Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Alegere

Psihologie


Alegere b

Aptitudinile sunt însusiri psihice si fizice, din categoria aptitudinilor generale

inteligenta, creativitatea, memoria, spirit de observatieActiunea sau evenimentul producerii nesatisfacatoare sau neproducerii

un risc;

Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) reprezinta cel mai înalt organ de

societati comerciale pe actiuni;

A stabili norma de munca pentru un executant înseamna:

a determina care este sarcina ce urmeaza sa o îndeplineasca, în legatura cu

Aptitudinile generale ale unui manager sunt strâns legate de:

1 A, B, C

Autoritatea confera managerilor superioritate si respect într-un anumit

4 A, B, C, D

Analiza diagnostic este instrumentul managerial destinat sa cerceteze,

4 A, B, C, D

Brainstorming-ul reprezinta "asaltul de idei"si se bazeaza pe:

1 A, B, C

Bordul director urmareste în principal urmatoarele:

1 A, B, C

Brainstormingul este o tehnica a managementului si este caracterizat de un:

"asalt de idei" (emiterea unui numar cât mai mare de idei privind modul de

Compartimentul este o componenta a structurii organizatorice si reprezinta

4 A, B, C

Comunicarea verbala în negociere trebuie sa foloseasca un stil sobru si concis

4 A, B, C, D

Comunicarea non-verbala poate fi folosita pentru a "controla", a interveni,

4 A, B, C, D

Cercetarea operationala este utilizata pentru:

1 A, B, C

Calitatile intelectuale se manifesta prin:

4 A, B, C, D

Caracterul se formeaza sub influenta educatiei primite în familie, scoala

1 A, B, D

Conducerea reprezinta:

influentarea personalului angajat sa participe la realizarea 919o141j obiectivelor

Care sunt functionalitatile unitatiilor productiv-economice:

comerciala, de productie, financiara, contabila, de cercetare, dezvoltare, resurse

Ce este decizia:

rezultatul unor activitatii constiente de alegere a unei directii de actiune

Ce este un tablou de bord :

un ansamblu de informatii curente, relatate într-o forma sinoptica, prestabilita,

Comunicarea manageriala are în componenta:

comunicarea non-verbala

Comunicarea non-verbala se refera la:

exercitarea unei influente prin limbajul trupului

Care sunt principalele elemente componente ale unei strategii?

obiectivele, modalitatile de realizare a obiectivelor, resurselor

Calitatile personale ale unui manager sunt:

înfatisare, spirit de observatie, abilitate

Capacitatea intelectuala a unui manager este data de:

inteligenta, discernamânt, spirit inventiv, vederi largi

Calitatile volitionale ale unui manager sunt:

vointa, initiativa, intuitia, fermitatea, perseverenta, stapânirea de sine,

Componentele sistemului de organizare sunt:

2 B,C

Consumul de timp de munca fundamental are urmatoarele caracteristici de

nu este niciodata cunoscut.

Calitatile manageriale deriva din:

calitati fundamentale, calitati volitionale, însusiri manageriale

Calitatea intelectuala este o calitate fundamentala a managerilor si se exprima

capacitate intelectuala, inteligenta, discernamânt, spirit innovator, elan, exprimare,

Calitatile menegerilor deriva si din calitatile volitionale ale acestora. Calitatile

vointa, initiativa, intuitia, fermitatea, perseverenta, independenta de sine,

Calitatile menegerilor deriva si din însusirile acestora si sunt date de:

creativitatea si temperamental managerilor

Distributia activitatilor pe niveluri este:

strategica, tactica, operationala, executive

Diagrama organizationala reprezinta:

2 B,C

Definitia generala a structurii organizatorice deriva din urmatoarele formulari :

4 A,B,C,D

Discernamântul unui manager este:

calitatea de a întrebuinta inteligenta

Dupa sfera de cuprindere, deciziile pot fi:

individuale, colective

Dupa frecventa lor, deciziile pot fi:

periodice, aleatorii, unice

Dupa orizontul activitatilor firmei, deciziile pot fi:

strategice, tactice, curente

Dirijarea activitatilor într-o firma se refera la:

distributia de activitati în directii stabilite si momente oportune

Dupa caracteristicile calitatilor volitionale se deosebesc urmatoarele categorii

4 A, B, C,D

Dupa intensitatea muncii desfasurate si gradul de organizare a lucrarilor

1 A, B, D

Determinarea stilului de management implica luarea în considerare a unui

4 A, B, C, D

Deciziile unui manager cu autoritate sunt:

3 B, C, D

Domeniul de studiu al resurselor umane cuprinde si:

4 A, B, C, D

Derularea sinecticii simuleaza procesele creative spontane astfel:

4 A, B, C

Delegarea este o deplasare temporara:

4 A, B, C

Decizia este momentul esential al managementului este:

4 A, B, C, D, E

Economia de piata este forma viabila a organizarii productiei si schimbului

3 A,B,C,D

Eficienta activitatilor economico-sociale rezulta din:

raportul efort cheltuit / profit potential

Elementele constitutive ale firmei sunt:

3 A,B,C

Efectele motivarii personalului în munca sunt:

pozitive (performanta individuala)

Exprimarea unui manager înseamna:

talentul de a explica si a emite idei în mod clar

Esenta cercetarilor operationale în management consta în:

construirea modelelor

Elementele constitutive ale firmei sunt:

indivizii(oamenii), infrastructura materiala si financiara

Eficacitatea în conducere este reflectata prin:

4 A, B, C, D

Echipa manageriala este constituita dintr-un grup de manageri ce se constituie,

1 A, B

Echipa manageriala are rolul:

4 A, B, C, D

Elementul principal al structurii organizatorice este postul, pe baza caruia

4 A, B, C

Factorii care influenteaza stabilirea normativelor de munca sunt:

3 A,B,D,E

Formele obisnuite de întreprinderi întâlnite în mediul economico-productiv

1 A,B,C

Firma este:

un sistem deschis

Factorii care influenteaza stabilirea normativelor de munca sunt:

3 A,B,D,E

Functia în sistemul de conducere este desemnata de totalitatea posturilor care

4 A,B

Firma este un element de identificare a unui agent economic, înregistrata

4 A,B,D

Functia de previziune într-o firma se refera la:

ansamblul proceselor ce determina obiectivele de baza ale firmei, precum si

Functia de organizare într-o firma se refera la:

ansamblul proceselor cu ajutorul carora se delimiteaza actiunile, respectiv munca

Functia de coordonare în cadrul unei firme se refera la:

armonizarea deciziilor si actiunilor angajatilor firmei si ale subsistemelor sale

Functia de antrenare în cadrul unei firme reprezinta:

ansamblul proceselor ce determina angajatii sa participle si sa contribuie la

Functia de evaluare în cadrul unei firme se refera la:

compararea performantelor firmei ti ale subsistemelor sale cu obiectivele si

Factorii obiectivi ai autoritatii unui manager decurg din:

1 A, B, C

Functia este o componenta a structurii organizatorice, desemnata de totalitatea

1 A, B

Gândirea în procesul cunoasterii se manifesta în principal prin:

2 A, C

Gradul de autoritate cu care este investit un manager este specificat în:

fisa postului

Întreprinderea este o entitate economica producatoare de profit, caracterizata

4 B, C, D

Întreprinderea comerciala este o entitate economica având ca scop :

2 B,C

În activitatea productiv-economica organizatiile sunt :

3 B,D,E

În procesul decizional stabilitatea dinamica adaptiva se realizeaza prin:

autoreglare si autoorganizare

În elaborarea strategiilor de dezvoltare si realizarea obiectivelor curente,

2 A, B, D

În procesul decizional, cunoasterea mediului ambiant si a variabilelor de catre

decizii în conditii de certitudine, incertitudine

În societatea pe actiuni:

obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii sunt obligati

În Regulamentul de Organizare si Functionare a firmei se prezinta:

compartimentele firmei, functiile si posturile, sarcinile, competentele,

În România, potrivit Ordonantei de Guvern Nr. 25-1993 o întreprindere este

5 - 25 salariati

În practica economica actul managerial devine tot mai complex, managerului i

4 A, B, C, D

Întreprinzatorul este persoana fizica sau juridica supusa riscului de:

4 A, B, C

În mediul productiv-economic se fac frecvente analize având ca motivatie:

4 A, B, C, D

În mediul productiv economic exista mai multe feluri de autoritati:

4 A, B, C, D

Însusirile manageriale sunt determinate de:

1 A, B, C

La nivel de organizatie se identifica mai multe categorii de informatii aferente

4 A, B, C, D

La nivel de organizatie, în functie de cererea de sarcini, apare procesul

2 A, C, D

Multitudinea de responsabilitati se refera la faptul ca fiecare manager din

3 B, C, D

Managementul constituie:

un ansamblu de tehnici de organizare si gestiune

Metoda în management este denumita:

"sistem de procedee

Managementul activitatilor productiv-economice are în vedere:

3 A,C

Misiunea esentiala a managementului este manifestata de:

2 A,B,C

Metoda de Management indica maniera (felul) în care se desfasoara anumite

2 A, B, D

Managementul prin exceptie se bazeaza pe:

aplicarea principiului selectiei abaterilor

Managementul pe baza de obiective se fundamenteaza având în vedere:

principiul repartizarii obiectivelor si sarcinilor programate pe persoane din bordul

Managementul pe baza de motivatie se refera la:

defalcarea obiectivelor prioritare ale firmei si motivarea angajatilor pentru

Managementul prin delegarea autoritatii se bazeaza pe:

descentralizarea conducerii, pe principiul autonomiei operative

Managementul pe baza de informare si comunicare are în vedere:

sprijinul pe un schimb organizat de informatii referitoare la desfasurarea activitatii

Managementul pe baza de participare se refera la:

concretizarea principiului colaborarii între angajati si manageri

Managementul pe baza de sistem are în vedere:

considerarea întreprinderii ca sistem, situatie în care metodele matematice si

Managementul pe baza de rezultate pune accent pe:

aspectele finale ale activitatii firmei

Managementul pe baza de strategii se refera la:

anticiparea solutiilor ce trebuie realizate de firma, într-o evolutie pe termen lung

Managementul pe baza de performante se refera la:

nivelul realizarilor atinse la termenele date, în conditii impuse de pret si calitate

Managementul inovativ-intuitiv se bazeaza pe:

strategii ce vizeaza introducerea noutatilor în activitatile firmei

Managementul de tip constructiv se bazeaza pe:

identificarea obiectivelor constructive si stabilirea modalitatilor de a le realiza

Managementul de tip comparat se bazeaza pe:

unele cunostinte si manevre (proceduri) de atingere a obiectivelor, prelucrate si

Managementul prin risc minimizat se bazeaza pe:

combinarea riscului cu randamentul sau profitul posibil

Managementul prin produs se refera la:

organizarea, coordonarea si gestionarea globala a activitatilor privind produsul, din

Managementul prin bugete se refera la:

urmarirea în detaliu a contributiei la buget a cheltuielilor, veniturilor si beneficiului

Managementul de tip creativ se refera la :

anticiparea cerintelor de elaborare a unor proiecte de înnoire la evolutia

Metoda DELBECQ consta în:

obtinerea de idei noi si solutii pentru probleme, pe baza maximizarii participarii

Metoda DELPHI se bazeaza pe:

principiul gândirii intuitive, presupunându-se ca la baza deciziilor privind viitorul

Mesajul este:

un semnal ce corespunde unei retineri particulare din ansamblul de idei, imagini

Managementul de tip creativ se refera la:

anticiparea cerintelor de înnoire în firma

Managementul ca stiinta se ocupa de:

3 A,C

Managementul cuprinde urmatoarele acceptiuni

1 A, B, C

Managementul este considerat în acelasi timp si o arta, întrucât pe lânga

4 A,B,C

Managementul este operant, în principal prin :

3 A,C

Managerul este un creator de conditii, abilitat sa ia decizii si nu numai un

4 A, B, C, D

Managerul este acel administrator sau conducator, indiferent de nivelul de

1 A, B, C

Metoda analizei economice foloseste evidentele tehnico-operative, contabile si

1 A, B, C

Mediul sistemului managerial al unei firme este delimitat de :

3 B, C

Managementul Resurselor Umane în activitatea unei firme se ocupa :

1 A, B, C

Nivelul ierarhic este compus din totalitatea subdiviziunilor organizatorice,

1 A, B

Normarea muncii este:

activitatea prin care se stabileste cantitatea de timp necesara executarii unei

Norma de munca exprima cantitatea de munca, obtinuta într-o unitate de timp,

1 A,B,C

Nivelurile ierarhice reprezinta etaje în cadrul diagramei organizationale carora

1 A,B,C

Organizarea structurala reprezinta gruparea functiilor, atributiilor, sarcinilor

4 A, B, C, D

Organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice a unei firme

4 A, B, C

Organigrama unei firme descrie:

2 B,C

Obiectivul organizatiei ca entitate productiv-economica reprezinta:

2 B,D

Ponderea ierarhica este o componenta a structurii organizatorice, ce

2 A, C

Proiectarea structurii manageriale se bazeaza pe functionalitatile unitatii

4 A, B, C, D, E

Principalele instrumente ale manipularii în dialoguri si în negocieri sunt :

4 A, B, C, D

Prin Tehnicile de Management se solutioneaza concret problemele ce decurg

4 A, B, C, D

Prin control managerial se întelege posibilitatea firmei:

4 A, B, C, D

Pentru a lucra eficient echipa manageriala trebuie sa se caracterizeze prin

3 B,C, D

Personalitatea îmbina trei laturi si anume:

aptitudinile, temperamentul, caracterul;

Planul de afaceri stabileste :

3 A, D

Planul de afaceri este o modalitate de comunicare cu mediul economic

2 A, B, D

Planul de afaceri trebuie sa fie un instrument de lucru :

2 A, B, D

Principalele aspecte ce trebuie avute în vedere în cadrul unui plan de afaceri

4 A, B, C, D

Ponderea ierarhica în managementul firmei se refera la:

desemnarea unui numar de angajati (persoane), conduse (coordonate) nemijlocit

Problema decizionala de tip "alocare" se refera la:

felul cum trebuie împartite resursele disponibile între activitatile ce se vor executa

Problema decizionala de tip "stocuri" exista atunci când:

cantitatea resurselor poate fi controlata si costul descreste pe masura ce stocul

Prin control managerial se întelege:

posibilitatea firmei de a-si fixa obiectivele, de a evalua performantele, de a depista,

Planul de afaceri se refera la:

intuitia de a întreprinde anumite activitati cu scopul obtinerii unui profit

Proiectarea structurii manageriale se bazeaza în principal pe functionalitatile

3 A,B,E

Pentru notiunea de management se identifica urmatoarele elemente de

3 A,B,D

Principiile managementului productiv-economic pot fi privite din urmatoarele

1 A,B,C,D

Prin O.G. nr.25/ 1993 în România o întreprindere este medie daca:

are de la 26 la 200 de salariati

Persoana fizica sau juridica supusa riscului de a organiza, desfasura si

întreprinzator

Potentialul de management cuprinde:

2 A,B

Personalitatea îmbina trei laturi si anume:

aptitudinile, temperamental, caracterul;

Resursele umane reprezinta principala forta de productie a societatii din

4 A, B, C, D

Recrutarea managerilor pentru locurile vacante reprezinta preluarea efectiva

1 A, B, C,

Realizarea obiectivelor organizatiei de tip productiv-economic impune

1 A,B

Regulamentul de Organizare si Functionare a unei societati cuprinde

3 A,B,C,D

Regulile care trebuie sa domine o întreprindere sunt:

4 A,B

Societatile comerciale cu personalitate juridica se pot constitui în conformitate

Legea nr. 31 / 1990

Studiul profesiunii de manager arata ca, în principal, cerintele care au în vedere

2 A, B, C

Societatile comerciale fara personalitate juridica se pot constitui în

Decretul Lege nr. 54/ 1990 cu modificarile ulterioare;

Societatile comerciale fara personalitate juridica se pot constitui în urmatoarele

2 B, C

Structura organizarii unei firme este cadrul în interiorul caruia sunt realizate:

1 A, B

Structura organizatorica descrie:

3 B, C

Sedinta consta în reuniunea mai multor persoane pentru un scurt interval de

4 A, B, C, D

Stilul practicat de catre un manager influenteaza comportamentul

2 A, C

Stilul practicat de catre un manager reflecta modul în care acesta îsi:

4 A, B, C

Stilul de management poate fi definit prin totalitatea particularitatilor strâns

4 A, B, C, D

Salarizarea personalului este un element activ, central în sistemul managerial,

1 A, B, C

Structura tipului de munca este data de:

timpul productiv si timpul neproductiv

Structura organizatorica a firmei reprezinta:

schema etajelor (elementelor ierarhizate) si cea de comunicare între diverse

Spiritul inovator al unui manager înseamna:

emiterea de noi idei si transpunerea lor în practica productiva

Structura timpului de munca este data în principal de :

3 A,C

Sistemul managerial al unei firme este delimitat de:

4 A, B, C

Structura organizatorica descrie :

2 B,C

Scolile de management sunt strâns legate de nivelul dezvoltarii economicosocialeîn 4 A,B,C,D,F

Studiul metodelor de munca are ca scop:

reducerea continutului muncii;

Sub îndrumarea menegerilor oamenii, materialele dar mai ales ideile pot

1 A,B,C

Sedintele pot fi:

de informare, decizie, armonizare, eterogene

Tipul puternic, echilibrat si mobil îi corespunde temperamentului :

sanguin

Temperamentul reprezinta:

latura energetica a personalitatii, care se manifesta în comportamentul unui individ

Teoria motivationala a lui Maslow cuprinde urmatoarea ierarhizare a nevoilor:

nevoi fiziologice, de securitate, de relatii sociale, de stima, de autodepasire

Triunghiul managerial al postului în organigrama este dat de:

competente - responsabilitati - sarcini;

Temperamentul coleric al unui manager este caracterizat prin:

neechilibru, puternic

Temperamentul sangvinic al unui manager este caracterizat prin:

este afectat de tendinte negative si are o adaptabilitate rapida

Temperamentul flegmatic al unui manager este caracterizat prin:

înzestrare cu rabdare, este meticulos si perseverent

Tipul de manager altruist se caracterizeaza prin urmatoarele:

admite bucuros orice parere, numai sa aiba liniste

Tipul de manager autocrat se caracterizeaza prin urmatoarele:

pune sarcinile de moment înaintea oricaror altor considerente

Tipul de manager negativ se caracterizeaza prin urmatoarele:

manifesta lipsa de interes atât pentru munca sa cât si în relatiile cu altii

Tipul de manager birocrat se caracterizeaza prin urmatoarele:

executa fidel dispozitiile superiorilor

Triunghiul organizarii cuprinde

Responsabilitati, sarcini, competente

Tipul autocrat pune sarcinile de moment înaintea oricaror altor considerente,

3 B, C, D

Tipul autocrat cu bunavointa are în atentie sarcinile si preocuparea pentru

4 A, B, C, D 

Tipul ezitant sau oscilant se arata incapabil când este vorba de trecerea la

4 A, B, C, D

Tipul realizator este considerat ca fiind adevaratul manager, este receptiv la

1 A, B, C

Teoriile asupra conducerii afirma ca liderii de succes au urmatoarele trasaturi

4 A, B, C, D

Tipul negativ manifesta lipsa de interes atât în munca sa cât si în relatiile cu

4 A, B, C, D

Tipul birocrat nu este interesat în mod real de îndeplinirea sarcinilor si nici de

4 A, B, C, D

Tipul altruist se intereseaza doar de relatii, de contactele umane, este caritabil

4 A, B, C, D

Tipul promotor este preocupat în egala masura de legaturile cu oamenii dar si

1 A, B, C

Tipul de manager se defineste prin:

2 A, C, D

Trasaturile de caracter se refera la sfera motivationala a individului, exprima

1 A, B, C

Tabloul de bord este conceput ca un instrument de sinteza si trebuie sa

4 A, B, C, D

Tabloul de bord are rolul:

1 A, B, C, D

Tabloul de bord reprezinta un ansamblu de informatii curente, prezentate într-o

4 A, B, C, D

Triunghiul de aur al organizarii se compune din:

4 A, B, C

Un plan de afaceri se bazeaza pe urmatoarele elemente:

2 A, B, D

Un proces de decizie se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

2 A, B, C, D, E, F

Valorizarea rezultatelor activitatii productiv-economice si de cercetare este

3 A,B,C

Vointa unui manager înseamna:

activitatea practica prin care, datorita efortului mobilizat, se atinge un scop

Zonele ce delimiteaza sistemul managerial pot suporta modificari datorita

2 A, C

Zonele ce delimiteaza sistemul managerial pot suporta modificari, datorita

3 A,C

W. I. Reddin (1968) defineste teoria traditionala a managementului ca fiind

4 A, B, C


Document Info


Accesari:
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )