Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Manual de proceduri ECDL

tehnica mecanica
Nota:


Acest document in aceasta forma este un document general.

El se va detalia pe masura in functie de caracteristicile de organizare ale centrului si pe masura desfasurarii activitatii, atunci cand se modifica modul de implementare al diferitelor sarcini

Manualul de proceduri este parte a contractului de sub-licenta.


Lipsa acestui manual sau necunosterea si/sau nerespectarea prevederilor sale poate atrage suspendarea licentei.

Manual de proceduri - cuprins


Prevederi generale

Folosirea Numelui si Logo-ului ECDL

Personal

Coordonatorul Centrului de Testare

Examinatori

Instructori

Responsabil IT

Alte categorii de personal

Documente

Cardul de aptitudini ECDL

Descriere

Comanda de carduri

Fisa de inregistrare si completarea cardului cu datele candidatului

Pastrarea cardului

Completarea cardului cu rezultate

Permisul ECDL

Descriere

Solicitarea permisului

Transmiterea permisului catre candidati

Bateria de teste ECDL

Arhiva de documente

Inregistrari. Baza de date.

Baza de date ECDL ROMANIA

Baza de date a centrului

Examinarea

Programarea examinarii

Pregatirea examinarii

Desfasurarea examinarii

Raportarea examinarii

Rezultate

Contestatii

Procedura de contestatie privind desfasurarea examinarii

Procedura de contestatie privind notarea testelor

Procedura de contestatie privind organizarea activitatii ECDL

Plati catre ECDLR

Conditii generale

Plata cardurilor de aptitudini

Plata examinarilor

Plata taxei de eliberare a Permiselor ECDL

Plata taxei acreditarii salii mobile

Efectuarea platilor

Asigurarea calitatii

Proceduri de Audit intern

Audit extern

Incheierea activitatii

Lista Anexe

ANEXA I

ANEXA II - Model solicitare carduri

ANEXA III - Cerere acreditare examinator

ANEXA IV - model solicitare permise

ANEXA V - Fisa de inregistrare candidat ECDL

ANEXA VI - model solicitare examinare

ANEXA VII - model programare examinare

ANEXA VIII - lista regulilor de examinare

ANEXA IX - model raport examinare

ANEXA X - model contestatie

ANEXA XI - Cerere examinator (personala)


Manual de proceduri

Varianta _____ din data __________


Procedurile operationale descrise in acest manual de proceduri (Manualul), redactat in conformitate cu cerintele Fundatiei ECDL 13313e49n si ale ECDL ROMANIA, asigura si demonstreaza functionarea Centrului de testare ECDL acreditat _____ _______ ______ ____________ in conformitate cu prevederile standardelor ECDL.


Manualul include toate elementele esentiale in desfasurarea activitatii ECDL si este pus la dispozitia tuturor examinatorilor care isi desfasoara activitatea in cadrul Centrului, atat pentru instruire cat si pentru desfasuraea activitatii. In el sunt desemnate cu exactitate persoanele responsabile pentru fiecare activitate.


Persoanele care au luat la cunostinta de continutul acestui manual vor semna intr-o lista nominala care va fi pastrata alaturi de acest manual si in care se va pastra si data luarii la cunostinta. In cazul in care manualul sufera modificari, persoanele implicate in activitatea ECDL ale caror indatoriri sunt afectate de modificarile facute vor lua la cunostinta ultima forma a manualului. Sarcina pastrarii acestor liste revine Coordonatorului.


Manualul sta la baza efectuarii auditului procedurilor folosite de centrul de testare si este parte a contractului de sub-licenta.


Coordonatorul Centrului este responsabil de pregatirea si revizuirea manualului de proceduri in conformitate cu standardele ECDL in vigoare.


Prevederile privind Reprezentantul Regional se aplica numai in zonele unde este numit un astfel de reprezentant.

o        Pe materiale pregatitoare produse de Centru care conduc la certificarea ECDL, dar nu intr-un mod care sa sugereze aprobarea materialelor de pregatire de ECDLR sau ECDLF.

Folosirea logo-ului si a numelui ECDL se va face numai cu aprobarea Coordonatorului Centrului de testare.

Coordonatorul centrului de testare va notifica ECDL ROMANIA daca el, sau oricare alt angajat sau colaborator al Centrului, a observat folosirea necorespunzatoare a logo-ului sau numelui ECDL

Coordonatorul are responsabilitatea deplina fata de ECDLR in ceea ce priveste activitatea ECDL a Centrului.


In momentul stabilirii sau efectuarii neanuntate a unui audit al centrului de testare, Coordonatorul va asigura reprezentarea Centrului in fata auditorilor ECDLR.


Va asigura ca toate comunicarile de la ECDLR sunt luate in considerare si transmise persoanelor responsabile.   


_____________ , ______________, pregatire, certificat ECDL nr...........................

______________ , _____________, pregatire, certificat ECDL nr............................


Coordonatorul va urmari afisarea vizibila a certificatelor examinatorilor in incinta centrului.


Procedura de Acreditare a noilor examinatori


Coordonatorul centrului de testare adreseaza o cerere in scris catre ECDL ROMANIA, conform modelului prezentat in Anexa III, la care anexeaza copia de CI.


La cerere se ataseaza documente care probeaza calificarile mentionate (copii), copii dupa documente care sa confirme angajarea persoanelor propuse in organigrama centrului si o cerere a examinatorului (Anexa XI).


Coordonatorul urmareste obtinerea acreditarii examinatorilor si primirea si afisarea certificatelor de examinatori.


Un centru nu poate programa la examinare examinatori ai propriului centru fara a anunta in prealabil ECDL ROMANIA confirm procedurii de mai sus. Un centru nu poate programa la examinare examinatori ai altor centre.

Nu pot fi efectuate modificari ale numelui candidatului din momentul introducerii acestuia in Card.

Centrul va asigura pastrarea Cardului in conditii de siguranta in ......

In cazul in care cardul este inmanat candidatului, se intocmeste un proces verbal de predare-primire in acest sens.


La momentul primirii rezultatelor la testare, informatiile cerute trebuie introduse in Card, de catre un Examinator, in conformitate cu rezultatul comunicat de ECDL R imediat dupa ce fiecare modul a fost absolvit.


Coordonatorul va desemna examinatorul / examinatorii autorizati sa completeze cardurile de aptitudini.


Urmatoarele detalii vor fi trecute in Card pentru fiecare test luat.

o        Semnatura lizibila a Examinatorului care a completat cardul

Data la care a fost promovat testul.

o        Stampila oficiala a Centrului


Modificari ale altor rubrici din Cardul ECDL vor fi facute numai cu aprobarea Coordonatorului, intr-un mod care sa permita lizibilitatea atat a inregistrarii originale cat si a modificarii. Astfel de modificari trebuie sa fie semnate si datate de catre un Examinator.


Se va evita patarea cardurilor de aptitudini sau folosirea substantelor corectoare.


Avand in vedere ca un Card de aptitudini este valabil timp de 3 ani de la data sustinerii primului examen, in cazul in care primul examen sustinut de un candidat nu este promovat, se va face urmatoarea mentiune pe spatele cardului respectivului candidat:

[Numele centrului][data examinarii][modulul testat] - examenul nu a fost promovat - [semnatura examinator si stampila centru]

Bateria de teste ECDL (QTB)


Toti angajatii Centrului au luat la cunostinta urmatoarele:

QTB este un document confidential si este subiectul unor controale severe. QTB este proprietatea ECDLR. Orice detinere a QTB sau a unei parti a QTB fara acordul scris al ECDL ROMANIA reprezinta o incalcare a Standardelor ECDL si a prevederilor contractuale.


Copii ale QTB, fie partiale sau complete, vor fi detinute numai de examinatori autorizati. Ele vor intra in posesia acestora numai cu aprobarea scrisa a ECDL ROMANIA S.A. sau urmare a aplicarii unei proceduri autorizate de ECDL ROMANIA si numai pentru o perioada determinata.


Numele examinatorilor care au astfel de copii vor fi inregistrate. Metode de asigurare a securitatii cerute pentru QTB vor fi comunicate clar examinatorilor care detin copii de catre persoana autorizata care le inmineaza aceste copii.


Copii dupa testele din QTB pot fi facute numai pentru folosirea lor de catre candidati la sustinerea de examene organizate. Astfel de copii vor fi facute numai cu autorizatia ECDL ROMANIA S.A. sau urmare a aplicarii unei proceduri autorizate de ECDL ROMANIA. Angajatii centrului de testare nu vor putea detine copii ilegale ale QTB.


Exemple de lucrari scrise vor fi oferite numai cu aprobarea ECDL ROMANIA si vor fi in mod clar identificate.


Centrul de testare nu va oferi candidatilor intrebari sau lucrari scrise nici din versiuni anterioare ale QTB care au intrat in posesia centrului.


Documente pastrate la arhiva centrului


Se pastreaza la arhiva centrului urmatoarele documente primite de la ECDL ROMANIA

 • Contractul de sub-licenta si de folosire a marcii
 • Programa analitica (Syllabus), toate versiunile primite
 • Standarde pentru centrele de testare
 • Alte documente furnizate periodic

Distrugerea documentelor confidentiale


Documentele confidentiale vor fi distruse prin rupere in fasii sau cu o masina de tocat hartie.


o        Carduri ECDL vandute si numele candidatilor care le-au cumparat, precum si data cumpararii

 • Numele si numarul Cardului candidatilor care au primit Certificate prin Centrul respectiv
 • Numele si numarul Cardului candidatilor care au dat unul sau mai multe teste in cadrul Centrului, dar nu au primit Certificate ECDL , cu mentionarea candidatilor pe care Centrul ii considera inactivi (putin probabil sa sustina alte teste in cadrul Centrului)
 • Numele si numarul Cardurilor candidatilor ale caror Carduri ECDL au fost emise cu mai mult de trei ani in urma, dar carora nu li s-a acordat Certificatul ECDL
 • Numele si numarul Cardurilor candidatilor ale caror Carduri ECDL au fost emise de un alt Centru   

Baza de date privind sustinerea examinarii este configurata astfel incat permite:


Identificarea dupa candidat

Pentru un candidat dat, trebuie sa fie posibila determinarea urmatoarelor date, pentru toate testele sustinute, inclusiv cele nereusite sau repetate.

  • Numele complet al candidatului, cu diacritice conform actelor de identitate
  • Notele pe fiecare intrebare dupa cum este specificat in QTB (ECDLR)[2]
  • Numarul Certificatului ECDL, daca a fost acordat

Identificarea dupa sustinerea testului

Pentru un test sustinut, trebuie sa fie posibila determinarea urmatoarelor date:

  • Data sustinerii testului
  • Ora de incepere si de terminare
  • Numele candidatilor care au dat testul
  • Numele Examinatorului care a selectat lucrarea scrisa (ECDLR)[3]
  • Numele Examinatorului (Examinatorilor) care a(u) supervizat testarea
  • Numerele lucrarilor scrise si numarul si versiunea QTB folosit pentru sustinerea testului
  • Sala de testare folosita, in cazul in care Centrul are mai multe sali de testare
  • Adresa sediului Centrului de testare, daca Centrul are mai multe sedii
  • Orice alte observatii despre testare considerate deosebite

o        Va anunta intrarea in ultimele 15, apoi in ultimele 5 minute. Dupa 45/60 de minute de la momentul notat, testarea inceteaza.

o        Va raspunde intrebarilor candidatilor privind clarificarea enunturilor, fara a le oferi raspunsul corect

o        La sfarsitul testarii, examinatorul va strange de la candidati foile cu intrebari, ciornele si va colecta fisierele rezultate de pe calculatoarele candidatilor. Candidatilor nu li se va permite parasirea salii cu materiale legate de examinare.

o        Va verifica daca exista fisiere rezultate in urma examinarii pe harddisk si dupa colectare si asigurarea copierii corecte se sterg.


Lucrarile scrise trebuie pastrate in conditii de siguranta daca sunt pastrate, sau altfel trebuie distruse fiind confidentiale.


In cazul incalcarii regulilor de examinare de catre un candidat, testarea acelui candidat va inceta. Motivele incetarii testarii se vor mentiona in raportul de examinare.

Supervizorul redacteaza raportul de examinare (Anexa IX).


Examinatorul centrului semneaza raportul intocmit de supervizorul ECDL ROMANIA si isi poate adauga observatiile personale privind desfasurarea examinarii in conditiile standardelor ECDL.


In raport se vor nota orice probleme intampinate semnificative pentru ECDL ROMANIA sau centrul de testare.


O copie a raportului va fi pastrata in arhiva centrului de testare.

Coordonatorul centrului va fi informat de ECDL ROMANIA sau de responsabilul regional asupra rezultatelor obtinute de candidati la sesiunea de examinare organizata de centru.

Termenul de corectare a testelor este de 10 zile lucratoare.

Coordonatorul trebuie sa asigure informarea prompta a candidatilor asupra rezultatelor obtinute.


Un candidat care nu a promovat un examen trebuie sa fie informat asupra momentului in care un alt examen pentru acelasi modul este programat.


Tuturor candidatilor li se va oferi posibilitatea de a depune o contestatie in maxim 15 zile de la momentul datei examinarii, respectiv al anuntarii rezultatelor testului.

Tuturor candidatilor li se va oferi posibilitatea de a depune o contestatie la momentul incheierii examinarii.


Reprezentantul Centrului de testare va prelua contestatia de la candidat si il va ruga pe acesta sa prevada in aceasta modul de contactare dorit pentru comunicarea rezultatelor contestatiei.


Contestatia va primi un numar de intrare.


Centrul de testare va pastra la arhiva o copie a contestatiei si va transmite contestatia catre ECDL ROMANIA.


La cererea ECDL ROMANIA, Coordonatorul va oferi orice documente necesare si va facilita orice investigatie considerate necesara.La primirea rezultatului de la ECDL ROMANIA, Coordonatorul Centrului va desemna o persoana sa informeze candidatul asupra rezultatului contestatiei.


Raspunsul primit de la ECDL ROMANIA se va pastra la arhiva centrului de testare.

Tuturor candidatilor li se va oferi posibilitatea de a depune o contestatie la momentul anuntarii rezultatelor testului. Pentru contestatii se percepe o taxa de 5 RON/modul, care va fi facturata de ECDL ROMANIA centrului, care are obligatia de a o colecta de la candidati. Daca o contestatie este rezolvata favorabil pentru candidat,nu se percepe nicio taxa de catre ECDL ROMANIA.Reprezentantul Centrului de testare va prelua contestatia de la candidat si il va ruga pe acesta sa prevada in aceasta modul de contactare dorit pentru comunicarea rezultatelor contestatiei.


Contestatia va primi un numar de intrare.


Centrul de testare va pastra la arhiva o copie a contestatiei si va transmite contestatia catre ECDL ROMANIA.


La cererea ECDL ROMANIA, Coordonatorul va oferi orice documente necesare si va facilita orice investigatie considerate necesara.

Rezultatul contestatiei va fi primit de la ECDL ROMANIA in termen de 10 zile lucratoare.


La primirea rezultatului de la ECDL ROMANIA, Coordonatorul Centrului va desemna o persoana sa informeze candidatul asupra rezultatului contestatiei.


Raspunsul primit de la ECDL ROMANIA se va pastra la arhiva centrului de testare.

Tuturor candidatilor li se va oferi in orice moment posibilitatea de a depune o contestatie referitoare la organizarea activitatii ECDL.


Reprezentantul Centrului de testare va prelua contestatia de la candidat si il va ruga pe acesta sa prevada in aceasta modul de contactare dorit pentru comunicarea rezultatelor contestatiei.


Contestatia va primi un numar de intrare.


Coordonatorul va stabili daca analizarea contestatiei tine de centrul de testare sau de ECDL ROMANIA.


Daca analizarea contestatiei este de competenta Centrului de testare, Coordonatorul va desemna modul de rezolvare a contestatiei si va desemna persoana responsabila de efectuarea unei investigatii, daca se considera necesar. Persoana desemnata va prezenta un Raspuns Coordonatorului centrului de testare.


Daca se considera ca analizarea contestatiei este de competenta ECDL ROMANIA, Centrul de testare va pastra la arhiva o copie a contestatiei si va transmite contestatia catre ECDL ROMANIA.


La cererea ECDL ROMANIA, Coordonatorul va oferi orice documente necesare si va facilita orice investigatie considerate necesara.


La primirea rezultatului de la ECDL ROMANIA, Coordonatorul Centrului va desemna o persoana sa informeze candidatul asupra rezultatului contestatiei si va urmari realizarea acestei informari. Un document datat si semnat care sa probeze transmiterea acestei informari va fi pastrat la arhiva centrului   


Raspunsul primit de la ECDL ROMANIA, respectiv raportul elaborat de persoana responsabila cu analizarea contestatiei, se va pastra la arhiva centrului de testare.

La momentul primirii unei facturi de la ECDL ROMANIA, aceasta se inainteaza __________________ care trebuie sa isi dea aprobarea pentru efectuarea platii. In momentul in care s-a primit aprobarea, factura este inaintata la Departamentul Contabilitate, Dlui/Dnei ______________ care dispune efectuarea platii.


Documentele de confirmare a platii sunt trimise pe fax catre ECDL ROMANIA de catre Dl./Dna_______________ imediat dupa efectuarea platii. Toate facturile si ordinele de plata privind activitatea ECDL sunt indosariate si pastrate sub responsabilitatea Dlui/Dnei _______________.

La primirea de noi Standarde pentru Centrele de testare de la ECDL ROMANIA, la constatarea de vicii de procedura in desfasurarea activitatilor ECDL sau, in lipsa acestora, periodic, dar cel putin o data pe an, Coordonatorul Centrului de testare va efectua sau va desemna persoane autorizate sa efectueze un audit intern al Procedurilor Centrului de testare.


Auditul va fi efectuat numai de persoane autorizate. O procedura specifica trebuie sa fie auditata numai de o persoana autorizata care nu este direct responsabila de munca auditata.


La sfarsitul auditului intern, persoana/persoanele care a/au realizat auditul va/vor intocmi un raport de audit intern. Acest Raport va fi inmanat Coordonatorului Centrului de testare. In momentul primirii Raportului de audit care constata abateri observate in cadrul auditului de conformitate, Coordonatorul este responsabil de corectarea acestor abateri dupa indicatii.

In momentul in care abaterile sunt corectate, Coordonatorul intocmeste o Anexa la Raportul de audit intern in termenul maxim fixat prin Contractul Standard de Centru de testare pentru remedierea abaterilor de la standardele ECDL, pe care il ataseaza raportului.


Raportul de audit intern si Anexa, daca exista, sunt pastrate la arhiva Centrului de testare.


Desfasurarea auditului

o        Auditorul determina aria de activitate supusa examinarii si persoanele responsabile pentru acele activitati (auditatii).

o        Auditatii sunt rugati sa descrie modul in care activitatile sunt efectuate

o        Auditatul trebuie sa indice unde este descrisa procedura pentru activitatea in discutie in manualul de operare sau in orice alt document.

o        Auditorul compara descrierea verbala cu documentatia procedurii si va discuta diferentele cu auditatul.

o        Auditorul va cere dovezi obiective ca activitatea se desfasoara asa cum I-a fost descrisa, cum ar fi inregistrari sau alte dovezi fizice, dupa caz.

o        Auditorul va inregistra rezultatele auditului, alaturi de recomandarile sale pentru eventuale schimbari si va prezenta raportul Coordonatorului Centrului de Testare.   

Centrul de Testare este disponibil pentru audit in orice moment in care se desfasoara activitatea curenta a centrului, pe durata contractului.


Auditul se va desfasura in mod normal cu o programare prealabila, dar audituri neanuntate ale reprezentantilor ECDLR sau ECDLF vor fi acceptate.


In momentul in care ECDLR anunta efectuarea unui audit, Coordonatorul se asigura ca este disponibil in data auditului sau numeste Adjunctul sau o alta persoana autorizata sa-l inlocuiasca.


Coordonatorului Centrului de testare, sau in lipsa sa, Adjunctul sau numit sa-l inlocuiasca va fi disponibil, fara exceptie, pe intreaga durata a auditului.


Coordonatorul va anunta departamentele implicate in activitatea ECDL (ex: contabilitate, IT, marketing, etc.) asupra auditului si va pregati toate documentele la zi pentru data auditului.


Coordonatorul va permite si facilita accesul la toate documentele si inregistrarile folosite de Centrul de Testare in desfasurarea activitatii ECDL.


In momentul primirii Raportului de audit care constata abateri observate in cadrul auditului de conformitate, Coordonatorul este responsabil de corectarea acestor abateri dupa indicatii.


In momentul in care abaterile sunt corectate, Coordonatorul intocmeste un Raport pe care il transmite ECDLR in termenul maxim fixat prin Contractul Standard de Centru de testare

In momentul incheierii activitatii, Coordonatorul centrului de testare:

o        transmite catre ECDLR toate inregistrarile cerute de aceste Standarde

o        returneaza toate cardurile de aptitudini ECDL nefolosite

o        verifica, ordona si urmareste plata tuturor restantelor financiare catre ECDLR (solicita confirmare din partea ECDLR)

o        se asigura de existenta acordurilor de confidentialitate incheiate cu toti angajatii centrului implicati in activitatea ECDL

o        solicita si verifica daca responsabilul IT a dezinstalat softul ATE, daca a folosit un astfel de soft


Redactat in numele Centrului de testare acreditat


Nume si prenume

Semnatura si stampila

o        Anexa I - lista persoanelor care au luat la cunostinta continutul manualului de proceduri

o        Anexa II     - model solicitare carduri

o        Anexa III     - cerere acreditare examinator

o        Anexa IV - model solicitare permise

o        Anexa V     - fisa inregistrare

o        Anexa VI - model solicitare examinare

o        Anexa VII - model programare examinare

o        Anexa VIII     - lista regulilor de examinare

o        Anexa IX - model raport de examinare

o        Anexa X     - model contestatie


ANEXA IAm luat la cunostinta de continutul manualului de proceduri versiunea ____ din data___________:


Nume si prenume

Pozitia

Data

Semnatura

ANTET CENTRU


REF: COMANDA CARDURIPrin e-mail


to office@ecdl.org.ro

subject: Nume Centru, Localitatea - Comanda carduri


Nume CentruLocalitatea


Nr carduri comandate:


Tip de card:

- pret intreg

- pret redus

- pentru examinator

- avansat modul ___Modalitatea de expediere:

- Fan Courier

- prin delegat ECDL

- prin delegat al centrului


Nume reprezentant centru

Nr de telefon

Nota: Daca este cazul, se include in acest mesaj si solicitarea unei examinari, conform Anexei VI din Manualul de proceduri.

ANEXA III - Cerere acreditare examinator


ANTET CENTRUREF: ACREDITARE EXAMINATORI

ANTET CENTRU


ANEXA V - Fisa de inregistrare candidat ECDL

Aceasta este un model de fisa de inregistrare pe care fiecare candidat trebuie sa o completeze in momentul achizitionarii cardului de aptitudini. In antet se va insera sigla centrului dumneavoastra de testare. Va rugam sa va asigurati ca ati primit de la ECDL ROMANIA ultima versiune a fisei de inregistrare candidat. ( aceasta versiune nu este obligatoriu versiunea curenta )


ANTET CENTRU

Fișă înregistrare candidat ECDL

Subsemnatul,

(se completează de candidat)

doresc sa achiziționez un Card de aptitudini ECDL și, completând acest formular, declar că sunt de acord ca datele mele personale, furnizate în acest formular, precum și cele privind rezultatele obținute in procesul de certificare ECDL, să poată fi folosite de ECDL Romania si de Fundația ECDL Ltd. pentru realizarea de baze de date si statistici. La cererea mea scrisă, ECDL ROMANIA se obligă să actualizeze, să șteargă sau să mă informeze asupra datelor prelucrate privind persoana mea, dar in cazul in care o terta persoana solicita verificarea autenticitatii Permisului detinut, ma oblig sa garantez acesul la informatiile privind validitatea Permisului. Totodata, imi asum obligatia de a fi reexaminat gratuit de ECDL ROMANIA, in cazul in care exista dubii asupra obtinerii Permisului, ECDL ROMANIA avand dreptul sa imi suspende Permisul pana la clarificarea situatiei.

Am fost informat ca valabilitatea cardului de aptitudini este de 3 ani de la data sustinerii primului examen. In cazul expirarii cardului de aptitudini, trebuie sa achizitionez un nou card de aptitudini si sa sustin din nou examenele.


Semnătură candidat: _______________


(se completează de reprezentantul autorizat al Centrului de testare)

Persoanelor care completeaza acest formular le sunt garantate drepturile potrivit Legii 677/2001.

ECDL ROMANIA prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul inscrierii dvs in procesul de certificare ECDL. Pe viitor, aceste date: Email - Telefon fix/mobil ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

ANEXA VI - model solicitare examinare


PE FAX


ANTET CENTRU


REF: SOLICITARE SESIUNE EXAMINARE ECDL


Raport de examinare


Nume Centru:

Localitatea


Ziua si data sesiunii

ANTET CENTRU
Data:

Semnatura si stampila


ANEXA XI - Cerere examinator (personala)

Nota : se completeaza cate o cerere pentru fiecare examinator. Includeti orice alte informatii considerati relevante


Date personale

Nume : Prenume :

Locul si data nasterii : CNP:

Semnat de:     Data:1. Examinator ...........................


2. Reprezentant autorizat Centru...................


2 3 Aceste informatii for fi pastrate doar in baza de date a ECDL Romania
Document Info


Accesari: 3748
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )