Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Leucemiile copilului

medicina

Leucemiile copilului


Etiopatogenia: neelucidatǎ

La declansarea bolii isi sumeazǎ efectul mai multi factori:

Clasificare:

ǎduvǎ:

L1=limfoblasti mici, cu cromatinǎ nuclearǎ omogenǎ, citoplasmǎ putinǎ si nucleoli abia vizibili;

L2=limfoblasti mai mari, cu citoplasmǎ mai multǎ, formǎ neregulatǎ, nucleoli mai proeminenti;

L3=limfoblasti mari, cu citoplasmǎ abundentǎ, intens bazofilǎ si vacuolizatǎ.

1.   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;  LA mieloblasticǎ,fǎrǎ diferentiere (M1);

2.   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;  LA mieloblasticǎ,cu diferentiere (M2);

3.   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;  LA promielocitarǎ (M3);

4.   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;  LA mielomonocitarǎ (M4);

5.   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;  LA monocitarǎ (M5);

6.   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;  eritroleucemia (M6);

7.   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp;  LA megacarioblasticǎ (M7).

Paraclinic:

Diagnostic:

Factori de risc:

Factor

Favorabil
Nefavorabil
Demografic

Tratament LAL:

Mǎsuri generale:

Terapie de inductie:

q   &nb 343f59d sp;   prelungitǎ si intensivǎ;

q   &nb 343f59d sp;   urmǎreste prevenirea rezistentei la citostatice si disparitia celulelor leucemice → aceasta se poate obtine mai eficient la inceputul tratamentului, cand copilul nu este sever imunocompromis;

q   &nb 343f59d sp;   se utilizeazǎ mai multe medicamente, aplicate secvential sau combinate, administrate panǎ la obtinerea remisiunii complete:

1.   &nb 343f59d sp;  absenta oricǎrui simptom atribuit bolii;

2.   &nb 343f59d sp;  absenta adeno-hepatosplenomegaliei sau a oricǎror semne clinice care ar indica infiltratia blasticǎ tisularǎ;

3.   &nb 343f59d sp;  LCR normal;

4.   &nb 343f59d sp;  sg. periferic: granulocite>2000/mm3, trombocite>75000/mm3, Hb>10g%, absenta blastilor;

5.   &nb 343f59d sp;  medulogramǎ: sub 5% blasti.

Medicatie:

Consolidarea (tratament de intretinere):

Tratamentul de reinductie

Tratament profilactic al localizǎrilor meningo-cerebrale

Tratamentul recǎderilor

Transportul medular:

   &nb 343f59d sp;    Limfom Hodgkin (LH);

Diagnostic

Este sugerat de anamnezǎ (febrǎ de etiologie neprecizatǎ, ↓ ponderalǎ, astenie), datele clinice (prezenta adenopatiei) si confirmat de ex. histologic.

q   &nb 343f59d sp;   st.I (localizat) = boalǎ limitatǎ la un singur grup ganglionar (I) sau la un singur teritoriu extralimfatic (IE).

q   &nb 343f59d sp;   st.II (regional) = boalǎ limitatǎ la douǎ sau mai multe regiuni ganglionare, de aceeasi parte a diafragmului (II) sau o localizare extralimfaticǎ + una sau mai multe localizǎri de aceeasi parte a diafragmului (E).

q   &nb 343f59d sp;   st.III (diseminat) = localizare ganglionarǎ de ambele pǎrti ale diafragmului (III): idem + o localizare extralimfaticǎ (IIIE); idem + o localizare splenicǎ (IIIS).

q   &nb 343f59d sp;   st.IV (localizat) = boalǎ difuzǎ.

q   &nb 343f59d sp;   LMNH = debut multicebtric, ganglioni duri, aderenti;

q   &nb 343f59d sp;   adenopatiile localizate (satelite, bacteriene, virale, micotice, parazitare) si cele generalizate;

q   &nb 343f59d sp;   sdr. febrile prelungite din unele boli infectioase, colagenoze, alte neoplazii, boli metabolice;

q   &nb 343f59d sp;   false adenopatii cervicale: chist de canal tireoglos, hemangioame, etc.


Manifestǎri paraclinice

Ø   &nb 343f59d sp;  anemie hipocromǎ normocitarǎ (ocazional);

Ø   &nb 343f59d sp;  nr. L.: N, ↑ sau ↓;

Ø   &nb 343f59d sp;  formula leucocitarǎ: eozinofilie, limfopenie sau monocitozǎ cu bazofilie;

Ø   &nb 343f59d sp;  trombocitopenie sau trombocitozǎ.

   &nb 343f59d sp;    VSH, Fg ↑.

   &nb 343f59d sp;    hipoalbuminemie cu α2 globulinemie.

   &nb 343f59d sp;    sideremie ↓, concordantǎ cu stadiul evolutiv al bolii.

   &nb 343f59d sp;    hipercupremie - un marker nespecific al evolutiei bolii si un indicator al recǎderii.

   &nb 343f59d sp;    calcemie ↑ (afectare osoasǎ).

   &nb 343f59d sp;    investigatiile imunologice atestǎ afectarea imunitǎtii celulare: Li CD8 si nivelul seric al receptorilor pt. IL-2 sunt ↑ in stadii avansate.

   &nb 343f59d sp;    biopsie medularǎ: se face in stadii avansate si in prezenta pancitopeniei
   &nb 343f59d sp;    biopsie gg. - indispensabilǎ pt. diagnostic si pt. precizarea tipului histologic

   &nb 343f59d sp;    radiografia (toracicǎ, schelet) → precizeazǎ existenta bolii.

   &nb 343f59d sp;    CT este mai fidelǎ pt. localizǎrile toracice si pt. evidentierea adenopatiei retroperitoneale.

   &nb 343f59d sp;    ecografia abdominal pt. evidentierea adenopatiei retroperitoneale.

   &nb 343f59d sp;    limfografia = f. utilǎ pt. stadializarea bolii

   &nb 343f59d sp;    scintigrafia = utilǎ in localizǎrile supradiafragmatice si in afectarea osoasǎ (scintigrafie osoasǎ).

   &nb 343f59d sp;    laparatomia exploratorie este controversatǎ si contraindicatǎ sub 6 ani. Cu ocazia ei se efectueazǎ biopsie ganglionarǎ si hepaticǎ, iar in unele cazuri splenomegalie.


Tratament

Polichimioterapia

I.Tratament de intentie (Atac)

   &nb 343f59d sp;    utilizeazǎ asocieri citostatice cu administrare ciclicǎ sau scventialǎ:

Protocolul MOPP:

1)   &nb 343f59d sp;  Mecloretaminǎ 6 mg/m2/zi i.v., zile 1-8;

2)   &nb 343f59d sp;  Oncovin (Vincristinǎ) 6 mg/m2/zi, zile 1-8;

3)   &nb 343f59d sp;  Procarbazinǎ 100 mg/m2/zi p.o., zile 1-14;

4)   &nb 343f59d sp;  Prednison 40 mg/m2/zi p.o., zile 1-14.

Protocolul ABDV:

1)   &nb 343f59d sp;  Adriamicinǎ 25 mg/m2/zi, zile 1,15;

2)   &nb 343f59d sp;  Bleomicinǎ 10mg/m2/zi i.v., zile 1,15;

3)   &nb 343f59d sp;  Vinblastinǎ 6 mg/m2/zi i.v., zile 1,15;

4)   &nb 343f59d sp;  Dacarbazinǎ 375 mg/m2/zi i.v., zile 1,15.

   &nb 343f59d sp;    in stadiile I si IE se aplicǎ una din schemele mentionate pe o perioadǎ de12 sǎptǎmani.

   &nb 343f59d sp;    intre cure se fac pauze de 2 sǎptǎmani care sǎ permitǎ regenerarea medularǎ.

   &nb 343f59d sp;    in st. II si II E, se face tratament de atac timp de 12 sǎpt., urmat de tratament de intretinere cu Vinblastinǎ, Procarbazinǎ, Clorambucil la 12 sǎpt., iar la 3 lui care o curǎ MOPP de reinductie.

   &nb 343f59d sp;    in st.III A se face radioterapie la interval de 1 luna, apoi chimioterapie combinatǎ, ciclica, 12 sǎptǎmani in dozǎ de atac si 18 luni tratament de intretinere.

   &nb 343f59d sp;    in st. IV, polichimioterapie 6 luni = atac, urmat de tratament de intretinere + radioterapie.

II.Alte mǎsuri

   &nb 343f59d sp;    imunoterapie generalǎ cu vaccinare BCG

   &nb 343f59d sp;    splenectomia in primele stadii cu ocazia unei explorǎri laparoscopice este controversatǎ.


LMNH


LMNH = grup heterogen de malignitǎti ale sistemului imunitar, diferite din punct de vedere clinc, al fenotipului imun si al rǎspunsului terapeutic.


Etiologia LMNH nu este cunoscutǎ. Ca factori predispozanti sunt indicati factorii de mediu (virusuri, iradiere, substante toxice), factori imunologici si genetici.


Morfopatogenie

Din punct de vedere histologic, 75-90% dintre LMNH sunt difuze, cu grad inalt de malignitate; tipul nodular si folicular sunt rare.

Sunt diverse clasificǎri ale LMNH pe criterii:

Diagnostic

Diagnosticul pozitiv:

Suspiciunea clinicǎ si paraclinicǎ de LMNH trebuie confirmatǎ de ex. histologic, care precizeazǎ atat tipul morfologic, cat si tipul imunologic si urmatǎ de aprecierea extensiei bolii si a stadiului clinic ce prezintǎ importantǎ terapeuticǎ si prognostic.

tumorǎ unicǎ cu adenopatie regionalǎ;

2 sau mai multe tumori gg., de aceeasi parte a diafragmului;

2 sau mai multe tumori extra-ganglionare, cu sau fǎrǎ adenopatie regionalǎ de aceeasi parte a diafragmului;

tumorǎ unicǎ gastro-intestinalǎ rezecabilǎ interesarea gg. mezenterici.

Stadiul III:

2 tumori extragg. de ambele pǎrti ale diafragmului;

toate tumorile primare hetratoracice (mediastinale, pleurale, timice);

toate tumorile intraabdominale extinse, nerezecabile;

toate tumorile paraspinale sau epidurale.

Diagnostic diferential:

Principii de tratament

Mijloace terapeutice:

-   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp; excizia chirurgicalǎ;

-   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp; chimioterapia;

-   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp; radioterapia;

-   &nb 343f59d sp;   &nb 343f59d sp; imunoterapia.

Se impune aprecierea tipului histologic, a stadiului LMNH, a localizǎrii tumorii initiale si evaluarea functiei renale.

Schemele utilizate combinǎ mijloacele terapeutice pentru a obtine remisiune prin: tratament de inductie, urmat de rtatament de consolidare, apoi de intretinere.

1)   &nb 343f59d sp;  Trat. chirurgical este indicat la cazurile de tumorǎ localizatǎ (de obicei digestivǎ) si la cazurile care evolueazǎ cu complicatii ale tumorii: invaginatie intestinalǎ, etc.

2)   &nb 343f59d sp;  Chimioterapia va fi precedatǎ de hidratarea corespunzǎtoare si trat. cu Allopurinol, pt. a preveni complicatiile renale, legate de liza tumorii.

3)   &nb 343f59d sp;  Radioterapie: in st. I si II, radioterapie localǎ, iar in st.III se poate indica pt. complicatiile amenintǎtoare de viatǎ + oblig. chimioterapeutice.

4)   &nb 343f59d sp;  S-au incercat cu oarecare succes Ac. mononucleali idiopatici, iar in formele refractare, transplantul medular.
Document Info


Accesari: 2512
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )