Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Plan de afaceri - STUDIU DE CAZ REALIZAT LA S.I.S.E. MUNTENIA NORD

Marketing


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA MARKETING SI AFACERI ECONOMICE INTERNATIONALEPROFESOR COORDONATOR  STUDENTA

BUTNARU ANA DUCA ELENA DANIELA

ANUL IV

2007-2008

CUPRINS

Prezentarea SISE Muntenia Nord.......... ..... ...... .......... ..... ...... ...

Istoric .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....

Misiunea - Afacerea: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........

Obiective generale.......... ..... ...... .......... ..... ...... ................

Obiective specifice.......... ..... ...... .......... ..... ...... ................

Mediul extern.......... ..... ...... .......... ..... ...... .........................

Mediul intern.......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........................

Cultura de organizatie.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............

Puncte de interes pentru potentialii parteneri.......... ..... ...... ........

Analiza SWOT.......... ..... ...... .......... ..... ...... ........................

2. Produsele si serviciile SISE Muntenia Nord.......... ..... ...... ......................

Descriere:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .

Utilitatea produselor si serviciilor pentru clienti.......... ..... ...... .....

Preocupari pentru dezvoltarea serviciilor.......... ..... ...... ..............

Preturi si tarife.......... ..... ...... .......... ..... ...... .........................

3. Informatii financiar-contabile.......... ..... ...... .......... ..... ...... ...............

4. Piata accesibila Sucursalei.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................

Piata totala.......... ..... ...... .......... ..... ...... .............................

Segmente de piata specifice.......... ..... ...... .......... ..... ...... ..

Identificarea altor parteneri decât F.D.F.E.E./S.D.F.E.E......................

Gradul de patrundere pe piata.......... ..... ...... .......... ..... ......

Concurenta.......... ..... ...... .......... ..... ...... .............................

Resursele umane.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................

Politica resurselor umane.......... ..... ...... .......... ..... ...... ......

Structura organizatorica.......... ..... ...... .......... ..... ...... ........

Recrutarea si selectia.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............

Formarea personalului.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......

Evaluarea performantelor / motivarea.......... ..... ...... ...............

Flexibilitatea structurii organizatorice.......... ..... ...... ................

5.7 Analize, previziuni.....................

Strategii.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........

Strategia în domeniul activitatilor de aprovizionare.........................

Strategia in domeniul stocurilor 2007.......... ..... ...... ..............

Strategia în domeniul investitiilor.......... ..... ...... ......................

Strategia în domeniul activitatilor auto 2006-2007........................

Strategia în domeniul serviciilor de consultanta si proiectare........

Strategia activitatilor de Intretinere-Reparatii a instalatiilor de 110KV , Medie si Joasa tensiune si de reparatii a echipamentelor pentru perioada 2006-2007.......... ..... ...... .......... ..... ...... .........

Strategia in domeniul marketingului.......... ..... ...... .................

Strategia de dezvoltare a Relatiilor Publice si a imaginii pentru perioada 2006-2007....................

Strategia în domeniul activitatilor conexe.......... ..... ...... .......

Strategia pentru asigurarea calitatii si protectiei mediului 2006-2007..

Concluzii

Bibliografie

Prezentarea SISE Muntenia Nord

Istoric

Urmare aparitiei H.G. NR. 1342/2001 incepand cu 23.01.2002 SC Electrica SA se restructureaza astfel incat in teritoriu se desprind din fostele sucursale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice activitatile ce faceau parte din Agentiile de Servicii Energetice.

- 8 SC Filiale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice SA -

Teritoriale

8 Sucursale de Intretinere si Servicii Energetice Electrice (SISE)

Sucursalele de Intretinere si Servicii Energetice teritorial se suprapun peste filialele din care s-au desprins.

Codul legislativ specific organizarii si desfasurarii activitatilor sectorului energetic este constituit din urmatoarele acte normative:

Legea 31/1990 republicata privind organizarea si functionarea

societatilor comerciale;

Legea 21/1996 Legea concurentei;

Ordonanta de urgenta nr. 63/1998 privind energia electrica si termica,

care stabileste principiile de organizare si functionare a sectorului

energiei electrice si termice, fiind pusa de acord cu structura si

prevederile Directiei UE NR. 92/96 privind organizarea si functionarea

pietei unice a energiei electrice in tarile Uniunii Europene

- UG 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate

CONEL;

- HG 138/2000 privind desfasurarea procesului de reorganizare a CONEL

- HG 1342/2001 privind reorganizarea SC Electrica SA.La acestea se

adauga legislatia ce se refera la ANRE precum si acte normative emise

de aceasta autoritate cum ar fi:

-licenta de distributie si licenta de furnizare acordata de ANRE pentru desfasurarea activitatilor de distributie si furnizare a energiei electrice;

-codul tehnic al retelei de distributie, alte reglementari ce privesc sectorul energiei.

Misiunea - Afacerea:

Vanzarea de servicii energetice si materiale catre FDFEE Muntenia Nord si terti.

Obiective generale

Îmbunatatirea continua de management al calitatii în conformitate cu standardele internationale în domeniu

Orientarea spre client în scopul cresterii satisfactiei acestuia si a îmbunatatirii continue a relatiei cu clientul

Dezvoltarea si generalizarea unui sistem integrat de management performant, adecvat mediului de afaceri al Sucursalei

Realizarea unei cifre de afaceri de:

476.417.002 mii lei in 2005

547.879.552 mii lei in 2006

693.396.361 mii lei in 2007

Reducerea pierderilor si realizarea de profit dupa cum urmeaza:

anul 2005: rezultat fara pierdere;

anul 2006: profit de 5,5 miliarde lei;

anul 2007: profit de 11 miliarde lei;

Obiective generale

Prezentarea Sucursalei catre partenerii de afaceri ca fiind cel complet si cel mai bun furnizor de servicii energetice în domeniul distributiei energiei electrice, care ofera servicii de calitate, este dinamic si în continua dezvoltare

Modernizarea si retehnologizarea proceselor de reparatii a echipamentelor de joasa, medie si înalta tensiune.

Produsele si s Utilizarea sistemului informatic integrat de management S.A.P. pentru organizarea si controlul tuturor proceselor Sucursalei în timp real

Cresterea veniturilor prin cresterea performantelor personalului, a utilizarii eficiente a mijloacelor de munca performante

Obiective specifice

Serviciile energetice se dezvolta în conformitate cu legislatia primara care actioneaza în sectorul energiei electrice - Legea Energiei Electrice Nr. 318/2003 si actele normative privind proiectarea si executarea serviciilor de mentenanta a instalatiilor electrice precum si a proiectarii si executarii de instalatii noi

Extinderea serviciilor energetice la partenerii terti, care sunt în afara S.C. ELECTRICA S.A.

Mediul intern

Sucursala nu are personalitate juridica, îsi desfasoara activitatea în conformitate cu statutul societatii

Are în componenta sase agentii

Cultura de organizatie

Presupune întregul achizitiilor economice, tehnice si comportamentale, dezvoltat pe parcursul existentei Sucursalei si asociat ei, reflectat ca valori asumate în scopul realizarii obiectivului de performanta economica. Imaginea Sucursalei este perceputa de catre management ca un mijloc de consoliodare al firmei pe piata si totodata un mijloc de consolidare al atmosferei interne. Cultura de organizatie se contureaza prin: scop - consecventa si corectitudine fata de client în vederea atingerii performantei economice; structura functinala si norme - managementul resurselor umane: instruirea si educarea continua a personalului, organizarea si mobilizarea personalului în scopul atingerii obiectivelor stabilite prin responsabilizare reala si asumarea riscurilor; satisfacerea exigentelor de ergonomie a muncii care se rasfrânge în performantele personalului: asigurarea logisticii specifice activitatii; angajarea si orientarea catre comunitate ca act de integrare în, si pastrare a patrimoniului natural.

Puncte de interes pentru potentialii parteneri

A ) Profesionalismul si seriozitatea salariatilor Sucursalei

B) Asigurarea de servicii complete de proiectare si executie si garantii si servicii post executie

Analiza SWOT

Puncte tari

Sucursala detine monopolul lucrarilor catre F.D.F.E.E.

Muntenia Nord

Sucursala dispune de personal înalt calificat în domeniu

Executa toate tipurile de lucrari specifice distributiei

energiei electrice

Sucursala cumpara produse specifice serviciilor energetice

la preturi avntajoase

Poate asigura servicii de verificari auto

Puncte slabe

Sucursala are costuri ridicate

Face plati prin compensare, diminuându-se interesul unor

furnizori de produse

Plata serviciilor se face cu întârzâiere

Oportunitati

Poate executa servicii energetice catre oricare alte firme decât F.D.F.E.E. Muntenia Nord

Se poate asigura consultanta de specialitate

Poate asigura servicii de verificari auto

Poate, cu S.C. ELECTRICA S.A., contracta credite avantajoase pentru dezvoltare

Poate sa-si dezvolte gama de servicii, identificând noi nise în piata serviciilor electrice

Amenintari

Sucursala poate sa piarda principalul client, F.D.F.E.E., prin privatizarea lui

Sucursala nu-si poate regla flexibil preturile de vânzare ale serviciilor pentru a-si acoperii permanent cheltuielile

REPREZENTAREA ANALIZEI SWOT

IMPACT

PERIOADA

TENDINŢĂ

mare

mediu

slab

scurta

medie

lunga

Cresc.

Descresc.

Puncte Tari

Puncte Slabe

Oportunitati

Amenintari

Produsele si serviciile SISE Muntenia Nord

Descriere:

Întretinere si reparatii ale instalatiilor energetice electrice de distributie si industriale;

Servicii de proiectare si consultanta în energetica (solutii optime de alimentare, modalitati de reducere a pierderilor, etc)

Masuratori profilactice în instalatiile de distributie si furnizare a energiei electrice

Masuratori pentru punerea în functiune a instalatiilor electrice

Programe, studii si analize pentru reducerea impactului instalatiilor electrice asupra mediului

Executarea de lucrari noi, modernizari, inclusiv service în instalatiile de utilizare ale consumatorilor

Servicii de verificari, reparatii subansamble si aparataj electric în atelierele proprii (întreruptoare de înalta, medie si joasa tensiune, motoare si transformatoare electrice, transformatoare de masura, etc)

Servicii de reparatii, verificari si etalonari contoare electrice si AMC în ateliere si laboratoare specializate

Servicii de testari si analize uleiuri electroizolante

Dezvoltare energetica, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice

Verificari echipamente de protectie

Interventii în instalatiile electrice industriale si gospodaresti

Servicii de topografie

Vânzari de echipamente si materiale electroenergetice autorizate ELECTRICA

Organizarea de proceduri pentru achizitii publice

Prestare de activitati de transport auto cu mijloace gabaritice si agabaritice (macara, furgon, cisterna, PRB, etc)

Închirieri transformatoare, cladiri, spatii tehnologice si netehnologice

Servicii de organizare manifestari, întâlniri si reuniuni cu caracter tehnic, stiintific, sportiv ori alte teme

Activitati de turism si agrement prin unitatile proprii

Utilitatea produselor si serviciilor pentru clienti

În baza comenzilor ferme primite de la F.D.F.E.E./S.D.F.E.E., Directia comerciala, prin serviciile de aprovizionare si investitii, achizitioneaza toata gama de produse ceruta, distribuind-o catre beneficiar într-un termen determinat de cantitatea si valoarea acestora, respectându-se legislatia si normele în vigoare. Serviciile catre clienti se asigura conform comenzilor, de la studiul de prefezabilitate pâna la punerea în functiune si în continuare, servicii de întretinere si reparatii. Vânzarea produselor catre terti se face prin magazinul de specialitate al Sucursalei, iar serviciile se asigura cu includerea costurilor materiale. Exista si posibilitatea executarii serviciului, cu aportul material al clientului. Clientul are satisfactia unui serviciu ori produs adaptat la nevoile si posibilitatile sale.

Preocupari pentru dezvoltarea serviciilor

Preocuparile Sucursalei sunt concretizate în parte, în parte în curs de derulare ori în stadiul de proiect. Dezvoltarea serviciilor s-a concretizat în deschiderea unui magazin de produse electrice la Zalau care completeaza ori asigura cererile pietei. De asemenea Autobaza AISEE Cluj este certificata Registrul Auto pentru verificari si testari ale autovehiculelor, iar Cabinetul de Psihologie asigura servicii de testare si certificare a aptitudinilor necesare exercitarii meseriilor specifice domeniului energetic-electric, prin dotarile recente. În curs de derulare se afla contractul de achizitionare al unei autoclave de uscare în vid a echipamentelor de înalta tensiune, ceea ce presupune beneficii importante pe termen lung în zona Muntenia Nord si nu doar. În proiect se afla înfiintarea unei sectii de confectii metalice cu orientare pe specificul activitatii în cadrul AISEE Bistrita, totodata asigurarea capacitatii de carosare a Autobazei AISEE Bistrita.

Preturi si tarife

Veniturile obtinute de Sucursala au la baza preturi, tarife si devize aprobate la nivel de S.C. ELECTRICA S.A. Aplicarea acestora este obligatorie pentru toti clientii.

Informatii financiar-contabile

BILANŢ

la data de 31 decembrie 2006 si 31.12.2007

Cod 10 - lei -

Nr

Sold la:

rd

începutul anului 2006

sfârsitul anului 2006

A

B

A

ACTIVE IMOBILIZATE

I IMOBILIZĂRI NECORPORALE

II IMOBILIZĂRI CORPORALE

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL

(rd0l la 03)

B

ACTIVE CIRCULANTE

I STOCURI

II CREANŢE

III INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN

SCURT

IV CASA sI CONTURI LA BĂNCI

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL

(rd05 la 08)

C

CHELTUIELI ÎN AVANS

D

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE

ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

E

ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV

DATORII CURENTE NETE

(rd 09 + 10 - 11 - I 8)

F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd 04 + 12 - 17)

Cod 10

Nr

Sold

la:

rd,

începutul anului 2006

sfârsitul anului 2006

A

B

G

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O

PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

H

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI

sI CHELTUIELI

I

VENITURI ÎN AVANS (rd 17 + 18),

din care:

- subventii pentru investitii

- venituri înregistrate in avans

J

CAPITAL sI REZERVE

I CAPITAL (rd 20 1a 22)

din care:

- capital subscris nevarsat

- capital subscris varsat

- patrimoniul regiei

II PRIME DE CAPITAL

III REZERVE DIN REEVALUARE

IV REZERVE

V REZULTATUL REPORTAT

VIREZULTATUL EXERCIŢIULUI

FINANCIAR

Repartizarea profitului

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)

Patrimoniul public

CAPITALURI - TOTAL (rd 32 + 33)

CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE la data de 31 .12.2006 si 31.12.2007

Nr

Exercitiul financiar

Denumirea indicatorilor

rd

31 decembrie 2006

incheiat

Incheiat

A

B

Cifra de afaceri neta (rd 02 la 04)

Productia vânduta

Venituri din vânzarea marfurilor

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

Variatia stocurilor

Productia imobilizata

Alte venituri din exploatare

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL

(rd 01+05-06+07+08)

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

Alte cheltuieli materiale

b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

c) Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu personalul (rd 15+16), din care:

a) Salarii

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea

imobilizarilor corporale si necorporale (rd 18-19)

a l ) Cheltuieli

a 2) Venituri

b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21-22)

b l ) Cheltuieli

b 2) Venituri

Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 1a 26)

81 Cheltuieli privind prestatiile externe

82 Cheltuieli cu alte impozite, taxe,si varsaminte asimilate

83 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 28-29)

- Cheltuieli

- Venituri

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL

(rd 10 la 14+17+20+23+27)

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

3l

- Profit (rd 09-30)

- Pierdere (rd 30-09)

Venituri din interese de participare

- din care, în cadrul grupului

Denumirea indicatorilor

rd

31 decembrie 2006

incheiat

Incheiat

- din care, în cadrul grupului

1 l

Venituri din dobânzi

- din care, în cadrul grupului

Alte venituri financiare

VENITURI FINANCIARE-TOTAL

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare

si a investiliilor financiare detinute ca active

circulante (rd42-43)

- Cheltuieli

- Venituri

Cheltuieli privind dobânzile

- din care, în cadrul grupului

Alte cheltuieli financiare

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL

(rd 41+ 44 + 46)

REZULTATUL FINANCIAR:

- Profit (rd 40-47)

- Pierdere (rd 47-40)

REZULTATUL CURENT:

- Profit (rd 09+40-30-47)

- Pierdere (rd 30+47-09-40)

Venituri exceplionale

Cheltuieli exceplionale

REZULTATUL EXCEPŢIONAL:

- Profit (rd 52-53)

- Pierdere (rd 53-52)

VENITURI TOTALE (rd 09+40+52)

CHELTUIELI TOTALE (rd 30+47+53)

REZULTATUL BRUT:

- Profit (rd 56-57)

- Pierdere (rd 57-56)

IMPOZITUL PE PROFIT

IMPOZITUL PE VENIT

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd 58-60-61)

- Pierdere (rd 59+60+61);

Date informative

Cod 30

- lei -

I Date privind rezultatul înregistrat

Nr

Nr unitati

Sume

rd

A

B

Unitati care au înregistrat profit

0l

Unitati care au înregistrat pierdere

II Date privind platile restante

Nr

Din care, pentru:

rd

activitatea

curenta

investitii

A

B

Plati restante - total (rd 04+08+14 la 18+22),

din care:

Furnizori restanti - total rd 05 la 07, din care:

- peste 30 de zile

- peste 90 de zile

- peste 1 an

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -

total (rd 09 la 13) , din care:

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat si contributia persoanelor asigurate la fondul asigurarilor sociale de sanatate

- contributia pentru pensia suplimentara

- contributii de la persoane juridice sau fizice care

utilizeaza munca salariata si contributii pentru ajutorul

de somaj de la salariati

- alte datorii sociale

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale

Obligatii restante fata de alti creditori

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la

bugetul de stat

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la

bugetele locale

Credite bancare nerambursate la scadenta - total

(rd 19 la 21), din care:

- restante dupa 30 de zile

- restante dupa 90 de zile

- restante dupa 1 an

Dobânzi restante

III Numar mediu de salariati

Nr rd

A

B

Numar mediu de salariati

Situatia indicatorilor financiari

Nr

SPECIFICATIE

UM

FORMULA DE CALCUL

valoare de comparatie

valoare calcualata

Crt

2007

Lichiditate generala

Active circulante / Datorii curente

>1

Lichiditate imediata

Active circulante (stocuri) / Datorii curente

Rata solvabilitatii generale

Active totale / Datorii curente

>1

Durata de recuperare acreantelor

360/Cifra de afaceri/Media creantelor totale

Durata de plata a obligatiilor

360/Cifra de afaceri/Media datoriilor totale

Viteza de rotatie a activelor circulante

zile

360 / (cifra afaceri / active circulante)

Rentabilitatea activelor totale

Profit net / Total active net

Costuri la 1000lei venituri din exploatare

lei

(Costuri / Venituri ) x 1000

Rotatia activului total

Cifra de afaceri / Active net

Productivitatea muncii

mil lei

Cifra de afaceri / Numar personal

Piata accesibila Sucursalei

Piata totala

Sucursala acopera geografic zona de Sud-Est a României descrisa administrativ de judetele Targoviste,Prahova, Braila,Buzau,Focsani,Galati. Este un teritoriu al carui relief cunoaste aproape toate formele întâlnite.

Segmente de piata specifice

Identificarea pietei - Piata specifica este în câmpul lucrarilor pentru F.D.F.E.E./S.D.F.E.E. Muntenia Nord. De asemena încep sa se contureze premisele aparitiei unor noi clienti, doritori de lucrari complete, la cheie. Clientii doresc lucrari la preturi cât mai mici, de calitate, executia în timp scurt, garantie pe un timp determinat - între 1 si 2 ani, si mentenanta post garantie. În acest sens, în prezent putem actiona în doua directii pentru obtinerea efectelor începând cu anul 2004: achizitionarea unor programe de proiectare pentru toate nivelele de tensiune si dotarea minimala, nescesara, cu scule, dispozitive, AMC-uri, pentru marirea productivitatii. Apreciem ca dezvoltând cele doua directii vom putea creste serviciile, procentual, între 5 si 10%

Caracterizarea pietei pentru perioada 2003/2006 este data de relatia contractuala, dominanta, între Sucursala si F.D.F.E.E. Muntenia Nord. Ţinând cont de tendinta de liberalizare a pietei energetice, orientarea primara a Sucursalei priveste consolidarea relatiilor cu F.D.F.E.E./S.D.F.E.E. Muntenia Nord, ca principalii parteneri, cu obiectivul prelungirii si extinderii acestora. Totodata Sucursala monitorizeaza aparitia altor posibili clienti din piata interna.

Piata energiei electrice se prezinta înca la nivelul întregii tari ca o piata monopolista. În aceeasi masura cu întregul, partea ocupata de serviciile de mentenanta, a Sucursalei pastreaza amprenta pietei mari.

Identificarea altor parteneri decât F.D.F.E.E./S.D.F.E.E.

Muntenia Nord se face prin consultarea permanenta a Monitorului Oficial, Partea a VI-a privind scoaterea la licitatie a lucrarilor apartinând firmelor mari cât si IMM-urilor, a publicatiilor dedicate reclamei si publicitatii în scopul creerii unui portofoliu de clienti. Ca principal furnizor de servicii de mentenanta, Sucursala este interesata de parteneriatele pe care le poate dezvolta cu noii furnizori de servicii de mentenanta a instalatiilor electrice, autorizati, în vederea cunoasterii acestora, a posibilitatilor lor concurentiale în raport cu Sucursala, cât si a conservarii si extinderii propriilor activitati.

Gradul de patrundere pe piata

În prezent, datorita caracteristicilor de monopol ale pietei energiei electrice, Sucursala este indispensabila principalilor parteneri F.D.F.E.E./S.D.F.E.E. Muntenia Nord. Pentru perioada 2003/2006 acestia ramân captivi relatiilor contractuale. Trebuie tinut seama de tendinta liberalizarii pietei si prin urmare a scaderii cererii de servicii de mentenanta în domeniul furnizarii energiei electrice (verificari si reparatii contoare, transformatoare de masura), ca atare, fiind necesara compensarea prin alte activitati. Se impune, de asemenea, cresterea calitatii serviciilor furnizate, implicit gradul de încredere pe care F.D.F.E.E./S.D.F.E.E. Muntenia Nord îl acorda si-l vor acorda Sucursalei, ca partener de afaceri.

Concurenta

O reprezentare importanta în constatarea competitivitatii Sucursalei este exprimata în tabloul de analiza SWOT.

Specificul activitatii Sucursalei impune o reevaluare a factorilor care frâneaza ori împiedica dezvoltarea relatiilor cu partenerii în perspectiva liberalizarii pietei.

Resursele umane

Politica resurselor umane

Obiectivul principal al politicii resurselor umane consta în dobândirea si mentinerea competentelor necesare pentru a îndeplini cu succes obiectivele generale ale societatii, într-un mediu competitiv nou, în conditii de profitabilitate pentru societate.

Principalele elemente ale politicii resurselor umane:

realizarea unei structuri organizatorice flexibile

planificarea resurselor umane în concordanta cu modificarea structurii organizatorice;

cresterea performantei în activitate prin formare profesionala;

crearea unei angajari permanente la nivelul managerilor;

evaluarea performantelor individuale ale managerilor dar si a celor colective, ale compartimentelor.

Structura organizatorica

Director Sucursala, are în subordine directa urmatoarele compartimente:

Serviciul Resurse Umane, Juridic;

Biroul Securitatea si Medicina Muncii, PSI, ISCIR si Metrologie;

Biroul CFG, Disciplina Contractuala si Controlul Performantei;

Biroul AQ-PM.

Directia Tehnica;

Directia Comerciala;

Directia Economica;

6 AISE judetene.

Director Directia Tehnica, cu urmatoarele compartimente în subordine:

Serviciul Planificare Pregatire Coordonare Întretinere si Reparatii

Instalatii de 110kV. MT, JT ;

Serviciul Tehnic, Consultanta Coordonare Proiectare;

Biroul Verificare si Reparatii Echipamente Energetice si de Masura.

Director Directia Comerciala, cu urmatoarele compartimente în subordine:

Serviciul Aprovizionare Depozite;

Biroul Activitati Conexe, Administrare Patrimoniu;

Biroul Marketing;

Biroul Transporturi;

Compartimentul Investitii.

Director Directia Economica, cu urmatoarele compartimente în subordine:

Serviciul Financiar, Preturi si Tarife

Compartiment de Analiza Economica;

Serviciul Contabilitate, Bugete , Centre de Cost

Compartiment Patrimoniu.

Recrutarea si selectia

Recrutarea si selectia este unul dintre procesele importante pentru activitatea de resurse umane si a societatii, în general. Ea este pregatita din timp prin analiza posturilor care urmeaza a fi ocupate, concretizata în fisa postului în urma careia se stabilesc criteriile de selectie.

Recrutarea este popularizarea ofertei de concurs în vederea atragerii unui numar suficient de mare de candidati care sa întrunesca conditiile cerute de post.

Selectia personalului se desfasoara prin concurs sau examen pe criteriul verificarii aptitudinilor si competentei profesionale.

Formarea personalului

Unul dintre elementele de baza a politicii în domeniul resurselor umane este cresterea performantei în activitate si îmbunatatirea procesului de pregatire profesionala prin realizarea unui program de formare profesionala în vederea asigurarii nivelului de calificare/specializare necesar desfasurarii activitatii în conditii de eficienta optima. Acest nivel de competenta al personalului este periodic urmarit prin evaluarile performantei si abilitatilor personalului.

Îmbunatatirea performantelor prin formare profesionala apare fie ca necesitate, atunci când dupa evaluare se constata un nivel necorespunzator al cunostintelor profesionale, fie ca raspuns la nevoia de autoperfectionare a personalului, când initiativa apartine salariatului. Exista si un al treilea tip de perfectionare-autorizare care este impusa de legislatia în vigoare.

Evaluarea performantelor / motivarea

La nivelul echipei manageriale s-a introdus analiza eficientei activitatii prin intermediul indicatorilor de performanta, care sunt urmariti periodic. Pe lânga aspectul practic, ca instrument de masura a eficientei, aceasta metoda este si una de reala motivare a managerilor si a angajatilor, întrucât realizarea/nerealizarea obiectivelor propuse se traduce prin cresterea / diminuarea drepturilor salariale.

Se urmareste motivarea personalului prin:

sistemul de salarizare,

urmarirea si recompensarea performantelor,

asigurarea formarii profesionale,

asigurarea unui climat stabil si ordonat,

asigurarea unor conditii bune de munca, sa.

Flexibilitatea structurii organizatorice

Una dintre caracteristicile cele mai de dorit ale structurii organizatorice este flexibilitatea (pe lânga suficienta si eficienta).

Structura organizatorica poate cunoaste modificari:

sub aspectul numarului de personal

- intrari - fie pe posturi vacantate care este necesar sa fie

ocupate fie pe posturi nou-create;

- iesiri - desfaceri ale contractelor individuale de munca în

formele permise de Codul muncii

Compensând intrarile si iesirile dintr-o luna / perioada rezulta reducerea neta de personal.

ca organigrama - prin introducerea unei noi structuri (compartiment) în subordinea uneia deja existente.

Reducerea de personal nu este un scop în sine chiar în conditiile în care numarul efectiv de personal, pe întreaga sucursala este plafonat.

În afara de cazurile în care reducerea / disponibilizarea este urmarea unui proces de restructurare a Electrica SA, vacantarile de orice natura trebuie sa fie însotite de o analiza a postului ramas care se va concretiza într-o propunere de ocupare prin angajare sau nu.

5. 7. Analize, previziuni

5. 7.1 Miscarea de personal

MIsCĂRI DE PERSONAL 2006-2007

SISE Muntenia Nord

INTRARI

I2006

IESIRI

E2006

I/E

INTRARI

I2007

IESIRI

E2007

I/E

Formarea profesionala

FORMAREA PROFESIONALĂ

SISE Muntenia Nord

Cursanti 2005

(persoane)

Cursanti 2006

(persoane)

Cursanti 2007

(persoane)

Strategii

Strategia în domeniul activitatilor de aprovizionare

1. Misiune

Satisfacerea cerintelor sectorului propriu de productie, ale FDFEE/SDFEE si ale altor clienti - conform documentatiilor si comenzilor primite - cu echipamente , aparate, utilaje, scule, dispozitive precum si cu materiale , combustibili si consumabile.

2.Obiective :

2.1 Incheiere unor contracte avantajoase cu producatorii interni.

Incheierea unor contracte cu furnizorii, reprezentantii directi ai

producatorilor, pentru produsele de import

2.3 Urmarirea respectarii termenelor de livrare a produselor.

Diminuarea stocurilor de materiale si efectuarea lucrarilor cu

materiale din stocul furnizorilor si distribuitorilor.

Informatizarea procesului de aprovizionare prin implementarea SAP

3.Actiuni:

3.1 Respectarea procedurilor de aprovizionare.

3.2 Organizarea achizitiilor conform O.G.60/2001.

3.3 Crearea unui sistem de expeditii rapide a produselor de la furnizori

catre noi.

3.4 Eficientizarea expedierii produselor din magazie catre sectoarele

productive.

4. Resurse:

- Surse proprii,

5. Rezultate estimate:

- Optimizarea circulatiei produselor si materialelor

- Reducerii costurilor de aprovizionare (pret de achizitie, infrastructura, dimensiunea stocului, durata stocului, etc)

STRATEGIA IN DOMENIUL STOCURILOR - 2007

1. MISIUNE

1.1 Valorificarea stocurilor si obtinerea resurselor financiare maxime.

1.2 Diminuarea stocurilor - dobândite la înfiintarea Sucursalei - în

anul 2005 cu 25%.

2. OBIECTIVE

2.1 Utilizarea unei parti a stocurilor in lucrarile executate de SISE catre FDFEE/SDFEE si TERTI

2..2 Predarea stocurilor de siguranta catre SDFEE-uri.

2.3 Vinzarea diferentei dintre stocul total si suma produselor de la punctele 2.1 si 2.2.

2.4 Lichidarea(casarea) stocurilor uzate fizic si moral.

3. ACTIUNI SI DECIZII

Gruparea produselor pentru tot stocul SISE,

Analiza situatiei stocurilor

3.2.1 - selectarea produselor pentru lucrari executabile de AISE catre

SDFEE sau TERTI

Responsabili: inginerii sefi AISE

3.2.2 - selectarea stocului de interventie al AISE-lor

Responsabili:inginerii sefi AISE

-transmiterea situatiilor la SISE in format electronic

Responsabil : personalul de aprovizionare SISE din AISEE

3.2.4- inaintarea la FDFEE TN si la SC Electrica a stocului de

produse, aferente instalatiilor de distributie si furnizare,

specifice constituirii stocului de securitate

Valorificarea produselor, prin redistribuire, catre celelalte SISE

Se vor face cunoscute listele catre toate SISE-le.

Se va solicita raspuns in termen.

Produsele se vor vinde catre celelalte SISE la valorile din documentele contabile.

Produsele din stocuri se pot transfera catre celelalte SISE, numai cu aprobarea SC ELECTRICA.

3.4 Evaluarea produselor:

3.4.1. - se face in scopul valorificarii prin vinzare catre terti

3.4.2. - evaluarea stocurilor se face conform reglementarilor

Electrica si propunerea SISE TN de "Evaluare a

stocurilor" (Anexa 2)

- lucrarea se va intocmi de catre comisiile de evaluare existente in AISEE si SISE

3.5 Valorificarea prin vanzare a stocurilor evaluate.

3.5.1. Principiile vanzarii : "licitatie publica deschisa cu strigare"

3.5.2. Locul licitatiei : Bursa Muntenia

3.5.3. Vanzarea se face conform caietelor de sarcini elaborate de SISE

3.5.4. Pentru intocmirea documentatiei se va tine seama de

instructiunile Electrica Bucuresti

3.5.5. Vanzare se va organiza in mai multe etape, fiecare etapa va

avea cel putin 3 sedinte de vanzari, iar vanzarile se pot continua

si intre sedinte.

3.6 Intocmirea listelor cu propunerile de casare a stocurilor de produse:

3.6.1. Uzate moral si/sau fizic, care nu s-au vandut.

3.6.2. Stocurile care n-au putut fi valorificate prin vanzare

3.6.3. Casarea stocurilor se va face dupa obtinerea aprobarilor de la

SC ELECTRICA SA

Elaborarea documentatiei de casare si transmiterea spre aprobare la

SC ELECTRICA SA

4. REZULTATE ASTEPTATE

Reducerea stocurilor cu 25% .

5. EVALUARE

EVALUAREA STOCURILOR - PRINCIPII GENERALE DE EVALUARE

Evaluarea se face intre nivelul minim si nivelul maxim al costului pentru produse fabricate sau confectionate in atelierele proprii, la nivelul :

- valorii de piata, pentru produsele achizitionate,

- valorii reduse a preturilor de piata, pentru produsele uzate

Evaluarea produselor uzate:

uzura fizica se determina in functie de durata de functionare

estimat a fi suportata de produse ,prin repunerea in stare de functionare. Produsele sunt materialele, piesele si subansamblele rezultate din dezmembrari,demontari casari degradabile sau degradate.

- uzura morala se determina in functie de utilitatea pe care le pot

avea produsele invechite deja,la ora actuala.

Calitatea evaluarii

- oferta trebuie sa inceapa de la un nivel realist

- datele de evaluare trebuie sa fie actuale si relevante. 

METODE DE EVALUARE

1.1 Valoarea de piata (Vp):

se aplica produselor noi, destinate vinzarii, sau includerii in

lucrarile catre terti

- valoarea de piata este pretul de vinzare al fabricantilor sau

distribuitorilor

1.2 Valoarea diminuata a preturilor de piata, tinand seama de uzura

fizica:

- se aplica produselor uzate,destinate vanzarii,sau includerii in

lucrarile catre terti.

- se determina de comisia de evaluare .

- propunem folosirea relatiei de mai jos, pentru determinarea

valorii uzurii fizice:

Vf=Kp*(1-u)*Vp, Kp=0,5-1,este coeficient de piata,care se apreciaza de echipa de evaluare, in raport de vechimea produselor,a cererii pe piata aproduselor respective sau aproduselor similare),de exemplu;circuitul antiferorezonant al unui TECU 110 Kv are valoarea de piata Vp=11,2 mil lei.

Daca se recupereaza acest circuit de la un transformator care s-a casat,comisia constata ca pierderile in miez sunt conform STAS, izolatia infasurarilor este uzata 20%(u=0,2).iar coeficientul de piata,ales,este Kp= 0,7, pe considerentul ca fabrica nu are in stoc si nici nu ar putea fabrica acest produs mai repede de 4-5 luni. In aceste conditii,valoarea de stoc al acestui produs ar fi:

Vf=0,7(1-0,2)*11,2=6,27mil

1.3 Valoare diminuata a preturilor de piata,tinand seama de uzura morala:

- se aplica produselor destinate vanzarii,sau includerii in lucrarile

catre terti

propunem folosirea relatiei:

Vm=Ku*Vp; Ku=0,2-1,este coeficientulde utilizare, al carui valoare maxima este 1. Daca valoare de utilizare scade sub 0,2,putem considera ca produsul poate fi propus pentru casare.

1.4 Valoarea contabila a produselor din stocuri:

-se aplica pentru produsele folosite de de catre SISE/AISE la lucrarile sau vanzarile catre FDFEE/SDFEE

1.5 Daca produsele au atat uzura fizica cat si uzura morala,la relatia dela punctul 2.2,se va atasa coeficientul Ku de la relatia 2.3.

Strategia în domeniul investitiilor

Misiunea: Asigurarea pentru intreg personalul a unor conditii de munca optime prin realizarea unor lucrari de investitii de foarte buna calitate ptr. dotarea personalului cu utilaje, echipamente, scule, dintre cele mai performante care sa duca la marirea productivitatii muncii si prestarea unor servicii de calitate catre

beneficiari .

Obiective: 2006-2007

2.1 Achizitii echipamente de terasare (de executare santuri, gropi,nivelare,

compactare

Achizitii echipamente de consolidarea constructiilor;

2.3 Achizitii echipamente electrice de putere (convertizoare, convertoare);

Achizitii echipamente electrice de masurari si control;

Achizitii de echipamente de protectie si automatizari;

2.6 Achizitia de echipamente pentru ridicarea performantelor si a calitatii

lucrarilor ;

2.7 Achizitii echipamente de protectia mediului;

2.8 Modernizari instalatii electrice.

Actiuni:

- Identificarea lucrarilor necesare dpdv tehnico-economic pentru promovarea lucrarilor strict necesare.

- Fundamentarea cit mai judicioasa a lucrarilor de investitii pentru a le putea promova intr-un timp cit mai scurt.

- Asigurarea lucrarilor cu toate documentatiile necesare, inclusiv avizele aferente.

- Utilizarea surselor de informatii cit mai diverse pentru introducerea in SISE a ultimelor dotari si tehnologii de lucru.

Resurse

Surse proprii, generate din activitati conexe;

Surse din BVC;

Rezultate ( asteptari ):

Cresterea productivitatii muncii

Cresterea satisfactiei clientilor

Asigurarea calitatii lucrarilor.

Evaluari privind starea tehnica a produselor si echipamentelor

Directii de actiune in promovarea investitiilor la nivel SISE Muntenia Nord vor tine cont de urmatoarele:

Investirea fondurilor de dezvoltare in capacitati productive care sa creeze beneficii dupa punerea in functiune.

Dotarea echipelor de electricieni cu scule si echipamente de lucru conform dotarii minime stabilite de Serviciul PPUP.

Amenajarea spatiilor de productie existente pentru imbunatatirea conditiilor de lucru si cresterea productivitatii muncii.

Fata de anul 2004 cand valoarea Programului de investitii Surse Proprii era de 13.100milioane lei am considerat o crestere de 5% ca urmare a punerilor in functiune din anul in curs, rezultand urmatoarele estimari de Program corelate cu fondul de amortismente:

13.800mil. lei

14.400mil lei

15.200mil lei

Strategia în domeniul activitatilor auto 2006-2007

Misiune

Consolidarea pozitiei de unic prestator de servicii auto catre F.D.F.E.E. / S.D.F.E.E. si crearea premizelor pentru extinderea activitatii auto .

Obiective :

1. stabilirea celor mai adecvate tipuri de mijloace de transport pentru

satisfacerea în cele mai bune conditii a cerintelor beneficiarului ;

2. înlocuirea autovehiculelor care nu mai corespund unei exploatari economice;

3. optimizarea raportului dintre autovehiculele aflate în locatiune si cele din parcul de rezerva;

4. asigurarea întretinerii si reparatiei autovehiculelor la timp si în conditiile unei calitati corespunzatoare;

5. achizitionarea operativa a carburantilor , lubrefiantilor si a pieselor de

schimb auto ;

6. prospectarea pietei de servicii auto .

Actiuni :

1. analiza activitatii autovehiculelor avându-se în vedere raportul valoarea de achizitie / costuri cu exploatare , întretinere , reparatii .

2. contractarea achizitiei de autovehicule la nivel centralizat pentru obtinerea unor preturi de livrare cât mai avantajoase ;

3. înlocuirea esalonata a autovehiculelor ;

4. crearea unui parc de rezerva pentru a se asigura înlocuirea operativa a autovehiculelor care nu sunt în stare de functionare ;

5. analiza activitatii de închiriere auto , astfel încât sa se poata delimita cât mai clar numarul de autovehicule necesare pentru satisfacerea în cele mai bune conditii a cerintelor beneficiarului

7. obtinerea autorizarii R.A.R. a atelierelor auto ;

8. introducerea normelor de reparatie în activitatea de reparatii auto ;

9. efectuarea de cursuri de perfectionare pentru mecanicii auto ;

10. dotarea cu S.D.V. a atelierelor de reparatii ;

11. gasirea de furnizori de piese auto care sa livreze la preturi cât mai scazute si din stoc a repere solicitate ;

12. actiuni de ofertare a servicilor existente unor potentiali beneficiari ;

13. actiuni de marketing pentru gasirea de noi servicii auto care sa poata fi

oferite pe piata .

Resurse :

-Surse proprii din activitati de servicii auto.

Rezultate :

- Reducerea timpului si a cheltuielilor de reparatii, a timpului de stationare

la revizii si reparatii a mijloacelor auto

Strategie : 2005-2007

Misiune

- extinderea activitatii de servicii auto

Obiective :

- extinderea serviciilor în activitatea de exploatare ( închiriere , locatiune ) si cu

alti beneficiari

- extinderea serviciilor în activitatea de reparatie ;

- înfiintarea de noi servicii auto .

Actiuni :

- efectuarea de transporturi agabaritice ;

- efectuarea de servicii de testare a functionarii autovehicuelor ;

- efectuarea de servicii de spalare si întretinere a autovehiculelor ;

- efectuarea de servicii de testare a conducatorilor auto pe simulatoare .

Resurse :

- Surse proprii din activitati de servicii auto.

Rezultate :

- Reducerea timpului si a cheltuielilor de reparatii, a timpului de stationare la

revizii si reparatii a mijloacelor auto

Strategia în domeniul serviciilor de consultanta si proiectare

Misiune

Sa asigure clientilor sai baza confortului si eficientei economice, prin asigurarea unor servicii (consultanta energetica si DTE privind instalatiile electroenergetice de alimentare cu energie electrica) cu satisfacerea cerintelor clientilor, prin personal de înalta calificare si dedicat calitatii si operativitatii.

Obiective

1. Realizarea unor venituri de circa 1500000USD prin volumul anual de servicii prestate si consultanta

2. Implementarea efectiva a serviciului de consultanta energetica la nivel de SISE si AISEE

3. Instruirea, implemenatrea si certificarea privind sistemul de management al calitatii conform SR-EN ISO-9001:2001

4 Obtinerea de profit din activitatea prestata de pâna la 20%

5. Dezvoltarea unei activitati minime de marketing (prezentare prin publicitate, atragere de noi beneficiari)

Actiuni

1. Intocmirea programelor anuale de lucrari cu FDFEE Muntenia Nord si SDFEE aferente si reactualizarea permanenta a acestora

2. Prezentarea in mass-media a activitatii pe care o desfasuram pentru atragerea clientilor

3. Prospectarea sistematica a pietei

4. Dotarea cu întregul material documentar (tehnic, economic, legislativ) necesar

5. Eliminarea stagnarilor în procesul de elaborare a DTE prin dotare cu:

tehnica de calcul adecvata

personal corespunzator

mijloace de transport adecvate

echipament topo modern

6. Retribuirea corespunzatoare a personalului implicat în activitatea de proiectare prin introducerea acordului direct

Posibilitatea de angajare de personal în proiectare functie de volumul de servicii solicitat si nu de o cifra din BVC

Posibilitatea de lucru cu colaboratori persoane fizice pentru anumite proiecte (mai ales pensionari din activitatea de proiectare Electrica)

Resurse

resurse umane: 855000USD

resurse de investitii: 190000USD

resurse documentare, instruire:  10000USD

resurse marketing, comunicare: 1000USD

Rezultate

Profitul activitatii se estimeaza între 15 si 20%, adica 225000 - 300000USD pentru perioada 2006-2007

Obiective

1 Realizarea unor venituri de circa 1600000USD prin volumul anual de servicii

prestate si consultanta

2. Mentinerea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii conform SR-

EN ISO-9001:2001

3. Obtinerea de profit din activitatea prestata de pâna la 20%

4. Dezvoltarea în continuare a activitatii de marketing

5. Extinderea domeniului de activitate (prestatii catre noi categorii de

beneficiari)

Actiuni

1. Intocmirea programelor anuale de lucrari cu FDFEE Muntenia Nord si

SDFEE aferente si reactualizarea permanenta a acestora

2. Prezentarea in mass-media a activitatii pe care o desfasuram pentru

atragerea clientilor

3. Prospectarea sistematica a pietei

4. Dotarea cu întregul material documentar (tehnic, economic, legislativ)

necesar nou aparut

5. Dotarea în continuare cu tehnica de calcul adecvata (înlocuirea celei

depasite si achizitia de programe de calcul)

6. Angajarea de personal (personal tânar pentru pregatire în activitatea de

proiectare si colaborarea cu persoane cu experianta plecate din activitatea

de proiectare) corelata cu serviciile solicitate de clienti.

Resurse

resurse umane: 900000 USD

resurse de investitii: 100000 USD

resurse documentare, instruire:  10000 USD

resurse marketing, comunicare: 1000 USD

Rezultate

Profitul activitatii se estimeaza între 15 si 20%, adica 240000 - 320000 USD.

Strategia activitatilor de Intretinere-Reparatii a instalatiilor de 110KV , Medie si Joasa tensiune si de reparatii a echipamentelor pentru perioada 2006-2007

Misiunea:

Satisfacerea cerintelor clientilor si in principal a FDFEE/SDFEE -uri.

Obiective:

1. Cresterea eficientei si profitabilitatii activitatilor.

2. Corelarea optima intre cerintele FDFEE/SDFEE si posibilitatile reale ale

SISE/AISE.

3. Respectarea disciplinei tehnologice si a cerintelor de calitate impuse de

norme.

4. Implementarea sistemului informatic SAP R/3.

Actiuni:

1. Instruirea permanenta a personalului pentru tehnologiile utilizate in activitatile

specifice.

2. Dotarea cu scule, dispozitive, utilaje, aparate si alte echipamente.

Resurse:

- Surse proprii.

Rezultate estimate pentru perioada 2006-2007:

- Eficientizarea activitatii de reparatii.

- Cresterea increderii clientilor in calitatea lucrarilor.

- Extinderea portofoliului de clienti, mai ales tertii.

Strategia in domeniul marketingului

Misiunea

Identificarea nevoilor clientilor, anticiparea acestora si ofertarea activitatilor care sa conduca la deplina satisfacere a clientului.

Obiective:

Vizeaza perioada 2006-2007 :

1. Promovarea firmei pe piata serviciilor energ. în baza serviciilor prestate

actual catre FDFEE.

2. Identificarea de noi servicii pe care le putem presta pe piata energetica-

electrica si promovarea lor;

3. Dezvoltarea preliminara a marketingului intern

4. Dezvoltarea preliminara a imaginii firmei.

5. Elaborarea proceselor si scrierea procedurilor în vederea implementarii

sistemului de management al calitatii ca cerinta esentiala în ofertarea

serviciilor în licitatii.

6. Studiul preliminar al pietei energetice-electrice.

7. Consolidarea imaginii firmei pe piata

8. Cresterea cotei de piata

Actiuni

conceptia pentru realizarea de pliante publicitare, bannere, etc

publicitate în Pagini Nationale, mijloace mass-media locale partciciparea la simpozioane, conferinte, prezentari de

use, etc organizate în cadrul SC Electrica SA sau manifestari similare pe piata energetica-electrica

realizarea de training-uri, instruiri în colaborare cu Serviciul Resurse Umane cu întregul personal al firmei în vederea perceperii conceptelor de marketing si orientarea eforturilor angajatilor spre satisfacerea clientilor

realizarea de legitimatii pentru personalul angajat si elaboararea planului de cariera în colaborare cu Serviciul Personal

utilizarea corespondentei personalizate

conceptia pentru realizarea firmelor la sediile administrative

participarea la instruiri si cursuri specifice sistemului de management al calitatii conform SR-EN ISO 9001-9002

studii pe piata serviciilor energetice-electrice prin metode specifice de marketing

Resurse

- fonduri proprii

Rezultate estimate

- cresterea prestigiului firmei

- identificarea firmei cu propria imagine

- ocuparea unei cote de piata care sa ofere stabilitate firmei

Strategia de dezvoltare a Relatiilor Publice si a imaginii pentru perioada 2006-2007

Misiunea:

Dezvoltarea relatiilor publice si a comunicarii in interiorul si in exteriorul organizatiei in scopul asigurarii unei transparente totale potrivit strategiei de relatii publice 2006-2007 a Electrica SA.

Obiective:

Stabilirea unor relatii corecte, transparente si de lunga durata in relatia cu celelalte institutii, parteneri, si mass-media.

Actiuni:

Realizarea unui pliant de prezentare si reprezentare a firmei,in scopul promovarii serviciilor puse la dispozitia clientilor, in care se vor respecta elementele de identitate unitara.

Felicitarea tuturor colaboratoarelor/ colaboratorilor/colegelor, de 8 Martie si cu ocazia sarbatorilor de Paste , cu felicitari unitare realizate de SC Electrica SA.

Conceptia si realizarea in luna aprilie a unui site pe INTERNET , reactualizat permanent.

Prezentarea firmei si reclama serviciilor, puse la dispozitia clientilor in toate Agentiile SISE Muntenia Nord, prin difuzarea in tiraj de 2500 exemplare a hartii Clujului,unde SISE Muntenia Nord, ocupa un spatiu de publicitate.

In curs de defitivare, se afla un CD de prezentare si promovare a imaginii firmei.

Campanie de promovare, informare si educare a clientilor la nivelul Agentiilor din SISE Muntenia Nord,cu privire la serviciile nou aparute (mesaje catre mass- media).

Realizarea grafica a unui afis, plasat in locatiile SDFEE, FDFEE in cadrul campaniei de promovare, informare si educare a clientilor.

Comunicarea interna:

Difuzarea , Codului etic al angajatului Electrica SA, tuturor salariatilor.

Informari trimestriale la toate nivele cu privire la realizarile si performantele firmei.

Difuzarea Manualului de Identitate a SC Electrica SA, in vederea insusirii elementelor de identitate,si utilizarea acestora atat in comunicarea interna cat si in cea externa

Comunicare externa :

Monitorizarea satisfactiei clientilor, prin chestionarea acestora semestrial, cu privire la serviciile prestate precum si la competenta si comportamentul personalului.

Vizite la clienti unde este consemnata performanta organizatiei, inclusiv potentialul de imbunatatire.

Difuzarea catre clienti si catre potentialii parteneri de afaceri,a tuturor materialeor de prezentare ,informare si educare realizate de SISE Muntenia Nord si AISE-uri, in scopul largirii pietei.

Felicitarea cu ocaziile sarbatorilor , a tuturor partenerilor de afaceri.

Activitati de protocol intern si extern.

Pe termen mediu si lung :

Vizeaza continuarea, imbunatatirea si actualizarea permanenta a tuturor activitatilor in curs.

Implementarea Strategiei de Relatii Publice a SC Electrica SA.

Intretinerea bazei de date secifice activitatii SISE Muntenia Nord.

Realizarea activitatilor de protocol.

Asigura mentinerea unor relatii stranse cu toate categoriile de public, fidelizarea clientilor actuali si atragerea de noi clienti.

Consolidarea relatiei cu mass-media in vederea dezvoltarii si mentinerii reputatiei SISE Muntenia Nord .

Resurse:

Surse proprii cu incadrare in BVC

Rezultate estimate:

Consolidarea pozitiei pe piata serviciilor energetice atat in relatia cu FDFEE si SDFEE cat si in relatia cu tertii in ceea ce priveste imaginea si comunicarea.

Strategia în domeniul activitatilor conexe

Misiunea:

Generarea unor noi resurse financiare din alte servicii decit cele de baza.

Obiective pentru perioada 2006-2007:

  1. Achizitia de instalatii pentru masuratori parametri auto
  2. Achizitia unei instalatii pentru compensarea parametrilor de calitate a energiei electrice
  3. Participarea la instruiri , cursuri de pregatire si la implementarea Sistemului informatic SAP R/3 in activitatea curenta din domeniul administrare patrimoniu si activitati comerciale conexe
  4. Implicarea in elaborarea proceselor si scrierea procedurilor pentru implementarea si certificarea Sistemul de management al calitatii conform SR-EN ISO-9001:2002
  5. Comercializarea de produse electrice si electrotehnice de JT in regim en-gros;
  6. Comercializarea de alte produse cum ar fi electrocasnice in magazine amenajate in spatii proprii detinute de agentiile noastre in orasele resedinta de judet;
  7. Închirieri de cladiri,depozite , magazii, cit si închirieri de terenuri ;
  8. Închirieri de echipamente electrice energetice;
  9. Exploatarea bazelor sportive , a bazelor de agrement si turistice.
  10. Amenajarea si utilizarea spatiilor disponibile pentru pastrarea în custodie a materialelor si echipamentelor tertilor

Actiuni:

Identificarea si inventarierea resurselor materiale din patrimoniu disponibile ptr. Activ. Conexe

Studii de fezabilitate

- Proiecte

Note de fundamentare

Planuri de afaceri

Actiuni de publicitate si promovare comune cu Biroul marketing.

Resurse:

- Surse proprii si surse generate din activitati conexe;

Rezultate estimate:

- Stabilirea de Programe concrete de actiuni la nivelul Agentiilor care

vor fi urmarite etapizat.

- Demararea propriu-zisa a activitatilor functie de resursele financiare

disponibile.

Strategia pentru asigurarea calitatii si protectiei mediului 2005-2007

Strategia privind asigurarea calitatii si mediului are la baza strategia formulata de S.C. Electrica S.A. si are ca misiune pe termen mediu realizarea unui management integrat calitate - mediu.

A. OBIECTIVE

a)     Pentru perioada 2005-2007:

Realizarea sistemului de management al calitatii conform standard  SREN ISO 9001:2000;

Reducerea impactului cu mediul inconjurator;

Promovarea unei culturi a calitatii si mediului de viata in organizatie.

Certificarea sistemului calitatii conform cu noul standard EN ISO 9001:2000

b)     Pentru perioada 2005-2007:

Perfectionarea sistemului calitatii si mediului inconjurator si trecerea la managementul integrat calitate - mediu.

A.1 Obiective strategice

SISE Muntenia Nord isi orienteaza preocuparile spre satisfacerea cerintelor clientilor la timp si in conditii de calitate , la preturi accesibile.

A.1.1 Obiective in domeniul calitatii :

- reproiectarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001 si integrarea Sistemului de Management de Mediu ;

- optimizarea costurilor totale prin reducerea costurilor datorate noncalitatii ;

- constituirea unui sistem eficient de formare - educare - perfectionare a personalului propriu si evaluarea periodica a capabilitatii acestuia .

A.1.2 Obiective in domeniul protectiei mediului

asigurarea conformarii legislative (elaborarea de bilanturi de mediu pentru toate obiectivele generatoare de impact) ;

diminuarea oricarui impact cu efecte nefavorabile asupra mediului pentru obiectivele noi sau reabilitate - retehnologizate prin masuri de proiectare ;

promovarea instalatiilor si echipamentelor cu performante ecologice;

îmbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor ;

monitorizarea activitatilor cu impact asupra mediului ;

ridicarea nivelului constiintei de mediu a personalului .

B.    DIRECTII DE ACTIUNE

a)     In perioada 2005-2006:

Instruirea personalului si elaborarea Sistemului de management al calitatii, conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001;

Implementarea SMQ la nivelul AISE si agentiilor din componenta sa

Certificarea SMQ dupa noul standard SR EN ISO 9001:2001;

Elaborarea documentatiilor pentru Sistemul de management al mediului, dupa standardul SR EN ISO 14001:1998

b)     Pentru perioada 2006-2007:

Perfectionarea sistemului de management al calitatii si mediului

Actiuni pentru consultanta si instruire privind trecerea la managementul integrat calitate-mediu (TQM).

Elaborarea programului pentru TQM

C. DIRECTII DE ACTIVITATE

C.1. In domenuil calitatii

- implementarea sistemului calitatii în întreaga structura organizatorica (managementul de vârf , structura functionala si structura de productie) ;

- informatizarea si modernizarea continua a proceselor de productie ;

- asimilarea de tehnologii noi si echipamente moderne/ performante ;

- asigurarea eficientizarii relatiilor de interfata cu clientii si furnizorii de produse / servicii prin încredere reciproca si comunicare corecta cu acestia, obligându-i in timp sa-si creasca nivelul calitativ al produselor si serviciilor

C.2 In domeniul protectiei mediului

crearea unei culturi organizationale în domeniul Protectiei Mediului, având

la baza principii ca:

"dezvoltare durabila",

"mentinerea si ameliorarea calitatii mediului",

"prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor",

''respectarea normelor de compatibilitate electromagnetica";

- implicarea directa si responsabila a managementului de vârf si executiv în procesul de implementare si certificare a Sistemului de Management de Mediu si în actiunile de monitorizare a proceselor cu impact negativ asupra mediului ;

- alocarea de resurse pentru modernizarea si ecologizarea instalatiilor si cresterea exigentei în relatia cu furnizorii de produse ;

- colectarea, depozitarea si valorificarea deseurilor cu respectarea prevederilor legale.

D.ACTIUNI / MIJLOACE DE REALIZARE

D.1 In domeniul calitatii :

- instruirea personalului propriu în vederea cunoasterii si îmbunatatirii tehnicilor de lucru în grup, colaborarii între departamente, relatiilor interumane;

- Organizarea de programe de instruire în domeniul calitatii pentru toate categoriile de personal în vederea formarii unei culturi a calitatii pentru întreaga organizatie;

- instruirea personalului care lucreaza direct cu clientii;

- mentinerea clientilor si cresterea încrederii acestora prin oferirea de servicii de buna calitate;

- atitudine corecta, principiala, în relatiile cu clientii;

- transparenta în ceea ce priveste politica de preturi si tarife aplicate serviciilor catre clienti;

- schimbarea mentalitatii fata de lucrul bine facut ;

- imbunatatirea comunicarii interne;

- imbunatatirea culturii calitatii in organizatie prin inspirarea încrederii si

încurajarea personalului sa serveasca organizatia la cotele celor mai înalte ale

exigentei,

atragerea si motivarea tinerilor pentru angajarea in cadrul organizatiei;

dezvoltarea si întarirea cu personal de specialitate a compartimentelor de asigurarea calitatii si protectia mediului din filiala si sucursalele subordonate;

dezvoltarea unui sistem integrat calitate-mediu-securitate;

certificarea sistemului reproiectat de catre un organism de certificare international;

D.2 In domeniul protectiei mediului :

- dezvoltarea functionarii sistemului de formare-perfectionare a personalului pe baza cerintelor impuse de standardul SR EN ISO 14001:1997 si a legislatiei nationale în domeniu ;

- elaborarea planului de lucrari de Protectia Mediului pentru limitarea / reducerea / eliminarea efectelor negative asupra mediului ;

- initierea actiunilor de modernizare si ecologizare a instalatiilor pentru diminuarea si limitarea impactului asupra mediului si monitorizarea efectelor de câmp electric si magnetic ;

- respectarea normelor legislative pentru obtinerea / actualizarea autorizatiilor de mediu la toate obiectivele din patrimoniu (instalatii, sedii etc)

- incadrarea în prevederile legislative privind regimul deseurilor, combustibililor, uleiurilor si al fluizilor dielectrici care contin substante toxice ;

- definirea responsabilitatilor si implicarea fiecarui angajat in reducerea impactului negativ asupra mediului .

BIBLIOGRAFIE

Regulamentul de Organizare si Functionare a SISE Muntenia Nord

Politica de Mediu

Politica de Marketing

Notele de curs


Document Info


Accesari: 10467
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )