Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Manual de Procedura - Ajutor Stocare Privata Unt si Smantana 2

management


Manual de Procedura - Ajutor Stocare Privata Unt si Smântâna 2

Capitolul IXClauze finale

9.1.  D 242m124c aca la terminarea primelor saizeci de zile de depozitare conform contractului, deteriorarea calitatii untului sau smantanii este mai pronuntata decat este normal pentru depozitare, contractantii au voie sa inlocuiasca cantitatea deteriorata, pe cheltuiala proprie, o data pentru fiecare lot depozitat, cu o cantitate egala de unt sau smantana. 

9.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între partile contractante.

          9.3. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si înlatura orice alta întelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

          9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de doua  exemplare, astazi ___________, data semnarii lui.

Organism de interventie                                 Contractant

 _______________________________                _________________

                                                                   Anexa E/Versiunea 2.3/2007

sef Serviciu examinare cereri

SECA3

 

D 242m124c irector General

D 242m124c G

 

Executant

 serviciu lapte si produse lactate

SLPL2

 

D 242m124c irector sucursala judeteana

D 242m124c SJ

 

Executant

SECA1

 

Executant

SECA2

 
Organigrama si relatia de colaborare a Serviciului Lapte si Produse Lactate si a Serviciului Examinare Cereri

în schema de interventie pentru unt

D 242m124c irectia Masuri de Piata si Interventie -D 242m124c irector

D 242m124c D 242m124c MPI

sef Serviciu

Lapte si Produse lactate

SLPL3

Executant serviciu lapte si produse lactate

SLPL1Nr.cerere              SD 242m124c P /

Copia 1

Solicitant

Copia 2

D 242m124c osar- SJ

Copia 3

  SC

ANEXA I/Versiunea 2.3/2007

Ajutor pentru stocare privata - unt si smantana                    US_P2/1

Cerere de contract pentru stocare privata


Regulamentul CE 2771/1999.


Note despre acest formular

A  Formularul trebuie completat de catre solicitant.

B  Solicitantul trebuie sa depuna cerere pentru ajutor.

C  A se completa cu majuscule.

D 242m124c   Solicitantul va primii ajutorul doar daca produsul intruneste cerintele prevazute de schema.

E  Platile se vor face la ratele curente la momentul aplicarii.

F  D 242m124c upa completare returnati cele 3 copii la sediul APIA-SJ.

G  Putem dezvalui informatiile primite de la dumneavoastra in termenii prevazuti de lege.

H  D 242m124c upa procesarea cererii de catre APIA prima copie vi se va returna.

I    Acest acord intra in vigoare in ziua urmatoare intrarii produselor in schema depozitare privata (SD 242m124c P).

J   D 242m124c aca produsul dumneavoastra provine din alt Stat Membru veti putea cere ajutor daca aveti un certificat care sa ateste ca produsul intruneste cerintele regulamentare..

K  A se folosi un formular separat pentru fiecare lot in parte.

Partea A - D 242m124c etalii generale


Numele si adresa solicitantului

Cod postal


Nr inregistrare solicitant

Nr. telefon 

Nr. fax

Numele si adresa depozitului frigorific unde este stocat produsul


Partea B - D 242m124c etalii despre contract

1    Acest cerere se aplica pentru  :  - bifati

. Unt                    . Smantana

2    Pentru unt specificati tipul : - bifati

. Sarat                            . Nesarat                 . Lactic

D 242m124c a          Nu

3   In cazul smantanii s-a fixat in avans procentul de grasime ?

D 242m124c aca da , specificati procentul de grasime fixat in avans.

Nr fabricii producatoare lot.

Nr de pachete

Tone

Tara de productie

D 242m124c ata de productie

D 242m124c ata intrarii in SD 242m124c P

Conditii

1  A nu se aplica pentru ajutor in consumul direct al produsului ce face parte din acest acord;

2  Nu plasati produsul ce face obiectul acestui acord in intelegeri de plata in avans in cazul exportului. In acest caz acest acord se va

 anula automat.

D 242m124c eclaratie

.   Am citit si inteles caietul de sarcini.

.   Am acceptat si am indeplinit conditiile prevazute in caietul de sarcini al acestei scheme si toate conditiile specificate in regulament cu privire la acordarea ajutorului ( Reg CE nr. 2771/1999 )

.   In prezent sunt proprietarul produsului implicat in aceast acord.

.   Am oferit detalii corecte si adevarate pe propria raspundere.


Semnatura

Nume

(MAJUSCULE)

Titulatura persoanei care semneaza

(proprietar , partener, director)

D 242m124c ata

 

Cod postalNr. telefon


Numele si adresa fabricii producatoare


Partea C - D 242m124c oar pentru APIA

Semnat din partea APIANr. agreere fabrica


Cod postal


Semnatura


Nume

(MAJUSCULE)


D 242m124c ata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANEXA III/Versiunea 2.3/2007

Ajutorul pentru stocarea privata a untului                               US_P2/3

Raportul cântaririi si al inspectiei initiale

Regulamentul CE 2771/1999


D 242m124c etalii despre acest formular

A   Completati partile A pâna la D 242m124c ale acestui formular. Asigurativa ca magazionerul depozitului frigorific completeaza partea E .

B   Greutatile trebuie exprimate în kg, unitati întregi pentru paleti.

C   Pentru instructiuni despre cântarirea paletilor vezi înstructiunile despre inspectii.

D 242m124c    Pentru detalii tehnice despre inspectie contactati Biroul Inspectii la nr  .......  .

Protectia datelor

Agentia va proteja orice informatie primita în conformitate cu termenii prevazuti de lege. Informatiile vor fi folosite numai pentru spijinirea cererilor pentru care sunt intentionate.  Informatiile vor fi folosite si în alte scopuri în concordanta cu termenii legali :

Partea A - D 242m124c etalii despre unt


.    managementul Politicii Agricole Comune si a altor scheme;

.    productia de alimente si securitatea acestora;

.    managementul terenurilor si a altor controale de mediu;

.    sanatatea si bunastarea animalelor

La cerere informatiile vor fi transmise catre alte organizatii ca:

.    vamilor, legat de import si export ; sau

.    autoritatilor locale in scopuri legate de sanatate

Informatiile colectate mai pot fi folosite si pentru formarea de statistici, dar care nu identifica persoanele.


PSB/

 
Numele solicitantului                                                           Numele depozitului frigorific


Nr. cererii                                                            SD 242m124c P/


Tone în depozitNr. lotului

D 242m124c ata de fabricatie

(marcata pe cutii)

Partea B - Raportul inspectiei

1   Cutiile sunt marcate cu urmatoarele :

.    numarul de înregistrare al fabricii producatoare

/CEE

.    data de fabricatie

.    numarul de fabricatie

.    greutatea neta

.    numarul individual al cutiei

.    clasa nationala de calitate

.    Statul Membru de fabricatie

.    tipul de unt

-    Sarat                   -    Lactic

-    Nesarat               - Smantana


D 242m124c ata(ele) livrarii

D 242m124c ata intrarii în SD 242m124c P

D 242m124c a    Nu                      2   Lotul pare sa fie într-o stare buna si satisfacatoare?

D 242m124c etaliati orice paguba mai jos

3   Este fiecare palet identificat cu numarul contractului ?

4   Lotul este accesibil si usor de identificat ?

5   Temperatura produselor a fost mentinuta la -15°C ?

6   D 242m124c ata de intrare în stocare privata este :

.    marcata pe fiecare cutie

.    înregistrata într-un registru ?

7   Cântarele au un certificate de calibrare valabil ?

8   Facilitatile si conditiile din depozitul frigorific sunt satisfacatoare (si in camera de testare)?


D 242m124c a    Nu


Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Blv. Carol I , nr. 17 , Bucuresti , Tel.      Fax.

Partea C - Cântarirea - Paleti

Cod sau nr de înregistrare palet

A

B

C

D 242m124c = (A-B-C)

Greutatea bruta (kg)

Greutatea declarata a paletului gol (kg)

Greutatea declarata a ambalajului(kg)

Greutatea neta a produselor


Partea D 242m124c - D 242m124c eclaratia inspectorului

Cântarirea pentru loturile de mai sus este:

.    acceptabila, sau


 Semnatura

 inspectorului

Numele

(MAJUSCULE)

D 242m124c ata

Birou

 
Confirm inspectia loturilor de mai sus si înregistrarea detaliilor relevante..    inacceptabila.

Probele au fost prelevate


D 242m124c a     Nu


D 242m124c urata totala a vizitei

D 242m124c ata(ele) vizitei(lor)

      Stampila

      inspectorului

Partea E - Contrasemnatura magazionerului

Confirm inspectia loturilor.                                                     

                                                                                           Semnatura

                                                                                           magazionerului

Nume

(MAJUSCULE)

D 242m124c ata

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Blv. Carol I , nr. 17 , Bucuresti , Tel.      Fax.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANEXA IV/Versiunea 2.3/2007

Ajutorul pentru stocare privata unt                                        US_P2/3A

Raportul  inspectiei intermediare

Regulamentul EC nr. 2771/99


D 242m124c etalii despre acest formular

A   Completati partile A pâna la D 242m124c ale acestui formular. Asigurativa ca magazionerul depozitului frigorific completeaza partea E.

B   Greutatile trebuie exprimate în kg, unitati întregi pentru paleti.

C   Pentru instructiuni despre cântarirea paletilor vezi înstructiunile despre inspectii.

D 242m124c    Pentru detalii tehnice despre inspectie contactati Biroul Inspectii la nr  .......  .

Protectia datelor

Agentia va proteja orice informatie primita în conformitate cu termenii prevazuti de lege. Informatiile vor fi folosite numai pentru spijinirea cererilor pentru care sunt intentionate.  Informatiile vor fi folosite si în alte scopuri în concordanta cu: termenii legal

.    managementul Politicii Agricole Comune si a altor scheme;

.    productia de alimente si securitatea acestora;

.    managementul terenurilor si a altor controale de mediu;

.    sanatatea si bunastarea animalelor

La cerere informatiile vor fi transmise catre alte organizatii ca:

.    vamilor, legat de import si export ; sau

.    autoritatilor locale în scopurile legate de sanatate

Informatiile colectate mai pot fi folosite si pentru formarea de statistici, dar care nu identifica persoanele.


Partea A - D 242m124c etalii despre unt

Numele solicitantului                                                           Numele depozitului frigorific


Nr. cererii

Nr. lotului

D 242m124c ata de fabricatie

(marcata pe cutii)


SD 242m124c P/                                           Tone în depozit

D 242m124c ata livrarii

D 242m124c ata intrarii în SD 242m124c PPartea B - Raportul inspectiei

1   Cutiile sunt marcate cu :

.    nr de acreditare al fabricii de

     smântâna


D 242m124c a     Nu


.    nr individual al cutiei

.    clasa nationala de calitate


D 242m124c a     Nu


.    data de fabricatie

.    nr lotului


/CEE


.    Statul Membru de fabricatie

.    tipul de unt

-    Sarat                     -    Lactic.    greutatea neta
-    Nesarat                  - Smantana


Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Blv. Carol I , nr. 17 , Bucuresti , Tel.      Fax.

Partea B - continuare                                                              D 242m124c a        Nu

2   Lotul pare sa fie într-o stare buna si satisfacatoare?

D 242m124c etaliati orice paguba mai jos


3   Este fiecare palet identificat cu numarul contractului ?

4   Lotul este accesibil si usor de identificat ?

5   Temperatura produselor a fost mentinuta la -15°C ?

6   D 242m124c ata de intrare în stocare privata este :

. marcata pe fiecare cutie

. înregistrata într-un registru ?

7                  Facilitatile si conditiile din depozitul frigorific sunt satisfacatoare

       (si in camera de testare)?


D 242m124c a    Nu

Stampila

inspectorilor

 
Partea C - Inspectia vizuala a continutului cutiilor selectate

Trebuie selectata minim o cutie ( dar nu acele cutii care au fost verificate in timpul inspectiei initiale ) din cel putin un palet la 10 paleti ( selectati randomizat ) aflati sub contract. Magazionerul trebuie sa livreze cutiile selectate la camera de testare. Abia apoi le veti deschide si inspecta continutul.

Lista cutiilor selectate

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       D 242m124c a        Nu


In urma verificarilor s-a constatat ca toate cutiile contin unt .

D 242m124c aca bifati nu explicati la rubrica comentarii .

Partea D 242m124c - Comentarii

   Partea E - D 242m124c eclaratia inspectorului

                                                                           D 242m124c a   N/A      Confirm ca au fost toate loturile de mai sus si

                                                                                                              inregistrate detaliile relevante.

Semnatura inspectorului

Nume

(MAJUSCULE)

D 242m124c ata

Biroul

 
  

   Probele au fost prelevate (la cererea APIA)                                       


   D 242m124c urata vizitei


   D 242m124c ata vizitei

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Blv. Carol I , nr. 17 , Bucuresti , Tel.      Fax

     Partea F - Contrasemnatura magazionerului

     Confirm ca loturile de mai sus au fost inspectate.

Semnatura magazionerului

Nume

(MAJUSCULE)

D 242m124c ata

 
    

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Blv. Carol I , nr. 17 , Bucuresti , Tel.      Fax.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ANEXA V/Veriunea 2.3/2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ajutorul pentru stocarea privata a untului                              US_P2/3B

Raportul cântaririi si al inspectiei finale

Regulamentul CE 2771/1999


D 242m124c etalii despre acest formular

A   Completati partile A pâna la D 242m124c ale acestui formular. Asigurativa ca magazionerul depozitului frigorific completeaza partea E si o returneaza la Agentie.

B   Greutatile trebuie exprimate în kg, unitati întregi pentru paleti.

C   Pentru instructiuni despre cântarirea paletilor vezi înstructiunile despre inspectii.

D 242m124c    Pentru detalii tehnice despre inspectie contactati Biroul Inspectii la nr  .......  .

Protectia datelor

Agentia va proteja orice informatie primita în conformitate cu  termenii prevazuti de lege. Informatiile vor fi folosite numai pentru spijinirea cererilor pentru care sunt intentionate.  Informatiile vor fi folosite si în alte scopuri în concordanta cu termenii legali :

Partea A - D 242m124c etalii despre unt


.    managementul Politicii Agricole Comune si a altor scheme;

.    productia de alimente si securitatea acestora;

.    managementul terenurilor si a altor controale de mediu;

.    sanatatea si bunastarea animalelor

La cerere informatiile vor fi transmise catre alte organizatii ca:

.    vamilor, legat de import si export ; sau

.    autoritatilor locale în scopurile legate de sanatate

Informatiile colectate mai pot fi folosite si pentru formarea de statistici, dar care nu identifica persoanele.


Numele solicitantului                                                           Numele depozitului frigorificNr. cererii.                                                           SD 242m124c P/


Tone în depozitNr. lotului

D 242m124c ata de fabricatie

(marcata pe cutii)

                                                           

                                                               D 242m124c a     Nu

S-a anuntat cu 5 zile lucratoare

inainte   retragerea din depozit.

Partea B - Raportul inspectiei

1   Cutiile sunt marcate cu urmatoarele :

.     numarul de înregistrare al fabricii producatoare

/CEE

.     data de fabricatie

.     numarul de fabricatie

.     greutatea neta

.     numarul individual al cutiei

.     clasa nationala de calitate

.     Statul Membru de fabricatie

.     tipul de unt

-     Sarat                         -     Lactic

-     Nesarat                    - Smântâna


D 242m124c ata(ele) livrarii

D 242m124c ata intrarii în SD 242m124c P

                    D 242m124c ata retragerii din SD 242m124c P

D 242m124c a    Nu                      2   Lotul pare sa fie într-o stare buna si satisfacatoare?

D 242m124c etaliati orice paguba mai jos

3   Este fiecare palet identificat cu numarul contractului ?

4   Lotul este accesibil si usor de identificat ?

5   Temperatura produselor a fost mentinuta la -15°C ?

6   D 242m124c ata de intrare în stocare privata este :

.    marcata pe fiecare cutie

.    înregistrata într-un registru ?

7   Cântarele au un certificate de calibrare valabil ?

8   Facilitatile si conditiile din depozitul frigorific sunt satisfacatoare (si in camera de testare)?


D 242m124c a Nu


Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Blv. Carol I , nr. 17 , Bucuresti , Tel.      Fax.

Partea C - Cântarirea - Paleti

Cod sau nr de înregistrare palet

A

B

C

D 242m124c = (A-B-C)

Greutatea bruta (kg)

Greutatea declarata a paletului gol (kg)

Greutatea declarata a ambalajului (kg)

Greutatea neta a produselor


Partea D 242m124c - D 242m124c eclaratia inspectorului

Cântarirea pentru loturile de mai sus este:

.    acceptabila, sau


 Semnatura

 inspectorului

Numele

(MAJUSCULE)

D 242m124c ata

Birou

 
Confirm inspectia loturilor de mai sus si înregistrarea detaliilor relevante..    inacceptabila.

Probele au fost prelevate


D 242m124c a     Nu


D 242m124c urata totala a vizitei

D 242m124c ata(ele) vizitei(lor)

      Stampila

      inspectorului

Partea E - Contrasemnatura magazionerului

Confirm inspectia loturilor.                                                     

                                                                                           Semnatura

                                                                                                        magazionerului

Nume

(MAJUSCULE)

D 242m124c ata

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Blv. Carol I , nr. 17 , Bucuresti , Tel.      Fax.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXA VI/Versiunea 2.3/2007

Ajutor pentru stocare privata - unt si smantana                    US_P2/6

   Cererea pentru plata finala

Regulamentul CE 2771/1999.

Note despre acest formular

A   A se completa cu MAJUSCULE.                                      Protectia D 242m124c atelor - noi protejam datele primite conform legii in

B   A se completa de catre solicitant.                                   

C   D 242m124c upa completare , formularul trebuie returnat la APIA        

- SJ - BI la adresa din josul paginii

Partea A - D 242m124c etalii generale

Numele si adresa solicitantului

Cod postal

Nr. telefon

CUI/Nr.inregistrare comerciant

Adresa unde va fi trimisa plata , daca este cazul .

Cod postal

Nr. telefon

Conditii

1   Produsul trebuie tinut in SD 242m124c P pentru perioada minima mentionata in Regulamentul CE 2771/1999.

2   Produsul nu trebuie trecut in aranjamentele specificate in Reg. 565/1980 inainte de retragere;

3   Asigurati-va ca produsul nu este destinat ajutorarii pentru consumul direct .

4   Nu permiteti ca produsul sa fie scos din depozit sau schema fara sa se anunte cu 5 zile lucratoare inainte Agentia .

D 242m124c eclaratie

.   Am citit si am inteles Caietul de Sarcini.

.   Am acceptat si m-am conformat conditiilor de mai sus.

.   Cer plata pentru ajutor.

.   Am luat produsul din depozit sau schema.

.   Accept conditiile platii si as dorii ca orice garantie pastrata sa-mi fie returnata.

.   Am furnizat detalii corecte si adevarate.

AVERTISMENT: Orice persoana care face declaratii false poate fi actionata in justitie. O declaratie falsa sau incorecta poate duce la pierderea drepturilor si retragerea platilor facute.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

Semnatura

Nume

(MAJUSCULE)

Capacitatea persoanei

care semneaza

Signature

Name

(BLOCK  CAPITALS)

Capacity of person signing - please specify

(for example: sole proprietor, partner, director)

D 242m124c ate

 

Partea B - D 242m124c etaliile intelegerii

1 Nr. cererii de stocare             SD 242m124c P/

2 Cantitatea in tone

3 Nr. de inregistrare al fabricii producatoare

4 D 242m124c ata intrarii in SD 242m124c P

5 D 242m124c ata retragerii din SD 242m124c P

    Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Blv. Carol I , nr. 17 , Bucuresti , Tel.      Fax.


                                                                                                                      ANEXA VII/Veriunea 2.3/2007

Ajutor pentru stocare privata - unt si smantana                    US_P2/7

Cerere pentru plata in avans


Regulamentul CE Nr. 2771/1999.

Note despre acest regulament


Partea B - D 242m124c etalii despre expediere


A   A se completa cu majuscule .

B   Sa fie completat de catre solicitant .

C   D 242m124c upa completare  returnati formularul la sediul  Agentiei .

Agentia va proteja orice informatie primita în conformitate cu termenii prevazuti de lege . Informatiile vor fi folosite numai pentru spijinirea cererilor pentru care sunt intentionate.  Informatiile vor fi folosite si în alte scopuri în concordanta cu termenii legali

Partea A  - D 242m124c etalii Generale

Numele si adresa solicitantului


1 Cererea pentru plata in avans este pentru :

2 Nr de cerere al depozitarii

3 Cantitate (tone)

4 Nr fabrica producatoare

5 D 242m124c ata intrarii in SD 242m124c P


unt               smantana


7 Sub ce forma este emisa garantia - bifati ?

Garantie bancara


Cod postal


 

In contul Agentiei / Trezorerie


Nr . de  telefon

 

D 242m124c eclaratie
Nr. de inregistrare al solicitantului

                        /CUI

Adresa unde plata va fi trimisa


Cod postal

Nr. de telefon

Numele si adresa depozitului


.    Cer plata in avans pentru produsele mentionate in acest formular

.    Am citit si am inteles schema;

.    Am dreptul sa depozitez produsul;

.    Am inregistrat o garantie egala cu 110% din ajutorul platibil;

.    Accept conditiile platii;

.    Am furnizat detalii complete si corecte.

Semnatura

Nume

(MAJUSCULE)

Titulatura persoanei care semneaza

(proprietar, partener, director)

D 242m124c ata

 
 AVERTISMENT Orice persoana care face declaratii false poate fi actionata in instanta. O declaratie falsa sau imprecisa poate duce la pierderea drepturilor si retragerea ajutorului.

.


Nr. de telefon

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Blv. Carol I , nr. 17 , Bucuresti , Tel.      Fax.

Ajutor Stocare Privata                                                                                                                     U1

Cerere pentru prelevarea de probe - export

 


  Regulamentul CE  2771/1999                                                                 ANEXA IX/Versiunea 2.3/2007

  Partea A - D 242m124c etalii generale

 Numele si adresa solicitantului                                               Numele si adresa fabricii producatoare

                        Cod postal                                                                               

Cod postal

Status: singur proprietar      parteneriat          companie  

Trust         alta - specificati

   Nr telefon                                                                          Nr telefon

Adresa unde trebuie trimis certificatul de calitate al untului    Numele si adresa locatiei unde sunt stocate loturile

( pentru untul de export )

                        Cod postal

 Nr de aprobare al fabricii producatoare si Statul Membru de productie            Stat Membru unde untul va fi exportat

 emis sub Regulamentul nr. 853/2004 .

 

Partea B - D 242m124c etalii despre unt

Nr lotului                                     Tone                           Continut minim de grasime  80%             82%

Marimea cutiei          10kg        25kg       Nr cutii                          Sarat         D 242m124c a             Nu

D 242m124c ata intrarii in depozit

                                                                                   

                                                                                               

 

  D 242m124c eclar ca :

- untul a fost produs direct si exclusiv din smantana

pasteurizata

- am dat detalii care sunt corecte si complete

 

 

   D 242m124c ata fabricatie    Nr paletului        Nr cutie              Nr cutie

Semnatura

Nume

Capacitatea persoanei care semneaza

   D 242m124c ata fabricatie    Nr paletului        Nr cutie              Nr cutieAjutor Stocare Privata - Unt                                                                                     U2                          U2

 
                                                 ANEXA X/Versiunea 2.3/2007

Numele si adresa fabricii producatoare

Cod postal

                                                           

Regulamentul sub care untul urmeaza

a fi exportat

Statul membru in care untul va fi exportat

Numarul de aprobare al fabricii producatoare

conform Regulamentului nr. 853/2004,    

incluzand statul membru de fabricatie

Numarul lotului

Numar tone unt

Unt sarat

Continut grasime 80 % min.- continut apa 16 % max.- continut sare 2% max.

Unt nesarat

Continut grasime 82% min. - continut apa 16 % max.

Clasele nationale de calitate

D 242m124c e masa                             Extra                                   Superior

Tone

D 242m124c ata de fabricatie

Semnat din partea APIA     ___________________

Nume (majuscule)               ___________________

D 242m124c ata                                     ___/___/___

 


  Regulamentul nr. 2771/1999( art. 31)               


Certificat de calitate pentru unt


Agentia de Plati si Interventie in 

Agricultura confirma ca untul a fost

Fabricat intr-o unitate aprobata sub

Regulamentul CE

CE 2771/1999

 
 1255/1999 si

indeplineste cerintele conditiile cerute de

de regulamentul de mai sus , in special

cele mentionate in subparagraful art.6(3)

Untul acoperit de acest certifcat

indeplineste specificatiile analitice si

organoleptice cerute de regulamentele

specificate.Ajutor pentru stocare privata pentru unt                                                     U0

Lista de verificare a certificatului de calitate pentru untul produs in alt Stat Membru

Regulamentul CE nr. 2771/1999 (art. 31)                                   ANEXA XI/Versiunea 2.3/2007

D 242m124c a/Nu

Verificat de

Supervizat de

1

Fabrica producatoare este aprobata de Agentie ?(formularul UNT 0 )

2

Fabrica producatoare este aprobata conform Regulamentului nr. 853/2004 ?

3

A fost inregistrat corect pe certificat numarul de aprobare CE ?

4

Este declarat corect numarul lotului ca si pe formularul UNT 0 si U1 ?

5

Este declarat tonajul corect ca si pe formularul U 1 si acceptat pe formularul UNT 0 ?

6

Numarul de cutii corespunde cu tonajul ?

7

Este declarata corect tara de destinatie ca si in U 1 ?

8

Au fost acceptate de de catre inspector rezultatele analizelor chimice si organoleptice ale untului ( vezi UNT 0 ) ?

9

A fost corect  controlul grasimii untului ?

Pentru sarat ?

Pentru nesarat ?

10

D 242m124c atele de fabricatie de pe cutiile selectate pentru prelevare de probe corespund cu datele de fabricatie ale cutiilor din formularul U 1 ?

11

Inspectorul a semnat si datat formularul ?

12

Certificatul a fost stampilat ?

Completat de                  ______________                                                     D 242m124c ata ___/___/___/

Numar de aprobare        ______________                                                      D 242m124c ata ___/___/___/

Verificat de                    ______________                                                      D 242m124c ata ___/___/___/                                

Supervizat de                 ______________                                                      D 242m124c ata ___/___/___/     


                                                                                                                                                Anexa XII/Versiunea 2.3/2007

Scrisoare -tip - Acceptarea cererii de acordare a ajutorului pentru stocare privata

Numar înregistrare:

Numele solicitantului:

Adresa solicitantului:

Numarul de înregistrare al solicitantului la APIA SJ:

Obiect: scrisoare - tip privind acceptarea cererii de ajutor

Subsemnatul............................ D 242m124c irector APIA SJ ........... am constatat în urma verificarii administrative, cererea D 242m124c umneavoastra privind  acordarea de ajutor pentru stocare privata unt si smantana corespunde conditiilor pentru a fi acceptata.

D 242m124c ata                                                                            Semnatura si stampila

...............                                         .............

Se va comunica catre:

1. Solicitant

2. Serviciul examinare cereri de ajutor SJ care incheie contractul

3. Arhiva


US_P2/LV             ANEXAXIII/Versiunea 2.3/2007

Ajutor stocare privata unt

Lista de verificari

Regulamentul Comisiei (CE) nr 2771/1999

 Partea A - D 242m124c etaliile cererii

  Solicitant                                                                                         Nr lot

  Nr inregistrare solicitant/CUI                                                           Nr contract

  Registru European nr.

   Partea B - Primirea cererii de contract                                                                       

                                                                                                                   Verificare              Verificarea aprobarii

                                                                                                        D 242m124c a          Nu

1. Cererea a fost primita in 30 de zile de la intrarea in SD 242m124c P ?

(D 242m124c aca nu, solicitantul trebuie informat de reducerea ajutorului sau respingere.)

2. Este prezentat corect numarul fabricii (Regulamentul

853/2004) ?

3. Partea B a intelegerii confirma :

- nr lotului

- cantitatea oferita este egala sau mai mare de o tona

- produsul este de origine romana

- productia incadrata in 28 de zile incepand cu prima zi de stocare

contractuala

- intrarea in SD 242m124c P intr-o singura zi , in perioada ofertei

- tipul untului

4. Este declaratia completata ?

5. Contractul a fost semnat si distribuit din partea Agentiei ?

Confirm ca toate verificarile mentionate mai sus au fost facute.

Procesat de                                        Verificat de                                              Aprobat de

Semnatura               D 242m124c ata                                                                             Semnatura                         D 242m124c ata

Nume                                                                                                            Nume
                                                                                                                            

Partea C - Inspectii si analize                                                                             

 

 

 

 

 

Inspectia initiala

7. D 242m124c etaliile produselor au fost confirmate  ?

 

8. Inspectia initiala s-a efectuat in termenul regulamentar ?

 

9. Inspectia a fost satisfacatoare  ?

 

10. Cantarirea paletilor a fost satisfacatoare  ?

 

11 . S-au prelevat probe  ?

 

12. Au fost completate declaratiile ?

Inspectia intermediara

13. Inspectia a fost satisfacatoare ?

 

14. Inspectia vizuala a fost satisfacatoare ?

 

15. Probele necesare au fost prelevate ?

 

16. D 242m124c eclaratiile au fost completate ?

Rezultatele analizelor

17. Analiza chimica a fost acceptabila ?

 

18. Analiza organoleptica a fost acceptabila ?

 

19. A fost vreun produs respins ?

 

20. Analiza grasimilor straine de lapte este satisfacatoare ?

 

21. Solicitantul a fost informat de rezultatul analizelor ?

 

Inspectia finala

22. A  fost confirmata o cantitate si data de retragere ?

 

23. Inspectia a fost satisfacatoare ?

 

24. Cantarirea paletilor a fost satisfacatoare ?

 

25. D 242m124c eclaratiile au fost completate ?

 


D 242m124c ata

 

Nume                                                                                                                          Nume

 

D 242m124c ata

 

Semnatura

 

Semnatura

 

Procesat de                         Verificat de                                        Aprobat de

 

Confirm ca toate verificarile mentionate mai sus au fost facute.

 
      


D 242m124c ata

 

Partea D 242m124c - Plati si garantii                             D 242m124c a

 

Nu

 

26. Intrebarile 28-33 sunt relevante pentru aceasta cerere ? D 242m124c aca

nu treceti la intrebarea 36.

 

Verificarea

procesatorului                            Verificarea aprobarii

 

Plata in avans                                         D 242m124c a

 

Nu

 

27. Produsul a fost la SD 242m124c P pentru cel putin 60 de zile ?

 

28. Inspectia initiala a fost satisfacatoare ?

 

29. Partea B a cererii  e corecta?

 

30. A fost depusa suficienta garantie ? (plata * 110%)

 

31. A fost introdusa informatie corecta ?

 

D 242m124c e completat de catre Seca 1

 

32. Plata a fost aprobata in bugetul Agentiei ?

 

Procesat de                       Verificat de                                        Aprobat de

 

Semnatura

 

Semnatura

 

D 242m124c ata

 

Nume                                                                                                                          Nume

 

Cerere pentru plata finala si eliberarea garantiei                                                Verificarea

 

Verificarea aprobarii

 

D 242m124c a

 

Nu

 

33. Cererea de contract a fost primita in 30 de zile de la intrarea

SD 242m124c P ?

 

34. Cererea de contract a fost primita intre zilele 31-40 de la

intrarea in SD 242m124c P ? D 242m124c aca da , se aplica reducerea ajutorului.

 

35. S-a emis notificarea cu 5 zile inainte de retragerea din depozit

? D 242m124c aca nu, se aplica reducerea ajutorului.

 

36. Perioada de stocare este intre 90 si 210 zile ?

 

37. D 242m124c atele de intrare si iesire in SD 242m124c P sunt corecte ?

 

38. Retragerea din SD 242m124c P a fost dupa 16 august ?

 

39. Cantitatea retrasa este corecta ? (Se tine cont de cantitatile

respinse).

40. A fost emisa sau confiscata o garantie corecta in conformitate cu cerintele Agentiei ?

 


Plata finala

 

41. Au fost introduse detalii corecte ?

 

42. Se plateste intregul ajutor ?

 

43. Plata in avans a fost dedusa corect ?

 

D 242m124c e completat de catre Seca 1

 

44. Plata a fost aprobata in cerintele Agentiei ?

 

D 242m124c ata

 

D 242m124c ata

 

Nume                                                                                                                          Nume

 

Aprobat de

 

               

Confirm ca toate verificarile mentionate mai sus au fost facute.                                                       Verificat de

 

        

  Completat de