Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Dreptul familei

Drept
DREPT_1_DFAM

DREPT Dreptul familei

MULTIPLE CHOICE
1) Conditiile de fond pentru încheierea unei casatorii sunt :

A.diferenta de sex;

B.consimtamântul la casatorie;

C.vârsta legala pentru casatorie;

D.comunicarea reciproca a starii sanatatii viitorilor soti.

1 A+B+C+D

2 B+C

3 A+D

4 A+B+C

2) Constituie impedimente la casatorie :

A.existenta unei casatorii nedesfacute a unuia dintre viitori soti;

B.rudenia;

C.adoptia;

D.tutela;

E.alienatia si debilitatea mintala.

1 A+B+C

2 A+B+C+D+E

3 B+C

4 A+D

3) Sexul fiecaruia dintre soti poate fi stabilit pe baza :

A.certificatului de nastere;

B.buletinului de identitate;

C.hotarârii judecatoresti data în urma admiterii unei actiuni în stabilirea exacta a sexului ori

actiunii în schimbarea sexului.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

4) Dispensa de vârsta la casatorie se poate acorda de :

A.primarul general al municipiului Bucuresti, daca femeia locuieste în raza teritoriala amunicipiului Bucuresti;

B.primarul localitatii în a carei raza teritoriala are domiciliul petenta;

C.comandantul navei românesti pe care se încheie casatoria între cetatenii români;

D.presedintele Consiliului Judetean în a carei raza teritoriala are domiciliul barbatul;

E.primarul sectorului 1 Bucuresti, daca petenta are domiciliul în acest sector.

1 A+B+C

2 B+C+D+E

3 A+C

4 B+D

5) Dispensa de vârsta la casatorie se acorda în urmatoarele conditii:

A.femeia a împlinit 15 ani;

B.exista motive temeinice care justifica dispensa;

C.nu exista diferenta de vârsta mai mare de 18 ani între viitorii soti;

D.exista un aviz dat de un medic oficial.

1 A+B+D

2 B+C+D

3 A+D

6) Când unul dintre viitorii soti se afla în imposibilitate de a vorbi :

A.nu se poate încheia casatoria;

B.consimtamântul la casatorie se poate da în orice mod, dar trebuie sa fie neîndoielnic;

C.consimtamântul se poate da în prezenta unui interpret.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

7) Eroarea constituie viciu de consimtamânt la încheierea casatoriei :

1 numai daca poarta asupra identitatii fizice a celuilalt sot

2 când poarta asupra identitatii civile;

3 când cade asupra calitatii ori însusirilor celuilalt sot, daca a fost determinanta pentru la încheiereacasatoriei.

8) Consimtamântul la casatorie trebuie sa fie :

A.actual;

B.dat în mod personal;

C.dat în mod simultan.

1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

9 Casatoria este oprita :

1 între rudele în linie colaterala pâna la gradul al IV-lea, inclusiv

2 numai între adoptatul cu efecte restrânse si rudele firesti;

3 între rudele din afara casatoriei, dar numai daca rudenia a fost legal stabilita.

10) Pentru motive temeinice, casatoria între rude colaterale de gradul al IV-lea se poate încuviinta :

A.de primarul general al municipiului Bucuresti, daca petentul are domiciliul în Bucuresti;

B.de presedintele Consiliului judetean în cuprinsul caruia petentul are domiciliul;

C.de prefectul judetului în cuprinsul caruia petentul are domiciliul.

1 A+B

2 B+C

3 A+B+C

11) Este oprita casatoria :

A.între tutore si persoana minora aflata sub tutela sa;

B.cu un alienat mintal, dar numai când alienatia sau debilitatea au fost constatate prin procedura speciala a interdictiei;

C.între copii adoptatorului, pe de o parte, si adoptator si copiii acestuia, pe de alta parte;

D.între adoptatii de catre aceeasi persoana.

1 A+B+C+D

2 A+C+D

3 A+B

4 B+C

12) Cel lipsit vremelnic de facultatile mintale:

A.poate încheia casatoria în momente de luciditate;

B.poate încheia casatoria chiar în timpul cât nu are discernamântul faptelor sale;

C.nu se poate casatori cât timp nu are discernamântul faptelor sale.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

13) Alienatul sau debilul mintal :

1 nu se poate casatori;

2 poate încheia casatoria în momente de luciditate;

3 poate încheia casatoria cu avizul unui medic oficial.

14) Declaratia de casatorie :

1 se poate face prin mandat autentic special;

2 se face numai personal;

3 se face numai în localitatea unde se va încheia casatoria;

4 se face numai la sediul starii civile.

15) Opozitia la casatorie:

A.poate fi facuta de orice persoana, dar numai daca are un interes;

B.trebuie sa arate împrejurarile de fapt sau de drept pentru care nu se poate încheia casatoria;

C.trebuie sa arate dovezile pe care se întemeiaza.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

16) Încheierea casatoriei în afara sediului serviciului de stare civila se poate face:

A.când unul dintre viitorii soti este bolnav, infirm sau în prag de moarte iminenta;

B.pe o nava româna;

C.pe o aeronava româna;

1 A+B+C

2 A+B

3 B+C

17) Când casatoria se încheie pe o nava româna, la sosirea în tara, comandantul este obligat sa trimita prin capitania portului de înscriere a navei o copie certificata la :

1 sediul starii civile al domiciliului unuia dintre soti;

2 sediul starii civile al sectorului 1 Bucuresti;

3 sediul starii civile al sectorului 2 Bucuresti.

18) Nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta personala a delegatului de stare civila:

1 este sanctionata cu nulitatea absoluta;

2 nu este sanctionata cu nulitatea casatoriei;

3 este lovita cu nulitate relativa.

19) Momentul încheierii casatoriei este :

1 momentul în care se face înregistrarea ei;

2 când delegatul constata existenta consimtamântului viitorilor soti si îi declara casatoriti;

3 când ultimul sot semneaza.

20) Reconstituirea actului de casatorie si întocmirea ulterioara sunt de competenta :

1 judecatoriei;

2 primariei locale;

3 primariei Generale a Bucurestiului sau Consiliului Judetean.

21) Reconstituirea actului de casatorie:

A.se poate face daca registrele de stare civila au fost distruse sau pierdute;

B.se poate face daca actul de casatorie a fost întocmit în strainatate si nu poate fi procurat;

C.se poate face daca nu au existat registre de stare civila sau întocmirea actului a fost omisa.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

22) În cazul neîntelegerii cu privire la relatiile personale :

1 sotii se pot adresa autoritatii tutelare;

2 sotii se pot adresa instantei judecatoresti

3 sotii, singuri, trebuie sa înlature neîntelegerile respective

23) Constituie motive de divort :

A.încalcarea obligatiei de fidelitate;

B.refuzul nejustificat de a locui împreuna;

C.admiterea cererii de evacuare a unui sot, formulata de celalalt sot.

1 A+B+C

2 A+B

3 A+C

24) Daca viitori soti nu au declarat înainte de încheierea casatoriei numele pe care-l vor purta, se considera:

1 ca vor purta numele sotului;

2 ca-si vor purta fiecare numele;

3 ca vor purta numele lor reunite.

25) Schimbarea numelui comun de catre un sot :

1 se face numai cu acordul primariei;

2 se face numai cu consimtamântul celuilalt sot;

3 intervine de drept în cazul în care un sot este adoptat.

26) Casatoria :

1 include dreptul fiecarui sot de a controla corespondenta celuilalt;

2 produce efecte în ceea ce priveste cetatenia sotilor;

3 duce la dobândirea capacitatii depline de exercitiu de catre minora care se casatoreste.

27) Înstrainarea unui bun comun de catre unul dintre soti se poate face:

1 în virtutea unui mandat general dat de celalalt sot;

2 în virtutea unui mandat expres si special;

3 în virtutea prezumtiei de mandat tacit reciproc

28) Sotii pot face :

A.o împarteala de ascendent privind bunurile comune în forma donatiei, conjunctiva, în folosul copiilor minori comuni;

B.o împarteala de ascendent testamentara, conjunctiva;

C.acte de dispozitie cu privire la bunurile comune.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

29) Un sot :

1 poate dispune de bunurile comune facând o împarteala de ascendent prin act între vii (în forma autentica);

2 poate dispune de bunurile mobile comune prin act cu titlu gratuit;

3 poate dona si celuilalt sot bunuri proprii, cu clauza intrarii acestora în comunitate.

30) Bunurile dobândite în timpul casatoriei sunt comune numai daca :

1 în actul de achizitie au fost trecuti ambii soti;

2 dispunatorul, în actele cu titlu gratuit, a prevazut expres aceasta;

3 ambii soti sunt înscrisi în registrul de carte financiara.

31) Existenta unei înscrieri de "bun comun" în dreptul unui imobil înscris în cartea funciara, constituie:

1 prezumtie absoluta ca bunul este comun;

2 prezumtie relativa legala ca bunul este comun;

3 o conditie pentru introducerea unei actiuni în prestatie tabulara.

32) Bunul cumparat de unul dintre soti, când celalalt sot lucreaza ca mandatar al tertului vânzator si semneaza

actul de vânzare-cumparare în aceasta calitate :

1 este bun propriu al sotului cumparator;

2 este bun comun;

3 o asemenea vânzare este interzisa.

33) Bunul devine comun prin uzucapiune daca :

1 termenul prescriptiei achizitive de 30 de ani se împlineste în timpul casatoriei;

2 data titlului ce serveste pentru uzucapiunea de 10-20 ani se situeaza în timpul casatoriei;

3 data începerii termenului de 30 de ani începe înainte de încheierea casatoriei

34) Casatoria înceteaza :

A.prin nulitate sau anulare;

B.prin decesul unui sot, fizic constatat;

C.prin divort;

D.prin moartea unui sot, declarata judecatoreste.

1 A+B+C+D

2 B+D

3 C+D

35) Sunt bunuri comune :

A.bunurile dobândite pâna la pronuntarea hotarârii de divort;

B.bunurile dobândite între data pronuntarii si data ramânerii definitive a hotarârii;

C.bunurile dobândite în timpul judecarii recursului, dupa ce unul dintre soti a decedat

1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

36) Cota de contributie la dobândirea bunurilor comune a sotilor se stabileste:

1 în raport de fiecare categorie de bunuri;

2 în raport de totalitatea bunurilor;

3 numai în raport cu perioada în care sotii au locuit împreuna.

37) În cazul construirii de locuinte proprietate personala, cu sprijinul statului, dreptul de proprietate asupra

locuintei se dobândeste :

1 pe data încheierii contractului de construire;

2 pe data predarii preluarii locuintei;

38) Cumpararea de catre un sot a unui imobil de la tatal sau sub rezerva dreptului de uzufruct sau a unei rente viagere :

1 determina ca bunul sa devina comun;

2 instituie o prezumtie relativa de liberalitate facuta de vânzator în favoarea cumparatorului;

3 instituie o prezumtie absoluta de liberalitate facuta de vânzator în favoarea cumparatorului.

39) Constituie limite ale dreptului dispunatorului de a prevedea ca bunul donat unui sot devine comun :

1 în cazul mostenirii legale;

2 când obiectul donatiei îl constituie rezerva sotului gratificat, care este mostenitor rezervatar al donatorului;

3 când sarcina impusa în act este executata numai de catre un sot.

40) Constituie bunuri comune al sotilor :

A.darurile de nunta facute ambilor soti;

B.darurile de nunta obisnuite facute unui sot;

C.donatiile obisnuite facute în timpul casatoriei unui sot;

D.sumele mari de bani sau bunuri de valoarea daruite cu ocazia nuntii, daca nu se dispune ca sunt proprii.

1 A+B

2 B+C+D

3 A+C+D

41) Când ambii soti au aceeasi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :

1 sunt comune;

2 sunt proprii în masura în care le-au achizitionat;

3 formeaza obiectul coproprietatii celor doi soti.

42) Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soti :

A.bunurile care au servit la exercitarea unei profesii, chiar daca au fost dobândite din bunuri comune si chiar daca acea profesie a fost parasita definitiv;

B.bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensa;

C.indemnizatia de asigurare, potrivit unui contract de asigurare de bunuri.

1 A+B+C

2 A+B

3 B+C

43) Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soti :

A.manuscrisele stiintifice sau literare, schitele sau proiectele artistice, proiectele de inventii si inovatii;

B.indemnizatia de asigurare, conform contractului de asigurare de persoane, dar numai daca primele de asigurare au fost platite de sotul beneficiar;

C.despagubirile pentru pagube pricinuite persoanei unuia dintre soti, ca urmare a faptei ilicite a

altei persoane.

1 A+B+C

2 A+B

3 A+C

44) Subrogatia reala cu titlu universal se aplica :

1 în cazul dobândirii bunurilor proprii;

2 în cazul bunurilor comune.

45) Sunt bunuri proprii, conform art. 31 lit. f) C.fam. :

A.pretul vânzarii unui bun propriu;

B.bunul dobândit în schimbul unui alt bun propriu;

C.despagubirile (indemnizatia de asigurare) pentru pagube cauzate unui bun propriu.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

46) Sunt bunuri proprii ale unuia dintre soti :

1 retributia încasata;

2 retributia neîncasata (ca drept de creanta);

3 retributia neîncasata din dreptul de autor, dar numai daca dreptul la remuneratie s-a nascut anterior casatoriei.

47) Daca între parti a intervenit o conventie, în temeiul careia s-a construit un imobil, si se desfiinteaza conventia :

1 constructorul are dreptul la echivalentul valoric al materialului si al pretului muncii sau cu sporul de valoare adus fondului;

2 constructorul are dreptul doar la pretul muncii si al materialului;

3 constructorul are pentru constructie un drept de creanta care se calculeaza la valoarea de circulatie a imobilului.

48) Când un sot sau ambii fac reconditionari, renovari, reparatii cu mijloace comune asupra unui imobil, bun propriu al unui singur sot, atunci:

A.când nu are loc transformarea esentiala a imobilului sporul de valoare este bun propriu;

B.când nu are loc transformarea esentiala a imobilului sporul de valoare este bun comun;

C.când are loc transformarea esentiala a imobilului, noua valoare este bun comun.

1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

49) Conform Legii nr. 18 / 1991 este bun propriu :

A.terenul constituit ca drept de proprietate, intuitu personae;

B.terenul primit de mostenitorul fostului titular;

C.terenul asupra caruia s-a reconstituit dreptul de proprietate daca în momentul cooperativizarii era bun propriu.

1 A+B

2 B+C

3 A+B+C

50) Bunul cumparat în rate este :

1 bun comun, daca încheierea contractului de vânzare-cumparare a avut loc în timpul casatoriei;

2 bun comun, daca plata ratelor s-a facut în timpul casatoriei, indiferent când s-a încheiat contractul;

3 este bun propriu, în masura în care ratele au fost achitate înainte de casatorie si bun comun, în masura în care ratele au fost achitate în timpul casatoriei, daca încheierea contractului de vânzare-cumparare s-a facut înainte de încheierea casatoriei.

51) Fructele bunurilor proprii sunt bunuri proprii în temeiul :

1 accesiunii;

2 subrogatiei reale cu titlu universal;

3 folosintei, ca prerogativa a dreptului de proprietate.

52) Câstigurile la loto, librete CEC, au natura de :

1 fructe;

2 producte;

3 fructe sau producte, dupa caz.

53) Prezumtia de mandat tacit reciproc se aplica :

1 tuturor actelor de administrare, folosinta sau dispozitie;

2 numai în cazul când sotii locuiesc în comun;

3 si în cazul când un sot este disparut sau pus sub interdictie, în cazul în care s-a instituit tutela sau curatela.

54) Prezumtia de mandat tacit reciproc :

1 are caracter absolut;

2 are caracter relativ;

3 se aplica si în cazul actelor mortis causa (cauza de moarte);

4 se aplica si în cazul tertilor de rea credinta.

55) Nu se aplica prezumtia de mandat tacit reciproc :

A.actelor de dispozitie cu privire la imobile comune;

B.în cazul achizitionarii în timpul casatoriei de catre un sot a unui imobil;

C.în cazul actelor cu titlu gratuit între vii sau mortis causa.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

56) În cazul înstrainarii sau grevarii unui bun imobil comun de catre un sot fara consimtamântul celuilalt sot, sanctiunea :

1 este nulitatea relativa;

2 este nulitatea absoluta;

3 depinde de soarta partajului.

57) În cazul înstrainarii unui imobil, bun comun, de catre un sot, fara consimtamântul celuilalt sot, acesta din urma :

A.poate introduce actiune în anulare;

B.poate introduce singur, si fara consimtamântul celuilalt sot, actiune în revendicare;

C.poate introduce actiune în constatarea nulitatii absolute.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

58) Împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei se poate face :

A.la cererea oricaruia dintre soti, în conditiile legii;

B.la cererea creditorilor personali ai oricaruia dintre soti, cu respectarea conditiilor legale;

C.în cazul confiscarii bunurilor comune anume determinate sau a unei cote parti dintr-un bun comun al sotilor.

1 A+C

2 A+B+C

3 B+C

59) Împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei la cererea oricaruia dintre soti :

A.se poate face numai pentru motive temeinice;

B.se poate face si pe cale conventionala;

C.valoarea ce se ia în calcul este valoarea de la data la care s-a introdus actiunea.

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

60) Constituie motive temeinice pentru împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei la cererea unuia dintre soti:

1 toate motivele de divort;

2 simpla despartire în fapt;

3 existenta actiunii de divort prin ea însasi;

4 expulzarea din domiciliu a unui sot împreuna cu copilul, facuta de celalalt sot, numai daca actiunea de împartire, pe acest temei, este introdusa de sotul expulzat.

61) Actiunea unui sot pentru împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei :

1 are un caracter personal;

2 poate fi continuata la moartea sa de catre mostenitori;

3 se respinge daca bunul nu este comod partajabil în natura.

62) Actiunea creditorilor personali ai unuia dintre soti pentru împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei:

1 are caracter subsidiar;

2 poate fi introdusa numai împotriva unui sot;

3 este admisibila, chiar daca sotul nedebitor invoca beneficiul de discutiune.

63) Prin actiunea de împartire a bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre

soti, în timpul casatoriei:

1 creditorii nu exercita un drept propriu, ei actionând pe calea actiunii oblice;

2 creditorul personal al unui sot poate cere luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor comune;

3 creditorii personali ai unuia dintre soti pot introduce actiunea numai pe calea principala.

64) Procesul de împartire a bunurilor comune ale sotilor în timpul casatoriei se poate porni pe cale principala de :

A.unul dintre soti;

B.creditorii personali ai unuia dintre soti;

C.stat, prin organele sale împuternicite.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

65) Împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei pe cale incidentala se poate cere de catre :

A.unul dintre soti, în cadrul contestatiei la executare;

B.orice persoana interesata, în carul contestatiei la executare;

C.nu se poate cere împartirea pe cale incidentala.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C66) În cadrul unui proces între soti, ordonanta presedintiala este admisibila :

A.pentru a se cere unele obiecte de uz personal sau pentru exercitarea profesiei, de catre sotul izgonit;

B.pentru restituirea unor bunuri proprii de la celalalt sot si daca acesta nu contesta natura acestor bunuri;

C.pentru revendicarea de catre un sot a bunurilor sale personale aflate la celalalt sot.

1 A+B

2 B+C

3 B

67 Se considera datorie comuna :

1 cheltuielile facute de un sot cu administrarea oricaruia dintre bunurile comune;

2 împrumutul facut de un sot pentru administrarea bunurilor comune, chiar daca aceasta suma nu a fost cheltuita în acest scop;

3 datoria contractata de un sot, chiar daca celalalt sot s-a opus la încheierea acestui act si creditorul a cunoscut, la momentul încheierii contractului, aceasta împotrivire.

68) Constituie datorie comuna :

A.obligatiile contractate de soti împreuna, chiar daca nu ar avea legatura cu nevoile casatoriei;

B.obligatiile contractate de fiecare dintre soti pentru împlinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei;

C.obligatia de a repara prejudiciul cauzat prin însusirea ilicita a unor bunuri proprietate publica, daca prin aceasta a sporit valoarea bunurilor comune si numai în masura acestei sporiri.

1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

69) În cazul însusirii ilicite a unor bunuri proprietate publica si a maririi valorii bunurilor comune :

1 sotul faptas raspunde cu toata partea sa din comunitate care i s-ar cuveni în caz de despartire, dar numai dupa ce a fost urmarit pentru bunurile personale;

2 sotul faptasului (celalalt sot) raspunde numai în masura sporului pe care l-a avut partea sa din comunitate;

3 pot fi urmarite numai bunurile comune care au realizat efectiv acest spor.

70) Creditorii sotilor pentru o datorie comuna :

1 sunt obligati sa urmareasca mai întâi bunurile comune;

2 daca bunurile comune nu acopera creanta, creditorii pot urmari, în principiu, bunurile personale ale oricaruia dintre soti;

3 în cazul obligatiilor solidare sau indivizibile pot urmari bunurile personale ale oricaruia dintre soti sau bunurile comune, la alegere.

71) În cazul în care sotii au constituit o societate comerciala în nume colectiv ei raspund:

A.în subsidiar, cu bunurile comune, dupa societate;

B.solidar, dupa ce s-au urmarit bunurile comune;

C.fiecare cu jumatate din datoria ce a ramas neachitata dupa urmarirea si a bunurilor comune.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

72) Intervine sanctiunea nulitatii :

A.în cazul casatoriei putative;

B.în cazul casatoriei fictive;

C.în cazul casatoriei a doua persoane al caror sex nu este diferentiat;

D.când persoana necompetenta a exercitat în mod public atributiile de delegat de stare civila.

1 A+C+D

2 A+B+D

3 A+B+C+D

73) Casatoria nu va fi declarata nula daca:

A.cel care nu avea vârsta matrimoniala legala a împlinit-o pâna la pronuntarea nulitatii;

B.în momentul pronuntarii nulitatii, barbatul nu are vârsta legala pentru casatorie, dar sotia a ramas însarcinata sau a nascut;

C.sotul supravietuitor s-a casatorit între data stabilita prin hotarâre judecatoreasca ca fiind cea a mortii celuilalt sot si data ramânerii definitive a acestei hotarâri.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

74) Casatoria este nula absolut :

A.daca a fost încheiata de o persoana care este deja casatorita;

B.daca a fost încheiata cu încalcarea dispozitiilor legale cu privire la vârsta matrimoniala;

C.daca a fost încheiata între persoane ce sunt rude în gradul prohibit de lege;

D.daca a fost încheiata de alienatul sau debilul mintal;

1 A+C+D

2 B+C+D

3 A+B+C+D

75) Casatoria nu este nula :

1 când a fost încheiata de un debil, dar celalalt sot cunostea acest fapt si si-a dat consimtamântul;

2 când casatoria nu a fost încheiata în prezenta viitorilor soti;

3 în cazul în care a fost încheiata de un functionar public necompetent, dar care a exercitat în mod public atributiile de delegat de stare civila.

76) Nulitatea casatoriei :

A.poate fi ceruta prin actiune;

B.poate fi invocata si pe calea exceptiei;

C.produce efecte numai pentru viitor.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

77) Casatoria este nula :

A.când nu s-a încheiat în scopul de a întemeia o familie;

B.în cazul casatoriei încheiata fictiv, chiar daca sotii, ulterior, convietuiesc în spiritul unei familii;

C.numai daca ambele parti doresc încheierea unei casatorii fictive;

D.când s-a încheiat între persoane de acelasi sex.

1 A+B+C+D

2 A+D

3 C+D

78) Actiunea în pronuntarea nulitatii absolute a casatoriei :

1 se prescrie în termen de 30 de ani;

2 poate fi introdusa de orice persoana interesata;

3 poate fi introdusa de procuror, chiar dupa moartea unui dintre soti.

79) Se sanctioneaza cu nulitate relativa :

A.eroarea asupra identitatii fizice a celuilalt sot;

B.ascunderea bolii de catre viitoare sotie, boala ce o face inapta de a avea copii;

C.dolul si violenta, ca vicii de consimtamânt la încheierea casatoriei;

D.ascunderea de catre viitoare sotie a starii de graviditate.

1 A+B+D

2 A+C+D

3 A+D

4 A+B+C+D

80) Actiunea în pronuntarea nulitatii relative a casatoriei :

A.poate fi introdusa numai de sotul al carui consimtamânt a fost viciat si de catre procuror;

B.poate fi continuata de mostenitorii sotului care a introdus actiunea;

C.este de competenta tribunalului, ca prima instanta de fond;

D.se prescrie în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului sau de la încetarea violentei.

1 A+B+C+D

2 C+D

3 A+D

81) Ca efect al pronuntarii nulitatii :

1 unul dintre soti îsi poate mentine numele din casatorie al celuilalt sot pentru motive temeinice;

2 sotul minor ramâne cu capacitatea de exercitiu dobândita;

3 între soti nu a avut loc suspendarea prescriptiei

82) Hotarârea judecatoreasca data pentru anularea unei casatorii :

A.are caracter declarativ;

B.are caracter constitutiv;

C.are un efect absolut;

D.are un efect relativ.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C+D

83) Ca efect al pronuntarii nulitatii casatoriei :

A.pentru copiii nascuti pâna la data ramânerii definitive a hotarârii de pronuntare a nulitatii casatoriei se aplica prezumtia de paternitate;

B.pentru copiii nascuti dupa data ramânerii definitive a hotarârii si conceputi înainte de aceasta data, si daca mama nu a intrat într-o noua casatorie, nu se mai aplica prezumtia de paternitate, ei având statut de copii din afara casatoriei;

C.instanta este obligata sa dispuna caruia dintre parinti îi vor fi încredintati copiii minori.

1 A+B+C

2 A+B

3 A+C

84) Ca efect al desfiintarii casatoriei putative, când ambii soti sunt de buna-credinta :

A.hotarârea judecatoreasca produce efecte numai pentru viitor;

B.sotul minor îsi pastreaza capacitatea de exercitiu dobândita prin încheierea casatoriei;

C.obligatia de întretinere a existat în trecut, dar nu mai exista pentru viitor;

D.ambii soti beneficiaza de dreptul de mostenire, chiar daca decesul unui sot intervine dupa data când hotarârea judecatoreasca a ramas definitiva;

E.un sot îsi poate mentine numele din casatorie al celuilalt sot.

1 A+C+D+E

2 A+B+D+E

3 A+D+E

4 A+B

85) Produc efecte numai pentru viitor :

A.încetarea casatoriei;

B.desfacerea casatoriei;

C.desfiintarea casatoriei pentru orice motiv;

D.casatoria putativa, în privinta sotului de buna-credinta.

1 A+B+D

2 A+C+D

3 A+B

86) Casatoria înceteaza prin :

A.recasatorirea sotului celui ce fusese declarat mort, dar care apare (înceteaza prima casatorie);

B.divort;

C.moartea unui sot;

D.declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.

1 A+B+C+D

2 A+C+D

3 A+B+D

87) În cazul divortului prin acordul partilor :

A.pâna la data acordului dintre soti trebuie sa treaca cel putin un an;

B.dupa primirea cererii, presedintele verifica existenta consimtamântului sotilor, semnaturile, dupa care fixeaza termen de cel putin doua luni, în sedinta publica;

C.instanta va dispune desfacerea casatoriei fara a pronunta divortul din vina unuia sau a ambilor soti.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

88) Constituie conditii pentru pronuntarea divortului :

A.existenta unor motive temeinice;

B.motivele temeinice sa fi vatamat grav raporturile dintre soti;

C.continuarea casatoriei sa nu mai fie posibila.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

89) Constituie motive temeinice de divort :

A.infidelitatea unuia dintre soti, sub forma adulterului;

B.existenta unor nepotriviri de ordin fiziologic;

C.separatia în fapt a sotilor datorata culpei sotului reclamant;

D.faptul ca sotul pârât nu a contribuit la întretinerea gospodariei.

1 A+B+C+D

2 A+B

3 A+B+C

4 C+D

90) Pensia de întretinere se acorda sotului pârât-reclamant în procesul de divort :

A.pe timp de un an, daca divortul se pronunta din vina exclusiva a sotului pârât;

B.pe timp nedeterminat, daca divortul se pronunta din vina reclamantului-pârât;

C.pe timp de un an, daca divortul se pronunta din culpa ambilor soti.

1 A+B

2 B+C

3 B

91) Instanta pronunta desfacerea casatoriei fara a pronunta divortul din culpa unui sot (sau sotilor):

A.în cazul divortului prin acordul partilor;

B.în cazul când pârâtul se afla în strainatate;

C.când divortul se cere pentru alienatie sau debilitate mintala cronica ori boala grava si incurabila.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

92) Poate introduce actiune de divort :

A.unul din soti;

B.procurorul;

C.sotul alienat sau debil mintal neinterzis, în momente de luciditate;

D.sotul sanatos împotriva sotului alienat mintal, care va sta în proces prin tutorele sau.

1 A+B+D

2 A+B+C+D

3 A+C+D

93) Sotul pârât poate face cerere reconventionala în procesul de divort :

A.cel târziu pâna în prima zi de înfatisare în sedinta publica, pentru fapte petrecute pâna la aceasta data;

B.pentru fapte petrecute dupa prima zi de înfatisare, poate face cerere reconventionala pâna la începerea dezbaterilor asupra fondului;

C.când motivele de divort s-au ivit dupa începerea dezbaterilor la prima instanta si în timp ce judecata primei cereri se afla în apel, cererea reconventionala a pârâtului poate fi facuta direct la instanta de apel.

1 A+B

2 B+C

3 A+B+C

94) Cererea reconventionala :

A.este singura posibilitate pe care o are pârâtul de a formula pretentii împotriva reclamantului în procesul de divort;

B.nu poate fi disjunsa de actiunea de divort;

C.se judeca la instanta de divort;

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

95) În fata instantelor de fond, procesul de divort se solutioneaza chiar fara înfatisarea personala a unui sot, în cazul:

A.când unul dintre soti are resedinta în strainatate si nu se afla în tara;

B.când unul dintre soti este pus sub interdictie;

C.când unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate;

D.când unul dintre soti este împiedicat de o boala grava si nu se poate prezenta în fata instantei.

1 A+B+C+D

2 B+C+D

3 C+D

96) Când sotii, în procesul de divort, au copii minori:

A.este obligatorie citarea si ascultarea concluziilor autoritatii tutelare;

B.minorul care a împlinit 10 ani este ascultat obligatoriu;

C.ascultarea minorului se face în sedinta publica.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

97) Sotul reclamant în procesul de divort :

A.se poate împaca cu pârâtul, actiunea de divort stingându-se în orice faza procesuala s-ar afla;

B.poate renunta oricând la actiune, în fata instantelor de fond, renuntarea având efect si asupra cererii reconventionale a pârâtului;

C.poate renunta la actiunea în recurs, dar numai daca pârâtul nu se împotriveste.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

98) În materie de divort :

1 se pot audia ca martori toate rudele si afinii mai mici de gradul al III - lea;

2 nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru combaterea motivelor de divort;

3 nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru dovedirea motivelor de divort;

99) În materia divortului, instanta :

A.poate ordona masuri accesorii, vremelnice, provizorii;

B.poate lua masuri prin ordonanta presedintiala;

C.pronunta divortul din vina exclusiva a sotului reclamant daca cererea acestuia a fost respinsa, chiar daca pârâtul nu a introdus cerere reconventionala sau actiune principala de

divort.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

100) Termenul de apel sau recurs în materia divortului este de :

1 30 de zile;

2 15 zile;

3 10 zile.

101) Hotarârea data în materie de divort este supusa:

1 contestatiei în anulare;

2 revizuirii;

3 recursului în anulare.

102) Este definitiva si irevocabila în ce priveste divortul :

1 hotarârea pronuntata ca urmare a cererii de divort introdusa de alienat sau debil mintal;

2 hotarârea de divort pronuntata din culpa exclusiva a sotului aflat în strainatate;

3 hotarârea pronuntata ca urmare a divortului prin acordul sotilor, în conditiile legii

103) În masa bunurilor comune ale sotilor supuse împartelii nu se includ :

A.sumele din veniturile provenite din munca platite cu titlu de pensie de întretinere;

B.sumele platite pentru o datorie personala;

C.sumele risipite de sot;

D.valoarea bunurilor distruse ori înstrainate de unul dintre soti, contra dispozitiilor legale;

E.valoarea bunurilor lipsa ca urmare a savârsirii infractiunii de furt sau abuz de încredere de un sot împotriva celuilalt.

1 A+B+C

2 B-+C

3 A+D+E

4 A+C+D+E

104) Competenta de a pronunta partajul bunurilor comune o are:

A.instanta de drept comun - când împartirea are loc în timpul casatoriei, cu respectarea conditiilor legale;

B.instanta de divort, când împartirea are loc în cadrul procesului de divort;

C.instanta de drept comun, când împartirea bunurilor comune se face dupa divort.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

105) Nu au statut de copii din casatorie :

1 copilul nascut în timpul casatoriei lovite de nulitate;

2 cel conceput în afara casatoriei, dar nascut în timpul unei casatorii;

3 cel conceput si nascut în afara casatoriei.

106) Paternitatea fata de tata se poate stabili :

A.prin prezumtia de paternitate;

B.prin recunoastere voluntara, facuta în conditiile legii;

C.prin hotarâre judecatoreasca.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

107) Filiatia fata de tata a unui copil din afara casatoriei se poate stabili :

A.prin prezumtia de paternitate;

B.prin recunoastere voluntara, facuta în conditiile legii;

C.prin hotarâre judecatoreasca.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

108) Beneficiaza de prezumtia de paternitate :

1 copilul conceput în timpul casatoriei si nascut dupa desfacerea sau încetarea ei, daca mama nu s-a recasatorit, dar numai daca în actul de stare civila este trecut numele tatalui (fostul sot);

2 copilul conceput între data stabilita prin hotarâre judecatoreasca ca fiind a mortii sotului si data ramânerii definitive a hotarârii;

3 copilul nascut în perioada prevazuta la lit. b) daca nasterea a avut loc pâna la 300 de zile de la data stabilita ca fiind cea a mortii sotului mamei.

109) Actiunea în tagada paternitatii :

A.este o actiune personala;

B.poate fi introdusa de sotul mamei copilului;

C.poate fi introdusa de creditorii personali ai sotului;

D.poate fi continuata de mostenitorii tatalui, chiar daca actiunea era perimata;

E.poate fi introdusa de reprezentantul legal al sotului pus sub interdictie, însa numai cu încuviintarea autoritatii tutelare.

1 A+B+C+D

2 B+C+D+E

3 A+C+D+E

4 A+B+E

110) Când actiunea în tagada paternitatii se introduce de sotul mamei, termenul de 6 luni se poate calcula astfel :

A.de la data când sotul mamei a luat cunostinta despre nasterea copilului, cu exceptia cazului când anterior despartirii sotul stia ca sotia este însarcinata;

B.daca filiatia fata de mama s-a stabilit dupa nasterea copilului, termenul se calculeaza de la data când sotul mamei a luat cunostinta despre stabilirea filiatiei fata de mama;

C.daca tutorele sotului mamei, pus sub interdictie, nu a introdus actiune în tagada paternitatii, tatal poate introduce actiunea, dupa ridicarea interdictiei, în termen de 6 luni de la data când a cunoscut efectiv nasterea copilului.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

111) Când actiunea în tagaduirea paternitatii se introduce de tutore, termenul de 6 luni se calculeaza astfel :

A.daca termenul în care sotul putea sa introduca actiunea a început sa curga, dar, mai înainte de împlinirea lui, sotul a fost pus sub interdictie, termenul se calculeaza de la data când tutorele a cunoscut efectiv nasterea copilului;

B.daca tutorele a cunoscut nasterea copilului înainte de numirea sa ca tutore, termenul se calculeaza de la data numirii;

C.daca la data nasterii copilului sotul mamei se gasea sub interdictie, termenul se calculeaza de la data de când tutorele a luat la cunostinta de nasterea copilului.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

112) Admiterea actiunii în tagada paternitatii nu produce efecte:

A.cu privire la numele copilului (când este cel al mamei);

B.cu privire la situatia copilului (din sau din afara casatoriei);

C.în privinta filiatiei fata de mama.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

113) Exista conflict de paternitate :

1 când un copil este conceput în timpul primei casatorii si este nascut în timpul celei de-a doua casatorii;

2 între paternitatea din casatorie si aceea din afara casatoriei;

3 între doua paternitati din afara casatoriei.

114) Actiunea în contestarea filiatiei din casatorie :

1 se poate introduce numai de sotul mamei;

2 se poate introduce de orice persoana interesata;

3 se introduce de copilul sau de sotul mamei.

115) Contestarea filiatiei din casatorie se poate face în urmatoarele cazuri:

A.când parintii nu au fost niciodata casatoriti;

B.când copilul s-a nascut anterior casatoriei;

C.când copilul s-a nascut la mai mult de 300 de zile de la desfacerea sau încetarea casatoriei.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

116) Poate fi recunoscut :

A.numai copilul din afara casatoriei;

B.numai un copil nascut;

C.copilul conceput, chiar daca la nastere mama este casatorita;

D.copilul decedat, dar numai daca a lasat descendenti firesti;

E.un copil deja recunoscut, chiar daca prima recunoastere nu a fost înlaturata pe calea hotarârii judecatoresti.

1 A+B+C+E

2 B+D+E

3 A+B+D

117) Recunoasterea de paternitate :

A.este un act personal;

B.se poate revoca;

C.este un act ce implica în mod obligatoriu capacitatea de exercitiu a celui ce face recunoasterea;

D.este un act ce implica discernamântul celui ce face recunoasterea;

E.este un act declarativ producând efecte retroactiv.

1 A+D+E

2 B+E

3 A+C+D+E

118) Recunoasterea de paternitate se poate face :

A.la primariile locale, acolo unde nu exista notari publici;

B.prin declaratie la serviciul starii civile;

C.prin înscris autentic (chiar în fata instantei);

D.prin testament.

1 A+B

2 B+C+D

3 A+C+D

119) Pot contesta recunoasterea de paternitate :

A.orice persoana care dovedeste un interes patrimonial sau nepatrimonial;

B.copilul recunoscut si mostenitorii sai;

C.barbatul care a facut recunoasterea, în acest caz contestarea neconfundându-se cu revocarea;

D.procurorul.

1 A+C+D

2 B+C+D

3 A+B+C+D

120) În cadrul procesului de contestare a recunoasterii de paternitate sarcina probei este rasturnata când actiunea este introdusa de :

A.mama celui recunoscut;

B.copilul recunoscut;

C.descendentii copilului recunoscut.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

121) Este imprescriptibila :A.actiunea în tagada paternitatii;

B.actiunea în contestarea recunoasterii de paternitate;

C.actiunea în contestarea filiatiei din casatorie.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

122) Copilul din afara casatoriei dobândeste numele :

A.mamei;

B.tatalui;

C.al aceluia dintre parinti fata de care si-a stabilit mai întâi filiatia, când parintii sunt cunoscuti;

D.numele stabilit de autoritatea tutelara când parintii nu sunt cunoscuti.

1 C+D

2 A+B+D

3 B+D

123) Intervine nulitatea absoluta a recunoasterii de paternitate:

A.când recunoasterea nu este facuta prin una dintre formele în care se poate efectua;

B.când recunoasterea se refera la un copil din casatorie;

C.când autorul recunoasterii nu a avut o vointa constienta;

D.când s-a recunoscut un copil mort ce nu are descendenti.

1 B+C+D

2 A+B+D

3 B+D

124) Actiunea în justitie pentru stabilirea paternitatii din afara casatoriei se poate introduce :

A.numai în cazul copilului din afara casatoriei;

B.si în cazul copilului din casatorie;

C.în cazul unui copil devenit din afara casatoriei prin admiterea actiunii în tagada paternitatii.

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

125) Actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine :

A.numai copilului din afara casatoriei;

B.mamei copilului;

C.copilului minor sau major din afara casatoriei.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

126) Poate introduce actiune în stabilirea paternitatii din afara casatoriei :

1 reprezentantul legal, când copilul nu are capacitate de exercitiu;

2 copilul singur, dar numai cu încuviintarea autoritatii tutelare, când are capacitate de exercitiu restrânsa;

3 mostenitorul copilului, pentru copil.

127) Mama copilului din afara casatoriei :

1 poate renunta neconditionat la actiunea în stabilirea paternitatii când este introdusa de ea;

2 poate renunta doar cu încuviintarea autoritatii tutelare la actiunea în stabilirea paternitatii;

3 nu poate încheia o tranzactie cu pretinsul tata al copilului prin care sa renunte la cercetarea paternitatii pe tot timpul minoritatii copilului.

128) Pot introduce actiune în stabilirea paternitatii :

A.copilul adoptat;

B.mostenitorii copilului pentru copil;

C.mostenitorii copilului pot continua actiunea;

D.procurorul.

1 A+B+C+D

2 A+C

3 B+D

129) Actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei se poate introduce împotriva :

A.pretinsului tata;

B.mostenitorilor pretinsului tata, dar numai daca nu sunt renuntatori la mostenire sau nedemni;

C.mostenitorilor pretinsului tata, chiar daca sunt renuntatori la mostenire sau nedemni.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

130) Actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei se introduce în termen de :

1 6 luni de la nasterea copilului;

2 1 an de la nasterea copilului, cu exceptiile prevazute de lege;

3 3 ani de la nasterea copilului.

131) Termenul de 1 an în care se poate introduce actiune în stabilirea paternitatii :

A.este un termen de decadere;

B.curge de la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti prin care copilul, ca urmare a admiterii hotarârii în tagada paternitatii, a devenit copil din afara casatoriei;

C.curge de la data încetarii convietuirii, când mama a convietuit cu pretinsul tata;

D.curge de la data încetarii prestarii întretinerii, în cazul în care pretinsul tata a prestat

întretinerea copilului.

1 B+C+D

2 A+D

3 B+C

132) Obligatia legala de întretinere exista între :

A.sot si sotie, parinti si copii;

B.între fostii soti a caror casatorie a fost desfacuta prin divort;

C.între frati si surori, bunici, strabunici si nepoti sau stranepoti;

D.între fostii soti a caror casatorie a fost desfiintata, chiar daca la încheierea ei nici unul nu a fost de buna-credinta.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

133) Reprezinta conditii pe care trebuie sa le îndeplineasca creditorul obligatiei de întretinere :

A.sa se afle în stare de nevoie;

B.sa se afle în incapacitate de a munci;

C.în cazul în care creditor este sotul ce a întretinut copilul celuilalt sot, acesta poate cere întretinere de la acest copil numai daca i-a acordat întretinere timp de 10 ani si daca îndeplineste si celelalte conditii legale.

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

134) Debitorul obligatiei de întretinere datoreaza întretinere daca:

A.are mijloace îndestulatoare;

B.are un venit lunar mediu lunar de 310 lei noi (RON);

C.nu exista o alta persoana obligata la întretinere înaintea sa potrivit ordinii stabilite de lege.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

135) Întretinerea se datoreaza în urmatoarea ordine :

A.sotii îsi datoreaza întretinere înaintea celorlalti obligati;

B.fratii si surorile îsi datoreaza întretinere dupa parinti si bunici;

C.nepotul este obligat la întretinere fata de bunic înaintea strabunicului fata de bunic (ipoteza în care toti trei sunt rude în linie directa).

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

136) Sotii îsi datoreaza întretinere :

A.când au o locuinta comuna;

B.când sunt în fapt despartiti datorita culpei unuia dintre soti:

C.pe timpul procesului de divort;

D.în cazul casatoriei putative, dar obligatia de întretinere opereaza numai în favoarea sotului de buna-credinta.

1 A+D

2 A+B+C

3 A+C+D

137) În cazul obligatiei de întretinere între fostii soti, incapacitatea de a munci poate sa fi fost intervenita :

A.înaintea casatoriei;

B.în timpul casatoriei;

C.în decurs de 1 an de la desfacerea casatoriei, dar numai daca se datoreaza unei împrejurari în legatura cu casatoria.

1 B+C

2 A+C

3 A+B+C

138) Fostul sot pierde dreptul la întretinere :

A.în cazul în care în care încheie o casatorie noua nula, el fiind de rea-credinta la încheierea celei de-a doua casatorii;

B.când încheie o casatorie nula, el fiind de buna credinta;

C.în cazul în care fostul sot a savârsit fapte grave ce atrag nedemnitatea succesorala fata de cel obligat, în cazul în care aceste fapte au constituit motive de divort;

D.în cazul în care fostul sot, creditor al întretinerii, a savârsit fapte grave asupra sotului obligat, dupa desfacerea casatoriei.

1 A+C+D

2 B+D

3 A+B+D

139) Între fostii soti întretinerea se acorda de la data :

A.desfacerii casatoriei, când întretinerea s-a cerut în cadrul procesului de divort;

B.introducerii cererii de întretinere, când cererea s-a facut dupa divort;

C.ramânerii definitive a hotarârii de admitere a cererii de întretinere.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

140) În cazul în care divortul s-a pronuntat exclusiv din vina unui sot, acesta are dreptul la întretinere din partea

fostului sot:

1 pe timp nedeterminat;

2 pe timp de 1 an, de când începe sa fie în stare de nevoie;

3 timp de un an de la desfacerea casatoriei.

141) În cazul în care divortul s-a pronuntat din culpa ambilor soti acestia îsi datoreaza întretinere, în conditiile legii, dupa desfacerea casatoriei:

1 pe timp nedeterminat;

2 timp de 1 an de la desfacerea casatoriei;

3 timp de 3 ani de la desfacerea casatoriei.

142) Întretinerea acordata fostului sot nu poate depasi :

1 1/2 din venitul brut al debitorului;

2 1/4 din venitul net din munca al debitorului;

3 1/3 din venitul net de munca al fostului sot, ce are calitatea de debitor al întretinerii.

143) Întretinerea acordata fostului sot împreuna cu aceea acordata copiilor nu poate depasi :

1 1/2 din venitul net din munca al debitorului;

2 1/3 din venitul net din munca al debitorului;

3 2/3 din venitul net din munca al debitorului.

144) În cazul în care fostul sot datoreaza întretinere la doua foste sotii si trei copii, totalitatea pensiilor acordate nu poate depasi :

1 1/2 din venitul net în munca al debitorului;

2 2/3 din venitul net în munca al debitorului;

3 3/4 din venitul net în munca al debitorului.

145) Este debitor al obligatiei de întretinere fata de copilul sau :

A.parintele adoptator si cel firesc când acestia sunt casatoriti între ei;

B.parintele decazut din drepturile parintesti;

C.parintele pus sub interdictie.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

146) Copilul major se afla în stare de nevoie daca :

1 nu are venituri si nici bunuri ce ar putea fi vândute;

2 chiar daca are bunuri ce ar putea fi vândute;

3 nu are bunuri.

147) Cuantumul pensiei de întretinere al parintelui fata de copilul minor este de :

A.pâna la 1/4 din veniturile nete din munca când întretinerea se datoreaza unui copil;

B.pâna la 1/3 din veniturile nete din munca când întretinerea se datoreaza la doi copii;

C.pâna la 2/3 din veniturile nete din munca când întretinerea se datoreaza la trei sau mai multi copii.

1 B+C

2 A+B

3 A+B+C

148) Sotul care a contribuit la întretinerea copilului celuilalt sot este obligat sa continue a da întretinere copilului, în conditiile :

A.în subsidiar, daca parintii firesti au murit, sunt disparuti ori în nevoie;

B.pe timpul cât este minor si în timpul majoratului pâna la terminarea studiilor profesionale;

C.obligatia de întretinere în aceste conditii are caracter imperativ.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

149) Sotul care a întretinut copilul celuilalt sot are drept la întretinere de la acest copil în conditiile :

1 sotul a întretinut copilul împreuna cu celalalt sot, efectiv si din mijloace proprii timp de 10 ani;

2 are dreptul la întretinere numai daca nu are copii firesti;

3 chiar daca are copii firesti.

150) Executarea obligatiei de întretinere se face :

1 în natura;

2 în bani;

3 fie în natura, fie în bani.

151) Obligatia de întretinere înceteaza :

A.la încetarea starii de nevoie a creditorului obligatiei de întretinere;

B.la încetarea incapacitatii de a munci a creditorului, cu exceptia creditorului minor;

C.când mijloacele debitorului nu-i mai permit acordarea ei.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

152) Obligatia de întretinere înceteaza :

A.la moartea creditorului întretinerii;

B.la moartea debitorului întretinerii, fara exceptii;

C.prin ajungerea la majorat a creditorului, afara de cazul când îsi continua studiile sau este în incapacitate de munca si se afla în stare de nevoie;

D.în cazul în care minora se casatoreste.

1 A+C+D

2 A+D

3 B+C+D

153) Obligatia de întretinere înceteaza :

A.când cel care a fost luat spre crestere fara îndeplinirea formelor pentru adoptie devine major sau, înainte de aceasta data, în cazul când parintii firesti au aparut sau nu mai sunt în stare de nevoie;

B.obligatia de întretinere a sotului care a contribuit la întretinerea copilului celuilalt sot, fata de acest copil, înceteaza când acesta devine major sau, înainte de aceasta data, când parintii firesti au aparut sau nu mai sunt în stare de nevoie;

C.între soti, odata cu încetarea casatoriei.

1 A+C

2 A+B+C

3 B+C

154) Obligatia de întretinere înceteaza :

A.în cazul în care intervine o împrejurare care schimba ordinea în care se datoreaza întretinerea;

B.în cazul în care creditorul întretinerii savârseste fapte grave împotriva debitorului întretinerii, care ar atrage dupa sine nedemnitatea succesorala;

C.prin recasatorirea fostilor soti, fiecare cu alta persoana.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

155) Obligatia de întretinere :

A.este personala;

B.este incesibila;

C.este netransmisibila mostenitorilor în toate cazurile;

D.are, în principiu, caracter reciproc.

1 A+B+D

2 B+C+D

3 A+D

156) Obligatia de întretinere este unilaterala :

A.în cazul fostului sot de rea-credinta la încheierea unei casatorii putative fata de fostul sot de buna-credinta la încheierea acelei casatorii;

B.în cazul fostului sot, vinovat exclusiv pentru desfacerea casatoriei, dupa trecerea unui an de la divort;

C.în cazul fostului sot divortat si recasatorit, fata de celalalt fost sot divortat, dar necasatorit;

D.în cazul parintilor fata de copilul minor, dar numai în privinta cheltuielilor pentru educarea, învatarea si pregatirea profesionala.

1 A+B+C+D

2 B+C+D

3 A+C+D

157) Constituie exceptii de la divizibilitatea obligatiei de întretinere, în mod pasiv :

A.când, în caz de urgenta, creditorul îndreptatit la întretinere poate porni actiune împotriva oricaruia dintre debitorii întretinerii;

B.cazul mostenitorilor persoanei obligate la întretinerea unui minor, care sunt obligati solidar la întretinerea fata de acel minor;

C.obligatia de întretinere a parintilor fata de copii minori.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

158) Impedimentele dirimante, sunt acelea a caror încalcare atrage nulitate casatoriei încheiate. Sunt astfel de impedimente :

A.tutela;

B.rudenia în gradul prevazut de lege;

C.lipsa autorizatiei ministrului apararii nationale;

D.adoptia, conform legislatiei în vigoare.

1 A+C

2 B+D

3 A+D

159) Dovada starii civile se face cu alte probe decât certificatul de stare civila în cazurile :

A.când un act de stare civila a fost întocmit în registrul de stare civila, dar procurarea lui ar fi cu neputinta din alte cauze decât întocmirea lui într-o tara straina;

B.când sotii si-au declarat consimtamântul la casatorie în conditiile legii, dar întocmirea actului de casatorie a fost omisa din alte cauze decât din vina delegatului de stare civila (ex. Caz fortuit, forta majora);

C.când registrele de stare civila au fost distruse sau pierdute.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

160) Întocmirea ulterioara a actului de casatorie se poate cere :

A.daca nu au existat registre de stare civila;

B.daca întocmirea actului a fost omisa;

C.daca actul a fost întocmit într-o tara straina si nu poate fi procurat;

1 A+B

2 A+C

3 B+C

161) Liberalitatea facuta ambilor soti fara mentiunea expresa ca bunul devine comun, determina ca bunul sa fie :

1 comun;

2 propriu.

162) Dovedirea bunurilor proprii se poate face :

A.prin prezumtia de comunitate;

B.prin orice mijloace de proba, când calitatea de bun propriu rezulta din fapte juridice;

C.prin martori sau prezumtii, chiar daca este vorba de acte juridice cu valoare mai mare de 250 de lei, cu exceptia actelor autentice, când forma ceruta de lege nu poate fi suplinita prin alte probe;

D.prin martori sau prezumtii în cazul actelor juridice care, ad probationem, trebuie întocmite în forma scrisa si care potrivit dreptului comun nu pot fi dovedite prin martori, chiar daca valoarea lor este mai mica de 250 de lei, cu exceptia actelor exceptate si la lit. c).

1 A+C+D

2 A+D

3 B+C+D

163) Constituie bun propriu ale unuia dintre soti :

1 bunul de uz personal folosit de un sot, dar care apartine celuilalt sot în temeiul unei mosteniri legale, este bun propriu al sotului care îl foloseste;

2 bunul folosit pentru uzul personal al sotului chiar daca este dobândit cu mijloace bunuri comune;

3 bunul destinat uzului personal al unui sot, dar care este folosit de celalalt sot.

164) Dovedirea bunurilor proprii se poate face :

A.prin orice mijloace de proba, chiar împotriva sau peste cuprinsul unui act scris (autentic sau nu);

B.prin marturisire extrajudiciara chiar când, potrivit dreptului comun, dovada prin martori sau prezumtii nu e admisa;

C.prin marturisire judiciara sau extrajudiciara de renuntare partiala la comunitate.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

165) Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soti :

1 bunul dobândit de un sot, destinat exercitarii unei profesii de catre celalalt sot, este bun propriu al acestuia din urma;

2 bunul dobândit de un sot destinat exercitarii unei profesii vremelnice;

3 bunurile care au servit pentru exercitarea unei profesii, în cazul parasirii profesiei.

166) Dovedirea bunurilor proprii se poate face :

A.prin orice mijloc de proba cu privire la data dobândirii bunului, chiar daca nu este îndeplinita conditia datei certe;

B.cu martori ce sunt rude de gradul al II-lea;

C.prin orice mijloc de proba, de catre terti.

1 A+C

2 A+B+C

3 B+C

167) Constituie bun propriu :

1 premiul ce este inclus în sistemul premial de retributii;

2 recompensa periodica acordata pentru realizarea unor anumiti indici obiectivi;

3 premiul si recompensa pentru merite deosebite.

168) Constituie bun propriu al unuia dintre soti :

A.creanta pretului de vânzare a unui bun propriu;

B.sulta obtinuta în cazul schimbului ce a avut ca obiect un bun propriu;

C.despagubirea datorata pentru pagubele cauzate unui bun propriu;

D.bunul cumparat cu pretul obtinut din vânzarea unui bun propriu.

1 A+C+D

2 A+B+C+D

3 A+D

169) Constituie bun propriu al unuia dintre soti :

A.drepturile morale de autor;

B.dreptul de proprietate asupra obiectului material prin care se exteriorizeaza opera de creatie intelectuala;

C.dreptul patrimonial de autor.

1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

170) Locuintele cumparate cu credit acordat de stat sunt :

1 bunuri proprii, daca contractul de vânzare-cumparare s-a încheiat anterior sau posterior casatoriei;

2 bunuri comune daca rambursarea creditului s-a facut în timpul casatoriei;

3 au acelasi regim juridic ca si locuintele construite cu credit acordat de stat, adica momentul intrarii în patrimoniul a locuintei este momentul predarii-primirii.

171) În cazul în care o persoana considerata initial necasatorita (deoarece exista o hotarâre judecatoreasca de declarare a mortii sotului ei, care ulterior este anulata) vinde un imobil, bun comun :

1 se poate cere anularea vânzarii;

2 se poate revendica imobilul de catre sotul ce fusese initial declarat mort, dar care a aparut;

3 actul de vânzare-cumparare produce efecte depline daca tertul este de buna-credinta în virtutea principiului error comunis facit jus;

4 se poate anula actul de vânzare-cumparare si de catre tertul de buna-credinta pe motivul ca a crezut

ca a contractat cu o persoana necasatorita.

172) Când nici unul dintre soti nu mai locuieste în circumscriptia judecatoriei în care se afla cel din urma

domiciliu comun, judecata divortului este de competenta :

1 judecatoriei în raza careia locuieste reclamantul;

2 judecatoriei în raza careia are domiciliul pârâtul;

3 judecatoriei de la ultimul domiciliu comun al sotilor

173) Daca la termenul de judecata în fata judecatoriei, în procesul de divort lipsesc ambele parti nejustificat :

1 cererea se respinge ca nefondata;

2 cererea de divort se respinge ca inadmisibila;

3 cererea de divort se respinge ca nesustinuta;

4 judecata se suspenda.

174) Daca, în procesul de divort, instanta constata din dovezile administrate ca ambii soti sunt vinovati pentru desfacerea casatoriei, pronunta divortul :

1 numai din vina sotului pârât, daca acesta nu a facut cerere reconventionala;

2 din vina ambilor soti, numai daca ambii au introdus actiune de divort;

3 din vina ambilor soti, chiar daca pârâtul nu a facut cerere reconventionala.

175) În procesul de divort partile pot fi reprezentate în cazurile :

A.când cel care face cererea de divort executa o pedeapsa privativa de libertate;

B.când cel care face cererea este împiedicat de o boala grava sa participe la judecata;

C.când cel care face cererea are resedinta în strainatate si locuieste acolo.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

176) Hotarârea prin care se pronunta divortul :

1 nu se motiveaza;

2 nu se motiveaza când una dintre parti cere sa nu se motiveze, iar cealalta cere motivarea;

3 se motiveaza întotdeauna;

4 se motiveaza când una din parti cere aceasta.

177) Termenul de apel sau recurs împotriva hotarârii curge :

1 de la comunicarea hotarârii;

2 de la pronuntarea hotarârii;

3 de la pronuntare pentru cei de fata si de la comunicare pentru cei lipsa.

178) Prezumtia legala de mandat tacit reciproc :

A.nu mai opereaza dupa desfacerea casatoriei;

B.opereaza dupa desfacerea casatoriei numai în privinta bunurilor comune dobândite pâna la acea data, daca nu s-a cerut partajul;

C.opereaza numai în privinta bunurilor mobile.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

179) Când, dupa pronuntarea divortului, copilul a fost încredintat unei alte persoane sau institutii de ocrotire :

1 dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta apartine persoanei sau institutiei de ocrotire caruia i s-a încredintat;

2 dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta apartine sotului care a câstigat procesul;

3 instanta de judecata va stabili care dintre parinti va exercita dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta sau de a-i încuviinta actele, cu îndeplinirea conditiilor lega

180) Paternitatea copilului din casatorie se stabileste :

1 prin hotarâre judecatoreasca;2 prin prezumtia de paternitate;

3 prin recunoastere voluntara

181) Timpul legal al conceptiunii unui copil nascut :

1 este de 119 zile;

2 este de 120 zile;

3 este de 121 zile.

182) Actiunea în tagaduirea paternitatii :

1 poate fi introdusa de tutorele sotului pus sub interdictie, chiar fara încuviintarea autoritatii tutelare;

2 poate fi introdusa de procuror;

3 poate fi introdusa de curatorul special, atunci când tutorele sotului pus sub interdictie este sotia lui;

4 poate fi continuata de creditorii personali ai mostenitorilor sotului mamei.

183) Actiunea în tagaduirea paternitatii se introduce împotriva :

1 mamei copilului;

2 copilului;

3 mamei si copilului.

184) Actiunea în tagada paternitatii :

1 poate fi admisa pe baza simplei recunoasteri a mamei;

2 nu poate fi admisa pe baza simplei recunoasteri a mamei;

3 se introduce la instanta de la domiciliul tatalui.

185) Prezumtia legala de paternitate poate fi înlaturata :

1 prin actiune în tagada paternitatii;

2 prin recunoastere voluntara;

3 prin actiune în stabilirea paternitatii.

186) Recunoasterea de paternitate :

1 nu se poate revoca;

2 se poate revoca;

3 se poate revoca numai când este facuta prin testament

187) Produce efecte juridice :

A.recunoasterea unui copil conceput, daca la nastere mama nu este casatorita, produce efecte din momentul nasterii copilului;

B.hotarârea judecatoreasca de stabilire a paternitatii fata de alt barbat decât cel care facuse anterior recunoasterea;

C.recunoasterea unui copil deja recunoscut.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

188) Poate recunoaste un copil din afara casatoriei :

A.minorul cu discernamânt, fara încuviintarea ocrotitorului;

B.cel pus sub interdictie, în momente de luciditate (deci când are discernamânt);

C.cel lipsit vremelnic de facultatile mintale în momentul în care face recunoasterea.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

189) Actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei :

A.este de competenta instantei judecatoresti de la domiciliul pârâtului;

B.se judeca cu citarea obligatorie a autoritatii tutelare;

C.se judeca fara citarea autoritatii tutelare.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

190) Actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei se poate introduce :

1 numai dupa nasterea copilului;

2 în timpul conceptiunii;

3 în timpul conceptiunii, numai daca copilul se naste viu.

191) În cazul în care mai multe persoane sunt obligate legal sa întretina aceeasi persoana ele vor contribui la plata întretinerii :

1 proportional cu mijloacele pe care le au (în mod divizibil);

2 în mod solidar;

3 în mod solidar, numai când creditorului întretinerii se afla în stare de urgenta.

192) Când cel obligat nu poate presta, în acelasi timp, întretinere tuturor celor care sunt în drept sa i-o ceara, instanta de judecata, tinând seama de nevoile fiecarui creditor poate hotarî :

A.fie ca întretinerea sa se plateasca numai unui creditor;

B.fie ca întretinerea sa se plateasca tuturor persoanelor, dar nedepasind cota legala la care poate fi obligat debitorul;

C.fie ca întretinerea sa se plateasca la o parte dintre creditori.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

193) Apelul, sau, dupa caz, recursul reclamantului împotriva hotarârii prin care s-a respins cererea de divort :

A.va fi respins ca nesustinut daca la judecata se prezinta numai pârâtul intimat;

B.se va judeca daca se prezinta numai reclamantul;

C.se va suspenda daca se prezinta numai pârâtul.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

194) Apelul, sau, dupa caz, recursul pârâtului împotriva hotarârii de divort :

1 se respinge ca nesustinut, daca pârâtul-apelant nu se prezinta si se prezinta numai reclamantul-intimat;

2 se va judeca chiar daca se înfatiseaza numai reclamantul-intimat.

195) Casatoria "in extremis vitae" :

1 este interzisa;

2 este permisa;

3 este permisa numai cu acordul unui medic oficial.

196) Constituie viciu de consimtamânt la încheierea casatoriei :

1 inducerea în eroare, prin mijloace viclene, de catre un viitor sot, asupra celuilalt, cu privire la starea sa materiala;

2 eroarea provocata prin mijloace viclene asupra starii sanatatii unuia dintre viitorii soti;

3 temerea reverentioasa fata de tatal unuia dintre viitorii sotI.

197) Odata cu declaratia de casatorie, viitorii soti trebuie sa prezinte :

A.certificatele de nastere;

B.buletinele de identitate;

C.adeverinte care sa ateste ocupatia.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

198) Casatoria se poate încheia :

A.în localitatea în care îsi are domiciliul sotia;

B.în localitatea de resedinta a sotului, dar numai daca si sotia are domiciliul sau resedinta în acea localitate;

C.în localitatea de resedinta a sotului.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

199) Casatoria se poate încheia :

A.pe o nava româneasca aflata în afara granitelor tarii;

B.pe o aeronava româneasca aflata în afara granitelor tarii;

C.si în afara sediului serviciului de stare civila.

1 B+C

2 A+C

3 A+C

200) La încheierea casatoriei trebuie sa participe obligatoriu:

1 viitorii soti si parintii acestora;

2 viitorii soti si nasii acestora;

3 viitorii soti si doi martori.

201) Casatoria încheiata în tara noastra între doi cetateni straini este supusa :

A.conditiilor de forma prevazute de legea româneasca

B.conditiilor de forma prevazute de legea celor doi cetateni;

C.conditiilor de fond prevazute de legea româneasca;

D.conditiilor de fond prevazute de legea celor doi cetateni.

1 A+D

2 B+C+D

3 A+B

202) Daca unul dintre soti nu poate semna actul de casatorie:

1 casatoria nu se poate încheia;

2 celalalt sot va semna în locul lui;

3 delegatul de stare civila va semna în locul lui facând mentiune despre aceasta.

203) Înregistrarea casatoriei :

1 are valoare constitutiva;

2 poate constitui mijloc de proba;

3 constituie un element de proba.

204) Constituie obligatii personale între soti:

A.obligatia de sprijin reciproc moral;

B.obligatia de fidelitate;

C.obligatia de a locui împreuna.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

205) Regimul comunitatii de bunuri în dreptul nostru este un regim :

1 matrimonial mixt;

2 matrimonial conventional;

3 matrimonial legal si obligatoriu.

206) Este nula conventia :

A.prin care sotii declara ca anumite bunuri dobândite în timpul casatoriei sunt bunuri proprii;

B.prin care unul dintre soti declara ca nu a avut nici o contributie la dobândirea unor bunuri

achizitionate în timpul casatoriei;

C.prin care sotii declara ca un bun propriu este comun.

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

207) Constituie bunuri comune :

A.creantele dobândite în timpul casatoriei;

B.bunul dobândit în timpul separatiei de fapt a sotilor;

C.bunul dobândit de catre concubini.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

208) Bunul dobândit înainte de încheierea casatoriei printr-o conventie afectata de o conditie suspensiva este:

1 bun comun, daca realizarea conditiei are loc în timpul casatoriei;

2 bun propriu, numai daca realizarea conditiei are loc înainte sau dupa casatorie;

3 bun propriu, indiferent de momentul realizarii conditiei.

209) Daca sotii au dobândit împreuna un bun înainte de încheierea casatoriei

1 acesta devine bun comun la data încheierii casatoriei;

2 acesta ramâne în coproprietatea sotilor;

3 acesta nu poate deveni bun comun al sotilor în nici un caz.

210) Prezumtia de comunitate a bunurilor este :

1 absoluta;

2 relativa;

3 irefragabila.

211) Un sot poate dovedi calitatea de bun propriu :

1 prin martori, rude în linie directa, de gradul al II - lea;

2 prin martori, rude în linie colaterala, de gradul al III - lea;

3 prin martori, rude în linie colaterala, de gradul al IV - lea.

212) Constituie bunuri comune :

A.bursa primita de unul dintre soti, în strainatate, pe baza unei conventii de colaborare stiintifica;

B.sumele de bani primite de unul dintre soti, cu titlu de pensie în cadrul asigurarilor sociale pentru munca desfasurata în trecut;

C.sumele de bani dobândite în timpul casatoriei depuse la Casa de ajutor reciproc.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

213) Dreptul sotilor de a administra, folosi si dispune împreuna de bunurile comune subzista:

A.si când sotii sunt despartiti în fapt;

B.si când unul este disparut sau interzis;

C.pe perioada cât sotii locuiesc împreuna.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

214) Fapta unui dintre soti de a-si însusi ori de a dispune pe nedrept de unul sau mai multe bunuri comune aflate în întretinerea sa exclusiva, savârsita cu intentie, constituie infractiunea de :

1 furt;

2 gestiune frauduloasa;

3 abuz de încredere.

215) Constituie motive temeinice pentru împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei :

A.faptul ca un sot are nevoie de mijloace pentru a întretine un copil dintr-o casatorie anterioara, aflat la nevoie;

B.faptul ca un sot vinde bunurile comune, desi celalalt sot care parasise domiciliul nu consimtise la aceasta;

C.abandonarea voluntara a domiciliului comun.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

216) Constituie motive temeinice pentru împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei :

1 vârsta înaintata si starea de boala a unuia dintre soti;

2 simpla despartire în fapt a sotilor;

3 existenta actiunii de divort prin ea însasi.

217) Sumele din venituri provenite din munca platite cu titlu de pensie de întretinere sau pentru o alta datorie personala sau cele risipite :

A.se includ în masa bunurilor comune supuse împartirii;

B.nu se includ în masa bunurilor comune supuse împartirii;

C.se tine seama de ele pentru a se determina cota parte ce revine fiecaruia dintre soti în bunurile supuse împartirii.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

218) Regimul matrimonial al comunitatii de bunuri înceteaza :

1 pe data despartirii în fapt a sotilor;

2 odata cu desfacerea casatoriei;

3 pe data când se face împartirea bunurilor.

219) Comunitatea de bunuri a sotilor ia sfârsit :

1 pe data despartirii în fapt a sotilor;

2 odata cu desfacerea casatoriei;

3 pe data când se face împartirea bunurilor.

220) Dupa desfacerea casatoriei :

1 bunurile dobândite dupa aceasta data de oricare dintre fostii soti nu mai sunt bunuri comune, cu exceptia cazului când sunt dobândite de amândoi;

2 prezumtia legala de mandat tacit reciproc functioneaza dar numai în privinta bunurilor commune dobândite pâna la desfacerea casatoriei;

3 obligatiile asumate de fostii soti nu mai pot fi considerate comune în sensul dispozitiilor commune Codului familiei;

4 proprietatea comuna devalmasa se transforma în proprietate pe cote-parti.

221) Dupa desfacerea casatoriei unul dintre soti nu poate fi evacuat în nici un caz din locuinta comuna:

A.când este titular al uni contract de închiriere a unei locuinte de serviciu;

B.când este proprietar asupra locuintei;

C.când este titular al unui contract de închiriere, raportul de locatie fiind accesoriu contractului

de munca.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

222) Pentru a decide în legatura cu încredintarea copiilor minori în cadrul procesului de divort instanta asculta:

A.autoritatea tutelara;

B.vecinii parintilor;

C.copiii care au împlinit vârsta de 7 ani;

D.copiii care au împlinit vârsta de 10 ani.

1 A+C+D

2 A+B+D

3 A+D

223) Învoiala parintilor cu privire la încredintarea copiilor minori :

1 este obligatorie pentru instanta de judecata;

2 nu este obligatorie pentru instanta de judecata;

3 produce efecte neconditionat.

224) Atunci când nici unul dintre parinti nu doreste încredintarea minorului sau, din cauza unor motive temeinice minorul nu poate fi încredintat nici unuia dintre parinti, copilul minor se încredinteaza:

1 bunicilor;

2 numai unei rude sau institutii de ocrotire;

3 unei rude sau altor persoane, dar numai cu consimtamântul acestora ori unor institutii de ocrotire.

225) În cazul în care copilul minor a fost încredintat unui parinte :

A.acesta exercita drepturile si îndatoririle parintesti cu privire la persoana copilului;

B.ambii parinti exercita drepturile si îndatoririle parintesti;

C.celalalt parinte pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu copilul, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învatarea si pregatirea lui profesionala.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

226) În cazul în care copilul minor a fost încredintat unei alte persoane decât unul dintre parinti ori unei institutii de ocrotire :

1 parintii au doar dreptul de a avea legaturi personale cu copilul;

2 drepturile si îndatoririle parintesti vor fi exercitate de persoana, respectiv, institutia de ocrotire, careia i s-a încredintat minorul;

3 drepturile si îndatoririle parintesti vor fi exercitate de ambii parinti.

227) În cursul procesului de divort învoiala parintilor cu privire la contributia lor la cheltuielile pentru cresterea,

educarea si învatatura copiilor minori :

1 produce efecte neconditionat;

2 produce efecte, chiar daca nu este încuviintata de instanta;

3 nu produce efecte daca nu este încuviintata de instanta judecatoreasca

228) Recunoasterea filiatiei fata de mama poate interveni :

A.daca nasterea nu a fost înregistrata în registrul de stare civila;

B.daca copilul a fost trecut în registrul de stare civila ca fiind nascut din parinti necunoscuti;

C.fata de un copil care a fost recunoscut deja de o alta femeie;

D.fata de un copil care este adoptat, necunoscându-i-se mama fireasca.

1 A+C+D

2 B+C+D

3 A+D

4 A+B+D

229) Recunoasterea filiatiei fata de mama se poate face:

A.prin declaratie la serviciul de stare civila;

B.prin înscris autentic;

C.prin clauza testamentara inclusa în libretul CEC.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

230) Recunoasterea filiatiei fata de mama :

A.este un act atributiv (constitutiv) de filiatie;

B.este un act irevocabil, cu exceptia recunoasterii facuta prin testament;

C.este un act unilateral;

D.poate fi facuta de un mandatar cu procura speciala si autentica.

1 A+B

2 C+D

3 B+C

231) Actiunea în contestarea recunoasterii de maternitate poate fi introdusa de :

A.procuror;

B.mama care a facut recunoasterea;

C.o persoana neinteresata.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

232) Actiunea în stabilirea filiatiei fata de mama :

A.este imprescriptibila;

B.poate fi pornita de mostenitorii copilului;

C.poate fi pornita împotriva mostenitorilor pretinsei mame;

D.nu se prescrie în timpul vietii copilului.

1 A+B+D

2 C+D

3 A+C

233) Copilul conceput în timpul unei casatorii, dar nascut dupa pronuntarea nulitatii acesteia si în timp ce mama era casatorita cu altcineva:

1 este copil din casatorie si are ca tata pe fostul sot al mamei, din casatoria anulata;

2 este copil din afara casatoriei;

3 este copil din casatorie si are ca tata pe sotul mamei din casatoria actuala.

234) Pentru dovedirea filiatiei fata de tata este suficienta îndeplinirea urmatoarelor conditii :

A.existenta filiatiei fata de mama;

B.casatoria mamei la data nasterii copilului;

C.casatoria mamei la data conceptiei copilului.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

235) Sotul mamei care a declarat nasterea copilului la serviciul de stare civila declarând ca el este tatal copilului :

1 poate introduce actiune în contestarea recunoasterii de paternitate;

2 poate introduce actiune în contestarea filiatiei din casatorie;

3 poate introduce actiune în tagada paternitatii.

236) Actiunea în tagaduirea paternitatii:

A.poate fi introdusa dupa ce copilul a decedat;

B.se judeca în contradictoriu cu mama copilului;

C.se introduce la instanta locului unde domiciliaza reprezentantul legal al copilului.

1 A+B

2 A+C

3 A+B+C

237) În cazul în care sotia, cu încalcarea dispozitiilor legale ce prevad principiul monogamiei, mai încheie o a doua casatorie si naste un copil :

A.a doua casatorie este nula;

B.copilul are ca tata pe sotul mamei din a doua casatorie încheiata;

C.copilul are ca tata pe sotul mamei din prima casatorie încheiata.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

238) În cazul în care, dupa încetarea ori desfacerea casatoriei, femeia se recasatoreste si, la mai putin de 300 de zile de la încetarea ori desfacerea primei casatorii, naste un copil, atu nci :

1 copilul are ca tata pe sotul mamei din a doua casatorie;

2 copilul are ca tata pe sotul mamei din prima casatorie.

239) Copilul recunoscut :

A.poate introduce actiune în stabilirea paternitatii fata de un alt barbat decât cel ce a facut recunoasterea;

B.poate introduce actiune de contestare a recunoasterii de paternitate;

C.poate fi recunoscut de un alt barbat.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

240) Recunoasterea de paternitate :

A.produce efecte constitutive;

B.produce efecte declarative;

C.reprezinta un act juridic.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

241) Pot contesta recunoasterea de paternitate :

A.mostenitorii barbatului care a facut recunoasterea:

B.mama copilului recunoscut;

C.mostenitorii barbatului care a recunoscut ulterior acelasi copil;

D.procurorul.

1 A+B+C+D

2 C+D

3 A+B+D

242) Instanta competenta pentru solutionarea actiunii în stabilirea paternitatii din afara casatoriei este instanta :

1 de la domiciliul pârâtului;

2 de la domiciliul reclamantului;

3 de la domiciliul reclamantului, când acesta este minor.

243) Întreruperea, suspendarea si repunerea în termenul de prescriptie se aplica :

1 numai actiunilor patrimoniale;

2 numai actiunilor reale si personale patrimoniale;

3 si actiunilor personale nepatrimoniale prescriptibile.

244) În sistemul Codului familiei acordarea pensiei de întretinere fata de un copil :

A.este posibila, chiar daca nu a fost stabilita paternitatea copilului din afara casatoriei;

B.nu este posibila fara ca, în prealabil, sa fi fost stabilita paternitatea copilului din afara casatoriei;

C.este posibila pâna la ramânerea definitiva a hotarârii de contestare a recunoasterii de paternitate.

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

245) Casatoria încheiata de sotul celui declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca:

1 este nula;

2 nu este nula;

3 este nula pentru adulter


Document Info


Accesari: 2937
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )