Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




PROIECTUL UNITATII DE INVATARE - NUMERE RATIONALE

medicina



OBIECTIVE DE REFERINTA

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE

MATERIALE SI PROCEDURALE

EVALUARE

Multimea numerelor rationale

Reprezentarea pe axa a numerelor rationale

Opusul unui numar rational

Modulul unui numar rational




 • Exercitii de reprezentare a numerelor

rationale pe axa ,recurgand acolo unde este cazul la aproximari

 • Exercitii de recunoastere a opusului

unui numar rational si de determinare a modulului unui numar rational

Manual de matematica pentru

clasa a VII-a, editura Radical

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Activitate frontala

Tema pentru acasa(pag.18/ex.5, 11)


1 ora




Observarea curenta a elevilor

Incluziunile N in Z in Q

Scrierea numerelor rationale sub forma zecimala sau fractionara








 • Exercitii de recunostere a unor

numere naturale, intregi sau rationale dintr-o multime data

 • Exercitii de scriere a unui numar

rational in forme echivalente

 • Argumentarea orala a demersului de

rezolvare a unui exercitiu dat

Manual de matematica pentru

clasa a VII-a, editura Radical

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Activitate frontala si independenta

Tema pentru acasa(pag.18/ex.1,2,3)


1 ora

Chestionarea orala


Analiza raspunsurilor elevilor

Compararea numerelor rationale

Adunarea si scaderea numerelor rationale

Proprietatile operatiei de adunare








 • Exercitii de calcul cu numere

rationale care contin adunari si scaderi

 • Exercitii semnificative ,care sa scoata

in evidenta avantajele folosirii proprietatilor operatiei de adunare

 • Exercitii de estimare a rezultatelor

unor adunari, scaderi, inainte de efectuarea calculului

Manual de matematica pentru

clasa a VII-a, editura Radical

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Activitate frontala

Tema pentru acasa(pag.21/ex.2,6)


1 ora

Observarea sistematica a elevilor


Argumentarea raspunsurilor


Aprecieri verbale

Inmultirea si impartirea numerelor rationale

Proprietatile operatiei de inmultire

Ordinea efectuarii operatiilor














 • Exercitii de calcul cu numere

rationale care contin inmultiri, impartiri, adunari , scaderi, urmarind respectarea ordinii efectuarii operatiilor

 • Exercitii semnificative ,care sa scoata

in evidenta avantajele folosirii proprietatilor operatiei de inmultire

 • Argumentarea orala a demersului de

rezolvare a unui exercitiu dat

 • Redactarea corecta a rezolvarii unui

exercitiu dat

 • Compararea diferitor metode utilizate

in efectuarea unui calcul dat

Manual de matematica pentru

clasa a VII-a, editura Radical

Fisa de exercitii

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Modelarea

Activitate frontala si independenta

Tema pentru acasa

(pag.23/ex.2 ,3 - Gr. B)

(pag.23/ex.1, 3 - Gr.A)


1 ora



Analiza raspunsurilor scrise ale elevilor


Argumentarea raspunsurilor

Puterea unui numar rational cu exponent numar intreg

Reguli de calcul cu puteri










 • Evidentierea legaturii dintre o putere

cu exponent negative si inversul unui numar

 • Calcule folosind atat calculatorul de

buzunar cat si algoritmii invatati, punand in evidenta eroarea datorata rotunjirilor

 • Argumentarea orala a demersului de

rezolvare a unui exercitiu dat

 • Redactarea corecta a rezolvarii unui

exercitiu dat


Manual de matematica pentru

clasa a VII-a, editura Radical

Fisa de exercitii

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Algoritmizarea

Activitate frontala si independenta

Tema pentru acasa

(pag.25/ex.2 - Gr. B)

(pag.25/ex.1, 2 - Gr.A)


1 ora


Observarea sistematica a elevilor


Raportarea orala, prin sondaj, a rezultatelor scrise ale elevilor



Ordinea efectuarii operatiilor si folosirea parantezelor











 • Exercitii de calcul cu numere

rationale , urmarind respectarea ordinii efectuarii operatiilor si folosirea corecta a parantezelor

 • Redactarea corecta a rezolvarii unui

exercitiu dat , cu argumentarea orala a demersului de rezolvare

 • Utilizarea unor metode variate in

rezolvari

Manual de matematica pentru

clasa a VII-a, editura Radical

Fisa de exercitii

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Activitate frontala

Activitate independenta

Tema pentru acasa

(pag.38/ex.11 a), b) si ex.16 - Gr. B)

(pag.38/ex.11, 16si pag.40/Test - Gr.A)


2 ore

Cantitatea si calitatea observatiilor facute



Analiza raspunsurilor scrise ale elevilor


Aprecieri verbale

Evaluare sumativa

Exercitiul - 1 ora

Proba orala



OBIECTIVE DE REFERINTA

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE

MATERIALE SI PROCEDURALE

EVALUARE


Puteri cu exponent numar natural




 • Exercitii de ridicare la putere, cu

exponent natural, a unor numere naturale

 • Exercitii de calcul cu numere

naturale care contin ridicari la putere inmultiri, impartiri, adunari , scaderi, urmarind respectarea ordinii efectuarii operatiilor


Manual de matematica pentru

clasa a V-a, editura Radical

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Activitate frontala

Tema pentru acasa

(pag.39/ex.1, 2 si pag.40/ex.12b),c))


1 ora




Observarea curenta a elevilor

Operatii cu puteri :

* inmultirea puterilor cu aceeasi baza

*ridicarea unei puteri la alta putere

*inmultirea puterilor cu aceeasi baza

*impartirea puterilor cu aceeasi baza












 • Exercitii de calcul cu puteri
 • Exercitii de schimbare a bazei unei

puteri

 • Exercitii de scriere a unui numar

natural ca o putere , in cat mai multe moduri diferite

 • Exercitii de verificare a validitatii

unor afirmatii pe cazuri particulare

 • Argumentarea orala a demersului de

rezolvare a unui exercitiu dat

 • Participarea cu idei noi la gasirea

solutiei


Manual de matematica pentru

clasa a V-a, editura Radical

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Algoritmizarea

Problematizarea

Activitate frontala si independenta

Tema pentru acasa

(pag.39-40/ex.7,8,10)


2 ore


Chestionarea orala


Analiza raspunsurilor elevilor


Aprecieri verbale


Ordinea efectuarii operatiilor in exercitii :

a) fara paranteze

b)cu paranteze








 • Exercitii de calcul cu numere

naturale ,urmarind respectarea ordinii efectuarii operatiilor si folosirea corecta a parantezelor

 • Redactarea rezolvarii unui exercitiu

dat , cu argumentarea orala a demersului de rezolvare



Manual de matematica pentru

clasa a V-a, editura Radical

Culegeri de probleme

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Activitate frontala

Activitate in grupe

Tema pentru acasa(pag.21/ex.2,6)


1 ora



Observarea sistematica a elevilor


Argumentarea raspunsurilor


Aprecieri verbale


Compararea puterilor

Reguli de comparare a puterilor















 • Exercitii de comparare a puterilor

care au aceeasi baza sau a puterilor cu acelasi exponent

 • Exercitii de comparare a puterilor

care nu au aceeasi baza si nici acelasi exponent

 • Argumentarea orala a demersului de

rezolvare a unui exercitiu dat

 • Redactarea corecta a rezolvarii unui

exercitiu dat

 • Participarea cu idei noi la gasirea

solutiei


Manual de matematica pentru

clasa a V-a, editura Radical

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Activitate frontala si independenta

Tema pentru acasa

(pag.40/ex.14)

(pag.42/ex.18)


1 ora



Analiza raspunsurilor scrise ale elevilor


Argumentarea raspunsurilor


Sistemul de numeratie zecimal






 • Exercitii de descompunere a unor

numere naturale in baza 10


Manual de matematica pentru

clasa a V-a, editura Radical

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Activitate frontala

Tema pentru acasa

(pag.40/ex.18,19,20)


1 ora





Observarea sistematica a elevilor




Patratul si cubul unui numar natural

Patrate perfecte













 • Exercitii de calcul a patratului si

cubului unui numar natural

 • Exercitii de recunoastere a unui

posibil patrat perfect

 • Exercitii de determinare a ultimei

cifre a unei puteri

 • Redactarea corecta a rezolvarii unui

exercitiu dat , cu argumentarea orala a demersului de rezolvare

 • Utilizarea unor metode variate in

rezolvari


Manual de matematica pentru

clasa a V-a, editura Radical

Culegeri de probleme

Explicatia

Conversatia

Exercitiul

Activitate frontala

Activitate independenta

Tema pentru acasa

(pag.201/ex.22)


1 ora


Cantitatea si calitatea observatiilor facute


Analiza raspunsurilor scrise ale elevilor


Aprecieri verbale


Evaluare sumativa


TEST - 1 ora


Proba scrisa

cu notare




























OBIECTIVE DE REFERINTA

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE

MATERIALE SI PROCEDURALE

EVALUARE

Pozitiile relative a doua drepte in spatiu (identice,concu-rente,paralele sau necopla-nare)

Exemplificare pe corpurile studiate










 • Exercitii de identificare a ipotezei si a

concluziei unui enunt matematic

 • Folosirea instrumentelor geometrice

pentru a desena diferite configuratii

 • Construirea unei drepte aflata intr-o

anumita pozitie relativ la o alta dreapta

 • Redactarea rezolvarii unei probleme date

Manual de matematica pentru

clasa a VIII-a, editura Teora

Explicatia Exemplificarea

Conversatia Exercitiul

Instrumente geometrice

Fotografii in care apar sosele

Cub realizat din sarma

Bete colorate,plastilina

Activitate frontala si individuala

Tema pentru acasa

1 ora




Observarea curenta a elevilor


Analiza raspunsurilor

Axioma paralelelor

Relatia de paralelism in spatiu
















 • Exercitii de folosire a terminologiei

aferente logicii matematice (ipoteza,concluzie,demonstratie,teorema directa,teorema reciproca,

indicatie,exemplu,contraexemplu)

 • Exercitii de aplicare a metodei

triunghiurilor asemenea

 • Calculul unor lungimi de segmente

folosind relatii metrice in plan

 • Exercitii de desenare folosind

instrumente geometrice a unor configuratii plane sau spatiale care satisfac ipoteze date

 • Argumentarea orala a demersului de

rezolvare a unui exercitiu dat

 • Utilizarea unor metode variate in

rezolvarea problemelor


Manual de matematica pentru

clasa a VIII-a, editura Teora

Explicatia

Exemplificarea

Conversatia

Exercitiul

Instrumente geometrice

Cub realizat din sarma

Bete colorate,plastilina

Activitate frontala

Tema pentru acasa

1 ora


Raportarea orala, prin sondaj, a rezultatelor scrise ale elevilor

elevilor

Unghiurile cu laturile paralele

(fara demonstratie)

Unghiul a doua drepte in spatiu

Drepte perpendiculare














 • Exercitii de identificare a unghiurilor

a doua drepte suport a muchiilor unor corpuri geometrice

 • Folosirea instrumentelor geometrice

pentru a desena diferite configuratii

 • Exercitii de recunoastere a

proprietatilor unghiurilor unor figuri geometrice plane pe corpuri geometrice

 • Exercitii de identificare a ipotezei si a

concluziei unui enunt matematic

 • Redactarea rezolvarii unei probleme date
 • Argumentarea orala a demersului de

rezolvare a unui exercitiu dat

 • Abordarea unor situatii problema

Manual de matematica pentru

clasa a VIII-a, editura Teora

Explicatia

Problematizarea

Conversatia

Exercitiul

Instrumente geometrice

Bete colorate

Activitate frontala

Activitate independenta

Tema pentru acasa

2 ore

Chestionarea orala


Analiza raspunsurilor scrise ale elevilor


Argumentarea raspunsurilor

Pozitiile relative ale unei drepte fata de un plan

(dreapta inclusa in plan,secanta sau paralela cu un plan)










 • Exercitii de identificare a ipotezei si a

concluziei unui enunt matematic

 • Folosirea instrumentelor geometrice

pentru a desena diferite configuratii

 • Construirea unei drepte aflata intr-o

anumita pozitie relativ la un plan

 • Redactarea rezolvarii unei probleme date

Manual de matematica pentru

clasa a VIII-a, editura Teora

Explicatia Exemplificarea

Conversatia Exercitiul

Instrumente geometrice

Cub realizat din sarma

Bete colorate Carton

Activitate frontala si individuala

Tema pentru acasa

1 ora



Argumentarea raspunsurilor


Aprecieri verbale


Teoreme referitoare la dreapta paralela cu un plan














 • Exercitii de folosire a terminologiei

aferente logicii matematice (ipoteza,concluzie,demonstratie,teorema directa,teorema reciproca,indicatie,exemplu,contraexemplu)

 • Exercitii de aplicare a metodei

triunghiurilor congruente si asemenea

 • Exercitii de desenare folosind

instrumente geometrice a unor configuratii plane sau spatiale care satisfac ipoteze date

 • Argumentarea orala a demersului de

rezolvare a unui exercitiu dat

 • Redactarea rezolvarii unei probleme date
 • Utilizarea unor metode variate in

rezolvarea problemelor


Manual de matematica pentru

clasa a VIII-a, editura Teora

Explicatia

Problematizarea

Conversatia

Exercitiul

Instrumente geometrice

Cub realizat din sarma

Bete colorate

Carton

Activitate frontala

Tema pentru acasa

1 ora


Observarea sistematica a elevilor




Evaluare

sumativa

Test - 1 ora

Proba scrisa



Document Info


Accesari: 12274
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )