Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadAnaliza economico-financiara 1 Anul III MFC

economie
ALTE DOCUMENTE

STUDIUL PIETEI
Domeniul public
Ambalarea si implicatiile ei economice
LISTĂ DE VERIFICARE SMSSM, CONFORM OHSAS 18001
FINANTAREA PRESTATIILOR DE ASISTENTA -SOCIALA DE CARE BENEFICIAZA PERSOANELE CU HANDICAP
POLITICA COMERCIALA COMUNA:
Macroeconomie
Analiza costurilor intreprinderii SC Alfar SA
Proiect Merchandising - Totul pentru TINE
Activitatea financiara a agentilor economici

Analiza economico-financiara 1                                                                                   Anul III MFC

FALS- Indicele corelatiei dintre cresterea salariului mediu si cresterea productivitatii  muncii este mai mare decat 1.

- Analiza calitatii la nivel de firma se efectueaza cu ajutorul pretului mediu de vanzare.

- Pentru dimensionarea activitatii de productie a intreprinderii se utilizeaza indicatorii: profitul, rentabilitatea economica, rentabilitatea resurselor consumate,rentabilitatea comerciala si rentabilitatea financiara.

- Productia exercitiului este formata din valoarea produselor destinate livrarii.

ALEGERE

1) Cifra de afaceri reprezinta:

- suma totala a veniturilor din vanzarea marfurilor si produselor intr-o perioada determinata;

2) Valoarea adaugata se defineste ca fiind: - volumul total de activitate al firmei;

3)       Indicele productiei exercitiului = 104%;

Indicele valorii adaugate = 102%;

Indicele cifrei de afaceri = 106%.

Înseamna ca: - a crescut ponderea consumurilor intermediare si s-a redus stocul de produse finite de la sfarsitul perioadei;

4) Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de "+ 10.000 lei". Aceasta situatie semnifica: - cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mare

5) Pe baza relatiei: valoare adaugata/cifra de afaceri se determina:- gradul de integrare pe verticala;

6) Indicele productiei exercitiului (Qe) = 102%;

Indicele valorii adaugate (Qa) = 105%;

Indicele numarului de personal (Ns) = 98%.

Rezulta:- cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare

(cumpararilor);

.

7) Factorii directi de influenta a cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri in ordinea de analiza sunt: -cifra de afaceri, structura si pretul materialelor;

8) Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri fata de nivelul prevazut este "- 18 lei". Aceasta reprezinta: piata a materiilor prime;- situatie pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut;

9) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mare decat indicele productivitatii muncii. Aceasta reprezinta: - ineficienta utilizarii factorului munca;

10) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mic decat indicele productivitatii muncii. Aceasta inseamna: - sporirea eficientei utilizarii factorului munca.

11) Modelul utilizat in analiza factoriala a cheltuielilor fixe este

Cf=Cf/CA*100=Cf/∑qv*p*1000

reprezentand cheltuielile fixe la 1000 lei cifra de afaceri (unde: qv - cantitatea vanduta; Cf - cheltuieli fixe; p - pretul unitar al produsului). Ordinea de influenta a factorilor este urmatoarea:

- qv; p; Cf;

12) Relatia T1(Wh1-Wh0)*V0 in care: T reprezinta timpul total de munca; h W - productivitatea medie orara; va - valoarea adaugata ce revine la 1 leu productie, semnifica:

- influenta variatiei productivitatii medii orare asupra valorii adaugate;

.

13) Relatia: Ns1-t1 = Wh1-Who, in care: S N reprezinta numarul mediu de

salariati; t - timpul de munca mediu pe salariat; h W - productivitatea medie anuala a muncii,

semnifica:  -  influenta variatiei productivitatii medii orare a muncii asupra cifrei de afaceri.

14) Pe baza relatiei: ,

Ns1=Qf1/Ns1(CA1/Qf1-CAo-Qfo)

in care: S N reprezinta numarul mediu de salariati; Qf - productia marfa fabricata; CA - cifra de afaceri, semnifica: - influenta variatiei productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri.

15) Coeficientul mediu generalizat al calitatii se determina cu relatia:

(unde: gi reprezinta structura productiei fabricate pe produse (sau pe clase de calitate); i K -

coeficientul mediu de calitate pe produs; Ki - coeficientul clasei de calitate "i"; Kei -

coeficientul de echivalenta al clasei de calitate "i"; pi - pretul unitar al produselor din clasa de

calitate "i"). - Kg= ∑giKi/100(k are o liniuta sus )

16) Rata medie de eficienta a cheltuielilor totale sau cheltuielile la 1000 lei venituri

totale se determina cu relatia:

i v - suma veniturilor pe categorii de activitati; gi - structura veniturilor pe categorii de activitati; rci - rata de eficienta a cheltuielilor pe categorii de activitati; _i ce - suma cheltuielilor de exploatare pe categorii de

activitati;                n       n                                 n

                   - Rct=ci /  vi*1000   -  Rct=gi*rci/100

                             i=1   i=1                               i=1

17) Relatia: qv1*c0/∑qv1*p0*1000-∑qv0*c0/qv0*p0*1000

in care: qv reprezinta volumul fizic al productiei vandute pe produse; p - preturile medii de vanzare unitare; c - costurile complete unitare, are urmatoarea semnificatie:

- influenta variatiei structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra

de afaceri;

18) Relatia: qv1*c1/∑qv1*p1*1000-∑q1*cv0/q1*p1 *1000 in care: q reprezinta volumul fizic al productiei vandute pe produse; cv - costurile variabile unitare; p - preturile medii de vanzare unitare, are urmatoarea semnificatie: - influenta variatiei costurilor variabile unitare asupra asupra cheltuielilor variabile

la 1000 lei cifra de afaceri;

19) Analiza factoriala a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare se poate realiza cu ajutorul urmatoarelor modele: (unde: Cfe reprezinta suma cheltuielilor fixe din exploatare; Ve - suma veniturilor din

exploatare; Cf - cheltuieli fixe; CA - cifra de afaceri; ICA - indicele cifrei de afaceri). -

- Cfe 1000=Cfe/Ve*1000               (singurul rasp cu Cfe/Ve)

20) Cifra de afaceri critica se determina cu ajutorul relatiei:  (unde: CV reprezinta cheltuielile variabile; Cf - cheltuielile fixe; V R - rata medie a cheltuielilor variabile). - CAcr=Cf/1-Rv  (sing rasp cu Cf/1-Rv)

21) Riscul de exploatare se poate determina cu ajutorul urmatoarelor relatii de

calcul:

 (unde: CAcr reprezinta cifra de afaceri critica; Qmax - capacitatea de productie in expresie valorica; Cf - cheltuieli fixe; V R - rata medie a cheltuielilor variabile). Alegeti varianta corecta de raspuns:

-  λ=CA1-CAcr           λ= λ/CAcr*100

22) Relatia:

in care: qvi reprezinta volumul fizic al productiei vandute pe produse; Cmi - cheltuielile materiale pe produse; pi - preturile de vanzare pe produse, semnifica: - influenta variatiei cheltuielilor materiale pe produse asupra cheltuielilor materiale

23) Cifra de afaceri critica semnifica:- cifra de afaceri aferenta pragului rentabilitatii;

24) Cifra de afaceri marginala reprezinta:-vanzarile intreprinderii la nivelul capacitatii maxime de productie;

25) Productia marfa fabricata exprima:

1 productia obtinuta si livrata;                                        4 valoarea produselor finite si a productiei in curs de executie;

2 valoarea produselor fabricate,lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru terti;

5 veniturile din operatiunile comerciale curente

3 plusul de valoare rezultat ca urmare a activitatii de productie

26) Influenta modificarii valorii medii adaugate la 1 leu productie asupra valorii adaugate este:

-

27) Influenta modificarii timpului mediu pe un angajat asupra valorii adaugate este:

-

28) Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este:

-

29) Interpretati cazul: indicele productiei exercitiului ( ) e Q I = 106%; indicele fondului total de timp de munca exprimat in ore (IT) = 104%; indicele consumurilor intermediare de la terti (IM) = 109%.

- cresteri ale productivitatii medii orare si ponderii valorii adaugate in productia exercitiului;

;

30) Interpretati cazul:

Indicele productiei marfa fabricata ( ) e Q I = 108%;

Indicele productiei vandute ( ) v Q I = 106%;

Indicele mijloacelor fixe direct productive ( ) F M I _ = 103%

Rezulta:

- scaderea stocului de produse finite si cresterea randamentului mijloacelor fixe direct productive;

31) Interpretati cazul:

Indicele cifrei de afaceri (ICA) = 108%;

Indicele productiei vandute ( ) v Q I = 104%;

Indicele productiei marfa fabricata ( ) f Q I = 106%

Indicele numarului mediu de personal ( ) NS I = 102%

Rezulta:- cresterea ponderii vanzarilor de marfuri, reducerea stocurilor de produse finite si sporirea productivitatii muncii;

32) Ce exprima relatia:  - influenta costului unitar asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;

33) Ce exprima relatia:  

- influenta volumului fizic al productiei vandute asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri.

34) Urmatoarea relatie: t1(sh1 - sh0) unde: t = timpul consumat pe unitate de produs sh = salariul mediu orar

Reflecta:- cresterea cheltuielilor cu salariile;

35) Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri fata de nivelul prevazut este -18 lei. Aceasta reprezinta:

- situatie negativa, datorita modificarii costurilor unitare in functie de oferta de pe piata a materiilor prime;

36) Ce exprima relatia: -influenta volumului productiei asupra costului mediu;

37) Ce exprima corelatia:

Indicele productivitatii medii anuale = 108,5%

Indicele cheltuielilor salariale anuale pe o persoana = 102,4%

Indicele cifrei de afaceri = 1106%

Rezulta:

- cresterea mai rapida a salariilor fata de productivitatea muncii
38) Indicele productiei fizice (cantitati) = 110%

Indicele preturilor materialelor = 98%

Indicele cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs = 101%

Aceasta semnifica:- a crescut cantitatea fabricata si pretul materialelor

39) Factorii directi de influenta ai cheltuielilor materiale la 1000 lei CA in ordinea de analiza sunt: 1 cifra de afaceri structura si pretul materialelor   - structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale la 1 leu CA

40) Interpretati cazul:  IQl = 106%; IQf = 109%; IQv = 105%; IVA = 104%

- se reduc stocurile de productie neterminata si cresc stocurile de produse finite si ponderea consumurilor de la terti;

41) Indicele productiei fizice (cantitati) = 110%

Indicele preturilor materialelor = 98%

Indicele cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs = 101%

Aceasta semnifica:- s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si pretul materialelor;

42) Urmatoarea relatie: t1(sh1 - sh0) unde: t = timpul consumat pe unitate de produs sh = salariul mediu orar

Reflecta:

1 scaderea cheltuielilor cu salariile;                                    4 cresterea cheltuielilor cu salariile;

2 influenta productivitatii muncii asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs;

5 modificarea costului pe unitate de produs.         3 influenta salariului mediu orar asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea pe produs;

43) Interpretati cazul:

Indicele productivitatii medii anuale = 108%

Indicele salariului mediu anual = 103 %

Indicele cheltuielilor cu salariile = 101%

Rezulta: - reducerea numarului de salariati si a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA;

44) Pe baza relatiei:                                                   unde CAi = cifra de afaceri a firmei analizate CAt = vanzarile totale la nivelul pietei intreprinderii se determina:

- cota de piata absoluta (globala);.

45) Influenta modificarii timpului mediu pe un angajat asupra valorii adaugate este:

- 

46) Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este:

- 

47) Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este:

-  

48) Indicele cheltuielilor medii salariale pe angajat este mai mare decat indicele productivitatii muncii anuale pe angajat. Aceasta conduce la:

- reducerea cheltuielilor la 1000 lei CA; 5 scaderea ponderii cheltuielilor cu personalul in cheltuielile de exploatare.

49) Indicele sumei cheltuielilor financiare = 108%

Indicele soldului mediu al activelor circulante = 110 %

Indicele cifrei de afaceri = 113%

Rezulta:

- accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si reducerea cheltuielilor financiare la 1000 lei CA;

50) Influenta structurii asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei CA este de "+10 lei". Aceasta situatie semnifica:

- scaderea ponderii produselor cu valoarea adaugata la 1 leu productie sub media efectiva pe intreprindere;

51) Pe baza relatiei: 100 afaceri de Cifra  adaugata Valoarea × se determina:

- gradul de integrare pe verticala a firmelor cu activitate de productie si comercializare;

52) Pe baza relatiei: 100  adaugata Valoarea personalul cu Cheltuieli × se determina:- ponderea salariilor in cifra de afaceri; 4 ponderea datoriilor salariale in datoriile totale;

53) Care din elementele urmatoare fac parte din cifra de afaceri a unei

intreprinderi: veniturile din vanzarea produselor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor catre terti;

RASPUNS NUMERIC

1) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                                                               - lei -

Nr.crt.             Indicatori                                      P0                                                 P1

1.                Cheltuieli variabile                         80.000                                           82.000

2.                Cifra de afaceri                            130.000                                         142.000

3.                Indicele preturilor de vanzare         -                                                     105%

4.                Indicele costurilor variabile             -                                                     104%

Influenta cheltuielilor variabile pe unitatea de produs asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei

cifra de afaceri este de:        -  +22,21 lei;

2) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                                                              - lei -

Nr.crt.               Indicatori                                  P0                                                   P1

   1.           Numar mediu de personal             150                                                   125

   2.           Productia exercitiului                  20.000                                               24.000

   3.           Cifra de afaceri                           21.000                                               22.500

Influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este de:- +7700 lei;

3) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                                                          - lei -

Nr. crt.             Indicatori                                       P0                                                      P1

   1.              Numar mediu de salariati                460                                                     400

   2.              Numar mediu de ore lucrate         2.200                                                  2.180

   3.              Cifra de afaceri medie orara              40                                                       42

Influenta fondului de timp asupra cifrei de afaceri este de:- -5600 lei;

4) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                                                                    - lei -

Nr. crt.                                          Indicatori                           P0                                   P1

   1.                              Numarul mediu de salariati               250                                  225

   2                             . Productia exercitiului                    40.000                             48.000

   3.                              Cifra de afaceri                             42.000                             45.000

Influenta numarului de salariati asupra cifrei de afaceri este de:  - -4200 lei.

5) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                    - lei -

Nr. crt.                 Indicatori                         P0                  P1

   1.           Numarul mediu de salariati          200               170

   2.           Productia exercitiului               25.190          24.640

   3.           Cifra de afaceri                        24.480          23.276

Influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului asupra cifrei de afaceri este de:- -670 lei;

6) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                    - lei -

Nr. crt.          Indicatori                                                                                           P0                  P1

1.           Productia exercitiului                                                                           83.200             88.000

2.          Fondul total de timp de munca (ore)                                                 2.080.000         2.000.000

3. Valoarea medie adaugata la 1 leu productie a exerctiului (lei)                        0,45                   0,50

Influenta fondului de timp asupra valorii adaugate este de:- -1440 lei;

7) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                                                             - lei -

Nr. crt.                        Indicatori                                                                P0                                P1

   1.                       Productia exercitiului                                                7.776 8.                              400

   2.                       Fondul total de timp de munca (ore)                        432.000                        420.000

   3.                       Valoarea medie adaugata la 1 leu productie(lei)           0,59                              0,60

Influenta productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de:- +495,6 lei;

8) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                                                         - lei -

Nr.crt.                                                                           Indicatori                              P0                  P1

    1.                                                                    Productia exercitiului                 84.000              89.250

    2.                                                                   Consumuuri intermediare           67.200              68.775

Influenta cheltuielilor cu materialele (consum intermediar) la 1 leu productie a exercitiului

asupra valorii adaugate este de:  - + 2625 lei;

9) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                           - lei -

Nr.crt.                     Indicatori                                 P0                    P1
   1.              Cheltuieli materiale                       40.000               46.000

   2.              Cifra de afaceri                           80.000                 94.600

   3.              Indicele preturilor de vanzare           -                       110%

   4.              Indicele costurilor (materiale)           -                        115%

Influenta pretului de vanzare asupra cheltuielilor materiale la 1.000 lei cifra de afaceri este de:  - -42,29 lei;

10) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                       - lei-

Nr.crt.                    Indicatori                    P0                 P1

   1.                  Cifra de afaceri            55.000           58.000

   2.                  Cheltuieli aferente       50.500           52.240

   3.                  Indicele preturilor             -                  110%

   4.                  Indicele costurilor             -                  112%

Influenta structurii asupra cheltuielilor materiale la 1.000 lei cifra de afaceri este de:- - 33,57 lei;

11) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                      - lei-

Nr.crt.                  Indicatori

1                 . Cifra de afaceri din perioada curenta                               60.000

2                 . Cheltuieli aferente cifrei de afaceri                                   52.000

3.                  din care: variabile                                                             35.800

4.                 Cifra de afaceri propusa pentru perioada urmatoare        63.000

Nivelul probabil al cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri este de:  -     - 853,81 lei;

12) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                              - lei -

Nr. crt.                             Indicatori                                   P0                           P1

   1.                           Cheltuieli variabile                        30.000                     35.000

   2.                           Cifra de afaceri                             70.000                     75.000

   3.                           Indicele preturilor de vanzare            -                            105%

   4.                           Indicele costurilor                              -                             102%

Influenta structurii asupra cheltuielilor variabile la 1.000 lei cifra de afaceri este de: - +51,82 lei;

13) Pe baza indicatorilor:

                                                                                                                                        - lei-

Nr. Crt .                              Indicatori                                   P0              P1

  1.                              Cifra de afaceri                              48.000      52.800

  2.                              Cheltuieli aferente                          38.400     42.504

  3.                              Indicele preturilor de vanzare             -            106%

  4.                              Indicele costurilor                               -             107%

Influenta costului asupra cheltuielilor materiale la 1.000 lei cifra de afaceri este de:  -       +52,67 lei;

14) Pe baza indicatorilor:

- lei-

Nr. crt.                                                             Indicatori                                   P0                                P1

   1.                                                               Cifra de afaceri                        70.000                           72.500

   2.                                                               Cheltuieli cu amortizarea         16.250                           19.250

Influenta sumei amortizarii asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1.000 lei cifra de afaceri este de:- +41,38 lei;

15) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.                       Indicatori                                   P0                 P1

   1                        Cifra de afaceri                         10.400           10.264,8

   2                        Productia marfa fabricata         10.000            10.920

   3                        Numarul mediu de personal         250                 260

Influenta modificarii numarului mediu de personal asupra variatiei cifrei de afaceri este de:    - +416,0 lei

16) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.               Indicatori                                                               P0                  P1

   1                 Productia vanduta                                                  050               2.735

   2                 Variatia productiei stocate                                    -150                  +25

   3                 Productia de imobilizari                                         100                    75

   4                 Consumurile exercitiului provenind de la terti     1.350               1.219,05

   5                 Timpul total de munca - ore                                  150                  135

Influenta modificarii timpului total de munca (T) asupra variatiei valorii adaugate este de:

a) -171 lei

b) -173,25 lei

c) -179,55 lei

d) -167,75 lei

e) -165,00 lei

17) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr.crt.     Indicatori                                                         P0                        P1

1           Productia vanduta                                         3.600                      3.500

2           Variatia productiei stocate                              -100                       +150

3            Productia de imobilizari                                   200                         250

4        nderea consumurilor de la terti aferente productiei exercitiului (%) 38 40

Influenta modificarii valorii medii adaugate la 1 leu productie asupra valorii adaugate a firmei

este de:

a) -74 lei

b) -72 lei

c) -70 lei

d) -75 lei

e) -78 lei

18) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt. Indicatori P0 P1

1 Productia vanduta 4.400 4.600

2 Variatia productiei stocate -150 +100

3 Productia de imobilizari 200 150

4 Valoarea marfurilor vandute 1.200 1.250

5 Costul marfurilor vandute 900 920

6 Consumurile exercitiului provenind de la terti (pentru activitatea de productie si de comert) 1.900 2.020,2

Modificarea absoluta a valorii adaugate in perioada analizata a fost de:

a) +109,8 lei

b) +309,8 lei

c) +279,8 lei

d) +329,8 lei

e) +29,8 lei

19) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.             Indicatori                                                                     P0                    P1

1              Productia exercitiului                                                         25.000           30.000

2             Consumurile exercitiului provenind de la terti                    13.000            15.000

3             Valoarea medie adaugata recalculata la 1 leu productie      -                     0,515

Influenta modificarii valorii adaugate la 1 leu productie pe produse asupra variatiei valorii adaugate este de: -   +450 lei

20) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.     Indicatori                                                                                               P0                               P1

1            Productia exercitiului                                                                          12.000                         2.600

2            Ponderea consumurilor de la terti in productia exercitiului (%)                 45                              44

3            Valoarea medie adaugata recalculata la 1 leu productie                         -                             0,565Influenta modificarii valorii adaugate la 1 leu productie pe produse asupra variatiei valorii adaugate este de:- -63 lei

21) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr.crt        Indicatori                                   P0                 P1

1         Cifra de afaceri                            2.040            2.587,2

2         Productia marfa fabricata            2.000             2.640

3         Numarul mediu de persona              50                  60

Influenta modificarii gradului de valorificare a productiei obtinute asupra variatiei cifrei de afaceri este de:- -105,6 lei

22) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr.crt.                     Indicatori                                                    P0           P1

1             Productia vanduta                                                 8.500         8.250

2             Variatia productiei stocate                                       -200         +150

3              Productia de imobilizari                                            100           100

4              Consumurile exercitiului provenind de la terti        5.040        4.930

Influenta modificarii productiei exercitiului asupra variatiei valorii adaugate este de:- +40 lei

23) Pe baza indicatorilor:

              lei

Nr.crt.                          Indicatori                                       P0             P1

1                        Cifra de afaceri                                     7.350        8.550

2                        Productia marfa fabricate                      7.000        9.000

3                        Numarul mediu de personal                     140           150

Influenta modificarii productivitatii medii anuale, calculate pe baza productiei marfa fabricate, asupra variatiei cifrei de afaceri este de: -               +1500 lei

24) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt. Indicatori P0 P1

1 Productia exercitiului 9.200 9.196

2 Consumurile de la terti 4.140 4.230,16

3 Timpul total de munca - ore 460.000 418.000

Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de:

a) +506 lei

b) +451,44 lei

c) +496,8 lei

d) +459,8 lei

e) +484 lei

25) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.  Indicatori P0 P1

1 Productia exercitiului 8.096 7.830

2 Ponderea consumurilor exercitiului provenind de la terti (%) 40 39

3 Timpul total de munca - ore 386.000 337.500

4 Numarul mediu de personal 160 150

Influenta modificarii timpului mediu lucrat de o persoana asupra variatiei valorii adaugate

este de:

a) -104,4 lei

b) -105 lei

c) -99 lei

d) -108,14 lei

e) -100,65 lei

26) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt. Indicatori P0 P1

1 Productia exercitiului 7.020 6.875

2 Ponderea consumurilor de la terti in productia exercitiului (%) 42 40

3 Timpul total de munca - ore 292.500 275.000

4 Numarul mediu de personal 130 125

Influenta modificarii numarului mediu de personal asupra valorii adaugate este de:

a) -153,12 lei

b) -159,5 lei

c) -165,0 lei

d) -156,6 lei

e) -168,75 lei

24

27) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr.crt.                            Indicatori                                                      P0                        P1

1                             Cifra de afaceri                                               55000                     58000

2                             Cheltuieli aferente cifrei de afaceri                 50500                     52240

3                              Indicele preturilor de vanzare -                          -                            110%

4                              Indicele costurilor                                               -                            112%

Influenta structurii vanzarilor asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de: -     -33,57 lei

28) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr.crt.              Indicatori                                                   P0                   P1

1                  Cifra de afaceri                                         48.000             52.800

2                  Cheltuieli aferente cifrei de afaceri           38.400             42.504

3                  Indicele preturilor de vanzare                       -                     106%

4                  Indicele costurilor                                         -                      107%

Influenta costului asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de:-           +52,67 lei

29) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr.crt.                 Indicatori                                                                       P0                                   P1

1                     Cheltuieli materiale                                                          40.000                          46.000

2                     Cifra de afaceri                                                                 80.000                          94.600

3                     Indicele preturilor de vanzare                                                  -                               110%

4                      Indicele costurilor (materiale)                                                 -                                115%

Influenta pretului de vanzare asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei CA este de:-                -42,29 lei

30) Pe baza indicatorilor:

Nr.crt.          Indicatori                                                        P0           P1

1                  Productia totala (tone)                                2.500        2.700

2                  Cheltuieli totale de productie (lei)               1.150        1.404

3                  Cost mediu (lei/tona)                                      460          520

4                   Pret de vanzare (lei/tona)                              500          570

5                   Pret unitar (lei/tona)                                         40            50

6                   Profit total (mil lei)                                          100           135

Costul marginal va fi:  -   1,270 lei/tona

31) Pe baza indicatorilor:

Nr.crt.       Indicatori                                                P0                P1

1               Cifra de afaceri neta (lei)                   310.000      345.000

2               Cheltuieli aferente cifrei de afaceri   270.000       294.000

3               Indicele preturilor de vanzare (%)           -                   115

4               Indicele costurilor (%)                              -                  112

Influenta costului unitar asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de: - -31500 lei

32) Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului 80%; cantitatea fabricate creste cu 2%; costul produsului se modifica cu:-               -0,39 %

33)    Indicele cheltuielilor fixe = 105 %

Indicele cifrei de afaceri = 108 %

Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de:-     -2,78 %

34) Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului 75%; cantitatea fabricate creste cu 5%. Costul produsului se modifica cu:-              -1,19 %

35) Indicele productivitatii muncii (realizat fata de perioada precedenta) = 108,5%; coeficientul de corelatie prevazut 9821 , 0

(Is/Iw)=0.9821. Pentru a se mentine nivelul prezent al cheltuielilor cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare, salariile si elementele aferente pot sa se modifice cu:-        +6,56 %;

36)                Cheltuielile fixe la 1000 lei CA = 450 lei

Cifra de afaceri se modifica cu -8,5%

Nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei CA va fi de:  - 491,80 lei

37)               Indicele cheltuielilor fixe = 105%

Indicele cifrei de afaceri = 108%

Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de:-                -2,78%
Document Info


Accesari: 13194
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )