacerea intresului general;

3 a servi mai degraba decat a acumula;

4 a si b;

5 b si c.


11) Serviciul public are urmatoarele caracteristici din care una este gresita si trebuie s-o identificati:

1 satisface o nevoie sociala;

2 este supus unui regim juridic;

3 furnizeaza bunuri si servicii;

4 are un caracter temporar, se creeaza si se desfiinteaza prin decizie administrativa;

5 asigura locuri de munca.


12) Din punct de vedere al formei de proprietate serviciile publice pot fi:

1 servicii publice în care institutiile administrative detin monopolul;

2 servicii private;

3 servicii publice realizate de agenti economici publici si/sau privati;

4 b si c;

5 a si c.


13) Sunt false urmatoarele afirmatii referitoare la puterea publica:

1 interesul public si interesul particular se incadreaza în aceeasi categorie de importanta ;

2 potrivit capacitatii de drept public a institutiilor administrative acestea emit acte de

autoritate;

3 executia actelor de autoritate emise de institutiile administrative are un caracter

obligatoriu;

4 puterea publica este o caracteristica de baza a managementului public;

5 în mod obligatoriu interesul public este prevalent interesului particular.


14) Dupa nivel si forma de proprietate, serviciile publice se clasifica astfel (o categorie este gresita si trebuie sa o identificati)

1 servicii publice nationale;

2 servicii publice locale;

3 servicii publice monopolizate;

4 servicii publice religioase si de caritate;

5 servicii publice realizate de agenti publici sau privati.


15) Interesul public are urmatoarele caracteristici,din care una este eronata si trebuie sa o identificati:

1 Interesul public este obiectivul fiecarei institutii publice;

2 El presupune un cadru legislativ în care actioneaza functionarii publici;

3 Interesul public este apolitic;

4 Are un anumit grad de generalitate ;

5 Îsi schimba continutul pe epoci istorice.


16) Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatea juridica este exercitata de:

1 Curtea Constitutionala;

2 Parlamentul României;

3 Primul Ministru;

4 Presedintele României;

5 Curtea de Conturi.


17) Nu exercita autoritate executiva:

1 Presedintele României;

2 Ministerele;

3 Parlamentul Romaniei;

4 Guvernul Romaniei;

5 Autoritatile publice locale.


18) Autoritatea legislativa este exercitata de;

1 Ministerul Afacerilor Externe;

2 Ministerul Integrarii Europene;

3 Parlamentul României;

4 Curtea Constitutionala;

5 Corpul de Control al Primului Ministru.


19) În materie de management public exista urmatoarele tipuri de autoritate, una este gresita si trebuie sa o identificati:

1 autoritatea juridica;

2 autoritatea legislativa;

3 autoritatea executiva;

4 autoritatea administrativa.


20) În afara de presedinte si premier, structuri ale administratiei publice mai sunt tutelate de urmatoarele organe de stat, din care unul gresit si trebuie identificat:

1 Parlament;

2 Primaria Capitalei;

3 instante judecatoresti;

4 Curtea constitutionala:

5 Avocatul poporului


21) Presedintele, ca sef al puterii executive si ca autoritate a adiministrtiei publice, are urmatoarele competente, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:

1 poate consulta guvernul in probleme importante;

2 poate conduce sedintele guvernului in lipsa premierului;

3 poate încheia tratate internationale negociate de guvern;

4 are o serie de atributii politice.


22) Guvernul ca autoritate a administratiei publice centrale are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:

1 Guvernul este sef al puterii executive;

2 Guvernul este un organism rezultat din jocul politic;

3 Guvernul dirijeaza administratia publica prin emiterea de legi ordinare;

4 Relatia presedinte-guvern este de natura executiva;

5 Relatia presedinte-administratie este de natura administrativa.


23) Fiecare ministru conduce serviciile publice asigurând urmatoarele (o afirmatie este gresita si trebuie s-o identificati):

1 legatura între politic si administrativ;

2 organizarea si functionarea serviciilor publice ale ministerului;

3 gestiunea financiara a fondurilor bugetare;

4 circulatia infomatiilor de securitate nationala.


24) Autoritatile si institutiile administratiei publice locale sunt urmatoarele, din care o categorie este gresita si trebuie s-o identificati:

1 consiliile locale, orasenesti si judetene;

2 judecatoriile, tribunalele si curtile de apel;

3 primariile;

4 prefectul si subprefectul;

5 institutiile si serviciile publice locale.


25) Relatiile externe ale sistemului administrativ se realizeaza în urmatoarele directii, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:

1 cu federatiile sindicale nationale;

2 cu organizatiile neguvernamentale;

3 cu agentii economici;

4 cu persoane fizice;

5 cu autoritati autonome.


26) Relatile în interiorul sistemului administrativ sunt urmatoarele, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:

1 relatii de autoritate;

2 relatii functionale;

3 relatii neoficiale de favoritism, nepotism, coruptie;

4 relatii de colaborare;

5 relatii de reprezentare.


27) Relatiile de autoritate în sistemul administrativ sunt de mai multe tipuri, din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 relatii ierarhice;

2 relatii functionale;

3 relatii de stat major;

4 relatii de întrajutorare colegiala.


28) Relatiile organizatorice din sistemul administrativ sunt divizate astfel, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 relatii de autoritate;

2 relatii de cooperare;

3 relatii de control;

4 relatii de reprezentare;

5 relatii de solidaritate.


29) În managementul public organizarea presupune un ansamblu de procese prin care: Se cere sa identificati raspunsul gresit.

1 se delimiteaza elementele componente ale sistemului;

2 sa stabileasca ierarhii, subordonari, salarizari si penalizari pentru indisciplina

functionarilor publici;

3 sa precizeze sarcinile si competentele compartimentelor;

4 sa defineasca relatiile care se stabilesc între ele în cadrul si în afara sistemului.


30) Dupa nivelul proceselor, organizarea administratiei publice vizeaza urmatoarele: Se cere sa identificati raspunsul gresit.

1 organizarea posturilor si functiilor;

2 organizarea compartimentelor;

3 organizarea institutiei ca intreg;

4 organizarea domeniului;

5 organizarea sistemului administrativ de stat.


31) Dupa obiectul organizarii administratiei publice exista:

Identificati raspunsul gresit !

1 organizarea resurselor umane;

2 organizarea structurii;

3 organizarea proceselor.


32) Notiunea de structura administrativa are urmatoarele caracteristici, identificati raspunsul gresit:

1 Ea reprezinta configuratia interna si relatiile care se stabilesc între componentele

sistemului;

2 Ea difera de la stat la stat ;

3 Ea este influentata de particularitatile nationale, istorice si traditionale;

4 Obiectivele administratiei publice sunt stabilite etapa cu etapa de rezultatele obtinute.


33) Nu reprezinta tipuri de structuri în administratia publica:

1 structura ierarhic-functionala;

2 componenta structurala-nivel ierarhic;

3 structura teritoriala.


34) Care sunt componentele structurii organizatorice a sistemului administrativ:

1 nivelul ierarhic si ponderea ierarhica;

2 compartimentul;

3 postul;

4 functia;

5 toate componentele mentionate la a, b, c, si d.


35) Nivelul ierarhic în structura sistemului administrativ este impus de:

Indicati raspunsul gresit

1 obiectivele politicului;

2 dimensiunea institutiei;

3 diversitatea si complexitatea sarcinilor;

4 competenta functionarilor publici.


36) Compartimentul ca element structural al sistemului administrativ are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:

1 El rezulta din agregarea unor posturi si functii cu continut similar sau complementar;

2 Este un ansamblu de persoane care desfasoara activitati relativ omogene;

3 Compartimentul presupune cunostinte specializate de un anumit tip, metode si tehnici

adecvate si unitare;

4 Personalul compartimentului este subordonat nemijlocit unui singur functionar cu functie

de conducere;

5 Toti membrii compartimentului au aceleasi atributiuni si aceleasi drepturi salariale.


37) Sunt adevarate urmatoarele afirmatii referitoare la componentele structurii organizatorice a sistemului administrativ:

1 exista identitate între nivelul ierarhic si ponderea ierarhica;

2 competenta organizationala nu este o componenta a postului;

3 postul este factorul de generalizare a unor functii asemanatoare;

4 exista o relatie directa de proportionalitate intre marimea ponderii ierarhice si numarul

de niveluri ierarhice;

5 obiectivele posturiloe asigura îndeplinirea obiectivului funda mental al sistemului

administrativ;


38) Sunt autoritati administrative centrale:

1 Presedentia;

2 Prefectura;

3 Primaria;

4 Ministerele;

5 a si d.


39) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din România reprezinta autoritati ale

administratiei publice locale:

1 Consiliile Judetene;

2 Camera Deputatilor;

3 Parlamentul;

4 Institutiile si serviciile publice organizate la nivel central;

5 Guvernul.


40) Nu sunt caracteristici ale organizarii Parlamentului României:

1 este organ reprezentativ suprem al puterii executive;

2 dispune de un Consiliu Legislativ ca organ de specialitate;

3 are doua camere legislative;

4 reprezinta statul roman;

5 este unica putere legiuitoare.


41) Nu face parte din aparatul de lucru al Primului Ministru:

1 Corpul de Control al Primului Ministru;

2 Departamentul pentru Integrare Europeana;

3 Oficiul pentru Relatiile cu Patronatul si Sindicatele;

4 Secretariatul General al Guvernului;

5 Cabinetul Primului Ministru.


42) Curtea Constitutionala are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Se creaza imediat dupa incheierea alegerilor parlamentare;

2 Este formata din noua judecatori, numiti pe noua ani;

3 Se înoieste din trei în trei ani cu o trime din judecatori;

4 Judecatorii sunt numiti câte trei de catre Senat, Camera Deputatilor si Presedinte;

5 Ia decizii, care sunt obligatorii si actioneaza în viitor.


43) Consiliul Superior al Magistraturii are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Este alcatuit din magistrati alesi pe 4 ani;

2 Alegerea magistratiilor o face Guvernul;

3 Are rolul de consiliu de disciplina a judecato rilor;

4 Este prezidat de catre presedintele Curttii Supreme de Justitie.


44) Presedintele României are urmatoarele roluri,din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 de conducere suprema a puterii executive;

2 de reprezentare a statului roman;

3 de garantare a independentei , unitatii si integritatii teritoriale a tarii;

4 de control asupra respectarii Constitutiei.


45) Institutia prezidentiala are în compunere urmatoarele compartimente , din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 Departamentul de analiza politica;

2 Directia de Documentare si Informare;

3 Consiliul Superior de Aparare a Tarii;

4 Directia de Protocol;

5 Cabinetul Presedintelui.


46) Institutia prezintiala are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Este legiferata, ca structura si atributiuni, prin Constitutia României;

2 Presedintele numeste întregul personal în functii de conducere;

3 Securitatea Presedintelui este asigurata de o unitate speciala de paza si control;

4 Pentru informare si analiza politica, Presedintele uzeaza de sase directii conduse de

consilieri.


47) In structura organizatorica a Guvernului României intra urmatoarele componente, din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 Primul Ministru si aparatul sau de lucru;

2 Secretariatul General al Guvernului;

3 Ministerele;

4 Departamentul pentru administratia publica locala;

5 Parchetul National Anticoruptie;


48) Nu sunt ministere cu activitate politico-administrativa:

1 Ministerul de Interne;

2 Ministerul Apararii Nationale;

3 Ministerul Eduatiei si Cercetarii;

4 Ministerul Afacerilor Externe;

5 Ministerul Justitiei.


49) Urmatoarele organe de specialitate subordonate Guvernului, sunt coordonate nemijlocit de Primul Ministru , din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 Agentia Nationala de Meteorologie;

2 Agentia Nationala de Control al Exportului;

3 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;

4 Comisia Nationala pentru statistica;

5 Administratia Nationala a Rezervelor Materiale.


50) La nivelul unui minister functioneaza urmatoarele structuri ierarhice, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Agentia Nationala;

2 Directia Generala;

3 Directia;

4 Serviciile si birourile;


51) Ministerul Industriei si Comertului realizeaza programul guvernului în urmatoarele domenii, din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 energie electrica si termica;

2 mine si geologie;

3 petrol si gaze;

4 paduri si ape;

5 exploatarea si industrializarea lemnului.


52) Ministerul Finantelor Publice exercita urmatoarele activitati , din care una este gresita si trebuie identificata:

1 administrarea fiscala a finantelor publice;

2 dezvoltarea activitatii economice pe criterii de eficienta;

3 gestionarea rezervei monetare nationale;

4 utilizeaza pârghiile financiare si valutare pentru functionarea economiei de piata;

5 stimularea initiativei agentilor economici;


53) În subordinea Ministerului Finantelor se afla urmatoarele structuri, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Directia generala a Vamilor;

2 Curtea de Conturi;

3 Garda Financiara;

4 Centrul de Tehnologie a Informatiei Financiare;

5 Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".


54) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintelor asigura realizarea urmatoarelor obiective, din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 elaborarea strategiei si politicii în domeniu;

2 coordonarea generala a amenajarii,dotarii si echiparii teritoriului national;

3 dezvoltarea echilibrata a lucrarilor;

4 asigurarea construirii de locuinte pentru familiile defavorizate;

5 întretinerea drumurilor nationale.


55) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are în subordine:

Identificati raspunsul gresit !

1 Oficiul Muncii

2 Institutul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca;

3 Oficiul central de Plata a Pensiilor;

4 Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate;

5 Revista "Protectia Muncii."


56) În subordinea Guvernului exista urmatoarele agentii, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Agentia Nationala pentru Privatizare;

2 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;

3 Agentia Româna de Dezvoltare;

4 Agentia Nationala de Loto-pronosport.


57) În subordinea Guvernului exista urmatoarele comisii, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Comisia Nationala de Statistica;

2 Comisia Nationala de Prognoza;

3 Comisia Nationala de Informatica;

4 Comisia Nationala pentru Protectia Copilului;

5 Comisia Nationla pentru rrommi.


58) Consiliile comunale si orasenesti au urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Sunt autoritati locale prin care se realizeaza autonomia locala si descentralizarea;

2 Sunt constituite prin vot de catre cetatenii din aceea localitate;

3 Au ca scop executarea dispozitiilor organelor centrale in comune si orase;

4 Sunt modalitatea de satisfacere a intereselor comunitatii prin servicii publice specifice.


59) Consiliile judetene au urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie

identificata:

1 Sunt alese prin vot indirect;

2 Sunt menite sa coordoneze activitatea consiliilor comunale si orasenesti;

3 Dispun de personalitate juridica si de autonomie financiara si decizionala;

4 Trebuie sa asigure controlul primariilor în gestionarea patrimoniului;

5 Îndeplinesc functiile de organizare-coordonare, de control,administrative si de

previziune.


60) Consiliul Judetean are urmatoarele caracterist ici, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Este o autoritate aleasa, formata din consilieri alesi;

2 Este o autoritate administrativa privind gestionarea intereselor judetene;

3 Este o autoritate de asigurare a ordinii, avand la dispozitie politia si jandarmeria;

4 Este o autoritate deliberativa, care adopta hotarâri prin vot.


61) Primariile ca institutii administrative au urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Primarii sunt numiti prin decizia prefectului din judetul respectiv;

2 Sunt organe ale administratiei, prin care se realizeaza autonomia locala si

descentralizarea;

3 Primarul, ca agent al statului, prin lege, are o gama de atributii, în baza unui mandat legal înnauntrul caruia raspunde;

4 Primarul are obligatia legala de a rezolva problemele localitatii si de a îndeplini

hotarârile consiliului communal.


62) Cerintele pe care trebuie sa le îndeplineasca decizia administrativa sunt urmatoarele , din care una este gresita si trebuie identificata:

1 sa fie fundamentata stiintific;

2 să fie realistă;

3 să fie luată cand se poate intruni forul decizional;

4 sa se integreze în sistemul decizional existent;

5 să fie oportună;.


63) Elaborarea deciziei administrative presupune:

1 participarea directa a functionarilor publici;

2 participarea indirecta a functionarilor publici;

3 consultarea cetatenilor implicati direct / indirect;

4 consultarea specialistilor implicati direct / indirect;

5 a,b.c si d


64) Nu reprezinta caracteristici de baza ale abordarii manageriale a procesului decizional în administratie:

1 gradul ridicat de informare a functionarilor publici;

2 formarea unei culturi a organizatiei publice;

3 considerarea ierarhiei;

4 asigurarea caracterului hotarator autoritatii manageriale;

5 specializarea accentuata a functionarilor publici.


65) Decizia administrativa are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Este un proces complex de alegere a unei variante decizionale pentru realizarea unui

obiectiv al administratiei publice;

2 Alegerea presupune o analiza realista, constienta, responsabila a alternativelor;

3 Decizia trebuie orientata spre realizarea unor scopuri, prin derularea unor actiuni;

4 Decizia trebuie adoptata în conformitate cu strategia politica si interesele partidului care

a câstigat alegerile;

5 Deciziile trebuie adoptate în conformitate cu legea.


66) Deciziile administrative se clasifica pe urmatoarele criterii , din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 dupa situatia concreta la care se refera;

2 dupa nivelul ierarhic al decidentului;

3 dupa comanda politica pe care o executa;

4 dupa orizontul de timp la care se refera;

5 dupa frecventa adoptarii.


67) Decizia administrativa are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Este realizata de mai multe persoane care participa la culegerea de informatii,la analiza si fundamentarea variantelor,la alegerea si adoptarea deciziei;

2 Este rezultatul colaborarii mai multor compartimente, organe administrative,de stat sau

nestatale, cetateni etc;

3 Poate fi si personala, în situatii de urgenta;

4 Este semnata de toate persoanele participante la luarea deciziei;

5 Raspunderea pentru decizie o are seful institutiei, dar si fiecare persoana care a participat la luarea deciziei.


68) Valoarea unei decizii administrative este data de urmatorii factori , din care unul este gresit si trebuie identificat:

1 cunoasterea interesului public general;

2 respectarea intereselor si strategiei politicului;

3 cunoasterea cerintelor si nevoilor populatiei;

4 competenta si constiinciozitatea decidentilor;

5 corectitudinea si spiritul de raspundere al decidentilor.


69) Procesul de fundamentare a deciziilor administrative, cuprinde si urmatoarele etape, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 receptarea cerintelor factorului politic;

2 initierea deciziei administrative;

3 documentarea;

4 selectarea si analiza informatiilor;

5 b,c,d.


70) Procesul de fundamentare a deciziilor administrative cuprinde si urmatoarele etape, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 definirea obiectului decizional si a mijloacelor de realizare;

2 conturarea si analizarea alternativelor;

3 adoptarea deciziei;

4 respectarea intereselor politicului în luarea deciziei;

5 a,b,c.

71) Conceptul de functionar public presupune urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 Numirea sau alegerea functionarului public sa se faca conform comenzii politice a

partidului care a castigat alegerile;

2 Exercitarea serviciului permanent;

3 Acordarea unui salariu fix functie de pozitia în organizatie, pregatire si vechime;

4 Prestarea de juramânt dupa o procedura specifica;

5 Existenta unui statut propriu,cuprinzând drepturi si obligatii.


72) Procedura depunerii juramântului de catre functionarii publici este reglementata astfel: (un raspuns este gresit si trebuie identificat).

1 de catre statutul functionarilor publici(1993) si Constitutia României(1991), articolul 82

2 Presedintele depune juramântul în fata Parlamentului , în sedinta comuna;

3 Premierul depune juramânt în fata Guvernului si a Parlamentului;

4 Ministrii depun juramânt în fata Presedintelui si a Prem ierului;

5 Mandatul functionarilor publici începe cu momentul depunerii juramântului.


73) Functionarii publici, dupa competenta profesionala se împart în urmatoarele categorii, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:

1 functionari de decizie;

2 functionari care participa la pregatirea deciziilor;

3 functionari care participa la executarea deciziilor;

4 functionari care participa la controlul luarii si executarii deciziilor ;

5 a,b,c.


74) Politica de personal are in vedere urmatoarele obiective, din care unul este gresit si trebuie sa-l identificati :

1 Relatiile dintre institutiile publice si factorul politic ;

2 Stilul de conducere al liderilor politici si metodele utilizate;

3 Calitattile factorului uman din administratie;

4 Promovarea si perfectionarea functionarilor publici ;

5 Pregatirea , recrutarea si selectia functionarilor publici .


75) Politica de persnonal are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie s-o identificati ;

1 Se fundamenteaza pe principii etico-morale si profesionale;

2 Are un caracter unitar pentru toate institttiile publice;

3 Are un caracter prioritar rational;

4 Se bazeaza pe norme logice, simple si clare;

5 Este în concordanta cu strategia politica a guvernului partidului de guvernamânt .

76) Pregatirea profesionala a functionarilor publici are urmatoarele particularitati,din care una este gresita si trebuie s-o identificati ;

1 Ea determina eficienta serviciilor publice;

2 Functiile publice presupun o pregatire profesionala si manageriala pe lânga cea

generala;

3 Ea presupune si o mentinere a cunoasterii la nivelul dezvoltari contemporane în

domeniu;

4 Competenta profesionala si manageriala pot lipsi la functionarii alesi prin scrutin

electoral;

5 a,b,c.


77) În privinta competentei specialistii americani definesc ca esentiale pentru un manager public urmatoarele cerinte , din care una este gresita si trebuie s-o identificati ;

1 tripla profesionalizare : economico-manageriala , juridica si sociologica;

2 competenta manageriala;

3 competenta financiara;

4 competenta politica

5 a,b,d.


78) Competenta functionarului public are urmatoarele caracteristici , din care una

este gresita si trebuie s-o identificati ;

1 Este criteriul cel mai important al eficacitatii unui manager public;

2 Ea presupune abilitati precum: îndemânarea, capacitatea de a conduce,

talent, comunicare, etc;

3 Functionarul public trebuie sa fie responsabil de eficienta si eficacitatea

muncii sale;

4 Potrivit modelului clasic, functionarul public se preocupa de costuri,

de eficienta si este stimulat sa lucreze eficient.


79) Perfectionarea continua a pregatirii functionarului public se face prin urmatoarele forme, din care una este gresita si trebuie identificata:

1 instruirea la locul de munca;

2 cursuri în institutie sau în centre speciale;

3 programe personale cu verificare periodica;

4 masterate si doctorate;

5 stagii de pregatire în tara sau strainatate.


80) Un program de recrutare a functionarilor publici cuprinde urmatoarele etape, din care una este gresita si trebuie s-o identificati :

1 stabilirea echipei de recrutare;

2 analiza cerintelor postului;

3 întocmirea specificatiilor postului;

4 cercetarea resurselor de candidati ;

5 atragerea candidatilor .


81) Selectia functionarilor publici se realizeaza pe urmatoarele cai, din care una este gresita si trebuie s-o identificati :

1 convorbirea sau interviul;

2 cercetarea referintelor si calificativelor;

3 probe de verificare a cunostintelor;

4 testele;

5 angajarea de proba pe cîteva luni.


82) Convorbirea sau interviul ca metoda de selectie a functionarilor publici are unele limite, din care una este gresita si trebuie s-o identificati :

1 Este greu de realizat un sistem unitar de apreciere a canditatului;

2 Realizarea interviului are un caracter subiectiv;

3 Este dificil de condus interviul spre scopurile reale ale selectiei;

4 Controlul selectionerilor devine dificil;

5 a,b,d.


83) Cercetarea referintelor si calificativelor în selectia functionarilor publici ofera informatii suplimentare în urmatoarele domenii , din care una este gresita si trebuie s-o identificati ;

1 orientari sociale si politice;

2 detali de comportament;

3 dificultati întâmpinate ;

4 relatii cu colegii si superiorii;

5 despre eficienta muncii si canditatului;


84) Selectia functionarilor publici are urmatoarele limite, din care una este gresita si trebuie s-o identificati ;

1 concursul poate fi de forma, ocupantul fiind ales cu anticipatie;

2 caracterizarile pot fi subiective, interesate;

3 cei nereusiti pot avea neplaceri la vechiul loc de munca;

4 se neglijeaza încrederea în candidat;

5 concursul este adecvat pentru posturile cu activitati socio-organizatorice .


85) Pentru o buna selectie a functionarilor publici se recomanda urmatoarele:

(o recomandare este gresita si trebuie identificata):

1 constituirea de comisii mixte din interior si din afara;

2 selectia preferentiala pe sexe si pe vârste;

3 generalizarea examenelor scrise si orale;

4 utilizarea testelor de aptitudini;

5 utilizarea unei metode psihologice de investigare.


86) Numirea functionarilor publici în functie are urmatoarele particularitati, din care una

este gresita si trebuie identificata :

1 Numirile se fac în ordinea rezultatelor la concurs;

2 Numirea în functie se face printr-un contract de munca bilateral;

3 În dreptul privat raporturile dintre patron si functionar sunt întemeiate pe o conventie;

4 Ce-l interesat poate accepta sau nu, încadrarea pe postul pentru care a concurat.


87) Motivarea functionarilor publici se face prin urmatoarele forme, din care una este

gresita si trebuie identificata :

1 salariul mai mare;

2 asigurarea de utilitati: masina, telefon etc;

3 avansarea pe post sau functie;

4 promovarea unui sistem de indicatori de performanta;

5 a,c,d;


88) Evaluarea activitati functionarilor publici are urmatoarele particularitati, din care una este gresita si trebuie identificata ;

1 Este reglementata de statutul functiionarilor publici;

2 Se utilizeaza sistemul aprecierii anuale;

3 Aprecierea este facuta de seful ierarhic nemijlocit;

4 Aprecierea se aduce la cunostinta pentru masuri în consecinta;

5 O eventuala contestatie se finalizeaza cu modificarea aprecierii.


89) Functionarii publici, prin salariul ca forma de motivare, sunt platiti în urmatoarele forme, din care una este gresita si trebuie identificata;

1 salariul dupa timpul lucrat, diferentiat pe clase de salarizare;

2 prin sporuri;

3 prin recompense;

4 prin promovari;

5 prin premieri anuale sau speciale.


90) Prin avansarea pe post sau functie, cu forma de motivare a functionarilor publici se realizeaza urmatoarele obiective, din care unul este gresit si trebuie identificat;

1 majorarea salariului;

2 stimularea functionarilor;

3 majorarea productivitatii muncii;

4 stimularea pregatiri profesionale;

5 stimularea pregatirii manageriale:


91) In materie de numire a functionarilor publici, presedintele României are urmatoarele competente, din care una este gresita si trebuie identificata;

1 Are dreptul de numire în functii publice;

2 Numeste în functii prin decret publicat in "Monitorul Oficial";

3 Face numirile în functiile superioare din administratia centrala pana la director ;

4 Mai jos de director numirile le face primul ministru;

5 a,b,c.


92) Proba de verificare a cunostintelor, ca metoda de selectie a functionarilor publici are urmatoarele particularitati, din care una este gresita si trebuie identificata;

1 Este o metoda subiectiva si confuza;

2 Poate consta în examen sau concurs si teste de cunostinte;

3 Comisia selecteaza doar pe cei care corespund postului pentru aceasta proba;

4 Prin publicitatea concursului, solicitantii vin din toata tara.


93) Convorbirea sau interviul ca metoda de selectie are urmatoarele particularitati,

din care una este gresita si trebuie identificata;

1 Presupune verificarea datelor personale;

2 Aduce precizari suplimentare;

3 Identifica elementele caracteristice ale comportamentului candidatului;

4 Stimuleaza candidatul sa relateze experienta, opiniile si aspiratiile sale;

5 Este defavorabila candidatilor timizi.


94) Pentru pregatirea postuniversitara, S.N.S.P.A. pregateste urmatoarele categorii

de functionari publici, din care una este gresita si trebuie identificata;

1 ministrii si secretarii de stat;

2 prefectii si subprefectii;

3 directorii generali, directorii adjuncti, consilierii;

4 sefii de servicii si birouri;

5 personalul de conducere din prefecturi, consili judetene si locale etc.

95) În administratia publica exista urmatoarele modalitati de încetare a activitatii,

din care una este gresita si trebuie identificata;

1 limita de vîrsta ;

2 revocarea disciplinara;

3 demisia;

4 concurenta neloiala;

5 incompetenta profesionala.


96) Pregatirea medie a functionarilor publici are urmatoarele particularitati,

din care una este gresita si trebuie identificata;

1 se realizeaza în licee de specialitate;

2 este satisfacatoare pentru majoritatea functiilor din administratie;

3 numarul de absolventi este insuficient;

4 se recurge la un sistem amestecat - studii medii si superioare;

5 ocuparea posturilor cu absolventi licentiati este paguboasa pentru bugetul institutiei.


97) Practicarea ocuparii posturilor cu pregatire universitara a uzat de urmatoarele meto de, din care una este gresita si trebuie identificata;

1 atragerea de absolventi juristi;

2 atragerea de absolventi economisti;

3 atragerea inginerilor cu studii postuniversitare.


98) Pentru pregatirea postuniversitara, S.N.S.P.A. pregateste urmatoarele categorii de functionari publici, din care una este gresita si trebuie identificata;

1 ministrii si secretarii de stat ;

2 prefectii si subprefectii ;

3 directorii generali, directorii adjuncti, consilierii;

4 sefii de servicii si birouri;

5 personalul de conducere din prefecturi,consilii judetene si locale etc.


99) În materie de numirea functionarilor publici, presedintele României are urmatoarele competente, din care una este gresita si trebuie identificata;

1 Are dreptul de numire în functii publice;

2 Numeste în functii prin decret publicat in "Monitorul Oficial";

3 Face numirile în functiile superioare din administratia centrala pana la director;

4 Mai jos de director numirile le face primul ministru;

5 a,b,c


Document Info


Accesari: 6164
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )