Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONCURS DIRECTORI

Comunicare


CONCURS DIRECTORI

Sesiunea martie-aprilie 2008

Subiect nr.34Cine constituie "personalul didactic' din ivatamantul prescolar ?

Conform Statutului personalului didactic, care sunt cond 24424l1118y itiile pentru ocuparea functiei de profesor īn īnvatamāntul liceal si postliceal

Care sunt sanctiunile care se pot aplica elevilor?

Care sunt functiile manageriale ( activitatile specifice ) prin care sunt atinse finalitatile organizationale?

Care sunt principalele surse ale bugetului unei unitati scolare?

E

Communication is, actually, a common function to the task dimension as well, it refers to the needs of the individual as well as to the ones of the group. Communication was already approached and we will not insist here. We only remind that it can be defined as a deliberate process (usually) of information and meanings transfer between individuals, groups, levels, organizational subcomponents and organizations as a whole.

Traducerea:

Comunicarea reprezinta, in realitate, si o functie comuna dimensiunii sarcinii, ea se refera atat la nevoile individului, cat si la cele ale grupului. Comunicarea a fost deja abordata si nu vom detalia aici. Reamintim doar ca ea poate fi definita ca un proces deliberat (de obicei) de informare si de transfer de intelesuri intre indivizi, grupuri, nivele, subcomponente abstracte si organizatii luate in ansamblu.

1) Functiile didactice īnvatamāntul prescolar sunt: educator/educatoare; institutor/institutoare;

2) Conditii pentru ocuparea functiei de profesor in īnvatamāntul liceal si postliceal sunt:

-absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de īnvatamānt superior de lunga durata sau echivalenta acesteia, in profilul postului, sau

-absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul īnvatamāntului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului, precum si indeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea īnvatamāntului nr. 84/1995;

. Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele:

   a) observatia individuala;

   b) mustrare in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/consiliului profesoral;

   c) mustrare scrisa;

   d) retragerea temporara sau definitiva a bursei;

   e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;

   f) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi scoala;

   g) mutarea disciplinara la o alta unitate de invatamant, cu acceptul conducerii unitatii primitoare;

   h) preavizul de exmatriculare;

   i) exmatricularea.

Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate in scris parintilor/reprezentantului legal.

4) functiile manageriale ( activitatile specifice ) prin care sunt atinse finalitatile organizationale rezida din atributiile directorului

   a) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii, prin care se stabileste politica educationala a acesteia;

   b) este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate de unitatea de invatamant;

   c) lanseaza proiecte de parteneriat cu unitati de invatamant similare din Uniunea Europeana sau din alte zone;

   d) emite decizii si note de serviciu care vizeaza realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutionala;

   e) propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul profesoral, de comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social in formarea profesionala (pentru invatamantul profesional, tehnic si postliceal), si aprobat de consiliul de administratie;

   f) numeste invatatorii/dirigintii la clase si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, care este si seful comisiei dirigintilor, in urma consultarii sefilor de catedra/ai comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuitatii si al performantei;

   g) stabileste componenta formatiunilor de studiu;

   h) in baza propunerilor primite, numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, sefii compartimentelor functionale, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;

   i) numeste, dintre membrii comisiei pentru curriculum, echipa de intocmire a orarului unitatii de invatamant, pe care il verifica si il aproba;

   j) poate propune spre aprobare consiliului profesoral cadre didactice care sa faca parte din consiliul de administratie si solicita consiliului elevilor, consiliului reprezentativ al parintilor si, dupa caz, consiliului local, desemnarea reprezentantilor lor in consiliul de administratie al unitatii de invatamant;

   k) stabileste atributiile directorului/directorilor adjuncti, ai sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie;

   l) vizeaza fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv de munca;

   m) elaboreaza, dupa consultarea sefilor de catedre/ comisii metodice, proiectele de incadrare pe discipline de invatamant, urmarind respectarea principiului continuitatii;

   n) asigura, prin sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, aplicarea planului de invatamant, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;

   o) elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control si evaluare a tuturor activitatilor care se desfasoara

5) Principalele surse ale bugetului unei unitati scolare:

Bugetul de stat;

Bugetul local;

Surse extrabugetare;

Sponzorizari

Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cuprinde: finantarea de baza si finantarea complementara.

Finantarea de baza asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant la nivel preuniversitar, conform standardelor nationale. Finantarea de baza se asigura prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.

Finantarea complementara asigura cheltuieli de capital, cheltuieli sociale si alte cheltuieli asociate procesului de invatamant. Finantarea complementara se asigura din bugetele locale si din alte surse, potrivit legii.

Finantarea de baza cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:

    a) cheltuieli de personal;

    b) cheltuieli materiale si servicii;

    c) cheltuieli cu perfectionarea profesionala, cu exceptia cheltuielilor care se suporta de la bugetul de stat.

    "d) cheltuieli pentru transportul elevilor;

e) cheltuieli pentru naveta, respectiv cele 6 calatorii pe calea ferata prevazute de lege, pentru cadrele didactice de predare si didactice auxiliare

Finantarea complementara cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:

    a) consolidari, investitii si reparatii capitale;

    b) subventii pentru internatele si cantinele scolare;

    c) cheltuieli pentru organizarea evaluarilor, simularilor si examenelor nationale ale elevilor, cu exceptia cheltuielilor care se suporta de la bugetul de stat;

    d) cheltuieli cu bursele elevilor;

Data, Semnatura,

26.03.2008 Cristian Gogu


Document Info


Accesari: 3740
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )