Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Alcooli. Fenoli

Chimie


Alcooli. Fenoli

. Care din compusii de mai jos reactioneaza atāt cu fenolul cāt si cu metanolul?a) KCl;

b) NaOH;

c) Na;

d) K2CO3;

c) NaCN.

. Care este alcoolul ce nu da coloratie verde cu dicromatul de potasiu īn mediu de acid sulfuric?

a) alcool sec-butilic;

b) alcool n-butilic;

c) 3-metil-2-butanol;

d) 2-metil-1-butanol;

e) 2-metil-2-butanol.

. Precizati care dintre urmatorii compusi nu reactioneaza cu o-crezolul?

a) Br2/FeBr3;

b) Na;

c) NaOH;

d) Cl2/FeCl3;

e) CH3COOH.

4*. Care din reactiile mentionate poate fi folosita pentru obtinerea p-iodo-clorobenzenului?

a) p-clorofenol si HI;

b) iodobenzen si HCl;

c) p-iodofenol si Cl2/FeCl3;

d) clorobenzen si I2/HNO3;

e) nici una dintre reactiile de mai sus.

. Care din urmatoarele afirmatii este corecta?

a) fenoxizii sunt substante ionice insolubile īn apa;

b) ionii alcoxid au caracter acid;

c) alcoolii nu pot forma legaturi de hidrogen cu apa;

d) moleculele de alcooli nu se pot asocia prin legaturi de hidrogen;

e) alcoolii inferiori sunt solubili īn apa.

. Prin oxidarea o- si m-crezolului cu permanganat de potasiu si acid sulfuric se obtin:

a) izomeri de catena;

b) izomeri de pozitie;

c) izomeri de functiune;

d) omologi;

e) compusi identici.

. Compusul obtinut prin reactia hidroxibenzenului cu hidroxid de sodiu se trateaza cu acid acetic, iar īn urma reactiei rezulta:

a) acid benzoic si acetat de sodiu;

b) fenol si acetat de sodiu;

c) fenol si acid acetic;

d) fenoxid de sodiu si acetat de sodiu;

e) nu are loc reactia.

8*. Alcoolii monohidroxilici saturati au formula generala:

a)      CnH2n+1OH;

b)      CnH3nOH;

c)      CnH2n+2OH;

d)      CnH2nOH;

e)      CnH2n-1OH.

9*. Cāti alcooli secundari au formula moleculara C5H12O?

a)      b) 2; c) 1; d) 4; e) 3.

. 2-Metil-2-hexanolul se poate obtine prin hidratarea:

a)      2-heptenei;

b)      3-metil-1-hexenei;

c)      2,3-dimetil-1-pentenei;

d)      2-metil-1-hexenei;

e)      2-heptenei.

. Cum se poate obtine 3-hidroxi-ciclopentena pornind de la ciclopentena?

a)      printr-o reactie de substitutie;

b)      printr-o reactie de oxidare cu permanganat de potasiu, īn solutie slab bazica;

c)      printr-o reactie de substitutie alilica, urmata de o hidroliza bazica;

d)      printr-o reactie de aditie a apei;

e)      prin topire alcalina.

12*. 3-Metil-1-butanolul se obtine din 1,1-dicloro-3-metilbutan prin:

a)      tratare cu hidroxid de potasiu;

b)      hidroliza īn mediu bazic;

c)      hidroliza īn mediu bazic si deshidratare;

d)      hidroliza īn mediu bazic, oxidare, reducere;

e)      hidroliza īn mediu bazic, eliminare de apa si reducere.

13*. Cāti alcooli secundari, cu formula moleculara C6H14O, exista?

a)      5; b) 6; c) 4; d) 3; e) 2.

14*. Substantele organice care prin hidroliza īn mediu bazic, formeaza numai alcooli primari sunt de tipul:

a)      R-CH2-X;

b)      R-CHX-R;

c)      R-CX3;

d)      R-CHX2;

e)      R-CX2-R.

15*. Indicati alcoolul cu formula moleculara C6H14O care, la deshidratarea cu acid sulfuric formeaza o alchena, iar aceasta prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric se transforma īn acetona si acid propionic:

a)      2-hexanolul;

b)      3,3-dimetil-2-butanolul;

c)      2,3-dimetil-2-butanolul;

d)      2,2-dimetil-2-butanolul;

e)      2-metil-2-pentanolul.

16*. Indicati compusul ce reactioneaza cu hidroxid de sodiu:

a) metoxibenzenul;

b)      hidrochinona;

c)      alcoolul benzilic;

d)      n-butanolul;

e)      1,2,3-propantriolul.

17*. Alcoolul benzilic se obtine prin:

a)      hidroliza īn mediu bazic a clorurii de benzil;

b)      hidroliza īn mediu bazic a clorurii de benziliden;

c)      hidroliza īn mediu bazic a clorobenzenului

d)      oxidarea benzenului;

e)      oxidarea ciclohexanului.

18*. Numarul alcoolilor monohidroxilici tertiari ce contin 18,18 % oxigen este:

a) 3; b) 5; c) 3; d) 1; e) 2.

. Eterul format din doi moli de alcool benzilic este:

a) dibenzileter;

b) benzilmetileter;

c) difenileter

d) benzilfenileter;

e) benziletileter.

. Prin hidroliza esterilor īn mediu bazic rezulta:

a) acidul si alcoxidul corespunzator;

b) alcoolul si sarea acidului corespunzator;

c) numai alcoolul pentru ca acidul este volatil;

d) numai acidul deoarece alcoolul este volatil;

e) un amestec de acid si alcool.

21*. Prin oxidarea 2-metil-2-pentanolului cu dicromat de potasiu si acid sulfuric se formeaza:

a)      2-pentanona;

b)      acid pentanoic;

c)      acid etanoic si acid propanoic;

d)      acetona si acid propanoic;

e)      nici una din substantele de mai sus.

. Cu unul din reactantii de mai jos, alcoolul p-hidroxibenzilic va reactiona īn raport molar 1:2. Care este acesta?

a)      Na;

b)      CH3-CH2-COOH;

c)      NaOH;

d)      CH3-CH2-OH;

e)      NaHCO3.

. Alcoolii secundari se pot oxida la cetone cu:

a)      dicromat de potasiu si acid sulfuric;

b)      permanganat de potasiu īn mediu bazic;

c)      permanganat de potasiu si apa;

d)      permanganat de potasiu si acid sulfuric;

e)      alcoolii secundari sunt rezistenti la oxidare.

24*. Dintre metodele pentru obtinerea alcoolului sec-butilic indicate oxidarea butanalului (A), reducerea butanonei (B), hidroliza bazica a 2-clorobutanului (C), aditia apei la 1-butena, īn prezenta bazelor (D), aditia apei la 1-butena, īn prezenta H2SO4 (E), sunt corecte:

a)      A, B, C;

b)      B, C, D;

c)      A, C, E;

d)      C, D, E;

e)      B, C, E.

25*. Testul de alcoolemie se realizeaza cu:

a)      solutie apoasa de permanganat de potasiu (KMnO4/H2O);

b)      solutie apoasa de dicromat de potasiu (K2Cr2O7/H2O);

c)      solutie acidulata de dicromat de potasiu (K2Cr2O7/H2SO4);

d)      solutie acidulata de permanganat de potasiu (KMnO4/H2SO4);

e)      solutie apoasa de dicromat de potasiu (K2Cr2O7/H2O).

. Numarul diolilor saturati, aciclici, stabili, cu 5 atomi de C, este:

a)      13; b) 12; c) 8; d) 16; e) 14.

. Dintre substantele de mai jos, caracterul acid cel mai pronuntat este prezentat de:

a)      metanol;

b)      etanol;

c)      apa;

d)      rezorcina;

e)      acetilena.

. Cāti dintre izomerii cu formula moleculara C8H10O nu reactioneaza cu sodiu?

a)      2; b) 7; c) 3; d) 4; e) 5.

29*. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la fenol este incorecta?

a)      are actiune antiseptica;

b)      este foarte putin solubil īn apa;

c)      este o substanta toxica si coroziva;

d)      are caracter slab acid;

e)      are caracter slab bazic.

30*. Care este denumirea compusului Y din reactia de mai jos?

C6H5-O-Na+ + Y ─> C6H5OH + CH3COO-Na+

a)      clorura de acetil;

b)      clorura de metilen;

c)      acid acetic;

d)      clorura de metil;

e)      clorura de etil.

31*. Una din substantele urmatoare, tratata cu clorura de acetil duce la formarea acetatului de fenil:

a)      toluenul;

b)      acetofenona;

c)      metanolul;

d)      fenolul;

e)      fenoxidul de sodiu.

32*. o-Hidroxi-metoxibenzenul:

a)      este un difenol;

b)      este un diol;

c)      are un OH fenolic si un OH alcoolic;

d)      are functiile fenol si eter;

e)      are functiile alcool si eter.

33*. Prin tratarea fenolului cu formiat de sodiu rezulta:

a)      fenoxid de sodiu si acid formic;

b)      fenoxid de sodiu si apa;

c)      fenoxid de sodiu si formiat de sodiu;

d)      fenoxid de sodiu, dioxid de carbon si apa;

e)      nu reactioneaza.

34*. Care dintre substantele de mai jos reactioneaza cu hidroxidul de sodiu?

a)      metanolul si alcoolul benzilic;

b)      n-butanolul si anisolul;

c)      fenilmetileterul si izopropanolul;

d)      metanolul si dietileterul;

e)      pirocatechina si rezorcina.

35*. Care dintre compusii de mai jos reactioneaza cu 2 moli de hidroxid de sodiu, chiar la un exces mare de hidroxid de sodiu?

a)      fenilmetanolul;

b)      1,3,5-trihidroxibenzenul;

c)      pirocatechina;

d)      pirogalolul;

e)      alcoolul p-hidroxi-benzilic.

36*. Denumirea stiintifica a pirogalolului este :

a)      1,3-benzendiol;

b)      1,2,3-benzentriol;

c)      1,3,5-benzentriol;

d)      1,2,4-benzentriol;

e)      1,2-benzendiol.

37*. Cāti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C7H8O (I) si cāti din acestia reactioneaza cu sodiu (II)?

a)      I 5, II 4;

b)      I 5, II 3;

c)      I 5, II 2;

d)      I 5, II 1;

e)      I 4, II 3.

38*. Care dintre urmatoarele afirmatii este incorecta?

a)      sub forma de solutie apoasa, etanolul se foloseste ca dezinfectant;

b)      trinitratul de glicerina se utilizeaza ca medicament;

c)      etanolul se foloseste ca antidot īn intoxicatia cu metanol;

d)      timolul si carvacrolul au actiune antiseptica;

e)      metanolul nu are actiune toxica asupra organismului.

39*. Referitor la utilizarile etanolului, afirmatia incorecta este:

a)      se foloseste la obtinerea materialelor plastice;

b)      se foloseste īn sinteza unor medicamente;

c)      se foloseste ca solvent;

d)      se foloseste la prepararea bauturilor alcoolice;

e)      se foloseste īn industria parfumurilor.

. Alcoolul monohidroxilic saturat F, care poate reactiona conform schemei:

este:

a)      alcoolul tert-butilic;

b)      2-pentanolul;

c)      2,3-dimetil-1-butanolul;

d)      2,3-dimetil-2-butanolul;

e)      3-pentanolul.

41*. Se da succesiunea de reactii:

Care este substanta A?

a)      propina;

b)      acetilena;

c)      propena;

d)      1-butina;

e)      etina.

. Fie succesiunea de reactii:

Care este compusul X, stiind ca acesta nu reactioneaza cu hidroxidul de sodiu, iar A este cea mai simpla hidrocarbura aromatica?

a)      acidul benzoic;

b)      fenolul;

c)      acidul fenilacetic;

d)      alcoolul benzilic;

e)      benzaldehida.

. Care este compusul B din urmatoarea succesiune de reactii?

a)      alcool alilic;

b)      n-butanol;

c)      alcool izopropilic;

d)      n-propanol;

e)      propanal.

. Se da succesiunea de transformari chimice:

Care este compusul A?

a)      ciclohexanolul;

b)      fenolul;

c)      benzenul;

d)      ciclohexanona;

e)      o-crezolul.

. Compusul E din succesiunea de reactii de mai jos este un alcool monohidroxilic ce contine 21,62% oxigen:

Care este compusul C?

a)      α-alanina;

b)      acetaldehida;

c)      acetilena;

d)      propanona;

e)      propanalul.

. Care este compusul B, obtinut prin succesiunea de reactii de mai jos?

a)      1-hexena;

b)      ciclohexena;

c)      acidul hexandioic;

d)      1,2-ciclohexandiolul;

e)      1,6-hexandiolul.

47. Indicati alcoolii care reactioneaza cu K2Cr2O7/H2SO4:

a) 1-pentanolul;

b) alcoolul sec-butilic;

c) 2-metil-2-pentanolul;

d) alcool tertbutilic;

e) alcoolul alilic.

48. Care din afirmatiile referitoare la fenoli sunt corecte?

a)      īn fenoli, grupa -OH este legata de un atom de carbon hibridizat sp2;

b)      fenolii au caracter acid mai pronuntat decāt alcoolii;

c)      fenolii au caracter acid mai pronuntat decāt acizii carboxilici;

d)      fenolii dau mai greu reactii de substitutie la nucleu decāt nucleul aromatic nesubstituit;

e)      fenolii dau mai usor reactii de substitutie la nucleu decāt nucleul aromatic nesubstituit.

49. Care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte?

a)      aciditatea fenolului este mai mare decāt a acidului acetic;

b)      fenolul are aciditate mai mare decāt acizii dicarboxilici;

c)      alcoolii au aciditate mai mare decāt fenolii;

d)      acidul formic are aciditate mai mica decāt fenolul;

e)      fenolul are aciditate mai mica decāt acidul formic.

50. Glicolul este:

a) 1,2-etandiol;

b) 1,2-propandiol;

c)1,1-dihidroxietan;

d) un diol geminal;

e) un diol vicinal.

51. Īn reactia alcoolilor cu sodiu:

a) alcoolul este donor de electroni;

b) alcoolul este donor de protoni;

c) sodiul este acceptor de electroni;

d) sodiul este donor de electroni;

e) se pune īn evidenta caracterul slab acid al alcoolilor.

52. Care este denumirea alcoolului monohidroxilic nesaturat care formeaza
2-metilglicerina prin oxidare cu KMnO4 īn mediu bazic, la rece?

a) 2-metil-1-propenol;

b) alcool alilic;

c) alcool 2-metilalilic;

d) alcool 2-metilpropilic;

e) 1-propenol.

53. Alegeti afirmatiile incorecte:

a) alcoolul benzilic este un alcool aromatic;

b) hidrochinona este un diol;

c) fenolul este un alcool nesaturat;

d) glicolul este un diol vicinal;

e) glicerina este un alcool dihidroxilic.

54. Care sunt afirmatiile corecte?

a) fenolii sunt compusi hidroxilici īn care grupa -OH este grefata pe un nucleu aromatic;

b) īn alcooli, grupa -OH este legata de un atom de carbon hibridizat sp3;

c) alcoolii au formula generala Ar-OH;

d) fenolii au formula generala Ar-OH;

e) īn fenoli, grupa -OH este legata de un atom de carbon hibridizat sp3.

55. Pentru diferentierea alcoolilor aciclici cu formula moleculara C3H6O de cei cu formula moleculara C3H4O, se pot folosi reactivii:

a) Na;

b) [Cu(NH3)2]Cl;

c) NaOH;

d) apa de brom;

e) [Ag(NH3)2]OH.

56. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la fenol:

a) este un acid mai tare decāt alcoolul benzilic;

b) reactioneaza cu Na si NaOH;

c) este un acid mai tare decāt acidul acetic;

d) da reactii de substitutie la nucleu;

e) este un acid mai slab decāt apa.

57. Clasificarea alcoolilor se face īn functie de:

a) numarul grupelor -OH din molecula;

b) natura radicalului hidrocarbonat;

c) natura atomului de carbon de care se leaga grupa -OH;

d) numarul atomilor de carbon;

e) pozitia grupelor hidroxil din molecula.

58. Care sunt afirmatiile incorecte?

a) grupa hidroxil din alcooli se leaga numai de un atom de carbon hibridizat sp;

b) alcoolii monohidroxilici sunt izomeri de functiune cu esterii cu aceeasi formula moleculara;

c) numerotarea catenei hidrocarbonate a unui alcool se face astfel īncāt atomul de carbon de care este legata grupa hidroxil sa aiba indicele cel mai mic;

d) alcoolii sunt izomeri de functiune cu eterii cu aceeasi formula moleculara;

e) grupa hidroxil din alcooli se leaga numai de un atom de carbon hibridizat sp3.

59. Dintre afirmatiile de mai jos, care sunt corecte?

a) alcoolii se obtin prin hidroliza bazica a compusilor monohalogenati cu reactivitate normala sau marita;

b) alcoolii se obtin prin hidroliza bazica a compusilor halogenati indiferent de reactivitatea acestora;

c) prin reducerea aldehidelor se obtin alcooli primari, iar prin reducerea cetonelor alcooli secundari;

d) prin aditia apei la omologii superiori ai etenei se obtin alcooli primari;

e) prin oxidarea cu reactiv Bayer a alchenelor se obtin dioli vicinali.

60. Īn legatura cu alcoolul benzilic, sunt incorecte afirmatiile?

a) se obtine prin hidroliza bazica a clorurii de benzil;

b) este un alcool nesaturat;

c) se obtine prin hidroliza bazica a clorurii de benziliden;

d) reactioneaza cu sodiu metalic;

e) reactioneaza cu hidroxidul de sodiu.

61. Alcoolii se pot obtine prin:

a) hidroliza esterilor acizilor carboxilici, īn mediu acid;

b) hidroliza bazica a compusilor halogenati geminali;

c) aditia apei la alchine īn prezenta HgSO4/H2SO4;

d) oxidarea alchenelor cu permanganat de potasiu, īn mediu slab bazic sau neutru;

e) hidroliza bazica a compusilor halogenati cu reactivitate scazuta.

62. Alcoolul etilic se poate obtine prin:

a) aditia apei la etena, īn prezenta hidroxidului de sodiu;

b) aditia apei la etina, īn prezenta HgSO4/H2SO4;

c) fermentatia alcoolica a monozaharidelor;

d) reducerea acetaldehidei, īn prezenta nichelului;

e) oxidarea acetaldehidei.

63. Afirmatiile incorecte referitoare la alcooli sunt:

a) au puncte de fierbere mult mai ridicate decāt ale alcanilor corespunzatori;

b) alcoolii inferiori sunt solizi;

c) di- si polialcoolii au gust dulce;

d) au densitatea mai mare decāt a apei;

e) alcoolii inferiori sunt insolubili īn apa.

64. Asocierea moleculelor alcoolilor prin legaturi de hidrogen explica:

a) cresterea solubilitatii odata cu cresterea numarului de grupe hidroxil;

b) solubilitatea īn apa a alcoolilor inferiori;

c) scaderea solubilitatii īn apa odata cu cresterea radicalului hidrocarbonat;

d) cresterea punctelor de fierbere si de topire;

e) cresterea punctelor de fierbere ale alcoolilor polihidroxilici.

65. Afirmatiile corecte sunt:

a) alcoolii reactioneaza cu hidroxid de sodiu;

b) fenolii reactioneaza cu formiat de sodiu;

c) fenolii reactioneaza cu hidroxid de sodiu;

d) alcoolii secundari nu se oxideaza;

e) fenolii, īn mediu bazic, reactioneaza cu clorura de acetil.

66. Īn conditii adecvate, reactioneaza cu alcoolii:

a) acizii monocarboxilici;

b) derivatii dihalogenati geminali;

c) hidroxidul de sodiu;

d) sodiul;

e) acidul cianhidric.

67. Care dintre urmatorii compusi sunt stabili?

a) triolii vicinali;

b) diolii geminali;

c) triolii geminali;

d) alcoolul vinilic;

e) diolii vicinali.

68. Pot reactiona cu alcoolul alilic:

a) Na;

b) Br2, īn solvent inert;

c) H2/Ni;

d) NaHCO3;

e) NaOH.

69. Cu care din reactivii de mai jos poate reactiona mentolul, compus cu urmatoarea structura, īn conditii adecvate:

a) acidul acetic;

b) sodiul;

c) clorura de sodiu;

d) acetatul de sodiu;

e) etanolul.

70. Īn conditii adecvate, alcoolul o-hidroxibenzilic poate reactiona cu:

a) formiat de sodiu;

b) clorura de sodiu;

c) clorura de propionil;

d) hidroxid de sodiu;

e) sodiu.

71. Afirmatiile incorecte referitoare la alcoxizi sunt:

a) se obtin din alcooli cu sodiu metalic;

b) sunt compusi ionici;

c) au caracter bazic;

d) se obtin din alcooli cu hidroxid de sodiu;

e) au caracter acid.

72. Glicerina este utilizata:

a) la obtinerea maselor plastice;

b) la fabricarea bauturilor alcoolice;

c) ca anticongelant;

d) ca anestezic local;

e) īn industria cosmetica.

73. Cu care din reactivii de mai jos poate reactiona eugenolul, compus cu structura:

a) clorura de sodiu;

b) hidroxid de potasiu;

c) clorura de acetil, īn mediu bazic;

d) acetat de sodiu;

e) sodiu.

74. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la fenoxidul de sodiu:

a) este insolubil īn apa;

b) este solubil īn apa;

c) este un compus ionic;

d) reformeaza fenolul īn reactia cu acidul acetic;

e) prin tratare cu clorura de acetil formeaza anisol.

75. Alegeti reactiile care nu sunt posibile:

a) fenol si hidroxid de sodiu;

b) formiat de sodiu si fenol;

c) etanol si potasiu;

d) etanol si hidroxid de potasiu;

e) acid propionic si fenoxid de sodiu.

76. Dintre afirmatiile de mai jos, care sunt cele corecte?

a) fenolii se pot oxida cu agenti oxidanti sau oxigen din aer (autooxidare) formānd compusi cetonici (chinone);

b) uleiurile de cimbru si chimion contin fenoli;

c) fenolii au proprietati antiseptice;

d) pirocatechina se utilizeaza īn tehnica fotografica;

e) fenolii sunt utilizati īn industria colorantilor.

Raspunsuri:

1. c

2. e

3. e

4. d

5. e

6. b

7. b

8. a

9. e

10. d

11. c

12. e

13. b

14. a

15. e

16. b

17. a

18. d

19. a

20. b

21. e

22. a

23. a

24. e

25. c

26. e

27. d

28. e

29. e

30. c

31. e

32. d

33. e

34. e

35. c

36. b

37. a

38. e

39. a

40. d

41. a

42. d

43. a

44. a

45. b

46. d

47. a, b, e

48. a, b, e

49. a, b, c, d

50. a, e

51. b, d, e

52. a, c

53. b, c, e

54. a, b, d

55. b, e

56. c, e

57. a, b, c

58. a, b

59. a, c, e

60. b, c, e

61. a, d

62. c, d

63. b, d, e

64. d, e

65. c, e

66. a, d

67. a, e

68. a, b, c

69. a, b, e

70. c, d, e

71. d, e

72. a, c, e

73. b, c, e

74. a, e

75. b, d

76. a, b, c, e


Document Info


Accesari: 33445
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )