Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ARIA CURRICULARA: ARTE

profesor scoala

ARIA CURRICULARĂ: ARTE

DISCIPLINA: Educatie muzicala

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 1. Cântarea vocalaNUMĂR DE ORE


Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Nr.

ore

Evaluare

Obs.

* Cântarea vocala

a) deprinderi specifice de cânt

b) deprinderi de cântare în colectiv


▪ ex. de diferentiere a modalitatilor variate de producere a sunetelor;

▪ ex. de recunoastere a sunetelor produse de voci diferite, sunete instrumentale;

▪ ex. de cântare în colectiv, cu dinamica si tempoul adecvate;

▪ ex. de tehnica vocala cu accent pe emisie naturala, dictie si frazare corecte,

▪ ex. de respiratie, emisie si acordaj, de întindere, omogenizare si suplete;

▪ redarea fragmentara si integrala a unor cântece din repertoriul clasei, respectând intonatia corecta;

▪ cântare în colectiv, în grupuri mici si individual;

▪ reproducerea vocala si/sau cu batai din palme a unor ritmuri simple, onomatopee si recitative/formule ritmice (doua masuri) - intuitiv sau prin citire ritmica;

▪ interpretarea în colectiv sau pe grupe a unor cântece din repertoriul clasei cu preluarea corecta a tonului si respectarea comenzilor si a gesturilor dirijorului

* explicatia, conversatia, demonstrarea, observarea, jocul didactic

* activitatea frontala, pe grupe

* "Toamna" (Ana Motora Ionescu)

* "Noul an de scoala" (I. Potolea)

* "Semaforul" (Ana Motora Ionescu)
▪ proba practica

▪ observarea sistematica

▪autoevaluareUNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 2. Cântarea instrumentala

NUMĂR DE ORE

Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Nr.

ore

Evaluare

Obs.

* Cântarea instrumentala


▪ interpretare vocala si acompanierea cu ajutorul jucariilor muzicale;

▪ audierea unor lucrari instrumentale;

▪ joc: "Recunoaste instrumentul";

▪ acompanierea ritmica si metrica a unor cântece cu jucarii muzicale (toba, lemne, tamburina, maracas)

* demonstratia, exercitiul, conversatia, jocul muzical, problematizarea, observarea

* activitatea frontala, pe grupe, individuala

* jucarii si instrumente muzicale simple

* auditii:

* "Simfonia jucariilor" (Leopold Mozart)

* "Scene pentru copii" (R. Schumann)

* cântece:

* "Muzicantii" (Grigore Teodosiu)

* "Cântecul tobei" (Gherase Dendrino)▪ proba practica

▪ observarea sistematicaUNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Genuri muzicale

NUMĂR DE ORE


Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Nr.

ore

Evaluare

Obs.

* Genuri ale folclorului ocazional:

- Colinda si cântecul propriu-zis din zona
* audierea comparata a unor variante ale colindelor traditionale si ale cântecelor de stea (Mos Craciun, plugusoare, sorcove) din diferite zone folclorice;

stabilirea unor caracteristici specifice genului: continut tematic, caracterul melodiei, modalitati de interpretare, mesaj, roluri, recuzita, miscare scenica;

* audierea/vizionarea unor piese folclorice diferite: obiceiuri de iarna, dansul, cântecul propriu-zis;

diferentierea, în cadrul auditiilor de muzica populara a cântecului propriu-zis din zona*, a cântecelor de dans si a celor legate de obiceiuri de iarna specifice;

identificarea unor instrumente populare specifice zonei;

confectionarea de instrumente specifice zonei*;

* asocierea melodiilor populare cu anumite miscari corporale specifice;

cântarea în colectiv, pe grupe, individual, în dialog, alternativ, si/sau cu acompaniament instrumental ("negativ") a colindelor cunoscute în zona;

* alegerea si motivarea interpretarii unor cântece din categoriile cunoscute;

cântarea cu solist si cor, cu ison ritmic*;

* clasificarea tematica si compararea interpretarii variate a cântecelor din repertoriu;

alegerea cântecelor (colindelor) preferate si includerea lor într-un program artistic;

interpretarea repertoriului selectat pentru formatii muzicale (vocale, vocal-instrumentale sau instrumentale);

* aprecierea aportului individual la interpretarea colectiva;

participarea la programe artistice, serbari, spectacole, festivaluri din scoala si din afara ei

* explicatia, demonstratia, exercitiul, instructajul, observarea, experimentul, jocul didactic

activitate frontala, pe grupe, individuala » mijloace audio-video, pseudoinstrumente

muzicale

Cântece si auditii muzicale: colinde si cântece de stea, cântece populare, alte genuri▪ observarea sistematica

* activitatea de munca

independenta în clasa

lucrarile practice

* autoevaluarea

* tema pentru acasa* Genuri muzicale de factura culta:

- menuetul, hora


lectura/dezbatere pentru fixarea notiunilor specifice temei; « audierea muzicala a unor menuete accesibile, de larga

popularitate, comparativ cu valsul;

audierea comparata a pieselor de factura culta si a celor folclorice (hora);

dialog dirijat pe tema data;

* vizionarea unor programe folclorice variate (spectacole, festivaluri etc.) înregistrate sau direct;

* învatarea unor cântece specifice;

* cântarea colectiva/individuala, în modalitati variate, cu dinamica

si tempo-u! adecvate; « interpretarea cântecelor însotite de miscari sugerate de gen

(pasul de hora);

interpretarea cu acompaniament instrumental sau cu "negativ"

cântarea la unison si în grup;

* exercitii de interpretare individuala;

cântarea pe roluri;

* interpretarea în tempo-ul si nuantele adecvate;

* transcrierea de cântece

* conversatia, observarea, exercitiul

* activitate frontala, pe grupe, individuala

mijloace audio-video

* cântece si auditii specifice: menuet, hora
observarea sistematica

conversatia de verificare

autoevaluarea * coevaluareaUNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ritmul

NUMĂR DE ORE


Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Nr.

ore

Evaluare

Obs.

* Durata de un timp - patrimea -


▪ ex. de interpretare a unor cântece alcatuite predominant din patrimi;

▪ joc ritmic "Silaba pe numaratoare";

▪ ex. de recunoastere, citire ritmica si tactare a duratelor de patrime în scurte fragmente muzicale;

▪ dirijat intuitiv în doi timpi cu ambele mâini;

▪ ex. de scriere corecta a duratei de un timp;

▪ completarea unor masuri date cu duratele corespunzatoare;

▪ rostirea ritmica, sacadata a versurilor cu respectarea raportului de durata;

▪ joc ritmic "Bate cum auzi";

▪ învatarea si intonarea unor cântece cu marcarea ritmului în modalitati variate si exersarea prin joc a miscarii sugerate de ritm;

▪ dictare ritmica;

* explicatia, conversatia, demonstrarea, observarea, jocul didactic

* activitatea frontala, pe grupe

* "La scoala" (Daniela Balan)▪ proba practica

▪ observarea sistematica

▪autoevaluare


* Pauza de un timp


▪ interpretarea unor cântece reprezentative cu sesizarea pauzelor;

▪ marcarea în cadrul interpretarii a pauzelor de un timp prin batai din palme, ciupituri, silaba "sa" (soptit);

* explicatia, conversatia, demonstrarea, observarea, jocul didactic

* activitatea frontala, pe grupe


▪ proba practica

▪ observarea sistematica

▪autoevaluare


Durate muzicale


a) durata de un timp - patrimea ()


exercitii de interpretare a unor cântece / fragmente muzicale alcatuite predominant din patrimi;

* joc ritmic: "Silaba pe numaratoare";

ritmizarea unor fragmente muzicale însotite de miscari corporale sau jucarii muzicale;

» exercitii de recunoastere, citire ritmica si tactare (2/n) a duratelor de patrime în scurte fragmente muzicale;

* joc ritmic: "De-a dirijorul" - dirijat intuitiv în doi timpi cu ambele mâini;

exercitii de scriere corecta a duratei de un timp;

» exercitii de creatie: completarea unor masuri date cu durate

corespunzatoare; « rostirea ritmica, sacadata a versurilor cu respectarea raportului

de durata;

* joc ritmic: "Bate cum auzi"; "Bate cum vezi"; "Bate cum îti închipui";

* învatarea si intonarea unor cântece cu marcarea ritmului în modalitati variate si exersarea prin joc a miscarii sugerate de ritm;

interpretarea unor cântece cu acompaniament instrumental direct sau înregistrat;

* dictare ritmica; «joc de creatie

* conversatia, explicatia, exercitiul, problematizarea, algoritmizarea, jocul didactic

activitate frontala, individuala * truse muzicale

* Cântece propuse:

- "Pârâias, pârâias" - D. Cuclin

- "Cântec de toamna" - N. Lungu

- "Porumbita" - G. Breazul

* Auditie muzicalaobservarea sistematica

proba orala

» proba practica

conversatia de verificare


b) pauza de un timp


interpretarea unor cântece reprezentative cu sesizarea pauzelor; « marcarea în cadrul interpretarii a pauzelor de un timp prin batai

de palme, ciupituri; maracasuri, silaba "sa" (soptit);

exercitii de recunoastere vizuala a pauzei de un timp si scrierea ei pe portativ;

* învatarea unor cântece specifice, dupa auz;

dictare ritmica (orala sau scrisa);

* joc de creatie

* conversatia, explicatia, problematizarea,

jocul didactic * trusa cu durate si pauze muzicale;

instrumente si jucarii muzicale simple;

flipchart, markere, CD-player, CD-uri,

casete, înregistrari » Cântece propuse:

- "Alba zapada"

- "Sunt român" - G. Breazul, N. Saxu

- "Zidarul" - C. Lunguconversatia de verificare

proba orala

proba practica


c) durata de jumatate de timp - optimea (♪ )* exercitii de intuire, recunoastere, sesizare si redare vocala si/sau instrumentala a unor cântece care contin durata de optime;

exercitii de recunoastere vizuala a duratei de jumatate de timp si scrierea ei pe portativ;

* reproducerea vocala / cu jucarii muzicale, cu batai din palme, a unor structuri ritmice simple,    recitative, formule ritmice-intuitive sau prin citire ritmica;

redarea vocala a unor cântece din repertoriul clasei cu sesizarea duratei de jumatate de timp;

* învatarea unor cântece specifice;

dictare ritmica

explicatia, conversatia, exercitiul, jocul didactic

activitate frontala, individuala

Cântece propuse:

* "Rândunica" - I. D. Vicol

* "Cocosul" - Marcel Botez
completarea unor

raspunsuri incomplete

proba practica

proba scrisa


d) durata de doi timpi - doimea (* joc muzical: "De-a dirijorul" -. dirijat intuitiv în doi timpi cu ambele brate (auditie);

* recunoasterea, selectarea si intonarea ritmica a unor fragmente muzicale simple ce contin durate de doi timpi si/sau cu tactarea intuitiva a metrului binar;

redarea vocala în colectiv (fragmentar sau integrai) a unor cântece din repertoriul clasei, cuprinzând problema muzicala studiata;

* recunoasterea, redarea grafica a doimii; * exercitii de recunoastere în auditie a unor fragmente muzicale simple ce contin durata de doi timpi;

dictare ritmica (realizata oral, cu obiecte sonore sau trusa muzicala);

jocuri de improvizatie ritmica

* explicatia, conversatia euristica, exercitiu!, demonstratia

* activitate frontala, pe grupe, individuala

* truse muzicale, maracasuri, simple obiecte sonore: bete, tobite, castagnete; mijloace audio-video

* Cântece propuse:

- "Pe bolta"

- "Mos Craciun" - D. G. Kiriac

- "Omul de zapada"

- Joc popular

* Auditii:

G. Enescu - Rapsodia I si II, fragmenteproba orala

proba practica * conversatia de verificare


Masura de 2/4


* exercitii de tehnica vocala (emisie naturala, dictie, respiratie);

* joc muzical: "De-a dirijorul" (în cântare si auditie);

exercitii de recitare ritmica, sacadata pentru sesizarea accentelor si a periodicitatii lor din doi în doi timpi;

marcarea prin dirijat intuitiv în doi timpi a metrului binar (cu ambele brate);

* sesizarea vizuala a componentei masurilor de doi timpi, în cântece;

delimitarea în scris, prin bare de masura, a grupelor de note (pauze) cuprinse între doua accente, într-un fragment muzical dat;

* tactarea în 2/4 cu un brat a cântecelor învatate sau audiate;

* audierea unor lucrari de factura culta cu caracter diferit (menuet/vals) si sesizarea masurii specifice;

* alegerea unui titlu pentru muzica audiata; » improvizatii ritmice

* explicatia, conversatia, problematizarea, exercitiul, jocul didactic

* activitate frontala, individuala

* Cântece propuse:

- "Mierla" - cântec popular

- "Iarna a sosit în zori"

- "Asteptând Craciunul"

* Auditie muzicala:

Colinde cunoscute din zona
observarea sistematica

proba orala

autoevaluarea


Durate muzicale

a) doimea cu punct* joc ritmic pentru sesizarea duratelor si a pauzelor învatate;

* sesizarea, în fragmente muzicale scurte, a duratei;

* redarea grafica a doimii cu punct;

* audierea unor piese folclorice diferite: obiceiuri de iarna, dansuri, colinde din zona (înregistrari sau direct - spectacole);

* delimitarea pieselor specifice zonei;

* sesizarea problemei muzicale noi, în fragmentele audiate sau redate vocal si marcarea ritmica a duratei în moduri variate;

* învatarea unor cântece specifice (colinde);

intuirea si recunoasterea semnului grafic al duratei (d.);

redarea în scris a elementului grafic nou prezentat

* exercitiul, demonstratia, problematizarea, învatarea prin

descoperire

* activitate frontala, pe grupe, individuala

* trusa muzicala, aparat audio-video

* Cântece propuse:

- "Dansul" - G. Wiski

- "Micul vals" - A. Scornea

- "Ninge" - V. Spatarelu

- "Saniuta" Missir

* Colinde specifice zonei* conversatia de verificare

* observarea sistematica

* tema pentru acasa


* Combinatii ritmice


* joc ritmic pentru sesizarea duratelor si a pauzelor învatate;

* sesizarea, în fragmente muzicale scurte, a duratei;

* redarea grafica a doimii cu punct;;

* sesizarea problemei muzicale noi, în fragmentele audiate sau redate vocal si marcarea ritmica a duratei în moduri variate;

intuirea si recunoasterea semnului grafic al duratelor

redarea în scris a elementului grafic nou prezentat

* explicatia, conversatia, problematizarea, exercitiul, jocul didactic

* activitate frontala, individualaUNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Melodia

NUMĂR DE ORE


Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Nr.

ore

Evaluare

Obs.

* Sunete muzicale

a) sunetul si notele SOL - MI
exercitii de tehnica-vocala;

exercitii pentru sesizarea intervalului primar de secunda într-un fragment muzical reprezentativ;

exercitii practice de sesizare si marcarea înaltimii sunetelor muzicale SOL - MI pe scarita muzicala;* exercitii de scriere pe portativ a notelor SOL - MI cu durate diferite;

exercitii de intonare a intervalului SOL - MI, în urcare si în coborâre, cu durate diferite;

* învatarea unor cântece si jocuri muzicale, însotite de miscari specifice;

* transcrierea unor fragmente/cântece;

exercitii de citire melodica;

exercitiu-dictat: un fragment muzical scurt (doua masuri);

asocierea pozitiei mâinii pe instrument a sunetelor SOL - MI;

improvizatia melodica pe o tema data;

improvizatia melodica la text dat sau creat (doua masuri)*

* demonstratia, explicatia, exercitiul

* activitate frontala, pe grupe, individuala

camerton (diapazon), planse, scarita muzicala, instrumente muzicale: blockflote, xilofon, clape, instrumente specifice zonei

Cântece propuse:

"Voi i-ati ascultat vreodata?" - Gh. Dumitrescu

"Calutul" - A.M. Ionescu

"împreuna sa jucam" (d.f.c.)
* observarea sistematica

completarea unor dialoguri incomplete

munca independenta în clasa


b) sunetul si nota LA


* exersarea deprinderilor de cântare în colectiv si de tehnica vocala;

intonarea sunetelor SOL - MI pe scarita muzicala;

cântarea în colectiv a unor cântece selectate din repertoriul clasei cu tactarea masurii binare;

* sesizarea înaltimii sunetului LA într-un scurt fragment muzical    (doua masuri) comparativ cu sunetele învatate si localizarea intuitiva a notei pe portativ;

exercitii grafice de scriere a notelor pe portativ, în durate variate;

exercitii de citire melodica (pe scarita muzicala, fragment sau cântece simple: la - sol - mi);

solfegierea (ritmica, melodica, ritmico-melodica) a unor cântece simple: 3 sunete;

asocierea pozitiei mâinii pe instrument cu sunetul LA;

intonarea instrumentala a cântecelor învatate (fragmentar);

improvizatii melodice la text dat sau creat*

conversatia euristica, demonstratia, exercitiul

activitate frontala, pe grupe, individuala

* camerton, instrumente muzicale, planse * Cântece propuse:

- "De ziua mamei" - Gh. Dâncus

- "Carabuse, carabus" - G. Breazulproba orala

proba practica

autoevaluarea


c) sunetul si nota DO


exercitii de sesizare a sunetului DO2 si a locului corespunzator notei pe portativ;

scrierea notei DO pe portativ în durate variate;

copiere / transcriere de fragmente muzicale / cântece;

exercitii de intonare pe grupe a unor fragmente muzicale cuprinzând notele la-sol-mi-do2 - ascendent, descendent;

* exercitii de dictare a sunetelor (notelor) învatate pentru fixarea pozitiei corespunzatoare notei pe portativ;

asocierea pozitiei mâinii pe instrument cu sunetul DO2;

redarea instrumentala (elev, cadru didactic, a cântecelor învatate vocal, în limita sunetelor cunoscute)

* conversatia euristica, demonstratia, exercitiul

activitate frontala, pe grupe, individuala

instrumente muzicale

Cântece propuse:

- "Ariciul" (d.f.c.)

- "Dirijorul DO" - A.M. Ionescumunca independenta în clasa

proba orala

proba practica

* auto/coevaluare

* tema pentru acasa

* conversatia de verificare


d) sunetul si nota RE

idem

* exercitii de citire ritmica, melodica, ritmico-melodica

idem

* Cântece propuse

- "Iepurasii" ***

- "Mai, curcane" (d.f.c.)

- "Mos Gerila" - Petre Ţipordei* idem


e) sunetul si nota FA

idem

intonarea pe scarita în sens ascendent-descendent a celor 6 sunete învatate: la - sol - fa - mi - re - do2;

asocierea pozitiei mâinii pe instrument cu sunetul;

* redarea instrumentala a cântecelor ce au melodie în limita sunetelor precizate, a duratelor de patrime, optime, doime si doime cu punct, a pauzei de patrime, în masurile de 2/4 si 3/4;

* improvizatia melodica ia text dat sau creat (doua masuri)*

* idem

* Cântece propuse:

- "Perisorul"

- "Ţesatoarele" (d.f.c.)

- "Trenul" - C. Meres

- "Ţara mea" - D.G. Kiriac
* idem


* Legatura dintre text si melodie (strofa, refrenul, versul)


exercitii de sesizare a asemanarilor/deosebirilor dintre diferite fragmente muzicale, a repetitiei si variatiei melodice;

* cântarea corecta cu dinamica si tempo-ul adecvate;

* alegerea si motivarea interpretarii unor cântece dupa modalitatea

de constructie; « sesizarea în audiere/cântare si familiarizarea cu strofa, refrenul,

versul cântecului;

cântarea alternativa pe grupe (învatator - elevi, elev - elevi): strofa - refren;

* interpretarea alternativa vocal-instrumentala, instrumentala sau cu acompaniamentul sustinut de jucarii muzicale;

* modalitati variate de interpretare: vocala, vocal-instrumentala, instrumentala, în colectiv, pe grupe, solist - cor, alternativ: strofa - refren, vers - vers;

* improvizatia melodica la text dat prin continuarea melodiei*

.. explicatia, observarea, exercitiul, instruirea prin radio, jocul didactic

* activitate frontala, pe grupe, individuala

* Cântece din repertoriul clasei:

- "Pitpalacul" - N. Oancea

- "Rasuna codrul" - I.D. Chirescu

- "Albina si florile" - Camelia Graur

* Auditie muzicala:

Sabin Dragoi - Divertisment rustic

melodii populare interpretate vocal-instrumental
* observarea sistematica

* autoevaluarea

coevaluarea


* Elemente de constructie a melodiei: început, sfârsit, repetitii (evaluare sumativa)


identificarea cântecelor dupa melodia receptata auditiv (dupa refren sau primul vers al strofei);

* audierea unei melodii de factura variata cu sesizarea elementelor specifice temei;

* identificarea prezentei/absentei elementelor de constructie a

melodiei: început, sfârsit, repetitii; * realizarea corespondentei între continutul de idei si caracterul

melodiei;

* clasificarea tematica si compararea interpretarii variate a cântecelor din repertoriu;

acompanierea simultana (ritm, metru) a cântecelor, cu maracasurile, corpul - ca obiect sonor etc;

* redarea subiectiva, vocala sau instrumentala a componentelor unui cântec;

improvizatii realizate pe un text dat, prin continuarea melodiei (doua masuri*);

interpretarea cu "negativ" ori cu acompaniament instrumental

* explicatia, demonstratia, exercitiul, jocul didactic

* activitate frontala, pe grupe, individuala

* camerton, aparat audio-video

* Cântece din repertoriu! clasei; alte cântece specifice din zona

* Auditie muzicala: piese folclorice sau de factura culta
» lucrarile practice

* tema pentru acasa

munca independenta în clasa

* completarea unor dialoguri incomplete

» evaluarea orala cu suport vizual

conversatia de verificare

* testul sumativUNITATEA DE ÎNVĂŢARE Interpretarea

NUMĂR DE ORE


Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Nr. ore

Evaluare

Obs.

* Nuante


* audierea unor lucrari interpretate în nuante contrastante: tare - încet;

* diferentierea în auditie a unor elemente de limbaj muzical,

* recunoasterea auditiva a unor sunete de intensitati diferite ( redarea lor);

* interpretarea unor cântece în nuante variate;

* compararea interpretarii variate a unor cântece din repertoriu; motivarea alegerii; clasificarea tematica a cântecelor;

* recunoasterea auditiva-vizuala a termenilor de nuanta: f = forte, mf = mezzo forte, p = piano , pp = pianissimo, ff = fortissimo si respectarea semnificatiei lor în activitatea de cântare;

* joc melodic: "Ecoul";

* asocierea cântecelor cu miscari specifice termenilor de nuanta;

* învatarea unor cântece reprezentative pentru tema data;

* explicatia, conversatia, problematizarea, exercitiul, jocul didactic

* activitate frontala, individuala

* Cântece propuse:

- "Nea Alecu"observarea sistematica

proba orala

autoevaluarea

* tema pentru acasa


* Tempo


* interpretarea vocala a unor cântece în tempoul adecvat sau în tempo-uri diferite;

* alegerea tempo-ului specific si motivarea interpretarii;

* recunoasterea în cântec a notiunilor: allegro - repede, andante - rar, adagio - lent, moderato - potrivit, allegretto - repejor, vivace - vioi; semnificatii, simboluri, locul scrierii;

* acompanierea cu jucarii muzicale;

* dialog dirijat;

* explicatia, conversatia, problematizarea, exercitiul, jocul didactic

* activitate frontala, individuala

- "Iepurasul" - D. D. Stancu

- "Lenesul" - Alex. Hrisanideobservarea sistematicaproba orala

autoevaluarea

* tema pentru acasa


* Cântarea cu acompaniament;


* Cântarea vocal-instrumentala

* exersarea deprinderilor de tehnica vocala si de cântare în colectiv în dinamica si tempoul adecvate;

* redarea fragmentara/integrala a unor cântece din repertoriul clasei în modalitati normale: colective, grupe, individual;

* tactarea intuitiva a metrului binar/ternar cu ambele brate (auditie) - în colectiv, individual;

* asocierea pozitiei mâinii pe instrument cu sunetul (6 sunete: la - sol - fa - mi - re - do2);

* redarea instrumentala a cântecelor ce au melodia în limitele sunetelor precizate, a duratelor de patrime, optime, doime, doime cu punct, a pauzei de un timp în 2/4 si 3/4;

* interpretarea unor cântece din categoriile cunoscute cu respectarea continutului de idei si a caracterului acestora;

* cântarea vocala, vocal-instrumentala si instrumentala; pe grupe/individual (alternativ, în lant, dialog) cu solist si/sau cor; cu ison ritmic*;

* interpretarea cântecelor cu acompaniament instrumental sustinut de cadrul didactic;

* interpretarea vocala cu acompaniamentul jucariilor muzicale;

* cântarea pe grupe (vocal si instrumental), utilizând instrumentul ales, alternativ si concomitent;

* aprecierea aportului individual la cântarea colectiva;

improvizatii melodice la text dat sau creat (doua masuri)*

* conversatia, demonstratia, exercitiul, lucrari practice

activitate frontala, pe grupe, individuala

instrumente muzicale, maracasuri, pseudoinstrumente

* Cântece din repertoriul clasei:

- "Ana Lugojana" - I. Vidu

- "Concertul" - Tanase Constantinescu


conversatia de verificare

completarea unor dialoguri incomplete

* tema în clasa

* tema pentru acasa

* coevaluarea


* Miscarea pe muzica: libera, ritmica, pe timpii masurii, miscarea de dans


audierea unor piese muzicale si mentinerea ritmului metrului în
modalitati liber alese;

* cântarea în colectiv, pe grupe mici, individual cu marcarea ritmului prin miscari corporale si/sau cu instrumente de percutie;

exersarea prin joc a miscarii pe cântec (sugerata de text, ritm,
metru, structura melodica, caracterul melodiei);

interpretarea unor cântece cu tactarea masurii binare/ternare;

reproducerea vocala, cu jucarii muzicale, cu batai din palme, a
unor ritmuri simple, onomatopee si recitative / formule ritmice
(doua masuri) - intuitive sau prin citire ritmica;

* miscarea de dans (pasul de hora, vals);

acompanierea unor cântece cu marcarea simultana a ritmului si a
metrului cu instrumente (jucarii) si/sau cu propriul corp

conversatia, explicatia, exercitiul,
demonstratia, jocul didactic

instrumente/jucarii muzicale, CD-uri,
casete, CD-player

Cântece variate;


* Procedee armonico-polifonice: solist/cor, lant, dialog, ison ritmic*


cântarea la unison, sincronizata, cu preluarea corecta a tonului, semnal de început, pozitie si respiratie corecte; dictie, frazare si emisii naturale corecte;

exercitii pentru perfectionarea deprinderilor de cântare în colectiv, pe grupuri mici, individual;

redarea fragmentara si integrala a cântecelor din repertoriul propus, respectând intonatia corecta (20 - 25 cântece cu ambitusul D1 - D02;

exercitii de auditie interioara;

cântarea în lant (pe grupe, pe rânduri, individual);

* cântarea dialogata: solist - cor, învatator - elevi, elev - elev; « cântarea cu ison ritmic* sustinut cu jucarii muzicale, cu batai din

palme, maracasuri, bete, tobite, trianglu, castagnete s.a., sau cu

propriul corp

* explicatia, demonstratia, exercitiul

camerton, pseudo-instrumente muzicale

Cântece propuse:

cântece din repertoriul clasei

"Mierla" - cântec popular


* observarea sistematica

conversatia euristica

proba orala

autoevaluareaUNITATEA DE ÎNVĂŢARE Timbrul

NUMĂR DE ORE


Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Nr. ore

Evaluare

Obs.

* Sunete vocal-instrumentale* auditie muzicala cu sesizarea varietatii timbrelor: timbrul vocal: voci de adulti (de barbati, de femei), voci de copii; timbrul instrumental (variate instrumente;

lectura unor texte;

intuirea componentei constitutiei unor instrumente (instrument cu coarde, de suflat);

* joc melodic: "Cine a cântat?; "Câte sunete auzi?"; "Ghiceste instrumentul";

cântarea alternativa sau cu acompaniament instrumental sustinut de catre cadrul didactic sau de elevi;

auditie/vizionare de emisiuni radio, TV, PC, spectacole muzicale - direct;

* comentarea unor lucrari muzicale si compararea sunetelor emise

variat;

* compunerea scrisa inspirata de continutul si caracterul melodiei,

de interpretare etc;

improvizatia melodica*

* explicatia, conversatia euristica, jocul didactic, învatarea prin descoperire

* activitate frontala, pe grupe, individuala

* instrumente, mijloace audio-video

Cântece propuse:

cântece din repertoriul clasei

alte cântece specifice zonei

* Auditie muzicala:

cântece populare (culte) interpretate vocal (instrumental); menuete accesibile

W.A. Mozart - "Mica serenada" - fragmente

- A. Vivaldi - "Anotimpurile", fragmente30 V

observarea sistematica

lucrarile practice


* Orchestra si corul


vezi activitatile de mai sus (selectiv);

audierea unor lucrari de factura culta: menuete accesibile, piese de factura populara;

* audierea unor lucrari în interpretari celebre: cor sau orchestra;

* cântarea selectiva a cântecelor selectate;

interpretarea instrumentala colectiva (cu instrumente variate) a unor scurte fragmente muzicale;

acompanierea cu jucarii muzicale a unor cântece interpretate vocal;

interpretare cu "negativ";

realizarea unor programe artistice;

improvizatii melodice la text dat (doua masuri)*;

* sesizarea timbrelor diferite: cor/orchestra; voce/instrument, instrument/instrument (pian, vioara, nai, trompeta*);

sesizarea în auditie a elementelor de limbaj muzical învatate

explicatia, demonstratia, exercitiul, conversatia euristica, problematizarea

mijloace de redare audio-video

Cântece propuse:

piese vocale / instrumentale variate * Auditii muzicale:

J. Haydn - Simfonia "Ceasornicul"

A. Dvorak - "Humorisca" - fragmente

N. Kimski Korsakov - "Zborul carabusului", fragmente

G. Enescu - Suita "Impresii din copilarie"

fragmente

Coruri de adulti/copii celebreconversatia euristica

investigatia

* referatul

* autoevaluarea


* Pianul, vioara, trompeta* si naiulauditie: muzica culta, populara;

exercitii de recunoastere a instrumentelor în piesele audiate;

* audierea unor piese variate cu sesizarea diferentelor de timbru instrumental;

* joc melodic; "Recunoasteti instrumentul?";

exercitii intuitive de observare directa a instrumentelor muzicale;

stabilirea de asemanari si deosebiri;

* audierea comparata a sunetelor emise de aceste instrumente;

* joc de creatie: "Cine cânta mai frumos?"

vizionare de spectacole în direct (opera, filarmonica);

* cântarea pe grupe (vocal/instrumental), alternativ si concomitent;

improvizatie melodica*;

* alegerea unui titlu pentru muzica audiata (cântata);

descrierea unui personaj

* exercitiul, dramatizarea, problematizarea * activitate frontala, pe grupe

mijloace de redare audio-video

* Auditie:

.. C. Porumbescu - "Balada"

L. Mozart - "Simfonia jucariilor"

F. Mendelsson-Bartholdy - Uvertura la "Visul unei nopti de vara"

G. Enescu - Rapsodia I si II - fragmente
observarea sistematica

* investigatia si portofoliul

proiectul de grup

* autoevaluarea

coevaluareaDocument Info


Accesari: 5540
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )