Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadInstrcutiunile de modificare a Ghidului Solicitantului

diverse
ALTE DOCUMENTE

Aprecieri subiective asupra site-ului sentimente.ro
Vizita la Muzeul National din Tokyo
ACQ-ACT
Dragi parinti,
ADEVERINTA MEDICALA
ADEVERINȚA FACULTATE
Efectul Doppler
Connex, desfiintat de Protectia Consumatorilor
proverb
Revolutia neoconservatoare

Instrcutiunile de modificare a Ghidului Solicitantului

Nr. crtReferinta document

Text in procedura aprobata

Text completat / modificat

Subcapitol 2.1.4, Cheltuieli eligibile, Pct. 2

Pentru Masura 1.1

Sa fie efectiv realizate pe perioada executiei proiectului si sa respecte prevederile din Contractul de finantare semnat cu Autoritatea Contractanta, cu exceptia studiilor de fezabilitate si a studiilor conexe (studii tehnice, economice, plan de afaceri, avize, autorizatii, acorduri, taxe legale aferente acestora) a caror cheltuiala poate fi facuta înainte de semnarea contractului de finantare dar dupa emiterea Deciziei Comisiei Europene prin care se va acorda managementul fondurilor SAPARD pentru România.

Sa fie efectiv realizate pe perioada executiei proiectului cu exceptia Studiilor de Fezabilitate si a studiilor in legatura cu acestea (respectiv studiile cerute prin avizele eliberate de organismele administrative competente, proiectul tehnic, avize, autorizatii, acorduri, taxe legale aferente acestora, planul de afaceri), a caror plata poate 14314l118o fi facuta de catre beneficiar înainte de semnarea contractului de finantare dar numai dupa data de 12 decembrie 2000. In toate cazurile, pentru ca o cheltuiala sa fie eligibila trebuie respectate prevederile contractului de finantare (inclusiv Instructiunile de achizitii pentru beneficiarii privati - vezi Anexa 4 la Contractul de finantare).

Subcapitol 2.1.4, Cheltuieli eligibile, Pct. 2

Pentru Masura 2.1

Sa fie efectiv realizate pe perioada executiei proiectului si sa respecte prevederile din Contractul de finantare semnat cu Autoritatea Contractanta (cu exceptia Studiilor de Fezabilitate, a caror cheltuiala în limita procentului aprobat pe masura poate fi facuta înainte, de semnarea contractului de finantare dar dupa emiterea Deciziei Comisiei Europene prin care se va acorda managementul fondurilor SAPARD pentru România);

Sa fie efectiv realizate pe perioada executiei proiectului, cu exceptia Studiilor de Fezabilitate si a studiilor in legatura cu acestea (respectiv studiile cerute prin avizele eliberate de organismele administrative competente, proiectul tehnic, avize, autorizatii, acorduri, taxe legale aferente acestora) a caror plata poate fi facuta de catre beneficiar înainte de semnarea contractului de finantare dar numai dupa data de 12 decembrie 2000. In toate cazurile, pentru ca o cheltuiala sa fie eligibila trebuie respectate prevederile din contractul de finantare (inclusiv Manualul de Instructiuni pentru Contractele de Achizitii Publice de Servicii, Bunuri si Lucrari, G3 - ACP).

Contractul de finantare

Anexa I Prevederi generale, Art 2(2)

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

Dupa încheierea proiectului în cel mult 30 de zile, beneficiarul este obligat sa prezinte raportul final de executie, însotit de procesul verbal de receptie a lucrarilor.

Contractul de finantare

Anexa I -Prevederi generale, Art 3(3)

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

In maximum 7  luni de la semnarea contractului cu Agentia Sapard, beneficiarul public

In maximum 8  luni de la semnarea contractului cu Agentia Sapard,beneficiarul public

Contractul de finantare

Anexa II - Panou cu informatii privind participarea UE

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

 

PANOU CU INFORMATII PRIVIND PARTICIPAREA UE

________________________________

-

______________________________

Textul PANOULUI va fi afisat pe obiectivele de investitii la loc vizibil si va fi mentinut în timpul lucrarilor si cel putin 5 ani dupa finalizarea executarii proiectului.

_____________________________

Elementele de informare afisate pe panou vor fi urmatoarele :

·         Logo-ul ,,Uniunii Europene ''împreuna cu textul ,,Uniunea Europeana"si ,,proiect finantat prin SAPARD"

·         Logo-ul ,,Autoritatii contractante" beneficiar public sau privat

·         Valoarea proiectului si termenul final de executie

·         Textul va fi scris în Arial

Panou pentru afisare temporara si placi pentru amplasare permanenta cu informatii privind participarea UE

__________________________________

PANOU PENTRU AFISARE TEMPORARA

__________________________________

Textul panoului de publicitate privind cofinantarea proiectelor cu participarea Uniunii Europene va fi afisat in apropierea investitiilor si  la loc vizibil  Contractorul va identifica cele mai potrivite amplasamente (în conditii de vizibilitate si reglementari de circulatie existente în România). Panoul va fi afisat pe perioada implementarii proiectului si inca 6 luni.   

__________________________________

 Elementele de informare afisate pe panou vor fi urmatoarele:

·         Titlul proiectului

·         Sigla Uniunii Europene împreuna cu  textul: "Uniunea Europeana"si ,,proiect finantat prin programul SAPARD"

·         Sigla Autoritatii contractante si sigla contractorului

·         Valoarea proiectului si termenul de punere in functiune

  • Textul va fi scris în Arial
Exemplu :

Sigla UE

UNIUNEA EUROPEANA

PROGRAM FINANTAT PRIN PROGRAMUL SAPARD

   Sigla ROMAN

     IA

OBIEC

TIV :

Fabrica de prelucrare lapte

VALOARE :

EURO

PROGRAMUL

SAPARD

TERMEN:

Septembrie 2001

    ________________________________

Inscriptia va contine Logo-ul Uniunii Europene, Logo-ul Autoritatii Contractante care implementeaza proiectul si un text care sa reflecte contributia Uniunii Europene, cum ar fi ,,cladirea în care se afla aceasta scoala a fost consolidata cu spijinul Uniunii Europene"precum si anul în care a fost realizata lucrarea.Dimensiunea panoului va corespunde cu dimensiunile investitiei, respectiv 2,5m x 0,8m pentru spatii de pâna la 100 persoane si 4,0 m x 1,2 m pentru spatii mai mari sau exterioare.

Exemplu :

UNIUNEA EUROPEANA

Sigla

Proiect finantat prin Programul SAPARD

Beneficiar

ROMANIA

     Sigla

OBIECTIV

Fabrica de prelucrare lapte

VALOARE

.EURO

TERMEN DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Septembrie 2003

PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ

__________________________________

Elementele de informare afisate pe placute vor fi urmatoarele

  • Sigla Uniunii Europene
  • Sigla Autoritatii contractante
  • Text care sa reflecte contributia Uniunii Europene (Ex: Aceasta fabrica a fost realizata cu spijinul Uniunii Europene)
  • Anul realizarii investitiei
  • Textul va fi scris cu fontul Arial

Exemplu :

UNIUNEA                                           EUROPEANA                    AUTORITATEA

                                         CONTRACTANTA   

  Sigla                                         Sigla

FABRICA DE LAPTE REALIZATA CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE

FABRICA DE LAPTE realizata in 2003

Contractul de finantare

Contract-cadru art.1(2)

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

1(2) Cererea de finantare depusa de

beneficiar devine    Anexa V la prezentul

Contract in urma verificarilor

modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare -selectare. 

Bugetul din cererea de finantare va fi bugetul final al proiectuluui, rezultat in urma verificarii cererii de finantare.

Cererea de finantare depusa de beneficiar, in forma rezultata in urma verificarilor, cu eventualele modificari si completari, efectuate in cadrul procedurii de evaluare - selectare devine obligatorie pentru beneficiar. Bugetul indicativ din cererea de finantare va fi bugetul final al proiectului rezultat in  urma verificarii cererii de finantare si devine Anexa III la prezentul Contract.

Contractul de finantare

Contract-cadru art.2(2)

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

Termenul limita de excutie pâna la care proiectul selectate în cadrul licitatiei de proiecte M1.1/M2.1  n/a- D trebuie finalizat este 30 septembrie 2003
Termenul limita de executie pâna la care proiectul selectate în cadrul licitatiei de proiecte M1.1/M2.1 n/a- D trebuie finalizat este.........

Contractul de finantare

Contract-cadru art.4(2)

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

................respectiv in Instructiuni de plata, Anexa III la prezentul contract

................respectiv în Instructiuni de plata, Anexa V la prezentul contract

Contractul de finantare

Contract-cadru art.6

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

6 (1)   Urmatoarele documente sunt

anexate la prezentul Contract si sunt parte integranta a acestuia:

Anexa I :  Prevederi Generale

Anexa II: Panouri cu informatii privind participarea U.E

Anexa III:Instructiuni de plata

Anexa IV:Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii privati - M1.1/Manual de proceduri pentru achizitiile publice de servicii, bunuri, lucrari.-M2.1

Anexa V:Cererea de finantare(copie dupa

formularul Cererii de finantare modificata

si dupa bugetul final al proiectului, rezultat

in urma verificarii cererii de finantare.)

6 (2)     În cazul aparitiei unui conflict între prevederile Anexelor si ale Contractului cadru, primeaza prevederile Contractului cadru.

6 (1)   Urmatoarele documente sunt

anexate la prezentul Contract si sunt

parte integranta a acestuia, avand

aceeasi forta juridica

Anexa I:Prevederi Generale

Anexa II : Panouri cu afisare

temporara si placi cu amplasare

permanenta cu informatii privind

participarea U.E

Anexa III  Bugetul indicativ si

Planul financiar

Anexa IV  Instructiuni de achizitii

pentru beneficiarii privati- M1.1/Manual de proceduri pentru achizitiile publice de servicii, bunuri, lucrari.-M2.1

Anexa V Instructiuni de plata

Contractul de finantare

Anexa I Prevederi generale, Art.1

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

1(1)Achizitiile realizate de organismele private, trebuie sa fie originare din Uniunea Europeana, sau tarile beneficiare ale programului SAPARD (Republica Bulgaria, Republica Cehia, Republica Estonia, Republica Ungaria, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Polonia, România, Republica Slovacia si Republica Slovenia) si vor consta din:

1(1) Achizitiile realizate de organismele private, trebuie sa fie originare din tarile precizate in Acordul Multianual de Finantare, cu modificarile  si  completarile ulterioare si vor consta din:

Contractul de finantare

Anexa I Prevederi generale Art.10

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

10(1)...cu înstiintarea prealabila a Autoritatii Contractante.

10(1)...cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante.

Contractul de finantare

Anexa I Prevederi generale Art.12

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

Articolul 12 - Perioada de executie a Contractului               

Articolul 12 - Modificarea  duratei de executie a Contractului               

Contractul de finantare

Anexa I Prevederi generale Art.17

Pentru Masura 1.1 si Masura 2.1

17(2)...Autoritatea Contractanta va aplica prevederile O.G nr. 11/1996 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la executarea silita a creantelor bugetare.

17(2).....Autoritatea Contractanta va aplica prevederile legislatiei nationale in vigoare cu privire la executarea silita a creantelor bugetare.

Ghidul Solicitantului, sectiunea 1.3, pag 6

-

Se adauga un rând in tabelul cu alocarile financiare   submasura "Plante textile".

Ghidul Solicitantului, sectiunea 1.3, pag 6

-Introducerea submasurii plante textile la sectiunea "Valoare totala eligibila a proiectelor"

Ghidul Solicitantului, sectiunea 2.1.3, pag 7

-

Introducerea submasurii plante textile la sectiunea "Sectoare de investitii"

Ghidul Solicitantului, sectiunea 2.2.1, Documente justificative, pag 9-10

-

Modificarea punctelor 6.4, 6.12, 6.15

Ghidul Solicitantului, Anexa 2, pag 17-18

-

Introducerea submasurii plante textile la sectiunea "Cheltuieli eligibile" generale si specifice

Ghidul Solicitantului, Anexa 2, pag 17

Constructia ( in cadrul unitatilor de procesare si marketing) si/sau modernizarea cladirilor,  achizitionarea si retehnologizarea echipamentelor si instalatiilor pentru depozitarea si procesarea sfeclei de zahar;

Introducerea cuvântului "existente" la submasura zahar la sectiunea "Cheltuieli eligibile" generale, astfel:

 Constructia ( in cadrul unitatilor de procesare si marketing existente) si/sau modernizarea cladirilor,  achizitionarea si retehnologizarea echipamentelor si instalatiilor pentru depozitarea si procesarea sfeclei de zahar;

Ghidul Solicitantului, Anexa 2, pag 17

Constructia ( in cadrul unitatilor de procesare si marketing) si/sau modernizarea cladirilor si echipamentului capacitatilor existente cu noi tehnologii  pentru depozitarea si procesarea semintelor oleaginoase fara cresterea capacitatilor existente (uscare, calibrare, curatire, conditionare, conservare prin frig, extractie, rafinare), inclusiv seminte de floarea soarelui, ;

 

Introducerea cuvantului "existente"la submasurii seminte oleaginoase la sectiunea "Cheltuieli eligibile" generale, astfel:  Constructia ( in cadrul unitatilor de procesare si marketing existente) si/sau modernizarea cladirilor si echipamentului capacitatilor existente cu noi tehnologii  pentru depozitarea si procesarea semintelor oleaginoase fara cresterea capacitatilor existente (uscare, calibrare, curatire, conditionare, conservare prin frig, extractie, rafinare), inclusiv seminte de floarea soarelui, ;

Ghidul Solicitantului, Anexa 5, pag 62

-

Inlocuire fisa masura aprobata in Comitetul STAR in data de 9 aprilie

Ghidul Solicitantului ,   punctul 2.1.3 "Durata proiectelor". , pag 6

Data limita pâna la care proiectele selectate în cadrul licitatiei de proiecte M1.1 n/a- D trebuie finalizate este 30 septembrie 2003. Aceasta data reprezinta data limita pâna la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata considerata acceptabila de catre Agentia SAPARD.

Investitiile facute prin proiect trebuie sa se deruleze in maxim doi ani de la data semnarii contractelor de finantare in functie de complexitatea proiectelor.

Ghidul Solicitantului, punctul 2, pag 6,

Mxy-n/a - D: unde n este numarul de ordine al licitatiei de proiecte n, anul de finantare a si data limita D pentru depunere a cererilor de finantare

Mxy-n/a - D: (unde n este  numarul de ordine al sesiunii de cereri de proiecte n, anul de finantare a si data limita D pentru depunere a cererilor de finantare)

Ghidul Solicitantului, pct 2.1, Conditii de finantare, pag 6

Cele doua proiecte pot avea valoarea cumulata a fondurilor SAPARD (finantarea Uniunii Europene + bugetul national) de 2 milioane Euro, iar valoarea maxima totala eligibila  (finantare SAPARD + co-finantare privata) pentru fiecare proiect poate fi de 2 milioane Euro.

Valoarea totala eligibila a celor doua poiecte depuse de un beneficiar in cadrul acestei masuri este de 2.000.000 (finantare SAPARD + co-finantare privata)  pentru intreaga perioada de implementare a Programului.

Ghidul Solicitantului , pct 2.1, Conditii de finantare, pag 6

Beneficiarul poate solicita o alta asistenta financiara pentru un nou proiect in cadrul masurii 1.1 sau in cadrul altei masuri finantate prin Programul SAPARD numai dupa încheierea proiectului precedent (data ultimei plati efectuata de catre Agentia SAPARD).

Un beneficiar poate solicita o alta asistenta financiara pentru un nou proiect in cadrul masurii 1.1 numai dupa încheierea proiectului precedent (data ultimei plati efectuata de catre Agentia SAPARD). De asemenea, un beneficiar poate solicita finantare SAPARD  pentru doua proiecte in cadrul a doua masuri diferite in limitele maxime mentionate in cadrul fiecarei masuri.
Document Info


Accesari: 1320
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )