Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
PUNCTE FORTE SI PUNCTE SLABE CE CARACTERIZEAZA ACTIVITATEA S.C. METCO S.R.L.

Marketing
PUNCTE FORTE SI PUNCTE SLABE CE CARACTERIZEAZA ACTIVITATEA S.C. METCO S.R.L.

Punctele forte si slabe în domeniul financiar identificate în urma analizei economico-financiarePuncte forte si slab 15415y2421p e în domeniul financiar

Nr. crt.

Puncte forte

Cauze

Efecte

1

Îmbunatatirea eficientei si a profitabilitatii firmei

- Cresterea profitului brut si net

- Utilizarea corespunzatoare a mijloacelor materiale si banesti alocate pentru desfasurarea activitatii

- Reducerea cheltuielilor totale pe seama scaderii celor materiale si cu personalul

- Cresterea veniturilor

- Ofera o baza corespunzatoare de dezvoltare în continuare a activitatii si posibilitatea efectuarii de investitii din resurse interne

- Contribuie la satisfacerea asteptarilor actionarilor

2

Grad redus de întors de îndatorare

Nivelul scazut al datoriilor, ca urmare a apelului redus la împrumuturi pe termen mediu si lung

Cheltuielile scazute cu dobânzile si/sau diminuarea penalitatilor pentru neachitarea la timp a sumelor datorate furnizorilor

3

Nivel redus al stocurilor

- O mai buna corelare a productiei cu cererea

- Preocuparile factorilor de decizie pentru lichidarea stocurilor

Reducerea cheltuielilor de stocare si scaderea ratei stocurilor

Nr. crt.

Puncte slabe

Cauze

Efecte

1

Durata mare de recuperare a creantelor

Operatiuni cu o viteza mica privind procesul de decontare cu clientii determinate de blocaje financiare

- Cresterea creantelor si a ratei creantelor

- Nivel redus al disponibilitatilor banesti si a lichiditatii imediate

2

Nivel redus al disponibilitatilor banesti în raport cu obligatiile exigibile pe termen scurt ale firmei

Neîncasarea la timp a creantelor datorita blocajului financiar si înrautatirii relatiilor de decontare cu clientii

- Nivel redus la ratei lichiditatii imediate

- Capacitate scazuta a firmei de a-si onora obligatiile de plata pe termen scurt doar din disponibilitati

Puncte forte si slab 15415y2421p e în domeniul comercial

Nr. crt.

Puncte forte

Cauze

Efecte

1

Aprovizionarea cu preponderenta de la furnizori externi

Preturi scazute la materiile prime si calitate superioara a produselor comercializate comparativ cu cele de pe piata autohtona

- Scaderea costurilor la produsele principale

- Cresterea profitului si îmbunatatirea imaginii firmei

- Cresterea încrederii clientilor în produsele oferite

2

Competitivitate pe piata

- Calitate în general buna a produselor

- Nivelul preturilor

- Imaginea de marca a firmei

- Avantaj fata de competitori

- Cresterea volumului vânzarilor, a cifrei de afaceri si profitului

3

Practicarea unor preturi medii la produse

- Utilizarea unui coeficient mediu de profit

- Cheltuieli relativ mici cu materiile prime

- Avantaj competitiv fata de competitori

- Cresterea volumului vânzarilor, a cifrei de afaceri si profitului

4

Activitate intensa de import

Încheierea de contracte aproape exclusiv cu parteneri straini

Cresterea calitatii si a prestigiului firmei datorita calitatii produselor

Nr. crt.

Puncte slabe

Cauze

Efecte

1

Activitate de marketing aproape inexistenta

În cadrul firmei nu exista un compartiment de marketing

Incapacitate de sesizare a modificarilor din mediul de actiune al firmei si de raspuns la tendintele pietei si ale cererii

2

Neutilizarea unui suport informatic corespunzator în activitatea de aprovizionare-desfacere

Nu se acorda destula importanta acestui aspect

Desfasurare la parametrii inferiori fata de capacitatea reala

3

Neglijarea pietei externe

Cererea relativ mica

Orientarea prioritar interna

Pierderea unor eventuale oportunitati de afaceri si de extindere teritoriala si internationalaPuncte forte si puncte slabe în domeniul comercial

Nr. crt.

Puncte forte

Cauze

Efecte

1

Aprovizionarea cu preponderenta de la furnizori externi

Preturi medii la materiale si produse în raport cu cele ale furnizorilor autohtoni

- Scaderea costurilor de productie principale si a costurilor principalelor produse ce fac obiectul activitatii

- O mai buna calitate în raport cu concurentii

2

Competitivitate ridicata pe piata

- Calitatea în general buna a produselor

- Nivelul preturilor

- Imaginea de marca a firmei

Posibilitati mari de a încheia noi contracte si de a-si mari segmentul de piata prin extinderea în noi arii geografice

3

Practicarea unor preturi medii la produse

- Utilizarea unui coeficient mediu de profit

- Cheltuieli mici cu materii prime

- Avantaj competitiv fata de competitori

- Cresterea volumului vânzarilor, a cifrei de afaceri si a profitului

4

Activitate intensa de export

Încheierea unor contracte de exclusivitate cu parteneri locali si nationali

Cresterea prestigiului firmei si o buna piata de desfacere pe plan national

Nr. crt.

Puncte slabe

Cauze

Efecte

1

Numarul si interesul redus al personalului de specialitate pentru realizarea unor planuri si tehnici de marketing

- Lipsa motivarii determinata de politica bazata pe vânzari si aprovizionare

- Rigiditatea conducerii vis-á-vis de schimbare si neîncrederea în strategii pe termen lung

- Pierderi sau vânzari scazute la anumite produse

- Fluctuatii mari privind nivelul vânzarilor

- Necorelarea produselor si a consumatorilor tinta

2

Lipsa cercetarilor de piata si a concurentilor

Lipsa departamentului de marketing si a instructajului personalului din domeniul comercial

Neacoperirea unei game de produse

Lasarea de oportunitati pentru concurenti

3

Proasta comunicare între departamentul comercial si clienti

Lipsa activitatilor de marketing, de PR

Întârzieri în comunicari privind piata de desfacere care se reflecteaza în deciziile privind aprovizionarea

4

Neglijarea pietei externe

- Cererea relativ mica

- Orientare prioritara catre import

Pierderea unor eventuale oportunitati de afaceri

Domeniul cercetare – dezvoltare

Puncte forte si slab 15415y2421p e în domeniul cercetare – dezvoltare

Nr. crt.

Puncte forte

Cauze

Efecte

1

Initierea unui program de modernizare si retehnologizare a utilajelor proprii

Necesitatea respectarii unor standarde de calitate si tehnologice ce rute la nivel international

Mentinerea la un nivel

2

Executarea de modernizari de utilaje pentru alte firme

Grad ridicat de uzura morala ale utilajelor de transport

Obtinerea de servicii de calitate ridicata, îmbunatatirea imaginii firmei

3

Fond de dezvoltare adecvat

Existenta resurselor financiare necesare, ca urmare a îmbunatatirii profitabilitatii

Premise pentru desfasurarea eficienta a activitatii de cercetare-dezvoltare

Nr. crt.

Puncte slabe

Cauze

Efecte

1

Nu exista o activitate de cercetare-dezvoltare

Politica bazata pe vânzare si profit din vânzari pe termen scurt si sezonieraNeglijarea atragerii si fructificarii potentialului de inteligenta

Cheltuieli ridicate cu achizitionarea brevetelor de inventii si inovatii

Lipsa îmbunatatirilor asupra managementului si a activitatilor din interiorul firmei

2

Ponderea relativ redusa a produselor noi si modernizate

Costul ridicat al produselor

Neîncrederea în integrarea lor pe piata

Impact negativ pe termen scurt asupra competitivitatii firmei

3

Lipsa unui sistem informational

Cost ridicat

Necesitatea unor cursuri pregatitoare cu personalul

Proasta comunicare a obiectivelor, lipsa feedback-ului

Inexistenta comunicarii (online)

4

Lipsa unui site oficial

Lipsa cercetarii în piata online si domeniul IT

Pierderea unor oportunitati a potentialilor clienti

Domeniul managerial

Modul în care functiile de management sunt îndeplinite în cadrul S.C. METCO S.R.L.

a)      Functia de previziune

Previziunea este o componenta neglijata în cadrul S.C. METCO S.R.L. Aceasta nu a elaborat prognoze, nu are stabilita o misiune clara si nici o strategie cu obiective bine precizate.

Informatiile privind mediul extern sunt, la rândul lor, insuficiente, deoarece firma nu dispune de date privind principalii sai concurenti: preturi, costuri produse, performante, strategii etc.

Societatea are doar programe pe termen scurt prost conturate privind productia, desfacerea produselor, importul, distributia; deciziile se iau pe baza experientelor anterioare, dar principalul factor decizional este consiliul director, acesta netinând seama sugestiile angajatilor.

b)      Functia de organizare

Firma are o structura de tip ierarhic-functional, iar sistemul informational este slab dezvoltat, informatiile fiind prelucrate manual

c)      Functia de coordonare

În cadrul societatii aceasta functie îmbraca forma coordonarii multilaterale, ceea ce implica un proces de comunicare concomitenta între un director si mai multi subordonati, folosind sedintele.

Comunicarea se face în majoritatea cazurilor pe cale verbala, ea fiind folosita pentru rezolvarea problemelor curente ale societatii.

d)      Functia de antrenare

Personalul societatii este format atât din persoane specializate pe domeniul de activitate, cât si din muncitori necalificati.

Personalul din conducerea superioara a societatii este format din cei doi asociati, iar restul personalului este angajat de catre acesti doi directori.

Fundamentul antrenarii îl reprezinta antrenarea.

Societatea duce o politica de mentinere a personalului si de specializare la locul de munca.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii se stabileste si poate fi modificat în functie de vechime, rolul în cadrul societatii si gradul de specializare.

e)      Functia de control-reglare

Firma nu dispune de un sistem de control al calitatii produselor si materialelor, al vânzarilor sau al stocurilor si al costurilor.

Toate activitatile care se desfasoara în cadrul societatii au un sistem de supraveghere precar, seful de sectie asumându-si responsabilitatea de control a activitatilor subordonate.

CAPITOLUL V

Nr.

crt.

Recomandare

Cauza avuta în vedere

Efecte

Eforturi

1

Înfiintarea unui departament de marketing

Slaba adaptare a firmei la mediul extern si functionarea ei la parametrii reali

Cresterea vânzarilor, a imaginii firmei

O mai buna pozitionare pe piata, delimitarea corecta a categoriilor de consumatori

Comunicare mai buna în mediul intern si extern

Angajarea a 2 specialisti în marketing (salariile sunt negociabile)

Crearea propriu-zisa a departamentului cu o echipare completa

Se estimeaza o investitie de 20.000 € sau 72..000 RON

2

Îmbunatatirea si modernizarea instrumentului de management prin utilizarea unor sisteme si tehnici moderne de management

Insuficienta acordata în cadrul firmei subsistemului metodologic, preocuparile fiind îndreptate catre problemele curente si catre distributie

Crearea conditiilor pentru practicarea unui management stiintific si performant, precum si pentru remodelarea si eficientizarea celorlalte subsisteme manageriale (decizional, informational si organizational)

Elaborarea unor programe si planuri de management realiste care sa includa toate departamentele

Instruirea angajatilor, refacerea fiselor de post în vederea restructurarii

Costuri 6.000 €

3

Reorganizarea Directiei Resurse umane prin structurarea activitatii în 3 compartimente si anume:

- selectie, recrutare si încadrare

- salarizare, motivare si protectia personalului

- înfiintarea a doua posturi din care unul de sociolog si alta de psiholog

Multe din activitatile functiunii de personal nu se realizeaza corespunzator

Luarea în considerare a rolului factorului uman privit ca cea mai importanta resursa a firmei

Cresterea gradului de motivare si adeziune mai mare a salariatilor la obiectivele firmei

Cresterea productivitatii muncii

Angajarea a 3 specialisti în resurse umane si îmbunatatirea departamentului de resurse umane

Costuri 4.000 €

4

Organizarea unor cursuri de pregatire în domeniul managementului la care sa participe manageri din toate esaloanele de conducere

Deficientele existente în pregatirea manageriala a celor care ocupa posturi de conducere

Necunoasterea instrumentului decizional si neutilizarea metodelor si tehnicilor decizionale moderne

Cresterea nivelului calitativ al deciziilor si îmbunatatirea exercitarii actului managerial

Reorganizarea programului si corelarea lui conform cursurilor de pregatire

Costuri totale 2.000 €

5

Reproiectarea si actualizarea unora din documentele de formalizare a structurii organizatorice

Modificarile intervenite în organizarea firmei, care trebuie sa se reflecte corespunzator în aceste documente

Cresterea functionalitatii structurii organizatorice

Delimitarea si dimensionarea mai riguroasa a activitatilor compartimentelor si posturilor

90.000 RON

6

Îmbunatatirea activitatii de programare, organizare si urmarire a productiei prin folosirea tehnicilor moderne de management al productiei industriale

Deficientele existente în domeniu: lipsa de ritmicitate a productiei, cu consecinte negative în ceea ce priveste utilizarea eficienta a timpului de munca si a respectarii termenelor de livrare

Cresterea productivitatii muncii si a ritmicitatii productiei

Corelarea mai buna a termenelor de livrare si aprovizionare cu prevederile din contractele de colaborare

7

Informatizarea societatii prin achizitionarea de tehnica de calcul moderna, programe software si sisteme de gestionare a datelor si a informatiilor

Deficientele existente în prezent în ceea ce priveste subsistemul informational legate de nerespectarea unor principii de functionare si concepere a acestuiaCresterea operativitatii si valentei informatiilor

Fundamentarea mai buna a deciziilor si optimizarea acestora

Diminuarea costurilor de colectare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor

14.000 RON

8

Implementarea unor planuri de marketing care sa includa toate departamentele organizatiei

Lipsa unei strategii pe plan comercial, comunicativ, slaba imagine creata pe piata

O mai buna reactie a firmei la cerintele si schimbarile pietei

Pozitionarea atât pe piata cât si pe target

9

Cursuri teoretice, si anume, lectii de marketing tinute de catre membrii consiliului de administratie si departamentului de marketing, sau prelegeri de la un colegiu sau universitate locala

Constientizarea functiei si conceptelor de marketing pe toate nivele structurale ale organizatiei

Un plus de valoare adaugat atât produselor, serviciilor cât si imaginii firmei

10

Pregatirea personalului: se desfasoara prin purtarea unor discutii între manager si subordonat

Comunicare deficitara atât la nivelul obiectivelor cât si a informatiilor

Lipsa feedback-ului

Îmbunatatirea procesului comunicational între departamente si nivelele ierarhice. Cresterea performantelor

11

Rotatia posturilor si cresterea responsabilitatilor prin succesiunea unor îndatoriri temporare

Necesitatea de extindere a cunostintelor si capacitatilor personale

Extinderea cunostintelor, a capacitatilor personale

Dezvoltare multilaterala a personalului

12

Monitorizare accentuata

Slaba conturare a dezvoltarii si a activitatii depuse la locul de munca

O mai buna evaluare a personalului

Monitorizarea trebuie întreprinsa de un manager experimentat din alt departament

13

Diplome si calificari acordate personalului

Motivarea si simtul de apartenenta nestimulate

O crestere a gradului de motivare si de apartenenta

14

Realizarea uni site oficial, atât pentru realizarea obiectivelor comerciale cât si pentru îmbunatatirea sistemului comunicational

Neimplicare pe piata online

Activitate de P.R. inexistenta

Posibilitati de extindere si aport la dezvoltarea sistemului informational

Realizarea unui site de catre un specialist în webdesign

Cost 600 €

BIBLIOGRAFIE

Theodor Purcarea, Marketing : Evolutii, Experiente, Dezvoltari conceptuale, Editura Expert, 2000

Theodor Purcarea, Management comercial, Editura Expert, 1994, Bibleoteca Cartea romaneasca, Bucuresti

Theodor Purcarea, Uzante diplomatice si de protocol, Editura Universitara “ Carol Davila”, Bucuresti, 2004

Theodor Purcarea, Concurenta : Ghidul afacerilor performante, Bucuresti, 1998

M. Nanes Management general- fundamente teoretice, Editura Sylvi, Bucuresti, 2003, pag: 7-18, 38-58, 62-64, 95-106, 128-154, 158-180, 191-193, 196-228, 250-252, 293-295, 317-337.

C. Barbulescu – Managementul productiei industriale, Editura Sylvi, Bucuresti, 1997, vol 1: pag. 30-32, 86-94, 202-204, 218-226, vol.2: pag. 35-42, 49-50, 73-83, 106-109, 146-154, vol.3: pag. 58, 65-67, 121-128, 196-203, 211-219, 231-232

C. Barbulescu Managementul resurselor materiale, Editura Sylvi, Bucuresti, 2003, pag. 59-70, 91-132

A. Manolescu – Managementul resurselor umane, Editura Economica, Bucuresti, 2001, pag.: 15-39, 125-130, 156-209, 339-375

I. Smedescu (coordonator), Marketing, Editura Sylvi, Bucuresti, 2003, pg. 23-219; 563-610; 648 - 688

I. Smedescu Note de curs, Bilbioteca Universitatii Româno-Americane

Document Info


Accesari: 45487
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )