Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
WinWatt

Arhitectura constructii


BAUSFT

WinWattProgram de calcul termotehnic

Calcule de fizica construcțiilor

Calculul pierderilor de căldură

Calculul aporturilor de căldură

Selectare radiatoare

Versiunea 4.58

Autori:

dr. ing. Baumann József
ing. Baumann Mihály

Versiunea în limba română:

ing.Nágó István

Tehnoredactare:

ing. Báró László

Contract de licen Bausoft

Utilizarea acestui program de calcul de către utilizatori este permis de către Bausoft cu condițiile de mai jos. (amintite). Cumpărarea presupune acceptarea și luarea în considerare a următoarelor condiții:

Licența. Pe baza contractului de licență utilizatorul poate folosi versiunea 636v211g dată de produs Bausoft pe calculator presupunând că programul este utilizat numai pe un singur calculator.

Dreptul de autor. Programul și documentațiile sunt protejate de drepturile de autor. Nu este permisă copierea, sau reproducerea programului, unei părți de program sau al documentației, este permisă numai copia de siguranță după programul instalat pe calculatorul utilizatorului.

Garanția restrânsă. Firma Bausoft garantează ca programul va funcționa timp de 1 an după cumpărare corespunzător celor descrise în ghidul curent de utilizare. Firma Bausoft respinge orice altă garanție (nu numai acestea, dar corectitudinea bazelor de date, corectitudinea datelor exemplului de proiect, utilizatorul este obligat a verifica acestea.) Pe baza acestor garanții Utilizatorul posedă drepturile asigurate de lege.

4. Drepturile cumpărătorilor. Garanția programelor Bausoft și despăgubirea cumpărătorului se compune din următoarele cazuri: (a) returnarea prețului prin predarea celor cuprinse în contract sau (b) firma Bausoft pe baza garanției restrânse este obligată de corectarea programului sau schimbarea acestuia în cazul dovedit de funcționare incorectă al programului. Această garanție nu este valabilă dacă sursa erorilor programului este accidentală sau rezultă din folosirea necorespunzătoare a prescripțiilor..

Excluderea responsabilității în cazul pagubelor ivite.
Bausoft sau partenerii de distribuție nu-și asumă responsabilitatea pentru orice altă pagubă, (nerealizarea profitului de afacere, întreruperea activității de afacere, sau pagube realizate din pierderi materiale), care provine din folosirea programului. Responsabilitatea firmei Bausoft conform contractului se extinde numai până la valoarea programului cumpărat de utilizator.La ce se poate folosi programul?

Programul este un program de calcul termotehnic pentru instalații în construcții, într-o construcție modulară, module pot fi combinate în funcție de necesități. Această descriere conține pe lângă cunoștințele generale de utilizare, descrierea calculelor de fizica construcțiilor, pierderilor și aporturilor de căldură, calculul energetic al construcțiilor și descrierea selectării radiatoarelor pentru sistem bitubular.

Pentru compunerea straturilor avem la dispoziție o bază de date care poate fi extinsă de utilizator. Programul calculează pentru o structură dată coeficientul de transfer termic, coeficientul de atenuare, masa specifică reținătoare de căldură, iar în cazul pardoselii coeficentul de absorbție de căldură. Programul trasează diagrama difuziei de vapori al structurii și verifică conform algoritmului din standard, că structura este corespunzătoare sau nu în cazul staționar de umiditate.

Cu structurile create putem să cre m încăperile iar pierderile de căldură și aporturile de căldură vor fi calculate paralel prin definierea datelor încăperilor. Pe lângă însumarea acestor pierderi/aporturi programul va efectua verificarea energetică a clădirii. Din baza de date al radiatoarelor -care poate fi extinsă- putem alege radiatoarele care satisfac necesarul de căldură anterior calculat.

Programul salvează breviarul de calcul, în fișierul proiectului. Aceste calcule pot fi listate în diferite formate. Calculele pot fi transferate -exportate- în alte programe ca editoare de texte (de ex. Microsoft Word) sau editoare de tabele.

Programul este un program Windows pe bază de 32 biți, folosibil în sisteme de 32 biți bazate pe Windows (95/98/2000/NT/ME). Necesarul de spațiu al programului pe hard este dependent de versiune și este între 10-20 Mb.

Să folosim programul!

Instalarea programului constă în instalarea mai multor componente independente, instalarea unor componente poate fi chiar și neglijată dacă au fost deja instalate. Pentru instalare propunem umătoarele faze consecutive:

Conectarea cheii hard.

Programul poate fi folosit numai pe acel calculator la care este racordată cheia hard. Propunem, ca la racordarea cheii la racordul de imprimantă LPT1 sau LPT2, calculatorul să fie oprit, iar după ce am racordat cheia hard racordăm imprimanta, care pentru funcționarea corectă a cheii, trebuie pornită după pornirea calculatorului. Toate aceste observații nu sunt valabile -evident- pentru chei sau periferii tip USB.

Instalarea programului.

Instalarea programului trebuie efectuată cu programul corespunzător versiunii, de ex. WinWatt_ro_xxl_install.exe

Programul de instalare se accesează de pe CD-ul de instalare în biblioteca \bausoft\install. Pe parcursul instalării, în afară de bilbioteca de destinație nu trebuie să definim nimic. Dacă biblioteca de destinație nu a fost încă creată programul va crea această bibliotecă. Instalarea crează în operatorul de programe (Programs) un grup Bausoft unde vor fi plasate icoanele programelor precum și pe masa de lucru (Desktop).

Instalarea motorului de bază de date.

Programul utilizează motorul de bază de date Borland de 32 biți (Borland Database Engine, sub alt nume IDAPI). Instalarea acestuia se poate efectua prin pornirea programului setup.exe din biblioteca \bausoft\install\idapi32 de pe CD. La instalare (limba engleză) pe lângă nume și adresă trebuie să definim biblioteca de destinație și grupul de icoane. Modificarea acestora nu are mare sens fiindcă marea parte al motorului va fi instalat în biblioteca C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE, iar fiindcă motorul de bază de date nu poate fi folosit independent nu vor fi asociate icoane.

Instalarea driver-ului cheii hard.

Pentru identificarea cheii hard trebuie să instalăm driverul asigurat de producătorul cheii. Pentru instalarea driverului pornim programul RainbowSSD539.exe din biblioteca \bausoft\drivers de pe CD. Programul de instalare de limba engleză efectuază totul automat iar la sfârșit apare o tastă cu afișajul RESTART. Apăsând pe această tastă, calculatorul pornește din nou pentru inițializarea setărilor.

Definirea datelor de utilizator și definirea codului.

Porniți programul WinWatt. La prima pornire programul va afișa un mesaj " Nu există cheie hard corespunzătoare codului! Doriți modificarea codului Apăsați tasta DA..

Programul va verifica datele stocate în cheie și acestea vor fi afișate în rubrica identificator cheie. Verificați dacă informațiile afișate corespund celor primite cu cheia hard. Dacă identificarea cheii nu a fost efectuată cu succes atunci în rubrica identificator cheie va apare mesajul de eroare Nu există cheie! În acest caz verificați dacă cheia a fost corect conectată la calculator și dacă aveți cheie racordată la LPT1 sau LPT2, dacă este conectată vreo imprimantă la acest racord încercați din nou cu imprimanta pornită.

Următoarea cauză posibilă a erorii ar putea fi, ca nu a fost instalat corect programul de inițializare a cheii hard.

Dacă identificarea cheii a fost urmată de succes, trebuie întroduse datele în rubricile nume utilizator și adresă. Acestea trebuie întroduse în așa fel, cum au fost comunicate la cumpărarea programului chiar dacă între timp acestea s-au schimbat sau au fost întroduse greșit de distribuitorul programului. Acest lucru este important pentru că programul, pe parcurs, verifică corectitudinea acestor date. Corectitudinea întroducerii datelor poate fi verificată de numărul de control afișat de program .

În cazul proiectelor se pot introduce Date utilizator diferite de cele menționate anterior.

La fel definim și codurile, între rubrici nu trebuie să introducem liniuțe, în fiecare rubrică putem întroduce numai șase caractere, ale căror corectitudine se poate verifica prin cifrele de verificare afișate deasupra codului. Dacă posedați mai multe chei atunci aveți posibilitatea de a întroduce codul a maxim opt chei, iar programul va identifica automat cheia racordată.

În final apăsați tasta OK, iar dacă datele au fost întroduse corect, programul va începe să funcționeze.

Upgrade-împrospătarea versiunii de program

Dacă pe parcurs am ajuns la o versiune mai nouă a programului, propunem să instalați versiunea cea mai nouă care poate fi obținută de pe pagina WEB al firmei https://www.winwatt.ro

Începe munca!

Concepția de proiect.

Pentru a nu pierde entuziasmul în legătură cu programul, propunem ca înaintea citirii descrierii proiectului să porniți programul.

Propunem ca din prima încercare să începeți proiectarea unei teme concrete.

A face cunoștință cu programul înseamnă încercarea fișierului exemplu. Acesta va conține structuri, încăperi, clădire. Propunem să faceți cunoștință cu aceste ferestre de dialog, cu toate tastele care apar în program. Altfel înțelegerea acestei descrieri va fi mult mai greoaie.

Proiectarea cu ajutorul programului se efectuează într-un File proiect.

Munca de proiectare începe prin deschiderea unui File de proiect existent sau prin crearea unui fișier nou. Ca urmare toate calculele vor fi salvate automat în acest File proiect deschis sau creat (cu excepția bazei de date independentă de proiect, despre care vorbim detaliat mai târziu). Calculele vor fi salvate automat prin închiderea Fileului de proiect sau prin închiderea programului. Stocarea datelor unui proiect se efectuează imediat după definirea unui element, obținând astfel protecția maximă contra pierderii accidentale de date.

Avem posibilitatea de tranferare a datelor stocate dintr-un proiect în altul, de a copia proiectele sau a le șterge.

Un singur proiect constă din trei fișiere diferite, având același nume dar extensie diferită. Cele trei extensii folosite sunt *.DB, *.MB, *.PX.

Când creăm sau salvăm un proiect ne referim la fișierul cu extensia .DB, dar această extensie este adăugată automat.

Cele trei fișiere cu extensii diferite care definesc un proiect, trebuie să aibă același nume pentru ca proiectul să poată fi accesat.

Crearea unui proiect nou, deschiderea unui proiect existent.

Proiectarea este efectuată într-un fișier proiect, astfel în mod logic, prima fază de proiectare este deschiderea fișierului de proiect, sau dacă dorim să creăm un proiect nou, apăsând pe tasta Proiect nou programul crează automat un proiect nou și deja îl și deschide.

Amândouă procesele pot fi inițiate din meniu, sau prin iconul corespunzător al benzii de comandă. Crearea proiectului nou prin punctul de meniu File | Proiect nou... sau clickând pe iconul din banda de comandă. Deschiderea unui proiect existent: accesăm punctul de meniu File | Deschidere proiect... sau clickând pe iconul din banda de comandă.

La crearea unui proiect numele proiectului trebuie să fie unic în biblioteca de fișiere aleasă, iar în cazul deschiderii proiectului, logic, proiectul cu numele dat deja trebuie să existe în biblioteca aleasă. Extensia fișierului nu trebuie menționată, aceasta poate fi numai .db dar dacă neapărat menționăm extensia atunci poate fi numai db. Denumirile de proiect material.db și WinWatt32.db nu pot fi folosite ca nume de proiect, acestea fiind ocupate deja de program.

Programul memorează denumirea ultimelor patru proiecte deschise și le afișează în submeniul File permițând selectarea directă a acestora.

Datele administrative ale proiectului.

La fiecare proiect putem asocia date administrative prin fereastra de dialog din figura următoare. Accesarea datelor administrative ale unui proiect poate fi obținută prin punctul de meniu File | Date proiect...

Rubrica Proiectant și Data poate fi completată automat la crearea unui proiect nou, despre acesta puteți citi la Setări program.

Cu excepția rubricii Legendă datele de proiect apar pe capul de tabel la imprimare, astfel pe lângă identificarea ulterioară a proiectului datele au rol și la documentare.

Închiderea proiectului

Dacă am dori să trecem la un alt proiect, trebuie să închidem proiectul curent, fiindcă nu pot fi deschise simultan două proiecte într-un program. Închiderea unui proiect poate fi efectuat prin punctul de meniu File | Închidere proiect sau clickând pe iconul din banda de comandă. Ieșirea din program închide simultan și proiectul.

Operații cu proiectele

Operațiile cu proiectele sunt cele obișnuite - salvează sub alt nume și ștergerea.

Prin salvarea proiectului sub un alt nume, se crează o copie al proiectului actual, iar programul deschide automat copia. Operația poate fi pornită din punctul de meniu File | Salvează altfel...

Ștergerea unui proiect poate fi efectuată numai dacă proiectul ales nu este deschis. Operația poate fi efectuată prin punctul de meniu File | Ștergere proiect... Masa de lucru

Masa de lucru este programul însăși, fiind divizată în ferestre diferite. În figura următoare putem observa o fază de proiectare al unui proiect deschis anterior, unde pot fi observate elementele principale al programului.

Meniu Indicator -cap tabel Banda de unelte


Evidență structuri ca icon Evidență deschisă Banda de stare

Indicatorul -cap tabel conține numele proiectului actual. Meniul în diferitele stări ale programului permite efectuarea diferitelor operații: similar se schimbă și banda de unelte. Banda de stare poate conține diferite mesaje, progamul folosește acest instrument îndeosebi pentru afișarea mesajelor de eroare. Partea ce mai voluminoasă a mesei de lucru este ocupată de ferestrele de evidențe, care pot fi plasate și sub formă de icoane.

Meniul

Programul posedă diferite meniuri în diferite faze. Diferitele meniuri au părți comune, cum ar fi: File sau Help , dar și conținutul acestora poate varia în funcție de stare. În general pot exista trei cazuri.

Nu este proiect deschis pentru lucru, în acest caz se pot efectua operații asupra proiectului sau putem întreține baza de date.

Proiectul este deschis dar evidențele nu sunt deschise. În această stare se pot efectua: închiderea proiectului, deschiderea evidențelor sau modificarea setărilor.

În cazul evidențelor deschise pentru evidențe diferite corespund meniuri diferite, corespunzător operațiilor efectuabile în evidența corespunzătoare.

Banda de unelte

Cu ajutorul icoanelor din banda de unelte putem porni comenzi des folosite cu ajutorul mouselui. Semnificația icoanelor este următoarea:

Crearea unui proiect nou

Deschiderea unui proiect existent

Închiderea unui proiect deschis

Deschiderea evidenței de materiale

Deschiderea evidenței de structuri

Deschiderea evidenței de încăperi

Deschiderea evidenței de clădiri

Imprimarea evidenței actuale

Evidențele

Diferitele elemente (materiale, structuri etc.) sunt structurate în liste ordonate, în evidențe. Pe masa de lucru pot fi deschise mai multe evidențe, mărimea, poziția acestora poate fi modificată. O structurare ale acestor ferestre ajută meniul Ferestre. În figura următoare vizualizăm părțile componente ale unei ferestre de evidență.

Cap tabel evidențe Cap tabel dimensionabil


Liste grupuri Bandă de separare Lista de elemente

În capul de tabel este afișat tipul evidenței cum ar fi materiale, structuri etc. precum și numele grupului selectat. Cele două părți ale evidenței sunt separate cu o bandă de separare pe care cursorul se modifică. Când cursorul are forma atunci fragmentarea ferestrei de evidențe poate fi modificată prin apăsarea tastei mouse.

În partea stângă a evidențelor este situată lista de grupuri. Crearea de elemente se poate efectua numai în cadrul grupurilor. Avem posibilitatea de a crea grupuri noi într-un grup cu ajutorul punctului de meniu Grup | Crează. În partea dreaptă a ferestrei de evidențe putem observa elementele din care se compune grupul.

Comenzile referitoare la grupuri și elemente de grupuri pot fi accesate din meniu prin punctul de meniu Grup, sau prin clickare cu tasta dreaptă de mouse pe lista de grup.

Ierarchia grupului poate fi modificată foarte simplu prin metoda "drag&drop". Prindem grupul cu tasta stânga pe mouse și-l deplasăm la locul dorit.

Redimensionarea capului de tabel

Lista de elemente, listele ferestrei de dialog și tabele imprimabile posedă capuri de tabele dimensionabile. Posibilitatea dimensionării capului de tabel permite ascunderea sau vizualizarea unor coloane din tabel, modificarea ordinii coloanelor. Pentru modificarea capului de tabel clickăm cu tasta mouse stânga pe capul de tabel și ca urmare apare o fereastră de tip dialog.

În lista coloane apar elementele care figurează în capul de tabel vizualizând dacă sunt vizibile sau nu. Prima colană care în general este o denumire nu poate fi nevizualizată, celelalte coloane pot fi nevizualizate. Pentru modificarea ordinii în listă avem butoanele Sus și Jos. În rubrica Lățime de coloană putem defini lățimea coloanei (minim 3 caractere).

Dacă coloana nu are lățimea corespunzătoare atunci numai o parte al conținutului va fi vizualizat! Putem seta alinierea conținutului capului de tabel și conținutul celulelor de tabel prin butoanele de setare.

În cazul valorilor numerice putem seta la forma de vizualizare a valorii ca și valoarea 0 să fie vizualizată sau să apară un sens -.

Crearea, ștergerea, renumirea și copierea grupurilor și elementelor.

Operațiile pot fi găsite în submeniul Grupuri, sau în submeniul Elemente, sau prin apăsare tastă dreapta pe mouse, pe elementele din evidența de grupuri sau elemente.

Aici putem copia, renumi și șterge grupuri și elemente.

În cazul grupurilor ștergerea implicită a elementelor grupului se face automat fără nici o avertizare!

Listele ordonate

Pentru elemtele din evidență avem operații efectuabile în grup (importare, exportare și imprimare). Fereastra de dialog corespunzătoare acestuia este următoarea.

Dacă selectăm încăperile pentru exportare sau importare, pătratul din fața denumirii încăperilor apare bifat. Selectarea se face prin clickare pe pătrat. Clickând pe un nume de grup apăsând tasta Shift vom obține selectarea tuturor elementelor din grup.

Materiale

Materialele sunt stocate într-o bază de date independentă de proiecte. Evidența de materiale poate fi accesată din meniu prin punctul de meniu Evidențe | Materiale , sau prin iconul .

Operațiile efectuabile asupra elementelor bazei de date sunt crearea, ștergerea, copierea, renumirea și modificarea datelor materialelor.

Avem posibilitatea de mișcare al materialelor cu ajutorul Clipboardului, și posibilitatea de a transfera datele într-un alt program cu ajutorul comenzilor decupare, copiere exportare și importare.

Cu ajutorul comenzii exportare în fișier putem să transferăm baza de date ale materialelor într-un fișier text care poate fi importat într-un alt program folosit de un alt utilizator.

Fișiere similare le puteți găsi pe pagina web al firmei (https://www.winwatt.ro ) care reprezintă baza de date de materiale actuale. Datele materialelor pot fi imprimate în diferite formate.

Baza de date de materiale a fost creată folosind ca sursă STAS 6472/3-89 și datele furnizate de producători.

Definirea/modificarea datelor de materiale.

Materialele pot fi grupate în trei grupuri principale , cum ar fi "normale", plăci, vopsele" la acestea diferența în proprietăți este că nu putem vorbi despre absorbție de umiditate, iar al treilea grup "Straturile de aer". Modul de definire al datelor este realizat la crearea materialului.

Definirea datelor materialelor "normale"

Nu este obligatorie completarea fiecărei rubrici, de exemplu dintre cele două valori al coef. de transfer de căldură și din cele trei valori ale permeabilității la vapori trebuie să definim numai unul.(Rezistența la permeabilitatea vaporilor în standardele DIN este reprezentată cu m.)

Avem posibilitatea de a introduce grosimea materialului cu toate că nu este o caracteristică al materialului dar ajută o alcătuire mai rapidă al elementului de construcție.

Conținutul de umiditate la începutul uscării trebuie definit numai dacă dorim o verificare al uscării materialului, altfel programul consideră ca dată de bază conținutul de umiditate relativă de 60% propusă de standard, corespunzător începutului sezonului de încălzire. Ne putem abate de la aceste valori de straturi prin introducerea valorii de conținut de umiditate la începutul absorbției.

Valoarea Conținutului de umiditate permisă servește la generearea mesajului de eroare, dacă în stratul respectiv apare un conținut de umiditate mai mare decât valoarea prescrisă. Dacă nu este definită această valoare, atunci programul ne avertizează la un conținut de umiditate peste 75%, pentru că materialele peste această valoare limită deja se pot deteriora sau din cauza condensației capilare apare mucegaiul.

La Izoterma de sorbție programul permite introducerea conținutului de umiditate în valori, corespunzător a 10% de la 10% la 100%, valorile intermediare programul le aproximează prin interpolare liniară. (Introducerea este opțională).

Introducere de date în cazul plăcilor, foliilor și vopselelor.

Introducerea de date este similară ca la materiale normale, cu diferența că la aceste materiale nu putem vorbi despre absorbție de umiditate, pentru că materialul nu este capabil de acest fenomen sau se poate neglija. La fel, dacă nu întroducem valori pentru coeficient de atenuare sau coeficient de transfer termic acest strat va fi neglijat la calcul fără nici o avertizare.

Definirea datelor straturilor de aer

Straturile de aer pot fi descrise din punct de vedere termotehnic numai prin ceoficientul de rezistență la transfer termic. Capacitatea de absorbție al umidității poate fi neglijată. Rezistența la transfer termic însă nu variază liniar cu grosimea stratului de aer. Din această cauză programul permite definirea unei curbe caracteristice prin introducerea valorilor coeficientului de rezistență în funcție de grosime. Valorile intermediare sunt iterate liniar de program. Prin bifarea opțiunii Ventilat setăm dacă această proprietate este valabilă pentru stratul de aer și astfel va fi introdus în structură.

Dacă la introducerea datelor de materiale producătorul materialului a cerut interzicerea modificării datelor în program atunci acestea nu pot fi schimbate.

Structuri

Structurile sunt salvate în proiect. Structurile pot fi accesate prin punctul de meniu Evidență | Structuri sau prin banda de unelte cu ajutorul iconului

Operațiile efectuabile asupra grupurilor și elementelor de grupuri sunt crearea, copierea, renumirea, ștergerea și modificarea datelor de structură.

Avem posibilitatea de mișcare al structurilor cu ajutorul Clipboardului-în proiect sau printre proiecte- și posibilitatea de transferare a datelor de structură în alt program cu ajutorul comenzilor export și import.

Datele structurilor pot fi imprimate în diferite formate.

La crearea unei structuri (element de construcție) putem decide dacă este vorba de o structură multistrat, unde după întroducerea seriei de structuri programul calculează caracteristicile structurii, sau este vorba de o structură cunoscută cu caracteristici cunoscute care va fi întrodusă de noi.

Definirea și modificarea datelor structurilor.

Pentru definirea datelor avem la dispoziție următoarea fereastră de dialog.

Tipul de structură determină și metoda de calcul. Cu modificarea tipului de structură se transcriu valorile coeficienților de transfer termic de suprafață -corespunzător standardului.

Temperatura și conținutul relativ de umiditate al aerului sunt folosite de program la calculul difuziei vaporilor prin structură, acestea trebuie întroduse în program conform standardului.

Putem întroduce valori pentru dimensiunile x și y al structurii care ne vor ajuta la construirea mai ușoară a încăperilor, în primul rând valoarea dimensiunii y.

În cazul pereților sau planșeelor în contact cu solul rubrica Grosimea fundației devine activă.

Valorile DTimax pot fi vizualizate prin apăsarea tastei DTimax . Prin introducerea acestei valori programul va calcula rezistența necesară la transfer termic Ronec și dacă rezistența termică a structurii este mai mică decăt Ronec atunci valoarea Ronec este afișată cu culoarea roșie.

Nivelul pardoselii trebuie întrodus numai la acele tipuri de structuri la care este necesar calculul coeficentului de rezistență de transfer termic al benzii de contur. (de ex. Perete în contact cu solul, pardoseală în contact cu solul).

Intervalul de difuzie este necesar la analiza umidității structurii, stările de echilibru al conținutului de umiditate al structurii nu sunt corespunzătoare și este necesară analiza procesului până la starea de echilibru. De obiciei această valoare este lungimea sezonului de încălzire.

Rezistența la transfer termic este calculată de program și este afișată. Dacă la alcătuirea încăperilor dorim să introducem o altă valoarea al rezistenței la transfer termic, atunci avem la dispoziție această rubrică .

La definierea straturilor structurii avem posibilitatea de a defini ordinea straturilor în structură. Avem la dispoziție două opțiuni: Din exterior spre interior și Din interior spre exterior. La structuri interioare de delimitare această opțiune își pierde importanța.

Introducerea straturilor din baza de date de materiale poate fi efectuată în fereastra de dialog care apare prin apăsarea pe tasta Materiale... . Modificarea datelor unui strat poate fi efectuată prin dubla clickare pe strat sau prin selectarea stratului și apăsând tasta Modifică...

Butoanele În sus și În jos ne ajută la aranjarea straturilor în structură. Tasta Șterge servește pentru ștergerea unui strat din structură, dar înainte de ștergere, programul ne cere acordul.

Tasta Diagramă... servește la vizualizarea diagramei de difuzie a vaporilor.

Alcătuierea structurilor cu ajutorul bazei de materiale

Apăsând pe tasta Materiale din fereastra de definire a structurilor va apare următoarea fereastră de dialog.

În lista superioară figurează straturile ordonate conform opțiunilor Din ext. spre int. sau Din int. spre ext.

În această listă operațiile efectuabile sunt ordonarea, ștergerea, modificarea și renumirea.

Lista inferioară a ferestrei de dialog vizualizează lista ordonată al bazei de materiale. Lista din partea dreaptă ne arată conținutul unui grup ales din lista din stânga. Pentru introducerea unui material după selectare avem tasta Preia.

Pentru preluarea unui material din lista de materiale mai avem posibilitatea cu tasta dreapta de pe mouse clickând pe materialul ales.

Definirea, modificarea datelor straturilor

În fereastra de dialog de alcătuire a straturilor clickănd pe materialul ales putem deschide o fereastră de dialog în care putem modifica datele stratului.

Aici ne întîlnim cu fereastra de dialog anterior amintită.

Dacă producătorul materialului respectiv a cerut interzicerea modificării parametrilor materialului atunci aceste date nu pot fi schimbate.

Diagrama de difuzie al vaporilor și raportul analizei difuzie vaporilor

Accesând tasta Diagramă din fereastra de dialog de definire a structurii obținem fereastra de vizualizare al diagramei difuziei vaporilor.

Dependent de setarea programului, programul vizualizează presiunea parțială a vaporilor de apă în structură în funcție de temperatură sau grosimea straturilor.
Diagrama din figură este reprezentată în funcție de temperatură.

Liniile gri reprezintă limitele straturilor care alcătuiesc structura, iar linia albastră reprezintă curba de saturație a vaporilor. Dacă din cauza intersecției a fost nevoie de modificarea presiunii parțiale, atunci această presiune modificată va fi trasată cu linie verde continuă iar curba presiunii parțiale nemodifcate va fi trasată cu linie verde întreruptă. Dacă această curbă coincide pe un segment de curbă sau se intersectează cu curba presiunii de saturație atunci acest segment de curbă este trasată cu culoarea roșie.

Dacă setăm trasarea diagramei în funcție de grosimea straturilor, atunci curba temperaturii va fi trasată cu culoarea roșie.

Mișcând cursorul asupra diagramei în lista straturilor, se selectează stratul în care cursorul se află la momentul dat și în partea dreapta sus al ferestrei de dialog sunt afișate parametrii punctului actual din diagramă. Sub parametrii punctului actual putem citi raportul referitor la structură generat de program .

Definirea datelor structurilor cunoscute.

Dacă parametrii unei structuri sunt cunoscuți dintr-un alt calcul sau nu pot fi calculate ca structură multistrat ( de ex. Uși, ferestre etc.), atunci pot fi introduse ca structuri cunoscute. Pentru introducerea datelor avem la dispoziție următoarea fereastră de dialog:

Aici putem definii Tipul, dimensiunile, Coeficientul de rezistență la transfer termic, și masivitatea termică. Dacă este vorba de o structură de geam putem introduce suprafața propriu zisă de geam, coeficientul de filtrație conform STAS și lungimea rostului de infiltrație. Tasta STAS afișează datele coeficienților de infiltrație conform STAS.

Tipuri de structură

Unele tipuri de structuri determină metoda de calcul. Tipurile de structuri folosibile sunt.următoarele:

Perete exterior Perete interior
pardoseală (în contact cu solul) acoperiș
planșeu pod planșeu pivniță
planșeu asupra arcadei planșeu interior (răcind spre sus)
planșeu interior (răcind spre jos) perete în contact cu solul

Pentru structuri cunoscute avem următoarele tipuri:

Fereastră (ext.) Fereastră (int.)
Ușă (ext.) Ușă (int.)
Ușă cu geam (ext.) Luminator

Punte termică (ext.)  Punte termică (int.)

În cazul structurii tip pardoseală în contact cu solul sau Perete în contact cu solul programul -în funcție de nivelul pardoselii față de cota terenului- va calcula conform STAS valoarea coeficientului de rezistență termică.

Putem întroduce datele de calcul conform STAS de ex. grosimea fundației, nivelul apei freatice, valoarea admisă Dtimax, coeficientul de transfer termic al solului și masivitatea termică.

Programul, la întroducerea valorii DTimax ne calculează automat conform STAS valoarea coeficientului de Rezistență la transfer termic necesare. R0nec.

Programul, după alcătuirea structurii, calculează unele proprietăți fizice și termotehnice care vor fi afișate sub valoarea calculată al Ronec

Calcule referitoare la structuri multistrat

În cazul structurilor multistrat programul efectuează următoarele calcule:

coeficient de rezistență la transfer termic R [m2K­­­/W]

Coeficientul de atenuare și Decalajul transmisiei de căldură

masa specifică a structurii

masa specifică absorbantă de căldură

coeficientul de absorbție de căldură (în cazul planșeelor și pardoselilor)

trasarea diagramei de difuzie a vaporilor, stabilirea conținutului de vapori în starea de echilibru.

Calculul coeficientului de rezistență la transfer termic

Calculul coeficientului de rezistență la transfer termic se calculează consform STAS. Programul determină fluxul de căldură printr-o structură alcătuită din straturi plane omogene, perpendiculare pe direcția fluxului. Coeficentul de transfer termic rezultat este calculat cu relația:

R= 1/k   [m2K­/W]

Pentru anumite tipuri de structuri programul va calcula coeficientul de Rezistență termică al benzii de contur conform STAS.

Verificarea grafică a difuziei vaporilor de apă în interiorul elementelor de construcții.

Pentru a înțelege datele calculate de program propunem citirea capitolului Protecția termică a clădirilor din Manualul de Instalații, volumul-Instalații de încălzire editura Artecno-2002 sau alte lucrări de specialitate.

În fereastra de dialog pentru introducerea straturilor structurii, putem introduce datele aerului exterior conform zonelor eoliene (vezi. Cap. 2.2.5.1) Temperaturile exterioare medii corespunzătoare zonelor eoliene sunt:

Zona I. Tem=+10,5 C

Zona II. Tem=+9,5 C

Zona III. Tem=+7,5 C

Zona IV. Tem=+6,5 C

Pentru aceste temperaturi verificăm structura. Pentru trasarea diagramei de difuzie a vaporilor de apă avem la dispoziție tasta Diagramă.

Dacă curba presiunii de saturație a vaporilor de apă și curba de presiune parțială a vaporilor de apă din straturi nu se intersectează și nu avem acumulare de condens de la an la an structura este corespunzătoare.

Calculul cantității de vapori care se condensează în elementul de construcție în perioada rece al anului se efectuează conform punctului 2.2.5.2 din Capitolul 2. Manual de Instalații/volumul -Instalații încălzire. (pag.25)

Dacă în structură nu apare condens atunci în partea inferioară a ferestrei de dialog apare mesajul Structură CORESPUNZĂTOARE!

ÎNCĂPERI

Încăperile sunt salvate în baza de date al proiectului. Evidența încăperilor se poate deschide prin apăsarea iconului sau prin punctul de meniu Evidențe | Încăperi

Operațiile efectuabile aici asupra grupurilor de elemente și asupra elementelor sunt cele amintite anterior cum ar fi copiere, ștergere, creare, renumire, etc.

Avem posibilitatea de a mișca încăperile dintr-un grup în altul cu ajutorul comenzii Decupare.

Prin această posibilitate putem crea ușor o clădire cu multe nivele similare creând numai un nivel intermediar și exportând-importând, putem crea nivelele dorite prin simplă renumire.

Toate datele încăperilor pot fi imprimate în diferite forme.

Definirea/modificarea datelor încăperii.

Înainte de a crea o încăpere trebuie să definim mai întîi clădirea la care trebuie să asociem încăperea. Pentru definirea datelor avem la dispoziție următoarea fereastră de dialog

Datele sunt structurare în diferite cartoteci în fereastra de dialog ca Date generale, Pierderi de căldură, Aportul de căldură, Radiatoare, și Încălzire prin suprafață. În partea inferioară a ferestrei de dialog avem la dispoziție trei cartoteci, ca Structuri delimitatoare, Radiatoare și Paletă încălzire prin suprafață.

Încăperi/Date generale

La datele generale definim clădirea căruia îi aparține încăperea și definim Funcția încăperii.

Pe baza înălțimii și suprafața încăperii programul va calcula volumul încăperii. Dacă această valoare nu este corespunzătoare putem întroduce valoarea dorită. Volumul încăperii va fi folosit de program la calculul pierderilor de căldură prin infiltrație sau prin număr de schimb orar al volumului de aer. Suprafața încăperii este folosită și la calculul masei specifice a încăperii și a clădirii. Această valoare poate fi completată cu o valoare de compensație. Această posibilitate a fost creată din cauza faptului, că la calculul pierderilor de căldură a încăperilor nu întroducem toate elementele de construcții dar acestea trebuie figurate în masa specifică a clădirii.

La setări proiect putem selecta dacă dorim sau nu calcularea Pierderilor de căldură sau al Aportului de căldură.

În fereastra de dialog care afișează pierderea totală de căldură vor apare puterile de căldură cedate de radiatoarele bitubulare sau monotubulare alese și puterea cedată de suprafețele de încălzire.

Încăperi/Structuri delimitatoare

În fereastra de dialog de definire al proprietăților încăperii în partea inferioară avem o tasta Structuri prin care putem introduce structurile anterior create care vor delimita încăperea. Aceste structuri pot fi ordonate în listă cu ajutorul butoanelor Jos și Sus. Acestea ajută la ordonare structurată pentru a controla evitarea unor suprafețe delimitatoare. Deseori avem nevoie să scădem de exemplu suprafețele ferestrelor din suprafețele pereților cu orientare similară. Pentru efectuarea acestei scăderi după ce am introdus ambele suprafețe avem o rezolvare ușoară. Apăsând tasta Shift "prindem" structura cu suprafața de scăzut și deplasăm asupra structurii din suprafața căruia trebuie să sc dem. Cum cursorul ajunge asupra unei alte structuri apare un semn -A semnificând că dacă eliberăm tasta Shift scăderea se face automat.

Pierderile de căldură

Fereastra de dialog din figură arată datele din care programul va calcula pierderea de căldură a încăperii.

La temperatura exterioară de calcul putem întroduce și altă valoare care diferă de temperatura exterioară definită la setări proiect.

Prin bifarea opțiunii Aportul din radiația solară rezultă scăderea căldurii rezultate din radiația solară prin ferestre din pierderea de căldură. Un caz similar este cel al întroducerii Puterii surselor interioare de căldură.

Programul va afișa separat pierderea de căldură prin transmisie, pierderea de căldură prin infiltrație și suma acestora Pierderea totală de căldură.

Partea dreaptă a ferestrei de dialog ne oferă metodele de calcul al pierderilor de căldură prin infiltrație. Ultima metodă Pe baza infiltrației reprezintă pierderile de căldură prin rosturile de infiltrație. Tasta STAS afișează o fereastră de dialog din care putem alege valoarea coeficientului de corecție E în funcție de zonele eoliene și numărul de nivele.

Aportul de căldură

Programul calculează pe baza Temperaturii interioare de calcul aporturile de căldură prin ferestre și structuri masive provenite din transmisie și radiație solară.

Pentru alte aporturi cum ar fi căldura cedată de oameni, corpuri de iluminat, căldura cedată de materiale introduse, sau alte aporturi de căldură avem la dispoziție taste cu diferite denumiri. Dacă apăsăm pe tasta cu denumirea corespunzătoare apare o fereastră de dialog în care putem întroduce aporturile de căldură corespunzătoare.

Diagrama va afișa valorile orare ale aporturilor de căldură făcând distincție cu diferite culori pentru aporturi diferite. Dacă clickăm cu mouse-ul asupra unei coloane corespunzătoare unui aport orar, în partea dreaptă al ferestrei de dialog vom vedea detaliat valorile aporturilor corespunzătoare orei date.

Radiatoare

Trecând la cartoteca Radiatoare va apare imediat o fereastră de dialog în care partea inferioară conține paleta de radiatoare și parametrii de alegere, iar partea superioară arată radiatoarele deja alese.

Aici amintim numai rolul tastelor Mărește și Micșorează se referă la modificarea dimensiunii radiatoarelor.

Paleta de radiatoare

Din lista paletelor de radiatoare putem alege grupul de radiatoare din care alegem radiatoarele care vor acoperi necesarul de căldură a încăperii. Pe lângă Tt și Tr avem posibilitatea de întroducere al coeficientului global de modificare al puterii radiatoarelor. Dacă dorim ca pierderea de căldură să fie acoperită de mai multe radiatoare similare atunci la Nr. buc. putem întroduce numărul radiatoarelor.

La rubrica Q apare cu semnul + valoarea pierderilor de căldură de acoperit, iar dacă am supradimensionat radiatoarele atunci surplusul apare cu semnul minus.

Clickând cu mouse asupra unui radiator ales sau pe tasta Modifică apare o fereastră de dialog în care putem verifica datele termotehnice ale radiatorului și putem defini datele hidraulice. (Vezi program.)

Alcătuirea încăperilor

Pentru alcătuirea încăperilor avem o fereastră de dialog care apare prin apăsarea tastei Structuri în fereastra de dialog în care definim proprietățile încăperii.

Lista din partea inferioară conține structurile anterior create. Pentru a introduce o structură delimitatoare trebuie să definim câteva proprietăți cum ar fi, orientarea, înclinarea. etc. Distingem două tipuri de structuri. Structură masivă și Structură tip fereastră.

În cazul structurilor tip fereastră trebuie să definim unele proprietăți ale suprafeței cum ar fi: dacă suprafața este însorită sau nu, factorul solar al ferestrei, factorul de umbrire și raportul d/H al parasolarului unde d reprezintă extinderea de la suprafața peretelui al parasolarului iar H este înălțimea totală a ferestrei.

Matricea de acoperire ne ajută să descriem elementele care acoperă radiația solară. Cu linie roșie am trasat traiectoria Soarelui coresponzător oreintării. Pentru a înțelege ușor folosirea acestei matrici presupunem că suprafața cu carouri este fereastra, noi ne uităm din mijloc spre exterior și dacă avem acoperire dintr-o oarecare direcție, cu ajutorul mouse-lui reprezentăm cu aproximație. Sunt semnificative suprapunerile care intersectează traiectoria Soarelui (curba roșie).

La introducerea structurilor delimitatoare apare o fereastră de dialog în care vom mai putea schimba dimensiunile, orientarea, proprietățile termotehnice și numărul elementelor.

Scăderea suprafețelor ferestrelor din suprafața pereților se poate efectua în modul susamintit, prin metoda drag&drop apăsând tasta Shift.

În cazul elementelor de construcție în contact cu solul avem o fereastră de dialog în care putem întroduce datele necesare pentru calculul pierderilor de căldură. (Vezi Manual de Instalații/Instalații de încălzire pag.43 cap.3/3.1.1.2, editura ARTECNO).

În cazul pardoselilor și al pereților în contact cu solul dimensiunile x și y trebuie astfel întroduse, ca produsul lor să rezulte suprafața totală perete+pardoseală în contact cu solul. Putem defini temperatura solului, masiviatea termică al solului lungimea benzii de contur în contact cu solul și în contact cu încăperile învecinate, iar valoarea Rbc este oferită de program conform tabelului 3.1.5 pag.44 Manual de Instalații/Încălzire.

După ce am construit încăperea prin alcătuirea listei elementelor delimitatoare, putem modifica oricând proprietățile acestor elemente prin dublă clickare pe element, iar programul va recalcula automat pierderile și aporturile de căldură.

Aporturi de căldură

Căldura cedată de oameni.

Pentru introducerea căldurii cedate de oameni avem o fereastră de dialog.

În această fereastră de dialog putem crea grupuri ale căror cedare de căldură poate fi definită prin tipul activității, numărul persoanelor și intervalul cedării căldurii. După ce am creat grupurile prin clickare pe tasta OK programul va calcula automat puterea totală cedată de oameni.

Căldura provenită din corpurile de iluminat

Aportul de căldură provenit de la corpurile de iluminat poate fe definită într-o fereastră de dialog. Aici putem crea grupuri de corpuri de iluminat care vor fi determinate prin puterea totală cedată, tipul corpurilor de iluminat și intervalul de cedare.

După crearea grupurilor, prin clickare pe tasta OK programul va însuma aporturile, adăugând acestea la aportul total de căldură.

Aporturi prin infiltrație

În cazul calculului aporturilor de căldură prin infiltrație avem o fereastră de dialog în care distingem diferite cazuri. Figura următoare arată această fereastră de dialog.

La fel ca în cazurile aporturilor anterioare putem crea grupuri de aporturi de diferite tipuri

Aici putem introduce și aporturile de căldură provenite din ventilație forțată.

De exemplu cazul clădirilor, când rația de aer proaspăt este asigurată prin 50m3/h/pers cu aer 18 C.

Aportul de materiale provenit de la materiale introduse

Ca și în cazurile anterioare, avem și aici o fereastră de dialog în care putem crea diferite grupuri de aporturi definite prin temperaturile de întrare/ieșire, căldura specifică și cantitatea orară depozitată.

.

Alte aporturi

Aici putem întroduce de exemplu puterea cedată de calculatoare, de aparatele electrice. Putem crea diferite grupuri cu diferite cedări de căldură și diferite intervale.

Modificarea globală a temperaturilor

Dacă dorim să modificăm câteva temperaturi în cazul mai multor încăperi, programul ne oferă o posibilitate. Prin punctul de meniu Utilitari |  Schimbare temperaturi... obținem o fereastră de dialog în care apare lista încăperilor cu pătrățele de bifat și tipurile de temperaturi care pot fi schimbate.

Modificarea globală a proprietăților elementelor de construcții.

Prin punctul de meniu Utilitari | Schimbarea structurilor... apare o fereastră de dialog în care avem lista încăperilor în care prin bifare selectăm încăperile în care efectuăm modificările.

În partea dreaptă a ferestrei de dialog avem două taste Fișier . Aici putem selecta tipurile de structuri pe care dorim să le modificăm, iar mai jos introducem noile date.

Rotirea, oglindirea încăperilor.

Prin punctul de meniu Utilitari | Rotirea, oglindirea încăperilor... obținem o fereastră de dialog. În partea stângă avem lista încăperilor în care prin bifare selectăm încăperile. Rotirea se efectuează prin întroducerea unghiului de rotire corespunzător sensului orar.

Oglindirea se face prin determinarea axei de oglindire. 0 corespunde direcției Nord, 90 corespunde direcției Est etc.

Rearanjarea încăperilor în altă clădire

În cazul în care avem mai multe clădiri și dorim să atașăm mai multe încăperi la o altă clădire progamul ne oferă o soluție. Fereastra de dialog care apare prin punctul de meniu Utilitari | Rearanjare în altă clădire...

Apare o fereastră de dialog în care bifăm încăperile de modificat apoi selectăm clădirea de destinație și apăsăm tasta OK.

Clădiri

Clădirile aparțin unui proiect. Datele clădirilor pot fi vizualizate numai dacă am deschis deja un proiect prin apăsarea iconului sau prin punctul de meniu Evidențe | Clădiri

Pe lângă imprimarea datelor clădirii putem exporta, importa, copia, șterge și modifica clădirile.

Definirea/modificarea datelor clădirilor

În fereastra de dialog avem trei cartoteci Date generale, Necesar de căldură+energetică, Aportul de căldură.

Date generale

Pe această cartotecă putem selecta, dacă clădirea aparține unei alte clădiri sau nu. Acest caz se poate ivi când avem un ansamblu de clădiri și dorim să obținem rezultate și în ansamblu și parțial pe clădirile componente.

Necesarul de căldură

Această fereastră de dialog afișează pierderile de căldură a clădirii, puterea totală al radiatoarelor bitubulare și monotubulare și puterea totală a încălzirii prin suprafață. În partea inferioară avem un tabel al încăperilor cu aporturi și pierderi de căldură.

Aportul de căldură

Fereastra de dialog ne afișează rezultatul aporturilor de căldură într-o diagramă orară. În partea dreaptă avem aportul totalizat și aporturile detaliate.

Dacă mișcăm cursorul asupra diagramei putem observa maximele din intervalul de timp dat.

Folosirea Clipboardului

Cu ajutorul Clipboardului putem transfera elementele calculate și create de program în alte programe.

Cu ajutorul comenzilor decupare și copiere plasăm în Clipboard elementul dat.

Plasarea în grup se poate efectua cu ajutorul comenzii Export.

Exportarea cu ajutorul Clipboardului.

Toate elementele din lista de Evidență pot fi exportate din program pentru a fi introduse într-un program de editat texte, sau pentru a fi reîntroduse sub alt nume.

Dacă întrăm într-unul din elementele din evidență în meniul Editare se activează comanda Export. Când activăm comanda de exportare apare o fereastră de dialog în care trebuie să selectăm elementele din grupul dat care va fi exportat.

Importarea cu ajutorul Clipboardului

Dacă am exportat de exemplu câteva încăperi și dorim să creăm un alt nivel cu încăperi similare, prin comanda Importare apare o fereastră de dialog.

Această fereastră va arăta elementele copiate în Clipboard, dar ca să nu fie în conflict cu cele existente în proiect, înainte de importare schimbăm numele acestora sau denumirea nivelului. Această renumire se poate efectua prin clickare cu mouse pe denumirea existentă din listă.

Imprimarea

Elementele evidenței (Materiale, Structuri, Încăperi, Clădiri etc...) pot fi imprimate separat. Dacă suntem în evidența Încăperilor putem imprima numai lista încăperilor sub diferite forme (vezi program). Rezultatele calculelor referitoare la Clădiri pot fi imprimate din evidența de clădiri.

Fiecărui grup din evidență la imprimare îi va corespunde o fereastră de dialog.

În locul descrierii acestora propunem încercarea imprimării direct din program. Această metodă este mult mai ușoară. Inaintea imprimării propunem previzualizarea cu ajutorul tastei Vizualizare.

Setări

Există două tipuri de setări. Setări proiect și Setări program. Setările de program vor influența funcționarea programului și vor fi valabile uniform pentru fiecare proiect. Setările proiect sunt salvate în proiectul actual și sunt valabile numai penrtu proiectul actual.

Setări program

Date proiect

La crearea unui proiect nou datele din proiect se vor completa automat cu datele întroduse.

Pagină de imprimare

Setăm marginile paginii.

Cu opțiunea Articolele pe pagini separate elementele evidențelor vor fi imprimate pe pagin separate.

Cu opțiunea Imprimare colorată autorizăm imprimarea colorată.

Putem imprima logo-ul firmei proiectante, putem modifica mărimea literelor etc..

(Propunem păstrarea tipului de literă Times New Roman 10).

Comportament

Putem defini proprietățile de funcționare al programului și comportamentul acestuia în afișarea și analiza rezultatelor, precum și afișarea mesajelor de avertizare. (Vezi program.)

Coduri

Aici întroducem codurile necesare cheii hard. Acestea au fost descrise mai sus.

Setări proiect

Aceste setări trebuie efectuate imediat după crearea unui nou proiect. În fereastra de dialog vom avea numeroase cartoteci care corespund diferitelor faze de proiect.

Dacă acestea sunt corect completate ne vor ajuta mult pe parcursul proiectării.

Dintre aceste cartoteci menționăm numai două, celelalte vor fi evidente pentru utilizator după deschidere :

Structuri

Pentru analiza difuziei vaporilor prin structură, este nevoie de starea aerului exterior și interior. Acesta însă nu este temperatura exterioară de calcul ci temperatura medie în sezonul rece (Vezi Manual de Instalații/Instalații de încălzire cap.2 par. 2.2.5.1 pag. 24.) Putem introduce nivelul pardoselii, nivelul apei freatice, și coeficientul de transfer termic al solului.

Pierderi de căldură

Întroducem temperatura exterioară de calcul corespunzătoare zonei eoliene și temparatura interioară de calcul. Putem introduce valori presetate pentru adaosuri la pierderile de căldură AO și AC.

Putem introduce valoarea CM al coeficientului de corecție al fluxului de căldură (Vezi: Manual de Instalații/Instalații de încălzire pag. 42 cap.2. 3.1.1.1)

Introducem valoarea temperaturii solului.

Putem introduce valoarea vitezei vântului pentru zona respectivă și factorul de corecție E.

Întreținerea bazei de date

Baza de date poate fi deschisă prin punctul de meniu Baza de date.. care apare imediat după pornirea programului sau când nu avem nici un proiect deschis.

Pentru întreținerea bazei de date avem următoarea fereastră de dialog:

Aici avem lista ierarhică ordonată pentru toată baza de date.

Această bază de date poate fi modificată, extinsă sau restrânsă de către utilizator.

Toate elementele din baza de date pot fi exportate în fișier tip *.xml.

Aceste fișiere pot fi transcrise și reîntroduse ca elemente noi.

Generarea bezei restrânse de date

Dacă dorim să lucrăm numai cu anumite tipuri de materiale putem să generăm din baza completă de date o bază restrânsă cu ajutorul tastei Generare bază de date restrânsă. În noua bază de date vor apare numai cele bifate (selectate) anterior.

Helpul

Folosirea Helpului nu necesită o instrucțiune deosebită.

Helpul ne oferă un conținut și o căutare după temă.

Căutarea pe bază de temă va afișa toate capitolele unde apar cuvintele căutate.

Conținut

Să folosim programul!

Începe munca!

Concepția de proiect.

Crearea unui proiect nou, deschiderea unui proiect existent.

Datele administrative ale proiectului.

Închiderea proiectului

Operații cu proiectele

Meniul

Banda de unelte

Evidențele

Redimensionarea capului de tabel

Crearea, ștergerea, renumirea și copierea grupurilor și elementelor.

Listele ordonate

Materiale

Definirea/modificarea datelor de materiale.

Definirea datelor materialelor "normale"

Introducere de date în cazul plăcilor, foliilor și vopselelor.

Definirea datelor straturilor de aer

Structuri

Definirea și modificarea datelor structurilor.

Alcătuierea structurilor cu ajutorul bazei de materiale

Definirea, modificarea datelor straturilor

Diagrama de difuzie al vaporilor și raportul analizei difuzie vaporilor

Definirea datelor structurilor cunscute.

Tipuri de structură

Calcule referitoare la structuri multistrat

ÎNCĂPERI

Definirea/modificarea datelor încăperii.

Încăperi/Date generale

Încăperi/Structuri delimitatoare

Pierderile de căldură

Aportul de căldură

Radiatoare

Alcătuirea încăperilor

Aporturi de căldură

Căldura cedată de oameni.

Căldura provenită din corpurile de iluminat

Aporturi prin infiltrație

Aportul de materiale provenit de la materiale introduse

Alte aporturi

Modificarea globală a temperaturilor

Modificarea globală a proprietăților elementelor de construcții.

Rotirea, oglindirea încăperilor.

Rearanjarea încăperilor în altă clădire

Clădiri

Definirea/modificarea datelor clădirilor

Folosirea Clipboardului

Exportarea cu ajutorul Clipboardului.

Importarea cu ajutorul Clipboardului

Imprimarea

Setări

Setări program

Setări proiect

Întreținerea bazei de date

Generarea bezei restrânse de date

Helpul

Conținut


Document Info


Accesari: 4713
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )