Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MEDIUL DE MARKETING

Marketing


MEDIUL DE MARKETING

2.1. ANALIZA MACROMEDIULUICuprinde elemetele externe (ocazii si riscuri) care afecteaza în mod relativ uniform S.C. MACON S.A. si au o influenta indirecta asupra acesteia. În general societatea trebuie sa urmareasca "principalele forte ale macromediului (demografic, economic, tehnologic, politic, institutional, social, cultural) si componente ale micromediului (clientii, concurentii, canalele de distributie, furnizorii)"[1], elemente care pot infleunta capacitatea firmei de a obtine sau nu profitul scontat.

Elementele macromediului amintite mai sus, unele, nu au o influenta majora asupra desfasurarii activitatii a S.C. MACON S.A.

Astfel privind lucrurile din punct de vedere al mediului politico - legal, putem evidentia urmatorii factori:

Legislatia comerciala, legislatia muncii, legislatia antimonopolista, diferite reglementari si dereglementari guvernamentale în continua schimbare si cu numeroase ambiguitati are repercursiuni negative asupra majoritatii firmelor din România. Prin crearea unui climat de stab 18118j920s ilitate generat de corecta si uniforma aplicare a unor regului valabile pentru toti agentii economici poate sa încurajeze lumea afacerilor. Puterea politica poate sa avantajeze afacerile agentilor economici nationali prin diferite mijloace cum ar fi: protejarea pietei interne prin bariere protectioniste, sprijin politic în obtinerea unor contracte de export. MACON S.A. se loveste deseori de aceste bariere protectioniste redactate în mod tendentios pentru a avantaja unele firme, în special cele mari, iar firmele de talie mijlocie sunt în mod evident dezavantajate si descurajate. MACON având o activitate îndreptata în procent de 35% spre export, orice modificare de legislatie poate influenta desfasurarea activitatii acesteia.

Legislatia privind protectia mediului S.C. MACON S.A. a privit aceast factor cu cea mai mare prudenta în sensul ca societatea a purces la tehnologizarea si retehnologizarea întreprinderii cu mijloace nepoluante. Astfel procesul de retehnologizare a început în 1992, pâna în prezent a fost realizat în proportie de 85%. Acest proces va continua pâna în 2006 si se estimeaza ca va costa aproximativ 2.100.000 EURO. Pâna în prezent s - au cheltuit 1.100.000 EURO. Având în dotare un cazan cu functionare automata de apa calda, prin ardere completa, verificata prin sonda lambda cu care este echipat cazanul asigura o ardere continua, eliminând dioxidul de carbon si alte substante periculoase.

Activitatea de lobby, este foarte importanta pentru orice firma, dar mai ales acelora care lucreaza în domeniul comertului exterior. Activitatea de lobby poate fi facuta de catre organisme guvernamentale pentru facilitarea încheierii diferitelor contracte cu diferiti parteneri externi. Activitatea de lobby se mai poate realiza si prin intermediul Internet - ului, prin crearea unei pagini de Web. MACON a facut un pas în aceasta directie prin crearea unui "site" pe Internet, a unei pagini Web prin intermediul careia poate lua contact mai rapid si într - o forma mai sigura cu tot mapamondul.

Politica monetara, valutara si fiscala, are repercursiuni directe asupra S.C. MACON S.A. DEVA deoarece 35% din activitatea acesteia este destinata exportului. Orice fluctuatie, orice instabilitate poate avantaja sau dezavantaja firma. Un exemplu elocvent în acest sens sunt fluctuatiile pietei valutare pe parcursul anului 1997, când atât piata monetara cât si cea valutara a fost profund afectata. Atunci MACON a înregistrat un recul evident, recul usor vizibil din rezultatele economico - financiare înregistrate de firma. Politica fiscala, la fel ca si cea monetara este într - o continua schimbare si care influenteaza obtinerea de beneficii maxime. "Fiscalitatea este considerata astazi un instrument de politica economica, de stimulare sau de temporizare a cresterii si dezvoltarii economice sau un mijloc de distribuire si redistribuire a venitului national."

Spre exemplu scutirea de impozite pentru profiturile reinvestite îi permite S.C. MACON S.A. DEVA sa - si dezvolte noi capacitati de productie si sa atinga noi praguri ale rentabilitatii.

Politica bugetara, având o politica bugetara de austeritate, care îngradeste initiativa si care a lasat domeniul IMM - urilor fara un sprijin material adecvat, a dus implicit la o reducere a activitatii majoritatii firmelor mici si mijlocii, firme printre care se afla si MACON S.A. DEVA. În prezent se observa o mai mare sprijinire a IMM - urilor din partea guvernului, sprijin care se face oarecum resimtit si în cadrul societatii comerciale MACON S.A. DEVA. Având un buget din ce în ce mai bun si excedentar de la an la an se apreciaza ca aceasta stare nu este altceva decât o consecinta si, totodata, o forma de manifestare a combaterii dezechilibrului economic general. În prezent bugetul de stat atrage spre sine si distribuie în mai multe cazuri aproape jumatate, uneori chiar mai mult, din P.N.B. al unei tari.

Mediul economic este generat de elementele sistemului economic în care opereaza firma MACON S.A. DEVA. Acesta este strict legat de ciclul economic în care se afla la un moment dat economia nationala. si acesta depinde de o serie de factori dintre care cei mai importanti pot fi amintiti ca fiind urmatorii:

Produsul national brut si alti indicatori macroeconomici, pot sa asigure o imagine de ansamblu privind orice economie nationala. "Produsul national brut reprezinta bunurile produse într - o tara în decurs de un an, mai putin consumurile intermediare cerute de producerea acestor bunuri."[3] În cazul României, produsul national brut, venitul national, produsul national net etc., au înregistrat o scadere continua de la an la an; scadere ce s - a manifestat si asupra mediului microeconomic,la nivelul firmei. Dar rezultatele recente sunt încurajatoare, pe perioada ianuarie - mai 2004, balanta comerciala a tarii a înregistrat o crestere de 2,5%, exporturile au devansat importurile, ceea ce poate fi catalogat ca un semn de redresare a economiei nationale. Aceasta redresare ar putea fi si un semn pozitiv de sprijinire, în mod efectiv, a IMM - urilor.

Politica economica a organismelor internationale de interes, într - un raport al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare întocmit pentru anul 2000, România a fost plasata în jumatatea "neagra" a scalei climatului investitional. Potrivit datelor Camerei de Comert si Industrie a României, capitalul social atras în tara se cifreaza la 4,36 miliarde dolari pe întreaga perioada 1991 - 2000, spre deosebire de Ungaria, unde investitiile directe si de portofoliu ale firmelor straine au depasit nivelul de 20 miliarde dolari. Valoarea capitalului social subscris de societati cu participare straina la capital a scazut în termeni reali de la an la an..Grosul capitalului strain a fost atras în anii 1992, 1994 si 1998, cele mai scazute intrari fiind înregistrate în 2000. Absenta unui acord cu FMI si climatul extern nefavorabil, la care s - a adaugat scaderea rating - ului de tara pentru România, au dus la diminuarea intrarilor de împrumuturi noi pe termen mediu si lung.

Politica investitionala, la nivel microeconomic, la nivel S.C. MACON S.A. politica investitionala se prezinta prin realizarea în doua etape a unor investitii care sa reduca cheltuielile pentru materialele energetice si cu cheltuielile de personal. La nivel macroeconomic investitiile sunt în scadere, sansa relansarii economice tine partial de atragerea mai multor investitori, dar în primul rând de orientarea întregii politici de dezvoltare spre sustinerea minusculului capital românesc.

Cursul de schimb valutar, are cea mai importanta pondere dintre toti factorii amintiti mai sus. Deoarece MACON lucreaza în special la export, platile se efectueaza numai în valuta, precum si penalizarile aferente, daca ele exista. De aceea, o apreciere a leului fata de dolar sau marca, face ca activitatea pe care firma o depune, sa fie mai putin profitabila. O depreciere a leului fata de dolar face ca activitatea firmei sa fie mai prospera, ceea ce din punct de vedere macroeconomic este un fenomen mai putin pozitiv. Acest fenomen este stimulativ doar pentru exportatori cum este si cazul S.C. MACON S.A. DEVA.

Nivelul productivitatii muncii, exprima eficienta cu care e cheltuita o anumita cantitate de munca. Nivelul productivitatii muncii la nivel microeconomic, la nivelul S.C. MACON, poate sa conduca la cresterea acesteia prin mai multe cai, si anume: prin introducerea progresului tehnic, prin alocarea unor resurse de investitii productive de natura folosirii cu randament sporit a materiilor prime, materialelor si a oricaror resurse circulante. Un pas în acest sens s - a facut prin achizitionarea unei masini de finisat CANT, a unor freze de prelucrare de mare precizie CNC, în valoare de 545.000 euro.

O alta cale de crestere a nivelului productivitatii muncii ar fi si aceea legata de conducerea si organizarea societatii - realizarea în fapt a unui management operativ, profesionist, real.

Fluctuatia preturilor si venitul disponibil al familiei, sunt si acestia niste indicatori care trebuie luati în considerare, deoarece atât fluctuatia preturilor cât si veniturile de care dispun oamenii la un moment dat este foarte relevant pentru orice agent economic. Atunci când preturile înregistreaza fluctuatii minore si venitul familiilor creste, creste si viteza de rotatie a banilor, veniturile firmelor înregistreaza cresteri iar firma îsi desfasoara în bune conditii procesul de productie, fara întreruperi sau amânari.

"Mediul socio - cultural este constituit din modelele de comportament individual si de grup ce reflecta atitudini, valori, obiceiuri."[4] Dintre factorii care caracterizeaza acest mediu, amintim:

Rata natalitatii si mortalitatii, este factorul care diferentiaza tarile lumii în tari tinere si batrâne. În România rata natalitatii este în continua scadere, iar rata mortalitatii este în continuare crestere. Sporul natural a scazut an de an iar România se afla printre tarile cu populatia îmbatrânita, de altfel majoritatea tarilor Europei Occidentale are populatie îmbatrânita. Ca si la nivelul întregii tari, MACON duce lipsa de cadre cu pregatire superioara, iar majoritatea angajatilor este trecuta de prima tinerete. Compartimentul de resurse umane din cadrul societatii trebuie sa purceada la o întinerire a personalului.

Problemele etnice si atitudinea fata de minoritati, rase, nationalitati nu afecteaza bunul mers al activitatii societatii, desi MACON S.A. DEVA este localizata la interferenta dintre mai multe nationalitati. În DEVA convietuiesc pasnic mai multe minoritati: români, unguri, slovaci, germani, rromi si sudanezi. Atitudinea vis - ŕ - vis de aceste minoritati, rase este deosebit de pozitiva si armonioasa.

Atitudinea populatiei fata de afaceri, este oarecum negativ în sensul ca populatia este mai mult preocupata de supravietuire decât de afaceri. Ea nu este încurajata la prestarea unor asemenea activitati neavând nici resursele necesare demararii unor asemenea activitati care la urma urmei este în beneficiul tuturor. Mediul extern existent la momentul actual nu permite realizarea unor obiective de acest gen, iar atitudinea populatiei fata de afaceri este reticenta. Aceasta retincenta afecteaza într - o masura destul de mare nu numai activitatea S.C. MACON S.A. DEVA, care nu poate profita de pe urma unei atitudini pozitive fata de afaceri.

Controlul poluarii si atitudinea populatiei, este o forma a responsabilitatii sociale. "Beneficiarii actuali ai produselor contemporane doresc sa stie ca atunci când le consuma nu afecteaza viitorul copiilor lor sau prezentul celorlalti consumatori. Grija aceasta începe cu realizarea conceptului noului produs si se sfârseste cu reciclarea materialelor dupa consumarea acestuia. Modificarea atitudinii opiniei publice în ceea ce priveste aspectele ecologice ale afacerilor a fost rapida si, în multe cazuri, eficienta." Atitudinea ferma si concentrata a numerosi factori, de la persoane individuale la organizatii guvernamentale, în fond reactia initiala a mediului socio - cultural, a dus la remedierea situatiei.

Mediul tehnologic este constituit din totalitatea elementelor ce definesc tehnologia momentului actual. Saltul revolutionar în calitatea acestui tip de procese este legat de descoperiri si inovatii cu un impact dramatic asupra organizatiilor; dar tehnologia actuala înseamna si îmbunatatirea continua a materialelor de baza, a proiectarii, a metodelor sau a sistemelor de gestiune si control.

Dintre factorii care caracterizeaza acest mediu:

Încadrarea cu personal tehnic,

Dotarea tehnica a productiei,

Dotarea cu echipamente de calcul,

Calitatea infrastructurii,

Viteza de transfer a tehnologiilor,

Rata de înlocuire a capacitatilor de productie,

Rata de înnoire a produselor etc.

Modificarile tehnice si tehnologice au un impact notabil asupra conceptiilor privitoare la piata. Daca în trecut deciziile tehnologice au fost prea des delegate nivelurilor ierarhice inferioare, astazi mediul tehnologic impune subordonarea acesteia nivelurilor ierarhice superioare. Acelasi lucru se încearca sa se realizeze si în cadrul S.C. MACON S.A. DEVA prin delegarea acestor responsabilitati managerilor superiori.

Mediul extern este conditionat de ocaziile si riscurile care apar. "Ocazia de piata reprezinta un segment de piata caracterizat printr - o anumita nevoie, pe care firma poate desfasura o activitate profitabila."[6]

Ocaziile pot fi clasificate, dupa Ph.Kotler, în functie de atractivitatea lor si de probabilitatea succesului firmei. Astfel, asociind aceste trasaturi S.C. MACON, cu ajutorul matricei oportunitatii, vom putea trasa cele mai bune ocazii de piata pentru firma noastra. Probabilitatea succesului nu depinde nu numai de gradul în care potentialul MACON corespunde criteriilor de succes ale pietei - tinta, ci si de faptul ca acest potential trebuie sa fie superior celui al firmelor concurente care opereaza pe aceeasi piata cu MACON. Capacitatea de baza nu se transforma întotdeauna în avantaj competitiv, iar cea care va câstiga va fi cea care ofera clientilor valoarea cea mai ridicata. Trebuie luat în calcul faptul ca MACON trebuie sa lupte cot la cot cu firme de prestigiu din tara si nu numai si faptul ca are de luptat cu firme care detin capacitati de productie net mai mari decât ea.

Probabilitatea succesului

Ridicata

Scazuta

Atractivitatea

Ridicata

- diversificarea programelor de productie, concomitent cu obtinerea unei calitati net superioare celei precedente.

- punerea în functiune a unor noi capacitati de productie concomitent cu obtinerea de produse mai ieftine.

Scazuta

- încarcarea costurilor datorita cresterii complexitatii productiei si ca urmare a programului masiv de investitii.

- producerea în continuare a aceleasi tipuri de programe de productie, care au atins pragul de maturitate.

Fig. Matricea oportunitatii

Amenintarile sunt piedici aparute ca urmare a unei tendinte sau a unei evolutii nefavorabile a mediului în care, în absenta unei actiuni de piata defensive, ar duce la deteriorarea vânzarilor sau a profitului. Ele se împart în functie de seriozitate si de probabilitatea aparitiei lor.

Probabilitatea aparitiei

Ridicata

scazuta

Seriozitate

Ridicata

 • Concurenta
 • Dependenta eficientei unitatii de evolutia cursului valutar
 • Criza economica prelungita
 • Volumul de masa lemnoasa s-a redus continuu

Scazuta

 • Cresterea costurilor cu investitiile foarte mari
 • Legislatia în continua schimbare

Matricea amenintarilor

Macromediul competitional este constituit din acele elemente - indivizi, grupuri sau alte organizatii care influenteaza direct activitatea firmei si asupra carora poate exercita o influenta semnificativa.

"Analiza mediului extern competitional a fost formalizata la începutul anilor '80, liderul necontestat al abordarii ce se numeste acum «scoala analizei strategice sau pozitionarii» fiind Michael Porter, profesor la scoala de Afaceri a Universitatii Harvard."[7]

Mediul extern competitional presupune parcurgerea mai multor criterii ale segmentarii strategice:clientii, furnizorii, concurentii, canalele de distributie si aprovizionare, tehnologia, know - how.

Activitatea de comert exterior a firmei MACON S.A. a debutat cu exportul de tigla si vata minerala. În prezent se doreste largirea activitatii de comert exterior si cu alte tari.

În vederea impunerii si pe alte piete externe, firma MACON S.A. a hotarât pregatirea pentru productie si simultan si pentru export a mai multor tipuri de produse :

Programul QUEEN

Programul FINCA

Programul EDAM

Programul NOBILION

Programul DUKE

Pe lânga aceste programe, S.C.MACON DEVA are în lucru mai multe programe, dintre care amintim doar câteva:

programul G.J.,

programul SIGORA,

programul SURVIVAL,

programul OUTFIT,

programul ADVENTURE,

programul CANNON,

programul HARMONY.

Pentru început, pietele avute în vedere au fost cele ale Italiei, Frantei, Greciei si Elvetiei.

În vederea prospectarii pietelor externe s-a recurs la un studiu de marketing în vederea determinarii cantitatii optime de materiale de constructii ce urmeaza a fi produse pentru a asigura o afacere rentabila, precum si piata de desfacere care ofera cele mai multe avantaje.

Un criteriu al selectarii si diversificarii pietelor l - a constituit nivelul de dezvoltare al aparatului bancar, avându-se în vedere posibilitatea realizarii operative si corecte a încasarilor, respectiv a platilor.

În cadrul planului de studiere a pietelor externe s-a avut în vedere în primul rând legislatia vamala si financiara precum si reglementarile valutare si fiscale, urmarindu-se în primul rând orientarea spre pietele tarilor care nu dispun de restrictii sau bariere de ordin fiscal si vamal, cel putin în privinta importului de materii prime.

Ca urmare a acestor prime criterii de selectare a pietelor doar doua tari s-au dovedit a fi interesante: Franta si Elvetia.

S-a trecut la segmentarea pietelor. Astfel, pentru a putea determina segmentul pietei pe care firma va putea actiona sunt necesare niste calcule de determinare a dimensiunii pietei.

S-a urmarit în primul rând determinarea gradului de saturatie a pietei.

În cazul obtinerii unui grad de saturatie egal cu 1 potentialul pietei este egal cu volumul pietei, respectiv este imposibila patrunderea altor produse similare pe piata respectiva. Daca gradul de saturatie este > 1 avem de a face cu o piata prohibitiva, iar daca este < 1 exista posibilitatea de a patrunde pe respectivul segment de piata.

În vederea determinarii gradului de saturatie al pietei se vor folosi urmatoarele formule :

1. Potentialul pietei - Pp - fiind rezultat de totalitatea cererii de bunuri la un pret stabilit :

Pp = N . I . Pc = Cp . Pc , unde

Cp = capacitatea pietei;

Pc = potentialul mediu de cumparare.

2. Volumul pietei - Vp - fiind totalitatea bunurilor sau a serviciilor achizitionate la un moment dat pe o piata;

3. Capacitatea pietei - Cp - reprezentînd posibilitatea de absortie a pietei pentru un produs sau serviciu fara a avea în vedere pretul acestuia:

Cp = N . I  , unde

N = numarul de consumatori

I = capacitatea medie de consum

Din calculele efectuate pentru pietele celor doua tari, Franta si Elvetia, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

FRANŢA ELVEŢIA

I = 2  I = 3

N = 42  N = 54

Pc = 0,5  Pc = 0,9

Cp = I x N = 2 x 42 = 84  Cp =3 x 54 = 162

Pp = 84 x 0,5 =42  Pp = 162 x 0,9 =146

Gs = Pp/Vp = 42/31 =1,35 Gs=Pp/VP=146/162=0,92

Gs > 1 Gs < 1

În concluzie, piata Frantei s-a dovedit a fi o piata saturata, patrunderea altor produse similare pe acest segment de piata nefiind rentabila pentru exportator, în timp ce piata Elvetiei este o piata nesaturata oferind posibilitati optime pentru desfacerea produselor firmei MACON S.A.

Pentru produsele destinate exportului s-a facut un calcul de rentabilitate în vederea determinarii cantitatii de break - even, respectiv a numarului de unitati din produs care trebuiesc vândute pentru a obtine acel venit total, aferent numarului total de produse vândute, care egaleaza costurile totale, pentru numarul total de produse vândute.

Tot ca urmare a studiului efectuat s-a concluzionat ca singurii concurenti seriosi pentru produsele firmei MACON S.A. ar fi o firma din Ungaria.

S-a stabilit de asemenea ca preturile reduse favorizeaza buna vânzare a produselor ungare însa acest pret redus este asociat unei calitati inferioare.

Având în vedere ca în domeniul produselor de folosinta îndelungata un produs cu un pret mai ridicat dar de calitate are sanse mai mari de impunere fata de unul de o calitate inferioara cerintelor, prezenta acestui concurent maghiar a fost considerata ca nefiind un impediment în impunerea pe piata externa. Pe lânga acest fapt se remarca deosebita flexibilitate si adaptabilitate a firmei noastre la cerintele "speciale" ale pietei, spre deosebire de concurentul ungar.

Luând în calcul amenintarile concurentilor interni care dispun de capacitati mari de productie, dar capacitatile acestora sunt destul de învechite, ceea ce avantajeaza MACON S.A., care a trecut de procesul de retehnologizare. MACON S.A. fiind o firma de marime medie are si un alt atuu în fata celor doi conglomerati si anume preturi mai reduse de productie datorita unor costuri mici de întretinere paralel cu o calitate superioara.

În ceea ce priveste canalele de aprovizionare, S.C. MACON S.A. DEVA are o retea proprie de aprovizionare.

2.2. ANALIZA MICROMEDIULUI

Relatia mediu intern - mediu extern

Posibilitatile de influentare a mediului intern sunt cele mai mari, spre deosebire de posibilitatile de influentare a mediului extern, care sunt cele mai mici. Între cele doua medii se afla mediul extern competitional, care poate fi influentat într - o oarecare masura. Figura urmatoare este edificatoare în acest sens:

Scaderea posibilitatilor de influentare

 


Micromediul contine totalitatea elementelor asupra carora organizatia are o influenta determinanta si, teoretic, un control total[8].

Studiul mediului intern al organizatiei trebuie sa stabileasca care sunt resursele de care dispune aceasta si daca este capabila sa urmeze strategia aleasa. Resursele sunt atribute ale organizatiei ce se prezinta sub forme tangibile (capital - financiar, uman, fizic si organizational) si intangibile (nume de marca, renume al firmei, conexiuni în lumea afacerilor si în special, cultura organizationala etc). Pentru analiza diverselor categorii de resurse se utilizeaza în mod frecvent clasificarea acestora dupa continutul lor (financiare, umane, fizice) sau dupa modul de utilizare functionala în interiorul organizatiei (productie, marketing, personal etc).

Analiza competentelor functionale

Competentele functionale definesc stiinta utilizarii resurselor într-un mod specific functiilor organizatiei: productie, marketing, cercetare-dezvoltare, personal si financiar.

a) Productie

Productia reprezinta procesul de transformare a resurselor de intrare tangibile sau intangibile în produse finale - bunuri sau servicii. Productia asigura realizarea unui anumit produs într-un numar de bucati cerut, la o calitate si un cost specificat, într-un anumit timp. Se încearca prin calitatea acestor caracteristici generale ale produsului, realizarea unui avantaj fata de concurenti.

Competentele principale sunt asociate cu urmatoarele atribute ale procesului de productie:

1) Amplasarea geografica face referire la modul de repartizare în spatiul geografic al facilitatilor de productie. La acest capitol S.C. MACON S.A. este pozitionat destul de bine în sensul ca amplasarea în orasul Deva, oras industrial, în care predomina industria usoara. Forta de munca este suficienta si destul de ieftina, distantele fata de furnizori sunt relativ mici si medii, iar amplsarea în centrul-vestul tarii constituie un avantaj în sensul gasirii mai usoare a partenerilor straini.

2) Capacitatea de productie implica stabilirea cantitatii de produse ce urmeaza a fi realizate, în functie de aceasta urmând a se gasi structura optima a dotarii cu echipamente, constructii etc.

3) Calitatea productiei face referire la capacitatea de a asigura constant produsele cu caracteristicile dorite de consumator.

Calitatea si procesul de control al calitatii este realizat de catre personal specializat ce verifica nivelul de calitate al produsului în toate fazele procesului tehnologic.

4) Costurile de productie fac referire la cheltuielile înregistrate pentru realizarea productiei. Minimizarea acestora necesita abordari speciale, urmarindu-se ca în final, sa se obtina un produs de calitate ridicata cu un cost de productie cât mai mic, astfel ca pretul la care se va vinde produsul sa asigure o rentabilitate economica convenabila.

5) Stocurile reprezinta cantitatile fizice de materiale, materii prime, componente, produse finite sau produse aflate în curs de realizare.

6) Termenele de realizare reprezinta conditia temporala legata de satisfacerea necesitatii consumatorului. La aceste capitol S.C. MACON S.A. sta bine în sensul ca productia ce se realizeaza tine cont de modificarile aparute în domeniu.

b) Marketing

Marketingul este un proces social si managerial prin care indivizi si grupuri obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse având o anumita valoare.[9]

c) Cercetare-dezvoltare

Cercetarea-dezvoltarea cuprinde o gama larga de activitati menite sa creeze sau sa îmbunatateasca produse si tehnologii. Competentele acestei functii sunt etichetate cu denumirea de competente tehnologice, pentru ca domeniul principal de interes este utilizarea noilor tehnologii.

Desi activitatile de cercetare-dezvoltare sunt numeroase si competentele tehnologice implicate se multiplica datorita posibilitatilor de combinare a acestor activitati, urmatoarele activitati prezinta un interes deosebit:

Selectia produsului si tehnologiei

Proiectarea

Momentul de înlocuire a unei tehnologii

d) Personal

Din punct de vedere strategic se cer analizate competentele asociate urmatoarelor aspecte principale:

1. Proiectarea postului consta în descrierea sarcinilor, responsabilitatilor si autoritatii atribuite unui membru al organizatiei.

2. Recrutarea si selectia personalului înseamna asigurarea resurselor umane de care este nevoie pentru ocuparea posturilor proiectate.

3. Mentenanta resurselor umane reprezinta un proces prin care se pastreaza capacitatea unei persoane de a satisface conditiile postului ce i s-a atribuit.

Procesul este corelat cu sistemul de evaluare a performantelor si cel de acordare a recompenselor. O motivare adecvata a efortului depus de personal va avea ca rezultat o implicare mai accentuata în asumarea unor responsabilitati si în gasirea unor noi abordari creative.

e) Finante

Esenta functiei financiare este sa colecteze, sa utilizeze si sa controleze resursele banesti ale organizatiei.

Analizele financiare stau la baza deciziilor de investitii, împrumuturi de la sursele principale de capital - banci, fonduri de investitii, alte firme ce poseda disponibilitati financiare.

Competentele importante în acest caz sunt asociate cu elemetele esentiale ale functiei: colectare, utilizare si control.

f) Sistem informational

Informatiile se cer colectate, stocate, prelucrate si sintetizate astfel încât sa devina operabile într-un context strategic.

Analiza competentelor aferente noii functii se îndreapta asupra urmatoarelor elemente:

1. Focalizarea atentiei managerilor asupra elementelor strategice cu impactul cel mai important asupra succesului organizatiei.

2. Calitatea informatiei înseamna acuratete, cost scazut si furnizarea la momentul si la locul dorit.

3. Flexibilitatea în abordarea modificarilor ce apar în mediile extern si intern permite evitarea situatiilor de criza.

Procesul decizional strategic

Decizia strategica reprezinta o categorie distincta de decizii ce are ca specific angajarea unor cantitati relativ mari de resurse cu implicatii asupra performantelor pe termen lung la nivelul întregii organizatii si irepetabilitatea situationala a conditiilor de desfasurare a procesului. Decizia privind o achizitie sau alegerea unui produs nou pentru a fi lansat pe piata, situatii ce ar parea ca nu creeaza dificultati datorita repetabilitatii situatiei generice, fac necesara în practica constructia ad-hoc a unui algoritm decizional complicat în care se regasesc într-o combinatie unica algoritmi de abordare a unor componente sau parti ale problemei generale.

Cantitatea de resurse implicata în astfel de decizii este importanta daca se raporteaza la suma resurselor disponibile ale organizatiei.

Structura generala a procesului decizional strategic implica aceleasi etape de rezolvare rationala ca orice alta problema.

Diagnoza problemei consta în identificarea cauzelor ce genereaza un efect nedorit, perceput ca o abatere de la un model predefinit.

Dezvoltarea alternativelor consta în gasirea unor solutii de interventie asupra cauzelor identificate în etapa anterioara, în scopul înlaturarii abaterilor sesizate.

Optiunea asupra unei alternative reprezinta selectarea unei solutii ce se doreste optimala din punct de vedere al efectelor scontate, conform unor criterii rationale sau emotionale. Unii autori identifica decizia propriu-zisa cu aceasta optiune.

Implementarea alternativei consta în transpunerea în actiune a solutiei alese.

2.3. EVIDENŢIEREA OPORTUNITĂŢILOR sI A RESTRICŢIILOR

La originea actualei situatii economico-financiare a firmei, sta conceptul "gestionarea oportunitatilor"[10]. Aceasta inseamna ca firma MACON S.A. s-a auto-organizat pentru a face alegeri dificile, pentru atingerea unui scop ori, în functie de programele necesare pentru a obtine rezultatele alegerii facute. Examinarea acestui concept, dupa parerea lui P.A..Kolter, se poate face la doua nivele astfel: identificarea si gestionarea;

A avut loc identificarea si gestionarea oportunitatilor firmei:

identificarea pietelor tinta

stabilirea scopurilor si prestatiilor pentru firma

rolul conducerii în sustinerea firmei

dezvoltarea infrastructurii,

canalizarea fondurilor necesare

gestiunea pietelor tinta

intretinerea pietelor performante

gestionarea schimbarii

controlul investitiilor directe

gestionarea competitiei in ramurile particulare

Pentru firma MACON SA exista doar anumite restrictii de piata care au fost identificate si care vor fi solutionate prin aplicarea strategiilor de marketing.

2.4. ANALIZA SWOT

Analiza punctelor tari si slabe ale firmei:

Puncte tari

 • Cunoastere foarte buna a pietei producatorilor de materiale de constructii
 • Pret de vânzare redus al produselor (adaos mic)
 • Firma este cunoscuta pe piata
 • Posibilitate mare de a investi
 • Buna colaborare cu clientii si furnizorii

Oportunităti

 • mâna de lucru ieftina
 • en-gros-istii cumpara marfa cea mai ieftina concurentii nu sunt încurajati sa intre pe piata din cauza dimensiunilor mari ale investitiilor

Măsuri de luat

 • colaborarea strânsa cu cele particulare care nu cunosc furnizorii de materii prime
 • cucerirea unei cote de piata de peste 40% la vânzarea en gros

Puncte slabe

 • lipsa de lichiditate
 • unele stocuri greu vandabile
 • prea putine noi strategii a firmei

Amenintări

 • imposibilitatea platii furnizorilor datorita nerecuperarii la timp a creantelor
 • aparitia unor concurenti cu o strategie clara de piata

Solutii

 • politica mai hotarâta de gestiune a creantelor - sanctiuni pentru rau-platnici, bonificatii pentru cei ce platesc înainte de termen
 • vânzarea stocurilor cu miscare lenta cu un adaos foarte mic pentru cresterea lichiditatii
 • adoptarea unei strategii de piata

Legat de analiza SWOT a S.C. MACON S.A. se observa o abundenta de puncte tari si o penurie de puncte slabe datorita faptului ca firmei îi este data o "mâna de fier" care a scos firma din starea de levitatie.Kotler, Philip - "Managementul marketingului", Ed. Teora, Bucuresti, 1992. Pag.123

Gheorghe, Olah si Adrian, Florea - "Macroeconomie", Ed. Treira, Oradea, 2000, pag. 164

Gheorghe, Olah si Adrian, Florea - "Macroeconomie", Ed. Treira, Oradea, 2000, pag. 21

Bogdan Bacanu - "Management strategic", Ed. Teora, Bucuresti 2000, pag. 32

Bogdan Bacanu - "Management strategic", Ed. Teora, Bucuresti 2000, pag. 35

Kotler, Philip - "Managementul marketingului", Ed. Teora, Bucuresti, 1992. Pag. 123

Bogdan Bacanu - "Management strategic", Ed. Teora, Bucuresti 2000, pag. 39

Porumb E. Strategii manageriale, Editura Intelcredo, Alba Iulia, 2003

Philip Kotler - Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1992

Porumb E. Strategii manageriale Editura Intelcredo Alba Iulia 2003


Document Info


Accesari: 6190
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )