Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PROIECTAREA DIDACTICĂ - ABECEDAR, MARINA RSU, ED. ARAMIS

profesor scoalaPROIECTAREA DIDACTICĂ - ABECEDAR, MARINA RSU, ED. ARAMIS
1.Consideratii preliminare


Planificarea anuala oglindeste noua viziune de abordare a învatarii citit-scrisului, printr-o prezentare sintetica a modului de sistematizare a continuturilor învatarii si repartizarea acestora pe etape si unitati de timp. Desi consideram tabelul ce cuprinde proiectarea anuala destul de explicit credem ca unele precizari sunt necesare si oportune. Numarul anual de ore este calculat considerând ca în schema orara sunt fixate 8 ore/saptamâna la disciplina limba româna (7 ore din trunchiul comun si 1 ora - aprofundare/extindere).

Obiectivele mentionate în ultima rubrica a tabelului reprezinta componenta principala a proiectarii didactice si în functie de acestea au fost stabilite continuturile structurate pe unitati de învatare, apoi resursele materiale si temporale. Acestea din urma, mai exact cele 34 de saptamâni - durata anului scolar - sunt grupate simetric astfel: 3+(7+7)+14+3.

Cele 3 saptamâni de la începutul, respectiv sfârsitul anului scolar reprezinta durata perioadei prealfabetare, respectiv a celei postalfabetare. Aici se impun doua observatii:

a) Se stie ca perioada prealfabetara precede învatarea alfabetului. Deoarece învatarea alfabetului de mâna nu începe deodata cu învatarea alfabetului de tipar, se poate observa în tabel ca perioada prealfabetara, privind scrierea, se încheie dupa 10 saptamâni, la sfârsitul etapei "minialfabetului" de tipar.

b) Conform recomandarilor curriculare, perioada postalfabetara poate fi transferata la clasa a II-a, daca particularitatile colectivului de elevi impun prelungirea perioadei alfabetare. Chiar si grupurile de 3 litere pot fi trecute în sarcina clasei a II-a, conform acelorasi recomandari.

Perioada alfabetara cuprinde trei subunitati, respectiv trei etape de învatare care se parcurg astfel: primele doua în semestrul întâi si cea de a treia în semestrul al doilea, pe durata a 28 de saptamâni (grupate 7+7+14). Precizam ca aceasta proiectare are caracter orientativ si poate fi adaptata la necesitatile colectivului de elevi, functie de ritmul (mai rapid sau mai lent) în care acestia reusesc sa-si asimileze continuturile învatarii. Atragem atentia ca numarul de ore alocat fiecarei etape cuprinde si ore la dispozitia învatatorului. Astfel, oricât de lent ar decurge activitatea de predare-învatare, este posibila îndeplinirea obiectivelor specifice perioadei alfabetare, pâna la finele anului scolar.

Pentru fiecare etapa de învatare este specificat numarul paginilor din abecedar si caietul auxiliar, în rubrica "resurse materiale", însa în perioada alfabetara se vor folosi si "resursele" specificate deasupra tabelului.Mai multe referiri la acestea vom aduce în cele ce urmeaza.

Planificarea detaliata pe unitati de învatare respecta recomandarile curriculare, privind formarea integrata a abilitatilor de comunicare orala , de citire si de scriere. Sunt grupate doua continuturi - unul de citire altul de scriere - spre a fi parcurse în 2 ore, dar aceasta nu înseamna ca se va face o ora de citire si alta de scriere. În cele 2 ore, vor alterna secvente în care se citeste cu secvente în care se scrie sau cu secvente de comunicare orala (pe teme sugerate de ilustratiile din abecedar).

În primele 10 saptamâni, perioada în care se scriu elemnte grafice, cele 24524h715y 8 ore/saptamâna se pot gestiona astfel: 3 ore pentru a scrie în mai multe secvente, 3 pagini din caietul auxiliar; restul - 5 ore - se vor folosi pentru parcurgerea paginilor din abecedar - continuturi ce vizeaza comunicarea orala/citirea. Recomandam sa se procedeze astfel din doua considerente:

Scrierea este o activitate obositoare pentru elevii de aceasta vârsta si trebuie alternata cu alte activitati de învatare/relaxare.

Obiectivul prioritar al acestei perioade este pregatirea si însusirea citirii pe baza continuturilor din Abecedar.

Sunt prevazute în planificare ore la dispozitia învatatorului, aproape saptamânal, care pot fi folosite, fie pentru parcurgerea unor continuturi din acea saptamâna într-un ritm mai lent, fie pentru repetare-/aprofundare/evaluare. Învatatorul decide în functie de particularitatile colectivului de elevi si în functie de complexitatea activitatilor de învatare propuse în abecedar si în caietul auxiliar, utilizarea optima a acestor ore.

Orarul saptamânal al clasei poate fi cel sugerat în planificare, adica: 2 ore/zi ori 4 zile; (într-o zi a saptamânii lipseste limba româna din orar). Nu e obligatorie adoptarea acestei variante de orar, ba chiar sugeram altele în tabelul urmator, în care sa fie zilnic cel putin o ora de limba româna (2 ore/zi x 3 zile +1 ora/zi x 2 zile). Un astfel de orar consideram ca ofera doua avantaje: pot fi mai bine intercalate în cursul saptamânii cele 2 ore aflate la dispozitia învatatorului; în primele 10 saptamâni se poate exersa zilnic tehnica citirii, iar cele 3 ore de scriere se realizeaza în zilele cu 2 ore/zi. În urmatoarele saptamâni, când se învata scrierea de mâna, se poate exersa zilnic scrisul (scurta dictare zilnica).


Variante de orar

A

B

C

D

E

F

G

Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri

Resursele materiale ce însotesc si sprijina activitatea de predare - învatare - evaluare, care sunt folosite fie la toate lectiile, fie doar în anumite etape de învatare, fac parte si ele din proiectarea didactica. Învatatorul are responsabilitatea de a decide din timp achizitionarea mijloacelor didactice, atât pe cele utilizate individual de catre elevi, cât si pe cele asa-zise "ale învatatorului".

Particularitatile de vârsta ale elevilor impun folosirea în mod obligatoriu a alfabetarelor (cel mic pentru fiecare elev, cel mare pentru clasa) si a planselor cu litere, în fiecare lectie de predare a sunetului si literelor corespunzatoare. Practica scolara sta marturie ca alfabetarele, prin caracterul lor ludic, stârnesc interesul elevilor la lectii, faciliteaza asimilarea literelor de tipar si dinamizeaza formarea abilitatilor de scris-citit, mai ales în prima jumatate a anului scolar. Sugestii de integrare a acestor mijloace auxiliare în demersul didactic se gasesc în capitolul IV al lucrarii de fata. Tot aici sunt câteva proiecte ale unor lectii care pot fi luate drept model, sau ca surse orientative pentru colegii mai tineri, pentru studentii practicanti - viitori profesori pentru învatamântul primar.


2. PLANIFICAREA ANUALĂ


Resurse temporale : 34 sapt. x 8 ore/sapt. 272 ore - 186 ore - sem. I (17 sapt.)

- 186 ore - sem. al II-lea (17 sapt.)

Resurse materiale: Abecedar, Caiet auxiliar de scriere, alfabetare pentru elev/învatator, set de planse cu litere si imagini, caiete cu linii tip I si tip II, instrumente de scris/ de desenat.UNITĂŢI

DE INVĂŢARECONŢINUTURI

RESURSE


OBIECTIVE PRINCIPALE

(SPECIFICE)

MATERI-

ALE

TEMPORALE


I. PERIOADA PREALFABETARĂ*   - comunicare orala, propozitie, cuvânt, silaba, sunet, litera;

- semne grafice;

-abecedar

pag. 5-23


-caiet auxiliar pag. 3-10

SEM.I

3 sapt.

24 ore

- familiarizare cu elemente de con-structie a comu-nicarii orale;


II. PERIOADA ALFABETARĂ


1. ETAPA "MINI-

ALFABETULUI" DE TIPAR- sunetele si literele de tipar: Aa, Ss, uU, Ii, Nn, Oo, Ee, Rr, Ll, Mm, Cc, Ăa, Tt, Pp, Dd;

- grupurile de litere ce, ci;

- elemente grafice    ;


- abecedar

pag. 24-57-caiet auxiliar pag. 11-32   

7 sapt.

56 ore

- învatarea citirii
- pregatirea pentru scriere*    ;


2. ETAPA "MINI-ALFABETULUI"

DE MÂNĂ

- literele de mâna corespunza-toare sunetelor învatate în etapa anterioara;

- sunetele si literele ss, Ţt,;

- diftongii ea, ua, oa;

-caiet auxiliar* pag. 33-62- abecedar

pag. 58-73


7 sapt.

56 ore

- învatarea scrierii;

- consolidarea citirii;


3. ETAPA ÎNVĂ-ŢĂRII ÎN PARALEL A CITIT-SCRISULUI- sunetele si literele de tipar si de mâna: Îî, Ââ, Bb, Vv, Zz, Gh, Ff, Jj, Hh, Xx, Kk, Yy, Qq, Ww;

- diftongii ia, ie, ua;

-grupurile de litere ge, gi, che, chi, ghe, ghi;** ;

- abecedar

pag. 74-104-caiet auxiliar partea a II-a

pag. 3-39

SEM.II

14 sapt.

112 ore

- formarea capaci-tatilor de citire si de scriere;


III. PERIOADA POSTALFABETARĂ   


- texte în proza si în versuri, de mica întindere;


- abecedar

pag. 105-111

-caiet auxiliar pag. 40-47


3 sapt.

24 ore

- dezvoltarea capa-citatii de citire;

- formarea capa-citatii de scriere corecta si caligra-fica;


*Perioada prealfabetara privind scrierea, se încheie la finele etapei "minialfabetului " de tipar.

** Grupurile de trei litere si perioada postalfabetara pot fi pacurse în clasa a II-a, (conform recomandarilor curriculare), daca ritmul de parcurgere a continuturilor este mai lent decât cel planificat.3.DETALIEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


3. A. Semestrul I - 14 saptamâni


UNITATEA I - PERIOADA PREALFABETARĂ - 3 saptamâni

Continuturi din Abecedar

v      Continuturi din Caietul de scriereSĂPTĂ-

MÂNA


CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII


NUMĂR DE ORE

I

Ziua a 2-a si ziua a 3-a:

Carte, volum, coperta, fila, pagina; "Împaratia literelor"- pag. 5-7

v      Caiet, coperta, fila, pagina; pozitia corpului si a instrumentelor de scris - pag. 3

"Iata ce stiu" - test initial


Ziua a 4-a:

"În familie". Formularea mesajului oral. Propozitia(familiarizare cu acest termen) - pag. 10-11


v      Orientarea în pagina pe verticala (coloana - mâinile desenate) si pe orizontala (rândul - omuletii desenati) - pag. 4


 • Ore la dispozitia învatatorului*   a II -a"Drumul de acasa, la scoala". Comunicarea - schimb de informatii; propozitia formata din doua sau mai multe cuvinte - pag. 12-13

v      Rândul si sensul de scriere; trasare de linii verticale - pag. 5


"Ce pot face în timpul liber?" Dialogul (vorbitor, ascultator, mesaj). Cuvântul - parte a propozitiei - pag. 14-15

v      Rând, suprarând, subrând; colorare pe directiile vertical, orizontal, oblic - pag. 6


"Pot fi de ajutor în familie!" Dialogul în diferite situatii. Silaba - parte a cuvântului spus/scris (sesizarea schimbarii formei cuvântului) - pag. 16-17

v      Linia pe rând - pag. 7


 • Ore la dispozitia învatatorului*   

a III-a

"stiu sa-mi pastrez obiectele personale." Despartirea cuvintelor în silabe (identificarea locului silabei în cuvânt; sesizarea unor silabe comune în cuvinte) - pag. 18-19

v      Grupurile de doua linii si punct - pag. 8


"Programul zilnic al scolarului" Sunetul - parte a silabei (identificarea vocalelor a, e, i, o, u/consoanelor r, s, z, s, în unele cuvinte) - pag. 20-21

v      Linia pe rând-suprarând - pag. 9


"stiu sa spun povesti." Propozitie, cuvânt, silaba, sunet(repetare). Tipuri de litere ca semne grafice ale sunetelor. Evaluare - pag. 22-23

v      Alternare de linii - pag. 10

 • Ore la dispozitia învatatorului*   


*Aceste ore îi permit învatatorului sa parcurga într-un ritm mai lent continuturile planificate

(aici) pentru o saptamâna.


UNITATEA a II-a - PERIOADA ALFABETARĂ - 28 saptamâni


1. ETAPA "MINIALFABETULUI" DE TIPAR

a IV - a


Sunetul si literele Aa de tipar- pag. 24-25

v      Linia pe rând-subrând - pag. 11


Sunetul si literele Ss de tipar; citirea silabei - pag. 26-27

v      Repetare - linia - pag. 12


Sunetul si literele Uu de tipar; citirea silabei- pag. 28-29

v      Cârligul - pag. 13


 • Ore la dispozitia învatatorului   
a V- aSunetul si literele Ii de tipar- citirea silabei - pag. 30-31

v      Exercitii de perceptie fonetica si vizual- pag. 14


Sunetul si literele Nn de tipar; unirea silabelor în cuvinte - pag. 32-33

v      Bastonul mare - pag. 15


Recapitulare - citirea silabelor/cuvintelor compuse din literele învatate - pag. 34-35

v      Bastonul mic - pag. 16


 • Ore la dispozitia învatatorului*   
a VI- aSunetul si literele Oo de tipar; citirea silabelor/cuvintelor - pag. 36-37

v      Bastonul mare, rasturnat - pag. 17


Sunetul si literele Ee de tipar; citirea silabelor/cuvintelor/propozitiilor; evaluare - citirea silabelor - pag. 38-39

v      Bastonul mic rasturnat - pag. 18


Sunetul si literele Rr de tipar - citirea cuvintelor/propozitiilor - pag. 40-41

v      Zala - pag. 19


 • Ore la dispozitia învatatorului*   
a VII- a


Recapitularea/Evaluarea câmpului de citire de o silaba - pag. 42-43

v      Repetare - bastonul si zala - pag. 20


Sunetul si literele Ll de tipar; citirea cuvintelor/propozitiilor - pag. 44-45

v      Biciul rasturnat - pag. 21


Sunetul si literele Mm de tipar; citirea textului "La mare" - pag. 46-47

v      Exercitii de perceptie vizuala - pag. 22


Evaluare sumativa - citirea silabelor/cuvintelor/propozitiilor - pag. 48

v      Noduletul mare - pag. 23
*Aceste ore îi permit învatatorului sa parcurga într-un ritm mai lent continuturile planificate

(aici) pentru o saptamâna.


aVIII- aSunetul si literele Cc de tipar; textul "Memo" - pag. 49

v      Noduletul mic - pag. 24


Sunetul si literele Ăa de tipar; propozitia interogativa; textul "Casa mica" - pag. 50

v      Semiovalul - pag. 25


Sunetul si literele Tt de tipar; textul "Sacul cu mac"- pag. 51

v      Ovalul - pag. 26


 • Ore la dispozitia învatatorului*   
a IX- a

Repetare; textul " Trei surori" - pag. 52

v      Biciul - pag. 27


Sunetul si literele Pp de tipar - "Pisoiul lui Paul" - pag. 53

v      Exercitii de perceptie vizuala - pag.28


Sunetul si literele Dd de tipar; dialog între doua persoane - pag. 54

v      Steguletul - pag. 29


Sunetul si grupul de litere ce; "Amintiri"- pag. 55

v      Noduletul de jos - pag. 30
a X- aSunetul si grupul de litere ci ; "Cine a sosit?- pag. 56

v      Bucla - pag. 31


Recapitulare - pag. 57

v      Repetarea semnelor grafice - pag. 32
2. ETAPA "MINIALFABETULUI" DE MÂNĂ


v      Literele de mâna u, U - pag. 33

Ghicitori - pag. 58


v      Literele de mâna i, I - pag. 34

Evaluare sumativa a citirii - pag. 59a XI - a
v      Litera n mic de mâna - pag. 35

Repetare-aprofundare - pag. 60


v      Litera N mare de mâna - pag.36

Consolidarea citirii "Tema lui Tica "- pag.61


v      Litera c mic de mâna si grupul de litere ci- pag. 37

"Cucuiul lui Nicu" - pag. 62


v      Litera C mare de mâna si grupul de litere Ci- pag. 38

Consilidare - "Cucuiul lui Nicu" - pag. 62

a XII - a

v      Litera e mic de mâna si grupurile ce, Ce - pag. 39

"Copil cuminte" - pag. 63


v      Litera E mare de mâna - pag. 40

Consolidare "Copil cuminte" - pag. 63


v      Literele de mâna a, a - pag. 41

Diftongul ea - pag. 64


v      Literele de mâna A, Ă - pag. 42

" Cine cu cine vorbeste?" - pag. 65


a XIII -av      Litera r mic de mâna - pag. 43

"Cartea mea " - pag. 65


v      Litera R mare de mâna - pag. 44

Recapitulare " A sosit Craciunul" - pag. 45-46


 • Ore la dispozitia învatatorului*   
a XIV -a
v      Literele de mâna o, O si legaturile cu alte litere - pag. 47-48

Diftongul ua - pag. 66


v      Litera m mic de mâna - pag. 49

"Minciunile lui Pacalici" - pag. 67


v      .Litera M mare de mâna - pag. 50

Consolidare " Minciunile lui Pacalici" - pag. 67
a XV -a

a XVI -a

a XVII -av      Repetarea literelor învatate - pag. 51

Evaluare (aprofundare) - pag.52


v      Literele de mâna s, s - pag. 53

Sunetul si literele de tipar s, s - pag.68


v      Literele de mâna S, s - pag. 54

siretlic " - pag. 68


v      Litera l mic de mâna - pag. 55

Diftongul oa - pag. 69v      Litera L mare de mâna - pag. 56

Oare ce e?" - pag.69


v      Literele de mâna t, t - pag. 57

Sunetul si literele de tipar t, Ţ - pag.70


v      Literele de mâna T,Ţ - pag.58

"Lantul prieteniei" - pag 70


v      Litera p mic de mâna - pag. 59

"Lectia lui Ţandarica" - pag.71v      Litera P mare de mâna - pag. 60

"Lectia lui Ţandarica" - pag.71


v      Literele de mâna d, D - pag. 61

"Seara dupa sanius" - pag.72


v      Repetarea literelor învatate - pag. 6

Dialog - "Cum îmi petrec timpul liber, iarna?" - pag. 72


"Iata ce stim!" - evaluare sumativa - pag. 73


 • Ore la dispozitia învatatorului   


*Aceste ore îi permit învatatorului sa parcurga într-un ritm mai lent continuturile planificate

(aici) pentru o saptamâna.
3 B. Semestrul al II- lea - 14 saptamâni


Continuturi din Abecedar

Continuturi din Caietul de scriere - partea a II-a
SĂPTĂ-MÂNA


CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII


NUMĂR

DE ORE


I


3. ETAPA ÎNVĂŢĂRII ÎN PARALEL A CITIT-SCRISULUI


Sunetul si literele de tipar î, Î - pag. 74

v      Literele î, Î de mâna - pag. 3


Literele de tipar â, Â - pag. 74

v      Litera â de mâna; dictare formativa - pag. 3


"Ursul pacalit de vulpe" - pag. 75

v      Consolidare literele î, â, Î de mâna - pag. 4


Exceptii de pronuntie fonetica - pag. 76

v      Transcriere/dictare formativa - pag. 5


a II-aa III-a

Diftongul ia - "De la Sinaia la Iasi" - pag. 77

Transcriere/dictare formativa


Sunetul si literele de tipar b, B - pag. 78

v      Litera b de mâna - pag. 6


"Albina si porumbita"; povestire orala - pag. 78

v      Litera B de mâna - pag. 7


 • Ore la dispozitia învatatorului*   

Repetarea literelor b, p, d - pag. 79

v      Transcriere formativa - pag. 8


Consolidare - "Sa pretuim sanatatea" - pag. 79

v      Evaluare formativa - pag. 9


Sunetul si literele de tipar v,V - pag. 80

v      Litera v de mâna - pag. 10


Consolidare "Visul lui Vasile" - pag. 80-81

v      Litera V de mâna - pag. 11

aIV-a
Sunetul si literele de tipar z,Z; diftongul ie - pag. 82

v      Litera z de mâna - pag. 12


Consolidare "Zoica cea curioasa"- pag. 82

v      Litera Z de mâna - pag. 13


Repetarea diftongilor (ea, oa, ia, ie) - pag. 83

Transcriere/dictare formativa


 • Ore la dispozitia învatatorului*   

a V-a


Sunetul si literele de tipar g, G; diftongul ua - pag. 84

v      Litera g de mâna - pag. 14


Consolidare - "Gabriela povesteste"(I.) - pag. 84

v      Litera G de mâna - pag. 15


"Gabriela povesteste" (II.); povestire orala - pag. 85

v      Repetarea diftongilor - pag. 16


Evaluare sumativa - pag. 86


a VI-a
Sunetul si grupul de litere ge - pag. 87

v      Scrierea grupului de litere ge/ Ge - pag. 17


Sunetul si literele de tipar f,F - pag. 88

v      Litera f mic de mâna - pag. 18


Consolidare "O fapta frumoasa" - pag. 88

v      Litera F mare de mâna - pag. 19


 • Ore la dispozitia învatatorului*   
aVII-a

Sunetul si literele de tipar j J; "O vizita la Cluj-Napoca" - pag. 89

v      Litera j mic de mâna - pag. 20


"Dovleacul fudul" - pag. 89

v      Litera J mare de mâna - pag. 21


Sunetul si literele de tipar h, H - pag. 90

v      Litera h mic de mâna - pag. 22


Consolidare "Hoinarel"- pag. 90

v      Litera H mare de mâna - pag. 23


a VIII-aSunetul si grupul de litere gi - pag. 91

v      Scrierea grupului de litere gi/ Gi - pag. 24


Consolidare - grupurile de litere ge,gi- pag. 92

v      Transcriere formativa - pag. 25


Repetare grupurile de doua litere; "Legile melcilor" - pag. 93

v      Evaluare sumativa - grupurile de doua litere - pag. 26


 • Ore la dispozitia învatatorului*   
a IX-a

"Marul magic" - pag. 93

Corectare/ameliorare - grupurile de doua litere


.Grupul de sunete si literele de tipar x, X; "O excursie la Felix"- pag. 94

v      Litera de mâna x, X - pag. 27


Grupul de sunete si de litere che "Racheta lui Tache (I)"- pag. 95

v      Scrierea grupului de litere che, Che - pag. 28


Consolidare - grupul che; "Racheta lui Tache (II)"- pag. 95

v      Transcriere si dictare formativa - pag. 29a X -a

Grupul de sunete si de litere chi - pag. 96

v      Scrierea grupului de litere chi/ Chi - pag. 30


Repetare - grupurile che, chi; "Stopul"- pag. 97

v      Transcriere si dictare formativa - che, chi - pag. 31


Consolidare grupurile de litere - "Atentie la.neatentie" - pag. 97

Autodictare/transcriere (versuri)


 • Ore la dispozitia învatatorului *   
a XI-a

Grupul de sunete si de litere ghe - pag. 98

v      Scrierea grupului de litere ghe/ Ghe - pag. 32


Consolidare grupul ghe - pag. 98

v      Copiere/ transcriere/dictare


Grupul de sunete si de litere ghi; Ghicitori - pag. 99

v      Scrierea grupului de litere ghi/ Ghi - pag. 33


Consolidare grupul ghi; "Ghidusii de-ale lui Pacala" pag. 99

Copiere/autodictare (ghicitori)

a XII-a

v      Repetare grupurile ghe, ghi; "Ghinion sau lene?" - pag. 34

Transcriere selectiva


Repetare grupurile che, chi, ghe, ghi; "Iepurele si ariciul"- pag. 100

Evaluare formativa (transcriere/ copiere/dictare)


v      Evaluare sumativa - grupurile de doua si de trei litere - pag. 35


 • Ora la dispozitia învatatorului*   

a XIII-a
Sunetul si literele de tipar k, K - pag. 101

v      Literele de mâna k, K - pag. 36


Sunetele si literele q Q, w W, y Y - pag. 101

v      Literele de mâna q Q, w W, y Y - pag. 37


"Sunt român"; "Limba noastra" Corectarea unor confuzii între sunete/ litere- pag. 102

Transcriere/ autodictare/dictare formativa - pag. 38

a XIV-a"Din folclorul românesc" Aprofundare/ evaluare - citirea unui text la prima vedere si întelegerea mesajului - pag. 103

Exercitii de scriere caligrafica (transcriere/dictare)


Alfabetul - pag. 104

v      Scrierea caligrafica a alfabetului (mic si mare) - pag. 39


Alfabetul - consolidare - pag. 104

v      Exercitii de scriere caligrafica (corectarea unor greseli tipice)- pag. 40
a XV-a


a XVI-a

a XVII-a
PERIOADA POSTALFABETARAv      Evaluare sumativa - alfabetul - pag. 41

Vizita la biblioteca scolii


"Corbul si vulpea" - pag. 105

v      Scriere caligrafica - literele i, î, u, n, m - pag. 42


"Mâncarea preferata"; "Doi iezi" - pag. 106

v      Scrierea caligrafica - literele c, o, a, â, a, d - pag. 43"Pomul generos" (repetarea diftongilor) - pag. 107

v      Scriere caligrafica - literele o, r, v, b - pag. 44


"Întâmplari din gradina mea" - pag. 108

v      Scriere caligrafica - literele r, s, s, v, x, z - pag. 45


 • Ore la dispozitia învatatorului*   


"Câinele pompier" - pag. 109

v      Scriere caligrafica - literele e, l, b, h, k, - pag. 46


"sapte frati" - pag. 110

v      Scriere caligrafica - literele p, j, g, t, t, f - pag. 47


"Povestea broscutelor" (fragment) - pag. 111

v      "Povestea broscutelor" (textul integral) - pag. 52-53


 • Ore la dispozitia învatatorului*   


*Aceste ore îi permit învatatorului sa parcurga într-un ritm mai lent continuturile planificate

(aici) pentru o saptamâna.
Document Info


Accesari: 9716
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )