Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONSTITUIREA BUGETULUI DE ASIGURARI SOCIALE

Resurse umane


CONSTITUIREA BUGETULUI DE ASIGURARI SOCIALE

In sistemul public sunt asigurate in conditiile legii pe 2000 persoanele fizice denumite asigurati care au obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale dar care au si drepturi sa beneficieze de prestari de asiguratii sociale.Sunt asigurati obligatoriu prin efectul legii urmatoarele persoane:

1.Persoanele care-si desfasoara activitatea pe baza de CIM

IN 2.Persoanele care-sidesfasoara activitatea in FUNCTII ELECTIVE

3.Persoanele care beneficiaza de AJUTOR DE SOMAJ

4.Persoanele care realizeaza un venit brut calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii pe tara si care pot fi:asociatii unici,actionarii,menegerii sau administratorii care au incheiat contracte de administrare sau manager,membrii ai asociatiei familiale,persoane autorizate sa desfasoare activitati independente,persoanele angajate in institutiile internationale,alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Salariul brut pe economia nationala pentru fiecare an se face public de catre Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale pana la data de 31.12.a anului in curs.

Conform Legii Nr.512/2004 cu aplicare de la 01.01.2005. salariu mediu brut pe tara este de 9.211.000.lei.In sistemul public orice prestatie de asigurari sociale care atrage dreptul unei indemnizatii de asigurari sociale reprezinta un venit de inlocuire pentru pierderea capacitatii totala sau partial e a muncii. Toate aceste riscuri sunt riscuri asigurate.

ATENTIE!!!!! Prestatiile de asigurari sociale ca urmare a contributiei de catre angajator si angajat la constituirea BAS-lui,devin indemnizatii(venituri)asupra carora nu se calculeaza cota de contributii de asigurari sociale,dar care sunt socotite stagii de contributie luate in calcul ca venit lunar pentru constituirea mediei celor 6 luni sau 10 luni anterioare producerii riscului in vederea determinarii valorii acestor indemnizatii.

CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE

In sistemul public sunt contribuabili dupa caz:

a).asiguratii care datoreaza contributii indiferent de asigurarile sociale mentionate anterior la punctele1 si 2.

b).angajatorii.

c).persoanele juridice la care activeaza persoane in functii elective,legislative,judecatoresti pe toata durata mandatului.

d).Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca ANOFM.

e).persoanele care incheie contract de asigurari.

Sunt asimilati angajatorilor de la punctul b. Organizatiile profesionale,organizatiile sindicale,organizatiile patronale,partide politice,organizatiile de pensionari,precum si alte organizatii sau asociatii cu sau fara persoane juridicein conditiile in care au angajati cu CIM inregistrat la ITM.

Sunt considerati angajatori si persoanele fizice care au personal angajat cu CIM ca ingrijitori,menajere,bone.

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile locurilor de munca care sunt:normale,speciale si deosebite.si se aproba anual prin legea BAS-lui.

Conform Legii Nr.512/2004 cu aplicare de la 01.01.2005.cotele de asigurari pentru anul 2005 sunt:

a).31,5% pentru conditiile normale,

b).36,5% pentru conditiile deosebite,

c).41,5% pentru conditiile speciale.

Contributia de asigurari soci 818f54i ale datorata de asiguratii care presteaza activitati pe baza de CIM sau isi desfasoara activitatea prin raporturi de serviciu sau sunt alesi in functii elective pentru toti este de 9,5% indiferent de conditiile locului de munca.

Contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori reprezinta diferenta din contributia individuala datorata de asigurati pana la nivelul cotelor de asigurari sociale stabilite prin legea BAS-lui.si anume:

a).22% pentru conditii normale,

b).27% pentru conditii deosebite,

c).32% pentru conditii speciale.

Atat procentul angajatilor (9,5%) cat si procentele angajatorilor se aplica asupra fondului total de salarii brut realizat lunar atat cel individual cat si la nivelul societatii.

Contributiile angajatului si ale angajatorului se vireaza de catre angajator la Casa de Pensii din raza sectorului unde este inregistrata firma, la data lichidarii drepturilor salariale,dar nu mai tarziu de data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care trebuiesc achitate drepturile.

Pentru neachitarea in termen a CAS se platesc majorari de 0,06% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere majorari aplicate asupra cotei de datorat.

Prezentam mai jos exemplul de calcul al CAS angajatului si angajatorului:

Conditiile locurilor de munca

Venit realizat.

CAS datorat

De catre asigurat

DE catre societate.

Conditii de munca normale 31,5%=9,5%+22%

Conditii de munca deosebite 36,5%=9,5%+27%

Conditii de munca speciale 41,5%=9,5%+32%

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:

a).veniturile individuale brute realizate lunar,

b).venitul lunar asigurat prevazut in contractul de asigurare care nu poate fi mai mic de din salariul brut lunar adica 9.211.000.lei *0,25%=2.370.750.lei.

Veniturile individuale brute realizate lunar sunt formate din :

1.salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru sau program suplimentar. Orele suplimentare evidentiate in pontaj se vor calcula cu o majorare de 75% aplicata asupra salariului tarifar orar, pentru orele efectuate in zilele lucratoare si cu o majorare de 100% aplicata asupra salariului tarifar orar pentru orele desfasurate in zilele libere si de sarbatori legale.

2.sporurile si indemnizatiile acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau sume fixe indiferent daca au caracter permanent sau nu.

3.sumele platite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat dar platit (CO,concedii pentru evenimente familiale deosebite,sarbatori legale,donari de sange etc.

4.sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie din fondul de salarii.

5.premiile anuale si premiile acordate in cursul anului.

6.drepturile in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie(ex.5000000 mil.salariu rezulta 3100000 si pana la 5000000 mil.se compenseaza in natura).In conditiile in care nu este frizata valoarea salariului minim brut pe tara.

7.sumele platite din fondul de salarii conform legii sau CCM ca fiind:al 13-lea salariu,prime de vacanta,prime acordate cu ocazia sarbatorilor religioase,etc.

Alte adaosuri la salariile aprobate de lege sau de CCM.

Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza CAS o constituie fondul total de salarii brute realizate lunar.CAS NU SE DATOREAZA asupra sumelor reprezentand:

a).prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondul asigurarilor sociale sau din fondul angajatorului si care se platesc direct de catre acesta.

b).drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii CIM(perioada preavizului in zilele lucratoare)din motive ce nu tin de angajat.

C0.diurnele sau deplasarile si delegarile precum si indemnizatiilede delegare,detasare si transfer platite in limita dispozitiilor legale drepturile de autor.

d).sumele reprezentand participarea la profit.

e).alta drepturi exceptate prin legi speciale.Sumele reprezentand prestatii de asigurari sociale care se platesc de angajator direct salariatului si care trebuiesc suportate de BASS se retin de angajator prin deducere din valoarea CAS pe care acesta o datoreaza pe luna respectiva.

Daca aceasta suma(suma de recuperat)depaseste valoarea CASdatorata in luna respectiva ea se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la Casa de Pensii.

ATENTIE! Contributia individuala datorata de asigurati se retine integral din salariu sau venitul brut al asiguratului si se vireaza lunar de catre angajator la Casa Teritoriala de Pensii.

Angajatorul calculeaza si vireaza lunar CAS pe care il datoreaza impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati.Termenul de plata al contributiilor sunt:

1. Data stabilita pentru plata drepturilor salariale pentru luna in curs,dar nu mai tarziu de data de 25 ale lunii urmatoare pentru luna expirata.

Pana la sfarsitul lunii in curs in cazul persoanelor care au CAS.

Neachitarea CAS-lui la termenele prevazute genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de intarziere pana la data achitarii sumei datorate.Aceste majorari se fac venituri ale BASS si sunt de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere.Casele Teritoriale de Pensii vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita.Neplata insa atrage incetarea drepturilor asiguratilor.

In sistemul public stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-au platit contributiile atat de asigurat cat si de angajator sau numai de asigurat in cazul contractelor de asigurari sociale.

Stagiul de cotizare se certifica anual din oficiu de catre CNPAS.(casa nationala de pensii si asigurari sociale).

In sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontribuite perioadele asimilate (vezi pensiile)in care asiguratul a beneficiat (stagiul militar,stagiul de mobilizare,cursurile de zi universitare cu diploma de licenta,drepturile de asigurari sociale sau pensii de invaliditate gr.I,II,III,.numite si stagii potentiale.

Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant beneficiaza de asimilare ca stagii de cotizare a unei singure perioade de studiu la alegere.Perioadele asimilate se pot valorifica numai pentru obtinerea pensiei la limita de varsta,la invaliditate si la pensia de urmas.Din BASS se suporta in afara de pensii urmatoarele:concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca(concedii medicale) cauzate de boli obisnuite sau accidente in afara muncii,prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca (reducerea timpului de lucru)=90zile calendaristice/an,concediile si indemnizatiile pentru maternitate,concediile de risc maternal,concediul pentru ingrijire copil 2-3 ani,concediul pentru ingrijire copil bolnav 7 ani pana la 18 ani daca copilul are handicap declarat, ajutorul de deces(9400000).Beneficiaza de toate aceste drepturi asiguratii cu un stagiu de cotizare de 6 sau 10 luni anterioare primei zile de risc.

Prin exceptie concediul de risc maternal pentru lunile lipsa in cele 10 luni stagiului de cotizare se intregeste cu valoarea salariului minim brut pe tara.

Deasemenea ajutorul de deces nu este conditionat de existenta stagiului de cotizare.

Calculul indemnizatiei de concediu medical indiferent de procentul acestuia avand la baza media veniturilor a 6 luni de contributie anterioare primei zile de risc prezinta doua situatii posibile de calcul pentru ultimile 12 luni de activitate dupa cum urmeaza:

1.In situatia in care exista 6 luni integrale de stagiu in ultimile 12 luni.

Numar zile lucratoare

Numar zile stagiu de cotizare

Din exemplul de mai jos rezulta ca exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare si anume:2,3,5,6,9,12.

2.In situatia in care nu exista 6 luni de stagiu de cotizare:

Numar zile lucratoare

Numar zile stagiu de cotizare

Din exemplul de mai sus rezulta ca in ultimile 12 luni asiguratul a contribuit 9 luni din care 4 luni au stagiul complect de cotizare:2,3,5,6.

In acest caz se ia in considerare perioada ultimilor 6 luni anterioare producerii riscurilor de la 1-6.Zilele lucratoare in ultimile 6 luni sunt 126 de zile,iar ca zile de stagiu sunt 111 zile.

-zile lucratoare 126=21+20+22+20+22+21

-zile stagiu 111=16+20+22+10+22+21  ________D(diferenta)=15 zile

diferenta de 15 zile de stagiu de contributie se va lua din luna 7,8 anterioara riscului in vederea complectarii acestuia respectiv 5 zile din luna a 7 si 10 zile din luna a 8.Astfel s-a constiuit stagiul complect de cotizare = cu numarul de zile lucratoare a ultimelor 6 luni anterioare primei zile de risc.

Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale se calculeaza ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimile 6 luni pentru care s-a achitat contributia si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.

Aceasta situatie de calcul a mediei zilnice a veniturilor in vederea calculului indemnizatiei sociale este posibila in conditiile in care stagiul de cotizare este mai mare de 6 luni in ultimile 12 luni si ne permite sa folosim o baza de calcul a stagiului de cotizare avand venit lunar asigurat ca luni intregi de cotizare.

M/zbci=media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale.

Ev=suma veniturilor din ultimile 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia.

Ntz=numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate este de cel mult 180 de zile formata din 90 de zile concediu medical si alte 90 concediu medical acordate de comisie.

Conform Legii Nr.19/2000 cu aplicare de la 01.04.2001 declaratia nominala a CAS se depune lunar pe suport de hartie si suport electronic indiferent de numarul de salariati.

Temeiul legal:

- O.U.G. Nr.139/29.12.2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr.1280/29.12.2004

- Legea BASS Nr.512/22.11.2004 publicatain MONITORUL OFICIAL nr.1128/30.12.2004.

- Legea BASS pe anul 2006 nr. 380/15.12.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 1150/19.12.2005.

- HG 1766/2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 1182/28.12.2005

*

*

ATENTIE!!!!!!


Legea BASS pe anul 2006 aduce modificari:

cotelor de contributie de asigurari sociale suportate de angajator;

cuantumul indemnizatiei de insotitor;

salariul minim brut brut pe tara garantat in plata;

valoarea punctului de pensie;

salariul mediu brut utilizat pe tara;

cuantumul ajutorului de deces;

contributia angajatorului la constituirea fondului de somaj

dupa cum urmeaza:

Legea Bugetului Asigurarilor Sociale pe anul 2006 nr. 380/15.12.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 1150/19.12.2005

Principalele modificari aduse Bugetului de Stat pe anul 2006 sunt legate de urmatoarele aspecte:

la art.5 al. 1 unitatile care datorita prevederilor in RIN sau CCM acordau prime de vacanta cu ocazia plecarilor in concediu pe 2005 se suspenda pana la data de 31.12.2006; la art. 5 al. 2 plata premiului anual determinat ca urmare a faptului ca organizatia realizeaza profit in anul 2006, se va efectua din prevederile bugetare pe anul 2007, incepand cu ianuarie 2007, iar la al. 3 plata premiului anual pentru anul 2005 se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2006;

anual Legea Bugetului Asigurarilor Sociale stabileste salariul mediu brut pe tara functie de care se acorda si anumite bonificatii. Astfel art. 19 al. 2 stabileste salariul mediu brut utilizat pe tara la 1077 RON (10.770.000 ROL), functie de care se acorda si ajutorul de deces pentru asiguratii decedati, iar pentru rudele de gr. I si II, 50% din valoarea acestuia, respectiv 538 RON (5.380.000 ROL). Pentru invaliditatile de gr. I, art. 18 stabileste cuantumul indemnizatiei de insotitor la nivelul salariului minim brut pe tara pe 2006, conform art. 61 al. 1 din Legea 19/2000, care incepand cu 01.01.2006 este de 330 RON (3.300.000 ROL), conform HG nr. 1786/2005;

valoarea punctului de pensie pe anul 2006, incepand cu data de 01.01.2006, conform art. 80 din Legea 19/2000, este 323,10 RON (3.231.000 ROL);

conform art. 18 al. 2 si 3 din Legea nr. 19/2000, incepand cu 01.01.2006 cotele de contributii pentru asigurarile sociale la nivelul unei organizatii sunt:

Cota %

% Angajat

% Angajator

Conditii normale

30%

9,5%

20,5%

Conditii deosebite

35%

9,5%

25,5%

Conditii speciale

40%

9,5%

30,5%

Atat pentru angajat cat si pentru angajator contributiile procentuale se calculeaza prin aplicarea lor la salariul brut realizat lunar de catre angajat, respectiv la total fond salarii brute realizate lunar de catre angajatori

de asemenea conform art. 29 din Legea nr. 76/2002, cotele aferente constituirii fondului de somaj se reduc pentru angajator cu 0,5% si devin:

a)      2,5% , cota angajatorului, aplicat asupra fondului de salarii brute realizate lunar;

b)      1%, cota asiguratului, aplicat asupra salariului de baza brut lunar de incadrare sau asupra salariului tarifar lunar de incadrare;

c)      3,5%, cota aferenta asociatului unic, persoanei fizice autorizate, si persoanei fizice, aplicata asupra venitului declarat in contractul de asigurare aferent acestor categorii de asigurati

CONTRIBUTIA PENTRU ASIGURAREA DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

Se realizeaza cu ajutorul asiguratorului numit fondul national de asigurare pentru accidenta de munca si boli profesionale la care angajatorul are obligatia de a comunica printr-o declaratie pe propia raspundere:

-numarul de angajati,

-domeniul de activitate conform codului CAEN,

-fondul de salarii realizat lunar,

-orice alta informatie solicitata in acest scop.

Conform OMMSS nr.553/2003 si a ORD.MIN.FINANTELOR PUBLICE nr.1791/2002 valoarea contributiei datorata de angajator pentru constituirea fondului initial este de 0,5%.Contributia se vireaza in contul BASS si apare inscrisa in declaratia lunara nominala in anexa 1.1.

Pe ordinul de plata a CAS pe verso se va evidentia distinct suma aferenta de 0,5%.Din acest fond se asigura compensatiile pentru asigurarea indemnizatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca urmare a bolii profesionale sau accidentelor de munca,despagubiri in caz de deces.

ATENTIE! !!!!Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca este de 80%din media veniturilor pe ultimile 6 luni incepand cu 01.01.2004. In cazul in care salariatul nu are stagiu de cotizare de 6 luni anterioare primei zile de incapacitate de munca, se calculeaza 80% din media pe lunile de stagiu existente sau 80% din salariul primei luni de angajare.

Indemnizatia se suporta in primele 3 zile calendaristice de incapacitate de catre angajator,iar din ziua a 4 de incapacitate din fondul de accidente de munca si boli profesionale.

Compensatiile pentru atingerea integritatii se acorda in cazul ca asiguratii raman cu leziuni permanente care:

a).reduc capacitatea de munca sub nivelul a 50%,

b).nu reduc capacitatea de munca,dar constituie o mutilare.

Compensatia repezinta o suma fixa in bani si se acorda o singura data fara a afecta celelalte drepturi.Cuantumul se stabileste in functie de gravitatea leziunii in limita a 12 salarii medii brute pe tara.In cazul decesului asiguratului cuantumul acestui ajutor este de 4 salarii medii brute pe tara.

RASPUNDEREA JURIDICA

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda utilizarea in alte scopuri a CAS retinut de la salariati si nevirat la BAS.

Se pedepseste conform codului penal falsul intelectual pentru complectarea declaratiei lunare cu date nereale.

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 15-50 mil.:

-nedepunerea declaratiilor in termen,

-nerespectarea metodologiei de incadrare in conditii deosebite de munca.

Si amenda intre 3-6 mil.nerespectarea cotelor de contributie si a majorarilor de intarziere.

LEGISLATIE.HG.2269/2004publicat in MONITORUL OFICIAL nr.5/04.01.2005

Legea 346/2002 pentru accidente de munca si boli profesionale si normele metodologice de aplicare a legii 346/2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr.22/07.01.2005 si elaborate de MIN.MUNCII prin ord.848/1687 din 2004.

CONTRIBUTIILE LA FONDUL DE SOMAJ PENTRU PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii:

  1. persoanele care desfasoara activitati pe baza de CIM cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari,
  2. functionarii publici,
  3. persoanele care-si desfasoara activitatea in functii elective pe toata durata mandatului,
  4. militarii angajati pe baza de contract,
  5. persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator,

Se pot asigura optional in sistemul asigurarilor pentru somaj:

Asociatii unici si asociatii,

administratorii care au contract de administrare,

persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente,

membrii asociatiilor familiale,

cetatenii romani care lucreaza in strainatate,

alte persoane care realizeaza venituri potrivit legii si nu se regasesc in categoriile de mai sus.

Venitul lunar pentru care se pot asigura persoanele prevazute mai sus nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara,iar cota de contributie aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj este de 4%.

Pentru angajator cota de contributie aplicata asupra fondului total de salarii este de 3%,iar pentru angajatii acestuia este de 1% asupra salariului brut lunar de incadrare stabilit in fisa postului,a grilei salariale si care este nominalizat in CIM si in carnetul de munca.

Daca angajatii societatii beneficiaza de sporuri cu caracter permanent si legal calculate ca procent asupra salariului tarifar de incadrare asupra acestora nu se va aplica cota de 1%.Daca orice spor considerat de angajator este negociat la incadrare si este inclus in salariu acesta definit salariu de baza brut lunar de incadrare sporurile nefiind evidentiate separat asupra acestuia se aplica cota de 1%,acesta se regaseste in CIM si in carnetul de munca.

ex.O societate intr-o luna consuma urmatoarele fonduri salariale:

-salarii tarifare-50.000.000 lei

-prime-15.000.000 lei.

-ore suplimentare-10.000.000 lei

-spor de noapte-5.000.000 lei

total costuri salariale lunare de 80.000.000 lei iar,plata contributiilor la fondul pentru ajutorul de somaj suportate de angajator este de 80.000.000 lei*3%=2.400.000 lei si 500.000 lei din 50.000.000 lei*1%, suportate de angajatii.

Nu datoreaza contributii la fondul pentru plata ajutorului de somaj persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap,persoanele beneficiare a unei pensii pentru limita de varsta.

Concediul fara salariu nu reprezinta stagiu de cotizare,deci nu se datoreaza contributia de 1% decat in raport cu timpul efectiv lucrat.

ex.6.000.000 lei salariu tarifar lunar(21zile)

-1.000.000 lei concediu fara salariu

-spor vechime 500.000 lei

-spor de noapte100.000 lei

total salarii realizat-5.600.000 lei

cota de 3% =5.600.000 lei*3%=168.000 lei

cota de 1%=5.000.000 lei*1%=50.000 lei

in consecinta in situatia unei zile libere neplatite procedura de calcul a cotei angajatului de 1% presupune stabilirea salariului tarifar de incadrare zilnic *cu numarul zilelor lucrate preluat din pontaj asupra sumei realizate se va calcula cota de 1%.

Deasemenea incetarea raporturilor de munca in cursul lunii presupune calculul cotei atat pentru angajat cat si pentru angajator sa se faca la zilele lucrate in cursul ultimei luni.Idem se procedeaza si la angajarea in cursul unei luni,din care se va calcula cota de salariu tarifar de incadrare pentru zilele lucrate in prima luna de angajare.

In cazul concediilor medicale si de maternitate se datoreaza contributia de 1% calculata asupra salariului de baza brut lunar,aceste perioade reprezentand stagiu de cotizare in vederea stabilirii dreptului la ajutorul de somaj care este de minim 12 luni in ultimile 24luni.

In cazul persoanelor aflate in ingrijire copil pana la 2 sau 3 ani NU SE DATOREAZA CONTRIBUTIA LA BASOMAJ DEOARECE NU EXISTA RISCUL LOCULUI DE MUNCA.

Pentru aceste perioade stagiul de cotizare de minim 12 luni se realizeaza in conditiile art.35.lit.b din legea 76/2002 modificata prin legea 107/2004 prin cumularea perioadei de asigurare realizata inainte de suspendarea CIM cu perioada de asigurare realizate dupa reluarea activitatii.

Deasemenea pentru persoanele care au incetat activitatea ca urmare a pensionarii de invaliditate si care ulterior au redobandit capacitatea de munca si nu au venit sa se reincadreze,precum si pentru persoanele la care nu mai este posibila reintegrarea in munca dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva datorita incetarii definitive a societatii, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin aceiasi cotizare a perioadelor de asigurare realizate inainte de incetarea raporturilor de munca.

Tot astfel se procedeaza si pentru persoanele carora le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile,stagiul minim de cotizare se realizeaza tot prin cumularea perioadelor de asimilare realizate inainte de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu.

In cazul cumulului de functii contributia de 1% si 3% se aplica la fiecare functie pentru care angajatul are un salariu de incadrare cu norma intreaga sau partiala si un salariu realizat pentru cota de calcul de 3% al angajatorului.Se excepteaza pensionarii la limita de varsta care cumuleaza pensia cu salariu si nu suporta cota de somaj ei nu mai pot fi someri beneficiind de pensie la limita de varsta.Pentru neachitarea in termen se platesc majorari de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere aplicata sumei datorata,pana pe data de 25 ale luni urmatoare pentru luna expirata privind si dovada efectuarii platii prin ordinele de plata atasate declaratiei.

Nedepunerea in termen a declaratiei nominale constitue contraventie si se sanctioneaza de la 25-50mil.lei.

COMISIONUL ITM

Toate societatile comerciale care inregistreaza CIM-uri la ITM pot solicita printr-o atestare lunara in spiritul Legii Nr.130/1999 modificata prin Legea nr. 403/2006, incepand cu 09.01.2006 din punct de vedere al comisionului plata acestuia intr-un procent de 0,25% aplicat asupra fondului de salarii realizat lunar, gestionand astfel la nivelul societatii toata evidenta muncii, inclusiv carnetele de munca.

ITM va certifica doar orice incetare a raporturilor de munca pe carnetul de munca pe care inregistrarile si operarile facute in carnetul de munca au temei legal.

Daca gestiunea muncii si evidenta in carnetul de munca se face la ITM comisionul este de 0,75% din fondul de salarii lunar.Termenul de virare este pana la data de 25   a lunii urmatoare pentru luna expirata.


Document Info


Accesari: 3511
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )