Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
SUBIECTE SI REZOLVARI SEMESTRUL I LA MANAGEMENTUL PRODUCTIEI

management


SUBIECTE SI REZOLVARI SEMESTRUL I LA MANAGEMENTUL PRODUCTIEI

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati trasaturile ale intreprinderii industriale.

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati domeniile in care intreprinderea industriala realizeaza atributii.

Clasificati si caracterizati intreprinderea industriala in functie de gradul de marime

Clasificati si caracterizati intreprinderea industriala in raport cu grtadul de specializare

Mediul inconjurator al intreprinderii industriale.Definitie .Caracteristici.

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati formele principale ale mediului inconjurator

Organizarea productiei industriale .Studiul sistemelor de productie industriala

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati etapele elaborarii proiectului unui sistem de productie industriala

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati procesele de munca in raport cu modul in care acestea participa la obtinerea produsului finit.

Enumerati si carcterizati procesele de munca in raport cu modul in care se executa procesele de executie

Care sunt criteriile de clasificare ale proceselor de munca .Enumerati procesele de munca corespunzatoare fiecarui criteriu de clasificare

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati factorii care influenteaza procesele de productie industriala.

Proiectarea unei structuri de productie si conceptie.Indicatori de studiu si analiza.

enumerati si caracteri 19119m1215t zati principiile dupa care se face organizarea sectiilor de baza din intreprinderea industriala.

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati tipurile principale de structuri de productie si conceptie existente pentru proiectarea si oragnizarea intreprinderii industriale.

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati caile de perfectionare a structurii de productie si conceptie

enumerati si caracteri 19119m1215t zati metodele de proiectare a intreprinderii

Reteaua liniilor de comunicatie pentru transport in intreprinderea industraiala.

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati metodele de dimensionare a spatiilor necesare in intreprinderea industriala

Zonarea terenului intreprinderii industriale

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati metodele de studiu si analiza a proceselor de productie.

Tipul de productie , definire si clasificare

Tipul de productie in masa

Tipul de productie in serie

Tipul de productie individual

Enumerati

Enumerati si caracteri 19119m1215t zati trasaturile de baza ale productiei in flux

Care sunt criteriile de clasificare a productiei in flux.Enumerati formele de productie in flux corespunzatoare fiecarui criteriu de clasificare

Organizarea spatiala a productie in flux

Care sunt caracteristicile.
1.Enumerati si caracteri 19119m1215t zati trasaturile ale intreprinderii industriale

Intreprinderea industriala poate fi caracterizata prin existenta a 3 trasaturi de baza :

unitatea tehnico productiva

unitatea organizatorica productiva administraiva

unitatea economica sociala


1.Unitatea tehnico productiva este determinata de faptul ca intreprinderea industriala dispune de un complex de mijloace de productie, cladiri masaini, utilaje, instalatii, materii prime in anumite rapoarte cantitative si calitattive astfel determinate incat sa asigure o activitate ritmicaconform obiectului de activitate. Stabilit in conditiile unei folosirii complexe a potentialului productiei de care dispuine intreprinderea in raport cu cerintele pietii interne si externe, unitatea tehnico-productiva se poate prezenta sub doua aspecte :

se gaseste in mod frecvent si este aceia in care se constituie unitati de productie cu executarea unui anumit stadiu al procesului tehnologic pentru toate produsel sau piesele prevazute in planul intreprinderii.

se organizeaza unitati de productie pentru realizarea unui anumit tip de produs numindu-se in toate stadiile, fazele necesare executarii lui.

se organizeaza sectii de productie pentru executarea anumitor stadii ale procesului de productie , de regula stadii pregatitoare pentru toate produsele intreprinderii urmand a se constru sectii de productie pentru ecexecutarea cxelorlate stadii ale procesului tehnologic.


2.Unitatea organizatorica administrativa se concretizeaza prin faptul ca inca de la infiiintarea intreprinderii se stabileste obiectul de activitate, sediul, denumirea ,dispunand de un complex de mijloace de productie, de o conducere proprie si de un colectiv organizat de oameni care lucreaza in cadrul intreprinderii.


3 Unitatea economico sociala fiecare intreprindere este inzestrat inca de la infiintare cu mijloace fixe si prevazute cu mijloce circulante proprii.

Intreprinderea industriala are autonomie in gospodarirea fondurilor si folosirea potentialului productiv de care dispune.O intreprindere industrial ca unittae economico- social poate fi desfiintata, reorganizata prin fuziune, absortie, divizare totala sau partiala sau poate sa-si modifice obiectul de activitate, denumirea si sediul.


2.Enumerati si caracteri 19119m1215t zati domeniile in care intreprinderea industriala realizeaza atributii.

In vederea exercitarii unui rol activ in procesul de dezvoltare al economiei nationale , o intreprindere industriala realizeaza atributii in urmatoarele domeniii :

1.atributii in domeniul stabilirii indicatorilor economici

2.atributii in domeniul cercetarii si dezvoltarii

3.atributii in domeniul productiei

4.atributii in domeniul comercial

5.atributii in domeniul finaciar contabil

6.atriburtii in domeniul activitaii de personal


1.atributii in domeniul stabilirii indicatorilor economici se impart in doua grupe:

se impart in 3 categorii

-cercetarea stiintifica

-ingineria tehnologica si introducerea progresului tehnologic

-investitii si constructii


3.atributii in domeniul productiei se impart in 2 categorii

1.intreprinderea organizeaza si asigura indeplinirea programului de productie in conditii de eficienta ridicata.

intreprinderea asigura incadrarea in consumuri normate de materiale si valorificare superioara a materialelor


4.atributii in domeniul comercial

Pentru a se putea diferentia intreprinderile industriale in raport cu gradul de marime vom folosi mai multe criterii : - capitatlul tehnic de care dispune intreprinderea

- cifra de afaceri

- ocupa o pondere mare in cadrul economiei nationale si in cadrul industriei.Aceasta categorie cunoaste un mare grad de diversificare ., are o mare putere finaciara valorificand resursele finaciare pe diferite piete si dispunand de un potential puternic.Sub raportul organizatoric aceste intreprinderi se caracterizeaza printr-o ierarhie bine stabilita, cu functiuni separate si cadre specializate in cadrul fiecarei functiuni, prin existenta unei tehnologii ridicate , capabile sa execute procese complexe pentru o eficienta economica mare.In general aceste intreprinderi au o vulnerabilitate mica, aflandu-se de regula in fruntea unor retele care asigura crearea de filiale controlate in diferite grade.


4.Clasificati si caracterizati intreprinderea industriala in raport cu gradul de specializare

A.Intreprinderi specializate - sunt acele intreprinderi care au aparut ca urmare a procesului de separare /divizare a unor ramuri industriale, sunt dotate cu utilaje specializate si personal avand calificarea corespunzatoare in cadrul acestor intreprinderi, produsele finite sau componentele ale acestora se obtin in cantitati mici in urma unor procese tehnologice omnogene.

Caracteristica este ca folosesc utilaje universale ce permit prelucrarea unei varietati de produse si folosesc o forta de munca cu o asemenea calificare care sa poata efectua anumite operatii tehnice la orice produs sau piese.

B.Intreprinderi universale

C.Intreprinderi mixte sunt intreprinderile in cadrul carora se executa produse in serie sau unicate si care inbina caracteriustici ale intreprinderilor universale si specializate :


Mediul inconjurator al intreprinderii industriale.Definitie .Caracteristici.

Prin mediul inconjurator se intelege ansamblul de elemente externe, constituite din indivizi , intreprinderi , insttitutii , organisme si reglemenatri sau fenomene care pot influenta in mod direct sau indirect activitatea intreprinderii.

Acest M.I. prezinta o serie de caracteristici :

este foarte diversificat

se afla intr-o continua schimbare

are un caracter de relativitate in raport cu intreprinderea si reprezinta un factor de risc si o sursa de constrangeri.


6. Enumerati si caracteri 19119m1215t zati formele principale ale mediului inconjurator

FORMELE PRINCIPALE ALE MEDIULUI INCONJURATOR

Studiul sistemelor de productie industriala:- un sistem este format dintr-un grup de elemente care alcatuiesc un intreg, ce interactioneaza si functioneaza in scopul realizarii unui obiectiv comun.

Sistemul de productie reprezinta o componenta a complexului economic national si contribuie la realizarea unei structuri unitare a tuturor celorlalte sisteme care duc la desfasurarea proceselor economice si sociale.


8. Enumerati si caracteri 19119m1215t zati etapele elaborarii proiectului unui sistem de productie industriala

Proiectarea sistemelor de productie este o activitate complex ace se realizeaza in etape si subetape:

formularea obiectivului proiectului: porneste de la o necessitate impusa de perfectionare prezenta sau viitoare a activitatii economice.

studiul posibil de realizare: are rol de a preciza, pe baza analizei conducerii daca tema proiectului e posibila de realizat sub aspect ethnic si economic. Studiul trebuie sa arate eficienta economica a sistemului de productie ce urmeaza a se proiecta.

elaborarea proiectului are ca subetape:

- definirea problemei

- elaborarea modelului economico-matematic al sistemului

- sabilirea solutiilor

- aprobarea si omologarea sistemului.

4. etapa de realizare: se realizeaza in 2 faze:

- etapa preliminara - de experimentare

- etapa integrala - se ajunge in final la functia efectiva potrivit sistemului de productie proiectat.

5. etapa de intretinere: presupune supravegherea realizarii continue a performantelor prevazute si ameliorarea deficientelor.


In cazul sistemelor de productie mari metodologia de proiectare efectiva a sistemelor de productie (etapa 3), presupune urmatorii pasi :

a). definirea cerintelo de intrare-iesire a sist.

b). fixarea subsistemelor ce vor constitui obiectul modularii.

c). definirea subsistemelor

d). elaborarea diagramelor de flux functionale ale sistemelor si subsistemelor.

e). scrierea specificatiilor de interconditionare si compararea cu cerintele operationale.


9. Enumerati si caracterizati procesele de munca in raport cu modul in care acestea participa la obtinerea produsului finit.

a)Procese de baza-sunt acele procese au ca scop transf materiilor prime, a materialelor in prod finite care constituie ob de baza al activ intreprinderii .

b) Procese auxiliare-repr acele procese care prin desfasurarea lor asigura obt unor produse sau lucrari ce nu constituie obiectul activ de baza al intreprinderii care conditioneaza si asigura buna desfasurare o prceselor de baza.

c)Procese de servire-repr acea categorie de procese de munca care au ca scop executarea unor servicii ce nu constiuie ob de baza al activ inteprinderii,dar care contrib prin efectuarea lor la buna desf atat a proceselor de munca de baza cat si a proc auxiliare.


10.Enumerati si caraterizati procesele de munca in raport cu modul in care se executa procesele de executie

In raport cu modul in care se executa procele avem:

- Procese manuale: muncitorul actioneaza direct sau cu ajutorul sculelor asupra obiectului muncii in vederea transformarii lor in produse finite.

- Procese manual-mecanice: sunt acele categorii de procese de productie caracterizate prin faptul k o parte din procese se executa manual iar o alta parte mecanizat.

- Procese mecanice: sunt acele categorii de procese de productie caracterizate prin faptul ca operatiunile din care se concretizeaza procesele se efectueaza mecanizat, muncitorul fiind acela care conduce in mod direct diferitele masini si utilaje.

- Procese automate: sunt acele categorii de procese de productie care se efectueaza cu ajutorul unor masini, utilaje sau instalatii automatizate, muncitorul avand rolul de a urmari si supraveghea buna lor functionare.

- Procese de aparatura: sunt acele categorii de procese de productie care se efectueaza in vase, recipiente si alte instalatii capsulate, prevazute cu anumite mecanisme ce formeaza aparatura de masura si control.


11. Care sunt criteriile de clasificare ale proceselor de munca .Enumerati procesele de munca corespunzatoare fiecarui criteriu de clasificare

Criterii de clasificare ale procesului de munca:

1.In raport cu modul in care participa la obtinerea produsului finit avem:

a.Procese de baza(pregatitoare,prelucratoare,de finisare sau montaj)

b)Procese auxiliare

c)Procese de servire


2.In raport cu modul in care se executa procesele de executie:

a)procese manuale

b)procese manual-mecanice

c)procese mecanice

d)procese automate

e)procese de aparatura(ciclice si periodice)


3.In raport cu modul de obtinere de produse finite din materii prime:

a)procese directe

b)procese sintetice

c)procese analitice


4.In raport cu gradul de periodicitate al desfasurarii procesului in timp:

a)procese ciclice

b)procese neciclice


5.In raport cu natura tehnologica a operatiunilor effectuate:

a)procese chimice

b)procese de schimbare

c)procese de asamblare

d)procese de transport


Enumerati si caracterizati factorii care influenteaza procesele de productie industriala.

Factorii care influenteaza procesul de productie sunt :

1.Felul materiilor prime :

a)procese extractive- se caract prin faptul ca nu au materii prime ci numai obiecte ale muncii

b)procese prelucratoare-au ca obiect prelucrarea materiilor provenite din industria extractiva dar si prelucrea industiala a produselor agricole

2.Caracterul produsului finit fabricat :

a)produse omogene-se caract prin faptul ca nu au proprietati identice in toate partile lor

b)produse eterogene-au un carater mai complex ,proprietatile lor fiind inegale in raport cu partile lor componente .

3.Felul procesului tehnlogic-un proces tehnologic adoptat ptr fabricarea produsului determinat cu anumuit numar de poperatii de un anumit fel,executate intr-o anumita succesiune ;folosirea unor utilaje bine determinate si a unei forte de munca de o anumita calificare

4.Volumul productiei fabricate

5.Gradul de concentrare ,combinare,specializarea productiei13.Proiectarea unei structuri de productie si conceptie.Indicatori de studiu si analiza

O stuctura de productie este expresia concreta pe plan organizatoric al modului de desfasurare a procesului de prod in intreprinderea industriala si impune ca prin proiectarea sa sa se adopte solutii corespunzatoare,referitoare la urmatoarele probleme:

-stabilirea gradului de integrare a inteprinderii si a tipului de structura ce se va adopta

-precizarea gradului de marime a intreprinderii si a unitatii de productie, precum si numarul de unitati de productie si felul lor

-asigurarea unei proportii intre capacitatile de productie

-asigurarea unui raport rational intre marimea unitatilor de productie de baza, a celor auxiliare si a celor de deservire

Indicatorii de studiu si analiza sunt:

- greutatea specifica unitatilor de productie organizate dupa principiul "pe obiect" si dupa principiul tehnologic fata de totalul unitatilor de productie de baza.

- ponderea unitatilor de productie de baza si auxiliare si ponderea unitatilor de servire in totalul unitatilor productive ale intrprinderii

- proportia existenta intre sectiile de baza,sectiile auxiliare si de servire, determinata in fct de nr de utilaje, marimea suprafetei de productie si nr de muncitori.

- proportia dintre capacitatea de productie a unitatii de productie de baza precum si marimea excedentelor sau deficientelor de capacitate existente.

- marimea unitatii de productie sub raportul capacitatii de productie a utilajelor a volumului produselor fabricate, a volumului mijloacelor fixe si a nr de muncitori.


14.Enumerati si caracterizati principiile dupa care se face organizarea sectiilor de baza din intreprinderea industriala.

Organizarea sectiilor de baza se face dupa 3 principii:

a) principiul tehnologic- consta in proiectarea amplasarii utilajelor si a locurilor de munca., astfel incat sa fie asig executarea unui stadium sau a unei faze a procesului tehnologic.

b) principiul pe obiect-consta in aceea ca sectiile sunt astfel organizate incat sa sigure in cadrul lor org completa a unui produs sau a unor parti a acestuia concentrandu-se in cadrul lor executarea tuturor operatiilor

c) principiul mixt- consta in aceea ca anumite sectii de regula cele pregatitoare se org dupa pricipiul obiectului de fabricatie iar altele dupa principiul tehnologic


15.Enumerati si caracteri 19119m1215t zati tipurile principale de structuri de productie si conceptie existente pentru proiectarea si oragnizarea intreprinderii industriale.

Exista 3 tipuri de structuri de productie si conceptie :

a)structuri de productie de tip tehnologic-se caract prin faptul ca org sectiilor de productie de baza se face dupa principiul tehnologic ;acest tip se recomanda a fi adoptat la intreprindetile cu prod individuala sau de serie mica

b)structuri de productie pe produse-se caract prin faptul ca org sectiilor de productie e facuat dupa principiul obietului de fabricat, fiecare sectie fiind astfel organizata incat sa asigure fabricarea unui produs sau a unei parti a acesteia

c)structura de productie mixta- se caracterizeaza prin faptul ca organizarea sectiilor de productie se face dupa principiul mixt, adica o parte a unitatii de productie se organizeaza dupa principiul tehnologic iar cealalta dupa principiul obiectului de fabricatie


16.Enumerati si caracteri 19119m1215t zati caile de perfectionare a structurii de productie si conceptie

Caile de perfectionare a structurii de productie si conceptie sunt :

cresterea ponderii unitatii d productie specializate,sectii, ateliere, organizate dupa principiul ''obiectivul de fabricat ''in totalitatea unitatilor productive ale intreprinderii :

asigurarea specializarii productiei si a extinderii relatiei de cooperare care duc la reprofilarea unitatii de productie pe o productie specializata creind astfel conditii pt cresterea eficientei intreprinderii.

cresterea volumului de produse sau de lucrari executate pt activitati de baza de catre intreprinderi specializate pt executara reparatiilor, producerea de scule, energie si reducerea la minimul necesar a unitatilor de productie auxiliare si de servire proprii.

optimizarea gradului de marime si asigurarea proportionalitatii dintre capacitatile de productie ale acestora ce asigura o crestere puternica a productivitatii muncii,deducerea costurilor de productie si o folosire rationala a capacitatilor de productie

sistematizarea intreprinderii ce trebuie sa duca la imbunatatirea planului general de organizare astfel incat ori de cate ori survin abateri .


17.Enumerati si caracteri 19119m1215t zati metodele de proiectare a intreprinderii

Proiectarea intreprinderii se face dupa urmatoarele metode :

a). Proiectarea sistematica :este acea metoda care ofera un sistem organizat si universal aplicabil,format dintr-o serie de etape, dintr-o succesiune de proceduri sau metode si un grup de reguli.

b). Preluarea unui proiect existent:????

c). Proiectarea dupa fluxul de materiale ??????

d). Proiectarea pe baza unor metodologii elaborate sistematic ????

e). Proiectarea dupa metoda participarii totale. ??????


20.Zonarea terenului intreprinderii industriale

Proiectarea intreprinderii industriale necesita zonarea teritoriilor acestora,pe urmatoarele criterii unitare:

asemanarea operatiunilor cerute de procesul tehnologic

asemanarea mijloacelor de transport folosite

identitatea instalatiilor sau a retelelor de instalatii energetice

asemanarea conditiilor de paza contra incendiilor.

asemanarea conditiiolor sanitare si de tehinca securitatii muncii.

Pe baza acestor criterii se pot deosebi urmatoarele zone:

Zona de productie : cuprinde acele cladiri sau constructii unde se desfasoara procesele de productie de baza.

Zona de intretinere: grupeaza cladiri sau constructii unde se desfasoara activitati de reparatii, cele de confectionare a sculelor, etc. avand in vedere continutul activitatii ce sa desfasoara in aceasta zona, se recomanda amplasarea ei in apropierea zonei de fabricatie

Zona energetica: cuprinde cladiri sau constructii unde sunt grupate unitati pt productia energiei electrice, pt producerea aerului, a aerului comprimat, sau statii de transformare

Zona depozitelor: grupeaza cladiri sau amenajari folosite pt depozitarea materiilor prime a materialelor sau a produselor finite.aceasta zona se amplaseaza de-a lungul cailor de transport rutiere sau feroviale.

Zona social-administrativa: cuprinde cladiri sau constructii cu caracter administrativ, sau pe cele destinate activitatilor social culturale. Pt a asigura reducerea deplasarii personalului se recomanda amplasarea lor in imediata apropiere a intrarii.


21. Enumerati si caracteri 19119m1215t zati metodele de studiu si analiza a proceselor de productie.

Pt studiul si analiza modului de desfasurare a procesului de productie se folosesc urmatoarele metode:

a). graficul general al fluxului de productie :are drept scop trasarea in proiectare sau in analiza a circuitelor pe care le parcurg diferitele piese, sub ansamble sau produse; proiectarea grafica,schematica a diferitelor etape de productie in succesiunea lor din momentul iesirii din depozite sub forma de materii prime pana la momentul iesirii din fabrica sub forma de produse finite

b).graficul de analiza generala al procesului de productie : se intocmeste pt un produs sub ansamblu sau piesa, avand scopul de a da o imagine de ansamblu asupra intregului proces. Elaborarea acestui grafic urmareste succesiunea numai a operatiilor de baza si a celor de control reprezentande-se punctual in care materiile prelucrate sau materiile sub forma bruta intra in proces.

c). graficul de analiza detaliata al procesului de productie: urmareste in afara de operatiile de baza si control si operatiile de depozitare asteptare sau de transport.Evidentiaza toate operatiile legate de procesul care se proiectaza sau este supus analizei.

d). graficul de circulatie este o metoda care se foloseste pt a obtine o imagine exacta a unui flux de productie dat; cu ajutorul acestui grafic se poate obtine o imagine intuitiva a graficului de analiza detaliata pe planul de situatie al intreprinderii sau al sectiei.22. Tipul de productie , definire si clasificare

Tipul de productie reprezinta o categorie economica cu caracter organizational reprezentand o stare organizatorica si functionala a intreprinderii determinate de nomenclatura produselor de fabricat, de volumul productiei executate de gradul de specializare a intreprinderii, al sectiilor si al locurilor de munca si de modul de deplasare al obiectelor muncii de la un loc de munca la altul.

Exista 3 tipuri de productie:

a). productia in masa

b). productia in serie

c). productia individuala


23.Tipul de productie in masa

Din punct de vedere organizatoric locurile de munca si forta de munca au un grad inalt de specializare inalt fiind amplasate in succesiunea operatiilor tehnologice sub forma liniilor de productie in flux.


24.Tipul de productie in serie

Productia in serie se caracterizeaza prin fabricarea unei nomenclaturi relativ mari de produse in mod periodic si in loturi de fabricatie mari, mijlocii sau mici.gradul de specializare al intreprinderii sau a locurilor de munca este mai redus decat in cadrul tipului de productie in masa fiind mai scazut in functie de marimea loturilor de fabricatie. Deplasarea produselor de la un loc la altul se face cu mijloace de transport cu deplasare discontinua si anume carucioare, electrocare,etc .Locurile de munca sunt amplasate dupa diferite criterii in functie de marimea seriilor de fabricatie, astfel, pt seriile mari de fabricatie, locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul liniilor tehnologice, iar pt seriile mai mici dupa criteriul grupelor omogene de masini.


Aceasta presupune ca fluxul de materiale sa aiba un caracter continuu evitandu-se directiile contrare sau intersectarile.

Principiul continuitatii: consta in asigurarea desfasurarii procesului de productie fara intreruperi sau cu intreruperi cat mai putine pe toate fazele sau stadiile procesului de productie asa incat intreruperile intre operatii sa fie cat mai reduse.


27. Enumerati si caracteri 19119m1215t zati trasaturile de baza ale productiei in flux

Trasaturile de baza ale productiei in flux sunt:

Divizarea procesului tehnologic in operatii egale sau multiple sub raportul volumului de munca necesar executarii lor. Acest lucru se realizeaza pe deoparte prin descompunerea procesului tehnologic in operatii simple iar pe de alta parte prin agreerea acestora pt a asigura conditiile egalitatii sau a multiciplitatii duratei lor.

Repartizarea executarii unei operatii sau a unei grupe de operatii obtinute prin agregarea pe un anumit loc de munca.

Amplasarea locurilor de munca in ordinea pusa de succesiunea executarii operatiei, a procesului tehnologic dat deregula sub forma liniei de prezenta in flux. Prin aceasta amplasare se asigura trecerea prin traseul cel mai scurt a obiectului muncii ce trebuie prelucrat de la un obiect de munca la altul.

Trecerea obiectelor muncii de la un loc de munca la altul in mod continuu sau discontinuu cu un traseu reglementat sau liber in raport cu gradul de sincronizare a executarii operatiilor in timp. In cazul nesincronizarii in timp executarea acestora se face in mod discontinuu pe baza unui ritm liber avand caracteristici ale unor forme mai putin avansate de organizare a productiei in flux.

Executarea concomitenta a operatiilor pe toate locurile de munca din cadrul liniilor de productie in flux.la formele superioare de organizare a productiei in flux lansarea produselor in fabricatie, trecerea produselor de la un loc de munca la altul si livrarea sub forma finita se face la intervale de timp egale cu marimea tactului de functionare.

Deplasarea obiectelor muncii sau a productiei de la un loc de munca la altul se face prin folosirea unor mijloace de transport adecvate. La formele superioare de organizare a productiei in flux pt deplasarea obiectelor mici si a productiei se folosesc mijloace de transport automatizate a caror viteza de deplasare este corelata in mod strict cu tactul de functionara a formei de organizare a productiei in flux.

Executarea in cadrul firmei de organizare a productiei in flux pe linie tehnica automatizata a unui fel de produs sau piesa sau a mai multor feluri de produse sau piese apropiate intre ele sub raport constructiv,sub raportul proceselor tehnologice si sub rapoartele gabaritelor. Pt toate acestea trebuie sa existe o anumita omogenitate a calitatii.


Care sunt criteriile de clasificare a productiei in flux.Enumerati formele de productie in flux corespunzatoare fiecarui criteriu de clasificare

Criteriile de casificare ale productiei in flux si forme de productie corespunzatoare:

a). dupa gradul de mecanizare si automatizare avem:

- forme de organizare a productiei in flux unde predomina munca normala

- forme de organizare a productiei in flux unde predomina produse semimecanizate

- forme de organizare a productiei in flux unde predomina produse mecanizate/automatizate

b). dupa gardul de continuitate avem:

- forma de organizare a productiei in flux continuu

- forma de organizare a productiei in flux discontinuu (intermitent)

c). in raport cu nomenclatura produselor fabricate avem:

- forma de organizare a productiei in flux cu nomenclatura: -concreta

Productia individuala se caracterizeaza prin fabricarea unei nomenclature foarte largi de produse in cantitati reduse, uneori chiar unicate.repetarea fabricarii unor produse are loc la intervale de timp nedeterminate,sau uneori exista posbilitatea san u se mai repete niciodata.Utilajele din dotare au specializare universala iar personalul care le utilizeaza are o calificare inalta. Deplasarea produselor intre locurile de munca se face bucata cu bucata sau in loturi mici de fabricatie, cu ajtorul unor mijloace de transport cu deplasare discontinua. Amplasarea locurilor de munca in sectiile de productie se face conform principuiului grupelor omogene de masini.


18. Reteaua liniilor de comunicatie pentru transport in intreprinderea industraiala.


19.Enumerati si caracteri 19119m1215t zati metodele de dimensionare a spatiilor necesare in intreprinderea industriala


29.Organizarea spatiala a productiei in fluxDocument Info


Accesari: 6046
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )