Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
IMPUTAREA LIBERALITATILOR Sl CUMULUL

Drept
IMPUTAREA LIBERALITĂŢILOR sl CUMULUL

REZERVEI CU COTITATEA DISPONIBILĂ
PUNEREA PROBLEMEI

Am vazut ca liberalitatile (donatii si/sau legate) facute de defunct sunt supuse reductiunii daca sunt excesive, aducând atingere rezervei mostenitorilor rezervatari. Pe de alta parte, în cazurile prevazute de lege sau dispuse de cei care lasa mostenirea, liberalitatile (de regula, donatiile) sunt supuse raportului chiar daca nu aduc atingere rezervei vreunui mostenitor rezervatar.

Aplicarea acestor reguli este relativ simpla daca beneficiarul liberalitatii este o persoana care nu are calitatea de mostenitor rezervatar si când nu se pune nici problema raportului; liberalitatea trebuie sa se încadreze în cotitatea disponibila asupra careia se imputa (se socoteste), iar în masura dep&# 21221f514v 259;sirii este supusa reductiunii pâna la limita cotitatii disponibile.

Mai dificila este solutionarea problemei în cazul în care gratificatul este un mostenitor rezervatar si vine la mostenire împreuna cu alti mostenitori rezervatari (pluralitate de mostenitori rezervatari); liberalitatea facuta mostenitorului rezervatar se imputa asupra cotei sale de rezerva sau asupra cotitatii disponibile ori cele doua cotitati se cumuleaza ? In acest din urma caz, liberalitatea se imputa cu întâietate asupra rezervei sau asupra cotitatii disponibile ? Raspunsul difera dupa cum liberalitatea facuta mostenitorului rezervatar este sau nu raportabila; prin urmare, pentru a hotarî soarta liberalitatii facuta mostenitorului rezervatar, urineaza a fi avute în vedere nu numai regulile reductiunii liberalitatilor excesive, dar si cele care guverneaza raportul liberalitatilor (a donatiilor); se pune problema aplicarii concomitente a regulilor si reductiunii.

Urmeaza deci sa analizam problema în cele trei ipoteze posibile; gratificatul nu este mostenitor rezervatar; este mostenitor rezervatar, dar liberalitatea nu este raportabila; gratificatul este mostenitor rezervatar obligat la raport.

GRATIFICATUL NU ESTE MOsTENITOR REZERVATAR

Daca beneficiarul liberalitatii (donatarul sau legatarul) nu este mostenitor rezervatar (fiind o persoana straina, de exemplu, un prieten, sau o ruda a defunctului care nu este mostenitor rezervatar, de exemplu, o sora), liberalitatea primita - întrucât exista mostenitori rezervatari - se imputa asupra cotitatii disponibile, iar daca o depaseste este supusa reductiunii.

Precizam ca aceasta regula se aplica si daca gratificatul este un potential rezervatar care renunta la calitatea sa de mostenitor legal, de care este legata calitatea de rezervatar; prin renuntare el pierde retroactiv dreptul la mostenirea legala si, o data cu aceasta, dreptul asupra rezervei, putând pastra donatia sau legatul (universal, cu titlu universal sau cu titlu particular) în limita cotitatii disponibile. Aceasta solutie este expres prevazuta de lege: "Eredele ce renunta la succesiune poate popri darul, sau a cere legatul ce i s-a tacut, în limitele partii disponibile,, (art. 752 C. ciV.). Prin urmare, gratificatul renuntator la mostenirea legala nu mai are calitatea de rezervatar, dar pastreaza calitatea de donatar (neobligat la raport, chiar daca este descendent sau sot supravietuitor în concurs cu descendentii si donatia nu a fost scutita de raport) sau, daca accepta mostenirea testamentara, aceea de legatar, deoarece - prin derogare de la caracterul indivizibil al actului de optiune succesorala - potrivit textului citat, mostenitorul legal gratificat prin testament poate opta diferit cu privire la mostenirea legala si la legat. Evident, donatia si/sau legatul trebuie sa se încadreze în limitele cotitatii disponibile; liberalitatea excesiva este supusa reductiunii, gratificatul neputând invoca vreun drept rezervatar.

Prin urmare, daca exista mostenitori rezervatari, liberalitatile se imputa asupra cotitatii disponibile:

-daca beneficiarul liberalitatii este o persoana straina care nu face parte din cele patru clase de mostenitori legali;

-daca beneficiarul liberalitatii este o ruda pe linie colaterala sau un ascendent ordinar;

-daca beneficiarul liberalitatii este un descendent, ascendent privilegiat sau sot supravietuitor care renunta la calitatea de mostenitor legal si, implicit, la aceea de rezervatar.GRATIFICATUL ESTE MOsTENITOR REZERVATAR, IAR LIBERALITATEA NU ESTE RAPORTABILĂ

Daca gratificatul este un mostenitor rezevatar (descendent, ascendent privilegiat sau sot supravietuitor) care a acceptat mostenirea (pur si simplu sau sub beneficiu de inventar) si liberalitatea nu este supusa raportului, ea se va imputa cu întâietate asupra cotitatii disponibile (cu consecinta micsorarii sau epuizarii ei). Daca liberalitatea depaseste cotitatea disponibila, diferenta se imputa asupra cotei de rezerva la care are dreptul gratificatul: mostenitorul rezervatar gratificat cumuleaza cotitatea disponibila cu rezerva succesorala.

Desi aceasta regula nu este prevazuta în terminis de lege (vezi totusi art. 851 C. civ.), ea este admisa[1]; daca orice persoana straina sau un mostenitor nerezervatar poate beneficia de liberalitate în limita cotitatii disponibile, este firesc si echitabil ca mostenitorul rezervatar gratificat (fie si parinte, neobligat la raport ) sa poata adauga la cotitatea disponibila si rezerva prevazuta de lege în favoarea sa, reductiunea operând numai în cazul depasirii cotelor cumulate.

De exemplu, la mostenire vin doi copii, dintre care unul a primit o donatie scutita de raport de 15 milioane lei, iar bunurile lasate de defunct au o valoare de 15 milioane lei (masa de calcul 30 milioane, rezerva de 2/3=20 milioane, deci 10 milioane pentru fiecare copil). întrucât donatia este scutita de raport, deci are caracter definitiv (preciputar), se imputa cu întâietate asupra cotitatii disponibile, iar în masura dep&# 21221f514v 259;sirii ei (5 milioane lei) asupra rezervei copilului gratificat, el având dreptul si la diferenta din rezerva sa (înca 5 milioane lei din bunurile lasate de defunct). Comostenitorul rezervatar va primi numai rezerva sa de 10 milioane lei, întrucât cotitatea disponibila a fost epuizata. Daca donatia ar fi avut o valoare de 22 milioane lei si bunurile lasate de 8 milioane lei, liberalitatea ar fi fost reductibila deoarece cotitatea disponibila si rezerva, cumulate, nu ar fi fost suficient de acoperitoare pentru mostenitorul rezervatar gratificat.

Observam ca, în ipoteza în care gratificatul este un mostenitor rezervatar, iar liberalitatea nu este raportabila, ea nu trebuie sa se încadreze în cotitatea disponibila, ci în cuantumul cumulat al cotitatii disponibile si cotei de rezerva cuvenit gratificatului, astfel încât sa nu aduca atingere rezervei celorlalti mostenitori rezervatari.

În sfârsit precizez "ca daca exista mai multe liberalitati neraportabile, problema imputatiei asupca cotitatii disponibile (numai asupra acesteia daca gratificatul nu este mostenitor rezervatar) si asupra rezervei (în cazul mostenitorului rezervatar) se va face tinând seama de ordinea reductiunii liberalitati lor excesive. De exemplu, daca defunctul a facut o donatie unui strain care absoarbe cotitatea disponibila, mostenitorul rezervatar nu va putea beneficia de legatul ce i s-a lasat decât în limita cotei sale de rezerva. In schimb, daca este vorba de doua legate facute în favoarea a doi mostenitori rezervatari, ele se vor imputa - în mod proportional - asupra cotitatii disponibile, iar pentru diferenta asupra cotei de rezerva a fiecaruia.

GRATIFICATUL ESTE MOsTENITOR REZERVATAR, IAR LIBERALITATEA ESTE RAPORTABILĂDaca liberalitatea facuta mostenitorului rezervatar este raportabila (de exemplu, donatie fara scutire de raport facuta unui descendent care vine la mostenire împreuna cu un alt descendent sau cu sotul supravietuitor), ea constituie un simplu avans asupra partii din mostenire la care are dreptul gratificatul, deci nu are caracterul unei liberalitati definitive (preciputare). întrucât dispunatorul nu a avut intentia sa-1 avantajeze pe gratificat în raport cu comostenitorii rezervatari, liberalitatea se raporteaza, fiind imputata asupra rezervei mostenitorului gratificat, cotitatea disponibila ramânând libera pentru a acoperi alte liberalitati facute de defunct.

Dar daca liberalitatea depaseste cota rezervatara a gratificatului ? Este o problema (numita de un autor "famosissima questio"[3]), subiect de controversa de peste un secol; excedentul se imputa asupra cotitatii disponibile sau asupra rezervei globale (a tuturor mostenitorilor rezervatari care beneficiaza de raport)?

Fara a intra în amanuntele controversei[4], mentionam ca împartasim solutia imputarii excendentului asupra cotitatii disponibile - daca dispunatorul nu a stipulat imputarea asupra rezervei globale, pentru a lasa libera cotitatea disponibila pentru alte liberalitati - pe care o va putea epuiza, atragând ineficacitatea liberalitatilor ulterioare. Prin urmare, mostenitorul rezervatar gratificat cu o liberalitate raportabila cumuleaza rezerva cu cotitatea disponibila.

Însa, în raporturile cu comostenitorii, liberalitatea imputata asupra cotitatii disponibile va profita nu numai gratificatului, ci va fi împartita între toti mostenitorii, inclusiv gratificatul, potrivit cotelor legale asupra mostenirii. De exemplu, defunctul lasa doi copii si bunuri în valoare de 30 milioane lei. Unul dintre copii a beneficiat de o donatie raportabila de 60 milioane lei, iar prin testamentul lasat defunctul a stipulat un legat în favoarea unui tert în valoare de 20 milioane lei. Masa de calcul fiind de 90 milioane, rezerva fiecarui copil este de 30 milioane. Donatia se imputa asupra rezervei donatarului, iar restul asupra cotitatii disponibile, pe care o va absorbi în totalitate, astfel încât legatul devine ineficace (nu se executa). Donatarul însa nu va pastra toata donatia, fiind obligat sa împarta ceea ce s-a imputat asupra cotitatii disponibile (30 milioane lei) cu comostenitorul sau, potrivit cotelor legale, deci va beneficia de donatie numai în limita a 45 milioane lei, în calitate de mostenitor.

Cumulul rezervei cu cotitatea disponibila opereaza numai în relatiile cu tertii, iar în relatiile cu comostenitorii beneficiari ai raportului numai pâna la limita echilibrului legal (cotelor legale asupra mostenirii).Vezi M. Eliescu, op. cit., p. 363-364; Mazeaud, op. cit., p. nr. 1701.

Vezi M. Eliescu, op. cit., p. 363.

Ph. Malaurie, op. cit., p. 302 nr. 630.

Vezi C. Hamangiu, 1. Rosetti Balânescu, Al. Baicoianu, op. cit., p. 671-673 nr. 990; M. Eliescu, op. cit., p. 364-365; Mazeaud, op. cit., p. nr. 1703; Ph. Malaurie, op. cit., p. 302-303 nr. 630.


Document Info


Accesari: 3081
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )