Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


DEFICIENTA DE VEDERE (HANDICAPUL VIZUAL)

medicina


DEFICIENŢA DE VEDERE (HANDICAPUL VIZUAL)

2.1. Definitia si clasificarea deficientelor vizualeDeficienta de vedere este o deficienta de tip senzorial si consta în diminuarea în grade diferite (pâna la pierderea totala) a acuitatii vizuale. Handicap vizual înseamna, asadar, scaderea acuitatii vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular), care are loc din perioada vietii intrauterine pâna la moarte.

Handicapul vizual apare, asadar, din cauza insuficientei functionari (sau chiar a eliminarii) a analizatorului vizual.

Deficienta de vedere se poate clasifica în functie de mai multe criterii.

1. Un prim criteriu de împartire a formelor de handicap de vaz consta în gradul (gravitatea) defectului vizual.

Clasificarea deficientilor vizual dupa acest criteriu constituie, în primul rând, clasificarea lor în functie de acuitatea vizuala, mai precis, în functie de proportia pastrata din acuitatea vizuala. Acuitatea vizuala constituie facultatea regiunii musculare a retinei de a percepe obiecte de dimensiuni mici. Limita inferioara la care un obiect poate fi perceput constituie minimum perceptibile. Capacitatea de separare a doua imagini izolate pe retina constituie minimum separabile. Determinarea acuitatii vizuale se face cu ajutorul optotipilor (tabele potometrice). Tabelele optometrice sunt formate din rânduri de litere, cifre, semne sau imagini de marime descrescânda, verificate statistic. Lânga fiecare rând este specificata distanta de la care dimensiunile respective pot fi percepute de un ochi emetrop (normal). Examinarea se face de la o distanta fixa de 5 metri, separat pentru fiecare ochi. Rezultatul (acuitatea vizuala) se calculeaza dupa formula v = d / D, la care numaratorul (d) este egal cu


distanta examinarii (5 m.), iar numitorul (D) reprezinta distanta citirii rândului respectiv de catre un ochi emetrop.

Clasificarea deficientilor vizuali în functie de acuitatea vizuala este redata în tabelul urmator:


Gradul defectului vizual

Acuitatea vizuala exprimata în:

Locul de scolarizare

Fractii ordinale

Fractii zecimale

Procen­te0

Cecitate totala
scoala de orbi

Cecitate practica
Ambliopie grava
Ambliopie
scoala de ambliopi

Dupa cum rezulta din tabel, deficienta vizuala prezinta de la pierderea totala a capacitatii vizuale si pâna la ambliopie diferite grade, astfel încât între cecitatea absoluta si ambliopie mai exista - dupa un termen introdus de Truc - si o „cecitate relativa". Cecitatea (orbirea) reprezinta, asadar, un handicap major sau total de vedere, presupunând lipsa completa a vazului.

Aceasta delimitare între cecitate si ambliopie este foarte necesara, deoarece specializarea scolilor pentru deficienti vizual a dus la crearea unor institutii scolare separate pentru orbi si ambliopi. In scolile de orbi se preconizeaza o metodica de predare bazata pe solicitare tactil-kinestezica si auditiva, iar în procesul de predare din scolile de ambliopi se face uz de analizatorul optic valid, de cel tactil-kinestezic si cel auditiv.

Baremele existente pentru scolarizarea deficientilor vizual difera destul de mult de la o tara la alta. Diferentele apar mai cu seama în proportiile acuitatii vizuale care stabilesc limitele între scoala de ambliopi si scoala de orbi, pe de o parte, scoala de ambliopi si scoala de masa, pe de alta parte.

De asemenea, trebuie precizat ca în determinarea gradului defectului vizual nu se ia în considerare exclusiv acuitatea vizuala, ci si alte elemente ale capacitatii vizuale. Astfel, se considera echivalenta cecitatii, deficienta vizuala care rezulta dintr-o reducere a câmpului vizual


binocular la mai putin de 20°, chiar daca acuitatea vizuala centrala este nemodificata.

în afara de acuitatea 858g612i vizuala si de câmpul vizual se mai iau în considerare, în ceea ce priveste aprecierea gradului deficientei si alte defecte ale aparatului vizual, care diminueaza capacitatea vizuala, ca de exemplu, strabismul, nistagmusul etc.

în definirea gradului deficientei vizuale mai sunt implicati si alti factori optici si extraoptici, care concura la posibilitatile de valorificare practica a restului de vedere. în acest sens se vorbeste de eficienta vizuala sau dinamica a capacitatii vizuale. Daca acuitatea vizuala este prin excelenta o entitate fiziologica, care poate fi determinata cantitativ, eficienta vizuala trebuie conceputa mai larg, cuprinzând o serie de factori psihologici de natura extraoculara, iar determinarea ei scapa deseori unei cuantificari precise. De fapt, eficienta vizuala, care este educabila si perfectionabila, este mai semnificativa pentru elevii ambliopi si pentru copiii cu resturi de vedere din scolile speciale de orbi decât acuitatea vizuala.

2. Clasificarea deficientilor vizuali dupa momentul producerii defectului

Momentul, deci vârsta la care a aparut defectul vizual, constituie o problema pentru psihologia deficientului vizual, mai cu seama în ceea ce priveste bagajul de reprezentari vizuale de care dispune; se stie însa ca momentul survenirii defectului nu influenteaza numai sfera reprezentarilor, ci are repercusiuni si asupra nivelului dezvoltarii motricitatii copilului orb, precum si asupra altor aspecte ale personalitatii deficientului vizual.

în functie de criteriul momentului instalarii defectului vizual, deosebim defecte congenitale, defecte survenite (în copilaria timpurie, la vârsta antescolara, prescolara, scolara) si defecte tardive.

Orbii congenitali sunt complet lipsiti de reprezentari vizuale, iar la orbii cu defect vizual survenit - tinându-se cont de timpul care a trecut de la aparitia defectului pâna la vârsta actuala - se pastreaza o serie de imagini vizuale care pot avea o influenta însemnata asupra particularitatilor psihologice individuale.

Orbii congenitali sunt complet lipsiti de reprezentari vizuale, atât studiile mai vechi, cât si cele mai recente, remarcând importanta


tiflopsihologica a reprezentarilor vizuale recomanda mentinerea acestor imagini pe o perioada cât mai îndelungata dupa instalarea defectului, precum si valorificarea lor în procesul de învatamânt. Astfel, T. Heller deosebeste, în functie de participarea experientei optice la definirea profilului psihologic al deficientului vizual, urmatoarele grupe de orbi:

a)         orbii congenitali si cei care au orbit în primul an de viata; persoanele care fac parte din aceasta grupa sunt lipsite de orice experienta optica, viata lor psihica nefiind influentata de reprezentarile vizuale;

b)         orbii la care defectul a survenit la vârsta de 2-4 ani - la acesti deficienti se remarca, mai ales în perioada imediat instalarii cecitatii, o interventie a reprezentarilor vizuale, care participa la „interpretarea" datelor tactil-kinestezice, fiind vorba deci de o strânsa interdependenta a modalitatilor tactil-vizuale; reprezentarile vizuale se sting treptat, însa dezvoltarea receptiei tactil-kinestezice nu are loc în mod „autonom" ca la orbii din nastere;

c)         copiii care au orbit dupa vârsta de 4 ani; acestia dispun de un bagaj însemnat de reprezentari vizuale; datele tactil-kinestezice si auditive le evoca întotdeauna imaginile vizuale anterioare (proces denumit vizualizare);

d)         copiii orbi cu resturi de vedere - chiar daca acestea sunt minime si permit numai perceperea luminozitatii si a unor raporturi spatiale vagi (marimea obiectelor si distanta aproximativa) - recurg, de asemenea, la vizualizare, imaginile vizuale „interpretând" imaginile tactil-kinestezice.

Literatura tiflopsihologica este bogata în astfel de clasificari, mai mult sau mai putin concordante. Astfel, P. Henri, aplicând nu numai criteriul gradului si al momentului survenirii deficientei, ci si criteriul dinamicii acesteia (stationara, progresiva, regresiva), deosebeste sase grupe de orbi:

e)         orbi totali congenitali;

f)           orbi totali congenitali carora li s-a recuperat partial vederea printr-o interventie recuperatorie;

g)         orbi cu resturi de vedere stationara de tipul sensibilitatii luminoase;

h) orbi totali, care au dispus înainte de instalarea deficientei de o vedere normala;

i) persoanele cu resturi de vedere de tipul sensibilitatii la lumina, care au vazut normal înainte de a surveni defectul vizual;


j) deficienti vizuali cu resturi de vedere care scad progresiv. A. Janda grupeaza copiii, în functie de momentul instalarii defectului, în urmatoarele categorii:

a) orbii congenitali;

b) orbii tardivi: cu defectul survenit în copilaria timpurie (0-2 ani), în copilaria mica (3-6 ani), la prima vârsta scolara (7-10 ani) si la vârsta adulta (peste 18 ani).

Aceasta clasificare coincide aproximativ cu cea preconizata de B. I. Kovalenco si N. B. Kovalenco, care deosebesc: orbii din nastere si pâna la 1 an, copiii cu cecitate survenita între 1-3 ani, 3-5 ani, 5-7 ani si peste 7 ani. H. Scholtyssekin aplica o clasificare în care se opereaza cu perioade foarte larg concepute. Astfel, deosebeste:

c)    cecitatea congenitala si timpurie (de la 0-7 ani);

d)    cecitatea survenita (intervenita la vârsta de 7-18 ani);

e) cecitate tardiva (18-60 ani)

f) cecitate intervenita la batrânete (dupa vârsta de 60 ani).
H.Wappman în studiul sau utilizeaza o clasificare în care se

deosebesc:

g) o categorie de orbi congenitali sau deficienti din primul an de
viata, orbi totali sau cu sensibilitate luminoasa;

h) o a doua categorie de orbi tardivi, care citesc însa pur tactil, fara sa recurga la functia optica;

i) o categorie de ambliopi gravi, care reusesc sa rezolve partial sau în întregime o problema data cu ajutorul vazului.

O tratare mai putin analitica a problemei o întâlnim la W. Steiberg, care distinge numai cecitatea timpurie si tardiva. In prima grupa include orbii congenitali si pe cei care au orbit la vârsta de 1-3 ani, specificând însa ca de fapt toti cei care au orbit pâna la vârsta pubertatii trebuie considerati ca facând parte din aceasta grupa. In categoria orbilor tardivi include persoanele care au orbit dupa vârsta pubertatii.

Dupa cum s-a aratat, exista în literatura tiflopsihologica numeroase clasificari ale deficientilor vizuali dupa momentul instalarii defectului. Ceea ce au ele în comun însa este faptul ca n-au fost elaborate experi­mental, ci deductiv, deseori empiric, prin aplicarea la aceasta problema a unor periodizari de vârsta din psihologia copilului.

Exista si doua tipuri speciale de cecitate: cecitatea isterica si agnozia vizuala. 52

In cazul cecitatii isterice, din punct de vedere fiziologic si anatomic, analizatorul vizual nu prezinta nici o disfunctie, dar din punct de vedere psihic subiectul refuza inconstient sa vada (de ex. un traumatism/soc emotional în care informatia vizuala a jucat un rol major -subiectul si-a vazut sotia în flacari în propria casa arzând, fara a o putea salva).

Agnozia vizuala este fenomenul aflat la polul opus, din punct de vedere fiziologic si anatomic analizatorul vizual fiind evident afectat, însa subiectul vrea /crede ca vede.

Clasificarea deficientilor vizual dupa etiologia, localizarea si
dinamica efectului

In functie de criteriul etiologiei cecitatii si ambliopiei, deosebim atâtea categorii de deficienti vizual câte cauze pot provoca defecte vizuale. Pentru tiflopedagog nu este lipsit de importanta sa studieze colectivul de elevi dupa acest criteriu, pentru a putea tine cont de particularitatile individuale ale elevilor, determinate de cauza defectului si pentru a colabora cu medicul oftalmolog, în vederea respectarii indicatiilor si contraindicatiilor date în cazul fiecarui defect vizual. în aceasta ordine de idei intereseaza si dinamica defectului (daca este stationar, progresiv sau eventual regresiv, reversibil), precum si viteza evolutiei lui, pentru a lua cele mai adecvate masuri pedagogice. Astfel, un copil cu o afectiune vizuala care progreseaza rapid catre pierderea totala a functiei optice va fi scolarizat într-o scoala speciala de orbi, chiar daca dispune de o acuitate vizuala pe baza careia ar putea fi cuprins într-o scoala de ambliopi.

Defectul vizual poate fi localizat în orice segment al analizatorului vizual (segmentul periferic, de transmisie, central) si - în functie de aceasta localizare - se deosebesc deficientii vizual cu defecte localizate în organul vizual, pe traiectul nervului optic sau în scoarta cerebrala - lob occipital.

Clasificarea deficientilor vizuali dupa complexitatea
defectului

Dupa criteriul complexitatii defectului se studiaza fondul pe care apare defectul considerat, daca este singular sau se combina, asa cum se întâmpla frecvent, cu alte defecte extraoculare (de auz, motrice, mintale, ale limbajului). In cazul acesta se pun unele probleme specifice de


selectie. Astfel, deficientul vizual care este si surd sau hipoacuzie, precum si deficientul vizual care prezinta si o debilitate mintala se scolarizeaza separat, în clase speciale, sau în scoli deosebite.

5. Clasificarea deficientilor vizuali în functie de conditiile de mediu si de educatie

în functie de conditiile de mediu si de educatie de care s-a bucurat deficientul vizual înainte si dupa instalarea defectului exista o serie de categorii de orbi si de ambliopi de care trebuie sa se tina seama în clasificarea deficientilor. Se stie, de exemplu, ca deficientii vizual sunt scolarizati deseori cu întârziere si se prezinta la scoala cu un serios deficit de dezvoltare, dupa ce au fost tinuti ani de zile în sânul familiei, care n-a putut asigura conditiile adecvate copilului orb. Sunt cunoscute unele cazuri când acesti copii sunt retardati sub aspectul dezvoltarii limbajului, al motricitatii, al deprinderilor elementare etc. si ofera tabloul imbecilitatii. Lipsa stimularii senzoriale si carentele educative serioase au determinat o ramânere în urma care poate fi recuperata numai printr-o munca instructiv-educativa sustinuta.

Criteriile de clasificare care au fost enuntate mai sus nu trebuie privite separat unele de altele. în fiecare caz dat, factorii amintiti se îmbina într-un mod specific, fapt care duce la o eterogenitate pronuntata a colectivelor de elevi cu care ne întâlnim în cadrul institutiilor speciale pentru deficientii vizual.

2. 2. Etiologia deficientelor de vedere

Cauzele cecitatii si ale ambliopiei nu pot fi studiate separat, aceleasi afectiuni oculare putând provoca leziuni si modificari de diferite grade ale analizatorului vizual.

Nu se poate vorbi în general despre cauzele deficientelor vizuale, în aceasta privinta existând diferente destul de pronuntate de la o epoca la alta, de la o regiune geografica a lumii la alta. în plus se poate discuta despre cauzele cecitatii si ale ambliopiei si în functie de perioada de vârsta în care se manifesta cu preponderenta (cauze ale cecitatii congenitale dobândite în copilarie, tardiv sau numai la batrânete).

în deceniile trecute au predominat alte cauze ale deficientei vizuale decât în prezent. La începutul secolului nostru cauzele majore ale orbiriiI

au fost: oftalmia blenoragica a nou-nascutilor, bolile infectioase, trahomul - afectiuni care în prezent au disparut în tarile civilizate.

Statisticile actuale din Europa indica afectiunile congenitale, glaucomul si traumatismele oculare ca fiind cele mai frecvente cauze ale handicapului vizual. în acelasi timp, trahomul si alte boli de ochi, eradicate în unele zone ale lumii, continua sa constituie o problema în alte zone ale lumii (Africa, Asia). Daca unele afectiuni oculare sunt considerate ca boli ale mizeriei, promiscuitatii si ignorantei (trahomul), au aparut alte cauze ale orbirii apreciate ca boli ale civilizatiei, ca de exemplu fibroplazia retrolenta, care este cauzata de supradozarea oxigenului în timpul îngrijirii cu mijloace tehnice moderne (incubatoare) a copiilor nascuti prematur. Dupa cum s-a aratat, unele boli de ochi constituie caracteristici ale orbirii de batrânete (cataracta senila, glaucomul), iar altele se manifesta prin excelenta la copii (cataracta congenitala, gliomul retinian).

într-o viziune structural-functionala, vom încerca sa urmarim complexitatea acestor factori la mai multe niveluri.

2.2.1. Afectiuni ale analizatorului vizual care produc deficienta de vaz

Aceste cauze ale deficientei vizuale partiale sau totale tin de leziunile si de disfunctiile diferitelor segmente ale organului vizual.

Acesti factori patogeni pot fi clasificati dupa diferite criterii. Un criteriu uzual îl constituie localizarea organica, anatomica a afectiunii (patologia corneei, cristalinului, retinei etc). Afectiunile pot fi clasificate în raport cu efectele lor asupra capacitatii vizuale.

în spiritul abordarii sistemice vom prezenta o clasificare în raport cu subsistemele acestei functii, urmarind cauzele care afecteaza principalele subfunctii ale analizatorului vizual. Considerând functia vizuala ca pe o sinteza dinamica a mai multor subfunctii, putem spune ca tulburarea unei subfunctii lezeaza functia vizuala în întregul ei.

2.2.1.1. Tulburari ale subfunctiilor de formare a imaginii optice

Formarea imaginii optice care se proiecteaza pe retina este realizata prin actiunea dioptrului ocular, adica a elementelor refringente ale globului ocular: cornee, umoare apoasa, cristalin si corpul vitros.


Acest fenomen optic normal poate fi partial sau total împiedicat în manifestarea lui prin doua tipuri de disfunctii:

a. Tulburari de refractie (ametropiile)

Formarea corecta a imaginii optice pe retina (ochiul emetrop) poate fi împiedicata de existenta unor tulburari ale capacitatii de refractie a ochiului, numite în general ametropii. Ametropiile sunt cauzate de modificari ale refringentei mediilor optice, fie de modificari ale axului anteroposterior al globului ocular. Sunt cunoscute patru tipuri de ametropii:

Miopia

Miopia reprezinta un exces de refractie, care tulbura perceptia la distanta (nu vede bine la distanta). Imaginea optica a obiectului se formeaza nu pe ecranul retinian, ci înaintea lui, fiind neclara. Miopul tinde sa se apropie de obiect sau sa apropie obiectul de ochi ca sa-1 poata vedea mai clar. Cu cât obiectul este mai departat de ochiul miop, cu atât imaginea este mai difuza. în schimb, obiectele apropiate sunt corect percepute.

Corectia optica a acestui defect de refractie (cazul miopiei benigne) se face cu lentile divergente (-), menite sa readuca imaginea înapoi pe retina. Copilul cu aceasta deficienta de vedere nu are nevoie de scolarizare speciala, ci doar de respectarea unor conditii de igiena stricte. Doar în cazul miopiei maligne (de obicei de natura congenitala) este necesara scolarizarea speciala, pentru ca evolutia acestei tulburari este rapida si grava.

Hipermetropia

Cauzele acestei tulburari sunt dimensiunea redusa a axului anteroposterior al globului ocular, capacitatea refringenta scazuta a cristalinului sau alti factori care scad puterea de refractie. Este vorba deci de o refractie insuficienta, drept urmare imaginea obiectului este neclara si se formeaza în spatele retinei. Subiectul, asadar, are dificultati în a percepe obiectele din apropiere si pentru a le depasi tinde sa le îndeparteze de ochi.

Corectia optica se face cu lentile convergente (+) si prin exercitii vizuale sistematice.


Hipermetropia nu trebuie confundata cu presbitia, manifestare fiziologica legata de vârsta de 45-50 ani.

Astigmatismul

Acest viciu de refractie consta într-o diferenta de refringenta a meridianelor dioptrului ocular, care duce la focalizarea imaginii optice, nu într-un singur focar retinian, ci în doua sau mai multe focare. Astigmatismul are de obicei la baza o structura deficitara a corneei si se asociaza cu o ambliopie înnascuta. Drept urmare se produce o imagine vizuala difuza, estompata, vederea fiind scazuta atât la apropiere, cât si la distanta. Astigmatismul poate fi corectat cu lentile cilindrice, care trebuie purtate cât mai de timpuriu, dupa 18 ani corectia fiind greu de suportat.

Anizometropia

Anizometropia consta într-o diferenta de refractie între cei doi ochi. Ea se produce atunci când un ochi este emetrop iar celalalt sufera un viciu de refractie dintre cele mentionate mai sus. De asemenea, vorbim de anizometropie când cei doi ochi sunt ametropi, dar de tipuri si grade diferite ale tulburarii refractiei. De obicei, aceasta anomalie este ereditara. Corectarea se face cu lentile diferite pentru fiecare ochi, în functie de gradul si de tipul de tulburare a fiecaruia.

b. Opacifierile mediilor refringente

O a doua categorie de cauze care pot împiedica subfunctia de formare a imaginii optice o constituie opacitatile aparute pe parcursul razelor de lumina în drumul lor spre retina.

Opacifierile corneei

Se refera la lipsa totala sau partiala de transparenta a corneei, ce poate fi provocata de diverse tipuri de afectiuni congenitale sau dobândite.

Keratitele

Sunt leziuni inflamatorii ale corneei. Cauzele keratitelor sunt exogene (traumatisme, stari patologice generale, sifilis, herpes, subnutritie etc.) si endogene (procese corneene degenerative si distrofice). Keratitele sunt însotite de simptome specifice: iritatie, lacrimare, pierderea luciului corneean, vascularizatie, modificari de forma ale corneei, durere etc.Leucomul corneean

Leucomul este o cicatrice de culoare cenusie saturata sau intens alba (popular numita „albeata") care reduce complet transparenta corneei în câmpul sau. Poate fi partial sau total, în leucomul total cecitatea fiind completa.Opacifierile cristalinului

Tulburarile partiale sau totale ale transparentei cristalinului sau ale capsulei sale se numesc cataracte. In general, cataractele cu care vin elevii deficienti vizual la cabinet sunt congenitale; dar ele pot fi si dobândite (traumatisme sau boli ale copilariei).0 alta cauza a deficientei vizuale este lipsa cristalinului - afachia. Ea poate fi compensata, sub aspectul refractiei, prin ochelari cu lentile convergente (+), care pot ajunge la 16-18 dioptrii.

Deplasarile cristalinului

Aceste afectiuni pot fi congenitale sau dobândite. Dintre cele congenitale trebuie amintit sindromul Marfan, care produce miopie si astigmatism, iar dintre cele dobândite, luxatiile si subluxatiile produse de obicei prin traumatisme fizice.

2.2.1.2. Tulburari ale subfunctiei de receptie retiniana a imaginii optice

Imaginea optica proiectata pe retina este receptata prin excitatia substantelor fotosensibile ale celulelor senzoriale retiniene.

Afectiuni vasculare ale retinei

Deficienta vizuala este provocata de periflebite retiniene, care se manifesta sub forma hemoragiilor recidivate in vitros, putând duce la dezlipirea de retina si la compromiterea definitiva a vederii.

Emboliile

Acestea sunt provocate de obstructii ale arterelor retiniene. Retina neirigata sufera în câteva minute leziuni ireversibile, care fac sa dispara sensibilitatea retiniana si vederea în zona respectiva.

Afectiunile degenerative ale retinei

Dintre acestea enumeram:retinita pigmentara este o degenerescenta pigmentara a retinei, ce avanseaza de la periferie spre centru, având astfel loc o strâmtare concentrica a câmpului vizual, ducând la o vedere tubulara (copilul vede numai drept înainte);

boala Tay-Sachs (idiotie amaurotica) si boala Spielmayer sunt afectiuni degenerative ale retinei asociate cu epilepsie, paralizie, idiotie;


tumorile maligne ale retinei sau gliomul, care apar mai frecvent între 2 si 4 ani;

albinismul este o depigmentare generala de natura ereditara;

dezlipirea de retina consta în separarea celor doua foite embrionare ale retinei, între care se poate infiltra lichid intraocular.

2.2.1.3.Tulburari ale subfunctiei de transmitere a excitatiei nervoase

Fibrele nervoase ale retinei se înmanuncheaza în polul posterior al ochiului, în papila. De aici porneste nervul optic, care are functia de a transporta spre scoarta cerebrala (lobul occipital) impulsul nervos purtator de informatie, din care urmeaza a se construi senzatia vizuala.

Parcurgerea acestui traseu este însa împiedicata, în cazul deficientelor vizuale, de afectiunile care lezeaza nervul optic. Unele afectiuni care provoaca deficienta vizuala sunt localizate chiar la nivelul papilei:

a)         nevritele optice (papilitele) sunt inflamatii ale nervului optic de natura degenerativa, vasculara sau traumatica, cel mai adesea produse de boli infectioase, care au drept efect scaderea vederii centrale, alterarea simtului luminos si a sensibilitatii cromatice;

b)        staza papilara este un edem al papilei care la început nu afecteaza prea mult vederea, dar, în timp, poate duce la o îngustare a câmpului vizual pâna la cecitate;

c)         atrofiile optice sunt afectiuni degenerative dintre cele mai grave care, în majoritatea cazurilor, duc la cecitate, dupa o scadere treptata, dar ireversibila a capacitatii vizuale;

d)        colobomul nervului optic este o malformatie de natura ereditara a nervului optic, cu un deficit irecuperabil al acuitatii vizuale;


e) hemianopsiile, manifestate prin lipsa unei jumatati din câmpul vizual la fiecare dintre cei doi ochi. Cauza este cel mai adesea de natura vasculara inflamatorie sau tumorala, dar poate fi si traumatica.

2.2.1.4. Tulburari ale subfunctiei de fuziune binoculara In aceasta categorie includem doua tipuri de cauze:

I. Cauze senzoriale

Caile de natura senzoriala sunt cele care împiedica fuziunea, prin faptul ca produc o inegalitate optica a imaginilor vizuale formate si receptate în cei doi ochi. Este vorba despre afectiunile care duc la o refractie inegala. Am mentionat mai sus anizometropia. Acum constatam ca ea însasi devine un factor cauzal.

Dar afectiunile nervului optic si leziunile retiniene sau afectiunile oculare cu efecte inegale în cei doi ochi pot împiedica realizarea legaturii functionale prin care se manifesta reflexul de fuziune.

în toate aceste cazuri, corespondenta retiniana (stimularea punctelor retiniene corespondente) nu se mai desfasoara normal si imaginile nu mai fuzioneaza corect. Imaginea mai slaba o tulbura pe cea mai clara, efectul fiind o percepere confuza, neclara sau chiar o dublare a imaginii (diplopie).

Drept urmare se produce fenomenul de adaptare cunoscut sub nu­mele de neutralizare, care are loc la nivelul scoartei occipitale, printr-un proces de inhibitie.

Ochiul nefolosit ajunge la o situatie de ambliopie din ce în ce mai grava, adica pierde capacitatea de a vedea. Ambliopia lui organica initial este agravata acum de o ambliopie suplimentara functionala, adica este cauzata de nefunctionare si de inhibitie. Recuperarea vederii binoculare devine din ce în ce mai putin posibila în acest caz.

II. Cauze motorii

Cauzele motorii ale disfunctiilor vederii binoculare sunt legate de diferite tipuri de dereglari ale motilitatii oculare, de afectiuni ale muschilor care asigura motilitatea globilor oculari. Pot fi implicati si nervii oculomotori, care inerveaza acesti muschi.


Tulburarile motilitatii oculare sunt cauzate de anomalii în lungimea muschilor si tendoanelor lor, în capacitatea lor functionala de a efectua miscarile oculare, în conjugarea actiunii muschilor celor doi ochi.

Tot de natura motorie este asa-numitul strabism paralitic, cauzat de paralizia partiala sau totala a unui muschi ocular.

Amintim aici si nistagmusul, o tulburare a motilitatii oculare caracterizata prin miscari oscilatorii involuntare ale ochiului, care sunt fie pendulare, fie ritmice. Ele dovedesc adesea o lipsa a capacitatii de fixatie normala. în cazul în care se pot restabili vederea binoculara si localizarea spatiala dispare si nistagmusul.

2.2.1.5. Disfunctii ale mecanismelor corticale ale vederii

Functia vizuala poate fi tulburata si de afectiuni de la nivel cortical. Exista o mare varietate de afectiuni cerebrale care pot deveni cauze ale unor deficiente vizuale. Ele pot afecta propagarea impulsului nervos în nucleul central al analizatorului vizual si în alte zone cerebrale; pot afecta de asemenea reglarea receptorului prin nervii muschilor oculari si prin fibrele aferente care se gasesc în structura nervilor optici.

Unele cercetari de psihopatologie au încercat sa stabileasca anumite relatii - insuficient demonstrate însa - între aparitia strabismului si starile psihice de anxietate, frustrare, gelozie, sentimente de culpabi­litate ale individului etc.

Encefalopatiile pot duce la paralizia psihica a vederii, în care este afectat reflexul de fixatie. Tumorile cerebrale duc adesea la slabirea vederii, uneori si la false perceptii, greseli de identificare, reflectare denaturata a dimensiunilor si a distantelor.

Psihastenia, isteria, psihozele schizofrenice pot duce la asa-numita cecitate psihica, sindrom descris de J. M. Charcot de peste un veac. Este vorba despre o tulburare de perceptie, care face dificila sau chiar imposibila recunoasterea obiectelor, persoanelor, a imaginilor, culorilor.

Consecinte grave asupra functiei vizuale au adesea afectiunile vasculare si hemoragiile cerebrale, atrofiile cerebrale sau traumatismele cranio-cerebrale. Toate acestea pot fi cauze ale orbirii sau ale ambliopiei.


2.2.2. Afectiuni organice generale care determina deficienta vizuala 2.2.2.1. Factori de natura ereditara

Factorii ereditari, constitutionali pot fi considerati raspunzatori de multe dintre afectiunile oculare. Uneori ei actioneaza direct si implacabil, alteori însa au doar caracterul unor factori predispozanti sau ai unor factori de risc.

De natura ereditara sunt diferitele anomalii si malformatii ale aparatului ocular cum ar fi: anoftalmia, micrqfialmia, lipsa cristalinului sau a irisului, distrofia corneei, anomalia pozitiei globilor oculari, pupile asezate excentric. Albinismul este ereditar, iar glaucomul are si el factori-cauza ereditari. Unele tumori maligne, atrofii optice ale retinei, ale coroidei, ale nervului optic au si ele în mare parte o origine ereditara. Sunt ereditare si diferitele defecte de conformatie cu care se naste copilul: muschii globului ocular prea lungi sau prea scurti, anomaliile ligamen­telor lor etc.

2.2.2.2. Afectiuni contractate în perioada intrauterina (factori cauzali prenatali)

Printre factorii congenitali se afla adesea afectiunile transmise de mama fatului în timpul sarcinii, mai ales în etapele ei timpurii. Este vorba mai ales de bolile infectioase de care sufera mama în timpul sarcinii si ale caror toxine trec prin placenta la embrion, actionând si asupra tesutului ocular al acestuia. Astfel, rubeola, care pentru mama nu este daunatoare, ascunde un risc mare pentru fat.

Subliniem mai ales pericolul pe care-1 ascund bolile sexuale ale gravidei. Conjunctivita blenoragica a nou-nascutului are urmari directe asupra dezvoltarii functiei vizuale a fatului. Sifilisul, al carui microb traverseaza placenta si se transmite fatului, reprezinta cauza multor cazuri de glaucom, atrofie optica, keratita, iridociclita etc.

Nu putem neglija nici efectele nocive ale alcoolismului parintilor. Unele cazuri de nevrita retrobulbara si-au gasit explicatia în intoxicatia alcoolica. Factorii stresanti si oboseala excesiva a mamei îsi joaca, de asemenea, rolul lor negativ.


2.2.2.3. Factori perinatali


Aici se pune mai ales problema traumatismelor obstetricale care pot cauza leziuni sau anomalii de dezvoltare anatomo-fiziologica a analizatorului vizual.

2.2.2.4. Factori patologici postnatali

Numeroase boli generale contractate în copilarie, în special în primii 3 ani de viata, pot avea urmari dramatice asupra functiei vizuale. Din nou se amintesc bolile infectioase (gripa, variola, rujeola, scarlatina, tusea convulsiva, herpesul etc), care explica afectiunile corneei, congestia conjuctivelor oculare, leziunile retinei. Cazurile de difterie pot duce la paralizia acomodatiei.

Dintre urmarile negative pe care le pot avea bolile reumatice amintim: tumefierea pleoapelor, congestia conjunctivelor, keratite, inflamatii ale irisului, cataracte. Exoftalmia se poate datora unei tulburari în functia glandei tiroide (boala Basedow). în general, afectiunile endocrine ascund riscul unor repercusiuni pe plan vizual.

De asemenea, bolile cardiovasculare aparute în ontogeneza timpurie actioneaza negativ asupra tensiunii intraoculare si pot duce la tromboze ale vaselor oculare si la dezlipiri de retina. Complicatii oculare apar si în unele boli digestive si în avitaminoza.

Mai multe afectiuni oculare ne indica prin chiar numele lor ca sunt provocate de diabet: retinopatie diabetica, cataracta diabetica irita diabetica. Nefritele si retinopatiile se asociaza în unele cazuri cu boli reumatice. Deficiente vizuale din ce în ce mai grave sunt provocate de meningite, encefalite si de trombo-flebite cerebrale.

2.2-3. Traumatismele oculare

Afectiunile oculare care produc deficienta vizuala pot fi provocate si de traumatisme oculare. Despre traumatismele oculare putem spune nu numai ca sunt statistic cauzele cele mai frecvente ale orbirii, dar si cauzele care ar putea fi de cele mai multe ori evitate.

Suntem interesati în mod special de accidentele oculare ale copiilor. Aceste accidente se petrec cel mai adesea în timpul jocurilor si,


într-o oarecare masura, în activitatea scolara si în viata de familie, unde copiii pot ramâne nesupravegheati.

Contuziile se produc prin lovirea globului ocular, dar fara o perforare a acestuia. O contuzie poate produce dezlipirea de retina imediat dupa accident. în zilele urmatoare contuziei, chiar daca durerea s-a potolit, poate avea loc un proces de opacifiere a corneei sau a cristalinului (cataracta traumatica).

Plagile perforate sunt produse de obiecte ascutite si taioase care ranesc ochiul, provocând de obicei o infectie. Jocurile cu pocnitori si artificii pot produce o explozie care sa raneasca ochii. Vârful ascutit care patrunde în ochi poate distruge unele organe intraoculare care sunt foarte sensibile. Cu atât mai grava este situatia când o parte din obiectul care a produs leziunea ramâne în globul ocular. Aceste plagi penetrante devin o cauza a deficientei vizuale prin faptul ca distrug corneea, de la care infectia se întinde în tot globul ocular, lezeaza uneori irisul si cristalinul, produc hemoragii în vitros etc.

Arsurile oculare sunt produse mai rar de agenti fizici (flacari, lichide fierbinti, raze ultraviolete), dar foarte frecvent de agenti chimici (var, soda caustica, amoniacul, apa oxigenata, creionul chimic). Sunt lezate mai întâi pleoapa si conjuctiva, iar corneea se opacifiaza din primele minute. Apar complicatii ca iridociclita toxica sau chiar glaucomul. Afectiuni grave se pot produce si prin actiunea unor medicamente oculare aplicate la o concentratie mai mare decât cea prevazuta prin prescriptie medicala.

Toate aceste cauze pot fi prevenite în mare masura, atât prin înlaturarea unor conditii negative de actiune patologica, cât si prin unele interventii medicale sau de ordin psihologic, corectiv-recuperative, de formare a atitudinilor de igienizare.

2.3. Caracterizarea somatica si psihologica a nevazatorului

2.3.1. Particularitatile generale ale deficientului de vedere

Rolul analizatorului vizual consta si în aceea ca el furnizeaza cea mai mare cantitate de informatii care, prelucrate si interpretate la nivelul instantelor superioare, permit ca relatia dintre organism si mediu sa se realizeze în conditii optime.


Vederea la om reprezinta una dintre functiile cele mai complexe. Complexitatea si importanta analizatorului vizual la om este data de faptul ca în conditiile concrete ale existentei sale, în relatiile sociale si de munca, vazul subordoneaza întreaga experienta senzoriala a celorlalti analizatori si o integreaza într-un sistem cu predominanta vizuala. Dezvoltându-se atât în tiflogeneza cât si în ontogeneza ca fiind cel mai complex analizator de distanta, se dezvolta, totodata si calitati reflectorii specifice vazului, care permit, în conditiile existentei vederii, integrarea si organizarea specifica a mesajelor informationale de la ceilalti analizatori. Modalitatea analizatorului optic de a reflecta realitatea obiectiva în forma predominant simultana si globala, precum si o analiza globala si succesiva a obiectelor în miscare si unele calitati reflectorii specific vizuale ca de exemplu lumina, culorile si spatiul tridimensional, fac ca acest analizator sa ocupe locul central în procesul de integrare si organizare a întregii experiente senzoriale a omului. In procesul integrarii si sistematizarii lor, imaginile formate prin participarea celorlalti analizatori capata o nota comuna, dominanta, si anume nota de vizualitate. Cu toata diversitatea lor, imaginile formate prin ceilalti analizatori sunt parca absorbite, se includ în dominanta reprezentarilor vizuale, fapt care poate conferi analizatorului optic denumirea de analizator al reprezentarilor si, îndeosebi, al reprezentarilor partiale. Caracterul dominant al analizatorului vizual în psihologia omului poate fi observat si prin aceea ca, la omul cu vedere, rememorarea unor fapte si impresii trecute are loc tocmai prin intermediul imaginilor vizuale si mai putin sau deloc prin imagini elaborate de ceilalti analizatori, mai ales daca ele nu sunt provocate.

Desigur, nu acelasi fenomen se petrece la orbul congenital, la care dominanta integrarii imaginilor este elaborata prin analizatorii existenti. Strecurându-se în filogeneza dupa analizatorul tactil, vazul si-a adaugat noi calitati reflectorii care au permis omului sa cunoasca lumea obiectiva nu numai în modul nemijlocit, în contactul direct cu obiectul, dar desprinzându-se de obiect, sa cunoasca spatiul îndepartat în perspectiva, în varietatea luminozitatii si a culorilor.

Aceste calitati noi, proprii vederii (lumina, culoarea si perspectiva spatiului îndepartat), fac ca ochiul (desi acesta reflecta doar sapte calitati ale lumii obiective, fata de noua calitati reflectate de tact) sa fie mai bine adaptat cerintelor vietii umane.


Cu toate acestea, prin natura sa psihologica, vederea este mijlocita de tact si de pipait, functii care reflecta calitatile obiectelor si ale fenomenelor nemijlocit, prin contactul direct cu ele. în literatura de specialitate se apreciaza ca 80-85% dintre informatiile prelucrate de creierul uman sunt furnizate de analizatorul vizual; totusi, lipsa vederii nu duce la o atât de mare diferenta în cunoastere între un om vazator si un nevazator.

în activitatea psihica a nevazatorului, în ontogeneza, iau nastere si intra în actiune o serie de mecanisme neuropsihice care conduc la o activitate compensatorie ce redreseaza sensibil diferenta care i-ar putea departaja pe valizi de nevazatori. Aceasta activitate compensatorie nu este data, cum gresit se crede, de o activitate congenitala mult marita a analizatorilor restanti, ci de o antrenare a acestora pe parcursul vietii, de o explorare maxima si eficienta a informatiilor furnizate de ei. Omul valid, beneficiind de o cantitate mare de informatii vizuale, nu are nevoie si deci nu solicita ceilalti analizatori decât într-o masura mai mica. Fara sa punem semnul egalitatii între cunoasterea care beneficiaza de informatii vizuale si cea care nu beneficiaza de acestea, putem spune totusi ca nevazatorul care beneficiaza de o buna activitate compensatorie a simturilor restante poate ajunge la rezultate care nu sunt cu nimic mai prejos decât rezultatele oamenilor valizi.

2.3.2. Particularitati neurofiziologice ale deficientului de vedere

Astfel de urmari mai direct legate, dar nu exclusiv, de natura si de gradul deficientei vizuale sunt cele care se produc pe plan neuro-fiziologic. Au loc unele schimbari importante ale proceselor bioelectrice cerebrale, encefalograma la orbi fiind deosebita de cea normala prin disparitia ritmului alfa, precum si prin scaderea marimii tuturor oscilatiilor electrice ale scoartei. Se constata o deplasare a focarului activitatii electrice maxime din regiunea occipitala (unde se afla centrul perceptiei vizuale) în regiunea centrala a scoartei, unde se afla centrul perceptiei tactil-kinestezice. Encefalograma reflecta, asadar, compensatia intersistemica.

Modificarile dinamicii corticale la deficientii vizual, depistate prin cercetarile asupra formarii reflexelor conditionate, reflecta si ele tipul de activitate adaptativa prin care se compenseaza lipsa sau scaderea vederii.


în activitatea copilului, aceasta s-ar traduce prin ritmul mai lent de lucru si o comutare mai lenta de la un tip de actiune la altul, nou. La declansarea reflexelor de orientare s-a observat o inhibare a reactiilor motorii de orientare, exprimând prudenta sporita a deficientului vizual în fata situatiilor noi, teama de necunoscut inhibând miscarile, reducând mobilitatea. Tot în legatura cu adaptarea la situatii necunoscute, în cazurile de cecitate tardiva s-a observat o reactivitate vegetativa crescuta la semnale sonore (manifestata, printre altele, prin accelerarea respiratiei).

Dupa cum vedem, la nivelul activitatii nervoase superioare au loc modificari care reflecta nu numai infirmitatea ca atare, dar si modul în care deficientul vizual se adapteaza la situatia existenta.

Pentru anumite particularitati neurofiziologice întâlnite la unii nevazatori (afectarea metabolismului glucidic si al lichidelor, frecventa relativ ridicata a starilor de surmenaj, tulburari ale somnului) s-au adus explicatii interesante prin descrierea functiei energetice a segmentelor aferente ale nervului optic si a rolului stimulativ al energiei luminoase asupra unor procese neurovegetative prin intermediul sistemului diencefalic-hipofizar.

In conditiile cecitatii, absenta acestor functii energetico-stimulative si reglatorii a unor procese neurovegetative legate de energia luminoasa prin intermediul sistemului diencefalic-hipofizar, consideram ca poate fi relativ compensata prin intermediul educatiei muzicale a nevazatorilor.

Puterea dinamogena a muzicii a fost relevata de numerosi cercetatori. R. Hussen arata ca, la nivel bulbar, influxurile auditive ale nervului VIII pot avea o actiune facilitatoare sau stimulativa asupra unor raspunsuri motrice.

In cautarea acestor fenomene, cercetatorii au facut investigatii radiologice ale centrului osos al hipofizei, asa numita sa turceasca. S-a constatat ca, la orbii cu deficienta instalata timpuriu, saua turceasca are, în medie, dimensiuni mai mici decât în cazurile de orbire tardiva. Aceasta modificare a fost interpretata în sensul ca „lipsa impulsurilor de lumina din copilaria timpurie a dus la disfunctii hipofizare".

Mult rasunet a avut o cercetare întreprinsa de A. Binet la începutul secolului XX, ale carei rezultate au fost publicate în 1902. A. Binet a facut masuratori antropometrice comparative ale craniului vazatorilor si nevazatorilor (diametrul transversal si cel antero-posterior), constatând ca 70% dintre nevazatorii studiati aveau un volum cranian mai redus decât


media normala, fenomen cu atât mai evident, cu cât deficienta este instalata mai de timpuriu. De-a lungul secolului trecut, aceasta cercetare a fost de mai multe ori reluata, rezultatele fiind contradictorii. Problema ramâne controversata. Nu este singura problema insuficient clarificata din domeniul repercusiunilor neurofiziologice ale deficientei vizuale.

2.3.3. Particularitati fizice si psihice ale deficientilor vizuali

Deficienta vizuala se repercuteaza nu numai asupra vietii psihice si asupra relatiilor sociale ale deficientului, ci poate influenta, totodata, si unele aspecte morfo-functionale ale organismului.

Defectele vizuale, considerate ca defecte primare, pot deveni la rândul lor cauze pentru o serie de alte defecte, denumite secundare, care se instaleaza la nivelul unui organ, sistem sau aparat, fiind modificari de natura extraoptica.

în continuare prezentam particularitatile fizice ale mimicii, tinutei corpului, motricitatii deficientilor vizual. Ca urmare directa a cecitatii se apreciaza schimbarea expresiei fetei, care se datoreaza lipsei functiei expresive a ochilor.

în momentul scolarizarii, copiii orbi se prezinta deseori cu o dezvoltare fizica întârziata, W. Dabe vorbind despre o ramânere în urma în medie de 2 ani. „Din cauza sedentarismului la copiii orbi se remarca o dezvoltare dizarmonioasa ca urmare a dezechilibrului de forte între grupele musculare mai mult în repaus ". Lipsa controlului vizual asupra tinutei corpului poate duce la atitudini deficiente si la defecte fizice ale întregului corp sau ale unor segmente corporale. Dupa cum aratau A. lonescu si D. Motet, atitudinile deficiente globale mai frecvente sunt: atitudini globale rigide, atitudini cifotice si musculatura insuficient dezvoltata.

Dintre deficientele partiale se întâlnesc la orbi urmatoarele:

capul si gâtul aplecate înainte sau înclinate lateral;

umerii cazuti si adusi sau ridicati;

torace îngust;

membrele superioare si inferioare subtiri, cu reliefari musculare slab dezvoltate;

spate plan, cifotic sau rotund;


coloana vertebrala poate prezenta deviatii: scolioze, lordoze, cifoze;

miscarile sunt retinute, sovaitoare, fiind limitate la strictul necesar;

miscarile comandate nu au o directie precisa de executie si se remarca o lipsa evidenta de simetrie a segmentelor într-o miscare comuna, ca urmare a unor dificultati de coordonare a miscarilor;

mersul este rigid, nesigur, ezitant, trunchiul ramâne aproape nemiscat, iar capul îndreptat înainte, picioarele se ridica exagerat, iar talpa este asezata cu grija („mers de barza"), bratele nu se misca simetric în mers, ci atârna în jos.

Datorita activitatii motrice reduse si deficientelor în dezvoltarea somatica, apar si tulburari la nivelul sistemelor circulator si respirator. Respiratia este superficiala, lipsita de amplitudine.

Document Info


Accesari: 10082
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )