Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Relatiile diplomatice - stabilirea relatiilor diplomatice, suspendarea relatiilor diplomatice, raportul de misiune diplomatica


RELATIILE DIPLOMATICE


Notiune: conducerea prin intermediul org. reprezentative sau prin mijloace pasnice a relatiilor externe in raporturile cu un alt subiect de dr. internat.ELEMENTELE DEFINITORII ALE RELATIILOR DIPLOMATICE INTERNATIONALE


1. PARTILE: - statele;

- alte subiecte de dr. internat.

2. CARACTERUL PERMANENT AL RELATIILOR DIPLOMATICE.

STABILIREA RELATIILOR DIPLOMATICE


Pt a fi stabilite rel. diplomatice, trebuie indeplinite 3 conditii:

1.     existenta personalitatii juridice de dr. internat;

2.     cele 2 subiecte de dr. sa se fi recunoscut reciproc;

3.     existenta unui acord de vointa.

1. Capacitatea unui subiect de dr. de a avea dr. si de a-si asuma oblig. In dr. internat.

Subiecte de dr: statele, organiz internat, miscarile de eliberare nationala, Sfantul Scaun, Ordinul militar al cavalerilor de Malta.

Nu orice subiect de dr poate intretine rel. diplomatice; trebuie sa-si exprime liber consimtamantul.


2. Recunoasterea reciproca = un act politico-jur.

Trebuie facuta de jure, nu numai de facto.

Constituie o oferta adresata unui stat recunoscut de a intretine relatii care sunt obisnuite intre state, inclusiv relatii diplom.

De reg, recunoasterile reciproce au loc concomitent.

In cazul miscarilor de elib, recunoasterea are rol si de act constitutiv.


3. Acordul de vointa = un act jur .

Trebuie sa fie neechivoc.

Trebuie manifestat fie in forma unui tratat solemn, fie printr-un schimb de note/scrisori.

Exista obligatia generala a statelor de a stabili relatii diplom.INCETAREA RELATIILOR DIPLOM


1.     disparitia unui subiect de dr. internat.;

2.     ruperea rel diplom;

3.     declararea starii de razboi.

2. Poate avea cauze multiple.

Este un act politico-jur, unilat, prin care un stat decide sa puna capat rel diplom cu un alt stat.

Reprez reactia impotriva unui act ilicit, al violarii unor dr/unei decizii a unei organizatii internat.

Cauzele pot fi fi de natura politica/jur.

Poate fi consecinta unei sanctiuni.

Manifestarea de vointa trebuie sa fie neechivoca.

Se poate face printr-o declaratie expresa/tacita.

3. Razboiul

Distinctia intre starea de razboi si actiunea de razboi: starea de razboi determina incetarea rel diplom, pe cand actiunea de razboi  nu determina intotdeauna ruperea rel diplom.

Armistitiul – pune capat temporar actiunii de razboi;

determina reluarea relatiilor diplom, fara insa ca starea de razboi sa inceteze.


Efectele ruperii rel diplom:

1.     incetarea rel diplom dintre cele 2 state;

2.     personalul diplomatic e  retras;

3.     misiunile diplom sunt inchise;

4.     agentii diplom continua sa aiba privilegii;

5.     se mentine inviolabilitatea arhivei si misiunii diplom;

6.     acordurile, tratatele raman in principiu valabile, conform princ PACTA SUNT SERVANTA.SUSPENDAREA RELATIILOR DIPLOMATICE


Reprez o forma de incetare temporara/definitiva a rel diplom.

Este cauzata fie de un impediment temporar, fie de un alt fapt neasteptat.

Este temporara/momentana.

Mai poate fi cauzata de anumite stari de tensiune/de ocuparea teritoriului unui stat, lovitura de stat etc.

Efectele suspendarii

1, in cazul susp. relatiile diplom se mentin in forma la care se prezentau in momentul susp, nefiind nevoie de noi scrisori de acreditare, in cazul revenirii la post al fostului sef de mis diplom.Misiunile diplomatice


Notiune: un organ al unui subiect de dr internat, instituit in mod permanent pe langa un alt subiect de dr, insarcinat sa intretina rel diplom cu acel subiect de dr.


Clasificare: I In functie de durata:

1.     permanente – reprezinta regula;

2.     temporare – in state in care nu functioneaza mis diplom permanente.

II In functie de scop/obiect:

1.     pt reprezentarea intereselor politice;

2.     pt a comunica un gest;

3.     pt a comunica modificarile intervenite in interiorul unui stat etc.

Mis diplom reprez termenul generic pt reprezentarea organelor de stat permanente insarcinate cu intretinerea rel diplom

! Distinctia intre:

mis diplom = are privilegii si imunitati proprii;

agentii diplom.


RAPORTUL DE MISIUNE DIPLOMATICA


Reprez un raport jur de dr internat public constand in acordul de vointa al statelor cu privire la schimbul de reprezentante diplom permanente efectuate in scopul de a intretine si dezvolta rel diplom.


Elementele rap de mis diplom:

1.     subiectele;

2.     obiectul;

3.     continutul.

1) Subiectele: statul – acreditar = trimitator;

- acreditant = primitor.

2) Obiect = rel diplom dintre cele 2 state.

3) Continut = dr si oblig privind crearea, functionarea si incetarea mis diplom.


Categorii de mis diplom:

1) bilaterala = intre state;

2) multilat = intre state si org internat/org intre ele.

Mis diplom in cadrul diplom bilaterale:

1.     ambasada;

2.     nuntiul;

3.     legatia;

4.     internuntiul apostolic;

5.     inaltele comisariate.


Ambasada

E  misiunea cea mai importanta d p d v al ramurei si al frecventei.

E condusa de un ambasador/ insarcinat de afaceri.


Nuntiatorul apostolic

E condusa de un nuntiu apostolic.

E echivalenta in grad cu ambasadat.

E principala mis. Diplom a Sfantului Scaun.

Prin intermediul nuntiaturii se intretin atat rel diplom, cat si rel ecleziastice guvernate de dr canonic.


Legatia

E inferioara in rang ambasadei.

E condusa de un ministru, care se numeste trimis extraordinar/ministru rezident/trimis….

Diferenta intre ambasada si legatie se face atad d p d v ceremonial, cat si al precaderii..


Inaltele comisariate

Sunt conduse de inalti comisari.

Sunt forme de reprezentare ale Marii Britanii.

Categorii:

1. reprezentantele diplomatice/delegatiile permanente = forma de reprezentare a unui stat pe langa organizatiile internat.

spre deosebire de mis diplom din cadrul mis diplom bilaterale, in cazul mis diplom multilat functiile sunt stabilite diferit.

Procedura de numire e diferita.

Nu e necesara solicitarea agrementului.

Acreditarea e diferita.


Curs 4: Organizarea si structura misiunilor diplomatice1. CANCELARIA = cel mai important compartiment.

In cadrul cancelariei sunt primite documente, care sunt transmise catre exterior.

Este condusa de catre un prim colaborator (tine locul sefului de misiune).

Sunt tinute arhivele si codurile diplomatice.

Coordoneaza activitatea celorlalte sectii.


2. SECTIA POLITICA

Se ocupa cu desfasurarea de activitati politice in statul acreditar.

Misiunea diplom isi desfasoara activit politica prin intermediul Min Afacerilor Externe din statul acreditar.

Tine legatura si cu cercurile politice locale, cu cercurile de influenta, corpul diplomatic strain etc.


4.     SECTIA ECONOMICA SI COMERCIALA

Prin intermediul acestei sectii sunt facilitate relatiile economice si comerciale cu statul acreditar.

Indeplineste urmatoarele functii:

f de informare cu privire la situatia economica din statul acreditar, la raporturile ec cu statul acreditar;

f de asistenta = consta in negocierea de acorduri comerciale cu org. De resort din statul acreditar;

f de prospectare a pietei;

f de promovare a comertului dintre statul acreditant si statul acreditar, prin participarea la targuri si expozitii, publicitate, mentinerea de relatii cu cercurile de afaceri etc.


4. SECTIA CONSULARA – se ocupa cu intocmirea de documente si alte activitati specifice consulare.


5. BIROUL ATASATULUI CULTURAL

Promoveaza relatiile culturale intre statul acreditant si cel acreditar.

Se mai ocupa cu colaborarea culturala, stiintifica, artistica, cu elaborarea de acorduri culturale etc.


6. BIROUL ATASATULUI DE PRESA – isi desfasoara activitatea prin transmiterea informatiilor in interior si in exterior (dinspre statul acreditar spre statul acreditant).


7. BIROUL ATASATULUI MILITAR – functii:

- f de observare a situatiei militare din statul acreditar;

- colaborarea cu autoritatile militare locale;

- participa/reprezinta statul acreditant la diferite ceremonii militare;

- acorda asistenta militara de specialitate.


8. BIROUL ATASATULUI DE INTERNE  - se ocupa cu cooperarea in domeniul afacerilor interne intre statele acreditar si acreditant.

Atasatii militari si de interne au o dubla subordonare: fata de seful misiunii si fata de ministerul din care face parte.INFIINTAREA MISIUNILOR DIPLOMATICE


Pt infiintarea mis diplom trebuie indeplinite cumulativ 2 conditii:

1.     sa existe relatii diplomatice intre cele 2 subiecte de dr internat;

2.     sa existe un acord intre cele 2 subiecte de dr.

existenta personalit jur de dr internat si recunoasterea reciproca sunt premise pt infiintarea mis diplom.

Stabilirea relatiilor diplom poate coincide cu infiintarea mis diplom.

Exista o distinctie intre acordul de vointa pt stabilirea rel diplom si acordul de vointa pt infiintarea mis diplom: - prin acordul de vointa se stabileste scopul misiunii, clasa sefilor de misiune, efectivul maxim al acesteia.TRANSFORMAREA MISIUNII DIPLOMATICE


= schimbarea rangului acesteia, in sens superior/inferior.

Este necesara existenta unui acord.

Modificarile trebuie sa se reflecte si in scrisorile de acreditare.


SUSPENDAREA MISIUNILII DIPLOMATICE


In cazul suspendarii, relatiile diplom se mentin, dar misiunea nu poate functiona si reprezenta interesele statului acreditant din diferite motive.

Nu este necesar un acord pt reinstalarea mis diplom.INCETAREA MISIUNII DIPLOMATICE


= intreruperea completa a functionarii mis diplom si a existentei acesteia ca organ de stat.

Se realizeaza prin decizie unilaterala.

Poate avea ca motive ruperea rel diplom, disparitia unui stat ca subiect de dr, un act inamical, modificarea formei de guvernamant, motive de natura economica.

Pt reinfiintare este necesar un nou acord.

distinctie intre ruperea rel diplom si incetarea mis diplom: in primul caz inceteaza obligatoriu si misiunea diplom; reciproca nu e valabila.MEMBRII MISIUNII DIPLOMATICE


Prin diplomati se intelege seful mis diplom si membrii personalului diplomatic al misiunii.

Prin membrii personalului misiunii se intelege personalul diplomatic, personalul tehnico-administrativ si personalul de serviciu.

Membrii de familie ai personalului diplomatic

Membrii personalului privat = angajati ai unor membrii ai personalului misiunii.

SEFUL DE MISIUNE – este agentul diplomatic imputernicit cu conducerea mis diplom si investit cu raspundere pt activitatea acesteia in rap cu statul acreditar si pe plan intern, in rap cu statul acreditant.

Este superior fata de ceilalti membrii ai misiunii.

Are prerogative speciale disciplinare, administrative, de coordonare si indrumare generala.

Atributiile sale sunt cuprinse in scrisorile de acreditare.


Clasificarea sefilor de misiune

I Dupa caracterul misiunii:

1. titular;

2. intermediar.

II Dupa durata misiunii:

1.     permanenti;

2.     nepermanenti (cu misiuni speciale).

III Dupa rang:

1.     ambasadori (trimisii Sfantului Scaun=nuntii) – sunt acreditati pe langa sefii de stat;

2.     trimisi/ministri (de la legatie); trimisii Sfantului Scaun = internuntii;

3.     insarcinatii de afaceri – acreditati pe langa ministrii de externe.

Ambasadorii se mai numesc extraordinari si plenipotentiari.


!!! Insarcinatii de afaceri sunt:

1.     titulari/ en titre/ en pied/ permanenti

2.     insarcinati cu afaceri ad interim, care inlocuiesc seful de misiune pe perioada absentei acestuia.

2) Trebuie notificata numirea acestora ministrului de externe din statul acreditar, cu exceptia situasiei decesului sefului de misiune, cand numirea insarcinatului cu afaceri ad interim opereaza automat.

In cazul in care intr-o misiune nu exista nicun diplomat care sa o conduca, ea e condusa de un gerant al afacerilor administrative curente  - nu poate desfasura activitati diplomatice.


PERSONALUL DIPLOMATIC AL MISIUNII

Agentul diplomatic = persoana insarcinata cu indeplinirea activitatilor diplomatice si cu exercitarea functiilor diplomatice.

Categorii de diplomati:

1.     ministrii consulari;

2.     consilieri diplomatici;

3.     secretari de gr. I, II, III;

4.     diferite categorii de atasati.


!!!! GRADELE DIPLOMATICE:

1.     ambasadorul – reprez atat o functie, cat si un grad;

2.     ministrul plenipotentiar;

3.     ministrul consilier;

4.     consilier diplomatic;

5.     secretar de gr I;

6.     secretar de gr II;

7.     secretar de gr III;

8.     atasat.Curs 5PERSONALUL NEDIPLOMATIC1.     Personalul tehnic si administrativ

secretare;

informaticieni;

administratori.


2.     Personalul de serviciu

soferi;

gradinari,etc.


3.       membrii de fam. ai personalului nediplomatic – au acelasi statut juridic ca cel  din a caror familie fac parte.

4.       Personalul privat al misiunii – sunt angajati privati ai personalului misiunii si nu au cetatenia statului acreditant.


CORPUL DIPLOMATIC


Corpul diplomatic - este format din totalitatea agentilor diplomatici sau totalitatea personalului diplomatic al misiunilor straine acreditate intr-un stat.


toti membrii C.D. sunt inscrisi pe o lista actualizata anual de MAE.

nu are personalitate juridica ;

include si membrii de familie ai agentilor diplomatici ;

are o functie preponderent protocolara ;

este condus de un DECAN:  nuntiul apostolic si seful de misiune cu cea mai mare vechime in capitala acelui stat acesta avand mai multe functii onorifice.


ORDINEA CU PRECADERE


DEF. Precaderea este preferinta in ordine si in rang ce trebuie respectata cu prilejiul ceremoniilor oficiale, evenimentelor sau altor actiuni diplomatice.


Diplomatii primesc rangul dupa data si ora la care si-au asumat functiile.


Sefii de misiuni din prima clasa au precadere fata de sefii din misiunile din clasele urmatoare.


Insarcinatii cu afaceri «eu pied « au prioritate fata de insarcinatii cu afaceri «ad  «.


In cadrul statului acreditar, sefii de misiuni vin ca ordin cu precadere dupa seful statului, prim-ministru, ministru afacerilor externe, presedintii camerelor legislative, presedintele Curtii Supreme de Justitie, dar inaintea celorlalti ministrii.


Intre ceilalti diplomati ordinea de precadere se ia in considerare in functie de gradele diplomatice astfel ca, ministrii au prioritate fata de min. consilieri care au precadere fata de ministrul 1, fata de secretarii 2, 3 si fata de atasati.


Intre diplomatii de acelasi rang ordinea se ia in considerare dupa vechimea la post.PROCEDURA NUMIRII MEMBRILOR MISIUNII DIPLOMATICE


Dreptul de a numi personalul diplomatic apartine exclusiv statului acreditant, temeiul juridic fiind principiul suveranitatii statului.


Conventia de la Viena recunoaste dreptul statului acreditant de a numi membrii personalului diplomatic.


CONDITII


1.     Cetatenia statului acreditant ;

2.     sa fie persona grata.PROCEDURA NUMIRII SEFULUI DE MISIUNE


1.       Agrementul – procedura prin care un stat solicita altui stat confirmarea ca persoana aleasa de el pentru a indeplini functia de sef de misiune pe teritoriul acestu din urma stat este persona grata, impreuna cu raspunsul prin care se da asentimentul la numirea facuta de statul acreditant.


Procedura agrementului cuprinde 2 etape :

a.     intrebarea- comunicarea intentiei de a numi o anumita persoana ca sef de misiune ;

b.     raspunsul.


Cererea de agrement poate fi facuta fie de ultimul sef de misiune, fie de insarcinatul cu afaceri «ad interim «, fie de catre MAE prin intermediul misiunii diplomatice a statului acreditar.


Cererea de agrement cuprinde date privind persoana propusa si alte informatii utile. Este confidentiala si est eadresata fie de seful de stat ptr sefii de misiuni din primele 2 clase, fie MAE pentru insarcinatii cu afaceri.


Raspunsul este comunicat statului acreditant, fie prin MAE, fie prin intermediul misiunii diplomatice din statul acreditant.Forma raspunsului :


a.     prin intermediul unei note diplomatice- in scris ;

b.     raspunsul verbal/tacit.


Refuzul agrementului nu obliga statul acreditar sa dea explicatii.


EFECTELE 


Seful de misiune dobandeste calitatea de agreat si se creeaza premisele necesare procedurii acreditarii.

Retragerea agrementului dupa acordarea acestuia poate fi retras prin declararea pers. respective ca pers. non grata.2.       Acreditarea – procedura speciala prin care se reglementeaza afirm definit. a calitatii de sef de misiune a pers.. care a primit deja agrementul si consta in punerea de acord reciproca a doua declaratii de vointa, vointa statului acreditant de a numi seful misiunii si vointa statului acreditar de a accepta aceasta numire.SCRISOAREA DE ACREDITARE – constituie un document formal care contine declaratia prin care statul acreditant isi exprima vointa de a numi o anumita pers. ca sef de misiune in statul acreditar.

Scrisoarea de acreditare atesta calitatea oficiala a sefului de misiune si fac dovada ca aceasta persoana este abilitata sa exercite functiile diplomatice.

Sunt semnate de seful statului fiind adresate sefului statului primitor si MAE in cazul insarcinatilor cu afaceri.


Cuprinsul scrisorii de acreditare :


1.     numele persoanei ;

2.     calitatile sale, alte date despre pers., titlurile sale ;

3.     obiectul general al misiunii sale ;

4.       mentiunea ca este abilitat sa sanctioneze in numele sefului statului si guvernului sau.


In cazul nuntiului apostolic prezinta o «bula papala «, iar in cazul inaltului comisar, scrisorile de reprezentare.


Prezentarea scrisorii de acreditare 


Sunt prezentate in cadrul unor ceremonii oficiale dupa sosirea in statul acreditar viitor, sefului de misiune i se prezinta o audienta in care ii sunt prezentate..ele sunt predate personal.Efectele scrisorii de acreditare


1.     investirea sefului de misiune in calitatea sa oficiala;

2.     ordinea de precadere.


Numirea celorlalti membrii ai misiunii diplomatice


1.     decizia de numire o are statul acreditant ;

2.     se cere consimtamantul statului acreditar;

3.       nu exista nici agrement si nici scrisoare, dar avem o nota oficiala trimisa MAE al statului acreditar – da o nota de raspuns.


In ceea ce priveste personalul tehnico-administrativ si de serviciu nu este obligatorie cetatenia si nici conditiile de a fi  persoana grata.Incetarea functiilor membrilor misiunii diplomatice


1.     fie prin vointa statului acreditant ;

2.     fie prin vointa statului acfreditar.


Rechemarea poate avea cauze diverse :

a.     demisie ;

b.     limita de varsta ;

c.      necesitatea rotirii personalului diplomatic.


Etape :


a.     o sugestie de rechemare ;

b.     cerere de rechemare ;

c.      expulzarea.CURS 6


FUNCTIILE DIPLOMATICE sunt reglemantate in Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice din 1961.


Functia de reprezentare -  cea mai importanta functie a unei misiuni diplomatice, i se subsumeaza celeilalte functii.

- consta in dezvoltarea contr. dintre statul acreditar si cel acreditant ;

- aceasta functie apeleaza atat cu privire la statul acreditar, cat si cu privire la celelalte state ;

- are un caracter general.


Seful misiunii diplomatice si agentii diplomatici actioneaza ca mandatari ai statului acreditant in statul acreditar.


MODALITATI


participarea la viata publica a statului acreditar ;

negocierea in numele statului acreditant ;

exprimarea vointei statului acreditant si desfasurarea politicii statului acreditant.Functia de negociere – are in vedere apararea intereselor st. propriu prin incetarea de a pune de acord interesele statului acreditant cu cele ale statului acreditar in vederea identificarii punctelor convergente ale acestor interese.

negocierile pot fi oficiale (desfasurarea in numele celor 2 state);

negociere si oficioase – informare prin care partile isi sondeaza reciproc intentiile fara a se angaja.

negocierile oficioase le preced pe cele oficiale;

negocierea este prima etapa in procesul de elaborare a unui tratat, acord international;

sefii misiunii diplomatice nu au nevoie de depline puteri.


Membrii misiunii diplomatice pregatesc remediile de negocieri, sondeaza atitudinea reprezentantilor statului acreditar, efectueaza schimburi de proiecte de text, participa la negocieri in cadrul delegatiilor oficiale,etc.

Cu ocazia negocierilor se stabileste obiectivul acestora.

Functia de observare si informare – se realizeaza intr-un dublu sens, pe de o parte informatiile statului acreditant cu privire la activitatea statului acreditar si pe de alta parte, informarea statului acreditar cu privire la aspecte care tin de statul acreditant. Acesta este informat cu privire la aspectele ce tin de viata interna a statului acreditar, cu privire la actiunile de politica externa cu privire la statele terte si cu privire la atitudinea statului acreditar in relatia bilaterala.


Limitele acivitatii de observare si informare, se are in vedere sfera informatiior care pot face obiectul informarii, mijloacele de abtinere a informatiilor (licite).


Acestea pot fi obtinute in urma unor unor contracte oficiale si oficioase, pot avea loc cu personalitati ale vietii politice, economice, cu cercuri politice,etc.


Functia de realizare a cooperarii internationale misiunii diplomatice cu rolul de a cultiva, promova, extinde si diversifica relatiile dintre statul acreditant si cel acreditar. Cooperarea poate fi realizata in diverse domenii. (politice, econimice, juridice, militar). Se are in vedere dezvoltarea cadrului juridic bilateral, atragerea de investitii, incheierea de acorduri comerciale, vamale, promovarea imaginii statului acreditant, etc.


Functia de protectie a intereselor statului acreditant si a cetatenilor acestuia – aceasta functie are in vedere, pe de o parte exercitarea de functii consulare si pe de alta parte, realizarea protectiei diplomatice. In ceea ce priveste exercitarea de functii consulare, Conventia de la Viena recunoaste aceasta functie a misiunii diplomatice cu conditia existentei consimtamantului statului acreditar.


Protectia diplomatica are o functie juridica prin care o reclamatie sau un litigiu care opune unui cetatean al statului acreditant, statul acreditar este preluata de st de cetatenie si transf. intr- o reclamatie sau litigiu intre state.


Conditii


actul prin care sunt lezate dr. cetatenilor sa constituie o valoare a dr. international;

cetatenia;

epuizarea cailor de recurs interne efective;

«clean hands « - acel cetatean sa nu aiba vreo culpa, incalcarea sa nu fie rezultatul propriei sale fapte ilicite. 


Alte functii pe care le poate exercita misiunea diplomatica :


adresarea de proteste ;

reprezentarea unui stat tert ;

in cazul nuntiaturii apostolice, indeplinirea de functii acleziastice.


Acticitatea misiunii diplomatice – trebuie analizata d p d v al relatiilor cu statul acreditant si acreditar.


Relatiile cu statul acreditant se realizeaza pe baza de instructiuni pe care organele statului acreditant le trimit misiunii diplomatice.


Misiunile elaboreaza rapoarte, prin care prezinta evaluari din statul acreditar, facand propuneri corespunzatoare.


Colaborarea dintre misiunii si statul acreditant se realizeaza prin telegrame, informare, fax, etc.


Relatia cu statul acreditar – demersul diplomatic este actiunea desfasurata de o misiune diplomatica pe langa guvern statului acreditar in scopul de a indeplinii functiile si sarcinile care sunt incredintate de statul acreditant ; se realizeaza prin intermediul notelor diplomatice (note verbale, memorand, etc).CURS 7


IMUNITATILE, PRIVILEGIILE SI FACILITATIILE DIPLOMATICE


IMUNITATI DIPLOMATICE – in sens larg, tratamentul pe care statele sunt obligate sa-l acorde org. straine acreditate in acele state.

in sens restrans – se intelege scutirea de care se bucura org. diplomatice, de sarcinile si obligatiile de  care sunt tinute alte subiecte de drept care se afla pe teritoriul sau precum si scoaterea lor de sub jurisdictia penala si civila a statului acreditar.


Privilegiile diplomatice – scutirea org. diplomatice de anumite obligatii exprimate in acordarea de catre statul acreditar a unor inlesniri cu caracter pozitive care nu implica o activitate speciala din partea beneficiarului.


Facilitatile diplomatice – posibilitatea juridica a org. diplomatice de a desfasura o activitate care le este proprie si care au continut pozitiv si de natura activa.Principalele categorii de imunitati, privilegii, facilitatiImunitati :


a.     imunitati de jurisdictie penala, civila si administrativa ;

b.     inviolabilitatea personala a agentilor diplomatici ;

c.      inviolabilitatea misiunii diplomatice.Privilegii :


a.     libertate de comunicare ;

b.     libertate de miscare ;

c.      vamale ;

d.     fiscale.Persoanele care beneficiaza de imunitati si privilegii :


seful misiunii diplomatice beneficiaza de integralitatea imunitatilor si privilegilor;

personalul administrativ si tehnic beneficiaza doar de in exercitarea functiilor lor;

membrii de familie au aceleasi privilegii si imunitati ca si cei din a caror familie fac parte;

personalul de serviciu beneficiaza de privilegii si imunitati cu privire la faptele savarsite in exercitarea functiilor lor cu conditia  sa nu aiba cetatenia sau resedinta in statul acreditar.


Imunitatea de jurisdictie – exceptarea ag. diplomatici de la aplicarea principiului conform caruia toate subiectele de drept aflate pe teritoriul unui stat sunt supuse legislatiei si jurisdictiei statului respectiv.


Imunitatea de jurisdictie penala – ag. diplomatic nu poate fi urmarit penal si nici judecat de catre organele statului acreditar.  absoluta(se aplica la functiile oficiale si la actele private).


Ag. diplomatici poate fi tras la raspundere doar de obligatiile statului acreditant. Pentru a fi tras la raspundere, imunitatea acestuia trebuia sa fie ridicata fie ag sa fie declarat persoana non grata.


Imunitatile de jurisdictie civile si administrative – org. statului acreditar nu pot intenta actiune civila impotriva ag diplomatici (nu poate avea calitatea de parat a statulu acreditar). Beneficiaza si de imunitate de executare, adica bunurile sale nu pot fi sechestrate si nici vandute silit.


Exceptii de la aceasta regula :


actiunile imobiliare care au ca obiect imobile care sunt detinute cu titlu particular ;

actiunile succesorale ;

actiunile ce au ca obiect venituri pe care ag. le obtin din activitati cu titlu privat in afara functiilor oficiale ;

situatii in care ag. diplomatic este reclamant.


Pierderea imunitatii se poate realiza prin ridicare sau prin renuntare.


Renuntarea se realizeaza prin decizia ag. diplomatic care se pune la dispozitia org. statului acreditant.


Ridicarea se realizeaza prin deciziea statului acreditant luata la solicitarea statului acreditar.Imunitatile de jurisdictie a misiunilor diplomatice


D p d v civil si administrativ, anumite a. j. ale misiunii diplomatice in care actiunea ca p. j. beneficiaza de imunitate si avem in vedere actele indeplinite ca p. j. in statul acreditar care tin de dreptul privat al acelui stat (contr. de prestari servicii).


Imunitatea de jurisdictie este dublata de imunitatea de executare astfel ca bunurile misiunii nu pot fi execuatate silit.


Inviolabilitatea – este situatia pe care un agent diplomatic o are in raport cu jurisdictia statului acreditar fiind echivalenta cu imunitatea.


Inviolabilitatea midisiunii diplomatice – statul acreditar are mai multe obligatii in raport cu statul acredintant.


Functionarii si org. statului acreditar nu pot patrunde si indeplini acte de autoritate in incinta localurilor misiunii diplomatice.


Obligatia de a lua toate masurile ptr protejarea localurilor misiunii impotriva patrunderii sau producerii de daune din partea pers. particulare precum si impotriva tulburarii linistii publice a misiunii.


Se accepta in relatiile internationale protestele pasnice in fata misiunii diplomatice.

Limite ale acestor abligatii :


patrunderea este permisa in anumite situatii : inundatii, cutremure,etc ;

statul acreditant nu poate folosi localul misiuii diplomatice in mod incompatibil cu funciile misiunii.


Sfera de aplicare :


localul misiunii ;

resedinta sefului de misiune ;

bunurile misiunii ;

arhivele diplomatice.Inviolablitatea ag. diplomatici este atat personala (adica ag. diplomatic nu poate fi supus nici unei masuri de arestare, detentie, perchezitie  din partea org. statului acreditant).


Inviolabilitatea resedintei ag. diplomatici- are in vedere locuinta lui atunci cand este alta decat a sefului de misiune.


Privilegii si facilitatile misiunii diplomatice si ale membrilor sai :


libertatea de comunicare ;

libertatea de miscare ;

privilegii fiscale ;

privilegii vamale ;

dreptul de a arbora drapelul national ;

dreptul de capela ;

scutirea de prestatii personale ;

scutirea de a plati asig. sociale ;

facilitati de sedere ;

alte facilitati diplomatice.9.     atasat.DREPT CONSULAR – Conventia de la Viena din 1963


Oficiile consulare = organisme permanente infiintate de un stat pe teritoriul altui stat in vederea intretinerii, realizarii si dezvoltarii relatiilor consulare.

Consulatele se impart in: a) consulate de cariera;

b) consulate onorifice.


Dupa rang si clasa: a) c. generale;

b) consulate;

c) viceconsulate;

d) agentii consulare.

Sediul unui oficiu consular este stabilit prin acordul celor 2 parti.

Circumscriptia consulara = spatiul in interiorul caruia oficiile consulare isi desfasoara activitatea.

!!! Principiul exclusivitatii – agentii oficiului respectiv nu pot intreprinde acte in afara circumscriptiei.

- nici agentii consulari din alta circumscriptie nu pot intreprinde acte pe teritoriul respectiv.

!!! Sectia consulara a misiunii diplomatice exercita functii consulare.

Intre sectia consulara si oficiul consular exista deosebiri, in sensul ca:

oficiul consular reprez misiune diplomatica de sine statatoare; in cazul sectiei consulare, clasificarea nu se face ca in cazul oficiului consular.

In ceea ce priveste circumscriptia consulara – cea a misiunii diplom este tot teritoriul statului acreditar si, de regula, sediul sectiei consulare corespunde cu cel al mis diplom.INFIINTAREA OFICIILOR CONSULARE – conditii:


1. Consimtamantul celor 2 state – conform principiului paritatii, de regula, deschiderea unui consulat pe teritoriul unui stat presupune deschiderea unui oficiu consular si in celalalt stat.

Prin acest acord se stabilesc existenta oficiului consular, sediul, rangul, circumscriptia.


Personalul consular

a) FUNCTIONARII CONSULARI: - consuli generali;    sefi de misiune

- consuli;

- viceconsuli;

- agenti consulari.


b) ANGAJATII CONSULARI = sunt incadrati in serviciul tehnico-administrativ.

c) MEMBRII PERSONALULUI DE SERVICIU = au sarcini cu caracter gospodaresc.


NUMIREA PERSONALULUI DIPLOMATIC – se realizeaza prin acte administrative interne ale statului trimitator.


2. Consimtamantul statului de resedinta – numirea sefului oficiului consular se face in 2 etape:

I Patenta consulara = un document oficial emis de guvernul statului trimitator care face dovada numirii unei persoane in calitate de sef al oficiului consular.

- Are caracter intuitu personae.

- Contine numele persoanei numite, oficiul pt care este numit, categoria din care face parte, rangul, sediul etc.

- Are ca efect propunerea adresata statului primitor de a stabili raporturile jur de consulat.


II Exequator-ul = autorizarea prin care seful de oficiul consular este admis de statul primitor sa exercite functiile sale.

Reprez un act discretionar al statului primitor.

Motivele refuzului nu trebuie comunicate.

Emana de la sefun de stat/guvern.

Are ca efect:

recunoasterea oficiala a calitatii consulului;

confera efecte jur actelor indeplinite de acesta.


Publicitatea = statul primitor e obligat sa aduca la cunostinta autoritatilor sale numele sefului de post consular.

Functiile consulare= totalitatea atributiilor pe care le au personalul consular si oficiile consulare, avand ca scop protejarea drepturilor si intereselor cetatenilor statului trimitator.

1. indeplinirea de acte politice si diplomatice;

2. promovarea de relatii econ9omice, stiintifice si culturale;

3. functii consulare in materie de pasapoarte;

4. functii consulare in materie de stare civila;

5. functii jurisdictionale;

6. functii notariale;

7. functii consulare in materie succesorala;


!!! 8. protectia cetatenilor statului trimitator aflati in strainatate:

- protectia consulara = actiunile desfasurate de functionarii consulari pe langa autoritatile statului primitor pt apararea dr cetatenilor statului sau, atunci cand autoritatile locale incalca regulile dreptului intenat privind tratamentul ce trebuie acordat strainilor.

- asistenta consulara = sarcinile indeplinite de consul in favoarea cetatenilor sai, in vederea facilitarii raporturilor acestora cu autorit. statului primitor.

Asistenta consulara se realizeaza prin intermediul contactului cu cetatenii, consilierii acestora, prin actiuni pe langa autorit. statului primitor; in cazul persoanelor private de libertate, este obligatorie informarea oficiului consular, daca cetateanul o cere; este obligatorie informarea celui privat de libertate cu privire la aceste drepturi; este interzisa deschiderea corespondentei dintre cetatean si oficiul consular.


CONSULII ONORIFICI – sunt numiti de catre statul trimitator.

Sunt, de regula, cetateni ai statului de resedinta.

Sunt persoane cunoscute pt prestigiul lor, cu reputatie f buna.

Pot fi si cetateni ai unui stat tert.

Nu sunt remunerati.

Pot fi persoane private.

Pot desfasura activitati lucrative.

Pot exercita functiile incredintate de statul trimitator.

Nu pot exercita functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.

Au un statut jur mai restrans, astfel statul primitor e obligat sa-i asigure protectia cuvenita functiei sale; beneficiaza de imunitate de jurisdictie astfel incat sa nu fie stingherita exercitarea functiei sale.

Au o serie de privilegii si facilitati:

se bucura de dr de a arbora drapelul national;

documentele si arhivele sunt inviolabile;

sunt scutiti de o serie de prestatii personale;

beneficiaza de facilitati privind localul diplomatic;

pot percepe taxe consulare etc.Document Info


Accesari: 67
Apreciat: hand icon

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )