Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Dragoste iubire

Resurse umane
Dragoste iubire

Sunt un fulg de nea care încearcá sá îti mângâie fata... Doamne ce as vrea sá má scurg în pielea ta si sá nu mai ies niciodatá, asa as avea certitudinea cá nu am sá te pierd... Marea este complicea mea, ea este aláturi de mine mereu, ea este singura care nu m-a trádat si nu má va tráda niciodatá...

Sunt o adiere de vânt sálbaticá... Eu sunt lumina caldá a diminetii ce-ti gâdilá genele lungi pentru a-ti deschide ochii sá vezi splendoarea ce te înconjoará. Eu sunt o razá de soare caldá si firavá ce-ti mângâie obrajii fini; eu sunt roua de pe firele de iarbá ce-ti sárutá gleznele; eu sunt un cânt al pásárilor ce te încântá cu ciripitul lor vioi; eu sunt o floare micá si tácutá ce îti implorá mângâierea, sunt un gând ráslet ce te face sá tresari când esti singur, iar tu esti sprijinul meu în lumea cea realá cufundatá în visare...Niciodatá nu voi avea destul timp sá îti redau în cuvinte tot ce simt pentru tine... iubire, pasiune, dorintá... tot ce stiu e cá voi încerca mereu sá fac mai mult, mai mult decât e posibil, pentru a te pástra aici într-un coltisor al inimii mele, un coltisor pe care ti-l rezerv tie draga mea... pentru cá tu esti tot ce mi-am dorit vreodatá! Ochii tái pátrunzátori m-au fascinat din prima clipá, buzele tale senzuale m-au cucerit... párul táu atât de fin, îmi mângâie obrajii... iar mâna ta caldá o simt pe fruntea mea rece...

La atingerea ta totul renaste, îmi revine pofta de viatá, îmi dai un motiv de a trece biruitor prin toate, ba chiar mai mult... sá uit de toti si de toate... si sá rámânem doar noi doi... în lumea asta parcá purtatá pe aripi de basm... Nu voi uita niciodatá acea clipá în care te-am zárit pentru prima datá, clipa magicá în care TU m-ai fermecat... Cu sigurantá cá meriti tot ce e mai bun...

Cineva va fi întotdeauna aici sá te iubeascá, cineva va pretui întotdeauna cáldura zâmbetului táu si fericirea inimii tale... Cineva va incerca întotdeauna sá gáseascá cuvinte sá-ti multumeascá pentru cá ai umplut viata cu vise devenite realitate si amintiri frumoase...

TE IUBESC nu doar pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt eu când sunt cu tine... TE IUBESC pentru cá má ajuti sá fac din viata mea nu o taverná, ci un templu, din faptele mele de zi cu zi... nu un repros, ci un cântec...

Stii sá asculti? Auzi vântul la fereastrá? Auzi pásárile care vin si pleacá ducând si aducând primávara? Stii ce-i nostalgia? Numai sufletul meu te trezeste, cáci se aude din depártare un strigát: TE IUBESC!

Tráiesc din amintiri, vise si sperante. Dacá mi s-ar lua acest mod de a trái as muri precum moare o floare atunci când este prea mult udatá. Inima mea a fost udatá cu lacrimile deziluziei create la sfârsitul acestei relatii. Tot ce stiu este ca el reprezintá tot ce e mai bun pentru mine, un mic ideal de frumusete si bunátate. De ce oare n-a fost sá fie asa cum a spus el? Oare voi mai iubi vreodatá?!

Cu tine am descoperit fericirea. Fericirea care má face sá simt cá tráiesc cu adevárat esti tu. Tu dimineata, tu când má alinti, tu când má certi, tu când má atingi. Implinirea si fericirea au venit o datá cu tine, si dacá tu n-ai fi, n-as mai fi nici eu, pentru cá eu... am devenit tu. Tráiesc prin tine, fiecare clipá a vietii si o voi trái pâná la moarte. Te iubesc de un infinit de universuri plus încá unul. Mereu!

Tu esti iubirea mea, esti raza de soare care îmi lumineazá fiecare clipá a vietii, fiecare zi, fiecare minut si secundá, esti cel care a sádit pentru prima oará în sufletul meu iubirea.

Dar acuma suntem despártiti de distanta dintre noi, o distantá dureroasá, care má face sá plâng cu lacrimi de sânge când mi-aduc aminte clipele petrecute împreuná, clipe în care ca doi copii ne jucam cu iubirea, cu acest sentiment máret care ne uneste, sper însá cá va veni timpul n care amintirile frumoase vor reveni, vom fi iar împreuná pe tárâmul iubirii, spunându-ne frumoase cuvinte de amor si simtind iarási pasiunea din sufletele noastre!

Sufletul meu se hránea cu imaginea ta, cu imaginea chipului táu angelic, cu speranta ce încá îmi tinea SUFLETUL întreg, o datá ce sufletul nu mai are hraná... acesta moare si o datá cu el moare si dorinta si speranta de a trái. SUFLETUL meu e acoperit cu un voal negru ce nu-mi permite sá zâmbesc... Nu credeam cá... dragostea ce ti-o port îmi va omorâ sufletul cândva, dar totusi destinul mi-a jucat cea mai urâtá festá, cel mai mare blestem a fost sá te IUBESC si sá te plâng!

Privesc spre cer si simt cum má cuprinde singurátatea, îmi aduc aminte cum priveam în doi si nu eram singuri, cáci ne aveam unul pe altul. Timpul însá te-a îndepartat de mine si mai uitat, ai uitat cá undeva, cineva priveste spre cer si e singur... singur cu iubirea sa pentru tine, sperând sá te întorci la el, ca pásárile cálátoare, sperând cá în sufletul táu mai arde mácar o micá flacárá plápândá, ca aceastá flacárá se va transforma într-un foc mare si puternic cum e dragostea mea pentru tine...!

...tu esti raza mea de soare, ce lumineazá întunericul sufletului meu; tu esti aerul pe care-l respir,... clipá de clipá si apa fárá de care as muri; as mai vrea sá pot spune cá esti si jumátatea inimii mele, dar nu pot pentru cá tu esti chiar inima mea... si ia gândeste-te... crezi cá as putea trái fárá ea?!

Al sufletului zbucium, nu-l cunoaste nimenea, destinul nu îl stie, poate doar eu... poate si tu... însá se oglindeste durerea în tot ceea ce fac si mátasea albastrá a florilor de vará, má vor chema iará spre infinit.

Si voi cunoaste poate odatá o altá iubire, ce se naste iubind spre nemurire, o dragoste uitatá undeva, în haosul de nedescris, visând la clipe dintr-un tárâm de vis, doar pentru mine... interzis!... cáci si astázi si mâine, la poarta sufletului meu... rámâi doar tu stápân mereu...

Iubirea e o gingasá floare, care surâde numai atunci când este privitá de doi îndrágostiti, de douá suflete...

Oare iubirea asemeni unei flori se va usca? Poate,... dar amintirea ei va rámâne ca o petalá a sperantei, si a asteptárii... Viseazá dacá poti... în aceastá cupá a dragostei!

Am alergat prin viatá fárá sá-i stiu adevárata-i fatá, simteam cá ceva din mine lipseste... am cáutat, am cáutat si am gásit un suflet bun, curat! Am stiut din prima clipá cá viata mea-i acuma întregitá. Pentru tine am sá fiu un râu de lacrimi uneori, pentr 13413y248n u tine am sá fiu o scará ce urcá pân'la nori, pentru tine am sá fiu flacára ce persistá prin apá, voi fi o lacrimá de dor ce curge nemângâiatá!

Te rog, priveste înapoi si spune dacá má mai iubesti...

Stau acum singurá, plâng si amintirile si vorbe pe care mi le-ai soptit cândva le aud în noapte,... încerc sá te caut printre ele, dar totul îmi apare ca un cosmar, un vis urât din care nu má pot trezi oricât de mult eu as încerca... singura scápare este prezenta ta, dar tu esti atât de departe,... departe, dar nu si de inima mea, cáci niciodatá nu am încetat sá te iubesc. De aceea mi-as mai dori un singur lucru... sá te am aproape pentru a te privi în ochi si asta mi-ar fi de-ajuns sá nu te mai las sá pleci!

Te iubesc atât de mult... te vreau lângá mine, te doresc si astázi în preajma mea, fiecare clipá o numár, fiecare cuvânt al táu îl aud soptind, rásunând în gândurile mele. Te doresc din nou în viata mea, pentru cá nu pot trái în lipsa ta...

Imi inchipui cá suntem doar noi doi, dansám pe stele si pásárile, ploaia, vântul, toate... s-au oprit... pentru noi. Pentru NOI DOI!

Te iubesc cum soarele iubeste cerul... cum stelele iubesc universul... cum pásárile iubesc cântatul... cum nimeni nu va putea iubi niciodatá... te iubesc!

As vrea sa fiu o lacrimá, sá curg încet pe obrazul táu... ca râul în valurile sale ondulate si sá te pot sáruta mereu. Pentru tine printesa mea iubitá, as vrea sá fiu o floare... sá má porti mereu în inima ta pentru o eternitate...

Luminile dictau luminii constante si sárace, sá treacá cu mine prin toate ecluzele vietii, iar tu te disimulai ca un om în derutá, te imobilizai, orgolis, pe larga fatá a celor înselátori si mascati... Tot, stralucind de iubire, fascinai Universul ignorant. Buzele tale de aur nu mai sunt pentru mine ca sá râdá...si cuvintele tale de aureolá au un sens asa de perfect, încât în noptile de tinerete si moarte, îti ascult vocea vibrând în zgomotele lumii... si astfel m-am închis în dragostea ta, visând...

Dragostea este o dulce iluzie ce se naste din lumina razelor de luná... cáldura pámântului si lacrimile norilor... E o adiere de vânt cu nuantá, un râset de frunze... un cântec care rásuná... un drum anume... care te poartá în visele cele mai profunde. Fiecare gând al meu cátre tine... se va lása usor din mine... va pleca în zári si va lása în urmá un soare ce-o s-apuná... si poate tu má vei uita cáci visul trecátor a fost..., dar tot ce-am spus e-adevárat cáci eu te-am iubit neîncetat...!

Dragostea este o iluzie opticá ce duce la orbire, o multitudine de calitáti si chiar defecte îmbálsámate într-un trup cu umbre si oglindiri irezistibile... Dragostea poate fi TOTUL sau NIMIC... alegerea iubire, e numai a ta!

Nu mint când îti spun cá te iubesc, nu mint când îti spun cá îmi lipsesc îmbrátisárile tale, tandretea ta, dragostea ta, tot ceea ce esti tu. As vrea sá pot pleca într-un loc cât mai departe, sá pot uita tot ce mi se întâmplá, sá încep o viatá nouá, sá te cunosc pe tine acolo... nu aici în lumea asta nebuná din care eu nu mai am scápare.

Acum nu îmi rámâne decât sá tráiesc aceeasi viatá monotoná pe care o am de ani, sperând cá într-o zi se va termina totul si voi avea un alt început, un început numai al meu...

Când te vád, simt cum pámântul îmi fuge de sub picioare, parcá totul se roteste în jurul meu, parcá eu sunt centrul universului, dar... deodatá totul fuge spre un alt centru... acolo esti tu, má faci sá má învârt în jurul táu, má domini... nu má mai pot stápâni...

Mi-ai fost cântecul ce m-adormea noaptea, vocea ce-mi mângâia tristetea, vântul ce-mi înváluia pielea, dar nu ai fost decât un vis. Pentru mine esti mai scump ca aerul pe care îl respir, esti mai pretios decât orice bijuterie scumpá, esti mai presus de propria mea persoaná si nu îti voi putea explica niciodatá, nici prin mii si mii de cuvinte cât de mult te iubesc!

Dragostea ta má face sá má topesc ca o bucatá de gheatá în a ta palmá de foc si sá má înalt fárá aripi spre luná, spre infinit.

Ti-am spus vreodatá cá te iubesc? Ti-am spus vreodatá cum te iubesc? Nu? Atunci:... Te iubesc!

Nu este destul?... sá îti spun cum te iubesc? Cum te iubesc... lasá-má sá numár...

Te iubesc cum nu am mai iubit pe nimeni... Poate crezi cá nu e destul?! Te iubesc cum numai un înger poate iubi...

Te iubesc cu privirea..., te iubesc cu sárutul..., te iubesc cu atingerea..., te iubesc cu trupul..., te iubeste chiar si fiinta mea...

Má crezi cá te iubesc?!...

Tu esti amintirea vesnicá a mintii mele, tu ai reusit sá pátrunzi în întunericul sufletului meu trezind scânteia iubirii...

Pasii mei s-au ascuns în urma ta, iar dacá cerul ar putea sá te-aducá înapoi la mine, as culege-n palmá o stea... sá te am pe tine lângá inima mea...

Credeam cá dragostea înseamná o adevaratá condamnare la suferintá, dar datoritá tie am aflat cá a te îndrágosti e ca si cum te-ai trezi pentru a trái din nou. Acum totul pare schimbat în jur... oamenii, natura, par mai buni, mai calmi, mai puri... timpul parcá s-a oprit în loc numai pentru noi doi; pentru cá tu esti cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viata mea!

Au existat în viata mea si încá mai existá doi ochi cáprui încântátori si o poveste tristá

Doi ochi minunati ce i-am întâlnit la mal de mare,sub minunatele raze de soare,cárora le-am purtat si încá le mai port o dragoste mare de tot... Te vád, dar totusi nu existi, te simt aproape, dar visez,... cred cá te tin în brate, dar tu esti atât de departe.

Esti o iluzie, un vis, esti ca o luminá în noapte, un vis ametitor, un zâmbet, o lacrimá, o razá de sperantá, o stea pierdutá în vastul univers.

...stau singurá... vántul primáváratic alungá firele de pár mângâindu-mi usor fata... nimic nu va mai fii ca înainte, nimic... doar clipele petrecute împreuná îmi vor aminti din când în când cá ai existat, cá m-ai iubit cândva... însá acum toate astea nu mai semnificá nimic,...

Tu ai plecat si..., odatá cu tine s-a rupt si o parte din mine... si nimic nu va mai fi ca înainte...

Sunt clipe ce cad peste noapte, sunt clipe ce vor reveni; si-astept cu nerábdare ziua... când tu vei reveni...

Ai privit în urma mea si-ai lácrimat usor spunându-mi un cuvânt ce nu-l pot uita asa usor. Má rog noapte si zi, sá pot sá te gásesc din nou, sá-ti spun cá încá mai regret greseala fácutá si vreau sá simt din nou cum te strecori la pieptul meu si-mi spui `Te voi iubi mereu`.

Sunt lacrimi ce si astázi îmi umbresc obrazul si-as vrea sá fac ceva sá te aduc din nou în viata mea, dar totul e fárá rost, cáci tu ai plecat, lásând doar urma amará din sufletul meu si zámbetul usor crispat ce mi-a sfárâmat inima.

Un loc de rai era, o viatá aláturi numai si numai de tine, dar totul s-a destrámat usor asemeni unei pânze de páianjen.

Ai plâns pe umárul meu... ce frumos suná... . Dacá as putea mácar odatá sá-ti ascult inima cum îti bate... cum pulseazá în loc de sânge... dragoste... o dragoste pe care nu o pot compara vreodatá... as muri si as renaste!

Dacá îti este dor... de un chip, dacá te bucuri când îi auzi vocea sau doar un simplu cuvânt... dacá când esti în prezenta ei... toatá fiinta ta tresare, se schimbá, înfloreste, radiazá, zâmbeste.. si tráiaste doar pentru acele clipe... si ... dacá atunci... când te ignorá... te doare... si dacá speri... si faci orice... ca sa trezesti atentia cuiva... si ai face orice pentru un cuvânt... ....poti spune: TE IUBESC???

Îmi las sufletul sá tráiascá prin a te iubi pe tine, îmi ascult inima pentru cá ratiunea nu conteazá atunci când iubesti. Inima mea nu e întreagá dacá nu esti tu. Dacá noi am dat unul de altul, a fost pentru ceva, iar dacá noi ne vom întâlni va fi pentru cá iubirea învinge întotdeauna.

Ziua de ieri s-a dus pentru totdeauna, ziua de mâine nu stim cum va fi, de aceea trebuie sá profitám de ziua de azi. Putem spune adio unei zile, unei persoane, atâtor si atâtor lucruri... dar, iubirii, odatá apárutá... nu-i voi spune niciodatá adio... pentru cá e vesnicá si fiecare avem nevoie de ea.

Pentru mine esti cel mai frumos vis. Atunci când mi-ai scris pentru prima datá ceea ce simti pentru mine am simtit cá m-am náscut din nou si tráiesc într-o lume de vis si e atât de frumos. Am nevoie de tine! Am nevoie de cuvintele tale! Am nevoie de vocea ta!

Am devenit dependentá de tine, MS! Dacá as sti cá esti un cuvânt din mine n-as mai vorbi niciodatá de fricá sá nu te pierd. Má bucur cá esti în inima mea,... dar as vrea sá fi lângá mine, sá te ating, sá se împlineascá visul meu cel mai mare.

Dacá esti o stea,... iar eu iubirea ta..., atunci sunt sigurá ca aceastá stea va stráluci vesnic.

Crede-má, esti pentru mine cel mai pretios lucru si nu cred cá dragostea ce o simt pentru tine se va stinge vreodatá.

Vocea ta m-a încântat de parcá un înger mi-a cântat... iar dacá din viata mea, tu ai vrea sá pleci... cine o sá-mi mai zâmbeascá si cu iubire în ochi sá má priveascá? Cine o sá má îndrume sá fac lucruri cât mai bune? Fárá tine viata mea un cosmar ar fi, un cosmar cumplit din care nu m-as mai trezi.

Dacá as putea sá îmi pun o dorintá înainte sá plec din preajma ta iubito, sá plec acolo sus unde nu te-as pierde din privirea mea pliná de iubire, ca în momentele în care tu, frumoasa mea, erai lângá inima mea, aceea ar fi sá te mai am odatá la inima mea si sá plângem pentru despártirea care ne va separa pe veci si sá ne dezváluim sufletele dornice de iubire, sá le împreunám pentru o ultimá dragoste de neuitat... nesfârsitá.

De ce sá-mi pese cá e toamná c-afará-i trist si e pustiu? ...cá pomii-si dezgolesc a lor coroaná si acuma ceru-i cenusiu; cá nu mai sunt privighetori sá-mi cânte în imnuri de iubire, fericirea...De ce sá-mi pese de acestea toate, când lângá mine aláturi e iubirea..., când lângá mine esti tu...?!?

Valentin

Esti! Acum nu te vád, nu stiu cât de limpezi ti-s ochii, dar esti într-un fel înserarea ce má adoarme în bratele frumusetii; cá suntem nemuritori, esti sárbátoarea zilelor ce trec si dansul acestui vant primáváratec peste poticniri, regrete, doruri. Esti mâna ce-mi scrie grábitá gândurile, alaiul emotiilor, esti roseata obrazului meu, timp ce doare în fiinta mea, esti plácerile si întoarcerile, esti acest neaflat, în tot ce sunt. Esti náscut din viata însási, esti pentru a-mi fi natura frámântárilor, bucuriilor si nebuniilor, esti, pentru a-mi fi fericirea ce sprijiná eternitatea sá nu cadá în timp. Esti gingasul loc unde se aduná tot ce sunt si ce-as putea sá fiu, pentru a má vedea ca om, ca iubire de viatá!

Nyna

Ce n-as da sá fiu o lacrimá, sá curg pe obrazul táu, sá mor pe buzele tale... pe când o razá caldá de soare va soarbe într-un târziu, urma lacrimei ce cândva, mai mult ca sigur... tu o vei uita...

Sandache Elena

Iubesc soarele, dar dacá razele sale má ard, renunt!

Iubesc ploaia, dar dacá se transformá-n furtuná, renunt!

Te iubesc, pe tine, dar... orice s-ar întâmpla... la tine nu renunt!

Tamas Arpad Ciprian

Azi când esti numai si numai a mea, nu vreau sá-ti mai dau drumul niciodatá. Nu vreau nimic de la tine decât sá ai grijá de mine si sá má iubesti. Crezi cá cer prea mult? Nu am nevoie de bani, masini sau case, am nevoie de tine, de dragostea ta, de fiinta ta. Nu má intereseazá ce ai fácut, ce ai fost, má intereseazá ceea ce esti cu mine acum si ce faci în prezent. Te iubesc prea mult, mai mult decât pot exprima în cuvinte omenesti si nu uita nici o clipá draga mea, cá steluta aia micá care stráluceste cel mai tare e si va fi numai si numai a noastrá!

Kammy Arama

Tu esti cel pe care încá-l iubesc, esti spinul trandafirului ce mi-a strápuns inima.

Tu esti îngerul alb din noaptea vietii ce-mi lumineazá calea spre fericire.

Tu esti steaua care a cázut atunci, când dragostea mea s-a stins, pentru câteva clipe ale mândriei.

Tu esti golul vietii mele pustiite si norul ce mi-a umbrit existenta pe acest pámânt.

Tu esti raza de soare ce a pátruns în sufletul meu si mi-a dáruit un pic de sperantá si alinare.

Tu esti acel vis ce s-a sfârsit odinioará atât de dureros.

Tu esti iluzia trecutului meu si acea fantasmá ce-mi bântuie prezentul.

Ai fost visul dulce de copil ce m-a însotit în noptile cu luná pliná.

Ai fost primul sárut si prima lacrimá, prima sperantá si prima deceptie.

Ai devenit durerea ce persistá si întreaga viatá tristá...

Ai fost soarele de pe cerul vietii mele, ai fost visul pe care-l admiram în oglinda noptii grele...

Ai fost tot ceea ce am cerut de la viatá si Dumnezeu ne-a concretizat într-o singurá fiintá,

Ai fost idealul de frumusete si noblete, întruchipate în persoana visurilor mele!

Te-am admirat de mult timp în tácere, iar atunci, când m-ai privit prima oará, când mi-ai zâmbit prima oará, am simtit cá má topesc sub intensitatea privirii tale... Ai pátruns în viata mea, o datá cu primele raze de soare, ce anuntá rásáritul. Mi-ai luminat întreaga existentá prin simpla ta prezentá, m-ai învátat sá renasc cu fiecare rásárit si apus de soare. M-ai învátat sá admir nuferii multicolori, curcubeele, ploile de argint ce picurá din stele... Esti steaua de pe cortina catifelatá a noptii ce má-nsoteste pe drumurile lungi ale sortii. Ai fost, esti si vei rámâne, îngerul si minunea vietii mele!

M-am trezit cu gândul sperantei ucise... ai plecat si cuvintele tale au rámas ca un ecou si sufletul îmi plângea de durerea mistuitoare... si inima mea s-a afundat în tácere si singurátate... Acum tac... si plâng... si má mistuie flácárile trádárii tale... Chinul táu má urmáreste din umbra gândului meu. Amintirea ta má strigá, dar inima mea nu mai vrea sá sufere... si totusi... existá o sperantá pentru noi, dar e târziu, mult prea târziu...

Dobrin Ioana Florentina

Te iubesc, din tot sufletul... Eu te iubesc cel mai mult, sunt sigura ca eu te-am iubit cel mai mult si sunt sigura ca eu te voi iubi mereu... cel mai mult! Esti totul în viata mea. Te ador! Te iubesc!

Sunt fericitá cá te-am ales pe tine, sunt fericitá cá existi în viata mea, tu ai umplut acel gol din inima mea pustiitá de lacrimi si de un dor nemárginit. Dragostea mea, doar tie ti-o dáruiesc, cheia inimii mele în dar tu s-o primesti, si vei fi mereu stápân doar tu la poarta sa, si atunci voi fi doar eu, mireasa ta!

O lacrimá, un fulg de nea, cu toatá puterea sa, se scurge lin pe obrazul meu, una, douá... parcá plouá! Plâng de dor si de durere, iar sufletul meu se pierde în tácerea noptii, ce se asterne peste întreaga mea viatá... Mi-ai jurat o dragoste curatá, dar poate cá tu n-ai stiut ce înseamná acest cuvânt nici atunci, nici acum, nici niciodatá! Ochii mei se joacá-n lacrimi purtati de vânt, de dor, de patimi, însá în adâncul lor, mereu vei regási acelasi dulce amor, aceeasi pasiune arzátoare, aceeasi de demult, care te fermeca de fiecare datá... Poate cá-ntr-o zi cu nori, cu soare, vom merge împreuná pe aceeasi cárare... poate...

Îmi pare ráu cá asa a fost sá fie, însá stiu cá má iubesti... dar va veni o zi când ne vom revedea si abia atunci vom sti, cá am tráit un cosmar din care m-am trezit! Un lucru stiu sigur, cá pe cerul vietii mele, soarele esti tu! Si atunci când tu vei zâmbi, voi zâmbi si eu, chiar dacá acum o lacrimá curge!

George Savu

As vrea sa fiu o lacrima,

Sa ma nasc in ochii tai,

Sa cresc pe obrajii tai,

Si sa mor pe buzele tale.

Teo

Ma uit la cer, te vad pe tine;

Ma uit la soare, te vad pe tine;

Ma uit la luna, te vad pe tine;

Ma uit la stele, te vad pe tine;

Mai da-te la o parte....

CA NU MAI VAD NIMIC DE TINE!

MagicStar

Ochii tai sunt mai albastri decat un ecran de eroare de la Microsoft.

Nu pot sa functionez fara tine si cand te vad ma infierbant ca un Thunderbird overclockat.

Mi-as formata harddisk-ul pentru tine.

As da zile de la mine/ As da RAM-uri de la mine.Dany

Scris in cartea vietzii este si de veacuri si de stele

Eu sa fiu al tau stapan tu stapana vietii mele.

Gabriel

Din cer ti-am cules o stea,

Sa-ti aline inima ta

Si langa tine o vesnicie as sta

Fiindca esti iubirea mea.

"Vor veni multi sa-ti spuna

Ca te iubesc, si cum si cât

Vor spune mai frumos ca mine

Dar nu te vor iubi atât."

"Ca te-am vazut, e vina mea

Ca mi-ai placut, e vina ta

Ca te iubesc nu ma-ntreba

Saruta-ma si vei vedea."

"Dintre toate florile din lume

Eu doar pe tine te-am ales

Tu esti floarea cea mai draga

De aceea te iubesc!"

"As strabate munti

As strabate mari

Doar pentru un mic sarut,

Plin de inocenta

Care sa-mi aduca o fericire imensa."

"Poti sa stergi aceste rânduri

Eu nu pot sa te opresc

Dar te rog sa-ti fie mila

De cuvântul te iubesc!!!"

"Daca tu ai fi o gura de aer

As muri sufocat;

Te-as respira si, de frica sa nu te pierd,

Nu ti-as mai da drumul."

"O data te-am vazut

Si-am stat incremenit

Si cruda a fost durerea

Cu care te-am iubit.

Te vad a doua oara

Si stau, si ma gândesc

Daca tin la tine, daca te iubesc."

"In fiecare zi doar la ea ma gândesc

Dar ea nu stie cât de mult o iubesc

Ea este viata mea

Ziua nu are sens fara dragostea sa.

Când am vazut-o am stiut...

Ca dragostea o victima a mai facut

Mi-as da viata pentru ea

Totul ca sa fiu numai cu ea

Si o voi iubi mereu."

"As vrea sa iubesc marea, dar marea nu iubeste,

As vrea sa iubesc pamântul, dar pamântul e rece si plin de intuneric

As vrea sa iubesc oamenii, dar oamenii sunt rai...

As vrea sa te iubesc pe tine dar nu stiu daca ma iubesti

Dar totusi am sa iubesc tot ce e mai bun din mare, pamânt si oameni

Iar din tine am sa iubesc totul pentru ca ai fost si vei ramâne marea mea iubire."

"Esti parfumul suav al crinilor albi

Ce infloresc in sufletul meu patimas

Esti picatura de roua ce se oglindeste

Pe petala unui trandafir

Esti o raza de soare

Care ma cuprinde in bratele-i calde

Esti mireasma vântului de primavara

Ce-mi mângâie parul

Esti lacrima care aluneca pe obraz

Si se sparge in palma mea

Esti visul meu

Care ma tine treaza

Esti luna care ma priveste-n noapte

Esti o iluzie, durere, soapte

Traiesti ca sa iubesti

Asa esti tu

Si te iubesc asa cum esti."

"Mai da-mi o sansa, iarta-ma; eu stiu bine c-am gresit...

Dar esti iubirea vietii mele; esti visul spre care am tânjit.

Iarta-ma, te rog de mii de ori; încearca sa revii la ce a fost...

Caci fara tine; îti jur ca viata n-are rost.

Eu te visez în fiecare seara; si singur în vis eu îti soptesc...

Simtind regretul cum ma inconjoara; de ce, de ce-am gresit, când stiu ca te IUBESC !"

"Purtam fiecare o dragoste în noi, eu pentru tine, tu pentru alta.

Focul ne mistuie pe amândoi, eu ard pentru tine, tu pentru alta.

Astept un cuvânt, astepti un cuvânt, eu de la tine, tu de la alta.

Obrazul ti-l vad în vis, delirând, iar tu în visare, visezi pe alta.

Si ce ramâne de facut? Când soarta vrea numai sa ne dezbine,

Traim..., dar iubim... desi tu pe alta, eu tot pe tine!"

"Când afara ploua, la tine ma gândesc; când afara-i soare, inima mi-o dezrobesc...

Gândindu-ma la tine, stiind ca ai sa vii; simtind, ca pentru totdeauna tu ma vei iubi.

Dar singur ma amagesc, în noapte, si plâng; as vrea sa-mi fi aproape, în brate sa te strâng...

Sa-ti spun cât te iubesc; dar ma gândesc sa nu gresesc.

Si de aceea plâng si tac; ma-ntreb mereu de-ti sunt pe plac

De m-ai intelege... as fi fericit; si toata viata mea te-as fi iubit."

"O fatá si un báiat cândva s-au întâlnit si fárá a-si da seama s-au si îndrágostit.

De aici încep mereu iluzii fericite... si tot de aici încep iubirile pierdute.

Cáci la începuturi când dragostea e mare ti-ai da si sufletul din tine pentru o sárutare

Dar si câteodatá sufletul táu plânge, când simti cá-n inima iubitei dragostea se stinge.

Dar dragostea cea mare cere suferintá, iar tu vei suferi cumplit fárá a ta vointá.

Cáci undeva e scris ca lege pámânteascá... ca oamenii care iubesc, sá-ajungá sá urascá.

Iar dacá tu iubesti stápân pe lume crezi cá esti, iar dragostea îti pare o zâná din povesti.

Dar alergând buimac în urma fericirii,... vei fi cât lumea si pámântul... scavul iubirii..."

"Ai plecat de lângá mine si totul e pustiu, dar eu tot cu tine îmi doresc sá fiu

Ploaia bate-n geam, vântul suflá tare... în sufletul meu e un gol prea mare.

Lacrimi curg usor, de dor de durere... îmi doresc din nou încá-o mângâiere

Sá te simt aproape ca în prima zi, când eu ti-am cerut... cu mine sá fii!"

"Din clipa-n care-n viata mea mi-a fost sortit sá te-ntâlnesc

Din prima clipá, chiar de-atunci am început sá te iubesc.

Ti-am dáruit ce nimánui n-am dáruit vreodatá

Balsam pe inimá sá-ti pui iubirea mea curatá.

Si iatá timpul a trecut si când în urma mea privesc

Revád în zare ziua când... am început sá te iubesc.

Ti-am dáruit ce nimánui n-am dáruit vreodatá

Sa porti mereu în viata ta... iubirea mea curatá."

"De multe ori mi s-a întâmplat sá stau si sá astept acea persoaná pentru care...

Sá pot striga în gura mare: Te iubesc, te doresc, te astept!

Anii au trecut întruna, iar eu m-am sáturat sá tot astept...

Si mi-am dat seama cá nu este bine trebuie sá caut si sá sper!

Am cáutat în zadar, iar anii au trecut, am alergat si am obosit,

Dupá câte inimi am fugit, prea multe inimi am ránit...

Dar cu acea persoaná nu m-am întâlnit, dar nici n-o mai caut cá mult am suferit!"

"Dacá mi-ai spune cá stii ce însemni pentru mine... ti-as spune cá minti...

Deoarece nimeni pe inima mea mâna nu pune ca s-o întrebe: 'Ce simti?'

Ce simt pentru tine e încá mister si n-am reusit sá pátrund în el

Dar stiu cá asa cum o razá de soare dezváluie si cea mai micá parte din mare

Asa si tu dezválui în mine sentimentul ce-l simt pentru tine

Má bucur cá existi în viata mea, esti tot ce mi-am dorit cândva

Un sprijin, o mâná de ajutor, o bucurie pe-al vietii coridor...

Te simt aproape zi de zi... cu mine mult as vrea sá fii;

Sá fii a mea sá fii al meu... se va împlini oare visul meu?"

"Ma tem ca, daca m-ai iubi, mi-ar exploda tâmplele de atata fericire. Tâmpla dreapta mi s-ar prelinge pe sâni si pe coapse si s-ar scurge intr-o crapatura de pe podea.Tâmpla stânga s-ar desprinde de mine si, delirind, ar pluti in nestire pâna când s-ar izbi de o stea. Totusi, te rog mult, iubeste-ma.""Tu ai fost si vei fi iubirea mea. Din clipa-n care te-am vazut mi-am spus ca tu esti cea pe care o asteptam de mult timp. Am facut tot posibilul sa ajung la inima ta dar.. se pare ca tu nu m-ai lasat cel putin la inceput. Atunci in mintea mea totul era confuz <Oare chiar iubeam ?>, dar oare ce inseamna sa iubesti ? Era oare acel sentiment care te facea sa te simti parca tu conduci intreaga lume, cred ca asta e pentru ca pentru prima data in viata ma simt in al noualea cer dragostea mea, Te Iubesc, Te Iubesc nu ma refuza. Din clipa-n care te-am vazut atât de mult mi-ai placut, ochii tai m-au chemat. Te iubesc, esti viata mea !"

"Iubirea ta imi da viata. Te iubesc si asta ma face sa fiu mai buna, mai frumoasa, mai intelegatoare, dar iubirea ta pentru mine ma face sa fiu cea mai buna, cea mai frumoasa, cea mai intelegatoare. <Te iubesc> e putin spus. <Te ador> parca se apropie de ceea ce simt eu pentru tine. Eu te iubesc mai mult decat te iubesc, te ador mai mult decat te ador, te ador mai mult decât ieri si mai putin decât mâine. Privirea ta imi da aer, existenta ta ma face sa fiu constienta de existenta mea."

"Cat de mult te iubesc nu vei sti niciodata. Totusi, pentru a da o dimensiune infinitului iti pot spune ca 59 de secunde din fiecare minut de-al meu inima mea bate pentru tine. E mult sau e putin ? ...când vei sti raspunsul se va risipi si misterul !!!"

"Poate ca ochii mei nu au luminat indeajuns zarea ta, poate ca zâmbetul meu senin nu a inseninat indeajuns fata ta, poate ca am fost doar un strop din roua diminetii, care a cazut in fântâna vietii tale, poate ca am fost doar o stea, in inaltul cerului inimii tale, dar poate ca TE-AM IUBIT, si TE IUBESC !!!"

"Cateodata ma trezesc in mijlocul noptii, tremurând de frica, simtindu-ma singur, fara speranta, deoarece ma gândesc cum ar fi ca tu sa nu fi langa mine. Iar apoi ma intreb daca stii intr-adevar cat de mult insemni pentru mine, cât de incredibila cred ca esti. Eu cred ca tu esti o parte din emotiile, din sentimentele mele, esti motivul pentru care eu traiesc. Te doresc asa cum desertul doreste apa, asa cum florile iubesc pamantul, asa cum pasarile iubesc cerul. Traiesc prin tine, iar tu prin iubirea mea. TE IUBESC !!!"

"Dragostea inseamna sa respiri, sa speri, sa ierti.. sa iubesti. Daca as fi un nor as sta tot timpul deasupra ta, daca ai fi pamânt eu as fi apa, daca ai fi <rautatea>, eu as fi puritatea. Te iubesc foarte mult si cred ca fara tine nu as mai putea trai in aceasta lume, care m-i s-ar parea ca ziua fara soare sau noaptea fara stele."

"Ti-am scris o scrisoare cu picaturi de ploaie iar cu vântul ti-am soptit-o. Am chemat vântul si i-am spus sa te mângâie; am adus pasarile si le-am pus sa-ti cante. Am inflorit copacii pentru tine si am topit zapada. Iubitule, daca inca nu ti-ai dat seama, sa stii ca eu sunt primavara si, si... Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc!"

"Când seara se lasa si toate zgomotele au <adormit>, tacerea fermecatoare a noptii te va face a-mi acorda putin din timpul tau, pentru a da atentie micutelor mele rânduri. De fiecare data adorm cu tine în gând, ma scol cu tine-n gând, manânc cu tine în gând. Dumnezeule! Ce se intâmpla cu mine?! Oare asta înseamna sa iubesti cu adevarat?!... Daca ai sti ce greu îmi este fara tine, poate ca intr-o zi, voi putea sa îti rostesc aceste cuvinte in fata... Acum în inima mea este un loc aparte pentru tine, un loc pe care ai reusit sa-l cuceresti si sa-l stapânesti... Astazi când tu, rezemata, vei citi aceste rânduri; eu ma voi gândi, îmi voi imagina cum ar fi fost sa fim impreuna. Nu vreau sa-ti spun decât ca îmi este foarte greu sa trec peste zilele astea când toata lumea va fi împreuna si noi, nu..."

"Sunt o picatura de ploaie strivita intre pleoapele tale grele de visuri. Sunt un gand hoinar, ratacit in parul tau, roua diminetii tarzii incendiate de soare, secunda boaba de nisip cazuta in clepsidra fara de sfarsit.Sunt firul de iarba peste care treci acum grabita, sunt frunza pe care o tii ingandurata intre degete!Sunt raza de soare care iti mangaie privirea, sunt ultima silaba pe care as dori sa o rostesti inainte de a visa si primul tau gand... Iubita mea, ochii tai deschid spre mine universuri, zambetul tau ma imbata de o betie cereasca. Atingerea ta e pentru mine curcubeul, sarutul tau... sfarsitul unei lumi si nasterea alteia. Iubita mea esti vis si... durere...Daca viata mea ar fi o clipa petrecuta alaturi de tine, nu mi-as dori alta. O clipa sa ma privesti, sa-mi zambesti, sa ma atingi, sa ma saruti. Te mai astept o viata... Si ce altceva as mai putea sa iti ofer decat doi ochi caprui, frumosi si un zambet cald, care sa-ti calauzeasca pasii zi de zi! "

"Din toate lacrimile care au curs candva, au crescut trandafiri, din care in fiecare zi am cules cate unul. Si in fiecare zi mi-am adus aminte de "spinii" pe care acestia ii aveau. Dar la vederea frumusetii lor, am uitat de fiecare data...Am cules pentru prima oara un trandafir alb, pe care spinii nu-l uratisera inca si puritatea lui s-a oglindit in viata mea... Am cules apoi un trandafir rosu, fara de care gradina mea n-ar mai fi ramas aceeasi. Atunci am inteles ce inseamna "iubirea" si tot atunci... l-am intalnit pe "el"... Fara sa vreau, am simtit cel de-al treilea trandafir; ale sale petale galbene, cum se scuturau una cate una in mana-mi cazuta in cautarea dragostei "lui" zadarnice... Am simtit cum trandafirul cu petale transparente se scutura, iar fiecare petala cadea una cate una, ca fiind lacrimile mele... Am cautat in zadar sa gasesc in imensa "gradina" orice alt trandafir, pentru ca toti se uscasera. Atunci am cules fara sa vreau, pe ultimul, acela violet, care inca nu se ofilise

. Doar o petala aruncata, a alunecat grabita pentru a pecetlui despartirea noastra...Acum "gradina" este goala si vantul "alearga" de la un capat la altul pentru a da fila cu fila viata mea si pentru a "matura" petalele cazute.. "

"Sunt un fulg de nea care incearca sa iti mangaie fata... Doamne ce as vrea sa ma scurg in pielea ta si sa nu mai ies niciodata, asa as avea certitudinea ca nu am sa te pierd...Poate ca pentru o clipa, ai sa crezi ca sunt nebun... Poate ca asa este... sunt nebun, nebun dupa tine, TU esti tot ce am de pret... tot ce am visat, tot ce mi-am dorit... Poate viata mea a fost cruda cu mine, tu sa fii atat de departe si eu... sa te caut in disperare... Vreau sa te vad, sa te sarut, sa fiu numai si numai al ta, nu pentru o clipa, ci pentru eternitate... Noaptea trece, o muzica suava imi alina singuratatea... Ce pot face? Nimic decat sa astept clipa revederii noastre, clipa in care voi fi din nou in al noualea cer... Ma rog la Dumnezeu ca acea clipa sa fie cat mai aproape pentru ca suferinta mea sa inceteze... Am nevoie de iubire, am nevoie de o iubire sincera si reala... m-am saturat de minciuni si inselatorii... Vreau sa traiesc alaturi de tine clipe magice, clipe de vis, clipe in doi, pe care nu

cred ca as putea sa le descriu in cuvinte... pentru ca nu au grad de comparatie... Marea este complicea mea, ea este alaturi de mine mereu, ea este singura care nu m-a tradat si nu ma va trada niciodata... Dar ea nu poate tine locul unei dragoste adevarate... e nevoie de un inger de fata pentru ca totul sa fie ca in paradis... Si ce mai pot cere de la Dumnezeu cand am gasit-o? Doar sanatate, si multi ani de fericire... "

"Vantul imi fura o lacrima,... e lumina trecutului, iar ochii tai ca doua licariri de stele... caldura mainilor... O clipa si apoi, nu mai conteaza...Stau intins pe malul marii si adierea vantului ma face sa simt vibratia dragostei ce ne leaga... Strigatul inimii tale se aude in departari... ma cheama la ea... Marea ingana cuvintele tale rostite odata care acum s-au dispersat in negura uitarii... In noaptea asta, te simt un pic mai aproape de mine... Luna rotunda sta de veghe, vegheaza la dragostea noastra... si imi sopteste ca si tu ma iubesti tot atat cat te iubesc si eu... Vantul bate, primii fulgi de nea imi mangaie fata, ma simt tot mai slabit cand te stiu departe de mine... Luna ingana si ea cuvinte magice, parca rupte de realitate, cuvinte ce se regasesc parca in adancul sufletului meu...Fara tine ma simt pe un drum fara sfarsit,... Un drum care parca nu se mai termina niciodata...Incerc sa merg mai departe, dar totul mi se pare un abis... in care ma tot afund si oricat as incerca sa ma inalt, simt ca nu mai am scapare... "

"Cineva va fi intotdeauna aici sa te iubeasca, cineva va pretui intotdeauna caldura zambetului tau si fericirea inimii tale... Cineva va incerca intotdeauna sa gaseasca cuvinte sa-ti multumeasca pentru ca ai umplut viata cu vise devenite realitate si amintiri frumoase... TE IUBESC nu doar pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt eu cand sunt cu tine... TE IUBESC pentru ca ma ajuti sa fac din viata mea nu o taverna ci un templu, din faptele mele de zi cu zi... nu un repros, ci un cantec...

Cineva te va iubi intotdeauna, iar acel cineva voi fi intotdeauna EU!

Totul ne desparte pe mine si pe tine... distanta, oamenii, viata... poate si destinul... iata ce vreau sa-ti spun: nu ma tem nici de zambetul tau, deci nu ma tem de nimic; sunt ceea ce-i dincolo de fereastra odaii tale... departarea... Amintirea ta nu are unde sa ma afle, glasul tau nu poate sa ma strige caci nu stie unde sunt între cele patru zari...

Stii sa asculti? Auzi vântul la fereastra? Auzi pasarile care vin si pleaca ducand si aducand primavara? Stii ce-i nostalgia? Privesti uneori pe fereastra fara sa vezi nimic... sunt pe-acolo si intr-acolo... fara fiinta o apropiere si o îndepartare in preajma ta... TE IUBESC! "

Pur si simplu TE IUBESC !!

Albania: Te duaa

Bulgaria: Obicham te

Birmania: Chit pa de

Cambogia: Bon sro lanh oon

Canada Franceza: Sh'teme

Croatia: Ljubim te

Cehia: Milujim te

Danemarca: Jeg elsker dig

Ebraica: Ich han dich lib

Elvetia: Ch'ha di ga"rn

Filipincinta padamue: Mahal ka ta

Finlanda: Mina" rakastan sinua

Franta: Je t'aime; Je t'adore

liebe Dich

Germania: Ich Grecia: S'ayapo

Indonezia: Saya

Iran: Mahn doostaht doh-rahm

Irlanda: Taim i' ngra leat

Italia: Ti amo

Iugoslavia: Ya te volim

Japonia: Kimi o ai shiteru

Olanda: Ik hou van jou

Romania: Te iubesc; Te Ador

Rusia: Ya vas liubliu

Serbia: ljubim te

Spania: Te quiero

Suedia: Jag a"lskar dig

Tara Galilor: 'Rwy'n dy garu di.

Turcia: Seni seviorum

Ungaria: Szeretlek

Vietnam: Em ye^u anh

"Când seara se lasŕ si toate zgomotele au "adormit", tŕcerea fermecŕtoare a noptii te va face a-mi acorda putin din timpul tŕu, pentru a da atentie micutelor mele rânduri. De fiecare datŕ adorm cu tine în gând, mŕ scol cu tine-n gând, mŕnânc cu tine în gând. Dumnezeule! Ce se intâmplŕ cu mine?! Oare asta înseamnŕ sŕ iubesti cu adevŕrat?!... Dacŕ ai sti ce greu îmi este fŕrŕ tine, poate cŕ intr-o zi, voi putea sŕ îti rostesc aceste cuvinte in fatŕ...

Acum în inima mea este un loc aparte pentru tine, un loc pe care ai reusit sŕ-l cuceresti si sŕ-l stŕpânesti... Astŕzi când tu, rezematŕ, vei citi aceste rânduri; eu mŕ voi gândi, îmi voi imagina cum ar fi fost sŕ fim impreunŕ. Nu vreau sŕ-ti spun decât cŕ îmi este foarte greu sŕ trec peste zilele astea când toatŕ lumea va fi împreunŕ si noi, nu..."

"M-am trezit într-o dimineatŕ cu presimtirea cŕ ceva se va întâmpla în acea zi. Si a fost ceva minunat. Te-am zŕrit pentru o clipŕ, dar ai dispŕrut... Dar a fost de ajuns pentru a mŕ îndrŕgosti... Si de atunci am dorit mereu sŕ te zŕresc,... dar pentru a-ti vorbi, nu aveam încŕ acel curaj. Doream sŕ te cunosc, sŕ mŕ cunosti. Astfel am aflat cum te numesti si imaginatia si firea mea nebunŕ au luat-o razna. Am prins curaj si ti-am vorbit, dar erai atât de distant si totusi... atitudinea ta nu m-a descurajat. Esti încŕ prezent în visele mele si cred cŕ este de ajuns. N-as vrea sŕ ajungi totusi sŕ mŕ cunosti, de frica unor deziluzii.

Este de ajuns sŕ stii cŕ undeva, acolo, nu prea departe, este cineva pentru care reprezinti tot ce e frumos..."

"Sunt o picŕturŕ de ploaie strivitŕ între pleoapele tale grele de visuri. Sunt un gând hoinar, rŕtŕcit în pŕrul tŕu, roua diminetii târzii incendiate de soare, secunda boabŕ de nisip cŕzutŕ în clepsidra fŕrŕ de sfârsit.

Sunt firul de iarbŕ peste care treci acum grŕbitŕ, sunt frunza pe care o tii îngânduratŕ între degete!

Sunt raza de soare care îti mângâie privirea, sunt ultima silabŕ pe care as dori sŕ o rostesti înainte de a visa si primul tŕu gând... Iubita mea, ochii tŕi deschid spre mine universuri, zâmbetul tŕu mŕ îmbatŕ de o betie cereascŕ. Atingerea ta e pentru mine curcubeul, sŕrutul tŕu... sfârsitul unei lumi si nasterea alteia. Iubita mea esti vis si... durere...

Daca viata mea ar fi o clipŕ petrecutŕ alŕturi de tine, nu mi-as dori alta. O clipŕ sŕ mŕ privesti, sŕ îmi zâmbesti, sŕ mŕ atingi, sŕ mŕ sŕruti. Te mai astept o viatŕ... Si ce altceva as mai putea sŕ îti ofer decât doi ochi caprui, frumosi si un zâmbet cald, care sŕ-ti cŕlŕuzeascŕ pasii zi de zi!"

"In miez de iarnŕ, un gând singuratic, mŕ face sŕ încep câteva rânduri... Cum as putea sŕ îti demonstrez cŕ CONTEZI pentru mine, cum as putea sŕ te fac sŕ îmi acorzi mŕcar o clipŕ din pretiosul tŕu timp... o clipŕ care ar însemna o vesnicie pentru mine... Este miez de noapte si douŕ inimi singuratice îsi dau pentru prima oarŕ "mâna" pentru a forma ceva atât de frumos, ceva numit DRAGOSTE!

Seara se lasŕ si odatŕ cu ea gândurile mele se îndreaptŕ cŕtre cineva pentru care eu exist... Acel cineva esti tu iubirea mea, esti tot ceea ce conteazŕ pentru mine... esti TU"

"Cu ochii în lacrimi caut spre cer, si implor alinare divinŕ, e ziua în care altarele cad si nu mai existŕ luminŕ.

Prin labirintul noptii merg, dar nu existŕ scŕpare; spre lumina firavŕ alerg si totul în calea mea moare...

Mŕ simt ca un înger murdar un înger cu aripi tŕiate cersind iertarea în zadar... în fata usilor inimii tale ferecate!Viata e frumoasŕ când esti alŕturi de mine, viata e frumoasŕ când plouŕ afarŕ si e cald în casŕ când îmi soptesti cŕ mŕ iubesti si simt cu drag cŕ tu nu îmi lipsesti..."

Stau si mŕ gândesc cum sŕ ajung mai aproape de inima ta... si nu reusesc sŕ îmi dau seama... ce lipseste... ca noi sŕ fim împreunŕ pentru eternitate... poate ca asa ne e scris, sŕ fim departe... unul de altul... si sŕ iubim prin suferintŕ... Am nevoie de tine...

Vreau ca în fiecare searŕ sŕ adorm cu tine... si a doua zi, dimineata sŕ fii tu cea lângŕ care sŕ mŕ trezesc... Vreau ca tu sŕ reprezinti visele mele, vreau ca tu sŕ fi motivul pentru care sŕ trŕiesc, vreau ca tu sŕ fii TOTUL!"

"Mai dŕ-mi o sansŕ, iartŕ-mŕ; eu stiu bine c-am gresit...

Dar esti iubirea vietii mele; esti visul spre care am tânjit.

Iartŕ-mŕ, te rog de mii de ori; încearcŕ sŕ revii la ce a fost...

Cŕci fŕrŕ tine; îti jur cŕ viata n-are rost.

Eu te visez în fiecare searŕ; si singur în vis eu îti soptesc...

Simtind regretul cum mŕ inconjoarŕ; de ce, de ce-am gresit, când stiu cŕ te IUBESC !"

"Niciodatŕ nu voi avea destul timp sŕ îti redau în cuvinte tot ce simt pentru tine... iubire, pasiune, dorintŕ... tot ce stiu e cŕ voi încerca mereu sŕ fac mai mult, mai mult decât e posibil, pentru a te pŕstra aici într-un coltisor al inimii mele, un coltisor pe care ti-l rezerv tie draga mea... pentru cŕ tu esti tot ce mi-am dorit vreodatŕ! Ochii tŕi pŕtrunzŕtori m-au fascinat din prima clipŕ, buzele tale senzuale m-au cucerit... pŕrul tŕu atât de fin, îmi mângâie obrajii... iar mâna ta caldŕ o simt pe fruntea mea rece...

La atingerea ta totul renaste, îmi revine pofta de viatŕ, îmi dai un motiv de a trece biruitor prin toate, ba chiar mai mult... sŕ uit de toti si de toate... si sŕ rŕmânem doar noi doi... în lumea asta parcŕ purtatŕ pe aripi de basm...

Nu voi uita niciodatŕ acea clipŕ în care te-am zŕrit pentru prima datŕ, clipa magicŕ în care TU m-ai fermecat... Cu sigurantŕ cŕ meriti tot ce e mai bun... !"

"Când afarŕ plouŕ, la tine mŕ gândesc; când afarŕ-i soare, inima mi-o dezrobesc...

Gândindu-mŕ la tine, stiind cŕ ai sŕ vii; simtind, cŕ pentru totdeauna tu mŕ vei iubi.

Dar singur mŕ amŕgesc, în noapte, si plâng; as vrea sŕ-mi fi aproape, în brate sŕ te strâng...

Sŕ-ti spun cât te iubesc; dar mŕ gândesc sŕ nu gresesc.

Si de aceea plâng si tac; mŕ-ntreb mereu de-ti sunt pe plac

De m-ai intelege... as fi fericit; si toatŕ viata mea te-as fi iubit."

"As vrea sa fiu o lacrimŕ; sŕ curg încet pe obrazul tŕu... ca râul în ondulŕrile sale si sŕ te pot sŕruta mereu.

Printesa mea iubitŕ as vrea sŕ fiu o floare... sŕ mŕ porti mereu cu tine; sŕ am o mireasmŕ îmbietoare.

Cu ce sŕ-ti cuceresc iubirea care sŕ fie mereu alŕturi de mine... la bine si la rŕu?"

"Dragostea este o dulce iluzie ce se naste din lumina razelor de lunŕ... cŕldura pŕmântului si lacrimile norilor...

E o adiere de vânt cu nuantŕ, un râset de frunze... un cântec care rŕsunŕ... un drum anume... care te poartŕ în visele cele mai profunde.

Fiecare gând al meu cŕtre tine... se va lŕsa usor din mine... va pleca în zŕri si va lŕsa în urmŕ un soare ce-o s-apunŕ...

Si poate tu mŕ vei uita cŕci visul trecŕtor a fost..., dar tot ce-am spus e-adevŕrat si te-am iubit neîncetat...

Dragostea este o iluzie opticŕ ce duce la orbire, o multitudine de calitŕti si chiar defecte înbŕlsŕmate într-un trup cu umbre si oglindiri irezistibile... Dragostea poate fi TOTUL sau NIMIC... alegerea iubite, e numai a ta !"

Un cer senin cu mii de stele deasupra gândurilor mele departe duse-n depŕrtŕri... trezind în mine noi fiori.

Un gând trist si dureros, la ce va fi, la ce a fost apasŕ greu sufletul meu... cu gândul dus la chipul tŕu

S-a îndreptat cŕtre luminŕ si clipa aceea a dispŕrut luând fiorul nou nŕscut"

"Te-am vazut cum dormeai... am vrut sŕ vin sŕ te sŕrut, dar atunci ai deschis ochii, mi s-a facut fricŕ si am fugit... Când te vŕd, simt cum pŕmântul îmi fuge de sub picioare parcŕ totul se roteste în jurul meu, parcŕ eu sunt centrul universului, dar... deodatŕ totul fuge spre un alt centru... acolo esti tu, mŕ faci sŕ mŕ învârt în jurul tŕu ,mŕ domini... nu mŕ mai pot stŕpâni..."

"Purtŕm fiecare o dragoste în noi, eu pentru tine, tu pentru altu.

Focul ne mistuie pe amândoi, eu ard pentru tine, tu pentru altu.

Astept un cuvânt, astepti un cuvânt, eu de la tine, tu de la altu.

Obrazul ti-l vŕd în vis, delirând, iar tu în visare, visezi pe altu.

Si ce rŕmâne de fŕcut? Când soarta vrea numai sŕ ne dezbine,

Trŕim..., dar iubim... desi tu pe altu, eu tot pe tine!

"Mi-ai fost cântecul ce m-adormea noaptea, vocea ce-mi mângâia tristetea, vântul ce-mi învŕluia pielea, dar nu ai fost decât un vis. Dragostea ta mŕ face sŕ mŕ topesc ca o bucatŕ de gheatŕ în a ta palmŕ de foc si sŕ mŕ înalt fŕrŕ aripi spre lunŕ, fructul dragostei mele.

Pentru mine esti mai scumpa ca aerul pe care îl respir, esti mai pretioasa decât orice bijuterie scumpŕ, esti mai presus de propria mea persoanŕ si nu îti voi putea explica niciodatŕ, nici prin mii si mii de cuvinte cât de mult te iubesc!"

"Ti-am spus vreodatŕ cŕ te iubesc? Ti-am spus vreodatŕ cum te iubesc? NU? Atunci...Te iubesc!

Nu este destul?... sŕ îti spun cum te iubesc? Cum te iubesc... lasŕ-mŕ sŕ numŕr ...

Te iubesc cum nu am mai iubit pe nimeni... Poate crezi cŕ nu e destul... Te iubesc cum numai un înger poate iubi...

Te iubesc cu privirea..., te iubesc cu sŕrutul..., te iubesc cu atingerea..., te iubesc cu trupul..., te iubeste chiar si fiinta mea...

Mŕ crezi cŕ te iubesc? Nu e destul? Ce as mai putea spune? Te iubesc eu..."

"Tu esti amintirea vesnicŕ a mintii mele, tu ai reusit sŕ pŕtrunzi în întunericul sufletului meu trezind scânteia iubirii...

Pasii mei s-au ascuns în urma ta, iar dacŕ cerul ar putea... sŕ te-aducŕ în viata mea... as culege-n palmŕ o stea... sŕ te am pe tine lângŕ inima mea...

Nu stiu ce vreau, nu stiu ce pot; as vrea sŕ tip, dar n-are rost; as vrea sa plâng dar lacrimi n-am...Au existat în viata mea si în cŕ mai existŕ doi ochi cŕprui încântŕtori si o poveste tristŕ

Doi ochi minunati ce i-am întâlnit la mal de mare sub minunatele raze de soare cŕrora le-am purtat si încŕ le mai port o dragoste mare de tot...

Te vŕd, dar totusi nu existi te simt aproape, dar visez, cred cŕ te tin în brate, dar tu esti atât de departe.

Esti o iluzie, un vis, esti ca o luminŕ în noapte, un vis ametitor, un zâmbet, o lacrimŕ, o razŕ de sperantŕ, o stea pierdutŕ în vastul univers."

"E atâta luminŕ si atâta iubire cŕ luna seninŕ îsi pierde din fire... Aici, acum visul meu s-a împlinit, acum sunt fericitŕ... am râs unde plângeam odatŕ, am plâns unde râdeam odatŕ...

Durerea pe care o simte un om când moare e incomparabilŕ cu durerea pe care o simt când tu nu esti lângŕ mine.

Din dragoste pentru tine as încerca sŕ misc chiar si muntii din loc, sŕ fac totul pe placul inimii tale.

Te iubesc cum nu te-ar putea iubi altcineva si cred cŕ dragostea mea pentru tine nu are si nu cunoaste limite.

Si chiar dacŕ tu mŕ vei rŕni, eu mereu te voi iubi si chiar dacŕ tu mŕ vei uita, vei fi mereu iubirea mea...

Si chiar dacŕ tu nu vei privi înapoi, eu nu voi uita nicicând de noi si chiar dacŕ tu vei pleca, inima mea nu te va uita, si chiar dacŕ destinul mi te va lua, eu tot nu voi renunta... la dragostea ta..."

"Nu pot sŕ cred acum cŕ viata mea e goalŕ fŕrŕ tine... nu pot sŕ cred cŕ încŕ te mai gândesti la mine...

Nu pot uita privirea ta într-o zi de primŕvarŕ; nu pot uita primul sŕrut pe malul mŕrii la apus de searŕ...

Vreau doar sŕ stiu de ce iubito, departe esti acum de mine? Vreau sŕ visez, vreau sŕ trŕiesc, vreau sŕte stiu acum o stea...

Nu vreau sŕ sufŕr sau sŕ plâng, vreau doar sŕ fiu mereu cu tine, vreau doar sŕ simt cŕ tu esti doar... iubirea mea..."

"Fericire... e un cuvânt sublim... iubirea seamŕnŕ a avere, o dragoste, dar totodatŕ si durere, iubirea poate fi frumoasŕ, dar uneori si furtunoasŕ. Dacŕ vreodatŕ iubirea te va lua pe aripa ei... nu o alunga... cŕci vei regreta...

Când iubesti... tu o stii bine,... dar nu lŕsa ca acest sentiment sŕ disparŕ din tine...

Sunt clipe ce cad peste noapte, sunt clipe ce vor reveni si-astept cu nerŕbdare ziua... când tu vei reveni..."

"Pe malul mŕrii stau si plâng si mŕ gândesc din nou la tine... clipele trec, zilele trec, iar tu departe esti de mine...

Stau si mŕ întreb, ce sŕ mai fac, ca sŕ te simt din nou aproape? Oare de ce nu esti aici, de ce nu esti în miez de noapte...

Inima-mi plânge, înlŕcrimatŕ, de dor, de dragoste, de viatŕ... alŕturi de ea plâng si eu, zi de zi, de dimineatŕ.

Durerea în suflet ce o port mŕ face sŕ renunt la tine; desi nu pot, desi nu vreau poate cŕ... doar asa va fi mai bine."

"Credeam cá dragostea înseamná o adevaratá condamnare la suferintá, dar datoritá tie am aflat cá a te îndrágosti e ca si cum te-ai trezi pentru a trái din nou. Acum când esti cu mine totul pare schimbat în jur... oamenii, natura, par mai buni, mai calmi, mai puri în ciclul lor zilnic& timpul parcá s-a oprit în loc numai pentru noi doi& pentru cá tu esti cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viata mea&

Am crezut cá esti sincera când ai spus cá má iubesti, însá acum m-am convins cá au fost doar vorbe-n vânt..., am crezut în tine si cu ce m-am ales oare?&

Dragostea ta a plecat la fel cum a venit: pe furis, furându-mi o parte din sufletul meu&

De ce oare a trebuit sá má încred în tine, în vorbele tale sirete, în farmecul táu aparte, în toatá fiinta ta?

Stiu cá orice început are si un sfârsit si oricât de dureros ar fi... trebuie sá pun punct aici si sá-ti spun pentru totdeauna ADIO!"

"Ne-am náscut numai pentru o singurá persoaná, persoana în a cárei cáutare suntem încontinuu... Am avut impresia cá te záresc... tu jumatate a vietii mele, tu înger ce má aduci pe drumul bun si ce má înveti tainele iubirii sfinte, tu esti cel care dai vietii mele un sens, un impuls de a înfrunta crunta viatá si de a o lua de la capát cu fruntea sus... Desi departe, tu m-ai învátat cá iubirea e mai presus de orice, mai presus de distanta ce ne desparte, mai presus de oameni, mai presus chiar si de trupurile noastre& pentru cá ceea ce dáinuie în eternitate este IUBIREA."

"Cum sá tráiesti frumos fárá iubire?... Cum sá visezi sá umbli ori sá zbori?... Cum sá cuprinzi nelinistea din zori si pacea din amurg dintr-o privire? Cum sá înoti prin márile de flori, cum sá te bucuri de întreaga fire?... Si viata ta sá-si afle împlinire fárá minunea care dá fiori?...

Iar dacá tu m-ai cunoscut, e vina ta;... dar dacá eu te-am cunoscut, e vina mea...

Iar pentru cá te cunosc e de viná... numai ea... dragostea

Si numai pentru cá: Departe-n lumea suferintei tráiesc cu dorul meu pustiu, azi nu mai stiu ce-i suferinta, fericirea...

Mi-e dor de tine atata stiu& "

"O fatá si un báiat cândva s-au întâlnit si fárá a-si da seama s-au si îndrágostit./De aici încep mereu iluzii fericite... si tot de aici încep iubirile pierdute./Cáci la începuturi când dragostea e mare ti-ai da si sufletul din tine pentru o sárutare/Dar si câteodatá sufletul táu plânge, când simti cá-n inima iubitei dragostea se stinge./Dar dragostea cea mare cere suferintá, iar tu vei suferi cumplit fárá a ta vointá./Cáci undeva e scris ca lege pámânteascá... ca oamenii care iubesc, sá-ajungá sá urascá./Iar dacá tu iubesti stápân pe lume crezi cá esti, iar dragostea îti pare o zâná din povesti./Dar alergând buimac în urma fericirii,... vei fi cât lumea si pámântul... scavul iubirii..."

"...Ne-am întâlnit întâmplátor, mi-ai zâmbit usor si totodatá timid si am înteles cá din acel moment vom fi nedespártiti... poate cá am stiut dinainte de a te cunoaste cá te voi iubi pentru totdeauna, nu stiu cum, nici când tu te-ai náscut în imaginatia mea ca un vis ce ar vrea sá deviná realitate... mi-ai oferit mai multe decât mi-as fi putut imagina, dar mai presus de toate, mi-ai oferit cele mai curate si pure sentimente... pentru toate astea nu cred cá as avea atâtea cuvinte sá-ti multumesc..., dar cred cá vorbele sunt inutile, sá las mai bine faptele sá-ti demonstreze dragostea ce ti-o port "

"Fericirea a intrat în viata mea, o datá cu tine.Inainte, clipele de tristete, de neliniste, îmi invadau gândurile... má dominau. Acum suferinta s-a încheiat.

Tu esti lángá mine si este de ajuns sá te simt aproape, sá stiu cá má iubesti pentru a fi o persoaná fericitá.Tu esti acea parte din viata mea care lipsea. Acum cá te-am gásit, simt cáldura dragostei tale care má poartá undeva, sus, departe... spre al nouálea cer. Iti multumesc cá existi!"

"Tu esti cântecul care má adorme noaptea, vocea ce-mi mângâie tristetea, vântul ce-mi rásfatá pielea, o ultimá silabá pe care vreau sá o rostesc înainte de a visa si... primul meu gând...

Dacá viata mea ar fi o clipá petrecutá cu tine, nu mi-as dori alta, o clipá sá má privesti, sá má sáruti, sá má atingi...

Vreau ca tu sá reprezinti visele mele, vreau ca tu sá fi motivul pentru care tráiesc, vreau ca tu sá fi... TOTUL!"

"Ai plecat de lângá mine si totul e pustiu, dar eu tot cu tine îmi doresc sá fiu

Ploaia bate-n geam, vântul suflá tare... în sufletul meu e un gol prea mare.

Lacrimi curg usor, de dor de durere... îmi doresc din nou încá-o mângâiere

Sá te simt aproape ca în prima zi, când eu ti-am cerut... cu mine sá fii!"

"De multe ori mi s-a întâmplat sá stau si sá astept acea persoaná pentru care...

sá pot striga în gura mare: Te iubesc, te doresc, te astept!

Anii au trecut întruna, iar eu m-am sáturat sá tot astept...

Si mi-am dat seama cá nu este bine trebuie sá caut si sá sper!

Am cáutat în zadar, iar anii au trecut, am alergat si am obosit,

Dupá câte inimi am fugit, prea multe inimi am ránit...

Dar cu acea persoaná nu m-am întâlnit, dar nici n-o mai caut cá mult am suferit!"

"Nu stiu ce sá-ti spun, nu stiu la ce sá má gândesc, mi-e rusine de propriile mele gânduri, as vrea sá má ascund, dar nu am unde, as vrea sá má destáinui, dar nu am cui.

Las soarta sá hotárascá - calc peste constiinta mea si îti scriu.

Iti scriu... tocmai tie, tu care ar trebui sá-mi cunosti cel mai putin gândurile, vei afla ceva ce mie mi se pare ciudat, straniu.

Eu sunt un fir de nisip din imensul desert al vietii si as vrea ca vântul sá-l legene pe aripile sale, punându-l în grádina ta. De dragul táu m-as face floare, as înflori lângá fereastra ta, ti-as dárui mireasma sufletului meu, te-as adormi, iar apoi te-as preface în tárâna în care-mi înfig rádácinile.

Nu má iubesti si cu toate astea eu te iubesc. Nu am nici o sansa de la tine.

Cu fiecare gest încerci sá má jignesti; iar atunci eu îmi aud bátáile inimii care suná asemenea ciocanului la poarta vietii. Uneori privirea ta má pátrunde pâná în máduva oaselor, má cutremur si îmi vine sá fug de sub vraja ta, dar nu pot, picioarele îmi sunt întepenite, buzele nu mai pot sá scoatá nici un cuvânt.

As vrea sá te uit, dar fiecare melodie fiecare dans îmi aminteste de tine. Tráiesti în mine, esti o párticicá esentialá a sufletului meu de care nu, nu má pot despárti niciodatá, niciodatá !"

"Tu cea pe care înca o iubesc, esti spinul trandafirului ce mi-a strápuns inima; tu esti îngerul alb din noaptea vietii ce-mi lumineazá calea spre fericire. Tu esti steaua care a cázut atunci, când dragostea mea s-a stins pentru câteva clipe ale mândriei. Tu esti lacrima eterná a vietii mele. Tu esti golul vietii mele pustiite si norocul ce mi-a umbrit existenta pe acest pámânt.

Tu esti raza de soare ce a pátruns în sufletul meu si mi-a dáruit un pic de sperantá si alinare; tu esti acel vis care s-a sfârsit odinioará atât de dureror... tu esti iluzia trecutului meu si acea fantasmá ce-mi bântuie prezentul; tu esti ráspunsul la întrebárile mele despre iubire. Tu esti infinitul din sufletul meu, tu esti si vei rámâne doar a mea!"

"Când voi închide ochii pentru totdeauna, tu sá-mi pecetluiesti buzele cu un sárut pentru a le încálzi, iar picioarele sá mi le acoperi cu petale albe de trandafiri si în pár; sá-mi prinzi trandafirul rosu al iubirii eterne ce va lumina chipul meu înváluit de tristetea mortii. Iar..., de vei zári o lacrimá ce se va scurge pe obrazul meu palid sá stii cá e de rámas bun.

Si cánd pámântul îmi va acoperi trupul care cândva tu l-ai atins, sá-ti amintesti cá te-am iubit dintotdeuna sincer si... acea iubire nu s-a stins, dar sá nu plângi, cá eu voi fi mereu cu tine, chiar dacá doar numai în vise.

Iar pe mormântul meu din florile ce mi le-ai adus sá scrii cuvântul: 'FERICIRE', cáci am simtit-o datoritá tie si sá nu uiti cá te iubesc chiar dacá nu mai sunt..."

"Azi noapte te-am visat, iubito!... In visul meu se fácea cá privesc cátre cer si-ti vedeam chipul, plutind printre stelele iubirii, cum îti zâmbesc lung si trist. Incepeam sá-ti vorbesc si sá strig cátre tine, dar nu reuseam, cáci erau prea putine...

Rugam luna sá-mi trimitá o razá ,sá pot urca si sá te mângâi dar în zadar... Atunci am izbucnit în plâns de disperare, iar tu mi-ai întins mâna si m-ai ajutat sá zbor cátre tine... îti simteam suflarea caldá si timidá prin porii pielii mele si îmi doream sá má sáruti. Era de ajuns sá îmi doresc si acea dorintá devenea realitate. In acea clipá am cunoscut fericirea. Acea fericire pliná de cuvinte frumoase..., acea fericire pliná de mângâieri infinitá si sáruturi fierbinti, dar nevinovate.

Acea noapte fusese cu adevárat noaptea mea, noaptea ta, noaptea noastrá..."

În balta însetata-mi scald privirea si stiu ca si eu port în suflet, stele multe,multe si cai lactee/Minunile-ntunericului/Dar nu le vad/Am prea mult soare-n mine,/Astept sa-mi spuna ziua si zarea mea pleoapa sa-si închida,/Mi-astept amurgul, noaptea si durerea/Sa mi se-ntunece tot cerul/si sa rasara-n mine stelele, stelele mele pe care înca niciodata nu le-am vazut."

"O lacrima-mi curge usor pe obraz,/Iubirea ta ma poarta în extaz,/si inima-mi plânge,/si sufletu-mi plânge,/Iubirea mea la tine nu ajunge."

"Ochii tai ca doua izvoare, m-au prins în mrejele lor si mi-au insuflat o dragoste nebuna."

"Afara ploua. Cu lacrimi mari si fierbinti. Le-am gustat si erau dulci. Erau de la tine oare?"

"Stau la geam cu cartea-n mâna/Lumea crede ca citesc/Dar o tin numai în mâna/si la tine ma gândesc."

"Te-am cunoscut în clipe grele/Când sufletul-mi era pustiu/si m-am îndragostit de tine/Fara sa vreau, fara sa stiu."

"Dragostea noastra e la fel ca o boala pe care daca nu o tratezi se agraveaza si ca orice floare pe care daca nu o uzi se ofileste."

"Daca am fi pietre nu am avea nevoie de cuvinte, daca am fi picuri de ploaie nu am avea nevoie de lacrimi, dar suntem oameni si avem nevoie de dragoste oricât de departe ar fi ea si oricât de greu ne-ar fi sa ajungem la ea."

"Axiome" ale dragostei

"I ll miss you when I go to bed at night, but I ll miss you more when I wake up"

"Barbatul vaneaza femeia pana cand ea il prinde"

"Daca n-am avea atatea defecte, nu ne-ar face atata placere sa le observam pe ale celorlalti"

"Trebuie sa-ti pastrezi intotdeauna un colt de suflet in care sa te retragi atunci cand vrei sa scapi de cei din jur"

"Fericirea e ceva ce nu se atinge niciodata... dar pentru cautarea ei merita sa alergi toata viata"

"Viata trebuie traita asa cum este, pentru ca ni s-a dat fara sa o cerem si ni se va lua fara sa fim întrebati"

"Chiar daca inima îti plânge, în fata oamenilor trebuie sa zâmbesti mereu, altfel ei îti vor cunoaste tristetile si te vor compatimi ca pe un om slab"

"Dragostea e sentimentul care vine în galop si dispare în vârful picioarelor"

"Ultimul dintre saruturi a fost intotdeauna cel mai dulce"

"Iubeste si vei fi la randul tau iubit"

"Nu-i durere mai mare decat sa-ti amintesti de zilele fericite in vremuri de rastriste."

"Iubirea:....flacara pe care zeii o invidiaza la muritori"

"A iubi inseama a suferi, dar inseamna si a traii"

"If I could hold a star for every time I think of you, I would be holding the whole universe in the palm of my hand." "True love doesn't consist of holding hands, it consists of holding hearts. "

"I want to live in your eyes, die in your arms, and be buried in your heart. "

"Iubeste putin cel ce poate spune prin cuvinte cat iubeste"

"Trebuie intotdeauna sa-ti daruiesti inima pentru a o castiga pe a altuia"

"Cel mai trist in dragoste e ca uneori sufletul ti-l ia cine n-are nevoie de dansul"

"Cel ce iubeste isi cauta satisfactia sa in fericirea ,adica in perfectiunea fiintei iubite si in actiunile acesteia

"Uneori numai pierzand pe cei care-i iubim, simtim cat ne sunt de dragi""Iubirea te face nemarginit de bun, linistit, foarte puternic si gata de orice sacrificiu"

"Adevarata iubire,tainica si temeinica se naste din prietenie"

"Cauta iubirea cu inima, nu cu capul "

"Vechiile iubiri nu parasesc niciodata trupurile care le-au adapostit"

"Numai dragostea iarta greselile din dragoste"

"Dragostea e ca spinul : nu-l simti cand intra, dar te doara cand il smulgi cu sila"

"Dragostea consta in dorinta de a da ceea ce este al tau altuia si de a simti fericirea acestuia ca si cum ar fi a ta."

"Cea mai mare fericire, dupa aceea de a iubi, e sa-ti martuisesti iubirea"

"Amintirea este pestera intunecata in care banuielile isi dau intalnire si vin sa ne stranga de gat"

"Dragostea e ca pojarul : Toti trecem prin ea!"

"Fericit e cel ce indrazneste sa apere cu barbatie ceea ce iubeste"

"Cand iubesti puternic gasesti intotdeauna ceva nou la persoana iubita"

"Dureazá doar un minut sá-ti spun cá Te Iubesc, dar va dura toatá viata sá-ti arát cât de mult"

"Dragostea care se ofera vesnic nu e luata in seama. O simpla lege de economie: prea multa oferta elimina cererea"

"Mai bine sa iubesti zadarnic decat sa nu iubesti deloc"

"Dragostea este singura pasiune care se plateste cu moneda fabricata de ea insasi"

"Daca dragostea este o slabiciune, aceasta este slabiiunea inimilor mari"

"Cat timp iubesti, ierti"

"Numai suflete vulgare isi batjocoresc dragostele de odinioara"

"Iubirea ...este una din nevoile fundamentale ale fiintei noastre"

"Iubirea nu te scade, nu te sporeste - te justifica"

"A iubi inseamna a inceta sa traiesti pt tine, a face ca toate sentimentele omenesti, teama, speranta, durerea, bucuria sa nu depinda decat de o singura persoana - fiinta iubita"

"Cine vrea sa subjuge si sa calareasca un om, încearca sa-l schimbe. Cine iubeste un om îl accepta asa cum este."

"În adâncul sufletului tau, ai impresia ca fiecare om nu doreste altceva decât sa iubeasca si sa fie iubit."

"Cel care se teme, încearca sa îi distruga partenerului personalitatea. Cel ce iubeste, îl face pe celalalt sa se simta mai important."

"Cel mai greu lucru din viata unui om e sa iubeasca, pentru ca în dragoste trebuie sa puna trup si suflet."

"Cine iubeste si este iubit nu va mai fi niciodata acelasi om ca înainte."

"Cine are capacitatea de a se îndragosti, poate avea mereu încredere în iubire si în valoarea omului de care s-a îndragostit."


Document Info


Accesari: 19692
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )