Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
INTRODUCERE IN DREPT FISCAL

Drept


INTRODUCERE ÎN DREPT FISCAL

1. Definirea impozitului si a taxelor

Impozitul este definit ca fiind plata baneasca obligatorie, generala si

definitiva, efectuata de persoane fizice si juridice, în favoarea bugetului

statului, în cuantumul si la termene precis stabilite de lege, fara obligatia din

partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat.Trasaturi specifice: este o obligatie baneasca, si nu una de prestatii

personale, element ce-l diferentiaza fata de orice alte obligatii neexprimate

si necalculate în bani; natura de plata generala rezulta din obligatia care se

refera la grupe sau categorii de contribuabili, si nu la subiecti indivi 616p153g dual

determinati; caracterul definitiv al impozitului evidentiaza lipsa unei

obligatii de restituire direct catre contribuabili a sumei percepute; caracterul

unilateral al obligatiei, în sensul ca beneficiarul neconditionat al platii este

167

statul sau unitatile administrativ-teritoriale, iar contribuabilul nu dobândeste

vreun drept corelativ; notiunea de impozit cuprinde elemente de stabilire a

obligatiei fiscale în sarcina contribuabililor (procedura pentru identificarea

si determinarea în concret a subiectului si obiectului impunerii).

Taxele: sunt plati facute de persoanele fizice sau juridice, de regula

pentru servicii prestate sau activitati efectuate în favoarea acestora de catre

institutii publice.

Dupa modul de stabilire a cuantumului lor, taxele pot fi fixe sau

forfetare, proportionale sau progresive ori regresive.

Deosebiri între taxe si impozit: a) impozitului îi lipseste total

obligatia prestarii unui serviciu direct si imediat din partea statului, pentru

taxe statul presteaza unele servicii; b) cuantumul lor se determina diferit: la

impozit, în functie de baza impozabila, în timp ce marimea taxei este

influentata de natura serviciului prestat; c) termenele de plata sunt stabilite

la date fixe, pentru impozit; dupa efectuarea prestatiei sau în momentul

solicitarii, pentru taxe.

2. Principii de baza ale sistemului fiscal

Principiile sistemului fiscal definite de Maurice Allais, laureat al

premiului Nobel, sunt: individualitatea - fiscalitatea trebuie sa constituie un

mijloc de asigurare pentru deplina dezvoltare a personalitatii fiecarui

cetatean corespunzator propriilor sale aspiratii; nediscriminarea - impozitul

sa fie stabilit potrivit unor reguli unitare pentru toti, fara discriminari directe

sau indirecte pentru unele grupe sociale; impersonalitatea - stabilirea si

prelevarea impozitului nu trebuie sa implice cercetari de tip inchizitorial

asupra vietii persoanelor sau asupra gestiunii întreprinderilor; neutralitatea

- impozitul nu trebuie sa contravina unei mai bune administrari a

economiei, dimpotriva, el trebuie sa stimuleze realizarea unei economii mai

eficiente; legitimitatea - pe cât posibil, veniturile provenind din serviciile

efectuate în folosul colectivitatii, cum sunt veniturile din munca, venituri

din asumarea unor riscuri, trebuie sa fie considerate ca legitime, respectiv

meritate si sa nu fie impozabile; lipsa de arbitrariu - impozitul trebuie sa

fie prelevat potrivit unor principii simple, clare si care sa nu poata sa dea

loc la nici un arbitrariu. A se vedea si "Principiile fiscalitatii" din Art.3

al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 927 din 23 decembrie

2003).

168

3. Categorii de impozite si de contribuabili

Clasificarea impozitelor si taxelor

În functie de forma în care se obtin de catre stat:

. impozite în natura - având forma prestatiilor sau darilor în natura

(frecvente în orânduirile sclavagista si feudala);

. impozite pecuniare - îmbraca forma baneasca de percepere.

În functie de obiectul impunerii, impozitele si taxele îmbraca trei

forme: impozite si taxe pe avere - impozit pe cladiri, teren; impozite si taxe

pe venit - se stabilesc si se percep asupra veniturilor contribuabililor;

impozite sau taxe pe cheltuieli.

În functie de modul de percepere: impozite directe, care se stabilesc

si se percep nemijlocit de la persoanele fizice sau juridice pentru veniturile

sau bunurile prevazute de lege; impozite indirecte, care se stabilesc asupra

vânzarii de bunuri sau prestarii unor servicii.

La rândul lor, impozitele directe pot fi grupate, în functie de criteriile

avute în vedere la stabilirea si perceperea lor, dupa cum urmeaza: impozite

reale, stabilite asupra unor obiecte materiale (case, terenuri, produse etc.);

impozite personale, care au în vedere, în principal, persoana

contribuabilului, în conexiune cu veniturile sau averea sa.

În acelasi timp, impozitele indirecte sunt categorisite, în raport cu

diferite caracteristici, în: impozite sau taxe de consumatie, percepute asupra

produselor si serviciilor de prima necesitate, prin adaugarea lor la pretul de

vânzare; monopolurile fiscale; taxe vamale; alte impozite sau taxe.

În functie de scopul urmarit, avem urmatoarele categorii de impozite:

impozite financiare, impozite de ordine.

Categoriile de contribuabili si impozitele datorate de acestia

Contribuabilii pot fi grupati în doua mari categorii: persoane juridice

si persoane fizice.

Persoanele juridice, la rândul lor, pot fi grupate, din punct de vedere

fiscal, în: a) Persoane juridice propriu-zise, categorie care cuprinde:

persoanele juridice cu activitate economica, cum sunt: regiile autonome si

companii sau societati nationale; societatile comerciale; organizatiile

cooperatiste; alti agenti economici; b) Persoane juridice fara scop

lucrativ, cum sunt: institutiile publice; organizatiile sociale; asociatiile de

cetateni; asociatiile si fundatiile; c) Unitati economice fara personalitate

169

juridica, categorie care cuprinde: unitati economice apartinând unor

persoane juridice; asociatia în participatie; societatea de drept civil.

d) Societatile straine, cum sunt: societati straine; filiale ale societatilor

straine.

Contribuabilii din grupele a, b si c datoreaza:

A) taxa pe valoarea adaugata si accize;

B) impozitele pe profit, cuprinzând: impozitul pe profitul propriu-zis;

impozitul pe dividende de la societatile comerciale;

C) contributia pentru asigurarile sociale si alte contributii la fondurile

sociale;

D) taxa pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor

aflate în extravilan si taxa pentru folosirea terenurilor în alte scopuri

decât pentru productia agricola sau silvica;

E) impozitul pe cladiri;

F) alte impozite si taxe, cum sunt, spre exemplu: taxa asupra

mijloacelor de transport; impozitul pe teren; taxe vamale; taxe de

înregistrare; taxe locale; taxe de timbru.

Contribuabilii din grupa d) datoreaza: impozit pe unele venituri

specifice realizate de nerezidenti; unele impozite si taxe prevazute la literele

A, B, C, D, E si F de mai sus.

Persoanele fizice rezidente sau nerezidente datoreaza diferite

impozite si taxe. Principalele impozite datorate de persoanele fizice sunt

cele pe venit si pe avere.

4. Definitii fiscale

1. Subiectul impozabil (contribuabilul) este o persoana obligata direct

(personal), potrivit legii, sa suporte plata unui impozit, taxe sau altui venit

public. Subiectul impozabil poate fi o persoana fizica sau o persoana

juridica, ce poseda bunuri sau realizeaza venituri pentru care legea prevede

obligatia platii unui impozit, taxe sau altei obligatii de plata catre bugetul

public.

2. Platitorul de impozit este persoana obligata sa efectueze calcularea

si plata impozitului, taxei sau altui venit public. În primul rând, platitorul

este însusi subiectul impozabil (contribuabilul), care are îndatorirea

personala atât de a suporta propria obligatie fiscala, cât si de a plati efectiv

impozitul datorat. Platitor poate fi însa si alta persoana decât contribuabilul.

170

3. Baza impozabila este notiunea utilizata pentru a desemna suma

asupra careia se aplica o cota de impozit pentru a se determina cuantumul

impozitului datorat.

4. Cota de impunere se exprima într-o suma fixa sau un procent care

se aplica asupra bazei impozabile si cu ajutorul careia se calculeaza suma

impozitului datorat.

Sunt utilizate doua categorii de cote de impozite sau taxe: fixe si

procentuale. Cotele fixe sunt determinate în suma egala (fixa) pe o anumita

marime a venitului sau bunului impozabil. Cotele procentuale reprezinta un

anumit procent din venitul sau valoarea bunului impozabil si pot fi:

proportionale, progresive sau regresive. (A se vedea definitiile din art. 7 si

urm. din Codul fiscal).


Document Info


Accesari: 3954
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )