Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Marketing bancar

Marketing


Marketing bancar

True/False

Indicate whether the sentence or statement is true or false.____ 1. Dereglementarea in domeniul bancar se refera la modificarea prevederilor diferitelor legi si acte normative ce

carmuiesc activitatea bancara prin care sunt impuse anumite restrictii bancilor.

____ 2. Bancile comerciale sunt entitati care atrag depozite si alte fonduri rambursabile de la populatie si acorda

credite in cont propriu.

____ 3. Banca pe Internet, dat fiind mediul electronic prin care isi desfasoara activitatea, nu este supusa

reglementarilor privind autorizarea si cerintele de functionare stabilite de autoritatea monetara pentru bancile

comerciale din sistem.

____ 4. Sucursala este o unitate operationala dependenta din punct de vedere juridic de o banca (sau alta institutie

financiara) care efectueaza direct toate sau unele dintre activitatile desfasurate de aceasta.

____ 5. Prin operatiuni de casa se intelege primirea, verificarea, numararea si eliberarea numerarului si a altor valori

efectuate de departamente specializate ale bancilor comerciale in favoarea clientelei.

____ 6. Casa de circulatie este denumirea tehnica specifica sumelor de bani pastrate pe parcursul zilei de fiecare

casier la punctul lui de lucru.

____ 7. Inchirierea de casete de siguranta este un serviciu bancar prin care publicul poate depozita in siguranta orice

valori la banca.

____ 8. Inchirierea de casete de siguranta reprezinta un serviciu bancar care asigura anonimatul deponentului si al

depozitului, valorilor date spre pastrare.

____ 9. Prin securitizarea creditelor, bancile comerciale urmaresc sa elimine sau sa aplatizeze riscul de dobanda,

riscul de credit si sa isi imbunatateasca capacitatea de creditare fara a mari in mod corespunzator capitalul.

____ 10. Obligatiunile Z reprezinta denumirea data obligatiunilor care fac parte din ultima clasa a instrumentelor

financiare emise structurat.

____ 11. Operatiunile financiare de securitizare s-au dezvoltat numai in cateva tari pentru ca securitizarea creditelor

ipotecare constituie o amenintare asupra dreptului de proprietate a locuintelor/caselor.

____ 12. Aurul a incetat sa mai indeplineasca functiile monetare in urma hotararilor de la Bretton Woods, cand s-a

oficializat sistemul bazat pe aur-devize in statutul FMI.

____ 13. Aurul a incetat sa mai indeplineasca functiile monetare in baza prevederilor cuprinse in amendamentele aduse

statutului FMI in 1978.

____ 14. Certificatul aur este un titlu la purtator care atesta titularului proprietatea asupra unui stoc de aur depus la o

banca.

____ 15. Obligatiunile aur convertibile sunt titluri de valoare care asigura posesorului un venit anual fix.

____ 16. Cea mai importanta piata a aurului se afla in Elvetia, unde se stabileste si pretul aurului.

____ 17. Managementul activelor reprezinta activitatea de investire si administrare profesionala a fondurilor efectuata

de o entitate specializata in numele investitorilor institutionali sau privati cu scopul de a realiza performante

financiare superioare.

____ 18. Portofoliu este denumirea generica utilizata pentru un grup de instrumente financiare detinute de o entitate cu

scop de investitii financiare.

____ 19. Formarea sau structurarea unui portofoliu are in vedere alegerea instrumentelor financiare si stabilirea unei

ponderi pentru fiecare tip, astfel incat investitorul in nicio situatie sa nu inregistreze pierderi.

____ 20. Managementul averilor se refera la asigurarea de catre banci a unor servicii total personalizate oferite

persoanelor cu venituri sau averi mari.

____ 21. Serviciile bancare electronice reprezinta clasa de servicii bancare care pot fi puse la dispozitie de o banca

clientelei sale prin mijloace de plata electronica sau partial electronica prin intermediul unui terminal (telefon

fix, mobil, Internet, computer personal).

____ 22. Sistemul CLS este un sistem global pentru decontarea platilor prin care se asigura simultan miscarea

fluxurilor monetare denominate in monede majore rezultate din operatiuni de piata valutara si monetara

independent de fusul orar.

____ 23. Sistemul SaFIR este un sistem de depozitare si decontare a titlurilor de stat din Romania.

____ 24. Sistemul SaFIR este un sistem de decontare pe baze multilaterale a instrumentelor de plata de mare valoare,

peste 50.000 lei.

____ 25. In sens larg, moneda electronica se refera la totalitatea sistemelor de plata electronica si a altor mijloace

electronice care permit efectuarea de tranzactii electronice si pot fi utilizate ca mijloc de schimb intre diferiti

participanti.

____ 26. Centrele financiare off-shore sunt centre financiare care ofera un cadru de impozitare mult mai favorabil

pentru a efectua investitii in aceste jurisdictii decat cel in tara de origine a nerezidentilor, reglementari simple

pentru desfasurarea afacerilor si discretie absoluta.

____ 27. Terminalul este denumirea generica utilizata pentru a desemna aparatura electronica sau electromagnetica

destinata a fi utilizata pentru initierea si efectuarea unor plati electronice sau retragerii de numerar cu ajutorul

cardului.

Dereglementarea in domeniul bancar consta in eliminarea acelor reglementari cu caracter

restrictiv care franeaza sau influenteaza negativ pozitia competitiva a bancilor in raport cu alte

institutii financiare care opereaza pe piata financiara si care, dat fiind caracterul lor nebancar, nu

intra sub incidenta reg 23323r1714x lementarilor specifice domeniului bancar.

Depozitele atrase de banci reprezinta datorii ale clientilor fata de banca.

Piata valutara este piata pe care se vand si se cumpara monede la un pret denumit curs valutar sau

curs de schimb.

Gajul presupune instrainarea bunului si consta in remiterea de catre debitor creditorului a unui bun,

care, in cazul in care datoria nu va fi achitata la scadenta, va fi inapoiat debitorului.

Activitatea bancara de investitii financiare priveste operatiuni de piata primara de capital, piata

secundara de capital si alte servicii financiare.

Fondurile private equity sunt un vehicul investitional, care investesc in companii sau alte entitati, cu

intentia de a obtine controlul acestora, astfel ca de pe aceasta pozitie sa procedeze la restructurarea

eficienta a acestora, spre a obtine un venit semnificativ prin vanzarea lor ulterioara.

Contractele futures sunt contracte prin care o parte este obligata de a livra o marfa sau un activ

financiar, iar cealalta parte de a plati un anumit pret la o anumita data in viitor, in care elementele

tranzactiei sunt standardizate si privesc valoarea (suma), moneda si data decontarii.

Confidentialitatea, ca o caracteristica a produselor bancare, are in vedere responsabilitatea bancilor

de a pastra secretul operatiunilor bancare, protectia si integritatea fondurilor depuse de clienti si

controlul accesului la fonduri numai de persoanele autorizate de client.

Transferul fondurilor se poate realiza printr-un sistem de plati si compensari prin care se asigura

decontarea neta.

____ 37. Piata monetara cuprinde relatiile ce iau nastere in procesul atragerii si plasarii de fonduri pe termen lung.

____ 38. Importanta pietei monetare la nivelul unei tari consta in aceea ca permite finantarea pe termen scurt a

diferitelor entitati economice si ca este spatiul in care banca centrala isi exercita politica monetara.

____ 39. Prin participarea la operatiunile specifice pietei interbancare, o banca poate sa isi fructifice fondurile temporar

disponibile si sa isi acopere nevoile de fonduri pe termen scurt.

____ 40. Piata certificatelor de trezorerie este un segment al pietei monetare pe care se tranzactioneaza toate

inscrisurile financiare pe termen scurt.

____ 41. Specific cotarii eurovalutelor este faptul ca nu se coteaza cursul valutar, ci rata dobanzii la care se atrag si

plaseaza fonduri exprimate in eurovalute.

Sub denumirea de eurovalute sunt desemnate valutele tarilor din Uniunea Europeana care au adoptat

moneda unica euro.

Euroefectele comerciale sunt emise de mari corporatii, firme multinationale care doresc sa dispuna

de fonduri pe termen lung în contul unor încasari viitoare.

În ansamblul participantilor pe piata eurovalutelor, persoanele particulare detin o pondere

importanta

Prefixul "euro" utilizat pentru desemnarea eurovalutelor provine de la moneda unica euro adoptata

de unele tari din cadrul Uniunii Europene.

Certificatul de depozit este un inscris care confirma depunerea unor fonduri exprimate intr-o moneda

pe termen scurt la o institutie financiara.

Certificatul de trezorerie este un înscris care confirma depunerea unor fonduri exprimate într-o

moneda, pe un termen scurt ( de regula 3 luni) la o institutie financiara, cel mai adesea o banca

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 48. Dereglementarea in domeniul bancar se refera la ................prevederilor diferitelor legi privind activitatea

bancara care................... sau influenteaza.....................pozitia competitiva a bancilor in raport cu alte institutii

financiare.

a. eliminarea/franeaza/negativ

b. mentinerea/stimuleaza/pozitiv

c. abandonarea/sprijina/intr-un fel

____ 49. Competitia pentru atragerea de depozite, diferentele intre reglementarile nationale si fructificarea avantajelor

oferite prin depunerea banilor intr-o tara cu rate ale dobanzii mai mari au avut ca efect:

a. aparitia pietei eurovalutelor

b. dezvoltarea operatiunilor swap la nivel global

c. proliferarea vanzarilor incrucisate de produse bancare pe diferite piete.

____ 50. Printre principalele actiuni ale bancilor comerciale destinate extinderii ariei geografice a produselor si

serviciilor oferite se numara:

1. deschiderea de sucursale si filiale in alte teritorii sau centre financiare;

2. achizitionarea de banci de investitii sau alte institutii financiare;

3. constituirea propriile filiale de fonduri de investitii de capital de risc.

a. 1 + 2 c. toate

b. 2 + 3 d. niciuna

____ 51. Dezintermedierea s-a manifestat prin asigurarea unui flux financiar ..............intre creditor si imprumutat fara a

mai apela la un...................

a. direct/intermediar financiar

b. indirect/creditor autorizat

c. direct/vehicul investitional

____ 52. Bancile comerciale au procedat la promovarea unor noi sisteme de livrare a produselor bancare care s-au

generalizat:

1. au instalat bancomate pentru comoditatea accesului la serviciile bancare 24/7;

2. au emis certificate de depozit;

3. au sprijinit dezvoltarea POS-urilor la comercianti;

4. au oferit servicii de banca la domiciliu e-banking;

5. au oferit operatiuni de swap efectuate la nivel global;

6. au promovat contractele pe optiuni.

a. 1 +3 + 4

b. 2 + 5 +6

c. 1 + 2 + 6

____ 53. Securitizarea reprezinta operatiunea prin care.....................acordate de o banca sunt....................in titluri

financiare care pot fi tranzactionate pe.................

a. creditele/transformate/piata de capital

b. facilitatile/preluate/piata valutara

c. angajamentele anticipate/mentinute/piata monetara

____ 54. Finantarea directa presupune relatia directa intre creditor si imprumutat si are la baza emisiunea de

instrumente financiare realizate prin intermediul:

a. pietei bancare

b. pietei financiare

c. pietei monetare

d. pietei valutare

____ 55. Serviciile de baza, traditionale ale unei banci comerciale sunt considerate:

1. servicii de cash management;

2. credit de consum;

3. conturi de depozite si economii;

4. credite pentru activitatea comerciala si industriala;

5. carduri de piata;

6. transfer de fonduri.

a. 3 + 4 + 6

b. 1 + 2 + 3

c. 3 + 5 + 6

d. 6 + 3 + 1

____ 56. Banca de investitii indeplineste un rol de intermediar intre:

a. cei ce economisesc si cei care au nevoie de fonduri

b. intre cei ce doresc sa se imprumute (emitenti de titluri) si cei ce doresc sa investeasca

(investitori)

c. ambele variante a si b.

____ 57. Banca universala este o banca care ofera toate sau marea majoritate a serviciilor si

produselor..................si.......................in cadrul unei structuri organizatorice unice.

a. financiare/bancare

b. derivative/de custodie

c. bancare/de asigurari.

____ 58. Grupul financiar este reprezentat de:

1. societatea mama - o banca comerciala, o banca de investitii financiare;

2. filialele societatii mama (societati de asigurari, de investitii, de leasing);

3. societatea financiara holding;

4. conglomeratul financiar.

a. 2 + 3

b. 3 + 4

c. 1 + 2

____ 59. Conglomeratele financiare, potrivit directivelor UE, sunt acele grupuri a carar activitate financiara depaseste:

a. 10% din activitatea lor totala sau in marime absoluta este mai mare de 8 miliarde euro

b. 40% din activitatea lor totala, cu conditia ca sectorul financiar cel mai mic sa aiba o

marime relativa de 10% din activitatea globala sau o marime absoluta de 6 miliarde euro

c. 20% din activitatea lor totala, cu conditia ca sectorul cel mai mic (banci si societati de

investitii luate impreuna, sau societati de asigurari) sa aiba o marime relativa de 10% din

activitatea financiara globala sau o marime absoluta mai mare de 10 miliarde euro.

____ 60. Organizarea si functionarea tezaurului in cadrul unei banci are la baza cerinta:

a. de a se pastra peste zi in cadrul caseriei o cantitate cat mai mica de numerar si alte valori

b. accesului restrictionat doar la nivelul directorului sucursalei bancare

c. privind cheia de acces care trebuie sa fie pastrata de o singura persoana de incredere din

banca.

____ 61. Depunerea banilor in tezaur se efectueaza in fiecare zi ......................spre a fi preluati..............in

prezenta.......................detinatorilor de chei.

a. seara/dimineata/tuturor

b. la inceputul saptamanii/la sfarsitul saptamanii/directorilor

c. de luni/sambata/tuturor.

____ 62. Plafonul de numerar sau plafonul de lucru reprezinta:

a. sumele in numerar pe care o banca le poate detine ca bani lichizi

b. sumele in numerar pe care le poate detine fiecare operator la ghiseu

c. suma algebrica a platilor si incasarilor in numerar efectuate de o banca intr-o perioada

determinata.

____ 63. Plafonul de numerar reprezinta sumele in numerar pe care o banca le poate detine, iar baza de calcul a

acestuia este:

a. media zilnica a platilor in numerar intr-o perioada determinata - de exemplu, o luna

b. nu se poate determina o suma certa pentru ca volumul operatiunilor de casierie variaza

mult in timpul sarbatorilor

c. bancile nu isi calculeaza plafonul de numerar, ci acesta este stabilit de banca centrala.

____ 64. Casa de circulatie ca plafon de lucru cu numerar indeplineste rolul de vas comunicant intre :

a. sucursalele unei banci - surplusul de numerar de la o sucursala alimenteaza deficitul de

numerar la alta sucursala

b. bancile comerciale si banca centrala care pune si retrage din circulatie biletele de banca si

moneda metalica

c. intre moneda efectiva - numerar si moneda de cont aflata in conturile de depozit ale

clientelei, prin depuneri si retrageri de numerar.

____ 65. Echilibrarea distributiei de numerar - excedent de numerar sau deficit de numerar - existent la o banca se

realizeaza prin distributia numerarului:

1. intre sucursalele sale

2. intre bancile comerciale

3. intre banci comerciale si banca centrala

4. in limita plafonului de casa

5. numai in relatia cu banca centrala prin transportul fizic al banilor.

a. 1 + 4 +5

b. 2 + 4 +5

c. 1 + 2 +3

____ 66. Serviciile oferite de banci prin casierii pot fi realizate:

1. in cadrul orelor de program zilnic al bancilor

2. prin casierii serale

3. prin colectarea numerarului de la agentii economici

4. prin servicii de noapte prin depunerea de genti sigilate.

a. 1 + 2 + 4

b. 2 + 3 + 4

c. 1 + 2 + 3 + 4

____ 67. Operatiunile de schimb valutar la ghiseu sunt operatiuni:

a. specifice pietei valutare in ansamblu

b. sunt operatiuni valutare cu amanuntul, iar pe piata valutara se efectueaza numai operatiuni

de valori mari

c. nu au conexiune cu piata valutara , fiind operatiuni de casierie.

____ 68. Cursul valutar la ghiseu intotdeauna se stabileste:

a. sub forma cursurilor perechi, unul de vanzare si unul de cumparare

b. sub forma unui curs unic, iar banca percepe comision atat la vanzarea, cat si la cumpararea

de valuta la ghiseu

c. de specialistul pe cursul bancnotelor din cadrul serviciului de arbitraj valutar sub forma

cursurilor perechi.

____ 69. Operatiunile de vanzare - cumparare de metale pretioase la ghiseu sunt operatiuni...............efectuate in

favoarea................sub forma................

a.

cu amanuntul/publicului/de piese de aur cu diferite titluri

b. de valori mari/investitorilor/de lingouri cu titlu standard

c. cu amanuntul/colectionarilor de monede/de monede din metale pretioase.

____ 70. Operatiunile cu aur la nivelul ghiseelor bancilor comerciale se pot efectua:

a. in orice tara producatoare de aur

b. numai de bancile specializate in tranzactii cu aur de valori mari

c. in limitele regimului valutar existent in cadrul tarii unde opereaza banca.

____ 71. Clasificarea comercializarii monedelor de aur se refera la:

1. monede de aur

2. monede comemorative si medalii

3. monede de aur cu comercializare internationala

4. monede si medalii puse in circulatie de bancile centrale.

a. 1 + 3

b. 2 + 4

c. 1 + 2

d. 1 + 4

____ 72. Contrafacerea bancnotelor sau plasmuirea reprezinta................de moneda prin................celor...............

a. confectionarea/imitarea/adevarate

b. prelucrarea/deteriorarea/adevarate

c. modificarea/crearea unei aparente/autentice.

____ 73. Programele de cunoastere a clientilor sunt adoptate de marea majoritate a bancilor din lume cu scopul:

1. intocmirii cat mai complete a fisierelor clientilor tinute in evidenta bancilor

2. imbunatatirii bazei de date pe client pentru diversificarea produselor ce ii vor fi oferite

3. a sti cine este clientul, ce activitati desfasoara si de unde provin banii

4. sa limiteze accesul infractorilor la serviciile financiare si bancare sau la alte mijloace de plasare a banilor cu

provenienta ilicita.

a. 1 + 2

b. 3 + 4

c. 2 + 3

____ 74. Portofoliile de creante/pool-urile sunt administrate de:

a. un vehicul investitional creat special pentru emisiunea de instrumente securitizate

b. societati specializate a caror principala activitate priveste administrarea vehiculelor

investitionale

c. de ambele.

____ 75. Obligatiunile din transa suport asigura investitorilor:

a. un venit mai mare intrucat pe aceste obligatiuni se sprijina emisiunea obligatiunilor din

transele superioare

b. un venit mai mic intrucat fondurile derivate din pool-ul portofoliul de creante sunt

destinate platilor aferente transelor din nivele superioare

c. un venit incert care poate fi foarte mare sau investitorii pot inregistra pierderi.

____ 76. Obligatiunile din cadrul unei emisiuni structurate sunt emise in mai multe clase care se deosebesc intre ele

prin:

a. rata dobanzii care este platita investitorilor pe fiecare clasa de obligatiuni

b. maturitatea rascumpararii obligatiunilor este diferita pe fiecare clasa de la A la Z

c. rata dobanzii mai mica platita pentru obligatiunile din prima transa care au maturitati mai

apropiate si mai mare pentru cele din transele urmatoare cu maturitati mai departate.

____ 77. In emiterea obligatiunilor tip CMO (Collateral mortgage obligation), una din transele de obligatiuni emise

poarta denumirea de transa suport. Aceasta reprezinta:

1. prima transa (A), intrucat constituie suportul realizarii emisiunilor celorlalte transe de obligatiuni

2. este sinonima cu transa Z specifica obligatiunilor Z

3. este ultima transa de obligatiuni cu maturitate incerta si care poate aduce investitorilor venituri mari sau

piederi mari.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 1 + 3

____ 78. Securitizarea creantelor acordate la cardurile de credit are la baza:

a. venitul mediu anual a bancii emitente de carduri realizat in baza creditelor acordate

detinatorilor de carduri

b. venitul mediu lunar al detinatorilor de carduri de credit depozitat in contul de card

c. incasarile medii lunare in contul de card al detinatorilor de carduri care au utilizat

creditele.

creditele.

____ 79. In procesul operatiunii financiare de securitizare a creditelor ipotecare au loc doua fluxuri financiare

importante:

1. de la imprumutati ipotecati la investitori

2. de la investitori la banca creditoare/cedenta

3. de la investitori la imprumutatii ipotecari

4. de la banca creditoare la institutia de garantare a portofoliului de creante.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 1 + 3

____ 80. Instrumentele securitizate bazate pe ipoteci denumite Pfanbriefe sunt emise in diferite tari din Europa.

a. Germania, Elvetia, Franta

b. Spania, Franta, Germania

c. Germania si Austria

____ 81. Abrevierea ABS (asset-backed security) s-a impus pe plan international pentru a desemna:

a. titluri financiare securitizate care au la baza lor alte tipuri de active decat creditele

ipotecare

b. titluri financiare securitizate bazate pe incasarile din creditele acordate pentru carduri de

credit si credite pentru cumpararea de automobile

c. titluri financiare securitizate bazate pe proprietate intelectuala si venituri din franciza

d. titluri financiare securitizate bazate pe ipoteci.

____ 82. Abrevierea MBS (mortgage backed security) se utilizeaza pentru a desemna un instrument financiar care a

fost emis in baza unui pool/portofoliu constituit din:

a. credite ipotecare

b. credite pentru contracte leasing

c. credite garantate cu valoarea caselor.

____ 83. In tarile unde guvernul este implicat in sustinerea cumpararii de locuinte/case de catre populatie, agentiile

guvernamentale specializate au rolul:

a. de a prelua pool-urile ipotecare si, in baza lor, sa emita titluri financiare securitizate

b. de a garanta plata ratelor si dobanzilor datorate de imprumutatii ipotecari

c. de a emite titluri securitizate si/sau de a garanta investitorilor plata capitalului si a

dobanzilor aferente titlurilor securitizate.

____ 84. Instrumentele financiare securitizate bazate pe ipoteci comerciale denumite si CMBS (commercial mortgage

backed security) sunt bazate pe credite acordate pentru:

1. constructii de cladiri destinate crearii mai multor spatii comerciale;

2. constructii de blocuri pentru locuinte, pentru pensionari sau alte cladiri cu scop social

3. constructia de hoteluri, blocuri pentru birouri si alte constructii similare.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 1 + 3

____ 85. Securitizarea creantelor ipotecare reprezinta:

a. operatiunea financiara prin care o banca comerciala vinde pe piata secundara creditele

ipotecare atunci cand rata dobanzii pe piata are tendinta sa creasca

b. operatiunea financiara prin care cedentul transfera creantele sale unei banci comerciale

pentru a le tranforma in active securitizate

c. operatiunea financiara prin care creditele bancare sunt ansamblate in pool-uri de creante

care sunt transferate unei alte entitati, in vederea emiterii de instrumente financiare.

____ 86. Obligatiunile CMO fiind instrumente securitizate structurat dau dreptul investitorilor la:

a. plata unei rate fixe a dobanzii si a rambursarii capitalului la termene certe in timp

b. plata unor rate fixe de dobanda, dar diferentiate in functie de termenul de rascumparare a

obligatiunilor mai apropiate sau departate

c. plata unei rate de dobanda variabile, intrucat rambursarea are loc periodic si se are in

vedere dobanda pietei in acel moment.

____ 87. In cazul instrumentelor financiare securitizate - conventionale pentru tot pool-ul/portofoliul de creante se

emit.................de obligatiuni.

a. intre 3-5 clase

b. o singura clasa

c. nicio clasa.

____ 88. In cazul instrumentelor financiare securitizate emise structurat, portofoliul de creante este structurat in transe

si se emit..................de obligatiuni.

a. intre 3-5 clase

b. o singura clasa

c. nicio clasa.

____ 89. Bancile sunt preocupate sa obtina garantii pentru a imbunatati calitatea creditelor, respectiv reducerea riscului

de........................a creditelor si, de aici, deteriorarea fluxului de numerar catre........................

a. nerambursare/investitori

b. dobanda/imprumutatii ipotecati

c. nerambursare/banca cedenta.

____ 90. Bancile comerciale care acorda credite destinate securitizarii opteaza sa pastreze serviciile de management al

portofoliului de creante, intrucat pentru fiecare serviciu in parte au in vedere.............

a. constituirea unei garantii

b. incasarea unui comision

c. obligatiile trecute in conventia de securitizare.

____ 91. Procedand la securitizarea creditelor, la nivelul unei banci cresc veniturile din.............., iar cele

din.......................tind sa scada.

a. comisioane/dobanzi

b. tranzactii/vanzari

c. operatiuni de casa/tranzactii.

____ 92. In urma amendamentelor aduse statutului FMI in 1978, aurul este mentinut doar in calitate de................sau

pentru.............internationale.

a. activ de rezerva/garantarea creditelor

b. ban universal/stingerea obligatiilor de plata

c. razerva oficiala/tranzactionari cu aur pe piata.

____ 93. Pana in anii 1970, aurul se tranzactiona direct:

a. in cadrul pietei derivatelor pe aur

b. sub forma operatiunilor carry trade-gold

c. pe piata fizica a aurului.

____ 94. Piata aurului in ansamblu cuprinde doua segmente:

a. piata tranzactiilor cu instrumente financiare aur si piata virtuala e-gold

b. piata tranzactiilor cu amanuntul si piata tranzactiilor angro

c. piata actiunilor aur si obligatiunilor aur si piata conturilor aur.

____ 95. Contul metal-aur functioneaza ca un:

a. cont curent

b. cont de depozit

c. cont de investitii

____ 96. Cosurile legate de pastrarea aurului privesc:

1. costurile cu tranzactionarea

2. cheltuielile de transport

3. spatiul de depozitare si asigurarea

4. plata agentilor de paza

5. instalarea sistemelor de alarma.

a. 1 + 4 + 5

b. 1 + 2 + 3

c. 2 + 3 + 4

____ 97. Obligatiunile aur convertibile asigura posesorului un venit anual fix si dreptul:

a. convertirii lor in aur

b. convertirii lor in valuta

c. convertirii lor in aur sau in echivalentul lor in bani.

____ 98. Companiile miniere au promovat pe piata de capital obligatiunile aur, intrucat efortul de................ in parte

este preluat de...........de.............

a. rambursare/livrarea/aur

b. plata/creditul/aur

c. rambursare/compania producatoare/aur.

____ 99. Obligatiunile aur cu warant detasabil dau dreptul la un venit anual................., iar in baza warantului, dreptul

de a achizitiona..............la un pret................

a. flotant/aur/de pe piata

b. fix/aur/prestabilit

c. fix/argint/prestabilit.

____ 100. Actiunile aur sunt emise de:

a. bancile care detin in custodie tezaure de aur

b. bancile denumite bullion bankers

c. companiile miniere de aur.

____ 101. Operatiunile la termen cu aur se aseamana cu cele specifice pietei valutare, pretul la termen fiind in acest caz:

a. pretul aurului in lire sterline

b. cotatia aurului la bursa din Londra

c. pretul aurului pe piata la termen

d. fixingul aurului stabilit zilnic la Londra.

____ 102. Aurul digital permite efectuarea platilor:

a. in baza unui depozit in aur pastrat la o banca specializata in tranzactii cu aur

b. numai in varianta e-gold, in baza depozitului in aur constituit de emitentul de moneda

electronica-aur

c. numai in relatie cu e-money prin conversia ce se realizeaza prin intermediul unei monede

pivot.

____ 103. Acordul dintre banci denumit Central Bank Gold Agreement, incheiat in 1999 si reinnoit in 2004, are ca scop:

a. de a influenta evolutia pietei aurului prin asigurarea unor parametri de stabilitate intre

cererea si oferta de aur si a tranzactiilor cu aur

b. sa limiteze vanzarile de aur la 400t/anual fara a depasi 2000t/pe intreaga perioada de 5 ani

a acordului

c. sa influenteze deciziile bancilor centrale ale statelor lumii in consolidarea rezervelor

oficiale si modul in care utilizeaza aurul pentru operatiuni financiare.

____ 104. Operatiunile gold-carry trade reprezinta o strategie investitionala prin care investitorii imprumuta aur de la

banci pe care:

a. il utilizeaza pentru a-l plasa in fondurile aur cu scopul de a beneficia de o administrare

profesionala a activelor si a realiza venituri mai mari

b. il vand pe piata, iar suma obtinuta o investesc in titluri financiare care aduc venituri sub

forma de dobanda mai mare decat costul platit pentru imprumutarea aurului

c. il utilizeaza pentru a emite obligatiuni bazate pe aur fie sub forma obligatiunilor garantate

cu aur, fie a obligatiunilor aur.

cu aur, fie a obligatiunilor aur.

____ 105. Managementul activelor reprezinta activitatea de investire si..................a fondurilor efectuata de o entitate

specializata in numele.................cu scopul realizarii de........................

a. plasament/clientelei/castiguri din dividende

b. administrare profesionala/investitorilor/performante superioare

c. atragere de fonduri/bancilor de investitii/profit.

____ 106. Managementul activelor se poate realiza:

1. de fiecare companie, singura isi isi asigura managementul activelor sale

2. de catre banci si firme specializate in admininistrarea de active , care le efectueaza in favoarea investitorilor

contra unui comision

3. centralizat la nivelul unei tari prin sistemul de tranzactionare alternativa, de exemplu, Rasdaq.

a. 1 + 3

b. 1 + 2

c. 2 + 3

____ 107. Portofoliu este denumirea generica utilizata pentru un grup de.............detinute de o entitate cu scop

de...................

a. creante de incasat/acordare de credite

b. instrumente financiare/investitie financiara

c. depozite bancare/a obtine venituri din dobanzi.

____ 108. Formarea sau structurarea unui portofoliu presupune ..................instrumentelor financiare si stabilirea unei

....................pentru fiecare tip, astfel incat sa se asigure investitorului minimizarea.........................si

maximizarea.......................

a. alegerea/ponderi/riscurilor/castigurilor

b. primirea/ierarhizari/castigurilor/pierderilor

c. alegerea/ierarhizari/riscurilor/pierderilor.

____ 109. In structurarea portofoliilor riscul poate fi redus prin diversificarea activelor incluse in portofoliu, iar

veniturile sunt in functie de riscurile asumate pe principiul:

1. riscuri mici, venituri mari

2. riscuri mari, venituri mari

3. riscuri mici, venituri mici

4. riscuri mari, venituri mici.

a. 1 + 4

b. 2 + 3

c. 3 + 4

____ 110. Specialistii in managementul activelor pe baze profesionale denumiti si manageri de active pot fi:

1. grupuri financiare - care au filiale specializate;

2. banci de investitii prin departamentul de tranzactionari;

3. banci comerciale care au filiale de administrare de active;

4. orice persoana care are abilitati sa acorde astfel de servicii cu sau fara comision.

a. 3 + 4

b. 1 + 3

c. 2 + 3

____ 111. Segregarea fondurilor constituie principiul de baza in administrarea pe baze profesionale a activelor si consta

in:

a. separarea fondurilor date in administrare de fondurile proprii ale firmei de management si

separarea fondurilor pe fiecare tip de client sau investitor

b. separarea fondurilor date in administrare pe fondri mutuale, fonduri hedge si fonduri de

capital de risc etc., in functie de clasa de risc a activelor ce compun fondul respectiv

c. segregarea nu este un principiu obligatoriu decat pentru separarea fondurilor /averilor date

de persoane particulare de cele care sunt cuprinse in clasa fondurilor mutuale.

de persoane particulare de cele care sunt cuprinse in clasa fondurilor mutuale.

____ 112. Specificul veniturilor realizate din managementul activelor se particularizeaza prin faptul ca sunt calculate:

a. prin aplicarea comisioanelor asupra valorii de piata a activelor din portofoliu, ceea ce in

cazul cresterii valorii pe piata a actiunilor de exemplu, firma de management active

beneficiaza "pe gratis" de cresterea pretului actiunilor, ceea ce determina comisioane mai

mari fara niciun cost aditional, respectiv cresc fluxurile financiare care merg direct la

profit

b. luandu-se in consideratie riscul sistemic care este influentat de factori ca evolutia

economica a tarii, ratei inflatiei si care sunt riscuri care nu pot fi reduse prin diversificarea

portofoliilor, ceea ce reduce veniturile

c. luand in considerare riscul nesistemic care include riscul de plasament, riscul de

management etc., care in general poate fi controlat prin diversificarea portofoliului si

selectarea activelor care insa conduc la cresterea cheltuielilor.

____ 113. Cele mai multe active aflate in administrare/management sunt concentrate in cele trei mari centre financiare

globale:

a. Boston, San Francisco, Los Angeles

b. Paris, Zürich, Denver

c. Londra, New York, Tokyo.

____ 114. Cele mai multe fonduri aflate in management pe surse de provenienta, tip de investitori institutionali sunt:

a. fonduri de pensii, fonduri hedge, fonduri mutuale

b. fondurile de pensii, societatile de asigurari, fondurile mutuale

c. societati de asigurari, banci centrale, familii bogate.

____ 115. Conventional, piata managementul averilor private este definita ca fiind piata acelor active financiare detinute

in (1)...................(2) de ..........................care depasesc suma de (3)..............

a. firmele de management active/de diferiti investitori/5 mil. euro

b. proprietati private/de persoane sau familii/1 mil. dolari

c. societati de investitii/investitori institutionali/30 mil. dolari.

____ 116. Activitatea bancara privata (private banking) cuprinde in principal:

1. planificarea averii, optimizarea impozitelor platite pe detinerile de imobile etc.;

2. managementul averii - prin administrarea totala a activelor financiare;

3. art banking - operatiuni de vanzare cumparare de arta decorativa, bijuterii;

4. servicii de cash management si garantarea tranzactiilor comerciale globale.

a. 2 + 3 + 4

b. 1 + 2 +3

c. 1 + 3 + 4

____ 117. Clientela bancara devenind tot mai avizata a inceput sa solicite astfel de servicii chiar pentru sume mai

modeste, care, de regula, au fost oferite de banci sub forma:

1. unor pachete de servicii complete care priveau conturi de depozite in conexiune cu tranzactii cu titluri

financiare;

2. pachetelor de servicii bancare traditionale imbunatatite calitativ prin asociere cu conturile de card si

activitate bancara electronica - ebanking;

3. pachete preferentiale derulate prin plasamente la nivel global.

a. 2 + 3

b. 1 + 3

c. 1 + 2

____ 118. Fondurile de administrare a averii statului (sovereign - wealth) se refera la activitatea de management a

activelor compuse din:

1.rezerva oficiala a unei tari - aur, valuta, titluri financiare;

2. veniturile realizate din exploatarea resurselor naturale ale tarii;

3. operatiuni financiare pentru publicul bogat dintr-o tara efectuat de banca centrala.

a. 2 + 3

b. 1 + 2

c. 1 + 3

____ 119. Fondurile private equity (capital privat) si fondurile de capital de risc (venture capital) constau in fondurile

care sunt.............in realizarea de noi afaceri sau dezvoltarea, extinderea si reorganizarea afacerilor existente

detinute in ..................

a. puse la dispozitie/proprietate privata

b. credite utilizate/proprietatea statului

c. ajutoare utilizate/administrare de persoane particulare.

____ 120. Investitorii de capital de risc sau private equity:

1. nu sunt creditori, ci pun la dispozitie fonduri pentru o anumita perioada de timp;

2. isi recupereaza investitia prin vanzarea actiunilor sau parti din investitie;

3. sprijina statul in asanarea firmelor falimentare;

4. sunt participanti directi in cadrul programelor de finantare de redresare economica.

a. 1 + 3

b. 1 + 4

c. 1 + 2

d. 2 + 3

____ 121. Fondurile private equity investesc intr-o companie cu intentia de a obtine controlul acesteia devenind actionar

majoritar putand de pe aceasta pozitie sa:

a. procedeze la restructurarea companiei privind capitalul, managementul si infrastructura si

dupa ce atinge performantele stabilite sa o vanda cu o diferenta substantiala fata de

investitia facuta

b. sa o desambleze in parti, active fizice si sa le vanda pe parti la preturi care sa totalizeze

sume cu mult mai mari decat investitia initiala

c. sa procedeze la restructurarea si revigorarea acesteia si sa ramana actionar realizand

venituri din dividende.

____ 122. Capitalul de inceput a afacerii pus la dispozitia intreprinzatorilor privati de catre fondurile de capital de risc

mai este denumit:

a. de start-up, de samanta

b. pentru dezvoltarea, de mezanin, pentru extindere

c. pentru finantari leverage - buyout

d. pentru salvare, de revigorare, de restabilire.

____ 123. Capitalul de dezvoltare se refera la capitalul pus la dispozitie de investitorii de capital de risc unei firme care

este deja structurata si a ajuns la o anumita maturitate si mai poarta denumirea de:

a. de star-up, de samanta

b. pentru dezvoltare, de mezanin, pentru extindere

c. pentru finantari levarage-buyout

d. pentru salvare, de revigorare, de restabilire.

____ 124. Managementul buyout sau levarage buyout inseamna achizitia unei companii bazata pe ..............garantat

cu....................si rambursat din fluxurile financiare...................ale acesteia.

a. un credit pe termen lung/activele companiei/viitoare

b. un credit pe termen scurt/titluri de stat/din vanzarea actiunilor

c. finantare din partea statului/titluri de stat/viitoare.

____ 125. Fondurile hedge sunt vehicule investitionale definite prin caracteristicile activitatilor desfasurate:

1. obtinerea venitului maxim absolut si asumarea unor riscuri foarte mari;

2. modul de plata al comisionului de management si a unei parti (de ex., 20%) din profitul obtinut platite

managerului fondului in conditiile in care riscurile sunt impartite intre investitori proportional cu fondurile

avansate de fiecare;

3. nu se cunosc date cu privire la activitatea lor si profiturile realizate;

4. asumandu-si riscuri foarte mari cunosc multe falimente.

a. 2 + 4

b. 1 + 2

c. 3 + 4

____ 126. Caracteristicile specifice produselor bancare deriva din "materia prima" care formeaza obiectul lor. Acestea

sunt:

1. caracterul intangibil si individualitatea;

2. caracterul inseparabil si caracterul nestandardizat;

3. confidentialitatea;

4. profesionalism specific.

a. 1 + 2

b. 3 + 4

c. 1 + 4

d. 2 + 4

____ 127. Strategia liderului de produse se axeaza pe ideea:

a. dobandirii unei pozitii dominante pe piata bancara in baza unor costuri reduse de dobanzi

si comisioane la care sunt oferite produsele bancare

b. de a crea o perceptie unica despre banca la nivelul clientelei - imaginea bancii

c. in cadrul unei piete alese, banca isi propune sa devina competitor numai pe unul sau mai

multe segmente tinta.

____ 128. Termenul de produs bancar este asociat unei activitati bancare (1).................(2)...................si

(3)...................care presupune una sau mai multe operatiuni simple sau complexe.

a. delimitate/cunoscute/reglementata

b. individualizate/personalizata/nereglementata

c. polarizate/unui domeniu/necesare clientelei.

____ 129. Ciclul de viata al produselor care au la baza promovarii lor o initiativa legislativa se caracterizeaza prin:

a. parcurg trei etape: lansare, maturitate, declin

b. sunt lansate de mai multe banci simultan si sunt abandonate simultan

c. permit bancilor sa-si diversifice gama de produse - la nivel de produs matur

d. dupa lansare, viata produselor este legata de durata de aplicare a reglementarilor.

____ 130. Fluxul de informatii banca client se refera la principalele informatii pe care banca in mod constant trebuie sa

le puna la dispozitia clientilor actuali si potentiali si privesc:

1. informatii despre banca si produse oferite, costurile acestora: gradul de informatizare a operatiunilor etc.;

2. informatii confidentiale destinate fiecarui client in parte: extrase de cont, scari de dobanzi, avizele de

debit/credit etc.;

3. informatii generale despre evolutia sistemului bancar, starea economiei, politica bancii centrale.

a. 1 + 2

b. 1 + 3

c. 2 + 3

____ 131. Planul de marketing este un document sau set de documente eleaborat de servicii specializate din banci cu

scopul de a orienta banca sa vina in intampinarea.................in conditii de ...............

a. nevoilor clientelei/profitabilitate

b. cererilor clientilor noi/reducerea costurilor

c. evolutiilor de pe piata/competitivitate.

____ 132. Marketingul asociat produsului bancar vizeaza in principal doua aspecte:

1. produsul bancar ales drept tinta sa implice cat mai multe operatiuni si servicii aditionale si posibilitatea

constructiei de pachete de produse in jurul sau pentru a extinde dependenta clientului;

2. clientul sa poata identifica avantajul de baza distinctiv al produsului comparativ cu alte produse ale bancii

sau oferite de alte banci;

3. sa contribuie la imbunatatirea imaginii bancii pe piata si consolidarea pe termen lung a relatiei banca-client;

4. sa aduca cat mai multe venituri din comisioane bancii.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 3 + 4

d. 1 + 4

____ 133. In cazul in care clientii nu sunt sensibili in mod special la pretul produsului bancar, dar acorda importanta

calitatii acestuia, banca poate promova produsul aplicand un calcul prin metoda:

a. pret plus profit

b. pretului special (smantanit)

c. pretului de penetrare

d. pretului evaluat.

____ 134. In cazul in care pretul produsului bancar a fost calculat in baza costurilor serviciilor la care se adauga o suma

reprezentand profitul se discuta despre metoda:

a. pret plus profit

b. pretului special (smantanit)

c. pretului de penetrare

d. pretului evaluat.

____ 135. In cazul stabilirii unui pret cat mai redus cu scopul de a atrage un numar cat mai mare de clienti pentru a

acoperi cat mai rapid un anumit segment de piata se discuta despre metoda:

a. pret plus profit

b. pretului special (smantanit)

c. pretului de penetrare

d. pretului evaluat.

____ 136. Locul vanzarii produselor bancare are in vedere si distributia spatiala, fizica in care sunt incluse:

1. operationalizarea centrelor zonale/sucursale si informatizarea integrata a sistemului;

2. amenajarea exteriorului cladirilor si spatiilor ce inconjoara banca;

3. solutiile constructive arhitectonice si de ambient ale holului bancilor pentru clienti;

4. emiterea si administrarea cardurilor.

a. 1 + 2 + 3

b. 1 + 2 + 4

c. 1 + 3 + 4

____ 137. Serviciile bancare electronice permit:

1. administrarea totala sau partiala a unui cont bancar efectuata de titularul contului;

2. operatiuni de cash management si tranzactionari directe pe piata valutara si financiara;

3. efectuarea de transferuri si plati; acces la informatii generale privind dobanzile, cursul valutar etc.;

4. accesul direct la toate serviciile oferite de banca, cum sunt cele de: pastrare de valori in casete de siguranza,

custodie, consultanta, alte produse.

a. 1 + 3

b. 2 + 4

c. 1 + 4

d. 2 + 4

____ 138. Serviciile bancare oferite de banca privind furnizarea de informatii asupra contului, de regula, cuprind:

1. soldul curent al contului si situatia ultimelor sau a tuturor tranzactiilor sau extraselor de cont;

2. mesajele SMS pentru clientii detinatori de carduri ca masura preventiva de reducere;

3. transferuri interbancare si intrabancare, respectiv intre conturile deschise la aceeasi banca sau conturi la alte

banci ale clientului sau ale unui tert;

4. transferuri in moneda nationala sau in valuta prin cumparari si vanzari din disponibilitatile din cont; plata

salariilor in cazul firmelor etc.

a. 1 + 3

b. 1 + 2

c. 3 + 4

d. 3 + 2

____ 139. Serviciile bancare electronice privind transferurile si platile referitoare la cont sau carduri, de regula, cuprind:

1. soldul curent al contului si situatia ultimelor sau a tuturor tranzactiilor si extraselor de cont;

2. mesajele SMS pentru clientii detinatori de carduri ca masura preventiva de reducere;

3. transferuri interbancare si intrabancare, respectiv intre conturile deschise la aceeasi banca sau conturi la alte

banci ale clientului sau ale unui tert;

4. transferuri in moneda nationala sau in valuta prin cumparari si vanzari din disponibilitatile din cont; plata

salariilor in cazul firmelor etc.

a. 1 + 3

b. 1 + 2

c. 3 + 4

d. 2 + 3

____ 140. Transferul fondurilor presupune norme standardizate la nivel national cu privire la:

1. instrumentele de plata in baza carora se procedeaza la transferul fondurilor;

2. tehnologia unitara de preluare a informatiilor primite, transmise si receptionate de banci;

3. procedura operationala de stingere a obligatiilor de plata;

4. transferurile interne;

5. transferurile externe;

6. numele clientilor in favoarea carora se efectueaza transferurile;

7. conectarea la sistemul SWIFT.

a. 7 + 6 + 5

b. 6 + 5 + 4

c. 1 + 2 + 3

d. 2 + 3 + 7

____ 141. Sistemele de plati si compensari prin care se asigura decontarea neta presupun:

a. stingerea obligatiilor de plata reciproce ale bancilor pe baze bilaterale pentru fiecare

tranzactie in parte

b. stingerea obligatiilor de plata reciproce ale bancilor pe baze multilaterale, respectiv fiecare

banca isi stabileste obligatiile de plata fata de toate celelalte banci

c. compararea tuturor sumelor de platit cu toate sumele de incasat, rezultand pentru banca un

sold net de incasat sau de platit, care apare in raport cu toate celelalte banci

____ 142. Nettingul ca procedura de compensare a obligatiilor de plata reciproce intre banci permite:

1. reducerea volumului operatiunilor dintre banci;

2. reducerea costurilor tranzactiilor si decontarilor;

3. scurtarea circuitului platilor;

4. sumele nu mai sunt tranzitate prin conturile bancilor deschise la banca centrala a tarii respective.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 3 + 4

d. 1 + 4

____ 143. Platile de mare valoare reprezinta sume foarte mari de bani care sunt schimbate intre banci, unde tranzactia

prersupune o decontare....................si........................., in tara noastra sume.....................lei.

a. urgenta/rapida/peste 50.000

b. la sfarsitul zilei/a doua zi/sub 50.000

c. in timp real/zilnic/denominate in

____ 144. In sistemul de plati si compensari, decontarea tuturor transferurilor, indiferent de natura lor - plati, operatiuni

de piata valutara si financiara, interventiile bancii centrale, sunt realizate sub supravegherea si evidentiate in

conturile deschise de banci la:

a. casa de compensatie a platilor si livrare a activelor financiare

b. depozitarul central al instrumentelor financiare materializate si dematerializate

c. banca centrala

____ 145. Sistemul de plati si compensari in Romania cuprinde urmatoarele structuri:

1. Sistemul Electronic de Plati;

2. Sistemul de plati si compensari pe suport hartie;

3. Sistemul de Decontare Bruta in Timp Real (ReGIS);

4. Sistemul Electronic cu decontare pe baza neta administrat de Transfond (SEMT);

5. Sistemul de depozitare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat (SaFIR).

a. 1 + 2

b. 3 + 4 + 5

c. 1 + 3 + 4

d. 2 + 3

____ 146. Sistemul Electronic de Plati din Romania cuprinde:

1. Sistemul Electronic de Plati;

2. Sistemul de plati si compensari pe suport hartie;

3. Sistemul de Decontare Bruta in Timp Real (ReGIS);

4. Sistemul Electronic cu decontare pe baza neta administrat de Transfond (SEMT);

5. Sistemul de depozitare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat (SaFIR).

a. 1 + 2

b. 3 + 4 + 5

c. 1 + 3 + 4

d. 2 + 3

____ 147. Sistemul ReGIS este destinat procesarii si decontarii....................exclusiv in limita.................existente in

conturile de decontare a participantilor.

a. platilor de mare valoare/disponibilitatilor

b. platilor de mica valoare/50.000 lei

c. pe baza neta/sumelor

____ 148. In cadrul ReGIS se asigura decontarea platilor:

1. efectuate de participanti in nume propriu si pe cont propriu sau pe contul clientilor;

2. aferente operatiunilor efectuate de Banca Nationala a Romaniei;

3. aferente pozitiilor nete calculate de sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, pe baza neta;

4. aferente transferurilor privind tranzactiile cu instrumente financiare.

a. 1 + 2 + 3 + 4

b. 3 + 4

c. 2 + 3 + 4

d. 1

____ 149. Sistemul SEMT este:

1. denumirea casei de compensare automata;

2. un sistem de compensare a platilor de mica valoare intre institutiile de credit;

3. un sistem de compensare intre institutiile de credit si Trezoreria Statului;

4. un sistem de calculare a pozitiilor nete multilaterale a platilor de mare valoare;

5. un sistem de decontare a titlurilor de stat.

a. 1 + 2 + 3

b. 1 + 4 + 5

c. 3 + 4 + 5

____ 150. Sistemul SaFIR:

1. este un sistem de depozitare si decontare a titlurilor de stat;

2. este administrat de BNR care si este si operatorul acestuia;

3. in cadrul structurii sale Transfond SA presteaza serviciile de operare tehnica si cele de operare functionala

in numele BNR.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 1 + 2 + 3

d. niciuna

____ 151. Prin sistemul SaFIR sunt derulate urmatoarele tipuri de operatiuni:

1. de piata primara - derulate de participanti in relatia cu emitentul (decontarea rezultatelor pietei primare);

2. de piata secundara (tranzactii de vanzare cumparare, contracte de garantie, operatiuni repo);

3. de piata valutara (tranzactii la vedere si la termen);

4. de piata monetara.

a. 1 + 2

b. 3 + 4

c. 2 + 3

d. 1 + 4

____ 152. Sistemul fondurilor ce au la baza instrumente de plata pe suport hartie este administrat si operat de:

a. Banca Nationala a Romaniei si Transfond

b. Transfond si Depozitarul central

c. Depozitarul central si Casa de compensare SEMT.

____ 153. Sistemul SWIFT este:

a. o tehnica computerizata de transmitere a mesajelor

b. este un sistem de decontare a platilor la nivel global

c. este un subsistem al Sistemului Electronic de Plati

____ 154. Sistemul SWIFT asigura transmiterea de date si mesaje deservind:

a. relatiile directe dintre banci si clienti

b. relatiile cu sistemele de plata si compensari nationale si cu bancile centrale din aceste tari

c. relatiile cu alte sisteme de transfer electronic de fonduri si intre intitutiile centrale

implicate in aceste sisteme

d. toate

____ 155. Solutiile constructive si designul bancilor dupa anii 1980-1990 au evoluat mult in sensul:

a. cresterii securitatii fizice a constructiilor

b. inlocuirii metodelor de protectie si siguranta constructiva fizica cu cele electronice

c. constituirii ca parti integrante ale marketingului bancar

____ 156. Structura de zidarie care inconjoara tezaurul bancii:

a. nu are relevanta, intrucat peretii tezaurelor au grosimi pana la 60 cm si sunt realizati din

materiale composite rezistente la penetrare

b. intotdeauna trebuie realizata la o distanta de peretii tezaurului lasandu-se un spatiu care sa

permita circulatia sau/si supravegherea vizuala cu oglinzi sau camere de luat vederi.

____ 157. Moneda electronica este o valoare monetara ce reprezinta o creanta asupra emitentului si trebuie sa

indeplineasca cumulativ trei conditii:

1. este stocata pe suport electronic;

2. este emisa in schimbul primirii de fonduri a caror valoare nu poate fi mai mica decat valoarea monetara

emisa;

3. este acceptata ca mijloc de plata si de alte entitati decat emitentul;

4. existenta unui disponibil in cont;

5. existenta unor disponibilitati in numerar pentru reincarcare;

6. acordarea de credite in avans la emitent.

a. 1 + 2 + 3

b. 2 + 3 + 4

c. 3 + 4 + 5

d. 1 + 2 + 6

____ 158. Seniorajul consta in diferenta dintre:

a. cheltuielile legate de producerea bancnotelor si a monedei metalice si valoarea lor

nominala la care se pun in circulatie

b. cheltuielile cu tiparirea bancnotelor si cele cu procesarea si distrugerea bancnotelor uzate,

retrase din circulatie

c. valoarea monetara a unei monede metalice din aur sau argint si costul producerii ei -

baterii; reprezinta comisionul platit seniorului pentru transformarea lingoului de aur sau

argint in monede. În prezent, termenul a fost abandonat, dat fiind circulatia banilor

fabricati din hartie sau material plastic.

____ 159. New York, Londra si Tokyo sunt trei centre financiare...................pozitionate in fruntea

ierarhizarii.....................ale lumii contemporane; fiecare in parte se constituie ca cel mai important centru in

raport de alte centre care opereaza pe aceeasi zona de timp a..........................

a. globale/centrelor financiare/fusului orar

b. internationale/marilor orase/meridianului

c. regional/continentelor/spatiului orar de tranzactionare.

____ 160. Principalele caracteristici ale activitatii bancare off-shore privesc:

1. intreaga activitate este realizata in moneda locala;

2. intreaga activitate este realizata in moneda straina;

3. se ofera servicii numai in favoarea nerezidentilor;

4. se ofera servicii atat pe piata locala rezidentilor, cat si nerezidentilor;

5. dezvolta predominant operatiuni de valori mari (wholesale) si foarte mari;

6. efectueaza activitate bancara retail si corporatista;

7. intotdeauna se asigura secretul bancar absolut.

a. 1 + 2 + 3 + 4

b. 2 + 3 + 5 + 7

c. 1 + 4 + 6 + 7

____ 161. In opozitie cu termenul off-shore (in zona din apropierea tarmului) se utilizeaza termenul onshore, pentru a

desemna:

a. o tara sau o jurisdictie aflata pe coasta, pe tarm, respectiv pe continent

b. tari in care regimul impozitarii este mai mare si legat de economia reala

c. tari cu regim offshore, dar amplasate pe continent, cum sunt Elvetia, Andora ori Nevada

din SUA etc.

____ 162. Fuziunile si achizitiile in domeniul bancar au avut ca efect:

1. un numar tot mai mic de banci dobandesc capacitatea de a controla o parte tot mai mare din resursele

bancare;

2. mutarea liniilor de afaceri in afara domeniilor traditionale ale bancilor si patrunderea in domeniul

asigurarilor, investitiilor financiare, fondurilor mutuale;

3. mutarea activitatii in afara granitelor nationale;

4. dezvoltarea de afaceri netraditionale activitatii bancare si cresterea vanzarilor de produse incrucisate;

5. cresterea si intarirea pozitiei la nivel global.

a. 1 + 2 + 4

b. 1 + 4 + 5

c. 1 + 2 + 3

d. 2 + 4 + 5

____ 163. Angajamentele conditionate reprezinta:

a. angajamente de plata asumate de banca de a efectua in viitor o plata sau de a pune la

dispozitie fonduri

b. angajamente asumate de banca de a efectua o plata sau a pune la dispozitie fonduri in

eventualitatea producerii unui eveniment

c. orice angajament de plata asumat de o banca este un angajament conditionat.

____ 164. Privite in ansamblu se disting trei grupe de operatiuni extrabilantiere: (1) pe baza de .................(2)

privind........................si (3) din sfera .......................

a. comision/angajamente conditionate/schimburilor internationale

b. garantii/facilitati de credit/platilor internationale

c. obligatii de plata/garantii financiare/acreditivelor.

____ 165. Garantiile financiare reprezinta un...............asumat de.................in favoarea unui tert de a plati acestuia o

suma de bani in cazul in care o alta persoana.......................obligatia de plata fata de aceasta.

a. angajament/o banca/nu si-a onorat

b. contract/garantare/si-a asumat.

____ 166. Garantia financiara in functie de contractul incheiat intre parteneri poate avea ca obiect:

1. garantarea unei emisiuni de obligatiuni;

2. garantarea financiara a unor obligatii de buna executare;

3. garantarea inlocuirii utilajelor defecte cu utilaje noi;

4. garantarea livrarii marfurilor la timp.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 3 + 4

d. 1 + 4

____ 167. Garantia financiara pentru garantarea unui credit este destinata sa despagubeasca banca..................., in cazul

in care clientul ei....................nu mai ramburseaza imprumutul si dobanzile.

a. creditoare/debitorul

b. garanta/creditorul

c. garanta/debitorul.

____ 168. Riscurile asumate de o banca prin emiterea de garantii sunt in conexiune cu.................si................a

solicitantilor de garantii.

a. marimea bancii/calitatea de client

b. ratingul bancii/bonitatea financiara.

____ 169. Garantia bancara este un angajament scris asumat de o banca,....................,in favoarea unei

persoane,.....................garantiei, in cazul in care o persoana denumita.................nu a onorat o anumita

obligatie de plata.

a. garantul/beneficiarul/ordonator

b. beneficiarul/garantul/ordonatorul

c. ordonatorul/beneficiarul/garantul.

____ 170. Principalele caracteristici ale cardului sunt date de tehnologia informationala incorporata intr-o piesa

dreptunghiulara din plastic:

1. receptarea, prelucrarea si stocarea informatiilor si transmiterea la distanta a informatiilor;

2. reflectarea transferurilor efectuate in baza acestor informatii in conturile bancare ale participantilor;

3. plata si decontarea simultana in timp real;

4. functia instrument de plata electronica.

a. 1 + 3

b. 3 + 4

c. 1 + 2

____ 171. Cardul este un instrument de plata electronica pe un suport de informatie standardizat, securizat si

individualizat, care permite detinatorului sau:

1. sa foloseasca disponibilitatile banesti proprii dintr-un cont deschis pe numele sau la emitentul cardului;

2. sau/si sa utilizeze o linie de credit in limita unui plafon stabilit in prealabil deschisa de emitent in favoarea

detinatorului de card;

3. sa efectueze transferuri inter si intrabancare in moneda nationala si in valute straine;

4. sa acceseze conturile curente de investitii financiare si sa ordone tranzactii.

a. 1 + 3

b. 1 + 2

c. 3 + 4

____ 172. In functie de tipul si caracteristicile cardului, un detinator de card poate efectua una sau mai multe operatiuni

de baza in care sunt incluse:

a. retrageri si depuneri de numerar; plata marfurilor si serviciilor; transferuri de fonduri

inclusiv card-to-card;

b. retrageri de numerar; plata impozitelor si transferuri intrabancare;

c. depuneri de numerar numai la bancomate si transferuri interbancare in moneda nationala.

____ 173. Cardurile de debit permit efectuarea de operatiuni:

a. de plati, retrageri de numerar si transfer de fonduri numai in limita disponibilitatilor

banesti proprii ale detinatorului de card existente in contul deschis la banca emitenta;

b. prin care alaturi de disponibilitatile banesti proprii sa poata dispune de o suma in limita

unui plafon prestabilit - respectiv facilitatea de descoperit de cont, atunci cand veniturile

detinatorului sunt virate cu regularitate, de ex., plata salariilor prin card;

c. prin care alaturi de disponibilitatile proprii sau chiar in lipsa acestora sa efectueze retrageri

de numerar sau transfer de fonduri din fonduri puse la dispozitie de banca emitenta sub

forma unor linii de credit, cu obligatia rambursarii acestora la o anumita data in viitor -

denumita perioada de gratie, care poate fi de 20-50 zile, uneori si in rate.

____ 174. Cardurile de credit permite detinatorului de card:

a. de plati, retrageri de numerar si transfer de fonduri numai in limita disponibilitatilor

banesti proprii ale detinatorului de card existente in contul deschis la banca emitenta;

b. prin care alaturi de disponibilitatile banesti proprii sa poata dispune de o suma in limita

unui plafon prestabilit - respectiv facilitatea de descoperit de cont, atunci cand veniturile

detinatorului sunt virate cu regularitate, de ex., plata salariilor prin card;

c. prin care alaturi de disponibilitatile proprii sau chiar in lipsa acestora sa efectueze retrageri

de numerar sau transfer de fonduri din fonduri puse la dispozitie de banca emitenta sub

forma unor linii de credit, cu obligatia rambursarii acestora la o anumita data in viitor -

denumita perioada de gratie, care poate fi de 20-50 zile, uneori si in rate.

____ 175. Cardurile de retragere numerar sau cardul de numerar permite detinatorului de card:

a. sa efectueze plati, retrageri de numerar si transfer de fonduri numai in limita

disponibilitatilor banesti proprii ale detinatorului de card existente in contul deschis la

banca emitenta;

b. sa poata dispune de o suma in limita unui plafon prestabilit - respectiv facilitatea de

descoperit de cont, atunci cand veniturile detinatorului sunt virate cu regularitate, de ex.,

plata salariilor prin card;

c. sa efectueze retrageri de numerar sau transfer de fonduri din fonduri puse la dispozitie de

banca emitenta sub forma unor linii de credit, cu obligatia rambursarii acestora la o

anumita data in viitor - denumita perioada de gratie, care poate fi de 20-50 zile, uneori si

in rate;

d. sa utilizeze cardul doar la bancomate sau distribuitoare de numerar pentru retragerea de

numerar in limita disponibilitatilor banesti din contul sau.

____ 176. Cardurile duale sau cardurile hibride sunt carduri care au incorporate in structura lor :

a. o banda magnetica pe versoul cardului in care sunt incriptate magnetic o suita de

informatii;

b. un cip - care contine unul sau mai multe circuite integrate cuprinse in masa de plastic

c. atat banda magnetica, cat si microprocesorul (cip), care permite efectuarea unor operatii

combinate, specifice celor doua elemente incorporate.

____ 177. Cardurile denumite si carduri globale (global card) sau carduri transfrontaliere (cross-border card) sunt acele

carduri care:

a. pot fi folosite in limita granitelor teritoriale ale unei tari, platile sunt efectuate in moneda

nationala, emiterea lor presupune respectarea standardelor internationale;

b. pot fi folosite atat in tara emitentului, cat si in alta tara din lume, in care se afla banci

membre la un sistem de emitere si utilizare internationala a cardurilor realizat in baza unor

acorduri si structuri institutionale puse la dispozitie de institutii financiare specializate,

cum sunt: VISA, Mastercard sau American Express;

c. pot fi utilizate pe un teritoriu mai larg, al unui grup de tari care au convenit astfel, iar

bancile emitente sunt participante la un sistem electronic de plati si decontari prin card.

____ 178. Cardurile de comerciant se particularizeaza prin aceea ca:

a. sunt emise de un comerciant sau un grup de comercianti in favoarea clientilor lor cu

scopul de a le permite achizitionarea de bunuri si servicii numai de la comerciantii

respectivi; aceste carduri nu intra in grupa instrumentelor de plata electronica; se mai

numesc carduri de fidelitate;

b. sunt carduri emise de o institutie emitenta de carduri (de exemplu o banca) si o alta

entitate care are ca obiect de activitate comertul; cardul respectiv este rezultatul asocierii a

doi parteneri - comerciant si emitent - care pot imparti veniturile rezultate din asociere; se

mai numesc carduri co-branded.

____ 179. Cardurile de debit din punctul de vedere al efectuarii unei plati si momentului constituirii, alimentarii cu

fonduri a cardului de catre detinator sunt incluse in clasa:

a. carduri cu plata inainte - preplatite (pay before

b. carduri cu plata imediat - plata acum (pay now

c. carduri cu plata mai tarziu (pay later

____ 180. Cardurile de credit din punctul de vedere al efectuarii unei plati si momentului constituirii, alimentarii cu

fonduri a cardului de catre detinator sunt incluse in clasa:

a. carduri cu plata inainte - preplatite (pay before

b. carduri cu plata imediat - plata acum (pay now

c. carduri cu plata mai tarziu (pay later

____ 181. Programul SEPA for cards cuprinde un set de principii si reguli cu privire la realizarea schemelor de carduri

la nivel pan european, cu scopul de a forma o....................a cardurilor; din 2010 nu ar trebui sa existe

nici................... in circulatie, Romania urmand sa se alinieze cerintelor in......................

a. piata interna unica/un produs exclusiv local/2012-2014

b. piata unica a cardurilor/card exclusiv local/2014

c. piata primara nationala/un card emis exclusiv local/2010.

____ 182. Emitentul de card este o institutie care:

1. emite carduri de plata, pune la dispozitia detinatorilor carduri;

2. asigura managementul conturi de card si garanteaza plata catre partea acceptanta;

3. ofera comerciantilor acceptanti servicii de acceptare la plata a cardurilor;

4. isi asuma raspunderea financiara pentru toate riscurile asociate tranzactiilor de plata cu carduri.

a. 2 + 3

b. 3 + 4

c. 1 + 2

____ 183. Interesul comerciantului pentru a accepta plata marfurilor prin card este determinata de:

1. nu mai vehiculeaza numerar sau cecuri, dar are dezavantajul inregistrarii electronice;

2. posibilitatea de a accepta carduri de la mai multi emitenti, ceea ce poate duce la cresterea numarului de

clienti;

3. posibilitatea indirecta de a vinde mai multe marfuri pe credit prin acceptarea la plata a cardurilor de credit;

4. posibilitatea de a participa la programele promotionale ale emitentilor de carduri.

a. 1 + 2 + 3

b. 1 + 2 + 4

c. 2 + 3 + 4

____ 184. Emiterea de carduri in favoarea diferitilor detinatori de carduri, mai ales la nivelul populatiei, pentru banca

emitenta nu are relevanta decat daca:

a. detinatorii de card au venituri din salarii prin card;

b. detinatorii de card platesc toate taxele si impozitele prin card;

c. aceste carduri sunt utilizate pentru tranzactii de cumparare de marfuri si servicii, iar

numarul comerciantilor acceptanti este suficient de mare.

____ 185. Imprinterul este un dispozitiv mecanic simplu care permite preluarea amprentelor in relief de pe card si, desi

operarea e exclusiv mecanica, este socotit terminal pentru plati electronice intrucat:

a. comerciantul pentru a primi autorizarea tranzactiei acceseaza telefonic banca emitenta

b. operatorul bancar care confirma sau respinge autorizarea opereaza informatiile in sistemul

informatic al bancii

c. banca comerciantului obtine electronic autorizarea.

____ 186. Autorizarea in cadrul efectuarii unei plati prin card reprezinta:

a. acordul privind finalizarea tranzactiei ce urmeaza decontarii unei plati efectuate prin card

b. operatiunea prin care o tranzactie initiata de detinatorul de card este finalizata cu raspunsul

dat de banca emitenta: autorizat sau respins

c. certificarea valorii cumparaturii, ca informatie introdusa in terminal de comerciantul

acceptant de plata prin card.

____ 187. Autorizarea - ca operatiune prin care o tranzactie initiata de detinatorul de card se finalizeaza cu raspunsul dat

de banca emitenta: autorizat sau respins - are ca scop:

a. asigurarea securitatii tranzactiei in sensul: existentei unui disponibil din care se efectueaza

plata, validitatea cardului, respectiv nu este furat, pierdut sau contrafacut

b. sa informeze banca emitenta asupra procedurii urmatoare, respectiv ca va avea loc

decontarea sumei

c. ca in cazul in care banca emitenta autorizeaza tranzactia, aceasta procedeaza simultan la

debitarea contului detinatorului de card.

____ 188. Comerciantii cu un volum foarte mare de vanzari pentru a accelera procesul autorizarii:

a. au instalate mai multe terminale pentru preluarea simultana de tranzactii pe card

b. sunt conectati direct la procesatorul central ce asigura interfata cu compania emitenta de

carduri

c. utilizeaza unitati de procesare centrala (CPU - central processing unit) de care sunt legati

pentru autorizare, care permit un volum foarte mare de autorizari (de ex., companiile de

transport aeriene).

____ 189. Pentru cardurile emise sub sigla marilor companii de carduri - VISA, Mastercard, autorizarea tranzactiei

presupune:

a. acordul direct al bancii emitente a cardurilor, ca banca afiliata/membra la sistemul de

carduri respectiv

b. mesajul pentru autorizarea tranzactiei este rulat direct la centrul unic de autorizare pe zone

geografice sau la nivel international, al companiilor emitente de carduri

c. autorizarea tranzactiei este data de banca emitenta a cardului, dar mesajul este rulat printrun

centru de procesare care asigura interfata la centrul companiei emitente de carduri , la

care banca este afiliata.

____ 190. Documentele de vanzare - "bonul de casa" eliberat de comerciant - intotdeauna au ca destinatie un exemplar

la comerciant si un exemplar la detinatorul de card, deoarece:

1. prin semnatura data pe el, detinatorul de card certifica plata, reprezentand un ordin de plata dat bancii

emitente de a efectua plata din contul sau;

2. constituie un document in baza caruia pot fi contestate plati inregistrate gresit sau care apar in extrasul de

cont, dar nu au fost facute;

3. este document utilizat de comerciant in relatia de incasare a banilor prin banca acceptanta.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. nu au relevanta

d. toate

____ 191. Toate autorizarile de plata presupun autorizarea vocala:

1. de catre banca emitenta;

2. de catre banca acceptanta;

3. de la centrul de procesare VISA sau Mastercard, dupa caz;

4. in cazul in care este utilizat un imprinter.

a. 1 + 2

b. 1 + 4

c. 2 + 3

____ 192. Decontarea platilor efectuate prin card presupune:

a. debitarea contului detinatorului de card si creditarea contului comerciantului

b. centralizarea platilor efectuate de detinatorii de carduri emise de banca emitenta de la toate

sucursalele sale si transferul sumelor pe banci acceptante, in functie de locatia

comerciantilor;

c. implicarea bancilor emitente si bancilor acceptante ca centre de evidentiere, tranzactiile

efectuandu-se electronic.

____ 193. Decontarea intrabancara are loc atunci cand:

a. banca emitenta este si banca acceptanta

b. banca emitenta este afiliata la o companie de carduri sub sigla careia emite carduri

c. banca acceptanta, ca banca a comerciantului, este situata in aceeasi tara cu acesta (unde a

avut loc cumparatura)

d. banca emitenta nu este si banca acceptanta.

____ 194. Decontarea interbancara are loc atunci cand:

a. banca emitenta este si banca acceptanta

b. banca emitenta este afiliata la o companie de carduri sub sigla careia emite carduri

c. banca acceptanta, ca banca a comerciantului, este situata in aceeasi tara cu acesta (unde a

avut loc cumparatura)

d. banca emitenta nu este si banca acceptanta.

____ 195. Decontarea finala a platilor prin card se realizeaza prin:

a. conturile detinatorilor de card deschise la bancile emitente unde sunt centralizate fisierele

b. conturile comerciantilor existente la bancile acceptante unde se centralizeaza toate

documentele privind vanzarile efectuate de comercianti

c. conturile bancilor deschise la banca centrala in baza rapoartelor zilnice, decontarea fiind

pe baza neta.

____ 196. Marketingul in domeniul cardurilor presupune construirea si mentinerea unor programe care, in principal, au

in vedere:

a. atragerea de noi conturi si stimularea utilizarii cardurilor

b. cresterea "in masa"a detinatorilor de carduri

c. selectarea clientelei din perspectiva de a rambursa la timp creditele la cardurile de credit

d. imbunatatirea retelei de bancomate si POS-uri.

____ 197. Principalele directii in care este orientata activitatea de marketing in domeniul cardurilor sunt:

1. atragerea de clienti;

2. atragere comercianti;

3. eforturi investitionale pentru bancomate si POS-uri;

4. dezvoltarea colaborarii cu marile companii de carduri (VISA, Mastercard);

5. crearea unei infrastructuri de .....in retea;

6. emiterea de carduri internationale.

a. 1 + 2 + 3

b. 2 + 3 + 4

c. 3 + 4 + 5

d. 4 + 5 + 6

____ 198. In strategia de marketing, baza de comercianti acceptanti de plata cu carduri emise de o banca este abordata

din perspectiva:

1. emiterea de carduri este insotita de incurajarea si stimularea clientilor sa efectueze cumparaturi de la

comercianti;

2. un card neutilizat pentru tranzactii comerciale nu aduce un venit indestulator;

3. descurajarea detinatorilor de card de a retrage numerar sau de a efectua operatiuni prin utilizarea

bancomatelor altor banci, prin stabilirea unor comisioane mai mari decat pentru cele efectuate la bancomatele

bancii;

4. realizari de acorduri cu alte banci de folosire in comun a bancomatelor.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 3 + 4

d. 1 + 3

____ 199. In programul unui card, profitul realizat de banca provine in proportie egala din doua surse:

1. comisionul anual;

2. utilizarea cardului pentru plati de detinatorii de card;

3. volumul vanzarilor la comerciantii acceptanti;

4. retrageri si depuneri de numerar la bancomate;

5. plati de impozite si taxe catre stat.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 3 + 4

d. 4 + 5

____ 200. Riscul de respingere a grefei in domeniul cardurilor se manifesta prin:

1. respingerea produsului ca fiind diferit de traditia populatiei, care prefera plata prin cec sau numerar;

2. respinge platile prin card ca urmare a comisioanelor prea mari;

3. comerciantii acceptanti sunt prea putini si la magazine cu locatii indepartate;

4. nu apare, intrucat plata salariilor si altor venituri s-a impus a fi facuta prin carduri.

a. 1 + 2 + 3

b. 2 + 3 + 4

c. 1 + 2 + 4

____ 201. Analiza cererilor de eliberare de carduri se realizeaza in functie de urmatoarele elemente de baza:

1. veniturile si istoricul clientului;

2. tipul de card solicitat;

3. bonitatea financiara a persoanei;

4. calitatea de client al bancii.

a. 1 + 3

b. 2 + 3

c. 1 + 2

____ 202. Procesul producerii cardurilor ca produs finit are ca principale etape:

1. evidentierea datelor despre client in fisierul electronic al bancii;

2. preluarea din fisier a informatiilor ce vor fi incluse in card, respectiv banda de embosare si eucriptare;

3. vehicularea cardurilor blanc;

4. embosarea si inscriptarea cardurilor blanc;

5. stocarea in siguranta a cardurilor si expedierea la detinatorul de card.

a. 1 + 2 + 3

b. 2 + 3 + 4

c. 3 + 4 + 5

Competitia bancilor pentru atragerea de depozite a constituit o dominanta dat fiind:

a. rolul pe care il au depozitele in constituirea resurselor de creditare;

b. contextul structurarii pietei eurovalutelor si posibilitatea plasamentelor mai

avantajoase;

c. posibilitatile oferite de tehnologia informationala in ofertarea de noi servicii ebanking.

Inovatiile financiare reprezinta procesul continuu al ......... privind produsele,

institutiile si politicile de .......... care determina ......... unui sistem

financiar.

a. schimbarilor / operare / structura

b. reglementarilor / acces / organizarea

c. directivelor UE / reglementare / componentele

Activitatea de intermediere se poate realiza pe doua rute prin:

1. finantarea directa prin intermediar financiar - o banca;

2. finantare indirecta prin piata de capital - bursa de valori;

3. finantare indirecta prin intermediar financiar;

4. finantare directa prin piata financiara.

a. 1 + 2

b. 3 + 4

c. 2 + 4

Oglindirea in evidenta a operatiunilor cu numerar efectuate pe parcursul unei zile de lucru de catre o

unitate bancara, in termeni tehnici se denumeste:

a. plafonul de numerar;

b. plafonul de lucru;

c. casa de circulatie.

Programul de emisiune a bancnotelor si monedelor, astfel incat sa asigure necesarul in concordanta

cu nevoile reale de ....... ale circulatiei monetare în tara noastra se efectueaza

de....... .

a. numerar / BNR;

b. monedă de cont / MFP;

c. monedă electronică / VISA.

Prevenirea spalarii banilor cuprinde masurile adoptate dintr-o tara, destinate:

a. sa pedepseasca acei infractori care, in ciuda eforturilor de prevenire reusesc sa

spele banii rezultati din activitati criminale;

b. sa intareasca disciplina bancara privind cunoasterea clientelei si raportarea

operatiunilor suspecte;

c. sa impiedice orice infractor sau grupare criminala sa utilizeze institutii sau

persoane pentru a spala bani din activitati ilegale.

Conturile curente sunt conturi din care titularii pot efectua:

a. operatiuni de plati si incasari;

b. operatiuni de acordare si rambursare credite;

c. operatiuni de vanzare-cumparare titluri financiare.

Deontologia bancara se refera la ansamblul normelor de comportament si a obligatiilor

......... din domeniul bancar fata de clienti, ........., fata de

comunitatea bancara si ........ .

a. sucursalelor / alte banci / banca centrala;

b. profesionistilor / colegi de profesiune / societate;

c. brokerilor / institutii financiare / bursa de valori.

Conceptul de asigurare a depozitelor se refera la:

a. o entitate, guvern, comunitate bancara, banca centrala, care se angajeaza sa asigure

valoarea depozitelor si restituirea acestora (integral sau partial) in cazul

falimentului bancar;

b. orice banca care se angajeaza sa restituie depozitele neconditionat, la prima cerere

formulata de deponenti in scris;

c. dreptul autoritatilor statale de a decide daca se considera util si necesar sa salveze o

banca si sa despagubeasca deponentii in cazul declansarii procedurii de faliment a

bancii.

Interventiile bancii centrale pe piata valutara care sunt destinate sa intareasca cursul monedei

nationale in raport cu o valuta straina presupun:

a. vanzarea monedei nationale si cumpararea valutei straine (vinde lei, cumpara euro)

b. cumpara moneda nationala si vinde valuta straina (vinde euro, cumpara lei)

c. operatiunile de vanzare sau cumparare pe piata valutara sunt insotite de operatiuni

de sterilizare

Un speculator pe valute, cumpara la vedere dolari contra euro la cursul 1 USD = 1,10 EUR, în

speranta ca in viitor cursul va fi 1 USD = 1,15 EUR. Daca previziunile se adeveresc, speculatorul va:

a. castiga

b. pierde.

Tranzactiile in care se utilizeaza cursuri la termen sunt denumite operatiuni valutare (1)

........ iar ansamblul relational interbancar formeaza piata (2) ........

a. la vedere / la termen

b. la vedere / la vedere

c. la termen / la termen

La sfarsitul unei zile bancare, bancile inregistreaza un surplus temporar de lichiditati in raport cu

obligatiile de plati si credite din zilele urmatoare. Ca urmare:

a. pastreaza aceste fonduri in contul curent la banca centrala;

b. le preschimba pe monede straine si le depoziteaza la banci corespondente in

strainatate;

c. le plaseaza pe piata interbancara sau pe un alt segment al pietei monetare.

Diferenta dintre preturile perechi la care bancile efectueaza tranzactii cu instrumente financiare in

favoarea clientelei este destinata sa:

a. acopere costurile de operare, riscurile tranzactiei si profitul bancii;

b. stimuleze intermediarii si investitorii sa dezvolte mai multe operatiuni;

c. asigure vanzarea mai rapida a instrumentelor financiare mai putin lichide.

Pentru a asigura o stabilitate mai mare veniturilor din activitatea de creditare, bancile:

1. au atras mai multe depozite pentru a spori baza de creditare;

2. au inceput sa vanda produse incrucisate concentrate pe binomul cont bancar - credite;

3. au inceput sa dezvolte activitati extrabilantiere de angajamente anticipate si securitizare a

creditelor ca operatiuni comisionate;

4. au modificat raportul rate de dobanda - comisioane in activitatea de creditare.

a. 1 + 2

b. 3 + 4

c. 1 + 4

d. 2 + 3

In creditarea orientata spre cota de piata primeaza:

- cresterea volumului creditelor si intentia de a deveni o banca mare sau cea mai mare;

- managementul bancii accepta concentrarea creditelor si acordarea de credite cu riscuri de credit

peste medie;

- veniturile sunt puternic influentate de calitatea creditelor.

a. nici una;

b. toate.

Limitele autorizate de creditare se refera la:

a. reglementarile bancii centrale cu privire la dreptul bancilor de a acorda credite

pentru industrie, de consum si ipotecare pentru fiecare banca;

b. desemnarea in cadrul unei banci a persoanelor autorizate sa acorde credite pe

nivele ierarhice si pe sume si stabilirea limitelor de creditare in raport de nivelul

capitalului bancii si al depozitelor sau altor surse atrase;

c. portofoliul de credite al bancii care cuprinde tipurile de credite pe care banca, prin

strategia de creditare aleasa, intentioneaza sa le promoveze pe piata.

Ipoteca este o ........ care serveste la garantarea obligatiilor unui debitor fata de

creditorul sau, printr-un ......... din propriul sau patrimoniu, anume desemnat pe cale

......... in acest scop.

a. garantie reala / bun imobil / legala

b. garantie personala / bun mobil / contractuala

c. garantie accesorie / bun imobil / conventionala.

Operatiunile de piata primara de capital efectuate de o banca de investitii includ in principal:

a. consultanta privind finantarea fuziunilor si achizitiilor, emiterea de actiuni si

obligatiuni;

b. managementul activelor, investitii de capital de risc, credite de brokeraj;

c. tranzactionarea de titluri financiare si de produse derivate pentru clientii privati

bogati.

Serviciile de tranzactionare de titluri financiare in majoritatea bancilor de investitii sunt socotite ca

instrumente de ....... in sustinerea unor relatii pe .......... cu clientela

a. promovare / termen scurt / institutionala

b. marketing / termen lung / corporatista

c. atragere / timp nelimitat / retail

Brokerii care ofera clientelei servicii simple de tranzactionari de instrumente financiare, in baza

ordinelor directe date printr-un mediu electronic se numesc:

a. brokeri discount

b. brokeri web

c. firme de brokeraj.

Management buy-out leverage buy-out) reprezinta o modalitate de a achizitiona o companie prin:

a. utilizarea unui credit pe termen lung garantat cu activele companiei cumparate si

rambursat din fluxurile financiare viitoare ale acesteia, avand in vedere redresarea

acesteia;

b. utilizarea unui credit pe termen scurt, cu scopul de a fi vandute imediat pe parti, ca

intreg, pentru realizarea de castig imediat, fara a se avea in vedere redresarea

acesteia;

c. fuziune sau preluare ostila in vederea consolidarii de noi linii de productie.

Conventional, piata managementului averilor private este definita ca piata acelor active financiare

detinute in proprietate privata (de persoane sau familii bogate) care depasesc suma de

a. 10 mil dolari;

b. 100 mil dolari

c. 1 mil dolari.

Fondurile mutuale sunt vehicule investitionale care permit investitorilor mici sa beneficieze:

a. de plasarea fondurilor disponibile la institutii sigure

b. de avantajul unor castiguri mult mai mari decat prin depunerea banilor in conturi

bancare

c. de avantajul diversificarii riscurilor si a unui management de active profesional.

În cadrul unei garantii de plata, partile implicate sunt: vanzatorul, ........ garantiei,

cumparatorul, ........ garantiei, si banca, .......... garantiei.

a. ordonatorul / emitentul / beneficiarul

b. beneficiarul / ordonatorul / emitentul

c. emitentul / beneficiarul / ordonatorul.

Preocuparea bancilor pentru dezvoltarea operatiunilor extrabilantiere a fost determinata de:

1. generalizarea practicilor de securitizare a creditelor;

2. cresterea emisiunilor de obligatiuni si alte instrumente financiare;

3.aparitia pe piata financiar-bancara a unor noi entitati care ofereau clientelei produse similare

bancilor;

4. volatilitatea manifestata pe piata financiara si, mai ales, a dobanzilor si cursurilor valutare.

a. 1 + 2

b. 2 + 3

c. 3 + 4

d. 1 + 4

Strategia liderului de produse se bazeaza pe ideea:

a. dobandirii unei pozitii dominante pe piata bancara in baza unor costuri reduse la

care sunt oferite produsele bancare;

b. de a crea o perceptie unica despre banca la nivelul clientelei;

c. in cadrul unei piete alese, banca isi propune sa devina competitor numai pe unul

sau mai multe segmente tinta.

Termenul de produs bancar este asociat unei activitati bancare strict (1) .......... (2)

............. si (3) ........ care presupune una sau mai multe operatiuni

simple sau complexe.

a. delimitate / cunoscuta / reglementate

b. individualizate / personalizata / reglementate

c. polarizate / unui domeniu / necesar clientelei.

4. Ciclul de viata al produselor bancare care au la baza promovarii lor o initiativa legislativa se

caracterizeaza prin faptul ca:

a. parcurg trei etape: lansare; maturitate; declin;

b. sunt lansate de mai multe banci, iar viata produselor este legata de durata de

aplicare a reglementarii;

c. permit bancilor sa isi diversifice gama de produse fara efort promotional.

Din compararea sumelor de platit cu a celor de incasat de o banca in raport cu celelalte banci,

rezulta:

a. un sold net care poate fi debitor sau creditor;

b. o datorie fata de banca centrala care administreaza sistemul de plati;

c. o obligatie de plata fata de casa de compensare si o datorie in raport de depozitarul

central.

Decontarea platilor prin carduri emise sub sigla unei companii de card (VISA, Mastercard)

presupune compensarea platilor prin:

a. banca emitenta a cardului, in limita disponibilului din contul clientului;

b. casa de compensare nationala

c. centrul international al companiei de card (VISA, Mastercard) prin stabilirea

pozitiilor nete pentru fiecare banca din sistem.

Contul metal - aur functioneaza asemanator unui:

a. cont curent;

b. cont de depozit;

c. cont de investitii.

Costurile legate de pastrarea aurului privesc:

1. costurile de tranzactionare;

2. cheltuielile de transfer;

3. costul cu depozitarea si asigurarea;

4. plata agentilor de paza si instalarea sistemelor de alarma.

a. 1 + 3 + 4

b. 2 + 3 + 4

c. 1 + 2 + 3

Obligatiunile - aur convertibile asigura posesorului un venit anual fix si dreptul:

a. convertirii lor in aur;

b. convertirii lor in valuta;

c. convertirii lor in aur sau in echivalentul lor in bani.

____ 237. Piata monetara cuprinde relatiile care iau nastere in procesul atragerii si plasarii de fonduri:

a. pe termen scurt

b. pe termen lung

c. pentru a fi utilizati in finantarea diferitelor entitati economice.

____ 238. La sfarsitul unei zile unele banci inregistreaza un surplus de lichiditati in raport cu obligatiile lor de plati si

credite din zilele urmatoare, drept urmare:

a. aceste fonduri le pastreaza in tezaurul lor

b. le transforma in valute si efectueaza investitii directe in strainatate.

c. le plaseaza pe piata interbancara sau pe un alt segment al pietei monetare.

____ 239. Piata certificatelor de trezorerie este un segment al pietei monetare pe care se tranzactioneaza certificatele de

trezorerie ale autoritatilor guvernamentale care au fost emise cu scopul:

a. sa asigure bancilor posibilitatea de a plasa fondurile temporar disponibile in inscrisuri

financiare;

b. sa asigure existenta unei piete monetare pe care are loc o diversificare a inscrisurilor

financiare negociate;

c. sa acopere diferentele valorice si in timp, ce apar intre veniturile si cheltuielile bugetare.

____ 240. Prin eurovaluta se intelege o valuta care este straina in raport cu tara in care are loc operatiunea si niciun

participant nu este rezident al tarii de origine a valutei respective.De aceea, cotarea eurovalutei inseamna:

a. cursul stabilit in tara de origine a eurovalutei;

b. cursul stabilit in tara in care au loc operatiunile - pe europiata;

c. rata dobanzii la care se plaseaza /atrag fonduri denominate in eurovalute.

Una din cauzele care a condus la aparitia eurodolarilor a fost:

a. izbucnirea razboiului din Irak

b. accentuarea razboiului rece

c. destramarea Imperiului habsburgic.

Principalii participanti pe piata eurovalutelor sunt:

a. persoanele particulare

b. bancile centrale

c. eurobancile.

Piata certificatelor de depozit este un segment important al:

a. pietei de capital

b. pietei monetare

c. pietei scontului.

Principalele segmente ale pietei monetare nationale sunt:

1) piata interbancara

2) piata actiunilor;

3) piata certificatelor de trezorerie;

4) piata scontului;

5) piata efectelor comerciale;

6) piata obligatiunilor

7) piata certificatelor de depozit.

a.

b.

c.

____ 245. Piata monetara cuprinde relatiile ce iau nastere in procesul.....................si .................fondurilor

pe..........................

a. atragerii/plasarii/termen scurt

b. emiterii/plasarii/termen mediu

c. plasarii/emiterii/termen lung.

____ 246. Importanta pietei monetare pentru autoritatile guvernamentale consta in aceea ca prin.............

si/sau..................de inscrisuri financiare................permite acestora sa isi asigure finantarea pe termen scurt.

a. plasare/vanzarea/de credit

b. emiterea/vanzarea/de debit

Cauzele care au condus la aparitia eurodolarilor au fost atât de natura....., cât si economica si

a. eurovalutara/monetara

b. xenovalutara/politica

c. politica/monetara

Marketing bancar

True/False

Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. Elementele caracteristice unei obligatiuni sunt: dobanda, scadenta, pretul de emisiune, pretul de rascumparare,

drepturi suplimentare, precum si posibilitatea convertirii oricand pe alte instrumente financiare cum ar fi

actiunile.

Creditele rotative sunt credite pe termen mediu si lung acordate în întregime în momentul încheierii

contractului, iar rambursarea se face la rate ale dobânzii fixe.

Din cauza faptului ca valoarea eurocreditelor sindicalizate este mare, grupul de banci constituit sub

forma de sindicat accepta sa acorde eurocredite numai pe termen scurt.

Eurocreditele sindicalizate permit dispersia riscului.

Obligatiunile indexate presupun ca pretul de cumparare la lansare a acestor obligatiuni este mai mic,

comparativ cu pretul de rascumparare la scadenta, diferenta reprezentând dobânda cuvenita

investitorului.

Obligatiunile standard sau conventionale se emit pe o durata de 5-15 ani si asigura detinatorului un

venit variabil determinat de dobânda LIBOR pe sase luni plus o marja de 0,125-0,250, diferentiata în

functie de calitatea debitorului.

Pentru acordarea de eurocredite, peste nivelul dobânzii de referinta se adauga o marja, care difera de

la o operatiune la alta în functie de scadenta, bonitatea clientului care solicita creditul, riscurile

aferente operatiunii.

Eurocreditele sindicalizate sunt credite finaniare internationale de valoare mare acordate pe termen

mediu si lung de un grup de banci constituite sub forma de sindicat sau consortiu bancar.

Liniile de credit sunt întelegeri dintre o banca si clientul sau prin care banca îsi ia angajamentul sa

tina la dispozitia clientului sau o suma de bani pe o perioada determinata (de regula 12-36 luni).

____ 10. Formatorul de piata este un broker - dealer care este pregatit sa coteze un pret de vanzare si un pret de

cumparare pentru un titlu financiar in orice moment si astfel sa "formeze piata" pentru acel titlu.

____ 11. Locul predominant in activitatea de creditare il ocupa creditele obligatare, rolul bancilor comerciale fiind

minor.

Termenul broker desemneaza o persoana sau o firma care actioneaza ca intermediar, executând

ordine de vânzare sau ordine de cumparare de active financiare (sau reale) în favoarea clientilor,

percepând pentru aceasta activitate un comision sau o taxa de brokeraj.

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

Pentru investitor, certificatul de depozit, spre deosebire de depozitul bancar, prezinta avantajul ca

este......, în sensul ca, în intervalul de timp de la emitere pâna la scadenta, certificatul de

depozit poate fi vândut pe piata secundara

a. negociabil

b. purtător de dobândă

c. garantat

Un segment important al pietei monetare este piata ......, rezervata în exclusivitate bancilor.

a. certificatelor de trezorerie

b. interbancară

c. certificatelor de depozit

Cele mai importante subsegmente ale pietei monetare nationale sunt:

1) piata certificatelor de trezorerie

2) piata certificatelor de depozit

3) piata......

4) piata efectelor comerciale.

a. eurovalutelor

b. scontului

Pe piata.......sunt tranzactionate cambii si bilete la ordin, ca înscrisuri emise în baza unei

relatii comerciale în care vânzarea marfurilor s-a facut pe credit.

a. certificatelor de depozit

b. certificatelor de trezorerie

c. scontului

____ 17. Obligatiunile indexate sunt obligatiuni care aduc un venit sub forma de:

a. dobanzi fixe

b. dobanzi variabile in raport de rata dobanzii LIBOR

c. dobanda variabila in raport de pretul unei marfi cum ar fi aur, petrol .

____ 18. Diferenta dintre preturile perechi la care se efectueaza cotarea unui titlu financiar -denumita marja- este

destinata sa:

a. acopere costurile de operare, riscurile tranzactiei si profitul intermediarului;

b. sa ii stimuleze pe brokeri sa cumpere mai ieftin titlurile pentru a putea sa le vanda mai

scump;

c. este o regula impusa de regulamentele elaborate de autoritatile care supravegheaza piata

de capital.

____ 19. Garantarea creditului este solicitata de banca in calitate de creditor debitorului , clientului său pentru:

a. a fi sigur ca debitorul are un patrimoniu real cu care poate garanta ( cladiri, terenuri ).

b. ca doreste sa isi mareasca portofoliul de garantii personale pe care le poate obtine astfel

sub forma scrisorii de garantie bancara.

c. a se proteja de riscul de nerambursare a creditului si dobanzilor aferente.

Linia de credit este:

a. un credit de valoare mare care permite diminuarea efortului financiar si dispersia

riscului

b. un credit pe termen scurt acordat de banci clientilor cu probleme de lichiditate

c. o întelegere între o banca si clientul sau prin care banca îsi ia angajamentul sa tina

la dispozitia clientului o suma de bani pe o perioada determinata

____ 21. Creditele rotative sunt credite pe termen mediu si lung acordate în întregime în momentul încheierii

contractului, iar rambursarea se face la rate ale dobânzii

a. fixe

b. variabile

c. de referinta

____ 22. Obligatiunile convertibile permit convertirea obligatiunii, intr-o perioada de timp de la emisiune, pe un

numar prestabilit de .................. care apartin................

a. cupoane/unei firme prestabilite

b. actiuni/ale aceleasi firme.

____ 23. Obligatiunile privilegiate dau detinatorului dreptul la un .................. care este ca marime.....................de

marimea beneficiului realizat de firma respectiva.

a. profit/dependent

b. dividend fix/independent

____ 24. Obligatiunile straine , pentru a se putea distinge de obligatiunile interne, adesea pe diferite piete au primit

conventional o porecla- de exemplu pe piata SUA obligatiunile straine sunt denumite

......................, in Japonia,..................., in Marea Britanie,................

a. yankee/samurai/bulldog

b. hibride/euroobligatiuni/neconvertibile

c. cu cupon zero/convertibile in aur/indexate

____ 25. Cotarea pe piata secundara a tuturor titlurilor financiare se face prin preturi..............., de cumparare

mai..........si de vanzare mai ........... , iar diferenta dintre ele se numeste ...............

a. comparabile/mare/mic/spread

b. perechi/mic/mare/marja

Termenul.....desemneaza o persoana sau o firma care în nume propriu, pe riscul si

raspunderea sa efectueaza operatiuni de vânzare/cumparare de active financiare.

a. broker

b. dealer.

Actiunile .....dau detinatorului dreptul la un dividend fix, independent de marimea

beneficiului realizat în anul respectiv de firma

a. indexate

b. cu cupon zero

c. privilegiate

____ 28. Termenul de broker desemneaza o persoana sau o firma care:

a. executa ordine din ordinul clientilor de vanzare/cumparare de active financiare percepand

pentru aceasta un comision sau taxa de brokeraj realizand profit din acest comision;

b. executa ordine de vanzare /cumparare in nume propriu pe riscul si raspunderea sa, profitul

sau fiind realizat din difernta de pret la care cumpara mai ieftin si vinde mai scump.

____ 29. Termenul de dealer desemneaza o persoana sau o firma care:

a. executa ordine din ordinul clientilor de vanzare/cumparare de active financiare percepand

pentru acestea un comision sau taxa de brokeraj, realizand profit din acest comision;

b. executa ordine de vanzare/cumparare in nume propriu pe riscul si raspunderea sa , profitul

sau fiind realizat din diferenta de pret la care cumpara, mai ieftin, si vinde, mai scump.

Creditul în dolari SUA acordat unei firme din SUA de un grup de banci provenind din mai multe tari

este:

a. un eurocredit

b. un credit sindicalizat

c. o linie de credit.


Document Info


Accesari: 3524
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )