Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Analiza activitatii de resurse umane

Resurse umane
Analiza activitatii de resurse umaneViabilitatea economica a firmei este dependenta de volumul, structura si eficienta resurselor materiale , financiare si ale resurselor umane.

Resursele umane pot fi abordate ca structura si dimensiune si de pe pozitia eficientei utilizarii personalului.

In intervalul de timp analizat numarul de personal a inregistrat o crestere de la 308 la 370 ca rezulatat firesc al extinderii volumului de activitate al firmei respectiv cresterea productiei fabricate si asimilarea de noi produse.

Structural numarul mediu de personal a inregistrat urmatoarea situatie:

Nr. Crt.

Categorii de personal

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

Muncitori direct productivi

218

218

218

227

239

239

2.

Muncitori indirect productivi

70

70

91

101

111

111

3.

Total muncitori (1+2)

288

288

309

328

350

350

4.

Personal MAF

20

20

20

20

20

20

5.

Total personal

308

308

329

348

370

370

Din tabel putem observa ca numarul salariatilor a crescut cu 21 de salariati direct productive si cu 41 de salariati indirect productivi situatie ce trebuie apreciata ca favorabila tinand cont ca si cantitatea de produse fabricate a crescut de la 1588 in luna ianuarie la 4123 in luna februarie.

Din punct de vedere structural ponderea cea mai ridicata o au muncitorii, 0.93% iar in cadrul acestora muncitorii direct productivi.

Productivitatea muncii :

WL = Pf / Ns WL = CA / Ns

Nr. Crt.

WL

Iauarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

WL/Pf

1729

3300

2967

3761

3271

3276

2.

WL/CA

1180

5488

5577

4704

5670

6626

3.

Of

497890

950358

916661

1233492

1144775

1146674

4.

Ns

288

288

329

348

370

370

5.

CA

339960

1580650

1723250

1542950

1984370

2319185

Graficul productivitatii muncii in funtie de productia fabricata

Grficul productivitatii muncii in functie de cifra de afaceri

Se observa ca productivitatea muncii a crescut pe parcursul 13113m1218n perioadei analizate de la 1729 la 3276 respectiv de la 1180 la 6626 aceasta crestere s-a datorat cresterii productiei fabricate de la 497890 la 1146674 si cresterii cifrei de afaceri de la 339960 la 2319185 dar si cresterii numarului de salariati de la 288 la 370. Cea mai mare influenta a avuto insa productia fabricate si mai putin numarul de salariati.

Cauze ale cresterii productivitatii muncii:

5 o buna organizare a muncii

6 o buna utilizare a fondului de timp pe salariat

7 imbunatatirea structurii productiei si innoirea echipamentelor

8 motivarea personalului prin cresterea salariului astfel:

Rezulta ca productivitatea muncii a crescut ca urmare a cresterii productiei fabricate si nu numarului de salariati adica cu acelasi numar de salariati a realizat o productie mai mare.

Un alt element de evidentiere a eficientei utilizarii resurselor umane si in general a eficientei firmei o reprezinta respectarea corelatiei intre presupusele obiective si rezultatele obtinute din realizarea lor.

ICA ≥ IFS ≥ INs

IW ≥ IS

Indice

Luna

ICA

IFS

INs

IW

IS

Ianuarie

36.88

75.43

100

36.89

75.24

Februarie

464.95

159.47

100

464.85

160.00

Martie

109.02

110.67

106.81

102.06

103.63

Aprilie

89.53

100.15

105.75

84.65

94.5

Mai

128.60

109.27

106.32

120.95

102.8

Iunie

116.87

95.58

100

116.87

95.6

Corelatia a fost respectata doar in 3 din cele 6 luni, lunile februarie, mai si iunie.

Influenta asigurarii fortei de munca asupra productiei

Inauarie

februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Numar muncitori ce au lucrat

243

288

309

328

350

350

Numar muncitori necesari

288

288

309

328

350

350

Productia lansata

3254

2984

4115

4798

4332

4942

Productia fabricata

1588

2984

2838

4538

4333

4123

Se poate observa ca in lunile in care s-a asigurat forta de munca necesara tot ce s-a lansat s-a si fabricat. Situatiile in care productia nu s-a realizat nu au fost din cauza fortei de munca ci a lipsei materiilor prime.

Evolutia fondului de salariu

Graficul fondului total de salariu

Putem observa ca pe ansamblu fondul de salariu a crescut exceptie facand luna iunie in care acesta a scazut. Cresterea fondului de salariu s-a datorat in principal cresterii numarului de salariati, iar in luna iunie cand acesta a scazut cauza a fost scaderea salariului pe salariat.

Graficul fondului de salariu pentru muncitori

ACTIVITATEA DE CERCETARE DEZVOLTARE

Principalul obicectiv al activitati, este ca prin imbunatatirea structurii productiei si innoirea produselor sa se asigure cresterea productivitatii muncii si a productiei respectiv amplificarea vanzarilor si imbunatatirea pozitiei pe piata, cresterea profitului si a ratei lui.

1.La nivel de produs

Din portofolul de produse noi, pe baza caracteristicilor fiecarui produs si a evolutiei vanzarilor la produsele deja existente pe piata respectiv produsele A,B,C s-au ales produsele D si E cu urmatorele caracteristici:

Nr. Crt.

Produs

Cost unitar

Pret de inregistrare

Pret de vanzare

Profit

1.

A

92.6802

288

499

+211

2.

B

92.7868

410

468

+58

3.

C

70.0139

231

436

+205

4.

D

78.392

420

491

+71

5.

E

71.098

238

481

+243

Dintre produsele existente deja in fabricatie cele mai rentabile au fost cele de calitate inferioara (produele A si C ). Cauza a fost costul mic care a dus la cresterea profitului si pretul accesibil care a dus la vanzarea unor cantitati mari si astfel la cresterea profitului.

Produsul B a obtinut cel mai mic profit ca urmare a costului foarte mare, a nerealizarii productiei in totalitate datorita lipsei materiei prime "g".

Dintre noile produse asimilate, produsul D (produs de caliteate supeioara si caracteristici asemanatore lui B) a urmat o evolutie identica produsului B inregistrand cel mai mic profit.Situatia a fost cauzata de costurile foarte mari si de lipsa materiei prime "g".

Produsul E a avut o evolutie asemanatore produsului C (avand caracteristici asemanatore ) respectiv a generat profituri mari datorita costurilor foarte mici si preturilor accesibile.

Dintre produsele D si E, produsul care a detinut si a influentat cel mai puternic CA, generand cele mai mari venituri a fost produsul E .

D : 491*1423 = 698.693

E : 480.5*3430 = 1.648.115

Concluzie

-asimilarea neeficienta a produsului D (costuri mari si imposibilitatea de a realiza produtia in totalitate datorita lipsei materei prime "g")

-orientatrea catre realizarea produselor C si E ce presupun: costuri mici, posibiltatea realizarii productiei in cantitati mari (datoritat neparticiparii materiei prime - ce poate fi aprovizionata doar in cantitati limiate - la realizarea sa).

2. La nivel de instalatii

Pentru realizarea noilor produse ce urmeaza a fi asiminlate, firma are nevoie de capacitati de productie suplimentare achizitionand astfel 2 noi instalatii cu urmatoarele caracteristici:

Nr. Crt.

Caracteristici

U11

U21

U22

U23

U24

1.

Norma de personal

16

12

15

12

16

2.

Coeficient de ajustare

1

1

1

1.1

1.15

3.

Valoare initaiala

8

7.3

9.2

9.8

9.9

4.

Cantitate lansata

3240

7063

5302

5175

3651

5.

Cantitate fabricata

2706

5538

4606

4183

3371

6.

Fond de timp disp.

3984

4176

4176

3528

7.

Fond de timp utilizat

2166

2904

2499

2128

1875

8.

Fond de timp neutilizat

1818

1272

1677

14009.

Grad de realizare a productiei

87.98

79.18

88.24

81.99

92.3

10.

Cantiate nerealizata

-534

-1525

-696

-992

-280

11.

Ore de functionare

15569

18597

21385

2128

1875

12.

Reparatii

336

144

144

72

72

Dintre instalatiile noi cel mai mic randament a fost inregistrat la instalatia U23 fapt explicat de existenta unui coeficient de ajustare mic, lipsa materiei prime "g" si lipsa persoanalui necesar realizarii productiei. Toate acestea au dus la un grad de realizare a productiei mai mic comparativ cu intalatia U24.

Instalatia U24 datorita unui coeficient de ajustare mai mare, a faptului ca in componenta produselor ce se realizau pe aceasta instalatie nu intra si materia prima "g" a dus la utilizarea mult mai eficienta a instalatiei si la un grad de realizare a productiei de 92.39%.

Performantele instalatiilor au crescut si ca urmare a faptului ca s-au realizat cercetari asupra coeficientului de ajustare, ducand la cresterea gradului de realizare a productiei si la cresterea productiei.

Nr. Crt.

Indicatori (U23)

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1.

Coeficient de ajustare

1.1

1.1

1.1

1.14

1.14

1.14

2.

Numar de ore neutilizate

0

0

373

80

71

157

3.

Grad de realizare a productiei

49.78

94.8

100

83.2

Nr. Crt.

Indicatori (U24)

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1.

Coeficient de ajustare

1.15

1.15

1.18

1.18

2.

Numar de ore neutilizate

0

0

0

0

0

0

3

Grad de realizare a productiei

93.8

100

83.2

Se obseva cum cresterea coeficientului de ajustare duce la reducerea numarului de ore neutilizate si astfel la un grad mai mare de realizare a productiei.

Concluzii

-cercetarile efectuate la nivelul coeficientului de ajustare au avut efecte pozitive insa necorelate cu asigurarea materiilor prime si cu personalalul necesar, nu sa reusit intotdeauna realizarea in totalitate a programului de fabricatie.

-pe echipamentele respective trebuiau fabricate numai produse ce asigurau profit (si mai putin produsul D)

ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

Nr. Crt.

Indicatori

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1

Cantitatea lansata

3254

2984

4115

4798

4332

4948

2

Cantitatea fabricata

1588

2984

2838

4538

4333

4123

3

Fond de timp disponibil

2136

2808

2496

2784

2784

2856

4

Fond de timp utilizat

941

1704

1618

2442

2523

2344

5

Numar de ore neutilizate

1195

1104

878

1002

916

1072

6

Grad de utilizare a instalatiilor

44.08

81.6

67.72

64.91

67.0

62.5

7

Grad de realizare a productiei

48.99

100

74.90

94.60

100.03

83.53

8.

Productia nerealizata

-1666

0

-1277

-260

+1

-825

Cantitatea fabricata a crescut pe parcursul 13113m1218n celor 6 luni ca urmare a asimilari de noi produse si achizitionari de noi echipamente care a permis cresterea capacitatati de productie. Gradul de realizare a productiei sa imbunatatit si ca urmare a imbunatatiri coeficientului de ajustare, a asigurari cu materii prime si a personalului necesar.

Gradul de utilizare a instalatiilor a fost destul de redus ducand la nerealizarea productiei in totalitate ca urmare a lipsei de materi prime si a personalui necesar.

Nr. Crt.

Indicatori

A

B

C

D

E

1

Cantitatea lansata

3240

7063

5302

5175

3651

2

Cantitatea fabricata

2706

5538

4606

4183

3371

3

Fond de timp disponibil

3984

4176

4176

3528

4

Fond de timp utilizat

2166

2904

2499

2128

1875

5

Numar de ore neutilizate

1818

1272

1677

1400

6

Grad de realizare a productiei

87.98

79.17

88.24

81.9

92.3

7

Productia realizata

-534

-1525

-696

-992

-280

Cele mai mari cantitati realizate au fost la produsul B (produs de calitate superioara dar cu un cost mult prea mare care nu asigura un profit satisfacator)

Produsele C si E au fost realizate in cantitati mult mai mici comparativ cu B si D desi aveau costuri mult mai mici si asigurau profituri mult mai mari.

Nerealizarea in totalitate a productiei la B si D produsele cu cele mai mari cantitati date in fabricatie dar cu cele mai mari nerealizari sa datorat lipsei de materi prime .

Fondul de timp disponibil si fondul de timp utilizat nu a inregistrat mari fluctuati, un lucru pozitiv fiind reducerea numarului de ore utilizate ca urmare a asigurari cu materii prime si a personalului necesar.

ACTIVITATEA COMERCIALA

Nr. Crt.

Indicatori

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1

Cota de piata interna

0

28.34

08.54

09.33

24.1

08.7

2

Cota de piata UE

0

0

0

0

46.8

14.7

3

Cota de piata SUA

0

0

0

0

10

34.8

4

Grad de satisfacere interna

0

97.02

95.32

79.26

87.1

56.5

5

Grad de satisfacere UE

0

0

0

30.7

63.0

34.3

6

Grad de satisfacere SUA

0

0

00.62

0

47.1

26.0

7

Productia fizica a celor 3 firme

0

14557

13025

19880

21423

15390

8.

Stocuri existente pe cele 3 piete

0

21374

21991

19406

18820

22364

Reprezentanti comerciali interna

10

20

30

36

40

45

Reprezentanti comerciali UE

20

20

40

40

55

70

Reprezentanti comerciali SUA

15

15

15

30

30

45

Marimea pietei interna

12160

13755

12825

11250

12650

Marimea pietei UE15000

0

15000

12600

14300

Marimea pietei SUA

22000

0

18000

15390

Pe piata interna firma nu a ocupat locuri semnificative ca urmare a concurentei mari, a preturilor mai mari decat ale firmelor concurente si a reclamei neeficiente la unele produse.

Pe piata UE si SUA sau inregistrat vanzari mult mai mari datorita concurentei mult mai scazute, a preturilor accesibile, si a reclamei eficiente.

O alta cauza a vanzarilor reduse o constituie nerealizarea in totalitate a productiei. Ca urmare a faptului ca gradul de satisfacerea a pietei era mic o cantitate suplimentare lansata pe piata ar fi dus la vanzari mult mai mari.

-cheluileli cu reclama (luni)

Nr. Crt.

Indicatori

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1

Cantitatea oferita

1033

1195

623

480

142

518

2

Cantitatea vanduta

228

1082

623

480

134

518

3.

Reclama

300

500

1600

1600

1200

2200

Se observa ca acolo unde am alocat mai mult reclamei, vanzarile au inregistrat evolutii pozitive, cum este cazul lunilor martie , aprilie si iunie. Reclama a influentat pozitv activitatea firmei ducand la intensificarea vanzarilor si cresterea profitului.

-cheltulieli cu reclama (produse)

Nr. Crt.

Indicatori

A

B

C

D

E

1

Cantitatea oferita

3991

4313

12931

1440

3617

2

Cantitatea vanduta

3065

3749

8995

1423

3546

3.

Cantitatea nevanduta

-926

-564

-3936

-17

-71

4.

Reclama

7400

14900

11300

10200

8200

Cele mai mari vanzari au fost inregistrate la produsul C ca urmare a fabricarii in cele mai mari cantitatisi a reclamei. Totusi o cantitate mare a fost nevanduta cauza fiind nealocarea unor sume mai mari reclamei.

-Vanzarea

Oferta de produse

Nr. Crt.

Produse

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1

A

1033

1095

623

480

142

518

2

B

546

857

1464

690

474

282

3

C

2823

3125

2147

1305

2310

1221

4

D

693

445

392

5

E

1167

1016

Total

4402

5077

4234

3168

4538

3429

Cele mai mari cantitati sau realizat in luna februarie, mai si ianuarie cand sau asigurat materiile prime, si personalul necesar.

Productia realizata(produse)

Nr. Crt.

Indicatori

A

B

C

D

E

1

Productia lansata

3240

7063

5302

5175

3651

2

Productia fabricata

2706

5538

4606

4183

3371

3.

Productia nerealizata

-534

-1525

-696

-992

-280

Cele mai mari cantitati fabricate sau realizat la produsele B si D adica mai mult la produsele de calitate superioara care presupun costuri mari, materie prima "g"-ce poate fi achizitioanta numai in cantitati limitate-si care aduc profituri mici. Nerealizarea productie la B si D sa datorat lipsei de materie prima.

Productia realizata (luni)

Nr. Crt.

Indicatori

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1.

Productia realizata

1588

2984

2838

4538

4333

4123

Productia realizata a crescut respectiv sa dublat ca urmate a cresteri capacitati de productie (achizitionare celor 2 utilaje noi) si a cresteri numarului de personal asigurand resursele necesare.

Evoluia preturilor

Nr. Crt.

Produse

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1

A

400

390

390

400

420

420

2

B

440

430

430

430

450

440

3

C

410

400

400

400

420

410

4

D

440

450

450

450

5

E

430

420

Preturile nu au inregistrat fluctuatii mari, insa datorita mentineri lor la un nivel scazut sa asigurat cresterea vanzarilor.

O decizie nepotrivita sa luat in cazul produslui B unde pretul practicat a asigurat recuperea costului insa un profit mic.

Preturile nu au avut o influenta mare asupra CA ci mai degraba cantitatea in care au fost vandute produsele.

ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILA

Nr. Crt.

Indicatori

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1

Materii prime

133.870

249.996

240.240

344.297

330.357

324.493

2

Salarii directe

21682

38558

36511

54268

56740

52910

3

CAS

7319

13015

12324

18317

19151

17859

4

Chelt cu intretinerea si functionarea

3777

7769

17078

12438

11668

9448

5

Cheltuileli generale de sectie

142317

254632

205737

261858

262254

259577

6

Cost de sectie

308965

563970

511890

691178

679170

664287

7

Cheltuieli generale de firma

145349

430680

728314

704279

705292

690154

8

Cost total de productie

454314

994650

1240204

1359457

1384462

1354411

9

Cost unitar de fabricatie

10

Productia fabricata la pret inregi

497890

950358

916661

1233492

1144775

1146674

11

Profit din fabricatie

43576

-44292

-323543

-161965

-239687

-207767

12

Cheltuluieli la 1000 Euro

9131047

1353

1132

1210

1182

13

Valoarea prod fabricate la pret vanzare

339960

1580650

1723250

1542950

1984370

2319185

14

Valoarea productie vanduta la pret de inregistrare

253962

1092142

1178627

1013655

1121472

1251797

15

Cheltuieli cu vanzarile

107605

144539

492530

562644

534047

772122

16

Profit aferent vanzarilor

-321607

343969

52093

-33349

328851

295266

Crestera productiei de la 1588 la 4123 a dus la cresterea cheltuielilor cu materiile prime ce sau dublat in decursul celor 6 luni, a cheltuielior salariale si a CAS datorita angajari de personal. Celalalte cheltuieli au crescut si ele. Profitul din fabricatie sa transformat in pierdere datorita costurilor mari in timp ce profitul din fabricatie sa inregistrat datorita vanzarilor in cantitati mari.

Nr. Crt.

Indicatori

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1

Disponibilitati banesti la inceputul luni

4.929573

19.247422

21.437586

13.092925

12.604068

12.657075

2

Credite contractate conform deciziilor

9.800000

9.900000

0

0

0

0

3

Credite contractate in mod automat

0

0

0

0

0

0

4

Incasari din depozitele constituite anterior

5.000000

20000

30000

20000

20000

20000

5

Incasari din dobanzi bancare

164.437

154.480

172.251

105.244

101.333

101.757

6

Incasari din vanzari

339.960

1.580.650

1.723.250

1.542.950

1.984.370

2.319.185

7

Total disponibilitati banesti

20.233.970

30.902.552

23.636.084

14.761.119

14.709.771

15.098.017

8

Depozite constituite in cursul luni

20.000

30.000

20.000

20.000

20.000

20.000

9

Depozite pentru creditele contractate

0

294.000

585.951

575.804

565.656

562.373

10

Regularizari TVA

12.595

-1.636.835

-1.609.228

236.266

319.406

386.483

11

Comosion bancare

2.890

247.90

26.774

8.747

9908

11.270

12

Alte plati

951.063

10.680.345

11.246.664

1.316.234

1.107.246

129.017

13

Impozit pe profit

0

72.665

0

0

30.480

30.281

14

Total plati efectuate in cursul luni

986.548

9.464.964

10.270.161

2.157.051

2.052.696

2.229.424

15

Sold disponibilitati la vedere

19.247.422

21.437.587

13.092.925

12.604.068

12.657.075

12.856.859

16

Sold credite bancare

9.800.000

19.531.700

19.193.450

18.855.200

18.745.756

1.8636.112

Disponibilitatile existente au avut o influenta pozitiva asupra firmei.

Nr. Crt.

Indicatori

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

1

Profit

-113.594

454.157

-99199

-90070

190497

189256

2

Rata profitului

-33

29

-6

-6

10

8

3

CA

339960

1580650

1723250

1542950

1984370

2319185

4

Productia fizica

1588

2984

2838

4538

4333

4123

5

Productia fabricata

497890

950358

916661

1233492

1144775

1146674

6

W/salariat la productia fabricata

1617

3086

2786

3545

3094

3099

7

W/salariat la CA

1104

5132

5238

4434

5363

6268

8

W/muncitor la productia fabricata

1729

3300

2967

3761

3271

3276

9

W/muncitor la CA

1180

5488

5577

4704

5670

6626

10

Total persoanal

308

308

329

348

370

370

11

-muncitori

288

288

309

328

350

350

12

Fond salarii persoanal

47893

76379

84533

84668

92521

88432

13

-muncitori

42543

71029

79183

79318

87181

83082

14

Salariu mediu/salariat

155

248

257

243

250

239

15

Salariu mediu/muncitor

148

247

256

242

249

237

16

Cheltuieli la 1000 Euro

913

1047

1353

1132

1210

1182

17

Total incasari

339960

1580650

1723250

1542950

1984370

2319185

18

Sold disponbilitati

19247422

21437587

13092925

12604068

12657075

12862593

19

Sold credite

9800000

19531700

19193450

18855200

18745756

18636312

Situatia firmei a fost una nefavorabila datorita pierderilor inregistrate in lunile ianuarie cand incasarile au fost foarte mici,datorita vanzarilor, salariilor mici care au asigurat o productivitate a munci scazuta.Aceeasi sitatie a fost inregistrata si in lunile martie si aprilie.O sitatie favorabila a fost inregistrata in lunile februarie, mai ,si iunie cand sa realizat in totalitate productia (ca urmare a asigurari necesarului de muncitori, a materilor prime, si a capacitatilor ),a crescut cantitatea fabricata si de asemenea vanzarile, asigurand profit.

La sfarsitul perioadei dispunem de o rata a profitului destul de mica respectiv de 6 %.

Concluzie:

-situatie nefavorabila, generata de realizarea unui profit mic

-neasigurarea necesarului de persoanal

-fabricarea unor produse nerentabile

-politica buna in domeniu preturilor si reclamei

-nefolosirea in totalitate a capacitatilor disponibile

RAPORT DE ACTIVITATE

S.C. PRODLEMN S.A.

Director General: Dumitru Cristina

Manager de productie: Doandes Cosmin

Dragunoi Laurentiu

Manager commercial: Dumitru Alina

Manager Resurse Umane: Deseanu Georgiana

Doru Nicolae


Document Info


Accesari: 2448
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )