Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload




























CONTRACT DE CONSULTANTA

Marketing




CONTRACT DE CONSULTANTA

NR



I. PĂRTILE CONTRACTANTE:

1.1. S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bampotoc, com. Harau, jud. Hunedoara, inregistrata la ORC Hunedoara sub nr. J20/768/2004, CIF RO 16438024, cont de virament RO38CECEHD0101RON0302667, deschis la CEC Deva, reprezentata prin administrator Aston John James, in calitate de BENEFICIAR

si

Mozaic Zarand Consult S.R.L., cu sediul social īn Bucuresti, Blv. Iuliu Maniu, Nr. 128-134, Bl. 22, Sc. 1, Et.7, Ap.120, Bucuresti, Sector 6, īnregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti J/40/4150/2006, CIF RO 18472863, avānd contul nr. RO36RZBR0000060007708529 deschis la Raiffeisen Bank Unirea Bucuresti, reprezentata de Palcu I.D. Dan Valentin, cu functia de administrator, īn calitate de CONSULTANT.

Avand in vedere urmatoarele:

BENEFICIARUL prezentului contract, S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL in calitatea sa de consultant privind responsabilitatea sociala corporatista urmeaza ca, in baza unor acorduri proprii sa presteze pentru clientii sai o activitate de consultanta.

In vederea realizarii obiectului acordurilor proprii ale S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL, partile prezentului contract au  convenit sa īncheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Consultantul va presta clientilor proprii ai Beneficiarului, in baza unui program de consultanta prestabilit de catre beneficiar cu clientii sai proprii, in numele si pentru Beneficiar, activitati de consultanta si de instruire privind cultura social corporatista.

2.2. Tipul activitatilor de consultanta si instruire pe care va trebui sa le presteze Consultantul va fi stabilit in functie de fiecare client al beneficiarului in parte si de tipul de servicii aplicabil fiecarui contract incheiat intre Beneficiar si clientii acestuia si va fi cuprins in Anexe ale prezentului contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se īncheie pe o durata de 1 an, īncepānd de la data de 01 Decembrie 2007 si pāna la data de 01 Decembrie 2008 .

3.2. Durata contractului poate fi extinsa prin intermediul unor acte aditionale semnate in mod valabil de catre reprezentantii partilor.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul serviciilor de consultanta prestate de catre consultant in baza prezentului contract se stabileste pentru fiecare prestatie in parte, in functie de acordul intervenit intre beneficiar si clientii acestuia, respectandu-se urmatoarele aspecte generale cu privire la modul de stabilire a pretului:

a) pretul/zi - se refera la pretul serviciilor prestate de consultant stabilit pentru fiecare zi de consultanta prestata in parte.

- in acceptiunea partilor, se va considera o zi de consultanta perioada de consultanta efectiv prestata intr-o zi de consultant si care a avut o durata mai mare de 8 ore/zi.

- costul unei zile de consultanta prestata in baza prezentului contract este de 120 Euro;

4.2. In vederea stabilirii pretului contractului, si a emiterii de catre Beneficiar a facturii fiscale, consultantul va intocmi si va comunica beneficiarului rapoarte de activitate saptamanale, lunare, sau de finalizare a prestatiei, dupa caz.

4.3. Rapoartele intocmite si comunicate de catre Consultant in temeiul art. 4.2. din prezentul contract vor produce efecte asupra Beneficiarului numai in masura si cu conditia ca acestea sa fi fost acceptate in mod expres de catre Beneficiar.

4.4. Plata serviciilor prestate de catre consultant se va face dupa ce clientii proprii ai beneficiarului vor efectua catre acesta din urma plata serviciilor de consultanta in baza contractelor incheiate intre Beneficiar si clientii acestuia.

Consultantul ramane responsabil pentru toate costurile personale in colaborarea cu S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL, in afara de acelea care pot fi transmise direct catre clientii S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL si specificate in contractul dintre S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL si clientii acestuia.

4.6. Sub rezerva prevederilor art. 4.4., cheltuieli rambursabile sunt:

a)   cazare in limita unui buget stabilit de catre SC Aston Ecological Management SRL cu clientii carora li se presteaza serviciile;

b)   c/v combustibilului pentru autovehicul in limita a 7l/100km , care se vor justifica pe baza foilor de parcurs intocmite de catre prestator.

c)   c/v biletelor de tren;

d) c/v meselor in limita stabilita de catre SC Aston Ecological Management SRL cu clientii carora li se presteaza serviciile.

V. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI

5.1. Īn asigurarea serviciilor pe care le presteaza si a lucrarilor pe care le efectueaza, consultantul este persoana juridica independenta.

5.2. Consultantului īi revine plata tuturor impozitelor si taxelor legale.

5.3. Īn ceea ce priveste serviciile prestate sau lucrarea efectuata, consultantul se obliga sa nu angajeze sau sa efectueze nici o activitate īn detrimentul intereselor beneficiarului/clientului.



5.4. Consultantul isi va indeplini toate obligatiile conform contractului, cu atentia si diligenta care se impun si in maniera profesionista care este de asteptat din partea unui consultant cu reputatie si experienta in domeniul executarii acivitatii de tipul celei care urmeaza a se realiza in baza prezentului contract.

VI. ĪNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract īnceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, īn cazul īn care una dintre parti:

nu īsi exercita una dintre obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract,

este declarata īn stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura insolventei īnainte de īnceperea sau in timpul executarii prezentului contract;

cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

īsi īncalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

6.2. Partea care invoca o cauza de īncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 7 zile īnainte de data la care īncetarea urmeaza sa-si produca efectele.

6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente īntre partile contractante.

6.4. Prevederile prezentului capitol nu īnlatura raspunderea partii care īn mod culpabil a cauzat īncetarea contractului.

VII. CERINTE GENERALE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE CONSULTANTA

 Consultantul va oferi o conduita manageriala completa pentru executarea sarcinilor clientilor in conditii optime, pentru a asigura cladirea increderii in cadrul comunitatiilor in care opereaza si in cadrul stakeholderilor.

7.2. Un management de proiect complet va include cel putin urmatoarele:

- definirea unei strategii pentru a atinge obiective pregatite din timp impreuna cu clientul, planificarea elaborararii strategiei, implementarea planului de implementare, identificarea resurselor, repartizarea si managementul pentru a implementa strategii eficiente si a realiza obiectivele.

- raport in vederea planului de implementare.

- raportare dupa fiecare actiune intreprinsa - incluzand intalniri, conversatii, proiecte si programe. Formatul raportului trebuie acceptat in prealabil de catre managementul S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL impreuna cu reprezentantul clientului.

- comunicare imediata (telefonic iar mai apoi in scris) managementului S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL a activitatiilor, incidentelor, zvonuri, planuri si cunostiinte, care ar puta avea un impact asupra relatiei ori increderii in comunitatile in care opereaza sau intre stakeholderi.

7.3. Activitatea de consultanta prestata de SC Mozaic Zarand Consult SRL in baza prezentului contract va cuprinde urmatoarele obligatii generale, fara ca acestea sa fie limitative:

- Elaboreaza planuri personale si mijloace de comunicatie cu S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL astfel incat temele si intelegerile intre S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL si clienti sa fie intreprinse, obligatie valabila si pentru transferuri catre viitori project manageri.

- Elaborarea si executarea de trainiguri cerute de catre clienti, cat si pentru echipa, in vederea dezvoltarii activitatii S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL.

- Contribuie la o dezvoltarea efectiva a managementului S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL si la dezvoltarea increderii mutuale.

7.4. In realizarea obiectului prezentului contract, consultantul actioneaza in numele si ca reprezentant al S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL si numai in limita precizata de beneficiar la realizarea fiecarui proiect in parte.

7.5. In vederea realizarii obiectului prezentului contract consultantul e obligat sa ia la cunostinta prevederile contractelor incheiate de Beneficiar cu clientii sai si sa-si desfasoare activitatea de asa maniera incat sa resoecte clauzele prezentului contract, incadrandu-se in termenele si termenii acestor contracte. Clientul are putere de decizie in ceea ce priveste aprecierea activitatii consultantului si eventuale plangeri sau evaluari negative ale cleintului cu privire la consultant vor produce efecete asupra acestuia ca si cum ar fi fost ale beneficiarului.

In cazul in care deciziile sau indrumarile clientului depasesc cadrul contractului incheiat intre client si Beneficiar sau ale limitelor imputernicirii primita de consultant de la Beneficiar, consultantul este obligat sa anunte imediat managementul Beneficiarului si sa-i solicite acestuia indicatii cu privire la conduita sa.

VIII. FORTA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea īn mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care īi revine īn baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, īn termen de 3 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile īn vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca īn termen de 15 de la producere, evenimentul respectiv nu īnceteaza, partile au dreptul sa-si notifice īncetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa pretinda daune-interese.

IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

9.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor, ca urmare a aducerii la īndeplinire a clauzelor prezentului contract, dupa cum urmeaza:



1.     Informatiile pe care le obtine SC MOZAIC ZARAND CONSULT SRL sau anagajatii or colaboratorii acesteia, ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

2.     Sunt confidentiale informatiile de genul celor aratate mai jos, dar fara ca enumerarea sa fie limitativa:

a)   situatia financiara;

b)   proiectele de afaceri;

c)   datele cu privire la clientii Beneficiarului;

d) clauze contractuale cuprinse in contractele incheiate de beneficiar cu clientii sai proprii;

e)   licentele, know-how sau brevetele de inventii;

f)   alte informatii care reprezinta pozitia pe piata S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL

3.     De asemenea, sunt confidentiale toate documentele care s-au pus sau se vor pune la dispozitia Consultantului sau prepusilor acestuia.

4. S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate īn executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

5.     Persoanele implicate īn executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului īn care Beneficiarul aproba īn scris aceasta posibilitate. In acest sens, consultantul se obliga sa solicite colaboratorilor sai implicati in proiect asumarea unui angajament de confidentialitate.

6.    S.C. MOZAIC ZARAND CONSULT SRL va folosi informatiile numai īn scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze īn nici un alt scop.

7.     Durata obligatiei de confidentialitate este nelimitata in timp.

9.     Partea care īncalca prevederile obligatiei de confidentialitate instituita prin prezentul capitol se obliga la plata unor despagubiri in cunatum de 20.000 Euro

10.   Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:

a)   daca informatiile erau cunoscute īnainte de a fi fost obtinute de la S.C. ASTON ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL;

b)   dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

c)   informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;

X. NOTIFICĂRILE ĪNTRE PĂRTI

10.1. Īn acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil īndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazuta īn partea introductiva a prezentului contract.

10.2. Īn cazul īn care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

10.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita īn prima zi lucratoare dupa cea īn care a fost expediata.

10.4. Notificarile verbale nu se iau īn considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

10.5. Fara a aduce atingere prevederilor prezentului capitol, prin exceptie, comunicarile intre parti cu privire la modul de acordare a consultantei sau indicatiile de orice natura ale Beneficiarului cu privire la derularea relatiilor contractuale cu clientii beneficiarului in care consultantul are calitatea de reprezentant al beneficiarului sunt admise in orice forma, scrisa, telefonica sau electronica.

XI. LITIGII

11.1. Īn cazul īn care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente din judetul Hunedoara.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional īncheiat īntre partile contractante.

12.2. Prezentul contract, īmpreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si īnlatura orice alta īntelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara īncheierii lui.

12.3. Īn cazul īn care partile īsi īncalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea īntocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu īnseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

12.4. Prezentul contract a fost īncheiat īntr-un numar de 3 exemplare, din care 3 astazi 01 Decembrie 2007, data semnarii lui.

CONSULTANT  BENEFICIAR

Palcu I.D. Dan Valentin  John J Aston





Document Info


Accesari: 14997
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )