Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Sa se proiecteze sistemul pentru manipularea si depozitarea marfurilor conform datelor

management
TEMA PROIECTULUISa se proiecteze sistemul pentru manipularea si depozitarea marfurilor conform datelorAlegerea tipului de cladire pentru depozitarea marfurilor si stabilirea dimensiunilor de baza ale acesteia:

-Modul de amenajare interioara a spatiului de depozitare(amplasarea stelajelor si a spatiului pentru circulatia utilajelor

-Desene la scara ale spatiilor pentru depozitarea marfurilor.

Calculul indicatorilor pentru compararea variantelor de proiectare:

-Costul manipularii marfurilor

-Coeficientii de utilizare a spatiilor pentru depozitare

-Necesarul de forta de munca

-Necesarul de suprafata de teren pentru amplasarea obiectivului.Tabelul nr. 1


[u. /an]

I PROIECTAREA UNUI SISTEM PENTRU DEPOZITAREA MĂRFURILOR ÎN STELAJE DESERVITE DE ELECTROSTIVUITOARE


I.1 ALEGEREA UTILAJELOR DE BAZĂ FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESELOR DE MANIPULARE sI DEPOZITARE
I.1.1 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE UTILAJELOR(b10)(b11)


(h1)


(h3)


(h4)


(h6)


(l1)


(l2)


(b1)


(e)


/s

/Ah

În cazul verificarii stabilitatii se iau in considerare doua situatii

Electrostivuitorul stationeaza în fata unui stelaj si stivuieste la înaltimea maxima care poate fi permisa prin exploatarea acestuia

unde:

- GST - greutatea totala a electrostivuitorului;

- α - unghiul de înclinare care este facut de planul de rulare, pe care stationeaza electrostivuitorul, cu planul orizontal;

- yG distanta de la centrul de greutate al electrostivuitorului pâna la planul de rulare;

- Gînc - greutatea încarcaturii;

- Hmax înaltimea maxima de stivuire;

- a - distanta de la axa rotilor din fata pâna la centrul de greutate al încarcaturii

unde:

- x - distanta de la axa rotilor din fata pâna la centrul de greutate al furcilor

- c - distanta de la centrul de greutate al furcilor pâna la centrul de greutate al încarcaturii;


se verifica conditia de stabilitate


Electrostivuitorul se deplaseaza cu încarcatura pe o panta cu un unghi α , iar la un moment dat acesta este frânat brusc. În aceste conditii apar noi forte, si anume fortele de inertie care actioneaza în sensul instabilitatii electrostivuitorului


- α - unghiul de înclinare care este facut de planul de rulare, pe care stationeaza electrostivuitorul, cu planul orizontal;

- yG distanta de la centrul de greutate al electrostivuitorului pâna la planul de rulare;

- Gînc - greutatea încarcaturii;

- Fi1 - forta de inertie ce actioneaza asupra încarcaturii


unde

mînc - masa încarcaturii;

af - acceleratia la frânare;

unde:

- v - viteza de deplasare a electrostivuitorului cu încarcatura;

- tf - timpul de frânare;

- Fi2 - forta de inertie ce actioneaza asupra electrostivuitorului


unde:

;

unde:

- v - viteza de deplasare a electrostivuitorului cu încarcatura;

- tf - timpul de frânare;


- HT înaltimea de transport;Se verifica conditia de stabilitate.


I.2 ALEGEREA TIPULUI DE CLĂDIRE PENTRU DEPOZITAREA MĂRFURILOR sI STABILIREA DIMENSIUNILOR DE BAZĂ ALE ACESTEIA


o       Date initiale


Cazul 1 (D=18m, Lu=14,5m, Δx=1000mm, Bst=1200mm)


unde:

NCO - numarul de celule dintr-un stelaj cu un singur nivel;

Lst - lungimea unui stelaj;

(Nst=6 stelaje)


unde:

NCN - numarul total de celule pe orizontala

NCO - numarul de celule dintr-un stelaj cu un singur nivel;

Nst - numarul stelajelor;


unde

NCS - numarul locurilor de depozitare

Hmax - inaltimea maxima de stivuire;

;


unde:

kus - coeficientul de utilizare a suprafetei

Aos - suprafata totala a stelajelor;

AT- suprafata totala a sectorului de hala;


Cazul 2 (D=18m, Lu=14,5m, Δx=1400mm, Bst=800mm)


unde:

NCO - numarul de celule dintr-un stelaj cu un singur nivel;

Lst - lungimea unui stelaj;

(Nst=6 stelaje)


unde:

NCN - numarul total de celule pe orizontala

NCO - numarul de celule dintr-un stelaj cu un singur nivel;

Nst - numarul stelajelor;


unde

NCS - numarul locurilor de depozitare

Hmax - inaltimea maxima de stivuire;

;


unde:

kus - coeficientul de utilizare a suprafetei

Aos - suprafata totala a stelajelor;

AT- suprafata totala a sectorului de hala;


unde:

NCO - numarul de celule dintr-un stelaj cu un singur nivel;

Lst - lungimea unui stelaj;

(Nst=10 stelaje)


unde:

NCN - numarul total de celule pe orizontala

NCO - numarul de celule dintr-un stelaj cu un singur nivel;

Nst - numarul stelajelor;


unde

NCS - numarul locurilor de depozitare

Hmax - inaltimea maxima de stivuire;

;


unde:

kus - coeficientul de utilizare a suprafetei

Aos - suprafata totala a stelajelor;

AT- suprafata totala a sectorului de hala;


unde:

NCO - numarul de celule dintr-un stelaj cu un singur nivel;

Lst - lungimea unui stelaj;

(Nst=10 stelaje)


unde:

NCN - numarul total de celule pe orizontala

NCO - numarul de celule dintr-un stelaj cu un singur nivel;

Nst - numarul stelajelor;


unde

NCS - numarul locurilor de depozitare

Hmax - inaltimea maxima de stivuire;

;


unde:

kus - coeficientul de utilizare a suprafetei

Aos - suprafata totala a stelajelor;

AT- suprafata totala a sectorului de hala;


(kus=33,36%), acesta este cazul pe care îl folosim pentru delimitarea sectorului de halaunde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfa;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficientul de neuniformitate zilnica a activitatii la punctele de manipulare;

TD - timpul mediu de depozitare;

kD - coeficientul de depozitare a marfurilor;


unde:

NSC - numarul necesar al sectoarelor de hala din depozit

CND - capacitatea necesara a depozitului;

NCS - numarul locurilor de depozitare;


Rezulta dimensiunile depozitului dupa cum urmeaza:

-Lungimea depozitului:-Latimea depozituluiunde:

D - deschiderea depozitului;

;

- lRA - latimea rampei ce deserveste mijloacele de transport auto;


I.3 STABILIREA NUMĂRULUI NECESAR DE UTILAJE


QA - fluxul de aprovizionare a depozitului;

;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

kn - coeficientul de neuniformitate zilnica a activitatii la punctele de manipulare;

kD - coeficientul de depozitare a marfurilor;


unde:

QL - fluxul la livrare;


unde:

Qsp - fluxul cauzat de manipularea suplimentara a unei unitati de încarcatura din cele încarcate;

- ponderea operatiilor de sortare si pregatire a comenzilor pentru clientela;


unde:

Qe - productivitatea medie orara de exploatare a depozitului;

- durata medie a unui ciclu de manipulare;

kT - coeficientul de folosire în timp a utilajului;


;

Hmed - înaltimea medie de stivuire;

vRC - viteza medie de ridicare si coborâre a furcilor;

I.4 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE


I.4.1 ENERGIA CONSUMATĂ LA DEPLASAREA STIVUITORULUI


unde

Pnec - puterea necesara

FR - forta rezistenta la rulare;

unde:

;

- greutatea încarcaturii;

- v - viteza de rulare a stivuitorului;

- ηT - randamentul transmisiei dintre motor si cei doi arbori planetari;


unde:

MD - cuplul în regim dinamic;

- momentul de inertie redus la arborele motorului corespunzator perioadei de demarare a masinii

;

unde:

;

;


unde:

tF - timpul de frânare;

;unde:

tC - timpul de mers cu viteza constanta

lm - lungimea medie de deplasare;

lD - lungimea de demarare;

lF - lungimea de frânare;


unde:

MS - cuplul în regim static


unde:

Mmax - cuplul maxim;


unde:

Pmax - puterea maxima


unde:

WESî - consumul de energie la deplasarea stivuitorului cu încarcatura


STARE GOAL


unde:

WESg - consumul de energie la deplasarea stivuitorului fara încarcaturaI.4.2 ENERGIA CONSUMATĂ DE MECANISMUL DE RIDICARE


unde:

;

;

;

-lant;

- vRC - viteza de ridicare/coborâre a încarcaturii;


unde:

tR - timpul de ridicare al furcilor;

Hmed - înaltimea medie de stivuire;


unde:

ER - energia consumata la ridicarea furcilor cu încarcatura


STARE GOALunde:

ERg - energia consumata la ridicarea furcilor fara încarcatura.


I.5 CALCULUL CHELTUIELILOR


I.5.1 CHELTUIELI CU SALARIILE


Tabelul nr. I.5.1.1


[RON]

Cazul 1 - caz în care se lucreaza într-un schimb (TF=8 h, NSTV=11 stivuitoare)

În acest caz avem nevoie de 11 conducatori de utilaj, 1 electromecanic de întretinere si 2 lucratori necalificati


1,3 - coeficientul ce tine seama de taxele suplimentare pe care angajatorul le plateste statului

12 - numarul lunilor dintr-un an

- caz în care se lucreaza în doua schimburi (TF=16 h, NSTV=6 stivuitoare)

(TF=24 h, NSTV=4 stivuitoare)

I.5.2 CHELTUIELI CU ENERGIA


o       Energia consumata de utilaje-un an pe care-l efectueaza utilajele

;

kD - coeficientul de depozitare a marfurilor;

o       Energia consumata cu iluminatul


SD - suprafata totala a depozitului

D - deschiderea depozitului;

lRF - latimea rampei destinata deservirii vehiculelor feroviare;

lRA - latimea rampei destinata deservirii vehiculelor auto;

LD - lungimea depozitului;

:

Cazul 1 (TF=8 h, Tv=1 h, Ti=2 h, Tm=1,5 h)

unde:

TF - timpul zilnic de functionare a depozitului

Tv - timpul zilnic de functionare a iluminatului pentru ora de vara

- timpul zilnic de functionare a iluminatului pentru ora de iarna;unde:

WIL - consumul anual de energie cu iluminatul;

P - puterea de iluminare debitata de corpurile de iluminat pentru întreaga suprafata a depozitului;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;


Cazul 2 (TF=16 h, Tv=5 h, Ti=9 h, Tm=7 h)Cazul 3 (TF=24 h, Tv=13 h, Ti=17 h, Tm=15 h)

o       Cheltuielile totale anuale cu energia


Cazul 1 - caz în care se lucreaza într-un schimb (TF=8 h)


unde:

ce - costul unitar pentru consumul de energie;

WIL - consumul anual de energie cu iluminatul;

Wa - energia consumata anual de utilaje;


Cazul 2 - caz în care se lucreaza în doua schimburi (TF=16 h)


unde:

ce - costul unitar pentru consumul de energie;

WIL - consumul anual de energie cu iluminatul;

Wa - energia consumata anual de utilaje;


Cazul 3 - caz în care se lucreaza în trei schimburi (TF=24 h)


unde:

ce - costul unitar pentru consumul de energie;

WIL - consumul anual de energie cu iluminatul;

Wa - energia consumata anual de utilaje;


I.5.3 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA, REPARAŢIILE sI ÎNTREŢINEREA


Tabelul nr. I.5.3.1


/utilajCazul 1 - caz în care se lucreaza într-un schimb (TF=8 h) si în care avem 11 stivuitoare (NSTV=11 stivuitoare)Tabelul nr. I.5.3.2


unde:

SC - suprafata cladirii

LD - lungimea depozitului;

D - deschiderea depozitului;


unde:

SR - suprafata rampelor

LD - lungimea depozitului;

lRF - latimea rampei destinata deservirii vehiculelor feroviare;

lRA - latimea rampei destinata deservirii vehiculelor auto;


unde:

CA - cheltuielile totale anuale cu amortizarea.


unde:

CÎR - cheltuielile totale anuale cu întretinerea si reparatiile


- caz în care se lucreaza în doua schimburi (TF=16 h) si în care avem 6 stivuitoare (NSTV=6 stivuitoare)


Tabelul nr. I.5.3.3


unde:

CA - cheltuielile totale anuale cu amortizarea.


unde:

CÎR - cheltuielile totale anuale cu întretinerea si reparatiile.- caz în care se lucreaza în trei schimburi (TF=24 h) si în care avem 4 stivuitoare (NSTV=4 stivuitoare)


Tabelul nr. I.5.3.4


unde:

CA - cheltuielile totale anuale cu amortizarea.


unde:

CÎR - cheltuielile totale anuale cu întretinerea si reparatiile.
I.5.4 CHELTUIELI CU MANIPULAREA MĂRFURILOR


- caz în care se lucreaza într-un schimb (TF=8 h)


unde:

;

CA - cheltuielile totale anuale cu amortizarea;

CÎR - cheltuielile totale anuale cu întretinerea si reparatiile;

Qa - volumul annual de marfuri;

kD - coeficientul de depozitare a marfurilor;

;
schimburi (TF=16 h)


unde:

;

CA - cheltuielile totale anuale cu amortizarea;

CÎR - cheltuielile totale anuale cu întretinerea si reparatiile;

Qa - volumul annual de marfuri;

kD - coeficientul de depozitare a marfurilor;

;


- caz în care se lucreaza în trei schimburi (TF=24 h)unde:

;

CA - cheltuielile totale anuale cu amortizarea;

CÎR - cheltuielile totale anuale cu întretinerea si reparatiile;

Qa - volumul annual de marfuri;

kD - coeficient de depozitare a marfurilor;


;


I.6 CALCULUL INDICATORILOR


Lungimea totala a cladirii

:

Lungimea unui stelaj:

Latimea unui stelaj:

:

Numarul total al stelajelor:

Volumul stelajelor:

Coeficientul de utilizare a volumului cladiriiCostul

manipularii

[RON/u.


Suprafata de

teren

[m2]

Forta de

munca

necesara

Coeficient de

utilizare a

suprafetei

cladirii


Coeficient de

utilizare a

volumului

cladiriiII PROIECTAREA UNUI SISTEM PENTRU DEPOZITAREA MĂRFURILOR ÎN STELAJE ÎNALTE DESERVITE DE TRANSLATOARE STIVUITOARE


o       Date initiale


Înaltimi de stivuire:

Vitezele de lucru ale mecanismului translatorului stivuitor sunt:

viteza de translatie

viteza de ridicare si coborâre a platformei

:

: , ,II.1 DETERMINAREA NUMĂRULUI NECESAR DE TRANSLATOARE STIVUITOARE sI A LUNGIMII UNUI STELAJ


=7m, L=20m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;

L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;

Cazul 1.2 (H=7m, L=40m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;

TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;

L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;

Cazul 1.3 (H=7m, L=60m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;

TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;

L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;

Cazul 1.4 (H=7m, L=80m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;

TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;

L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;

Cazul 1.5(H=7m, L=100m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;

TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;

L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;

Cazul 2.1 (H=12m, L=20m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;

TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;

L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;

Cazul 2.2 (H=12m, L=40m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;

TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;

L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;

Cazul 2.3 (H=12m, L=60m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;

TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;

L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;

Cazul 2.4 (H=12m, L=80m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;

TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;

Cazul 2.5 (H=12m, L=100m)


;

;

;

de ridicare si coborâre a platformei


- lungimea unei celule de depozitare;


Tc - durata unui ciclu de functionare

t(x,y) - durata de ridicare si coborâre a platformei, respectiv de translatie a translatorului;

unde:

CND - capacitatea necesara a depozitului

Qa - volumul annual de marfuri;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

kn - coeficient de neuniformitate a aprovizionarii;

TD - timpul mediu de pastrare a marfurilor în depozit;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;


unde:

Nst - numarul de stelaje din depozit;

CND - capacitatea necesara a depozitului;

L - lungimea unui stelaj;

H - înaltimea de stivuire a translatorului stivuitor;

∆x - latimea unei celule de depozitare;

;


unde:

NT* - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ1;

Nst - numarul de stelaje din depozit;


unde:

Qe - productivitatea orara a translatoarelor stivuitoare

Tc - durata unui ciclu de functionare;

kT - coeficient de folosire în timp a utilajelor;


unde:

NT** - numarul de translatoare stivuitoare pentru φ2;

Qzmax - volumul de marfuri manipulat în orele de vârf;

TF - timpul zilnic de functionare al depozitului;

orara a translatoarelor stivuitoare;


Tabelul nr. II.1.1


L[m]


H1=7m

NT*1


NT**2


H2=12m

NT*1


NT**2
Din grafic se observa ca lungimea unui stelaj este iar numarul necesar de translatoare stivuitoare este


Din grafic se observa ca lungimea unui stelaj este iar numarul necesar de translatoare stivuitoare esteD - deschiderea cladirii;

lc - latimea culoarului de circulatie;

Bst - latimea unui stelaj;


LS - lungimea unui stelaj determinata cu ajutorul graficului de la punctul II.1;

L1,2 - lungimea benzilor pentru operatiile de intrare si iesire a marfurilor în si din depozit;

LD - lungimea depozitului;


SD - suprafata cladirii.


Sr - suprafata rampelor


St - suprafata terenului

[RON/an]


unde:

CA - cheltuielile totale anuale cu amortizarea


unde:

CÎR - cheltuielile totale anuale cu întretinerea si reparatiile


II.2.3 CHELTUIELI CU ENERGIA


(similar cu punctual I.5.2)


II.2.4 CHELTUIELI CU MANIPULAREAunde:

Qa - volumul annual de marfuri;

kD - coeficient de depozitare a marfurilo;

α - ponderea operatiilor de sortare si pregatire a comenzilor pentru clientelaII.3 CALCULUL INDICATORILOR


:

:

:

:

Lungimea unui stelaj:

Latimea unui stelaj:

:

Numarul total al stelajelor:

Suprafata stelajelor:

Volumul stelajelor:

Coeficientul de utilizare a volumului cladirii


Coeficientul de utilizare a suprafetei cladirii

Tabelul nr. II.3.1

Costul

manipularii

[RON/u.


Suprafata de

teren

[m2]

Forta de

munca

necesara

Coeficient de

utilizare a

suprafetei

cladirii


Coeficient de

utilizare a

volumului

cladirii
III PROIECTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT CONTINUU PENTRU MĂRFURI ÎN VRAC


Sa se calculeze puterea necesara pentru antrenarea elementelor sistemului de transport (banda transportoare elevatoare cu cupe

Calculul cheltuielilor cu exploatarea sistemului în decurs de un an.

φ - unghiul de taluz n repaus al motorului;

δ - unghiul maxim de înclinare al tronsoanelor transportorului

Q - productivitatea orara a transportorului cu banda respectiv a elevatoarelor

L1,2 - lungimea celor doua tronsoane.


[t/h]


[m2]

unde:

Q - poductivitatea orara a transportorului cu banda;

v - viteza de deplasare a benzii;

ρM - masa volumetrica a materialului


s1,2 - grosimea straturilor de insertie;

;


unde:

q - masa repartizata a materialului transportat


unde:

qr1 - masa repartizata a rolelor cu suporturi

Gr - greutatea rolelor;

lr - distanta dintre suporturile cu role de pe ramura încarcata a benzii;- coeficient rezistent la deplasarea benzii pe suporturile cu roleIII.2 CALCULUL ELEVATORULUI CU CUP- productivitatea elevatorului;

Ψ - coeficient de umplere a cupelor cu material;unde:

KD - coeficient care tine seama de surplusul de putere necesar în cazul demararii motorului cu cupele de pe ramura încarcata, pline cu material;

v - viteza de deplasare a cupelor;

ηT - randamentul sistemului de antrenare a elevatorului;III.3 CALCULUL CHELTUIELILOR PENTRU EXPLOATAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT


III.3.1 CHELTUIELI CU SALARIILE


Tabelul nr. III.3.1.1

kp - coeficient care tine seama de utilizarea puterii instalate pe masinile de transportat;

ΣPNi - suma puterii nominale pentru transportor si cele 2 elevatoare; (din calcule PnecTB=9,21 kW si PnecE=9,28 kW vom allege PNTB,E=10kW)

ti - timpul mediu de functionare al instalatiei în decurs de 1 an; (zilnic instalatia functioneaza efectiv 6 ore)

- randamentul motoarelor;

ce - costul unui kWh consumat;


III.3.3 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA, ÎNTREŢIENEREA sI REPARAŢIILE


Tabelul III.3.3.1[RON]


[RON/an]

CA - cheltuielile totale anuale cu amortizarea


unde:

CÎR - cheltuielile totale anuale cu întretinerea si reparatiile


Q - productivitatea orara transportorului cu banda;

ti - timpul zilnic efectiv de functionare a sistemuui;

z - numarul zilelor lucratoare dintr-un an;

Cuprins


I. Proiectarea unui sistem pentru depozitarea marfurilor în stelaje deservite de electrostivuitoare.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................2

II. Proiectarea unui sistem pentru depozitarea marfurilor în stelaje înalte deservite de translatoare stivuitoare.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...24

III. Proiectarea sistemului de transport continuu pentru marfuri în vrac..........................45

III.3.4 Cheltuieli cu manipularea.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........50
Document Info


Accesari: 4658
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )