Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadTeme rezolvate economie

economie
ALTE DOCUMENTE

DE LA ECONOMIA RESTRÎNSĂ LA ECONOMIA GENERALĂ
Domeniul public
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
ACTIVITATEA ECONOMICA
Activitatea financiara a agentilor economici
EVALUARE TEREN METODA COMPARATIEI RELATIVE A VANZARILOR
EVOLUTIA TELEFONULUI
Elaborarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale Muzeului National Peles
Cresterea economica
Metodologia Cercetarii Stiintifice Economice

Tema nr. 10

Se cunosc urmatoarele date:

Felul activitatii
(Sursa veniturilor
si des­tinatia cheltuielilor)Venituri (mil. lei)

Cheltuieli (mil. lei)

Perioada
de baza

Perioada
de calcul

Perioada
de baza

Perioada
de calcul

Exploatare

Ve0             8.000

Ve1             10.000

Ce0              6.000

Ce1               7.500

Financiara

Vf0                   500

Vf1                      300

Cf0               1.000

Cf1                1.400

Extraordinara

Vex0          1.500

Vex1              1.700

Cex0            1.000

Cex1            1.100

Total

Vt0       10.000

Vt1         12.000

Ct0          8.000

Ct1        10.000

Cazul 1. Sa se analizeze dinamica cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale prin prisma modificarii structurii veniturilor totale si a cheltuielilor la 1000 lei venituri pe feluri de activitati.

Rezolvarea

Vt = Venituri totale; Ct = Cheltuieli totale;

Felul
activitatii

Structura veniturilor totale din perioada
de baza

Structura venitu­­ri­lor totale
din pe­­­ri­oa­da
de calcul

Cheltuielile
la 1000 lei venituri pe feluri
de activitati,
 în perioada
de baza

C/1000i0

Cheltuielile
la 1000 lei venituri pe feluri
de activitati,
în perioada
de calcul

C/1000i1

Exploatare

0,80000

0,83333

750,00

750,00

625,0

Financiara

0,05000

0,02500

2.000,00

4.666,67

50,0

Extraordinara

0,15000

0,14167

666,67

647,06

94,4

Total

1,00000

1,00000

800,00

833,33

769,4

Modificarea totala a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale:

din care:

- influenta modificarii structurii veniturilor totale

- influenta modificarii cheltuielilor la 1000 lei venituri pe feluri de activitati

Calculele efectuate ne permit sa constatam ca, cheltuielile totale efectuate pentru 1.000 lei venituri totale au crescut în perioada de calcul comparativ cu nive­lul înregistrat în perioada de baza cu 33,3 lei. Aceasta majorare este motivata astfel:

- cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri pe feluri de activitati a deter­minat o crestere a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale cu 63,9 lei,

- în timp ce schimbarea structurii veniturilor totale a favorizat reducerea cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale cu 30,6 lei. Se observa ca a crescut proportia veniturilor obtinute din exploatare, de la 80,00% la 83,33%, activitate la care nivelul cheltuielilor la 1.000 lei venituri este mai mic comparativ cu nivelul relativ mediu general, care în perioada de calcul este de 833,33 lei.

Activitatea financiara desfasurata de acest agent economic este finalizata cu pierderi importante care sunt acoperite, în primul rând, pe seama rezultatelor financiare pozitive obtinute din activitatea de exploatare.

Cazul 2. Sa se analizeze dinamica rezultatului brut al exercitiului prin prisma modificarii veniturilor totale, a structurii veniturilor totale si a rezultatului obtinut la 1 leu venituri pe feluri de activitati.

Rezolvarea

Relatia functionala în care se identifica influenta factorilor enuntati este:

Rb = Rezultatul brut al exercitiului; Rb = Vt - Ct

Felul
activitatii

Structura venituri­lor totale din peri­­oa­­da
de baza

Structura veniturilor totale din peri­oa­da
de calcul

Rezultatul obtinut la 1 leu veni­turi, pe feluri de activitati

perioada
de baza

perioada
de calcul

Exploatare

0,80000

0,83333

0,25000

0,25000

0,20833

Financiara

0,05000

0,02500

- 1,00000

- 3,66667

- 0,02500

Extraordinara

0,15000

0,14167

0,33333

0,35294

0,04722

Total

1,00000

1,00000

0,20000

0,16667

0,23055

Modificarea totala a rezultatului brut al exercitiului:

din care:

- influenta modificarii veniturilor totale

- influenta modificarii rezultatului brut al exercitiului obtinut la 1 leu venituri totale

din care:

- influenta modificarii structurii veniturilor totale

- influenta modificarii rezultatului obtinut la 1 leu venituri pe feluri de activitati.

Analiza factoriala a rezultatului brut al exercitiului ne permite sa formulam urmatoarele concluzii:

- rezultatul brut al exercitiului s-a mentinut la acelasi nivel în ambele perioade luate în consideratie, +2.000 mil. lei,

- rata rentabilitatii veniturilor totale exprimata prin rezultatul brut al exer­citiului obtinut la 1 leu venituri totale a înregistrat o scadere care a provocat o diminuare a rezultatului brut al exercitiului cu 400 mil lei. Aceasta scadere a fost compensata, în totalitate, de cresterea veniturilor totale cu 20%,

- se remarca, de asemenea, faptul ca a avut loc o schimbare a structurii veni­tu­­rilor cu efecte pozitive asupra masei rezultatului brut al exercitiului, +366,6 mil lei, dar rentabilitatea calculata pe feluri de activitati este marcata de scaderi impor­tante. Rezultatul brut al execitiului a suportat o scadere cu 766,6 mil lei datorita reducerii medii a rentabilitatii pe feluri de activitati

- activitatea financiara propaga la nivelul rezultatelor financiare globale ale agentului economic o influenta negativa marcanta care trebuie contracarata prin aplicarea unor masuri adecvate.

Tema nr. 11

Sa se calculeze cifra de afaceri (CA) si rezultatul din exploatare (Re) pe baza urmatoarele date:

- valoarea adaugata: 70.000 mii lei,

- marja comerciala: 15.000 mii lei,

- cheltuieli cu materiile prime si materialele: 2.400 mii lei,

- cheltuieli privind prestatiile externe: 1.100 mii lei,

- cheltuieli cu personalul: 13.000 mii lei,

- alte cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate: 2.000 mii lei,

- ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale: 1.400 mii lei,

- productia stocata (sold debitor): 4.500 mii lei,

- productia imobilizata: 1.800 mii lei,

- costul de cumparare al marfurilor vândute: 3.600 mii lei,

- datorii catre furnizori: 22.000 mii lei,

- creante: 18.000 mii lei,

- cheltuieli cu dobânzile: 12.000 mii lei.

Care este varianta de raspuns corecta?

a) CA = 79.800 mii lei; Re = 41.700 mii lei

b) CA = 79.800 mii lei; Re = 51.700 mii lei

c) CA = 79.800 mii lei; Re = 53.600 mii lei

d) CA = 69.500 mii lei; Re = 81.700 mii lei

e) CA = 89.800 mii lei; Re = 53.600 mii lei

Rezolvarea

VA = Productia exercitiului (Q) + Marja comerciala (MC) - Consumul intermediar (Ci)

70.000 = Q + 15.000 - 3.500;  Q = 58.500 mii lei

Ci = Cheltuieli cu materiile prime si materialele + cheltuieli privind prestatiile externe

Ci = 2.400 + 1.100 = 3.500 mii lei

Q = Productia vânduta (Qv) + Productia stocata + Producti 858y2423i a imobilizata

58.500 = Qv + (- 4,500) + 1.800;  Qv = 61.200 mii lei

CA = Productia vânduta + Valoarea marfurilor vândute

Marja comerciala = Valoarea marfurilor vândute - Costul de cumparare al marfurilor vândute;  15.000 = Valoarea marfurilor vândute - 3.600;

Valoarea marfurilor vândute = 18.600 mii lei

CA = 61.200 + 18.600 = 79.800 mii lei

Re = Valoarea adaugata - (Cheltuieli cu personalul + ajustarea valorii imobi­­­lizarilor corporale si necorporale + alte cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate)

Re = 70.000 - (13.000 + 1.400 + 2.000) = 53.600 mii lei

Raspuns corect: c)

Tema nr. 12

Se cunosc urmatoarele date:

Denumirea indicatorilor

Perioada
de baza

Perioada
de calcul

Notatii

- Productia exercitiului (mil. lei)

10.000

14.000

Q

- Consumurile intermediare (consumurile prove­nite de la terti) (mil. lei)

6.000

8.000

Ci

- Numarul mediu al personalului

100

110

N

- Timpul total efectiv lucrat (om-ore)

160.000

181.500

Nh

- Timpul lucrat în medie de un salariat pe an (ore)

1.600

1.650

- Productivitatea muncii orara (mil lei/om-ora)

0,025

0,033

Influenta modificarii timpului lucrat în medie de un salariat pe an asupra valorii adaugate este:

a) - 135,5 mil. lei

b) +265,5 mil. lei

c) -165,5 mil. lei

d) +137,5 mil. lei

e) +165,5 mil. lei

Rezolvarea

Relatia functionala în care se identifica influenta modificarii timpului lucrat în medie de un salariat pe an asupra valorii adaugate este:

Modificarea totala a valorii adaugate:

din care:

- influenta modificarii numarului mediu al personalului

- influenta modificarii timpului lucrat în medie de un salariat pe an

- influenta modificarii productivitatii muncii orare (valoarea adaugata care revine la o om-ora)

Raspuns corect: d)

Tema nr. 13

Se cunosc urmatoarele date:

Denumirea indicatorilor

Perioada
de baza

Perioada
de calcul

Notatii

- Cheltuieli cu personalul (mil. lei)

2.000

3.000

CFM

- Venituri din exploatare (mil. lei)

5.000

9.600

Ve

- Numarul mediu al personalului

50

60

N

- Timpul total efectiv lucrat (om-ore)

87.500

108.000

Nh

- Rezultatul din exploatare (mil. lei)

500

600

Re

- Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare (lei)

400,0

312,5

Cheltuieli cu personalul efectuate
în medie pe an pentru un salariat (mil. lei)

40

50

- Productivitatea muncii anuala
(mil. lei
/salariat)

100

160

-  Productivitatea muncii orara
(mil. lei
/om-ora)

0,057143

0,088889

- Timpul lucrat în medie de un salariat
pe an (ore)

1.750

1.800

- Rata rentabilitatii veniturilor
din exploatare

10,00%

6,25%

1) Sa se analizeze dinamica cheltuielilor cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare prin prisma modificarii productivitatii muncii anuale (veniturilor din exploatare care revin în medie la un salariat) si a cheltuielilor cu personalul efectuate în medie pe an pentru un salariat.

2) Sa se analizeze dinamica rezultatului din exploatare prin prisma modi­ficarii numarului mediu al personalului, a productivitatii muncii anuale (veniturilor din exploatare care revin în medie la un salariat) si a ratei rentabilitatii veniturilor din exploatare.

Rezolvarea

Cazul 1. Modificarea absoluta a cheltuielilor cu personalul la 1000 lei veni­turi din exploatare:

din care:

- influenta modificarii productivitatii muncii anuale

din care:

- influenta modificarii numarului mediu de ore lucrate de un salariat pe an

- influenta modificarii productivitatii muncii orare

- influenta modificarii cheltuielilor cu personalul efectuate în medie pe an pentru un salariat

Calculele efectuate evidentiaza scaderea cheltuielilor cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare cu 87,5 lei. Aceasta scadere s-a datorat faptului ca s-a înregistrat o crestere a productivitatii muncii anuale care a devansat majorarea cheltuielilor cu personalul efectuate în medie pe an pentru un salariat. În perioada de calcul timpul de lucru a fost folosit mai bine decât în perioada de baza, s-a majorat atât numarul de ore lucrate de un salariat pe an cât si productivitatea muncii orare.

Se remarca astfel aplicarea unei politici salariale corecte care a mentinut o corelatie pozitiva între cresterea productivitatii muncii si cresterea salariilor, cu influenta favorabila asupra nivelului relativ general al cheltuielilor de exploatare.

Cazul 2. Relatia functionala care individualizeaza factorii enuntati este

Modificarea absoluta a rezultatului din exploatare:din care:

- influenta modificarii numarului mediu al personalului

- influenta modificarii productivitatii muncii anuale

- influenta modificarii ratei rentabilitatii veniturilor din exploatare.

Rezultatul din exploatare a crescut în perioada de calcul, comparativ cu perioada de baza, cu 100,0 mil. lei, ca urmare a folosirii unui numar mai mare de sala­riati în conditii de crestere a randamentului lor productiv. Influenta negativa deter­minata de scaderea ratei rentabilitatii veniturilor din exploatare, - 360,0 mil. lei, a fost compensata în totalitate de cresterea înregistrata la nivelul productivitatii muncii anuale.

În aceste conditii, este necesar ca factorii de conducere sa supravegheze cu atentie nivelul cheltuielilor de exploatare deoarece rata rentabilitatii veniturilor din exploatare a scazut în perioda de calcul.

Nota: Metodologia de analiza, prezentata, este similara daca în locul veniturilor din exploatare se face referire la cifra de afaceri sau la productia exercitiului.

Tema nr. 14

Se cunosc urmatoarele date:

- mil. lei -

Denumirea indicatorilor

Perioada
de baza

Perioada
de calcul (curenta)

Cifra de afaceri (productia vânduta)

4.000

7.000

Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri

3.000

4.200

Productia vânduta în perioada de calcul exprimata în:

- preturi de vânzare practicate în perioada de baza

- costuri unitare complete din perioada de baza

5.000

3.500

Influenta modificarii structurii fizice a cifrei de afaceri asupra cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri si respectiv asupra rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri este de:

a) - 50 lei si +150 mil. lei;

b) - 100 lei si +250 mil. lei;

c) +50 lei si +250 mil. lei;

d) +100 lei si - 700 mil lei;

e) - 50 lei si +250 mil. lei.

Rezolvarea

1) Modificarea absoluta a cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri:

 

din care:

- influenta modificarii structurii fizice a cifrei de afaceri

- influenta modificarii preturilor de livrare

- influenta modificarii costurilor unitare complete

2) Modificarea absoluta a rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri:

 

din care:

- influenta modificarii volumului fizic al cifrei de afaceri

din care:

- influenta modificarii nivelului relativ al volumului fizic al cifrei de afaceri

- influenta modificarii structurii fizice a cifrei de afaceri

influenta modificarii preturilor de livrare

- influenta modificarii costurilor unitare complete

Raspuns corect: e)

Tema nr. 15

Indicele de dinamica a numarului mediu al personalului: 104%;

Indicele de dinamica a productiei marfa fabricate: 102%;

Indicele de dinamica a cifrei de afaceri: 98%.

Se apreciaza ca a avut loc:

a) scaderea productivitatii muncii si a stocurilor de produse finite si semi­fa­bricate destinate vânzarii;

b) cresterea productivitatii muncii si a stocurilor de produse finite si semifa­bricate destinate vânzarii;

c) scaderea productivitatii muncii si cresterea stocurilor de produse finite si semifa­bricate destinate vânzarii;

d) cresterea productivitatii muncii si scaderea stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii;

e) scaderea cifrei de afaceri si a productiei în curs de executie.

Rezolvarea

- Deoarece indicele de dinamica a numarului mediu al personalului devan­seaza indicele de dinamica a cifrei de afaceri s-a produs o scadere a produc­tivitatii muncii.

- Deoarece indicele de dinamica a productiei marfa fabricate devanseaza indicele de dinamica a cifrei de afaceri se apreciaza ca a avut loc cresterea stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii.

Qm = productia marfa fabricata;

CA = Cifra de afaceri (productia vânduta);

 = modificarea stocurilor de produse finite si semifabricate desti­nate vânzarii.

Raspuns corect: c)

Tema nr. 16

Indicele de dinamica a numarului mediu al personalului: 105%;

Indicele de dinamica a gradului de valorificare a productiei marfa fabricate: 101%;

Indicele de dinamica a cifrei de afaceri: 103%;

Indicele de dinamica a gradului de înzestrare tehnica a muncii: 95%.

Aceste rezultate au urmatoarea semnificatie:

a) a crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite si semifabricate destinate vânzarii;

b) a crescut productivitatea muncii si eficienta utilizarii mijloacelor fixe dar s-a redus stocul de produse finite si semifabricate destinate vânzarii;

c) a scazut productivitatea muncii, eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite si semifabricate destinate vânzarii;

d) a scazut productivitatea muncii, a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite si semifabricate destinate vânzarii;

e) a crescut cifra de afaceri si productivitatea muncii, dar s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe.

Rezolvarea

1) Deoarece indicele de dinamica a numarului mediu al pesonalului devan­seaza indicele de dinamica a cifrei de afaceri s-a produs o scadere a produc­tivitatii muncii,

indicele de dinamica a numarului mediu al personalului

indicele de dinamica a cifrei de afaceri

2) 

Rezulta ca eficienta utilizarii mijloacelor fixe a crescut.

 = indicele de dinamica a productivitatii muncii

 = indicele de dinamica a gradului de înzestrare tehnica a muncii

 = indicele de dinamica a eficientei utilizarii mijloacelor fixe.

3) Deoarece a crescut gradul de valorificare a productiei marfa fabricate se apreciaza ca a avut loc scaderea stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii.

 = indicele de dinamica a productiei marfa fabricate

Qm = productia marfa fabricata

CA/Qm = gradul de valorificare a productiei marfa fabricate.

Raspuns corect: d)

Tema nr. 17

Indicele de dinamica a cheltuielilor cu personalul: 96%;

Indicele de dinamica a productivitatii muncii: 98%;

Indicele de dinamica a cifrei de afaceri: 88%;

Aceste rezultate au urmatoarea semnificatie:

a) a scazut productivitatea muncii, si a crescut numarul mediu al personalului;

b) s-a redus numarul mediu al personalului si au crescut cheltuielile cu perso­nalul la 1000 lei cifra de afaceri;

c) a scazut salariul mediu si rezultatul brut al exercitiului;

d) au crescut cheltuielile medii efectuate de angajator cu un salariat si s-a redus productivitatea muncii;

e) a crescut productivitatea muncii si au scazut cheltuielile cu pesonalul la 1000 lei cifra de afaceri.

Rezolvarea

1) Deoarece s-a înregistrat o scadere a cifrei de afaceri mai mare decât sca­de­rea productivitati muncii se conchide ca s-a redus numarul mediu al personalului,

2) Deoarece cifra de afaceri înregistreaza o scadere mai mare decât a cheltu­ie­lilor cu pesonalul se apreciaza ca au crescut cheltuielile cu personalul la 1000 lei cifra de afaceri,

 = indicele de dinamica a cheltuielilor cu personalul la 1000 lei cifra de afaceri

 = indicele de dinamica a cheltuielilor cu personalul (forta de munca)

 = indicele de dinamica a cifrei de afaceri

3) Deoarece scaderea cheltuielilor cu personalul este mai mica decât scaderea numarului mediu al personalului se identifica o crestere a cheltuielilor medii efectuate de angajator cu un salariat,

 = indicele de dinamica a cheltuielilor medii efectuate de angajator cu un salariat.

Raspuns corect: b) si d)

Tema nr. 18

Influenta cu semnul plus a modificarii structurii fizice a cifrei de afaceri asupra modificarii rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri semnifica:

a) cresterea ponderii sortimentelor vândute la care rentabilitatea este mai mare decât media înregistrata pe totalul cifrei de afaceri;

b) cresterea ponderii sortimentelor vândute la care rentabilitatea este mai mica decât media înregistrata pe totalul cifrei de afaceri;

c) reducerea ponderii sortimentelor vândute la care rentabilitatea este mai mica decât media înregistrata pe totalul cifrei de afaceri;

d) cresterea rentabilitatii unitare la toate categoriile de produse vândute;

e) cresterea ponderii sortimentelor vândute la care pretul de vânzare este mai mare.

Raspuns corect: a) si c)

Tema nr. 19

Cresterea preturilor de vânzare are ca efect:

a) cresterea cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri;

b) reducerea cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri;

c) cresterea rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri;

d) reducerea rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri;

e) scaderea ratei rentabilitatii vânzarilor (comerciale).

Raspuns corect: b) si c)

Tema nr. 20

Rata rentabilitatii cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri este influentata de modificarea urmatorilor factori directi, în urmatoarea ordine:

a) volumul fizic al cifrei de afaceri, costurile unitare complete, preturile de vânzare;

b) structura volumului fizic al cifrei de afaceri, volumul fizic al cifrei de afaceri, preturile de vânzare, costurile unitare complete;

c) costurile unitare complete, preturile de vânzare, volumul fizic al cifrei de afaceri;

d) structura volumului fizic al cifrei de afaceri, productivitatea muncii, rezul­tatul din exploatare pe unitatea de produs;

e) structura volumului fizic al cifrei de afaceri, costurile unitare complete, preturile de vânzare.

Rezolvarea

Rata rentabilitatii cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri se calculeaza pe baza urmatoarei relatii:

Individualizarea factorilor de influenta se face cu ajutorul metodei substi­tuirilor succesive prin respectarea ordinii de calcul a influentei factorilor, se începe cu factorul cantitativ si se continua cu cel calitativ:

1 - structura volumului fizic al cifrei de afaceri,

2 - costurile unitare complete,

3 - preturile de vânzare.

Raspuns corect: e)

Tema nr. 21

Scaderea costurilor unitare complete are ca efect:

a) cresterea cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri;

b) reducerea cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri;

c) cresterea rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri;

d) reducerea rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri;

e) scaderea ratei rentabilitatii vânzarilor (comerciale).

Raspuns corect: b) si c)

Tema nr. 22

Indicele de dinamica a productiei exercitiului: 108%;

Indicele de dinamica a valorii adaugate: 105%;

Indicele de dinamica a productivitatii muncii anuale (calculata pe baza productiei exercitiului): 97%. Aceste rezultate au urmatoarea semnificatie:

a) cresterea numarului mediu al personalului si reducerea ponderii consu­mului intermediar în productia exercitiului;

b) scaderea numarului mediu al personalului si reducerea ponderii consu­mului intermediar în productia exercitiului;

c) cresterea numarului mediu al personalului si a ponderii consumului inter­me­diar în productia exercitiului;

d) cresterea productivitatii muncii si reducerea stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii;

e) scaderea numarului mediu al personalului si cresterea cheltuielilor de exploatare.

Rezolvarea

1) Deoarece productia exercitiului a crescut cu 8% iar productivitatea muncii (calculata pe baza productiei exercitiului) s-a diminuat cu 3% se conchide ca a crescut numarul mediu al personalului,

 = indicele de dinamica a productiei exercitiului

 = indicele de dinamica a productivitatii muncii

 = indicele de dinamica a numarului mediu al personalului

2) Deoarece productia exercitiului înregistreaza o crestere mai mare decât a valorii adaugate,  se apreciaza ca a crescut proportia consumului intermediar în productia exercitiului sau s-a redus proportia valorii adaugate în productia exercitiului,

 = indicele de dinamica a valorii adaugate

Raspuns corect: c)

Tema nr. 23

Indicele de dinamica a capitalului propriu: 108%;

Indicele de dinamica a capitalului permanent: 107%;

Indicele de dinamica a valorii activelor imobilizate: 110%.

Indicele de dinamica a rezultatului net al exercitiului financiar: 106%.

Aceste rezultate au urmatoarea semnificatie:

a) cresterea fondului de rulment si reducerea ratei rentabilitatii economice;

b) scaderea ponderii surselor proprii în capitalul permanent si reducerea ratei rentabilitatii financiare;

c) scaderea fondului de rulment si a ratei rentabilitatii financiare;

d) reducerea ratei rentabilitatii financiare si cresterea ponderii surselor proprii în capitalul permanent;

e) cresterea ratei rentabilitatii financiare si a fondului de rulment.

Rezolvarea

1) Deoarece valoarea activelor imobilizate a crescut cu 10% iar capitalurile permanente au crescut cu 7% se conchide ca a scazut fondul de rulment.

Fondul de rulment = capitaluri permanente - active imobilizate

 = indicele de dinamica a fondului de rulment

 = indicele de dinamica a capitalurilor permanente

 = indicele de dinamica a valorii activelor imobilizate

2) Deoarece rezultatul net al exercitiului financiar a crescut cu 6% iar capitalurile proprii au crescut cu 8% se conchide ca a scazut rata rentabilitatii financiare.

 = indicele de dinamica a ratei rentabilitatii financiare

 = indicele de dinamica a rezultatului net al exercitiului financiar

 = indicele de dinamica a capitalurilor proprii

3) Deoarece capitalul permanent a crescut cu 7% iar capitalul propriu a crescut cu 8% se conchide ca a crescut ponderea surselor proprii în capitalul permanent;

Raspuns corect: c) si d)

Tema nr. 24

Rata finantarii activelor imobilizate =  semnifica:

a) un risc de insolvabilitate scazut;

b) o incapacitate de plata;

c) o stare financiara echilibrata;

d) un fond de rulment negativ;

e) un dezechilibru financiar.

Raspuns corect: d) si e)

Tema nr. 25

Cresterea fondului de rulment poate avea loc prin:

a) cresterea capitalului propriu;

b) achizitionarea unor mijloace fixe;

c) contractarea unui credit pentru finantarea unor nevoi curente;

d) reducerea stocurilor de materii prime si materiale consumabile;

e) contractarea unui credit cu termen de rambursare mai mare de un an.

Rezolvarea

Fondul de rulment = capitaluri permanente - active imobilizate

Capitalurile permanente sunt formate din:

- capitaluri proprii

- datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an

- subventii pentru investitii (cu titlu definitiv)

- provizioane pentru riscuri si cheltuieli, constituite pentru perioade mai mari de un an.

Raspuns corect: a) si e)

Tema nr. 26

Cresterea ponderii produselor cu rentabilitate mai mare, în totalul cifrei de afaceri, are ca efect:

a) cresterea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;

b) reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;

c) cresterea rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri;

d) reducerea rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri;

e) cresterea preturilor de vânzare ale produselor.

Raspuns corect: b) si c)

Tema nr. 27

Se cunosc urmatoarele date exprimate în milioane lei:

Denumirea indicatorilor

Perioada de baza

Perioada de calcul

Cifra de afaceri

2.000

2.300

Consumul intermediar (Ci)

1.200

1.400

Valoarea adaugata (VA = CA - Ci)

800

900

Cifra de afaceri din perioada de calcul exprimata
în pretu­rile de vânzare din perioada de baza (
Sq1p0)

-

1.800

Sa se analizeze dinamica valorii adaugate.

Rezolvarea

Relatia functionala care se foloseste în acest caz este:

Modificarea absoluta a valorii adaugate:

din care:

- influenta modificarii cifrei de afaceri

din care:

- influenta modificarii volumului fizic al cifrei de afaceri

- influenta modificarii preturilor de vânzare

- influenta modificarii proportiei consumului intermediar în cifra de afaceri

Analiza dinamicii valorii adaugate ne permite sa formulam urmatoarele concluzii:

- valoarea adaugata a crescut în perioada de calcul, comparativ cu perioada de baza, cu 100 mil. lei;

- cresterea valorii adaugate este explicata în totalitate pe seama cresterii cifrei de afaceri;

- proportia consumului intermediar în cifra de afaceri a crescut de la 60,0% în perioda de baza la 60,9% în perioda de calcul, fapt ce a determinat scaderea valorii adaugate cu 20 mil. lei;

- influenta pozitiva a cifrei de afaceri este datorata cresterii preturilor de vânzare deoarece în acelasi interval de timp volumul fizic al vânzarilor s-a diminuat.

Tema nr. 28

Sa se analizeze dinamica productiei exercitiului si dinamica cifrei de afaceri prin prisma modificarii factorilor individualizati în urmatoarele relatii functionale:

1)          2) 

Denumirea indicatorilor

Unitatea

de masura

Perioada

de baza

Perioada

de calcul

Productia exercitiului (Q)

mii lei

580.000

654.000

Cifra de afaceri (CA)

mii lei

520.000

550.000

Numarul mediu al salariatilor (N)

persoane

150

160

Valoarea medie a mijloacelor fixe (Mf)

din care:

mii. lei

257.143

245.000

Valoarea medie a mijloacelor fixe cu rol activ în procesul economic (Mfa)

mii. lei

170.250

195.200

Valoarea medie a mijloacelor fixe cu rol activ în pro­­ce­sul economic, care revine la un salariat (Mfa/N)

mii. lei

1.135

1.220

Cazul 1. Analiza dinamicii productiei exercitiului prin prisma modificarii numarului mediu al personalului, a gradului de înzestrare tehnica a muncii cu mijloace fixe cu rol activ în procesul economic si a productiei exercitiului care revine la un leu mijloace fixe cu rol activ în procesul economic.

Rezolvarea

Modificarea absoluta a productiei exercitiului:

din care:

- influenta modificarii numarului mediu al personalului

- influenta modificarii gradului de înzestrare tehnica a muncii cu mijloace fixe cu rol activ în procesul economic

- influenta modificarii productiei exercitiului care revine la un leu mijloace fixe cu rol activ în procesul economic

Calculele efectuate ofera urmatorele informatii:

- productia exercitiului a crescut în perioada de calcul, comparativ cu perioada de baza, cu 74.000 mii lei;

- factorii care au influentat pozitiv evolutia productiei exercitiului sunt cres­terea numarului mediu al personalului si majorarea gradului de înzestrare tehnica a muncii cu mijloace fixe cu rol activ în procesul economic. Efectul favorabil al acestor factori s-a concretizat într-un spor de productie de 84.998,47 mii lei;

- eficienta utilizarii mijloacelor fixe cu rol activ în procesul economic, apreciata prin indicatorul "Productia execitiului obtinuta la un leu mijloace fixe cu rol activ în procesul economic", a înregistrat însa un regres în perioada de calcul fapt ce a condus la diminuarea productiei exercitiului cu 10.998,47 mii lei.

Cazul 2. Analiza dinamicii cifrei de afaceri prin prisma modificarii numarului mediu al personalului, a gradului de înzestrare tehnica a muncii cu mijloace fixe, a proportiei mijloacelor fixe cu rol activ în procesul economic în totalul mijloacelor fixe, a productiei exercitiului care revine la un leu mijloace fixe cu rol activ în procesul economic si a gradului de valorificare a productiei exercitiului.

Rezolvarea

Modificarea absoluta a cifrei de afaceri:

 

din care:

- influenta modificarii numarului mediu al personalului

- influenta modificarii gradului de înzestrare tehnica a muncii cu mijloace fixe

- influenta modificarii proportiei mijloacelor fixe cu rol activ în procesul economic în totalul mijloacelor fixe

- influenta modificarii productiei exercitiului care revine la un leu mijloace fixe cu rol activ în procesul economic

- influenta modificarii gradului de valorificare a productiei exercitiului

Pe baza calculelor efectuate pot fi formulate urmatoarele concluzii:

- cifra de afaceri a crescut cu 30.000 mii lei în perioda de calcul, comparativ cu perioda de baza;

- majorarea cifrei de afaceri este efectul pozitiv al cresterii numarului mediu al personalului (+34.666,63 mii lei) si respectiv al cresterii proportiei mijloacelor fixe cu rol activ în procesul economic în totalul mijloacelor fixe (+100.761,39 mii lei);

- factorii care au determinat regresul cifrei de afaceri sunt:

- scaderea   gradului  de  înzestrare  tehnica  a  muncii  cu  mijloace  fixe  (- 59.222,49 mii lei),

scaderea eficientei utilizarii mijloacelor fixe cu rol activ în procesul econo­mic (- 9.860,71 mii lei),

- diminuarea gradului de valorificare a productiei exercitiului
(- 36.344,82 mii lei);

- se identifica în mod clar impactul nefavorabil care l-a manifestat scaderea eficientei utilizarii mijloacelor fixe cu rol activ în procesul economic si respectiv cresterea stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vânzarii, cresterea stocurilor de productie în curs de executie si a productiei de imobilizari.

Tema nr. 29

Care dintre urmatoarele elemente se includ în valoarea adaugata:

a) cheltuielile cu personalul;

b) cheltuielile cu serviciile telefonice;

c) rezultatul din exploatare aferent indicatorului pe baza caruia s-a calculat valoarea adaugata;

d) valoarea marfurilor vândute;

e) costul marfurilor vândute.

Rezolvarea

În valoarea adaugata se includ urmatoarele elemente:

- cheltuieli cu personalul:

- salarii,

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala;

- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;

- ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (amortizari si dife­renta dintre cheltuieli si venituri privind provizioanele pentru deprecierea imobili­za­rilor corporale si necorporale);

- rezultatul din exploatare aferent indicatorului de gestiune pe baza caruia se calculeaza valoarea adaugata.

Raspuns corect: a) si c)

Tema nr. 30

Influenta cu semnul minus a modificarii preturilor de vânzare asupra cheltu­ie­lilor de exploatare aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri are urma­toarea semnificatie:

a) scaderea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;

b) cresterea costurilor unitare complete;

c) diminuarea preturilor de vânzare;

d) cresterea preturilor de vânzare;

e) scaderea rezultatului din exploatare.

Raspuns corect: a) si d)

Tema nr. 31

Sa se analizeze dinamica ratei rentabilitatii comerciale (ratei rentabilitatii vânzarilor) în cazul unei societati comerciale care are activitate de comercializare a marfurilor, prin prisma modificarii factorilor individualizati în urmatoarea relatie functionala:

Indicatori

Notatii

Perioada

de baza

Perioada

de calcul

- Cifra de afaceri (valoarea marfurilor vândute) - mil. lei

CA

13.240

14.400

- Costul de cumparare al marfurilor vândute - mil. lei

Cmf

9.800

10.800

- Marja comerciala - mil. lei

3.440

3.600

- Cheltuieli de circulatie - mil. lei

Ca

2.200

2.300

- Rezultatul din exploatare aferent cifrei de afaceri

1.240

1.300

- Rata rentabilitatii comerciale

9,366

9,028

- Rata marjei comerciale

25,982

25,000

- Rata cheltuielilor de circulatie
16,616

15,972

Rezolvarea

Modificarea absoluta a ratei rentabilitatii comerciale:

din care,

- influenta modificarii ratei marjei comerciale

- influenta modificarii ratei cheltuielilor de circulatie

Pe fondul unei rentabilitati pozitive, rata rentabilitatii comerciale a înregistrat o diminuare în periada de calcul cu 3,61%, comparativ cu perioada de baza, res­pectiv cu 0,338 puncte procentuale. Scaderea ratei marjei comerciale de la 25,982% la 25,000%, a condus la micsorarea ratei rentabilitatii comerciale cu 0,982 puncte procentuale în timp ce scaderea ratei cheltuielilor de circulatie a provocat marirea ratei rentabilitatii comerciale cu 0,644 puncte procentuale.

În conditiile exprimate de aceste rezultate se recomanda marirea adaosului comercial, în mod selectiv, la marfurile care au desfacerea asigurata, pentru a obtine o crestere a marjei comerciale.

Tema nr. 32

Cheltuielile variabile pe unitatea de produs se modifica o data cu modi­fi­carea volumului de activitate, astfel:

   a) cresc o data cu cresterea volumului de activitate;

   b) scad o data cu cresterea volumului de activitate;

   c) scad o data cu reducerea volumului de activitate;

   d) cresc o data cu reducerea volumului de activitate;

   e) au un nivel relativ constant.

Rezolvarea

Cheltuielile variabile îndeplinesc urmatoarele conditii:

- sunt variabile în suma totala (în mod direct proportional), în functie de modificarea volumului de activitate;

- sunt relativ constante pe unitatea de produs.

Raspuns corect: e)

Tema nr. 33

Cheltuielile fixe (conventional constante) pe unitatea de produs se modifica o data cu modificarea volumului de activitate, astfel:

a) cresc o data cu cresterea volumului de activitate;

b) scad o data cu cresterea volumului de activitate;

c) scad o data cu reducerea volumului de activitate;

d) cresc o data cu reducerea volumului de activitate;

e) au un nivel relativ constant.

Rezolvarea

Cheltuielile fixe (conventional constante) îndeplinesc urmatoarele conditii:

- sunt relativ constante, în suma totala, indiferent de modificarea volumului de activitate;

- sunt variabile pe unitatea de produs; daca volumul de activitate creste, chel­tuielile fixe pe unitatea de podus se reduc si invers, daca volumul de activitate scade, cheltuielile fixe pe unitatea de produs se majoreaza.

Raspuns corect: b) si d)

Tema nr. 34

Indicele de dinamica a cifrei de afaceri = 110%;

Indicele de dinamica a cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri = 111%.

Pe baza acestor date se considera ca:

a) a crescut rezultatul net al exercitiului financiar;

b) a crescut rata rentabilitatii economice;

c) s-a diminuat rezultatul curent al exercitiului;

d) s-a diminuat rezultatul din exploatare aferent cifrei de afaceri;

e) au crescut cheltuielile financiare.

Rezolvarea

 = indicele de dinamica a rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri

 = indicele de dinamica a cifrei de afaceri

 = indicele de dinamica a cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri

Raspuns corect: d)

Tema nr. 35

Daca cifra de afaceri creste cu 8%, iar eficienta utilizarii mijloacelor fixe, calculata pe baza cifrei de afaceri, creste cu 4%, se apreciaza ca:

a) au scazut cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe;

b) s-au diminuat cheltuielile de exploatare aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri;

c) a crescut valoarea medie a mijloacelor fixe;

d) a crescut rata rentabilitatii economice;

e) a crescut gradul de înzestrare tehnica a muncii.

Rezolvarea

 = indicele de dinamica a cifrei de afaceri

 = indicele de dinamica a valorii medii a mijloacelor fixe

 = indicele de dinamica a eficientei utilizarii mijloacelor fixe

Raspuns corect: c)

Tema nr. 36

Marimea ratei lichiditatii reduse este considerata ca fiind corespunzatoare atunci când:

a) creantele, investitiile financiare pe termen scurt, casa si conturile la banci sunt cel putin egale cu suma datoriilor curente;

b) disponibilitatile banesti din casa si conturi la banci pot asigura achitarea datoriilor exigibile;

c) disponibilitatile banesti din conturile deschise la banci si valoarea stocului de produse finite sunt cel putin egale cu datoriile totale;

d) datoriile totale sunt egale cu activele circulante;

e) datoriile catre furnizori sunt acoperite de disponibilitatile existente în casa si conturi la banci.

Raspuns corect: a)

Tema nr. 37

Cifra de afaceri reprezinta:

a) veniturile totale obtinute de un agent economic;

b) eficienta utilizaii activelor de care dispune un agent economic;

c) productia marfa fabricata si veniturile reprezentate de productia stocata si imobilizata;

d) veniturile din productia vânduta si veniturile din vânzarea marfurilor;

e) rezultatul financiar pozitiv înregistrat la sfârsitul exercitiului financiar.

Raspuns corect: d)

Tema nr. 38

Se cunosc urmatoarele date de la un agent economic care are ca obiect de activitate productia de aparatura electrica si electronica pentru autoturisme:

Denumirea indicatorilor

Perioada
de baza

(mii lei)

Perioada
de calcul

(mii lei)

Structura (%)

Abateri

structurale

Perioada

 de baza

Perioada

de calcul

Total cheltuieli materiale (CHM) din care:

9.000

12.450

100,0

100,0

0,0

1. cheltuieli cu materiile prime [CHM(1)]

2.800

4.800

31,1

38,5

+ 7,4

2. cheltuieli cu materialele consumabile [CHM(2)]

1.500

2.600

16,7

20,9

+ 4,2

3. cheltuieli cu energia si apa [CHM(3)]

950

820

10,5

6,6

- 3,9

4. alte cheltuieli materiale [CHM(4)]

150

510

1,7

4,1

+ 2,4

5. cheltuieli privind amor­tiza­rea activelor imobilizate corpo­­ra­le si necorporale [CHM(5)]

3.600

3.720

40,0

29,9

- 10,1

1. Sa se analizeze modificarea structurii cheltuielilor materiale cu ajutorul metodei comparatiilor marimilor relative de structura.

2. Sa se analizeze dinamica cheltuielilor materiale cu ajutorul metodei balantiere.

Rezolvarea

Cazul 1. Analiza situatiei cheltuielilor materiale prin prisma structurii si modificarii structurii pe elemente primare ne permite sa precizam urmatoarele:

- pe fondul general al cresterii cheltuielilor materiale cu 38,3%,  în perioada de calcul comparativ cu perioada de baza, au avut loc majorari ale proportiilor la cheltuielile cu materiile prime (+ 7,4 puncte procentuale), la cheltuielile cu materialele consumabile (+ 4,2 puncte procentuale) si respectiv la alte cheltuieli materiale (+ 2,4 puncte procentuale). În acelasi timp, se constata reduceri ale marimilor relative de structura la cheltuielile cu energia si apa (- 3,9 puncte procentuale) precum si la cheltuielile privind amortizarea activelor imobilizate corporale si necorporale (- 10,1 puncte procentuale).

Aceste modificari pot fi explicate, în principal, prin particularitatile activi­tatii derulate, care a necesitat mai multe materii prime si materiale consumabile si care justifica cresterea absoluta a cheltuielilor materiale cu 3.100 mii lei;

- în perioada baza de comparatie cheltuielile privind amortizarea activelor imobilizate corporale si necorporale detinea ponderea cea mai mare (40,0%) iar în perioada de calcul ponderea acestui element de cheltuiala s-a redus la 20,9%, desi în suma absoluta au crescut cu 120 mii lei. Aceasta modificare structurala are semnificatia unei încetiniri a procesului de dezvoltare economica prin investitii în active imobilizate corporale si necorporale si care pe termen lung va influenta nefavorabil rezultatele si performantele financiare ale agentului economic;

- cheltuielile cu energia si apa prezinta o dinamica care confirma politica de rationalizare si de gospodarire mai buna a acestor resurse, diminuarea absoluta a sumei acestor cheltuieli se regaseste si în reducerea proportiei lor în totalul cheltuielilor materiale;

- elementul titularizat "Alte cheltuieli materiale" reprezinta, în principal, consumul de obiecte de inventar si de materiale nestocate si consumabile, înregistreaza în perioada analizata o crestere cu 2,4 puncte procentuale. Cresterea acestor categorii de consumuri este motivata în mod diferentiat, daca o crestere a consumului de obiecte de inventar poate fi determinata de dezvoltarea activitatii, de cresterea calitativa, functionala si organizatorica a managementului, majorarea consumului de materiale nestocate si consumabile poate fi limitat printr-o mai buna gospodarire prin utilizarea lor în conditii de economicitate.

Cazul 2. Aplicarea metodei balantiere conduce la prezentarea sistemului de modificari ale elementelor de cheltuieli care explica cresterea absoluta a cheltuielilor materiale cu 3.450 mii lei, în perioada de calcul comparativ cu perioada de baza, astfel:

Modificarea totala a cheltuielilor materiale

din care:

- influenta modificarii cheltuielilor cu materiile prime

* 

- influenta modificarii cheltuielilor cu materialele consumabile

* 

- influenta modificarii cheltuielilor cu energia si apa

- influenta modificarii altor cheltuieli materiale

- influenta modificarii cheltuielilor privind amortizarea activelor imobilizate corporale si necorporale

Tema nr. 39

Se cunosc urmatoarele date:

Denumirea indicatorilor

Unitatea

de masura

Perioada

de baza

(mii lei)

Perioada

de calcul

(mii lei)

Notatii

- Cifra de afaceri

mii lei

37.500

42.340

CA

- Cheltuieli cu dobânzile

mii lei

2.250

2.710

    CHD

- Valoarea medie a activelor totale

mii lei

55.920

60.940

Act

- Capitalul strain (împrumuturi, datorii asimilate si credite) pentru care se percep dobânzi

mii lei

5.625

7.743

CS

- Rata medie a dobânzii

%

40

35

- Cheltuielile cu dobânzile la 1000 lei cifra de afaceri

lei

60

64

Chd

- Capitalul strain care revine la 1000 lei cifra de afaceri,

lei

150,0

182,9

- Valoarea medie a activelor totale care revine la 1000 lei cifra de afaceri

lei

1.491,2

1.439,3

- Ponderea procentuala a capitalului strain utilizat pentru finantarea activelor totale

%

10,1

12,7

Sa se analizeze dinamica cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifra de afaceri pe baza urmatoarelor modele:

"Modelul 1"

 în care:

"Modelul 2"

Rezolvarea

Cazul 1.

Modificarea absoluta a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifra de afaceri

- influenta modificarii capitalului strain care revine la 1000 lei cifra de afeceri

- influenta modificarii ratei medii a dobânzii

Din calculele efectuate a rezultat ca cheltuielile cu dobânzile la 1000 lei cifra de afaceri au crescut cu 4 lei, în anul de calcul comparativ cu nivelul anului de baza, ca efect al unui indice al cheltuielilor cu dobânzile superior celui înregistrat de cifra de afaceri.

Cresterea capitalului strain care revine la 1000 lei cifra de afaceri a determinat majorarea cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifra de afaceri cu 13,1 lei în timp ce diminuarea ratei medii a dobânzii a compensat partial cresterea cauzata de actiunea primului factor,  ramânând în final numai o crestere de 4 lei.

Cazul 2.

Modificarea absoluta a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifra de afaceri

din care:

- influenta modificarii valorii medii a activelor totale care revine la 1000 lei cifra de afaceri

- influenta modificarii ponderii capitalului strain utilizat pentru finantarea activelor totale

- influenta modificarii ratei medii a dobânzii

Pe baza rezultatelor confirmate de modelul 2 al analizei factoriale se constata, în continuare, ca influenta nefavorabila a cresterii capitalului strain care revine la 1000 lei cifra de afaceri este determinata de majorarea ponderii capitalului strain utilizat pentru finantarea activelor totale, care a propagat o crestere a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifra de afaceri cu 15,2 lei,

În acelasi timp, însa, un factor care a avut o actiune pozitiva în contextul acestui complex de influente este reprezentat de valoarea medie a activelor totale care revine la 1000 lei cifra de afaceri, si care prin diminuarea sa de la 1.491,2 lei la 1.439,3 lei a provocat reducerea cheltuielile cu dobânzile la 1000 lei cifra de afaceri cu 2,1 lei.

Indicatorul individualizat, în acest caz, sub denumirea de "Valoarea medie a activelor totale care revine la 1000 lei cifra de afaceri" este o expresie a eficientei utilizarii activelor totale sau o forma inversa a numarului de rotatii a activelor totale. Se demonstreaza, astfel, ca prin cresterea vitezei de rotatie a activelor totale se obtine diminuarea nivelului relativ al cheltuielilor cu dobânzile în raport cu cifra de afaceri.

Tema nr. 40

Metoda lanturilor Markov este utilizata pentru:

a) analiza sezonalitatii activitatilor economice;

b) analiza dinamicii indicatorilor economico-financiari;

c) analiza corelatiilor dintre indicatorii economico-financiari;

d) analiza modificarii si previziunii structurii indicatorilor complecsi;

e) calculul influentei factorilor care explica modificarea unui indicator complex.

Raspuns corect: d)

Tema nr. 41

Sa se analizeze modificarile care au avut loc în structura cifrei de afaceri pe activitati si sa se proiecteze structura cifrei de afaceri în anul 4, cu ajutorul metodei lanturilor Markov.

Dinamica structurii cifrei de afaceri pe feluri de activitati

Indicatori

Structura cifrei de afaceri (%)

anul 1

anul 2

anul 3

Total cifra de afaceri, din care:

100,00

100,00

100,00

a) activitatea de cazare

48,60

56,10

52,00

b) activitatea de alimentatie publica

46,30

40,10

39,80

c) alte activitati

5,10

3,80

8,20

Rezolvarea

Fazele preliminare de calcul a structurii previzionale implica determinarea unui numar de n - 1 matrici tranzitorii (în cazul nostru : 3 - 1 = 2), astfel:

I * Se calculeaza matricea tranzitorie (1) care exprima modificarea structurii cifrei de afaceri pe activitati în anul 2 fata de anul 1:

Matricea tranzitorie (1)

a

b

c

anul 1

diminuari

a

48,60

48, 60

b

6,20

40,10

46, 30

- 6, 20

c

1,30

3, 80

5, 10

- 1, 30

anul 2

56,10

40,10

3, 80

100, 00

cresteri

+ 7, 50

La intersectia liniilor cu coloanele celor trei tipuri de activitati se înscrie valoarea cea mai mica a ponderii cifrei de afaceri obtinând "diagonala fidelitatii". În continuare se compara marimile relative de structura de pe coloana - anul 1 si linia - anul 2 cu cele de pe diagonala fidelitatii, consemnându-se diferentele constatate în cadrul matricei, astfel încât sa se verifice totalurile pentru cele trei stari pe orizontala si pe verticala.

Prin urmare se constata ca ponderea cifrei de afaceri din activitatea de cazare a crescut cu 7,50 puncte procentuale în anul 2 fata de anul 1, pe seama diminuarii ponderii cifrei de afaceri din activitatea de alimentatie publica cu 6,20 puncte procentuale si a ponderii cifrei de afaceri aferenta altor activitati cu 1,30 puncte procentuale.

II * Se calculeaza matricea tranzitorie (2) care exprima modificarea structurii cifrei de afaceri în anul 3 comparativ cu anul 2:

Matricea tranzitorie (2)

a

b

c

anul 2

diminuari

A

52, 00

4, 10

56,10

- 4, 10

B

39, 80

0, 3040,10

- 0, 30

C

3, 80

3,80

anul 3

52,00

39,80

8,20

100, 00

cresteri

+ 4, 40

A doua matrice tranzitorie evidentiaza faptul ca în anul 3 comparativ cu anul 2 proportia cifrei de afaceri din alte activitati a crescut cu 4,40 puncte procentuale, în timp ce proportia cifrei de afaceri realizata din activitatile de cazare si de alimentatie publica s-au micsorat cu 4,10 si respectiv 0,30 puncte procentuale.

III * Fiind cunoscute matricele tranzitorii succesive, în etapa urmatoare a calculelor se determina matricea tranzitorie totala prin însumarea elementelor din matricile tranzitorii (1) si (2).

Matricea tranzitorie totala

a

b

c

Total

A

100, 60

4, 10

104, 70

B

6, 20

79, 90

0, 30

86, 40

C

1, 30

7, 60

8, 90

Total

108, 10

79, 90

12, 00

200, 00

Întru-cât diagonala fidelitatii a fost perturbata, pe parcursul celor trei ani analizati, în sensuri contradictorii de modificare a structurii cifrei de afaceri, asa cum rezulta din matricele tranzitorii (1) si (2), în matricea tranzitorie totala diagonala fidelitatii nu mai este constituita din elementele cele mai mici ale totalurilor înscrise pe linie si coloana.

Se precizeaza ca existenta celor mai mici valori pe diagonala fidelitatii din matricea tranzitorie totala este posibila numai în cazul unei dinamici cu un sens constant de modificare a marimilor relative de structura.

IV * Se calculeaza matricea probabilitatilor tranzitorii prin raportarea fiecarui element de pe linie la totalul liniei (pentru a creste precizia proiectiei rezultatele raporturilor vor fi consemnate cu cel putin cinci zecimale).

V * Proiectia structurii cifrei de afaceri în anul 4, pentru trei tipuri de acti­vi­tati se calculeaza înmultind transpusa matricei probabilitatilor tranzitorii cu vecto­rul marimilor relative de structura din ultimul an al perioadei analizate (anul 3).

Calculul vectorului structurii prognozate s-a efectuat astfel:

(0,96084 . 52,00) + (0,07176 . 39,80) + (0,14607 . 8,20) = 54,02

(0,00000 . 52,00) + (0,92477 . 39,80) + (0,00000 . 8,20) = 36,80

(0,03916 . 52,00) + (0,00347 . 39,80) + (0,85393 . 8,20) = 9,18

Se conchide astfel ca în anul 4 se prognozeaza o structura a cifrei de afaceri pe activitati astfel: 54,02% din cazare, 36,80% din alimentatie publica si 9,18% din alte activitati. Estimarea structurii viitoare a cifrei de afaceri pe activitati confera managerilor suportul decizional pentru desfasurarea actiunilor generale de aprovizionare cu resursele materiale necesare, precum si pentru modernizarea sau dezvoltarea dotarilor tehnice aferente activitatilor a caror pondere este previzibil în crestere.

Tema nr. 42

Bilantul unei societati comerciale pune în evidenta urmatoarele informatii:

- valoarea activului total este de 100.000 mii lei, finantata în proportie de 30% din capitaluri proprii, 40% din datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an si restul de 30% din datorii curente. Rata activelor curente (proportia activelor curente în activul total) este de 55%. În aceste conditii, rata lichiditatii generale (Rlg) va fi:

a) 1,833

b) 0,545

c) 3,333

d) 0,785

e) 1,550

Rezolvarea

Raspuns corect: a)

Tema nr. 43

Se cunosc urmatoarele informatii:

indicele de dinamica a veniturilor totale 112%,

- indicele de dinamica a activelor totale 110%,

- indicele de dinamica a ratei rentabilitatii economice a activelor totale 106%.

Rezulta ca:

a) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor totale si a scazut rata rentabilitatii veniturilor

b) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor totale si a crescut rata rentabilitatii veniturilor

c) s-a încetinit viteza de rotatie a activelor totale si a crescut rata rentabilitatii comerciale

d) s-au diminuat veniturile totale si a crescut rata rentabilitatii comerciale

e) a scazut valoarea activelor totale si a crescut rata rentabilitatii comerciale.

Rezolvarea

Deoarece indicele de dinamica a veniturilor totale devanseaza indicele de dinamica a activelor totale se confirma faptul ca viteza de rotatie a activelor totale s-a accelerat.

În conditiile în care rata rentabilitatii economice a activelor totale se calculeaza ca raport între rezultatul net al execitiului financiar si valoarea activului total se constata ca indicele de dinamica a rezultatului net al execitiului financiar devanseaza indicele de dinamica a veniturilor totale si în consecinta rata rentabilitatii veniturilor totale a crescut.

Raspuns corect: b)

Tema nr. 44

Se cunosc urmatoarele date: cantitatea de produse fabricata (q = 100 buc.), pretul de vânzare unitar (p = 2.000 lei), suma totala a cheltuielilor fixe (CF = 50.000 lei). Care este marimea costului variabil unitar pentru a se obtine un profit de 40.000 lei, (R = 40.000 lei)?

a) 1.100 lei

b) 1.600 lei

c) 2.100 lei

d) 950 lei

e) 1.200 lei

Rezolvarea

Raspuns corect: a)

Tema nr. 45

Se cunoaste urmatoarea situatie:

Indicatori

Milioane lei

Notatii

- Cifra de afaceri

4.000

CA

- Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri, din care:

3.500

C

- cheltuieli variabile

3.000

CV

- cheltuieli fixe

500

CF

- Rezultatul din exploatare aferent cifrei de afaceri

500

Re

Pragul de rentabilitate pentru cifra de afaceri este:

a) 5.000 mil. lei

b) 4.000 mil. lei

c) 3.000 mil. lei

d) 2.000 mil. lei

e) 2.500 mil. lei

Rezolvarea

Raspuns corect: d)

Tema nr. 46

Se cunoaste urmatoarea situatie privind productia pe sorturi de calitate a produsului "A":

Sorturi
de calitate

Volumul fizic al productiei
(buc.)

Pretul de livrare
(mii lei)

Perioada de baza

Perioada de calcul

Perioada

de baza

Perioada

de calcul

structura

structura

- calitatea I

100

0,5

66

0,3

100

200

- calitatea II

40

0,2

44

0,2

90

120

- calitatea III

60

0,3

110

0,5

50

80

Total

200

1,0

220

1,0

-

-

Sa se analizeze dinamica valorii productiei prin prisma modificarii factorilor: volumul fizic al productiei pe sorturi de calitate, volumul fizic total al productiei, structura productiei fizice pe sorturi de calitate, preturile de livrare.

Rezolvarea

Sorturi
de calitate

Valoarea produc­­tiei
în peri­oada
de baza

Valoarea produc­­­tiei
în peri­oa­da
de  calcul

Valoarea productiei
din perioada de calcul recalculata la preturile
de livra­re din perioada de baza

 

- calitatea I

10.000

13.200

6.600

110

11.000

- calitatea II

3.600

5.280

3.960

44

3.960

- calitatea III

3.000

8.800

5.500

66

3.300

Total

16.600

27.280

16.060

220

18.260

Modificarea absoluta totala a valorii productiei,

din care:

a) - influenta modificarii volumului fizic al productiei pe sorturi de calitate,

- calitatea I: 6.600 - 10.000 = - 3.400

- calitatea II: 3.960 - 3.600 = + 360

- calitatea III: 5.500 - 3.000 = + 2.500

din care:

a1) - influenta modificarii volumului fizic total al productiei,

a2) - influenta modificarii, structurii productiei fizice pe sorturi de calitate

b) - influenta modificarii preturilor de livrare,

Calculele efectuate ofera urmatoarele informatii:

- valoarea productiei a crescut în perioda de calcul comparativ cu perioda de baza, cu 10.680 mii lei,

- cresterea preturilor de livrare a determinat cresterea valorica a productiei cu 11.220 mii lei, în timp ce modificarea volumului fizic al productiei pe sorturi de calitate a provocat o reducere valorica de 540 mii lei,

- structura productiei fizice pe sorturi de calitate a suferit o modificare nefa­vorabila deoarece aceasta a condus la reducerea valorii productiei cu 2.200 mii lei. Se remarca faptul ca proportia productiei din sortul de calitatea I-a s-a redus de la 50% în perioda de baza la 30% în perioda de calcul, iar productia din sortul de calitatea III-a a crescut de la 30% la 50% în conditiile în care preturile de livrare sunt mai mici la acest sort. Motivatia operarii acestei modificari structurale poate fi explicata prin cresterea cererii pentru produsele de calitatea III-a sau de existenta unor conditii materiale care nu a permis realizarea cu prioritate a produselor din caliatea I-a.

Tema nr. 47

Se cunosc urmatoarele date:

                                                       - mil. lei -

Denumirea indicatorilor

Notatii

Perioada de baza

Perioada de calcul

- Cifra de afaceri
(Productia vânduta)

2.000

2.300

- Consumul intermediar

1.200

1.400

- Productia vânduta în perioda de calcul exprimata în:

- preturile de livrare practicate în perioada de baza

- consumurile intermediare, pe produs, din perioada de baza

-

-

1.700

1.080

Nota: ci reprezinta consumul intermediar (consumurile provenind de la terti) pe unitatea de produs; va = p - ci reprezinta valoarea adaugata pe unitatea de produs.

Influenta modificarii nivelului relativ a volumului fizic al cifrei de afaceri si a structurii fizice a cifrei de afaceri, asupra valorii adaugate este:

a) + 150 mil. lei si + 220 mil. lei,

b) + 120 mil lei si - 220 mil. lei,

c) - 120 mil lei si - 60 mil. lei,

d) - 80 mil lei si + 500 mil. lei,

e) + 300 mil lei si - 220 mil. lei.

Rezolvarea

Indicele de dinamica al volumului fizic al cifrei de afaceri,

Modificarea absoluta totala a valorii adaugate,

din care,

- influenta modificarii volumului fizic al cifrei de afaceri,

din care,

- influenta modificarii nivelului relativ a volumului fizic al cifrei de afaceri,

- influenta modificarii structurii fizice a cifrei de afaceri,

- influenta modificarii valorii adaugate pe unitatea de produs,

Raspuns corect: c)

Tema nr. 48

Influenta cu semnul plus a modificarii structurii fizice a cifrei de afaceri asupra cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri, semnifica:

a) - cresterea ponderii vânzarilor din categoriile de produse care au un nivel al costului mai mic comparativ cu media aferenta întregii cifrei de afaceri,

b) - cresterea ponderii vânzarilor din categoriile de produse care au un nivel al costului mai mare comparativ cu media aferenta întregii cifrei de afaceri,

c) - reducerea ponderii vânzarilor din categoriile de produse care au un nivel al costului mai mic comparativ cu media aferenta întregii cifrei de afaceri,

d) - reducerea ponderii vânzarilor din categoriile de produse care au un nivel al costului mai mare comparativ cu media aferenta întregii cifrei de afaceri,

e) - cresterea volumului fizic al vânzarilor.

Raspuns corect: b) si c)

Tema nr. 49

Cresterea costurilor complete pe unitatea de produs are ca efect:

a) - cresterea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri,

b) - cresterea rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri,

c) - reducerea rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri,

d) - cresterea cifrei de afaceri,

e) - cresterea ratei rentabilitatii vânzarilor.

Raspuns corect: a) si c)

Tema nr. 50

Pe baza relatiei:  se determina:

a) - influenta modificarii preturilor de livrare asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate pentru cifra de afaceri,

b) - influenta modificarii costurilor unitare complete asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate pentru cifra de afaceri,

c) - influenta modificarii structurii fizice a cifrei de afaceri asupra ratei renta­bilitatii financiare,

d) - influenta modificarii structurii fizice a cifrei de afaceri asupra ratei renta­bilitatii resurselor consumate pentru cifra de afaceri,

e) - influenta modificarii structurii fizice a cifrei de afaceri asupra cheltu­ielilor la 1000 lei cifra de afaceri.

Raspuns corect: d)

Document Info


Accesari: 9103
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )