Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
AUTOCAD INITIERE

autocad
AUTOCAD

INITIERE

Pentru a crea ¬ vizualiza¬ modifica si trasa desene cu AUTOCA D-ul trebuie selectate optiunile dorite Acest capitol prezinta informatia de baza ce trebuie invatata pentru a comunica cu AUTOCA D-ul.2.1 Conventii de notatie

AUTOCA D-ul a fost gindit astfel incit sa poata opera sub o larga varietate de sisteme de calcul Cin D se descriu multe din caracteristicile lui¬ aR fiindicata oformulare a modalitatii de introducere de la tastatura ceea ce e dificil datorita lipsei unui standar D de denumire a tastelor.

De exemplu multe computere au tasta CTRL¬ daR la altele aceasta este notata ALT In acest manual am ales notatia CTRL¬ astfel incit "CTRL X˘ inseamna¬ ˘ mentine CTRL apasata si apasa tasta X" Asemanator¬ ne vom referi adesea la tasta RETURN Pe claviatura aceasta tasta poate finotata ENTER (introdu)¬ SEND (trimite)¬ NEXT (urmatoarea)¬ NE× LINE (linie noua de text etc.

Alte taste utilizate de AUTOCA D sint diferite in functie de tastatura¬ de aceea ne vom referi la acestea prin functiile pe care le executa¬ ca de exemplu FAST CURSOR (cursoR rapid sau FLIP SCREEN.

A se consulta AUTCA D Installation/Performance Guide¬ pentru a vedea care taste au fost destinate acestoR functii si pentru alte informatiispecifice masinii.

In exemplele de dialoguri de comanda prezentate aici¬ textul introdus de utilizatoR este subliniat Cin D textul introdus este "cursiv"¬ trebuie introdusa informatie de tipul indicat

Denumirile si parametri comenziloR sint aratati in paranteze cu litere mari¬ daR pot fi introduse in orice combinatie cu litere mari si mici.

Este important a se distinge numarul "0˘ (zero de litera mare "O" In acest text ele apaR diferite Numarul "1˘ si litera mica "l"¬ totusipaR identice¬ asa incit se va folosilitera mare "L˘ ¬ acolounde se pot iviconfuzii

2.1.1 Comanda terminala ­ Spatiu (blank sau RETURN

Tasta spatiu si tasta RETURN sint folosite pentru terminarea majoritatii comenziloR si cimpuriloR de date introduse prin tastatura sipot fifolosite interschimbabil Oexceptie apare in Scazul introduceriisiruriloR text Deoarece textul poate include spatii¬ RETURN trebuie folosit pentru a incheia rindul Unele comenzi definite de utilizatoR (caracteristica a ADE-3 pot de asemenea necesita oincheiere prin tasta RETURN.

2.1.˛ Valoriimplicite ­ Raspuns Nul

Acestea sint furnizate de multiparametri Ele sint afisate in paranteze unghiulare in cererile de comenzi De exemplu in cererea:

Text height <0.2000>: 0.200° este inaltimea implicita a textului De obicei cea mai recenta (ultima fixare a unui parametru devine¬ in utilizarile ulterioare ale aceleiasi comenzi¬ o valoare implicita Cin D oastfel de variabila este afisata se va da un raspuns nul (se va apasa tasta spatiu sau RETURN). 353e46d

2.1.3 Numele fisiereloR sialte probleme dependente de sistem

Acest manual de referinta este destinat pentru uzul tuturoR versiuniloR AUTOCA D indiferent de computerul sau sistemul de operare folosit Cea maimare parte a informatieidependente de sistem este prezentata in AUTOCA D Installation/Performance Guide

Cin D dependentele de sistem sint inevitabile¬ sistemul de operare respectiö va fispecificat Majoritatea loR pot fitotusi gasite siaici Sint legate de cererile de comanda ale sistemului de denumirea fisiereloR side redirectionari.

In acest manual cererea de comanda a sistemuluide operare este in mo D obisnuit afisata in modul urmator:

drive >

In timp ce aceasta este cererea standar D folosita de sistemele MS-DOS/PĂ-DOS¬ alte sisteme folosesa alte cereri de fapt multe sisteme (inclusiö MSDOS siPCDOS permit schimbarea cererii

Denumirea generala are forma generala:

nume.extensie

unde extensia este folosita ca identificatoR de tip al fisierului Cin D AUTOCA D-ul solicita denumirea unuifisieR trebuie introdus numainumele in general fara extensie AUTOCA D-ul adauga extensia potrivita AUTOCA D-ul restringe caracterele permise care se pot introduce in numele fisierelor¬ la litere¬ numere si caracterele speciale "$˘ (dolar)¬ ˘-˘ (cratima si "_"(subliniere) Urmatoarele sint exemple de nume valide de fisiere.

S office

803

PCb-1207

$-z0nK-$

Urmatoarele sint nume nepermise pentru AUTOCA D :

100Ą (caracteR nepermis) any.ol D (nu se specifica oextensie)

Un nume simplu ca cele descrise maisus se refera la un fisieR existent in directorul curent (desiAUTOCA D-ul poate cauta si in alti directori fisierele pe care nu l-e gaseste in directorul curent» aceasta modalitate va fidescrisa maitirziu)

Se poate preciza explicit un directoR sau calea de cautare

/contract/plan˛ (in directorul contract) parts/flage (in directrul de lucru subdirectorul "parts") ../parts/flange (in subdirectorul "parts˘ al directoruluiparinte)

Acest tip de fisieR este referit drept calificat siAUTOCA D- ul va cauta numaiin directorul respectiö fisierul specificat O bara inclinata "/˘ determina cautarea incepin D din directorul "root" In alte conditiicautarea incepe in directorul de lucru curent Doua puncte "..˘ se refera la directorul situat cu un nivel inaintea directoruluide lucru curent

Lungimea maxima a numeloR fisiereloR difera in functie de sistemul de operare folosit

Sisteme MS-DOS/PC-DOS

In sisteme MS-DOS siPĂ-DOS numele fisiereloR pot avea lungimea cuprinsa intre ± si¸ caractere Se pot utiliza optional litere micisau litere marila introducerea numeluiunui fisier¬ daR sistemul DOS va convertitoate literele dupa caz Cele mai multe exemple din acest manual utilizeaza in denumirea fisiereloR literele mici Subsistemele MS-DOS/PĂ-DOS pot utiliza interschimbabil barele inclinate inapoi"\˘ siinainte "/˘ atunci cin D se specifica prefixul directoruluipentru AUTOCAD Prefixul poate incepe cu o litera de o unitate logica astfel incit urmatoarele denumiride fisieR sint valide.

b my-file (in directorul de lucru din driverul B)

a:dwgs/sample (in directorul "dwgs˘ din driverul B)

/may/sales (in directorul "may")

\may\sales (analog exempluluianterior)

may/sales (in subdirectorul directoruluide lucru "may"

../may/sales (in subdirectorul directoruluiparinte "may")

Sisteme bazate pe UNIX

Lungimea maxima a numeloR fisiereloR depinde in functie de Smodul de implementare a sistemuluiUNIŘ astfel incit se recomada consultarea manualului sistemuluide operare pentru informare corecta De remarcat ca AUTOCA D-ul impune un numaR maxim de 3± de caractere pentru portiunea de definire a numelui unui fisieR chiaR daca sistemul de operare permite lungimi mai maripentru acesta Sistemele bazate pe UNIŘ nu executa conversia litereloR in functie de cazurile corespunzatoare side aceea se recomanda uniformizarea modului de introducere a numeloR fisiereloR cu litere mici

Sistemele bazate pe UNIŘ nu accepta in prefiř specificarea litereloR reprezentin D unitatile logice.

2.2 Incarcarea AUTOCAD-ului

Discurile cu AUTOCA D-ul contin numeroase fisiere Unele cuprin D programul propriu-zis in timp ce altele contin extensii pentru diferite periferice grafice de intrare-iesire De asemenea altele contin fisiere meniu¬ fisiere de forma¬ definitii pattern¬ informatii help

Inainte de utilizarea AUTOCA D-uluipentru prima data se recomanda executarea unoR copiiale discuriloR originale si pastrarea acestora intR-un anumit loc Apoi trebuie urmarite instructiunile software de instalare prezentate in AUTOCA D Installation/Performance Guide pentru plasarea fisiereloR acolo unde sistemul de operare le poate cauta si gasi¬ si pentru configurarea AUTOCAD-uluiconform echipamentuluispecific

Pentru incarcarea silansarea in executie a AUTOCA D-uluidin unitatea logica sau directorul care contine fisierele programului se introduce :

in raspunsul la cererea sistemului de operare Daca toate fisierele AUTCA D-uluisint situate intR-un singuR director¬ iaR din sistemul de operare la configurarea acestuia s-a realizat redirectionarea spre directorul respectiö se poate lansa in executie AUTOCA D-ul Alte conventiireferitoare la configurarea directoriloR sint prezentate in anexa B

Pe anumite tipuride calculatoare AUTOCA D-ul poate rula cu unitatide flopy disa sau cu disa Winchester in timp ce pe alte calculatoare discul WinchesteR este neaparat necesar Rularea AUTOCA D-ului de pe flopy discuri poate impune anumite schimbari de discuri inca de la lansarea acestuia AUTOCA D Installation/Performance Guide descrie modul de utilizare in acest caú in detaliu

2.3 Suportul fisieR

AUTOCA D-ul utilizeaza diferite fisiere de pe disa pentru anumite scopurireferitoare la meniuri¬ forme de text¬ informatii help¬ sidefinitiipattern Numele meniului¬ forma textului¬ si fisierele de tip sint stocate in desen» AUTOCA D-ul trebuie sa localizeze si sa citeasca suportul acestoR fisiere la fiecare Seditare a unuidesen Daca nu se specifica in prefiř o unitate logica sau un director¬ AUTOCA D-ul cauta suportul fisiereloR in directorul de lucru curent Daca suportul fisierului nu este gasit acoloAUTOCA D-ul cauta in directorul curent urmin D cautarea in directoarele unde fisierele programuluiAUTOCA D sint situate Daca dupa cautarea in totiacesti directori AUTOCA D-ul este nepregatit sa localizeze suportul fisieruluide care are nevoie va formula ocerere pentru alta denumire de fisieR pe care poate sa-l utilizeze Se poate raspunde cu un nume simplu de fisieR in care caú modul de cautare prezentat anterioR se va repeta¬ sau se poate specifica omodalitate de cautare multipla de fisier

2.4 Mesaje de semnalizare

Daca fisierul "acad.msg˘ exista continutul sau este afisat inainte de aparitia meniuluiprincipal al AUTOA D-ului Acest fisieR poate contine informatiinoisisemnalizari

Daca textul nu incape pe un singuR ecran apare urmatorul mesaj :

-­ Press RETURN foR more --

in momentul in care ecranul este plin Pentru vizualizarea in continuare a mesajuluise apasa tasta RETURN Dupa terminarea in intregime a afisariitextuluiAUTOCAD-ul formuleaza cererea :

Press RETURN tocontinue

sise trece la meniul principal dupa apasarea tasteiRETURN Daca mesajele de semnalizare s-au vazut de multe orisi se doreste eliminarea afisariiacestora se poate folosiuna dintre metodele urmatoare :

1 Se introduce CTRL Ă cin D apare mesajul ˘­-Press RETURN foR more ­-˘ AUTOCA D-ul va ignora restul mesajuluisiva trece direct la meniul principal.

2 Se tipareste orice caracteR in timp ce textul este afisat AUTOCA D-ul va ignora restul mesajuluisi va trece la meniul principal

3 Inainte de lansarea in executie a AUTOCA D-uluise sterge fisierul "acad.msg" De acum in colo AUTOCA D-ul va trece intotdeauna la meniul principal.

Daca se doreste se poate utiliza un editoR de texte (ca de exemplu¬ EDLINE sau un procesoR de cuvinte (ca de exemplu¬ Wordstar in modurile "programer˘ sau "non-document˘ pentru a plasa propriul mesaj de semnalizare in fisierul acad.msg

2.5 Meniul principal

Dupa ce programul este incarcat meniul principal al AUTOCA D- ului apare pe monitorul destinat afisarii de text Meniul principal permite accesul in diferite partiale AUTOCA D-ului ca Sde exemplu in editorul de desenare interactiö cu care sint create desenele Afisarea menuluiarata in felul urmatoR

0 Exit AUTOCAD

1 Begin NE× drawing

2 Edit an EXISTING drawing

3 Plot a drawing

4 printeR plot a drawing

5 configure AUTOCAD

6 File utilities

7 Compile shape/font description file

8 Convert ol D drawing file

EnteR Selection :

Selectarea unei rubrici din meniu se realizeaza puR si simplu pr in tastarea numaruluicorespnzatoR urmat de RETURN sau a tasteispatiu Rezultatul va fiun scurt dialog de cereri pentru informatiisuplimentare Daca se efectueaza ogreseala in timpul acestui dialog se apasa CTRL Ă pentru revenirea la cererea "EnteR Selection˘

2.5.1 Optiunea ° ­ Exit AUTOCA D (iesire din AUTOCAD)

Daca se selecteaza optiunea ° a meniuluiprincipal AUTOCA D- ul este abandonat sise executa o reintoarcere la controlul sistemuluide operare Dupa aceasta optiune cererea sistemuluide operare reapare

2.5.2 Optiunea ± ­ Begin a Ne÷ Drawing (inceperea unui desen nou)

Pentru a incepe un desen nou se selecteaza optiunea ± a meniuluiprincipal UlterioR AUTOCA D-ul cere introducerea numelui desenuluicare va ficreat EnteR selection 1

EnteR NAME oć drawing:

Numele care se introduce devine numele fisieruluifolosit pentru memorarea desenuluipe disc Toate desenele au extensia ".dwg˘ iaR aceasta este aplicat in mo D automat la numele introdus (asa incit nu este necesara precizarea extensiei) Numele desenului trebuie introdus conform reguliloR referitoare la numele fisiereloR subliniate la inceputul acestuicapitol De exemplu:

/drawings/hotel_3

Daca nu se specifica in prefiř un directoR desenul va fi salvat in directorul de lucru curent Altfel desenul va fisalvat in directorul indicat in prefix Directorul specificat trebuie sa Sexiste deja » a se consulta manualul sistemuluide operare pentru cunoasterea instructiuniloR de creare a unuidirector

Cin D se incepe un desen nou AUTOCA D-ul selecteaza starea initiala pentru acesta bazat pe un desen prototip Se poate selecta desenul prototip la configurarea AUTOCA D-ului» aceasta metoda este prezentata in anexa D Daca nu s-a selectat un desen prototip implicit va fiutilizat desenul prototip "acad.dwg" Desenul prototip pe care AUTOCA D-ul il utilizeaza in mo D normal la crearea unuidesen depinde de modul in care se raspunde la cererea "EnteR NAME oć drawing˘ Sint posibile trei metode

1 New-drawing-name

2 New-drawing-name=prototype-name

3 New-drawing-name=

Prima metoda este cea maisimpla» daca se introduce numele noului desen AUTOCA D-ul utilizeaza prototipul implicit configurat Daca prototipul desen configurat nu poate figasit AUTOCA D-ul afiseaza mesajul :

**Prototype drawing (name is not on file.

Press RETURN tocontinue.

Cin D se apasa tasta RETURN meniul principal al AUTOCA D-ului este afisat din nou ChiaR daca desenul prototip implicit nu poate fi gasit se poate folosiuna dintre optiunile2 sau ł pentru crearea unuinou desen sau se poate configura un alt alt prototip desen implicit prin mijloace oferite de optiunea µ a meniuluiprincipal.

A doua metoda prin care se poate raspunde la cererea "EnteR Name oć drawing:˘ permite precizarea explicita a desenului prototip Numele desenuluisinumele prototipuluisint separate de semnul ˝ asa cum este ilustrat in exemplul urmatoR :

EnteR NAME oć drawing widget=ansi

Aceasta secventa creaza un desen nou numit "Widget"¬ cu conditiile initiale stabilite de desenul prototip denumit "ansi" Aceasta metoda are acelasiefect ca si cinD de sub sistemul de operare s-aR copia fisierul "ansi.dwg˘ in fisierul "widget.dwg˘ si s-aR folosioptiunea2 pentru a edita "widget" Prototipul desen "ansi˘ trebuie sa contina straturi redefinite o mica fereastra standarD ¬ etc

Ultima metoda in care nu se precizeaza nici un nume de prototip dupa semnul ˝ informeaza AUTOCA D-ul ca nu trebu ie sa utilizeze nici un desen prototip daR se voR selecta toti parametrii de stare la valorile implicite Aceasta este de fapt metoda utilizta pentru crearea desenului prototip standar D "acad. Dwg˘ Un exemplu al metodeitreipoate fiurmatoarea :

EnteR NAME oć drawing lighting=

In acest exemplu¬ desenul "lighting˘ va ficreat fara un desen pRototip

Dupa denumirea nouluidesen sia desenuluiprototip AUTOCA D- ul este pregatit sa incarce Editorul sau de Desenare De obicei¬ Sla inceput el verifica existenta unuidesen cu acelasi nume in directorul de iesire Daca un astfel de fisieR exista¬ este afisat urmatorul mesaj :

* Warningˇ A drawing witč name already exists.

Doyou want toreplace it witč the ne÷ drawingż <N>

Daca se raspunde cu "N˘ (implicit)¬ vechiul desen este lasat neschimbat iaR meniul principal al AUTOCA D-ului este reafisat Daca se raspunde cu "Y˘ editorul de desenare este incarcat permitin D crearea nouluidesen» ulterior¬ la iesirea din editorul de desenare noul desen il va inlocuipe disa pe cel existent.

2.5.3 Optiunea2 ­ Edit an Existing Drawing (editarea unui desen existent)

Pentru a face modificarisau adaugariintR-un desen existent sau numai pentru a afisa un astfel de desen pe monitoR se selecteaza optiunea nr.˛ a meniuluiprincipal Este cerut un nume de desen analog moduluidescris la crearea unuidesen nou

De exemplu :

EnteR selection 2

EnteR NAME oć drawing pc

Daca nu este gasit niciun desen cu numele specificat¬ AUTOCA D-ul afiseaza urmatorul mesaj :

**Drawing (name is not on file.

Press RETURN tocontinue.

La apasarea tasteiRETURN maniul principal al AUTOCA D-ului este reafisat Daca s-a omis sau s-a gresit la prima introducere numele desenului se reselecteaza optiunea2 si se reintroduce numele desenului Daca s-a uitat numele desenuluise poate obtine o lista cu desenele existente cu ajutorul optiunii a meniului principal

IntR-o sesiune AUTOCA D se poate crea¬ edita¬ imprima un numaR mare de desene sau se poate procesa acelasidesen in mo D repetat Pentru facilitarea editariloR repetate AUTOCA D-ul retine cel mairecent nume de desen introdus¬ considerindu-l pe acesta drept "desen implicit" Acesta se poate selecta tastin D puR si simplu RETURN la aparitia cererii de nume

EnteR NAME oć drawing (defaul pc) (nume nou sau RETURN)

In mo D conventional se poate specifica numele desenului implicit in linia de comanda "acad˘ cin D se incarca AUTOCA D-ul dupa cum urmeaza :

drive>aca D pc

In mo D obisnuit afisarea initiala a desenuluieste identica cu Simaginea salvata ultima data a acestuia Daca este inclus pachetul ADE-˛ sidesenul contine vederidenumite (capitolul 6 se poate specifica una dintre acestea la afisarea initiala Pentru aceasta se introduce numele vederii urmat de numele desenului separate printr-ovirgula De exemplu :EnteR NAME oć drawing office,reception

Daca numele vederiispecificate nu este gasit in desen mesajul :

Vie÷ name (name not found.

apare sidesenul este afisat cu ultima imagine salvata

Cu exceptia moduluiTablet care este initial dezactivat (Off toate celelalte moduri (Grid¬ Snap¬ etc. sint selectate cu valorile avute la ultima salvare a desenulu i

2.5.4 Optiunea ł ­ Plot a Drawing (imprimarea unuidesen)

Optiunea ł a meniului principal este utilizata pentru imprimarea hardcopy a desenuluila un plotter Cin D AUTOCA D-ul formuleaúa cererea EnteR NAME oć drawing:se raspunde cu numele unuidesen existent AUTOCA D-ul introduce apoi rutina sa de imprimare care va fidescrisa in capitolul 1ł al acestuimanual

NOTA Se poate de asemenea apela rutina de imprimare in timpul editariiunuidesen folosin D comanda PLOT a editorului de desenare

2.5.5 Optiunea ´ ­ PrinteR Plot a Drawing (hardcopy la imprmanta al desenului

Optiunea ´ a meniului principal este folosita pentru executarea unui hardcopy la imprimanta Cin D AUTOCA D-ul formuleaza cererea :

EnteR NAME oć drawing :

se raspunde cu numele unui desen existent AUTOCA D-ul apoi introduce rutina sa de imprimare care va fidescrisa in capitolul 1ł al acestuimanual

NOTA Se poate apela rutina de hardcopy la imprimanta in timpul editarii unui desen cu ajutorul comenzii PRPLOT a editoruluide desenare

2.5.6 Optiuna µ ­ Configure AUTOCA D (configurare AUTOCAD)

Inainte de utilizrea propriu-zisa AUTOCA D-ul trebuie Sinstalat pe sistemul de calcul Functia "Configure AUTOCAD˘ este folosita pentru selectarea drivereloR pentru echipamentul grafia si pentru selectarea diferiteloR valoriimplicite care urmeaza a fi folosite Aceasta functie este apelata in mo D automat la prima instalare a AUTOCA D-ului in sistemul de calcul» se foloseste in mo D optional pentru anumite modificari¬ etc A se vedea anexa D Anumite interfete sau modificarihardware pot ficerute la conectarea echipamentuluigrafia la calculator» a se vedea pentru instructiuniAUTOCA D Installation/Performance Guide .

2.5.7 Optiunea ¶ ­ File Utilities (utilitare fisiere)

Optiunea ¶ a meniuluiprincipal preda controlul submeniului utilitareloR de gestionare a fisiereloR pe disa unde se pot lista numele fisierelor¬ sterge fisiere selectate¬ redenumi fisiere¬ sau copia fisiere Aceasta facilitate este descrisa in cazul comenziiFILES in capitolul 3.

2.5.8 Optiunea · ­ Compile Shape/Font File (compilarea fisieruluitip/forma)

Optiunea · a meniului principal realizeaza conversia descrieriloR de tipurisiforme intR-oforma care sa poata fi utilizata de editorul de desenare al AUTOCA D-ului Aceasta optiune este folosita numaicin D un fisieR de forma sau de tip este creat sau modificat» acesta este descris in amanunt in anexa B

2.5.9 Optiunea ¸ ­ Convert Ol D Drawing File (Conversia fisieruluidesen existent)

Versiunea 2.° a AUTOCA D-uluiinclude schimbari fundamentale in structura interna a fisieruluidesen¬ si de aceea aceasta optiune este prevazuta pentru adaptarea maiusoara a deseneloR create cu vesiunimaivechi Daca se editeaza sau se imprima un desen in format vechi(folosin D optiunile 2,ł sau 4 acesta este convertit in mo D automat in format nou In mo D obisnuit conversia automata nu este realizata la inserarea unuidesen intr-altul .

De aceea este prevazuta optiunea ¸ pentru a converti in mo D explicit desene in format nou Fisierele desen in format nou nu pot fiutilizate cu versiunimaivechiale AUTOCAD-ului Versiunile mai noi ale AUTOCA D-ului sint prevazute cu entitati de tipul REPEAT/ENDREP care au fost introduse cu ajutorul unoR extensiinoi Vechile desene continin D astfel de entitati trebuie convertite utilizin D optiunea nr 8 La selectarea optiunii¸ AUTOCAD-ul formuleaza urmatoarea cerere :

EnteR NAME oć drawing:

SSe raspunde cu numele desenului care trebuie convertit Caracterele speciale "?˘ si"*˘ pot fi folosite in prefixul directorului De exemplu¬ un raspuns de forma "proposal/may*˘ converteste toate fisierele desen din subdirectorul "proposal˘ al caroR nume incepe cu "may˘.

NOTA Cin D se converteste un singuR fisier¬ formatul vechi al fisierului este retinut¬ cu tipul fisieruluischimbat din ".dwg˘ in ".old" In mo D obisnuit cin D se convertesa mai multe fisiere desen folosin D caractere speciale in numele introdus¬ vechile fisiere nu sint retinute

Pentru maimulte informatiiprivin D conversia in versiunea 2.5¬ a se vedea aneřa E.

2.6 Utilizarea Editoruluide Desenare

Cin D se introduce editorul de desenare prin selectarea optiuniloR ± sau 2¬ AUTOCA D-ul sterge ecranul si apoi afiseaza desenul asa cum a fost salvat ultima data (Daca reprezinta un desen nou¬ ecranul ramine sters. In partea dreapta a ecranului este afisat un meniu de comenziiaR in partea inferioara este afisata cererea:

Command:

Aceasta inseamna ca AUTOCA D-ul este in modul Comman D si este pregatit sa primeasca comenzi Se pot acum utiliza comenzile AUTOCA D-ului pentru a crea¬ vizualiza¬ modifica si executa imprimari ale desenelor Se alege operatia care se doreste a se executa utilizin D tastatura sau orubrica de meniu din zona adecvata Introducerea uneicomenzidetermina intrarea programului in modul DATA ENTRY In acest mo D sint cerute coordonate specifice (puncte si alte date necesare pentru completarea operatiilor Dupa furnizarea informatiiloR cerute¬ functiile sint executate Afisarea se modifica in mo D corespunzatoR siprogramul se reintoarce in modul Command.

Asa cum a fost descris in capitolul 1¬ anumite instalariale AUTOCA D-ului folosesa un singuR monitoR pentru texte si afisari grafice in timp ce altele folosesa monitoare diferite In sistemele cu un singuR monitoR ozona de pe ecran este rezervata imaginii grafice siozona este rezervata pentru introducerea comenziloR sidateloR cerute de editorul de desenare In timp ce editorul de desenare este activ¬ otasta de control de comutare permite interschimbarea moduriloR grafia si text» aceasta se numeste tasta "FLIP SCREEN" A se consulta AUTOCA D Installation/Performance Guide pentru a vedea care tasta a calculatoruluieste destinata functieiFLIP SCREEN

2.· Sumarul comenziloR AutoCAD

In cele ce urmeaza se prezinta olista a comenziloR AutoCA D- ului in ordine alfabetica,cu o scurta descriere a acestora.Detaliile voR fiprezentate in sectiunuile precizate ale

acestui manual Anumite comenzipot fiutilizate chiaR in timpul Sexecutiei altora¬ daca sint precedate de un apostroć ('),(a se vedea "Transparent commands"<comenzitransparente>,ulterior¬ in acest capitol).Comenzile care pot fiutilizate in aceasta maniera sint precedate de un apostroć in lista care urmeaza.

APERTURE +˛ Controleaza marimea ferestrei destinate unui Snap (cap.8).

ARC Deseneaza un ara de orice marime (cap.4).

AREA Gaseste aria siperimetrul unuipoligon (sectiunea 5.6).

ARRAY Executa copiimultiple ale obiecteloR selectate intr-oretea rectangulara sau circulara (sectiunea 5.2).

ATTDEĆ +˛ Creaza o entitate Definire Atribut pentru informatia textuala asociata cu Definirea Bloc, (sectiunea 9.2).

ATTDISP +2 Controleaza vizualizarea entitatiloR Atribut (sec- tiunea 9.2).

ATTEDIT +2 Permite editarea atributeloR (sectiunea 9.2).

ATTEXT +˛ Extrage datele referitoare la atribute dintR-un desen (sectiunea 9.2).

AXIS +± Afiseaza axele de coordonate pe monitorul grafia (cap.8).

BASE Specifica originea pentru urmatoarele inserariin- tr-un alt desen (sectiunea 9.1).

BLIPMODE Controleaza afisarea macatoruluipentru selectarea punctului(cap.6).

BLOCË Formeaza un obiect compus dintR-un grup de entitati(sectiunea 9.1).

BREAË +± Sterge oportiune dintR-un obiect sau descompune un obiect in2 obiecte (sectiunea 5.3).

CHAMFER +± Creaza otesire la intersectia a doua segmente (sectiunea 5.3).

CHANGE Modifica marimea,orientarea sau marimea obiectelor selectate.Se foloseste indeosebi in cazul entitatiloR Text (sectiunea 5.3).

CIRCLE Deseneaza un cera de orice marime (cap.4).

COLOR Stabileste culoarea pentru urmatoarele obiecte care se deseneaza (cap.7).

COPY Deseneaza ocopie a obiecteloR selectate (sectiu- nea 5.2).

DBLIST Listeaza informatia din baza de date pentru fieca- re entitate din desen (sectiunea 5.6).

DELAY Intirzie executia comenziiurmatoare cu un timp specificat (comanda Scripts,cap.11).

DIM +± Apeleaza modul dimensionare,permitin D multe notatii ale dimensiuniloR care trebuie adaugate desenului(sectiunea 10.1).

DIM± +± Permite notarea unei dimensiuni care trebuie adaugata unuidesen,apoirevine in modul normal (sectiunea 10.1).

DIST Gaseste distanta intre doua puncte (sectiunea 5.6).

DIVIDE +3 Plaseaza marcatoride-a lungul obiectuluiselectat pentru divizarea acestuia intr-un numaR specificatS de parti egale (sectiunea 5.3).

DOUGHNUT +3 Deseneaza inele cu diametrele interioR si exterior specificate (cap.4).

DONUT +3 Analog comenziiDOUGHNUT.

DRAGMODE +˛ Permite controlul facilitatii de specificare dinamica ("dragging" pentru comenzile respective (cap.6).

DTEXT +3 Deseneaza in mo D dinamia rubricitext (cap.4).

DXBIN +3 Insereaza fisiere cu codurispeciale binare intr- un desen.Comanda destinata in mo D special pentru programe de genul CAD/camera (anexa C).

DXFIN Incarca un fisieR desen interschimbabil (anexa C).

DXFOUT Scrie un fisieR desen interschimbabil (anexa C).

ELEÖ +3 Selecteaza inaltimea sigrosimea pentru entitatile care urmeaza a fi desenate Se utilizeaza in vizu- lizari3 D (cap 14).

ELLIPSE +ł Deseneaza elipse utilizin D anumite specificatii (cap.4).

END Determina iesirea din Editorul de Desenare cu sal- varea desenului(cap.3).

ERASE Sterge anumite entitatidin desen (sectiunea 5.1).

EXPLODE +ł Descompune un Bloa sau o Polyline in partile componente (sectiunea 5.4).

EXTEN D +ł Extinde un segment,ara sau polyline pina la intersectarea cu un alt obiect (sectiunea 5.3).

FILES Permite utilizarea optiuniloR de gestionare a fi- siereloR (cap.3).

FILL Contoleaza umplerea Solidelor¬ urmeloR sia Poly- line-uriloR largipe ecran siiesirea la dispozi- tiveloR de imprimare (cap.6).

FILLET +1 Construieste un arc de racordare de raza specifi- cata intre doua segmente,arce sau cercuri(secti- unea 5.3).

GRAPHSCR Comuta pe afisajul grafia pe sistemele cu un sin- guR monitor Se utilizeaza in comenzile Scripts si meniuri(cap.11).

GRI D Afiseaza ogrila de puncte cu spatiile dorite pe ecran (cap.8).

HATCČ +1 Permite incrucisarisidiferite modalitatide um- plere pattern (sectiunea 10.2).

'HELP sau 'ż Afiseaza olista a comenziloR valide si a obtiunilďr de introducere a dateloR sau ofera in- formatii ajutatoare pentru oanumita comanda (capł)

HIDE +3 Regenereaza oimagine 3 D cu stergerea portiunilor ascunse (cap.14).

ID Afiseaza coordonatele pentru un punct specificat (sectiunea 5.6).

IGESIN +3 Incarca un fisieR intershimbabil IGES (anexa C).

IGESOUT +3 Scrie un fisieR interschimbabil IGES (anexa C).

INSERT Insereaza ocopie a uneiparti(obiect trasate an- terioR in desenul curent (sectiunea 9.1).

ISOPLANE +˛ Selecteaza planul grileiizometrice ca fiin D planul curent pentru desen ortogonal (cap.8).

LAYER Creaza straturi desen denumite si asociaza acestoRa proprietati legate de culoare si tip de linie S (cap·).

LIMITS Modifica limitele de desenare si controleaza verif icarea acestora (cap.3).

LINE Deseneaza segmente drepte de orice lungime (cap.4 .

LINETYPE Defineste tipurile de linie (secvente alternante De liniisispatii),le incarca dintr-obiblioteca si selecteaza tipul de linie pentru urmatoarele obiecte care se deseneaza (cap.¸ sianexa B).

LIST Listeaza informatia din baza de date pentru obiectele selectate (sectiunea 5.6).

LOAD Incarca un fisieR de forme definite de utilizator pentru a fiutilizate de comanda SHAPE (cap.4).

LTSCALE Specifica un factoR de scalare aplicat la toate t i- purile de linie din desen (cap.7).

MEASURE +ł Plaseaza marcatorila anumite intervale specificate de-a lungul unuiobiect selectat(sectiunea 5.3).

MENU Incarca un fisieR cu comenziale Editorului de Desenare in zonele meniu (ecran,masa si buton)(cap 3).

MINSERT Insereaza copiimultiple ale unui bloa intR-o retea rectangulara (sectiunea 9.1).

MIRROR +2 Reflecta entitatile desemnate in raport cu oaxa specificata (sectiunea 5.2).

MOVE Muta entitatile desemnate in alte pozitii(sectiu- nea 5.2).

MSLIDE +2 Creaza un fisieR cu imaginea de pe ecranul curent (cap.11).

OFFSET +ł Permite crearea unoR curbe terminale si a segmenteloR paralele (sectiunea 5.3).

OOPS Restaureaza entitatile sterse (sectiunea 5.1).

ORTHO Restringe constructia segmenteloR astfel incit pot fidesenate numaicele orientate ca grila curenta (cap.8).

OSNAP +˛ Pregateste puncte pentru pozitionarea precisa in cazul referirii prin punctare la obiectele existente (cap.8).

PAN Muta fereastra de afisare (capitolul 6).

PEDIT +3 Permite editarea polyline-uriloR (sectiunea 5.4).

PLINE +ł Deseneaza segmente siarce conectate,cu latime si t ip variabile (cap.4).

PLOT Imprima un desen la un plotteR (cap.13).

POINT Deseneaza puncte singulare (cap.4).

POLYGON +ł Deseneaza poligoane regulate cu un numaR specificat de laturi(cap.4).

PRPLOT Imprima un desen la imprimanta (cap.13).

PURGE Sterge blocurile,tipurile de text,straturile si tipurile de linie din desen (cap.3).

QTEXT Face posibila corelarea entitatiloR text dintr-un desen cu detaliile textului(cap.6).

QUIT Determina iesirea din Editorul de Desenare si in- toarcerea in meniul principal al AutoCAD-ului,des- carcin D orice modificare din desen (cap.3).

REDO Inverseza efectul comenziianterioare daca a fost U sau UNDO(sectiunea 5.5).

REDRAW Sterge siredeseneaúa imaginea ecranului(cap.6).

SREGEN Regenereaza intregul desen (cap.6).

REGENAUTO Permite controlul regenerariiautomate a desenului realizate de alte comenzi(cap.6).

RENAME Modifica denumirile asociate tipuriloR de text,vederiloR,straturilor,tipuriloR de linie si blocuriloR (cap.3).

'RESUME Relanseaza o comanda prescrisa intrerupta (cap.11).

ROTATE +3 Roteste obiectele existente (sectiunea 5.2).

RSCRIPT Relanseaza ocomanda prescrisa de la inceput (cap. 11).

SAVE Salveaúa desenul curent fara iesirea din Editorul de Desenare (cap.3).

SCALE +3 Modifica marimea obiecteloR existente (sectiunea 5.2).

SCRIPT Executa ocomanda prescrisa (cap.11).

SELECT Grupeaza obiectele intr-un set selectabil pentru utilizarea in comenzile urmatoare (cap.5).

'SETVAR Permite afisarea sau modificarea valoriloR varia- bileloR sistem (cap.3).

SČ +3 In sistemele MS-DOS/PC-DOS,permite accesul la co- menzile interne DOS (cap.3).

SHAPE Deseneaza forme predefinite (cap.4).

SHELL +3 Permite accesarea altoR programe in timpul rularii AutoCAD-ului(cap.3).

SKETCČ +3 Permite schitarea cu mina libera (cap.12).

SNAP Specifica un interval circulaR pentru punctul dig i- tizorului astfel incit entitatile sa poata fi plasate precis siusoR (cap.8).

SOLID Realizeaza umpleriin poligoane (cap.4).

STATUS Afiseaza informatiidespre desenul curent (cap.3).

STRETCČ +3 Permite mutarea uneiportiunia desenuluicu reti- nerea conexiuniloR cu celelalte partiale desenu- lui(sectiunea 5.2).

STYLE Creaza tipuride text denumite,cu combinatiiselea- tate de utilizatoR referitoare la forma,inversare, inclinare siscalare orizontala (cap.4).

TABLET Aliniaza masa de digitizare cu coordonatele desenu- luide pe hirtie pentru reproducerea cu acuratete cu ajutorul AutoCAD-ului.

TEXT Deseneaza caracterele textuluicu orice marime si conform tipuriloR selectate (cap.4).

'TEXTSCR Comuta in afisarea text in sistemele cu un singur monitor.Se utilizeaza in comenzile prescrise sime- niuri(cap.11).

TIME Afiseaza timpiide creare side lucru si permite cďntrolul timeruluisuplimentaR (cap.3).

TRACE Deseneaza segmente umplute cu olatime specificata (cap.4).

TRIM +ł Sterge portiunile entitatiloR selectate care inteR- secteaza oanumita limita (sectiunea 5.3).

U Inverseaza efectul comenziianterioare (sectiunea 5.5).

UNDO Inverseaza efectul maimultoR comenzisipermite controlul asupra facilitatiloR "undo".(sectiuneaS 5.5).

UNITS +1 Selecteaza formatele de afisare pentru coordonate siunghiurisiprecizia (cap.3).

VIE× +˛ Salveaza afisarea grafica curenta ca o vedere denumita sau restaureaza ovedere salcata pe ecran (cap.6).

VIEWRES Permite controlul precizieisivitezeicu care se traseaza un ara sau un cera pe monitoR prin specificarea numaruluide verigi componente din curba respectiva (cap.6).

VPOINT +ł Selecteaza punctul de vedere pentru imagini 3 D (cap.14).

VSLIDE Afiseaza un fisieR prescris creat anterioR(cap.11)

WBOLCË Scrie entitatile selectate intR-un fisieR pe disa (sectiunea 9.1).

ZOOM Mareste sau micsoreaza afisarea desenului(cap.6).

2.8 Comanda de introducere

In timpul editarii cu Editorul de Desenare se poate introduce ocomanda intr-unul din urmatoarele moduri:

2.8.1 De la tastaturaPentru a introduce ocomanda de la tastatura se introduce numele comenziirespective dupa care se apasa tasta spatiu sau RETURN

2.8.2 Dintr-un meniu ecran

Meniul ecran apare in partea dreapta a monitoruluigrafia in timp ce Editorul de Desenare este activ Deoarece AUTOCA D-ul este prevazut cu foarte multe comenzieste imposibila afisarea tuturoR acestora in acelasitimp intR-ozona meniu De aceea meniul ecran este impartit in submeniuri Submeniurile sint prevazute pentru a face posibila selectarea unoR anumitoR rubrici care reprezinta optiunile posibile intR-un anumit moment

Rubricile unui meniu ecran pot fiselectate in mai multe moduri In cazul existenteiunuiperiferia indicatoR se poate deplasa acesta pina cin D cursorul ecran paraseste zona grafica si se pozitioneaza pe rubrica meniu respectiv Apoise apasa butonul indicatorului si rubrica meniu selectata va fiexecutata Daca se decide renuntarea la rubrica meniu respectiva se deplaseaza indicatorul spre stinga pina la revenirea cursorului ecran in zona grafica

Daca nu se dispune de un indicatoR periferia se poate accesa meniul ecran utilizin D tastele de control ale tastaturii Se utilizeaza pentru aceasta tastele UP CURSOR siDOWN CURSOR (in mo D uzual sagetile de pe tastatura asociate acestora) Cin D se apasa tasta MENU CURSOR este executata rubrica respectiva a meniului Daca se decide abandonarea comenziirespective se apasa tasta ABORT CURSOR

S Daca se prefera se poate ignora in intregime meniul ecran si tasta in intregime numele comenziloR urmate de tasta spatiu sau RETURN

Meniul ecran standard

AUTOCA D-ul este prevazut cu un meniu ecran standar D descris si ilustrat in anexa A Citeva din facilitatile puse la dispozitie de acesta sint mentionate in continuare:

1 La prima intrare in editorul de desenare pagina principala a meniuluiecran este afisata De aicise poate accesa orice facilitate a AUTOCAD-ului

2 Pagina principala a meniuluicontine o rubrica "SETUP˘ pentru definirea scaleisilimiteloR desenului A se vedea anexa A pentru detalii

3 Rubrica "AUTOCAD˘ este afisata in partea superioara a meniului Se poate selecta aceasta de fiecare data cin D se doreste restaurarea paginiiprincipale a meniuluipe ecran

4 Rubrica " *˘ este de asemenea afisata in fiecare pagina de meniu Aceasta se selecteaza pentru obtinere unui submeniu continin D optiunireferitoare la alte comenzi Dupa selectarea unei rubrici a unuisubmeniu pagina anterioara a submeniuluiva apare in mo D automat

5 Rubrica "_LAST_˘ va rechema pagina anterioara de meniu

6 Rubrica "DRAW˘ va determina accesarea submeniului DRA× care contine multe comenzide desenare a entitatiloR ¬ printre care LINE¬ ARC¬ CIRCLE¬ etc.

7 Rubrica "EDIT˘ va determina accesarea submeniului EDIT¬ care contine multe comenzide editare ¬ printre care ERASE,MOVE¬ MIRROR¬ ARRAY.

8 Prin conventie o rubrica a meniului este denumita intotdeauna UPPER CASE sinuii este rezervata in mo D special o coloana pentru afisarea submeniului Orubrica meniu al carei nume se sfirseste cu ":˘ (ca de exemplu "DIM:" nu va afisa un submeniu daR va determina abandonarea executieicomenzii curente siva determina inceperea executieinoiicomenzidenumite

2.8.3 Dintr-un meniu al meseide digitizare

O anumita portiune a meseide digitizare este rezervata pentru rubricile meniu destinate introduceriide comenzi Pentru a selecta ocomanda¬ se pozitioneaza stiloul mesei pe rubrica respectiva siapoise apasa picë-butonul Pentru detaliiin ceea ce priveste configurarea meniuriloR pe masa de digitizare a se vedea capitolul 12

Meniul standar D al mesei

Un meniu standar D de masa este prevazut pentru utilizarea unui dispozitiö de digitizare standard Avantajul majoR al meniului mesei este reprezentat de faptul ca este posibila Saccesarea in mo D direct a oricareicomenzifara a urma ierarhia impusa de succesiunea meniuriloR ecran standard

Masa de digitizare simeniurile ecran sint integrate in sistem sifolosite impreuna determina un acces usoR sirapi D la toate facilitatile AUOCA D-ului De exemplu¬ daca se selecteaza comanda "LINE˘ de pe meniul mesei¬ submeniul "LINE˘ va apare pe ecran Meniul meseieste descris si ilustrat in anexa A siciteva din facilitatile acestuia sint prezentate pe scurt si in continuare.

1 El este astfel conceput incit sa permita accesul rapi D la majoritatea categoriloR de comenzi Desinu toate comenzile apaR in zona meniu rezervata a mesei toate se pot accesa prin selectarea uneicategor ii mailargiin care sint incluse

2 Zonele libere dintre meniurile ecran sint prezentate in sectiunea MONITOR sise poate selecta cu ele orice

3 In sectiunea NUMERIC¬ BACKSPACE este utilizat pentru indicarea finalizariiintroduceriiunuisiR de date numerice

2.8.4.Din meniul de ecran

Daca dispunetide omasa de digitizare cu stilou sau mouse¬ cu omultitudine de butoane¬ putetiintroduce orice comanda aveti neoie din butoanele externe (cele care nu sint utilizate pentru punctare ).A se consulta AutoCa D Installation/Performance Guide pentru a identifica butoanele perifericuluide digitizare care sint permise pentru selectarea rubriciloR de meniu .

Butonul meniu standar D

Meniul standar D al AutoCa D-ului include urmatoarele definitii asociate butoaneloR externe ale indicatorului dispozitiöuluide digitizare .

1 RETURN

2 Afiseaza un submeniu al obiecteloR Snap predefinite (analďg rubricii " *˘ a meniuluiecran).

3 CTRL Ă (abandonare)

4 CTRL B (comuta modul Snap on/off)

5 CTRL O(comuta modul Orthoon/off)

6 CTRL G (comuta Grila on/off

7 CTRL D (comuta afisarea coordonatelor)

8 CTRL E (comuta Isopiane stinga/sus/dreapta)

9 CTRL T (comuta modul Tablet on/off)

Numerele listate aici reprezinta numerele asociate rubriciloR meniu .Pentru a determina care dintre butoanele indicatorului dispozitivuluide digitizare reprezinta rubricile meniu respective a se consulta AutoCa D Installation/Performance Guide .

2.8.5.Comenzirepetate

In ceea ce priveste metoda folosita la introducerea ultimei comenzi¬ putetitasta bara spatiu sau RETURN la urmatoarea cerere "Comman D :˘ pentru repetarea comenziirespective.Anumite comenzi au o forma de introducere maiscurta in momentul in care se repeta in aceasta maniera» descrierea comenziloR individuale presupune cunoasterea acestoR modalitatide repetare.

2.8.6 Comenzitransparente

Anumite comenziale AutoCa D-uluipot fiutilizate chiaR in timpul executarii altoR comenzi daca sint introduse cu un apostroć care le precede (').Acest mo D de utilizare a unei comenzieste denumit transparent Dupa ce ocomanda transparenta este executata complet¬ AutoCa D-ul revine la executia comenzii curente.De exemplu se poate obtine o informatie ajutatoare referitoare la oanumita comanda introducin D "`HELP"drept raspuns la orice cerere.

Comman D ZOOM

All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window/<Scara (X)>:

'HELP

Infomatie HELP pentru comanda ZOOM.

Resuming ZOOM command.

All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window/<Scara (X)>:

Daca ocomanda transparenta formuleaza oanumita cerere¬ aceasta va fi precedata de caracterele ">>˘ pentru a indica faptul ca o astfel de comanda este folosita in maniera transparenta.De exemplu¬ urmatoarea secventa va comuta modul Blip pe ofć in timp ce se executa comanda LINE:

Command LINE

From point 'SETVAR

>>Variable name oR ? BLIPMODE

>>Ne÷ value foR BLIPMODE <1> 0

Resuming LINE command.

From point:

Sectiunea 2.· care prezinta lista comenziloR AutoCA D precizeaza care dintre acestea se pot utiliza in mo D transparent.

NOTE:

1 Anumite comenziopereaza in mo D diferit atuncicin D sint utilizate in maniera transparenta.De exemplu comanda HELP in momentul in care se utilizeaza astfel nu formuleaza cerere de nume presupunin D informatie ajutatoare pentru comanda curenta Comportarisimilare pentru alte comenziin acest mo D de utilizare öoR fiprezentate ulterioR in acest manual.

2 Comenzile transparente nu pot fiutilizate in momentul in care AutoCA D-ul fomuleaza ocerere de siR text (ca in cazul ScomenúiloR TEXT siATTDEF).De exemplu daca se raspunde la cererea "Text:˘ a comenziiTEXT cu 'HELP,AutoCA D-ul va desena puR si simplu entitatea corespunzatoare siruluitext respectiv.

3 Numai osingura comanda transparenta poate fi activa intr-un anumit moment.

4 In sistemele cu un singuR monitor¬ anumite comenzi transparente (ca 'HELP comuta in afisarea text.Pentru a reveni in afisarea grafica se apasa tasta FLIP SCREEN.

5 Ocomanda transparenta nu poate fiapelata cin D aceeasi comanda este in executie De exemplu¬ in cazul in care comanda 'SETVAR este in executie si se introduce 'SETVAR,aceasta este considerata ca ointroducere normala sinu ca ocerere de comanda transparenta.

6 Daca o comanda transparenta este apelata la cererea "Command:˘ (decidaca nu este in executie alta comanda),aceasta este executata ca ocomanda obisnuita De aceea: Command 'SETVAReste analoaga comenzii: Command SETVAR. Amindoua determina executia normala a comenziiSETVAR.

2.ą Introducerea datelor

In momentul in care se apeleaza oanumita comanda¬ de obicei sint necesare furnizari de informatii referitoare la modul specifia de actiune al acesteia.De exemplu comenzile referitoare la entitatile de desenare ceR precizarea pozitiei acestora in desen Alte entitati ceR precizarea inaltimii,latimii,etc.AutoCA D-ul formuleza cereripentru astfel de informatiinecesare.Cererile tipice simodul de furnizare a informatiiloR necesare sint descrise aici.(Aceasta sectiune descrie tipurile de date comune cerute de multe dintre comenzile AutoCA D-ului) Descrierea individuala a comenziloR cu datele specifice incepe in capitolul 3).

Daca tipul dateloR introduse nu este cel corespunzator,poate apare unul dintre urmatoarele mesaje :

Invali D point (Punct nepermis)

Invali D option keyword (Optiune nepermisa)

Requires numeria distance oR twopoints (Este necesara pre- cizarea uneivalorinumerice pentru distanta sau doua puncte

Multe comenzireformuleaza cererile pina la introducerea corecta a datelor.

NOTA:

De obiceiexista maimulte posibilitatide a raspunde la o Sanumita comanda.De exemplu sint mai multe modalitati de a introduce un punct.Toate posibilitatile sint descrise aici.Comenzile individuale din sectiunile urmatoare descriu ce anume trebuie introdus in momentul formulariiuneianumite cereri specifice daR nu mairepeta diferitele modalitatide introducere.

2.9.± Coordonate

Cerere Point

Cin D AutoCA D-ul formuleaza oastfel de cerere este necesara introducerea coordonateloR unuipunct din desen Dupa ce punctul respectiö a fost specificat¬ in pozitia respectiva este plasat un mia marcator Astfel de marcatoridispaR la regenerarea sau redesenarea afisarii(capitolul 6) De asemenea se poate anula afisarea marcatorilor» a se vedea comanda BLIPMODE in capitolul 6 Daca validarea limiteloR de desenare este activa,toate punctele introduse sint supuse verificarii.Daca se incearca desenarea in afara limiteloR de desenare,apare mesajul urmator:

* Outside limits

iaR punctul respectiö este anulat Validarea limiteloR (si limitele de desenare insesi sint controlate de comanda LIMITS (capitolul 3).

Punctele reprezinta tipul comun de date necesaR a fiintroduse,si exista maimulte moduride specificare a acestora.

2.9.1.1 Coordonate absolute

Se poate specifica un punct prin tastarea valoriloR coordonateloR Ř siY¬ separate de ovirgula De exemplu:

3.5,7.225

specifica puntul de coordonate X=3.µ siY=7.225

2.9.1.˛ Coordonate relative sipolare

Se poate specifica un punct prin distanta fata de ultimele coordonate specificate¬ introducin D un "@˘ inaintea valoriloR Ř si Y De exemplu daca ultimul punct specificat a fost (10,6 si se introduce :

@2.5,-1.3

situatia este echivalenta cu specificarea coordonateloR absolute (12.5,4.7).

De asemenea se pot utiliza coordonatele polare pentru specificarea unui punct prin precizarea distantei si unghiului in raport cu punctul anterior Formatul este "@distanta<unghi".S De exemplu :

@4.625<30.5

specifica punctul situat la 4.62µ unitati distanta fata de ultimul punct specificat sub un unghide 30.µ grade Pentru informatii suplimentare referitoare la modul de definire al unghiuriloR¬ a se vedea sectiunea 2.9.3.

2.9.1.ł Ultimele coordonate

Introducin D numai "@˘ este mai la indemina decit specificarea relativa "0.0˘ sau a coordonateloR polare "@0<orice unghi˘ sispecifica odeplasare nula in raport cu ultimul punct De exemplu daca ultimul punct introdus a fost (5,5)¬ introducin D numai"@˘ se va specifica din nou punctul respectiv.

2.9.1.´ Punctarea

Pentru specificarea unuipunct utilizin D un dispozitiö de digitizare¬ se deplaseaza indicatorul acestuia pina cin D cursorul ecran se situeaza in punctul dorit,dupa care se apasa butonul acestuia Coordonatele punctuluisint introduse ca sicum aR fi fost tastate. Cin D modul Snap este actiö (on)¬ cursorul va sari dintR-un punt Snap in urmatorul,permitin D specificarea puncteloR cu extrema precizie Cin D modul Snap nu este actiö (off),se poate specifica orice punct corespunzatoR unui pixel al ecranului grafic.

NOTA Daca modul Snap (capitolul 8 este activ¬ iaR incre-mentul Snap este mare in comparatie cu aria vizibila pe ecran,cursorul poate apare ca "blocat" Pentru a corecta aceasta,se selecteaza un increment Snap mai mia sau se dezactiveaza modul Snap.

2.9.1.µ Punctarea de la tastatura ­ Taste de control ale cursorului

Cursorul ecran poate fide asemenea deplasat utilizin D tasatatura Pe sistemele fara dispozitive de digitizare aceasta reprezinta singura modalitate de selectare a puncteloR pe ecran Tastatura poate fi de asemenea folosita pentru pozitionarea corecta sipreciza dupa deplasarea intR-opozitie aproximativa cu ajutorul unuialt periferic.

Se apasa la inceput tasta SCREEN CURSOR pentru a indica AutoCA D-ului punctarea de la tastatura Cursurul ecran va apare in dreptul ultimuluipunct specificat¬ sau in coltul din stinga jos al ecranului.

Pentru deplasarea cursoruluise utilizeaza tastele UP CURSOR,DOWN CURSOR,LEFT CURSOR siRIGHT CURSOR (asociate in mo D obisnuit sagetiloR dispuse in partea dreapta a tasteloR alfanumerice).DupaSdeplasarea cursorului in punctul dorit¬ acesta se selecteaza apasin D una din tastele spatiu sau RETURN Daca se doreste abandonarea selectarii unui punct se utilizeaza tasta ABORT CURSOR In mo D normal cursorul ecran se deplaseaza cu un pixel la fiecare apasare a uneitaste de deplasare.Cin D modul Snap este actiö (capitolul 8)¬ cursorul se deplaseaza cu un increment Snap la fiecare apasare Se poate modifica deplasarea cursoruluide 1° sau de 10° de orimairapida¬ apasin D odata sau de doua ori tasta FAST CURSOR Pentru a incetiniin sens invers deplasarea cursorului se apasa odata sau de doua oritasta SLO× CURSOR Acestea sint sintetizate in tabelul urmatoR:

Deplasare cursor Modul Snap ON Modul Snap OFF

Normal ± pixel ± increment Snap

FAST CURSOR odata 1° pixeli 1° incrementariSnap

FAST CURSOR de2 ori 10° pixeli 10° incrementariSnap

NOTA Daca modul Snap este activ¬ iaR incrementul Snap este mare in comparatie cu aria vizibila pe ecran¬ (sau tasta FAST CURSOR a fost apasata)¬ cursorul poate apare ca blocat Pentru a corecta aceasta¬ se selecteaza un increment Snap maimic¬ apasin D tasta SLO× CURSOR¬ sau se dezactiveaza modul Snap.

2.9.˛ Distante si valori numerice

Multe cereri solicita introducerea unei distante sau a unui numar Exemple de asfel de comenzisint prezentate in continuare:

Cerere Height(inaltime) Columns(coloane)

Width(latime) Rows(rinduri)

Radius(raza Column Distance(distanta coloana)

Value(valoare) Ro÷ Distance(distanta rind)

Cin D se introdua valoripentru aceste cereride la tastatura,se pďt utiliza caracterele :

« ­ ° ±2 ł ´ µ · ¸ ą E .

Exemple 22¬ +35.7¬ -10¬ si7.2E+6 Pentru anumite cereri ca "rows˘ si"columns˘ valoarea introdusa trebuie sa fie un numaR intreg.

Oride cite oriAutoCA D-ul asteapta odistanta¬ se poate puncta o pozitie asa cum s-a prezentat maiinainte In anumite cazuri¬ cererea "Secon D point:˘ apare.Daca se precizeaza un al doilea punct AutoCA D-ul considera distanta intre cele doua puncte drept valoarea introdusa In multe cazuritotusi¬ AutoCA D-ul masoara de la astfel de puncte de baza evidente la un singuR punct selectat De exemplu¬ dupa introducerea centruluiunui cerc¬ AutoCA D-ul cere raza Daca se raspunde cu un punct¬ atunci raza va fi considerata ca distanta de la acesta la centru,plasin D punctul respectiö pe circumferinta cercului Cin D se specifica odistanta in acest mod¬ AutoCA D-ul adauga olinie indicatoare ajutatoare cursoruluiecran,cu oextremitate in punctul de baza.S

2.9.ł Unghiuri

Cerere Angle (unghi)In AutoCAD¬ unghiurile sint in mo D normal specificate in grade zecimale Daca pachetul ADE-± este prezent¬ este posibila optarea pentru utilizarea gradelor, radianilor, gradelor/minutelor/secundelor sau a unitatiloR topografice (a se vedea comanda UNITS¬ capitolul 3) Cin D unghiul este utilizat pentru specificarea orientarii (directiei)¬ se aplica urmatorul standard marimea unghiuriloR creste in sens invers aceloR de ceasornic¬ iaR directia de unghi zero este orizontala spre dreapta (est fata de punctul de start¬ asa cum este ilustrat in continuare :

fig 2.1

Directia de unghi zerosisensul de crestere a marimii unghiuriloR pot fimodificate cu ajutorul comenzii UNITS¬ daR exemplele din acest manual presupun selectarea standardului prezentat maisus.

Se poate introduce valoarea numerica a unui unghi de la tastatura Introducerea va fiurmata de spatiu sau RETURN Este permis optional "<"¬ astfel incit "45˘ si"<45˘ sint modalitati echivalente pentru introducerea unuiunghide 4µ grade Optional se poate "arata˘ AutoCA D-ului unghiul prin punctare,indicin D punctele de inceput side sfirsit ale unuisegment cu orientarea dorita De remarcat ca ordinea in care aceste puncte sint introduse conteaza Precizin D punctul (0,0 urmat de (0,10 se specifica 9° de grade (drept in sus)¬ in timp ce (0,10 urmat de (0,0 specifica 27° de grade (drept in jos).

fig 2.2.

In anumite cazuri,pozitia punctuluide start este evidenta» in astfel de cazuri¬ daca se precizeaza un punct in raspunsul la Scererea "Angle"¬ AutoCA D-ul cosidera ca s-a specificat punctul de sfirsit AutoCA D-ul adauga olinie indicatoare ajutatoare¬ cu o extremitate in punctul de baza pentru a ajuta vizualizarea unghiului.

2.9.´ Deplasari

Cerere Displacement:

Base point oR displacement:

Cin D AutoCA D-ul cere odeplasare are nevoie de cresterile delta-Ř si delta-Y;deplasarea pe verticala¬ respectiö pe orizontala Deplasarile sint cerute de comenzica MOVE,COPY si PAN Pentru specificarea uneideplasari folosin D tastatura,se introdua deplasarile pe Ř siY asa cum acestea aR reprezenta coordonate absolute X,Y De exemplu¬ "2¬-3˘ indica odeplasare de2 unitati spre dreapta side ł unitatiin jos Daca apare o cerere pentru un al doilea punct¬ se tasteaza RETURN pentru a fi ignorata In mo D alternativ¬ se poate specifica "0.0˘ pentru primul punct sise pot specifica deplasarile dorite pentru al doilea punct.

Se poate de asemenea specifica deplasarea cu ajutorul indicatorului dispozitivuluide digitizare Pentru a realiza aceasta se apasa puR sisimplu picë-butonul pentru selectarea punctului respectiv AUTOCA D-ul asista vizualizarea deplasarii prin desenarea uneiliniiindicatoare ajutatoare cu extremitatile plasate in primul¬ respectiö al doilea punct De exemplu¬ sa folosim una din urmatoarele metode pentru a specifica odeplasare de ¶ unitatispre dreapta si˛ unitatiin sus:

Base point oR displacement 6,2

Secon D point oć displacement RETURN

Base point oR displacement 0,0

Secon D point oć displacement 6,2

Base point oR displacement 5,5

Secon D point oć displacement 11,7

2.9.5 Specificarea dinamica ­ Tragerea (+2)

Daca este prezent pachetul ADE-2¬ multe dintre comenzile AUTOCA D-uluipermit "specificarea dinamica˘ sau tragerea imaginii pe ecran Acest lucru permite mutarea unuiobiect,rotirea luisau scalarea vizuala a acestuia Daca o anumita comanda suporta metoda tragerii¬ acest lucru este mentionat in descrierea acesteia.

Pentru apelarea trageriiin timpul uneicomenzicare suporta acest lucru se tasteaza "DRAG˘ (sau se selecteaza dintR-un meniu in raspunsul la orice comanda (exceptin D acele comenzicare ceR introducerea unuisiR text) De obiceiocomanda cere mai multi parametriidaR numaiprima poate fiin mo D normal supusa metodei Sde specificare dinamica.

Daca se prefera se poate aplica procedeul tuturoR comenziloR care il suporta fara a introduce de fiecare data comada "DRAG" A se vedea optiunea "AUTO˘ a comenziiDRAGMODE in capitolul al acestuimanual (DRAGMODE poate fiselectata pe ON¬ OFĆ sau AUTO Daca DRAGMODE este pe OFĆ sau pachetul ADE-˛ nu este prezent AUTOCA D-ul va ignora toate cererile "DRAG˘ inclusiö cele prezente in meniu) Odata ce procedeul de tragere a fost inceput pe desen se suprapun anumite imagini determinate de deplasarea indicatorului dispozitivului de digitizare In functie de o anumita comanda particulara obiectul va fimutat¬ marit¬ micsorat sau supus unei adaptariin functie de modul de deplasare al indicatorului Daca obiectul este unul dintre cele complicate numai o parte din acesta este desenat la deplasarea indicatorului» daca se deplaseaza incet indicatorul oparte din ce in ce maimare din obiect va fidesenata odata cu fiecare imagine In momentul in care sinteti satisfacut de aparitia imaginiise apasa picë-butonul

2.9.6 Optarea cu ajutorul cuvinteloR cheie

In mo D frecvent¬ se poate raspunde la o cerere a unei comenzi cu una dintre optiunile corespunzatoare unoR cuvinte cheie asociate unoR taste .Aceste optiunivalide sint in mo D normal afisate in cerere¬ separate printr-un slasč ("/").

Daca se introduce in acest mo D o optiune¬ se tipareste aceasta iaR apoi se tasteaza spatiu sau RETURN .Sau se selecteaza aceasta de pe ecran sau masa de digitizare cu ajutorul unui indicator¬ analog uneicomenzi.Cuvintele cheie pot fi abreviate adesea cu un singuR caracteR .De exemplu:

Color/LAyer/LType:

Aici AutoCa D asteapta sa intraticu unul duntre cuvintele cheie optionale¬ "COLOR"¬ "LAYER"¬ sau "LTYPE".Cum a fost indicat in cerere¬ putetiabrevia "COLOR˘ cu osingura litera "C",daR doua litere sint destinate pentru AutoCa D sa distinga "LAYER˘ de "LTYPE".Se poate introduce un cuvint cheie cu litere marisau cu litere mici.

Anumite comenzi permit introducerea unuicuvint cheie in locul uneivalorisau al unuipunct¬ apelin D forma alternanta a comenzii.In aceste cazuricererea comenziiva indica actiunea standar D prin afisarea acesteia intre paranteze unghiulare ("<>")sau prin separarea fata de cuvintele cheie cu slash De exemplu cererile comenziiCIRCLE sint

2P/3P/<CenteR point>:

Daca se introduce un punct el este considerat centrul cercului¬ urmin D a ficeruta raza Daca se introduce "2P˘ sau "3P˘ comanda CIRCLE va cere parametriidiferiti.

In mo D similaR comanda GRI D poate formula urmatoarea cerere:

Gri D spacing oR ON/OFF/Snap/Aspect<0.25>:

In acest exemplu raspunsul normal este un numaR care specifica marimea spatiiloR grilei¬ iaR "ON","OFF","SNAP˘ si "ASPECT˘ sint optiuni corespunzatoare cuvinteloR cheie SuplimentaR 0.2µ este afisat ca valoare curenta a marimii spatiiloR grilei.Aceasta valoare este retinuta in cazul unui raspuns nul

2.9.7.Denumirea fisierelor

A se vedea discutia referitoare la denumirea fisiereloR prezentata la inceputul acestuicapitol

Pentru cele mai multe comenzicare solicita un nume de fisier¬ AutoCa D-ul citeste informatia ceruta despre fisieR odata cu comanda Fisierul insusi nu mai este necesaR pentru urmatoarele sesiunide editare.In mo D obisnuit¬ pentru comenzile MENU¬ STYLE siLOA D numainumele fisieruluieste salvat odata cu desenul;AutoCa D-ul va localiza siva citifisierul de fiecare data cin D se editeaza desenul.

O denumire completa de fisieR (cu prefiř care sa includa unitatea logica sidirectorul)¬ directioneaza AUTOCA D-ul spre un directoR particular» cautarile se voR face in acesta Daca este introdus un nume de fisieR simplu¬ AUTOCA D-ul va cauta fisierul in directorul curent si¬ daca nu-l gaseste in directorul unde se gasesa fisierele program ale AUTOCAD-ului(directorul sistem)

2.9.¸ Formate speciale de introducere (+1)

Daca pachetul ADE-± este prezent¬ se poate cere AUTOCA D-ului sa interpreteze unitatile de desenare in inchi si permite introducerea coordonateloR distanteloR si deplasariloR in picioare siinchi Introducerea unchiuriloR in grade¬ radiani¬ unitati topografice sau in grade minute si secunde este de asemenea permisa Se utilizeaza comanda UNITS (capitolul 3 pentru selectarea acestoR optiuni.

2.9.9 Variabile siexpresiiaritmetice -­ AUTOLISP (+3)

Daca pachetul optional ADE-ł este prezent se pot defini variabile intregi¬ reale¬ de tip punct sisir¬ asociin D valori acestora dupa necesitatisiutilizarea acestoR valorioride cite ori AUTOCA D-ul formuleaza cereride introduceri de date De asemenea se pot executa operatiiaritmetice cu aceste variabile siutiliza expresiiaritmetice drept raspuns la cererile AUTOCA D- ului Aceste facilitatiavansate sint descrise in sectiunea 11.ł siin manualul separat AUTOLIST Programmer's Reference.

2.10 Selectarea entitatilor

Multe dintre comenzile de editare ale AUTOCA D-ului ceR selectarea uneia sau maimultoR obiecte pentru procesare Aceasta Scolectie de obiecte este denumita selectare ­ set Se pot adauga obiecte, se pot sterge obiecte¬ procesarea selectarii ­ set facindu-se in mo D interactiv» daca este prezent pachetul optional ADE-ł AUTOCA D-ul va supralumina obiectele selectate pe ecran pentru omaibuna identificare a acestora (Metoda supraluminarii depinde de configuratia hardware side tipul de monitor¬ ea neputin D fiimplementata pe anumite monitoare» a se vedea AUTOCA D installation/Performance Guide pentru detalii.)

Cin D AUTOCA D-ul are nevoie de o selectare-set¬ formuleaza urmatoarea cerere:

Select objects:

si inlocuieste cursorul ecran cu o mica fereastra denumita selectarea destinatie a obiectului Se poate raspunde cu una dintre urmatoarele forme:

Un punct Acesta este cunoscut ca obiect pozitionat Se parcurge automat desenul cautindu-se entitatea desemnata de punctul respectiv Aceasta entitate este selectata Cel maibine este sa se specifice un punct la intersectia a doua sau mai multe entitati¬ chiaR daca nu se poate preciza exact numarude obiecte selectate Se poate introduce punctu de la tastatura utilizin D coordonatele absolute sau relative sau se poate puncta direct oiectu pe ecran Selectarea destinatie a obiectului este prevazuta pentru a ajuta in precizarea obiectului cu exactitate Utilizin D indicatorul dispozitivului de digitizare sau sagetile d deplasare ale cursorului de pe tastatura se poate pozitiona fereastra destinatie astfel incit sa contina numaiobiectele dorite sau portiunea vizibila a acestora Marimea ferestrei poate fimodificata» a se vedea comanda APERTURE in capitolul 8

M(Multiple)Asa cum s-a mentionat mai inainte punctarea normal obiectului presupune parcurgerea imediata desenului de fiecare data cin D se desemneaza un punct IntR-un desen complicat cu multe entitati o intirziere notabila poate insoti fiecare parcurgere Daca se doreste se poate cere AUTOCAD-ului sa parcurga desenul o singura data pentru un grup de puncte» pentru aceasta se selecteaza optiunea "M" AUTOCA D-ul repeta cererea "Select/Remove objects:" Se pot desemna in acest fel maimulte puncte siapoise tasteaza RETURN pentru inceperea parcurgerii desenului Daca doua obiecte se intersecteaza se pot selecta amindoua prin utilizarea modului (Multiple si specifica punctul de intersectie de doua ori De mentionat ca aceasta metoda este posibila numai daca modul Multiple este activ W(Window). Aceasta permite desemnarea tuturoR obiecteloR cuprinse intR-oretea rectangulara sau "Window" S AUTOCAD-ul cere pentru descrierea unei ferestre doua puncte:

First corner:

OtheR corner:

Se introdua doua puncte AUTOCA D-ul afiseaza un cursoR d tip fereastra in locul cursorului ecran normal pentru a permite vizualizarea marimii ferestrei desemnate Un cursoR de tip fereastra este prezentat in continuare Liniile punctate indica marimea ferestreiin timp ce se deplaseaza cursorul

fig 2.3.

Numai obiectele vizibile in mo D curent pe ecran pot ficonsiderate selectate Daca numaioparte a unui obiect este vizibila¬ numai portiuni ale acesteia pot fiselectate (A se vedea optiunea "Crossing˘ in continuare)

C(Crossing). Aceasta optiune este similara optiunii "Window˘ descrisa mai inainte De obicei ea selecteaza toate obiectele care intersecteaza frontiera ferestrei

L(Last)

Aceasta este ometoda maiusoara pentru a selecta cel mairecent creat obiect vizibil in mo D curent pe ecran Numaiun singuR obiect poate fidesemnat la fiecare apelare a optiunii"L"

P(Previous) Adesea se doreste executarea unoR operatii de editare comune pentru un grup de obiecte pentru a realiz acest lucru AUTOCA D-ul memoreaza cea mai recent selectare-set si permite reselectarea acesteia utilizin D optiunea "P" De exemplu daca tocmais-a mutat un grup de obiecte sise doreste din nou deplasarea acestuia se foloseste o alta comanda MOVE si se utilizaza optiunea "P˘ pentru reselectarea obiectelor U(Undo)

Daca s-a adaugat ceva gresit unei selectar i-set,se poate utiliza aceasta optiune pentru stergere.La fiecare "U˘ se sterge cel mai recent grup de entitatiadaugat setuluiselectat. R(Remove)

Procesul de selectare a obiecteloR incepe in modul inserare.Aici orice obiect desemnat este adaugat setulu selectat.Pentru comutarea in modul stergere se foloseste optiunea "R".Cererea "Select objects:˘ este inlocuita cu cererea "Remove objects:".

A(Add) Dupa comutarea in modul stergere,pentru a reveni S in modul inserare se utilizeaza optiunea "A".Asa cum s-a mentionat deja procesul de selectare a obiecteloR are loa in modul inserare.raspuns nul. Dupa fiecare dintre optiunile de maisus¬ cererea "Select/remove objects˘ reapare pentru a da posibilitatea operarii continue cu setul selectat.Pentru a indica sfirsitul operatiiloR selectarii se introduce spatiu sau RETURN drept raspund la cererea de mai sus.

CTRL C Aceasta anuleaza procesul de selectare,descarca setul selectat sireaduce totul la normal.

Se poate introduce "?˘ ca raspuns la cererea "Select/remove objects:˘ pentru a obtine o lista continin D raspunsurile acceptate.

In momentul in care se sterg rubricidin setul de selectare al AUTOCAD-ului,este afisat urmatorul mesaj:

n± selected,n˛ found,nł removed.

Citeva exemple voR clarifica procesul de selectare a obiectelor.La inceput sa presupunem oreferire la cel mai recent obiect desenat.Se introduce:

Command (ocomanda de editare/cerere)

Select objects L ± found.

Select objects RETURN (pentru a termina selectarea)

.. procesul continua ...

In mo D asemanator¬ daca se doreste procesarea unui obiect specificat ,acesta se poate preciza astfel:

Command (ocomanda de editare/cerere)

Select objects (punct pe obiect ± selecte D ,± found.

Select objects RETURN (pentru a termina selectarea)

.. procesul continua ...

Pentru a procesa toate obiectele continute in intregime intR-o fereastra se introduce:

Command (ocomanda de editare/cerere)

Select objects W

First corner (punct)

OtheR corner (punct nnn found.

Select objects RETURN (pentru a termina selectarea)

.. procesul continua ...

In continuare sa consideram un exemplu maicomplex In figura care urmeaza,cele · liniipunctate voR fi selectate pentru anumite optiunide editare.

fig 2.4.

Sase dintre acestea,formin D un hexagon pot fi desemnate cu ajutorul uneiferestre,daR aceasta aR include sicercul respectivcare nu se doreste a fiselectat.Se poate realiza usoR aceasta editare,cu osingura apelare¬ in modul urmator:

Command (ocomanda de editare)

Select objects (linie desemnata,punctul "A"

1selected,1found

Select objects W

First corneR (punctul "B")

OtheR corneR (punctul "C" · found.

In acest moment setul selectat contine ¸ obiecte.Cercul este inclus in setul selectat deoarece este situat in interiorul ferestrei definite de punctele "B˘ si"C".Daca nu se doreste includerea acestuia se va sterge din setul selectat comutin D in modul stergere si desemnindu-l.

Select objects R (pentru comutare in modul stergere)

Remove objects (punctul "D" 1selected,1found,1removed.

fig 2.5.

Acum setul selectat contine toate obiectele dorite si nimia in plus.In acest moment se poate incheia procesul de selectare sise poate continua comanda de editare.

Remove objects RETURN (pentru a termina selectarea)

.. procesul continua ...

Bineinteles se poate realiza un astfel de set selectat si prin desemnarea fiecaruisegment in mo D individual,sau prin includerea tuturoR intR-o fereastra sistergerea ulterioara a celoR doua obiecte nedorite.

2.1± Afisarea la imprimanta

In sistemele MS-DOS/PĂ-DOS se pot directiona toate cererile,afisarile de stare sitastatura catre imprimanta.Tasta CTRL Ń este prevazuta in acest scop CTRL Ń este deciconsiderata otasta de comutare on/ofć pentru iesirea la imprimanta.

NOTA Facilitatea de iesire la imprimanta a AUTOCA D-ului este diferita siseparata complet de modalitati asemanatoare oferite de sistemul de operare.In particulaR daca imprimanta este Sactivata sub sistemul de operare inainte de lansarea in executie a AUTOCA D-ului¬ CTRL-Ń nu va dezactiva imprimanta sistemului de operare,daR va activa imprimanta AUTOCA D-uluica rezultat al unei duble directionari.

Iesirea la imprimanta nu este implementata in versiunile UNIŘ ale AUTOCAD-ului.

2.1˛ Corectarea erorilor

In momentul in care se introdua nume de comenzisi cimpuri de date de la tastatura,caracterele respective sint stocate in linia de comanda pina la apasarea tasteispatiu sau RETURN cin D AUTOCA D-ul ia in considerare introducerea.Sint prevazute anumite metode care permit corectarea eroriloR de tiparire pentru a evita erorile de introducere.

Backspace-Daca inca nu s-a apasat tasta spatiu sau RETURN dupa introducerea uneicomenzisau cimp de date,se poate apas aceasta tasta pentru stergerea succesiva anterioara a cite unuicaracter.

CTRL H-Analog tasteiBackspace.

CTRL X-Daca inc nu s-a apasat tasta spatiu sau RETURN dupa introducerea uneicomenzisau cimp de date,se poate apasa aceasta tasta pentru a sterge in intregime continutul linieide comanda sia relua introducerea.AUTOCAD-ul afiseaza mesajul: *Delete* pentru a confirma actiunea.Se poate apoi introduce un raspuns la cea mairecenta cerere.

CTRL C-Aceasta tasta sterge in intregime continutul liniei de comanda,abandoneaza comanda activa curenta,determinin D restaurarea pe ecran a cererii "Command:".Pentru a confirma actiunea,AUTOCA D-ul afiseaza mesajul:*Cancel* Se poate abandona oanumita comanda in orice moment.Exista uneoriun scurt timp de intirziere pina la abandonarea efectiva.

Tastele corespunzatoare acestoR functiipot diferipe tastatura;a se vedea AutoCA D Installation Ż Performance Guide pentru anumite exceptii.

Stergerea unoR comenzicompletate

Daca dupa completarea unei anumite comenzise doreste anularea actiuniiacesteia se pot utiliza comenzile U sau UNDO pentru inversarea comenziirespective Comenzile U siUNDO sint descrise in sectiunea 5.5.Document Info


Accesari: 3207
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )