Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Elemente de drept penal

Drept


Elemente de drept penal

Curs 1

Dreptul penal este o ramura a dreptului public.Dreptul public - drept constitutional

- drept penal

- drept administrativ

Dreptul privat - dreptul civil

- dreptul societatilor comerciale

Deptul penal se împarte în 3:

drept penal general

drept penal special

drept procesual penal

Dreptul penal este alcatuit dintr-un sistem de norme juridice care reglementeaza niste relatii de aparare sociala prin interzicerea ca infractiuni sub sanctiuni specifice denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale în scopul apararii acestor valori, fie prin prevenirea infractiunilor, fie prin aplicarea pedepselor celor care le savârsesc.

Obiectul dreptului penal

îl reprezinta relatiile de aparare sociala

aceste relatii se stabilesc între membrii societatii pentru res 919h74j pectarea de catre acestia a unor valori: persoana, drepturile si libertatile persoanei, viata, integritatea corporala, etc.

Relatiile de aparare sociala în perioada prestatala

împotriva unei fapte penale, partea vatamata se razbuna. Razbunarea putea fi limitata sau nelimitata (distrugerea fizica)

s-a simtit nevoia ca statul sa-i apere de ceilalti. El introduce legi, care trebuie respectate.

Izvoarele dreptului penal

Izvorul este acea forma juridica pe care o îmbraca o norma pentru a deveni norma obligatorie. Izvorul dreptului penal este legea.

Principalul izvor este Constitutia.

Apoi urmeaza Codul Penal. În el sunt cuprinse atât norme generale cât si norme speciale.

Legile penale complinitoare - completeaza dispozitiile Codului Penal, dar nu contin infractiuni (Legea de executare a pedepselor).

Legi speciale nepenale, cu dispozitii penale (Legea privind combaterea evaziunii fiscale)

Tratatele si acordurile internationale, daca sunt ratificate.

Raporturile juridice penale

Relatia sociala presupune: subiecte, un obiect si un continut.

Subiecte:

statul - dreptul penal este inclus în dreptul public; exista 2 tipuri de raporturi:

a)      raporturi juridice de conformare - presupun respectarea lor de societate prin intermediul statului

b)      raporturi juridice de conflict - statul este cel care impune unei persoane fizice respectarea unei norme, iar în cazul nerespectarii, aplicarea pedepsei (politia, magistratii)

persoana fizica ce a încalcat legea.

Continutul: presupune drepturi si obligatii pentru cele doua subiecte.

Obiectul: conduita pe care trebuie sa o urmeze subiectele.

Stingerea raportului juridic:

când actul normativ iese din vigoare

când se savârseste fapta interzisa (de lege) intervine raportul juridic de conflict

amnistia sau prescriptia.

Tema:

infractiunea

raspunderea penala

sanctiunile de drept penal

Infractiunea (institutia infractiunii)

este o fapta care prezinta pericol social, savârsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala.

are 3 trasaturi (conditii obligatorii):

a)      este o fapta ce prezinta pericol social

fapta - orice fapta a unei persoane;

pericol social - ne permite sa deosebim o contraventie de o infractiune

b)      vinovatia - este foarte importanta; exista prezumtia de nevinovatie.

c)      prevederea faptei în legea penala - orice fapta trebuie sa fie inclusa într-un act normativ pentru a fi sanctionata.

Vinovatia

este acel aspect subiectiv al infractiunii care cuprinde atitudinea psihica a faptuitorului fata de fapta si urmarile faptei (persoana este constienta de fapte si de urmari).

are 3 forme:

o       intentia

o       culpa

o       preterintentia (intentia prelungita)

Intentia

este o atitudine psihica a faptuitorului care rezulta din prevederea rezultatului faptei sale si urmarirea acelui rezultat, ori numai acceptarea rezultatului

poate fi directa - prevede rezultatul si îl urmareste sau indirecta - persoana prevede rezultatul, nu-l urmareste, dar îl accepta.

Culpa

este o atitudine psihica a faptuitorului care prevede rezultatul faptului, nu-l accepta, socotind fara temei ca nu se produce ori nu prevede rezultatul, desi putea si trebuia sa îl prevada

exista:

culpa cu prevedere (cu usurinta) - prevede rezultatul, nu îl urmareste, nu îl accepta, considerând ca nu se produce

culpa simpla (fara prevedere, din neglijenta, din greseala) - nu prevede rezultatul, desi putea si trebuia sa îl prevada

Instanta stabileste daca a fost intentie sau culpa.

Intentia depasita - are si intentie si culpa, incluse în aceeasi fapta.

Continutul infractiunii

se deosebeste o infractiune de o contraventie

este nevoie de continut si pentru a deosebi o infractiune de o alta infractiune

Definitie: continutul este format din totalitatea conditiilor cerute de lege pentru caracterizarea faptei ca fiind infractiune.

Conditii:

a)      cu privire la fapta

b)      cu privire la faptuitor

c)      cu privire la obiectul infractiunii

d)      cu privire la locul si timpul infractiunii

Dupa situarea în timp:

a)      conditii preexistente - privesc obiectul si subiectul infractiunii

b)      conditii concomitente - se îndeplinesc în momentul savârsirii

- se refera la locul si timpul savârsirii faptei

c)      conditii subsecvente - îndeplinite dupa savârsirea faptei

Mai sunt:

a)      conditii esentiale sau constitutive

b)      conditii accidentale sau circumstantiale - sunt acele conditii atenuante sau agravante

Conditiile preexistente

a)      obiectul infractiunii îl reprezinta valoarea sociala ocrotita de normele dreptului penal (normele sunt în Constitutie si în Codul Penal).

Valorile sociale ocrotite prin normele penale confera dreptului penal un obiect juridic. Obiectul juridic poate fi:

general - normele penale apara toate valorile sociale din Constitutie si Codul Penal

generic (sau de grup) - apara doar un manunchi de valori sociale

specific - consta în valoarea sociala concreta

Daca nu exista obiect, nu exista infractiune.

b)      cu privire la subiect. Subiectul este activ sau pasiv.

Subiectul activ

este persoana care savârseste fapta, complicele, instigatorul.

se numeste:

faptuitor - pâna se stabileste infractiunea

infractor - dupa stabilirea infractiunii

condamnat - dupa ce s-a stabilit pedeapsa.

Conditii:

conditii de vârsta - raspunderea începe de la 14 ani. Între 14 - 16 ani raspunderea este limitata; dupa 16 ani, raspunde penal. Între 16-18 ani se aplica prevederi pentru minori. De la 18 ani se considera ca este adult.

responsabilitate - a persoanei de a-si da seama de fapta si rezultatele ei. Iresponsabilitatea înlatura caracterul penal.

libertatea de vointa si actiune.

Subiectul pasiv

sufera de pe urma savârsirii faptei

poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica

poate fi persoana vatamata sau persoana responsabila civilmente.

Cu privire la continutul constitutiv

conduita prevazuta de norma juridica penala care trebuie sa fie îndeplinita de faptuitor

este format din:

a)      latura obiectiva

este alcatuita din conditiile cerute de norma penala pentru a exista o infractiune.

are 3 elemente:

material - format din actiuni sau inactiuni

poate sa se realizeze prin acte materiale

realizat prin cuvinte (insulta, calomnie), prin scris (falsuri), prin nedenuntare a unei infractiuni (infractiune prin omisiune)

o urmare imediata - este vatamarea care se aduce ca urmare a savârsirii faptei

o legatura de cauzalitate între cele 2 - rolul instantei, care stabileste daca exista o legatura între cele 2.

b)      latura subiectiva

cuprinde totalitatea conditiilor cerute de lege cu privire la atitudinea faptuitorului fata de fapta si urmari

are:

un element subiectiv

un mobil

cauza interna de conduita

conduce la ideea savârsirii faptei

un scop - presupune reprezentarea clara a rezultatului faptei

Pluralitatea de infractiuni. Pluralitatea de infractori

Pluralitatea de infractiuni

este o situatie în care o persoana savârseste 2 sau mai multe infractiuni

are mai multe forme: concursul de infractiuni, recidiva, pluralitatea intermediara.

a)      concursul de infractiuni

consta în savârsirea a 2 sau mai multe infractiuni de catre aceeasi persoana, înainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele

conditii:

sa fie savârsite 2 sau mai multe infractiuni

sa fie savârsite de catre aceeasi persoana

sa fie savârsite înainte de a fi condamnata pentru vreuna dintre ele

cel putin 2 infractiuni sa poata fi judecate

forme:

concurs real - când se savârsesc mai multe actiuni sau inactiuni

concurs formal (sau ideal) - este atunci când o actiune sau o inactiune, savârsita de aceeasi persoana, datorita împrejurarilor si urmarilor produse, întruneste elementele mai multor infractiuni.

se pedepseste prin cumul juridic - pedeapsa cea mai mare.

b)      recidiva

este o forma a pluralitatii de infractiuni care consta în savârsirea din nou a unei infractiuni, de catre o persoana care anterior a mai fost condamnata definitiv pentru o infractiune

feluri:

postcondamnatorie - dupa condamnare

postexecutorie - dupa executare

recidiva mare sau recidiva mica - în functie de gravitate

exista conditia unei condamnari pentru o infractiune de o anumita gravitate. Conditii: prima infractiune, a doua infractiune.

Pluralitatea de infractori

- este de 3 feluri: pluralitate naturala, pluralitate constituita, pluralitate ocazionala (participatie penala)

pluralitatea naturala - fiecare participant care coopereaza la savârsirea faptei contribuie la aceasta, deoarece fapta, prin natura ei, necesita cel putin 2 persoane

pluralitatea constituita - presupune o grupare de mai multe persoane pentru savârsirea faptei (complot, etc)

pluralitatea ocazionala (participatie penala)

presupune comiterea faptei de un numar de persoane mai mare decât era necesar

poate fi:

participatie proprie - toti participantii actioneaza cu aceeasi forma de vinovatie. Participantii sunt: autorii, coautorii, instigatorii, complicii.

participatie improprie - nu toti participantii actioneaza cu aceeasi forma de vinovatie. Are ca forme:

intentie si culpa

intentie si lipsa de vinovatie

Tratament penal al participatiei: pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savârsita.

Sanctiuni

sunt institutii de drept penal

reprezinta consecinta stabilirii raspunderii pentru fapta savârsita

sunt prevazute numai în lege sau norme juridice si sunt aplicate doar de organele penale

au un caracter represiv

sunt necesare si inevitabile

feluri: pedepsele, masurile de siguranta, masurile educative

pedepsele

sunt singurele sanctiuni penale

sunt masuri de constrângere si de reeducare a condamnatului

scopul lor este prevenirea savârsirii de noi infractiuni

feluri:

a)      sanctiuni principale

detentiunea pe viata - a înlocuit pedeapsa cu moartea, nu se aplica minorilor si persoanelor care au împlinit 60 ani, se aplica alternativ cu pedeapsa închisorii

închisoarea - de la 15 zile la 30 de ani; are limite generale si speciale; este reglementata alternativ cu pedeapsa amenzii sau cu pedeapsa detentiunii pe viata; se executa în penitenciare.

amenda penala - poate fi reglementata alternativ cu închisoarea sau poate fi unica; se trece în cazierul judiciar, fiind o amenda penala

b)      sanctiuni complementare

interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani

dreptul de a alege si de a fi ales în administratia publica sau în functii elective publice

dreptul de a ocupa o functie de implica autoritatea de stat

drepturile parintesti

dreptul de a fi tutore sau curator.

degradarea militara

c)      sanctiuni accesorii

sunt cele cu privire la interzicerea unor drepturi prevazute de lege.

masurile de siguranta

se iau pentru a înlatura o stare de pericol

obligarea la tratament medical

internarea medicala

interzicerea de a ocupa o functie, de a exercita o prfoesie, o meserie ori o alta ocupatie

interzicerea de a se afla în anumite localitati

expulzarea strainilor

confiscarea speciala

interdictia de a reveni în locuinta familiei pe o perioada determinata

masurile educative

se iau fata de minori

feluri:

a)      mustrarea

b)      libertatea supravegheata

c)      internare într-un centru de reeducare

d)      internare într-un centru de îngrijire

Curs 2

Partea speciala

Functionarul public - definitie (art.147 alin.1 C.penal)

- prin ,,functionar public" se întelege orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestita, o însarcinare de orice natura, retribuita sau nu, în serviciul unei unitati dintre cele la care se refera art.145.

Functionarul - definitie (art.147 alin.2 C.penal)

- prin ,,functionar" se întelege persoana mentionată în alin.1, precum si orice salariat care exercita o însarcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevazute în acel alineat.

Unitate - definitie (art.145 C.penal)

- prin termenul ,,public" se întelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.

Analiza unei infractiuni

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor

Definitie - art.246 C.penal

- Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Judecatorul trebuie sa vada unde încadreaza fapta juridica.

Obiect juridic: apararea bunei functionari a raporturilor de serviciu

(subiect activ calificat - care are o anumita calitate - în speta, functionar public)

Subiect activ al infractiunii - functionarul public sau orice alt functionar

Subiect pasiv - persoana ale carei interese legale au fost încalcate.

(subiectul pasiv sau partea vatamata - poate fi o persoana, o persoana juridica sau statul)

Latura obiectiva - elementul material, urmarea imediata, legatura de cauzalitate

Latura subiectiva - forma de vinovatie cu care se savârseste fapta

Latura obiectiva - elementul material - o inactiune - nu îndeplineste

- o actiune - îndeplineste defectuos

- urmarea imediata - cauzarea vatamarii

- legatura de cauzalitate - fapta sa fie facuta de catre functionar si ea

sa cauzeze vatamarea

Sanctiunea: pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani.

Partea procesuala - de drept procesual penal, de procedura penala

Procesul penal

o activitate desfasurata de anumite persoane ale statului prin care se asigura aplicarea sanctiunilor celor care au comis infractiuni.

este reglementat de lege (Codul de procedura penala)

se desfasoara într-o cauza penala

presupune participarea partilor

etapele procesului penal:

a)      urmarirea penala - efectuata de procuror împreuna cu organele de cercetare penala

b)      judecata

c)      executarea hotarârii penale definitive.

Participantii în procesul penal:

organele judiciare

a.       procurorul - analizeaza dosarul si-l trimite, printr-un rechizitoriu, parchetului de judecata

b.      organele de cercetare penala

politia sau organele de cercetare ale politiei judiciare

organele de cercetare penala speciale

c.       instanta de judecata

Judecatorii → parchete (parchetele sunt conduse de catre procurori si prim-procurori)

Tribunale → parchete

Curti de apel → parchete

Înalta Curte de Casatie si Justitie → Parchet

mai exista:

instante militare

sectii maritime si fluviale

instante speciale - judeca anumite procese

(ex. constenciosul administrativ)

partile

a.       inculpatul

b.      partea vatamata

c.       partea civila

d.      partea responsabila civilmente

aparatorul - avocatul, cel care ofera asistenta juridica.

a.       inculpatul - este persoana care savârseste fapta

  • faptuitor - persoana care a savârsit o infractiune si fata de care nu s-a început urmarirea penala
  • învinuit - persoana fata de care se efectueaza urmarirea penala, dar fata de care nu s-a pus în miscare actiunea penala
  • inculpatul - persoana împotriva careia s-a pus în miscare actiunea penala
  • condamnat - s-a pronuntat o hotarâre judecatoreasca de condamnare pentru inculpat.

b.      persoana vatamata - este persoana care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si care participa la procesul penal.

c.       partea civila - este persoana vatamata care exercita actiunea civila în procesul penala

d.      partea responsabila civilmente - este partea chemata, potrivit legii civile, sa raspunda pentru pagube provocate de învinuit sau inculpat.

Denumiri acte instante:

încheierea - este un act al instantei care se întocmeste de grefier la sfârsitul fiecarei sedinte

minuta - reprezinta rezultatul deliberarii instantei

sentinta - hotarârea instantei de judecata prin care cauza este solutionata de prima instanta

decizie - este hotarârea instantei care se pronunta în urma apelului sau recursului

Termen pentru caile de atac ordinare - 10 zile

Caile extraordinare de atac - hotarârile judecatoresti sunt definitive.


Document Info


Accesari: 3140
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )