Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Tematica tezelor de licenta a studentilor la specialitatea "Finante si Banci" an. 2009 - 2010

Finante


Aprobat la Consiliul Facultatii stiinte Economice

Nr.___ din ___________

Decanul Facultatii stiinte Economice


Tematica tezelor de licenta a studentilor la specialitatea "Finante si Banci" an. 2009 - 2010

ROM

1.      Bugetul de stat Ón cadrul sistemului financiar al tarii

2.      Cheltuielile publice Ón cadrul sistemului bugetar al tarii: evolutii structurale

3.      Datoria publica Ón Republica Moldova si impactul ei asupra deficitului bugetar

4.      Directii strategice vizÓnd reducerea deficitului bugetar Ón Republica Moldova

5.      Rolul politicii bugetar-fiscale Ón realizarea obiectivelor macroeconomice Ón Republica Moldova

6.      Impactul bugetului de stat asupra dezvoltarii economiei Ón Republica Moldovei

7.      Rolul finantelor publice locale Ón consolidarea autonomiei financiare la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale Ón Republica Moldova

8.      Politica bugetar-fiscala a statului si instrume 727h74h nte de realizare ale acesteia

9.      Deficit bugetar si datoria publica

10.  Veniturile fiscale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale

11.  Controlul financiar si utilizarea resurselor financiare Ón institutiile publice

12.  Planificarea si prognozarea bugetara Ón contextul asigurariiechilibrului financiar public

13.  Piata de capital si investitiile straine Ón Republica Moldova

14.  Continutul, clasificarea si functiile burselor de valori

15.  Piata serviciilor de evaluare Ón Republica Moldova

16.  Activitatea de evaluare a patrimoniului Ón Republica Moldova

17.  Garantarea stabilitatii financiare a asiguratorilor prin prisma reasigurarilor

18.  Asigurarea de bunuri - solutie optima Óntr-o economie de piata

19.  Asigurarea de persoane ca forma de protectie a populatiei

20.  Asigurarea de raspundere fata de terti - necesitate a vietii cotidiene

21.  Companiile de asigurari - rolul si locul lor Ón sistemul economic Ón perioada de tranzitie la economia de piata

22.  Analiza portofoliului de credite al unei banci comerciale a Moldovei

23.  Dezvoltarea operatiunilor pasive ale bancii comerciale

24.  Organizarea operatiunilor de depozit Ón banca comerciala

25.  Eficienta resurselor atrase a bancii comerciale Ón Republica Moldova

26.  Organizarea procesului de creditare Ón banca comerciala a Republicii Moldova

27.  Gestiunea activelor bancii comerciale din Moldova: metode si instrumente

28.  Analiza activitatii economico-financiare a clientului bancii

29.  Importanta resurselor proprii a bancii comerciale

30.  Tehnici de identificare a riscului de credit

31.  Analiza rentabilitatii a bancii comerciale din Moldova

32.  Problemele lichiditatii si solvabilitatii bancare Ón conditiile economiei de piata

33.  Particularitatile activitatii bancilor Ón conditiile economiei de piata

34.  Gestionarea operatiunilor active ale bancilor comerciale

35.  Sistemul bancar al Republicii Moldova: evolutii, particularitati, tendinte de dezvoltare

36.  Eficienta activitatii bancare: esenta, continut si particularitati

37.  Gestiunea performantelor bancare

38.  Modalitati de plati internationale si posibilitatile de perfectionare a circuitului interbancar al documentelor si decontarilor

39.  Managementul depozitelor bancare si modalitati de asigurare si reasigurare a acestora

40.  Dezvoltarea creditelor ipotecare

41.  Activitatile bancilor comerciale efectuate Ón cadrul pietei de capital

42.  Rolul creditului bancar Ón activitatea bancilor comerciale

43.  Dezvoltarea operatiunilor de leasing la etapa contemporana

44.  Instrumente de plata oferite de Bancile Comerciale din Republica Moldova si caile de optimizare a acestora

45.  Rolul si importanta garantiilor de credit pentru Bancile Comerciale

46.  Politica de depozit a bancii comerciale si rolul ei Ón dezvoltarea bancii

47.  Rolul cardului bancar Ón cadrul sistemului de plati

48.  Creditul ipotecar si tendintele dezvoltarii lui Ón Republica Moldova

49.  Formarea, administrarea si utilizarea lichiditatii internationale a unui stat

50.  Datoria externa: influente asupra activitatii valutar-financiare internationale a tarii

51.  Instrumente si sisteme de plati: rolul acestora Ón dezvoltarea relatiilor economice externe

52.  Influenta relatiilor economice externe asupra balantei de plati

53.  Reforma monetara din R. Moldova: necesitate, mecanism de realizare, consecinte.

54.  Evolutia si perspectivele politicii monetare si de credit a R. Moldova.

55.  Politica monetara si de credit a Germaniei

56.  Politica monetara si de credit a Italiei

57.  Sistemul bancar si politica monetara a SUA

58.  Evolutia rezervelor valutare si perspectiva acestora Ón RM

59.  Intrarile de valuta de lacetatenii R. Moldova: analiza economica, statistica si perspectiva acestora

60.  Povara fiscala a Óntreprinderilor businesului mic Ón Republica Moldova

61.  Sistemul Fiscal al Republicii Moldova Ón contextul Integrarii Europene

62.  Sistemul impozitelor si taxelor locale si influenta lor asupra dezvoltarii infrastructurii locale Ón unitatile administrativ-teritoriale Ón Republica Moldova

63.  Principiile impunerii si particularitatile de realizare a lor Ón cadrul sistemului fiscal national

64.  Impactul politicii tarifare asupra producatorului autohton Ón Republica Moldova

65.  Caile de perfectionare a sistemului fiscal al Republicii Moldova Ón perspectiva majorarii fondurilor bugetare

66.  Taxele vamale - instrument de sustinere a producatorilor autohtoni Ón Republica Moldova

67.  Sistemul de impunere si posibilitatile de eficientizare a politicii fiscale Ón Republica Moldova la etapa actuala

68.  Rolul sistemului de impozite si taxe republicane la formarea fondurilor financiare publice Ón Republica Moldova

69.  Taxa pe valoare adaugata (TVA): practici nationale si internationale

70.  Impactul impozitelor directe asupra proceselor social-economice

71.  Impactul impozitelor indirecte asupra proceselor social-economice72.  Impozitarea nerezidentilor Ón Republica Moldova

73.  Evolutia solutionarii problemei dublei impuneri Ón Republica Moldova

74.  Politica fiscala Ón perioada de tranzitie

75.  Conceptul de evaziune fiscala si masurile de combatere a ei Ón Republica Moldova

76.  Directii si oportunitati de minimizare a riscurilor investitionale Ón Republica Moldova

77.  Investitii Ón proiecte de dezvoltare a imobilului (development)

78.  Activitatea investitionala a Óntreprinderilor Ón perioada de criza

79.  Metode de analiza si evaluare a proiectelor investitionale

80.  Rolul si formele investirii financiare Ón sectorul real al economiei

81.  Investitiile si cresterea economica Ón Republica Moldova

82.  Procesul investitional: particularitati si problemele derularii acestuia Ón Republica Moldova

83.  Analiza situatiei patrimoniale a Óntreprinderii

84.  Structura si optimul capitalului Óntreprinderii

85.  Creditele bancare - ca factor important al dezvoltarii activitatii economico-financiare a†† Óntreprinderii

86.  Analiza procesului de desfacere a produselor la Óntreprindere

87.  Importanta Óntocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli la Óntreprindere

88.  Sursele de finantare a businessului mic

89.  Managementul resurselor financiare la Óntreprindere

90.  Solvabilitatea Óntreprinderii si caile de optimizare a acesteia

91.  Problemele gestionarii activelor curente la Óntreprindere

92.  Diagnosticul financiar si strategii de dezvoltare a Óntreprinderii

93.  Gestiunea activelor pe termen lung si metodele de eficientizare

94.  Analiza financiara a solicitantului de credit bancar

95.  Analiza rezultatelor financiare ale Óntreprinderii

96.  Finantarea micului business Ón Republica Moldova

97.  Organizarea circulatiei mijloacelor banesti Ón cadrul Óntreprinderii

98.  Eficienta politicii financiare a Óntreprinderii

99.  Managementul financiar - factor decisiv al succesului Óntreprinderii

100.          Creditarea Óntreprinderilor - metoda importanta de finantare

101.          Gestiunea capitalului propriu

102.          Importanta dezvoltarii autofinantarii Óntreprinderii

103.          Diferentierea cheltuielilor Ón gestiunea financiara a Óntreprinderii

104.          Baza informationala a managementului financiar la Óntreprindere

105.          Finantarea activitatii economice a Óntreprinderii la etapa actuala

106.          Tehnicile moderne de finantare a activitatii agentilor economici

107.          Leasingul si factoringul - tehnici de finantare de perspectiva a agentilor economici

108.          Diagnosticul Financiar in vederea optimizarii rezultatelor financiare

109.          Analiza riscului de faliment

110.          Riscurile financiare si problemele gestiunii lor la Óntreprinderile din Republica Moldova

111.          Resursele financiare ale Óntreprinderii si particularitatile formarii lor Ón Republica Moldova

112.          Planificarea financiara pe termen lung la Óntreprindere

113.          Planificarea financiara pe termen scurt la Óntreprindere

114.          Procesul si criteriile de selectare a proiectelor investitionale

115.          Analiza structurii si costului capitalului Óntreprinderii

116.          Gestiunea situatiilor de criza la Óntreprindere

117.          Perfectionarea sistemului de gestionare a activelor corporale ca element esential al afacerii

118.          Particularitatile activitatii financiare a Óntreprinderii Ón sistemul relatiilor de piata

119.          Perfectionarea mecanismului de estimare a necesarului de finantare Ón scopul obtinerii rezultatelor performante ale Óntreprinderii

120.          Dezvoltarea managementului financiar la Óntreprinderile din Republica Moldova

121.          Aprecierea lichiditatii si solvabilitatii Óntreprinderii

122.          Gestiunea resurselor financiare Ón cadrul Óntreprinderii

123.          Particularitatile mecanismului financiar Ón conditiile integrarii economice Europene

124.          Diagnosticul financiar si strategia de dezvoltare a Óntreprinderii

125.          Aprecierea situatiei financiare a Óntreprinderii si cai de Ómbunatatire a acesteia

126.          Probleme Ón gestiunea activelor curente Ón cadrul Óntreprinderilor din Republica Moldova

127.          Gestiunea activelor si pasivelor Óntreprinderii

128.          Formarea si gestiunea capitalului Óntreprinderii

129.          Teoria si practica gestionarii costului Óntreprinderii

130.          Sursele de finantare ale activitatii economice a Óntreprinderii

131.          Politica financiara a Óntreprinderii si principalele decizii ale acesteia

132.          Strategii si tactici Ón politica de finantare a Óntreprinderii

133.          Gestiunea fondului de rulment la Óntreprindere

134.          Elaborarea strategiei financiare a Óntreprinderii

135.          Analiza coeficientilor financiari si evaluarea de piata a Óntreprinderii

136.          Evaluarea rezultatelor financiare a Óntreprinderii

137.          Analiza lichiditatii, solvabilitatii si activitatii de afaceri a Óntrepriderii

138.          Evaluarea, prognozarea si gestiuneariscurilorfinanciare a Óntreprinderii

139.          Evaluarea starii financiare a Óntreprinderii

140.          Gestiunea si analiza formarii, distribuirii si folosirii profitului brut si net a Óntreprinderii

141.          Analiza si gestiunea costului productiei Óntreprinderii142.          Gestiunea activelor curente la Óntreprindere

143.          Analiza resurselor financiare la Óntreprindere

144.          Controlul contabilizarii rezultatelor financiare si analiza repartizarii profitului

145.          Contabilitatea, controlul si analiza taxei pe valoareaadaugata la Óntreprindere

146.          Controlul si administrarea mijloacelor banesti pe termen scurt

147.          Controlul fiscal Ón Republica Moldova si caile de perfectionare a lui

148.          Controlul si influenta bugetului de stat asupra dezvoltarii economiei nationale Ón Republica Moldova

149.          Controlul si analiza complexa a veniturilor si cheltuielilor la Óntreprindere

150.          Conceptul de control financiar si expertiza contabila

151.          Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul Finantelor

152.          Controlul financiar propriu al institutiilor publice si agentilor economici

153.          Supravegherea si controlul vamal Ón Republica Moldova

154.          Controlul efectuat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova

155.          Executarea creantelor bugetare Ón Republica Moldova

156.          Organizarea si metodologia reviziei activitatii economice si sociale a Óntreprinderii

157.          Rolul si structura controlului financiar Ón Republica Moldova si caile de perfectionare

158.          Revizia si analiza operatiunilor de casierie si bancare Ón cadrul Óntreprinderii

159.          Politica monetara ca instrument de stimulare a cresterii economice Ón Republica Moldova

160.          Cheltuielile pentru actiuni social-culturale: problemele finantarii

161.          Particularitatile finantarii ocrotirii sanatatii Ón Republica Moldova

162.          Datoria publica si cresterea economica

163.          Politica bugetar-fiscala Ón Republica Moldova la etapa actuala

164.          Veniturile Ón cadrul sistemului bugetar al tarii: evolutii structurale

165.          Datoria publica Ón Republica Moldova si impactul ei asupra deficitului bugetar

166.          Directii strategice vizÓnd reducerea deficitului bugetar Ón Republica Moldova

167.          Rolul politicii bugetar-fiscale Ón realizarea obiectivelor macroeconomice Ón Republica Moldova

168.          Rolul finantelor publice locale Ón consolidarea autonomiei financiare la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale Ón Republica Moldova

169.          Veniturile fiscale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale

170.          Controlul financiar si utilizarea resurselor financiare Ón institutiile publice

171.          Interactiunea si interdependenta deficitului bugetar si datoriei publice Ón Republica Moldova

172.          Mecanismul finantarii protectiei sociale

173.          Analiza comparativa a procedurilor de clearing si decontare ale unei tranzactii pe plan international si Ón Republica Moldova

174.          Teoria si practica strategiilor optionale - posibilitati de implementare Ón Republica Moldova

175.          Analiza fundamentala a titlurilor financiare - sarcini, metode, necesitate

176.          Analiza tehnica a titlurilor financiare - principii, figuri, indicatori

177.          Integrarea europeana a pietei de capital din Republica Moldova

178.          Rolul capitalului propriu Ón finantarea activitatii societatii pe actiuni

179.          Piata valorilor mobiliare din Republica Moldova - trecut, prezent si viitor

180.          Agentii bursieri -cadru juridic, statut, drepturi si obligatiuni, piete de operare

181.          Rolul si necesitatea functionarii pietei de capital Ón cadrul pietei financiare

182.          Piata bursiera: tendinte de dezvoltare Ón economia contemporana

183.          Rolul bursei de valori Óntr-o economie moderna si mecanismele de functionare

184.          Tendinte de dezvoltare a pietei financiare Ón Republica Moldova

185.          Riscul si incertitudinea pe piata de capital

186.          Participantii profesionisti si rolul lor Ón activitatea pietei de capital

187.          Instrumente financiare derivate: practici de utilizare si posibilitati de implementare Ón Republica Moldova

188.          Rolul institutiilor financiare internationale Ón finantarea investitiilor Ón Republica Moldova

189.          Piata serviciilor de evaluare Ón Republica Moldova

190.          Activitatea de evaluare a patrimoniului Ón Republica Moldova

191.          Aspectele gestiunii riscului Ón bancile comerciale din Republica Moldova

192.          Particularitatile stabilitatii sistemului bancar al Republicii Moldova Ón conditiile crizei economice actuale

193.          Banca Centrala si rolul ei Ón cadrul sistemului economic

194.          Marketingul bancar si tendintele dezvoltarii lui Ón cadrul sistemului bancar autohton

195.          Resursele bancilor comerciale: particularitatile formarii si gestiunii lor

196.          Creditul bancar si particularitatile dezvoltarii lui Ón Republica Moldova

197.          Managementul riscurilor Ón bancile din Republica Moldova

198.          Identificarea riscului de creditare Ón banca comerciala

199.          Managementul depozitelor bancare si modalitati de asigurare si reasigurare a acestora

200.          Operatiuni bancare privind acordarea de credite

201.          Resursele atrase ale bancilor comerciale: politici si strategii de dezvoltare

202.          Creditele pe termen scurt oportunitate de creditare a persoanelor fizice si juridice

203.          Gestiunea pasivelor bancii comerciale

204.          Gestiunea activelor bancii comerciale

205.          Rolul bancilor comerciale Ón sistemul de credit

206.          Organizarea si dezvoltarea sistemului de credit pe plan national si international

207.          Implementarea tehnologiilor inovationale Ón bancile comerciale din Republica Moldova

208.          Leasingul si rolul lui Ón finantarea economiei Republicii Moldova

209.          Formarea, administrarea si utilizarea lichiditatii internationale a unui stat210.          Datoria externa: influente asupra activitatii valutar-financiare internationale a tarii

211.          Instrumente si sisteme de plati: rolul acestora Ón dezvoltarea relatiilor economice externe

212.          Influenta relatiilor economice externe asupra balantei de plati

213.          Reglementarea activitatii valutare pe teritoriul Republicii Moldova

214.          Reforma monetara din R. Moldova: necesitate, mecanism de realizare, consecinte

215.          Evolutia si perspectivele politicii monetare si de credit a R. Moldova.

216.          Evolutia rezervelor valutare si perspectiva acestora Ón RM (comparativ cu alte state)

217.          Povara fiscala a Óntreprinderilor businesului mic Ón Republica Moldova

218.          Sistemul Fiscal al Republicii Moldova Ón contextul Integrarii Europene

219.          Influenta politicii fiscale asupra Óntreprinderilor mici din RM

220.          Sistemul impozitelor si taxelor locale si influenta lor asupra dezvoltarii infrastructurii locale Ón unitatile administrativ-teritoriale Ón Republica Moldova

221.          Impactul politicii tarifare asupra producatorului autohton Ón Republica Moldova

222.          Executarea silita a obligatiilor fiscale si modalitatile ei Ón Republica Moldova

223.    Particularitatile impozitarii veniturilor persoanelor fizice

224.    Taxele vamale: practici nationale si internationale

225.          Metode si tehnici de combatere a evaziunii fiscale

226.          Evolutia solutionarii problemei dublei impuneri Ón Republica Moldova

227.          Impactul activitatii investitionale ale companiilor straine asupra economiei Republicii Moldova

228.          Climatul investitional si impactul acestuia asupra potentialului economic al Republicii Moldova

229.          Risc si incertitudine Ón investitii

230.          Investitiile si dezvoltarea economica

231.          Metode de analiza si evaluare a proiectelor investitionale

232.          Analiza situatiei patrimoniale a Óntreprinderii

233.          Structura si optimul capitalului Óntreprinderii

234.          Creditele bancare - ca factor important al dezvoltarii activitatii economico-financiare a†† Óntreprinderii

235.          Analiza procesului de desfacere a produselor la Óntreprindere

236.          Importanta Óntocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli la Óntreprindere

237.          Sursele de finantare a businessului mic

238.          Diagnosticul financiar si strategii de dezvoltare a Óntreprinderii

239.          Analiza starii financiare a Óntreprinderii de productie

240.          Problemele gestiunii financiare la Óntreprindere

241.          Gestiunea activelor si pasivelor Óntreprinderii

242.          Gestiunea Óncasarilor si platilor la Óntreprindere - premisa asigurarii lichiditatii si capacitatii de plata

243.          Diagnosticul rentabilitatii si riscului

244.          Structura optima a capitalului: factori determinanti si dinamica Ón baza S.A. .

245.          Analiza lichiditatii si stabilitatii financiare a Óntreprinderii

246.          Analiza rezultatelor financiare ale Óntreprinderii si directii de maximizare a acestora

247.          Gestiunea financiara a Óntreprinderii Ón conditiile economiei de piata

248.          Analiza corelatiei cost-volum-profit

249.          Managementul financiar - factor decisiv al succesului Óntreprinderii

250.          Managementul financiar - factor decisiv al succesului Óntreprinderii

251.          Creditarea Óntreprinderilor - metoda importanta de finantare

252.          Importanta dezvoltarii autofinantarii

253.          Gestiunea activitatii investitionale la Óntreprindere

254.          Baza informationala a managementului financiar la Óntreprindere

255.          Particularitatile dezvoltarii leasingului Ón Republica Moldova

256.          Aprecierea lichiditatii si solvabilitatii Óntreprinderii

257.          Gestiunea resurselor financiare Ón cadrul Óntreprinderii

258.          Planificarea financiara - etapa principala a elaborarii strategiei financiare a Óntreprinderii

259.          Particularitatile mecanismului financiar Ón conditiile integrarii economice Europene

260.          Gestiunea fondului de rulment la Óntreprindere

261.          Rolul strategiilor financiare Ón gestiunea activitatii Óntreprinderii

262.          Teoria si practica gestionarii costului Óntreprinderii

263.          Costul capitalului-element decisiv Ón optimizarea structurii financiare

264.          Posibilitatile si problemele de finantare a Óntreprinderii si problemele existente la etapa actuala

265.          Dezvoltarea relatiilor internationale ale Óntreprinderii

266.          Optimizarea veniturilor la Óntreprindere

267.          Perspectivele de dezvoltare ale leasing-ului Ón Republica Moldova

268.          Stabilitatea financiara a Óntreprinderii: criterii de apreciere si posibilitati de mentinere

269.          Levierul operational - instrument de previziune financiara si de diagnosticare a riscului

270.          Aprecierea atractivitatii investitionale a Óntreprinderii si fundamentarea deciziilor de investitii

271.          Politica de Óndatorare si riscul financiar

272.          Fondul de rulment - sursa de finantare a activelor curente ale Óntreprinderii

273.          Controlul si contabilizarea rezultatelor financiare si analiza repartizarii profitului

274.          Conceptul de evaziune fiscala si masurile de combatere a ei Ón Republica Moldova

275.          Controlul si analiza taxei pe valoareaadaugata, contabilitatea ei Ón Óntreprindere

276.          Controlul si administrarea mijloacelor banesti pe termen scurt

277.          Controlul fiscal Ón Republica Moldova si caile de perfectionare a lui

278.          Controlul si analiza complexa a veniturilor si cheltuielilor la Óntreprindere

279.          Conceptul de control financiar si expertiza contabila


loading...
Document Info


Accesari: 8218
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )