Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
OBIECTIVE CADRU SI DE REFERINTA:

Matematica
MATEMATICA -clasa a III a
OBIECTIVE CADRU sI DE REFERINŢĂ

1.Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii

sa înteleaga si sa utilizeze sistemul pozitional de formare a numerelor naturale mai mici decât 1 000 000

sa scrie, sa citeasca, sa compare, sa ordoneze, sa faca estimari folosind numere naturale mai mici decât 1 000 000

sa efectueze operatii de adunare si de scadere cu numere mai mici decât 10 000:

- fara trecere peste ordin

- cu trecere peste ordin

1.4. sa efectueze operatii de înmultire si împartire cu numere naturale mai mici decât 100

2,Dezvoltarea capacitatii de explorare / investigare si rezolvare de probleme

2.1. sa recunoasca si sa descrie forme plane si spatiale, sa clasifice obiecte si desene dupa criterii variate

2.2. sa exploreze modalitati de efectuare a înmultirii sau împartirii în 0-1000 folosind diferite tipuri de grupari si reprezentari

2.3. sa descopere, sa recunoasca si sa utilizeze corespondente simple si succesiuni de obiecte sau numere asociate dupa reguli date

2.4. sa estimeze ordinul de marime al rezultatului unui exercitiu cu cel mult doua operatii prin rotunjirea numerelor pentru a limita erorile de calcul

2.5. sa exploreze modalitati variate de a compune si descompune numere naturale mai mici decât 1000

sa rezolve si sa compuna probleme de tipul: ?±a=b sau ?±a<b, a si b numere mai mici ca 1 000, sau de tipul ? c=d; ?:c=d unde c 0, d este multiplu al lui c, în intervalul de numere naturale de la 0 la 100

sa foloseasca simboluri pentru a pune în evidenta numere necunoscute în rezolvarea de probleme

sa utilizeze instrumente si unitatile de masura standard si nonstandard pentru lungime, capacitate, masa, timp si unitatile monetare în situatii variate

sa colecteze date, sa le sorteze si sa le clasifice pe baza unor criterii date, sa le organizeze în tabele

3.Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic

sa exprime clar si concis semnificatia calculelor facute în rezolvarea unei probleme

4.Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte variate

4.1. sa manifeste initiativa în a transpune diferite situatii în context matematic, propunând modalitati diverse de abordare a unei probleme

4.2. sa depaseasca blocaje în rezolvarea de probleme, sa caute prin încercare-eroare noi cai de rezolvare

4.3. sa manifeste un comportament adecvat în relatiile cu colegii dintr-un grup de lucru în cadrul activitatilor practice de rezolvare de probleme

MATEMATICĂ

PLANIFICAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNV

NR.

CRT

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OBIECTIVE

REFERINŢĂ

NR.

ORE

PERIOADA

SĂPTĂM.

SEMESTRUL I

Recapitulare pentru testul de evaluare initiala

Test de evaluare initiala

I

II -1ora

Numerele naturale de la 0 la 1000

Formare, citire, scriere, comparare si ordonare

II - 3 ore

III

Numerele naturale de la 0 la 1000 000

Formare,citire, scriere, comparare si ordonare

IV

V

Adunarea si scaderea numerelor naturale în intervalul de la 0 la 10 000

Terminologie, calcul, termen necunoscut

VI

IX

X - 1 ora

Înmultirea numerelor naturale mai mici

decât 100

Terminologia si tabla înmultirii

X - 3ore

XI, XII,XIII

XV - 1 ora

Împartirea numerelor naturale mai mici

decât 100

Terminologia si tabla împartirii

Sem.

II

XV -3 ore

XVI, XVII,

XVIII  sem I

XIX,XX  1 ora

Semestrul al II lea

Înmultirea si împartirea numerelor naturale în

intervalul de la 0 la 1000

Înmultirea si împartirea unei sume sau diferente

cu/la un numar de o cifra

XX - 3 ore

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV - 1 ora

Rezolvarea de probleme

Probleme care se rezolva prin operatii de acelasi

ordin sau de ordine diferite

XXV - 3 ore

XXVI

XXVII

Unitati de masura

Multipli si submultipli - fara transformari;

exercitii si probleme practic-aplicative

XXVIII -3ore

XXIX

XXX

XXXI -2ore

Elemente intuitive de geometrie

Forme plane si forme spatiale

XXXI - 2ore

XXII

XXXIII -3 ore

Recapitulare finala

Sa repetam ce-am învatat!

4.3.

XXXIII -1 ora

XXXIV

XXXV

MATEMATICĂ

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Manual: Editura RADICAL

Numar de ore 4 ore/saptamâna

Repartizarea orelor: luni - 1 ora, marti - 1 ora, miercuri - 1 ora, joi -1 ora.

NR.

CRT

UNITATEA DE

ÎNVĂŢARE

OB.

REF

CONŢINUTURILE LECŢIILOR

NR.

ORE

SĂPT.

DATA

SEMESTRUL I

Recapitulare

pentru testul

de evaluare

initiala

5 ore

Deschiderea festiva a anului scolar - prezentarea conti -

nutului manualului de matematica;

I. I

Numerele naturale 0 -1000: compunere, descompunere,

ordonare, comparare, completare de siruri;

I.

Adunari si scaderi fara si cu trecere peste ordin în con -

centrul 0 -1000;

1.

I.

17

Exercitii si probleme aplicative numerele naturale în

concentrul 0 - 1000;

I.

Test de evaluare initiala.II.

Numerele

naturale de la

0 la 1000

7 ore

Formarea numerelor naturale de la 0 la 1000;

II. X

Citirea si scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000 -

axa numerelor, organizarea datelor în tabele;

II.

Compararea si ordonarea numerelor naturale de la

0 la 1000; reprezentare pe axa numerelor;

222

III.

Recapitulare: numerele naturale 0 - 1000;

III.

Test de evaluare sumativa;

III.

3.

Numerele

naturale de la

0 la 1 000 000

8 ore

1

Formarea numerelor naturale de la 0 la 1000 000;

Ordinele si clasele de la 0 la 1 000 000;

1.

IV.

3

Citirea si scrierea numerelor naturale de la 0 la

1 000 000; scrierea cu cifre si cu litere a numerelor;

IV.

Compararea si ordonarea numerelor naturale de la

1 la 1 000 000;

V.

Recapitulere numerele naturale de la 0 la 1 000 000;

1.

V.

14,

Test de evaluare sumativa;

V.

4.

Adunarea si

scaderea

numerelor

naturale în

intervalul de la

0 la 10 000

13 ore

Terminologia specifica: termen, suma, descazut, scaza-

tor, diferenta (rest), ,,cu.mai mult", ,,cu.mai putin";

VI.

Adunarea si scaderea numerelor naturale în intervalul

de la 0 la 10 000, fara trecere peste ordin;

VI.

VACANŢA CLASELE I-IV - SĂPTĂMÂNA VII

Adunarea si scaderea numerelor naturale în intervalul

de la 0 la 10 000, cu trecere peste ordin,

VIII.

Aflarea unui numar necunoscut: algoritmul de calcul;

organizarea datelor în tabele;

VIII.

IX.

Evidentierea unor proprietati ale adunarii:

comutativitatea si asociativitatea ( fara terminologie);

exercitii demonstrative ale acestor proprietati;

IX.

Recapitulare: adunarea si scaderea - 0 -10 000;

IX.

Test de evaluare sumativa

X.

Înmultirea

numerelor mai

mici decât 100

20 ore

Înmultirea numerelor naturale folosind adunarea repe-

tata de termeni egali

X.

Terminologia specifica: factor, produs, ,,de.ori mai

mult"- comparatie cu terminologia adunarii;

X.

Evidentierea unor proprietati ale înmultirii: comutativi-

tatea - comparatie cu comutativitatea adunarii;

X.

Înmultirea când unul dintre factori este 2

XI.

Înmultirea când unul dintre factori este 3

XI.

Înmultirea când unul dintre factori este 4

XII.

X

Înmultirea când unul dintre factori este 5

XII.

Înmultirea când unul dintre factori este 6 sau 7;

XIII.

Înmultirea când unul dintre factori este 8 sau 9;

XIII.

Înmultirea când unul dintre factori este 10;

XIV.

Înmultirea când unul dintre factori este 0 sau 1;XIV.

Recapitulare: tabla înmultirii - exercitii si probleme;

XIV.

Test de evaluare sumativa

XIV.

VACANŢA DE CRĂCIUN

Împartirea numerelor naturale mai mici

decât 100

16 ore -sem. I

Împartirea numerelor naturale folosind scaderea repe-

tata si relatia cu înmultirea;

XV.

Terminologia specifica: deîmpartit, împartitor, ,,de.

ori mai mult"; exercitii si probleme aplicative;

XV.

Împartirea la 2 - tabla împartirii la 2.

Însusirea tehnicii de memorare a tablei împartirii;

XVI.

Împartirea la 3 - tabla împartirii la 3 - consolidarea

tehnicii de memorare a tablei împartirii;

XVI.

Împartirea la 4 - tabla împartirii la 4;

Împartirea la 5 -tabla împartirii la 5;

XVI.

Împartirea la 6 - tabla împartirii la 6;

Împartirea la 7 - tabla împartirii la 7;

ÎÎ

XVI.

Împartirea la 8 - tabla împartirii la 8;

Împartirea la 9 - tabla împartirii la 9;

XVII.

Împartirea la 10. Împartirea la 1. Numarul 0 -

Însusirea/memorarea algoritmului de calcul

XVII

Aflarea unui numar necunoscut

XVII.

Proba înmultirii. Proba împartirii.

2.

XVII

XVIII

Recapitulare: tabla împartirii; exercitii si probleme

aplicative;

XVIII

Test de evaluare sumativa

XVIII

Lectie de depistare si remediere a cunostintelor

deficitare - jocuri matematice distractive;

XVIII

SEMESTRUL AL II LEA

Împartirea numerelor naturale mai mici decât 100

5 ore -

sem. al II lea

Ordinea efectuarii operatiilor si folosirea parantezelor

rotunde

XIX.

Recapitulare: împartirea numerelor naturale mai mici

decât 100; exercitii si probleme aplicative;

XIX.

Test de evaluare sumativa

XX.

Înmultirea si

împartirea în

intervalul da la

0 la 1000

20 ore

Scrierea unui numar ca suma sau ca diferenta

XX.

Înmultirea unui numar cu 10 sau cu 100

XX.

Înmultirea unui numar cu o suma sau cu o diferenta

XXI.

Înmultirea unui numar natural de doua si *de trei cifre

cu un numar de o cifra, folosind adunarea repetata,

cu grupari de termeni, reprezentari;

XXI.

XXII.

Împartirea la 10 sau la 100;

XXII.

Împartirea unei sume sau diferente la un numar de o

cifra;

XXII.

Împartirea unui numar natural mai muc decât 100

*sau decât 1000 la un numar de o cifra, folosind aduna-

rea repetata, grupari de termeni, reprezentari;

XXIII.

*Evidentierea restului împartirii unui numar mai mic

decât 50 folosind desene si scheme sugestive;

XXIII

XXIV

Recapitulare: exercitii si probleme aplicative care pre-

supun rezolvari cu împartiri pâna la 1000;

XXIV

Test de evaluare sumativa

XXV.

Rezolvari de

probleme

11 oreCum rezolvam o problema?

XXV.

Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii de

acelasi ordin;

XXV.

Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii de

ordine diferite;

XXVI

Probleme de organizare a datelor în tabele;

XXVI

XXVII

Recapitulare: rezolvari si compuneri de probleme;

XXVII

Test de evaluare sumativa

XXVII

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

Unitati de

masura

13 ore

Masurari folosind etaloane neconventionale

XXVIII

Metrul. Multiplii si submultiplii metrului - fara

transformari;

XXVIII

Litrul. Multiplii si submultiplii litrului - fara

transformari;

XXIX

Kilogramul. Multiplii si submultiplii kilogramului -

fara transformari;

XXIX

Unitati de masura pentru timp: ora, minutul, ziua,

saptamâna, luna, anul;

XXX.

Monede si bancnote;

XXX.

Recapitulare - unitati de masura;

XXXI.

Test de evaluare sumativa,

XXXI.

Elemente intuitive

de geometrie

9 ore

1. Forme plane. Punctul. Linia dreapta. Segmentul de

dreapta;

XXXI.

2.Linia curba. Linia frânta;

XXXI.

3. Poligoane. Triunghiul;

XXXII.

Dreptunghiul;

XXXII.

Patratul;

XXXII

Cercul;

XXXII.

2. Observarea si descrierea intuitiva a obiectelor cu for-

me spatiale de: cub, sfera, cilindru, con, cuboid;

XXXIII.

Recapitulare: elemente intuitive de geometrie;

XXXIII.

Test de evaluare sumativa;

XXXIII.

Recapitulare

finala

9 ore

Numerele naturale de la 0 la 1 000 000: citire, scriere cu

cifre si cu litere, compunere, descompunere, ordonare,

comparare, completare de siruri numerice dupa regula

data, reprezentare pe axa numerelor;

XXXIII

XXXIV.

Operatii cu numerele naturale de la 0 la 1 000 000:

adunarea si scaderea, înmultirea si împartirea - termi-

nologie, exercitii si probleme aplicative

XXXIV.

Ordinea efectuarii operatiilor, exercitii cu paranteze

rotunde. Aflarea numarului necunoscut;

XXXIV.

XXXV.

Probleme cu doua si mai mult de doua operatii care se

rezolva prin operatii de ordine diferite. Probleme care

includ unitati de masura si elemente intuitive de

geometrie;

XXXV.

Concurs - jocuri matematice distractive.

XXXV.

Înv. Croitor Viorica

scoala cu clasele I -VIII ,,Dimitrie Pacurariu"

scheia, judetul Suceava

NOTĂ: pentru ca planificarea sa coincida cu cele de la gimnaziu, am numerotat si

saptamâna de vacanta din octombrie - noiembrie, de aceea apar 35 de

saptamâni.


Document Info


Accesari: 5908
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )