Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MEMORIU TEHNIC - LUCRARI CIVILE

Arhitectura constructii


- MEMORIU TEHNIC -- LUCRARI CIVILE -

Numar document: ZX 201-DE-C-MT

Cod Site: ZX 201

Intocmit

Verificat

Aprobat

Nume

Data

Semna-tura

Nume

Data

Semna-tura

Nume

Data

Semna-tura

ing. L. Ionescu

ing. V. Lazar

ing. M. Mocanu

- CUPRINS -

SCOPUL LUCRARII

DESCRIEREA INVESTITIEI

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ

4.1.Materiale

4.2.Lucrari civile

4.3.Constructii metalice

DATE AMPLASAMENT

CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

CERINTE DE VERIFICARE PROIECT

CONTROLUL CALITATII

RECEPTIA LUCRARILOR

PROTECTIA MUNCII

PROTECTIA MEDIULUI

ORGANIZAREA DE SANTIER

PLAN DE CONTROL AL PROIECTANTULUI

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR

SCOPUL LUCRARII

Prezenta lucrare stabileste conditiile tehnice de executie, montaj si receptie a statiei pentru telefonie mobila - sistem GSM, amplasata in Loc. Poiana, Jud. Galati.

Constructia turnului si a shelterului nu cons 16316n139q tituie obiectul prezentului proiect. Ele fac obiectul unui proiect separat atasat acestui proiect.

DESCRIEREA INVESTITIEI

Statia de emisie-receptie este constituita din :

un turn metalic autoportant de sectiune triunghiulara H=50.00m (de la fata superioara a cuzinetilor) ce va sustine :

o antena RF A la H=48m, Az. 0 ;

o antena RF B la H=48m, Az. 120 ;

o antena RF C la H=48 m, Az. 240 ;

o antena MW 1 0,6m la H=41m , Az. 180 ;

Antenele se vor monta pe suporti metalici proprii. Pentru antena MW se prevede un icebreaker.

Se va monta un gard in jurul turnului si a shelterului (11,7mx19,7m) ;

Accesul la site se va face prin intermediul unui drum de acces nou.

Poarta de acces in incinta site-ului are latimea de 3m.

Un pat de cabluri tip  -icebridge-, de la turn la roxtec shelter, montat cu prindere pe shelter si pe traseul de cabluri vertical.

La interior (in shelter) :

Un echipament RBS 2206 (600x600x1880) ;

Un echipament Power Rectifier System (600x600x2000)

Un echipament RL Sunlight

Senzor de temperatura indoor

Lampa de iluminat 2x36W fixata in tavan

Lampa de iluminat de siguranta (EXIT) fixata deasupra usii

PLC Board (600x265x1900)

O unitate aer conditionat (270x1210x700)

Detector intruziune

Detector de miscare

Doi senzori de fum

Doi detectori de presiune diferentiala

Un intrerupator ce comanda lampa 2x36W

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 10107/0-90   Calculul si alcatuirea elementelor din beton armat si beton precomprimat

STAS 10108 / 0-78  Constructii civile, industriale si agricole. Calculul elementelor din otel;

STAS 767 / 0-88 Constructii civile, industriale si agricole. Constructii din otel. Conditii tehnice si de calitate ;

STAS 10103 -76 Constructii din otel. Principii generale de calcul;

C 150-99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate ale constructiilor din otel.

NE 012-99   Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat.

CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ

4.1.Materiale

Materialele ce se vor folosi in realizarea investitiei - marcile si standardele de produs - sunt precizate in documentatia de executie. Toate materialele introduse in executie sau puse in opera vor fi noi si insotite de certificate de calitate emise de producator. Daca aceste certificate lipsesc sau sunt incomplete, executantul sau constructorul, dupa caz, va emite cerificate de conformitate bazate pe incercari si verificari efectuate in conformitate cu cerintele standardelor de material specifice. Utilizarea de materiale inlocuitoare sau echivalente va fi permisa numai cu acceptul proiectantului.

4.2 Lucrari civile

4.2.1 Lucrarile civile ce constituie obiectul prezentului proiect constau in:

- executia unei fundatii pentru turnul HTT50;

- executia unei platforme betonate de 8,2x4,3m ;

- executia unei platforme betonate de 3,0x3,0m in dreptul portii de acces ;

- executia fundatiei pentru gard ;

- executia si montajul turn H=50.00m conform proiect Unisat ;

- montajul a doua sheltere standard pe platforma betonata ;

- executia si montajul suportilor pentru antene ;

- executia si montajul icebrakerului pentru antena MW ;

- executia si montajul gardului de imprejmuire ;

- executia si montajul suportului de PMB ;

- realizarea traseului de alimentare ;

- realizarea traseului de impamantare ;

4.3.Constructii metalice

Constructiile metalice ce fac obiectul lucrarii constau in :

turn metalic HTT50 tip Unisat;

suporti pentru antene;

icebreaker ptr antena MW;

pat de cabluri suspendat;

suport PMB;

gard metalic

Toate constructiile metalice sunt zincate la cald pentru a fi protejate impotriva coroziunii.

4.3.1. Debitarea materialelor se va face prin mijloace mecanice sau termice. In cazul utilizarii taierii termice, suprafetele rezultate vor fi curatate prin mijloace mecanice (polizare) pentru eliminarea zonei influentate termic, a stropilor de sudura si a bavurilor. Dupa debitare, muchiile ascutite se vor tesi 0,4x45 daca nu se specifica altfel. Rugozitatea admisa pe aceste suprafete este cca. Ra. 25.

4.3.2. Sudarea materialelor se va face folosind sudori atestati (calificati) in conformitate cu cerintele STAS 9532/1,2-74 si procedee de sudare omologate.

4.3.2.1.Materialele de adaos pentru sudare vor fi alese de executant astfel incat sa fie compa- tibile cu materialul de baza si cu tehnologia de sudare. Daca nu se specifica altfel in desenele de detaliu, vor fi aplicate urmatoarele reguli:

- cordoanele vor fi continue pe toata lungimea de contact a pieselor din imbinare;

- sudurile cap la cap vor fi cu penetratie totala;

- sudurile de colt vor avea dimensiunea nominala egala cu 0.7xgrosimea minima a pieselor din imbinare daca nu este specificat altfel in desene.

4.3.2.2. Toate sudurile vor fi controlate vizual 100%. Nu vor fi admise lipsa de patrundere sau cordoane incomplete, arderea materialului de baza sau fisuri, stropi de sudura. Sudurile respinse vor fi reparate prin excavare mecanica si resudare urmata de repetarea controlului.

4.3.3. Tolerante de fabricatie pentru piesele si subansamblele ale caror desene nu contin prevederi privind abaterile limita vor fi stabilite astfel:

- piese prelucrate mecanic, clasa medie cf. SR EN 22768/1,2-95;

- piese taiate si indoite din tabla, cf. STAS 11111-86 clasa 2;

- subansamble si ansamble sudate, clasa AE cf. SR EN ISO 13920-98.

4.3.4. Protectii de suprafata.

4.3.4.1. Toate piesele si subansamblele, cu exceptia organelor de asamblare STAS si a pieselor protejate prin vopsire vor fi zincate termic in baie. Grosimea de acoperire va fi de min. 80 m . Piesele cu cavitati interne inchise vor avea doua gauri de 15 mm diametru, plasate pe suprafete nefunctionale opuse, pentru a le proteja la suprapresiune pe perioada zincarii.

4.3.4.2. Organele de asamblare STAS vor fi zincate sau cromate conform cerintelor

STAS 2700/8-82.

4.3.4.3. Subansamblele ale caror desene de executie specifica vopsirea sau grunduirea vor fi protejate astfel:

- toate suprafetele vor fi curatate mecanic prin periere cu peria de sirma pentru indepartarea urmelor de rugina si tunder si apoi vor fi degresate;

- pe suprafetele curate si uscate se aplica prin pulverizare doua straturi de grund pe baza de rasini alchidice si oxid de fier tip G5001. Intervalul de timp intre aplicarea celor doua straturi va fi de min. 6 ore;

- grosimea finala a stratului de grund in stare uscata va fi de min. 80 m;

-vor fi mascate zonele cu o raza de cca. 6 cm in jurul gaurilor pentru suruburile de impamintare. Aceste zone vor fi protejate anticoroziv prin aplicarea unui strat de unsoare consistenta

4.3.5. Montajul constructiilor metalice se va face in conformitate cu detaliile prezentate in desenul "Plan situatie propusa".

4.3.5.1.Constructorul va anunta proiectantul sau beneficiarul despre eventualele nepotriviri constatate intre situatia din teren si indicatiile din proiect (profilele din constructia existenta, starea acestora sau a parapetelor pe care se ancoreaza suportii, existenta unor elemente de obstructie, etc.).

4.3.5.2. Abaterea de la verticalitate a catargelor de antena nu va depasi 1 . Pentru incadrarea in aceste valori se admite utilizarea de placute de adaos (cu grosime totala de max. 20 mm).

DATE AMPLASAMENT

Localitatea POIANA are urmatoarele date de amplasament :

Conform NP 082-2004 pentru incarcari din vint amplasamentul se incadreaza in zona cu presiunea de referinta a vantului de 0.5 kPa.

Conform CR 1-1-3-2005 pentru incarcari din zapada amplasarea este in zona cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada de 2.5 kN/ m2

Conform normativului P100/2006, din punct de vedere seismic constructia este amplasata in zona cu Tc=1.0 secunde si ag = 0.32g.

CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

Constructiile ce fac obiectul investitiei descrise mai sus se incadreaza in categoria C "normala", clasa de importanta a constructiei fiind "III".

CERINTE DE VERIFICARE PROIECT

In concordanta cu categoria si clasa de importanta a constructiei, proiectul faza DDE va fi supus verificarii pentru exigentele "A1" si "A2".   Cerintele de verificare se refera numai la elementele si prinderile ce fac obiectul proiectului nu si la structurile pe care se realizeaza montajul. Pentru acestea este necesar avizul proiectantului initial sau o expertiza tehnica care sa ateste ca elementele nou introduse nu pun in pericol rezistenta si stabilitatea constructiei.

CONTROLUL CALITATII

8.1. Controlul calitatii lucrarilor descrise in prezentul "Memoriu tehnic" va fi efectuat de executant si constructor prin personal calificat (CTC).

8.2. Se vor urmari in special urmatoarele:

- existenta certificatelor de material;

- respectarea cerintelor dimensionale si a abaterilor limita, a cerintelor de montaj si a criteriilor de acceptare stabilite in partea scrisa a proiectului;

8.3. Beneficiarul sau reprezentantul sau autorizat are dreptul sa efectueze inspectii la executant/constructor pe toata perioada realizarii lucrarilor cu scopul de a verifica respectarea cerintelor de fabricatie, montaj si control.

8.4. Inspectiile si verificarile facute de acesta nu elimina raspunderea executantului/constructorului privind calitatea lucrarilor.

RECEPTIA LUCRARILOR

9.1. Receptia lucrarilor se va face de catre beneficiar, autoritatea eliberatoare a autorizatiei de constructie si avand invitati executant si proiectant, avand la baza "Formular verificare" standardizat pentru receptia la terminarea lucrarilor, intocmit si difuzat in prealabil de catre beneficar.

9.2. In cazul in care se constata deficiente de executie, se vor propune masuri de remediere si se va proceda la o noua receptie.

PROTECTIA MUNCII

Pe tot timpul lucrarilor de constructii trebuie respectate prevederile normativelor indicate mai jos:

Legea nr. 90/1996 si Normele metodologice de aplicare

Norme generale de protectia muncii/2002

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii/1993, republicat in 1995 - MLPAT;

Ordinul 58/1991 - Echipamentul individual de protectie;

N.S.S.M. pentru lucrul la inaltime;

N.S.P.M. pentru alpinism utilitar

Unitatile de constructii montaj, exploatare, revizie, reparatii precum si beneficiarul vor elabora instructiuni proprii specifice punctului de lucru. Pe tot parcursul executiei, constructorul va lua toate masurile de protectia muncii necesare evitarii oricarui accident de munca, in functie de situatia pe teren .

PROTECTIA MEDIULUI

Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei site-ului se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante (civil,electric,etc.), pentru evitarea poluarii zonei.

Statia nu influenteaza mediul inconjurator.

Poluarea acustica produsa de statie este in limitele admise.

In conf. cu O.M. nr. 860/2001, Anexa 1, lucrarea ce se executa face parte dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului, pentru care nu mai este necesara eliberarea acordului de mediu.

ORGANIZAREA DE SANTIER

Avand in vedere amploarea redusa a lucrarilor de amplasare echipamente, nu este necesar un proiect detaliat de organizare de santier pentru lucrari.

In scopul scurtarii duratei de executie a lucrarilor, cresterea productivitatii muncii si folosirea utilajelor la capacitatea maxima, executantul isi stabileste un grafic cu etapele de realizare a investitiei pe faze de executie.

PLAN DE CONTROL AL PROIECTANTULUI

Prezentul plan de control este propriu proiectantului. Acesta completeaza si nu exclude prevederile din normele si legile in vigoare, precum si din programul de asigurare a calitatii intocmit de executant.

Natura si complexitatea lucrarilor din prezentul proiect nu necesita existenta fazelor determinate. Din acest motiv ele nu sunt incluse in Planul de control al proiectantului.

Executantul si beneficiarul (prin dirigintele de santier) vor trebui sa anunte proiectantul cu minimum 24 de ore inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarile respective.

Neconvocarea in timp util a proiectantului pe santier va reprezenta preluarea de catre acestia a atributiilor si raspunderilor privind calitatea executiei.

In afara punctelor obligatorii pentru verificare, proiectantul va fi solicitat, prin grija beneficiarului si executantului, in urmatoarele situatii:

- la nerespectarea calitatii materialelor de executie;

- cand certificatele de calitate ale lucrarii nu corespund prevederilor de proiect

Beneficiarul si executantul au obligatia ca la solicitarea proiectantului sa puna la dispozitia acestuia documentele necesare desfasurarii activitatii, prevazute in legile si normele in vigoare.

Nr

crt

Obiectul

Verificarii

Documentul scris care se incheie

Cine participa si semneaza

Faza determinanta

Receptia la terminarea lucrarilor

Referat*

P;E;B

Nu

B - Beneficiar

E - Executant

P - Proiectant; * Referat cu privire la modul in care a fost executata lucrarea

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR

Dupa punerea in functiune, constructiile ce constituie obiectul prezentului proiect nu vor fi supuse altor solicitari in afara celor inscrise in proiect. Modificarea configuratiei antenelor si a echipamentului nu se va face decat cu avizul proiectantului.

Beneficiarul are obligatia de a asigura inspectia constructiilor ce constituie obiectul acestui proiect cel putin o data pe an, cand se va verifica integritatea constructiilor metalice, a prinderilor cu sudura si/sau cu suruburi, starea protectiei anticorozive, etc.

Suplimentar, se vor efectua inspectii ale constructiilor, astfel:

in primele 6 luni dupa punerea in functiune;

la reviziile periodice ale instalatiilor;

dupa evenimente deosebite ca incendii, cutremure, tasari, explozii si vant cu o intensitate mai mare decat cea prevazuta in standard si avuta in vedere in proiectare.

De asemenea, se va urmari comportarea constructiei pe care se vor monta echipamentele, semnalandu-se orice degradari ce pot aparea in exploatare, ca fisuri, desprinderi ale hidroizolatiei, desprinderea pieselor de fixare de constructia existenta, etc.

Defectele constatate cu ocazia inspectiilor se inscriu intr-un proces verbal, dupa care se trece la remedierea acestora.

- LISTA DE MATERIALE -

CONSTRUCTII METALICE

Nr.crt

Denumire si caracteristici

UM

Cant.

Masa

Kg/buc

Obs.

Fundatii

buc

Turn metalic F108-T50C-15

buc

Antenna poles support brackets for triungular frame towers 114 to 60mm straight

buc

Antenna poles tube 60mm 3m height

buc

Antenna poles support brackets for triungular frame towers 114 to 114mm

buc

MW poles tube 114 2m height

buc

Icebraker MW 0.3- 0.6m

buc

Profil suport shelter

buc

Suport PMB

buc

Horizontal Ladder D500

buc

LIGHT TYPE FENCE - GREENFIELD DETAILS

buc

Capac gura vizitare

buc

ALTE MATERIALE

Nr. crt

Denumire

UM

Cant.

Obs.

Beton egalizari C8/10

mc

(Fundatie turn)

Beton C16/20

mc

(Fundatie turn)

Beton C12/15

mc

(Platforma shelter + fundatie gard+ platforma poarta+fundatie PMB)

Pietris de egalizare

mc

Armatura OB37 + PC52 + plasa

Kg

(fundatie turn+platforme)


Document Info


Accesari: 15360
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )