Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
grila pentru semestrul II!

Stiinte politice


grila pentru semestrul II!
1
DREPT_1_DC-CR_2
DREPT Drept constitutional 2 (Constitutia Romaniei partea a-2-a)
MULTIPLE CHOICE

1) Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de ombudsman?
a. Este o institutie consacrata de Constitutie sau de lege
b. Este desemnat dupa procedurile prevazute de Constitutie sau de lege
c. Are indatorirea de a primi plangeri de la cetateni impotriva nedreptatilor cauzate
acestora de catre administratie
d. Combate administratia defectuoasa din proprie initiativa prin recomandari ori sugestii si
prin informari publice anuale
Raspuns: 1. a+b+c+d

2) Care dintre urmatoarele conditii legale trebuie sa fie indeplinite de catre candidatii la
functia de Avocat al Poporului?
a. Sa aiba pregatire juridica superioara
b. Sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania
c. Sa posede o inalta competenta profesionala
d. Sa aiba o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic
superior
Rasp:3. a+c+d

3) In care dintre urmatoarele cazuri prevazute expres de lege inceteaza mandatul
Avocatului Poporului inainte de termen?
a. demisia
b. revocarea din functie
c. incompatibilitatea de a indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin
examen medical de specialitate
d. deces
Rasp:2. a+b+c+d

4) Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate
in drepturile si libertatile cetatenesti. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:
a. Cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de
cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingere religioasa
b. Cererile pot fi adresate si de persoane juridice romane sa straine de drept privat
c. Cererile trebuie sa se faca in scris si sa cuprinda numele, domiciliul persoanei lezate in
drepturile si libertatile cetatenesti
d. Cererea trebuie sa cuprinda drepturile si libertatile incalcate precum si numele autoritatii
administrative ori a functionarului public in cauza
Rasp:3. a+b+c+d

5) Nu pot face obiectul activitatii institutiei Avocatul Poporului urmatoarele cereri:
a. Cereri privind actele emise de Camera Deputatilor, Senat sau Parlament
b. Cererile privind actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei si
Guvernului
c. Cererile privind actele emise de Curtea Constitutionala, de Presedintele Consiliului
Legislativ si de autoritatile judecatoresti
Rasp:2. a+b+c

6) Universalitatea, ca trasatura a dreptului de vot, a cunoscut o evolutie specifica,
structurata pe urmatoarele etape:
a. Eliminarea votului cenzitar
b. Votul universal masculin
c. Accesul femeilor la electorat
d. Scaderea varstei minime
Rasp: 2. b+c+d

7) Care dintre urmatoarele conditii constitutionale trebuie sa fie indeplinite de o
persoana pentru a putea vota in Romania?
a. Sa fie cetatean roman
b. Sa aiba cel putin 18 ani
c. Sa fie in deplinatatea facultatilor mintale
d. Sa fie apt moral de a vota
Rasp: 2. a+b+c+d

8) Egalitatea votului este incalcata de urmatoarele tehnici si procedee electorale:
a. Geografia electorala
b. Colegiile electorale
c. Votul plural
d. Prima electorala
Rasp: 3. a+b+c+d

9) Conform dispozitiilor constitutionale o persoana poate fi aleasa ca deputat, senator
sau sef de stat, ori in alte organe reprezentative, daca indeplineste urmatoarele
conditii:
a. Are drept de vot
b. Are cetatenia romana si domiciliul in tara
c. Sa nu-i fie interzisa asocierea la partide politice
d. Sa aiba cel putin 23 de ani pentru a candida la Camera Deputatilor, 33de ani pentru a
candida la Senat si cel putin 35 de ani pentru a candida la functia de Presedinte al
Romaniei
Rasp: 3. a+b+c+d

10) Care dintre enunturile de mai jos considerati ca reprezinta avantaje si dezavantaje
ale scrutinului de lista:
a. Scrutinul de lista presupune ca propunerile de candidati sa fie facute numai de
partide si aliante politice
b. Scrutinul de lista presupune anumite conditionari legate de realizarea unui prag
electoral la nivel national
c. Scrutinul de lista presupune ruperea legaturii dintre ales si alegatorii sai
d. Variantele scrutinului de lista prezinta numeroase dificultati procedurale
presupunand o serie de calcule si operatiuni la nivel local si national
Rasp: 3. a+b+c+d

11) Care dintre enunturile de mai jos considerati ca reprezinta avantaje ale scrutinului
uninominal?
a. Datorita numarului mare de circumscriptii electorale scrutinul uninominal implica mari
cheltuieli cu operatiunile electorale
b. Scrutinul uninominal se caracterizeaza prin simplitate prin faptul ca fiecare
circumscriptie electorala desemneaza un singur reprezentant
c. Scrutinul uninominal creeaza o majoritate parlamentara stabila
d. Creeaza aparent posibilitatea unei legaturi stranse intre ales si alegator
Rasp: 3. b+c+d

12) Unele regimuri constitutionale practica sisteme electorale mixte. Dintre acestea
mentionam:
a. Sistemul inrudirilor
b. Sistemul german al buletinului dublu
c. Sistemul majoritar
Rasp: 3. a+b

13) Care dintre urmatoarele majoritati sunt specifice sistemelor electorale?
a. Majoritatea simpla
b. Majoritatea absoluta
c. Majoritatea relativa
d. Balotajul
Rasp: 1. a+b+c+d

14) Biroul Electoral Central este alcatuit din:
a. 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie
b. Presedintele si Vicepresedintel 535o145f e Autoritatii Electorale Permanente
c. Reprezentanti ai societatii civile
d. reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale
Rasp: 2. a+b+d

15) Identificati atributiile Biroului Electoral Central:
a. Urmareste si asigura respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale privitoare la
alegeri pe intregul teritoriu al tarii si asigura interpretarea unitara a prevederilor acestora
b. Centralizeaza numarul de liste complete depuse de partidele si aliantele politice, de
aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale
c. Verifica, inregistreaza si totalizeaza rezultatele la nivel national pe partide politice,
aliante politice politice, aliante electorale si candidati independenti
d. Solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala
Rasp: 2. a+b+c+d

16) In exercitarea atributiilor ce-i revin Biroul Electoral Central emite:
Rasp: 2. Hotarari

17) Identificati atributiile Biroului Electoral de Circumscriptie:
a. Urmareste aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri si supravegheaza
organizarea sectiilor de votare
b. Inregistreaza candidaturile depuse si constatarea celor ramase definitive
c. Urmareste modul de intocmire si eliberarea cartilor de alegator, in concordanta cu
listele electorale permanente
d. Totalizeaa rezultatele alegerilor de la sectiile de votare si comunicarea catre Biroul
Electoral Central a proceselor verbale cuprinzand rezultatele alegerilor,
intampinarilor si contestatiilor
Rasp: 1. a+b+d

18) In scopul asigurarii conditiilor logistice necesare aplicarii legilor privitoare la
exercitarea dreptului de vot s-a infiintat Autoritatea Electorala Permanenta care
reprezinta:
a. O institutie administrativa autonoma
b. Are competenta generala de a asigura aplicarea unitara, in intervalul dintre doua
perioade electorale, a dispozitiilor legale privitoare la organizarea si desfasurarea
alegerilor sau a altor consultari cu caracter national sau local
c. Urmareste si sprijina dotarea sectiilor de votare cu logistica necesara desfasurarii
alegerilor in intervalul dintre doua perioade electorale
d. Urmareste realizarea operatiunilor specifice in intervalul dintre doua perioade
electorale
Rasp: 2. a+b+c+d

19) Autoritatea Electorala Permanenta exercita mai multe atributii in intervalul dintre
doua perioade electorale, dintre care mentionam:
a. Urmareste modul de stabilire a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor
electorale
b. Asigura publicarea in Monitorul Oficial a listei cuprinzand denumirea si semnele
electorale ale partidelor, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor
minoritatilor nationale
c. Asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale
referitoare la organizarea alegerilor
d. Urmareste intocmirea si eliberarea cartilor de alegatorin concordanta cu listele
electorale
Rasp: 1. a+c+d

20) In indeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorala Permanente adopta:
a. decizii
b. hotarari
c. ordine
d. instructiuni
Rasp: 2. b+d

21) Mandatul Presedintelui sau Vicepresedintilor Autoritatii Electorale Permanente
inceteaza in urmatoarele situatii:
a. Expirarea mandatului
b. Demisie
c. Revocare
d. Deces
Rasp: 3. a+b+c+d

22) Identificati atributiile Biroului Electoral al Sectiei de votare:
a. Conduce operatiunile de votare, ia toate masurile de ordine in localul de votare si in
jurul acestuia
b. Face numaratoarea voturilor si consemneaza rezultatele votarii
c. Inainteaza biroului electoral de circumscriptie procesul verbal cuprinzand rezultatul
votarii, contestatiile depuse si materialele la care acestea se refera
d. Rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate
Rasp: 2. a+b+c+d


23) Propunerile de candidati in alegerile parlamentare, conform legii electorale, se fac de
catre:
a. Partide politice
b. Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale
c. Aliantele politice
d. Candidati independenti
Rasp: 3. a+b+c+d

24) Rolul partidelor politice se exprima prin functiile exercitate de acestea, si anume:
a. Functia politica
b.Functia de organizare si conducere a activitatii partidului, de mentinere a unei
permanente legaturi cu propriile organizatii, membrii si simpatizantii
c. Functia teoretico-ideologica
d. Functia civica formativ-educativa si patriotica a membrilor de partid si
simpatizantilor
Rasp: 2. a+b+c+d

25) Folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si platformelor
acestora, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii:
a. Partide confesionale
b. Partide nationale
c. Partide regionale
d. Partide democratice
Rasp: 1. a+b+c

26) Folosind criteriul cailor pentru rezolvarea marilor probleme ale societatii organizate
statal, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii:
a. Partide democratice
b. Partide liberale
c. Partide de masa
d. Partide de dreapta
Rasp: 1. a+b+d

27) Folosind criteriul structurii partidelor, acestea se impart in:
a. Partide suple
b. Partide de masa
c. Partide de cadre
d. Partide cadru
Rasp: 2. b+c+d


28) Definitia partidelor politice, stabilita de Legea 14/2003 privind partidele politice, are
in continutul sau urmatoarele componente:
a. Partidele sunt asociatii cu caracter politic
b. Sunt ale cetatenilor romani cu drept de vot care participa in mod liber la formarea si
exercitarea vointei lor politice
c. Se constituie si isi desfasoara activitatea in conditiile legii
d. Indeplinesc o misiune publica garantata de constitutie
Rasp: 1. a+b+d

29) Un partid politic isi inceteaza activitatea prin:
a.Dizolvare, in urma unei hotarari pronuntate de Curtea Constitutionala pentru
incalcarea prevederilor constitutionale
b. Dizolvare prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti
c. Autodizolvare hotarata de organele competente conform statutului
d. reorganizare
Rasp: 3. a+b+c+d

30) Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:
a. Cand se constata de catre Curtea Constitutionala incalcarea Constitutiei
b. Cand scopul sau activitatea unui partid politic devin ilicite ori contrare ordinii
publice
c. Cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul sau
politic
d. Ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti
Rasp: 3. a+b+c+d

31) Folosind criteriul continutului vom distinge urmatoarele functii ale Parlamentului:
a. Stabilirea directiilor principale ale activitatii social-economice, culturale, statale si
juridice
b. Alegerea, formarea, avizarea formarii, numirea sau revocarea unor autoritati
c. Conducerea in politica externa
d. Organizarea si functionarea proprie
Rasp: 1. a+b+c+d

32) Formele si mijloacele specifice prin care se exercita controlul parlamentar pot fi
sistematizate astfel:
a. Controlul exercitat prin Avocatul Poporului
b.Controlul exercitat prin comisiile parlamentare
c. Controlul exercitat prin inrebari si interpelari
d. Dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare
Rasp: 2. a+b+c+d


33) Care dintre enunturile mentionate mai jos reprezinta atributiile Parlamentului
privind organizarea interna si functionarea sa?
a. Validarea sau anularea alegerii parlamentarilor
b. Stabilirea bugetului propriu
c. Stabilirea incompatibilitatilor senatorilor si deputatilor
d. Unele atributii privind statutul deputatilor sau senatorilor
Rasp: 1. a+b+d

34) Analizandu-se sistemele bicamerale, se considera ca cea de a doua camera se poate
prezenta sub trei ipostaze, si anume:
a. Camera aristocratica
b. Camera federala
c. Camera democratica
d. Camera joasa
Rasp: 2. a+b+c

35) Care dintre regulile mentionate mai jos sunt reguli pentru formarea grupurilor
parlamentare prevazute de regulamentele fiecarei camere?
a. Sa includa cel putin 10 membri la Camera Deputatilor
b. Sa includa cel putin 7 membri la Senat
c. Grupurile se formeaza imediat dupa ce senatorii si deputatii s-au intalnit in prima
lor sedinta
d. Daca deputatii unui partid sunt mai mult de 10 sau nu indeplinesc conditiile
regulamentare pentru a forma un grup parlamentar ei se pot reuni intre ei sau se pot
afilia la grupurile deja constituite.
Rasp: 3. a+b+c+d

36) Care dintre enunturile formulate mai jos considerati ca sunt atributii ale grupurilor
parlamentare?
a. Propun candidati pentru alegerea presedintilor celor doua camere
b. Propun camerei data inceperii si incheierii sesiunilor parlamentare
c. Propun candidati pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor
birourilor permanente
d. Pot prezenta amendamente
Rasp: 2. a+c+d

37) Care dintre regulile mentionate mai jos sunt reguli pentru alegerea birourilor
permanente ale celor doua camere ale Parlamentului Romaniei?
a. Presedintii celor doua camere se aleg pe durata mandatului camerelor
b. Presedintii camerelor sunt si presedintii birourilor permanente
c. Ceilalti membrii ai birourilor permanente se aleg pe durata sesiunii
d. Din birourile permanente mai fac parte d vicepresedinti, d secretari, d chestori la
Camera Deputatilor si 2 chestori la Senat
Rasp: 2. a+b+c+d

38) Care dintre atributiile enumerate mai jos considerati ca sunt atributii ale Biroului
Permanent al Camerei Deputatilor?
a. Pot cere incheierea dezbaterilor in Senat
b. Propune camerei data inceperii si incheierii sesiunii parlamentare
c. Solicita Presedintelui Camerei convocarea unei sesiuni extraordinare
d. Pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor camerei
Rasp: 3. b+c+d

39) Care dintre comisiile enumerate mai jos considerati ca sunt comisii parlamentare in
sistemul parlamentar romanesc, potrivit Constitutiei Romaniei?
a. Comisii permanente
b. Comisii de mediere
c. Comisii comune pentru ambele camere
d. Comisii speciale
Rasp: 1. a+c+d

40) Camerele parlamentare isi desfasoara activitatea periodic, formele principale de
lucru fiind:
a. Sesiunile parlamentare ordinare
b. Sesiunile parlamentare zilnice
c. Sesiunile parlamentarre extraordinare
Rasp: 2. a+c

41) Care dintre procedurile de vot mentionate mai jos considerati ca fac parte din
sistemul de vot al Parlamentului Romaniei?
a. Vot deschis
b. Vot electronic
c. Vot cu bile
d. Vot prin buletine
Rasp: 2. a+b+c+d


42) Care dintre drepturile si obligatiile mentionate mai jos considerati ca sunt drepturi si
indatoriri ale parlamentarilor romani?
a. A participa la sedintele camerelor si la activitatea grupurilor parlamentare, a
comisiior parlamentare si a initia propuneri legislative
b. A se bucura de imunitate si incompatibilitate parlamentara
c. A pune intrebari si a adresa interpelari
Rasp: 1. a+c+d

43) Care dintre sanctiunile prezentate mai jos se pot aplica senatorilor si deputatilor ca
urmare a incalcarii obligatiei de a respecta normele reglementare?
a. avertismentul
b. chemarea la ordine
c. retragerea cuvantului
d. interzicerea de a participa la lucrari pe o perioada de maxim 30 de zile
Rasp: 3. a+b+c+d

44) In functie daca contin sau nu norme juridice, actele Parlamentului pot fi clasificate in
urmatoarele categorii:
a. Acte cu caracter normativ
b. Acte cu caracter individual
c. Acte cu caracter exclusiv politic
Rasp: 2. a+b


45) Definirea legii, in acceptiunea sa restransa, subsumeaza in structura sa urmatoarele
elemente componente:
a. Este actul juridic al Parlamentului
b. Este actul normativ cu forta juridica superioara tuturor celorlalte acte normative
c. Este elaborata in conformitate cu Constitutia si potrivit unei proceduri prestabilite
d. Reglementeaza relatiile sociale cele mai generale si cele mai importante
Rasp: 3. a+c+d

46) Folosind criteriul continutului reglementarilor si al procedurii de adoptare, fata de
prevederile exprese ale Constitutiei Romaniei, legile se clasifica in urmatoarele
categorii:
a. Legi constitutionale
b. Legi referendare
c. Legi organice
d. Legi ordinare
Rasp: 2. a+c+d


47) Care dintre actele Parlamentului enumerate mai jos considerati ca sunt acte cu
caracter normativ?
a. Declaratiile
b. Legile
c. Regulamentele
d. Unele hotarari
Rasp: 1. b+c+d

48) Care dintre actele Parlamentului enumerate mai jos considerati ca sunt acte cu
caracter individual (nenormativ)?
a. Declaratiile
b. Hotararile
c. Mesajele
d. Legi ordinare
Rasp: 2. b+d


49) Suprematia legii, raportata la categoriile juridico-statale, se fundamenteaza stiintific
prin:
a. Continutul si forma legii
b. Pozitia in sistemul statal a autoritatii emitente
c. Suprematia Constitutiei
d. Prin caracterele generale ale puterii si indeosebi prin deplinatatea si suveranitatea
puterii
Rasp: 1. b+c+d

50) Din suprematia legii in sistemul normativ rezulta o serie de consecinte, printre care
enumeram:
a. Consecinte privind elaborarea legii
b. Consecinte privind modificarea, suspendarea si abrogarea legii
c. Controlul constitutionalitatii legilor
d. Consecintele privind conformitatea cu legea a celorlalte acte normative emise de
organele statului
Rasp: 2. a+b+d

51) Care dintre etapele mentionate mai jos considerati ca sunt etape in procedura de
elaborare a legilor organice si ordinare?
a. Initiativa legislativa
b. Dezbaterea proiectului de lege in plenul fiecarei camere
c. Votarea proiectului de lege in fiecare camera
d. Promulgarea si publicarea legii
Rasp: 1. a+b+c+d

52) Care dintre regulile mentionate mai jos considerati ca fac parte din categoria "alte
reguli constitutionale privind elaborarea legii"?
a. Adoptarea proiectelor de legi prin referendum
b. Adoptarea proiectelor de legi sau a propunerilor legislative cu procedura de urgenta
c. Angajarea raspunderii Guvernului
d. Legile adoptate in sedintele comune ale camerelor
Rasp: 2. a+c+d

53) Precizati in care dintre urmatoarele categorii de acte juridice, nominalizate prin
Constitutie, se incadreaza regulamentul parlamentar:
Rasp: 2. hotarare

54) In indeplinirea atributiilor ce le revin, presedintii Camerei Deputatilor si Senatului
emit:
Rasp: 3. decizii

55) In indeplinirea atributiilor ce le revin, Comisiile Permanente emit:
a. hotarari
b. avize
c. rapoarte
d. rezolutii
Rasp: 2. b+c

56) Una dintre categoriile imunitatii parlamentare o reprezinta inexistenta raspunderii
juridice a senatorului sau deputatului pentru:
a. Discursurile tinute in timpul mandatului
b. Voturile exprimate in timpul exercitarii mandatului
c. intrebarile adresate in timpul exercitarii mandatului
d. opiniile politice exprimate in timpul exercitarii mandatului
Rasp: 3. b+d

57) Una dintre categoriile imunitatii parlamentare o reprezina inviolabilitatea
senatorului sau deputatului si cuprinde reguli privind retinerea, arestarea sau
trimiterea in judecata penala a acestora, si anume:
a. Deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care
nu au legatura cu voturile sau opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului,
dar nu pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati fara incuviintarea camerei din
care fac parte, dupa ascultarea lor
b. Urmarirea si trimiterea in judecata penala se pot face numai de catre Parchetul de
pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar competenta de judecata revine Inaltei
Curti de Casatie si Justitie
c. In caz de infractiune flagranta, deputatii sau senatorii pot fi retinuti si supusi
perchezitiei
d. Ministrul Justitiei il va informa neintarziat pe Presedintele Camerei asupra retinerii
sau perchezitiei
Rasp: 1. a+b+c+d

58) In Romania, potrivit Constitutiei, au dreptul de a avea initiativa legislativa:
a. Guvernul
b. Deputatii
c. Senatorii
d. cetatenii
Rasp: 2. a+b+c+d

59) Hotararile, ca acte juridice ale Parlamentului, se deosebesc de legi prin urmatoarele
aspecte:
a. Toate legile au caracter normativ iar hotararile pot fi acte cu caracter nenormativ
b. Normele cuprinse in hotararile cu caracter normativ au o forta juridica inferioara
legilor
c. Pentru adoptarea hotararilornu sunt aplicabile regulile privitoare la initiativa
legislativa
d. Hotararile pot fi emise si de catre o singura camera
Rasp: 3. a+b+c+d

60) Interventia executivului in activitatea legislativului se realizeaza prin:
a. Dreptul de initiativa legislativa a guvernului
b. Legislatia delegata
c. Promulgarea legilor de catre seful statului
d. Dreptul de veto
Rasp: 1. a+b+c+d


61) Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:
a. Exercitarea altei functii publice de autoritate, inclusiv cea de deputat sau senator
b. Exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul
organizatiilor cu scop comercial
c. Exercitarea de acte de comert cu exceptia vanzarii sau cumpararii de actiuni ori alte
titluri de valoare
d. Exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine, cu exceptia
acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte
Rasp: 1. a+c+d

62) Functia de membru al Guvernului inceteaza in urma:
a. demisiei
b. revocarii
c. decesului
d. demiterii
Rasp: 3. a+b+c+d

63) Care dintre atributiile mentionate mai jos considerati ca sunt atributii ale primului
ministru?
a. Primul ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia
b. Este vicepresedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii
c. Primul ministru reprezinta Guvernul in relatiile acestuia cu Presedinte Romaniei,
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi,
Ministerul Public si cu alte organizatii neguvernamentale, precum si in relatiile
internationale
d. Primul ministru prezinta Camerei Deputatilor si Senatului rapoarte si declaratii cu
privire la politica Guvernului
Rasp: 1. a+b+c+d

64) Aparatul de lucru al Guvernului este alcatuit din:
a. Aparatul de lucru al primului ministru
b. Secretariatul General al Guvernului
c. departamente
d. alte structuri organizatorice cu atributiile specifice stabilite prin hotarare de guvern
Rasp: 3. a+b+c+d


65) In timpul campaniei electorale informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii,
programele politice, opiniile si emsajele cu continut electoral trebuie asa fie
prezentate exclusiv in urmatoarele tipuri de emisiuni:.
a. Emisiuni informative
b. Emisiuni electorale
c. Dezbateri electorale
d. Talk-show
Rasp: 1. a+b+c

66) Presedintele Romaniei poate participa la sedintele Guvernului in urmatoarele
conditii:
a. Sedintele guvernului au ca obiect probleme de interes national privind politica
externa
b. Sedintele Guvernului au ca obiect probleme de interes national privind apararea tarii
sau asigurarea ordinii publice
c. Prezideaza sedintele de guvern
d. Cand prezideaza sedinta, Presedintele devine in acea situatie membru al Guvernului
Rasp: 3. a+b+c

67) Guvernul emite urmatoarele categorii de acte:
a. Decrete-legi
b. hotarari
c. ordonante
d. ordonante de urgenta
Rasp: 2. b+c+d

68) Rolul legislativului in formarea si activitatea executivului este diferit de la un sistem
constitutional la altul, este in stransa legatura cu forma de guvernamant si cu
structura executivului si se manifesta prin:
a. Desemnarea sefului executivului
b. Desemnarea sefului guvernului
c. Desemnarea membrilor guvernului
d. Abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Rasp: 1. a+b+c


69) Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca pot fi argumente pentru
compatibilitatea functiei parlamentare cu functia executiva:
a. Jocul politic in sistemul desemnarii conduce la o identitate de atitudini ale
majoritatii parlamentare si guvernului
b. Atat majoritatea parlamentara cat si guvernul au aceeasi sursa a legitimitatii si
afinitatii si anume majoritatea care s-a pronuntat pentru platforma politica a
aceluiasi partid
c. Aceasta compatibilitate inlatura conflictele constitutionale intre puteri, permite
cunoasterea directa a problemelor legislative si executive si o unitate de scop si de
actiune
d. Aceasta compatibilitate permite operativitatea si eficienta activitatilor celor doua
puteri
Rasp: 1. a+b+c+d

70) Identificati argumentele contra compatibilitatii functiei parlamentare cu functia
executiva:
a. Indeplinirea simultana a celor doua functii este contrara separatiei puterilor in stat,
chiar in interpretarea supla a acesteia
b. Ar fi o cale de concentrare a puterii in mana executivului
c. Este o cale de crestere a rolului executivului in defavoarea legislativului
d. O asemenea solutie ar face practic ineficient controlul parlamentar asupra
guvernului
Rasp: 2. a+b+d

71) Identificati cauzele cresterii rolului executivului:
a. Este o tendinta evidenta in toate sistemele contemporane de guvernamant
b. La putere este adus acel guvern care reprezinta partidul castigator in alegeri si a carui
platforma electorala acesta trebuie sa o traduca in programul de guvernare
c. Cresterea rolului executiv este accentuata, mai ales prin dobandirea unor atributii
legislative - legislatia delegata
d. Compatibilitatea functiei parlamentare si a functiei executive
Rasp: 2. b+c

72) Indicati in ordine cronologice evolutia institutiei sefului de stat in Romania a fost
urmatoarea:
a. domn
b. rege
c. prezidiul republicii
d. consiliul de stat
Rasp: 1. a+b+c+d

73) Care este rolul Presedintelui Romaniei?
a. Reprezinta statul roman
b. Este garantul independentei nationale, al unitatii si integritatii teritoriale a tarii
c. Numeste primul ministru si membrii guvernului
d. Vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice
Rasp: 2. a+b+d

74) Folosind criteriul continutului, atributiile Presedintelui Romaniei pot fi grupate
astfel:
a. Atributii privind legiferarea
b. Atributii in domeniul politicii externe
c. Atributii in domeniul apararii tarii si asigurarea ordinii publice
d. Atributii privind organizarea si functionarea puterilor publice
Rasp: 1. a+b+c+d

75) Presedintele Romaniei are importante atributii in domeniul legiferarii, si anume:
a. Promulga legile
b. Are dreptul de a cere reexaminarea legilor daca se constata incalcari ale Constitutiei
c. Semneaza legile in vederea publicarii lor in Monitorul Oficial
d. Poate sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea legilor
Rasp: 3. a+c+d

76) In cadrul atributiilor Presedintelui Romaniei in domeniul apararii tarii si asigurarii
ordinii publice includem:
a. Declararea, cu aprobarea prealabila a Parlamentului, a mobilizarii partiale sau
generale a fortelor armate
b. Luarea de masuri pentru respingerea oricarei agresiuni indreptate impotriva tarii
c. Instituirea starii de urgenta totala cu incuviintarea Parlamentului
d. Acordarea gradelor de maresal, general si amiral
Rasp: 2. a+b+c

77) Atributiile ce revin Presedintelui in domeniul politicii externe sunt:
a. Incheierea, in numele Romaniei, a tratatelor negociate de Guvern si depunerea lor
spre ratificare Parlamentului in termen de 60 de zile
b. Acreditarea si rechemarea, la propunerea Guvernului, a reprezentantilor diplomatici
ai Romaniei
c. Aprobarea infiintarii sau desfiintarii rangului misiunilor diplomatice
d. Acreditarea in Romania a reprezentantilor diplomatici ai altor state
Rasp:1. a+b+c+d


78) Desemnarea sefului de stat este una din problemele direct legate de forma de
guvernamant. Pana in prezent s-au conturat urmatoarele moduri de desemnare a
sefului de stat, si anume:
a. Pe cale ereditara
b. Alegerea de catre Parlament
c. Alegerea de catre un colegiu electoral
d. Alegerea prin vot universal
Rasp: 2. a+b+c+d

79) Actualmente, alegerea sefului de stat in Romania se realizeaza prin:
Rasp: 3. Alegerea prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat

80) In prezent, durata mandatului sefului de stat in Romania este de:
a. 7 ani
b. 4 ani
c. 5 ani
d. In caz de razboi mandatul poate fi prelungit dar numai prin lege organica
Rasp: 3. c+d

81) Aceeasi persoana poate indeplini functia de Presedinte al Romaniei cel mult:
Rasp: 2. Doua mandate

82) In caz de deces, demisie, demitere din functie sau imposibilitate definitiva a
exercitarii atributiilor, precum si in cazul suspendarii din functie sau a imposibilitatii
temporare de exercitare a atributiilor, interimatul functiei de Presedinte al Romaniei
este asigurat in ordine de:
Rasp: 1. Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor

83) Actele prin care seful statului isi exercita atributiile sunt:
Rasp: 3. decretele

84) Decretele sunt actele prin care Presedintele isi exercita atributiile si au urmatoarele
trasaturi distincte:
a. Reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice
b. Apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi
c. Se publica obligatoriu in Monitorul Oficial
d. Au caracter executoriu
Rasp: 1. a+b+c+d

85) Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca sunt principii fundamentale
potrivit carora se realizeaza justitia?
a. Principiul legalitatii
b. Justitia este unica si egala pentru toti
c. Folosirea limbii oficiale si a limbii materne in justitie
d. Dreptul la aparare
Rasp: 3. a+b+c+d

86) Care dintre garantiile enumerate mai jos sunt garantiile independentei judecatorului
si supunerea lui numai legii?
a. Judecatorul se supune numai legii si constiintei sale
b. Independenta judecatorului tine chiar de separatia / echilibrul puterilor in stat,
vorbindu-se de independenta autoritatii jurisdictionale
c. Recrutarea judecatorilor prin concurs si numirea acestora de catre Presedintele
Romaniei la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii
d. inamovabilitatea
Rasp: 1. a+b+c+d

87) Au calitatea de magistrati si fac parte din corpul magistratilor:
a. Judecatorii
b. Procurorii
c. Magistratii asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie
d. Notarii
Rasp: 2. a+b+c

88) Conform legii statutului magistratilor, acestora le este interzis:
a. Sa desfasoare activitati comerciale direct sau prin persoane interpuse
b. Sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura
c. Sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic
d. Sa faca parte din partide sau formatiuni politice
Rasp: 3. a+b+c+d

89) Legea de organizare judecatoreasca stabileste urmatoarele instante judecatoresti:
a. Judecatoriile
b. Tribunalele
c. Curtile de Apel
d. Inalta Curte de Casatie si Justitie
Rasp: 3. a+b+c+d

90) Principiile constitutionale de organizare si functionare a Ministerului Public sunt:
a. Inamovibilitatea
b. Legalitatea
c. Impartiabilitatea
d. Controlul ierarhic
Rasp: 3. b+c+d

91) Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentant al autoritatii judecatoresti ce se
caracterizeaza prin urmatoarele:
a. Este garantul independentei justitiei
b. Asigura functionarea eficienta a sistemului judiciar
c. Respectarea legii in desfasurarea carierei profesionale a magistratilor
d. Este independent in activitatea sa
Rasp: 2. a+b+c+d

92) Pot fi alesi ca membri ai Conasiliului Superior al Magistraturii reprezentanti ai
societatii civile care indeplinesc urmatoarele conditii:
a. Sunt specialisti in domeniul dreptului
b. Pot ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania
c. Se bucura de inalta reputatie profesionala si morala
d. Nu au calitatea de membru al unui partid politic
Rasp: 2. a+c+d

93) In exercitarea functiei sale, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii
indeplineste mai multe atributii, dintre care mentionam:
a. Reprezinta Consiliul Superior al Magistraturii in relatiile interne si internationale
b. Coordoneaza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii si repartizeaza
lucrarile pentru plen si sectii
c. Semneaza actele emise de plenul Consiliului Superior al Magistraturii
d. Sesizeaza Curtea Constitutionala in vederea solutionarii conflictelor juridice de
natura constitutionala dintre autoritatile publice
Rasp: 3. a+b+c+d

94) Raporturile sistemului judecatoresc cu Parlamentul sunt urmatoarele:
a. Organizarea si functionarea instantelor judecatoresti se realizeaza numai potrivit
legii
b. Parlamentul stabileste prin lege organele judecatoresti, competenta si procedura
potrivit careia isi desfasoara activitatea
c. Sistemul judecatoresc are competenta de judecata pentru parlamentari
d. Justitia poate interveni in activitatea legislativa prin controlul constitutionalitatii
legilor, atunci cand acest control este incredintat judecatorilor
Rasp: 2. a+b+d

95) Raporturile justitiei cu executivul sunt urmatoarele:
a. Numirea si avansarea magistratilor apartine executivului
b. Justitia are competenta de judecata pentru membrii executivului
c. Numirea, avansarea sau revocarea magistratilor trebuie sa se realizeze prin
proceduri care sa puna in evidenta numai competenta profesionala a celor in cauza
d. Judecatorii exercita controlul legalitatii actelor de guvernamant si administrative
Rasp: 1. a+c+d

96) Raspunderea politica a Presedintelui Romaniei isi are temeiul juridic in art 95 din
Constitutie. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
a. Raspunderea intervine cand Presedintele Romaniei savarseste fapte grave prin care
incalca prevederile Constitutiei
b. In situatia de la pct a se poate propune suspendarea sa din functie
c. Propunerea de suspendare poate fi depusa de cel putin o treime din parlamentari
d. Suspendarea din functie a Presedintelui este o masura adoptata de camerele reunite
Rasp: 1. a+b+c+d

97) Raspunderea penala a Presedintelui Romaniei isi are temeiul juridic in art 96 din
Constitutie. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
a. Raspunderea penala intervine cand Presedintele ar comite crima de "inalta tradare"
b. In cazul de la pct a punerea sub acuzare poate fi hotarata de Camera Deputatilor si
Senat in sedinta comuna cu votul a cel putin doua treimi din parlamentarii celor
doua camere
c. De la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii, Presedintele este suspendat
de drept
d. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Rasp: 3. a+b+c+d

98) Vacanta functiei de Presedinte intervine in caz de:
a. demisie
b. demitere din functie
c. imposibilitate temporara de exercitare a atributiilor
d. deces
Rasp: 1. a+b+d

99) Calitatea de membru al Uniunii Europene conduce la un proces de adaptari
constitutionale care se refera, in principal, la:
a. Prevederile referitoare la suveranitate
b. Prevederile referitoare la integrarea dreptului comunitar in dreptul national
c. Prevederile referitoare la cetatenia europeana
d. Prevederile referitoare la accesul la functii publice pentru cetatenii din statele
membre ale Uniunii Europene
Rasp: 2. a+b+c+d

100) Dreptul comunitar constituie o ordine juridica specifica ce necesita o aplicare
uniforma in statele membre si implica urmatoarele efecte specifice:
a. Efectul direct al dreptului comunitar
b. Suprematia dreptului comunitar
c. Eliminarea obstacolelor existente la nivel constitutional
Rasp: 3. a+b+c

101) Suprematia dreptului comunitar inseamna ca:
a. Dreptul comunitar este caracterizat printr-o situatie de superioritate in raport cu
intreaga ordine juridica interna
b. Dreptul comunitar inlatura de la aplicare orice prevedere nationala contrara
c. Este obligatoriu ca Romania sa aplice dreptul comunitar in termeni si in conditiile
stabilite de Curtea Europeana si acceptate de statele membre
d. Forta executorie a dreptului comunitar nu poate varia de la un stat la altul in raport
de legile interne subsecvente
Rasp: 3. a+b+c+d

102) Criteriile constant impuse de Curtea de Justitie a a Comunitatilor Europene pentru a
recunoaste unei reguli comunitare beneficiul efectului direct in ordinea juridica a
unui stat membru sunt legate de caracteristicile regulii, care trebuie sa fie:
a. clara
b. precisa
c. neconditionata
d. sa creeze un drept pentru persoane
Rasp: 2. a+b+c+d


103) In comparatie cu cetatenia unui stat, cetatenia europeana se caracterizeaza prin:
a. Drepturi si indatoriri pentru cetatenii statelor membre
b. Implicarea cetatenilor in viata politica
c. Este conceputa pentru a consolida legaturile intre cetateni si Europa
d. Promoveaza dezvoltarea unei opinii publice europene si a unei identitati politice
europene
Rasp: 3. a+b+c+d

104) Gratie pietei unice, cetatenii se bucura de o serie de drepturi generale in diferite
domenii, dar exista patru categorii de prevederi specifice si de drepturi atasate
cetateniei Uniunii Europene. Acestea sunt:
a. Libertatea de circulatie si de sedere in tot spatiul Uniunii Europene
b. Dreptul de a alege si de a fi ales candidat in alegerile locale si in alegerile pentru
Parlamentul European in statul unde o persoana locuieste, in aceleasi conditii ca si
cetatenii statului respectiv
c. Dreptul de petitionare la Parlamentul European si de a sesiza ombudsmanul
d. Protectie din partea autoritatilor diplomatice si consulare oricarui cetatean al uniunii
Rasp: 3. a+b+c+d

105) In 1994, Consiliul European a adoptat Directiva 94/80/CE privind stabilirea detaliata
a modalitatilor de exercitare a dreptului de vot si a dreptului de a fi ales in alegerile
locale pentru cetatenii UE, locuind intr-un stat a carui cetatenie nu o au, acestea
fiind:
a. Sa fie cetetan al Uniunii Europene
b. Trebuie sa locuiasca in statul membru in care doreste sa-si exercite drepturile
c. Trebuie sa respecte regulile ce guverneaza dreptul de vot si de a fi ales al
cetatenilor din tara de resedinta
d. Sa aiba o competenta profesionala de notorietate, recunoscuta la nivel international
Rasp: 1. a+b+c

106) Care dintre urmatoarele cerinte trebuie sa le indeplineasca un cetatean al unui stat
membru care doreste sa voteze sau sa fie ales in statul membru de resedinta pentru
Parlamentul European, dar care locuieste intr-un stat membru a carui cetatenie nu o
are:
a. Nimeni nu poate vota mai mult de o singura data
b. Nimeni nu poate fi ales in mai mult de un stat membru
c. Un alegator comunitar trebuie sa fie inscris pe listele electorale ale statului membru
de resedinta numai daca el cere acest lucru inainte de alegeri
d. Un alegator care opteaza pentru dreptul de a vota in statul membru de resedinta se
angajeaza sa nu voteze in statul mebru de origine
Rasp: 3. a+b+c+d

107) Aderarea la Uniunea Europeana implica adaptari in organizarea interna si
functionarea puterilor publice. Nevoia de a garanta mai bine independenta justitiei a
fost identificata drept o problema deosebit de importanta in spiritul ideilor de la
Copenhaga, si anume:
a. Aplicarea dreptului comunitar este o misiune a jurisdictiilor nationale care sunt
tinute sa respectesuprematiei si a efectului direct
b. Judecatorii trebuie sa ajunga la decizii in caz de conflict intre dreptul national si
dreptul comunitar si trebuie sa il inlature de la aplicare pe cel dintai
c. Judecatorii si procurorii trebuie sa fie bine instruiti si informati cu privire la dreptul
comunitar ca si asupra dreptului european al drepturilor omului
d. Pentru a reflecta principiul separatiei puterilor in stat si a asigura independenta
justitiei, alaturarea constitutionala intre judecatori si procurori trebuie eliminata
Rasp: 2. a+b+c+d

108) Lungul proces de constituire a unei Europe unite a fost destul de anevoios, cunoscand
adoptarea mai multor tratate:
a. Actul Unic European
b. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Nisa
Rasp: 2. a+b+c+d

109) Mandatul parlamentarilor ce alcatuiesc Camera Parlamentului Romaniei este de:
Rasp: 2. 4 ani

110) Identificati textele constitutionale referitoare la durata mandatului Camerei
Deputatilor si Senatului Romaniei:
Rasp: 4. Camera Deputatilor si Senatul sunt alese pentru un mandat de d ani care se
prelungeste de drept in starea de mobilizare sau razboi, de asediu sau de urgenta,
pana la incheierea acestora


111) Camerele Parlamentului Romaniei isi desfasoara lucrarile si in sedinte comune,
potrivit unui regulament adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor
pentru:
a. Primirea mesajului Presedintelui Romaniei
b. Declararea mobilizarii partiale sau totale
c. Declararea starii de razboi
d. Numirea Avocatului Poporului
Rasp: 1. a+b+c+d

112) Legea, ca act juridic al Parlamentului, intra in vigoare:
a. La data publicarii ei in Monitorul Oficial
b. La 3 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial
c. La o data ulterioara prevazuta in textul ei
d. La 5 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial
Rasp: 2. b+c

113) Legile organice si hotararile privind regulamentele Camerelor se adopta:
Rasp: 1. Cu votul majoritatii membrilor fiecarei camere

114) Legile constitutionale sunt cele prin care se revizuieste Constituti1 Sub aspect
procedural ele se adopta:
Rasp: 3. Cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei camere, fiind
definitive numai dupa aprobarea prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile
de la data adoptarii proiectului sau propunerii de revizuire

115) Legile organice sunt adoptate:
Rasp: 1. Cu votul majoritatii membrilor fiecarei camere

116) Constitutia Romaniei stabileste prin art 73 domeniile rezervate legii organice, si
anume:
a. Sistemul electoral
b. Organizarea si functionarea partidelor politice
c. Organizarea si desfasurarea referendumului
d. Organizarea si functionarea Consliului Superior al Magistraturii,a instantelor
judecatoresti, a Minsiterului Public si a Curtii de Conturi
Rasp: 2. a+b+c+d

117) Promulgarea constituie ultima faza a procedurii legislative si se caracterizeaza prin
urmatoarele:
a. Este un atribut al Presedintelui Romaniei
b. Se realizeaza prin emiterea unui decret prezidential
c. Inainte de promulgare Presedintele poate cere Parlamentului, o singura data,
reexaminarea legii
d. Daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea
constitutionalitatii ei, promulgarea se face in cel mult 10 zile de la primirea legii
adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale
Rasp: 2. a+b+c+d

118) Referitor la angajarea raspunderii Guvernului, urmatoarele afirmatii sunt corecte:
a. Angajarea raspunderii se face prin prezentarea unui program, a unei declaratii de
politica generala sau a unui proiect de lege
b. Prezentarea se face in fata Camerei Deputatilor si Senatului, in sedinta comuna
c. In termen de trei zile de la prezentare se poate formula o motiune de cenzura
d. Daca Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat
cu amendamentele acceptate de Guvern, se considera adoptat
Rasp: 2. a+b+c+d

119) Precizati care dintre urmatoarele atributii ale Presedintelui Romaniei sunt prevazute
de art 94 din Constitutia Romaniei cu titlul "alte atributii".
a. Confera decoratii si titluri de onoare
b. Acorda gradele de maresal, general si amiral
c. Acorda gratierea individuala
d. Numeste in functii publice, in conditiile prevazute de lege
Rasp: 2. a+b+c+d

120) Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca formeaza marile etape
pentru atribuirea mandatelor parlamentare in sistemul reprezentarii proportionale?
a. Se stabileste coeficientul electoral
b. Se stabilesc resturile electorale
c. Se procedeaza la reprezentarea proportionala apropiata
d. Se procedeaza la reprezentarea proportionala, integrala.
Rasp: 3. a+b+c+dDocument Info


Accesari: 2875
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )