Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A POLITELOR DE ASIGURARE PENTRU RISCUL DE AVARII SI FURT A AUTOVEHICULELOR SI RISCUL DE ACCIDENTE A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SI A ALTOR PERSOANE DIN ACESTEA

Auto
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A POLITELOR DE ASIGURARE PENTRU RISCUL DE AVARII SI FURT A AUTOVEHICULELOR SI RISCUL DE ACCIDENTE A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SI A ALTOR PERSOANE DIN ACESTEA

Prezentam mai jos câteva considerente privind modul de completare a politelor ASIBAN S.A. pentru riscul auto.
O recomandare generala foarte importanta este atentia deosebita cu care trebuiesc evaluate autovehiculele ce se vor asigura, indiferent de clasa de acoperire care se are în vedere.

Evaluarea trebuie sa fie riguroasa, cât mai aproape de valoarea reala. În acest sens se va tine seama de facturile de dobândire a bunurilor asigurate, evaluari si expertize sau valorile comerciale de piata ale autovehiculelor respective, la data incheierii asigurarii .

Asigurarea autovehiculelor la valori ce nu corespund valorilor reale, poate atrage dupa sine o serie de probleme care pot crea nemultumiri ale Asiguratilor prin faptul ca, in cazul unei subasigurari, despagubirea se va plati in functie de proportia existenta la data producerii evenimentului asigurat dintre suma asigurata si valoarea reala a autovehiculului, iar in cazul unei supraasigurari, ASIBAN S.A. raspunde pana la valoarea reala.

In cazul in care asigurarea se incheie la o suma asigurata inferioara valoarii reale a autovehiculului, este obligatoriu ca Asiguratul sa fie atentionat de clauza de proportionalitate a platii despagubirilor in caz de daune partiale.

Valoarea reala a autovehiculelor este valoarea care se obtine prin aplicarea la valoarea din nou de comercializare a scalei de uzura ASIBAN S.A.

Valoarea din nou a autovehiculelor la data asigurarii reprezinta :

a) pentru autovehiculele de productie româneasca:

- valoarea de factura (inclusiv T.V.A. si fara a se tine cont de rabaturile ocazionale oferite de producator), pentru autovehiculele cumparate de nou la data încheierii asigurarii;

- pe baza listelor de preturi (inclusiv T.V.A.) pentru celelalte cazuri.

b) pentru autovehiculele de productie straina:

- pe baza facturilor de cumparare pentru autovehiculele achizitionate de noi de la reprezentantele din România;

- pe baza facturilor de cumparare pentru autovehiculele achizitionate de noi de la reprezentantele din strainatate la care se adauga taxele de import justificate cu documente;

- pe baza cataloagelor de preturi pentru celelalte cazuri.

Pentru autovehiculele comercializate prin sistem leasing valoarea de nou este egala cu pretul CIP la care se adauga T.V.A. aferent sau valoarea DDP (valoarea autoturismului inclusiv toate taxele de import existente la data încheierii asigurarii).

Echipamentele suplimentare se asigura la valorile declarate de Asigurat si acceptate de ASIBAN S.A. sau la valorile de nou din care se scade uzura conform scalei de uzura ASIBAN S.A..

Suma asigurata se stabileste, în functie de optiunea asiguratului, astfel:

a) în lei;

b) în valuta convertibila (USD,EURO).

În cazul în care suma asigurata este impusa de catre un tert (banca, garant etc.), exista posibilitatea încheierii politelor la valoarea declarata de Asigurat, caz în care, la daune partiale, plata despagubirilor se va efectua corespunzator proportiei existente la data evenimentului asigurat dintre suma asigurata si valoarea reala a autovehiculului asigurat.

Scala de uzura ASIBAN S.A. este prezentata in tariful de prime, dar este prezentata si in cele ce urmeaza:

Autovehicule din categoria 1 si 2

Autovehicule din categoria 3

Autovehicule din categ. 4 si 5

Vechimea autovehiculului

% fata de val. din nou

Vechimea autovehiculului

% fata de val. din nou

Vechimea autovehiculului

% fata de val. din nou

 

1 an

1 an

1 an

 

2 ani

2 ani

2 ani

 

3 ani

3 ani

3 ani

 

4 ani

4 ani

4 ani

 

5 ani

5 ani

5 ani

 

6 ani

6 ani

6 ani

 

7 ani

7 ani

7 ani

 

8 ani

8 ani

8 ani

 

9 ani

9 ani

9 ani

 

10 ani

10 ani

10 ani

 

În mod deosebit se recomanda tuturor agentilor si colaboratorilor ASIBAN S.A. sa cunoasca foarte bine Conditiile de asigurare pentru fiecare polita în parte, sa cunoasca diferitele clase de acoperire si riscurile acoperite de fiecare clasa in parte, sa prezinte noutatile politelor ASIBAN S.A., pentru a oferi informatiile necesare, dar si corecte, potentialilor Asigurati.

Politele se vor completa si vinde numai în ordine crescatoare a numerelor. Politele a caror numere au fost sarite sau contin erori de completare, se vor anula si vor fi trimise la Directia Centrala împreuna cu borderoul politelor emise.

ACTIVITATI PRELIMINARE INCHEIERII POLITELOR DE ASIGURARE

Potentialii asigurati vor trebui sa completeze Cererea chestionar de asigurare (Anexa auto nr. 1 ), unde datele cerute de chestionar trebuie sa fie completate de catre acestia, prin semnatura fiind autentificate toate informatiile inscrise.

Persoanele care incheie politele de asigurare vor trebui sa verifice datele inscrise in acest chestionar prin confruntarea cu talonul de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.

Atentie: Dotarile suplimentare, altele decat cele din fabricatia de serie, vor trebui sa fie specificate clar in chestionar, inclusiv marca/tipul si valoarea acestora (valoare declarata), in caz contrar ele nu vor fi supuse asigurarii, deci Asiguratul nu va putea beneficia de despagubiri pentru aceste dotari.

Persoanele care incheie asigurari vor trebui sa efectueze Inspectia de risc (Anexa auto nr. 2), adica autovehiculul pentru care se incheie asigurarea va trebui sa fie inspectat din punct de vedere al aspectului exterior si al dotarilor, in Anexa auto nr.2 fiind mentionate avariile la parti ale caroseriei la data incheierii politei ce se pot obseva (parbriz spart, faruri sparte, capota sau aripi avariate etc.), existenta eventuala a ruginii, a punctelor de coroziune, precum si existenta dotarilor suplimentare mentionate de catre Asigurat in cererea chestionar.

La celelalte rubrici, care contin date tehnice de specialitate, se va completa prin bararea casutei: CORESPUNZATOR/CORESPUNZATOARE.

In cazul in care se asigura un parc de autovehicule apartinand aceluiasi Asigurat, se va completa Anexa la Inspectia de risc (Anexa auto nr. 3), caz in care in Anexa auto nr.2 se vor completa numai: numele Asiguratului, numele celui care a intocmit, data intcmirii, numarul de anexe si semnatura Asiguratului.

IMPORTANT: trebuie sa se faca identificarea seriei de sasiu (numarul de identificare) a autovehiculului (vezi Anexa auto nr. 12 - coduri VIN); la autoturismele second-hand este obligatorie fotografierea tuturor cheilor originale (o singura poza cu toate)Se vor face poze la toate autovehiculele a caror suma asigurata depaseste valoarea de 15.000 euro. (o diagonala fata, o diagonala spate, compartiment motor, nr. de identificare si una de pe bancheta din spate, dupa ce motorul e pornit, pentru evidentierea echipamentelor din bord, a kilometrajului si a eventualelor defectiuni ce sunt explicitate pe afisajul de control); se va verifica functionarea aparaturii audio, video, unde e cazul.

MODUL DE COMPLETARE A POLITELOR DE ASIGURARE

(vezi Anexa auto nr. 4)

Campul 0. CALITATE ASIGURAT / NUME INTERMEDIAR

Se completeaza, daca e cazul, calitatea Asiguratului (angajat ASIBAN sau angajat sot/sotie la bancile actionare ale ASIBAN) sau numele intermediarului politei (numele brokerului).

Campul 1. Emisa de Sucursala/AgenTia

Se completeaza cu propriile denumiri si coduri folosite de fiecare sucursala, filiala sau mandatar (broker sau agent de asigurare), conform codificarii anexate.

Campul 2. Jud./Sector

Pentru Judet se va folosi codificarea auto, iar pentru Sector, numarul acestuia ( Ex: pentru Bucuresti, sectorul 6, BU sect.6 ) .

Campul 3. Nr. A* XXXXXX

Campul reprezinta numarul politei de asigurare

Campul 4. Înlocuieste / ReInNoieste poliTa nr....

Se completeaza cu numarul politei care a fost înlocuita, sau pe care polita prezenta o reinnoieste.

Campul 5. ASIGURAT/CONTRACTANT

În chenarul care cuprinde datele de identificare ale Asiguratului/Contractantului se vor completa:

A. Daca Asiguratul este B. Daca Asiguratul este persoana juridica persoana fizica

- Asiguratul denumirea completa numele si prenumele

a persoanei juridice Asiguratului

- Cod fiscal /BI codul fiscal seria si numarul

buletinului de identitate

- Sediul legal adresa exacta a domiciliul stabil
persoanei juridice din certificatul

de inmatriculare 

- Localitatea  localitatea de resedinta localitatea de resedinta

a Asiguratului a Asiguratului

Campul 6. Descrierea autovehiculului

În chenarul care cuprinde datele de identificare ale autovehiculului se vor completa toate câmpurile, acordându-se în mod special atentie exactitatii datelor rubricilor: nr. înmatriculare, serie sasiu.

Datele respective se gasesc in cartea de identitate a vehiculului si/sau in talonul de inmatriculare al autovehiculului.

La rubrica Felul: se va completa clasa autovehiculului si anume: autoturism, autoturism de teren, autobuz, autocar, autocamion, autospeciala, tractor rutier etc.

In chenarul FELUL ASIGURARII/VALUTA/SUMA ASIGURATA/COTA DE PRIMA

Campul 7. CLASA DE ACOPERIRE

In campul 7 se va mentiona, obligatoriu, clasa de acoperire, conform tarifului ASIBAN S.A.

Asigurarea se poate incheia la clasa de acoperire pentru care opteaza Asiguratul:


MINI = avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia

ECONOMICA = avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia + clauza de riscuri civile

MEDIANA = avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia si furt pe teritoriul Romaniei

EXTINSa = avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia si furt pe teritoriul Romaniei + clauza de riscuri civile

Nota: Clauza de actualizare a sumei asigurate acopera riscul de crestere a valorii reale a autovehiculului asigurat rezultata din cresterea valorii de comercializare, in cazul autovehiculelor de productie indigena sau cresterea valorii reale a autovehiculului asigurat rezultata din cresterea cursului de referinta al B.N.R., in cazul autovehiculelor de productie straina.

In cazul in care se subscrie si acest risc, Asiguratul va fi acoperit, in cazul producerii unor daune totale, pana la valoarea reala a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.

ATENTIE: In cazul in care polita de asigurare constituie asigurarea gajului pentru credite, asigurarea se incheie la clasa de acoperire MEDIANA (avarii si furt), sau la clasa superioara acesteia: EXTINSA (avarii si furt, cu clauza de riscuri civile).

Recomandare: La incheierea politelor de catre unitati bancare in baza conventiilor de mandat incheiate intre ASIBAN S.A. si acestea, recomandam incheierea acestora la clasa de acoperire MEDIANA, cu plata anticipat si integral a primelor de asigurare.

Campul 8. VALUTA

Se va completa moneda in care s-a stabilit suma asigurata si in care se va face plata primelor de asigurare.

Campul 9. Suma asigurata

Se va folosi valoarea de factura sau valoarea de catalog din nou la care se aplica scala de uzura prezentata mai sus. Consideratii asupra stabilirii sumei asigurate la inceputul acestor instructiuni de completare. O explicitare a datelor din cataloagele des folosite (Schwackeliste si Nutzfahrzeughe) sunt explicitate in Anexa auto nr. 13 si Anexa auto nr. 14. In cazul in care dotarile optionale ale autovehiculelor nu se regasesc in totalitate in aceste cataloage se vor adauga la suma asigurata, asa cum se arata in Anexa auto nr. 15 - Coduri Schwacke.

In cazul in care asigurarea se incheie la o suma asigurata (impusa de valoarea evaluarii gajului) inferioara valorii reale a autovehiculului la rubrica: MENTIUNI SPECIALE se va mentiona: "In cazul daunelor partiale, plata despagubirilor se va efectua corespunzator proportiei existente la data incheierii asigurarii dintre suma asigurata si valoarea reala a autovehiculului asigurat."

Campul 10. Cota de prima

Cota de prima se determina in functie de clasa de acoperire (aleasa de Asigurat, avand in vedere si prevederile speciale de la campul 7) pentru care este valabila asigurarea. Cotele de prima se gasesc în TARIFUL DE PRIME privind asigurarea de avarii a autovehiculelor si alegerea acesteia se face în functie de provenienta autovehiculului, (românesc sau strain), numarul de autovehicule asigurate si de clasa de acoperire.

Foarte important: TARIFUL DE PRIME privind asigurarea de avarii a autovehiculelor reprezinta un tarif de baza, cotele de prima fiind negociabile. Stabilirea exacta a cotelor de prima se va face numai de Directia Centrala ASIBAN S.A., pentru fiecare caz în parte, in functie si de celelalte oferte ale societatilor concurente pe plan local. Daca asigurarea se poate încheia cu o cota de prima cuprinsa in plaja de valori existenta in tarif sau daca intra in competenta sefilor de agentii, nu este necesar avizul Directiei Centrale.

Campul 11. PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se obtine prin aplicarea cotei de prima asupra sumei asigurate.

Campul 12. ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE MONTATE LA AUTOVEHICULE

In acest camp se va trece suma asigurata pentru echipamentele care echipeaza autovehiculul: casetofon, boxe, instalatie climatizare, alarma electronica, ABS, airbag, tetiere, trapa, inchidere centralizata usi etc, cu care autovehiculul respectiv nu este dotat in productia de serie, sau care nu este trecut in factura de achizitie; suma asigurata va fi defalcata pe fiecare element in parte pentru ca, in caz de dauna, sa se poata aprecia intinderea pagubei. Defalcarea sumei asigurate pe elemente se va face la rubrica MENTIUNI SPECIALE sau prin atasarea unui SUPLIMENT DE PRECIZARE la polita de asigurare.

Campul 13. Cota de prima

Cota de prima pentru echipamente suplimentare montate din fabricatie este aceeasi ca si cea pentru autovehiculul in sine (Anexa nr. 5), pentru cele montate ulterior, vezi Anexa auto nr. 6.

Campul 14. PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se obtine prin aplicarea cotei de prima asupra sumei asigurate a echipamentelor suplimentare cuprinse in asigurare.

Campul 15. INVALIDITATE PERMANENTA TOTALA

Se inscrie la rubrica respectiva suma asigurata pentru cazurile de invaliditate permanenta totala pentru care opteaza Asiguratul, din plaja de valori din TARIFUL PRIVIND ASIGURAREA DE ACCIDENTE A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SI A ALTOR PERSOANE AFLATE IN ACESTEA (Anexa auto nr. 7).

Campul 16. DECES

Se inscrie la rubrica respectiva suma asigurata pentru cazurile de deces corespunzatoare celei alese pentru cazurile de invaliditate permanenta totala, din TARIFUL PRIVIND ASIGURAREA DE ACCIDENTE A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SI A ALTOR PERSOANE AFLATE IN ACESTEA.

Campul 17. CHELTUIELI MEDICALE

Se inscrie la rubrica respectiva suma asigurata pentru cazurile de cheltuieli medicale, pentru care opteaza Asiguratul, corespunzatoare celei alese pentru cazurile de invaliditate permanenta totala, din plaja de valori din TARIFUL PRIVIND ASIGURAREA DE ACCIDENTE A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SI A ALTOR PERSOANE AFLATE IN ACESTEA.

Campul 18. PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare este stabilita de TARIFUL DE PRIME PRIVIND ASIGURAREA DE ACCIDENTE A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SI A ALTOR PERSOANE AFLATE IN ACESTEA, in functie de sumele asigurate pentru care opteaza Asiguratul.

ATENTIE 1. Prima de asigurare mentionata in tabel este corespunzatoare unui loc din autovehicul, deci aceasta se va multiplica cu numarul de locuri trecut in Talonul de inmatriculare.

2. Aceasta forma de asigurare trebuie promovata, pe cat posibil, pentru toate contractele, avand in vedere tariful foarte competitiv fata de celelalte societati de asigurare din Romania si introducerea acoperirii riscului de cheltuieli medicale, in premiera, pe piata romaneasca.

Campul 19. TOTAL PRIME DE ASIGURARE

Se va mentiona suma totala a primelor de asigurare, obtinuta prin aditionarea primelor de asigurare pentru toate formele de asigurare contractate.

Campul 20. FRANSIZA

Se va mentiona fransiza deductibila (partea din paguba care ramane in sarcina Asiguratului, de fiecare eveniment asigurat) acceptata de Asigurat, acceptarea fransizei conducand la scaderea primei de asigurare, conform TARIFULUI DE PRIME , pct. j, privind asigurarea de avarii a autovehiculelor.

Campul 21. ASIGURAREA SE INCHEIE PE TIMP DE

Se va mentiona perioada de asigurare: 1 an sau 6 luni, conform conditiilor de asigurare, dar si functie de perioda de rambursare a creditului. Pentru o perioada de acoperire de 6 luni, prima reprezinta 60% din cea corespunzatoare unui an de asigurare.

Campul 22. PERIOADA DE VALABILITATE: INCEPAND DE LA

Se va mentiona data de incepere a valabilitatii politei de asigurare, avand in vedere ca ASIBAN S.A. ia asupra sa riscul producerii evenimentului asigurat începând de la data fixata în polita, dar în nici un caz înainte de orele 24.00 ale zilei în care s-a platit prima, data încetarii contractului ramânând neschimbata.

EXEMPLU: Polita de asigurare se incheie in data de 18.03.2000, data la care se efectueaza si plata primei de asigurare de catre Asigurat. Data care se va inscrie in contract ca data de incepere a valabilitatii va fi de 19.03.2000 orele 00.00.

ATENTIE Asigurarea nu este considerata încheiata, chiar când contractul a fost emis, în cazul în care nu a fost platita prima anuala sau prima prima.

Campul 23. PERIOADA DE VALABILITATE: PANA LA

Se va mentiona data de incetare a valabilitatii politei de asigurare.

EXEMPLU: Pentru polita de asigurare incheiata in data de 18.03.2000, data care se va inscrie in contract ca data de incetare a valabilitatii va fi de 18.03.2001 orele 24.00.

Campul 24. MODALITATEA DE PLATA A PRIMEI DE ASIGURARE

Se va bara casuta corespunzatoare modalitatii in care se face plata primei de asigurare: integral, in rate: semestriale sau trimestriale (aceste trei modalitati fiind si singurele acceptate), dar preferabil este ca prima de asigurare sa fie achitata anticipat si integral.

Campul 25. PRIMA DE ASIGURARE INCASATA

Se va mentiona suma incasata de la Asigurat in contul asumarii riscului de catre ASIBAN S.A.

Campul 26. DATA INCASARII PRIMEI DE ASIGURARE

Se va mentiona data la care s-a efectuat incasarea primei de asigurare, in cazul incasarii primei in numerar, sau data transferului bancar in cazul platii primei in alte forme de plata.

ATENTIE Valabilitatea acoperirii conferite de polita ASIBAN S.A. incepe din data aparitiei in extrasul de cont al ASIBAN S.A. a sumei corespunzatoare primei de asigurare stabilite pentru polita in cauza sau prin dovedirea cu OP a efectuarii platii.

Campul 27. MOD DE PLATA A PRIMEI DE ASIGURARE

Se va mentiona, in scris, modul de plata al primei de asigurare: numerar, fila CEC sau O.P.

Campul 28. NUMARUL DOCUMENTULUI DE PLATA

Se va mentiona numarul documentului de plata, in cazul incasarii cu fila CEC sau O.P.

Campul 29. DATA DOCUMENTULUI DE PLATA

Se va mentiona data documentului de plata, in cazul incasarii cu fila CEC sau O.P.

Campul 30. SCADENTE RATE

Se vor mentiona datele de scadenta ale ratelor de prima, in cazul stabilirii platii primelor de asigurare in rate.

Campul 31. CESIONARE

Se va mentiona numele persoanei juridice (BCR, BRD, CEC, Filiala...) care beneficiaza de drepturile care decurg din respectivul contract de asigurare.

ATENTIE: În cazul daunelor, dreptul la despagubiri apartine celui caruia i-au fost cedate drepturile ce decurg din respectivul contract de asigurare. In caz de dauna partiala, acestea pot apartine, cu acordul scris al bancii care a acordat creditul, si Asiguratului.

In chenarul rubricii MENTIUNI SPECIALE se vor mentiona eventualele clauze speciale (vezi clauza de proportionalitate), defalcarea sumei asigurate pentru echipamente suplimentare, precum si cursul de schimb (LEI/USD sau LEI/EURO) folosit pentru calculul sumei asigurate.

Campul 32. CONDITII SPECIFICE

La incheierea politelor de asigurare, Asiguratul va primi Conditiile Generale si urmatoarele Conditii Specifice:

MINI = numai Conditiile Generale

ECONOMICA = Conditiile Generale + Conditiile Specifice ( Clauza de riscuri civile)

MEDIANA = Conditiile Generale + Conditiile Specifice ( Asigurarea pentru riscul de furt)

EXTINSA = Conditiile Generale + Conditiile Specifice (Asigurarea pentru riscul de furt + Clauza de riscuri civile)

Se va mentiona la campul respectiv Conditiile Specifice atasate Conditiilor Generale corespunzatore clasei de acoperire pentru care a optat Asiguratul. Acestea vor fi inmanate Asiguratului. Conditiile Specifice care nu fac obiectul contractului, se detaseaza de la contract si se anuleaza prin rupere.Campul 33. DATA EMITERII

Se va completa data emiterii politei de asigurare.

Campul 34. ASIGURAT

Polita de asigurare se semneaza de catre Asigurat, iar in cazul persoanelor juridice se va aplica stampila societatii respective, pe fiecare dintre cele 3 exemplare.

Campul 35. ASIBAN S.A.

Se va completa numele in clar, cu majuscule, a persoanei care incheie polita de asigurare in numele ASIBAN S.A., semnatura acesteia si stampila unitatii emitente.

In cazul in care politele sunt incheiate de persoane fizice sau juridice mandatate de catre ASIBAN S.A. sa incheie polite de asigurare in numele sau, acestea vor fi stampilate in prealabil de catre ASIBAN S.A.

Campul 36. ANEXELE:

Se va mentiona obigatoriu: "Inspectia de risc si Cererea chestionar"si, in functie de caz, "Specificatie" si sau "Supliment de precizare"

ATENTIE:

1. In cazul asigurarii unor parcuri de autovehicule se va completa o anexa la contractul de asigurare cuprinzand lista cu autovehiculele asigurate, cu datele de identificare pentru fiecare in parte (aceasta specificaTie este prezentata in (Anexa auto nr. 8, 9 10), stampilata de unitatea emitenta, pe polita de asigurare completandu-se toate campurile, mai putin: descrierea autovehiculului (6) si cota de prima (10, 13), la completarea campurilor: suma asigurata (9, 12, 15, 16, 17) si prima de asigurare (11, 14 si eventual 18), se vor trece valorile totale.

2. In cazul asigurarii de cupluri autovehicul + remorca/semiremorca, se vor incheia doua contracte de asigurare, unul pentru autovehicul si unul pentru remorca/semiremorca.

3. Orice modificare efectuata pe polita de asigurare, va fi insotita de stampila unitatii emitente. Fac exceptie greselile la completarea numarului de inmatriculare, a seriei sasiului, a clasei de acoperire, a sumei asigurate, a francizei deductibile, a datelor de incepere, de expirare si de emitere a politei, greseli care conduc la anularea politei.

4. Este interzisa orice modificare sau adaugire pe polita de asigurare, ulterioara eliberarii acesteia.

5. Orice modificare sau adaugire a mentiunilor inscrise in polita de asigurare se fac pe baza unui Supliment de precizare, prezentat in Anexa auto nr. 11, supliment in baza caruia, ulterior redactarii politei, se pot aduce acesteia modificari sau adaugiri (de ex: asigurarea se incheie pentru un autovehicul care are numar de circulatie provizoriu; dupa maxim 5 zile de la obtinerea numarului de inmatriculare definitiv, conform conditiilor de asigurare, Asiguratul trebuie sa avizeze obtinerea acestuia unitatii care a emis polita, caz in care se va emite un supliment de precizare in care se va mentiona noul numar de inmatriculare).

6. Toate referirile la campuri din polita de asigurare, se fac la polita prezentata in Anexa auto nr.

CRITERII pentru Incadrarea In TARIFele DE PRIME PRIVIND ASIGURAREA PENTRU RISCUL DE AVARII SI FURT A AUTOVEHICULELOR SI RISCUL DE ACCIDENTE A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SI A ALTOR PERSOANE DIN ACESTEA

Tariful de prima la asigurarea de avarii si furt a autovehiculelor supuse inmatricularii in Romania, este prezentat in anexa auto nr

criteriile de stabilire a cotatiei de prima, in ordinea importantei lor, sunt urmatoarele:

CRITERIUL 1   CATEGORIA AUTOVEHICULULUI

Autovehiculele sunt impartite in 6 categorii, dupa cum urmeaza:

categoria 1. motocicluri ( motociclete, scutere, motorete, mototriciclete ) cu si fara atas;

categoria 2. autoturisme, autoturisme de teren, microbuze avand cel mult 12 locuri;

categoria 3. autobuze, autocare, microbuze având peste 12 locuri, precum si alte autovehicule construite pentru a transporta persoane, inclusiv remorcile trase de acestea;

categoria 4. autofurgonete (autodube), autocamioane, autobasculante, autocisterne, inclusiv autovehicule construite sau echipate pentru diverse destinatii speciale, autotractoare, precum si remorcile trase de acestea;

categoria 5. tractoare rutiere, inclusiv remorcile trase de acestea.

Autovehiculul va fi incadrat in aceste 5 categorii, dupa destinatia acestuia.

CRITERIUL 2  PROVENIENTA AUTOVEHICULULUI

Din punct de vedere al acestui criteriu, autovehiculele se impart in categorii:

a) de productie straina;

b) de productie indigena.

c) autoturisme Daewoo (mai putin Leganza).

CRITERIUL 3 CLASA DE ACOPERIRE

MINI = avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia

ECONOMICA = avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia + clauza de riscuri civile

MEDIANA = avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia si furt pe teritoriul Romaniei

EXTINSA = avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia si furt pe teritoriul Romaniei + clauza de clauza de riscuri civile

Nota: Aceste clase de acoperire se obtin prin addendumuri de CONDITII SPECIFICE la CONDITIILE GENERALE privind asigurarea de avarii a autovehiculelor, dupa cum urmeaza:

MINI = numai Conditiile Generale

ECONOMICA = Conditiile Generale + Conditiile Specifice (clauza de riscuri civile)

MEDIANA = Conditiile Generale + Conditiile Specifice ( Asigurarea pentru riscul de furt)

EXTINSA = Conditiile Generale + Conditiile Specifice (Asigurarea pentru riscul de furt

+ clauza de riscuri civile)

Conditiile Generale acopera cazurile de avarii produse pe teritoriul Romaniei si pe teritoriul Europei si întreg teritoriul Turciei, cu observatia ca cu exceptia Estoniei, Letoniei, Lituaniei, asigurarea nu este valabila pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice.

Conditiile Specifice - Asigurarea pentru riscul de furt, acopera riscul de furt intamplat pe teritoriul Romaniei.

Conditiile Specifice - Clauza de riscuri civile acopera:

a) avariile accidentale suferite de autovehiculele mentionate în polita de asigurare, datorate grevelor, miscarilor civile, mitingurilor spontane, revoltelor si miscarilor civile.

b) incendierea autovehiculelor cuprinse în polita de asigurare datorate grevelor, miscarilor civile, mitingurilor spontane, revoltelor si miscarilor civile.

Asigurarea este valabila numai pe teritoriul Romaniei.

ATENTIE: In cazul in care polita de asigurare constituie asigurarea gajului pentru credite, asigurarea se incheie la clasa de acoperire MEDIANA (avarii si furt), sau la clasa superioara acesteia: EXTINSA (avarii si furt, cu clauza de riscuri civile).

Pentru fiecare categorie de autovehicule si clasele de acoperire ofertate exista un tabel cu tarifele de prima.

NOTA: Pentru stabilirea cotei de prima se va folosi tabelul de prime corespunzator tipului de autovehicul si a clasei de acoperire pentru care a optat Asiguratul.

CRITERIUL 4   CAPACITATEA CILINDRICA

Acest criteriu functioneaza numai pentru categoria 1 de autovehicule (motocicluri: motociclete, scutere, motorete, mototriciclete) si numai pentru cele de productie straina.

CRITERIUL 5   NUMARUL DE AUTOVEHICULE ASIGURATE

Potrivit acestui criteriu, cota de prima este stabilita in functie de numarul de autovehicule asigurate, fiind stabilite 4 grupe:

1 autovehicul asigurat

2 - 5 autovehicule asigurate

6 - 10 autovehicule asigurate

peste 10 autovehicule asigurate

CRITERIUL 6 ANUL DE FABRICATIE

Pentru vehicule (mai putin motociclurile si ATV-urile-vezi Anexa auto nr. 5) tarifele de prima se determina functie de anul de fabricatie.

CRITERIUL 7 PERIOADA DE ASIGURARE

Pentru riscul auto de avarii si furt a autovehiculelor perioada de asigurare este de 6 luni sau 1 an, perioada de 6 luni fiind perioada minima de asigurare; intre 6 luni si 12 luni nu exista perioade intermediare.

Prima de asigurare pentru 6 luni reprezinta 60% din cea corespunzatoare celei pentru 1 an.

CRITERIUL 8 EXISTENTA FRANSIZEI DEDUCTIBILE LA OPTIUNEA ASIGURATULUI

In cazul in care Asiguratul opteaza pentru incheierea politei de asigurare in conditiile stabilirii unei fransize deductibile (partea din dauna care va fi suportata de catre Asigurat), cotatia de prima scade corespunzator valorii acestei fransize, conform pct. j. al tarifului de prime.

EXEMPLE:

1. Asigurarea unui autoturism RENAULT R 11 TX, 5 ani vechime, la clasa de acoperire EXTINSA.

1.1. asigurare pentru 1 an, fara fransiza.

- din Anexa auto nr.5 rezulta o cota de prima anuala de 9,50 %.

1.2. asigurare pentru 6 luni, fara fransiza

- cotatia de prima este de: 9,50 x 60 % = 5,70 %.

1.3. asigurarea pentru 6 luni, cu fransiza de 1 % din suma asigurata

- cotatia de prima este de: 9,50 x 60 % x 95 % = 5,42 %.

2. Asigurarea unui parc de 13 autocamioane ROMAN R19215, la clasa de acoperire ECONOMICA, astfel:

1 buc.-7 ani vechime;

3 buc.-5 ani vechime;

5 buc.-0 ani vechime;

4 buc.-3 ani vechime;

2.1. asigurarea pentru 1 an fara fransiza

- din Anexa auto nr. 5 rezulta cote de prima anuala, pentru un parc cu peste 10 autovehicule, la clasa de acoperire ECONOMICa, astfel:

-pentru 7 ani vechime: 4,00 %;

-pentru 5 ani vechime: 3,40 %;

-pentru 0 ani vechime: 2,35 %;

-pentru 3 ani vechime: 2,80 %;

Cotatia de prima medie anuala(CPMA) se va calcula astfel:

CPMA = (1x 4,00 + 3 x 3,40 + 5 x 2,35 + 4 x 2,80)/ 13 = 2,86 %.

2.2. asigurare pentru 6 luni, fara fransiza

- cotatia de prima este de: 2,86 x 60% = 1,72 %.

2.3. asigurarea pentru 6 luni, cu fransiza de 2% din suma asigurata

- cotatia de prima este de: 2,86 x 60% x 90% =1,55 %.

Cotatiile de prima scrise ingrosat sunt cele care vor fi mentionate in polita de asigurare la rubrica nr. 10, pentru fiecare caz prezentat in parte.

Pentru asigurarea unui parc auto format din mai multe categorii de vehicule cotatia deprima anuala se va determina separat pentru fiecare din aceste categorii ca in exemplul 2 de mai sus.

Tariful de prima la asigurarea de DE ACCIDENTE A CONDUCaTORILOR DE AUTOVEHICULE SI A ALTOR PERSOANE DIN ACESTEA, este prezentat in anexa auto nr.

criteriile de stabilire a cotatiei de prima, in ordinea importantei lor, sunt urmatoarele:

CRITERIUL 1   SUMELE ASIGURATE

Asiguratul poate opta pentru una din grilele de sume asigurate oferite in tarif, prima de asigurare din acesta fiind pentru o persoana, deci va trebui sa fie multiplicat cu numarul de locuri al autovehiculului respectiv mentionat in cartea de identitate a vehiculului sau in talonul de inmatriculare (nu se admite un numar inferior sau superior celui mentionat in unul dintre cele doua documente).

CRITERIUL 2   CATEGORIA AUTOVEHICULULUI

In functie de categoria autovehiculului exista coeficienti de multiplicare a primelor din tabel, care sunt pentru categoria autoturismelor, autoturismelor de teren, sau a microbuzelor avand sub 12 locuri, dupa cum urmeaza:

CATEGORIA AUTOVEHICULULUI

COEFICIENT MULTIPLICARE

Motociclete,motorete, scutere etc., cu sau fara atas

Autobuze, autocare, microbuze avand peste 12 de locuri, precum si alte vehicule construite pentru a transporta persoane.

sub 20 de locuri

20 - 35 locuri36 - 45 locuri

peste 45 de locuri

Autofurgonete, autocamioane, autotractoare, tractoare rutiere etc.

CRITERIUL 3 PERIOADA DE ASIGURARE

Pentru riscul auto de accidente a conducatorilor de autovehicule si a altor persoane din acestea, perioada de asigurare este de 6 luni sau 1 an, identica cu cea pentru riscul de avarii si furt, perioada de 6 luni fiind perioada minima de asigurare.

ATENTIE: Acest tip de asigurare se subscrie doar impreuna cu asigurarea de avarii si furt, deci nu se poate incheia o polita exclusiv numai pentru acest risc.

Prima de asigurare pentru 6 luni reprezinta 60% din cea corespunzatoare celei pentru 1 an, conform pct a. al tarifului de prima.

EXEMPLE:

Asigurarea de accidente pentru un autoturism LOGAN (are 5 locuri in certificatul de inmatriculare),

1.1 asigurare 1 an, la urmatoarele sume asigurate:

invaliditate: 300 euro deces: 150 euro cheltuieli medicale: 10 euro;

- conform tarifului, prima de asigurare este de: 1,20 euro/loc x 5 locuri = 6/ an

1.2 asigurare 6 luni: 6 euro x 60% = 3,60 euro/ 6 luni.

Asigurarea de accidente pentru un autocamion ROMAN R19215 (are 3 locuri in certificatul de inmatriculare),

2.1 asigurare 1 an, la urmatoarele sume asigurate:

invaliditate: 300 euro deces: 150 euro cheltuieli medicale: 10 euro;

- conform tarifului, prima de asigurare este de: 1,20 euro/loc X 3 locuri X 0,60 = 2,16 euro/ an

( autocamionul in cauza face parte din categoria autovehiculelor la care coeficientul de multiplicare este de 0,60).

asigurare 6 luni: 2,16 x 60 % = 1,30 euro.

Pentru asigurarile ce se vor incheia in lei aceste sume se vor transforma in lei la cursul din ziua incheierii politei de asigurare.

INSTRUCTIUNI PENTRU EFECTUAREA RETURULUI DE PRIMA

Returul de prima se va efectua in urmatoarele conditii:

La cererea expresa a Asiguratulului, cerere exprimata in scris ;

Asiguratul sa faca dovada ca este cu ratele la zi;

Baza de calcul pro-rata temporis a cuantumului ratelor de prima în cazul denuntarii sau rezilierii contracrului de asigurare la care este îndreptatit Asiguratorul si respectiv Asiguratul, o reprezinta aplicarea coeficientului de 1/12 din nivelul primei anuale, fiecare luna de asigurare începuta fiind considerata luna întreaga (se va calcula si semna la nivel de unitati teritoriale ASIBAN S.A.);

Data avizarii o constituie data cererii Asiguratului;

La politele incheiate in valuta si platite in lei, calculul de retur se va efectua in valuta si se va transforma in lei la data efectuarii efective returului;

Pentru politele comisionate, comisionul se va recupera de la agent, broker, banca, etc.

ATENTIE !

Asiguratorul nu va efectua retur de prima în cazul politelor pentru care a efectuat sau va efectua despagubiri din riscuri asigurate (confor punctului 11.6 din conditiile generale).


SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE

ASIBAN S.A.

ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR

CLASE DE ACOPERIRE

In baza: n CONDITIILOR GENERALE, privind asigurarea de avarii a autovehiculelor,

n CONDITIILOR SPECIFICE, privind asigurarea pentru riscul de furt,

n CONDITIILOR SPECIFICE, privind clauza de riscuri civile,

se definesc urmatoarele clase de acoperire la subscrierea riscurilor de avarii si furt la autovehicule:

RISCURI ACOPERITE

CLASA DE ACOPERIRE

MINI

ECONOMICA

MEDIANA

EXTINSA

AVARII PE TERITORIUL ROMINIEI SI IN AFARA ACESTUIA

n

n

n

n

FURT PE TERITORIUL ROMINIEI

n

n

CLAUZA DE RISCURI CIVILE

n

n


Document Info


Accesari: 5393
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )