Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
SISTEMUL DE CONTROL CU MICROPROCESOR AL GIROCOMPASULUI

tehnica mecanicaOPERARE, DATE TEHNICE sI UTILIZARE MANUALĂ


SISTEMUL DE CONTROL CU MICROPROCESOR AL GIROCOMPASULUI

NAVIGANT  X / MOD.10

CUPRINS

CAPITOLUL /                                                                                                                          PAGINA

DATE TEHNICE-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------1-3


 2.      INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -------2-1

 2.1    ELEMENTE DE CONTROL-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----2-2

 2.1.1 LUMINI UTILIZATE-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----2-2

2.1.2 ALARMA GIRO SONORĂ sI PRIN SEMNAL LUMINOS-------- ----- ------ 2-2

PROCEDURA DE  PORNIRE / OPRIRE-------- ----- ------ ----- ----- ------------2-2

TEMPERATURA AMBIANTĂ-------- ----- ------ -------- ----- ------ -2-2

CORECŢIA  ERORII DE VITEZĂ-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----2-3


INFORMAŢII sI INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE-------- ----- ------ --3-1

SPECIFICAŢII DE ÎNTRŢINERE-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----3-1

 3.1.1   ÎNTREŢINERI  ANUALE-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------3-1

 3.1.2   ÎNTREŢINERI LA PERIOADE DE 5 ANI-------- ----- ------ ----- ----- ---------3-1

SISTEMUL DE ALARMĂ-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------3-2

 3.2.1   CODUL ALARMELOR GIRO VIZUALE sI SONORE-------- ----- ------ ---3-2

 3.2.2   RELEE DE ALARMĂ-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------3-3

DEFECŢIUNI-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------------3-4

3.3.1   NEAPLICABILE-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------3-5

3.3.2    SEMNALE DE ALARMĂ EXTERNE ALE DEFECTELOR----- ----- --------- ----- ------3-6

ÎNTREŢINERA DE CĂTRE PERSONALUL DE BORD-------- ----- ------ --3-7

 3.4.1   ÎNLOCUIREA COMPONENTELOR ECHIPAMENRULUI----- ----- --------- ----- ------3-7

 3.4.2   ÎNLOCUIREA SIGURANŢELOR ÎN BLOCUL DE ALIMENTARE sI CONTRL--3-9

 3.4.3   NEAPLICABILE-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------3-10

3.4.4   NEAPLICABILE-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------3-11

3.5      ÎNTREŢINEREA DE CĂTRE PERSONALUL DE SERVICIU----- ----- ----- ----- -------3-12

3.5.1    ILUMINAREA  INEGALĂ, NEREGULATĂ  sI  DEFECTUOASĂ A CADRANULUI

           COMPAS-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----3-12

 3.5.2   EROAREA PERMANENTĂ ÎN EXCES DE 10 A  DRUMULUI AFIsAT------------3-12

 3.5.3   REPARAŢII LA PANOUL DE COMANDĂ-------- ----- ------ ----- ----- -------3-13


 4.        INSTALAREA sI INIŢIALIZAREA-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----4-1

 4.1      INSTALAREA-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------------4-3

 4.1.1   DEMAGNETIZAREA-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------------4-3

 4.1.2   ALIMENTAREA ELECTRICĂ-------- ----- ------ -------- ----- ------ -4-3

 4.2      INSTALARE sI CONECŢIUNI ELECRICE-------- ----- ------ ----- ----- --------4-4

 4.2.1   INSTALAREA GIROCOMPASULUI NAVIGAT X / MOD 10----- ----- --------- ----- ------4-4

 4.2.2   INSTALAREA BLOCULUI DE ALIMENTARE sI CONTROL----- ----- ----- ----- -------4-4

 4.2.3   INSTALAREA TERMINALULUI DE BORD-------- ----- ------ ----- ----- --------4-4

 4.2.4   DIAGRAMA DE CONECTARE-------- ----- ------ -------- ----- ------ --4-5

 4.3      INIŢIALIZARE-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------------4-6

 4.3.1   INSTALAREA GIROSFEREI-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----4-6

 4.4      CORECŢIA ERORII DE ALINIAMENT-------- ----- ------ ----- ----- -------------4-28

 4.4.1   CORECŢIA ERORII DE ALINIAMENT ÎN VERSIUNE APROPIATĂ----- ----- -------4-28

 4.4.2   EROAREA ALINIAMENTULUI ÎN VERSIUNE CURENTĂ----- ----- --------- ----- ------4-33

 4.5      REPETITOARE-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------4-35B

 4.5.1   SINCRONIZAREA REPETITOARELOR DE 300 PAsI / -------- ----- ------ 4-35B

 4.5.2   SINCRONIZAREA REPETITOARELOR CU INTERFAŢĂ SERIALĂ RS422--------4-35

 4.5.3   VERIFICAREA CLITĂŢILOR REPETITOARELOR-------- ----- ------ -----4-35B

 4.6      MUTAREA GIROSFEREI-------- ----- ------ -------- ----- ------ --------4-36

 5.        PĂRŢILE ILUSTRATE ALE CATALOGULUI-------- ----- ------ ----- ----- ------5-1

 5.1    GENERALITĂŢI-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------------5-1

ALTE INSTRUCŢIUNI-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----5-1
ELEMENTE DE CONTROL


PROCEDURA DE PORNIRE / OPRIRE

Sistemul girocompasului poate fi pornit si oprit de la întrerupatorul principal de pe    sau de la înlocuitorul lui. Deoarece girosfera necesita tri ore pentru stabilizarea pe directia Nord Geografic, este recomandat ca sistemul girocompasului sa fie pornit cu cel putin trei ore înainte de plecarea din port. Este de asemenea recomandat ca sistemul girocompasului sa fie oprit doar în perioada stationarii îndelungate.
TEMPERATURA AMBIANTĂ

Pentru a asugura o buna functionare, temperatura mediului ambiant, locul unde se afla girocompasul mama, trebuie sa fie între -10 C si  50 C.

                Când se atinge temperatura critica, termostatul din girocamera întrerupe alimentarea girocompaselor si activeaza alarmele sonora si luminoasa.

                        ATENŢIE!

                La temperatura   mediului  sub O C când girocompasul  mama  nu  este  în  functiune  si  sub

C când compasul mama este în functiune, girocamera trebuie mutata cu mare atentie din girocomasul mama si pusa într-un loc unde temperatura mediului nu va cadea sub O C.

                Pentru mutarea girocamerei vezi capitolul 4.6.

                Daca locul de depozitare, cu o temperatura ambianta care nu va cadea sub O C, nu poate fi           

    , girocamera trebuie mutata din girocompasul mama, iar girosfera trebuie mutata din girocamera de personalul AC. PLATH  - STAŢIA DE DESERVIRE pentru a preveni defectiunile cazate de înghetarea fluidului.

                O lista a statiilor de deservire este continuta la sfârsitul manualului.


CORECŢIA ERORII DE VITEZĂ

Când nava este în stationare, girocompasul indica Nordul Adevarat. Cînd nava este în mars trebuie aplicata o corectie, respectiv CORECŢIA ERORII DE VITZĂ-( S.L.E. ). Apare ca urmare a compunerii vitezei navei  cu viteza de rotatie a Pamântului.

                Când nava este în drum de EST viteza de rotatie a Pamântului si viteza navei au aceiasi directie; când nava este în drum de WEST ele au directii contrare. În ambele cazuri eroarea de viteza nu se produce.

                La drum NORD sau SUD, viteza navei formeaza un unghi cu viteza de rotatie a Pamântului. Liniile axei giro se rotesc odata cu meridianul aparent, care e perpendicular pe rezultanta vitezelor. În acest caz indicatia compas sufera o deviatie de la directia NORD.

                Cum viteza navei (V), comparativ cu viteza de rotatie a Pamântului (P)  este foarte mica, unghiul d este, în general, foarte mic si poate fi neglijat în unele czuri.

                Formula matematica pentru unghiul d este:

                                             V cos Dg
-viteza de rotatie a pamântului în Noduri;

Valorile corectiei pentru eroarea de viteza pot fi luate din urmatoarele table


Patru  exemple sunt date aici pentru aplicatii ale erorii de viteza la drumuri de Nord sau Sud.

       Nava naviga cu 25 de noduri la latitudinea de 50 .  Citirile giro . 330 pentru latitudinea de 50 , tabelele arata o eroare de viteza de -2,1. Cursul (Drumul adevarat) este deci 327,9


       La o viteza a navei de 20 de noduri, citirile giro.135 . Tabelele arata pentru latitudinea de 50 o eroare de viteza de +1,4 . Drumul adevarat este, deci, 136,4


       La o viteza a navei de15 noduri si un Da =240 , la  latitudinea de 50 , relevmenul la un obiect este 90,5 . Tabelele arata o eroare de +0,7 . Drumul adevarat este de 240,7 , iar relevmentul advarat este 91,2


       Drumul adevarat luat din harta este de 30 . Se naviga cu o viteza de 30 noduri la latitudinea de 55 . Eroarea indicata de tabele este -2,9 . Va fi aplicata o inversare de semn +2.9 . Drumul giro corectat este 32.9


Regula degetului mare:

                -De la FALS la ADEVĂRAT, semnul este ADEVĂRAT;

                -De la FALS la ADVĂRAT, semnul este FALS;

"ADEVĂRAT" înseamna Drum adevarat sau Relevment adevarat pe harta;     

                "FALS" înseamna Drum giro sau Relevment giro;3. INFORMAŢII sI INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE


                3.1 SPECIFICAŢII DE ÎNTREŢINERE

                                Toate operatiunile principale trebuie sustinuute exclusiv de o statie de deservire autorizata exclusiv de C. PLATH.


                                                3.1.1 ÎNTREŢINERI ANUALE

                                Fabricantul recomanda ca în interval de 12 luni girocamera sa fie deschisa si suprafata ei interioara si girosfera sa fie curatate si sa fie reînoit mercurul.


                                                3.1.2 ÎNTREŢINERI LA PERIOADE DE 5 ANI

                                La perioade de maxim 5 ani girosfera trbuie reînoita iar întretinerea trebuie facuta conform specificatiilor din 3.1.1. Dupa ce aceasta întretinere a fost facuta trbuie verificata functionarea sistemului gircompas.
                3.2 SISTEMUL DE ALARMĂ


                                3.2.1 CODUL ALARMELOR GIRO VIZUALE sI SONORE

                                                Un semnal Morse indica o posibila sursa de defectiune a sistemului girocompas. Daca exista câteva defectiuni în acest inteval de timp semnalele vor fi date secvential. Soneria si iluminatul sunt sincronizate. În cazul unei alarme, soneria si lumina se vor activa. Soneria poate fi oprita apasând butonul de lumina.

                Durata unui semnal scurt: 0.1 sec. ;

                Durata unui semnal lung: 0,3 sec. ;

                Pauza dintre tonuri: 0,2 sec. ;

                Pauza dintre semnale: minim 0.6 sec. ;


Tabel al codurilor de alarma:

COD MROSE
SURSA
RESETARE
Ton constant
Caderea alimentarii giro
Alimentarea giro O.K.
H (. . . .)
Resetarea controlului(regulatorului).
Automat dupa o singura operatie.
Z( _ _ . .)
Computerul în modul TEST sau coborârea întrerupatorului"Sincronizare externa" închis.
Computerul în modul de urmarire.
I( . . )
Eroarea interna RAM
( testata la resetare dupa o lunga perioada de nealimentare).
RAM O.K.
X( _ . . _ )
Eroare externa RAM
(testata la resetare dupa o lunga perioada de nealimentare).
RAM O.K.
P( . . _ _ )
Eroarea sumatorului PROM

(testat continu).

Sumator corector.
S( . . . )
Erosrea de drum la o bariera luminoasa de 2.
Sincronizare.
R( ._ . )
Eroare de drum la o bariera luminoasa de 360
Sincronizare.
L( . _ . . )
Caderea la o bariera luminoasa de 2
Bariera luminoasa de 2 O.K.
K( _ . _ )
Caderea la o bariera luminoasa de 360
Bariera luminoasa de 360 O.K.
W( . _ _ )
Alarma de paza.
Automat dupa o singura operatie.
N( _ . )
Drumul nu este sincronizat.
Sincronizare
M( _ _ )
Oprire dupa modul de cadere a alimentarii.
Automat dupa o singura operatie.
B( _ . . . )

Caderea tensiunii capacitive datorita pierderii controlerului

(alarma alimentarii RAM)

Automat dupa osingura operatie

A( . _ )

Caderea A.D.

Conversia A.D.  O.K.

                La resetare dupa caderea alimentarii toate alarmele vor fi conectate. Semnalele de alarma H(resetare), W(alarma de paza), M(alarma alimentarii principale), B(alarma alimentarii RAM), vor reveni dupa o singura setare a controlerului.

                Alarma de paza va fi initiata prin supravegherea externa a microcontrolerului.


                                3.2.2 RELEE DE ALARMĂ

                Releele initiate de alarma externa revin în cazul unuia din urmatoarele cazuri de alarmare:

                                -Caderea alimentarii giro;

                                -Resetarea controlerului;

                                -Operarea în modul test;

                                -Eroarea interna RAM;

                                -Eroarea externa RAM;

                                -Eroarea sumatorului PROM;

                                -Alarma de paza;

                                -Alarma alimentarii principale;

                                -Alarma alimentarii RAM;

                                -Caderea A.D.  ;

                Releele vor fi deconectate din no, daca cauza producerii alarmei a fost eliminata si nici o alarma nu mai este activa, sau daca este apasat butonul alarmei de lumina.
3.3 DEFECŢIUNI

                Pot aparea oricare din urmatoarele probleme:                                ATENŢIE:

                Înainte de a fi înlocuite sigurantele si / sau deconectate conectoarele libere sistemul compas trebuie oprit de la întrerupatorul principal al navei sau cel care îl înlocuieste.

ÎNTREŢINEREA DE CĂTRE PERSONALUL DE SERVICIU


3.5.1 ILUMINAREA INEGALĂ, NEREGULATĂ sI DEFECTUOASĂ A CADRANULUI COMPAS

Interconectarea defectuoasa a panoului de comanda sau a elementelor de iluminare - contactati statia de deservire.


EROAREA PERMANENTĂ ÎN EXCES DE 10 A DRUMULUI AFIsAT

O eroare permanenta mai mare de 10 indica o girosfera defecta, deci contactati statia de deservire.3.5.3 REPARAŢII LA PANOUL DE COMANDĂ

Îndeparteaza carcasa panoului de alimentare si control;

Aduceti întrerupatoarele 1 si 2 înpozitia "ÎNCHIS"; Cadranul compasului se va roti pentru a se aduce litera N la linia de credinta unde va ramâne.

Dezactivati sistemul girocompas;

Îndeparteaza carcasa principala a compasului principal;

Desurubeaza cele 3 suruburi din centrul rozei de 10 fara a le scoate;

Ciocaniti cu atentie în capul acestor suruburi cu o surubelnita pentru a dizloca suportul rozei de 10 de pe axa sa;

Îndeparteaza ambele roze;

Deconecteaza cablul de conexiuni al panoului de alimentare si control de la spatele panoului de comanda;

Deconecteaza cele 4 potentiometre ramase de pe panoul de comanda;

Îndeparteaza cele 7 suruburi ce fixeaza panoul de comanda de cutia compasului;

Reparati defectunile de la panoul de comanda;

Fixeaza panoul cu cele 7 suruburi;

Conecteaza cele 4 potentiometre pe panoul de comanda acordându-le corespunzator;

Conecteaza cablul  panoului de alimentare si control la spatele panoului de comanda;

Alimenteaza sistemul;

Pune roza compasului principal în axa astfel încât litera N sa fie exact pe linia de credinta;

Pune roza compasului de 10 în axa astfel încât  zero sa stea sub litera N;

Strânge cele 3 suruburi din centrul rozei de 10

Fixeaza carcasa superioara a compasului principal în locasul ei;

Aduceti întrerupatoarele 1 si 2 ale panoului de alimentare si control în pouitia DESCHIS;Urmând cu perseverenta aceste instructiuni, sistemul este alimentat acum;

Fixeaza carcasa panoului de alimentare si control.
Document Info


Accesari: 2213
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )