Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CALCULUL DURATEI sI A COSTURILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE TELECOMUNICAŢII

Arhitectura constructii


CALCULUL DURATEI sI A COSTURILOR DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE TELECOMUNICAŢIIDESCRIEREA CONDIŢIILOR GENERALE DE EXECUŢIE

A LUCRĂRII

Principala modalitate de contractare a unei lucrari în domeniul telecomunicatiilor o reprezinta licitatia.

În mai 2003 SNTc ROMTELECOM a preluat o lucrare de extensia unei retele telefonice în Municipiul Constanta.

Documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar a constat în:

a)     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;  Piese scrise:

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; caietul de sarcini;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; descrierea generala a lucrarii;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; antemasuratorile;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; listele de consumuri materiale;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; listele de resurse materiale puse la dispozitie de beneficiar.

b)     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;  Piese desenate (proiectele de constructii privind amplasamentul).

Descrierea generala a lucrarii

Denumirea investitiei: extensie retea telecomunicatii si amenajare spatii pentru instalare 3000 linii telefonice în Constanta-zona Vadu.

Obiectul: retea telefonica locala 3000 de linii Constanta.

Ordonator principal de credite: SNTc ROMTELECOM.

Surse de finantare: surse proprii.

Amplasamentul investitiei: localitatea Vadu-Constanta.

Antreprenor: orice firma autorizata de Ministerul Telecomunicatiilor pentru lucrari de retele locale.

Durata maxima de realizare a investitiei: 9 luni.

Modelul de organizare a santierului propus de catre Romtelecom pentru lucrarea de la Constanta este urmatorul:

Dirigintele de santier este numit de catre beneficiar si prin intermediul acestuia, beneficiarul îsi exercita controlul. În ceea ce priveste constructorul, respectiv societatea Romtelecom, se mentine ordinea ierarhica de luare si executare a deciziilor.

CALCULUL VALORII OFERTĂ sI A DURATEI DE EXECUŢIE

ALE LUCRĂRII DE TELECOMUNICAŢII

Asa cum am mai precizat, criteriile de baza care determina desemnarea unei societati de telecomunicatii drept antreprenor pentru o lucrare de constructie scoasa la licitatie de catre un beneficiar sunt durata de executie a lucrarii si costul acesteia.

Aceste caracteristici ale unei lucrari de telecomunicatii sunt prezentate prin devizul oferta si graficul duratei de executie a lucrarii întocmit pe baza devizului oferta.

Devizul oferta este un document ce cuprinde categoriile de lucrari ce urmeaza a fi executate, detaliate pe operatii si materialele necesare realizarii lucrarii, exprimate valoric.

Graficul de executie a lucrarii exprima durata în care va fi executata lucrarea sub forma unui grafic Gantt.

Devizul oferta se realizeaza pe baza normativului de lucru pentru lucrarile de telecomunicatii ce contine categoriile de lucrari de telecomunicatii existente, operatiile ce se executa pentru fiecare categorie de lucrari în parte, cantitatile de resurse necesare, cheltuielile unitare si totale cu materialele, munca vie, utilaje si transport.

Romtelecom a ponderat cantitatile materiale normate pentru fiecare activitate în parte cu preturile proprii, exprimate în euro.

Principalele categorii de lucrari necesare a se realiza pentru extensia retelei Constanta-Vadu sunt:

1.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Realizarea canalizatiei;

2.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Refacerea pavajelor;

3.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Instalarea cablelor de telecomunicatii în subteran;

4.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Instalarea cablelor de telecomunicatii în aerian;

5.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Desfiintarea si recuperarea retelei vechi de telecomunicatii.

Fiecare din aceste categorii de lucrari necesita un anumit consum de materiale specifice, precum si realizarea unor activitati particulare ce necesita personal calificat si specializat.

Calculul valorii oferta (pretul de deviz)

Oferta finala de pret propusa de constructor pentru realizarea unei lucrari de telecomunicatii se regaseste în totalul general al devizului oferta.

Aceasta valoare finala rezulta din însumarea mai multor valori, ce reprezinta în fapt cheltuielile societatii respective la care se adauga si profitul prevazut a se realiza.

Gruparea acestor cheltuieli s-a facut în functie de doua criterii:

1.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   dupa natura economica a cheltuielilor:

a)     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;  cheltuieli cu materialele;

b)     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; cheltuieli cu manopera;

c)     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;  cheltuieli cu utilajele;

d)     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; cheltuieli cu transportul.

2.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   dupa criteriul modului de repartizare în calcul:

a)     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;  cheltuieli directe;

b)     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; cheltuieli indirecte.

1.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Împartirea cheltuielilor dupa natura economica a acestora

Documentul de baza în elaborarea ofertei este devizul pe categorii de lucrari (devizul oferta), care cuprinde cheltuielile directe, cheltuielile indirecte si profitul aferent unei categorii de lucrari.

Cheltuielile directe, pe articole de deviz, se calculeaza ponderând volumul de lucrari (din antemasuratoare) cu preturile pe unitatea de masura a articolului de deviz (din analiza de pret).

Analiza de pret serveste la determinarea preturilor pe unitatea de masura a articolului de deviz si se realizeaza prin ponderarea consumurilor normate, pe unitatea de masura a articolului de deviz cu preturile unitare ale fiecarei resurse în parte si însumarea rezultatelor pentru materiale, manopera, utilaj si transport.

Preturile luate în calul pentru resurse, în vederea determinarii pretului oferta, sunt cele practicate de producatorii sau furnizorii resurselor.

Devizul oferta prezinta fiecare categorie de lucrari defalcata pe activitati componente. Pe lânga aceste activitati uneori mai apar si unele articole sub forma de materii prime sau materiale, specificate expres în deviz la solitarea constructorului.

Dupa cum am mai precizat anterior activitatea din domeniul telecomunicatiilor se desfasoara pe baza unui normativ care cuprinde toate informatiile referitoare la categoriile de lucrari caracteristice, la activitatile ce le compun, normele de consum specifice de materiale, oameni, utilaje, transport.

Fiecare firma, pe baza acestui normativ îsi întocmeste liste proprii de preturi ale unitatilor de material, manopera, utilaj, transport.

De mentionat ca, în ceea ce priveste societatea Romtelecom, aceasta adauga la elementele componente ale valorii devizului (cheltuieli directe, indirecte si profit) si organizarea de santier, calculata ca o cota procentuala aplicata cheltuielilor directe.

De asemenea, trebuie mentionat ca preturile utilizate în întocmirea devizului oferta sunt calculate fara TVA, cota aferenta acestei taxe calculându-se si adaugându-se la sfârsit.

Întrucât între data prezentarii ofertei si data executarii lucrarii se poate intercala o perioada mare de timp, este uneori necesara o actualizare a valorii ofertei, ce se face pe baza unui coeficient de actualizare (K).

În ceea ce priveste societatea Romtelecom, aceasta calculeaza preturile în moneda unica europeana (EUR), actualizarea facându-se în functie de rata de schimb.

Devizul oferta al lucrarii de la Constanta-Vadu se prezinta dupa cum urmeaza:(vezi Anexa).

Dupa cum se poate observa fiecare categorie de lucrari în parte a fost detaliata pe activitati componente descrise în câmpul "DENUMIRE ARTICOL".

Urmatoarele doua câmpuri reprezinta unitatea de masura "UM" pentru fiecare activitate conform normativului de lucru în telecomunicatii, respectiv expresia cantitativa a activitatii de executat "CANT".

Pretul unitar (Pu) al fiecarei activitati s-a calculat pe baza formulei:

Pu Cmatu Cmanu + Cutilu Ctransu

unde: - Cmatu = Cheltuieli unitare cu materiale;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; Cmanu = Cheltuieli unitare cu manopera;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; Cutilu = Cheltuieli unitare cu utilajele;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; Ctransu = Cheltuieli unitare de transport.

Prin ponderarea pretului unitar cu cantitatea activitatii de executat (Cant) se obtine valoarea activitatii {Val), respectiv pretul ei fara TVA.

Val = Pu x Cant

Valoarea activitatii se mai poate calcula si prin adunarea valorilor obtinute prin ponderarea expresiei cantitative a activitatii, pe rând, cu fiecare din preturile unitare ale elementelor componente (material, manopera, utilaj, transport).

Val = (Cmatu x Cant Cmanu x Cant Cutilu x Cant Ctransu x Cant

= Cant x (Cmatu Cmanu Cutilu Ctransu

= Cant x Pu 

a) Cheltuieli cu materialele

Cheltuielile cu materialele sunt acele cheltuieli ocazionate de achizitionare a materiei prime si a materialor necesare lucrarii.

Valoarea pe total deviz a acestor cheltuieli (CTmat) se obtine prin însumarea valorilor cheltuielilor cu materialele pentru fiecare categorie de lucrari în parte (Ctmat).

CTmat Ctmati ; Ctmat Cmatu x Cant

Cheltuielile cu materialele pentru fiecare categorie de lucrari în parte vor fi reprezentate de suma cheltuielilor cu materialele ocazionate de fiecare activitate în parte (Cmat

Dupa cum rezulta din calculele efectuate în deviz cheltuielile cu materialele pentru fiecare categorie de lucrari în parte sunt:

Categorie lucrari

Cheltuieli cu materiale

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

Prin însumarea cheltuielilor cu materialele generate de fiecare categorie de lucrari în parte s-a obtinut valoarea de 50.687,38 Eur, rezentând pretul materialelor aferente lucrarii (fara TVA).

b) Cheltuieli cu manopera

Cheltuielile cu manopera sunt cheltuieli generate de consumurile de resurse umane necesare realizarii lucrarii. Manopera reprezinta pretul fortei de munca implicata în procesul productiv.

Valoarea pe total deviz a acestor cheltuieli (CTman se obtine, ca si în cazul cheltuielilor cu materialele, prin însumarea valorilor cheltuielilor cu manopera pentru fiecare categorie de lucrari în parte (Ctman

CTman Ctmani

Suma cheltuielilor cu manopera ocazionate de fiecare activitate în parte (Cman reprezinta cheltuielile cu manopera pentru fiecare categorie de lucrari în parte.

În urma efectuarii calculelor s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Categorie lucrari

Cheltuieli cu manopera

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

În concluzie, cheltuielile totale cu manopera pentru lucrarea Constanta-Vadu se ridica la valoarea de 82.045,57 Eur.

c) cheltuielile cu utilajele

Cheltuielile cu utilajele sunt cheltuielile generate de consumul de utilaje utilizate la realizarea lucrarii.

Ca si în cazurile precedente vom folosi aceeasi formula pentru calculul valorii totale a acestor cheltuieli (CTutil se obtine, ca si în cazul cheltuielilor materiale, prin însumarea valorilor cheltuielilor cu manopera pentru fiecare categorie de lucrari în parte (Ctutil

CTutil Ctutili

Valorile cheltuielilor cu utilajele pentru fiecare categorie de lucrari în parte calculate ca suma a cheltuielilor cu utilajele ocazionate de fiecare activitate în parte (Cutil), sunt prezentate în tabelul urmator:

Categorie lucrari

Cheltuieli cu utilajele

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

Dupa cum se poate observa singura categorie de lucrari care genereaza cheltuieli cu utilajele este Realizarea canalizatiei iar totalul acestor cheltuieli se ridica la valoarea de 10.053,83 EUR.

d. Cheltuielile de transport

Cheltuielile de transport sunt cheltuieli ocazionate de transportul materiilor prime si materialelor de la depozit la santier.

Valoarea totala a acestor cheltuieli (CTtrans) se obtine prin adunarea valorilor cheltuielilor de transport pentru fiecare categorie de lucrari în parte (Cttrans

CTtrans Cttransi

Cheltuielile de transport pentru fiecare categorie de lucrari în parte vor fi reprezentate de suma cheltuielilor de transport ocazionate de fiecare activitate în parte (Ctrans) si se prezinta astfel:

Categorie lucrari

Cheltuieli cu manopera

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

Cheltuielile totale de transport sunt în valoare de 544,95 Eur.

Împartirea cheltuielilor dupa criteriul modului de repartizare în calcul:

Dupa criteriul modului de repartizare în calcul, asa cum am mai aratat, cheltuielile se împart în cheltuieli directe si cheltuieli indirecte.

a. Cheltuielile directe

Cheltuielile directe sunt cheltuielile generate de procesul de productie propriu-zis, în cazul nostru realizarea lucrarii de telecomunicatii.

Volumul acestor cheltuieli este de fapt reprezentata de valoarea devizului oferta (Val) si se calculeaza prin însumarea valorilor totale corespunzatoare celor patru categorii de cheltuieli: cu materialele, manopera, utilajele si transportul pentru fiecare categorie de lucrari în parte.

Cd CTmat CTman CTutil CTtrans

Cheltuielile directe calculate pentru fiecare categorie de lucrari în parte sunt calculate astfel:

Categorie lucrari

Ctmat

Ctman

Ctutil

Cttrans

Cd

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

În concluzie, volumul cheltuielilor generate este de:

Cd = 50.687,38 + 82.045,57 + 10.053,83 + 544,95 = 143.331,72 Eur.

2. Cheltuielile indirecte

Cheltuielile indirecte sunt cheltuielile indirect productive, generate de functionarea organizatiei în sine, sau cheltuielile de regie.

Cheltuielile indirecte se împart în:

·     444d34e ;    cheltuieli de interes general si de executare a lucrarii;

·     444d34e ;    cheltuieli administrativ - gospodaresti;

·     444d34e ;    cheltuieli neproductive;

·     444d34e ;    cheltuieli privind asigurarea lucrarilor de constructii.

Cheltuielile indirecte se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale cheltuielilor directe.

În cazul nostru, firma aplica un procent de 14% cheltuielilor directe aferente fiecarei categorii de lucrari, pentru determinarea celor indirecte.

Ci Cd x 14%

Categorie lucrari

Cd

Ci

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

Astfel, totalul cheltuielilor de regie este dat de suma cheltuielilor indirecte calculate pentru fiecare categorie de lucrari în parte:

Ci Cii = 20.066,44 Eur

Pentru determinarea valorii generale a devizului, sau a pretului lucrarii, trebuie calculate si celelalte elemente care influenteaza acest pret:

·     444d34e ;    profitul;

·     444d34e ;    organizarea santierului;

·     444d34e ;    TVA.

Toate aceste elemente sunt calculate procentual.

Profitul, sau beneficiul firmei este calculat prin aplicarea unei cote procentuale de 10% cheltuielilor totale, calculate ca suma a cheltuielior directe si indirecte.

CT Cd Ci

Pr CT x 10%

Categorie lucrari

Cd

Ci

CT

Pr

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

Astfel, valoarea profitului prevazut a fi obtinut de societate de pe urma acestei lucrari este:

Pr Pri = 16.769,81 Eur

Organizarea de santier reprezinta o valoare, stabilita procentual, din cheltuielile directe si utilizata pentru organizarea santierului la locul de realizare a lucrarii. Cota procentuala utilizata de societate este de 3%.

Orgs Cd x 3%

Organizarea de santier este calculata pentru fiecare categorie de lucrari în parte, iar pentru determinarea ei la nivelul întregului deviz se însumeaza valorile aferente fiecarei categorii de lucrari.

Categorie lucrari

Cd

Orgs

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

Orgs Orgsi = 4.299,95 Eur

Taxa pe valoarea adaugata (TVA) se aplica la valoarea totala a devizului (Td), calculata prin însumarea elementelor determinate anterior, respectiv, cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, profit si organizare de santier.

Td Cd Ci Pr Orgs CT Pr Orgs

TVA = Td x 19%

Categorie lucrari

CT

Pr

Orgs

Td

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

Td Tdi 188.767,88 Eur

Prin aplicarea cotei de TVA totalului de deviz pentru fiecare categorie în parte, se determina totalurile generale, iar prin însumarea acestor totaluri generale se obtine totalul general al devizului, sau pretul lucrarii de telecomunicatii.

Categorie lucrari

Td

TVA

Tg

Realizare canalizatie

Instalare cable în subteran

Instalare cable în aerian

Desfiintare retea veche

Refacere pavaje

TOTAL

Tg Tdi TVA = 188.767,88 + 35.865,90 = 224.633,78 Eur

În concluzie, valoarea totala a lucrarii de telecomunicatii de la Câmpulung - Centru se ridica la suma de 224.633,78 Eur.

Pretul de deviz se întocmeste pe baza preturilor proprii ale societatii, care se stabilesc în urma unei atente analize de pret.

Analiza de pret, în urma carora se stabilesc preturile unitare ale articolelor de calculatie, trebuie sa se faca tinând cont de anumite elemente precum:

·     444d34e ;    preturile furnizorilor de materiale;

·     444d34e ;    tehnologiile folosite;

·     444d34e ;    stabilirea fortei de munca;

·     444d34e ;    salariile muncitorilor;

·     444d34e ;    productivitatea muncii.

Societatea Romtelecom lucreaza în primul rând cu furnizorii interni, materialele din import având o pondere foarte mica în totalul aprovizionarii.

Analiza furnizorilor presupune analiza ofertelor de pret primite de la acestia cumulata cu o analiza a calitatii produselor, a traditiei în domeniu, a conditiilor de livrare si plata pe care furnizorii le practica.

Pretul utilajelor folosite depinde de factori precum: vechimea utilajului, valoarea amortizarii, costurile cu întretinerea lui, consumul de combustibil, personalul manipulator.

Este evident ca un utilaj nou, care presupune o tehnologie mai performanta, nu va avea nevoie de reparatii, va avea un consum de combustibil mai mic, dar este posibil sa fie nevoie de personal specializat pentru manipularea lui, pentru verificarile tehnice periodice. Totusi, aceste investitii în pregatirea personalului vor aduce un profit mai mare în viitor decât banii investiti pentru mentinerea în stare de functionare a unui utilaj vechi.

Stabilirea fortei de munca este determinata de salariile personalului, de formele de motivatie practicate în societate, pregatirea profesionala. De asemenea, productivitatea muncii va influenta nivelul salariilor. O echipa bine pregatita, cu experienta, motivata corespunzator va da un randament mai ridicat decât o echipa noua, neformata, fara experienta. De aceea este necesara mentinerea unor echipe stabile, permanente, aducatoare de profit, în loc sa cheltuiasca permanent bani cu recrutarea si angajarea personalului nou.

Toate aceste cheltuieli influenteaza preturile articolelor de deviz, influentând practic rezultatul licitatiei.

Calculul duratei de executie a lucrarii prin metoda PERT

Unul din cele mai importante aspecte ce trebuie sa preocupe pe orice întreprinzator este managementul timpului, cu atât mai mult cu cât activitatea acestuia este de fapt o activitate de administrare a timpului pentru diferite proiecte de constructii.

Managementul timpului include ansamblul activitatilor necesare a fi desfasurate în vederea asigurarii realizarii proiectului conform termenelor de executie prevazute prin contract.

Importanta realizarii obiectivului managementtului timpului este data de efectul direct pe care esecurile în acest domeniu le au asupra credibilitatii contractantului. De regula, depasirile termenelor de executie, imputate constructorului, sunt amendate prin penalizari reprezentând un anumit procent din valoarea lucrarii (în cazul nostru 2%) sau o suma fixa pentru fiecare zi de întârziere. Pentru beneficiar (investitor) întârzierile înseamna amânari ale punerii în functiune a proiectului, cresterea riscurilor de piata asociate proiectului, deci, pierderi financiare extrem de importante.

În concluzie, depasirea termenului de executie a lucrarii poate face ca un proiect considerat initial profitabil sa se transforme într-unul neprofitabil.

Pentru estimarea corecta a proiectului este necesar sa se stabileasca durata în timp a principalelor activitati de executie. Graficul lucrarilor mici si de rutina se stabileste adesea rapid si în mod informal, dar cel al lucrarilor de anvergura necesita o analiza mai amanuntita.

Programarea proiectului cu ajutorul graficului retea se include în metodele moderne de programare specifice cercetarii operationale.

Dintre aceste metode cele mai cunoscute sunt:

·     444d34e ;     444d34e ; Metoda Drumului Critic (CPM - Critichal Path Method);

·     444d34e ;     444d34e ; Tehnica pentru Evaluarea si Revizuirea Programului (PERT - Program Evaluation and Review Technique).

Pentru acest proiect am utilizat ca metoda de calcul al duratei de executie, Tehnica pentru Evaluarea si Revizuirea Programului (CPM), duratele activitatilor fiind calculate într-un mod probabilist, optând pentru graficul retea cu activitati reprezentate prin sageti.

Duratele de timp ale fiecarei activitati ce formeaza graful s-au aproximat pe baza cantitatilor de lucrari de executat si a normelor de executie cuprinse în normativul pentru activitatea de telecomunicatii, dupa relatia:

Dopt + 4Dprob + Dpes

D =

6

D = durata activitatii;

Dopt = durata optimista a activitatii;

Dprob = durata probabila a activitatii;

Dpes = durata pesimista a activitatii.

Pe lânga acestea trebuie sa se tina seama de anumite restrictii:

·     444d34e ;    tehnologice - de succesivitate si paralelitate a activitatilor;

·     444d34e ;    temporale - durata maxima de executie a lucrarii = 9 luni calendaristice;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; durata zilei de lucru = 10 ore;

·     444d34e ;    de forta de munca ce poate fi alocata pentru aceasta lucrare:

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; numarul maxim de sapatori = 40;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; numarul maxim de liniori = 12;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; numarul maxim de echipe de jonctori = 7 echipe;

·     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ; numarul maxim de echipe de electromecanici = 1 echipa.

Activitatile ce trebuie executate, aferente fiecarei categorii de lucrari în parte sunt:

1. Realizare canalizatie:

A.     444d34e ; Sapat sant în pamânt pentru instalare tevi;

B.     444d34e ;  Instalare tevi în sant sapat în pamânt.

2. Instalare cablu subteran:

C.     444d34e ; Instalare cablu în conducte;

D.     444d34e ; Jonctiune cablu subteran;

E.     444d34e ;  Închidere jonctiuni cablu subteran;

F.     444d34e ;  Conectare conductori.

3. Instalare cablu aerian:

G.     444d34e ; Instalare cablu aerian autopurtat pe stâlp de beton;

H.     444d34e ; Instalare cablu aerian în cladire;

I.     444d34e ;    Instalare cablu aerian autopurtat pe stâlp de lemn;

J.     444d34e ;    Jonctionare conductori cablu aerian;

K.     444d34e ; Închidere jonctiuni cablu aerian;

L.     444d34e ;  Racordare conductori la cutii terminale;

M.    Instalare cutii terminale pe stâlpi;

N.     444d34e ; Instalare conductor izolat pe stâlp de beton;

O.     444d34e ; Refacere forma cablu în nise, cutii sau repartitor;

P.     444d34e ;  Instalare conductor izolat în repartitor;

Q.     444d34e ; Conectare conductori în repartitor.

4. Desfiintare si recuperare retea telefonica veche:

R.     444d34e ;  Desfiintare si recuperare retea telefonica veche.

5. Refacere pavaje:

S.     444d34e ;  Refacere pavaje.

Pentru calcul s-au folosit urmatoarele notatii:

tim = termenul minim de începere a activitatii - reprezinta momentul cel mai devreme posibil;

ttm = termenul minim de terminare a activitatii;

tiM = termenul maxim de începere a activitatii;

ttm termenul maxim de terminare a activitatii;

Rt = rezerva totala de timp disponibila;

tim = drumul maxim de la faza la faza i

ttM = valoarea minima de la momentul final la momentul j , calculata prin scaderea din durata critica a duratelor activitatilor.

Formulele utilizate în calcul sunt:

ttm = tim + di;

tiM = ttM - di;

Rt = ttMi - timi -1 - di.

Pentru realizarea grafului a fost întocmit tabelul de calcul al drumului critic.

Tabelul pentru calculul drumului critic si al rezervei de timp

Simbol

Precedent

Dopt

Dprob

Dpes

D

tim

ttm

tiM

ttM

Rt

A

B

A

C

B

D

C

E

D

F

E,F

G

H

G

I

G

J

H,I

K

J

L

K

M

N

O

N

P

O

Q

P

R

F,L,Q

S

R

Pentru aplicarea metodei PERT, graful trebuie sa contina un numar suficient de mare de activitati pentru a se verifica conditiile aplicarii teoremei limita centrala. Dispersia duratei de executie (s ) se calculeaza dupa relatia:

Dispersia indica gradul de nesiguranta în estimarea duratei unei activitati.

Probabilitatea de realizare a duratei planificate Tp a unui proiect se determina calculând, mai întâi, factorul de probabilitate (Z) dupa relatia:

unde:

s t = dispersia totala

Factorul de probabilitate se deduce din tabelul valorilor functiei Laplace, probabilitatea P (D Tp).

Daca P (D Tp) este mai mica de 0,25 exista un mare risc de a nu se realiza proiectul la termenul planificat si este necesar sa se revizuiasca duratele de executie în sensul urgentarii lor. În acest caz programul de realizare a lucrarilor este un program încordat.

Daca P (D Tp) = 0,5 atunci înseamna ca durata medie de executie (D) este cea la care sansele de îndeplinire / neîndeplinire sunt 50 / 50.

Daca P (D Tp) este mai mare decât 0,6 atunci programul de realizare este un program lejer, activitatile au rezerve de timp, dar o probabilitate cu mult peste 0,6 indica o risipa de resurse, în acest caz fiind necesara redefinirea duratelor în vederea obtinerii unei programari juste.

Majoritatea expertilor recomanda ca probabilitatea de executie a lucrarilor sa fie 0,6.

Drumurile grafului

D1

D2

D3

D4

D5

Lungimile drumurilor

L1 = A + B + C + D + E + F + R + S = 1.095 h

L2 = G + H + J + K + L + R + S = 741 h

L3 = G + I + J + K + L + R + S = 741 h

L4 = M + L + R + S = 525 h

L5 = N + O + P + Q + R + S = 1.100 h

Calendarul minorant al termenilor

t1 = 0 h

t2 = max L1-2 = 50 h

t3 = max L1-2-3 = A + B = 250 h

t4 = max L1-2-3-4 = A + B + C = 400h

t5 = max L1-2-3-4-5 = A + B + C + D = 750h

t6 = max L1-2-3-4-5-6 = A + B + C + D + E = 920 h

t7 = max L1-7 = 90 h

t8 = max L1-7-8 = 96 h

t9 = max (L1-7-9; L1-7-8-9) = max (G + H; G + I) = max (96; 96) = 96 h

t10 = max L1-7-9-10 = G + H + I + J = 196 h

t11 = max (L1-7-9-10-11; L1-11) = max (G + H + I + J + K; M) = max (306; 90) = 306 h

t12 = max L1-12 = 500 h

t13 = max L1-12-13 = N + O = 595 h

t14 = max L1-12-13-14 = N + O + P = 915 h

t15 = max (L1-2-3-4-5-6-15; L1-7-9-10-11-15; L1-7-8-9-10-11-15; L1-11-15; L1-12-13-14- 15) =

= max (A + B + C + D + E + F; G + H + J + K + L; G + I +J + K + L; M + L; N + + O + P + Q) = max (960; 606; 965) = 965 h

t16 = max L1-12-13-14-15-16 = N + O + P + Q + R = 1.045 h

t17 = max L1-12-13-14-15-16-17 = N + O + P + Q + R + S = 1.100 h

Calendarul majorant al termenilor

t17 = 1.100 h

t16 = Lcr - max L16-17 = 1.100 - 60 = 1.045 h

t15 = Lcr - max L15-17 = 1.100 - max L15-16-17 = 1.100 - (80 + 55) = 965 h

t14 = Lcr - max L14-17 = 1.100 - max L14-15-16-17 =1.100 - (50 + 80 + 55) = 915 h

t13 = Lcr - max L13-17 =1.100 - max L13-14-15-16-17 = 1.100 - (320 + 50 + 80 + 55) = 595 h

t12 = Lcr - max L12-17 = 1.100 - max L12-13-14-15-16-17 = 1100 -(95 + 320 + 50 + 80 + 55)=

= 500 h

t11 = Lcr - max L11-17 =1.100 - max L11-15-16-17 = 1.100 - (300 + 80 + 55) = 665 h

t10 = Lcr - max L10-17 = 1.100 - max L10-11-15-16-17 = 1.100 - (110 + 300 + 80 + 55) =

= 555h

t9 = Lcr - max L9-17 = 1.100 - max L9-10-11-15-16-17 = 1.100 - (100 + 110 + 300 + 80 + 55)

= 455 h

t8 = Lcr - max L18-17 = 1.100 - max L8-9-10-11-15-16-17 = 1.100 - (0 + 100 + 110 + 300 + 80 + 55) = 455 h

t7 = Lcr - max L7-17 = 1.100 - max (L7-9-10-11-15-16-17; L7-8-9-10-11-15-16-17) = 1.100 - max (6 + 100 + 110 + 300 + 80 + 55; 6 + 100 + 110 + 300 + 80 + 55) = 449 h

t6 = Lcr - max L6-17 = 1.100 - max L6-15-16-17 = 1.100 - (40 + 80 + 55) = 925 h

t5 = Lcr - max L5-17 = 1.100 - max L5-6-15-16-17 = 1.100 - (170 + 40 + 80 + 55) = 755 h

t4 = Lcr - max L4-17 = 1.100 - max L4-5-6-15-16-17 = 1.100- (350 + 170 + 40 + 80 + 55) =

= 405 h

t3 = Lcr - max L3-17 =11.070 - max L4-5-6-15-16-17 = 1.100 - (150 + 350 + 170 + 40 + 80 +

+ 55) = 255 h

t2 = Lcr - max L12-17 = 1.570 - L4-5-6-15-16-17 = 1.100 - (200 + 150 + 350 + 170 + 40 + 80

+ 45) = 55 h

t1 = Lcr - max L1-17 = 1.750 - max (L1-2-3-4-5-6-15; L1-7-9-10-11-15; L1-7-8-9-10-11-15; L1-11-15;

L1-12-13-14-15) = 1.100 - max (50 + 200 + 150 + 350 + 170 + 40 + 80 + 55; 90 + 6 +

+ 100 + 110 + 300 + 80 + 55; 90 + 6 + 100 + 110 + 300 + 80 + 55; 90 + 300 + 80 +

+ 55; 500 + 95 + 320 + 50 + 80 + 55) = 1.100 - max (1.095; 741; 741; 525; 1.100) =

= 0 h

Astfel, în urma calculelor efectuate s-a determinat drumul critic, respectiv D5 = 1 - 17 având lungimea L5 = 1.100 h, durata corespunzatoare activitatilor N, O, P, Q, R, S.

Fata de aceasta durata au fost calculate rezervele de timp totale ale celorlalte activitati din graf, rezultatele fiind mentionate în tabelul de calcul al drumului critic.

Probabilitatea de realizare a duratei planificate este calculata cu ajutorul tabelului:

Simbol

Dopt

Dprob

Dpes

D

Dpes - D­opt / 6

s

N

20,00

O

P

Q

R

10,00

S

10,00

Aplicând formula factorului de probabilitate pentru determinarea duratei programate rezulta:

Tp - 1.100

0,3 = Tp = 1.185 ore

28,43

Încadrarea duratei de executie a lucrarii în termenul programat, va determina o rentabilitate a proiectului de 60%, dar pentru aceasta este nevoie de o respectare foarte riguroasa a termenelor programate, în special a activitatilor de pe drumul critic.

3. Modelul PERT / Cost

O importanta facilitate pe care o are metoda PERT este aceea ca prin prelungirea duratelor de executie a diferitelor activitati în cadrul rezervelor de timp de care acestea dispun, se poate obtine reducerea costului necesar desfasurarii lucrarii fara a afecta durata de executie programata.

Curba de evolutie a costurilor în functie de durata de executie este de forma unei parabole, fiind descrisa de relatia:

C = ax2 + bx + c

Putem spune ca exista anumite cheltuieli care nu depind de durata de executie a lucrarii, si care sunt reprezentate de coeficientul c si altele care depind în masura mai mare sau mai mica si sunt reprezentate de coeficientii a si b

Functia admite un minim în d0, punct numit durata normala si care corespunde unui cost minim C0.

Pentru stabilirea lui d0, daca se cunoaste functia dupa care evolueaza costul, în raport cu durata de executie a obiectivului, se stabileste minimul functiei, respectiv:

d C

= 2at + b

d t

2at + b = 0 t = d0 = - b / 2a

Curba cheltuielilor directe

Cheltuielile directe pot fi reprezentate simplificat printr-o evolutie

liniara sub forma:

Cost

C2

CY

C1

CX

C3

d1 d0 d2 Timp

Astfel, dupa cum se poate observa functia prezinta doua ramuri:

·     444d34e ;    CX - ramura eficientei, pentru care cheltuielile directe sunt invers proportionale cu durata;

·     444d34e ;    CY - ramura eficientei când cheltuielile direct cresc odata cu prelungirea timpului de executie a lucrarii.

Ramura care prezinta interes din punct de vedere economic este ramura CX, pentru care se fundamenteaza functia cost durata.

Pentru fundamentarea functiei cost - durata se parcurg urmatoarele etape:

1.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Se calculeaza programul initial, drumul critic, pe baza duratelor medii de realizare;

2.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Se stabilesc costurile minime ce vor fi aferente duratelor maxime de executie (duratele pesimiste), precum si costul întregii lucrari;

3.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Se calculeaza costurile aferente duratelor minime, care corespund duratelor optimiste, precum si costul întregului obiectiv;

4.     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;     444d34e ;   Pe baza programului initial, stabilit în functie de duratele medii, în limita rezervelor de timp ale fiecarei activitati, se prelungesc duratele care nu se afla pe drumul critic pâna la limita maxima si se calculeaza costurile întregului obiectiv.

Simbol

Dmax

Cmin

Dmin

Cmax

Dmed

Cmed

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

TOTAL

Programul initial, drumul critic, calculat pe baza duratelor medii de realizare este chiar graful lucrarii.

Pe baza calculelor efectuate s-a determinat drumul critic descris de activitatile N - O - P - Q - R - S si având lungimea totala de 1.100 ore lucratoare, echivalente a 110 zile lucratoare.

Costul aferent acestui program este de 146.985,00 Eur.

Cheltuielile minime sunt aferente duratelor maxime de executie, în cazul nostru duratele pesimiste (Dpes) de realizare a lucrarii.

Conform grafului întocmit pe baza acestor durate, drumul critic are valoarea de 1.570 ore, aferente unui cost de 133.622,73 Eur.

Calculul valorii minime a duratei de executie a lucrarii se face luând în considerare duratele minime, optimiste de executie (Dopt). Cheltuielile aferente acestei durate vor fi maxime (Cmax).

Pentru reducerea duratei grafului de la valoarea maxima la valoarea minima a acestora, respectiv la durata de 850 ore se fac urmatoarele operatii:

Se calculeaza drumul critic;

Se calculeaza rezervele celorlalte activitati care nu sunt pe drumul critic;

Daca exista rezerve, activitatile se prelungesc pâna la valoarea maxima, pesimista, costul lor devenind minim; 

Daca rezervele sunt insuficiente, se prelungesc activitatile atât cât permite rezerva si se calculeaza costurile aferente duratei nou obtinute;

Pentru drumul critic, rezervele fiind 0, costurile vor fi cele aferente activitatilor de pe drumul critic (costurile maxime).

Daca R Dpes - Dopt , duratele se prelungesc pâna la durata maxima, costurile devenind minime.

Daca R < Dpes - Dopt , duratele se prelungesc pâna la limita rezervei (R), calculându-se costurile pentru noile durate.

Costurile noilor durate vor fi calculate dupa formula:

Cn = Cmin + (Dmax - Dn) x Cu

Unde: Dn = (Dmin + R) - noua durata

Cmax - Cmin

Cu = - costul de urgenta

Dmax - Dmin

Astfel, conform grafului întocmit pentru duratele maxime, si tabelul pilot, calculele efectuate conform algoritmului, sunt prezentate în tabelul alaturat:

Sb

Dmax

Dmin

Rt

Dmax - Dmin

Dn

Dmax - Dn

Cmin

Cmax

Cmax - Cmin

Cu

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Întreaga rezerva a drumului D1 = A - B - C - D - E - F este de 7 ore. Aceasta rezerva va fi alocata activitatii care are costul cel mai ridicat, respectiv activitatea F. Celelalte durate de pe acest drum vor ramâne la durata minima, costurile atribuite fiind cele maxime.

Pentru activitatile G, H, I, J, K, M, care au rezerva necesara prelungirii activitatilor pâna la durata maxima, costurile vor fi minime.

Activitatea L se prelungeste cu cele 38 de ore ramase din rezerva totala.

Rezulta:

CF = 20.460 + 38 x 81,84 = 23.569,92

CL = 1.598,8 + 162 x 1,6 = 16.247,2

Pentru duratele de pe drumul critic cheltuielile vor fi cele maxime.

Dupa cum se poate observa din graficul întocmit pentru duratele minime corectate, reducerea duratelor s-a facut în mod corect, drumul critic D5 = N - O = P - Q - R - S ramânând neschimbat: 850 ore. Prin relaxarea activitatilor în limita rezervelor au devenit critice toate drumurile D1 = A - B - C - D - E - F - R - S, D2 = G - H - J- K - L - R - S, D3 = G - H - I - J - K - L - R - S si D4 = M - L - R - S.

Costul corectat, aferent lucrarilor executate la termene minime este de 154.182,87 Eur fata de 160.347,27 Eur, ceea ce înseamna o reducere a costului cu 6.164,4 Eur.

Ultima etapa cuprinde optimizarea propriu-zisa a functiei cost - durata si consta în prelungirea duratelor de executie ale activitatilor, care nu se afla pe drumul critic, dar fara a depasi durata maxima, considerata normala, de executie.

Conform aceluiasi algoritm se determina noile durate si costurile aferente activitatilor pentru durata medie de executie a lucrarii.

Sb

Dmax

Dmed

R

Dmax - Dmin

Dn

Dmax - Dn

Cmed

Cmax

Cmax - Cmin

Cu

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Prin prelungirea duratei F, care este cea mai costisitoare, de pe drumul D1 cu rezerva totala de 5 ore, se consuma întreaga rezerva, celelalte activitati de pe acest drum: A, B, C, D, E, nemodificându-si duratele. Acestor activitati le va corespunde un cost mediu al activitatii.

Costurile aferente drumului critic vor fi cele corespunzatoare activitatilor (costurile medii), iar pentru activitatile G, H, I, J, K, L, M, care au rezerva necesara prelungirii activitatilor pâna la durata maxima. costurile vor fi minime.

Rezulta:

CF = 8.844,24 + 5 x 88,44 = 9.289,44

Întocmirea grafului pentru duratele medii corectate releva corectitudinea efectuarii corectiei, drumul critic ramânând neschimbat: 1.100 ore, iar prin relaxarea activitatilor, drumurile critice sunt: D1 = A - B - C - D - E - F - R - S si D5 = N - O - P - Q - R - S.

Prin cresterea duratei de executie de la durata minima la cea medie rezervele s-au diminuat foarte mult, iar în final vom avea doua drumuri critice D1 si D5, iar nivelul costurilor pentru durata medie a scazut fata de costurile minime de la 154.182,87 Eur la 144.393, 84 Eur, respectiv cu 9.789,03 Eur.

Prin aplicarea corectiei costurilor aferente programului desfasurat cu respectarea duratelor merii de executie corectate, fata de programul initial, s-au diminuat cu 2.591,16 Eur, respectiv de la 146.985,00 Eur la 144.393,83 Eur.

În concluzie, programul optim de productie presupune realizarea obiectivului în 1.100 ore, cu un cost total de 144.393,83 Eur.

Duratele corectate ale activitatilor si costurile corespunzatoare

Simbol

Dmax

Cmin

Dcmin

Ccmax

Dcmed

Ccmed

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

TOTAL

Dcmin , Dcmed = duratele corectate

Ccmax , Ccmed = costurile corectate

În continuare se va determina minimul functiei cost - durata, în vederea stabilirii optimului economic al duratei lucrarii, pentru fundamentarea strategiilor pe care firma urmeaza sa le aplice în continuare.

Pentru determinarea minimului functiei cost - durata se determina cele trei variabile a, b, c. Pentru usurarea calculelor s-au transformat orele în zile lucratoare, stiind ca ziua de lucru este de 10 ore.

852a + 85b + c = 154.187,87

1102a + 110b + c = 144.393,84

1572a + 157b + c = 133.622,70

7.225a + 85b +c = 154.182,87

12.100a + 110b + c = 144.393,84

24.649a + 157b + c = 133.622,70

12.549a + 47b / = - 10.771,110 (x 25)

4.875a + 25b / = - 9.789,028 (x - 47)

313.725a + 1.175b = - 269.277,70

- 229.125a - 1.175b =  460.084,32

84.600a / = 190.806,63

a = 2,26

Prin înlocuirea lui a în a doua ecuatie se determina b.

707.544,58 + 1.175b = - 269.277,7

b =

Prin înlocuirea lui a si b în a doua ecuatie se determina c.

16.295,25 - 70.665,91 + c = 154.182,87

c = 67.221,71

Cdir = 2,26d2 - 831, 36d + 67.221,71

Curba cheltuielilor indirecte

Cheltuielile indirecte au o evolutie direct proportionala cu durata de executie a lucrarii, cu o tendinta de crestere mai accelerata odata cu cresterea duratei de executie a lucrarilor.

Cost

Cn

C2

C1

C0

timp

d0 d1 d2 dn

Din date statistice puse la dispozitie de societate s-a calculat functia cost - durata pentru cheltuielile indirecte.

Se formeaza sistemul:

962a + 96b + c = 17.447

1342a + 134b + c = 27.175

1812a + 181b + c = 37.243

9.216a + 96b +c = 17.447

17.956a + 134b + c = 27.175

32.761a + 181b + c = 37.243

14.805a + 47b / = 10.068 (x 38)

8.740a + 38b / = 9.728 (x - 47)

562.590a + 1.786b = 382.584

- 410.780a - 1.786b = - 457.216

151.810a / = - 74.632

a = - 0,49

Prin înlocuirea lui a în a treia ecuatie se determina b.

- 7.278,35 + 1.786b = 382.584

b = 369,07

Prin înlocuirea lui a si b în prima ecuatie se determina c.

- 4.530,72 + 35.430,85 + c = 17.447

c = 57.408,54

Cind = - 0,49d2 + 369,07d + 57.408,54

Se poate calcula costul total al lucrarii prin însumarea celor doua componente ale sale:

CT = Cdir + Cind

Ct = 2,26d2 - 831,36d + 6.722,71 - (-0,49d2) + 369,07d + 57.408,54 =

= 1,76d2 - 462,92d + 124.630,28

Determinarea duratei si a costurilor optime se calculează prin intermediul expresiei:

d C

= 2at + b

d t

d C

= 2 x 1,76 - 462,92

d t

d* = 462,92 / 3,35 = 131 zile lucratoare = 1.310 ore

CT* = 1,76 x 1312 - 462,92 x 131 + 124.630,28 = 30.268,28 - 60.560,29 + +124.630,28 = 94.338,26 Eur

În concluzie durata optima, fundamentata pe criterii economice, de realizare a obiectivului este de 1.310 ore, iar acestei durate îi corespunde un cost minim de 94.338,26 Eur.

Curba cheltuielilor de productie, calculata pentru diverse durate de timp, este prezentata în graficul alaturat:

Pentru întemeierea strategiilor de licitatie si a masurilor ce vor fi luate ulterior de catre manager s-a calculat, de asemenea, costul aferent duratei programate de executie, durata ce asigura o rentabilitate de 60%.

Astfel costul corespunzator duratei de executie de 1.185 ore este:

CTp = 1,76 x 118,52 - 462,92 x 118,5 + 124.630,28 = 24.767,48 - 54.781,64 + +124.630,28 = 94.616,12 Eur

Dupa cum se poate observa durata programata se situeaza pe curba cheltuielilor de productie înaintea duratei optime, având deci, un cost superior.

Diferenta de cost între durata programata si durata optima este de 227,86 Eur.

În concluzie, prezentarea la licitatie se poate face numai dupa o analiza atenta a resurselor de care firma dispune, a modului de alocare a lor, a cautarii în permanenta a unor cai de optimizare si eficientizare a metodelor utilizate, pentru ca oferta propusa de catre constructor, sa nu reprezinte o simpla promisiune, ci un mod viabil si rentabil de a transforma

proiectul de investitii în realitate.

Managerul de proiect trebuie sa caute întotdeauna acele modalitati în care sa ofere o cât mai mare siguranta a faptului ca actiunile întreprinse pot fi aducatoare de profit.

Astfel de posibilitate se analizeaza prin calculul duratei sporite, care ofera o probabilitate a lucrarilor de 0,60%, întreprinzatoare unei rentabilitati de 60%, considerata cea mai indicata.


Document Info


Accesari: 5978
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )