Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
GINECOPATIILE PUERPERALE LA VACI sI INFLUENŢA ACESTORA ASUPRA PROCESELOR DE REPRODUCŢIE

medicina


GINECOPATIILE PUERPERALE LA VACI sI

INFLUENŢA ACESTORA ASUPRA PROCESELOR

DE REPRODUCŢIE

-CONTRACT-Tema 23 cod. CNCSIS 65Nr

vaci

fatate


Retentia

anexelor

fetale


Infectii

uterine

Ovariopatii


Total


Corp luteal


Ovare

hipotrofice


Chisti

ovarieni

n


n


n


n


n


n

În ce priveste influenta afectiunilor puerperale asupra parametrilor de

reproductie s-a constatat ca intervalul mediu parturitie-prima I.A a fost de

70,76+1,21 zile la lotul martor (fara afectiuni puerperale) si 122,3+5,1 zile la vacile cu infectii postpartum si de 121,5+5,2 zile la vacile cu ovariopatii postpartum.

S.P a înregistrat valori mult mai mari la femelele cu afectiuni,fata de

lotul martor.Acelasi aspect se remarca si în cazul analizei C.I
Tabel nr. 2

Intervalul parturitie-prima însamântare (P-I IA),service-period-ul(SP) si calving-interval-ul (CI) (zile) înregistrat la vaci
Indici

Lotul M

Lotul E1

Lotul E2


Total efectiv vaciVaci fara afectiuni p.p

Vaci cu infectii genitale

Vaci cu ovariopatii

n


X+Sx

S

V%

n


X+ Sx

S

V%

n


X Sx

S

V%

n

X Sx

S

V%

P-I
SP
CI

Etapa 2003- Cercetari clinice, metabolice,hormonale si bacteriologice

asupra perioadei puerperale.

Implicatiile functiei genitale în perioada puerperala comporta numeroa-

se modificari metabolice,hormonale si bacteriologice,care sa confere o relua-

re a ciclogramei în timpul optim si economic(Badinand E.,1981;Bogdan A.

si col. 1984; Boitor I., 1984; Barkemo H., 1984; Cernescu H., 1995; Ruginosu E., 1999; Constantinescu N., 1999; Runceanu L., 1989, 2001, 2002; Drugociu D., 2001).

Numeroase cercetari efectuate de Grunert 1978, Feredean T. 1984, Bârtoiu A. 2002, Seiciu Fl. 2002, Gluhovschi N., 1983, Groza I. 1985, atesta faptul ca perioada puerperala este punctual de plecare al evolutiei spre o ciclograma normala, sau dimpotriva, a unei evolutii patologice.

Bacteriologia uterului puerperal reprezinta un element important in profilaxia infectiilor genitale postpartum.Numeroase cercetari releva importanta acestui aspect (Paraipan V. 1982, Grecianu Al. 1986, Thibault Ch. 1991, Carp-Carare M. 1998).

Cercetarile noastre au urmarit în aceasta etapa examinarea clinica si paraclinica (metabolica, hormonala si bacteriologica) a functiei de reproductie în perioada puerperala. Toate acestea se reflecta asupra unor parametri de reproductie privind SP, CI, IG, precum si în optimizarea proceselor de fecundatie.

Cercetarile au urmarit,pe un nr. de 160 femele,(80 lot experi-

mental si 80 lot martor),examinarea clinica si paraclinica(metabolica,hor-

monala,bacteriologica) a functiei de reproductie în perioada puerperala.

REZULTATE Analizând profilul metabolic pe vaci ante si post par-

tum,se evidentiaza variatii de dinamica (lot E si M) :

-la 24 ore postpartum se constata scaderi nesemnificative ale eritremiei,dar

scaderi semnificative ale hematocritului,VEM-lui si HEM-lui.

-în perioada 7-14 zile post partum la ambele loturi,constantele hematolo-

gice (eritremia, hemoglobina, hematocritul) si biochimice (rezerva alcalina, calcemia, fosforemia) s-au situat la nivelul inferior de variatie.

-în perioada 21-42 zile post partum se observa o crestere a valorilor cons-

tantelor hematologice de la nivelul inferior spre cel superior de variatie.

-din analiza profilului hormonal s-a constatat ca în perioada puerperala,

cresterea foliculilor ovarieni a avut loc timpuriu(între 10-13 zile).

-analiza florei bacteriene izolate de la nivelul uterului scoate în evidenta unele particularitati determinate de modul în care a decurs parturitia (eutocica sau distocica).

Tabel nr. 3

Dinamica izolarii diferitelor specii de bacterii din secretiile genitale provenite de la vaci cu retentia anexelor fetale(LOT E)


Nr.

sapt.

p.p

Bacterii izolate în cultura singura

Bacterii izolate în cultura mixta

Bacterii izolate în cultura de asociatie

Culturi   

izolate

Specii bacteriene

NTG.10-6

Culturi

izolate

Specii bacteriene X;limite

NTG-10-6

Culturi izolate

Specii bacteriene X; limite

X; limite

n


X;limite

n


nIEscherichia coliI


Actinomyces

bovis

Proteus spp.Actinomyces bovis Staphylococcus

aureus Proteus spp.

Actinomyces bovis

Arcanobacterium

Streptococcus spp. anaerob

IIArcano bacterium pyogenes
Arcanobacterium

pyogenes

Escherichia coli

Escherichia

coli


IIIArcanobacterium pyogenes
Aracanobacterium

pyogenes

Streptococcus spp.

aerob.
Bacillus cereus
Arcanobacterum

pyogenes

Streptococcus spp.

aerob
Streptococcus spp.anaerob


IVArcanobacterium

pyogenes
Arcanobacterium

pyogenes

Streptococcus spp.

aerob

antibiograma a evidentiat o sensibilitate redusa a bacteriilor fata de diferite formule medicamentoase,în general,bacteriile fiind sensibile fata de Rifampicina,Kanamicina,Cloramfinicol.

ETAPA 2004-Cercetari privind metodologia de monitorizare a puer-

periumului la vaci.Cercetarile au urmarit : -utilizarea prostaglandinei PGF2

-utilizarea unor gonadoreline(Gn-RH)

Utilizarea PGF2α a fost efectuata în doua variante :la toate vacile în puerperium si numai în terapia endometritei puerperale.

Administrarea la toate femelele în puerperium (pe 4 loturi experimentale si un lot martor)-75 indivizi s-a efectuat în doze uzuale la intervale între 2 ore si 20-30 de zile postpartum.

La toate loturile s-au calculat intervalul parturitie-prima însamântare,service-periodul,nr. de I.A./gestatie si rata conceptiei.

REZULTATE. În cadrul cercetarilor privind monitorizarea prin PGF2 s-au constatat mai multe aspecte :

-involutia uterina a fost buna între 80% si 88,2% în cadrul variantelor

nr.3 si nr.2,fata de 75 % la lotul martor (M)


Tabel nr. 4LOTURI

UM

V1

V2

V3

V4

M

Trata

ment

post-

partum

Doza

Nr.adm.

Perioada

p.p

ml


n

ore

zile

Nr. animale/lot

n


Animale cu inv.

uterina "buna"

n
Animale cu inv.

uterina "medie"

N

-intervalul parturitie-prima I.A. a fost cuprins între 74,3 zile(varianta V3)

si 94,1 zile la lotul martor.

Tabel nr. 5

V1

V2

V3

V4

M


Tratam.

PGF2alfa

Doza

ml.


Nr.

adm.

n


Period.

pp.

Ore


Zile


Nr. anim.

n
Interval ultimul

Tratament -I estru

(zile)

X


S+


CV
Interval ultimul

tratament- I I.A.

(zile)

X


S+


CV
Interval ultimul

tratament -I.A.

fecunda(zile)

X

S+


CV

Interval parturitie

I I.A.(zile)

X

S+


CV
Service-period

(zile)

X


S+


CV

-indicele de gestatie a fost de 7,5-14 % la loturile experimentale,mai mare

comparativ cu lotul martor.

-numarul mediu de I.A. a fost de 1,52-2,17 la lotul experimental,fata de 2,78

la lotul martor.

Tabel nr. 6

Specificare

Param

Stat.

Loturi

E

M

Nr. animale/lot

N
Interval ultimul tratament-I-a I.A.

(zile)

xS+SxCVInterval ultimul

tratament-I.A.

fecunda (zile)

XS+SxCVInterval parturitie

I-a I.A. (zile)

XS+SxCV
Service- period

(zile)

XS+SxCVTratamentul cu Gonadoreline (Gn-RH) a avut ca obiectiv inducerea ovulatiei si reluarea ciclurilor sexuale.

Aprecierea eficacitatii terapeutice s-a efectuat prin calculul intervalu-

lui parturitie-prima I.A.,S.P,rata conceptiei si indicele de însamîntare.Tabel nr. 7


Loturi

E

M

Nr. animale

Nr. animale

capeteInterval ulti- mul tratament-I., I.A. (zile)

XS+SxV%Interval ultimul tratament-I.A.,fecunda(zile)

XS+SxV%

Interval parturitie I-a I.A. (zile)

XS+SXV%

Service-period

(zile)

XS+SxV%REZULTATE. Datele tab. nr. 7 atesta faptul ca utilizarea Gn-RH,tip Receptal a indus un interval mediu de la ultimul tratament pâna la prima I.A., de 58,26 zile

iar pâna la conceptie de 81,0 zile.

De asemenea,a fost mai scurt,intervalul parturitie-prima I.A. cu 21,8 zile la

Lotul martor.

Indicele de I.A. a îregistrat o scadere:1,75 fata de 2,78 la lotul martor.

Un alt aspect al cercetarilor s-a referit la:

-utilizarea unui imunomodulator (tip Polidin) în perioada puerperala.

Observatiile au fost initiate,cunoscându-se faptul ca în evolutia puerperala pot interveni anumiti factori imunosupresori ce modifica profilul imunologic(TRIF,R.,VIOR,C-1996.,GRECIANU,U,RUNCEANU,L.,

PERIANU,T.,CARP-CĂRARE,M.-1986).

Cercetarile au fost efectuate pe un numar de 80 vaci tratate cu Polidin

si 125 femele(lot martor).

A fost determinat profilul proteic din ser si din sânge.

Rezultatele obtinute releva mai multe aspecte:

-proteinele serice totale înregistreaza cresteri nesemnificative

-albumina serica totala a relevat scaderi semnificative

-gammaglobulinele prezinta cresteri semnificative

-leucograma prezinta unele variatii:limfocitoza însotita de

hipergammaglobulinemie.


Corelatia între profilul proteic,leucograma si parametrii de reproductie

arata ca intervalul mediu parturitie-prima I.A.,S.P. si numarul de însamântari/gestatie au valori mai bune la loturile tratate fata de martor.


Tabel nr.8 Parametrii de reproductie înregistrati de vacile care au fost

tratate în perioada puerperala cu un imunomodulator tip

Polidin,comparativ cu lotul martorVarianta exp.


UM

E1

E2

E1+E2

M

Tratamente

Nr.

animale/lot

n

Interval

Parturitie-I-a

I.A.(zile)

X
+SX

V%


Service-period(zile)

X

SX

V%Asocierea prostaglandinei F2α cu Polidin a avut un efect

potentator,ameliorând indicii de gestatie.
Concluzii


Stimularea imunitatii celulare si umorale a vacilor prin administrarea

Polidinului creste rata conceptiei cu 5,6 - 8,1%.BIBLIOGRAFIE


1.BADINAND,E., 1981,- L΄involution uterine.Compte redus de la Societč Francaise de Buiatrie., 201-211.

2.BARKEMO,H., 1994,- Fertility production and culling follwing cesarian section in dairy cattle.Theriogenology 38(4).,Ref. In:Journal of Reprod. And Fertility.,No. 2.

3.BÂRŢOIU,A.,SEICIU,F.,2002-Ginecologie si andrologie veterinara.Ed

România de mâine,Bucuresti.

4.BOGDAN,AL. si col.., 1994,-Fertilitatea,natalitatea si prolificitatea în zootehnie.Vol. I,Editura Dacia,Cluj-Napoca

5.BOITOR,I.,1984,-Puerperium normal si patologic.Editura Ceres,

Bucuresti.

6.CARP-CĂRARE,M.,1998,Imunologie si imunopatologie.Editura Vasiliana,Iasi

7.CERNESCU,H.,1995,-Ginecologie veterinara.Editura Helicor,Timisoara.

8.CONSTANTIN,N.,2003-Tratat de medicina veterinara.Ed. Tehnica,

Bucuresti.

9.CONSTANTINESCU,M.,1999,-Cercetari clinice si de laborator privind rezultatul folosirii unor imunostimulatori în puerperium precoce la vaca.

Simpozion U.A.M.V.,8-9 mai,Iasi.

10.DRUGOCIU ,D.,2001,-Ovariopatiile la taurine.Etiologie,diagnostic,

terapie.Editura "Ion Ionescu de la Brad",Iasi.   

11.FEREDEAN,T.,1984,-Prostaglandinele în reproductia animalelor.

Editura Ceres,Bucuresti.

12.GEORGESCU,G.,1993,-Obtinerea unor efective de taurine cu un ridicat

potential biologic si productiv.Rev. de Med. Vet.,No. 1.

13.GLUHOVSCHI,N.,1983,-Biologia si patologia placentei la animale.

Editura Ceres,Bucuresti.

14.GRECIANU,AL.,1986,-Microbiologie generala si imunologie.Lito,I.A.,

Iasi.

15.GROZA,I.,1985,-Observatii asupra comportamentului vacilor în sistemul de fatare colectiv.Lucr.st.,Analele ICPCB Balotesti,Vol. X.

16.GRUNERT,E.,1978,-Etiology of retained bovine placenta.Thčriology Current Therapy.


17.PARAIPAN,V.,1982,-Hormonoterapia în reproductia animalelor.Editura

Ceres,Bucuresti.

18.ROsCA,P.,2004-Reproductia animalelor domestice -fiziologie si patologie. Ed. Tehnopress,Iasi.

19.RUGINOSU ELENA,1998,-Metode terapeutice aplicate în perioada puerperala în scopul cresterii fertilitatii la vaci.Rev. Cercet. Agron. în Moldova,Vol. I,Iasi.

20.RUNCEANU,L.,1995,-Reproductie si patologia reproductiei.Curs Lito.

Editura "Ion Ionescu de la Brad",Iasi.

21.RUNCEANU,L.,COTEA V. CORNELIU,2001,-Reproductie,obstetrica

si ginecologie veterinara.Editura "Ion Ionescu de la Brad",Iasi.

22.RUNCEANU,L.,DRUGOCIU,D.,ROsCA,P.,ANTON,C.,2002,-Reproductie obstetrica si andrologie clinica.Casa de editura Venus,Iasi.

23.THIBAULT,C.H.,LEVASSEUR,M.C.,1991,-La reproduction chez les

mammiferes et l`homme.Ed Marketing,des preparations grandes čcoles

medicine Ellipses,I.N.R.A. France.Document Info


Accesari: 5958
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )