Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadMonografie contabila

Contabilitate
ALTE DOCUMENTE

CONTABILITATE GENERALÅ
Contabilitatea imobilizarilor corporale
SINTEZA CURSULUI BAZELE CONTABILITATII
Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii
EXPERTIZA CONTABILA
EVALUARE PRIVIND ELEMENTELE DE TREZORERIE
ANALIZA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR
CONTABILITATEA CAPITALURILOR
Organizarea contabilitatii patrimoniului
LUCRARE DE DISERTATIE - Controlul financiar:principii si reguli, organizare si exercitare

Monografie contabila

            In data de 02.03.2008 ce inregistreaza subscrierea capitalului social de constituire a societatii comerciale S.C. AKIL S.R.L., in suma de 1000 RON  .456 =1011   1000,00

            Evidentierea varsarii capitalului social subscris, prin contabilizarea foii de varsamant in contul curent de a sumei aferente aportului in numerar reprezentand capitalul social :

1011 = 1012   1000,00

5121 = 456    1000,00

            In data de 04.03.2008 societatea angajaza un credit in baza contractului de finantare inchiriat si autentificat la notariat si intre aceasta si asociatul unic, in suma neta de 100000 RON . Suma este pusa la dispozitia societatii in doua transe, pentru dotarea sediului social cu mobilier si tehnica de calcul. Prima transa este de 80000 RON si se depun incasa , diferenta urmand a fi virata in banca si intrebuintata treptat pentru asigurarea derularii normale a activitatii de aprovizionare curenta si se distingere a datoriilor angajate de societate.

Esalonarea sumele datorate asociatului unic esteprezentata in anexa contractului  de imprumut , creditul urmand a fi rambursat prin rate lunare in valoare de 8334 RON timp de 12 luni, scadenta sumelor de restituit fiind de data de 19a lunii, incepand din martie 2008. Creditul acordat nu este purtator de dobanda.

Evidenta contabila a acestei operatiuni se face prin inregistrarea sumei depuse de asociat, suma incasata in baza dispozitiei de incasare nr1/04.03.2008.

5311 = 4551  80000,00

            In data de 04.03.2005 se efectueaza cheltuieli de constituire prilejuite de infiintarea societatii, insuma de 12000 RON, acestea se vor amortiza pe o perioada de 1 an, in amortismente lunare de 100 RON pe luna, inregistrarea cheltuielilor de constituire achitate in numerar :

201 = 5311  12000,00

            La finalul zilei de 04.03.2008 se depune in contul curent suma de 12000 RON conform ordinului de  incasare emis de unitatea bancara :

581 = 5311  12000,00

5121 = 581  12000,00

            In data de 05.03.2008 se inregistreaza in baza facturi emise de furnizor, achizitionarea autoturismului IVECO, in valoare de 16814,7 RON.

La intrarea mijlocului fix in patrimoniul societatii, acestuia i se calculeaza amortizarea,aferenta duratei normale de functionare de 5 ani, pe baza metodei de amortizare.

%    = 404.1           16814,70

2133                    14130,00

4426                      2684,70

Dn = 5 ani

A anuala = 16.814,7  =  3362,94  RON

                       5

A lunara =3362,92 =280,25 RON

                      12

            Amortizarea lunara se va calcula si inregistra incepand cu luna aprilie 2005, pana in martie 2010.

            In data de 06.03.2008 se acorda un avans de trezorerie in valoare de 350 RON, in baza dispozitiei de plata nr 2 / 06.03.2005 necesar transportului de personal din incinta unitatii :

461.1=5311     350,00

            624 = 461.1      350,00

            Concomitent se evidentiaza cheltuiala cu combustibil :

401.4 = 5311           250,00

%   = 401.4              250,00

6022                     210,08

4426                       39,92

            In data de 12.03.2005 are loc inregistrarea aprovizionarii cu produse cosmetice de tip sapun, creme, masti, in baza facturii nr. 3792495 / 12.03.2008 si a notei de receptie nr 1 / 12.03.2008 cu evidentierea in NIR . La receptie nu se constata diferente fata de factura.

Filiera  inregistrarilor efectuate in contabilitate este urmatoarea:

%   = 404.1           2975,00

371                      2500,00

4426                      475,00

            Se evidentiaza operatiunile din extrasul de cont din data de 18.03.2008.                                                                                                                                                                                                               Se primeste factura ,nr. 3792501, de servicii telefonice:

     %    = 404.1          142,80

   626 .1                      120,00

   4426                         22,80

            Se achita cu ordin de plata si se inregistreaza factura nr. 3792501 / 17.03.2008 pentru serviciile cu internetul pe luna februarie 2008 in valoare de 142,8 RON.

401.1 = 5121.1   180,32

%       = 401.1     180,32

626.2                   151,53

4426                      28,79

            Se achita cu ordin de plata si se inregistreaza factura – chitanta  nr 1716199 / 16.03.2008 cuprinzand cheltuiala cu asigurarea de raspundere civila obligatorie auto aferenta anului 2008.

404.1 = 5121   178,40

                                           471= 404.1    178,40

                                           613 = 471        44,60

            In debitul contului „cheltuieli inregistrate in avans” se inregistreaza cheltuiala de repartizat in anul 2008 pentru lunile ce urmeaza celei in care se efectueaza plata, respectiv incepand cu aprilie 2008 ( 9 luni x  17,84 ).

Se  evidentiaza comisionul bancar perceput pentru efectuarea decontarilor :          627 = 5121    15,00

            La data de 17.03.2008 se acorda din caseria unitatii conform dispozitiei de plata nr 5 / 17.03.2008 un avans spre decontare salariatului Mihnea Andrei in vederea deplasarii cu masina unitatii furnizoare din tara, in suma de 230 RON

461.1 = 5311    230,00

            La data de 19.03.2008 salariatul se inapoiaza din delegatie si deconteaza avansul primit, conform ordinului de deplasare nr 25 / 17.03.2008 si  decontului de cheltuieli, astfel :

-        cheltuielile de deplasare (diurna = 35 RON , combustibil 90 RON)

-        avans nefolosit, restituit la caseria unitatii 105 RON

%    = 461.1            230,00

6022                        90,00

625                          35,00

5311                      105,00

Conform contractului de inchiriere a depozitului ADECO S.A. nr 45621/19.03.2008, pentru marfurilor achizitionate aceasta se obliga sa plateasca lunar chiria in avans.

                             404.1= 5311      1790,00

                             471.1=401.1      1790,00

                                %  =471.1       1790,00

                           628.1                    1504,20     

                           4426                       285,80

                         

            In data de 19.03.2008 are loc inregistrarea aprovizionarii cu produse cosmetice de la distribuitorul unic, S.C. Callibelle  S.A. in  baza facturii 3792512 / 18.03.2008 si a notei de eceptie nr 3 / 19.03.2008, cu evidentierea adaosului comercial de 40% in NIR . La receptie nu se constata diferente fata de factura.

                                            401.4 = 5311         9401,00

%  = 401.1            9401,00

371                      7900,00

4426                    1501,00

            In data de 21.03.2008 se inregistreaza facturile emise catre clienti, reprezentand marfurile vandute.

4111 =   %      10.353,00

             707       8.700,00

           4427       1.653,00

           Se inregistreaza depunerea numerarului in baza foii de varsamant nr. 2/25.03.2008.

      581 = 5121   1850,00

                                                5121 = 5311   1850,00

            In data de 25.03.2008 se inregistreaza, in baza facturii emise de furnizori achizitionarea unui sistem de calcul format din unitate centrala, monitor, tastatura, boxe si mause, in valoare totala de 3552,15 RON. Intrarea se face la mijloace fixe, in baza procesului verbal de receptie si punere in functiune, decontarea urmand a avea loc ulterior, in termen de 5 zile de la primirea facturii, prin ordin de plata:

                                                   %  =   404.1          3552,15

2133                                     2895,00

4426                       5671,50

            La intrarea mijlocului fix in patrimoniul societatii, asestuia i se calculeaza amortizarea, aferenta duratei normale de functionare de 3 ani, pe baza metodei de amortizare liniara:

Dn  = 3 ani

A anuala = 3552,15 =  1184,05 RON / an

                       3

A lunara  = 1184,05 =   98,67 RON

                     12

            Amortizarea lunara se va calcula si inregistra incepand cu luna urmatoare intrarii in patrimoniu, respactiv aprilie 2008, pana in martie 2011.

Concomitent cu achizitionarea calculatorului se cumpara programul licentiat de operare al acestuia si un program destinat evidentei contabile computerizate.

Acestia intra din punct de vedere contabil in categoria imobilizarilor necorporale si este supus amortizarii, astfel :

Dn = 3 ani

A anuala = 585 =  195 RON / an

                    3

A lunara  = 195 =   16,25 RON

                    12

%     = 404.1      696,15    208                     585,00

4426                   111,15

 

            Decontarea facturii in numerar, la data achizitionarii 26.03.2008 :

401.1 = 5311   696,15

            Pentru imbunatatirea activitatii firmei sa achizitionat o imprimanta Canon cu multiple functiuni, in valoare de 339,15 RON, TVA inclus, a carei receptie se face in baza de NIR nr 4 / 26.03.2008 in cadrul materialelor de natura obiectelor de imventar.

%   =404.1    339,15

303.1             285,00

4426               54,15

            Imediat dupa montarea si punerea in functiune a sistemului de calcul se evidentiaza darea in folosinta a imprimantei, avand drept document de inregistrare in contabilitate bonul de consum nr 2 / 26.03.2008.

603.1 = 303.1   285,00

In data de 26.03.2008 are loc inregistrarea aprovizionarii cu produse cosmetice de la distribuitorul unic, S.C. Callibelle  S.A. in  baza facturii 3792512 / 25.03.2008 si a notei de eceptie nr 3 / 26.03.2008, cu evidentierea adaosului comercial de 40% in NIR . La receptie nu se constata diferente fata de factura.

                                            401.1 = 5311         3491,46

%    = 401.1         3491,46

371                      2934,00

4426                      557,46

           

In data de 26.03.2008 se inregistreaza facturile emise catre clienti,reprezentand marfurile vandute :

                                        4111 =  %         2209,68

                                                     707        2728,00

                                                   4427          518,32
            La finalul zilei de 26.03.2008 se depune in contul curent suma de 1.500 RON conform ordinului de incasare emis de unitatea bancara :

                                      581  =     5311       1.500,00

            Se inregistreaza depunerea numerarului in contul de disponibil pe baza extrasului de cont :

                                    5121  =   581         1.500,00

 

            In data de 28.03.2008 se inregistreaza operatiunile, in baza extrasului de cont si a documentelor anexe:

                        - se evidentiaza plata primei rate scadenta, aferenta controlului de credit cu asociatul unic:

455 = 5121   8.334,00

                        - se evidentiaza plata diversilor furnizori de utilitati :

404.1 = 5121   468,00

                        - se inregistreaza facturile emise de furnizorii de utilitati astfel :

1)     factura nr 3792547 / 23.03.2008 – servicii de salubrizare ERCO S.A.

%   = 404.1        250,00

628                     210,08

4426                     39,92

            2) factura nr 3792552 / 24.03.2008 – energie electrica

%     = 404.1          115,22

605                       96,82

4426                     18,39

            3) Factura nr 3792563 / 25.03.2008 - apa

%     = 404.1    102,78

605                 86,37

4426               16,41

 

            Se evidentiaza simultan datoriile intreprinderii, inregistrarea datoriilor angajatilor si a unitatii:

                                       641 = 421               2100

            Se inregistreaza retinerile personalului in luna martie 3340, impozitul pe salarii fiind de 4,71 RON.

421 =   %                 1593

         4312                199

         4372                  11

         4314                137

         444.1               160

6451 = 4311     410

6452 = 4371       21

6453 = 4313     116

6451 = 462.2      16

6451 = 447         35

            Se inregistreaza stingerea datoriei unitatii fata de salariati prin achitarea statului de plata:

421 = 5311     1593

            La inchiderea luni se evidentiaza dobanda lunii martie aferenta disponibilului din cont si plata comisionului bancar:

5121.1 = 766          14,50 

     627 = 5121.1     13,40

            La 31.03.2005 se efectueaza descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute :

607 = 371       13.334,00

            La 31.03.2008 are loc inchiderea conturilor de T.V.A., avand la baza calculul T.V.A. ductibila si colectata rezultat din cumularea coloanelor aferente din jurnalele de cumparaturi si vanzari :

T.V.A. deductibila – luna martie 11.506,99 RON .

T.V.A. colectata     - luna martie 2.171,32 RON

4427  <  4426        T  T.V.A. de recuperat  = 11.506,99 – 2.171,32 = 9.335,67 RON

%       =  4426    11.506,99

4427                     2.171,32

4424                     9.335,67

     

Rotunjire TVA :         

                             4424 = 473         0,33        

La  31.03.2005 se efectueaza inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri :

121 =  %               14264,49

 

          6022                  300,08

            607             13.334,00

            603.1               285,00

            605                  183,19

            613                    44,60

            625                    35,00

            626.1               120,00            

            626.2               151,53

            628.1            1.504,20

            628.2               210,08

          6451                  445,00

          6452                    21,00

          6453                  116,00

          6551                    16,00

            641               2.100,00

            627                    28,40

%     = 121    11.442,50  707                      11.428,00

766                             14,50

                      

Document Info


Accesari: 11651
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )